MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)"

Átírás

1 MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az alapítók által elfogadott alapszabály a következő. 1. Az Egyesület neve: Magyar BIM Szövetség 1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) 2. Az Egyesület székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 29/b. fsz Az Egyesület működési területe: Magyarország 4. Az Egyesület elektronikus levélcíme: 2. Az Egyesület célja (Ptk. 3:5. c) pontja alapján) Az egyesület célja a BIM (Building Information Modeling) technológia magyarországi alkalmazásának előmozdítása, szakszerű használatának segítése és szabályozott kereteinek megteremtése a hazai beruházási, tervezési, építési és épületüzemeltetési piacon. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében: kidolgozza, és a későbbiekben karbantartja a BIM technológia hazai szabványait, összhangban a nemzetközi meghatározásokkal, eljárásokkal és elvárásokkal; elkészíti és karbantartja a magyarországi BIM tanúsítási rendszert; tanúsítja az erre önkéntesen jelentkező piaci szereplőket; szorgalmazza és szakmailag támogatja a BIM technológia oktatását a graduális és posztgraduális képzésekben a technológiával kapcsolatos szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez; kutatásokat kezdeményez és végez a BIM tárgyában, ezek eredményeit rendszeresen közzéteszi; rendszeres képzést biztosít a tagjai számára; naprakész tájékoztatással, piaci információval látja el a Szövetség tagjait; ajánlásokat fogalmaz meg az állami döntés előkészítőknek és döntéshozóknak; nemzetközi kapcsolatokat épít ki társszövetségekkel szakmai tagozatok létrehozásával összefogja a lehető legszélesebb körben a BIM tárgykörébe tartozó szakterületeket 3. Az Egyesületet létesítő személyek (ok) neve és lakóhelye/székhelye (Ptk. 3:5. d) pontja alapján) 1. Név: More Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1094 Budapest, Ferenc krt em. 1. Cégjegyzékszám: Képviselő: Horváth Attila György 1

2 2. Név: Burget Péter Kornél Lakóhelye: 1088 Budapest, Baross utca 30. Keresztessy Zsuzsánna 3. Név: Dr. Schrancz Mihály Tamás Lakóhelye: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21. A. ép. 5. em. 2 a. Dr. Somogyvári Ágnes Margit 4. Név: BIMobject Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Cégjegyzékszám: Képviselő: Kovács Kornél 5. Név: Czoboly Olivér Attila Lakóhelye: 7626 Pécs, Felsővámház u. 36. Farkas Gyöngyi Sarolta 6. Név: Stocker György Mihály Lakóhelye: 1125 Budapest, Diós árok 29 B. fsz. 3 a. Schaffer Ilona 7. Név: Stokplan Építőipari Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1125 Budapest, Diós Árok 29/a. Cégjegyzékszám: Képvislő: Stocker György 8. Név: Szabó László Lakóhelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 6. Nagy Jolán Aranka 9. Név: Harman Béla András Lakóhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 4. Anyja Neve: Dr. Ménes Andrea 10. Név: Dr. Joó Attila László Lakóhelye: 1044 Budapest, Ady Endre u. 16. Rappaport Anikó Ilona 11. Név: DudáStudió Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1138 Budapest, Bodor u em. 6. Cégjegyzékszám: Képviselő: Dudás Bence Ferenc 12. Név: Csanaky Judit Emilia Lakóhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út em. 8 a. Boór Judit 13. Név: Lovas Tamás Lakóhelye: 1029 Budapest, Bercsényi u. 5. Horváth Zsuzsanna 14. Név: Molnár Bence Attila Lakóhelye: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 38. mfszt. 1 a. Szikszay Julianna 2

3 15. Név: Kovács Kornél Lakóhely: 1035 Budapest, Vörösvári út em.55 Kovács Judit 16. Név: Dudás Bence Ferenc Lakóhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 115/A. Bessenyődi Ildikó 17. Név: Ecsedi Péter Lakóhely: 1116 Budapest, Fegyvernek u. 12. Kovácsová Erzséber 18. Név: Dr. Bachmann Bálint Lakóhely: 7627 Pécs, Havi-hegyi út 9. Temessági Magdolna 19. Név: Zagorácz Márk Balázs Lakóhely: 7632 Pécs, Maléter Pál út em. 8. Szemelyácz Anna 20. Név: Horváth Attila György Lakóhely: 1094 Budapest, Ferenc krt em. 1. Alácsi Mária Magdolna 21. Név: Balogh Tamás Lakóhely: 7500 Nagyatád, Táncsics Mihály u. 19. Besenczy Ibolya 22. Név: Etlinger József Lakóhely: 8600 Siófok, Eötvös József u. 25. Kovács Ilona 23. Név: Gulyás Gábor Lakóhely: 3535 Miskolc, Székely u. 6. Becse Márta 24. Név: Dr. Kistelegdi István Lakóhely: 7624 Pécs, Tiborc köz 5. Ernhaft Magdolna 25. Név: Kócsó Dániel Lakóhely: 6725 Szeged, Bem u. 22/B. Sárkány Edit 26. Név: Dr. Kondor Tamás Lakóhely: 7633 Pécs, Endresz György u. 13. Szalók Gizella 27. Név: Póth Bálint Lakóhely: 7624 Pécs, Szent István tér 1. fszt. 2/a. Zákányi Beatrix 28. Név: Dr. Orbán József Lakóhely: 7635 Pécs, Fekete u. 35. Bagyinszki Judit 3

4 29. Név: Máder Patrik Márk Lakóhely: 8840 Csurgó, Kert u. 20/A. Lóki Mária 30. Név: Dr. Orbán Zoltán Lakóhely: 7635 Pécs, Fekete u. 24. Zsoldos Anna 31. Név: Szamosközi Imre Lakóhely: 7635 Pécs, Nagyszkókói út 35. Varga Ilona 32. Név: ORISOFT Mérnöki, Építő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7635 Pécs, Fekete u. 20. Cégjegyzékszám: Képviselő: Dr. Orbán József ügyvezető 4. Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (Ptk. 3:5. e) pontja alapján) 1. Az ok vállalják, hogy az Egyesület részére alapításkor onként a rájuk vonatkozó éves tagdíjjal egyenlő mértékű vagyoni hozzájárulást nyújtanak. Az éves tagdíj mértékét az elnökség határozza meg. 2. A vagyoni hozzájárulást az Egyesület nevére nyitott pénzforgalmi számlára kell befizetni vagy átutalni. 3. A vagyoni hozzájárulás nyújtását a jelen alapító okirat elfogadásától számított 15 napon belül kell teljesíteni. 1. Az Egyesület elnöke 5. Az Egyesület első vezető tisztségviselői (Ptk. 3:5. f) pontja alapján) Név: Stocker György Mihály Lakóhely: 1125 Budapest, Diós árok 29/b. fsz. 3. Schaffer Ilona Születési helye és ideje: Budapest, április Az elnökség tagjai: Dr. Schrancz Mihály Tamás gazdasági vezető Lakóhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21. A. ép. 5. em. 2. Dr. Somogyvári Ágnes Margit Születési helye és ideje: Pécs, november 2. 4

5 Burget Péter Kornél titkár Lakóhely: 1088 Budapest, Baross u. 30. Keresztessy Zsuzsanna Születési helye és ideje: Kisvárda, január 24. Szabó László elnökségi tag Lakóhely: 1095 Budapest, Tinódi u em. 1. Nagy Jolán Aranka Születési helye és ideje: Pécs, január 23. Kovács Kornél elnökségi tag Lakóhely: 1035 Budapest, Vörösvári út em.55 Kovács Judit Születési helye és ideje: Budapest, augusztus 26. Dudás Bence Ferenc elnökségi tag Lakóhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 115/A. Bessenyődi Ildikó Születési helye és ideje: Budapest, december 15. Zagorácz Márk Balázs elnökségi tag Lakóhely: 7632 Pécs, Maléter Pál út em. 8. Szemelyácz Anna Születési helye és ideje: Pécs, február 3. Czoboly Olivér Attila elnökségi tag Lakóhely: 7626 Pécs, Felsővámház u. 36. Farkas Gyöngyi Sarolta Születési helye és ideje: Pécs, november 11. Ecsedi Péter elnökségi tag Lakóhely: 1116 Budapest, Fegyvernek u. 12. Kovácsová Erzséber Születési helye és ideje: Dunajska Streda (Dunaszerdahely), január 24. Dr. Bachmann Bálint elnökségi tag Lakóhely: 7627 Pécs, Havi-hegyi út 9. Temessági Magdolna Születési helye és ideje: Pécs, november 13. Dr. Joó Attila László elnökségi tag Lakóhely: 1044 Budapest, Ady Endre u. 16. Rappaport Anikó Ilona Születési helye és ideje: Budapest, április A nyilvántartásba-vételi és változásbejegyzési kérelem benyújtása (Ptk. 3:12. (1) bekezdése alapján) 1. A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtására az Egyesület elnöke köteles. 2. A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem az Egyesület elnökének akadályoztatása esetén az Egyesület titkára nyújtja be. 5

6 7. Az Egyesület tagjának jogai (Ptk. 3:71. (1) bekezdés a) pontja alapján) 1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. Az Egyesület tagja a Közgyűlés rendjének megfelelően jogosult felszólalni, illetve kérdéseket feltenni. 2. Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely veszető tisztségére megválasztható és újraválasztható. 3. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik. 4. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 5. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. 8. Az Egyesület tagjának kötelezettségei (Ptk. 3:71. (1) bekezdés a) pontja alapján) 1. Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában. 2. Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. 3. Az Egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni közgyűlés határozataiban foglaltakat. 4. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 9. A tagsági jogviszony keletkezezése (Ptk. 3:67. alapján) 1. Az egyesület tagja lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, önkormányzat, költségvetési szerv, oktatási intézmények. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. A belépési kérelmet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 2. A tagfelvételről legalább 2 tag ajánlása alapján az elnökség dönt. Az elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében vállalja az alapszabály 11. pontjának 1. alpontjában foglalt kötelezettségek teljesítését. 3. A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani. 4. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az elnökség határoz. 6

7 5. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 6. A tagság formája: rendes -, pártoló -, tiszteletbeli -, társult tag. Az egyes tagsági formákra vonatkozó részletes rendelkezéseket az elnökség állapítja meg, azt külön belső szabályzat tartalmazza. 10. A tagsági jogviszony megszűnése (Ptk. 3:68. alapján) 1. A tagsági jogviszony megszűnik a) a tag kilépésével; b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; c) a tag kizárásával; d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 11. A tagsági jogviszony feltétele és felmondása (Ptk. 3:69 alapján) 1. Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában a) elfogadja az Egyesület céljait, b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát, c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és d) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az Egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködési kötelezettségét. 2. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt. 12. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai (Ptk. 3:71. (1) bekezdés c) pontja alapján) 1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére alkalmazható jogkövetkezmény a figyelmeztetés, valamint az Egyesület rendezvényeitől legfeljebb egy éves időtartamra történő eltiltás. 2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy a titkár javaslatára a közgyűlés rendeli el. 3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület elnöke vagy az Egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. 7

8 4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló feladata továbbá, hogy a tényállás tisztázása érdekében, beszerezze a szükséges okiratokat és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészítse a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. 5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a titkár köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. A közgyűlésen az érintett egyesületi tag felszólalhat és kifejtheti véleményét a határozati javaslattal kapcsolatban, illetőleg előadhatja a jegyzőkönyv felvétele mellett történő meghallgatását követően tudomására jutott új tényeket és körülményeket. 6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. 7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. 8. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy éves időtartamra történő eltiltást alkalmazhatja. 9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 13. A tag kizárása (Ptk. 3:70 alapján) 1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben az Alapszabály 12. pontjában meghatározott tisztességes eljárást biztosító szabályok megtartása mellett kizárási eljárást folytathat le. 2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozat hozatalra az alapszabály 12. pontjában foglaltak az irányadóak. 3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 8

9 14. Különleges jogállású tagok 1. A Közgyűlés dönthet valamely személynek tiszteletbeli taggá választásáról, különösen ha az érintett elősegítette az egyesület tevékenységét, annak céljának megvalósítását. A Tiszteletbeli tag részt vehet tanácskozási joggal a közgyűlés ülésein, valamint közreműködhet az egyesület tevékenységében és részt vehet az egyesület rendezvényein. A tagokat megillető egyéb jogokat nem gyakorolhatja, illetve a tagok kötelezettségei nem terhelik, kivéve jelen alapszabály 11. pont 1. alpont b) pontjában meghatározott kötelezettséget. 2. A közgyűlés dönthet valamely személy pártoló tagként történő felvételéről. A pártoló tag kizárólag az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulással vesz részt az egyesület tevékenységében. Az elnökség tagjává nem választható és kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlés ülésein. A tagokat megillető egyéb jogokat nem gyakorolhatja, illetve a tagok kötelezettségei nem terhelik, kivéve jelen alapszabály 11. pont 1. alpont b) pontjában meghatározott kötelezettséget. 15. A közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre (Ptk. 3:71. (1) bekezdés b) pontja, 3:73. -a alapján) 1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (Ptk. 3:73. (1) bekezdés). 2. A közgyűlés ülése nem nyilvános (Ptk. 3:73. (2) bekezdés), azon a tagokon és az elnökség tagjain kívül az elnök vagy akadályoztatása esetén a titkár által meghívott személyek, jelen alapszabály, illetve a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a) az alapszabály módosítása; b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) az elnökség tagjainak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) az éves költségvetés elfogadása; e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; f) az elnökség tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, elnökségi tagjával, felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával (Ptk. 8:1. (1) 1. és 2.) köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; j) amennyiben könyvvizsgáló választására sor kerül, akkor a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és k) a végelszámoló kijelölése. 16. A közgyűlés határozathozatala (Ptk. 3:76. alapján) 1. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 9

10 3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg. 17. A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályai (Ptk. 3:71. (1) bekezdés d) pontja alapján) 1. A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. 2. A meghívónak tartalmaznia kell a) az Egyesület nevét és székhelyét; b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; c) az ülés napirendjét; d) megismételt közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; e) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképest. 3. Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, és emiatt a taggyűlést meg kell ismételni, a taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlés legkorábban az eredetileg összehívásra került közgyűléssel azonos napon, az eredeti időpontot követő 1 órával megtartható. A közgyűléstől való távolmaradás ezen pontban foglalt körülményeire, illetve az esetleges megismételt közgyűlés időpontjára a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. 4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 5. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől vagy akadályoztatása esetén a titkártól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában elnök vagy akadályoztatása esetén a titkár jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről elnök vagy akadályoztatása esetén a titkár nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 6. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja. 7. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 8. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 10

11 9. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára vagy a gazdasági vezető vezeti. 10. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz. 11. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 12. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) 1. és 2.) érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 13. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a tag az esedékes tagdíjat, illetve az általa vállalt vagyoni hozzájárulást határidőben megfizesse. 13. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti. 14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni: a) közgyűlés helyét, idejét b) a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. c) az elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott két hitelesítő aláírásával hitelesíti. 15. A közgyűlésen az Egyesület tagja személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát. 18. A közgyűlés összehívásának kötelezettsége (Ptk. 3:81. alapján) 1. Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 2. Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 11

12 19. Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. alapján) 1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének és a döntés meghozatalához szükséges egyéb dokumentumoknak a tagok részére történő írásbeli - különösen postai vagy elektronikus úton, illetve faxon történő - megküldésével kezdeményezi. A tagok a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőn belül írásban - különösen postai vagy elektronikus úton, illetve faxon - küldhetik meg a szavazatukat az elnökség részére. 2. A határozat tervezetének és a döntés meghozatalához szükséges egyéb dokumentumoknak a tagok részére történő megérkezését az egyesületnek, az írásbeli szavazatnak határidőben az egyesület részére való megérkezését a tagnak kell bizonyítania. 3. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 4. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia. 5. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásban - különösen postai vagy elektronikus úton, illetve faxon - közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 20. Konferencia közgyűlés 1. Az egyesület közgyűlésének ülése személyes vagy képviselő útján való részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható (Konferencia közgyűlés). 2. Nem vehető igénybe olyan elektronikus hírközlő eszköz, valamint azokat nem lehet olyan módon alkalmazni, amely nem teszi lehetővé a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. Különösen nem lehet igénybe venni olyan elektronikus hírközlő eszközt, amely hangot nem közvetít. 3. Konferencia közgyűlés tartása esetén a tagok dönthetnek a közgyűlésen való részvételük módjáról. Abban az esetben ha a tag személyesen kíván részt venni a közgyűlés ülésén, akkor ezen szándékát köteles a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban különösen posta vagy elektronikus úton, illetve faxon közölni az egyesület elnökségével. Amennyiben a tag a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül nem nyilatkozik, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kíván részt venni. 4. A Konferencia közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt venni kívánó tagok személyének azonosításának módját, az ülés tisztségviselőinek a megválasztását, a szavazást, a szavazás eredményének megállapításának módját a közgyűlés határozatában rendezi. 5. Konferencia közgyűlés tartása esetén a közgyűlési meghívónak az általános tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell ezen tény feltüntetését. 12

13 6. Ha bármelyik tag a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül tiltakozik a közgyűlés ilyen módon való megtartása ellen, akkor a közgyűlést a 17. pontban foglaltaknak megfelelően kell megtartani. 7. Az éves rendes közgyűlést kizárólag a tagok személyes vagy képviselő útján való részvételével lehet megtartani. 8. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlés ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján lett megtartva. 9. Egyebekben a közgyűlés megtartására a közgyűlésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 21. Az Elnökség (Ptk. 3:78. alapján) 1. Az elnökség legalább 3 (három és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból áll. Az elnökség első elnökét és tagjait jelen alapszabály határozza meg, minden további elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg. 2. Az elnökség tagjai az elnök, a titkár és a gazdasági vezető és az elnökségi tagok,. 3. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 4. Az elnökség határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 5. A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított négy éves időtartama szól. 6. A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell megválasztani. 7. Az egyesület létrejöttét követően az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, vagy hívja vissza. Az elnökségi megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő elfogadásával jön létre. 22. Az Elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és az Elnökségre vonatkozó egyéb szabályok (Ptk. 3:80. alapján) 1. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i) a tagság nyilvántartása; j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 13

14 k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele; és m) az alapszabály 9. pont 1. alpontban foglalt felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. A Közgyűlés összehívására személyében az elnökség elnöke vagy akadályoztatása esetén a titkár jogosult. 2. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló elnökség jogosult. 3. Az elnökség az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást megadni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökség a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az elnökség megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 4. Az elnökség ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni. 5. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag részt vesz. 6. Az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az ülés lebonyolítására, és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére az alapszabály 17., illetve 20. pontjaiban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az elnökségi határozatokat az elnökség elektronikus úton vagy postai úton nyolc napon belül megküldi a tagok illetve az érdekelt személyek részére. 1. Az Egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. 23. Az ügyvezetés ellátása (Ptk. 3:77. alapján) 2. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 24. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok (Ptk. 3:22. alapján) 1. Az elnökség tagja, illetve elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 2. Az elnökség ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 3. Nem lehet az elnökség tagja, illetve elnöke az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 4. Nem lehet az elnökség tagja, illetve elnöke az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak, valamint akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy elnökségi tagja, illetve elnöke nem lehet. 14

15 5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az elnökség tagja, illetve elnöke az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 6. Az elnökség tagja, illetve elnöke, valamint ezek hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) 1. és 2.) nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának. 25. A vezető tisztségviselő felelőssége (Ptk. 3:24. alapján) 1. Az elnökség az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben. 2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után az elnökség tagjaival, illetve elnökével szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 3. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület elnökségi tagjaival, illetve elnökével szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az elnökség az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 26. Az Egyesület képviselete és jegyzése (Ptk. 3:29. alapján) 1. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnökség tagjai közül az elnök, a titkár, valamint a gazdasági vezető látják el. 2. Az elnök, a titkár és a gazdasági vezető képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 3. Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy az elnök az egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevét önállóan a hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja. Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy a titkár az egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevét az egyesület másik együttes képviseleti joggal rendelkező gazdasági vezetőjével együttesen a hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja. Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy a gazdasági vezető az egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevét az egyesület másik együttes képviseleti joggal rendelkező titkárával együttesen a hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja. 27. Az elnökség tagjai megbízatásának megszűnése (Ptk. 3:25. alapján) 1. Megszűnik az elnökségi tagi megbízatás a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; c) visszahívással; d) lemondással; e) az elnökség tagjának halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 15

16 f) az elnökség tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) az elnökség tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 2. Az Egyesület közgyűlése az elnökség tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 3. Az elnökség tagja megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik elnökségi tagjához vagy ennek hiányában a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 28. A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága (Ptk. 3:26. alapján) 1. A tagok négy tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az elnökséget az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 3. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 4. Az első felügyelőbizottság tagjait az alapszabályban kell kijelölni, ezt követően a közgyűlés választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az elnökségi megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az elnökséghez intézi. 29. A felügyelőbizottság tagjai szembeni kizáró és összeférhetetlenségi okok 1. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az elnökségi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) 1. és 2.) az egyesület elnökségének a tagja. 30. A felügyelőbizottság működése (Ptk. 3:27. alapján) 1. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. 2. A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az elnökségtől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 3. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 16

17 31. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége (Ptk. 3:28. alapján) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben. 32. A felügyelőbizottság (Ptk. 3:82. alapján) 1. A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. 2. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 3. A felügyelőbizottság megválasztott tagjai Harman Béla Lakóhely: 4026 Debrecen Bem tér 4 dr. Ménes Andrea Születési helye és ideje: Debrecen, június 14. Szamosközi Imre Lakóhely: 7635 Pécs, Nagyszkókói út 35. Varga Ilona Születési helye és ideje: Szentes, március 11. Horváth Attila György Lakóhely: 1094 Budapest, Ferenc körút em. 1. Alácsi Mária Magdolna Születési helye és ideje: Hódmezővásárhely, december 13. Orbán Zoltán Lakóhely: 7635 Pécs, Fekete utca 24. Zsoldos Anna Születési helye és ideje: szeptember A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott idejű megbízás esetén három éves időtartamra, egyébként határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak. 33. A működési szabályzat 1. Az Egyesület működésének részletes szabályait az egyesület Szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amely a közgyűlés jóváhagyó határozatával lép hatályba. 2. A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság ügyrendjében határozza meg. A felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyás végett bemutatja a közgyűlésnek. 17

18 34. Az Egyesület tagjainak jegyzéke 1. Az Egyesület elnöksége az Egyesület tagjainak nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét tagjegyzékben tartja nyilván. 2. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. 3. Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét, akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett. 4. A hatályos tagjegyzék a hatályos alapszabály mellékletét képezi. 5. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok megfelelő megóvásáról. 35. Záró rendelkezés 1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a közgyűlés határozatában meghatározott az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. Amennyiben a közgyűlés e tárgyban nem hoz határozatot, úgy a fennmaradó vagyont a Mélyépítő (BME) Alapítvány (székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. épület 1/16., adószáma: ) részére kell átadni. 2. Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 2. Jelen Alapszabályt az egyesület céljával összhangban kell értelmezni. 3. Jelen alapszabályt az alulírott ok elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyező alapítói nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Tagjegyzék Kelt: Budapest, 2014 május 9. More Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Horváth Attila György Burget Péter Kornél 18

19 Dr. Schrancz Mihály Tamás BIMobject Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Kovács Kornél Czoboly Olivér Attila Stocker György Mihály Stokplan Építőipari Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Stocker György Szabó László Harman Béla András Dr. Joó Attila László DudáStudió Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Dudás Bence Ferenc Lovas Tamás Csanaky Judit Emilia Molnár Bence Attila Kovács Kornél Dudás Bence Ferenc Ecsedi Péter Dr. Bachmann Bálint 19

20 Zagorácz Márk Balázs Horváth Attila György Balogh Tamás Etlinger József Gulyás Gábor Dr. Kistelegdi István Kócsó Dániel Dr. Kondor Tamás Póth Bálint Dr. Orbán József Máder Patrik Márk Dr. Orbán Zoltán Szamosközi Imre ORISOFT Mérnöki, Építő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság képviseli: Dr. Orbán József 20

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kelt: Tüskevár, 2015. augusztus 20. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az Erdőház Egyesület elnevezésű civil

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK AZ OKTATÁSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK AZ OKTATÁSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK AZ OKTATÁSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Szülők és Pedagógusok az Oktatásért Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az

Részletesebben

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye 1. Az egyesület - Neve: Nyíregyházi Méhészek Egyesülete - Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Toldi út 23. Nyíregyházi Méhészek Egyesülete ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. Az Egyesület

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA Elhatározva a BizArt Kísérleti Színház és Művészeti Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Magyar Apartmankiadók Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,

Részletesebben

A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Lepkeháló Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagjai elhatározták, hogy az Egyesület további sikeres működése, a megváltozott jogi környezethez - így különösen a

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

A MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET (MA-SZÖF) ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

A MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET (MA-SZÖF) ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) A MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET (MA-SZÖF) ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) Alapító tagok az alább feltüntetett helyen és napon alakuló ülést tartottak a MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET elnevezésű civil

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A MINI CLUB HUNGARY ALAPSZABÁLYA /módosításokkal egységes szerkezetben/

A MINI CLUB HUNGARY ALAPSZABÁLYA /módosításokkal egységes szerkezetben/ A MINI CLUB HUNGARY ALAPSZABÁLYA /módosításokkal egységes szerkezetben/ I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Mini Club Hungary 2. Az egyesület székhelye: 2012 Dunakeszi Esze Tamás u. 28. 3.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Elhatározva az Aktív Idegenvezetők Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A SIMSON Baráti Kör Egyesület 2015. 06. 17-én megtartott közgyűlése 4/2015(Vl. 17.) Kgy. sz. határozatával a Pécsi Törvényszék

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint

Részletesebben

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tervezett A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tartalom A NAGYCSALÁDOSOK SZENTENDREI EGYESÜLETE... 2 I. AZ EGYESÜLET ADATAI:... 2 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE:... 2 III.

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Magyar Szállítmányozók Szövetsége. Egyesület

Magyar Szállítmányozók Szövetsége. Egyesület Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület Alapszabály I. Bevezető rendelkezések A Szövetség a tagok közös, tartós, ezen Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület. Alapszabálya

Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület. Alapszabálya *************************************************************************** Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület Alapszabálya Kelt: Balatonboglár, 2014. november 4. ***************************************************************************

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZERLÁNC TERMÉKTANÁCS

ALAPSZABÁLY FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZERLÁNC TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLY FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZERLÁNC TERMÉKTANÁCS 2014. 0 A piacgazdaság elveinek érvényesítése, a termelés és a piac átláthatósága, a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása, a

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Mecsek Mentőkutyás és Kutyakiképző Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai. 1.Az egyesület neve: FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai. 1.Az egyesület neve: FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Fenyvesi Peca Pont Sporthorgász Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15.

Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15. Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület Rövidített neve: NLSE A Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/516-2/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/516-2/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/516-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

3. Az egyesület honlapjának címe:

3. Az egyesület honlapjának címe: A EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Regionális Tudományi Társaság ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Regionális Tudományi Társaság, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Felvéve: az egyesület székhelyén (1172 Bp. Diadal u. 43-49.) Közgyűlés időpontja: 2015. február

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Történetiség: A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szervezett természetjárás 1873-ban kezdődött. Kerületünkben 1919. jún.16-án alakult meg az MTE ferencvárosi osztálya. Majd l963. január

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

BOR-VIRÁG Kulturális és Szabadidő Egyesület E GYESÜLETI A LAPSZABÁLY. Szentendre, 2014. 09. 24.

BOR-VIRÁG Kulturális és Szabadidő Egyesület E GYESÜLETI A LAPSZABÁLY. Szentendre, 2014. 09. 24. BOR-VIRÁG Kulturális és Szabadidő Egyesület E GYESÜLETI A LAPSZABÁLY Szentendre, 2014. 09. 24. BOR-VIRÁG KULTURÁLISÉS SZABADIDŐEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (1) Alulírott alapítok a 2013. évi V. törvény a Polgári

Részletesebben

KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2016 ELFOGADVA: A Kiszámoló Egyesület 2016.május 15-én Budaörsön megtartott közgyűlésének 2/2016 (V. 15) számú határozatával A Kiszámoló Egyesület ( Egyesület ) közgyűlése

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya *************************************************************************** Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET Alapszabálya kelt: Kaposvár, 2014-05-12. ***************************************************************************

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület ALAPSZABÁLYA

Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület ALAPSZABÁLYA Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. Általános rendelkezések VESZPRÉMI TISZTI KASZINÓ HAGYOMÁNŐRZŐ EGYESÜLET Alapszabály A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: egyesület) közgyűlése 2015. február 11-n, a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Ez a hely a tiéd Kulturális és Településfejlesztési Egyesület Alapszabálya

Ez a hely a tiéd Kulturális és Településfejlesztési Egyesület Alapszabálya a Az Ez a hely a tiéd Kulturális és Településfejlesztési Egyesület közgyűlése a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben