A matematika természete a természet matematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A matematika természete a természet matematikája"

Átírás

1 A matematika természete a természet matematikája A Bevezetés evezetése: mi és a minket körülvevő világ Földtől eloldja az eget a hajnal s tiszta, lágy szavára a ogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra; a levegően semmi pára, a csilló könnyűség leeg! Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék, a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaiman és úgy éreztem, ez a rend egy szálló porszem el nem hiant. Most homályként száll tagjaiman álmom s a vas világ a rend. Nappal hold kél ennem s ha kinn van az éj egy nap süt ideent.... Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát s így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van okra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull daraokra. Platóni testek: (az öt szaályos poliéder): tetraéder (tűz) hexaéder (föld) oktaéder (levegő) dodekaéder (világmindenség alakja) ikozaéder (víz) (József Attila: Eszmélet /részlet/) szaályszerűségek a világ leírása ezek segítségével a matematika, mint megannyi szakterület segédeszköze vegyészet, mérnöki de nemcsak: mathéma = tudomány (görög)? csillagászat, földrajz de nemcsak: geológia, otanika, orvostudomány de: festészet, szorászat, költészet, zene (!)

2 Bevezetés szaályszerűségek a rendkívül széles skála? : osztódás, hópelyhek, növények, idomok, olygók, csigaház, páfrány, növekedés! kis majom-nagy majom, kis párduc-nagy párduc a matematika ezek leírására? sorozatok? idő múlása 0 4 osztódás Fionacci? 0 Lucas? φ φ φ φ 4 φ számok? p q π Ludolph-féle szám? (Ludolph van Ceulen, 0-67; tizedesjegyig számolta ki a π-t, de maga a π elnevezés csak 79 óta Euler javaslatára) előállítása: Wallis 69, végtelen szorzatként: π n n =... 7 (n ) (n + ) Leiniz 67, végtelen összegként: π n+ = + ±... + ( ) 4 7 (n ) e Euler-féle szám? előállítása: φ φ=, előállítása: e = lim + (érd: n n a n = lim e n n a a + = + = n ) = 0 Előadás. A Fionacci-sorozat Leonardo Pisano Fionacci, 70-0: Itáliáól az ara világa került, megismerte az ara kultúrát és tudományokat; sokat foglalkozott az ara matematikával. A sorozat rekurzív képlete: a = a = a n = a n- a n-

3 nyulak? minden n-edik tag osztható n-nel: Bizonyítás: a n a n (a n osztója a n nek; a a osztója -nek) n n+ n+ n+ n+4 n+ a n a n+ (a n +a n+ ) (a n +a n+ ) (a n +a n+ ) (a n +a n+ ) lépcső Lépcsőn felfelé haladva, egyszerre csak egy vagy két lépcsőfokot lépve hányféleképpen juthatunk fel az n-edik lépcsőfokra? (Ahol állunk, az az -es lépcső.) fa növekedése (nyulak ) Hány pár nyúl származhat egyetlen pártól, ha két hónap alatt válnak ivarérettekké, és minden hónapan születik egy pár nyúl? 8 ugyanaz kicsien, mint nagyan (fraktálok) önhasonlóság: a sorozat definíciójáól következik a számtani sorozat szintén, DE! p-függő a mértani sorozat szintén, DE! q-függő egy (arányossági) tényező írja le őket tö is létezik előlük nem önhasonlóak, hanem p/q-hasonlóak (Megjegyzés: az a n = a n- a n- sorozat: nem teljesen önhasonló, alapú ettől eltekintve igen Fionacci-sorozat)

4 önhasonlóság nagyon gyakori a természeten (kis majom nagy majom) növények szárán a rügyek, levelek, ágak elhelyezkedése NEM VÉLETLEN, DE! A Fionacci-sorozaton túl (de vele mégis összhangan) más is leírja a jelenséget? a sorozat egymást követő tagjának hányadosai φ-hez tartanak számok φ?. Az aranymetszés és a Lucas-sorozat a φ előállítása, elnevezése: (90 évvel ezelőtt M. Barr javaslatára:) Pheidiasz-ról φ = az egyetlen (!) ilyen szám φ arany négyszög logaritmikus spirális az egyetlen olyan spirális, amely nem változtatja az alakját, miközen növekszik napraforgó (4 spirális fordul az egyik, a másik iránya; kise eseteken /4 vagy /; de ilyen pl. a dália is), csigaház az aranymetszés és a Fionacci-sorozat Mértani sorozat: a második tagtól kezdve ármely elem az előtte lévő és őt követő elem mértani középarányosa. Másképpen fogalmazva: a középső elem négyzete a vele közvetlenül szomszédos elemek szorzatával egyenlő. A Fionacci-sorozat esetén: a sorozat ármely elemének a négyzete (a másodiktól kezdve) a szomszédos elemek szorzatánál egyel kise vagy egyel nagyo. n a n a Lucas-sorozat rekurzív módon képezhető, de mértani is egyen: a + = = φ = : q a a φ = + φ φ = + φ φ φ = φ + φ st...

5 . Fraktálok definíció? önhasonló alakzatok ugyanaz kicsien, mint nagyan a nem egész dimenziójú alakzatok fa-fraktál, csigaház, hópehely, növekedés (!) olygók mozgása Pascal-háromszög? genetika: allélok?

6 Mellékletek. A hang Az emeri érzékelés olyan természetű, hogy az egymás után megszólaló hangokat akkor érzi azonos távolságra egymástól, ha az alaphangok aránya, és nem a különsége egyezik meg. Tö egyszerre megszólaló hang lehet konszonáns vagy disszonáns (kellemes vagy kellemetlen enyomást keltenek együtt). Két hang akkor konszonáns, ha a hangközük kis egész számok arányával írható le. Aszolút konszonáns: oktáv : Teljes konszonancia: kvint : kvart 4: Közepesen konszonáns: nagy terc :4 nagy szext : Konszonáns még ( hang):. Az e és /e előállítása 0, 0,,704 0,96 4,444 0,64,488 0,77 6,6 0,49 7,46 0,99 8,68 0,46 9,8 0,464 0,97 0,487,604 0,0,6 0,0,606 0, 4,67 0,4,E+06,788 0,67879 a dúr a moll : : és 4 6 : : hármashangzat.. A Fionacci-sorozat egymást követő tagjának hányadosai φ-hez tartanak,,6667 8,6,6,64 4,690,676 89,68

7 4. A Lucas-sorozat φ 0 φ,680 φ,680 φ 4,607 φ 4 6,84 φ,090 φ 6 7,944 φ 7 9,044 φ 8 46,9787 φ 9 76,0 φ 0,99. Allélok: AaBCc AaBCc ABC AABBCC AABBCc AABCC AABCc AaBBCC AaBBCc AaBCC AaBCc ABc AABBCc AABBcc AABCc AABcc AaBBCc AaBBcc AaBCc AaBcc AC AABCC AABCc AACC AACc AaBCC AaBCc AaCC AaCc Ac AABCc AABcc AACc Aacc AaBCc AaBcc AaCc Aacc abc AaBBCC AaBBCc AaBCC AaBCc aabbcc aabbcc aabcc aabcc abc AaBBCc AaBBcc AaBCc AaBcc aabbcc aabbcc aabcc aabcc ac AaBCC AaBCc AaCC AaCc aabcc aabcc aacc aacc ac AaBCc AaBcc AaCc Aacc aabcc aabcc aacc aacc A magas Minőség Dara növekedésű a alacsony. magas zöld sima 7 B zöld. magas zöld ráncos 9 hüvelyű sárga. magas sárga sima 9 C sima 4. magas sárga ráncos héjú c ráncos. alacsony zöld sima 9 6. alacsony zöld ráncos A, B, C: domináns allél 7. alacsony sárga sima a,, c: recesszív allél 8. alacsony sárga ráncos

8 6. Fraktálok

9 7. Az aranymetszés térgeometriája A legkülönlegese kapcsolat az ikoza- és az oktaéder között figyelhető meg. Az oktaéder egy ikozaédert rejt magáan oly módon, hogyha az oktaéder éleinek aranymetsző pontjait összekötjük egy ikozaédert kapunk eredményül. Hogy hogyan lehetséges ez, egyől előtűnik, ha a két test vázát vesszük szemügyre. Ha három aranytéglalapot speciális helyzete állítunk, azaz egymásra merőleges és egymást metsző helyzete hozunk, a kapott kereszt éppen egy ikozaédert eredményez. Eől a vázól pedig úgy jutunk el az oktaéder vázáig, hogy a téglalapokat négyzetekké egészítjük ki. Az aranytéglalap és a köré írható négyzet úgy helyezkednek el egymáshoz képest, hogy a négyzet oldalainak megfelelő aranymetsző pontjai határozzák meg a téglalap csúcspontjait. Eől a tényől, valamint aól, hogy a három egymást metsző négyzet egy oktaédert határoz meg, egyértelműen következik, hogy az oktaéder éleinek aranymetsző pontjai egy ikozaéder csúcspontjai lesznek. De vajon mi köze mindehhez a dodekaédernek? Ez a triumvirátus enne is megtalálható, csak még joan elrejtve. A dodekaéder és az ikozaéder között egy különleges kapcsolat van. Ez a két test egymásnak duálisa, ami azt jelenti, hogy az egyik lapközéppontjai a másik csúcspontjait határozzák meg. Tehát az ikozaéder csúcspontjai egy dodekaéder lapközéppontjait határozzák meg, ami azt jelenti, hogy a három aranytéglalap csúcsai ezúttal egy dodekaéder lapközéppontjaival egyeznek meg:

10 8. Pascal-háromszög

11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 4 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 7 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 8 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

12 A matematika természete a természet matematikája A matematika természete a természet matematikája π n n =... 7 (n ) (n + ) Wallis π n n =... 7 (n ) (n + ) Wallis π = 4 + ±... + ( ) 7 n+ (n ) Leiniz π = 4 + ±... + ( ) 7 n+ (n ) Leiniz e = lim + n n n a a + = + = e = lim + n n n a a + = + = = 0 = 0 A Fionacci-sorozat és a Lucas-sorozat A Fionacci-sorozat és a Lucas-sorozat,,6667 8,6,6,64 4,690,676 89,68 φ 0 φ,680 φ,680 φ 4,607 φ 4 6,84 φ,090 φ 6 7,944 φ 7 9,044 φ 8 46,9787 φ 9 76,0 φ 0,99,,6667 8,6,6,64 4,690,676 89,68 φ 0 φ,680 φ,680 φ 4,607 φ 4 6,84 φ,090 φ 6 7,944 φ 7 9,044 φ 8 46,9787 φ 9 76,0 φ 0,99

13

Arany arány. Készítette: Pécsi Ágnes Felkészítő tanár: Szakács Erzsébet Iskola: Szentendrei Református Gimnázium

Arany arány. Készítette: Pécsi Ágnes Felkészítő tanár: Szakács Erzsébet Iskola: Szentendrei Református Gimnázium Arany arány Készítette: Pécsi Ágnes Felkészítő tanár: Szakács Erzsébet Iskola: Szentendrei Református Gimnázium Témaválasztásom oka, hogy sokszor hallhatunk az aranymetszésről, de nem tudjuk pontosan miről

Részletesebben

Hámori Miklós. Arányok és talányok. Magyar Elektronikus Könyvtár

Hámori Miklós. Arányok és talányok. Magyar Elektronikus Könyvtár Hámori Miklós Arányok és talányok Magyar Elektronikus Könyvtár Tartalomjegyzék Előszó 7 1. Az arány fogalma 9 Az arány fogalmának értelmezése...... 9 Arány és összehasonlítás... 9 Arányosságamatematikában...

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. február 1. KÖZÉPSZINT I. 1) Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik tagja pedig 40? ( pont) 3 1 5 a a q 5 6 1 40 a a q Innen q Összesen:

Részletesebben

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev SKATULYA-ELV Sava Grozdev Ha 3 apró labdát akarunk elhelyezni a nadrágunk 2 zsebébe, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy legalább 2 labda azonos zsebbe fog kerülni. Hasonlóan, ha 4 kicsi dobozt akarunk

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 6. osztályosoknak 1. Ha egy tégla 2 kg meg egy fél tégla, akkor hány kg két tégla? 2. Elköltöttem a pénzem felét, maradt 100 Ft-om. Mennyi pénzem volt eredetileg?

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA

ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA VERSENY 99 0 KÉSZÜLT A ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 00. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A FELADATSOROKAT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: GOMBOCZ ERNŐ SZERKESZTETTE: KISS

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Segítenek az egyszerűbb esetek Róka Sándor, Nyíregyháza

Segítenek az egyszerűbb esetek Róka Sándor, Nyíregyháza Magas szintű matematikai tehetséggondozás Segítenek az egyszerűbb esetek Róka Sándor, Nyíregyháza 1. feladat Igaz-e, hogy 111111222222 két szomszédos egész szám szorzata? A feladat jó példa arra a problémahelyzetre,

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek

A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek Besenyei Ádám Matematikai tanulmányai során mindenki találkozik a számtani és a mértani közép fogalmával. A két közép között fennálló egyenlőtlenség hasznos

Részletesebben

Matematika feladatok

Matematika feladatok Matematika feladatok 2. osztály 1. Két tégla = 6 kg meg egy fél tégla. Három tégla hány kg? A) 6 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 8 kg E) 12 kg 2. A parkolóban 5 járműnek összesen 14 kereke van. Mennyi lehet az autó

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, STATISZTIKA

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, STATISZTIKA 0671. MODUL ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, STATISZTIKA Arány, arányos osztás KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 0671. Arány, arányosság, statisztika Arány, arányos osztás Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS

Részletesebben