A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV"

Átírás

1

2 A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV

3 FOLTKAPCSOLATOK Foltkapcsolatokon azt értjük, hogy a foltok egy adott felületen milyen módon rendeződnek el egymáshoz viszonyítva. Mellé rendeződő kapcsolatok: amikor a foltok nem érintkeznek egymással, vagy legfeljebb egyetlen pontban. Egymást fedő kapcsolatok: itt már bonyolultabb a kérdés, mert sok esetben nehezen dönthető el, hogy fedésről van-e szó, vagy csak illeszkedésről. Ha fedésről, melyik fedi a másikat? Egészítsd ki a megfelelő kifejezéssel következő mondatokat: 1. kérdés: Mellé rendeződő kapcsolatok: amikor a foltok:

4 2. kérdés: Egymást fedő kapcsolatok:

5 MEGOLDÁSOK: 1. válasz: Amikor a foltok nem, vagy csak egy pontban érintkeznek 2. válasz Sok esetben nehezen dönthető el, hogy fedésről vagy illeszkedésről van-e szó FELADATOK 1. Feladat Készíts hasonló foltkapcsolatokat, adj nekik gondolati tartalmat is! /pl. :aláfölérendeltség, összetartozás, szeretet, közöny, stb. / Dolgozhatsz több színnel és árnyalataival, ill. fekete-fehérrel egyaránt, bármilyen technikával. Az egyes alakzatokat kivághatod színes papírból is, így jobban tudod a kapcsolatokat variálni.

6 Feladat Készíthetsz papírragasztással kollázst is az alábbihoz hasonlóan, hiszen a figurális ábrázolások is foltkapcsolatokra épülnek. Az alábbi kollázson a piros folt dominál, de alárendelt helyzetbe is kerülhet ha másként alakítjuk a foltok helyzetét. Készíts te is a témádról legalább két változatot! 6. kép. 7. kép, 8. kép, 9. kép, A megoldás akkor jó: ha nagy színfoltjaid elhelyezéséből egyértelműen kiderül egymáshoz való viszonyuk. A foltok elrendezése esztétikus és arányos.

7 POZITÍV, NEGATÍV FORMÁK Ha fehér papírra festünk egy fekete foltot, akkor a fekete lesz a pozitív, hiszen az a cselekvő cselekvően került oda. A fekete az aktív a fehér a passzív folt. Ha viszont fekete papír van előttünk, és fehér foltot teszünk rá, fordított helyzet áll elő. Kérdés: Az aktív-passzív alakítás határozza meg a pozitív-negatív viszonyt egyedül? Tartalmi szempontból az a meghatározó, hogy az illető folt milyen szerepet játszik a képi együttesben. Van, ahol a hangsúlyok, ill. a foltviszonylatok egyértelművé teszik a karaktereket, Ill. van, ahol ez nézőpont kérdése.

8 A hétköznapi vizuális /rajzolói / gyakorlatban a negatívra általában nem figyelünk, ezért a pozitív forma sem lesz igazán jó. Tehát a pozitív forma felrakása közben gondoljunk a kimaradó negatív formákra is.

9

10 Válaszd ki a megfelelő választ/válaszokat! Kérdés: Ha fekete lapra fehérrel festünk, a fehér, vagy a fekete folt lesz a pozitív folt? Mi tartalmi szempontból a meghatározó egy festményen?

11 MEGOLDÁSOK 3. Válasz: - Fekete - Fehér 4. válasz: - A folt szerepe a képi együttesben - Színek - Hangsúlyok - Vonalak FELADATOK 1. Feladat Tanulmányozd néhány műalkotáson a pozitív-negatív formák egyensúlyát! Pl. Németalföldi csendéletek Írd le tapasztalataidat! A megoldás akkor jó, ha a következő kulcsszavak megtalálhatók benne: elrendezése, harmónia, fény és árnyék, szín, arány, arany metszés, előtér, háttér, drapéria Feladat Készíts csendéletet szénnel, vagy grafittal előbbi tapasztalataid alapján A megoldás akkor jó, ha a pozitív és negatív formák kellő hangsúllyal szerepelnek rajta, odafigyelsz az elő- közép és háttér megfelelő kidolgozására, a tárgyak közötti egyensúly állapotra, a fény-árnyékhatásra.

12 A PONT KÖRNYEZETE ÉS KISUGÁRZÁSA Az önmagában álló pont magához vonz a sík minden pontjából, másrészt kisugároz a sík minden irányába. A pont, ill. a pont hatására tudatunk kapcsolatot keres a négyzet csúcspontjaival. A pontnak határozott kényszerítő és figyelemirányító szerepe van. Ezt képzőművészeti alkotások tanulmányozásakor is gyakran tapasztaljuk.

13 Jelöld meg a megfelelő választ/álaszokat! 5. kérdés: Az önmagában álló pont Egyedül van Magához vonz Irányít sugároz 6. kérdés: a sík minden pontjából, másrészt Kisugároz

14 Világít Mutat Látszik a sík minden irányába.

15 MEGOLDÁSOK 5. válasz: magához vonz 6. válasz: kisugároz FELADATOK 1. Feladat Jelöld ki az egyensúlypontot az alábbi alkotásokon! Fektess rá pausz papírt, és rajzold be, az irányvonalakkal együtt! Leonardo Szt. Anna; G: Horatiusok; Kalesz: Csendélete Keress egyéb figyelemirányító eszközöket, írd le megfigyeléseidet! Ellenőrizd állításaid helyességét, pótold az esetleges hiányosságokat Beke László elemzési alapján!

16 Kulcsszavak: megvilágított, fény, fehér színfolt, vörös színfolt, egyensúly, színkompozíció, színperspektíva, egyensúly, központi motívum, aranymetszés 2. Feladat Készítsd el önálló alkotásodat, gondold át és határozd meg előre, hová, és hogyan kívánod irányítani az emberek figyelmét! A munkát vázlatkészítéssel kezd! Ajánlott téma: tájkép, csendélet. A megoldás akkor jó, ha a munkádon a kis vázlat alapján rendezted el a tárgyakat. Az aranymetszés szabálya szerint helyezted el a tárgycsoport vagy tájrészlet egyensúlypontját. Fénnyel vagy színnel a hangsúlyoztad a legfontosabb elemeket. Amennyiben tájképet készítettél, használtad a vonalperspektíva adta lehetőségeket is.

17 MŰALKOTÁSOK FOLTELEMZÉSE A folttal nem csak vizuális összefüggéseket vizsgálhatunk, hanem a művek más szerkezeti rétegeit is. Segítségével belső kapcsolatokat fedezhetünk fel. Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 7. kérdés: A foltok segítségével

18 Fedezhetünk fel.

19 MEGOLDÁS: 7. válasz: Belső kapcsolatokat FELADATOK Feladat Fektess pausz papírt egy általad kiválasztott festményre, fekete tussal készítsd el foltképletét! Négyzetrácsok segítségével nagyítsd fel munkádat, a fekete foltokat vágd ki fotókartonból, és ragaszd fel fehér kartonra! A megoldás akkor jó, ha az elkészített folttérkép tükrözi az eredeti képen megjelenő kapcsolatokat.

20 FOLTÉRTÉKEK fokozatos növelésével a naturális ábrázolás felé közelítünk. A foltértékek számának A látványból való kiindulás nem a naturálissal kezdődik, mint. Picasso bika sorozatánál, amitől aztán fokozatosan elvonatkoztatunk, hanem éppen fordítva

21 Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 8. kérdés: A foltértékek számának fokozatos növelésével felé közelítünk.

22 MEGOLDÁS 8. válasz: naturális ábrázolás FELADATOK Feladat Válassz ki egy természeti formát (faág, kavics, csigaház stb.), tussal vagy diófapáccal ábrázold két foltértékre bontva, majd emeld fokozatosan a foltértékek számát! Készíts ily módon három-négy rajzot ugyanarról a modellről.

23 ,

24 A megoldás akkor jó, ha a két foltértékre bontott munkán a legsötétebb és legvilágosabb értékek jelennek meg. A következő munkán már megjelenik egy vagy kettő közbülső érték is (ezt egy szín különböző tónusfokozatát használva készítetted el). Az utolsó rajzodon 4-5 tónusfokozat ia megjelenik.(szénnel, grafitceruzával vagy aquarell festékkel készült munka)

25 TANULMÁNYOK. - a tárgy mint látvány,- a tárgy mint forma A két téma összetartozik, egymást kiegészítik, most mégis külön foglalkozunk velük, mivel így vizuális értelmezésükre jobban rávilágíthatunk.

26 A LÁTVÁNYBÓL KIINDULÓ TANULMÁNYOK. A TÁRGY MINT LÁTVÁNY Ha látványból indulunk ki, figyelmünket a vizuális összefüggésekre összpontosítjuk. A tárgyakat vizuálisan különböző szín- és tónusértékű foltok formájában látjuk, ezért elég, ha csak a foltviszonylatokra koncentrálunk, melyek magukba foglalják a folt minden tulajdonságát: méretet, karaktert, a szín- és tónusértéket, a szín- és tónusátmenetet. A tanulmányozás szempontjai a látvánnyal szorosan összefüggő tényezők: a megvilágítás és a nézőpont.

27 A MEGVILÁGÍTÁS I. Ha fény nincs látvány, sincs. A napfényt végtelenben, a mesterséges fényt végesben lévőnek tekintjük. A kétféle fényforrás az árnyék, valamint a színek szempontjából lényeges eltéréseket mutat. Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 9. kérdés: Ha.. nincs látvány, sincs. A..

28 végtelenben,..,végesben lévőnek tekintjük. A kétféle fényforrás az, valamint a szempontjából lényeges eltéréseket mutat.

29 MEGOLDÁSOK 9. válasz: - fény - napfényt - mesterséges fényt - árnyék - színek

30 FELADATOK 1. Feladat Hasonlítsd össze Velázquez műteremben készített képeit Monet, vagy Renoir szabadban festett műveivel színek és árnyékok szempontjából! Írd le megfigyeléseidet! Kulcsszavak: szín körvonal, tükröződés, foltok, fény, reflex Feladat Állíts be magadnak 2-3 tárgyból, drapériával egy csendéletet, készíts róla 3 tanulmány rajzot. Rajzonként változtasd a megvilágítás szögét, erősségét. Feladat Készíts képet a szabadban. Eszközöd legyen aquarell, pasztell vagy olajpastell. A megoldás akkor jó, ha a műteremben készült képen jól láthatóan elválik egymástól fény és árnyék, szín és szín. A szabadban készült képeken ezek a határok egymásba mosódnak.

31 A MEGVILÁGÍTÁS II. Szórt fény esetében az árnyékok is szétszóródnak, ezért formakarakterük elveszti jelentőségét. Figyeld meg Monet festményein! A fényforrás, helyétől függően, a látvány karakterének minőségét is döntően befolyásolja. Egészen másként fest egy táj hajnali, déli vagy naplemente előtti megvilágításban. Teljesen másként néz ki ugyanaz az emberi fej, attól függően, hogy honnan, hogyan kapja a megvilágítást.

32 Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 10. kérdés: esetében az árnyékok is szétszóródnak, ezért.. elveszti jelentőségét.

33 MEGOLDÁS 10. válasz: szórt fény formakarakterük

34 NÉHÁNY JÓ TANÁCS A RAJZI TANULMÁNYOKHOZ: ÉRDEMES NÉHÁNY FORMAKARAKTER KÖRÉ CSOPORTOSÍTANI A FELADATOT. PL.: GEOMETRIKUS, NEM GEOMETRIKUS (SZABAD) FORMÁK, TÖMÖR ÉS ÁTTÖRT FORMÁK, KOMPLEX FORMÁK (EMBERI ALAK STB.) ÍGY LÉNYEGTELENNÉ VÁLNAK A TÁRGYI KÜLÖNBSÉGEK, AMI LÉNYEGES AZ A FORMA ÉS AZ ARÁNY. FORMA A SZÉK IS, MEG A NAGYMAMA IS, ÉS AZ ARÁNY IS MEG A TÓNUSÉRTÉK IS VONATKOZIK MINDKETTŐRE UGYANÚGY. HA ÍGY GONDOLKOZUNK, KEZÜNKBEN A FOLT OLYAN ESZKÖZ LESZ, MELY EGYETEMESEN ÉRVÉNYES MINDEN VIZUÁLIS ÁBRÁZOLÁSRA. MINDIG AZ EGÉSZBŐL KIINDULVA CÉLSZERŰ A RÉSZLETEK FELÉ HALADNI, MERT CSAK ÍGY TUDJUK A RÉSZLETEKET A HELYÉRE TENNI. / HA BELÉPÜNK EGY TEREMBE, RÖGTÖN ÉSZLELJÜK, HOGY OTT SOK EMBER NYÜZSÖG, CSAK UTÁNA KEZDJÜK KERESGÉLNI AZ EMBEREKET. / EZT A TERMÉSZETES HÉTKÖZNAPI GONDOLKODÁST KELL MEGTANULNI A HÉTKÖZNAPI ÁBRÁZOLÁS SORÁN IS. AZ ÁLTALÁNOS RAJZOLÓI GYAKORLATBAN EZ INKÁBB FORDÍTVA VALÓSUL MEG, ENNEK EGYIK KÖVETKEZMÉNYE, HOGY NEM ÚGY JÖN KI, AHOGY GONDOLTUK.

35 FELADATOK Feladat Állíts be magadnak egy csendéletet különböző tárgyakból, esetleg virágokból! Tervezd meg előre a tárgycsoport elhelyezését a papíron néhány vonallal egy kb. 4x5-ös négyzetben! Készíts több variációt! Figyeld meg alaposan a beállított csendélet tónusfokozatait, próbáld két értékre bontani! /fekete-fehér, szürke- fehér / -jó, ha a megvilágítás kontrasztos, így jobban látszanak a tónuskülönbségek. Ezeknél a feladatoknál az a lényeg, hogy ahol sötét találkozik sötéttel, ott összefüggő sötét értéket teszünk le, ahol világos a világossal, ott összefüggő világos értékeket. Nem a tárgyi formák határaira figyelünk, hanem a sötét-világos értékhatárokra, ezáltal a tárgyakat vizuális értékrendjük szerint közelítjük meg, valamint nem veszünk el az apró részletekben. Készíts a beállításodról tanulmánysorozatot, melyek során változtathatod azt, hogy mit ítélsz feketének, mit fehérnek! Ha elég bátor vagy megpróbálhatod minden előrajzolás nélkül ecsettel és tussal vagy vízfestékkel készíteni. Így jobban rákényszeríted magad a koncentrált megfigyelésre. -

36 A megoldás akkor jó, ha nem körvonalak, hanem sötét-világos foltok alkotják a munkádat. A foltok elhelyezéséből, tónusfokozataiból viszont kitűnik a forma. Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 11. kérdés: Ahol sötét találkozik sötéttel, ott..teszünk le, ahol világos a világossal, ott... Nem a tárgyi formák határaira figyelünk, hanem a.., ezáltal a tárgyakat. közelítjük meg.

37 MEGOLDÁS 11. válasz: - összefüggő sötét értéket - összefüggő világos értékeket - sötét-világos értékhatárokra - vizuális értékrendjük szerint

38 A NÉZŐPONT A megvilágítással kapcsolatos tanulmányok esetében a nézőpont változatlan volt, mert ha egy problémát változásai között figyelünk meg, a többi tényezőnek állandónak kell lennie. Most vizsgáljunk meg egy tárgycsoportot úgy, hogy állandó világítás mellett a nézőpontunkat változtatjuk körbejárással, vagy föl-le mozgás útján. A foltviszonylatokra épülő látvány belső arányai cm-es nézőpont-elmozdulástól már alapvetően is megváltozhatnak.

39 Jelöld meg a megfelelő választ/válaszokat! 12. kérdés: Állandó megvilágítás mellett hogyan változtatjuk egy tárgycsoport belső arányrendszerét? - változtatjuk testhelyzetünket - változtatjuk a tárgycsoport összeállítását - átmegyünk a tárgycsoport másikoldalára

40 - becsukjuk a szemünket

41 MEGOLDÁS 12. válasz: - változtatjuk testhelyzetünket - átmegyünk a tárgycsoport másikoldalára FELADATOK 1. Feladat Állíts be magadnak egy csendéletet, készíts róla három kicsi vázlatot három, különböző nézőpontból. Válaszd ki a neked legjobban tetszőt, ez alapján készítsd el a csendéletet A/2- es lapon. Ajánlott technikák: szén, diófapác A megoldás akkor jó, ha elkészült a három, maximum tenyérnyi vázlat. Kiválasztottad azt, amelyiken a legjobb a tárgyak elhelyezése nézőpont, arányok harmónia tekintetében. E vázlat felhasználásával A/2-es lapon elkészítetted a szén vagy diófapác munkát. Érvényesülnek a következő kompozíciós szempontok: aranymetszés szabályai, megkülönböztethető az előtér, háttér, középtér, a lapon jól helyezted el a tárcsoportot (nem csúszott le vagy fel, minden tárgy "kifért") Fény-árnyékhatás érvényesül (megfelelő sötétségű és világosságú foltok jelen vannak). Feladat Fektess pausz papírt rajzaidra, és készíts róluk folttanulmányt fekete tussal! Rendkívül érdekes tapasztalatokat szerezhetsz ezáltal.

42 FÉNY ÉS ÁRNYÉK A fény megütközik a tárgyakon. Ha azok nem eresztik át magukon a fényt, akkor árnyékot vetnek. Árnyéktípusok: A vetett árnyék: az átlátszatlan tárgyak mögötti, a fényiránnyal ellentétes oldalon levő árnyékfolt. A vetett árnyék nagysága függ a megvilágítás szögétől, tónusa pedig a megvilágítás erejétől. Az önárnyék: a plasztikus tárgyak felületén formájuktól függően árnyékos felületek, illetve tónusfokozatok jönnek létre. A beeső árnyék: üreges formáknál a test belsejében a vetett árnyékkal ellentétes oldalon keletkezett árnyék. Reflex az árnyékban: közvetett, visszavert fény. Világos felületű tárgy, eszköz derítheti a környezetében lévő sötét színű foltokat, mert visszaverődik róla a fény.

43 Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 13. kérdés az átlátszatlan tárgyak mögötti, a fényiránnyal ellentétes oldalon levő árnyékfolt. A vetett árnyék nagysága függ a megvilágítás szögétől, tónusa pedig a megvilágítás erejétől. 14. kérdés a plasztikus tárgyak felületén formájuktól függően árnyékos felületek, illetve tónusfokozatok jönnek létre. 15. kérdés üreges formáknál a test belsejében a vetett árnyékkal ellentétes oldalon keletkezett árnyék. 16. kérdés közvetett, visszavert fény. Világos felületű tárgy, eszköz derítheti a környezetében lévő sötét színű foltokat, mert visszaverődik róla a fény.

44 MEGOLDÁSOK 13. válasz: A vetett árnyék: 14. válasz: Az önárnyék: 15. válasz: A beeső árnyék: 16. kérdés: Reflex az árnyékban: FELADATOK 1. Feladat Környezeted tárgyait, jelenségeit, azok látható, vizuális tér-forma-színbeli tulajdonságait vizsgálod. A fény-árnyék problémáját láthatod a Leonardo növényekről készített rajzain. Válassz egy természeti formát, helyezd magad elé, és rajzold le valamilyen grafikai eszközzel. A vonalak sűrűségével jól visszaadható a fény és az árnyék közötti sokféle fokozat, pl. egy kunkorodó levél formája. 48. kép, 49. kép ha A megoldás akkor jó, ha rajzodon a vonalak sűrítésével, illetve ritkításával jól visszaadtad azt a jelenséget, ahogyan a napfény, vagy természetes fény hatására árnyék vetül a formád köré (vetett árnyék), tónusfokozatokkal visszaadtad a formádon fény hatására keletkezett önárnyékokat. Feladat Picasso: Három muzsikus-án éles kontrasztokkal, nagy színes foltokkal ábrázolta a sötét-világos foltkapcsolatokat. Hasonló hatást érhetsz el papírdúc nyomattal. Készíts figurális ábrázolást ezzel a technikával! Vázlatkészítéssel kezd a munkát!

45

46 A megoldás akkor jó,, ha figuráid a fehér vonalak, illetve foltok, valamint a különböző faktúrák hatására jól kivehetőek, harmonikus összhatást eredményeznek.

47 PAPÍRNYOMAT KÉSZÍTÉSE: SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: MAGASNYOMÓ FESTÉKKÉSZLET; 2 DB FESTÉKEZŐHENGER, ÜVEGLAP, ÚJSÁGPAPÍR, KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ ÉS FATÚRÁJÚ KARTON DARAB, A/5-ÖS LAP A DÚC ALÁ, A/ 5-ÖS, NYOMTATÁSRA ALKALMAS LAP. KÉSZÍTSÜNK VÁZLATOT. A VÁZLAT ALAPJÁN VÁGJUK KI A FORMÁKAT KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ ÉS FAKTÚRÁJÚ PAPÍRBÓL. A RAGASZTÁSRA SZÁNT FORMÁT ARCCAL LEFELÉ A LAPRA FEKTETJÜK, BERAGASZTÓZZUK A HÁTULJÁT. A RAGASZTÓT EGY KIS PAPÍRDARABBAL, VAGY EGY KIS KEMÉNYPAPÍR LAPOCSKÁVAL SZÉT KELL TERÍTENI A FORMÁN, LEGJOBB HA A SZÉLÉN NÉHÁNY MM KIMARAD. HA VASTAG RAGASZTÓRÉTEGET HÚZUNK TÚL A SZÉLÉN, VISSZASZIVÁROGHAT A LAP ÉS AZ ÚJSÁGPAPÍR KÖZÉ. HA TÚL KEVÉS A FESTÉK, A HENGER FELEMELI A FORMÁT. HA TÚL SOK, KIFOLYIK A SZÉLE ALÓL. A FORMÁKAT FELRAGASZTJUK EGY MÉRETES LAPRA. FESTÉKHENGERREL FELSZEDJÜK A FESTÉKET AZ ÜVEG LAPRÓL,MMAJD A HENGERREL EGYENLETESEN FELVISSZÜK A DÚCRA. RÁHELYEZZÜK A DÚCRA AZ ENYHÉN BENEDVESÍTETT, ÚJSÁGPAPÍR KÖZÖTT SZIKKASZTOTT LAPOT-MELYRE A NYOMATOT SZÁNJUK. ÚJSÁGPAPÍR KÖZÉ HELYEZZÜK A DÚCOT A RAJTA LÉVŐ LAPPAL EGYÜTT, MAJD EGY TISZTA HENGERREL ÁTHENGERELJÜK. (HA VAN KÉZI NYOMÓGÉPÜNK EGYSZERŰBBEN, FINOMABB HATÁSÚ NYOMÁST ÉRHETÜNK EL. )

48 A KLASSZIKUS PAPÍRMETSZET CSAK A PAPÍRLAPOK SZÉLE MELLETT FEHÉREN MARADÓ VONALBÓL ÉPÍTKEZIK. A KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ PAPÍROK HASZNÁLATÁVAL ENNEK SZÉLESSÉGE BIZONYOS MÉRTÉKIG SZABÁLYOZHATÓ. VASTAGABB PAPÍR MELLETT SZÉLESEBB A VONAL. VASTAG KARTONBÓL KÉSZÜLT, KERETTEL ELLÁTOTT PAPÍRMETSZETRŐL SABLONNYOMATHOZ HASONLÍTÓ NYOMATOKAT IS KÉSZÍTHETÜNK. HA A VASTAGABB PAPÍRBA GOLYÓSTOLLAL NAGYON ERŐSEN BELERAJZOLUNK, A VONALAK IS MEGLÁTSZANAK, LEGALÁBB IS NYOLC-TÍZ NYOMATIG. KISEBB VONALAKAT, FOLTOKAT PAPÍRMETSZŐ KÉSSEL (SNITZERREL) IS BELEMETSZHETÜNK A FELRAGASZTOTT FORMÁKBA. MIKOR NYOMTASSUNK? A RAGASZTÓ SZÁRADÁSÁHOZ IS KELL EGY KIS IDŐ. HA KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ FESTÉKEKKEL HENGEREZZÜK ÁT A METSZET EGYES RÉSZEIT, SZÍNES NYOMATOKAT IS KÉSZÍTHETÜNK. Feladat

49 Figyeld meg, hogy a rajzoló milyen finom vonalhálóval ábrázol formát, fényt és árnyékot, miközben híven követi a formát! Hogyan törik meg az üveg árnyéka a terítőn. A hengeresformán finom átmenettel változik az önárnyék, míg a szögletes formán éles kontrasztokkal! Készíts ceruza vagy tollrajzot egy beállított csendéletről! Tussal is dolgozhatsz.

50 A TULAJDONSÁGUGRÁS TÖRVÉNYE (KONTRASZTOK) A forma vagy tárgylátás általános feltétele a környezet bizonyos fokú tagoltsága, tehát eltérő mennyiségű vagy minőségű fényinger, valamint jól elkülöníthető mintázat. A SÖTÉT- VILÁGOS KONTRASZTJA Sötét-világos ingerek különbségének alapján látunk mintázatokat, formákat, teret stb.

51 A FÉNY ÁRNYÉK KONTRASZT Fény és árnyék, világosság és sötétség: az emberi élet s az egész természet poláris kontrasztjai ezek, s mély alapvető jelentőségük van A fekete és a fehér minden tekintetben ellentétes hatásúak, e kettő közt terül el a szürke tónusok és a színek birodalma. J. Itten Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 17. kérdés:.. ingerek különbségének alapján

52 mintázatokat, formákat, teret stb. 18. kérdés: Fény és.., világosság és.. : az emberi élet s az egész természet poláris ezek. 19. kérdés: A fekete és a fehér minden tekintetben hatásúak.

53 MEGOLDÁSOK 17. válasz: - sötét-világos - látunk 18. válasz: - árnyék - sötétség - kontrasztjai 19. válasz: - látunk FELADATOK 1. Feladat Tanulmányozd át J Itten: A színek művészete c. könyvének fény-árnyék kontrasztról szóló fejezetének megjelölt részeit, írj belőle kétoldalas esszét. A Itten által javasolt feladatok közül kettőt válassz ki, és készítsd el! Kulcsszavak: Feladat Fess meg egy nagyon egyszerű tájrészletet fény- árnyék kontrasztban: a, fekete-fehér-szürke tónusban b, egy szín három-négy tónusértékében.

54

55 A megoldás akkor jó, ha erős kontrasztot alkotnak a fényben lévő és az árnyékos részek. Megjelenik a szín legvilágosabb és legsötétebb tónusfokozata is a munkán.

56 A TÁRGYBÓL KIINDULÓ TANULMÁNYOK ( A TÁRGY MINT FORMA) Az előző fejezetekben elsősorban a vizualitásnak és a vizuális tevékenységnek azokra a sajátosságaira helyeztük a fő hangsúlyt, amelyek megkülönböztetik a többi területtől, a többi tevékenységformától. Ebben a fejezetben viszont a tárgyakra figyelünk, és rajtuk keresztül azokat az összefüggéseket próbáljuk elemezni, amelyek a különféle dolgokban közösek. A tárgy fogalma alatt most mindenféle formát értünk, a természet mikro-, makro- és kozmikus világát éppúgy, mint a mesterséges formákat. Bármilyen dologgal szeretnénk megismerkedni, legelőször meg kell vizsgálnunk a formáját, így kerülünk közelebb a tartalmához, a lényegéhez, eljutunk a szerkezethez. Ez nem jelenti azt, hogy a művészeti alkotások, vagy bármely más dolog megértését mindig mélyreható elemzésnek kell megelőzni. De minél több dologban jutottunk el azok belső összefüggéseinek megismeréséig / mint például a műalkotások elemzésénél /, annál fogékonyabbak leszünk a dolgokkal kapcsolatban a tartalmi lényeg megsejtésére. A FORMA SZERKEZETE Szerkezeti elvek alatt a formák szerveződésének általános módozatait értjük. Ilyenek például a ritmus, a variáció, a párhuzam, az ismétlés, a visszatérés, a fokozás stb. Mindezek egymással összefüggenek, feltételezik egymást. Például a ritmus éppúgy tartalmazza a szimmetriát, az ellentétet, mint a szimmetria a ritmust vagy az ismétlődést, és így tovább. Épp ezért most a felsoroltakból csak egyet (a szimmetriát) emelünk ki. A tapasztalatokat mindazokra az elvekre is érvényesíthetjük, amelyeknek a szimmetria képezi a másik oldalát A szimmetria mint szerkezeti elv A szimmetria az elemi anyagok felépítésében éppúgy megtalálható, mint a kristályokban vagy az élővilág bonyolultabb formáiban, a különféle művészeti ágakban, valamint a hétköznapi gyakorlatban.

57 Szimmetrikus az a forma, amely a három térelemre, a pontra, az egyenesre és a síkra vonatkoztatott három művelet- a tükrözés, a forgatás és az eltolás eredményeként önmagával fedésbe hozható. Tükrözés: a forma valamennyi pontját tükrözzük a pontra, az egyenesre (pl. tükör-, kétoldali, centrális, sugaras szimmetria stb.) A kétoldali szimmetriának egyetlen szimmetriasíkja van, ami a formát két tükörképre osztja Ilyen szimmetria jellemző az emberre, általában az emlősökre, a rovarokra, növényekre. Forgatás: a formát a pont vagy az egyenes körül elforgatjuk, mindaddig, amíg önmagával fedésbe nem kerül. (pl.: forgásszimmetria, körszimmetria, gömbszimmetria) Vannak olyan formák, amelyek egy fordulat alatt többször esnek egybe az eredetivel. (kétfogású, négy-ötfogású szimmetriák)

58

59 A körnek, az egyenlő oldalú háromszögnek, négyzetnek és ötszögnek nemcsak forgáscentruma, ill. forgástengelye van, hanem szimmetriatengelye, illetve tükörsíkja is. A jang-jin ábrának, a légcsavarnak, a papírforgónak azonban csak forgáscentruma, ill. forgástengelye van.

60 Eltolás: a forma valamennyi pontjának tetszőleges (de egyirányú), párhuzamos és egyenlő hosszú szakaszok mentén történő elcsúsztatása. (pl.: ismétléses szimmetria: a forma azonos állásban és méretben ismétlődik.)

61 Antiszimmetria: a szimmetria-viszonyban lévő formák különböző, illetve ellentétes értékűek. Vizuális értékük szempontjából pozitív-negatív fordítottjai egymásnak. 63. kép, 64. kép, 65. kép Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 20. kérdés az a forma, amely a három térelemre,

62 vonatkoztatott három művelet- e redményeként önmagával fedésbe hozható. Párosítsd össze a megfelelő kifejezéseket: 21. kérdés és válasz: kétoldali s zimmetria - egyetlen szimmetriasíkja van forgatás: - a formát a pont vagy az egyenes körül elforgatjuk antiszimmetria: - a vizuális értékük szempontjából pozitív-negatív fordítottjai egymásnak tükrözés - a forma valamennyi pontját

63 MEGOLDÁS 20. válasz - a pontra, az egyenesre és a síkra - a tükrözés, a forgatás és az eltolás - szimmetrikus FELADATOK Tükrözz valamilyen egyszerű formát 1. Feladat: Szimmetria tengely mentén, 2. Feladat: Egy pontosan 3. Feladat: Forgasd el a formádat pont vagy vonal körül, míg önmagával fedésbe nem kerül. 4. Feladat: Próbáld ki az antiszimmetriát különböző formákkal. A megoldás akkor jó, ha pontos a szerkesztés. Körző és vonalzó használata szükséges.

64 ELEMSZERKESZTÉS A négyzet-kör belső osztásai révén szinte minden alapvető formakarakterhez eljuthatunk. Ez a formapár nagyon sok természeti jelenségnek gyűjtőformája Elemszerkesztés Emeljük ki a négyzet-kör kapcsolatból azt, amikor a kör a négyzetbe belső érintőként van belerajzolva: Ha a négyzet oldalfelezőit és átlóit megrajzoljuk, olyan négyzet, ill. háromszög jön létre, melyek mindegyike tartalmaz még annyi információt, amennyi alapján az eredeti forma rekonstruálható. A négyzet felezését tovább is folytathatjuk, és a kört is kiegészíthetjük koncentrikus körsorral 66. kép A négyzet felezését tovább is folytathatjuk,és a kört is kiegészíthetjük koncentrikus körsorral. FELADATOK 1. Feladat Emelj ki az adott ábrából egy elemet, és készíts belőle különböző variáció sorozatot. A forma felépítéséhez olyan elemformát érdemes választani, amely megfelelő számú variációs lehetőséget biztosít.

65 2. feladat Válassz tetszés szerinti kiinduló formát. Ill. formapárt, rajzold le, készítsd el osztásait, és emelj ki belőlük néhány elemet! Készítsd el tetszés szerinti variációit! Mielőtt munkához látnál, olvasd el figyelmesen az alábbi magyarázatot: A szóban forgó elemformák két részből állnak: Tartóformából, pl.: négyzet, háromszög, kör. A tartóforma belső osztásából, melynek jellegétől függ az elemforma. A megoldás akkor jó, ha keratívan és változatosan helyezed el a formákat. A variációk elhelyezése valamilyen koncepciót követnek.

66 Nézzük meg a következő ábrát! Négyzet a tartóforma, belső osztását pedig a négyzet és a kör, ill. a negyedkör adja Kettejük kapcsolatából többféle elemforma származtatható: Mi a következőket jelöljük meg: Emeljük ki a választott formákat! További variációs lehetőségek. Az elem kitöltése: pozitívnegatív váltakozása és faktorális minősége.

67 A FORMA ÉRTELMEZÉSE ÉS KÉPPÉ KOMPONÁLÁSA Környezetünkben mindennek formája van. A formák térben helyezkednek el, felismerésük gyakran a színének felismerésével válik könnyebbé. A forma, a tér, a szín ugyanazon tárgy közös tulajdonsága. Amikor élményeinket rajzban akarjuk rögzíteni, akkor észlelésünk minden eseményét ábrázolni szeretnénk. Többről van tehát szó, mint a látott dolgok mechanikus másolásáról A rajzoló a látható és láthatatlan elemek egymásra rajzolásával a tárgyat mintegy áttetszővé teszi, ez juttatja el a mind teljesebb megismeréshez. Az új felismerés birtokában a rajzoló analógiákat keres. A példánkban szereplő csigaházat rajzban kibontja, feltöri. Feltárulkozik szerkezete, és ez újabb analógiákhoz vezet.

68 A KÖVETKEZŐ KÉPSOROK A KÉPI ABSZTRAHÁLÁS FOLYAMATÁT MUTATJÁK. Az eredeti kép jelentősen megváltozott a rajzban:kiszűrődött belőle egy sor esetleges, véletlenszerű,olyan sűrítés történt, amely a jelenség lényeges összefüggéseit mindvégig megtartotta,a rajzok változatosságuk ellenére mind megőrizték a lényeges, a csigát jellemző formációkat, elemkapcsolatokat.

69

70 FELADATOK Feladat Próbálj te is eljutni a képszerű elemek tömörítésével egy olyan alapvető, egyszerű alakzatig, amely magán viseli az eredeti legfőbb jegyeit. Használd e formát képalkotásra. Készíthetsz: papírnyomatot, linómetszetet, sormintát, tus vagy diófapác rajzot, tollrajzot, grafit rajzot.

71 A megoldás akkor jó, ha a rajzok elvonatkoztatnak az eredeti formától, egy új látásmódot tükröznek, ugyanakkor megőrzik az eredeti forma a lényeges elemeit.

72

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS 1 SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS 2 A tölgyek alatt Szeretek pihenni, Hova el nem hat Város zaja semmi. Zöld lomb

Részletesebben

Színügyek. Magyar Képz!m"vészeti Egyetem Doktori Iskola. Komplementaritás a fotóban DLA értekezés. Eperjesi Ágnes. 2010. április

Színügyek. Magyar Képz!mvészeti Egyetem Doktori Iskola. Komplementaritás a fotóban DLA értekezés. Eperjesi Ágnes. 2010. április Magyar Képz!m"vészeti Egyetem Doktori Iskola Színügyek Komplementaritás a fotóban DLA értekezés Eperjesi Ágnes 2010. április Témavezet!: Maurer Dóra 1. Bevezetés 1.1 Mi az, ami a fotóban érdekel? 1.2 Miért

Részletesebben

elsô rész második rész Flash 3ds max

elsô rész második rész Flash 3ds max Ani mál tfi gur ák Char ac t erdes i gnésazani mác i óal apj ai Elôszó Az animációs munka (mozifilmeknél, tv filmeknél és a web esetén) igényes. Nem szabad azonban elfelejtenünk azt, hogy az animáció,

Részletesebben

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul: Hasonlóság és alkalmazásai Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú)

1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú) 1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú) A foglalkozások előkészítő játékai, illetve az egyes foglalkozások ( tantervben megfogalmazott) célja, dőlt betűvel szedve. A tanmenet az általános iskola

Részletesebben

2.34. ábra 2.35. ábra

2.34. ábra 2.35. ábra 2.2. A kép A látáskor szerzett információ rendkívül összetett (alak, szín, térbeliség, mozgás). Mindezek ismeretében érdemes röviden foglalkoznunk az emberi látás biológiájával és ezen belül a színlátással,

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Galambos Éva DLA értekezés 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Galambos Éva DLA értekezés 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek kapcsolata A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe Galambos Éva DLA értekezés

Részletesebben

Rajz és vizuális. kultúra

Rajz és vizuális. kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Csavarga Rózsa. Belső szín térkép. Belső Tárlat sorozat

Csavarga Rózsa. Belső szín térkép. Belső Tárlat sorozat Csavarga Rózsa Belső szín térkép Belső Tárlat sorozat 1 fém idő erő azonosulás biztonság unalom közömbösség puritán köztes éberség világosság figyelem béke víz mélység tér nyugodt Tartalomjegyzék 1 Előszó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bányász Judit. Vizuális megjelenítés: montázs, kollázs, különböző technikák. A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés

MUNKAANYAG. Bányász Judit. Vizuális megjelenítés: montázs, kollázs, különböző technikák. A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés Bányász Judit Vizuális megjelenítés: montázs, kollázs, különböző technikák A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés A követelménymodul száma: 0991-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Rajzolni jó! tanítók számára. gyermeki tevékenységgel, az ábrázolással hamar ad sikerélményt, ami

Rajzolni jó! tanítók számára. gyermeki tevékenységgel, az ábrázolással hamar ad sikerélményt, ami Rajzolni jo.indd 1 L. Ritók Nóra A harminc részletes feladatleírást tartalmazó könyv megmutatja az alkotás lépéseit, tanácsokat ad a technikai kivitelezésben, hogy a gyerekek ráérezhessenek arra a csodálatos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Dr. Szente József Bihari Zoltán. Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek

Dr. Szente József Bihari Zoltán. Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI?

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI? MÚZEUMI ÓRA Cím: HÁT EZ MEG MI? 6 ALKALOM + ismétlés Időtartam: 45 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: 10-14 év Minimális létszám: 20 fő Foglalkozás

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Vizuális elmélet, vizuális tervezés modulfüzet Verzió: 1.0

Vizuális elmélet, vizuális tervezés modulfüzet Verzió: 1.0 Vizuális elmélet, vizuális tervezés modulfüzet Verzió: 1.0 A vizuális nyelv Habár a web tervezés mind a verbális, mind a vizuális kommunikáció szabályain, és alkalmazásának gyakorlatán alapul, mégis a

Részletesebben

MONTESSORI ESZKÖZRENDSZERE A Montessori eszközök leírása, területük szerint. 1. Az eszközökről általában, alkalmazásuk indoklása

MONTESSORI ESZKÖZRENDSZERE A Montessori eszközök leírása, területük szerint. 1. Az eszközökről általában, alkalmazásuk indoklása MONTESSORI ESZKÖZRENDSZERE A Montessori eszközök leírása, területük szerint 1. Az eszközökről általában, alkalmazásuk indoklása Montessori magasabb pedagógiai céljai az eszközei révén valósulnak meg. Tehát

Részletesebben

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN ELŐSZÓ A következő oldalakon egy, az ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG által készített dokumentáció olvasható. Ezt az anyagot a tulajdonukban, kezelésükben lévő épületeket és azok környezetét akadálymentesíteni

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben