16. RAJZ ÉS VIZÁLIS KULTÚRA. Magyarné Kapás Mária Seregné Deák Róza: Rajz és vizuális kultúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. RAJZ ÉS VIZÁLIS KULTÚRA. Magyarné Kapás Mária Seregné Deák Róza: Rajz és vizuális kultúra"

Átírás

1 16. RAJZ ÉS VIZÁLIS KULTÚRA Magyarné Kapás Mária Seregné Deák Róza: Rajz és vizuális kultúra Amikor alkotsz egy képet, eleinte még nincs igazán közöd hozzá! Miközben fested, egyre jobban belekerülsz, végül pedig már belülről látva, benne élsz a festményedben! Fernando Botero A vizuális kultúra tantárgyban kiválóan alkalmazható a környezeti nevelés, az iskolazöldítés, a természet megfigyelésével, megismerésével, egyúttal védelmével való azonosulás. A gyerekek alaposan tanulmányozzák, megismerik a bonyolultnak tűnő, néha rejtett természeti szépségeket, rácsodálkoznak a természet alkotó erejére, így remélhetőleg nagyobb tiszteletben is tartják azokat. A természet megfigyelése, lerajzolása vagy megrajzolása az emberiség életét végig kísérik az ősidőktől napjainkig. Gondoljunk csak a barlangrajzokra, ami az ősember pontos, mindenre kiterjedő megfigyelése nyomán született. Alsó tagozatban, elsősorban az évszakokhoz (őszi kép, gyümölcsszedés stb.) és az ünnepekhez (karácsony, Anyák napja stb.) kapcsolódóan figyelhetjük és jeleníthetjük meg a természeti formákat. Ezek mellett gyakran készítenek a tanulók termésképeket, plakátokat, ritkábban gyümölcscsendéleteket. Felső tagozaton a környezet tárgyait, jelenségeit, ezek látható vizuális tér - forma szín tulajdonságait vizsgáljuk. Megfigyeljük, megpróbáljuk megállapítani a belső szerkezeti összefüggéseket. Foglalkozunk a fény árnyék problémájával. Megfigyelhetjük, milyen érdekességeket rejt a természet, a formák karakterét, bonyolult, de minden szempontból szép alkotásait. A látványnak megfelelően a fény árnyék megfigyelése közben rengeteg érdekességet tapasztalunk meg, pl. egy levél bonyolult erezetét, egy fakéreg érdekes mintázatát, a szirmok különleges kapcsolódását stb. Természeti formákat ábrázolhatunk hajtogatott batik technikával is, indákat, ágat és virágot. Amelyik iskolában a lehetőségek megvannak, a viaszos batik technika is kivitelezhető. Itt még nagyobb a lehetőségek tárháza. Alsó és felső tagozaton is gyakran dolgoznak a tanulók agyaggal, ami szintén bővíti a technikák számát. Újabb lehetőséget ad a természeti formák megfigyelésére, az agyagba belenyomott mintákkal (virágok, ágak, kagylók, csigák stb.) természeti képek tervezésére. Állandó vizuális probléma a kompozíciós elrendezés: a lényeg kiemelése, a tömegviszonyok (részek és egész kapcsolata) érzékelése, jellegzetes sziluettek, a gesztusok kifejező ereje, fontossága, a jellegzetes tónusok és színek szerepe. Beállításoknál fontos felhívni a fény szerepére, az árnyákok sokféleségére a tanulók figyelmét. Minden grafikai és festői feladathoz készítsenek a gyerekek tónus és színtanulmányokat, kompozíciós vázlatokat! Ezek mindig vissza-visszatérő vizuális problémák. (MKM)

2 A természet megjelenítése a népművészetben Népi építészet. A történelem során az első lakóház jellegű építmény megalkotásától, a természetben talált anyagokat használták fel az építészethez. Több évtizedes, évszázados tapasztalatgyűjtés előzte meg az első házak megépítését. A jurta, a kunyhó, a veremház, mind ezek elődje volt. Falumúzeumokban figyelhetjük meg ezeket az építményeket, amelyek az idők során folyamatosan tökéletesedtek, de mind természetes anyagból készültek. Díszítményeik, faragásaik pl. a napsugaras homlokzat a természet megfigyelését tükrözik. Fafaragás. Bútorok (ácsolt láda, tulipános láda, tálas, asztalszék stb.) és használati eszközök (mángorló, sulykoló, ivócsanak, beretvatok, tükrös, pásztorbot, hangszerek stb.) fafaragással készültek. A természetben leggyakrabban található anyag a fa, amelyet rendkívül sokoldalúan használtak fel. A bútorokat és eszközöket faragással és festéssel díszítették. Legjellemzőbb motívumok a növényi indák, virágok, életfa mellett, ritkábban állatok, néha emberek (betyár, kanász) jelentek meg a díszítéseken. Textil. A ruházat és a lakás díszeinek egy része (terítők, takarók, párnák stb.) nemezből, vagy szőttesből készült, majd később megjelent a hímzés is. A minták rendkívül gazdag tárháza elárulja a természet pontos megfigyelését, majd a fantázia által továbbfejlesztett változatait és a stilizálást. Motívumként főként növényi (tulipán, rózsa, életfa, indák stb.); kevesebb állati jelképet használtak (galamb, cserebogár, ló stb.) Fazekasság. A fazekasok agyagból edényeiket (főző, tároló és tálaló edényeket) szintén díszítettek. A geometrikus formán kívül gyakori a növényi indák, levelek, virágok és madarak megjelenítése. Tojásfestés. A tojás az életet, az élet tovább folytatását jelentette és jelenti ma is. Festése is a tavaszhoz, az újjászületéshez kapcsolódik. Mintázásához (néhány geometrikus motívumot kivéve) szinte teljes egészében növényi stilizált motívumokat használnak. A variációk száma szinte végtelen. (SDR) Esetleírások, ötletek 1) A fa rajzát (felső tagozaton) jól felhasználhatjuk a modellhez kötődő ábrázolóképesség kialakításához. A gyerekekkel érdemes nagyobb parkokba elmenni és a rajz órát kellemes, közös élménnyé tenni. (Mi Budapesten a Városligetben, a Vajdahunyadvár körüli tó partján és az Állatkertben voltunk.) A megfigyelés során szempont lehet a fa jellegzetes habitusa, koronájának és törzsének aránya, a kéreg színe és mintázata, az ágak elágazása, a lombozat mintázata. Itt is, mint minden természeti tárgy tanulmányozásakor, megemlítjük az aranymetszés szabályát! A fa lerajzolása után a gyerekek által kiválasztott tájrészlet lehet a folytatás. Itt már a távlati ábrázolás is nehezíti a megoldást. Tudjuk, hogy ilyen többórás rajz órákra sajnos csak ritkán van alkalom. A szabadtéri óra műalkotás-elemzéssel és tantermi gyökértanulmánnyal folytatjuk. A szemléltetéskor jól használható Leonardo da Vinci Fatanulmány és Van Gogh Virágzó fa című alkotása. Ezt a feladatsort stílusgyakorlatokkal folytatjuk. A gyerekekkel felelevenítjük a budai hegyekben tett séták, kirándulások alkalmával szerzett ismereteiket. Beszélünk a talaj és éghajlat szerepéről a társulások elterjedésében, az ember telepítő munkájáról, az erdőket, városi fákat károsító kártevőkről, a hazánkban is elterjedt aknázómoly pusztításáról, a védekezés lehetőségeiről, a vegyszeres permetezés következményeiről.

3 Ezután az erdő élővilágához kapcsolódva a gyerekek látvány után, kitömött modell alapján elkészíthetik egy általuk választott madár grafikus és színes rajzát is. Cél a térelemző és térábrázoló képesség fejlesztése. A feladat a madár leglényegesebb tulajdonságainak megjelenítése. A tanulóknak ilyenkor alkalmuk van feleleveníteni a madarak testfelépítéséről és életmódjukról tanultakat. A feladatsornak jó befejezést ad egy környezetvédelmi plakát tervezése, készítése a gyerekek által hozott, védett hazai madarakat ábrázoló képek felhasználásával. Jó, ha ennél a megoldásnál a gyerekek szabadon használhatják a különböző kifejezőeszközöket, vegyes technikát, kollázst stb. Ajánlatos itt kitérnünk arra is, hogy milyen nagy a különböző információhordozók felelőssége és jelentősége. A feladatsorhoz jól felhasználhatóak szemléltetésként a népművészeti alkotásokban szereplő madárábrázolások. Beszélgessünk a fa, a virág és a madár szimbolikus jelentéséről is (mesékben az égig érő fa, az élet fája; Bibliában a tudás fája; családfa; a virág, mint a szentek attribútuma, családi címerek szereplője; a népköltészetben a becézés, megszemélyesítés stb.). (MKM) 2) Az épített környezethez kapcsolódó évkezdő feladat lehet pl. hogy a gyerekeknek egyénileg le kell rajzolniuk az iskolai tantermüket, a folyosót, a tornatermet, az udvart, a tanárokat, a gyerekeket. A képrészleteket kivágják, majd csoportmunkában közösen elrendezik, felragasztják. Az egyéni munka során a képi emlékek előhívása, a technikai fejlesztés, míg a csoportmunkában a vizuális kommunikáció, a képi közlés képességének fejlesztése a cél. A csoportmunka irányítása nehezebb, nagyobb türelmet igényel, de nagyon jól szolgálja a közösségszervezést! A feladatsor egy közös sétával folytatódik, melynek során megfigyeljük az iskola körüli utcákat, házakat és a környező építményeket (táblákat, vezetékeket). Az iskola körüli utcák ábrázolásához célszerű fotókat, műalkotásokat is felhasználni és összehasonlítottuk azokat a valósággal. Beszélhetünk az utak fajtáiról (erdei sétaút, ősvény, autóút, országút, sztráda, úthálózat szerepe) a forgalomról, a közlekedési eszközökről és káros hatásaikról, a közlekedési jelzések, táblák fontosságáról. A feladatsort legjobb tárgyalkotással befejezni, pl. úgy, hogy dobozokból város-makettet kell építeni. Itt célul tűzhetjük ki anyagok, technikák, eszközök egyre szélesebb körű megismerését. A dobozokat celluxszal rögzítjük, tapétaragasztó felhasználásával, csomagolópapírral burkoljuk és kifestjük. A dobozok kivágása nehéz, segítséget igényel! A fölépített városhoz környezetet is tervezhetünk és rajzolhatunk. Beszéljük meg, hogy mi mindenre van szüksége az ott lakóknak: utak, közlekedési eszközök, üzletek, óvoda, iskola, mozi, színház, kórház, parkolók, parkok, munkahelyek. Itt beszélhetünk a környezetvédelemről is. Hogyan lehet a jó levegőt megőrizni? (Fásítással, parkosítással, közlekedési szokások átalakításával.) Mi történik a városi szeméttel? Hová folyik a szennyvíz? Beszélhetünk a szemétégetőkről, a veszélyes hulladékokról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a tisztított vízzel való takarékosságról, a talaj, levegő, vizek szennyezéséről és veszélyeiről. Honnan kapja a város az áramot, gázt? Felhívhatjuk a figyelmüket az energiahordozókkal való takarékosságra. Felső tagozatos gyerekek már önállóan, maguk készíthetik el a tervet és a megvalósításhoz szükséges mértani testeket, bonyolultabb csonkolt elemeket. A lakókörzet megtervezésekor fontos, hogy természeti környezet is legyen, s hogy a makett tájba illő legyen. Vetítéssel egybekötött műelemzés, a főváros nevezetesebb épületeinek bemutatása, autóbuszos városnézés, az úthálózat szerkezeti vizsgálata jól előkészíti ezt a foglalkozást. (MKM)

4 3) Természeti tárgyak közvetlen megfigyelése. Egy közeli erdőben tett séta során végzett anyaggyűjtés segítségével (leveles ágak megfigyelés alapján készített rajzai, nem védett növények leveleinek terméseinek, virágainak gyűjtése) fessenek erdőt a gyerekek. Beszéljük meg, hogy milyen növényeket találtunk, hogy az erdő milyen állatok élőhelye. Volt-e ezek között védett növény vagy állat? Beszélgessünk az erdőtüzekről, az erdőirtás következményeiről és arról, hogy milyen sok idő kell egy fa felnövekedéséhez. Itt a környezetórán tanult vagy a már az általuk is ismert irodalmi művekre is támaszkodhatunk. Ha jó megfigyelési szempontokat adunk, még a kisebbek is egészen ügyesen megjelenítik az erdő fáit. A séta során gyűjtött növényi részekből az évszakokat megjelenítő műalkotások elemzésével és mesék felolvasása közben a kisiskolások elkészíthetik az erdő-mező tündérét is. Ehhez szemléltetésként jól felhasználható pl. Gulácsy A varázsló kertje című festménye és Fésűs Éva Ezüsthegedű című meséje. Ennél a feladatnál a művészi megjelenítés és az önkifejezés megvalósítása a cél. A feladatsor befejezéséhez ajánlható agyag kisplasztika készítése az erdőben élő állatokról (képek segítségével). A szoborkészítés segíti a gyerekek téri tapasztalatainak és vizuális kifejező képességének kialakulását és az anyagismereten túl pontos megfigyelésre ösztönzi őket. (MKM) 4) Egymásra épülő foglalkozás-sorozat 5., 6., 7., és 8. osztályosok számára 5. osztályban általában a falevelet vesszük a feladatsor témájának. Először megfigyeljük a falevelet, milyen szabályosságot találunk rajta (tengely, befoglaló forma stb.). Második órára eltesszük a falevelet és hagyjuk összepöndörödni. Ekkor megfigyeljük a fény/árnyék játékot, az ön- és vetett árnyékot, és a tónusfokozatokat. A következő órán összegyűjtjük a jellemző színeket, levélnyomatokat készítünk, majd festünk is néhány falevelet akvarellel. Ezt követi a levélerezet megfigyelése. Egy nagy méretű platánlevelet feldarabolunk ollóval, különböző színekkel megrajzoljuk a szögletes formára kivágott levéldarabokat A4-es rajzlapokra kinagyítva, majd ezekből egy tájképet hozunk létre lehetőleg úgy, hogy a színek a távlatot is kifejezzék. Következő órán követi ezt a tustintával elkészített pozitív negatív forma, majd a levél textúrája tustintával megrajzolva. Ezután egymást fedő leveleket rajzolunk tustintával, majd tetszés és elképzelés szerint kifejezzük a levelek fedését, mintázatát. Ezt variálhatjuk színes tustintával, lavírozással. 6. osztályban a burgonyával vagy paprikával foglalkozunk. A feladatok közé itt be lehet iktatni a félbe vágott, a szeletelt, esetleg felfűzött formát is. A burgonyával különböző nyomatokat is lehet készíteni. Paprika szeletelt íveinek tovább gondolásával, egyszerűsítésével átvezethetjük a munkát az ívelt, hengeres formák rajzolásához. Az ívelt formákból várfal, esetleg más íves formák egybekapcsolódása is rajzolható. 7. osztályban a citrom rajzolása a legsokrétűbben felhasználható feladat. Ceruzarajzzal, fény árnyék játék megrajzolása tónus fokozatokkal (ön- és vetett árnyék), majd szerkezetét elkészítve, tengelyesen, spirálisan, szeletelve, cikkekre vágva, hosszában vágva, meghámozva stb. A festése is könnyedén megoldható több citromból álló csendélet elkészítésével. Gyönyörű rajzok készíthetők tustintával: a belső szerkezet, belső felület (textúra) mintázása. Fantáziával rengeteg egyedi rajz készíthető.

5 8. osztályban a természeti formák közül a bonyolultabb, több megfigyelést igénylő természeti formákat helyezzük középpontba. Ilyen forma lehet a csiga, a kagyló, a fenyőtoboz, tavasszal a virágok (pl. tulipán, nárcisz stb.). A feladatsorokat az előző évfolyamokhoz hasonlóan dolgozzuk fel. (SDR) Megjegyzés: a konkrét feladatokhoz bármilyen természeti formát választhatunk, amelyik megfelel az adott probléma feldolgozására, a példákban választottak mintafeladatok! *** A környezeti nevelési célok megvalósításán túl igen fontos motiváló tényező lehet a gyerekek számára, ha az iskola tantermeit, folyosóit és kiállítóhelyeit az ő műalkotásaik, a természetről, a szűkebb vagy tágabb környezetükről készített rajzaik teszik vidámabbá, hangulatosabbá. Erre is törekedjünk a rajz és vizuális kultúra órákon! (MKM)

Rajz és vizuális. kultúra

Rajz és vizuális. kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8. VIZUÁLIS KULTÚRA Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú)

1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú) 1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú) A foglalkozások előkészítő játékai, illetve az egyes foglalkozások ( tantervben megfogalmazott) célja, dőlt betűvel szedve. A tanmenet az általános iskola

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

ELVEK, ESZMÉNYEK, PARADIGMÁK A MAGYAR RAJZTANÍTÁSBAN A KEZDETEKTŐL A HETVENES ÉVEKIG

ELVEK, ESZMÉNYEK, PARADIGMÁK A MAGYAR RAJZTANÍTÁSBAN A KEZDETEKTŐL A HETVENES ÉVEKIG MAGYAR PEDAGÓGIA 93. évf. 1 2. szám 19 35. (1993) ELVEK, ESZMÉNYEK, PARADIGMÁK A MAGYAR RAJZTANÍTÁSBAN A KEZDETEKTŐL A HETVENES ÉVEKIG Kárpáti Andrea Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program II. melléklet Környezeti nevelési program 1. A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlessze az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz

Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom: Az ÖKO iskolává válás keretében olyan meséket, verseket, mondókákat dolgozunk fel, melyek közelebb hozzák

Részletesebben

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály 3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben