MAROSVIDÉK ÁPRILIS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS"

Átírás

1 Tartalom Hitélet 3 Gyarmati András A falu, amelynek nincs temploma 8 Orbán Imre Mihály A makói nazarénus gyülekezetről Irodalom 12 Szenti Tibor A Vallomástevő 14 Szenti Tibor Új haikuk a darvakról 16 Bogoly József Ágoston Utak és kapcsolatok: Költészet, művelődéstörténet, megújulás Elődeink 21 Medgyesi Pál Megemlékezések Galamb József születésének 132. évfordulóján 24 Halmágyi Pál Habsburg Ottó Makón Határainkon túlról 29 Velcsov Margit Magyar Királyi Földműves Iskola Nagyszentmiklóson 33 Tácsi Erika Temesvári nyomdák Állami Levéltárban fellelhető forrásmunkái Tanáraink 43 Forgó Géza A 85 éves Tóth Ferenc köszöntése 49 Varga Gyula Tóth Ferenc köszöntése 51 Siket István László Emlékező visszatekintés Néprajz 54 Kiss Margit Kalotaszegi népszokások 56 Szabó Julianna- Kiss Jakab János Szabó Katalin 58 Kiss Jakab József A száraz fa madarai Önismeret 60 Puruczky József László Sors, mint döntés 64 Vernyik Lilla Emelkedés

2 Kiállítás 66 Feledy Balázs Genius loci Homage a Makovecz Imre 70 Vajnai János Az ország arca ez a táj című kiállítás kedves Közönségének! Téka 71 Halász Tamás Makó és Csanád vármegye régi képeslapokon 73 Vízhányó Emőke Egy nap története 75 Szilágyi Sándorné A Marosvidék Baráti Társaság munkájáról Vajnai János Rajza Képeinkről Borítón: Sütő Ferenc: Hagyma szobor A nagylaki templom. Fotó:Gyarmati András Két kép a Marosvidék Baráti Társaság tagjairól. Fotó: Klembáczki Ferenc; Rajnai Károly Kelengyés szekér a Székely Múzeumban. Fotó: Mátó Erzsébet

3 H I T É L E T GYARMATI ANDRÁS A falu, amelynek nincs temploma Nagylak Magyarország dél-keleti csücskében elhelyezkedő kistelepülés a Maros folyó jobb partján. Ismertsége elsősorban a kender és len feldolgozásának, másrészt a magyar-román határátkelőnek köszönhető. A magyar községekkel szemben ennek a kis falunak nincs többszáz éves történelme, sőt hazánk egyik legfiatalabb településeként tartjuk számon. Létrejötte bármennyire furcsa tulajdonképpen a trianoni békeszerződés következménye. A nagylaki kendergyárat 1903-ban alapították ugyan, de az építkezések 1904-ben kezdődtek, és 1905-ben fejeződtek be. Az 1920-as trianoni békediktátum a romániai Nadlac nyugati oldalán húzta meg a magyar-román határt, így a kendergyár magyar oldalon maradt, templomai pedig mind a határ túloldalán. A történészek szerint egyrészt a francia-angol érdekeltségű gyár, másrészt a Szeged-Mezőhegyes között húzódó vasútvonal befolyásolta alapvetően az új határ kijelölését. A sok embernek megélhetést biztosító gyár közelében egyre többen szerettek volna letelepedni, így a közösség elöljárói 1925-ben építési telkeket osztottak ki az addig Nadlac ugarként nyilvántartott területén. Az elöljáróságnak ugyanebben az évben sikerült elérnie, hogy Nagylak önálló települési rangot kapjon. Nagylak a többi magyar faluval szemben nagyon sok tekintetben lépéshátrányban volt, hiszen az itt élőknek nem jutott ideje az értékek felhalmozására, az épített örökség kialakítására. A falu történetében teltek az évtizedek, de a község vezetőiben soha föl sem merült az a gondolat, hogy a lakosság hitéletének gyakorlásához kérje az egyházak segítségét, különösen és nyilvánvalóan nem az közötti időszakban. Ezt a célt egy lerobbant állapotú imaház töltötte, tölti be ma is, ami a XXI. században természetesen már nem felel meg a kor követelményeinek júniusában egy, a vallását rendszeresen gyakorló helyi hívő asszony közbenjárásával kaptam egy üzenetet Petőfiszállásról. Az üzenet szerint Tölgyes Tibor Kálmán ferences rendi szerzetes atya értesült arról, hogy a falu élén változás következett be, és szeretné, ha meglátogatnám a kolostorban. Bár fogalmam sem volt, hogy milyen szándék vezérelte a meghívást, úgy döntöttem elmegyek. A néhány percig tartó ismerkedést követően elmondta, hogy ő között Csanádpalotán a katolikus templomban, ebből következően Nagylakon az imaházban is szolgált katolikus lelkészként. Lelkészi hivatását gyakorolva tudomása volt arról, hogy az én falumnak nemhogy temploma, de a mai napig 3

4 H I T É L E T még egy tisztességes harangtornya sincs. Tett egy ajánlatot számomra, és azt javasolta, hogy gondoljam át és fogadjam el. Majd kérte, kísérjem el a kolostor mellett lévő nádashoz, ahol beszélgetésünk tárgya található. Sétánk során elmesélte, hogy Csengelén is szolgál, ahol a társadalmi összefogással épült harangtornyot lebontották, mert templom épült helyette. Megérkezésünkkor elborzadtam, mikor megláttam az idő vasfoga által alaposan megviselt tornyot. Fémszerkezetét a rozsda rágta, faborítású sisakja siralmasan szétkorhadt állapotban volt. Sírni tudtam volna a látványtól hosszú perceken át, némán többször is körbejárva az volt a véleményem, meg kell ezt gondolni, merjem e ilyen nagy fába vágni a fejszémet. A végsőkig vonakodtam az elfogadással, ellentétes érzelmek kavarogtak bennem a felajánlással kapcsolatban, hiszen a torony felrakása, szállítása és a talpra állítása különleges szállítóeszközöket igényelt. Az sem volt utolsó szempont, hogy a felújítására anyagi fedezet nem állt a rendelkezésünkre. Bár a szerzetes atya a szállítás költségeire, a petőfiszállási daru biztosítására is ígért gyűjtést (amit aztán meg is tartott), mindezek ellenére még sokáig vonakodtam. Vendéglátóm lelkesedése és az a tudat, hogy a makói kistérségben egyedül mi nem büszkélkedhetünk a közösség összetartozását jelképező szimbólummal, elbizonytalanított. Mardosott a lelkiismeret, hiszen oly szívesen, átszellemülten ajánlotta figyelmembe az elárvult tornyot, melynek még keresztje sem volt. Egyre jobban éreztem, ahogy áthat a lelkipásztor jósága, segítőkész hite, és megéreztem benne az emberi összefogás erejét és lehetőségét is. Hirtelen átsuhant rajtam a sokszor eszembe jutó saját gondolatom: nap mint nap magam is arra biztatom a falu lakóit, hogy összefogással, hittel és akarattal mindent meg lehet oldani. S egyszer csak valami azt súgta: fogadd el! Ma már érzem és tudom, hogy volt ebben a döntésben valami sorsszerűség. A képviselő-testület egyhangú támogatását élvezve még azon a nyáron elszállítottuk a tornyot a petőfiszállási kolostor mellől. A cél érdekében ismeretségeimet kiaknázva elindult a szervezkedés, és legnagyobb meglepetésemre nagyon sok segítséget kaptunk a felújításhoz. Egy Makón, még akkor aktívan működő gyár segítségével minden ellenszolgáltatás nélkül 120 cm-es krómozott keresztet kapott a torony. Nehéz helyzetünket látva a lakosság adománygyűjtésbe kezdett, hogy mindenre jusson forrás. Helyi önkéntes segítőkkel a sisak deszkázatát kijavítottuk, fedését megoldottuk, a fém tartószerkezetet rozsdátlanítottuk, újrafestettük, és kifényeztük a harangunkat is. A harangról meg kell említeni, hogy az ben épült 4

5 H I T É L E T kendergyár dolgozói saját adományaikból önttették Budapesten, s azt a falu lakói egy évszázadon át megőrizték. A felújítási munkákkal átcsúsztunk 2008 tavaszára, ezért a tél folyamán takarással kellett megvédenünk az addig beépített értéket. Mivel a szerkezet súlya megközelítette az öt tonnát, a torony biztonságos elhelyezése érdekében új kivitelezési tervet kellett készíttetni. Kérésemre Nagy Jenő makói tervező készségesen segített, munkáját adománynak tekintve. Nagy izgalommal, ugyanakkor félelemmel vártuk a napot, amikor be kellett emelni a tornyot a helyére. Ehhez egy speciális és nagyon értékes darura lett volna szükség, de a közelben sehol nem találtunk ilyet. Ekkor kerestem meg kedves ismerősömet, Nemesi Pál urat (a FERROÉP Zrt. vezérigazgatóját), kérve az ő segítségét. Nem győztem elégszer hangsúlyozni, hogy én csak szépen tudok kérni és megköszönni, fizetni azonban nem. A nagyhírű szakember nem csak a segítségnyújtástól nem zárkózott el, de a kitűzött napon személyesen irányította a torony beemelését. A kis falu kiváncsiskodó lakóitól övezve, a fényképezőgépet folyamatosan kattogtatva néztem, ahogy a torony lassan, méltóságteljesen emelkedik a magasba, majd röviddel ezután az alapjába áll. Megható volt látni, hogy tizennyolc méter magasan a nap délutáni fénye megcsillan a csúcson lévő kereszten. Felemelő érzés töltött el valamennyiünket. Bizonyára voltak ennek az eseménynek ellenzői, de mi így is nagyon büszkék voltunk, hogy tervünket végül siker koronázta. Jó érzés volt azon a napon nagylakinak lenni. A szentelésre igyekeztünk egy olyan napot kiválasztani, ami egy közeli egy-- házi ünnephez köthető, a pünkösd kézenfekvő volt. Az ünnepségre természetesen meghívtuk a három legnagyobb történelmi egyház püspökét, akik közül Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye katolikus püspöke személyesen jelent meg. Az evangélikus és a református egyház esperesi szinten képviseltette magát. Az ünnepi alkalom tiszteletére köszöntőmben megfogalmaztam, hogy a torony számára kiszemelt területek közül azért gondoltuk e helyen felállítani, mert egy kistemplom építéséhez ideális helynek bizonyul, és én lelki szemeimmel látom, hogy itt, Nagylaknak egyszer még lesz temploma. Püspök urat kértem fel a szentelésre, aki értékelve a település törekvését, összefogását, beszéde elején kijelentette: Amennyiben erkölcsileg támogatják, segítek álmodni az Önök polgármesterének. Örömömet nem tudtam palástolni, amiről az arcomra kiülő halvány mosoly árulkodhatott. Nagyon boldog voltam, hiszen közel száz évig a falu korábbi vezetői közül ez a cél senkinek sem sikerült, talán most mégis esélyünk lehet rá. 5

6 H I T É L E T Sokakkal együtt az álmaim megvalósíthatóságának jelentőségén felbuzdulva anyagi támogatás reményében tapogatózó megkereséssel éltem Bölcskei Gusztáv református püspök úrnál, majd személyesen találkoztam a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökével, Gáncs Péter úrral. Titkon bizakodtam, ami tanácskozásunk során valóra vált: egyikük sem zárkózott el a segítségnyújtástól, az ügyet mindketten fontosnak tartották. Teltek a hónapok, sőt az évek is, de a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökével folyamatos volt a kapcsolatunk. Képviselő-testületünk és magam is úgy láttam, hogy a folyamat felgyorsítható, ha mi is hozzájárulunk valamivel a templom felépüléséhez. Úgy döntöttünk, a tornyot körülvevő telket egy jelképes összegért (ezer forint) az egyház rendelkezésére bocsátjuk. Az erről szóló dokumentumot márciusában Kiss-Rigó László püspök úrral aláírásunkkal szentesítettük. Ezzel egy időben arra kértem, hogy a felépülő templom a másik két felekezetre való tekintettel ökumenikus lehessen. Püspök úr teljesen természetesnek tartotta, hogy egy ilyen kis településen minden felekezethez viszonylag kevés hívő tartozik, így rajtam keresztül ebben is támogatásáról biztosította a helyi híveket. Néhányan még ma is megkérdőjelezik a templomunk szükségességét, ugyanakkor többen jelezték, hogy a roggyant imaházban nem, de egy kulturált kistemplomban szívesen gyakorolnák a hitüket. Időközben a Germán Géza építészmérnök nevével fémjelzett tervek elkészültek, és 2011 végére az engedélyezési eljárás is befejeződött. A tervek szerint a Nagylaki Szentlélek Templom egy nemesen egyszerű, de látványos, hajó orrára hasonlító épület lesz. A Délvilág című napilapban Szabó Imre újságíró kérdésére az építészmérnök így válaszolt: Nagylak a lassan száz éve a történelem tengerén hánykolódó, az identitását, a védett kikötőt kereső hajót juttatja az eszébe. Olyan építészeti megoldást keresett, amely az ősi szakrális térformálás és a mai tömegformálás között teremt helyes egyensúlyt. Egyszerű anyagokat és színeket használt: a falak fehérek lesznek, a formák letisztultak, áttekinthetők. A mérnök úr a bútorokat is megtervezte a templom számára. A lapnak azt is elmondta, hogy a nemes cél érdekében térítésmentesen vállalta az engedélyes tervek elkészítését. A tulajdonviszonyok rendezését követően 2012 tavaszán megkezdődött az é- pítkezés. Mivel a katolikus egyház a Szentlélek templom befejezésére pályázni szeretett volna, így az elmúlt évben csak az alapozásra, illetve a falak felhúzására kerülhetett sor. Tudni kell, hogy a templom és harangtorony alapjának különböző mértékű süllyedése miatt a két objektum nem épülhetett egybe. Elkészülte után a két építmény mégis teljes harmóniába kerül egymással, így a szemlélő számára egyértelműen a harangtorony testesíti meg a templom tornyát. 6

7 H I T É L E T Az egyházmegye által a partnerszervezetek tiszteletére minden évben megrendezésre kerülő Vízkereszti Koncerten (2013. január 6-án) ismét volt alkalmam találkozni püspök úrral, aki így köszöntött: Polgármester úr, ha a jó Isten is úgy akarja, akkor idén templomot szentelünk. Úgy legyen! Ámen! A nagylaki templom belsejének látványterve 7

8 H I T É L E T ORBÁN IMRE MIHÁLY A makói nazarénus gyülekezetről ha mindenki nazarénus volna a világon! A nazarénus felekezet ez első kisegyház az újkori Magyarország, így Makó és Csanád vármegye történelmében, mely jelentős sikereket ért el, s a kor viszonyai között tömegek követték tanítását. A nazarénus felekezet tagjai a fönnálló viszonyokat utasították el, valami merőben újat hoztak az 1860-as és 70-es évek társadalmi, vallási életébe. Még ma is megdöbbentő a kor világi és egyházi viszonyaitól való teljes elfordulásuk, az általuk képmutatónak ítélt renddel szemben bátran, hitvallóan, egy gyökeresen új értékrend szerint fölépített világuk, a radikális becsületességre való törekvésük. Egy idealizált, az őskeresztényekhez kötött, talán sohasem létezett tökéletes közösség képe lebegett a szemük előtt. Előbb megmosolyogták őket, majd sikereik láttán határozott állami föllépést követeltek velük szemben, a század fordulóján pedig erkölcsi rendjük alapján többen elismeréssel tekintettek rájuk. Nagy utat és sok hitvallást föltételez az erre az időre kialakult mondás, miszerint a napszámosokat alkalmazó egyik gazda így sóhajtott föl: De jó is volna, ha mindenki nazarénus volna a világon! Arról nem szól a fáma, hogy a gazda vajon betért-e a gyülekezetbe, mert azért tagnak lenni nem volt olyan könnyű, de annyi bizonyos, hogy a nazarénus napszámosainak nem kellett különösebben a körmére néznie. A nazarénus hit és mozgalom terjedéséről, a nazarénus gyülekezetről a makói nép elsősorban szóbeszédből és a makói újságok írásaiból értesült. Ezek a tudósítások sokszor inkább a színes, érdekes hírekre vágyók kielégítésének a szándékával születtek, mégis az általuk közzétett hírek, meg nem értett esetek mögül fölsejlett egy a kor szokásaitól nem egyszer markánsan elütő erkölcsi rend ban a Maros című újság nagyterjedelemben ismertette a város határában esett tanyai történetet. E szerint egy, a férjét követve nazarénussá lett tanyai menyecske ugyan pírral az arcán, de szilárd elhatározással hűtlenségét megvallotta, hogy mögtisztuljon a bűntől, és így jelentkezhessen a gyülekezetbe. A nazarénus férj megbocsátott. Az asszony a megcsalt feleségnek visszavitte az ő férjétől, volt szeretőjétől kapott hosszúrojtos, piros, rózsás drága selyemkendőt, mondván Visszahoztam ezt a kendőt, mert úgy vélekedem, hogy ez titöket illet. Az újság ugyan elsősorban az érdekes, ma úgy mondanánk, hírértékkel bíró oldalalt, az asszonyok között a bevallást követő jeleneteket igyekszik kiemelni, de azért mindezek mögött érezhető a nem szokványos magatartás. 8

9 H I T É L E T Hasonló hatású, de talán még meghökkentőbb esetről számolt be a Makói Hírlap a következő évben. Egy bizonyos Csóthi Gyapjas Mihály nazarénus vagy inkább nazarénussá válni akaró ember jelentkezett Pálfy szegedi polgármesternél, hogy bevallja, kilenc évvel korábban egy erdőosztással kapcsolatos nézeteltérést követően szíven lőtte kis Tóth Istvánt, csakhogy ő mindvégig mindent tagadott, vád alá nem helyezhették, hisz nem tudtak rábizonyítani semmit. Most azonban mindent bevall, mert lelkével békülni akar. Számos tudósítás jelent meg a fegyveres szolgálattal és az eskütétellel kapcsolatban. Mivel mindkettő tilos volt a nazarénusok számára, ez komoly összeütközést jelentett immár az államhatalommal. Nem emelték esküre a kezüket, a fegyvert nem érintették meg. Minden parancsnak, kényszernek ellenálltak. A fegyvert akár a nyakukba is akaszthatták, egész nap ott lóghatott, de nem fogták meg. Hosszú börtönnel való fenyegetés nyomására sem tették le a katonai esküjüket. Egyszerre váltottak ki értetlenséget, csodálatot, bírálatot, elítélést. Fanatikusnak tartották őket. A megértőbb parancsnokok megoldást kerestek, pl. egészségügyi szolgálatot, másutt gúny, kemény bánásmód, büntetés, sokszor börtön, háború idején kivégzés lehetett a sorsuk. Szuronyos fedezet mellett kísérték őket a honvédkerületi bírósághoz, hogy ítéletet mondjanak fölöttük. A nazarénus rabok számosabban vannak, mint valaha írta róluk 1899-ben a Makói Hírlap. További gondot jelentett, hogy nem vitték el a hivatalos vagy bevett vallások egyikéhez sem megkeresztelni a gyermekeiket, ugyanitt nem jelentették be halottaikat és házasságkötéseiket, ezzel kimaradtak a hivatalos anyakönyvi nyilvántartásból. Sokan magyarázatot kerestek magatartásukra, hitük terjedésének okaira. Nem értették őket. Jellemző eset történt 1875-ben. Többek között Kecskeméten is föltűnést keltett a nazarénus hit gyors makói terjedése. Ezért 1875-ben, ahogy a Kecskeméti Lapok beszámolt róla, az egyik kecskeméti városi törvényszéki tisztviselő a makói nazarénus gyülekezet vezetőjéhez fordult, hogy küldjön számára olyan könyvet vagy írást, melyből a nazarénus vallással kapcsolatban tájékozódni tudna, s talán ebben lelhetne magyarázatot a benne fölmerült kérdésekre. Frappáns válasz érkezett. A nazarénus főnök egy Károli-Bibliát küldött a tisztviselőnek mondván, nekik egyéb valláskönyvük nincsen. A nazarénus felekezet keresztény. Elfogadja az apostoli hitvallást. Elvetik a gyermekkeresztséget, tilos fegyvert viselni, esküdni. Papjaik nincsenek, kötött liturgiájuk nem alakult ki. A többi protestáns felekezethez hasonlóan a szentségek közül az úrvacsorát és a keresztségét ismerik el. Erős összetartozás, aktív közösségi és vallási élet, becsületességre törekvés jellemezte őket. Kerültek minden hivalkodást, igyekeztek egyszerűen, szerényen élni. Beszédükben, öltözködésükben visszafogottak, tilosak voltak számukra az élvezeti szerek, a dohányzás, az alkoholfogyasztás. Az elméleti tudományokat általában elve- 9

10 H I T É L E T tették. Nem tartották sokra az iskolázást, azt vallották, hogy a szükséges tudás számára elegendő a Szentírás ismerete. Akik ezeket a tételeket elfogadták, tagjaik lehettek, de ha vétettek ellenük, kizárták maguk közül őket. A felekezet az 1830-as években jött létre Svájcban től már nálunk is voltak követői. A hívek zöme ekkor városi iparosok és vallásos öregasszonyok. Az es forradalom és szabadságharc után a nazarénus térítés az Alföld felé fordul, így a hívek az 50-es évektől döntően a parasztság soraiból kerültek ki, bár szervezői, összefogói továbbra is iparosok, vállalkozók voltak. Az 1850-es évek elején Makót még elkerülték a nazarénus eszmék. A változás az 1854-es évhez köthető. Ekkor vert gyökeret a nazarénus hit a Vajdaság földrajzi központjában, Pacséron, s vált a település a további misszionálás központjává. Szöllősi Antal makói református lelkész beszámolója érzékelteti azt az óriási lendületet, amelynek folyamatában az egyik állomás a makói gyülekezet megalakulása. Szerinte a pacséri meggyökerezés után, ban lépte át e tan a Dunát és Tiszát, s áradatként kezdett terjedni délnek és különösen északnak. Pest, Heves, Kis-Kunság és Jászság, Torontál, Temes, Krassó, majd Csongrád, Arad, Békés és Bihar, az ország talán minden megyéi, sőt a király-hágón-túli részek is látták a Nazarénus térítőket Annyi bizonyos, hogy évig észak felé Pest, Kunság, Jászság és Heves megyén át Borsod határáig terjedt. " A református egyház Makón végzett egyházlátogatásának jegyzőkönyve 1864-ben arról tudósít bennünket, a nazarénusok tévtana hozzánk [ti. Makóra] is átszármazott s néhány követőre talált." A makói megtelepedés mögött a hódmezővásárhelyi gyülekezet térítő tevékenysége áll. Ácslegények hozták onnan 1864-ben a nazarénus tanokat Makóra. A gyülekezet tagjai főként a reformátusok közül kerültek ki. A református egyházzal hamar komoly konfliktusba kerültek, mivel nem vették igénybe szolgálatait a temetések és a keresztelések alkalmával, ezzel veszélyeztették az állampolgárok nyilvántartását, mely többek között a katonai sorozások alapját képezte. Kezdetben ezért Makón is voltak erőhatalommal végrehajtott keresztelések. Az új hit követői érthetően üldözésként élték át az eseményeket. A konfliktusos helyzetre a nazarénus gyülekezet válasza egyébként egyszerű volt: a föltételekhez valamelyest alkalmazkodva folytatta a maga életét tovább. Számuk folyamatosan gyarapodott. Az 1860-as évek végére anyakönyvi adataik (házasságkötés, születés, halálozás) közelítőleg azonosak voltak a több mint 400 fős evangélikus gyülekezetével. Az 1874-ben központilag elrendelt számbavétel szerint Makón 152 nazarénus élt ben 191 teljes jogú tagot említenek. Ebbe a jelöltek és a gyermekek nem számítottak bele. A gyülekezet anyagi helyzete szilárd volt. Kiépült intézményrendszerük. Volt születési, halálozási és egybekelési anyakönyvük. Saját pecsétet 10

11 H I T É L E T használtak. Ha kellett, anyakönyvi bizonylatot is kiadtak ben temetőt nyitottak februárjára elkészült új, tágas, égetett téglából épült, az akkori városban rangosnak számító gyülekezeti házuk. (Ma a Kossuth utcai csempebolt működik benne.) Tevékenységüknek köszönhetően megjelentek a felekezet hívei a környező falvakban, akik Makón keresztül intézték segélyakcióikat, gondoskodtak a Szentírások és énekeskönyvek beszerzéséről. Hódmezővásárhely után talán az ország második legjelentősebb nazarénus központja jött itt létre. Erejéből erdélyi, sőt távolabbi missziókra, ahogy ők mondták: munkára is futotta. Szeretetvendégség 1953-ban Makón 11

12 I R O D A L O M SZENTI TIBOR A Vallomástevő Hosszú út vezetett a pusztai tanyára. Amikor befordultam a bejárón, éles fogú kutyák kezdték támadni a kerékpáromat és féltem, hogy kiharapják a gumikat. Végre kijött egy idős parasztember, aki bizalmatlanul megkérdezte: Mit akar? Megengedné, hogy lefényképezzem a tanyáját? Ki maga, összeíró, végrehajtó, rekviráló? Innen már nincs mit elvinni. Félreértett, én nem vagyok hatóság próbáltam magam tisztázni. Csak idő kérdése, és tanya se lesz, de ha megörökíthetem, legalább néhány kép marad utána. Minek az magának? Nekem? kérdeztem meghökkenve. Azoknak próbálom menteni a tanya emlékét, akik utánunk jönnek, és már nem látnak tanyát. Talán könyv is lehet belőle Csönd. Az öreg gondolkodik, tesz felém egy bizonytalan lépést, majd így szól: Fotózzon. Elindul a munka. Közben igyekszem az embert is megörökíteni. Beszélgetni kezdünk. Kérdez: ki fia borja vagyok, mi műves, van-e családom? A gazdában oldódik a bizalmatlanság. Lesem a gépet, már kifogyott belőle a film, de még maradnék. Szép a tanya, sok munka van benne. Jó lenne rajzban is megörökíteni. Leírni, mikor készült, ki építette, mióta lakják Ha nincs jobb dolga veti oda. Pár perc múlva ő húzta a mérőszalagot a faltöve mellett, és a vázlathoz diktálta az adatokat. Közben a nap delelőre fordult. Egyre lassabban haladtunk. Ahogy papíron újrakészült a tanya, megannyi élmény bukkant elő, amely kikívánkozott az öregből. Kerüljön beljebb. Igyunk egy kortyot. Ültünk az eresz alatt. A terítő nélküli asztalon két csorbult pohár és egy kancsó kútvíz állt. Öntött és kortyoltunk. Csalódás ért. Reméltem, hogy egy korty pálinkánál kötünk ki. Nem tudom mással kínálni. Ennyi maradt magyarázza. Az asszonyt két éve temettem, a gyerekek, ahány annyifelé. Néha levelet írnak, valamelyik meglátogat. 12

13 I R O D A L O M A gondolat elakadt. Érzem, hogy várni kell, mert gyűlnek benne az emlékek, de még nem fogalmazódtak mondatokká. Nem fáj a magány? kérdem. Amikor nyomás alatt lévő csapot megnyitunk, és ömleni kezd a víz, az emberből úgy áradtak a szavak: Nem fáj mondta. Életen át nem beszélgettünk annyit, mint amióta elment a párom. Azelőtt nem volt rá időnk. A munka, a család gondja ránk nehezedett, és fölfalta az időt. De most, hogy már semmi sem köt, egész nap ülök a lócán. A két kutyán kívül nincs, akire gondot viseljek, én meg nem számítok. Így egész nap együtt vagyunk. Nekem elég pár órai bóbiskolás, neki meg már nem kell az alvás. Élvezem az együttléteket, mert olyasmit is el merek neki mondani, amit életében nem mondtam. Támaszkodik a kemence oldalánál. Az arcát nem látom, hogy pironkodik, csak az alakját érzem és a hangját hallom. Már nem korhol. Jót nevetünk a butaságainkon. Gyakran hív, hogy menjek már, nagyon hiányzok. Azelőtt sohasem követelt, mindig én bújtam a takarója alá. A kemence nem volt olyan forró, mikor levettem szája elől az előtét, hogy a hamvadó parázsra újabb nyaláb szalmát vessek, mint amilyen a lehelete, amelyet a nyakamban éreztem. Most, hogy vége a tavasznak, az én kedvesem várja a nyári virágok nyílását. Sokat dolgozik a kertben, de nem érez fáradságot. Nevet rajta, hogy mennyit emelgettük a szerszámokat. Odaát semmire sincs szükség. Ki kell gondolni, és minden megvalósul. Kérdem tőle, látta-e már a jó Istent? Nevet és magyarázza, hogy a sorok között Ő jár elől a teremtésben. Kicsi a világ idelent, ott meg körülötte vannak, akik előtte mentek el. Kedvesek, szólítgatják. Nem é- hesek és nem fáznak. Ilyenkor visszarévedek, és eszembe jut, hogy a fogolytáborban azt lestük, marad-e még a csalánlevesből, és mikor múlik el a fagy, amely kékre festette ízületeimet. Ma is ropog minden porcikám, ha mozdulni kell. Az asszony biztat, hogy ne féljek! Arra emlékszem, hogy ez az ember adatközlőből akkor alakult vallomástevő barátommá, amikor betessékelt egy pohár vízre. Sokat mesélt még, igaz történeteket, különös adomákat és hallomásait elevenítette meg. Évekig jártam, mert hozzá hazamentem. Egyszer azután nem leltem. De egymás kezét nem engedtük el! Vár a feleségével, akit nem is ismertem. 13

14 I R O D A L O M SZENTI TIBOR Új haikuk a darvakról (Tíz rímes, és ráadásként két rímtelen haiku) Fázik a daru. Zord télben eteti a pusztai falu. Lángban kél a nap, darvak zúgva szállnak föl, lent a tó apad. Hajnalban tóról égbe szállnak a darvak. A Puszta hódol. Micsoda szárnyak! A darvak földrészeket az égből látnak. Isten tenyerén krúgogva röpülnek a felhőkből felém. Jajdul a Puszta, a darvat megölte egy eldördült puska. Jéghideg szélben éjszaka darvak állnak tóvízben, télben. Címermadarunk 14

15 I R O D A L O M a daru. Velük mi is égbe haladunk. Pásztor kalapja darutollal magyarság fényes alapja. Itt nem költenek, mégis mindnyájan magyar tollat öltenek. Észak daruja települj vissza hozzánk. Itt van a hazád! Egymással örök hűségben él a daru. Ez párszeretet. 15

16 I R O D A L O M BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON Utak és kapcsolatok Költészet, művelődéstörténet, megújulás Új utakat és hidakat építenek. Az M43-as autópálya az interregionális közlekedési és érintkezési világ távlatát, a megújulási képességet is jelképezheti. Az autópálya, településekhez, városokhoz vezető leágazásaival együtt, a Szeged- Hódmezővásárhely-Makó térségi háromszöggel és a távolibb, az országhatáron átnyúló, Araddal és Temesvárral útkapcsolatban lévő településekkel és területekkel van közvetett közlekedési kapcsolatban. A költészetet és művelődéstörténetet ötvöző kultúra élő emlékezetén keresztül is megismerhető a másik ember kulturális érintkezési világa. Az emlékezet kifejeződik a közös kultúra élményeiben, az öröklött hagyományokban, a felidézhető művelődéstörténeti környezetben. A változás folyamatos. Van elavulás. A régi kérdésekből csak néhány válik újra időszerűvé. A párbeszéd kultúráját előnyben részesítjük. A globális távlatra váltó racionális kultúra hétköznapjait éljük. Az érzelmi kultúra művészi megnyilvánulását az anyanyelvhez kötődő költői nyelv képviseli. Az Aradon született kortárs költő, Böszörményi Zoltán írja A szerelem illata című szonettkoszorújának első versmondatában: Halkan mondom, s ha te is fogadod, / A nyári éjnek tűzből szállt sugarát, / Régvolt képek illatgőze messze száll, / Csobban az emlékek evezője ott // Az éteri térben, ahol a világ / Gondja karon fog, s mesékbe illőn / Megmotoz az útonálló gond, trillák / Sejtelmes foszlánya áthallik a köd // Puha falán, gúzsba kötött gondolat,(...) A Makón diákoskodó József Attila A kozmosz éneke címmel 1923-ban alkotott szonettkoszorút. A szerelmes szonettje című második rész első és második versszaka így szól: Kerengő bolygó friss humusza lelkem, / Nehéz ekével szántja milliárd / vad, barna fájdalom s hegyes vasát / mélyen lenyomva gázol át a telken. // Gőzös meleg barázdákon vetetten / kincses kalászok bólogatnak át / az út felé, hol kényes, büszke fák, / a szépség fái búgnak át a berken. József Attila április 23-án írt Elköszönő szelíd szavak című versében Makó városától és makói barátaitól vesz búcsút, mielőtt útrakelne a rideg Öröklét felé. Arghezi-verseket az aradi Fekete Tivadar Szerelmes kert című 1924-ben kiadott antológiájában a Cuvinte potrivite (1927) (Illő igék) című nevezetes kötet megjelenése előtt lehetett már magyar fordításban olvasni. Az Erdélyi Helikon című folyóirat 1933-ban Tudor Arghezi Bőség című versét Dsida Jenő fordításában közölte. A második versszak így szól: Málé, köles, zab, árpa, búza, rozs: / Egy mag se vész el, mind csírázni fog./ Az ekevas, míg fordul, a piros / Napba mered és mint a láng, lobog. A fordítás a kultúrák között hidat épít, a kölcsönös megértést segíti 16

17 I R O D A L O M elő. A megértés hétköznapi alakzatai és a metaforák között milyen a kapcsolat? Az idézetek egymást is elolvassák. Értelmezői kapcsolatba kerülnek, közös szellemi térben találkoznak. A szellemi-földrajzi térben (common mental geography ) az ember nincs egyedül. Mentális kiterjedése és mélysége lenne a kultúrának? A térszerű kulturális látásmód az ismert dolgok közé tartozik. Ennek egyik hagyományos és közvetlen változatú formája az irodalmi-művelődési topográfia. Juhász Gyula Szeged című, A Tiszaparton halkan ballagok/ És hallgatom, mit sírnak a habok? kezdetű verse gazdag irodalmi-művelődéstörténeti háttérrel rendelkezik. Az egymás felé futó utak közlekedési táblái a Szeged-Makó autópálya útszakaszon található 600 méter hosszú és 30 méter széles, extradosed, azaz feszített technológiával épített Móra Ferenc-híd után a Makó-Arad-Temesvár útirányt jelzik. A Délvidék Szegedtől keletre és dél-keletre található regionális centrumait a történelmi emlékezet köti össze. A török kiűzése utáni időszakot a lassú talpraállás jellemezte. Ezután Szeged, Temesvár és Arad történelmi értelemben is szerves fejlődésű régióközponttá válhatott. Makó a dualizmus korszakában lett a dinamikus mezővárosi fejlődés egyik példája. Makó várostörténeti monográfiájának többszerzős köteteiből és Tóth Ferenc helytörténeti kutatásaiból kialakítható a históriai tablókép. A történelem és a jelen rétegei egymásba olvadnak. Ívelnek az évszázadok. A török kiűzése utáni időkre vonatkozóan Marjanucz László a nemzetiségek térnyerését feltáró történeti kutatásokat végzett és történelmi szempontból külön vizsgálta Szeged és Temesvár régiócentrum-szerepkörét. A Temesi Bánság közigazgatása Temesvárral együtt egy időben közvetlenül Bécshez tartozott. Szokás volt Temesvárt kis Bécsnek nevezni. Zakar Péter az es szabadságharc és a Délvidék nemzetiségi konfliktusait kutatta és tárta föl. Külön elemezte az es Aradi Ereklyemúzeum egyedi darabjait. Bodó Barna publikációiból kiderül, a több kultúrát vizsgáló kutatás eredményes lehet. Mi ebből a tanulság? A nemzetiségek nézőpontjai szerinti, az egymással szembesített és párhuzamosan megírt történelemkönyveké a jövő. A történelemértelmezés nem nélkülözheti a kölcsönös megértéshez szükséges tapintatot. Érdemes visszatekinteni, egymás távlatát megismerni, hogy élhető környezetben legyen esély közös jövőt építeni. A makói Maros-part égre meredő fehértörzsű nyárfáinak április eleji látványa a Maros-völgy hosszan elnyúló területeihez kapcsolódik. A kulturális régiókat összekötő szellemi-földrajzi térben a Szeged városától keleti irányban folytatódó autópálya Makó határába vezet. Makóhoz közeledve már egy világhírű zeneszerző művének hangzásvilágát eleveníthetjük fel. A Makói csárdás első két allegro-témáját Brahms a Magyar táncok című, először 17

18 I R O D A L O M 1869-ben megjelent összeállításának 9. magyar táncában dolgozta fel. A 19. század végi újító költők közül Makai Emilt, Makó szülöttét említhetjük. Tömörkény István kisdiák korában Makón élt. Juhász Gyula néhány évig a makói gimnázium tanára volt, és később Szegedről is gyakran visszajárt a városba. A Szegeden élő Móra Ferenc is látogatta makói barátait. A francia irodalomkritikában nemritkán magyar Rimbaud-ként aposztrofált József Attila ifjúkori verseinek egyik hányadát Makón írta, mivel itt volt középiskolás. Kecskeméti Pál és Vermes Géza Makón született. Denis Sinor (Zsinór Dénes) kamaszkorát töltötte Makón. Péter László és Tóth Ferenc a makói irodalom- és művelődéstörténet területén végzett feltáró munkát. Domokos Mátyás és Lator László a makói gimnázium diákja volt. Bécsy Tamás és Munkácsy Gyula Makón született, és itt járt gimnáziumba. Lantos Péternek és Hervay Gizellának is Makó a szülőhelye. Jámborné Balog Tünde itt él és alkot. Korábbi korokból születésük, életük vagy művük Csanád-megyei helyi vonatkozása miatt Makó őrzi még Szegedi Kis István, Marczibányi István, Dobsa Lajos, Hollósy Kornélia, Kelemen László, Szirbik Miklós, Pulitzer József, Justh Gyula, Návay Lajos, Espersit János, Galamb József, Mályusz Elemér, Páger Antal és Erdei Ferenc emlékezetét is. A magyar történelem szomorú eseménye, az aradi vértanúk kivégzése szerepel Jókai Mór történelmi regényeiben, és az előtörténethez tartozik Illyés Gyula Fáklyaláng című drámája, amely Kossuth és Görgey vitáját jeleníti meg. Aradon 1867-ben jött létre az Országos Dalárdaegyesület, és karnagyának Erkel Ferencet választották. A 19. századtól a 20. század közepéig visszatekintve Aradról és környékéről elmondható: a magyar kultúrának és irodalomnak sajátos architektúrája van. Sárosy Gyula, Jókai Mór, Odry Lehel, Csiky Gergely, Márki Sándor, Reviczky Gyula, Justh Zsigmond, Krenner Miklós (Spectator), Ady Endre, Rudnay Gyula, Bartók Béla, Kuncz Aladár, Tóth Árpád, Franyó Zoltán, Török Gyula, Olosz Lajos, Szántó György, Cziffra Géza, Horváth Imre, Réz Ádám és Réz Pál neve hozható kapcsolatba Araddal. Márai Sándor még az aradi Genius című avantgárd folyóiratban is publikált. Az Arad melletti Pécskán született Klebelsberg Kuno, a későbbi kultuszminiszter, aki a magyar tudományos és művelődési élet világát maradandó intézményekkel gyarapította. Arad magyar múltjáról olvashatunk Ficzay Dénes Aradi krónika című könyvében, Kovách Géza, Ujj János és Pávai Gyula munkáiban. Napjainkra jellemző módon egy aradi kortárs könyvbemutatón többek között Orbán János Dénes, Szőcs Géza, Böszörményi Zoltán, Nagyálmos Ildikó, Bréda Ferenc és Sántha Attila írásaival is találkozhatunk. Temesvár és környéke vonatkozásában Szekernyés János, Halász Ferenc, Vicze Károly és Bodó Barna Temesvárral és a Bánsággal foglalkozó munkái és a temesvári és bánsági magyar szépírók írásai is fontosak. Temesvár és a Bánság 18

19 I R O D A L O M őrzi a helyi magyar hagyományt: Révai Miklós, Bolyai János, Ormós Zsigmond, Pesty Frigyes, a Maderspach-család, Pontelly István Károly, Miletz János, Csiky Gergely, Szentkláray Jenő, Ortvay Tivadar, Gozsdu Elek, Berkeszi István, Geml József, Szabolcska Mihály, Herczeg Ferenc, Székely László, Kaffka Margit, Bartók Béla, Kós Károly, Markovits Rodion, Juhász Kálmán, Hauser Arnold, Kerényi Károly, Balogh Edgár, Méliusz József és Toró Tibor emlékezetét. A temesvári tudomány- és technikatörténet jeles képviselői között is ott vannak a magyarság képviselői. A modernitás kihívásaira választ kereső városok, Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Arad és Temesvár tudatosságának nyomán, az emlékezet éltető bőségre tehet szert a jövőben. A bartóki hídforma, az alkotás, a teremtmény szerkezetét jellemző aranymetszés aránytényezője ott lüktet mindenben, az élő és élettelen természetben és az optikai élményeinkben is. Az alkotás lehetősége mentén, a nagy szimmetriákat hordozó Maros-völgyében a kultúra életfája folyamatosan oldalágakkal gazdagodik. A nagy szimmetriákat kísérő, megújulást eszközlő kis asszimetriák ott vannak Bartók Cantata profana című zeneművében is. A kultúra medialitása jelen van a metaforikus térben. A kép, a látvány, a látás kreativitása és a zene egyre nagyobb szerepet visz. Az írás, a Gutenberg-galaxis jelentősége változatlanul érvényes. Kassák Lajos írta az Anyám címére című kötetben: aki lát, annak a képek talán még többet tudnak elmondani, mint a szavakba foglalt beszéd. ( ) Szent hitünk és érvek légiójával alátámasztott meggyőződésünk volt, hogy kultúrfejlődésünk vonala hirtelen kitérővel az akusztikai területről az optika területére kanyarodott. Kassák itt a modern művelődéstudomány (Cultural Studies) szempontjait némileg megelőlegezte. A szó és kép viszonya külön vizsgálatot érdemel. A régi makói, aradi és temesvári fényképeket és képeslapokat könyv formában, albumszerűen is kiadták. A városképi múlt összképzete felidézhető. A Makó-Arad-Temesvár művelődéstörténeti kapcsolathálóban, a három város körüli érintkező térségekből kiindulva, az egymás felé futó utakon a tegnap világának képei is feltűnnek még, de az élő találkozás a jelenben történik. Az ember életvilágában folyamatos a forgalom, a mozgás, a tudástranszfer. A térhasználatot átható jelenségkör sajátos dinamizmussal rendelkezik. Az állandóság és a változás elemei közötti mérkőzésben néha úgy tűnik, az utóbbié a győzelem. A mobilitás, az elszármazás, az elvándorlás, a megtelepedés, a bêtelepülés, a kitelepülés, az otthonra találás és a keresés mindennapos, egymást váltó jelenség. A lokalitás vonatkoztatási rendszere lehet egy egész ország, egy kontinens, de az egész földgolyó is. A helytörténeti kis determinizmusok a mai információs társadalomban viszonylag törékenynek bizonyulnak. A dolgok és 19

20 I R O D A L O M történések végtelen láncolatában az idő mindig keres magának az alkotó eredeti születési helyéről elszármazó nagy műveket és ezeken keresztül egy egész művelődési korszak mutatkozik be. A Nagyszentmiklóson született Révai Miklós a magyar nyelvészet és az irodalom, az ugyanitt született Bartók Béla a zeneművészet, a Szegeden született Kálmány Lajos a népköltészeti, népnyelvi gyűjtés, a Temesvárról származó Hauser Arnold a művészetbölcselet és a művészetszociológia, a Makón született Pulitzer József a modern üzleti szellemű újságírás, az aradi születésű Tóth Árpád pedig a költészet területén mutatott erre példát. Korszakunkban a történelmi színek és látványok formavilága gazdag. A megújuló létforgatag mindig újabb súlypontokat és pólusokat jelöl ki. A szélekről a centrumokba pörgő értékeket hordozó alkotók mobilitásigénye ezt mutatja. Nem annyira az utótörténet, hanem inkább a térségi jelen vált fontossá. A jelen horizontján újra és újra felértékelődik a múltismeret, de nem a letűnt korok és az antikváriusi szemlélet alapján, hanem az élő jelenalkotás, a megújulás szerint. Marosvári Attila: A makói kistérség című könyve a jelenkutatás módszerét alkalmazza, folyamatokat statisztikai adatokkal jellemez. Az egymás felé vezető utak kulturálisan is összekötnek bennünket. Az állandó elemek közötti változó viszony dinamizmusában ma is körvonalazódik valami, ami a korábbi megközelítésekben a bartóki modellnek nevezett kulturális emlékezetet idézi. A kultúrák, az életművek találkozása nem veszített időszerűségéből. A hagyomány és az európai egység modern összehangolása valósággá válik a régiók társadalmainak és kultúráinak életében. Az eltérő hagyományok önazonossága fennmarad, a viszonyítás távlata mindig fontos. Szükség van a kölcsönös megismerésre, az új hidak építésére. Keletet nyugattal, északot déllel köti össze az új híd, a közlekedési korridor, a gazdasági kapcsolat. Bridge, Pont, Brücke, Puente, Most, Мoст, Punte. Híd. Mindenki a saját nyelvén beszél róla, utak vezetnek rajta egymás felé. 20

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

HÍRADÓ. Mindenszentek havában. Albertirsai. Vers. Négysoros Pilinszky Jánoshoz

HÍRADÓ. Mindenszentek havában. Albertirsai. Vers. Négysoros Pilinszky Jánoshoz XX. évfolyam, 11. szám Célkeresztben az egészség 10. oldal Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Bõvebb információ, archívum a város honlapján: www.albertirsa.hu

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról EGY AZ ISTEN. KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 20. (80.) ÉVF. 6. SZÁM. 2010. JÚNIUS ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Ruzsa István Keserû, édes A tartalomból: Lopják egyházközségeink levéltári és könyvtári anyagát állítja

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Rangos hazai és határon túli személyiségek jelenlétében adták át szeptember 18-án a Magyar Örökségdíjakat Kolozsváron: a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

Megkezdődött a munka a főtéren

Megkezdődött a munka a főtéren XIX. évf. 28. szám 2010. augusztus 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A befejezés után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

Szlovéniai küldetésünk

Szlovéniai küldetésünk mindenkinek van véleménye 2010. július IV. évfolyam, 7. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft 2010. június 25-én hajnalban mozgásba lendült a Jászfényszaruban állomásozó 8. számú Koburg huszárezred

Részletesebben

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Vasvári Újság Vasvár, 2014. szeptember 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 9. szám Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Felavatták Török Richárd:

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Terefere hava. A tartalomból: Miért akartok hiábavalósággal vigasztalni?... (Jób 21,34) EGY AZ ISTEN

Terefere hava. A tartalomból: Miért akartok hiábavalósággal vigasztalni?... (Jób 21,34) EGY AZ ISTEN EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 2. SZÁM. 2011. FEBRUÁR ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Mezei Elemér Terefere hava Egyre kevesebben vannak közöttünk, akik még emlékeznek a fonók munkás, de tereferés

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város XXV. évfolyam, 10. szám 2013. október Városnap képekben 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben