HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK"

Átírás

1 HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY EGYEDI ELBÍRÁLÁS ALAPJÁN A JELEN HIRDETMÉNYBEN FOGLALTAKTÓL KEDVEZŐBB KONDÍCIÓKAT ÁLLAPÍTSON MEG! 1

2 A PANNON Takarék Bank Zrt. vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott hitelei: I. ÁLTALÁNOS TERMÉKEK ) VÁLLALKOZÓI FOLYÓSZÁMLA HITELKERET ) VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITEL ) VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITEL NHP FIX ) VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITEL... 4 II. BANKGARANCIA... 5 III. SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM ) SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLA HITEL ) AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA ) SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL ) SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL ) SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ ) SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL IV. TAKARÉK HITEL CSALÁD ) TAKARÉK HITEL FOLYÓSZÁMLAHITEL (KÁRTYA TÍPUSÚ HITEL) ) TAKARÉK FORGÓESZKÖZHITEL ) TAKARÉK HITEL PLUSZ FORGÓESZKÖZHITEL VAGY BERUHÁZÁSI HITEL ) TAKARÉK HITEL PLUSZ BERUHÁZÁSI HITEL NHP FIX ) TAKARÉK TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁSI HITEL ) TAKARÉK AGRÁRTÁMOGATÁSOK ELŐFINANSZÍROZÁSA ) TAKARÉK VP KOMPLEX ) TAKARÉK KÖZRAKTÁRJEGY FEDEZETE MELLETT TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁS ) TAKARARÉK GAZDAHITEL-GAZDAKÁRTYA ÉS TAKARÉK GAZDAHITEL GAZDAKÁRTYA PLUSZ ) TAKARÉK AGRÁR BERUHÁZÁSI HITEL V. MFB REFINANSZÍROZOTT HITELEK ) MFB AGRÁR FORGÓESZKÖZ HITELPROGRAM ) MFB KISFALUDY TURIZMUS-FEJLESZTÉSI HITELPROGRAM ) MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ- ÉS FORGALMAZÓ FINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM ) MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI VEVŐFINANSZÍROZÁSI ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING PROGRAM ) MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI VEVŐFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM VI. HITELÜGYLETEK BIZOTSÍTÉKÁUL SZOLGÁLÓ VAGYONTRÁGYAK FORGALMI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEI: VII. HITELEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB, ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉSI DÍJAK VIII IG MÉG ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK: IX. NEM IGÉNYELHETŐ, DE MÉG ÁLLOMÁNNYAL RENDELKEZŐ HITELEK

3 I. ÁLTALÁNOS TERMÉKEK 1.) VÁLLALKOZÓI FOLYÓSZÁMLA HITELKERET (KVHFOSHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Kamatbázis + kamatfelár 1 hónapos BUBOR + 4% egyszeri 1% Rendelkezésre tartási díj évi 2% Hitelbírálati díj egyszeri 1% Keretbeállítási díj (a hitelkeret beállítása esetén felszámított díj) Forgalom elmaradási díj (az ügyfél által szerződésben vállalt számlaforgalom nem teljesülése estén felszámítható díj) egyszeri szerződés szerinti összeg 0,5% egyszeri 1% További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 2.) VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITEL (KVHBERHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Kamatbázis + kamatfelár 3 hónapos BUBOR + 4% Folyósítási díj (folyósítást megelőzően fizetendő vagy az első folyósítást összegéből levonható díj) egyszeri 0,5% egyszeri 1% Rendelkezésre tartási díj évi 2% Hitelbírálati díj egyszeri 1% Forgalom elmaradási díj (az ügyfél által szerződésben vállalt egyszeri 1% számlaforgalom nem teljesülése estén felszámítható díj) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 3

4 3.) VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITEL NHP FIX (KVHBENHU)* Díj, jutalék, költség megnevezése Ügyleti kamat Hitelbírálati díj Rendelkezésre tartási díj Kezelési költség Mérték max. fix 2,5 % p.a. nincs nincs nincs nincs Szerződés módosítási díj egyszeri 2% Előtörlesztési díj Kezességvállalás díja (AVHGA) *MNB Növekedési Hitelprogram Fix nincs AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján 4.) VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITEL (KVHVFEHU, KVHVFRHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Kamatbázis + kamatfelár 3 hónapos BUBOR + 4% Folyósítási díj (folyósítást megelőzően fizetendő vagy az első folyósítás összegéből levonható díj) egyszeri 0,5% egyszeri 1% Rendelkezésre tartási díj évi 2% Hitelbírálati díj egyszeri 1% Forgalom elmaradási díj (az ügyfél által szerződésben vállalt egyszeri 1% számlaforgalom nem teljesülése estén felszámítható díj) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 4

5 II. BANKGARANCIA (KVHGARHU ADOTT BANKGARANCIA, KVHGAKHU RULÍROZÓ BANKARANCIA KERET) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Bankgarancia éves díj 3 hónapos BUBOR + 4% egyszeri 1% Hitelbírálati díj egyszeri 1% Módosítási díj (az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén felszámítandó díj) Keretbeállítási díj (a bankgarancia keret megnyitása esetén felszámított díj) Keretmegszűntetési díj (az Adós által kezdeményezett a rendelkezésre tartási időszak végét megelőző megszüntetéskor számítható fel, mely egyszeri díj és bankgaranciakeret időközi megszüntetéskor esedékes) egyszeri 2% szerződés szerinti összeg 0,5% szerződés szerinti összeg 0,5% További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 5

6 III. SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM 1.) SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLA HITEL (KVHSZKHU) H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat Bírálati díj 2 A Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint. II. A Széchenyi Kártya kondíciói Megnevezés Díjtétel Esedékesség ,- Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,-Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,-Ft Kártya igénylésekor 3 valamint éves felülvizsgálatkor Megnevezés Díjtétel Esedékesség További bankkártyák díja kártyánként évente Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj 4.000,- Ft Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetményében szereplő MasterCard Business bankkártya díjai szerint. Társkártya igénylésekor valamint éves felülvizsgálatkor Elszámolás beérkezésének napja 2 A bírálati díj alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a Széchenyi Bankkártya rendelkezésre bocsátásának díja együttesen értendő. 3 Amennyiben a Hitelintézet az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 6

7 Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás) 10 db / nap - Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. Bruttó kamat 4 : III. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Nettó kamat fizetendő negyedévente, a zárlat napján, Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4 % p.a. Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, vagy jogutódja (a továbbiakban: NFM) a kamattámogatás folyósítását bármely okból megtagadja vagy felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja. Kamattámogatás a 2016-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: 1 % p.a. (10 millió Ft értékig) Kamattámogatás a 2017-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: 1 % p.a. (10 millió Ft értékig) Kamattámogatás a 2018-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: 1 % p.a. (10 millió Ft értékig) Kamattámogatás a 2019-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: 1% p.a. (10 millió Ft értékig) Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó): 0,8 % negyedévente, a zárlat napján Késedelmi kamat: évi bruttó ügyleti kamat + 6 % Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások ügyleti kamat és kezelési költség Késedelmi kamat ügyleti kamatra, kezelés költségre és egyéb tartozásra: 6 % után a késedelem idejére havonta, minden hó végi záráskor, illetve a lejárt tartozás érvényesítéskor esedékes. A lejárt tőketartozás, valamint lejárt egyéb tartozások után azonnal. 4 A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%. 7

8 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja Lásd: az V. pontban lévő táblázat szerint. Készfizető kezességi díjtámogatás január 1-től: A kezességi díjtámogatás a Garantiqa által vállalt készfieztő kezességvállalás éves díjának 50%-a azzal a korlátozással, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át. Amennyiben a NFM a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj támogatás összegével megegyező összeg esedékessége a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja IV. Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak Megnevezés Mérték Díj vetítési alapja Esedékesség (csak csökkenő hitelkeret rendelkezésre tartása esetén kerül felszámításra) Különdíj (csak a Bankszámla Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén) az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra egy összegben) egyszeri 3% 5 1% p.a. a csökkentésre kerülő hitelrész az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözet (egy összegben kerül felszámításra) Bankszámla Hitelszerződés hatályba lépésének napján A Bankszámla Hitelszerződés megszűnésének napján, illetve pozitív felülvizsgálati döntés esetén a Hitel lejárata napján V. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét az alábbi táblázat mutatja be Garantiqa Hitelgarnacia Zrt (Garantiqa) készfizető kezességének mértéke: 80% Garantiqa készfieztő kezességvállalási díja: július 03. és június 30 között újonnan kötött kezességi szerződésekre: július 01-től újonnan kötött, illetve prolongált (felülvizsgálatkor módosított) kezesi szerződésekre: Garantiqa Hirdetménye szerint 1,2% 1,4% Hitelkeret Készfizető kezességvállalási díj (br. 1,4%) Vállalkozás által fizetendő díj Állami kezességi díjtámogatás (0,5% / év) után újonnan kötött, illetve prolongált kezesi szerződésekre vetítési alapja az egy év alatt csökkentésre kerülő hitelrész 8

9

10

11 2.) AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA (KVHASZHU) H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: től I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat II. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói A Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint Bírálati díj 6 / éves Hatályos: március 6-át követően létrejött új, ismételt, meghosszabbítás és keretemelés igényléstípusú hitelszerződések esetén (azok adatszolgáltatási időpontjait is beleértve): Hitelkeret bírálati díj (bruttó) Esedékesség 500e Ft ,- Ft 600 e -2 MFt között ,- Ft 2,1-4 MFt között ,- Ft 4,1-6 MFt között ,- Ft 6,1-10 MFt között ,- Ft Kártya igénylésekor 7 10,1-15 MFt között ,- Ft 15,1-20 MFt között ,- Ft 20,1-25 MFt között ,- Ft 25,1-50 MFt között ,- Ft 50,1 75 MFt között ,-Ft 75,1 100 MFt között ,-Ft 6 A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának,illetve felülvizsgálatának, jutalékát, valamint az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját. 7 Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 11

12 2017. március 6-án hatályos ASZK hitelszerződések adatszolgáltatásának időpontjában esedékes bírálati díjak: Hitelkeret éves bírálati díj (bruttó) 500e Ft 7.500,- Ft 600e - 2,5 millió Ft között ,- Ft 2,6-4,5 millió Ft között ,- Ft 4,6-6,5 millió Ft között ,- Ft 6,6-10,5 millió Ft között ,- Ft 10,6-20,5 millió Ft között ,- Ft 20,6-25 millió Ft között ,- Ft 25,1-50 millió Ft között ,- Ft Esedékesség Kártya igénylésekor 8 Megnevezés Díjtétel Esedékesség Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft Társkártya igénylésekor Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós díj Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetményben szereplő MasterCard Business Elszámolás beérkezésének napja bankkártya díjai szerint Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás) 10 db / nap - Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. III. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Késedelmi kamat ügyleti kamatra, kezelés költségre és egyéb tartozásra: 6 % p.a. Negyedévente, a zárlat napján Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalási díja Lásd: az V. pontban lévő táblázat szerint A támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,75 %-ának megfelelő összeget Amennyiben a Kincstár a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj támogatás összegével megegyező összeg esedékessége a Kincstár ez irányú értesítésének kézhezvétele napja 8 Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 12

13 IV. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak Megnevezés Mérték Esedékesség (csökkenő hitelkeret rendelkezésre tartása esetén kerül felszámításra) Különdíj (a Bankszámla Hitelszerződésben előírt és vállalt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra egyösszegben) egyszeri 3% 9 1% p.a. Bankszámla Hitelszerződés hatályba lépésének napján A Bankszámla/Hitelszerződés megszűnésének napján, illetve pozitív felülvizsgálati döntés esetén a Hitel lejárata napján V. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kezességi díja 80%-os kezességi mérték esetén 1. A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve: 1,70% p.a. - Ebből az állami kezeségi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75% p.a. - a vállalkozás által fizetendő (nettó) kez. díj mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,95% p.a. 2. Piaci kezességi díj 10 mértéke a kezesség összegére vetítve július 1-jétől: Elsődleges agrár ügyletek esetén ** 1,96% p.a. 11 Nem elsődleges agrár ügyletek esetén *** 3,60 % p.a. 12 ebből állami garancia díjtámogatás mértke a kezesség összegére vetítve A vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve: - elsődleges agrár ügyletek esetén: - nem elsődleges agrár ügyletek esetén: 0,75 % p.a. 1,12 % p.a. 2,85 % p.a. 9 vetítési alapja a csökkentésre kerülő hitelrész 10 Az Alapítvány piaci kezességi díjai minden év július 1-től az Európai Bizottság N 125/2008 és N 201b/2007 számú határozatai alapján módosításra kerülnek. ** Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség "Agrárkezesség" kategóriába tartozna. 11 Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 1,824% *** Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános vállalkozói kezesség" kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói kezesség" kategóriába tartozna. 12 Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 3,2% 13

14 3.) SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL (KVHSZFHU) H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L Hatályos: január 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint. Bruttó kamat 13 II. Széchenyi Forgóeszközhitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 5 % Nettó kamat fizetendő havonta, a hónap utolsó napján, illetve a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján, mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. Kamattámogatás a december 31- ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31- ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31- ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen 3 % p.a. 3 % p.a. 3 % p.a. Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás Amennyiben az NFM a kamattámogatás folyósítását felfüggeszti vagy visszatartja, a Hitelintézet a támogatás összegét esedékessé teszi az NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napján. 13 A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%. 14

15 Kamattámogatás a december 31- ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen 3 % p.a. Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó) 0,8% p.a. évi bruttó ügyleti kamat + Késedelmi kamat 6 % Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja (kezességi díj) évi 1,6% A kezelési költség számítása az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik, megfizetése az ügyleti kamattal egy időben esedékes. Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások után azonnal. Tárgyévre esedékes összege folyósítást megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek esetén) azt követően évente esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában leírtak szerint. Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: készfizkezességmértéke. díjmérték napok száma díj összege hitelösszeg * * * kamtartam. _ szorzó* Garanciadíj támogatás A készfizető kezességvállalási díj maximum 50%-a azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,5%-ának megfelelő összeget. e A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó része évente, a hitelszerződésben meghatározott időpontokban esedékes. Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj támogatás megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja. egyszeri 1,5% (a hitelösszegre vetítve) A szerződés aláírásával egy időben. Különdíj (a Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra) Folyósítási jutalék 1%. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a futamidő további éveiben a fordulónapi (azaz az a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon fennálló) nyitó tőkeösszeg. fix, ,- Ft, folyósításonként Minden évben a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon. Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával esedékes. Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetésének) díja Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj) Nem kerül felszámításra A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 15

16 4.) SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL (KVHSZBHU) H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I B E R U H Á Z Á S I H I T E L Hatályos: január 01-től, I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint. II. Széchenyi Beruházási hitel kondíciói Bruttó kamat 14 Megnevezés Mérték Esedékesség Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4,5 % Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés alapján) havonta vagy negyedévente, a tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján) ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően naptári negyedévente / havonta a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve utolsó alkalommal a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás 2 % p.a. A Hitelintézet Hirdetménye szerint 14 A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%. 16

17 Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó) Késedelmi kamat Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja (garanciadíj) 2 % p.a. 2 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. 0,8 % p.a. évi bruttó ügyleti kamat + 6 % évi 1,3% A I. negyedéves kamattámogatás 2%-on került elszámolásra, II. negyedévben a kamattámogatás az április hónapra 2%-kal, a május-június hónapokra 5%-kal kerül elszámolásra. A kezelési költség számítása az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik, megfizetése az ügyleti kamattal egy időben esedékes. Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások után azonnal. Tárgyévre esedékes összege folyósítást megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek esetén) azt követően évente esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában leírtak szerint. Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: készfizkezességmértéke. díjmérték napok száma díj összege hitelösszeg * * * kamtartam. _ szorzó*

18 Garanciadíj-támogatás A készfizető A garanciadíj garanciadíj-támogatást kezességvállalási díj meghaladó része évente, a maximum 50%-a azzal a hitelszerződésben meghatározott kiegészítéssel, hogy a időpontokban esedékes. támogatás nem haladhatja Amennyiben az NFM a garanciadíj meg a garanciadíj vetítési támogatás folyósítását bármely okból alap 0,5 %-ának megfelelő felfüggeszti vagy visszatartja, a garanciadíj összeget támogatás megfizetésének esedékessége az NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja. Különdíj (a Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra) Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetésének) díja Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj) MV Zrt. viszontgaranciájával vállalt ügyletek esetén garanciadíjtámogatás nem adható. egyszeri 1,5% (a hitelösszegre vetítve) 1%. p.a. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a futamidő további éveiben a fordulónapi (azaz az a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon fennálló) nyitó tőkeösszeg. Nem kerül felszámításra A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. A szerződés aláírásával egy időben. Minden évben a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon. A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 18

19 5.) SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ (KVHSZTHU) HIRDETMÉNY SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL Hatályos: január 01.-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint. Bruttó kamat 15 II. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4 % Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés alapján) havonta vagy negyedévente, a tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján) ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően naptári negyedévente / havonta a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve utolsó alkalommal a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. Kamattámogatás a december 31- ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére 5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a. Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás 15 A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%. 19

20 Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó) Késedelmi kamat Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja (garanciadíj) 5 % p.a. 5 % p.a. 0,8 % p.a. évi bruttó ügyleti kamat + 6 % évi 1,3% A kezelési költség számítása az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik, megfizetése az ügyleti kamattal egy időben esedékes. Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások után azonnal. Tárgyévre esedékes összege folyósítást megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek esetén) azt követően évente esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában leírtak szerint. Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: készfizkezességmértéke. díjmérték napok száma díj összege hitelösszeg * * * kamtartam. _ szorzó* Garanciadíj-támogatás A készfizető A garanciadíj garanciadíj-támogatást meghaladó kezességvállalási díj része évente, a hitelszerződésben meghatározott maximum 50%-a azzal a időpontokban esedékes. kiegészítéssel, hogy a Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás támogatás nem haladhatja folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy meg a garanciadíj vetítési visszatartja, a garanciadíj támogatás megfizetésének alap 0,5 %-ának megfelelő esedékessége az NFM ez irányú értesítésének összeget kézhezvétele napja. Hitelbírálati díj Különdíj (a Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra) Folyósítási jutalék Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetésének) díja Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj) egyszeri 1% (a hitelösszegre vetítve) egyszeri 0,5% (a hitelösszegre vetítve) 1%. p.a. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a futamidő további éveiben a fordulónapi (azaz az a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon fennálló) nyitó tőkeösszeg. fix, ,- Ft, folyósításonként Nem kerül felszámításra A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. A szerződés aláírásával egy időben. A szerződés aláírásával egy időben. Minden évben a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon. Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával esedékes. A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 20

21 6.) SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL (KVHSZOHU) HIRDETMÉNY SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL Hatályos: január 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat Bruttó kamat 16 Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint. II. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4,5 % Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés alapján) havonta vagy negyedévente, a tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján) ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően naptári negyedévente / havonta a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve utolsó alkalommal a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. Kamattámogatás a december 31- ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére egységesen Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére 5 % p.a. 5 % p.a. Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás 16 A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%. 21

22 Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kamattámogatás a január 1. és december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó) Késedelmi kamat Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja (garanciadíj) 5 % p.a. 5 % p.a. nincs kamattámogatás A kezelési költség számítása az igénybe vett 0,8 % p.a. hitel napi állománya alapján történik, megfizetése az ügyleti kamattal egy időben esedékes. évi bruttó ügyleti kamat Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a + 6 % lejárt egyéb tartozások után azonnal. évi 1,3% Tárgyévre esedékes összege folyósítást megelőzően fizetendő, majd (éven túli ügyletek esetén) azt követően évente esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában leírtak szerint. Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: készfizkezességmértéke. díjmérték napok száma díj összege hitelösszeg * * * kamtartam. _ szorzó* Garanciadíj-támogatás A készfizető A garanciadíj garanciadíj-támogatást kezességvállalási díj meghaladó része évente, a hitelszerződésben maximum 50%-a azzal a meghatározott időpontokban esedékes. kiegészítéssel, hogy a Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás támogatás nem haladhatja folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy meg a garanciadíj vetítési visszatartja, a garanciadíj támogatás alap 0,5 %-ának megfelelő megfizetésének esedékessége az NFM ez összeget irányú értesítésének kézhezvétele napja. Hitelbírálati díj Különdíj (a Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra) Folyósítási jutalék Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetésének) díja Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj) egyszeri 1% (a hitelösszegre vetítve) egyszeri 0,5% (a hitelösszegre vetítve) 1%. p.a. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a futamidő további éveiben a fordulónapi (azaz az a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon fennálló) nyitó tőkeösszeg. fix, ,- Ft, folyósításonként Nem kerül felszámításra A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. A szerződés aláírásával egy időben. A szerződés aláírásával egy időben. Minden évben a hitelszerződés aláírásának megfelelő napon. Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával esedékes. A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 22

23 IV. TAKARÉK HITEL CSALÁD 1.) TAKARÉK HITEL FOLYÓSZÁMLAHITEL (KÁRTYA TÍPUSÚ HITEL) (KVHTHFHU) Ügyleti kamat Díj, jutalék, költség megnevezése Kezelési költség (a hitelkeret összegére vetített előre felszámított egyszeri díj, mely a hitelkeret beállításával egyidejűleg esedékes) Rendelkezésre tartási díj (a hitelkeret igénybe nem vett része után fizetendő) Mérték 1 havi BUBOR + hitelintézeti kamatfelár (saját hatáskörben meghatározható a rendszer javaslatot ad) egyszeri 1% Hitelbírálati díj: egyszeri 1% Forgalomelmaradási díj (az elmaradt forgalom /a vállalat forgalom és a 2% ténylegesen teljesített forgalom különbsége/ összegére vetített díj, mely a szerződésben rögzített forgalom nem teljesülése esetén kerül felszámításra) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 3% 2.) TAKARÉK FORGÓESZKÖZHITEL (KVHTFOHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Futamidő Hitelösszeg Kamatfizetés Kamat mértéke: Kezelési költség (az első folyósítást megelőzően esedékes, a kölcsön összegére vetítve) Kezességvállalási díj: Mérték hónap minimum 3 millió, maximum 25 millió Ft. havonta vagy negyedévente 3 havi BUBOR + kamatfelár (a kamatfelár mértéke a minősítési kategóriák függvényében kerül meghatározásra) egyszeri 1% Garantiqa Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint. Hitelbírálati díj: egyszeri 1%, Rendelkezésre tartási díj: (a rendelkezésre tartás ideje alatt a kölcsön még le évi 2% nem hívott összegére vetített díj) Forgalom elmaradási díj (az elmaradt forgalom összegére vetített díj, mely a egyszeri 2% szerződésben rögzített forgalom nem teljesülése esetén kerül felszámításra) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 23

24 3.) TAKARÉK HITEL PLUSZ FORGÓESZKÖZHITEL VAGY BERUHÁZÁSI HITEL (KVHTPFHU FORGÓESZKÖZ, KVHTPBHU BERUHÁZÁSI) Díj, jutalék, költség megnevezése Kamat mértéke: Kezelési költség (az első folyósítást megelőzően esedékes, a kölcsön összegére vetítve) Kezességvállalási díj: Mérték 3 havi BUBOR + kamatfelár (a kamatfelár mértéke a minősítési kategóriák és a futamidő tényezők függvényében kerül meghatározásra) egyszeri 1% Garantiqa Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint. Hitelbírálati díj: egyszeri 1% Rendelkezésre tartási díj: (a rendelkezésre tartás ideje alatt a kölcsön évi 2% még le nem hívott összegére vetített díj) Forgalom elmaradási díj (az elmaradt forgalom összegére vetített díj, egyszeri 2% mely a szerződésben rögzített forgalom nem teljesülése esetén kerül felszámításra) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 4.) TAKARÉK HITEL PLUSZ BERUHÁZÁSI HITEL NHP FIX* (KVHTPNHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Ügyfélkamat Hitelbírálati díj Rendelkezésre tartási díj Kezelési költség max. fix 2,5 % p.a. nincs nincs nincs Szerződés módosítási díj egyszeri 2% Előtörlesztési díj Kezességvállalás díja (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) *MNB Növekedési Hitelprogram Fix nincs a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos Hirdetménye szerint 24

25 5.) TAKARÉK TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁSI HITEL (KVHFLDHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Futamidő 2-20 év Hitelösszeg A termőföld aukciós kikiáltási árának maximum 120%-a Kamat (évi) 3 havi BUBOR + 4 % Hitelbírálati díj egyszeri 1% egyszeri 1% További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 6.) TAKARÉK AGRÁRTÁMOGATÁSOK ELŐFINANSZÍROZÁSA KVHAGTHU Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön KVHAT3HU Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön 3 éves, KVHATRHU Takarék agrártámogatások előfinanszírozási kölcsön (rulírozó) Díj, jutalék, költség megnevezése Finanszírozható jogcímek Kamat Kezelési költség (kamatszerű) Futamidő Éven belüli finanszírozás esetén Éven túli finanszírozás (12 hónapon túlnyúló futamidő) és rulírozó hitel esetén Forint Egy összegben 3 évre történő finanszírozás esetén Előfinanszírozható közvetlen agrártámogatási jogcímek (egységes területalapú-, zöldítés-, fiatal gazda-, termeléshez kötött -, átmeneti nemzeti támogatások) mellett finanszírozhatók a Vidékfejlesztési Program egyszerűsített elbírálás alá eső jogcímei (területhez, állategyedhez kötött pályázatok), Sertésés baromfi állatjóléti támogatások előfinanszírozása, valamint az Egységes területalapú, zöldítés és fiatal gazda támogatás egy összegben, 3 évre történő előfinanszírozása. 1 havi BUBOR* + min. 1,5 % 3 havi BUBOR* + min. 1,5 % 3 havi BUBOR* + min. 2,5 % 0,75% 0,75% 0,75% következő naptári év július 30. napja A hitelszerződés 3 évre történő támogatás előfinanszírozásra köthető. A lejárat a szerződéskötést követő harmadik naptári év július 30. Rendelkezésre tartási díj Nincs Rulírozó hitel esetén a rendelkezésre tartott összeg után 0,75%/év Hitelbírálati vagy A hitel összegének egyszeri 1 %-a folyósítási díj nincs *1 és 3 havi BUBOR mértéke a mindenkor hatályos báziskamatok hirdetménye szerint. További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók Nincs 25

26 7.) TAKARÉK VP KOMPLEX A Takarék VP Komplex termékcsaládon belül az elemek az Ügyfél igényei szerint vehetők igénybe, azaz elemenként is kérhetők. Azonban önmagában a Takarék VP Komplex kiegészítő forgóeszköz finanszírozó része nem igényelhető. A konstrukción belüli finanszírozási lehetőségek: 1. Beruházási hitel: éven túli eseti hitel, az elnyert támogatáshoz kapcsolódó beruházások megvalósításához a vállalkozások (MKKV-k) részére nyújtható finanszírozás. A finanszírozás célja a számviteli törvényben meghatározott vagyonelemek beszerzésének/építésének finanszírozása. ÉVEN TÚLI BERUHÁZÁSI HITEL (KVHVPBHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Forint A beruházás nettó összege mínusz támogatás összege mínusz 5% önerő, de minimum 1 millió forint, állami viszontgarancia Kölcsön összege: mellett maximum 500 millió forint, COSME viszontgaranciával maximum 300 millió forint. Kezdő vállalkozás részére maximum 250 millió Ft. Futamidő: minimum 2, maximum 10 év. Hitelbírálati díj 0,5% beruházás üzembe helyezésétől számított 1 év, mely maximum Türelmi idő a rendelkezésre tartási idő lejáratát követően indul. Rendelkezésre tartási idő 2 év Rendelkezésre tartási díj 2% Saját erő minimum 5% Kamat (évi) 3 havi BUBOR + 2,5% AVHGA kezességi díj Módosítási díj: (az adós által kezdeményezett szerződésmódosításkor a fennálló tőketartozás után felszámítandó díj) Előtörlesztési díj (a fennálló tőketartozás egy részének, vagy teljes összegének előtörlesztése esetén 1%, minimum ,-Ft, maximum ,-Ft Az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hatályos hirdetménye szerint 2%, maximum ,- Ft egyszeri 1,5% kerül felszámításra További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 26

27 2. TAKARÉK VP KOMPLEX BERUHÁZÁSI HITEL NHP Fix* Díj, jutalék, költség megnevezése Ügyleti kamat Hitelbírálati díj Rendelkezésre tartási díj Kezelési költség Mérték max. fix 2,5 % p.a. nincs nincs nincs nincs Szerződés módosítási díj egyszeri 2% Előtörlesztési díj Kezességvállalás díja (AVHGA) *MNB Növekedési Hitelprogram Fix nincs AVHGA és a hitelintézet egyedi termékmegállapodása alapján 3. Támogatás előfinanszírozási hitel: éven túli eseti hitel, a Vidékfejlesztési Program beruházási jogcímeken pályázatot nyert vállalkozások (MKKV-k) által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutás elősegítése azok megelőlegezése révén. Már elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan, azok előfinanszírozására kerülhet igénylésre. ÉVEN TÚLI TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÓ HITEL (KVHVPTHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Kölcsön összege: minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft. Kezdő vállalkozás részére maximum 250 millió Ft. Lejárat eredeti (nem módosított) támogatói okirat keltétől számított max. 27 hónap Rendelkezésre tartási idő 2 év Rendelkezésre tartási díj 2% AVHGA kezességi díja Az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hatályos hirdetménye szerint Kamat 3 havi BUBOR + 2,5% 1%, minimum ,-Ft, maximum ,-Ft Módosítási díj: (az adós által kezdeményezett 2%, maximum ,- Ft szerződésmódosításkor a fennálló tőketartozás után felszámítandó díj) Előtörlesztési díj (a fennálló tőketartozás egy részének, vagy teljes egyszeri 1,5% összegének előtörlesztése esetén kerül felszámításra További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 27

28 4. Garancia a Szövetkezeti Hitelintézet a Vidékfejlesztési Program beruházási jogcímeken pályázatot nyert mikro-kis- és középvállalkozásokért vállalt önálló (vissza)fizetési kötelezettség vállalása, amelyet a Bank a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. A garancia előleg visszafizetési garancia és határozott időre szól. A garancia jogosultja a Magyar Államkincstár. HITELHELYETTESÍTŐ GARNCIÁKON BELÜL ELŐLEG VISSZAFIZETÉSI GARANCIA (KVHVPGHU) a támogatói okiratban szereplő, megítélt támogatás 50%-a, de Garancia maximum összege: legfeljebb 300 millió Ft. Induló vállalkozás részére maximum 150 millió Ft. Garancia lejárata: a kibocsátástól számított 2 év Az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hatályos AVHGA kezességi díj (éves) hirdetménye szerint 2,5% Garancia díja: (az esedékes éves díjfizetés időpontjában fennálló garancia állományára vetítve) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 5. Kiegészítő forgóeszköz hitel: éven túli eseti hitel. A pályázathoz kapcsolódó beruházás forgóeszköz-növekmény finanszírozására vállalkozások részére nyújtható finanszírozás. Hitelcél a VP támogatással megvalósuló beruházás vonatkozásában felmerülő tartós forgóeszköz finanszírozása szükség esetén. ÉVEN TÚLI KIEGÉSZÍTŐ FORGÓESZKÖZ HITEL (KVHVPFHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Forint minimum 1 millió Ft. maximum az ügyfél utolsó Kölcsön összege: teljes lezárt éves árbevételének 40%-a, de legfeljebb 200 millió Ft. Kezdő vállalkozás esetében maximum 100 millió Ft. Futamidő: a szerződéskötéstől számított 3 év. Türelmi idő a szerződéskötéstől számított 1 év AVHGA kezességi díja Az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hatályos hirdetménye szerint Kamat 3 havi BUBOR + 2,5% 1%, minimum ,-Ft, maximum ,-Ft Rendelkezésre tartási díj 2% Előtörlesztési díj (a fennálló tőketartozás egy részének, vagy egyszeri 1,5% teljes összegének előtörlesztése esetén kerül felszámításra) Módosítási díj: (az adós által kezdeményezett 2%, maximum ,- Ft szerződésmódosításkor a fennálló tőketartozás után felszámítandó díj) 28

29 További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 8.) TAKARÉK KÖZRAKTÁRJEGY FEDEZETE MELLETT TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁS (KVHTKKHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 4 % Hitelbírálati díj egyszeri 1% egyszeri 1% További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók 29

30 9.) TAKARARÉK GAZDAHITEL-GAZDAKÁRTYA ÉS TAKARÉK GAZDAHITEL GAZDAKÁRTYA PLUSZ (KVHGAZHU) H I R D E T M É N Y Takarék Gazdahitel Gazdakártya és a Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz konstrukcióhoz Hatályos: január 01-től Havi számlavezetési díj I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat A Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint. II. A Takarék Gazdakártya* kondíciói Megnevezés Díjtétel Esedékesség Éves kártyadíj 1-25 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Kártyaigénylést követően Társkártya díja kártyánként (maximum 3 társkártya) 4.000,- Ft Kártyaigénylést követően Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Minden egyéb kártyaműveleti és kártya tranzakciós Elszámolás beérkezésének Hirdetményében díj napja szereplő MasterCard Business bankkártya díjai szerint Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás) 10 db / nap - Az újonnan kibocsátásra kerülő Gazdakártya (fő és társkártya/ák) érvényességi ideje 3 év - 1 Készpénzbefizetés ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül ATM-en keresztül történő Készpénzbefizetés kizárólag nem lezárt, forint (HUF) bankszámlára történhet. Készpénzbefizetés nem lehetséges inaktív, lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen Bankkártyával. A szolgáltatás minden, a Hitelintézet bankszámláihoz kibocsátott bankkártyával igénybe vehető, a nap 24 órájában, a bankfiók nyitva tartásától függetlenül. 2 ATM készpénzbefizetési limit A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 100 db bankjegy fizethető be. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 500 Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft. A befizethető bankjegyek darabszáma az ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet. A pénzforgalmi jogszabályok módosulása okán január 13. napjától változtak a lakossági és vállalati bankkártyák/hitelkártyák esetében alkalmazott kártyatiltási és pótlási díjak. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a Hitelintézet a hirdetmények közzétételétől függetlenül a jelen hirdetményben feltüntetett díjakat alkalmazza a január 13. napjától érkezett bejelentésekre, illetve pótlási igényekre. *Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi számlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. 30

31 III. Takarék Gazdahitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Hitelösszeg: Futamidő: ,- Ft-tól ,- Ft-ig, százezer forintonként emelkedő összegben minimum 91 nap maximum 3 év. Ügyleti kamat: Kezelési költség Referenciakamat: 1 havi BUBOR Kamatfelár: 4,5 %pont /év 0,8 %/ év Naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kamat megfizetése a hitelkeret terhére is történhet) Naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kezelési költség megfizetése a hitelkeret terhére is történhet) Késedelmi kamat: A késedelmes tőketartozásra ügyleti kamat + 6 % pont /év, minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kezesség díja: Az Alapítvány készfizető kezessége maximum a mindenkori hitel tőke összegének 80 %-a. A díjfizetés alapja a kezességvállalással érintett teljes tőkeösszeg. Lásd a Hirdetmény melléklete (K10/b. számú melléklet). AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.1. pontjában rögzített forgóeszközhitelekre vonatkozó kedvezményes - évenkénti díj. Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján a Hirdetmény I.1 pontjában rögzített forgóeszköz hitelekre vonatkozó kedvezményes díjon a kezesség nem nyújtható, úgy az Alapítvány a mindenkori Hirdetményében rögzített díjakon vállal kezességet, amennyiben azok nyújtásának feltételei fennállnak. Az alapítvány saját kockázatra vállalt kezessége esetén a AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.3. pontjában rögzített - évenkénti díj. Az AVHGA Üzletszabályzatának elérhetősége: / Letölthető dokumentumok / Hatályos Üzletszabályzat A díj megfizetése a készfizető kezességi szerződés hatálybalépésének feltétele. A kezességi díj a hitelkeret terhére is teljesíthető. IV. Takarék Gazdahitel Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére Megnevezés Mérték Esedékesség Ügyleti kamat: Referenciakamat: 1 havi BUBOR Kamatfelár: 4,5 %pont /év Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagoknak kamatkedvezmény figyelembevételével számított kamatfelár: 3,50%pont/év Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt forgalmi elvárást, úgy a kamatkedvezményre (1,00%pont/év) való jogosultság megszűnik, a továbbiakban a Hitelintézet jogosult 4,5%pont/év kamatfelárat felszámítani. Naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kamat megfizetése a hitelkeret terhére is történhet) Esedékes: a kedvezményre való jogosultság megszűnését követő negyedévtől Kezelési költség 0,8%/év Amennyiben az Ügyfél a közvetlen agrártámogatásait a Hitelintézetnél finanszíroztatja elő, úgy a Takarék Gazdahitel Plusz hitel futamidején belül arra (azokra) a naptári negyedéves időszakokra, melyek alatt az Ügyfél Hitelintézetnél kötött közvetlen agrártámogatást előfinanszírozó kölcsönszerződése fennáll, a kezelési költség elengedésre kerül 31

32 A IV. Takarék Gazdahitel Gazdakártya Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére elnevezésű pontban nem szabályozott kérdésekben a III. Takarék Gazdahitel-Gazdakártya kondíciói pontban foglaltak szerint kell eljárni. 10.) TAKARÉK AGRÁR BERUHÁZÁSI HITEL (KVHTABHU) Díj, jutalék, költség megnevezése Mérték Kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 2% Kezességvállalási díj: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetménye szerint Hitelbírálati díj: egyszeri 1% Rendelkezésre tartási díj 2% 1 %, Módosítási díj: (az adós által kezdeményezett 2%, maximum ,- Ft szerződésmódosításkor a fennálló tőketartozás után felszámítandó díj) Előtörlesztési díj (a fennálló tőketartozás egy részének, vagy teljes egyszeri 1,5% összegének előtörlesztése esetén kerül felszámításra) További felszámítható díjak a hirdetmény Hitelekkel kapcsolatos egyéb, általános ügyintézési díjak részében találhatók V. MFB REFINANSZÍROZOTT HITELEK MFB által refinanszírozott Hitelek 1.) MFB AGRÁR FORGÓESZKÖZ HITELPROGRAM 2020 A hitel típusa: éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, illetve tenyészállat vásárlás esetén beruházási hitel Hitelcélok: Állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz, valamint tenyészállat-vásárlás finanszírozás Ügyleti kamat 3 havi EURIBOR + RKAF (2017-ben 2,0%/év) + hitelintézeti kamatfelár (3,5%) Hitelbírálati díj Módosítási díj Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj Futamidő: maximum 6 év Rendelkezésre tartási idő: maximum 1 év Türelmi idő: maximum 3 év 0,5 %, maximum: Ft Egyszeri 1 %, amely a szerződéskötést követően, de legkésőbb az első folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után. a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft 0,4%/év Nem kerül felszámításra. 32

33 A hitel pénzneme: Forint (nincs árfolyamkockázat) A hitel összege: legalább 1 millió és legfeljebb 50 millió, termeltetők esetében maximum 500 millió forint Saját erő: nem szükséges A Hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a földművelésügyi miniszter az esedékes kamatfizetéshez az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mértékű kamattámogatást biztosít. 2.) MFB KISFALUDY TURIZMUS-FEJLESZTÉSI HITELPROGRAM ( TŐL) A hitel összege: Saját erő: Futamidő: Rendelkezésre tartási idő: Türelmi idő: Kamat: Kezelési költség Folyósítási jutalék: Módosítási díj: Rendelkezésre tartási jutalék: Előtörlesztési díj: Késedelmi kamat: 6% meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén min. 10 M Ft, max. 500 M Ft. új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén min. 10 M Ft, max. 3 milliárd Ft. minimum 10 % (amely állami támogatást is tartalmazhat) legalább 2 év, legfeljebb 15 év. legfeljebb 3 év. legalább 2 év, legfeljebb 15 év Ügyleti kamat = 3 h EURIBOR + RKV1 + hitelintézeti kamatfelár Refinanszírozási RKV1 kizárólag az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési kamatfelár Hitelprogram esetén alkalmazásra kerülő refinanszírozási mértéke: kamatfelár, melynek mértéke 2017-ben 0,70%/év, amely MFB vonatkozó gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálásra Hitelintézeti kamatfelár mértéke: nem számítható fel. kerül 2,5%/év egyszeri 1%, de legfeljebb 500 ezer forint. a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1,0%-a, és legfeljebb 500 ezer forint. a rendelkezésre tartási időszakot követően pedig a fennálló tőketartozás 1,0%-a, de legfeljebb 500 ezer forint. 0,4%/év. 2 %, minimum ,-Ft A hitelprorgram célja: a kormányzati stratégia szerinti turizmusszakmai feladatok MTÜ általi integrált végrehajtásához kapcsolódva, olyan kedvező árazású finanszírozás biztosítása, amely hatékonyan hozzájárul a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, meglévő szerepének erősítéséhez, s ezen keresztül hazánk turisztikai vonzerejének növeléséhez azáltal, hogy Magyarország területén megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásával elősegíti a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztését, új kapacitások létrehozását, meglévő kapacitásaik bővítését, kihasználtságuk javítását, illetve a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelését, továbbá a hazai vendéglátóhelyek infrastruktúrájának fejlesztését, új turisztikai attrakciók létrehozását, meglévők fejlesztését, rendezvényszervezéshez szükséges beruházások megvalósítását. 3.) MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ- ÉS FORGALMAZÓ FINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM (MFB VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI PROGRAM HITELCÉL) Hitelprogram célja: A Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártók gyártókapacitásának fejlesztése, értékesítési tevékenységének bővítése, a mezőgazdasági gépek forgalmazásának elősegítése. 33

34 Hitel típusa: A gyártási tevékenység bővítésének érdekében éven túli beruházási hitel, és forgóeszközhitel (ide nem értve a készletfinanszírozó hitelt, amelyre jelen Termékleírásban eltérő feltételek kerültek meghatározásra), illetve a forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó éven túli készletfinanszírozó hitel (továbbiakban: Hitel). Beruházási hitel kamata Forgóeszközhitel és készletfinanszírozó hitel kamata Kezelési költség Folyósítási jutalék Módosítási díj Projektvizsgálati vagy bírálati díj Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj Késedelmi kamat 3 havi EURIBOR + RKG1 (2018-ban 0,91%/év) + hitelintézeti kamatfelár (legfeljebb 1,7%/év) 3 havi EURIBOR + RKG2 (2018-ban 1,43%/év) + hitelintézeti kamatfelár (legfeljebb 1,7%/év) Nem kerül felszámításra A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1% A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1%-a és legfeljebb 1 millió forint, a rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 millió forint. A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1%, és legfeljebb 1 millió forint. A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a vállalkozás által fizetendő késedelmi kamat mértékét az aktuáliskondíciós listája szerint határozhatja meg. 4.) MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI VEVŐFINANSZÍROZÁSI ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING PROGRAM (MFB VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI PROGRAM LÍZINGCÉL) Program célja A Program célja olyan új - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az internetes honlapján hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (a továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő - mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó (a továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő gépkereskedők (a továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít. Lízing típusa Zárt végű pénzügyi lízing (a továbbiakban: Lízing). Lízing összege Saját erő Ügyleti kamat1: Ügyleti kamat2: Intézményi készfizető kezesség díja minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft. A saját erő mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozó áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó bekerülési érétkének regionális beruházási támogatási kategória esetén legalább 25%-a minden állami támogatástól mentesen. Amennyiben a vállalkozó áfa visszaigénylésre nem jogosult, az áfa mértékének megfelelő nagyságú saját erővel kell rendelkeznie. 3 havi EURIBOR + 3,30% / év megegyezik az ügyfél egyéni referencia rátájának mértékével Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és hirdetménye szerint. 34

35 Futamidő Szerződésmódosítási díj Lízingdíj tőkerész esedékessége Lízingdíj kamatrész esedékessége a megvásárolt gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de legfeljebb 7 év. MFB hatályos kondíciós listája szerint. 1. naptári negyedévente egyenlő nagyságú részeltekben, a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján, vagy 2. évente egyenlő nagyságú részletekben az ügyfél választása szerinti negyedév utolsó hónapjának 15. napján. naptári negyedévente, a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján 5.) MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI VEVŐFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM (MFB VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI PROGRAM HITELCÉL) Hitelprogram célja A Hitelprogram célja olyan új - a Magyar Államkincstár (továbbiak: Kincstár) által az internetes honlapján hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő - mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó (továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő gépkereskedők (továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít. Hitel típusa Éven túli beruházási hitel (továbbiakban: Hitel). Beruházási hitel kamata Kezelési költség Folyósítási jutalék Módosítási díj Projektvizsgálati vagy bírálati díj Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj Késedelmi kamat 3 havi EURIBOR + RKG3 (2018-ban 0,91%/év) + hitelintézeti kamatfelár (legfeljebb 2,4%/év) Nem kerül felszámításra A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1% A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1%-a és legfeljebb 1 millió forint, a rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 millió forint. A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1%, és legfeljebb 1 millió forint. A hitel nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a vállalkozás által fizetendő késedelmi kamat mértékét az aktuáliskondíciós listája szerint határozhatja meg. 35

36 VI. HITELÜGYLETEK BIZOTSÍTÉKÁUL SZOLGÁLÓ VAGYONTRÁGYAK FORGALMI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEI: Kivonat a hitelügyletek biztosítékául szolgáló ingatlanok értékbecslésének szakértői díjazásáról: Ingatlan típusa: értékbecslés díja: Garázs Ft + Áfa Építési telek m 2 -ig Ft + Áfa Társasházi lakás m 2 -ig Ft + Áfa 100 m 2 felett Ft + Áfa Családi ház, üdülő, nyaraló m 2 -ig Ft + Áfa 300 m 2 felett egyedi megállapodás szerint Fejleszthető területek (nem beépített) m 2 -ig Ft + Áfa m 2 felett Ft + Áfa Mezőgazdasági területek (nem beépített) m 2 -ig Ft + Áfa 1,1-10 ha-ig Ft + Áfa 10,1-100 ha-ig Ft + Áfa 100,1 ha felett 10,0 ha-ónként plusz* Ft + Áfa Kereskedelmi jellegű / jövedelemtermelő ingatlan (üzlet, üdülő, szálloda, bériroda, vendéglátó egység stb.) 0-50 m 2 -ig Ft + Áfa m 2 -ig Ft + Áfa m 2 -ig Ft + Áfa m2- ig Ft + Áfa 000 m 2 felett Ipari, mezőgazdasági és egyéb telephely (üzemcsarnok, műhely, raktár, tároló, istálló stb.) egyedi megállapodás szerint m Ft + Áfa m Ft + Áfa m Ft + Áfa m Ft + Áfa m Ft + Áfa m 2 felett egyedi megállapodás szerint Aktualizálás (ha jelentős változás nem történt) saját értékelés esetén három éven belül a díj 50 % - a. Készültségi fok meghatározása (Bank v. megbízottja részéről) lakóingatlan nem lakóingatlan Ft + Áfa egyedi megállapodás szerint Kiszállási díj az értékbecslő telephelye szerinti megye területén, ingyenes, a többi területen 36 Ft/km + ÁFA, de minimum 5.000,- Ft + ÁFA. Az értékbecslő munkadíja szemrevételezéskor a helyszínen fizetendő. 36

37 VII. HITELEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB, ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉSI DÍJAK Nyomtatványköltség Késedelmi kamat: Díj, jutalék, költség megnevezése az esedékességkor meg nem fizetett kölcsöntartozás után az ügyleti kamat felett az esedékességkor meg nem fizetett hiteldíj után Felmondási díj Felszólítási díj Felmondást követő követelésérvényesítés díja: Postaköltség Helyszínelési díj Földhivatali ügyintézés díja (banki ügyintézés esetén) TAKARNET díj (Tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezés a TakarNet rendszerből (szemle ill. teljes tul.lap) Földhivatali törlési hozzájárulás kiállítása Ügyfél kérésére kiállított igazolások, egyenlegközlés, szerződések másolásának díja KHR lekérdezés, feltöltés díja Mérték 1.500,-Ft 6% 6% 2.500,-Ft 1.500,-Ft ,-Ft 300,- Ft szerződés szerinti összeg 0,5 %-a, min ,- Ft 5.000,-Ft / alkalom + a mindenkori illetéktörvény szerinti illeték költsége 4.600,- Ft/ hiteles tulajdoni lap, 1.500,-Ft / nem hiteles tulajdoni lap, 3.000,- Ft/térképmásolat 2.000,- Ft / alkalom 2.000,- Ft / alkalom 2.500,- Ft / fő / alkalom Ügyféltudakozvány (KHR) Bankinformáció nyújtása (ügyfél kérésére, más vállalkozásnak, hitelintézetnek) Konverziós díj (a szerződéses összegre vetítve deviza vételi árfolyamon) 5.000,- Ft / fő 3.000,- Ft / fő / alkalom 0,2 % min. 3 EUR Projektvizsgálati díj 0,8% Ügyfél kérésére cégkivonat lekérés díj 4.000,-Ft + ÁFA / lekérés Swift igazolás lekérésének díja Módosítási díj (az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén felszámítandó díj) Prolongációs díj (a hitel futam idejének ügyfél által kezdeményezett meghosszabbítása esetén feszámítandó díj) Előtörlesztési díj (a fennálló tőketartozás egy részének, vagy teljes összegének előtörlesztése esetén kerül felszámításra) 3.000,-Ft / lekérés egyszeri 2% 2% minimum ,-Ft. 2% minimum ,-Ft Monitoring díj szerződés szerinti összeg 0,5%, 37

38 (a hitelügylettel kapcsolatos időszakos felülvizsgálat általános költségeinek fedezete céljából felszámított díj) Hitelígérvény díja: - kötelezettségvállalással nem járó elvi hitelígérvény esetén - visszavonhatatlan kötelezettségvállalással járó végleges hitelígérvény esetén Kezességvállalás díja (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) Kezességvállalás díja (Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) egyszeri 3 ezrelék, de min ,- Ft egyszeri 1 %, de min ,- Ft a Garantiqa hatályos Hirdetménye szerint az AVHGA hatályos Hirdetménye szerint 38

39 VIII IG MÉG ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK: 1. BETÉT FEDEZETŰ (LOMBARD) HITEL Forint Hitel előkészítési díj 0,5%, min ,- Ft Kamat (évi) A hitelfedezeti betét betéti kamata 2 +3,0 % Folyósítási jutalék 1,0% 1,0%, min ,- Ft Rendkívüli ügyintézési díj 1 1,5% Szerződésmódosítási díj 2%, Lombard hitelt más Ft megtakarítási forma, deviza, valamint értékpapír fedezetek mellett a Bank egyedi megállapodás alapján folyósít! 2. ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓSZÁMLAHITEL Kamat: Rendelkezésre tartási jutalék (a ki nem használt számlahitel-keret része után): : Forint 1 havi Bubor referencia kamat fő lakosságszám alatt: + 3% kamatfelár, fő lakosságszám vagy felett, de fő lakosságszám alatt + 3%, fő lakosságszám vagy felett 2%, minimum 0,5% minimum 0,75%, de minimum ,-Ft. 3. ÉVEN BELÜLI, EGYÉB TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁS Finanszírozható jogcímek Forint Minden egyéb támogatás előfinanszírozás, mely nem tartozik a közvetlen agrártámogatási jogcímek (egységes területalapú-, zöldítés-, fiatal gazda-, termeléshez kötött -, átmeneti nemzeti támogatások) valamint a Vidékfejlesztési Program egyszerűsített elbírálás alá eső jogcímei (területhez, állategyedhez kötött pályázatok), Sertés- és baromfi állatjóléti támogatások előfinanszírozása, illetve az Egységes területalapú, zöldítés és fiatal gazda támogatás egy összegben, 3 évre történő előfinanszírozása ügyletek körébe. Kamat 1 havi BUBOR* + 4 % Futamidő következő naptári év július 30. napja Rendelkezésre tartási díj Nincs Kezelési költség Kamatszerű elszámolás estén: a fennálló hitelállomány 0,75 %/év Futamidő végi egyösszegű elszámolás estén: a folyósított hitelösszeg 0,75 %-a Hitelbírálati díj A hitel összegének egyszeri 0,75 % nincs *1 havi BUBOR mértéke a mindenkor hatályos báziskamatok hirdetménye szerint. 4. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL Forint Kamat (évi) JBA + 6% Rendelkezésre tartás (évi) 2,5% Hitel előkészítési díj 1,0%, min. 15,000,- Ft Kezelési költség (havi) 0,2% 1,0%, min ,- Ft 39

40 Rendkívüli ügyintézési díj 3 1,5% Szerződésmódosítási díj 2,0% 5. TÁRSASHÁZI KAMATTÁMOGATOTT FELÚJÍTÁSI HITEL (5) Társasházi kamattámogatott felújítási hitel 4 Forint Kamat (évi) 3 havi BUBOR + 6,75 % Kamattámogatás Kamattámogatás: 1-5. évben: 70%; évben: 35% Kezelési költség - Rendkívüli ügyintézési díj 5 1,5%, min ,- Ft 1,5% Szerződésmódosítási díj 2% 6. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI KEZESSÉG VÁLLALÁS MELLETT NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÓ HITEL Kamat: Rendelkezésre tartási jutalék (a ki nem használt számlahitelkeret része után): : Forint 1 havi Bubor referencia kamat fő lakosságszám alatt: + 3% kamatfelár, fő lakosságszám vagy felett, de fő lakosságszám alatt + 3%, fő lakosságszám vagy felett 2%, minimum 0,5% minimum 0,75%, de minimum ,-Ft. 7. PROJEKTFINANSZÍROZÁSI HITEL (ÉRTÉKESÍTÉS VAGY BÉRBEADÁS CÉLJÁBÓL LAKÓINGATLANT ÉPÍTŐ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE). Forint Futamidő maximum 3 év (preferált 1-2 év) Hitelösszeg a beruházás nettó értékének maximum 70%-a Előértékesítés mértéke minimum 30% Saját erő mértéke minimum 30% Kamat (évi) 3 havi BUBOR + maximum 3,5 % (egyedi minősítés alapján kedvezmény) Hitelbírálati díj (egyszeri) 0,5% Folyósítási jutalék (egyszeri) 0,5% Projekt ellenőrzési díj ,-Ft / alkalom 4 Lakásszövetkezetek, társasházak részére nyújtható kedvezményes felújítási hitel (12/2001.(I.31.) korm. rendelet alapján) 5 A végtörlesztés technikai adminisztrációjához kapcsolódóan kerül felszámításra. 40

41 8. ÉVEN TÚLI, EGYÉB TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁS Éven túli finanszírozás esetén Egy összegben 3 évre történő finanszírozás esetén (rulírozó hitel) Forint Minden egyéb támogatás előfinanszírozás, mely nem tartozik a közvetlen agrártámogatási jogcímek (egységes területalapú-, zöldítés-, fiatal gazda-, termeléshez kötött -, átmeneti nemzeti támogatások) valamint a Vidékfejlesztési Program Finanszírozható egyszerűsített elbírálás alá eső jogcímei (területhez, állategyedhez kötött pályázatok), jogcímek Sertés- és baromfi állatjóléti támogatások előfinanszírozása, illetve az Egységes területalapú, zöldítés és fiatal gazdatámogatás egy összegben, 3 évre történő előfinanszírozása ügyletek körébe. Kamat 3 havi BUBOR* + 4 % 3 havi BUBOR* + 4 % Futamidő következő naptári év július 30. napja A hitelszerződés 3 évre történő támogatás előfinanszírozásra köthető. A lejárat a szerződéskötést követő harmadik naptári év július 30. Rendelkezésre tartási Rulírozó hitel esetén a rendelkezésre Nincs díj tartott összeg után 0,25 1%/év Kezelési költség Kamatszerű elszámolás estén: a fennálló hitelállomány 0,75 %/év Futamidő végi egyösszegű elszámolás estén: a folyósított hitelösszeg 0,75 %-a Hitelbírálati díj A hitel összegének egyszeri 0,75 % nincs * 3 havi BUBOR mértéke a mindenkor hatályos báziskamatok hirdetménye szerint. 41

42 IX. NEM IGÉNYELHETŐ, DE MÉG ÁLLOMÁNNYAL RENDELKEZŐ HITELEK 1. FOLYÓSZÁMLA HITELKERET Csak forintban igényelhető! Kamat (évi) JBA + 4,0% Rendelkezésre tartás (évi) 2,5% Hitel előkészítési díj 1,0 %, minimum 15,000,- Ft 1,0%, min ,- Ft Rendkívüli ügyintézés díja 1 1,5% Szerződésmódosítási díj 2% 2. FORGÓESZKÖZHITEL Forint Kamat (évi) JBA + 4% Rendelkezésre tartás (évi) 2% Hitel előkészítési díj egyszeri 1,0%, minimum ,- Ft Kezelési költség (havi) 0% 1%, min ,- Ft Rendkívüli ügyintézési díj 1 1,5% Szerződésmódosítási díj 2%, 3. Bankgarancia Garancia díj (éves) betét fedezet mellett jelzálog fedezet mellett Forint 2,0%, minimum ,- Ft 3,0%, minimum ,-Ft 1,5%, min ,- Ft 1 A végtörlesztés technikai adminisztrációjához kapcsolódóan kerül felszámításra. 2 A hitelfedezeti betétre hirdetménytől eltérő, kedvező kamatot ajánl a Bank! 42

43 Bizalom folyószámlahitel Csak forintban igényelhető! Kamat (évi) JBA + 7,0% Rendelkezésre tartás (évi) 2,0% Hitel előkészítési díj 1,0%, minimum 15,000,- Ft 1,0%, min ,- Ft Rendkívüli ügyintézés díja 26 1,5% Szerződésmódosítási díj 2%, maximum ,- Ft Bizalom folyószámlahitel ( ig igényelt hitelek esetén!) Csak forintban igényelhető! Kamat (évi) 14% Rendelkezésre tartás (évi) 2,0% Hitel előkészítési díj 1,5%, min.: ,-Ft díjmentes Rendkívüli ügyintézés díja 26 díjmentes Szerződésmódosítási díj 0,5%, maximum ,- Ft Forgóeszközhitel CHF Kamat (évi) 1 havi CHF LIBOR + 8,0% Rendelkezésre tartás (évi) 1-2,5% Hitel előkészítési díj 1-1,5% Kezelési költség (havi) 0,1% 1%, min. 200 CHF Rendkívüli ügyintézési díj 26 1,5% Szerződésmódosítási díj 2% Beruházási hitel CHF Kamat (évi) 3 havi CHF LIBOR 8,0% Rendelkezésre tartás (évi) 2,5% Hitel előkészítési díj 1,5%, min. 320 CHF Kezelési költség (havi) 0,1% 1%, min. 200 CHF Rendkívüli ügyintézési díj 10 1,5% Szerződésmódosítási díj 2% 26 A végtörlesztés technikai adminisztrációjához kapcsolódóan kerül felszámításra. 43

44 Szabad felhasználású jelzáloghitel CHF Kamat (évi) 3 havi CHF LIBOR + 8,5% Rendelkezésre tartás (évi) 2,5% Hitel előkészítési díj 1,5%, min. 320 CHF Kezelési költség (havi) 0,1% 1,0%, min. 200 CHF Rendkívüli ügyintézési díj 17 1,5% Szerződésmódosítási díj 2,0% Víziközmű hitel 30 Forint Kamat (évi) 17,0% Rendelkezésre tartás (évi) - Kezelési költség - Rendkívüli ügyintézési díj 18 1,5%, min ,- Ft 1,5% Szerződésmódosítási díj 2,0% Agrártámogatás megelőlegező hitel (Egységes területalapú (SAPS) támogatás előfinanszírozásának megelőlegezésére nyújtott kölcsön) Mezőgazdasági ügyfelek részére Forint Kamat (évi) 3 havi BUBOR* + 2,9% Kezelési költség (évi) 0,75% Hitelbírálati díj (egyszeri díj) 0,75%, minimum ,-Ft maximum ,-Ft. Rendelkezésre tartási díj nincs nincs *3 havi BUBOR mértéke a mindenkor hatályos báziskamatok hirdetménye szerint. 17 A végtörlesztés technikai adminisztrációjához kapcsolódóan kerül felszámításra. 30 Víziközmű társulatoknak közművek létesítésére nyújtható beruházási hitel 18 A végtörlesztés technikai adminisztrációjához kapcsolódóan kerül felszámításra. 44

45 MNB NHP hitel MNB Növekedési Hitel Program (NHP) 2 HIRDETMÉNYE KKV ügyfelek részére Beruházási hitel, Forgóeszközhitel, Faktoring, EU-s támogatás előfinanszírozása érvényes: július december 31-ig Díjak Kamat Szerződésmódosítási díj Mértéke 2,5%/év 2% minimum ,-Ft maximum ,-Ft Rendelkezésre tartási jutalék (a leszerződött kölcsön igénybevételének elmaradása miatt felszámítandó) egyszeri 2% Mulasztási díj (az elmaradt számlaforgalom összege után kerül 0,25% felszámításra) A Bank további költséget, díjat, jutalékot nem számít fel a vállalkozásnak, kivéve a harmadik személynek fizetendő egyszeri költséget (pl.: tulajdoni lap lekérdezés díja, KHR lekérdezés díja, értékbecslés díja, közjegyzői díj). MNB által refinanszírozott Hitelek Díjak Kamat MNB Növekedési Hitel Program (NHP) 3 KKV ügyfelek részére érvényes: január március 31-ig Mértéke 2,5%/év Szerződésmódosítási díj 2% minimum ,-Ft maximum ,-Ft A Bank további költséget, díjat, jutalékot nem számít fel a vállalkozásnak, kivéve a harmadik személynek fizetendő egyszeri költséget (pl.: tulajdoni lap lekérdezés díja, KHR lekérdezés díja, értékbecslés díja, közjegyzői díj). TAKARÉKPONTBAN FORGALMAZOTT NEM IGÉNYELHETŐ HITELEK (1) TakarékHitel Plusz Főbb Kondíciói Érvényes: november 20-tól október 30. Díjak Mértéke A/ Hitelkondíciók saját forrás terhére történő finanszírozáskor: Hitelbírálati díj ( egyszeri ) a felvett összeg 1 %-a Hitel kamat (évi) 3 havi BUBOR + 3,50 % Kezelési költség (egyszeri) 1% Rendelkezésre tartási díj (a kölcsön még le nem hívott összegére vetített díj) 2% Szerződésmódosítási díj (a módosítást követően fennálló kölcsönösszeg) Előtörlesztési díj (az előtörlesztendő összeg után kerül felhasználásra) 2% 2% B/ NHP 2 konstrukció terhére történő finanszírozás esetén 45

46 Kamat évi (A kamat mértéke tartalmazza a Garantiqa hirdetményben közzétett a Garantiqa által felszámított éves garanciadíjat.) 2,50% C/ Mindkét konstrukció esetén: Kezességvállalás díja: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint Forgalom megváltási díj: 2% Késedelmi kamat: az esedékesség napjától a megfizetés napjáig számított kamat, az esedékességkor meg nem fizetett összegre vetítve. Mértéke az ügyleti kamaton felül évi 6%. Refinanszírozott hitelek esetén a Bank nem számít fel előtörlesztési díjat! Új Magyarország Hitelprogramok Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Forint Hatályos: tól Kamat (évi) 19 3 havi EURIBOR+évi 4% Kezelési költség Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék Legfeljebb egyszeri 1,0%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Módosítási díj 2 % Projektvizsgálati díj 0,8 % Rendelkezésre tartási jutalék 0,25 %/év Előtörlesztési díj 2% Kis- és Középvállalkozói hitelprogram Hatályos: tól Forint Kamat (évi) havi EURIBOR*0,75+0,75%+évi 5% Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. Egyszeri 1,0%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Egyszeri díjként kerül felszámításra: ,- Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a 0,25 %/év Nem kerül felszámításra Módosítási díj Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1%-a, de legalább ,- Ft 19 Negyedévente fizetendő! 20 Negyedévente fizetendő! 21 Negyedévente fizetendő! 46

47 Agrárfejlesztési Hitelprogram Hatá lyos: tő l Forint Kamat (évi) 36 3 havi EURIBOR+évi 6% Kezelési költség Folyósítási jutalék Kisvállalkozói Hitel Nem kerül felszámításra. Egyszeri 1,0%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Módosítási díj 2 % Projektvizsgálati díj 0,8 % Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj 0,25 %/év Nem kerül felszámításra. Hatályos: től Forint Kamat (évi) 34 3 havi EURIBOR+évi 4% Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj Módosítási díj Kezességvállalási díj Forgóeszköz Hitelprogram Nem kerül felszámításra. Egyszeri 1,0%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Egyszeri díjként kerül felszámításra: ,- Ft+ a hitelösszeg 0,1 %-a 0,25 %/év Nem kerül felszámításra. Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1%-a, de legalább ,- Ft A készfizető kezességvállalási díjat az ügyfél helyett az MFB Zrt. fizeti meg a Garantqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére. Hatályos: től Forint Kamat (évi) 35 ½* 1 havi BUBOR+1,25%+évi 4% Kezelési költség Egyszeri, a teljes hitelösszeg 1%-a - - Ebből refinanszírozási kezelési költség Egyszeri, a teljes hitelösszeg 0,5 % Módosítási díj 2 % Rendelkezésre tartási jutalék 0,25 %/év Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hatályos: től Forint Kamat (évi) 3 havi BUBOR+évi 4% Kezelési költség Egyszeri 1,0%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Módosítási díj 2 % Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra. Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 47

48 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram A hitel típusa: éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, illetve tenyészállat vásárlás esetén beruházási hitel Hitelcélok: Állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz, valamint tenyészállat-vásárlás finanszírozás Ügyleti kamat 3 havi EURIBOR (jelenleg 0,22%) + RKF2 (2013-ban 4,0%/év) + hitelintézeti kamatfelár (3,5%) - költségvetési kamattámogatás mértéke* = 3,86%* Hitelbírálati díj Módosítási díj Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj 0,5 %, maximum: Ft Egyszeri 1 %, amely a szerződéskötést követően, de legkésőbb az első folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után. a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft 0,4%/év Nem kerül felszámításra. *A költségvetési kamattámogatás mértéke a teljes ügyfélkamat (aktuálisan legfeljebb 7,72%) 50%-a, de legfeljebb 4,0% lehet. Amennyiben a vonatkozó támogatási kategóriában az Ügyfél rendelkezésére álló szabad, általa még fel nem használt de minimis keret összege e költségvetési kamattámogatás mértékét le nem korlátozza, az ügyfél által fizetendő kamat mértéke legfeljebb évi nettó 3,86%. Futamidő: maximum 6 év Rendelkezésre tartási idő: maximum 1 év Türelmi idő: maximum 3 év A hitel pénzneme: Forint (nincs árfolyamkockázat) A hitel összege: legalább 1 millió és legfeljebb 50 millió, termeltetők esetében maximum 500 millió forint Saját erő: nem szükséges A Hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a vidékfejlesztési miniszter az esedékes kamatfizetéshez a hitelkamat 50%-áig, de legfeljebb évi 4,0%-os mértékű kamattámogatást biztosít. Sikeres Magyarországért Hitelprogramok: Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Hatályos: től Forint Kamat (évi) 1,3-4,6-9. hitelcélok esetén 2.hitelcél esetén 3 havi EURIBOR+évi 2,5% 3 havi EURIBOR+évi 3,5% Kezelési költség Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék Nem kerül felszámításra. Egyszeri díj, melynek mértéke: 1 milliárd forint hitelösszegig a hitel teljes összegének legfeljebb 1,5%-a Projekt vizsgálati díj 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5%-a,továbbá az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a Szerződésmódosítási díj 2% Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. Nem kerül felszámításra 48

49 2.2. Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram MFB - Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram 5. hitelcélja szerinti termőföld vásárlás 2.3. MFB Kisvállalkozói Hitel Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj Módosítási díj Kezességvállalási díj 3 havi EURIBOR + 5 %/év Nincs Egyszeri 1 %, amely szerződéskötéskor kerül felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve. Egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve. Egyszeri díjként kerül felszámításra: 25 ezer forint+a hitelösszeg 0,1 %-a 0,25%/év Nincs A fennálló hitelösszeg 0,1%-a, de legalább 10 ezer Ft A készfizető kezességvállalási díj az ügyfél részére nem kerül felszámításra. Érvényes:

50 2.4. MFB Önkormányzati Kisösszegű Hitel Ügyleti kamat A hitel ügyleti kamata 3 havi EURIBOR + RKO 1 + legfeljebb 2,5%/év. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatainak 2 keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető (elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozására felhasznált hitel kamata a türelmi idő alatt RKO3 + legfeljebb 2,5%/év. Kezelési költség Folyósítási jutalék Nem kerül felszámításra. Nem kerül felszámításra. Projektvizsgálati díj vagy hitelbírálati díj Módosítási díj A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listájának megfelelően, de egyszeri díj, amelynek mértéke: 1 milliárd forint hitelösszegig a hitel teljes összegének legfeljebb 1,5%-a, 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5 %-a, továbbá az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a. A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft. Rendelkezésre tartási jutalék Előtörlesztési díj 0,4 %/év Nem kerül felszámításra. Érvényes: Az RKO1 és az RKO3 az MFB refinanszírozási kamatfelárak, amelyek mértéke évente változó, január 1-től az RKO1 évi 2%, az RKO3 évi 1%. A következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig közleményben hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelárak mértéket. 2 A KEOP Egészséges, tiszta települések prioritása keretében kiírt Szennyvízelvezetés és tisztítás, 1.2.0/B. Szennyvízelvezetés és tisztítás,1.3.0 Ivóvízminőség javítása; Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, 1.1.1/B. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázatok Panel Plusz Hitelprogram Kamat (évi) 22 Lakóközösség esetén Települési Önkormányzat esetén Kezelési költség Folyósítási jutalék Forint 3 havi EURIBOR+évi 3,5% 3 havi EURIBOR+évi 2,5% Nem kerül felszámításra. Nem kerül felszámításra. Projekt vizsgálati díj 0,8 % Módosítási díj 2 % Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításnál. Nem kerül felszámításnál. Hatályos: től 22 Negyedévente fizetendő! 50

51 TAKARÉK VP BANKGARANCIA ÉVEN BELÜLI ÉS ÉVEN TÚLI (KÖZPONTI FEJLESZTÉSŰ AJÁNLOTT TERMÉK) Garancia díja AVHGA kezességvállalási díja maximum 50 millió forint összegű garancia esetén évi 2,5 %, de minimum 50 ezer Ft. évi 0,6% 80%-os mértékű kezességvállalás esetén millió forint közötti garancia estén évi 1,424% évi 1,245% évi 1,068% évi 2,5% 80%-os mértékű kezességvállalás esetén ( millió Ft közötti garancia esetén) 70%-os mértékű kezességvállalás esetén ( millió Ft közötti garancia esetén) 60%-os mértékű kezességvállalás esetén ( millió Ft közötti garancia esetén) (1) Pannon Növekedést Segítő Hitel (PNSH) KKV ügyfelek részére Forint Kamat (évi) mindenkori JBA + 3,5% Hitel előkészítési díj igényelt hitelösszeg 1%-a Szerződésmódosítási díj 2% minimum ,-Ft, maximum ,-Ft Rendelkezésre tartási jutalék (a leszerződött kölcsön igénybevételének elmaradása miatt felszámítandó) Mulasztási díj (az elmaradt számlaforgalom összege után kerül felszámításra) egyszeri 2% 0,25% 51

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2019.02.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2019.04.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2018.09.24-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L. Hatályos: július 3-tól

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L. Hatályos: július 3-tól H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L Hatályos: 2017. július 3-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli

Részletesebben

HIRDETMÉNY 2/2019. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 2/2019. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 2/209. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 209. január 0-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: tól

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: tól H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017.03.06-tól I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: augusztus 13-tól

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: augusztus 13-tól H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. augusztus 13-tól I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség

Részletesebben

HV-2/2018. H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: április 01. naptól

HV-2/2018. H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: április 01. naptól HV-2/2018. H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. április 01. naptól I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. július 3-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus

Részletesebben

Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. április 1-től I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Megnevezés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. augusztus 13-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 11-től Havi számlavezetési díj I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. november 15-től I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Megnevezés

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HATÁLYOS: 2019. január 7-től JELEN HIRDETMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKET A TAKARÉK CSOPORT ALÁBBI HITELINTÉZETEI ÉRTÉKESÍTIK Név, cím és cégjegyzékszám

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 05-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: február 01-től (A változások a szövegben eltérő háttérrel kiemelve.

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: február 01-től (A változások a szövegben eltérő háttérrel kiemelve. H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. február 01-től (A változások a szövegben eltérő háttérrel kiemelve.) I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A PROGRAM

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A PROGRAM H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A PROGRAM Hatályos: 2016. július 01-től Tartalom: I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak... 3 II. Széchenyi Kártya... 4 1. A Széchenyi Kártya kondíciói...

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HATÁLYOS: 2019. január 2-től JELEN HIRDETMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKET A TAKARÉK CSOPORT ALÁBBI HITELINTÉZETEI ÉRTÉKESÍTIK Név, cím és cégjegyzékszám

Részletesebben

HV-1/2018. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

HV-1/2018. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A HV-1/2018. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. április 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2018. április 1től Havi számlavezetési díj I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: november 15-tól

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: november 15-tól H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. november 15-tól I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 01. I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint Bankon kívüli elektronikus forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 05-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A 5. számú melléklet Havi számlavezetési díj H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A 5. számú melléklet Havi számlavezetési díj H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. augusztus 13-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

HIRDETMÉNY 4/2018. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 4/2018. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 4/2018. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2018. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Agrár Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Agrár Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Forgalmazott termékek A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Agrár Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2018.szeptember 24. A hirdetmény közzététele: 2018. szeptember 21.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. december 11-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

INAKTÍV NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE

INAKTÍV NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE INAKTÍV NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE A Mátra Takarékszövetkezet, mint a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet jogelődje által 2017.12.31-ig forgalmazott termékek hirdetményei HV-I-2/2018.sz. H I R D E T

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HATÁLYOS: 2019. március 5-től JELEN HIRDETMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKET A TAKARÉK CSOPORT ALÁBBI HITELINTÉZETEI ÉRTÉKESÍTIK Név, cím és cégjegyzékszám

Részletesebben

A NEMESNÁDUDVAR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2016

A NEMESNÁDUDVAR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2016 A NEMESNÁDUDVAR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2016. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Érvényes 2016.12.01-től 1

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 07. december -től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HATÁLYOS: 2018. szeptember 24-től 1 JELEN HIRDETMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKET A TAKARÉK CSOPORT ALÁBBI HITELINTÉZETEI ÉRTÉKESÍTIK Név, cím és cégjegyzékszám

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: November 15-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: November 15-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. November 15-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2019. február 28-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos ak Havi számlavezetési Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Agrár Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Agrár Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Forgalmazott termékek A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Agrár Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2019.március 05. A hirdetmény közzététele: 2019.március 05. I. Az

Részletesebben

A BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2017

A BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2017 A BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2017. SZEPTEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLAKOZÓI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Érvényes 2017.10.01-től 1 HIRDETMÉNY a Borotai

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HATÁLYOS: 2018. szeptember 24-től 1 JELEN HIRDETMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKET A TAKARÉK CSOPORT ALÁBBI HITELINTÉZETEI ÉRTÉKESÍTIK Név, cím és cégjegyzékszám

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az Takarék Csoport termékeit értékesítő hitelintézetek

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: március 6.-tól

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A. Hatályos: március 6.-tól 3. sz. melléklet H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. március 6.-tól I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS GARANCIA ÜGYLETEK Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az Takarék Csoport termékeit értékesítő hitelintézetek

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.10.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Forgalmazott termékek A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2019. március 05. A hirdetmény közzététele: 2019. március 05. Havi számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2017.01.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.09.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.07.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2017.02.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: március 06-tól. I. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói

H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: március 06-tól. I. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 017. március 06-tól 3. sz. melléklet I. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói Hatályos: 017. március 6-át követően létrejött új, ismételt,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014. február 28. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.03.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 202016.01.15-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

HIRDETMÉNY MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. HIRDETMÉNY MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. ÁLTAL KIDOLGOZOTT KÖZPONTI TERMÉKEK Hatályba lépés napja: 2018. február 1. 1. TakarékHitel folyószámlahitel A hitel kamata, díjak, jutalékok Kamat (évi)

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Indoklás: A Takarékszövetkezet a vállalkozói hiteleket tartalmazó Aktív üzletági hirdetményében - 2014. augusztus 25.-i hatállyal - közzéteszi hogy a Bankpénztári POS

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2018.01.05-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. július 8-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek 1 Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 30.000.-

Részletesebben

HIRDETMÉNY MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

HIRDETMÉNY MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. HIRDETMÉNY MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. ÁLTAL KIDOLGOZOTT KÖZPONTI TERMÉKEK Hatályba lépés napja: 2018. július 1. 1. TakarékHitel folyószámlahitel A hitel kamata, díjak, jutalékok Kamat (évi) 1

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2018.05.15-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2018.02.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2016

A LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2016 A LAKITELEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2016. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Érvényes 2016.12.01-től HIRDETMÉNY Érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2015.11.02-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

Hirdetmény Már nem forgalmazott Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény Már nem forgalmazott Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Már nem forgalmazott Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 44/2018 számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2019.04.16-tól Forint alapú vállalati hitelek (Ft)

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bankkártya hirdetménye Érvényes: 2013. szeptember 16tól Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2015.09.11-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. január 25. 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek 1 Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 30.000.-

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb gazdálkodó szervezetek kockázatvállalásai esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb gazdálkodó szervezetek kockázatvállalásai esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb gazdálkodó szervezetek kockázatvállalásai esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. november 17. Hatálybalépés napja: 2016.

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 13/2017. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2017.06.02.-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Önkormányzati

Részletesebben

Hirdetmény Már nem forgalmazott Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény Már nem forgalmazott Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Már nem forgalmazott Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 44/2018 számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2019.01.01-től Forint alapú vállalati hitelek (Ft)

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 19/2017. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2017.10.01.-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Vállalati

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. március 19-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. január 1-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2018.08.13-tól 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 1-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói ügyfelek részére. Érvényes: 2016.március 04-től. Hatályos 2016.január 04-től

HIRDETMÉNY. Vállalkozói ügyfelek részére. Érvényes: 2016.március 04-től. Hatályos 2016.január 04-től HIRDETMÉNY Vállalkozói ügyfelek részére Érvényes: 2016.március 04-től Vállalkozói Forint számla vezetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2015.09.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE. Érvényes: től befogadott hitelkérelmekre

A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE. Érvényes: től befogadott hitelkérelmekre A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE Érvényes: 2017.01.01-től befogadott hitelkérelmekre Tartalom: I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény... 3 II. S.O.S hitelkeret

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 37/2016. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2016.11.16.-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Széchenyi Önerő Kiegészítő

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2018.07.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. március 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói ügyfelek részére. Érvényes: 2016.március 04-től. Hatályos 2016.január 04-től

HIRDETMÉNY. Vállalkozói ügyfelek részére. Érvényes: 2016.március 04-től. Hatályos 2016.január 04-től HIRDETMÉNY Vállalkozói ügyfelek részére Érvényes: 2016.március 04-től Vállalkozói Forint számla vezetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói 2017.október

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETÁGI Aktív Hirdetmény

VÁLLALATI ÜZLETÁGI Aktív Hirdetmény www. tiszantulitakarek.hu VÁLLALATI ÜZLETÁGI Aktív Hirdetmény Vállalkozói forint hitelek kondícióiról Sorszám:.. Hatályba lépés: 2017. november 1. Közzététel: 2017. október 31. Indoklás: A Hpt. 279..(15)

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 58/2015. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2015.10.01-től A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: A Különdíj bevezetése,

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. október 7-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek 1 Díjtétel megnevezése

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 13/2018 számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2018.08.13-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Széchenyi

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 21/2017. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2017.12.11.-től A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Széchenyi

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 5/2018. számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2018.01.23.-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Takarék

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 21/2017. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2018.01.09.-től A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Széchenyi

Részletesebben

A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE. Érvényes: tól

A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE. Érvényes: tól A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE Érvényes: 2017.07.03-tól Tartalom: I. Általános vállalkozói hitel hirdetmény... 3 II. S.O.S hitelkeret hirdetmény... 5 TakarékHitel

Részletesebben

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény. Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 13/2018 számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2018.04.03-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Széchenyi

Részletesebben