A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV"

Átírás

1

2 A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV

3 FOLTKAPCSOLATOK Foltkapcsolatokon azt értjük, hogy a foltok egy adott felületen milyen módon rendeződnek el egymáshoz viszonyítva. Mellé rendeződő kapcsolatok: amikor a foltok nem érintkeznek egymással, vagy legfeljebb egyetlen pontban. Egymást fedő kapcsolatok: itt már bonyolultabb a kérdés, mert sok esetben nehezen dönthető el, hogy fedésről van-e szó, vagy csak illeszkedésről. Ha fedésről, melyik fedi a másikat? Egészítsd ki a megfelelő kifejezéssel következő mondatokat: 1. kérdés: Mellé rendeződő kapcsolatok: amikor a foltok:

4 2. kérdés: Egymást fedő kapcsolatok:

5 MEGOLDÁSOK: 1. válasz: Amikor a foltok nem, vagy csak egy pontban érintkeznek 2. válasz Sok esetben nehezen dönthető el, hogy fedésről vagy illeszkedésről van-e szó FELADATOK 1. Feladat Készíts hasonló foltkapcsolatokat, adj nekik gondolati tartalmat is! /pl. :aláfölérendeltség, összetartozás, szeretet, közöny, stb. / Dolgozhatsz több színnel és árnyalataival, ill. fekete-fehérrel egyaránt, bármilyen technikával. Az egyes alakzatokat kivághatod színes papírból is, így jobban tudod a kapcsolatokat variálni.

6 Feladat Készíthetsz papírragasztással kollázst is az alábbihoz hasonlóan, hiszen a figurális ábrázolások is foltkapcsolatokra épülnek. Az alábbi kollázson a piros folt dominál, de alárendelt helyzetbe is kerülhet ha másként alakítjuk a foltok helyzetét. Készíts te is a témádról legalább két változatot! 6. kép. 7. kép, 8. kép, 9. kép, A megoldás akkor jó: ha nagy színfoltjaid elhelyezéséből egyértelműen kiderül egymáshoz való viszonyuk. A foltok elrendezése esztétikus és arányos.

7 POZITÍV, NEGATÍV FORMÁK Ha fehér papírra festünk egy fekete foltot, akkor a fekete lesz a pozitív, hiszen az a cselekvő cselekvően került oda. A fekete az aktív a fehér a passzív folt. Ha viszont fekete papír van előttünk, és fehér foltot teszünk rá, fordított helyzet áll elő. Kérdés: Az aktív-passzív alakítás határozza meg a pozitív-negatív viszonyt egyedül? Tartalmi szempontból az a meghatározó, hogy az illető folt milyen szerepet játszik a képi együttesben. Van, ahol a hangsúlyok, ill. a foltviszonylatok egyértelművé teszik a karaktereket, Ill. van, ahol ez nézőpont kérdése.

8 A hétköznapi vizuális /rajzolói / gyakorlatban a negatívra általában nem figyelünk, ezért a pozitív forma sem lesz igazán jó. Tehát a pozitív forma felrakása közben gondoljunk a kimaradó negatív formákra is.

9

10 Válaszd ki a megfelelő választ/válaszokat! Kérdés: Ha fekete lapra fehérrel festünk, a fehér, vagy a fekete folt lesz a pozitív folt? Mi tartalmi szempontból a meghatározó egy festményen?

11 MEGOLDÁSOK 3. Válasz: - Fekete - Fehér 4. válasz: - A folt szerepe a képi együttesben - Színek - Hangsúlyok - Vonalak FELADATOK 1. Feladat Tanulmányozd néhány műalkotáson a pozitív-negatív formák egyensúlyát! Pl. Németalföldi csendéletek Írd le tapasztalataidat! A megoldás akkor jó, ha a következő kulcsszavak megtalálhatók benne: elrendezése, harmónia, fény és árnyék, szín, arány, arany metszés, előtér, háttér, drapéria Feladat Készíts csendéletet szénnel, vagy grafittal előbbi tapasztalataid alapján A megoldás akkor jó, ha a pozitív és negatív formák kellő hangsúllyal szerepelnek rajta, odafigyelsz az elő- közép és háttér megfelelő kidolgozására, a tárgyak közötti egyensúly állapotra, a fény-árnyékhatásra.

12 A PONT KÖRNYEZETE ÉS KISUGÁRZÁSA Az önmagában álló pont magához vonz a sík minden pontjából, másrészt kisugároz a sík minden irányába. A pont, ill. a pont hatására tudatunk kapcsolatot keres a négyzet csúcspontjaival. A pontnak határozott kényszerítő és figyelemirányító szerepe van. Ezt képzőművészeti alkotások tanulmányozásakor is gyakran tapasztaljuk.

13 Jelöld meg a megfelelő választ/álaszokat! 5. kérdés: Az önmagában álló pont Egyedül van Magához vonz Irányít sugároz 6. kérdés: a sík minden pontjából, másrészt Kisugároz

14 Világít Mutat Látszik a sík minden irányába.

15 MEGOLDÁSOK 5. válasz: magához vonz 6. válasz: kisugároz FELADATOK 1. Feladat Jelöld ki az egyensúlypontot az alábbi alkotásokon! Fektess rá pausz papírt, és rajzold be, az irányvonalakkal együtt! Leonardo Szt. Anna; G: Horatiusok; Kalesz: Csendélete Keress egyéb figyelemirányító eszközöket, írd le megfigyeléseidet! Ellenőrizd állításaid helyességét, pótold az esetleges hiányosságokat Beke László elemzési alapján!

16 Kulcsszavak: megvilágított, fény, fehér színfolt, vörös színfolt, egyensúly, színkompozíció, színperspektíva, egyensúly, központi motívum, aranymetszés 2. Feladat Készítsd el önálló alkotásodat, gondold át és határozd meg előre, hová, és hogyan kívánod irányítani az emberek figyelmét! A munkát vázlatkészítéssel kezd! Ajánlott téma: tájkép, csendélet. A megoldás akkor jó, ha a munkádon a kis vázlat alapján rendezted el a tárgyakat. Az aranymetszés szabálya szerint helyezted el a tárgycsoport vagy tájrészlet egyensúlypontját. Fénnyel vagy színnel a hangsúlyoztad a legfontosabb elemeket. Amennyiben tájképet készítettél, használtad a vonalperspektíva adta lehetőségeket is.

17 MŰALKOTÁSOK FOLTELEMZÉSE A folttal nem csak vizuális összefüggéseket vizsgálhatunk, hanem a művek más szerkezeti rétegeit is. Segítségével belső kapcsolatokat fedezhetünk fel. Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 7. kérdés: A foltok segítségével

18 Fedezhetünk fel.

19 MEGOLDÁS: 7. válasz: Belső kapcsolatokat FELADATOK Feladat Fektess pausz papírt egy általad kiválasztott festményre, fekete tussal készítsd el foltképletét! Négyzetrácsok segítségével nagyítsd fel munkádat, a fekete foltokat vágd ki fotókartonból, és ragaszd fel fehér kartonra! A megoldás akkor jó, ha az elkészített folttérkép tükrözi az eredeti képen megjelenő kapcsolatokat.

20 FOLTÉRTÉKEK fokozatos növelésével a naturális ábrázolás felé közelítünk. A foltértékek számának A látványból való kiindulás nem a naturálissal kezdődik, mint. Picasso bika sorozatánál, amitől aztán fokozatosan elvonatkoztatunk, hanem éppen fordítva

21 Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 8. kérdés: A foltértékek számának fokozatos növelésével felé közelítünk.

22 MEGOLDÁS 8. válasz: naturális ábrázolás FELADATOK Feladat Válassz ki egy természeti formát (faág, kavics, csigaház stb.), tussal vagy diófapáccal ábrázold két foltértékre bontva, majd emeld fokozatosan a foltértékek számát! Készíts ily módon három-négy rajzot ugyanarról a modellről.

23 ,

24 A megoldás akkor jó, ha a két foltértékre bontott munkán a legsötétebb és legvilágosabb értékek jelennek meg. A következő munkán már megjelenik egy vagy kettő közbülső érték is (ezt egy szín különböző tónusfokozatát használva készítetted el). Az utolsó rajzodon 4-5 tónusfokozat ia megjelenik.(szénnel, grafitceruzával vagy aquarell festékkel készült munka)

25 TANULMÁNYOK. - a tárgy mint látvány,- a tárgy mint forma A két téma összetartozik, egymást kiegészítik, most mégis külön foglalkozunk velük, mivel így vizuális értelmezésükre jobban rávilágíthatunk.

26 A LÁTVÁNYBÓL KIINDULÓ TANULMÁNYOK. A TÁRGY MINT LÁTVÁNY Ha látványból indulunk ki, figyelmünket a vizuális összefüggésekre összpontosítjuk. A tárgyakat vizuálisan különböző szín- és tónusértékű foltok formájában látjuk, ezért elég, ha csak a foltviszonylatokra koncentrálunk, melyek magukba foglalják a folt minden tulajdonságát: méretet, karaktert, a szín- és tónusértéket, a szín- és tónusátmenetet. A tanulmányozás szempontjai a látvánnyal szorosan összefüggő tényezők: a megvilágítás és a nézőpont.

27 A MEGVILÁGÍTÁS I. Ha fény nincs látvány, sincs. A napfényt végtelenben, a mesterséges fényt végesben lévőnek tekintjük. A kétféle fényforrás az árnyék, valamint a színek szempontjából lényeges eltéréseket mutat. Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 9. kérdés: Ha.. nincs látvány, sincs. A..

28 végtelenben,..,végesben lévőnek tekintjük. A kétféle fényforrás az, valamint a szempontjából lényeges eltéréseket mutat.

29 MEGOLDÁSOK 9. válasz: - fény - napfényt - mesterséges fényt - árnyék - színek

30 FELADATOK 1. Feladat Hasonlítsd össze Velázquez műteremben készített képeit Monet, vagy Renoir szabadban festett műveivel színek és árnyékok szempontjából! Írd le megfigyeléseidet! Kulcsszavak: szín körvonal, tükröződés, foltok, fény, reflex Feladat Állíts be magadnak 2-3 tárgyból, drapériával egy csendéletet, készíts róla 3 tanulmány rajzot. Rajzonként változtasd a megvilágítás szögét, erősségét. Feladat Készíts képet a szabadban. Eszközöd legyen aquarell, pasztell vagy olajpastell. A megoldás akkor jó, ha a műteremben készült képen jól láthatóan elválik egymástól fény és árnyék, szín és szín. A szabadban készült képeken ezek a határok egymásba mosódnak.

31 A MEGVILÁGÍTÁS II. Szórt fény esetében az árnyékok is szétszóródnak, ezért formakarakterük elveszti jelentőségét. Figyeld meg Monet festményein! A fényforrás, helyétől függően, a látvány karakterének minőségét is döntően befolyásolja. Egészen másként fest egy táj hajnali, déli vagy naplemente előtti megvilágításban. Teljesen másként néz ki ugyanaz az emberi fej, attól függően, hogy honnan, hogyan kapja a megvilágítást.

32 Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 10. kérdés: esetében az árnyékok is szétszóródnak, ezért.. elveszti jelentőségét.

33 MEGOLDÁS 10. válasz: szórt fény formakarakterük

34 NÉHÁNY JÓ TANÁCS A RAJZI TANULMÁNYOKHOZ: ÉRDEMES NÉHÁNY FORMAKARAKTER KÖRÉ CSOPORTOSÍTANI A FELADATOT. PL.: GEOMETRIKUS, NEM GEOMETRIKUS (SZABAD) FORMÁK, TÖMÖR ÉS ÁTTÖRT FORMÁK, KOMPLEX FORMÁK (EMBERI ALAK STB.) ÍGY LÉNYEGTELENNÉ VÁLNAK A TÁRGYI KÜLÖNBSÉGEK, AMI LÉNYEGES AZ A FORMA ÉS AZ ARÁNY. FORMA A SZÉK IS, MEG A NAGYMAMA IS, ÉS AZ ARÁNY IS MEG A TÓNUSÉRTÉK IS VONATKOZIK MINDKETTŐRE UGYANÚGY. HA ÍGY GONDOLKOZUNK, KEZÜNKBEN A FOLT OLYAN ESZKÖZ LESZ, MELY EGYETEMESEN ÉRVÉNYES MINDEN VIZUÁLIS ÁBRÁZOLÁSRA. MINDIG AZ EGÉSZBŐL KIINDULVA CÉLSZERŰ A RÉSZLETEK FELÉ HALADNI, MERT CSAK ÍGY TUDJUK A RÉSZLETEKET A HELYÉRE TENNI. / HA BELÉPÜNK EGY TEREMBE, RÖGTÖN ÉSZLELJÜK, HOGY OTT SOK EMBER NYÜZSÖG, CSAK UTÁNA KEZDJÜK KERESGÉLNI AZ EMBEREKET. / EZT A TERMÉSZETES HÉTKÖZNAPI GONDOLKODÁST KELL MEGTANULNI A HÉTKÖZNAPI ÁBRÁZOLÁS SORÁN IS. AZ ÁLTALÁNOS RAJZOLÓI GYAKORLATBAN EZ INKÁBB FORDÍTVA VALÓSUL MEG, ENNEK EGYIK KÖVETKEZMÉNYE, HOGY NEM ÚGY JÖN KI, AHOGY GONDOLTUK.

35 FELADATOK Feladat Állíts be magadnak egy csendéletet különböző tárgyakból, esetleg virágokból! Tervezd meg előre a tárgycsoport elhelyezését a papíron néhány vonallal egy kb. 4x5-ös négyzetben! Készíts több variációt! Figyeld meg alaposan a beállított csendélet tónusfokozatait, próbáld két értékre bontani! /fekete-fehér, szürke- fehér / -jó, ha a megvilágítás kontrasztos, így jobban látszanak a tónuskülönbségek. Ezeknél a feladatoknál az a lényeg, hogy ahol sötét találkozik sötéttel, ott összefüggő sötét értéket teszünk le, ahol világos a világossal, ott összefüggő világos értékeket. Nem a tárgyi formák határaira figyelünk, hanem a sötét-világos értékhatárokra, ezáltal a tárgyakat vizuális értékrendjük szerint közelítjük meg, valamint nem veszünk el az apró részletekben. Készíts a beállításodról tanulmánysorozatot, melyek során változtathatod azt, hogy mit ítélsz feketének, mit fehérnek! Ha elég bátor vagy megpróbálhatod minden előrajzolás nélkül ecsettel és tussal vagy vízfestékkel készíteni. Így jobban rákényszeríted magad a koncentrált megfigyelésre. -

36 A megoldás akkor jó, ha nem körvonalak, hanem sötét-világos foltok alkotják a munkádat. A foltok elhelyezéséből, tónusfokozataiból viszont kitűnik a forma. Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 11. kérdés: Ahol sötét találkozik sötéttel, ott..teszünk le, ahol világos a világossal, ott... Nem a tárgyi formák határaira figyelünk, hanem a.., ezáltal a tárgyakat. közelítjük meg.

37 MEGOLDÁS 11. válasz: - összefüggő sötét értéket - összefüggő világos értékeket - sötét-világos értékhatárokra - vizuális értékrendjük szerint

38 A NÉZŐPONT A megvilágítással kapcsolatos tanulmányok esetében a nézőpont változatlan volt, mert ha egy problémát változásai között figyelünk meg, a többi tényezőnek állandónak kell lennie. Most vizsgáljunk meg egy tárgycsoportot úgy, hogy állandó világítás mellett a nézőpontunkat változtatjuk körbejárással, vagy föl-le mozgás útján. A foltviszonylatokra épülő látvány belső arányai cm-es nézőpont-elmozdulástól már alapvetően is megváltozhatnak.

39 Jelöld meg a megfelelő választ/válaszokat! 12. kérdés: Állandó megvilágítás mellett hogyan változtatjuk egy tárgycsoport belső arányrendszerét? - változtatjuk testhelyzetünket - változtatjuk a tárgycsoport összeállítását - átmegyünk a tárgycsoport másikoldalára

40 - becsukjuk a szemünket

41 MEGOLDÁS 12. válasz: - változtatjuk testhelyzetünket - átmegyünk a tárgycsoport másikoldalára FELADATOK 1. Feladat Állíts be magadnak egy csendéletet, készíts róla három kicsi vázlatot három, különböző nézőpontból. Válaszd ki a neked legjobban tetszőt, ez alapján készítsd el a csendéletet A/2- es lapon. Ajánlott technikák: szén, diófapác A megoldás akkor jó, ha elkészült a három, maximum tenyérnyi vázlat. Kiválasztottad azt, amelyiken a legjobb a tárgyak elhelyezése nézőpont, arányok harmónia tekintetében. E vázlat felhasználásával A/2-es lapon elkészítetted a szén vagy diófapác munkát. Érvényesülnek a következő kompozíciós szempontok: aranymetszés szabályai, megkülönböztethető az előtér, háttér, középtér, a lapon jól helyezted el a tárcsoportot (nem csúszott le vagy fel, minden tárgy "kifért") Fény-árnyékhatás érvényesül (megfelelő sötétségű és világosságú foltok jelen vannak). Feladat Fektess pausz papírt rajzaidra, és készíts róluk folttanulmányt fekete tussal! Rendkívül érdekes tapasztalatokat szerezhetsz ezáltal.

42 FÉNY ÉS ÁRNYÉK A fény megütközik a tárgyakon. Ha azok nem eresztik át magukon a fényt, akkor árnyékot vetnek. Árnyéktípusok: A vetett árnyék: az átlátszatlan tárgyak mögötti, a fényiránnyal ellentétes oldalon levő árnyékfolt. A vetett árnyék nagysága függ a megvilágítás szögétől, tónusa pedig a megvilágítás erejétől. Az önárnyék: a plasztikus tárgyak felületén formájuktól függően árnyékos felületek, illetve tónusfokozatok jönnek létre. A beeső árnyék: üreges formáknál a test belsejében a vetett árnyékkal ellentétes oldalon keletkezett árnyék. Reflex az árnyékban: közvetett, visszavert fény. Világos felületű tárgy, eszköz derítheti a környezetében lévő sötét színű foltokat, mert visszaverődik róla a fény.

43 Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 13. kérdés az átlátszatlan tárgyak mögötti, a fényiránnyal ellentétes oldalon levő árnyékfolt. A vetett árnyék nagysága függ a megvilágítás szögétől, tónusa pedig a megvilágítás erejétől. 14. kérdés a plasztikus tárgyak felületén formájuktól függően árnyékos felületek, illetve tónusfokozatok jönnek létre. 15. kérdés üreges formáknál a test belsejében a vetett árnyékkal ellentétes oldalon keletkezett árnyék. 16. kérdés közvetett, visszavert fény. Világos felületű tárgy, eszköz derítheti a környezetében lévő sötét színű foltokat, mert visszaverődik róla a fény.

44 MEGOLDÁSOK 13. válasz: A vetett árnyék: 14. válasz: Az önárnyék: 15. válasz: A beeső árnyék: 16. kérdés: Reflex az árnyékban: FELADATOK 1. Feladat Környezeted tárgyait, jelenségeit, azok látható, vizuális tér-forma-színbeli tulajdonságait vizsgálod. A fény-árnyék problémáját láthatod a Leonardo növényekről készített rajzain. Válassz egy természeti formát, helyezd magad elé, és rajzold le valamilyen grafikai eszközzel. A vonalak sűrűségével jól visszaadható a fény és az árnyék közötti sokféle fokozat, pl. egy kunkorodó levél formája. 48. kép, 49. kép ha A megoldás akkor jó, ha rajzodon a vonalak sűrítésével, illetve ritkításával jól visszaadtad azt a jelenséget, ahogyan a napfény, vagy természetes fény hatására árnyék vetül a formád köré (vetett árnyék), tónusfokozatokkal visszaadtad a formádon fény hatására keletkezett önárnyékokat. Feladat Picasso: Három muzsikus-án éles kontrasztokkal, nagy színes foltokkal ábrázolta a sötét-világos foltkapcsolatokat. Hasonló hatást érhetsz el papírdúc nyomattal. Készíts figurális ábrázolást ezzel a technikával! Vázlatkészítéssel kezd a munkát!

45

46 A megoldás akkor jó,, ha figuráid a fehér vonalak, illetve foltok, valamint a különböző faktúrák hatására jól kivehetőek, harmonikus összhatást eredményeznek.

47 PAPÍRNYOMAT KÉSZÍTÉSE: SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: MAGASNYOMÓ FESTÉKKÉSZLET; 2 DB FESTÉKEZŐHENGER, ÜVEGLAP, ÚJSÁGPAPÍR, KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ ÉS FATÚRÁJÚ KARTON DARAB, A/5-ÖS LAP A DÚC ALÁ, A/ 5-ÖS, NYOMTATÁSRA ALKALMAS LAP. KÉSZÍTSÜNK VÁZLATOT. A VÁZLAT ALAPJÁN VÁGJUK KI A FORMÁKAT KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ ÉS FAKTÚRÁJÚ PAPÍRBÓL. A RAGASZTÁSRA SZÁNT FORMÁT ARCCAL LEFELÉ A LAPRA FEKTETJÜK, BERAGASZTÓZZUK A HÁTULJÁT. A RAGASZTÓT EGY KIS PAPÍRDARABBAL, VAGY EGY KIS KEMÉNYPAPÍR LAPOCSKÁVAL SZÉT KELL TERÍTENI A FORMÁN, LEGJOBB HA A SZÉLÉN NÉHÁNY MM KIMARAD. HA VASTAG RAGASZTÓRÉTEGET HÚZUNK TÚL A SZÉLÉN, VISSZASZIVÁROGHAT A LAP ÉS AZ ÚJSÁGPAPÍR KÖZÉ. HA TÚL KEVÉS A FESTÉK, A HENGER FELEMELI A FORMÁT. HA TÚL SOK, KIFOLYIK A SZÉLE ALÓL. A FORMÁKAT FELRAGASZTJUK EGY MÉRETES LAPRA. FESTÉKHENGERREL FELSZEDJÜK A FESTÉKET AZ ÜVEG LAPRÓL,MMAJD A HENGERREL EGYENLETESEN FELVISSZÜK A DÚCRA. RÁHELYEZZÜK A DÚCRA AZ ENYHÉN BENEDVESÍTETT, ÚJSÁGPAPÍR KÖZÖTT SZIKKASZTOTT LAPOT-MELYRE A NYOMATOT SZÁNJUK. ÚJSÁGPAPÍR KÖZÉ HELYEZZÜK A DÚCOT A RAJTA LÉVŐ LAPPAL EGYÜTT, MAJD EGY TISZTA HENGERREL ÁTHENGERELJÜK. (HA VAN KÉZI NYOMÓGÉPÜNK EGYSZERŰBBEN, FINOMABB HATÁSÚ NYOMÁST ÉRHETÜNK EL. )

48 A KLASSZIKUS PAPÍRMETSZET CSAK A PAPÍRLAPOK SZÉLE MELLETT FEHÉREN MARADÓ VONALBÓL ÉPÍTKEZIK. A KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ PAPÍROK HASZNÁLATÁVAL ENNEK SZÉLESSÉGE BIZONYOS MÉRTÉKIG SZABÁLYOZHATÓ. VASTAGABB PAPÍR MELLETT SZÉLESEBB A VONAL. VASTAG KARTONBÓL KÉSZÜLT, KERETTEL ELLÁTOTT PAPÍRMETSZETRŐL SABLONNYOMATHOZ HASONLÍTÓ NYOMATOKAT IS KÉSZÍTHETÜNK. HA A VASTAGABB PAPÍRBA GOLYÓSTOLLAL NAGYON ERŐSEN BELERAJZOLUNK, A VONALAK IS MEGLÁTSZANAK, LEGALÁBB IS NYOLC-TÍZ NYOMATIG. KISEBB VONALAKAT, FOLTOKAT PAPÍRMETSZŐ KÉSSEL (SNITZERREL) IS BELEMETSZHETÜNK A FELRAGASZTOTT FORMÁKBA. MIKOR NYOMTASSUNK? A RAGASZTÓ SZÁRADÁSÁHOZ IS KELL EGY KIS IDŐ. HA KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ FESTÉKEKKEL HENGEREZZÜK ÁT A METSZET EGYES RÉSZEIT, SZÍNES NYOMATOKAT IS KÉSZÍTHETÜNK. Feladat

49 Figyeld meg, hogy a rajzoló milyen finom vonalhálóval ábrázol formát, fényt és árnyékot, miközben híven követi a formát! Hogyan törik meg az üveg árnyéka a terítőn. A hengeresformán finom átmenettel változik az önárnyék, míg a szögletes formán éles kontrasztokkal! Készíts ceruza vagy tollrajzot egy beállított csendéletről! Tussal is dolgozhatsz.

50 A TULAJDONSÁGUGRÁS TÖRVÉNYE (KONTRASZTOK) A forma vagy tárgylátás általános feltétele a környezet bizonyos fokú tagoltsága, tehát eltérő mennyiségű vagy minőségű fényinger, valamint jól elkülöníthető mintázat. A SÖTÉT- VILÁGOS KONTRASZTJA Sötét-világos ingerek különbségének alapján látunk mintázatokat, formákat, teret stb.

51 A FÉNY ÁRNYÉK KONTRASZT Fény és árnyék, világosság és sötétség: az emberi élet s az egész természet poláris kontrasztjai ezek, s mély alapvető jelentőségük van A fekete és a fehér minden tekintetben ellentétes hatásúak, e kettő közt terül el a szürke tónusok és a színek birodalma. J. Itten Egészítsd ki a következő mondatot a megfelelő kifejezéssel: 17. kérdés:.. ingerek különbségének alapján

52 mintázatokat, formákat, teret stb. 18. kérdés: Fény és.., világosság és.. : az emberi élet s az egész természet poláris ezek. 19. kérdés: A fekete és a fehér minden tekintetben hatásúak.

53 MEGOLDÁSOK 17. válasz: - sötét-világos - látunk 18. válasz: - árnyék - sötétség - kontrasztjai 19. válasz: - látunk FELADATOK 1. Feladat Tanulmányozd át J Itten: A színek művészete c. könyvének fény-árnyék kontrasztról szóló fejezetének megjelölt részeit, írj belőle kétoldalas esszét. A Itten által javasolt feladatok közül kettőt válassz ki, és készítsd el! Kulcsszavak: Feladat Fess meg egy nagyon egyszerű tájrészletet fény- árnyék kontrasztban: a, fekete-fehér-szürke tónusban b, egy szín három-négy tónusértékében.

54

55 A megoldás akkor jó, ha erős kontrasztot alkotnak a fényben lévő és az árnyékos részek. Megjelenik a szín legvilágosabb és legsötétebb tónusfokozata is a munkán.

56 A TÁRGYBÓL KIINDULÓ TANULMÁNYOK ( A TÁRGY MINT FORMA) Az előző fejezetekben elsősorban a vizualitásnak és a vizuális tevékenységnek azokra a sajátosságaira helyeztük a fő hangsúlyt, amelyek megkülönböztetik a többi területtől, a többi tevékenységformától. Ebben a fejezetben viszont a tárgyakra figyelünk, és rajtuk keresztül azokat az összefüggéseket próbáljuk elemezni, amelyek a különféle dolgokban közösek. A tárgy fogalma alatt most mindenféle formát értünk, a természet mikro-, makro- és kozmikus világát éppúgy, mint a mesterséges formákat. Bármilyen dologgal szeretnénk megismerkedni, legelőször meg kell vizsgálnunk a formáját, így kerülünk közelebb a tartalmához, a lényegéhez, eljutunk a szerkezethez. Ez nem jelenti azt, hogy a művészeti alkotások, vagy bármely más dolog megértését mindig mélyreható elemzésnek kell megelőzni. De minél több dologban jutottunk el azok belső összefüggéseinek megismeréséig / mint például a műalkotások elemzésénél /, annál fogékonyabbak leszünk a dolgokkal kapcsolatban a tartalmi lényeg megsejtésére. A FORMA SZERKEZETE Szerkezeti elvek alatt a formák szerveződésének általános módozatait értjük. Ilyenek például a ritmus, a variáció, a párhuzam, az ismétlés, a visszatérés, a fokozás stb. Mindezek egymással összefüggenek, feltételezik egymást. Például a ritmus éppúgy tartalmazza a szimmetriát, az ellentétet, mint a szimmetria a ritmust vagy az ismétlődést, és így tovább. Épp ezért most a felsoroltakból csak egyet (a szimmetriát) emelünk ki. A tapasztalatokat mindazokra az elvekre is érvényesíthetjük, amelyeknek a szimmetria képezi a másik oldalát A szimmetria mint szerkezeti elv A szimmetria az elemi anyagok felépítésében éppúgy megtalálható, mint a kristályokban vagy az élővilág bonyolultabb formáiban, a különféle művészeti ágakban, valamint a hétköznapi gyakorlatban.

57 Szimmetrikus az a forma, amely a három térelemre, a pontra, az egyenesre és a síkra vonatkoztatott három művelet- a tükrözés, a forgatás és az eltolás eredményeként önmagával fedésbe hozható. Tükrözés: a forma valamennyi pontját tükrözzük a pontra, az egyenesre (pl. tükör-, kétoldali, centrális, sugaras szimmetria stb.) A kétoldali szimmetriának egyetlen szimmetriasíkja van, ami a formát két tükörképre osztja Ilyen szimmetria jellemző az emberre, általában az emlősökre, a rovarokra, növényekre. Forgatás: a formát a pont vagy az egyenes körül elforgatjuk, mindaddig, amíg önmagával fedésbe nem kerül. (pl.: forgásszimmetria, körszimmetria, gömbszimmetria) Vannak olyan formák, amelyek egy fordulat alatt többször esnek egybe az eredetivel. (kétfogású, négy-ötfogású szimmetriák)

58

59 A körnek, az egyenlő oldalú háromszögnek, négyzetnek és ötszögnek nemcsak forgáscentruma, ill. forgástengelye van, hanem szimmetriatengelye, illetve tükörsíkja is. A jang-jin ábrának, a légcsavarnak, a papírforgónak azonban csak forgáscentruma, ill. forgástengelye van.

60 Eltolás: a forma valamennyi pontjának tetszőleges (de egyirányú), párhuzamos és egyenlő hosszú szakaszok mentén történő elcsúsztatása. (pl.: ismétléses szimmetria: a forma azonos állásban és méretben ismétlődik.)

61 Antiszimmetria: a szimmetria-viszonyban lévő formák különböző, illetve ellentétes értékűek. Vizuális értékük szempontjából pozitív-negatív fordítottjai egymásnak. 63. kép, 64. kép, 65. kép Húzd a megfelelő kifejezéseket a mondat üresen hagyott részeibe! 20. kérdés az a forma, amely a három térelemre,

62 vonatkoztatott három művelet- e redményeként önmagával fedésbe hozható. Párosítsd össze a megfelelő kifejezéseket: 21. kérdés és válasz: kétoldali s zimmetria - egyetlen szimmetriasíkja van forgatás: - a formát a pont vagy az egyenes körül elforgatjuk antiszimmetria: - a vizuális értékük szempontjából pozitív-negatív fordítottjai egymásnak tükrözés - a forma valamennyi pontját

63 MEGOLDÁS 20. válasz - a pontra, az egyenesre és a síkra - a tükrözés, a forgatás és az eltolás - szimmetrikus FELADATOK Tükrözz valamilyen egyszerű formát 1. Feladat: Szimmetria tengely mentén, 2. Feladat: Egy pontosan 3. Feladat: Forgasd el a formádat pont vagy vonal körül, míg önmagával fedésbe nem kerül. 4. Feladat: Próbáld ki az antiszimmetriát különböző formákkal. A megoldás akkor jó, ha pontos a szerkesztés. Körző és vonalzó használata szükséges.

64 ELEMSZERKESZTÉS A négyzet-kör belső osztásai révén szinte minden alapvető formakarakterhez eljuthatunk. Ez a formapár nagyon sok természeti jelenségnek gyűjtőformája Elemszerkesztés Emeljük ki a négyzet-kör kapcsolatból azt, amikor a kör a négyzetbe belső érintőként van belerajzolva: Ha a négyzet oldalfelezőit és átlóit megrajzoljuk, olyan négyzet, ill. háromszög jön létre, melyek mindegyike tartalmaz még annyi információt, amennyi alapján az eredeti forma rekonstruálható. A négyzet felezését tovább is folytathatjuk, és a kört is kiegészíthetjük koncentrikus körsorral 66. kép A négyzet felezését tovább is folytathatjuk,és a kört is kiegészíthetjük koncentrikus körsorral. FELADATOK 1. Feladat Emelj ki az adott ábrából egy elemet, és készíts belőle különböző variáció sorozatot. A forma felépítéséhez olyan elemformát érdemes választani, amely megfelelő számú variációs lehetőséget biztosít.

65 2. feladat Válassz tetszés szerinti kiinduló formát. Ill. formapárt, rajzold le, készítsd el osztásait, és emelj ki belőlük néhány elemet! Készítsd el tetszés szerinti variációit! Mielőtt munkához látnál, olvasd el figyelmesen az alábbi magyarázatot: A szóban forgó elemformák két részből állnak: Tartóformából, pl.: négyzet, háromszög, kör. A tartóforma belső osztásából, melynek jellegétől függ az elemforma. A megoldás akkor jó, ha keratívan és változatosan helyezed el a formákat. A variációk elhelyezése valamilyen koncepciót követnek.

66 Nézzük meg a következő ábrát! Négyzet a tartóforma, belső osztását pedig a négyzet és a kör, ill. a negyedkör adja Kettejük kapcsolatából többféle elemforma származtatható: Mi a következőket jelöljük meg: Emeljük ki a választott formákat! További variációs lehetőségek. Az elem kitöltése: pozitívnegatív váltakozása és faktorális minősége.

67 A FORMA ÉRTELMEZÉSE ÉS KÉPPÉ KOMPONÁLÁSA Környezetünkben mindennek formája van. A formák térben helyezkednek el, felismerésük gyakran a színének felismerésével válik könnyebbé. A forma, a tér, a szín ugyanazon tárgy közös tulajdonsága. Amikor élményeinket rajzban akarjuk rögzíteni, akkor észlelésünk minden eseményét ábrázolni szeretnénk. Többről van tehát szó, mint a látott dolgok mechanikus másolásáról A rajzoló a látható és láthatatlan elemek egymásra rajzolásával a tárgyat mintegy áttetszővé teszi, ez juttatja el a mind teljesebb megismeréshez. Az új felismerés birtokában a rajzoló analógiákat keres. A példánkban szereplő csigaházat rajzban kibontja, feltöri. Feltárulkozik szerkezete, és ez újabb analógiákhoz vezet.

68 A KÖVETKEZŐ KÉPSOROK A KÉPI ABSZTRAHÁLÁS FOLYAMATÁT MUTATJÁK. Az eredeti kép jelentősen megváltozott a rajzban:kiszűrődött belőle egy sor esetleges, véletlenszerű,olyan sűrítés történt, amely a jelenség lényeges összefüggéseit mindvégig megtartotta,a rajzok változatosságuk ellenére mind megőrizték a lényeges, a csigát jellemző formációkat, elemkapcsolatokat.

69

70 FELADATOK Feladat Próbálj te is eljutni a képszerű elemek tömörítésével egy olyan alapvető, egyszerű alakzatig, amely magán viseli az eredeti legfőbb jegyeit. Használd e formát képalkotásra. Készíthetsz: papírnyomatot, linómetszetet, sormintát, tus vagy diófapác rajzot, tollrajzot, grafit rajzot.

71 A megoldás akkor jó, ha a rajzok elvonatkoztatnak az eredeti formától, egy új látásmódot tükröznek, ugyanakkor megőrzik az eredeti forma a lényeges elemeit.

72

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 7 KRISTÁLYTAN VII. A KRIsTÁLYOK szimmetriája 1. BEVEZETÉs Az elemi cella és ebből eredően a térrácsnak a szimmetriáját a kristályok esetében az atomok, ionok

Részletesebben

Matematika 10 Másodfokú egyenletek. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < 2015. szeptember 27.

Matematika 10 Másodfokú egyenletek. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < 2015. szeptember 27. Matematika 10 Másodfokú egyenletek Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár > o < 2015. szeptember 27. copyright: c Juhász László Ennek a könyvnek a használatát szerzői jog védi. A

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Grafikai programok Grafika rajz I.1. Mit várunk el egy rajzolóprogramtól? Ld. tk. 57. oldal I.2. Szabadkézi rajz és számítógépes rajz Szabadkézi rajz Számítógép

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Erdélyi táj Mérete:

Részletesebben

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800 Építész Informatika Batyu Előveszünk egy Új lapot 1. Szintek beállítása Lenullázzuk!!!!! A táblázat kitöltését az Alap szinten kezdjük az alap alsó síkjának megadásával. (-0,800) Beírni csak a táblázatba

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola Az osztály neme: Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola bélyegzője: Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő

Részletesebben

FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN

FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN 2 Feladat: Irányítás és vezérlés témakörben egy tetszőleges modell elkészítése. Elkészített modell: Egyirányú vasúti fénysorompó és átkelő Anyagszükséglet:

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Összeállította: Törökné Török Ildikó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az egysejtű élőlények sejtjei és a többsejtű élőlények sejtjei is csak mikroszkóppal láthatóak.

Részletesebben

52 213 03 1000 00 00 Nyomdai gépmester Nyomdai gépmester

52 213 03 1000 00 00 Nyomdai gépmester Nyomdai gépmester A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A GIMP festő és rajzolóeszközei

A GIMP festő és rajzolóeszközei A GIMP festő és rajzolóeszközei Az eszközök felsorolása Menü: Eszközök/Festőeszközök, vagy eszköztár Kitöltési eszköz (Bucket fill) színnel vagy mintával tölti ki a hasonló egybefüggő területet Színátmenet

Részletesebben

+ 3 5 2 3 : 1 4 : 1 1 A ) B ) C ) D ) 93

+ 3 5 2 3 : 1 4 : 1 1 A ) B ) C ) D ) 93 . Mennyi az alábbi művelet eredménye? 4 + 4 : 5 : 5 + 8 07 9 A ) B ) C ) D ) E ) 9 9 9 9 9. Egy digitális órát (amely 4 órás üzemmódban működik) pontosan beállítottunk. Kiderült azonban, hogy egy nap átlagosan

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Másolás, mozgatás. Kijelölés. Másolás

Másolás, mozgatás. Kijelölés. Másolás Kijelölés Másolás, mozgatás Kijelölt terület: téglalap alakú (az egér bal gombjának nyomva tartása melletti átlós mozgatással rakható le) szabadkézzel körülhatárolt tartomány szaggatott vonal veszi körül

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

Weboldal grafika készítés elméleti síkon Grafikából szabáványos CSS és XHTML sablon

Weboldal grafika készítés elméleti síkon Grafikából szabáványos CSS és XHTML sablon Az elméleti rész után jöhet a gyakorlati megvalósítás. A grafika nem lesz túl bonyolult, hogy egyszerűen reprodukálható legyen bárki számára. A megvalósítási szakasz inkább csak érzékeltetés, hogy mire

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Teszt jellegű feladatok

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0226 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ÁltGpüz//50/Ksz/Rok Általános gépüzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 9. osztály 1. feladat: Oldjuk meg a természetes számok halmazán az 1 1 1 egyenletet? x y 009 Kántor Sándor (Debrecen). feladat: B Az ABCD deltoidban az A és C csúcsnál derékszög van, és a BD átló 1 cm.

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

A LOGO MOTION TANÍTÁSA

A LOGO MOTION TANÍTÁSA A LOGO MOTION TANÍTÁSA ÍRTA: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010, KECEL LOGO MOTION TANÍTÁSA KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010. 1 1. FOGLALKOZÁS Kattintsunk a Logo motion ikonjára. A Színes teki. Ez a program ablaka.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Rajz 01 gyakorló feladat

Rajz 01 gyakorló feladat Rajz 01 gyakorló feladat Alkatrészrajz készítése Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelepház alkatrészrajzát! A feladat megoldásához szükséges fájlok: Rjz01k.ipt A feladat célja:

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

A kollázs = technika, a montázs = alkotási elv (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete)

A kollázs = technika, a montázs = alkotási elv (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete) Montázs készítése + = A jobb oldali képhez hasonlót fogunk csinálni egy szerelmespár és egy levél fotójából. Az ötlet eredetije megtalálható a Digitális Fotó Magazin 2010. decemberi számában, ahol a Photoshop

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

GÉPELEMEK EGYSZERÜSÍTETT ÁBRÁZOLÁSA

GÉPELEMEK EGYSZERÜSÍTETT ÁBRÁZOLÁSA GÉPELEMEK EGYSZERÜSÍTETT ÁBRÁZOLÁSA CSAVAROK ÉS CSAVARKÖTÉSEK ÁBRÁZOLÁSA A csavarok gépészeti jellemzése A csavarok funkciói Alkatrészek rögzítése Alkatrészek mozgatása (forgó mozgás átalakítása haladó

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1 Szerszámok és Előkészületek Szükséges szerszámok A helyes össszeszereléshez a következő felszerelésre és szerszámokra van szükség: Bevezető Köszönöm, hogy a Kompozit Birodalmi

Részletesebben

2.A osztályban szükséges eszközök

2.A osztályban szükséges eszközök 2.A osztályban szükséges eszközök 3db 16-32 vonalas füzet 2db 27-32 négyzetrácsos füzet 1db sima füzet 1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra(aki jár) 1cs írólap 2db dobókocka 1db mérőszalag 1db rövid vonalzó

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II. 8 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II Elméleti összefoglaló Az a + b+ c, a egyenletet másodfokú egyenletnek nevezzük A D b ac kifejezést az egyenlet diszkriminánsának nevezzük Ha D >, az

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Tervezőgrafika. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Tervezőgrafika. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Tervezőgrafika A felvételi vizsga alkalmassági vizsga díja : 3000 Ft, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola bankszámla számára kell befizetni :

Részletesebben

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Képek beszúrása A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Az eszköztárról is beszúrhatunk ClipArt képeket, ha kihúzzuk a ClipArt ikont,

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

A színkezelés alapjai a GIMP programban

A színkezelés alapjai a GIMP programban A színkezelés alapjai a GIMP programban Alapok.Előtér és háttér színek.klikk, hogy alapbeállítás legyen ( d és x használata).hozzunk létre egy 640x400 pixeles képet! 4.Ecset eszköz választása 5.Ecset kiválasztása

Részletesebben

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON,

B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON, B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON, A RÁCSELFORGATÁS A színbontás célja: a színes képeredeti nyomdaipari alapszínekre (sárga, bíbor, cián, fekete) való bontása. A színbontás

Részletesebben

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk!

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk! Anyagleadási feltételek (széles formátum) Tisztelt Partnerünk! Rövid tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a megadott információk alapján, az alábbi paraméterek segítségükre legyenek a gördülékeny gyártásban.

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben