2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához."

Átírás

1 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, szeptember 01.

2 évi óraszám: 18 óra heti óraszám: 0,5 óra összeállította: Dr. Gyimóthy Zsuzsa Óra tananyag fejlesztési cél, kompetencia tanulói tevékenységek/ munkaformák 1. A vizuális közlés eszközeinek ( pont, vonal, sík, felület, folt, tónus, szín, kompozíció) felismerése és használata az elemzés során. Tartalom, forma, funkció kapcsolata. A vizuális észlelés fiziológiai alapjai. Egyezményes jelek a közlésben. fogalmak: faktúra, kontraposzt A megvilágítás 51. o. A kontúr, a vonal 42. o. A folt 45. o. Forma jellegzetessége, jellemzése 27. o. A fény színmódosító szerepének, a fény-árnyék jelentőségének ismerete a plasztikus forma érzékletes megjelenítésében. A nézőpont jelentőségének értése a látvány megítélésében. csoport munka felhasznált eszközök digitális tábla, tankönyv 2. Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg együttes megjelenésével. Saját névjegy és egy meghívó (aktualitása: születésnapi ünnepség) tervezése ceruzarajz formájában. A4-es famentes rajzlap felhasználásával, a névjegy 9 x 5cm-es, a meghívó 18 x 12 cm-es méretben. Magyarázó-közlő rajz 14. o. A ceruza, mint egyedi grafikai eszköz technikájának készségszintű elsajátítása. rajzlap, ceruza, tankönyv

3 3. Egyszerű térformák síkban maradó és teret érzékeltető helyzetének megjelenítése az ábrázoló geometria rendszerében (Monge -vetület, egyméretű, kétméretű és Kavalier axonometria). Rekonstrukció Monge-vetület alapján. Axonometriai értelmezések (kocka, hasáb, henger, kúp). Egyméretű axonometrikus rajzokkal ábrázolt csonkolt kocka és henger vetületi képeinek szerkesztése és egy vetületi képeivel megadott geometrikus forma térbeli rajza, A4-es famentes rajzlapon. fogalmak: izometrikus, dimetrikus axonometria, vetítősugár Monge-féle vetületi ábrázolás 81. o. Axonometrikus ábrázolás 79. o. Jártasság a műszaki jellegű ábrázolás alapjaiban, a tanult ábrázoló geometriai rendszerek alkalmazásában. könyv, digitális tábla, rajzlap, ceruza 4. Különböző információk tartalmának képi rögzítése, viszonyrendszerek és összefüggések vizuális megjelenítése. Egy megadott könyv két illusztrációjának megtervezése, elkészítése valamely egyedi grafikai eljárással (ceruza, toll, tus). Választható irodalmi művek: Homérosz: Iliász, Odüsszeia; Dante: Isteni színjáték. Az illusztrációk 18 x 12 cm-es méretben egy famentes rajzlap felhasználásával készülnek. fogalmak: nonfiguratív, stilizálás A művészi ábrázolás 12 o. A megismert kifejezésmódok önálló, alkotó alkalmazása. A belső szemlélet működtetése az alkotás és befogadás során. könyv, rajzlap, ceruza, toll, tus

4 5. A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (nézőpont, arányrend, szimmetria, aranymetszés, lépték) ismerete és alkalmazása. fogalmak: alapsík, horizont Tapasztalati látszattan 83. o. A nézőpont jelentőségének értése a látvány megítélésében. digitális tábla 6. Színharmóniák, színkontrasztok (színezetkontraszt, tónuskontraszt, hőfokkontraszt, komplementer kontraszt, szimultán kontraszt, minőségi és mennyiségi kontraszt) felismerése. A színek tulajdonságai, jelszerepük, alkalmazási lehetőségeik a vizuális kommunikációban. Zenei élmény (Vivaldi: Négy évszak) megjelenítése, színtanulmány színes ceruzával, A4-es méretben. fogalmak: derítés, tompítás, valőr A színkör 48. o. A színek rendszerezése 48. o. Színkeverés 49. o. Színskálák 50. o. Színkontraszt 51. o. Színek térhatása 52. o. Jártasság a színek értelmezésében, alkalmazásában. Legyen képes saját hangulatainak képi megjelenítésére. digitális tábla, rajzlap, színes ceruza 7. Műelemző szempontok, eljárások a műalkotások feltárására. Festészet és szobrászat jellemző kifejezési eszközei, megjelenésük különböző korszakokban. Kompozíciós megoldások és a kiemelés eszközei. fogalmak: freskó, pannó Festészeti technikák 98. o. Tanult technikák ismerete. Jártasság a kompozíciós megoldásokban. könyv, digitális tábla

5 Szobrászat 102. o. Mintázó anyagok 103. o. A szoborkészítés módjai 104. o. 8. Belső tér berendezési tervrajza. Tárgykultúra a lakásban. Egy bebútorozott nappali tervezése egy iránypontos vonalperspektívával, ceruzarajz A4-es méretben. A belső tér 22. o. A legfontosabb térábrázolási konvenciók ismerete. rajzlap, ceruza 9. A tervező-alkotó folyamat menete, ipari formatervezés, design. Ergonómia fogalma. fogalmak: ergonómia, design Makett- és modellkészítés 30. o. Funkció és forma összefüggéseinek felismerése. csoport munka könyv, digitális tábla 10. Színek viselkedése a megvilágítás módozataiban, színek alkalmazása. A térhatás változatai a fény és árnyék eloszlásának függvényében (ellenfény, tele fény, surló fény). fogalmak: additív, szubsztraktív A fény és a szem 5. o. A színlátás 5. o. A színek tulajdonságai 49. o. A színek viselkedése 51. o. A szín kifejező szerepe 53. o. Ábrázolás és alkotás 12. o. A művészi ábrázolás 12. o. A megismert kifejezésmódok önálló, alkotó alkalmazása. A belső szemlélet működtetése az alkotás és befogadás során. Az esztétikai minőségek megítélésének képessége. csoport munka könyv, digitális tábla

6 11. Távolságok és méretek csökkentése átlós módszerrel. Térábrázolási konvenciók elsajátítása. Optikai csalódások (Hermann -rács, téves tónusérzékelés, téves méretérzékelés, téves irány- és helyzetérzékelés, mozgás illúzió, folyosó illúzió). fogalmak: retina, csap, pálcika Optikai csalódások 7. o. A leggyakoribb érzéki csalódások ismerete. könyv, digitális tábla 12. Szemmagasság és a távlati kép, két iránypontos perspektíva (békaperspektíva, természetes nézőpont, madártávlat). Az írás szerepe a kommunikáció fejlődésében. A sumér pecséthengerek tanulmányozása. Pecséthenger, majd lenyomat készítése agyagból. Egy 5-6 cm-es még nedves agyag henger felületébe vésett mintával. fogalmak: ornamentális, kudurruk Perspektivikus ábrázolás 81. o. Perspektivikus ábrázolás mód elsajátítása, alkalmazása. rajzlap, vonalzó, ceruza 13. A fotó és mozgókép műtípusainak ismerete. A vizuális kommunikáció hatásrendszere (információ, reklám). Egy mozgássor fázisrajzának elkészítése. 13db 5 x 5 cm-es képkocka felhasználásával, tollrajz. fogalmak: dagerrotípia Mozgás a kompozícióban 64. o. Film 123. o. Az időbeliség, a mozgás megragadásának képessége. rajzlap, toll

7 14. Látvány leképező megjelenítése, képi átírása síkra. Szín, forma redukció. Csigavonalas szerkezetű formáról (csiga, toboz, csigalépcső) természet utáni tanulmányrajz készítése, majd a látvány átírásával (stilizálás, torzítás, ritmikus ismétlés) dekoratív minta tervezése. fogalmak: absztrakció, stilizálás Jelenségek és törvényszerűségek a formák világában 25. o. A forma jellegzetessége, jellemzése 27. o. Természeti formák törvényszerűségeinek felismerése. rajzlap, ceruza 15. Képzőművészeti technikák csoportosítása, rendszere. Fordított perspektíva, kitágított perspektíva megjelenése a festészetben. Belső, szubjektív tér-idő ábrázolások a szürrealista festészetben. fogalmak: kollázs, montázs Az iparművészeti technikákról 106. o. A tanult művészeti technikák ismerete. digitális tábla 16. Az építészet fejlődésének áttekintése (for ma, szerkezet, anyag, funkció). Főbb építészeti stílusok megkülönböztetése alaprajzi elrendezés, szerkezet, homlokzattagolás alapján. fogalmak: támív, támpillér Jártasság a főbb építészeti stílusok megkülönböztetésében. digitális tábla 17. Belső tér tervezése axonometrikus rendszerben, színek térhatásának felhasználásával. Berendezett gyerekszoba tervezése axonometrikus Színek tudatos használata térhatásuk alapján. rajzlap, színes ceruza

8 rendszerben, A4-es méretben, színes ceruzával. Színek térhatása 52. o. 18. Belsőépítészet, annak legfontosabb szempontjai, technikai lehetőségei. Ipari formatervezés, a design. A giccs fogalma. fogalmak: giccs A természettől a belső térig 18. o. Élettereink a tér mint környezet 18. o. A korabeli életstílus és az épületek, valamint a berendezés formavilága közötti kapcsolat meglátása. csoport munka digitális tábla, könyv Ajánlott irodalom: Pázmány Ágnes: Látás és ábrázolás NT 13136/1 Szükséges eszközök: 8 db A4-es famentes rajzlap Egyedi grafikai eszközök (grafit ceruza, színes ceruzák, toll, tus) és vonalzó

Rajz és vizuális kommunikáció

Rajz és vizuális kommunikáció Rajz és vizuális kommunikáció Készítette:Némethné Nagy Zsuzsanna Mozaik kerettantervi ajánlás felhasználásával 2013. 5.évf. heti 1 óra évi 36 óra 6.évf. heti 1 óra évi 36 óra 7. évf. heti 1 óra évi 36

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra

Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása

Részletesebben

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése 8. évfolyam, 36 óra Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti

Részletesebben

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8. VIZUÁLIS KULTÚRA Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 6 évfolyamos helyi tanterv A-B. osztály 1 Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN HARMADIK RÉSZ: MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 2. oldal MŰVÉSZETEK HUMÁN TAGOZAT 11. ÉVFOLYAM Tematikai egység/ Fejlesztési

Részletesebben

Belügy., Info., Nyelvi-humán 9-10. osztály Vizuális nevelés

Belügy., Info., Nyelvi-humán 9-10. osztály Vizuális nevelés 9. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

11 évfolyam, 72 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

11 évfolyam, 72 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 11 évfolyam, 72 óra A gimnázium 11 12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne

Részletesebben

Rajz és vizuális. kultúra

Rajz és vizuális. kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály 3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv

Vizuális kultúra helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Vizuális kultúra helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Keramikus Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben