TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -"

Átírás

1 Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. A hallgatók megtanulják, hogyan kell érvényesíteni a tárgyalási megállapodásokat és a meggyőző kommunikáció eszközrendszerével képesek lesznek kompromisszum és konfliktuskezelésre. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az érveléstechnika eszközrendszerét az egyoldalú vagy kétoldalú- illetve az emocionális vagy racionális érvelés technikáit. Az előadások és a gyakorlatok alkalmával a hallgatók elsajátítják a társadalmi szintű kommunikáció alapelveit. Megismerik a média természetét, a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét, a sajtótájékoztató szervezését, a sajtóközlemény írását, az üzleti kapcsolatok építését. A hallgatók betekintést nyernek a közéleti kommunikáció marketingjébe: a kommunikációs stratégia és az üzleti levelezés elkészítésébe. Az előadások alkalmával a hallgatók megismerik a szakmacsoport szerinti felsőoktatási szakképzés szakmai kommunikációját, a gyakorlatok alkalmával pedig annak szakszerű alkalmazását. A tantárgy lehallgatása és a gyakorlatok elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az érveléstechnika eszközrendszerével önálló tárgyalási formákat megtervezni, megszervezni és a tárgyalási folyamatban részt venni. Az adott szakmacsoport keretein belül az időtervezés és információátadás technikáit betartva a társadalmi, a közéleti és az üzleti kommunikáció nyilvános és szakmai formáit alkalmazni. A kommunikáció típusai, funkciói, szintjei. A kommunikációkutatás irányzatai. A kommunikáció 7 elméleti alapmodellje. A verbális kommunikáció. A non-verbális kommunikáció. A tárgyalás alapjai. Az érveléstechnika eszközrendszere. Az asszertív kommunikáció. A média természete. A marketingkommunikáció alapjai. A médiakommunikáció eszközrendszere. 1. Dr. Róka Jolán: Kommunikációelméleti alapismeretek. BKF, Bp., ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Bp, ISBN: Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó, Bp., ISBN: Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bp , ISBN: Borgulya Ágnes Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó, Bp., ISBN:

2 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek FKF1102 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Fodorné Zagyi Orsolya főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja GI A tantárgy keretei között a hallgatók elsajátítják az alapvető informatikai alapkompetenciákat és mindazokat a pénzügyi, adózási ismereteket, amelyek a gazdasági folyamatok nyilvántartásának főbb lépéseihez szükségesek. A kurzus végére a hallgatók alkalmassá válnak az egyes adónemek aktuális kulcsainak készségszintű alkalmazására, az elektronikus adatbázisok felhasználói szintű használatára. Kialakul a logikus, rendszerben való gondolkodás képessége. Erősödik a felelősségtudat, az önálló, kreatív munkavégzés iránti igény. Az infokommunikációs alkalmazások használatával alkalmassá válnak a gyors, esztétikai igényeknek megfelelő szakmai kommunikációra. Alapvető pénzügyi ismeretek matematikai összefüggéseinek készség szintű ismerete (százalékszámítás, jelenérték, jövőérték). A hagyományos és a modern (elektronikus) számlázás lényege, kapcsolata a bizonylati renddel és fegyelemmel. Az elektronikus kommunikáció főbb formái, és szociális hálók, fórumok, keresés az Interneten. Fájltípusok, ezek konvertálhatósága, kezelésük szoftverekkel. Műveletek fájlokkal. Vágólap használata, a fájltípusok közötti átjárhatóság, integrálhatóságuk. Szövegszerkesztési alapismeretek, dokumentum létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatkezelési alapismeretek, adattáblázatok létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatok adatainak szűrése, származtatott adatok létrehozása meglévő adatokból. A prezentációkészítés alapjai. Grafikonok, ábrák készítése. 1. Pálinkó Éva Szabó Márta (2007): Vállalati pénzügyek. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN Galó Miklós Kvancz József (szerk.) (2010): Gazdasági alapfogalmak. Bessenyei könyvkiadó, Nyh., ISBN Pétery Kristóf (2010): Microsoft Office Excel 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Pétery Kristóf (2010): Microsoft Office Word 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Dr. Schneider Ferenc (2007): Internet-Alapok, APC STÚDIÓ, Gyula, ISBN

3 Munkaerő-piaci ismeretek FKF1203 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre és a reális helyzetértékelésére a munka világában. Megteremtjük a hiteles kommunikáció és önmenedzselés alapjait, ezáltal segítve a határozott, céltudatos és felelős munkavállalói magatartás kialakulását hallgatóinkban. A hallgató képes lesz a kulturált, udvarias, etikus munkavállalói magatartás tanúsítására és fejlesztésére, ezzel teremtve meg önmaga számára a céltudatos karrier alapjait. A kurzus segítségével megismerkedhetünk az önmenedzselés néhány területével és technikájával, a munkáltatók értékrendjével, munka- és teljesítményelvárásaival A tantárgy oktatása során bemutatjuk a munka és a munkavégzés jellemzőit, a munkaerőpiac működésének alapjait és aktuális igényeit, a munkaerőpiacot, mozgató törvényszerűségeket, munkajogi előírásokat, illetve a gazdálkodó szervezetek humánerőforrás gazdálkodásának legfontosabb követelményeit, területeit és módszereit. Foglalkozunk a munkaerőpiac által legfontosabbnak tartott kompetenciákkal, a motivációval, a kompenzációs és a javadalmazási rendszerekkel, az emberi erőforrás fejlesztésnek a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci trendjeivel. A tantárgy célja az ember, mint stratégiai erőforrás munkavégzésének megismerése, motivációinak feltárása, a jó önéletrajz és motivációs levél szempontjainak, a karriertervezés hazai és külföldi vonatkozásainak, illetve a munkavállalás jogi és eljárási szabályainak megismerése az Európai Unióban. 1. Emberi erőforrás menedzsment (szerk.) Hajós L. Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás, Szaktudás kiadó Ház, Bp., ISBN Farkas Ferenc Karolinyi Mártonné László Gyula Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Bp., ISBN Menedzsment, (Szerk.): Láczay M. Berde Cs., Nyíregyházi Főiskola, Nyh., ISBN Nemeskéri Gyula: Emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit, Budapest, ISBN Karrier plusz 2011 A hatékony álláskeresés és karrierépítés titkai HVG kiadvány 2011/9.

4 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek FKF1104 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Veres Ferenc főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MF A kurzus célja a napjainkban egyre jellemzőbbé váló, nemzetközi színtéren megvalósuló szakmai együttműködést is lehetővé tevő idegen nyelvi ismeretek elsajátítása. A tantárgy keretében a hallgatók tanulmányozott szakmai területük jellegének megfelelően olyan, a gazdaság különböző területeire vonatkozó idegen nyelvi tudásanyagra tesznek szert, amely lehetővé teszi a sikeres szakmai érintkezést, valamint megteremti az alapokat a szakma idegen nyelven elérhető eredményeinek megismeréséhez. A kurzus folyamán a hallgatók elsajátítják a szakma alapfokú idegen nyelvű szakszókincsét, illetve annak különböző élethelyzetekben történő gyakorlati alkalmazási módjait. Az elsajátítandó ismeretek átadása és begyakorlása a szóbeli és írásbeli kommunikációs szituációk és feladattípusok keretében történik. Az ismeretanyag a hagyományos leíró nyelvtanokkal ellentétben a funkcionális megközelítést, azaz a nyelv kommunikatív funkcióját tekinti elsődlegesnek. A kurzus folyamán a hallgatók a kitűzött tananyagot a sikeres kommunikáció feltételeit biztosító idegen nyelvi kompetenciák sokoldalú fejlesztésének figyelembe vételével sajátítják el. Ennek eredményeként a tanulmányozott szaknyelv speciális lexikájának birtokában képesek lesznek szóbeli szituációkban gondolataik megfogalmazására, a beszédpartner közlésének megértésre, adekvát válaszok létrehozására, továbbá írott szakmai szövegek megértésére, írásbeli válaszok alapszintű elkészítésére. Mivel információs társadalmunk sikeres szakmai együttműködésének elengedhetetlen feltételévé vált a szakmai idegen nyelvű szoftverek használata, a kurzus célja azok útmutatás alapján történő kezelői képességének, a kezelőfelületek használatának, a felhasználónak készített leírások és üzenetek megértésének, alkalmazásának alapszintű elsajátíttatása is. 1. John and Liz Soars: New Headway English Course Pre Intermediate Student s Book. Oxford University Press, ISBN: Norman Coe Mark Harrison Ken Paterson: Oxford Angol Nyelvtan, Magyarázatok- Gyakorlatok. Oxford University Press, ISBN: Babári Ernő dr. Babári Ernőné: Der neue Deutschexpress 1-2. Lexika Kiadó. Bp., ISBN: ; ISBN: A. Fearns D. Lévy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft.Lehr- und Arbeitsbuch. Goethe Institut Nakladatelstvi Fraus - Cornelsen Verlag. München Plzen Berlin ISBN: Abbadie Ch. Chovelon B. Morsel M. H: L expression francaise écrite et orale, Presse Universitaire, Grenoble, ISBN ; X

5 Jogi ismeretek KMF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Nagy Andrea főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja NP E tantárgy keretein belül a hallgatók elsajátítják a jogban való tájékozódás alapjait és megismerik Magyarország jogrendszerét. Fontos, hogy ismerjék és értsék a jog nyelvezetét. Mindezek elősegíthetik döntésképességük fejlődését, reális helyzetfelismerésük kialakulását és hozzájárulnak ahhoz, hogy munkájukat képesek legyenek hatékonyan végezni. A jog alapfogalmai, társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma. A jog forrásai, jogforrási hierarchiák. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogrendszer és a jogágak. A jogértelmezés és a joghézag. A jog tartalmi tagoltsága és jogszabálytan: közjog és magánjog; elsődleges és másodlagos jogágak és egyéb jogterületek; a jogszabályok szerkezete; hipotézis diszpozíció szankció; a jogszabályok csoportosítása szerkezeti elemek és más szempontok alapján. Magyarország Alaptörvénye. Az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány tagjai és feladatai, az Alkotmánybíróság, a bíróságok, ügyészségek. A helyi önkormányzatok. A Magyar Honvédség és rendőrség. Magyarország államszervei, az egyes állami szervek feladatai és hatásköre. Az állampolgári jogok és kötelezettségek. 1. Magyarország Alaptörvénye (2011. IV. 25.) Magyar Közlöny szám, www. kormany.hu 2. Péteri Zoltán (2002): Bevezetés a jogfogalomba. Előadások. Szent István Társulat, Budapest, letölthető: hu.scrid.com 3. Szabó Miklós (2003): Jogi alapfogalmak. Bíbor Kiadó, Miskolc, ISBN Takács Péter (szerk.) (2003): Államtan. Szent István Társulat, Budapest, ISBN

6 Demográfia KMF1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Galó Miklós, főiskolai tanár, C.Sc Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja GI A hallgatókat megismerteti a demográfia alapfogalmaival, szemléletével. A mai magyar társadalom demográfiai jellemzőit, változóit és problémáit mutatja be, ezáltal a társadalom és a népesedéspolitika egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét érzékelteti. Érvelni tanít, a kommunikáció és média felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók kommunikációs készségét fejleszti. A demográfia tudománya és jelzőszámai. A strukturális demográfia, a népesség megoszlása életkor, nem és etnikai hovatartozás szerint. A népmozgalom, a születések alakulását befolyásoló tényezők, az együttélési formák változásai, élettársi kapcsolatok alakulása, házasságkötések számát meghatározó tényezők, a válás, a házasság felbontására ható tényezők. A halálozás, a halálozás jelzőszámai, alakulása és mai magyar tendenciái. A várható élettartam meghosszabbodásában közrejátszó tényezők. A külső és belső vándorlás jellemzői és tendenciái. 1. Cseh-Szombathy László Tóth Pál Péter (szerk.) (2001): Népesedés, népesedéspolitika. Századvég Kiadó, Budapest, ISBN Kerülő Judit (2011): Demográfia. Krúdy Könyvkiadó és Nyomda, Nyíregyháza, ISBN L. Rédei Margit (2001): Demográfia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN Valkovics Emil (2001): Demográfia. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Népszámlálás 2011.

7 Szociológia KMF1103 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár, C.Sc Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismerteti a kommunikáció és média szakos felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatókat a modernkor társadalmával, működési alapelveivel, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival, és azok megoldási lehetőségeivel. Képessé teszi őket a társadalmi hatásmechanizmusok megismerésére és gyakorlati alkalmazására. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. Kultúra és szocializáció. A társadalmi csoport, személyközi és csoportközi viszonyok. Konformitás és deviancia. Társadalomszerkezet és társadalmi változások Magyarországon 1945-ig. A Ferge féle modell, Kolosi Tamás L-modellje és Szelényi Iván két háromszög modellje. A magyar társadalom rétegződése a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni struktúrák, egyéni cselekvések és makromozgások. Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának jellemzői, az új szegénység dimenziói. Társadalmi mobilitás típusai és jelentősége, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. Az új társadalmi elit genezisének elméletei a posztkommunista országokban. 1. Albert József Leveleki Magdolna (2010): Szociológiai alapismeretek. Veszprém, ISBN Bartus Tamás (2009): Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Aula Kiadó, Budapest, ISBN Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest, ISBN Kolosi Tamás Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina Kiadó, Budapest, ISBN Kovách Imre (szerk.) (2006): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest, ISBN

8 Társadalomtörténet KMF1104 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A társadalom történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismerteti a kommunikáció és média szakos felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatókat a társadalom kialakulásának folyamatával, a társadalomban lezajló folyamatok, rétegződés, kapcsolatrendszerek természetével. Megérteti a jelen kor társadalmi folyamatait, összefüggéseit, viszonyrendszerét, működési alapelveit és értelmezi a jövőben várható tendenciákat. Képessé teszi őket a múltból a jelenbe átörökített szokások, az elmaradottság, a primitív, a fejlődés, fejlettség, a modern, modernitás fogalmainak megértésére és használatára. A Föld lakosságának demográfiai fejlődése, embertípusok, elhelyezkedésük a világban, az eltérő bőrszínből adódó problémák (apartheid, polgárjogi mozgalmak). Az ősközösség, az ókori kelet és az antik társadalma. A hűbériség kialakulása és a rendiség Európában és Magyarországon. A bevándorolt népek szerepe Magyarországon a században, jobbágyság a középkorban. A bizánci társadalom. Az iszlám világ társadalma. A polgári átalakulás időszaka Európában. A feudalizmus konzerválódása Európa keleti részén. A polgári korszak szakaszainak társadalmi jellemzői (modernizáció, urbanizáció, a modern infrastruktúra kiépítése). Magyarország társadalma 1526-tól 1848-ig. A magyar társadalom 1848 után (modernizáció, hagyományos és polgári társadalmi csoportok kialakulása, szerepük az állam életében). A gyarmatosítás hatása a gyarmatok és az anyaország társadalmára. A Horthy-korszak társadalma. A nyugat társadalmi fejlődése a két világháború között. A szocialista társadalom kialakulása, a magyar társadalom rétegződése az államszocializmus éveiben. A rendszerváltozás társadalmi hatása. A duális társadalom reinkarnációja. Kultúra és etnicitás, életmód és mentalitás, ideológia és hatalom. Társadalompolitika. Filantrópia és állami beavatkozás. Népesedés és településszerkezet, társadalmi rétegződés. Az emberi társadalom jövője. 1. Fokasz Nikosz Örkény Antal (szerk.) (2000): Magyarország társadalomtörténete III. ( ) köt. Új Mandátum Kiadó. Bp. ISBN: , , , Gyáni Gábor Kövér György (2006): Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Valuch Tibor (2005): Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Tomka Béla (2009): Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.) (2006): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó. Bp. ISBN:

9 Civilizációismeret KMF1105 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A civilizációismeret segítségével a hallgatók megismerkednek a civilizáció általános fogalmi rendszerével és struktúrájával, fejlődésével a civilizáció kutatásának legfontosabb irányzataival és módszereivel, értelmezik a kultúra és civilizáció fogalmát. Megismerik a civilizáció fogalmának európai és angolszász értelmezéseit. Képet kapnak civilizáció kutatásának elméleti és módszertani problémáiról, formáiról, történeti megközelítéséről. Megismerik a hagyományos társadalmak szerkezetét és a tantárgy segítségével mélyebb összefüggéseiben tárul fel jelen korunk civilizációjának arculata. Képet kapnak az európai civilizáció jellegzetességeiről és regionális jellemzőiről, a civilizációs modellek történeti alakzatairól. Egy- egy korszak elemzésével a hallgatók komplex képet kapnak az adott időszak szellemi, anyagi, életmódbeli jellemzőiről, a kiemelkedő művészeti, zenei, irodalmi, filozófiai alkotásokról, alkotókról. Megismerik a természettudományi, technikai- technológiai teljesítményeket, tudósokat, felfedezőket, képet kapnak a vizsgált korszak mindennapi életéről. A hallgatók jártasságot szereznek a tradícionalitásra és modernitásra vonatkozó terminológiák használatában, tájékozódni képesek az interetnikus kapcsolatokban, fejlődik együttműködő, kezdeményező és kommunikációs készségük. A civilizáció fogalmának kialakulása, fejlődése, kultúra és civilizáció értelmezése. A civilizáció fogalmának európai és angolszász értelmezési lehetőségei, a fogalom tartalmi összetevői. A civilizáció kutatásának elméleti és módszertani problémái, történeti megközelítése (Taylor, Spengler, Toynbee, Elias, Cioran, Hayek, Huntington). Hagyományos társadalmak szerkezete. Az európai civilizáció jellegzetességei és regionális jellemzői. Az emberré válás folyamata, embertípusok, régészeti lelőhelyek, eszközök, életmód. Az ókori keleti civilizáció. A klasszikus görög és hellenisztikus civilizáció és kultúra (filozófia, irodalom, szobrászat, zene, matematika, csillagászat, fizika). A mindennapok élete (városok, falvak, öltözködés, étkezés, ünnepek, szokások). Az alexandriai tudományos központ és az ott alkotó tudósok. A római civilizáció. A kora- középkor szellemi élete, mindennapjai, főúri, nemesi, jobbágyi világ élete. A román stílus. A gótika és a reneszánsz világa (festészet, szobrászat, építészet, tudományok, filozófia, irodalom). A városok a virágzó- és a késői feudalizmusban. A keresztes hadjáratok hatása. A zsidóság középkori története, élete. Az iszlám a középkorban (a birodalom kialakulása, élete a virágkorban, a tudományok szerepe). A felfedezések kora (utazók, felfedezők, kalandorok), a világkép átalakulása. (Kopernikusz, Giordano Bruno, Kepler, Galilei, Tycho Brahe, Newton, Descartes, Spinoza.) A reformáció. Az ipari forradalom és hatása a társadalomra, a gazdaságra. (Feltalálók, tudományos- és technikai eredmények, a gyáripar létrejötte, demográfiai robbanás, urbanizáció.) Az életmód és a gondolkodás átalakulása, új eszmék, filozófiai gondolatok megjelenése. A kapitalizmus

10 korszakainak (a szabad verseny időszaka, a monopolkapitalizmus, az állammonopolkapitalizmus), korszakának civilizációs eredményei. A szocializmus civilizációs hatásai. A magyar civilizáció sajátosságai. A modernizmus és a modernitás értelmezése. A modernkor kronológiája. A globalizáció. A globalizáció gazdasági, kulturális és politikai mozgatórugói. A civilizációk harca. A globalizáció hatása az ezredvég emberközösségeire. A posztindusztrializációs valóság és az új társadalmi modellek. A techno értelmezése: a posztfordiánus gazdaság strukturális elemei. A reális és virtuális átértelmeződése. 1. Emile, Michéle Cioran (1998): Egy kifulladt civilizációról. Napvilág Könyvkiadó. Bp. ISBN: Gombár Csaba- Volosin Hédi (szerk.) (2000): A kérdéses civilizáció. Helikon Kiadó. Kft. Kiadó: Korridor Politikai Kutatások Központja. Bp. ISBN: Huntington, Samuel (2008): A civilizációk összecsapása és a világrendszer átalakulása. Európa Könyvkiadó Kft. Bp. ISBN: Norbert, Elias (2004): A civilizáció folyamata. FOK-TA Bt. Kiadó. Bp. ISBN: Oswald, Spengler (1995): A nyugat alkonya I-II. Európa Könyvkiadó. Bp. ISBN:

11 Társadalmi kommunikáció KMF1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy a társadalom, a kultúra és a mediatizált kommunikáció különböző területeinek és összefüggéseinek megismertetésére törekszik. A hallgatók elsajátítják a közösségen belüli és a közösségek közötti kommunikáció alapelveit, módjait és tematizáltságát. A hallgatók megismerik a kommunikációs formák és médiastruktúrák hatását a kollektív létforma és az egyéni életvilág tükrében. A hallgatók a félév során képessé válnak a társadalmi és tömegkommunikáció különböző területeinek felismerésére, elemzésére és a közösségen belüli kommunikáció formáinak használatára. A társadalmi kommunikáció színterei, történetisége. A kommunikáció karakterei és a társadalom típusai. A társadalmi kommunikáció folyamata. Társadalmi struktúrák, kommunikációs rendszerek. Médiaelméletek. Tömegkommunikáció és kultúra. Az információs társadalom. Médiastruktúrák és médiaintézmények. 1. Béres István Horányi Özséb (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Kapitány Ágnes Kapitány Gábor (2006): A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, ISBN: Németh Erzsébet (2006): Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN:

12 Multimédia KMF2207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Fazekas Sándor főiskolai oktató Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A kurzus megismerteti a hallgatókkal a multimédiarendszerek legfontosabb hardver és szoftver alkotóelemeit, működésük sajátosságait, alkalmazási lehetőségeiket és a használt szabványokat. A hallgatók a multimédiarendszerekben előforduló információk birtokában jártasságot szereznek használatukban és a műszaki kérdésekben. A kurzus során a hallgatók hangtechnikai és grafikus programokat, illetve szerzői rendszereket használnak, ezáltal képesek lesznek önálló multimédia alkalmazás elkészítésére. A médium, a multimédia és a multimédia rendszer fogalma. A multimédia rendszerek jellemzői, összeállításuk. Az optikai lemezek (CD, DVD) Szöveges multimédiaalkalmazások. Hálózati alkalmazások. Digitális hangtechnika, hanganyagok digitalizálása, hangállományok tömörítése. Grafikus alkalmazások, szín-koordinátarendszerek, képek digitalizálása, képállományok tömörítése, animáció. Digitális videotechnika, videojelek digitalizálása, tömörítésük, lejátszásuk. Videokonferencia, rendszerek. Tömörítés, redundanciák, követelmények, veszteségmentes és veszteséges tömörítések. Multimédia termékek létrehozása, optikai lemezek gyártása. A NET használat és alkalmazás területeinek elsajátítása. 1. Bócz Péter Szász Péter (2004): A világháló lehetőségei. ComputerBooks, Budapest, ISBN Csánky Lajos (2000): Multimédia PC-s környezetben. LSI Oktatóközpont, ISBN Andreas Holzinger (2004): A multimédia alapjai. Kiskapu Kft., Budapest, ISBN Mudri István (2003): Digitális videózás Adobe Premiere 6.0 alkalmazásával. ComputerBooks, Budapest, ISBN

13 Kommunikációs készségek fejlesztése KMF2208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy fejleszti a hallgatók kommunikációs készségeit, tudatosítja a kommunikáció eszközeinek megfelelő használatát. Megismeri a hatékony beszéd eszközeit, folyamatát és módszereit, alkalmassá válik a retorika eszközeivel szónoki beszéd, prezentáció, előadás tartására, vita vezetésére. A hallgató a félév során betekintést nyer a sikeres csoportközi és nyilvános kommunikáció, a verbális véleményalkotás és képviselet technikáiba. A hallgatók a beszédhelyzeteknek megfelelő stílusgyakorlatok után alkalmasak lesznek az egyes beszédműfajok sajátosságainak tudatos használatára. A prezentációk, előadások, viták, elemzések, interakciós helyzetgyakorlatok alkalmazása során a hallgatók verbális és nonverbális kommunikációs képessége fejlődik. Szónoki beszéd, ünnepi beszéd megírása és megtartása egy adott témakörhöz kapcsolódóan. Prezentáció, előadás előkészítése, megtartása. Vita vezetése, vita folyamatában való részvétel. Sajtótájékoztató megtartása, levezetése. Fórum, ankét megtartása, levezetése. 1. Hernádi Sándor (2006): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Montágh Imre (2011): Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, Budapest, ISBN Németh Erzsébet (2006): Közszereplés. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN

14 Közéleti kommunikáció KMF2209 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. habil. Onder Csaba főiskolai tanár, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közéleti kommunikáció rendszerét, alapfogalmait, szintereit, típusait, a közszerepléshez szükséges legfontosabb gyakorlati ismereteket. A hallgatók képessé válnak a nyilvános szereplés technikáinak felismerésére és alkalmazására. A gyakorlatok során leginkább kommunikációs készségük, együttműködő és kapcsolatteremtő képességük fejlődik. A közéleti kommunikáció szerkezete. Kommunikáció nyilvánosság közélet. A közéleti kommunikáció színterei. A politikai kultúra közéleti kommunikációt alakító hatásai. A magyar kommunikációs kultúra jellegzetességei. Társadalmi politikai konfliktusok kommunikációs megjelenítésének módjai. A közéleti kommunikáció tematizációs törekvései. A politikai napirend téma meghatározása. Közéleti események interpretációjának technikái. Aktuális közéleti események interpretációs gyakorlatai. 1. Bíró Mária Nyárádi Gáborné (2005): Közéleti kommunikáció. Perfekt Kiadó, Budapest, ISBN Buda Béla Sárközi Erika (2001): Közéleti kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Sárközy Erika Schleicher Nóra (2003): Kampánykommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Török Gábor Tóth Csaba (2002): Politika és kommunikáció. Századvég Kiadó, Budapest, ISBN

15 Médiaetika KMF2210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Kukla Krisztián főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A hallgató megismeri a tömegkommunikációs eszközök által kiváltott kulturális átalakulás néhány jellemző jegyét, a modern médiával kapcsolatos legfontosabb etikai dilemmákat és kérdéseket. Médiaelméleti szövegeken és ezeket kísérő esettanulmányokon keresztül kritikai, illetve affirmatív viszonyulási lehetőséget szerez a média-mezőhöz. Alkalmassá válik az értékközvetítő és értékképző szerepek megítélésére. A kurzus sajtótörténeti példákon keresztül tárgyalja a hírérték és a hírgyűjtés etikai szempontjait, az információ és a befolyásolás problémáit. Az elektronikus médiumok területének etikai problémáit járja körbe: az erőszak, a nemiség kérdéseit, valamint az ún. képi manipulációt. Mindezek után a média jogi és etikai szabályozásának a kérdéseivel, a reklámok világával foglalkozik, de elemzi az internet korszakában a médiaetika lehetőségeit is. 1. Császi Lajos (2003): Tévéerőszak és morális pánik. Új Mandátum, Budapest, ISBN X 2. Krokovay Zsolt (2003): Médiaetika. L Harmattan Kiadó, Budapest, ISBN Marcel Frydman (1999): Televízió és agresszió. Pont, Budapest, ISBN Oliver Toscani (1999): Reklám, te mosolygó hulla. Park, Budapest, ISBN William L. Rivers Cleve Mathews (1993): Médiaetika. Bagolyvár, Budapest, ISBN

16 Tömegkommunikáció szociológiája KMF2211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Vitál Attila főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A tömegkommunikáció kommunikáció szociológiája kurzus a társadalom kommunikációs rendszerét vizsgálja, különös tekintettel az információáramlás intézményeire, működési sajátosságaira, hatásmechanizmusaira. A hallgatók elsajátítják a közléselméleti alapfogalmakat, megismerik a társadalmi kommunikációs folyamatok kulturális-jogi kereteit, a közvélemény kialakulásának és polarizálódásának törvényszerűségeit, a média valóságkonstruáló szerepét és szocializációs hatásait. A társadalom kommunikációs rendszere. Információszükséglet és a szervezett hírtovábbítás. Információs hiányjelenségek és társadalmi hatásuk. A társadalmi nyilvánosság és korlátai. A közvélemény kommunikációs szerkezete. A látens közvélemény szociológiai problémái. Hatásvizsgálatok a tömegkommunikáció kutatásának módszerei. A tömegkommunikáció társadalmi hatása a vélemények alakulására. A tömegkommunikáció személyiségformáló hatásai. Kommunikációs rétegződés és a kommunikátorok rétegződése. 1. Angelusz Róbert (1995): Kommunikáló társadalom. Ferenczy Kiadó, Bp., ISBN David Buckingham (2002): A gyermekkor halála után. Helikon Kiadó, Bp., ISBN Denis McQuail (2003): A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Bp., ISBN

17 Médiapolitika KMF2212 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Nádasdi József főiskolai tanár, C.Sc Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja NP A hallgatók megismerik az utóbbi fél évszázad médiapolitikai összefüggéseit, a végrehajtó hatalom és a nem hivatalos hatalmi ágazatként számon tartott média kapcsolatának főbb jellegzetességeit, képesek lesznek eligazodni mindezek rendszerében a Rákosi-rendszertől napjainkig. A média és a hatalom a társadalomban, a média és demokrácia kapcsolata, a sajtószabadság eszménye. A kelet-európai országok médiapolitikája, magyar médiapolitika a Kádár korszakban, a sajtó és a média politikái. Rendszerváltás utáni médiapolitikai helyzet, a médiára gyakorolt nyomás okai, az intézményes örökség, politikai elitek, nagyközönség és az újságírók. A média demokratizálásának nehézségei, médiaháborúk, az Európai Unió audiovizuális politikája, a médiapolitika közös európai keretei. 1. Bajomi-Lázár Péter (1998): A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Kiadó, Budapest, ISBN Gellért Kis Gábor (2003): A Horn-kormány médiapolitikája=médiafüzetek 2004/1. 3. Kéri László (2000): Hatalmi kísérletek. Helikon Kiadó, Budapest, ISBN Média és politika. Progresszív politika. 2006/2. 5. Sükösd Miklós Vásárhelyi Mária (szerk.) (2002): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika, Élet és Irodalom, Budapest, ISBN

18 Kommunikáció technológiák története KMF2213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Dr. Drabancz Mihály Róbert főiskolai docens, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A hallgatók a félév során megismerkednek a kommunikációs technológiák kronológiájával és fogalmi kereteivel. A történeti látásmód segítségével jártasságot nyernek a különböző korok kommunikációs jelenségeiben. Megismerkednek a kommunikációs rendszerek megőrzésre, távolsági kommunikációra, és a politikai és kulturális gyakorlatok reaktualizálására irányuló történeti formákkal. A történeti ismeretek segítségével betekintést nyernek az információ, a társadalmi nyilvánosság modern kori sajátosságaiba. A korai civilizációk kulturális emlékezete, az emlékezés struktúrája. Az írásbeliség társadalomtörténeti dimenziói. Korai írások a görög világban, a latin írás szakaszai, tipológiája, hegemóniája és keresztény változata. A szöveg prezentációinak és interpretációinak új technikái. Írás és nyomtatástörténet. A könyvnyomtatás, a könyv és olvasásvilága. A nyomtatott sajtó születése és története Európában és Magyarországon. Az univerzális médiumok kora (mozgókép, rádió, televízió, hálózati struktúrák). 1. Assmann, Jan (2004): A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Budapest, ISBN Frédéric Barbier Catherine Bertho Lavenir (2004): A média története. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN Guglielmo Cavallo Roger Chartier (szerk.) (2000): Az olvasás története a nyugati világban. Balassi Kiadó, Budapest, ISBN

19 Tárgyalástechnika KMF2214 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A hallgatók megismerik a tárgyalás elméleti kérdéseit, a tárgyalás főbb szabályait, a sikeres tárgyalás alapjait. Részletesen megismerik a tárgyalóképességre ható tényezőket, a tárgyalás ideális helyszínét és időtartamát. Technikai ismereteket sajátítanak el a sikeres felkészülést és a tárgyalás folyamatát illetően. Megtanulják érvényesíteni a tárgyalási megállapodásokat. A tantárgy gyakorlatai során a hallgatók képesek lesznek önálló tárgyalási formákat megtervezni és levezetni. Jártasságot szereznek a tárgyalásokra való felkészülés területén. Képesek lesznek kompromisszumok megkötésére és konfliktuskezelésre, fejlődik kommunikációs és kapcsolatteremtő készségük. A meggyőző kommunikáció alapjai. A tárgyalás elméleti kérdései. Felkészülés a tárgyalásra. A tárgyalás pszichológiai aspektusai. Konfliktuskezelés. Integratív és disztributív tárgyalási formák. Harmadik fél bevonása a tárgyalásba. Tárgyalási stílusok különböző kultúrákban. 1. Borgulya Ágnes Somogyvári Márta (2009): Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN David Oliver (2008): Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó, Budapest, ISBN Hoffmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán (2010): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN

20 Közvélemény- és piackutatás KMF2215 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 kollokvium Dr. Magyar Zoltán, főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A hallgató megismeri a közvélemény- és piackutatás elméleti hátterét és módszertanát, az elsajátított ismereteket képes alkalmazni egy választott projekt kapcsán. Képessé válik a társadalom működésével kapcsolatos összefüggések tudományos megismerésére, a társadalmi kommunikáció különböző problémáinak elemzésére, összefüggések megállapítására. Ismereteivel képessé válik vállalkozások üzleti eredményességének javítására. A közvélemény- és piackutatás célja és típusai. Az alkalmazott kutatások sajátosságai. A kutatási projekt tervezése. A mérési apparátusok és technikák. Adatfelvételi technikák. Mintavételi eljárások a közvélemény-és piackutatásban. Adatkvantifikáció. Az eredmények feldolgozása, értékelése és kommunikálása. Közvélemény- és piackutatási eredmények felhasználása, piaci stratégia illetve cselekvési terv készítése. Etikai kérdések, adatvédelem. 1. Bércziné Juhos Júlia (1998): Piackutatás a gyakorlatban. Aquila Könyvkiadó, Budapest, ISBN Fischer György (2001): Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Bagolyvár, Budapest, ISBN Malhotra, N. K. (2009): Marketingkutatás. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, ISBN Paul A. Scipione (1994): A piackutatás gyakorlata. Springer Hungarica, Budapest, ISBN Vitál Attila (2006): Kutatásmódszertan kézikönyv és példatár. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről - 1-9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben