TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -"

Átírás

1 Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. A hallgatók megtanulják, hogyan kell érvényesíteni a tárgyalási megállapodásokat és a meggyőző kommunikáció eszközrendszerével képesek lesznek kompromisszum és konfliktuskezelésre. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az érveléstechnika eszközrendszerét az egyoldalú vagy kétoldalú- illetve az emocionális vagy racionális érvelés technikáit. Az előadások és a gyakorlatok alkalmával a hallgatók elsajátítják a társadalmi szintű kommunikáció alapelveit. Megismerik a média természetét, a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét, a sajtótájékoztató szervezését, a sajtóközlemény írását, az üzleti kapcsolatok építését. A hallgatók betekintést nyernek a közéleti kommunikáció marketingjébe: a kommunikációs stratégia és az üzleti levelezés elkészítésébe. Az előadások alkalmával a hallgatók megismerik a szakmacsoport szerinti felsőoktatási szakképzés szakmai kommunikációját, a gyakorlatok alkalmával pedig annak szakszerű alkalmazását. A tantárgy lehallgatása és a gyakorlatok elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az érveléstechnika eszközrendszerével önálló tárgyalási formákat megtervezni, megszervezni és a tárgyalási folyamatban részt venni. Az adott szakmacsoport keretein belül az időtervezés és információátadás technikáit betartva a társadalmi, a közéleti és az üzleti kommunikáció nyilvános és szakmai formáit alkalmazni. A kommunikáció típusai, funkciói, szintjei. A kommunikációkutatás irányzatai. A kommunikáció 7 elméleti alapmodellje. A verbális kommunikáció. A non-verbális kommunikáció. A tárgyalás alapjai. Az érveléstechnika eszközrendszere. Az asszertív kommunikáció. A média természete. A marketingkommunikáció alapjai. A médiakommunikáció eszközrendszere. 1. Dr. Róka Jolán: Kommunikációelméleti alapismeretek. BKF, Bp., ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Bp, ISBN: Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó, Bp., ISBN: Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bp , ISBN: Borgulya Ágnes Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó, Bp., ISBN:

2 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek FKF1102 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Fodorné Zagyi Orsolya főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja GI A tantárgy keretei között a hallgatók elsajátítják az alapvető informatikai alapkompetenciákat és mindazokat a pénzügyi, adózási ismereteket, amelyek a gazdasági folyamatok nyilvántartásának főbb lépéseihez szükségesek. A kurzus végére a hallgatók alkalmassá válnak az egyes adónemek aktuális kulcsainak készségszintű alkalmazására, az elektronikus adatbázisok felhasználói szintű használatára. Kialakul a logikus, rendszerben való gondolkodás képessége. Erősödik a felelősségtudat, az önálló, kreatív munkavégzés iránti igény. Az infokommunikációs alkalmazások használatával alkalmassá válnak a gyors, esztétikai igényeknek megfelelő szakmai kommunikációra. Alapvető pénzügyi ismeretek matematikai összefüggéseinek készség szintű ismerete (százalékszámítás, jelenérték, jövőérték). A hagyományos és a modern (elektronikus) számlázás lényege, kapcsolata a bizonylati renddel és fegyelemmel. Az elektronikus kommunikáció főbb formái, és szociális hálók, fórumok, keresés az Interneten. Fájltípusok, ezek konvertálhatósága, kezelésük szoftverekkel. Műveletek fájlokkal. Vágólap használata, a fájltípusok közötti átjárhatóság, integrálhatóságuk. Szövegszerkesztési alapismeretek, dokumentum létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatkezelési alapismeretek, adattáblázatok létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatok adatainak szűrése, származtatott adatok létrehozása meglévő adatokból. A prezentációkészítés alapjai. Grafikonok, ábrák készítése. 1. Pálinkó Éva Szabó Márta (2007): Vállalati pénzügyek. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN Galó Miklós Kvancz József (szerk.) (2010): Gazdasági alapfogalmak. Bessenyei könyvkiadó, Nyh., ISBN Pétery Kristóf (2010): Microsoft Office Excel 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Pétery Kristóf (2010): Microsoft Office Word 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Dr. Schneider Ferenc (2007): Internet-Alapok, APC STÚDIÓ, Gyula, ISBN

3 Munkaerő-piaci ismeretek FKF1203 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre és a reális helyzetértékelésére a munka világában. Megteremtjük a hiteles kommunikáció és önmenedzselés alapjait, ezáltal segítve a határozott, céltudatos és felelős munkavállalói magatartás kialakulását hallgatóinkban. A hallgató képes lesz a kulturált, udvarias, etikus munkavállalói magatartás tanúsítására és fejlesztésére, ezzel teremtve meg önmaga számára a céltudatos karrier alapjait. A kurzus segítségével megismerkedhetünk az önmenedzselés néhány területével és technikájával, a munkáltatók értékrendjével, munka- és teljesítményelvárásaival A tantárgy oktatása során bemutatjuk a munka és a munkavégzés jellemzőit, a munkaerőpiac működésének alapjait és aktuális igényeit, a munkaerőpiacot, mozgató törvényszerűségeket, munkajogi előírásokat, illetve a gazdálkodó szervezetek humánerőforrás gazdálkodásának legfontosabb követelményeit, területeit és módszereit. Foglalkozunk a munkaerőpiac által legfontosabbnak tartott kompetenciákkal, a motivációval, a kompenzációs és a javadalmazási rendszerekkel, az emberi erőforrás fejlesztésnek a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci trendjeivel. A tantárgy célja az ember, mint stratégiai erőforrás munkavégzésének megismerése, motivációinak feltárása, a jó önéletrajz és motivációs levél szempontjainak, a karriertervezés hazai és külföldi vonatkozásainak, illetve a munkavállalás jogi és eljárási szabályainak megismerése az Európai Unióban. 1. Emberi erőforrás menedzsment (szerk.) Hajós L. Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás, Szaktudás kiadó Ház, Bp., ISBN Farkas Ferenc Karolinyi Mártonné László Gyula Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Bp., ISBN Menedzsment, (Szerk.): Láczay M. Berde Cs., Nyíregyházi Főiskola, Nyh., ISBN Nemeskéri Gyula: Emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit, Budapest, ISBN Karrier plusz 2011 A hatékony álláskeresés és karrierépítés titkai HVG kiadvány 2011/9.

4 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek FKF1104 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Veres Ferenc főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MF A kurzus célja a napjainkban egyre jellemzőbbé váló, nemzetközi színtéren megvalósuló szakmai együttműködést is lehetővé tevő idegen nyelvi ismeretek elsajátítása. A tantárgy keretében a hallgatók tanulmányozott szakmai területük jellegének megfelelően olyan, a gazdaság különböző területeire vonatkozó idegen nyelvi tudásanyagra tesznek szert, amely lehetővé teszi a sikeres szakmai érintkezést, valamint megteremti az alapokat a szakma idegen nyelven elérhető eredményeinek megismeréséhez. A kurzus folyamán a hallgatók elsajátítják a szakma alapfokú idegen nyelvű szakszókincsét, illetve annak különböző élethelyzetekben történő gyakorlati alkalmazási módjait. Az elsajátítandó ismeretek átadása és begyakorlása a szóbeli és írásbeli kommunikációs szituációk és feladattípusok keretében történik. Az ismeretanyag a hagyományos leíró nyelvtanokkal ellentétben a funkcionális megközelítést, azaz a nyelv kommunikatív funkcióját tekinti elsődlegesnek. A kurzus folyamán a hallgatók a kitűzött tananyagot a sikeres kommunikáció feltételeit biztosító idegen nyelvi kompetenciák sokoldalú fejlesztésének figyelembe vételével sajátítják el. Ennek eredményeként a tanulmányozott szaknyelv speciális lexikájának birtokában képesek lesznek szóbeli szituációkban gondolataik megfogalmazására, a beszédpartner közlésének megértésre, adekvát válaszok létrehozására, továbbá írott szakmai szövegek megértésére, írásbeli válaszok alapszintű elkészítésére. Mivel információs társadalmunk sikeres szakmai együttműködésének elengedhetetlen feltételévé vált a szakmai idegen nyelvű szoftverek használata, a kurzus célja azok útmutatás alapján történő kezelői képességének, a kezelőfelületek használatának, a felhasználónak készített leírások és üzenetek megértésének, alkalmazásának alapszintű elsajátíttatása is. 1. John and Liz Soars: New Headway English Course Pre Intermediate Student s Book. Oxford University Press, ISBN: Norman Coe Mark Harrison Ken Paterson: Oxford Angol Nyelvtan, Magyarázatok- Gyakorlatok. Oxford University Press, ISBN: Babári Ernő dr. Babári Ernőné: Der neue Deutschexpress 1-2. Lexika Kiadó. Bp., ISBN: ; ISBN: A. Fearns D. Lévy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft.Lehr- und Arbeitsbuch. Goethe Institut Nakladatelstvi Fraus - Cornelsen Verlag. München Plzen Berlin ISBN: Abbadie Ch. Chovelon B. Morsel M. H: L expression francaise écrite et orale, Presse Universitaire, Grenoble, ISBN ; X

5 Jogi ismeretek KMF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Nagy Andrea főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja NP E tantárgy keretein belül a hallgatók elsajátítják a jogban való tájékozódás alapjait és megismerik Magyarország jogrendszerét. Fontos, hogy ismerjék és értsék a jog nyelvezetét. Mindezek elősegíthetik döntésképességük fejlődését, reális helyzetfelismerésük kialakulását és hozzájárulnak ahhoz, hogy munkájukat képesek legyenek hatékonyan végezni. A jog alapfogalmai, társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma. A jog forrásai, jogforrási hierarchiák. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogrendszer és a jogágak. A jogértelmezés és a joghézag. A jog tartalmi tagoltsága és jogszabálytan: közjog és magánjog; elsődleges és másodlagos jogágak és egyéb jogterületek; a jogszabályok szerkezete; hipotézis diszpozíció szankció; a jogszabályok csoportosítása szerkezeti elemek és más szempontok alapján. Magyarország Alaptörvénye. Az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány tagjai és feladatai, az Alkotmánybíróság, a bíróságok, ügyészségek. A helyi önkormányzatok. A Magyar Honvédség és rendőrség. Magyarország államszervei, az egyes állami szervek feladatai és hatásköre. Az állampolgári jogok és kötelezettségek. 1. Magyarország Alaptörvénye (2011. IV. 25.) Magyar Közlöny szám, www. kormany.hu 2. Péteri Zoltán (2002): Bevezetés a jogfogalomba. Előadások. Szent István Társulat, Budapest, letölthető: hu.scrid.com 3. Szabó Miklós (2003): Jogi alapfogalmak. Bíbor Kiadó, Miskolc, ISBN Takács Péter (szerk.) (2003): Államtan. Szent István Társulat, Budapest, ISBN

6 Demográfia KMF1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Galó Miklós, főiskolai tanár, C.Sc Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja GI A hallgatókat megismerteti a demográfia alapfogalmaival, szemléletével. A mai magyar társadalom demográfiai jellemzőit, változóit és problémáit mutatja be, ezáltal a társadalom és a népesedéspolitika egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét érzékelteti. Érvelni tanít, a kommunikáció és média felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók kommunikációs készségét fejleszti. A demográfia tudománya és jelzőszámai. A strukturális demográfia, a népesség megoszlása életkor, nem és etnikai hovatartozás szerint. A népmozgalom, a születések alakulását befolyásoló tényezők, az együttélési formák változásai, élettársi kapcsolatok alakulása, házasságkötések számát meghatározó tényezők, a válás, a házasság felbontására ható tényezők. A halálozás, a halálozás jelzőszámai, alakulása és mai magyar tendenciái. A várható élettartam meghosszabbodásában közrejátszó tényezők. A külső és belső vándorlás jellemzői és tendenciái. 1. Cseh-Szombathy László Tóth Pál Péter (szerk.) (2001): Népesedés, népesedéspolitika. Századvég Kiadó, Budapest, ISBN Kerülő Judit (2011): Demográfia. Krúdy Könyvkiadó és Nyomda, Nyíregyháza, ISBN L. Rédei Margit (2001): Demográfia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN Valkovics Emil (2001): Demográfia. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Népszámlálás 2011.

7 Szociológia KMF1103 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár, C.Sc Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismerteti a kommunikáció és média szakos felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatókat a modernkor társadalmával, működési alapelveivel, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival, és azok megoldási lehetőségeivel. Képessé teszi őket a társadalmi hatásmechanizmusok megismerésére és gyakorlati alkalmazására. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. Kultúra és szocializáció. A társadalmi csoport, személyközi és csoportközi viszonyok. Konformitás és deviancia. Társadalomszerkezet és társadalmi változások Magyarországon 1945-ig. A Ferge féle modell, Kolosi Tamás L-modellje és Szelényi Iván két háromszög modellje. A magyar társadalom rétegződése a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni struktúrák, egyéni cselekvések és makromozgások. Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának jellemzői, az új szegénység dimenziói. Társadalmi mobilitás típusai és jelentősége, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. Az új társadalmi elit genezisének elméletei a posztkommunista országokban. 1. Albert József Leveleki Magdolna (2010): Szociológiai alapismeretek. Veszprém, ISBN Bartus Tamás (2009): Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Aula Kiadó, Budapest, ISBN Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest, ISBN Kolosi Tamás Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina Kiadó, Budapest, ISBN Kovách Imre (szerk.) (2006): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest, ISBN

8 Társadalomtörténet KMF1104 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A társadalom történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismerteti a kommunikáció és média szakos felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatókat a társadalom kialakulásának folyamatával, a társadalomban lezajló folyamatok, rétegződés, kapcsolatrendszerek természetével. Megérteti a jelen kor társadalmi folyamatait, összefüggéseit, viszonyrendszerét, működési alapelveit és értelmezi a jövőben várható tendenciákat. Képessé teszi őket a múltból a jelenbe átörökített szokások, az elmaradottság, a primitív, a fejlődés, fejlettség, a modern, modernitás fogalmainak megértésére és használatára. A Föld lakosságának demográfiai fejlődése, embertípusok, elhelyezkedésük a világban, az eltérő bőrszínből adódó problémák (apartheid, polgárjogi mozgalmak). Az ősközösség, az ókori kelet és az antik társadalma. A hűbériség kialakulása és a rendiség Európában és Magyarországon. A bevándorolt népek szerepe Magyarországon a században, jobbágyság a középkorban. A bizánci társadalom. Az iszlám világ társadalma. A polgári átalakulás időszaka Európában. A feudalizmus konzerválódása Európa keleti részén. A polgári korszak szakaszainak társadalmi jellemzői (modernizáció, urbanizáció, a modern infrastruktúra kiépítése). Magyarország társadalma 1526-tól 1848-ig. A magyar társadalom 1848 után (modernizáció, hagyományos és polgári társadalmi csoportok kialakulása, szerepük az állam életében). A gyarmatosítás hatása a gyarmatok és az anyaország társadalmára. A Horthy-korszak társadalma. A nyugat társadalmi fejlődése a két világháború között. A szocialista társadalom kialakulása, a magyar társadalom rétegződése az államszocializmus éveiben. A rendszerváltozás társadalmi hatása. A duális társadalom reinkarnációja. Kultúra és etnicitás, életmód és mentalitás, ideológia és hatalom. Társadalompolitika. Filantrópia és állami beavatkozás. Népesedés és településszerkezet, társadalmi rétegződés. Az emberi társadalom jövője. 1. Fokasz Nikosz Örkény Antal (szerk.) (2000): Magyarország társadalomtörténete III. ( ) köt. Új Mandátum Kiadó. Bp. ISBN: , , , Gyáni Gábor Kövér György (2006): Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Valuch Tibor (2005): Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Tomka Béla (2009): Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.) (2006): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó. Bp. ISBN:

9 Civilizációismeret KMF1105 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A civilizációismeret segítségével a hallgatók megismerkednek a civilizáció általános fogalmi rendszerével és struktúrájával, fejlődésével a civilizáció kutatásának legfontosabb irányzataival és módszereivel, értelmezik a kultúra és civilizáció fogalmát. Megismerik a civilizáció fogalmának európai és angolszász értelmezéseit. Képet kapnak civilizáció kutatásának elméleti és módszertani problémáiról, formáiról, történeti megközelítéséről. Megismerik a hagyományos társadalmak szerkezetét és a tantárgy segítségével mélyebb összefüggéseiben tárul fel jelen korunk civilizációjának arculata. Képet kapnak az európai civilizáció jellegzetességeiről és regionális jellemzőiről, a civilizációs modellek történeti alakzatairól. Egy- egy korszak elemzésével a hallgatók komplex képet kapnak az adott időszak szellemi, anyagi, életmódbeli jellemzőiről, a kiemelkedő művészeti, zenei, irodalmi, filozófiai alkotásokról, alkotókról. Megismerik a természettudományi, technikai- technológiai teljesítményeket, tudósokat, felfedezőket, képet kapnak a vizsgált korszak mindennapi életéről. A hallgatók jártasságot szereznek a tradícionalitásra és modernitásra vonatkozó terminológiák használatában, tájékozódni képesek az interetnikus kapcsolatokban, fejlődik együttműködő, kezdeményező és kommunikációs készségük. A civilizáció fogalmának kialakulása, fejlődése, kultúra és civilizáció értelmezése. A civilizáció fogalmának európai és angolszász értelmezési lehetőségei, a fogalom tartalmi összetevői. A civilizáció kutatásának elméleti és módszertani problémái, történeti megközelítése (Taylor, Spengler, Toynbee, Elias, Cioran, Hayek, Huntington). Hagyományos társadalmak szerkezete. Az európai civilizáció jellegzetességei és regionális jellemzői. Az emberré válás folyamata, embertípusok, régészeti lelőhelyek, eszközök, életmód. Az ókori keleti civilizáció. A klasszikus görög és hellenisztikus civilizáció és kultúra (filozófia, irodalom, szobrászat, zene, matematika, csillagászat, fizika). A mindennapok élete (városok, falvak, öltözködés, étkezés, ünnepek, szokások). Az alexandriai tudományos központ és az ott alkotó tudósok. A római civilizáció. A kora- középkor szellemi élete, mindennapjai, főúri, nemesi, jobbágyi világ élete. A román stílus. A gótika és a reneszánsz világa (festészet, szobrászat, építészet, tudományok, filozófia, irodalom). A városok a virágzó- és a késői feudalizmusban. A keresztes hadjáratok hatása. A zsidóság középkori története, élete. Az iszlám a középkorban (a birodalom kialakulása, élete a virágkorban, a tudományok szerepe). A felfedezések kora (utazók, felfedezők, kalandorok), a világkép átalakulása. (Kopernikusz, Giordano Bruno, Kepler, Galilei, Tycho Brahe, Newton, Descartes, Spinoza.) A reformáció. Az ipari forradalom és hatása a társadalomra, a gazdaságra. (Feltalálók, tudományos- és technikai eredmények, a gyáripar létrejötte, demográfiai robbanás, urbanizáció.) Az életmód és a gondolkodás átalakulása, új eszmék, filozófiai gondolatok megjelenése. A kapitalizmus

10 korszakainak (a szabad verseny időszaka, a monopolkapitalizmus, az állammonopolkapitalizmus), korszakának civilizációs eredményei. A szocializmus civilizációs hatásai. A magyar civilizáció sajátosságai. A modernizmus és a modernitás értelmezése. A modernkor kronológiája. A globalizáció. A globalizáció gazdasági, kulturális és politikai mozgatórugói. A civilizációk harca. A globalizáció hatása az ezredvég emberközösségeire. A posztindusztrializációs valóság és az új társadalmi modellek. A techno értelmezése: a posztfordiánus gazdaság strukturális elemei. A reális és virtuális átértelmeződése. 1. Emile, Michéle Cioran (1998): Egy kifulladt civilizációról. Napvilág Könyvkiadó. Bp. ISBN: Gombár Csaba- Volosin Hédi (szerk.) (2000): A kérdéses civilizáció. Helikon Kiadó. Kft. Kiadó: Korridor Politikai Kutatások Központja. Bp. ISBN: Huntington, Samuel (2008): A civilizációk összecsapása és a világrendszer átalakulása. Európa Könyvkiadó Kft. Bp. ISBN: Norbert, Elias (2004): A civilizáció folyamata. FOK-TA Bt. Kiadó. Bp. ISBN: Oswald, Spengler (1995): A nyugat alkonya I-II. Európa Könyvkiadó. Bp. ISBN:

11 Társadalmi kommunikáció KMF1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy a társadalom, a kultúra és a mediatizált kommunikáció különböző területeinek és összefüggéseinek megismertetésére törekszik. A hallgatók elsajátítják a közösségen belüli és a közösségek közötti kommunikáció alapelveit, módjait és tematizáltságát. A hallgatók megismerik a kommunikációs formák és médiastruktúrák hatását a kollektív létforma és az egyéni életvilág tükrében. A hallgatók a félév során képessé válnak a társadalmi és tömegkommunikáció különböző területeinek felismerésére, elemzésére és a közösségen belüli kommunikáció formáinak használatára. A társadalmi kommunikáció színterei, történetisége. A kommunikáció karakterei és a társadalom típusai. A társadalmi kommunikáció folyamata. Társadalmi struktúrák, kommunikációs rendszerek. Médiaelméletek. Tömegkommunikáció és kultúra. Az információs társadalom. Médiastruktúrák és médiaintézmények. 1. Béres István Horányi Özséb (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Kapitány Ágnes Kapitány Gábor (2006): A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, ISBN: Németh Erzsébet (2006): Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN:

12 Multimédia KMF2207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Fazekas Sándor főiskolai oktató Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A kurzus megismerteti a hallgatókkal a multimédiarendszerek legfontosabb hardver és szoftver alkotóelemeit, működésük sajátosságait, alkalmazási lehetőségeiket és a használt szabványokat. A hallgatók a multimédiarendszerekben előforduló információk birtokában jártasságot szereznek használatukban és a műszaki kérdésekben. A kurzus során a hallgatók hangtechnikai és grafikus programokat, illetve szerzői rendszereket használnak, ezáltal képesek lesznek önálló multimédia alkalmazás elkészítésére. A médium, a multimédia és a multimédia rendszer fogalma. A multimédia rendszerek jellemzői, összeállításuk. Az optikai lemezek (CD, DVD) Szöveges multimédiaalkalmazások. Hálózati alkalmazások. Digitális hangtechnika, hanganyagok digitalizálása, hangállományok tömörítése. Grafikus alkalmazások, szín-koordinátarendszerek, képek digitalizálása, képállományok tömörítése, animáció. Digitális videotechnika, videojelek digitalizálása, tömörítésük, lejátszásuk. Videokonferencia, rendszerek. Tömörítés, redundanciák, követelmények, veszteségmentes és veszteséges tömörítések. Multimédia termékek létrehozása, optikai lemezek gyártása. A NET használat és alkalmazás területeinek elsajátítása. 1. Bócz Péter Szász Péter (2004): A világháló lehetőségei. ComputerBooks, Budapest, ISBN Csánky Lajos (2000): Multimédia PC-s környezetben. LSI Oktatóközpont, ISBN Andreas Holzinger (2004): A multimédia alapjai. Kiskapu Kft., Budapest, ISBN Mudri István (2003): Digitális videózás Adobe Premiere 6.0 alkalmazásával. ComputerBooks, Budapest, ISBN

13 Kommunikációs készségek fejlesztése KMF2208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy fejleszti a hallgatók kommunikációs készségeit, tudatosítja a kommunikáció eszközeinek megfelelő használatát. Megismeri a hatékony beszéd eszközeit, folyamatát és módszereit, alkalmassá válik a retorika eszközeivel szónoki beszéd, prezentáció, előadás tartására, vita vezetésére. A hallgató a félév során betekintést nyer a sikeres csoportközi és nyilvános kommunikáció, a verbális véleményalkotás és képviselet technikáiba. A hallgatók a beszédhelyzeteknek megfelelő stílusgyakorlatok után alkalmasak lesznek az egyes beszédműfajok sajátosságainak tudatos használatára. A prezentációk, előadások, viták, elemzések, interakciós helyzetgyakorlatok alkalmazása során a hallgatók verbális és nonverbális kommunikációs képessége fejlődik. Szónoki beszéd, ünnepi beszéd megírása és megtartása egy adott témakörhöz kapcsolódóan. Prezentáció, előadás előkészítése, megtartása. Vita vezetése, vita folyamatában való részvétel. Sajtótájékoztató megtartása, levezetése. Fórum, ankét megtartása, levezetése. 1. Hernádi Sándor (2006): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Montágh Imre (2011): Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, Budapest, ISBN Németh Erzsébet (2006): Közszereplés. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN

14 Közéleti kommunikáció KMF2209 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. habil. Onder Csaba főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közéleti kommunikáció rendszerét, alapfogalmait, szintereit, típusait, a közszerepléshez szükséges legfontosabb gyakorlati ismereteket. A hallgatók képessé válnak a nyilvános szereplés technikáinak felismerésére és alkalmazására. A gyakorlatok során leginkább kommunikációs készségük, együttműködő és kapcsolatteremtő képességük fejlődik. A közéleti kommunikáció szerkezete. Kommunikáció nyilvánosság közélet. A közéleti kommunikáció színterei. A politikai kultúra közéleti kommunikációt alakító hatásai. A magyar kommunikációs kultúra jellegzetességei. Társadalmi politikai konfliktusok kommunikációs megjelenítésének módjai. A közéleti kommunikáció tematizációs törekvései. A politikai napirend téma meghatározása. Közéleti események interpretációjának technikái. Aktuális közéleti események interpretációs gyakorlatai. 1. Bíró Mária Nyárádi Gáborné (2005): Közéleti kommunikáció. Perfekt Kiadó, Budapest, ISBN Buda Béla Sárközi Erika (2001): Közéleti kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Sárközy Erika Schleicher Nóra (2003): Kampánykommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Török Gábor Tóth Csaba (2002): Politika és kommunikáció. Századvég Kiadó, Budapest, ISBN

15 Médiaetika KMF2210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Kukla Krisztián főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A hallgató megismeri a tömegkommunikációs eszközök által kiváltott kulturális átalakulás néhány jellemző jegyét, a modern médiával kapcsolatos legfontosabb etikai dilemmákat és kérdéseket. Médiaelméleti szövegeken és ezeket kísérő esettanulmányokon keresztül kritikai, illetve affirmatív viszonyulási lehetőséget szerez a média-mezőhöz. Alkalmassá válik az értékközvetítő és értékképző szerepek megítélésére. A kurzus sajtótörténeti példákon keresztül tárgyalja a hírérték és a hírgyűjtés etikai szempontjait, az információ és a befolyásolás problémáit. Az elektronikus médiumok területének etikai problémáit járja körbe: az erőszak, a nemiség kérdéseit, valamint az ún. képi manipulációt. Mindezek után a média jogi és etikai szabályozásának a kérdéseivel, a reklámok világával foglalkozik, de elemzi az internet korszakában a médiaetika lehetőségeit is. 1. Császi Lajos (2003): Tévéerőszak és morális pánik. Új Mandátum, Budapest, ISBN X 2. Krokovay Zsolt (2003): Médiaetika. L Harmattan Kiadó, Budapest, ISBN Marcel Frydman (1999): Televízió és agresszió. Pont, Budapest, ISBN Oliver Toscani (1999): Reklám, te mosolygó hulla. Park, Budapest, ISBN William L. Rivers Cleve Mathews (1993): Médiaetika. Bagolyvár, Budapest, ISBN

16 Tömegkommunikáció szociológiája KMF2211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Vitál Attila főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tömegkommunikáció kommunikáció szociológiája kurzus a társadalom kommunikációs rendszerét vizsgálja, különös tekintettel az információáramlás intézményeire, működési sajátosságaira, hatásmechanizmusaira. A hallgatók elsajátítják a közléselméleti alapfogalmakat, megismerik a társadalmi kommunikációs folyamatok kulturális-jogi kereteit, a közvélemény kialakulásának és polarizálódásának törvényszerűségeit, a média valóságkonstruáló szerepét és szocializációs hatásait. A társadalom kommunikációs rendszere. Információszükséglet és a szervezett hírtovábbítás. Információs hiányjelenségek és társadalmi hatásuk. A társadalmi nyilvánosság és korlátai. A közvélemény kommunikációs szerkezete. A látens közvélemény szociológiai problémái. Hatásvizsgálatok a tömegkommunikáció kutatásának módszerei. A tömegkommunikáció társadalmi hatása a vélemények alakulására. A tömegkommunikáció személyiségformáló hatásai. Kommunikációs rétegződés és a kommunikátorok rétegződése. 1. Angelusz Róbert (1995): Kommunikáló társadalom. Ferenczy Kiadó, Bp., ISBN David Buckingham (2002): A gyermekkor halála után. Helikon Kiadó, Bp., ISBN Denis McQuail (2003): A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Bp., ISBN

17 Médiapolitika KMF2212 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Nádasdi József főiskolai tanár, C.Sc Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja NP A hallgatók megismerik az utóbbi fél évszázad médiapolitikai összefüggéseit, a végrehajtó hatalom és a nem hivatalos hatalmi ágazatként számon tartott média kapcsolatának főbb jellegzetességeit, képesek lesznek eligazodni mindezek rendszerében a Rákosi-rendszertől napjainkig. A média és a hatalom a társadalomban, a média és demokrácia kapcsolata, a sajtószabadság eszménye. A kelet-európai országok médiapolitikája, magyar médiapolitika a Kádár korszakban, a sajtó és a média politikái. Rendszerváltás utáni médiapolitikai helyzet, a médiára gyakorolt nyomás okai, az intézményes örökség, politikai elitek, nagyközönség és az újságírók. A média demokratizálásának nehézségei, médiaháborúk, az Európai Unió audiovizuális politikája, a médiapolitika közös európai keretei. 1. Bajomi-Lázár Péter (1998): A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Kiadó, Budapest, ISBN Gellért Kis Gábor (2003): A Horn-kormány médiapolitikája=médiafüzetek 2004/1. 3. Kéri László (2000): Hatalmi kísérletek. Helikon Kiadó, Budapest, ISBN Média és politika. Progresszív politika. 2006/2. 5. Sükösd Miklós Vásárhelyi Mária (szerk.) (2002): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika, Élet és Irodalom, Budapest, ISBN

18 Kommunikáció technológiák története KMF2213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Drabancz Mihály Róbert főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A hallgatók a félév során megismerkednek a kommunikációs technológiák kronológiájával és fogalmi kereteivel. A történeti látásmód segítségével jártasságot nyernek a különböző korok kommunikációs jelenségeiben. Megismerkednek a kommunikációs rendszerek megőrzésre, távolsági kommunikációra, és a politikai és kulturális gyakorlatok reaktualizálására irányuló történeti formákkal. A történeti ismeretek segítségével betekintést nyernek az információ, a társadalmi nyilvánosság modern kori sajátosságaiba. A korai civilizációk kulturális emlékezete, az emlékezés struktúrája. Az írásbeliség társadalomtörténeti dimenziói. Korai írások a görög világban, a latin írás szakaszai, tipológiája, hegemóniája és keresztény változata. A szöveg prezentációinak és interpretációinak új technikái. Írás és nyomtatástörténet. A könyvnyomtatás, a könyv és olvasásvilága. A nyomtatott sajtó születése és története Európában és Magyarországon. Az univerzális médiumok kora (mozgókép, rádió, televízió, hálózati struktúrák). 1. Assmann, Jan (2004): A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Budapest, ISBN Frédéric Barbier Catherine Bertho Lavenir (2004): A média története. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Guglielmo Cavallo Roger Chartier (szerk.) (2000): Az olvasás története a nyugati világban. Balassi Kiadó, Budapest, ISBN

19 Tárgyalástechnika KMF2214 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A hallgatók megismerik a tárgyalás elméleti kérdéseit, a tárgyalás főbb szabályait, a sikeres tárgyalás alapjait. Részletesen megismerik a tárgyalóképességre ható tényezőket, a tárgyalás ideális helyszínét és időtartamát. Technikai ismereteket sajátítanak el a sikeres felkészülést és a tárgyalás folyamatát illetően. Megtanulják érvényesíteni a tárgyalási megállapodásokat. A tantárgy gyakorlatai során a hallgatók képesek lesznek önálló tárgyalási formákat megtervezni és levezetni. Jártasságot szereznek a tárgyalásokra való felkészülés területén. Képesek lesznek kompromisszumok megkötésére és konfliktuskezelésre, fejlődik kommunikációs és kapcsolatteremtő készségük. A meggyőző kommunikáció alapjai. A tárgyalás elméleti kérdései. Felkészülés a tárgyalásra. A tárgyalás pszichológiai aspektusai. Konfliktuskezelés. Integratív és disztributív tárgyalási formák. Harmadik fél bevonása a tárgyalásba. Tárgyalási stílusok különböző kultúrákban. 1. Borgulya Ágnes Somogyvári Márta (2009): Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN David Oliver (2008): Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó, Budapest, ISBN Hoffmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán (2010): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN

20 Közvélemény- és piackutatás KMF2215 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 kollokvium Dr. Magyar Zoltán, főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A hallgató megismeri a közvélemény- és piackutatás elméleti hátterét és módszertanát, az elsajátított ismereteket képes alkalmazni egy választott projekt kapcsán. Képessé válik a társadalom működésével kapcsolatos összefüggések tudományos megismerésére, a társadalmi kommunikáció különböző problémáinak elemzésére, összefüggések megállapítására. Ismereteivel képessé válik vállalkozások üzleti eredményességének javítására. A közvélemény- és piackutatás célja és típusai. Az alkalmazott kutatások sajátosságai. A kutatási projekt tervezése. A mérési apparátusok és technikák. Adatfelvételi technikák. Mintavételi eljárások a közvélemény-és piackutatásban. Adatkvantifikáció. Az eredmények feldolgozása, értékelése és kommunikálása. Közvélemény- és piackutatási eredmények felhasználása, piaci stratégia illetve cselekvési terv készítése. Etikai kérdések, adatvédelem. 1. Bércziné Juhos Júlia (1998): Piackutatás a gyakorlatban. Aquila Könyvkiadó, Budapest, ISBN Fischer György (2001): Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Bagolyvár, Budapest, ISBN Malhotra, N. K. (2009): Marketingkutatás. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, ISBN Paul A. Scipione (1994): A piackutatás gyakorlata. Springer Hungarica, Budapest, ISBN Vitál Attila (2006): Kutatásmódszertan kézikönyv és példatár. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia KMB1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA

TANTÁRGYLEÍRÁSOK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA OK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA 2006. SZEPTEMBERTŐL Szociológia KMB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 Kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben