Digitális fényképezés alapismeretei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális fényképezés alapismeretei"

Átírás

1 Digitális fényképezés alapismeretei

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kompozíciós megoldások a fotográfiában Képkompozíció Aranymetszés A háromszög-kompozíció A képi ritmus A kevesebb több, avagy redukció és hangsúlyozás Tájékozódás a képen A képi egyensúly Szokatlan nézõpontok A Képmezõ közepe Képi feszültség két képelem között Pillantás a képbõl kifelé Kép a képben Zavaró elemek tudatos használata Játék a formákkal Mûtermi tárgyfényképezés Mûterem berendezései, eszközei Beállítás, világítási alapesetek Különbözõ anyagú tárgyak fényképezése Személyfényképezés Eszközök Karakter Mûtermi személyfényképezés Személyfényképezés a szabadban Épületfényképezés Eszközök, épületfotók típusai Épületek külsõ fényképezése Épületbelsõ fényképezése Természetfotózás alapismeretei Tájfényképészet Növényfotózás

3 5.3 Állatok fotózása Makro fotózás Vakuzás Többszörös expozíció lágy hatás elérésére...46 Irodalomjegyzék...47 Képjegyzék

4 1. Kompozíciós megoldások a fotográfiában 1.1 Képkompozíció A kompozíció egészét a képfelület képelemeinek kapcsolata, elrendezése határozza meg. Az avatatlan szemlélõ leginkább csupán a kép tartalmát nézi. Azonban minden képi tartalom erõteljesen vagy unalmasan, kaotikusan, vagy rendszerezetten közvetítõdik a nézõ felé. Ezt nevezzük képi kompozíciónak. A képi formanyelvnek a beszélt nyelvtõl eltérõ, önálló törvényei vannak. Törvények, amelyek részben olyan idõsek, mint a görög harmónia tanok. 1.2 Aranymetszés Szimmetriatengely Aranymetszés A képformálás alapja az, hogy a képelemeket úgy osszuk fel, hogy a tekintet egyszerre érezzen feszültséget és harmóniát. Hogy ez mit jelent pontosan, azt már a régi görögök harmónia-tana is meghatározta. Az aranymetszés két részre oszt egy szakaszt. Matematikailag a nagyobb rész úgy aránylik a kisebbhez, mint az egész a nagyobbhoz. A képet az aranymetszés szerint nagyjából 5:8 arányban felosztó vonalakat harmonikus harmadoló, vagy osztóvonalaknak is nevezzük. A felosztás az emberi szem számára különösen kellemes, hiszen a tekintet elõszeretettel vándorol a különféle nagyságú képmezõk között, és szereti a harmóniát is. Ha a képformátumot felosztjuk a két szimmetriatengellyel és a két vízszintes egy függõleges harmonikus harmadoló vonallal, és ehhez még hozzá vesszük a kép két átlóját, kialakul az úgynevezett képi alapváz. Az a fénykép, amelynek elemei túlságosan az alapvázra orientálódnak, nagyon Képátló 5

5 merevnek hat. Viszont ha az egyes képelemek az alapváz részein helyezkednek el, az rendszerint segít a tiszta, jól strukturált képi hatás elérésében. Nem szükséges tehát görcsösen törekedni a szabályok alkalmazására, mivel ezeket mindenki magában hordozza. Ezek kifejezik a nyugati ember harmóniaérzetét. Egy kínai nézõben más érzéseket váltana ki ugyanaz a fotó, mert õ nem balról jobbra olvasná a képet. 1.3 A háromszög-kompozíció Az egyik legismertebb klasszikus kompozíciós lehetõség. Rendszerint statikussá teszi a képet. Az ismert festõ, Caspar David Friedrich kompozícióit szögmérõvel dolgozta ki. A háromszög már önmagában is egy harmonikus forma. Különösen az egyenlõ szárú, vagy egyenlõ oldalú háromszög generál vizuális harmóniát. A fotósnak a valóságban kell megtalálnia mindazt, amit a fényképbe szeretne komponálni. A valóság szeleteibõl kell kiszûrnie a vizuális háromszögeket. A háromszög lehet egyértelmûen felismerhetõ, vagy olyan is, amelyre épp csak utalás történik. Az ilyen vizuális háromszögnek is elrendezõ, harmonizáló funkciója van. Idõnként statikusnak, szinte merevnek hathat. A modern képi formanyelv inkább a dinamikát részesíti elõnyben, ami többször bemozdulásos életlenséggel fejezõdik ki a vizuális háromszöget dinamikus kompozícióknál is Háromszög kompozíciók alkalmazhatjuk. Dinamikus háromszög A háromszög-kompozíció dinamikus képek ábrázolásában is segíthet. A dinamikus kompozíció ismérvei: alapját ferde, vagy átlós vonalak képezik, ám még ennél is fontosabb, hogy különféle módszerekkel a mozgás érzeten szuggerálódik a kép szemlélõjében. Nem véletlenül operál a modern fotográfia a bemozdulásos életlenséggel. A dinamikát két egymással ellentétes, a tekintetet egyaránt a képbõl kivezetõ mozgás érzékelteti. A két képelem mozgása között különösen erõs képi feszültség keletkezik. A vizuális háromszögre olykor elég csak utalni. A nagylátószögû objektív perspektivikus torzításai és nagy mélységélességei miatt különösen alkalmas dinamikus kompozíciók létrehozásához. 6

6 Centrális háromszög Inkább statikusabb, nyugodtabb képet ad. A háromszög alapja a bal alsó résztõl a jobb alsó részig húzódik, és a csúcs a képmezõ felsõ részén, középen, az enyészpontban található. 1.4 A képi ritmus Centrális háromszög A zenéhez hasonlóan a képet is erõsen meghatározhatja a ritmus. Ahhoz, hogy ritmust építsünk a kompozícióba, fontos a tartalom elvont, absztrakt megjelenítése. Általános értelemben a ritmus hasonló dolgok, formák állandó váltakozását, ismétlõdését is jelenti. Hasonló formák visszatérése, ismétlõdése persze nem csupán idõben értelmezhetõ, hiszen ritmus a képmezõ terét is strukturálhatja. Miként a zenében a ritmus alapszerkezete az idõ részekre történõ felosztása, úgy a képi ritmust, az elemek térben való elhelyezkedése szabja meg. A kevés képelem folytonos visszatérése adja a képek erejét. Bizonyos modern zenei irányzatok ugyancsak egy zenei alapforma ismétlõdésére épülnek. Néhány afrikai dobritmus is állandóan ismétlõdik. Az efféle ismétlõdésnél szükséges egy ellen pont, különben a ritmus hamar monotóniába fullad. Képi ritmus 1.5 A kevesebb több, avagy redukció és hangsúlyozás A túlzsúfolt képek összezavarják a szemlélõt. Tudatos redukció, a képi elemek számának csökkentése átlátható viszonyokat teremt, és hatásos fényképeket eredményez. Ehhez alapkövetelmény a keresõben látott képet elég hosszú ideig és elég kritikusan szemlélni. Kazimir Malevics festõmûvész, az orosz konstruktivizmus egyik legfontosabb képviselõje, megfestette az elsõ egyszínû fekete képét, amivel nagy 7

7 feltûnést keltett. Malevics tudatosan vitte extrém túlzásba a színek és formák redukcióját. Ezt Piet Mondrian is továbbvitte. Kazimir Malevics Piet Mondrian Ha végignézzük a munkásságát, megértjük, hogy a három alapszínnel színezett téglalapjai miért lettek világhírûek. A fényképezés területén sem csak az a mûvészet, hogy a képelemeket elhelyezzük a képmezõn. Sokkal nagyobb kihívás a sokszínû, nyugtalan világ elemeit megfelelõ mértékben redukálni. A legtöbb esetben túl sok minden kerül a képre. Feininger azt tanácsolta, hogy a fényképezés elõtt több nézõpontból vizsgáljuk meg a tárgyat. A képi elemek kompozíciós redukcióját, érdemes mozdulatlan témákon gyakorolni. Ez elmélyült, lassabb munkát követel meg. Hosszasan szemlélni a keresõt, és feltenni a kérdést: van valami felesleges a képen? Hogyan tudom továbbredukálni a képelemeket? Még közelebb kell mennem? Ki kell cserélnem az objektívet? Gyakorta elegendõ egy métert megtenni valamelyik irányba és az elemek redukciójának kompozíciója máris tökéletes. Az ilyen jellegû fotográfia mestere Sugimoto. A világot tenger, horizont és égbolt hármasra redukálta. Két különbözõ szürke, csaknem egyszínû folt tette fotográfiai világát ismertté. Kevesebb képi forma gyakran nagyobb hatást kelt, ha a képen a megfelelõ súlypontokon vannak elhelyezve. Hiroshi Sugimoto 1.6 Tájékozódás a képen Abban, hogy a szem milyen úton vándorol végig a kép elemein, különösen nagy szerepük van a kontrasztoknak. Tudományos kutatások felismerték, hogy a nyugati kultúrkörben szocializálódott nézõ tekintete rendszerint melyik ponton kezdi el szemlélni a fényképet. Ha az aranymetszés szabályainak megfelelõ formátumú, teljesen fehér papírt teszünk elé az elsõ pillantása a képmezõ azon részére esik, amely a vertikális szimmetria ten- 8

8 gelytõl kicsit balra, illetve valamennyivel a horizontális szimmetria tengely felett található. Ezt az ismeretet fényképek komponálóiként felhasználhatjuk képeink olyan szerkesztésére, amely a szemlélõ tekinteté teljesen tudatosan vezeti végig a fényképeinken. A nyugati kultúrkörben a szemlélõ a képeket is balról-jobbra olvassa. Így a klasszikus szerkesztésnél logikus a tekintetet a baloldalról elindítva úgy végig vezetni a jobbra, hogy azon a részen a nézõ pillantása megnyugvást leljen, és ezzel együtt találja meg a fotó mondanivalójának legfontosabb elemét is. A fekete-fehér fényképezésben a nézõ tekintetét tudat alatt a kontrasztokban gazdag képi elemek, vagy képrészletek vonzzák. Az ilyen elemeknek a képmezõ bizonyos részein történõ elhelyezésével sikerül irányítani a tekintetet. Fontos a kontrasztok tudatos használata, valamint technikai és képi elemekkel való irányítása. 1.7 A képi egyensúly Minden képnek elvont, absztrakt struktúra képezi az alapját, amely meghatározza kép felépítését és a kompozíciót, megszámlálhatatlanul sok lehetõség adódik az ilyen struktúra lefektetésére. Ám a lehetõségek széles tárháza mellett egyvalamit figyelembe kell venni, a struktúrának minden esetben kiegyensúlyozottnak kell lennie, egyik irányba sem dõlhet el. Formátumok és átlók Az egyensúly megteremtése a kompozíció egyik alapkritériuma, és lehet kísérletezni vele. A különféle képformátumok mûködési szabályai, törvényei is alapot szolgáltatnak ehhez. A fekvõ formátum inkább statikus, nyugodt, még az álló formátum dinamikusabb, labilisabb, egyensúlya könnyebben borulhat fel. Az álló formátumú panoráma kép még inkább hangsúlyozza ezeket a tulajdonságokat. Ebben a formátumban kiválóan lehet ábrázolni a dinamikát. Álló panoráma 1.8 Szokatlan nézõpontok A jó fotográfia azt jelenti, hogy a fotográfus kialakítja saját, egyéni látásmódját, és ezt fejezi ki a képein. Ebben a folyamatban nézõpont fontos szerepet játszik. A perspektíva szempontjából fontos a különféle gyújtótávolságok törvényeit ismerni. A valóság háromdimenziós és a fotográfia ezt a háromdimenziós valóságot a kétdimenziós felületre képezi le. Ezen a felületen, pedig olyan terek kerülnek egymással kapcsolatba, amelyeknek a valóságban semmi közük sincs egymáshoz. Viszont, ha a képmezõn ezek az elemek kapcsolatba kerülnek, akkor a kapcsolat formájának és tartalmának együttesen értelmet kell sugároznia. Abban áll a fotográfia varázsa, hogy teljesen különbözõ tereket olvasszon össze egymással, amire különösen a nagy látószögû objektív képes. További elõnye is van a szokatlan perspektíva alkalmazásakor. Képes perspektivikus torzításokat lét- 9

9 rehozni, kiemelni tárgyakat a megszokott látószögbõl. Az arcok idegenül hatnak, a házaknak dinamikusan rövidülõ vonalaik vannak, az elõtér és a háttér közötti különbség hatalmasra nõ. Tehát különösképpen alkalmasak a szokatlan perspektívákkal való játékra. A teleobjektívek ezzel szemben sûrítik, tömörítik a teret, és összetett hatást keltenek. Az orosz fotográfus Alexander Rodcsenko a szokatlan perspektívák úttörõje volt. Egyik legismertebb képe egy alulról Alexander Rodcsenko Otto Steinert fényképezett trombitást ábrázol, akinek az arca az éppen benne összegyûlt levegõtõl feszül. De a szó szoros értelmében fejre állította a világot, már az építészeti formákat illeti, hiszen munkásságának ismertetõjele volt a világ legfeltûnõbb nézõpontjainak alkalmazása. Otto Steinert szintén a szokatlan perspektívák mestere volt. Arra ösztökélte tanítványait, hogy a fotográfia eszközeivel személyiségük más-más rétegeit fejezzék ki. A motívumok keresésénél teljes mértékben a megérzéseinkre kell hagyatkoznunk. Ha találtunk egy olyan helyet, ahol a belsõ hang figyelmeztet minket, akkor azt a helyszínt a lehetõ legalaposabban fel kell térképeznünk. A tárgyak fotografálás elõtti, minden nézõpontra kiterjedõ megismerése olyan kontroll, amely fontos alapja a szokatlan nézõpont felfedezésének. Szokatlan perspektívák 10

10 1.9 A Képmezõ közepe Kezdõ fotográfusok többnyire a képmezõ közepébe helyezik a motívumokat. A fényképezõgépek technikai felépítése is arra ösztönzi az embert, hogy középre tegyen különféle képelemeket. A legtöbb gépnél ugyanis az autófókusz középre áll be. Körkompozíció Ilyen esetekben rendszerint a fotón kevés a képi feszültség, ezért lényeges tudatosan kimozdítani az elemeket a kép közepébõl. Például úgy, hogy két pólus segítségével komponálunk. Kivételes esetekben van ráció abban, ha a motívumokat a képmezõ közepén helyezzük el. Egyesek például a szimmetriát használják arra, hogy a kép archaikus, szakrális hatását erõsítsék. A másik lehetõség a képmezõ közepének felhasználására a rövidülõ perspektíva alkalmazása. Ennél a szerkezetnél a különféle motívumok szinte mágnesként vonzzák a szemlélõ tekintetét a kép közepe felé, így áll elõ a mozgás a képen. A körkompozíció szintén közel áll az efféle ábrázolás módhoz Képi feszültség két képelem között Az elektromos feszültség két ellentétes töltöttségû pólus között alakul ki. A képi feszültség hasonlóan mûködik. A jó képformálás azt jelenti, hogy tudatosan vezetjük a képmezõn a nézõ tekintetét, miként a kép ritmikája is meghatározó ebbõl a szempontból. Ha valaki nem töpreng túl sokat a kompozíción, hajlamos a témát a képmezõ közepére, jobb esetben az aranymetszésbe helyezve lefényképezni. Ezek a képek nem feltétlenül rosszak, rendszerint szép nyugodt, rosszabb esetben azonban unalmas fotók lesznek. Hogy az unalmas kompozíciót elkerüljük, jó a képet két súlyponttal komponálni, és ezeket a képmezõ szélein elhelyezni, hogy kétpólusú feszültség keletkezzen. Ha a két pólus azonos súlyú, úgy a kompozíció jó értelemben véve gondoskodik arról, hogy a tekintet ne találjon nyugvó pontot a felvételen, mivel a két pólus között folyamatosan tud ide-oda vándorolni. A tekintet kedveli ezt a fajta nyugtalanságot. 11

11 1.11 Pillantás a képbõl kifelé Fotóklubok klasszikus kompozíciós tanai hosszú idõn keresztül azt tanították, hogy az embereknek mindig a képmezõ belseje felé, sosem abból kifelé kell mozogniuk. Alaphelyzetben ez logikus is, hiszen így a mozgás a nézõ tekintetét nem vezeti ki a képbõl. A modern képi nyelv azonban éppen ezeket a klasszikus szabályokat változtatta meg jelentõsen. A riport fotográfiában gyakorta látni embereket a képmezõ széleire helyezve és mégis kifelé néznek, vagy bemozdulásos életlenséggel ábrázolva kifelé mozognak a képbõl. Ha egy képen két ember egymástól elfordulva látható, a nézõ tekintetét két oldalra vezetik ki a képmezõ közepébõl. A képi feszültség azonban így sokkal nagyobb, mintha egymással szembefordulnának, hiszen a tekintet így kénytelen ide-oda vándorolni Kép a képben Az úgynevezett perspektivikus keretek rálátást biztosítanak bizonyos témákra, és koncentrálják a nézõ tekintetét. A klasszikus fényképészetben alkalmazták a képi formanyelv ezen eszközét. Caspar David Friedrich Nõ az ablaknál címû alkotása talán a legismertebb példája a perspektivikus keret alkalmazásának. A fényképezésnél az ember állandóan keretek között látja a valóságot. A Kép a képben kompozíciós technika alkalmazásánál csupán egy másik keretet kell elhelyeznünk a képmezõben. A legkönnyebben úgy érhetõ el, ha ablakokon keresztüli kilátást komponálunk a képbe. Az ablak megjelenése a fényképen több okból is lenyûgözõ. Két olyan teret köt össze, amelyeknek valóságban nincs közük egymáshoz, a képmezõn mégis egységet képeznek; belsõ és külsõ tér olvad egymásba. A perspektivikus keret általában véve is gondoskodik arról, hogy a térhatás élménye megjelenjen a kép felületén, hiszen ezt a kétdimenziós kiterjedésû képen amennyire csak lehetséges, imitálni kell. A kép a képben technikát szabadabban is lehet értelmezni, nem feltétlenül kell téglalap alakú kereteket alkalmaznunk. Elég, ha csak sejtetjük a keretezést. Akár konkrétan dolgozunk perspektivikus kerettel, akár csak utalunk rá, minden esetben két síkot képez. A technika legkönnyebben nagylátószögû objektívvel alkalmazható, mivel az erõsen rövidülõ perspektívája és a nagy mélységélességi tartománya miatt a lehetõ legjobban alkalmas a terek összeolvasztására. 12

12 1.13 Zavaró elemek tudatos használata A valóság gyakran tele van olyan dolgokkal, amelyek nem hagyják magukat beleilleszteni egy harmonikus kompozícióba. Ezek a pontok töréseket képeznek a fotón, és idõnként kifejezetten érdekessé teszik azt. Harmonikus, önmagába zárt, mágikus világ ábrázolása volt bizonyosan az egyik célja Ansel Adamsnek. Fényképein nincsenek efféle töréspontok, zavaró elemek; minden képelemnek és kompozíciós eszköznek egyetlen célja van: a táj zavartalan varázsát mágikusan megörökíteni fekete-fehér fényképen. A világban ma sokkal több zavaró tényezõ van, mint Ansel Adams idejében. Manapság egy felhõtlen világ ábrázolása kérdésesnek tûnik. Zavaró elemek, törések képbe komponálása minden esetben külön feszültséget eredményez. Ansel Adams Az ilyen elemek gyakran vizuális zavaró pontok, amelyek arra késztetik a kép szemlélõjét, hogy átgondolja a látványt. Manapság ezeket a zavaró elemeket a Photoshop programmal könnyedén eltüntethetjük, de ez nem mindig szükséges Játék a formákkal A fényképeket komponálhatjuk úgy is, hogy témájuk legyen, ezek a témák pedig változatos formákban újra és újra visszatérjenek. Sok klasszikus zenedarabban is variálódik az alaptéma. A fénykép leginkább akkor jó, ha az alapjául szolgáló képi struktúra érdekes látványt nyújt (ez az alapstruktúra absztrakt, a tárgytól magától elvonatkoztatott). Az elsõ lépés a jó fényképek készítéséhez az, hogy a már elkészült képeinknél átlássuk, és elemezni tudjuk ezt a struktúrát. A második lépés, pedig hogy a felvétel közben figyeljük: milyen absztrakt mintát kínál nekünk a valóság. Tehát már a fotózás elõtt és a folyamat alatt is elvont formákban kell képileg gondolkodnunk. Ez különösen akkor nehéz, amikor tartalmilag fontos történését kell ábrázolnunk. Ez a fajta képi gondolkodás még nehezebb például az utcai fényképezésnél. 13

13 Absztrakt struktúrák Hiszen a nagyvárosok nyugtalan, rohanó környezetében a kép absztrakt mintázata folyamatosan változik. Ha nagylátószögû objektívet is használunk, akkor a legnagyobb kihívás a képmezõ minden részét egyszerre figyelni, és tudatosan kontrollálni a tartalmat és formát. Ezt Cartier-Bresson volt képes a legjobban megoldani. Riport fotói nem csupán tartalmilag izgalmasak, de absztrakt képmintázatai is kitûnõek. A fényképezés többszörös választás. Helyszínek és pillanatok változatos kavalkádjából kell kiválasztani a legsûrûbb pillanatokat. Úgy kell ábrázolnunk ezeket, hogy a tartalom alapját érdekes absztrakt mintázat képezze. Ahhoz, hogy fényképezõgépünkkel be tudjunk lépni az absztrakt formák sokszínû világába, legelõször egy egyszerû gyakorlattal kell kezdenünk. Csupán arra kell figyelnünk, hogy teljesen különbözõ tárgyakon csak két hasonló formai mintát fedezzünk fel, amelyek megfeleltethetõek egymásnak. Az ilyen gyakorlatok finomítják a képi gondolkodásunkat, a tárgyak absztrakt formáinak felismerése terén. Arra is kiválóan alkalmasak, hogy kissé egyhangú tájakból, vagy tárgyakból érdekes képet komponáljunk. A fotográfiában nagyon izgalmas két olyan teret a képi felületen direkt egymás fölé, vagy mellé olvasztani, amelyek a valóságban messze vannak egymástól, és semmi közül sincs egymáshoz. Gyakran olyan tartalmi vagy formai elemek kerülnek kapcsolatba, a valóságban alig, vagy egyáltalán nem feleltethetõek meg egymásnak. Absztrakciók Moholy-Nagy László: Fotogram A fotográfia a naturalista világábrázolás feladatainak számos részét átvette. Csakhogy a fotográfiának is meg kellett szabadulnia a valóság ilyesfajta korlátozott ábrázolásától. Ezért kezdte el Moholy-Nagy László a 20-as években fotogramjaival ezt a folyamatot. Mit is jelent az absztrakció fogalma? Az absztrakció azt jelenti: a dologi jellegtõl mentesen. Az absztrakt gondolkodás tehát ott kezdõdik, amikor megszabadítjuk magunkat a konkrét tárgyi-dologi formáktól, és önálló, független 14

14 létformát alakítunk ki. Ugyanez érvényes a képekre is. A festészet már önmagában is absztrakció. Formák és színek újra teremtése, még akkor is, ha a valóság felé orientálódik. A fotográfia viszont valójában mindig a tárgyias világ leképezése. Az absztrakció a fotográfiában is azt jelenti: megszabadulni a tárgyiasságtól, a konkrét formáktól. Egy kép absztrakt struktúrája, annak tartalmává válik, akkor a fotográfia megszabadult a tárgyaktól. Minden képi tartalomnak absztrakt struktúra az alapja. Csakhogy a legtöbb szemlélõ megszokásból pusztán a fotó tartalmát nézi. A képnek azonban csak akkor van ereje, ha a tudat alatti struktúra absztraktan szemlélve érdekes. Egy konkrét formákkal, tárgyakkal teli képi absztrakt struktúrájának vizsgálatához érdemes fejjel lefelé fordítani a fotót. Így könnyebb elveszteni a világgal való kapcsolatot és a szem számára feltárul az absztrakt alapstruktúra. Ez a struktúra a kép alapjául szolgáló mintázat, vonalak, formák, és számtalan más fajtájú szerkezet játéka. Vaszilij Kandinszkij az absztrakt kompozíciók mestere volt. Filozófiáját teljes mértékben arra alapozta, hogy a különféle formák miként helyezhetõk el izgalmasan egymás mellett. A fotográfiában a jó ábrázolás abban áll, hogy kifejlesszük magunkban a tárgyak mögött meghúzódó tárgyiatlan formák játékát feltérképezõ látásmódját. A tárgyakat a keresõben úgy kell fényképpé formálnunk, hogy a fotóinkon izgalmas, absztrakt szerkezet alakuljon ki. A képeken a tartalom hangsúlyosabb lehet, mint a forma, vagy éppen fordítva, az absztrakt forma is elsõbbséget élvezhet a tartalommal szemben. Sõt, tartalom és forma akár egyensúlyban is lehetnek egymással. Egy részlet olykor beszédesebb a teljes látványnál. Veszélyes dolog a struktúrákat fényképezni, mivel ez nagyon hamar túl merev formalizmussá válhat, amelyben a tartalom elvész. Ez jó kompozíciós gyakorlat, fejleszti a fotográfiai absztrakció készségét. Magasabb igényeknek a tiszta formalista kép gyakorta nem felel meg. A fényképeknek a tartalomról kell szólniuk, amelyet úgy kell absztrahálnunk, hogy a fotográfiai részletek ábrázolásával az adott tárgy lényegéhez kerüljünk közelebb. Az absztrakció akkor is sikeres lehet, ha egy jól ismert tárgyat új szemszögbõl vizsgálunk meg. Így például a dadaisták dekollázsaikat régi, letépkedett reklám felületeket mûvészetnek kiáltották ki, és múzeumokban állították ki. A cél az volt, hogy ezeket a széttépkedett plakátmaradványokat megszabadítsák eredeti fogalmuktól és új megközelítésben láttassák õket. A fotográfiában a szürrealista Moholy- Nagy László számított az absztrakt struktúrák mesterének. Arcokat ábrázoló fotogrammjai egyfelõl absztrakciók, másfelõl azonban mély szellemi háttérrel rendelkeznek. 15

15 2. Mû termi tárgyfényképezés Kisebb természeti, mûszaki tárgyak, gépek, alkatrészek, árucikkek ipar-és képzõmûvészeti alkotások fotózása tartozik ehhez a tárgykörhöz. A tárgy fényképének a következõ tulajdonságokkal kell rendelkeznie:? jellemzõ forma és karakter megragadása? jól érzékeltesse a tárgy mélységi tagozódását? az élesség a hangsúlyos részekre kerüljön? sem az árnyékok, sem a csúcskények nem tûntethetnek el fontos részleteket? anyagszerûség megõrzése 2.1 Mû terem berendezései, eszközei A mûterem mérete, felszereltsége függ a fényképezendõ tárgyak tulajdonságaitól. Többféle világítástípust alkalmazhatunk (direkt, indirekt, nagy felületû, különbözõ színhõmérsékletû stb.) A mûtermi vakuk, állandófényû lámpák, szoftboxok, szûkítõk, színszûrõk, méhsejtrácsok, derítõlapok, fényvédõk, árnyékolók mellett az egyik legfontosabb eszköz a tárgyasztal (stabil, síkja dönthetõ, tartólapja cserélhetõ) vagy a tárgysátor (félig áteresztõ anyag valamilyen vázra feszítve, egyik oldalán nyílást hagynak az objektívnek). Tárgyfotózáshoz a normál, vagy teleobjektív az optimális. 2.2 Beállítás, világítási alapesetek A tárgy és a fényképezõgép beállítása A tárgyat megfelelõ formájú, színû, magasságú alapra helyezzük, úgy, hogy a jellemzõ karakterjegyei jól fényképezhetõek legyenek és a környezetétõl jól elkülönüljön. Az alap és a háttér találkozásánál ún. élvonal jön létre, ami zavaróan elvághatja a témát. Ezt az alaplap ívelt meghajtásával iktathatjuk ki, de a gép magassághelyzetét is állíthatjuk úgy, hogy ez az élvonal a tárgy fölé essen, vagy optimális helyen vágja azt át. A háttér és a tárgy távolságával is vigyázni kell. Ha a túl kicsi a távolság, zavaró lehet a háttér faktúrája, erõs árnyék vetõdhet a háttérre. Itt általában normál, vagy teleobjektívvel dolgozunk. Többnyire rálátással fényképezünk, de ilyenkor perspektivikus torzulás jelentkezik a képen, amit többnyire digitális képszerkesztõ programmal korrigálhatunk majd. Világítási alapismeretek Mûtermi fotózásnál használt fénytípusok: fõfény, derítõfény, ellenfény, súrolófény, élfény, díszítõfény, háttérfény. 16

16 A fõfény egymagában biztosítja az exponáláshoz szükséges fénymennyiséget. Általában egy fõfénnyel dolgozunk (mert a valóságban is 1 fõfény van 1 nap süt az égen). Mindig a fõfényre mérjük a helyes expozíciót. A fõfény adja a domináns árnyékot. Az árnyék kontrasztja, széleinek élessége, vagy szórt volta befolyásolja a kép plasztikusságát. A fõfény pótolja az elvesztett téri információt, korrigálható az aszimmetrikus arc, érzékeltethetõ a tárgy homorúsága, domborúsága, anyagszerûsége. Ahány lámpát, alkalmazunk, annyi árnyékunk lesz. A fõfény árnyéka a legerõsebb, további lámpákkal tüntetjük el természetellenes voltát. Mindig a fõfény színösszetételéhez hangoljuk a fényképezõgép fehéregyensúlyát. A gyakorlatban ezt a fénytípust ajánlott legelõször kialakítani. Világítástípusok a fõfény iránya alapján: a; Frontfény/homlokfény? lámpa a fényképezõgép felett a tengelyen? alsó derítéssel gyakran használjuk? ilyen világítást ad a beépített és a fényképezõgépre szerelhetõ vaku? tanács: minél nagyobb felületû legyen (pl.: nagy szoftbox)? kicsi a plaszticitása? az áll árnyékolja a nyakat 17

17 b; Keskeny világítás / kis orrárnyék? plasztikus és visszafogott világítás? nõ i portrénál vidámság? gyakran alkalmazzák: csillogó tárgyaknál, aktnál, makró felvételnél b; Normál / természetes világítás? plasztikus árnyékos és a megvilágított felületek egyensúlyban vannak? természetes hatású a szabadban délelõtt és délután hasonló a világítás? férfiportréhoz ideális c; Széles világítás /nagy orrárnyék? plasztikus világítás, domináns árnyékok, markáns formák? az anyagok textúrája kifejezett (erdõs tájhoz jól használható )? gyakran használjuk akthoz, férfiportréhoz, makró tárgyfotónál d; Súrolófény /oldalfény? erõs plaszticitás uralkodó árnyékok? gyakran alkalmazzuk low-key, akt, markáns portré, anyagszerû felületek létrehozásához tárgyfotó ( megfelelõ derítéssel ) e; Ellenfény? között minden fény ellenfény? hangsúlyos körvonalak? gyakran alkalmazzuk mûvészi tárgyfotóhoz, természetfotóhoz, akt-hoz? plaszticitása nincs, de az általa vetett árnyékok a fényképezõgép felé futnak, mélységet teremt? hajat, italokat, tusfürdõt, olajokat átvilágítva, elõhozza azok természetes színét, haj esetben csillogó glória jön létre 18

18 A fõfény magassága? ált ban világít lefelé? ha normál világításnál nagyobb szögben világítunk ( ), akár vízszintesen is érkezhet a fõfény? homlokfény esetében (0 ) akár 75 -ban is világíthat lefelé? kis orrárnyék esetén (30 ) akár 60 -ban is világíthat lefelé? alulról jövõ fény: természetellenes, horrorisztikus (csak nagyon indokolt esetben)? felsõ világítás 90 -ban lefelé természetellenes, ált. kisegítõ fényként alkalmazzuk, fõként tárgyfotónál? a fõfény magasságát az is befolyásolja, milyen hangulatot akarunk teremteni a fotón (esti /reggeli hangulatnál alacsonyabbról, míg tengerparti strandhangulatnál magasabbról adjuk a fõfényt ) felsõ világítás a Nap állása szerinti világítás horrorisztikus világítás Derítõ-és díszítõfény A fõfény által keltett árnyékokba csak a szemünk lát bele, a CCD-n és a filmen ezek részlettelen fekete foltként jelentkeznek, ezért szükséges a derítés.? a derítõfény lehet: a fényforrás jellege szerint: a; aktív / direkt b; passzív / indirekt c; lehet még : kemény / lágy? a derítéstõl függ a kontasztarány (milyen mélyek, vagy sötétek az árnyékok)? a derítés iránya általában ból világít (a fõfénnyel ellentétes oldalról)? díszítõfény általában ellenfény, ritkán oldalfény, a témát csillogó körvonalakkal emeli ki a környezetbõl, lehet hajfény, élfény is. A 19

19 díszítõfény adja a csúcsfényt, gyakran alkalmazunk több díszítõfényt. Általában kemény, irányított fény, de adható nagyfelületû fényforrással is (néha derítõlappal is). 2.3 Különbözõ anyagú tárgyak fényképezése? Csillogó, fényes felületû tárgyaknál szórt, és közvetett világítást alkalmazunk. A vetett árnyékok így erõtlenebbek lesznek. A környezet világosabb tárgyait fekete kendõvel ki lehet takarni, hogy a tárgy palástján ne tükrözõdjenek. Tanácsos tárgysátrat, polárszûrõt is használni. A tárgy felületén megjelenõ fényfoltok, fénycsíkok ne legyenek túl erõsek.? Átlátszatlan tárgyak fényképezésénél figyelni kell a háttér megfelelõ kivilágítására. Itt a fõfény lehet ellenfény és a derítés jöhet elölrõl is.? Tárgyfotózásnál gyakori az alsó világítás is. A tárgyat ilyenkor üveglapra helyezik.? Áttetszõ tárgyaknál tanácsos szórt fényt és sötét hátteret használni. Gyakori itt az ellenfény, vagy alsó világítás alkalmazása is? Dombormûvek, bõrdíszmûvek, érmék fotózásánál súrolófénnyel? hangsúlyozhatjuk plasztikusságot. 20

20 21

21 3. Személyfényképezés Az emberrõl jóval több fénykép készül, mint bármi másról. Ma egy-egy ember élete születésétõl a halála pillanatáig megörökíthetõ filmmel, fotóval, mint egy vizuális napló. A személyfényképezés tömegesen elõforduló munkatípus a fotós szakmában. Elõmûfaja az arcképfestészet volt. Az arcképfestészetnek és a személyfényképezésnek is megvannak a különbözõ stílusai, korszakai, a maga sajátos forma és színvilágával, stílusjegyeivel látszanak. Meghatározó az alkotó személyisége, tehetsége, ízlése, a megrendelõ igényei az adott kor társadalmának elvárásai. A személyfényképezés fõbb területei: 1. Igazolványképek: A modellt szembõl fotózzuk (látsszanak a fülei) kis árnyékterületek kialakításával. A fehér háttér elõírás. A fotót nem retusáljuk, mert hitelesnek kell lennie (azonosításra szolgál). 2. Emlékképek: Esküvõ, évforduló, tablókép, fontosabb események és az ötletszerûen készített fotók (különösebb apropó nélkül) tartoznak ide. 3. Családkép: Több embert ábrázol, lehet átfedés a családkép és az emlékkép között, pl.: esküvõi fotó 4. Portré: Arcról készült kép, meghatározó a modell kora, neme, arc és fejformája; meghatározza a beállításkor alkalmazható fejtartást, világítás szerkesztését. Célja, hogy az egyén karakterét, vonásait, személyiségét életszerûen ábrázolja. 3.1 Eszközök Fontos a célnak leginkább megfelelõ objektív kiválasztása. Ha mellalakos portrét készítünk, a mm-es gyújtótávolságú teleobjektív az optimális, ha a modell környezete is fontos, használhatunk nagyobb látószögû objektívet, mert azzal érzékletesebben ábrázolhatjuk a teret. A nagylátószögû optikákkal óvatosan kell bánnunk, mert torzítanak. Minél közelebb van hozzánk a téma, annál erõsebb lesz a torzítás, ráadásul a nagylátószögû objektív fokozza a távlati hatást, ami közel van, azt felnagyítja, a távolabbi elemeket pedig kicsinyíti. Portrénál, tehát ideálisabb a teleobjektív, viszont ezeknél az optikáknál a mélységélességre kell jobban figyelni. Tág rekesznyílás mellett a mélységélesség kisebb. Ha a modell arcának minden részét élesnek akarjuk látni a képen, alkalmazzunk szûkebb blendét. Ha viszont csak bizonyos arcrészletet akarunk kiemelni, jó a tágabb rekesz is. A teleobjektív összenyomja a teret, csökkenti a távlati hatást. Az optikák mellett számos kiegészítõ közül válogathatunk még. Állványt fõleg teleobjektív és/vagy hosszú expozíciós idõnél alkalmazunk. A fotósok gyakran használnak kézi fénymérõt is, mert a gépbe épített 22

Digitális fényképezés alapismeretei. 2. modul A fényképezés gyakorlati területei

Digitális fényképezés alapismeretei. 2. modul A fényképezés gyakorlati területei Digitális fényképezés alapismeretei 2. modul A fényképezés gyakorlati területei Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

DR. BLITZ FOTOSULI. A főfény használatának alapjai. Látáspszichológia. Mikrosat Studiotechnik GmbH Hamburg. 1. oldal

DR. BLITZ FOTOSULI. A főfény használatának alapjai. Látáspszichológia. Mikrosat Studiotechnik GmbH Hamburg. 1. oldal Mikrosat Studiotechnik GmbH Hamburg DR. BLITZ FOTOSULI A főfény használatának alapjai Szerző: Török György Foto: Rátki János Egy egyszerű, de kívülről megtanulandó definícióval lehet leírni legfontosabb

Részletesebben

MŰTEREM ÉS PORTRÉFOTÓZÁS

MŰTEREM ÉS PORTRÉFOTÓZÁS MŰTEREM ÉS PORTRÉFOTÓZÁS Mihályfi Dalma és Takács Ádám spot@sch.bme.hu 2012.06.16. MIRŐL LESZ SZÓ? Bevezetés Fény, fényforrások Fényterelők Hogyan állítsuk be a gépet? Világítási beállítások Hogyan készült?

Részletesebben

Alapfogalmak. objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy?

Alapfogalmak. objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy? 2007. február 5. Alapfogalmak objektívtípusok mélységélesség mennyi az egy? A látószög arányosan változik a gyújtótávolsággal. ZOOM objektív: fókusztávolsága adott objektíven keresztül fokozatmentesen

Részletesebben

Portréfényképezésről. vna.hu

Portréfényképezésről. vna.hu Portréfényképezésről Fényforrások A fényképezésben azok a fényforrások a jelentősek, amelyek az elektromágneses spektrum 380 780 nm (látható fény) közötti tartományban sugároznak. A fotográfiában különbséget

Részletesebben

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat.

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. Jegyzeteim 1. lap Fotó Elmélet 2015. november 30. 17:00 Zárszerkezetek. A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. A

Részletesebben

INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U

INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U Fontos teendők Szállásadó elérhetősége, pontos cím ellenőrzése Felszerelés áttekintése: állvány nagylátószögű objektív gép töltöttsége elég hely a memória kártyán egyéb

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép?

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép? A természet- és tájfotózás rejtelmei Mitől jó a jó fénykép? I. Kompozíció II. Technika I. Kompozíció Mit, hová, hogyan és miért teszünk egy képbe? 1. Harmadolás, vagy aranymetszés Klasszikus és a legalapvetőbb

Részletesebben

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2015. október 9. 14:42 Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Kardinális elemek A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek,

Részletesebben

Tippek és trükkök az éjszakai fotózáshoz.

Tippek és trükkök az éjszakai fotózáshoz. Tippek és trükkök az éjszakai fotózáshoz. Milyen paraméterektől függ az éjszakai fotók készítése? Igazából három paraméterrel kell-lehet játszani az éjszakai fotóknál. Ez a három paraméter a: BLENDE ZÁRIDŐ

Részletesebben

Tûz az égen. hristophe lanc

Tûz az égen. hristophe lanc 20 Galéria Tûz az égen Nem sok olyan fotós van a világon, akinek profilja a tûzijátékok fényképezése. Christophe B (37 éves) a Párizs melletti Chantillyben él, amely nemcsak kastélyáról ismert, hanem évente

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

kompakt fényképezőgép

kompakt fényképezőgép kompakt fényképezőgép A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kis méretű gép ide sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve

Részletesebben

Mintaképek gyűjteménye SB-910

Mintaképek gyűjteménye SB-910 Mintaképek gyűjteménye SB-910 Ez a füzet különféle SB-910 vakuzási technikát és mintaképet mutat be. 1 Hu Tegyen egy lépést a kreatív megvilágítás felé A tárgy anyagszerkezetének kiemelése, mélység hozzáadása

Részletesebben

Képalkotás, esztétika. Iván József

Képalkotás, esztétika. Iván József Képalkotás, esztétika Iván József Tartalom Technikai alapok Érzékelő, objektívek, expozíció Fény Minősége, iránya, módosítása, fényviszonyok szabadban Képszerkesztés Komponálás, harmadolás, keret, geometria,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás Géprajz - gépelemek AXO OMETRIKUS ábrázolás Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Egyszerű testek látszati képe Ábrázolási módok: 1. Vetületi 2. Perspektivikus

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Színharmóniák és színkontrasztok

Színharmóniák és színkontrasztok Színharmóniák és színkontrasztok Bizonyos színösszeállításokat harmonikusnak, másokat össze nem illőnek érzünk. A kontrasztjelenségekkel már Goethe (1810) és Hoelzel (1910) is foglalkozott. Végül Hoelzel

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

FÉNY ÉS ÁRNYÉK INDIVIDUÁLISAN TÉLIKERT- ÁRNYÉKOLÓK. Mindent az Ön télikert-álmához! - - a HELLA-tól. A télikert-árnyékolóvonalunk gondoskodik a

FÉNY ÉS ÁRNYÉK INDIVIDUÁLISAN TÉLIKERT- ÁRNYÉKOLÓK. Mindent az Ön télikert-álmához! - - a HELLA-tól. A télikert-árnyékolóvonalunk gondoskodik a TÉLIKERT-ÁRNYÉKOLÓK A FÉNY FAZETTÁI Az ellentétek vonzzák egymást. Az éjszaka a nappalt kíséri. A világosnak szüksége van a sötétre. A fekete feltételezi a fehéret. Ahol fény van, ott árnyék is van -

Részletesebben

Mintaképek gyűjteménye. Ez az útmutató különféle SB-500 vakuzási technikákat, illetve mintafényképeket mutat be Nikon Corporation

Mintaképek gyűjteménye. Ez az útmutató különféle SB-500 vakuzási technikákat, illetve mintafényképeket mutat be Nikon Corporation Mintaképek gyűjteménye Ez az útmutató különféle SB-500 vakuzási technikákat, illetve mintafényképeket mutat be 2014 Nikon Corporation TT4I01(1M) 8MSA701M-01 Hu A megvilágítás jelentős mértékben megváltoztathatja

Részletesebben

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban A következő követelmények egyrészt azért fontosak, hogy megfelelően dokumentálják az eseményeket (bizonyítékként felhasználóak legyenek),

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2016. január 11. 14:43 Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább Egyszerű objektívek Gyűjtő és szóró lencsék Meniszkusz

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

PANORÁMA KÉSZÍTÉS. Görög G. Bence

PANORÁMA KÉSZÍTÉS. Görög G. Bence PANORÁMA KÉSZÍTÉS Görög G. Bence gorogbence@gmail.com 2012. 10. 30. Miről fogunk beszélni? Mi a panoráma? Panoráma készítése Mivel? Hogyan? Képek elkészültek. Mi jön ez után? Képek összeillesztése szoftverrel

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY Műanyag redőny A külső tokos műanyag redőny az egyik legkeresettebb redőny, mivel ára igen kedvező. Szinte mindegyik nyílászáróra

Részletesebben

Elvek a színek használatához

Elvek a színek használatához Elvek a színek használatához Starkné dr. Werner Ágnes A színek szerepe A színesen közölt információt könnyebben meg tudjuk jegyezni. A színek használhatók megkülönböztetésre, kódolásra, vagy esztétikai

Részletesebben

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is!

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! TÉRÁBRÁZOLÁS a térábrázolás legismertebb módjai (a kétdimenziós síkon):

Részletesebben

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK...

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... Haladó Tanfolyam Tartalomjegyzék I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... 3 1. BEVEZETŐ AZ EXPOZÍCIÓS PROGRAMOKBA... 3 1. ISO érzékenység... 5 2. WB Fehér egyensúly beállítása... 9 3. Fénymérési

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői VI.. TORPEDÓ Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Tengelyes és középpontos tükrözés, forgatás, eltolás és szimmetriák. Előzmények A tanulók ismerik a tengelyes tükrözést, középpontos tükrözést, 0 -os pont

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Online fotótanfolyam. Meddig emeljük az érzékenységet? 1. rész. Tanulj meg fotózni egyszerűen, érthetően! Meglátod milyen könnyű is lehet!

Online fotótanfolyam. Meddig emeljük az érzékenységet? 1. rész. Tanulj meg fotózni egyszerűen, érthetően! Meglátod milyen könnyű is lehet! Meddig emeljük az érzékenységet? 1. rész ISO 100, 200, 1600? Meddig érdemes a fényképezőgép érzékenységét emelni? Melyik értéktől válik zavaróvá a képzaj? És még egy fontos kérdés: Mikor érdemes emelni?

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 10 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek A papír gyártása, forgalmazása és feldolgozása során szabványos alakokat használunk. Ezeket a méreteket a szakirodalmak tartalmazzák. Az alábbiakban

Részletesebben

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István OPTIKA Gömbtükrök képalkotása, Dr. Seres István Tükrök http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/feny/fy_ft11.htm Seres István 2 http://fft.szie.hu Gömbtükrök Domború tükör képalkotása Jellegzetes sugármenetek

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb

Részletesebben

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez?

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? 7. lecke Színes kérdések Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? Ejtsünk szót egy kicsit a színekről! Ez az a fejezet, amit elsőre könnyen átlapozunk a foltvarrással foglalkozó

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Ez a dokumentum a firmware-frissítés által biztosított új funkciókat, valamint a hozzájuk tartozó műveleteket ismerteti. További információkat a Használati útmutató tartalmaz.

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ÚJPEST SZÍNDINAMIKA helyszínrajz

ÚJPEST SZÍNDINAMIKA helyszínrajz Felújított épület. I. helyszín II. helyszín III. helyszín Bercsényi út Görgei Artúr út Závodszky Zoltán utca Szigeti József utca helyszínrajz IV. helyszín V. helyszín VI. helyszín Isvtán út VII. helyszín

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III. Geometria III. DEFINÍCIÓ: (Vektor) Az egyenlő hosszúságú és egyirányú irányított szakaszoknak a halmazát vektornak nevezzük. Jele: v. DEFINÍCIÓ: (Geometriai transzformáció) Geometriai transzformációnak

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

MISKEI VENDEL TIPPEK ÉS TRÜKKÖK GÖMBPANORÁMA KÉSZÍTÉSÉHEZ I. 2007 Panorámakép készítése tükörtechnikával Nagyon érdekesnek tartom a gömbpanorámákat, ezért kerestem egy olyan egyszerű módszert, amivel viszonylag

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE.

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. HAJDU ORSOLYA - RAMOCSAI SEBESTYÉN TDK 2012 URBANISZTIKA TANSZÉK MŰVÉSZETI SZEKCIÓ NEM LÁTHATOTT SEMMIT KONZULENSEK VARGA IMRE, URBANISZTIKA TANSZÉK - BELSŐ KONZULENS KÉKESI

Részletesebben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben 1 / 7 Az ember és a környezet egyensúlyának megteremtésére törekszik a Feng

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Vizuális komfort. Filetóth Levente PhD. Vizuális komfort

Vizuális komfort. Filetóth Levente PhD. Vizuális komfort VIZUÁLIS KOMFORT 1 Vizuális komfort Filetóth Levente PhD E-mail: levente@filetoth.eu Vizuális komfort Tudati megelégedés a látással kapcsolatban: a vizuális komfort mértéke a megelégedettséget tükrözi.

Részletesebben

1 NIKKOR TANÁCSADÓD VAGYOK

1 NIKKOR TANÁCSADÓD VAGYOK TANÁCSADÓD VAGYOK TÖKÉLETES KÉP VAGYOK A Nikon 1 rendszerkamerák pompás módját kínálják a gyorsan zajló élet megörökítésének. A Nikon 1 cserélhető objektíves fényképezőgépek kivételes sebességet, meggyőző

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SkyWatcher Mini-Dobson Red Dot keresõ Okulár Fókuszírozó Segédtükör Csúszka rögzítõcsavarja A prizmasín rögzítõcsavarja Fogantyú Alt-azimut állvány Prizmasín rögzítõcsavar Az azimutális

Részletesebben

Gyújtótávolság Élesség, mélységélesség (DOF - Depth Of Field)

Gyújtótávolság Élesség, mélységélesség (DOF - Depth Of Field) Optikai alapok A szövegek forrásai: http://www.szoldan.eu/content/view/46/88888926/lang,hu/ http://www.fotozz-alkoss.info/images/modulok/oktatas/foto.html http://www.fotozz.hu 2010. szeptember 06. A fény

Részletesebben

Osztályfoglalkozások

Osztályfoglalkozások Osztályfoglalkozások Vasarely egyszerre tartotta magát magát művésznek, építésznek és kutatónak. Művészként az őt körülvevő látott és tapasztalt világból merített ihletet. Emellett figyelemmel követte

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

Termékkatalógus. síkpala tetőre és homlokzatra

Termékkatalógus. síkpala tetőre és homlokzatra TETÔK HOMLOKZATOK BELSŐ TEREK síkpala tetőre és homlokzatra CREATON Hungary Kft. az Eternit termékek kizárólagos hazai forgalmazója 60 Lenti Cserépgyár u. 1. Tel: 06 2 1 66, 67, 6 Fax: 06 2 1 6 email:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉLETKÉPEK FOTÓKLUB I. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Mocsolád-Civilház Szociális

Részletesebben

Egy feladat megoldása Geogebra segítségével

Egy feladat megoldása Geogebra segítségével Egy feladat megoldása Geogebra segítségével A következőkben a Geogebra dinamikus geometriai szerkesztőprogram egy felhasználási lehetőségéről lesz szó, mindez bemutatva egy feladat megoldása során. A Geogebra

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Extra magas érzékenység 1. rész

Extra magas érzékenység 1. rész Extra magas érzékenység 1. rész 2014. májusi kérdőívünknél (Miről olvasnál többet?) már felvetődött a téma, és ismét érkezett ezzel kapcsolatos tanácstalanság. Azt hittem értem ezt a témát, de egy kicsit

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

A napfénygyûjtés új dimenziói

A napfénygyûjtés új dimenziói A napfénygyûjtés új dimenziói ÚJRAÉRTELMEZETT TELJESÍTMÉNY Egy fénycsatorna teljesítményét ezidáig az összegyûjtött fény mennyisége alapján ítéltük meg. A Solatube International Inc. fejlesztésekbe kezdett

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

fotóiskola haladóknak - fotosuli.hu

fotóiskola haladóknak - fotosuli.hu A haladó kurzusra a fotózás alapjaiban már magasabb szinten jártas hallgatók jelentkezését várjuk. Iskolánkat a hazai szakma a szabadiskola megtisztelô címmel tartja számon, ami ritka elismerés a fotótanfolyamok

Részletesebben