Tartalom DISPUTA. Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom DISPUTA. Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3"

Átírás

1 Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3 Főtér Imre Mihály: Az ember világgá tágul és egyéniséggé sûrûsödik az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít... 4 Carlo Pedretti: Leonardo világai (Fordította: Lakó Zsigmond)... 9 Vígh Éva: Leonardo da Vinci és az újkori fiziognómia Puskás István: Leonardo színháza Macskakő Debrecen díszpolgára Szabó Magda: Levél Balogh Istvánnak Silkó Mária: Beszélgetés Szabó Magdával A Hódmezővásárhelyi Református Leánygimnázium tanári gyûlésének jegyzőkönyve, 1942/ Kabdebó Lóránt: nincs a nyúlnak tarisznyája Szabó Magda: A szemlélők Szabó-Szele Zsófia: Nem fog rajta az idő A Mondják meg Zsófikának aktualitásai Szabó Magda főbb mûvei Kapualj Ungvári Judit: 56 kurzusa Dankó Imre: Huszár Gál újabb szobra Árkádok Wiedemann Krisztina: Összhang és kontroll Beszélgetés Kováts Ákossal, Debrecen új főépítészével Bun Zoltán: Bem tér, könyvtár, rémtettek Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Építész: Gellér Ferenc Lépcsők Erdei Nóra: Ha bájdorong a penna és ajak a lap a középkori obszcén költészet antológiájáról Nemes Z. Márió: Birtokon belül, területen kívül Térey János: Ultra Bódi Katalin: Jóleső izgalom, egy kicsi-kicsi fájdalom Nympholeptusok: Test, kánon, nyelv és költőiség problémái a században Balogh Tibor: Nyelvmángorlók és nyelvöltögetők Színházi fesztiválkultúra Áfra János: Hídon Kónya Ábel első debreceni kiállításáról Váradi Nagy Péter: Mire jók a tündérmesék? Guillermo del Toro: A faun labirintusa (El laberinto del fauno) DISPUTA Tartalom

2 Mûhely Hans Belting: A fantáziáról és a mûvészetről (Fordította: Kukla Krisztián) Pósán László: Reneszánsz toposzok Oláh Szabolcs: Machiavelli, az államérdek elméletírója Kmeczkó Szilárd: A reneszánsz labirintustól a barokk útvesztőig A reneszánsz és a XVII. században létrejött episztémikus mező viszonyáról Kádár Anett: A reneszánsz udvari muzsika és a petrarkizmus Prokopp Mária: Ki festette a Mértékletesség freskóját? Új eredmények Vitéz János esztergomi érsek dolgozószobájának falképeiről a 2005/07. évi restaurálás alapján Fekete Károly: A Debreceni Nyári Egyetem Laudáció a Magyar Örökség Díj átadásán Toronyszoba Berta Erzsébet: Gyermekgyászdalok E számunk szerzôi: DISPUTA Áfra János egyetemi hallgató, Debrecen Balogh Tibor színikritikus, Debrecen Belting, Hans mûvészettörténész, médiatudós, Karlsruhe Berta Erzsébet irodalomtörténész, Debrecen Bódi Katalin irodalomtörténész, Debrecen Bun Zoltán építész, Budapest Dankó Imre muzeológus, Debrecen Erdei Nóra PhD-hallgató, Debrecen Fekete Károly teológus, Debrecen Imre Mihály irodalomtörténész, Debrecen Kabdebó Lóránt irodalomtörténész, Miskolc Budapest Kádár Anett egyetemi hallgató, Debrecen Kmeczkó Szilárd filozófiatörténész, Debrecen Kukla Krisztián filozófiatörténész, Nyíregyháza Lakó Zsigmond egyetemi hallgató, Debrecen Nemes Z. Márió költő, kritikus, Nyárád Budapest Oláh Szabolcs irodalomtörténész, Debrecen Pedretti, Carlo mûvészettörténész, Los Angeles Pósán László történész, Debrecen Prokopp Mária mûvészettörténész, Budapest Puskás István irodalomtörténész, Debrecen Szabó Magda író, Debrecen Budapest Szabó-Szele Zsófia PhD-hallgató, Gyöngyös Szénási Miklós író, újságíró, Debrecen Szurmayné Silkó Mária vezető-főtanácsos, Debrecen Ungvári Judit újságíró, Debrecen Váradi Nagy Péter tanár, Debrecen Nagyvárad Vígh Éva irodalomtörténész, Szeged Wiedemann Krisztina újságíró, Debrecen

3 A régi debreceniek szerethették a szépet. Még akkor is, ha egyszerűen öltözködtek, laktak és éltek. (Már ha egyszerűen.) Elég futó pillantást vetni a hajdani könyvkötőmesterek kezéből kikerült remekekre, vagy egy-egy apró tárgyra, ami ott hevert körülöttük: csontból faragott gombra, színesen írt és rajzolt cserépre, a forró leveshez mellékelt kanál nyelére, vagy a kenyérnek szőtt puha vászon díszítőmotívumaira. Ennek ellenére mégsem az a kép él bennünk róluk, hogy cifra népség lettek volna. Csak annyira törődhettek a szépséggel, amennyire az praktikus is lehetett. Nem is érti az utókor, hogyha olyan emberek születtek és dolgoztak e tájon, mint az európai mércével is kiemelkedően művelt és kivételesen nagy tehetségű Csokonai, vagy minden idők talán legnépszerűbb hazai, száznál is több kiadást megért költeményének szerzője, a Lúdas Matyi nevű igazságosztó siheder történetét hexameterekbe öntő Fazekas Mihály, mellékesen tettes- illetve szerzőtársa Diószegi Sámuelnek, akivel közösen vetették papírra az első hazai botanikai munkácskát, a Magyar Fűvészkönyvet, vagy olyan tudós elme kutatta a természettudományos kérdések és válaszok hálátlan labirintusát, mint az ördöngösnek tartott legendás Hatvany professzor, hogy nem adott ez a kelet és nyugat határán, a világ szélétől alig pár lépésnyire fekvő város egy igazán jó festőt. Valakit, akit attól függően, melyik évszázadban látta meg e veszedelmesen rossz éghajlat alatt fel-felragyogó napot (mert ez a hely minden okoskodó és általánosító meteorológiai statisztikát semmissé tesz zord kontinentális időjárásával sok száz, de inkább sok ezer és tízezer éve ), valakit, aki képességei és kitartása présében kinövi magát, és tökéletesen uralja a színeket, a formákat, tudja, milyen anyagokat kell ahhoz összekeverni, hogyha az örökkévalóságnak és az időtlenségnek szeretné megörökíteni kortársait, eleget téve ezzel a hiú és vélhetően fukar megrendelők elvárásainak, de belső művészi késztetéseinek is, valakit, akit lehetne cívis Michelangelónak vagy Leonardónak nevezni, vagy aki Rubens és Goya kortársaként azoknak messzire vetődött jó cimborája lehetett volna. Nem született ilyen művész itt. Sok tehetséges, egyszerű ember igen. Emberarcú politikusok, következetesen szigorú tekintélyek igen. Ügyes kereskedők, fantáziadús hentesek, boldogulni minden körülmények között iparkodó iparosok igen. A bölcselet útján biztosan járó tehetségek igen. Költőgéniusz verselt e tájon azóta sem tudjuk feledni, minő bolondság poétának állni Magyarországon, akkor is az volt, ma is így van ez, nem is lesz ez másképpen a jövőben sem. De egy igazán nagy festő, vagy szobrász nem dülöngélt innen az örökkévalóság pavilonja felé. Ez az írás nem fog választ adni arra, miért. Nem célja, nem is feladata. Ez a lap sem erről szól. Nem arról, mi miért nem volt. Sokkal inkább arról, ami lesz. A világ egyik leglátogatottabb kiállítása volt az igazi Leonardo da Vinci munkásságát bemutató tárlat. Elvarázsolta otthon! Uffizi népét és az odasereglő turistahadat. Elképesztette Japán szigorú lakóit. S mielőtt áthajózik a nagy óceánon, hogy megmutassa az amerikaiaknak, volt értelme a világnak előttük is, Debrecenben lesz látható. Nem Prágában, Bécsben vagy Pozsonyban. És nem is Budapesten. Hanem Debrecenben. Itt, nálunk. A mi nagy falunkban. És ha látni akarják, ki volt ez a zseni, ez a festő, szobrász, matematikus, építész, zenész, anatómus, feltaláló és mérnök, aki bármihez is fogott, maradandót alkotott, ki mint angyalok üdvözölte nyugati varázsló, elszántan feszegette a jövő kapuját, és ügyelt a részletekre, el kell jönniük ide. Van ilyen. Ennek az írásnak a szerzője nem is akar mást tenni, minthogy bekalauzolja az ide érkezőket azt mondja: tessék belépni. Itt (lesz) látható a nagyhírű művész. DISPUTA Szénási Miklós A nyugati varázsló Küszöb

4 Főtér Imre Mihály és Az egyéniséggé ember világgá sűrűsödik tágul 4DISPUTA...az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít Láthatjuk, hogy az égiek befolyásuk révén gyakran természetes módon roppant ajándékokkal árasztják el az emberi lényeket; néha viszont egyetlen emberi lényben temérdek természetfölötti szépség, kecsesség és erény összpontosul, s ezért bárminek szenteli is magát az ilyen lángész, minden cselekedete annyira isteni, hogy maga mögött hagyva minden valamennyi felebarátját, nyilvánvalóan bizonyságot tesz róla: isteni kegyelem, nem pedig valami emberi igyekezet tette azzá, ami....az Isten mérhetetlen kegyelemmel árasztotta el szellemét. (Giorgio Vasari: Leonardo da Vinci firenzei festő és szobrász élete) 1 Az európai kultúrában talán soha nem vált a művészi és irodalmi tevékenység az életnek annyira fontos részévé, mint a reneszánsz kori Itáliában. A reneszánsz képzőművészetnek meg kellett teremtenie saját helyét a művészeti-művészetelméleti gondolkodás európai hagyományában. A középkor a septem artes liberales (hét szabad művészet) kulturális modelljét használta, amelyben az ekkor felvirágzó képzőművészeti törekvések vajmi csekély súlyt kaptak. (Két része a trivium: grammatika, dialektika, retorika, és a quadrivium: aritmetika, geometria, asztronómia és musica.) A festészetnek és szobrászatnak emancipálódnia kellett a reneszánsz művészetfelfogása szerint, hiszen azok nem tartoztak a septem artes liberales közé. Ezt panaszolja haragosan Leonardo: a mesterségek közé aláztátok a festészetet. Jogos fájdalommal panaszolja a festészet, hogy őt, a természet édes lányát, aki a legnemesebb érzékszerv által munkálkodik, kirekesztettétek a szabad művészetek köréből. Igazságtalanul hagytátok ki a szabad művészetek közül, ti írók, mivel a festészet nemcsak a természet műveivel foglalkozik, hanem számtalan egyéb dologgal is, amiket a természet soha meg nem alkotott. 2 Ennek az emancipációs folyamatnak egyik legfőbb elméleti írója és alkotója maga Leonardo volt, aki a legteljesebben foglalta össze a festészet rangját bizonyító érveket. Míg korábban az emberi tevékenység teljesen eltérő szféráiba sorolták a költészetet és a képzőművészetet általában, addig a quattrocento elméleti írói, alkotó művészei egyre jobban hangoztatták, hogy a festészet tulajdonképpen néma költészet, a költészet pedig beszélő festészet. Ennek ellenére a 16. század közepéig nem születtek a retorikai-poétikai elméletekhez hasonló színvonalú művészetelméleti művek, mivel az ókorból nem maradtak ránk olyan teoretikus munkák, amelyekre hivatkozni lehetett volna és amelyeknek módszereiket át lehetett volna venni. (Az építészet kivétel ezalól, hiszen ott kimagasló elméleti írások születtek az ókorban, amelyek nagyon is ösztönzően hatottak a reneszánsz építészet művészetelméletére, lásd például Vitruvius műveinek közismert szerepét.) A képzőművészet alkotóinak és elméleti szerzőinek roppant igyekezetét ez a körülmény magyarázza elsősorban; Leonardo elméleti érdeklődése is ebből vezethető le. A művészeteket immáron egyre inkább a filozófiával, teológiával érzik rokonnak. Korábban a szabad művészeteket a hét keresztény matróna allegorikus figurájával ábrázolták, most az antikvitásból származó kilenc múzsa egyenrangú társként jelenik meg mellettük, vagy olykor ki is szorítja némelyiküket. Már Petrarca is a teológiával legszorosabban összetartozónak tekintette a költészetet; ugyanígy Boccaccio, aki ezt írja Dante-életrajzában: Ismétlem, hogy a teológia és költészet szinte azonosnak nevezhetők tárgyuknak egyezését tekintve; sőt többet mondok: a teológia nem más, mint Isten poézise jól kitűnik, hogy nemcsak a költészet: teológia, de hogy a teológia is: költészet. 3 A korszak művészetelméleti gondolkodását a megújított retorika, a neoplatonizmus és az arisztotelianizmus egyensúlya és kölcsönhatásai határozták meg. A művészetelméleti rendszerekben meghatározó törekvés az univerzalizáló jelleg, vagyis a teore- 1 Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Válogatta, az előszót és az életrajzi bevezetőket írta és a képanyagot összeállította Vayer Lajos, fordította Zsámboki Zoltán, Bp., Magyar Helikon, Leonardo da Vinci: A festészetről. Fordította Gulyás Dénes, Corvina Kiadó, A továbbiakban az idézetek innen származnak. 3 Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Válogatta és sajtó alá rendezte Koltay-Kastner Jenő, a bevezető tanulmányt írta Bán Imre, Akadémiai Kiadó, Bp., 1970, az idézett szöveg Koltay-Kastner Jenő fordítása.

5 tikus messze túllép saját művészeti ágának sajátosságain, határain és gnoszeológiaiontológiai-etikai ambíciókat táplálva teljes világmagyarázatra tör. Az itáliai közegben is jól kirajzolódik ez a szándék, mégpedig két póluson: az egyik a retorika, a másik pedig a képzőművészeti elméleti rendszer; különösen átütő a festészetre vonatkozó teóriák hatása. A retorika a verbális művészetek területén nyeri el egyre inkább a generális, meghatározó szerepet úgy, hogy összefonódik a filozófiával. A filozófia mellett a retorika vált a reneszánsz nagy tudományelméleti univerzalizáló rendszereinek egyikévé. Az is látható, hogy a retorikának ez az értelmezése Itáliában alig volt integrálható a hagyományos keresztény tudományszerkezetbe, értékrendbe; legfeljebb valamilyen erősen szinkretikus modellbe volt beilleszthető eredményesen. E retorikai rendszerek gyakran fonódtak össze különböző neoplatonikus irányzatokkal, a retorikában megjelenő képességet az ember deifikációs lehetőségként értelmezték. Sperone Speroni szerint a retorika által a Deus optimus maximushoz leszünk hasonlók, a retorika a lélek számára az az étek, amely nem világi tudomány, hanem valami isteni dolog, amely megfelel lényegének: amellyel Isten nagy asztalánál fogunk élni a paradicsomban. Marsilio Ficino úgy látja, hogy alkotása által a rétor is művész-tudós istenné válhat, maga is Isten a földön, Deus in terris. Tulajdonképpen isteni képességek birtokosa lesz részben az ember, és ez eszközt ad néki a tökéletesebb istenismerethez is. Úgy bővülnek emberi képességei, hogy azok Istenhez való visszatalálásának tökéletesedő instrumentumaivá válnak. Az isteni-emberi képességek összeolvadásának, elkülöníthetetlenségének sajátos folyamatát szemlélhetjük; az ember magára öltheti teremtményként az isteni attribútumok növekvő körét. E kettős folyamat szinte a neoplatonizmus descensiójához és ascensiójához hasonlítható, amelyben a descensio az isteni nyelvi (vagy más alkotóművészi) képességek alászállása, amelyben Isten önmagát az emberek számára is érthetően közli és kijelenti. Másfelől viszont olyan ascensio, amelyben az ember nyelvi-beszédművészeti, szellemi képességei által a lehető legteljesebben sajátíthatja el a korábbi korok kulturális javait, amelyek folyamatos emelkedést biztosítanak számára. E kettős irányú folyamat részei egymást nem kioltani akarják, vagy gyengíteni, ellenkezőleg, összegeződnek; a keresztény antropológia és az antik-reneszánsz művészetelméleti rendszer itt harmóniában egyesül: az isteni és emberi szó a legtökéletesebben érti egymást és értelmezi a világot. Ez a szemlélet a filozófiát és a retorikát tekintette a tudományos megismerés két legfontosabb stúdiumának, amelyek a legátfogóbb univerzális elvek igényeit teljesítik: bennük és általuk a világ tárgyi és fogalmiverbális része szintézisbe hozható, vagyis a legegyetemesebb instrumentumot jelentik. Ciceróval együtt vallja, hogy elválaszthatatlan egymástól a filozófia és a retorika, ezek nem két elváló képességet jelentenek, hanem egy és ugyanazon élőlényt, amelyik dolgokból (res) és szavakból (verbum), mintegy testből és lélekből van egyesítve. A dolgoknak a dialektika képessége által összekapcsolva a filozófia, a szavaknak és a beszédnek a művészet tehetségével a retorika lett az elnevezése, ugyanis sem a filozófia a szavak támogatása nélkül, sem a retorika a dolgoknak mintegy alapzata nélkül nem lehet tökéletes. A Retorika mint lélek, a Filozófia mint test képezik azt az eloldhatatlan egységet, amelyben minden tudományok és dolgok megjelennek, olyan egységet, amelyik a beszédben fejeződik ki. A beszéd lesz az alapja és tere a retorikai filozófiának. Megjelenik benne a valóság, a természet, a tárgyak, dolgok és az egész világ felfedezése. A tudományoknak és művészeteknek ez az egysége tükrözi az emberi világ egységét és magának az embernek az egységét. A nyelvnek mint a filozófiai tudomány alapjának a megértése feltárja a retorika lényegi jelentőségét. Éppen ezért nincs külön nyelve a filozófusnak, dialektikával foglalkozónak, grammatikusnak vagy a rétornak, amelyek fölött a mindenkori szerző tetszése szerint rendelkezhet. Ez a retorikai filozófia az isteni tudomány, a tudományok tudománya, amely minden más részt egyesít, mert egyetemes, amihez a többi részlet és résztudomány mint a felső úrnőhöz és királynőhöz folyamodnak. A ideális Orator uralkodik a tudományok, művészetek összességén; otthonos valamennyi világában: mindenekelőtt a filozófiában, dialektikában, geometriában, zenében, ismeri az irodalmat és a költőket, érti és értelmezi a természet dolgait, befolyásolja, tökéletesíti az emberek erkölcseit, közösségi szokásait, viselkedését a politikában, de még a kézművesség, gazdálkodás ágazataiban is járatos. Enciklopédikus képességek univerzális elsajátítója és alkalmazója, fölhasználója, részben újak teremtője. Képességei már-már átcsapnak verbális omnipotenciába, a deifikáció mértékét súrolva. DISPUTA Főtér

6 DISPUTA Főtér * Szellőrózsa és boglárka (tollrajz) A reneszánsz képzőművészet alkotásait a valóságigény és a szépségeszmény kettősége, egyidejű, egymást kiegészítő és egymást korlátozó érvényesülése jellemzi; emögött felfedezhetjük az arisztotelianizmus és neoplatonizmus egyensúlyát. Az érzékszervek versengése is zajlik s az ezekhez legjobban köthető művészeteké. Másokhoz hasonlóan Leonardo is a szemet, a látást tartja a legfontosabb érzékszervnek és a legfontosabb megismerési forrásnak. Az érzékszervek versengésében is a szemnek adja a pálmát, mert a megismerés legtökéletesebb szerve, legkevesebbet téved és a legsokoldalúbb ismeretet ad. A szemnek tízféle hivatala van, amelyek mind a festészethez tartoznak: ezek pedig: a sötétség, fény, test, szín, alak, helyzet, távolság, közelség, mozgás és nyugalom érzékelése, értelmezése. (Leon Battista Alberti De pictura című művében még bátortalanul említi a festészethez szükséges geometriai ismeretek szükségességét.) A szem a kognitív emberi képességek legcsodálatosabb eszköze, a világértelmezés kapuja. A festőnek azért kell a látás művészetének és tudományának minden útját-módját megismernie, kísérletekkel bizonyítania, újra és újra ellenőriznie. Eszközöket kell szerkesztenie, amelyek kiterjeszthetik a látás hatósugarát, a látvány rögzítésének, továbbadásának tudományos és művészi technikáit. Ehhez pedig meg kell ismernie a látásban feltáruló látvány értelmezésének tudományait: a matematikát, geometriát, optikát, perspektívatant, anatómiát, botanikát; ismernie kell a megfeszülő izmokat és testrészeket, a gyermeket anyja méhében, a csontváz architektúráját, a levelek elhelyezkedését az ágakon, az ágak helyét fán, a tenger hullámait és a láthatáron tornyosuló felhőket. Így összegzi Leonardo az érzékszervi megismerés fontosságát: De én azt tartom, hogy azok a tudományok hiúak és vannak tele tévedésekkel, melyek nem a tapasztalásból, minden bizonyosság anyjától születtek, és nem végződnek a nyilvánvaló tapasztalásban, azaz amelyeknek eredete, folyamata és vége nem ment át az öt érzékszerv egyikén sem. S ha kételkedünk mindenben, mit érzékszerveink szolgáltatnak, mennyivel inkább kell kételkednünk az érzékszervek alá nem eső dolgokban, mint amilyen Isten és a lélek lényege. [A]az érzékek mintha versengenének egymással, a szemmel együtt akarják birtokolni a szépséget, a száj mintha el akarná nyelni, a fül elragadtatott tetszéssel figyel rá, a tapintóérzék pedig szinte be akar kúszni minden egyes pórusán, még az orr is be szeretné lélegezni azt a légáramot, amely szüntelenül körülötte lengedez. A festészet tehát filozófia is, mivel a filozófia foglakozik a növekvő és csökkenő mozgással. Hogy a festészet filozófia, kiviláglik abból is, hogy a testek mozgásával foglalkozik cselekvésük pillanatában, a filozófia pedig szintén tárgyalja a mozgást. A festészet kiterjed a természet minden művének a felületére, színére és alakzatára, a filozófia pedig ezeknek a testeknek a legbelsejébe hatol és saját erőiket szemléli bennük, de nem jut el arra a teljes igazságra, amire a festő, aki a test első igazságát ragadja meg. Leonardo behatóan ismerte a reneszánsz arányszemléletének egyik legnagyobb hatású változatát, az aranymetszést (aurea sectio) is. Több jel mutat arra, hogy közreműködött Luca Pacioli De divina proportione (Az isteni arányosságról) című művének készítésében, amely egyik legnagyobb hatású hirdetője volt az aranymetszés teóriájának. Ez az arányszemlélet megjelenik a Trattato gondolatmenetében is. A hatodik rész A fákról és a lombokról értekezik, itt olvashatjuk, hogy a levelek rendszere lehet szimmetrikus, páros vagy kiterjeszkedő szimmetrikus. Az ellentétes irányú spirálcsavarodások az aranymetszés szabályait követik, az ilyen elhelyezkedésű levelek és a forgások száma beteljesíti a Fibonacci-számsort. (2:3, 3:5, 5:8, 21:34, 34:55) Ugyanígy helyezkednek el a fenyőtoboz vagy a napraforgó szembeforduló spirális rajzolatai is. Pacioli matematizáló-geometrizáló szemlélete szerint az öt szabályos test a tökéletesség emelkedő lépcsőzete a gömb felé, amely Istent jelképezi. (Ebben Platon Timaioszát követi.) Az imago, a pictura a természetnek jóval közvetlenebb imitálója, a művészi megismerésnek hatékonyabb eszköze, mint a szó (verbum), mert utóbbinál a fogalmak közvetítése elhomályosítja a kife-

7 jezni kívánt világot. Hasonlít ez a retorika esetében sokat hangoztatott res és verbum, copia rerum copia verborum (dolgok bősége szavak bősége) ismeretelméleti, művészetelméleti kapcsolatához. A költő még a mi Mátyás királyunk szájába adott történetben is kárvallottja lesz a festővel vívott szellemi párviadalnak: Óh, poéta Nem tudod, hogy lelkünk harmóniából van alkotva, s hogy harmónia csak az egyidejűségben létezik, mikor láthatóvá vagy hallhatóvá lesznek a tárgyak arányosságai? Nem látod, hogy a te tudományodban nincsenek egyidejűleg keletkező arányosságok, sőt benne az egyik rész egymásutánban következik a másik után, és a következő meg nem születik, mielőtt az előző meg nem hal: ezért úgy ítélem, a Te műved már csak azért is sokkal alacsonyabb rendű a festőnél, mert nem harmonikus arányosságon alapul. (Koltay-Kastner Jenő fordítása.) Az érzékszerveinkkel feltáruló világ azonban emel bennünket, a törvényeit ismerő és ábrázoló művész maga is a scala coelin (az ég lépcsőin) halad. A műalkotás az Idea, vagy Isten közelébe emel-ragad; ez a kettősség is jól mutatja Leonardo szinkretikus látásmódját, amely a keresztény és antik szemlélet összeillesztését célozza. Maga az alkotó így isteni képességek birtokosa. A műalkotás pedig nemcsak esztétikai élmény kiváltója, hanem üdvérték hordozója, hiszen kegyelem és üdvösség árad belőle, márpedig e két utóbbi fogalom a kereszténység antropológiai rendszerének sarkalatos alapeleme. (gratia, kharisz, szótéria). Ez jól mutatja, hogy az esztétikaiművészetelméleti és teológiai tudat hogyan keveredik egymással. ez a képmás az, s mind az egész irodalom sem tudná az Idea arculatát és erejét ilyen tiszta alakba foglalni. Látszik tehát, hogy maga az Idea is szereti az effajta festészetet, és szereti azokat, akik a képet szeretik és tisztelik; s gyönyörűsége telik benne, ha így imádják, sokkal inkább, mintha másféle őt utánzó alakzatokhoz fohászkodnak; ennek a közvetítésével kegyelmet oszt és üdvöt ád. Ócsárolod a festészetet, amely egyedül képes utánozni a természet látható műveit? Bizonnyal csodálatos találmányt veszel semmibe, amely filozofikus és kifinomult elmélkedéssel a formák valamenynyi tulajdonságát tekintetbe veszi: tengert és tájakat, fákat és állatokat, füveket és virágokat, mindent, amit csak árnyék és fény övez, és valóban tudomány a festészet, és a természet édes gyermeke, hiszen a természet hozta a világra, vagyis jobban mondva, nevezzük a természet unokájának, mivel a látható dolgok mind a természetből származtak és a festészet belőlük született. Tehát méltán nevezhetjük a természet unokájának és az Istennel rokonságban lévőnek. Marsilio Ficino újplatonikus filozófiai rendszerének a szépség az egyik meghatározó kategóriája. Nem más ez, mint a tökéletesség szimbóluma, a legfőbb jónak, vagyis az istenségnek az érzéki világban való tükröződése, az igazság látható aspektusa. Pulchritudo est splendor divini vultus A szépség az isteni arc ragyogása. mondta Ficino. Tovább így folytatja: a szépség egy bizonyos isteni kegyelem, élő és szellemi. Az isteni sugáron keresztül először az angyalokba ömlik, azután az emberek lelkébe, azután pedig a formákba és a testetlen hangokba, és ez a kegyelem az értelem, a látás és hallás által megindítja és gyönyörködteti a lelkünket, a gyönyörködtetésben pedig magával ragad, és ebben az elragadtatásban lelkünk izzó szerelemre lobban. (Benedek Nándor fordítása.) A szépség az isteni teremtő aktusnak köszönheti létét, aki tehát szépséget tud alkotni, az maga is isteni adottságokkal rendelkezik. A művészi alkotás, teremtés isteni képességekhez hasonló, voltaképpen a deifikáció eszköze (Angelo Poliziano, Sperone Speroni). Ficino szerint az Ascensio öt fokozaton át, hierarchikus rendben halad: ezek a test, az érzékletek, a szellem, az angyal, az Isten. A lélek kapocs a világon, a természet középpontja. A Bölcs az az ember, kit joggal ünnepelnek mikrokozmoszként, ki fia a nagyobb világnak, vagyis a világegyetemnek. Viszont nem csupán kis világnak kell őt neveznünk, de nagynak is, mert a Bölcs értelme felér a világgal, emlékezetét pedig annyiféle ismeret telíti és díszíti, amennyi valóságban a szubsztanciák száma Az ember tehát ragyogás, tudás, a világ fénye és lelke, a világ nem más, mint az ember teste. Az ember világgá tágul és egyéniséggé sűrűsödik. Ahogyan a rétor verbális, kimeríthetetlen megismerő és kifejező erejével, képességeivel szinte mindenható képességek birtokosa, ugyanúgy a festő a látás erejével és ábrázoló képességeivel az isteni omnipotencia közelébe jut. Ha a festő szépséget akar látni, olyanokat, amelyek szeretetet ébresztenek benne, valamennyit életre hívhatja, s ha szörnyű és félelmetes dolgokat akar látni, vagy olyanokat, amelyek furcsák és nevetségesek, vagy éppenséggel szánalomra méltóak, ezeknek is Ura és Istene, és ha akarja, elhagyott puszta- DISPUTA Főtér

8 DISPUTA Főtér Tanulmányfej az Utolsó vacsorához. Krisztus ságokat hoz létre, árnyas vagy homályba borult vidékeket nyári forróságban vagy meleg tájakat a zord hidegben; és völgyeket is, vagy magas hegycsúcsokról feltáruló széles síkságokat és mögöttük a tenger horizontját; Ura ezeknek is, és akkor is, ha völgyek mélyéről tekint a magas hegyekre, vagy hegyek tetejéről a völgyek mélyébe és szakadékokba. Bizony, ami csak a világegyetemben van, akár essentia szerint, akár praesentia szerint, akár az imaginációban: mindazt előbb a szellemében, aztán a kezében is tartja, s ez olyan kiváló képesség, hogy egyidejűleg, egyetlen pillanat alatt arányos harmóniát teremt: akárcsak maguk a dolgok bennünket a művészet által Isten unokáinak lehet nevezni. A festő tudományában lakó istenség teszi, hogy a festő szelleme átváltozik az isteni szellem hasonlatosságára, mert szabad hatalommal bocsátkozik a különféle állatok, növények, gyümölcsök, tájak, mezők, hegyszirtek, félelmetes és borzasztó helyek lényegének megalkotásába. A művészettudomány már rég megállapította, hogy Leonardo vajmi keveset fejezett be művei közül, sok a félbehagyott munka. A kortársak közül ezt többen roszszallották, gúnyolták érte a mestert, és a művész hibájának rótták fel. Ezt Vasari is érzékeli, és keresi az okát: De voltaképpen elhihetjük, hogy nagyszerű, magasztos lelke túlontúl nagyra tört, ezért ütközött akadályokba, s mivel mindig azon igyekezett, hogy a nagyszerűséget nagyszerűséggel, a tökéletességet tökéletességgel tetézze, amint Petrarcánk mondja, a művet késleltette a vágy. Milánóban a Santa Maria delle Grazie kolostor Domonkos-rendi szerzeteseinek megfestette az Utolsó vacsorát; a kép gyönyörű és csodálatos; a mester emelkedetten fenségesnek és szépnek tüntette fel az apostolok arcát, de Krisztusét nem fejezte be, mert úgy vélte, nem tudná olyan mennyei, isteni vonásokkal felruházni, amilyeneket Krisztus ábrázolása megkövetel. Leonardo megjegyezte, hogy még két arcot kellene lefestenie, az egyik Krisztusé, de ilyen arcot nem akar keresni a földön, és nem is tud kigondolni, úgy véli, hogy képzeletében nem tudja megalkotni azt a szépséget és azt a mennyei kecsességet, amilyen a megtestesült istenség arca kell, hogy legyen. Ezen kívül még Júdás arca is hiányzik, s ez is gondot okozott neki, mert nem hiszi, hogy el tudjon képzelni olyan vonásokat, amilyenekkel megformálhatná annak az embernek az arcát, aki annyi jótéteményt kapott, de lelke mégis annyira kegyetlen volt, hogy elhatározta, elárulja urát és a világ teremtőjét. A magyarázat lényegében elfogadható, de kiegészítést kíván. Vasari sem gondolja, hogy Leonardo hiányos képességeiben találnánk meg a valódi okot. Olyan dilemma ez, amely jelen volt a 16. század művészetelméleti gondolkodásában. Az isteni és emberi szó antagonizmusának vagy összeegyeztethetőségének lehetősége, az emberi szó kommunikációs, megismerő, kifejező képességének határai, ennek fokozatai gyakran felbukkannak a század retorika szerzőinél is. Ugyanígy jelenik meg Leonardónál, a képzőművészet sajátos jellemzőihez igazodva. Az isteni lényeg ábrázolhatatlanságának érzete és csalódottsága, de mégiscsak az ábrázolásáért folytatott küzdelem öröme és kínja a keresztény antropológia és művészetelmélet lezárhatatlan paradoxona. Clairraux-i Szent Bernát így fogalmazta meg: Nec lingva valet dicere, / nec littera exprimere, / expertus potest credere / quid sit Jesum diligere Nyelv sohasem mondhatja ki, / betű föl nem jegyezheti, / csak aki tudja, hiheti, / mit tesz Jézusért érzeni (Babits Mihály fordítása). Leonardo nem fragmentumot teremt, eleve lemondással, hanem küzdelmet folytatva eljut a kifejezhetőség határaihoz.

9 A mondat, amellyel egy nagy német autógyár elnöke 1996-ban világpiaci útjára indította új autómodelljét, tartalmaz egy különös utalást Leonardóra, aki így egy eladdig példa nélküli reklámkampány védőangyalává vált. Elfogadva, hogy Leonardo volt az első, aki önmozgó járművet tervezett, jó okkal mondható, hogy ő volt az automobil feltalálásának előfutára. Az utalás alapja a művész egy fiatalkori rajza, amelyet a kiemelkedő tudós, Gerolamo Calvi Leonardo FIAT-jának keresztelt el, és amelyet nemrégiben a NASA egyik fiatal mérnöke valódi programozható robototként értelmezett. Mint felfedező állítja a gyár német vezetője egyértelmű, hogy nem használhatott olyan energiákat, melyek nem voltak fellelhetőek a természetben. Legnagyobb álma egy olyan szerkezet megépítése volt, amely közvetlenül energiát termel, és amellyel itt idézzük Leonardo szavait végtelen világok mozdulnának meg. E végtelen világok kapcsán rögtön a Leonardo világai címen megrendezett kongresszus jutott eszembe, amellyel az Olaszországi Treccani Enciklopédiai Intézet és Milánó városa ünnepelte Leonardo születésének ötszázötvenedik évfordulóját. Mi lenne, ha az ünnepséget minden huszonötödik évben megismételnék, még akkor is, ha Leonardo nem szent, és nincs is boldoggá avatva és nem is lesz soha. Ezt kizárandó, elegendő Vasarinak azt az 1550-es, meglehetősen terhelő írását éppen Leonardo világaival kapcsolatban idézni, amelyet az ellenreformáció teljében be is tiltottak: És vad szeszélyei hajtották őt előre, filozofálva a természet dolgairól, megfigyelte a füvek tulajdonságait s az ég mozgását, a hold útját és a nap járását. Így e részt nem engedték megjelenni Vasari Vite című művének második, 1568-as kiadásában lelkében eretnek gondolatok születtek, hisz nem csatlakozott semmilyen valláshoz, talán többre becsülve azt, hogy filozófus, mint hogy keresztény. Leonardo gondolkodásának és lelkületének jelentős értelmezői soha nem tették szívügyükké, ennek az egyszerű és világos történelmi igazságnak a vizsgálatát. Kutatták és továbbra is kutatják Leonardo kozmológiáját, melynek klasszikus és középkori gyökereit maga felfedi kézirataiban, és ugyanolyan hévvel tárják fel tudatalattiját a pszichoanalízis fegyvereivel akár önkényes következtetésektől sem visszariadva, csak azért, hogy eltávolítsák a filológiai, de még a tudományos kutatást is egy olyan történelmi valóságtól, amelyben az agnosztikus Leonardo válik láthatóvá. A British Libraryben őrzött Arundelkódexben található az az re datálható fólió, a 151 r (P 12), amely a végtelen világok -ról szól (s ami ravasz reklámfogásként szolgált, hogy vele még több autót adjanak el). Az egész szöveghely nagyon hatásos a maga megragadó, fantáziadús retorikájával: Az erő hiányból és bőségből alkottatott meg: lánya ez az anyagi mozgásnak és unokája a spirituális mozgásnak, szülőanyja és eredete a súlynak; és a súly két elemben végesen van jelen, az erő viszont végtelen, mert vele végtelen világok mozdulnának meg, ha olyan gépet tudnánk alkotni, mely ezt az erőt létrehozni képes. Első benyomásra Leonardo e rendkívüli képe a végtelen világokról felidézni látszik Epikurosz atomelméletét, s vele a világok pluralitásának ősrégi kérdését, amelyet először Ptolemaiosz alapozott meg tudományosan, s amelynek problematikáját csak a modern kor tudósai vették újra elő: Kopernikusz, Kepler, Leibniz és mások. És amelyet Leonardo egész biztosan ismert, mint ahogy nem lehetett előtte ismeretlen Pitagorasz elmélete a szférák harmóniájával kapcsolatban sem bizonyította be Paul- Carlo Pedretti Leonardo világai Carlo Pedretti az olasz művészettörténet professzor emeritusa, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem Leonardo Tanulmányok Tanszékének vezetője, ahol ő irányítja a Hammer Központ Leonardo Tanulmányait. Szerzője több mint negyven könyvnek és ötszáz, több nyelven publikált egyéb műnek, tanulmánynak, cikknek. Tagja a Leonardo da Vinci-kéziratok és -rajzok kiadásáért felelős miniszteri bizottságnak. Olaszországi és külföldi kitüntetései között előkelő helyett foglal el az 1972-ben az olasz köztársasági elnök által neki adományozott Kultúráért Aranymedál. Ugyanebben az évben felterjesztették az Egyesült Államok kormánya által adható legnagyobb kitüntetésre, a Kongresszusi Érdemrendre. Tiszteletbeli polgárává választották Arezzo városának (2001), és díszdoktori címet adományozott neki a Ferrarai (1991), az Urbinói (1998) és a Milánói Cattolica Egyetem (1999), valamint a franciaországi Caeni Egyetem (2002). Tiszteletbeli tagja a San Miniato al Tedesco-i klasszikus Euteleti Akadémiának, az Urbinói Raffaello Akadémiának és más tekintélyes intézményeknek Olaszországban és külföldön egyaránt, továbbá rendszeresen ír a Corriere della Sera és a L Osservatore Romano kulturális rovataiba is. Az alábbi írás Pedretti professzor egy 2006-os, az Euteleti Akadémián tartott előadásának szövege. DISPUTA Főtér

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról

Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról a mítosz sem nem igaz, sem nem hazugság Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról Jelige: PL070907 o l d a l 2 Tartalom Bevezető gyanánt... 4 Miért pont a mítoszok?... 5 Várkonyi Nándor...

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/5. 2010. MÁJUS TARTALOM PAUL VALÉRY Tanulságok (Horváth Andor fordítása)..................3 WESSELY ANNA Mûvész-szerepek.................................7

Részletesebben

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI Don Quijote.hu avagy a filozófia vándorútjai Tanulmányok és egyéb írások Csejtei Dezsı tiszteletére 60. születésnapja alkalmából Szeged Pro Philosophia Szegediensi

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Lendvai L. Ferenc. A gonosz

Lendvai L. Ferenc. A gonosz Lendvai L. Ferenc A gonosz birodalmai 1 Lendvai L. Ferenc A gonosz birodalmai Áron Kiadó Budapest 2011 2 3 Elhunyt barátaim és kollégáim emlékének, akik gondolataikkal és ösztönzéseikkel hozzájárultak

Részletesebben

Filozófia és természetjog a 17. században

Filozófia és természetjog a 17. században Boros Gábor Filozófia és természetjog a 17. században A klasszikus természetjogi gondolkodás, mint ismeretes, döntő átalakuláson ment keresztül a 17. században. Ennek árnyaltabb bemutatásához kiindulópontként

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés Iskolakultúra 1999/11 Az oktatási mezõ és játékosai Szemle Mert nehéz sértetlenül elhaladni azoknak tömör sorfala közt, akik az egyik oldalon túl sok szabadságot, a másikon viszont túl sok autoritást követelnek.

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

A biológia rövid története

A biológia rövid története Isaac Asimov A biológia rövid története Gondolat 1972 A mű eredeti címe: A Short History of Biology Fordította Dr. Tóth Miklós Szakmailag ellenőrizte Dr. Szalay Marzó Lászlóné A fordítást ellenőrizte Dr.

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője

Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője A paideia és a humanitas jelentése A paideia kifejezés az ókori görög kultúra története során tűnt fel. A klasszikus

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

Csendes percek. A Gyermek

Csendes percek. A Gyermek Ajánlás Ajánlás Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk, és megelégedett egy istállóval.

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben