Hibrid fűszerpaprika nemesítés és hajtatásos termesztéstechnológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hibrid fűszerpaprika nemesítés és hajtatásos termesztéstechnológia"

Átírás

1 Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Hibrid fűszerpaprika nemesítés és hajtatásos termesztéstechnológia DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Somogyi Norbert Keszthely 2010.

2 A kutatómunka előzményei és célkitűzései Magyarországon az elmúlt évtizedekben egyre mélyebb válságba került a fűszerpaprika-ágazat, a folyamatot jelentősen gyorsították a 90-es évek gazdasági és társadalmi átalakulásai valamint a hazánk uniós taggá válásával együtt járó változások. Mindezek nyomán folyamatosan romlott a az ágazat jövedelmezősége, egyre csökkent az ezzel a növénnyel foglalkozó termelők száma és emiatt csökkent a magyar származású őrlemény készítéséhez fölhasználható nyers termés mennyisége. A negatív tendencia véleményünk szerint csak hibrid fűszerpaprika fajták termesztésbe vonásával és az ehhez szükséges hajtatásos termesztéstechnológia kidolgozásával fékezhető, illetve optimális esetben meg is fordítható. A probléma megoldásához a paprikatermesztés biológiai alapjainak szélesítésével, a hibrid paprika nemesítésével, valamint az ennek megfelelő termesztés-technológia kidolgozásával kívántam hozzájárulni az alábbi célkitűzések szerint: új, nagy termőképességű, kiemelkedően magas festéktartalmú fűszerpaprika hibridek előállítása, melynek lépései: a hibridek előállításához használható fajták és vonalak kiválasztása, a beltenyésztett és DH-vonalak előállítása, a keresztezések elvégzése, a kombinálódó képesség vizsgálata, a hibridek teljesítmény- és minőség vizsgálata az új fűszerpaprika hibridek eredményes hideghajtatásos termesztéséhez adaptált termesztéstechnológia kidolgozása. 2

3 Anyag és módszer Az között megvalósított kooperációs projektek, meghívásos és ösztöndíjas kutatócserék alkalmával módunkban állt a világ számos pontján tanulmányozni az ott termesztett (fűszer)paprika fajtákat. A tapasztalatok alapján vetőmagmintákat kértünk, amelyekből ben egy-egy szülői generációt neveltünk fel vetőmagnyerés és minőségvizsgálat céljából izolációs sátor alatt valamint szabadföldi parcellákban. A fajták hajtatóházi és szabadföldi viselkedésének tapasztalatai valamint a mért adatok (fenotípusos tulajdonságok, beltartalmi mutatók, fertőzésekkel szembeni tolerancia, stb.) alapján az alábbi fajtákat/vonalakat választottuk ki a nemesítési munkához. Kiindulási populációk: - magyar nemesítésű fajták és vonalak: Szegedi 179, Szegedi 178, Remény (Szegedi 17), Szegedi F-03, Szegedi 411, Szegedi 57-13, Szegedi 20, Szegedi 80, Kármin, Kalocsai , Kalocsai 50, Kalocsai 90, Kalocsai spanyol eredetű anyagok: Jaranda, Jariza, Jeromin, Negral, Bola (Junta de Extremadura, Servicio de Investigación Agraria, Finca la Orden, Guadajira) - észak-amerikai anyagok: NuMex Big Jim, NuMex 6-4, NuMex Joe E. Parker, NuMex R. Naky, NuMex Sweet, Papri Mild, Papri King, Chimayo, Habanero, Aji, Espanola Improved, Cayenne, Conquistador, Sandia, Tabasco (Paul W. Bosland küldeménye, New Mexico State University) - dél-afrikai eredetű anyagok: dél-afrikai féltermék-importból kinyert ismeretlen eredetű vonal, Pimiento de Sudafrica (INRA Montfavet fajtagyűjteménye) - az INRA Monfavet fajtagyűjteményéből származó anyagok: PM 807 (H3), PM 1258, PM 815 (Er Fu Tu), PM 1231, PM 1234, Perennial A nemesítési munkába integráltuk a dihaploid (DH) szülői vonalak előállítását és használatát, először a klasszikus portokkultúrát használva DH-növények előállításához. Tekintettel arra, hogy a fűszerpaprika az étkezési paprikánál lényegesen 3

4 rosszabb válaszadónak bizonyult, a szülővonalak előállításához kidolgoztuk a megfelelő eredményt adó mikrospóra-kultúrát. Ezzel a módszerrel már eredményesen tudunk DH-szülővonalakat előállítani, így biztosítottá vált a fűszerpaprika hibridek vetőmagjának stabil, hosszú távú előállítása. A kezdeti viszonylag széles szülővonal-palettátból elhagytuk mindazon vonalakat, amelyek beltartalmi és/vagy fenotípusos tulajdonságaik miatt a szelekciós szempontoknak nem feleltek meg. Az Európában termesztett fajtákból készített vonalak használatával tudtunk minden szempontból megfelelő hibrideket előállítani, a kiválasztott nyolc szülő mindegyike ilyen. A párhuzamosan hajtatóházban és szántóföldön végzett kísérletek során a hibrideket elsősorban beltartalmi mutatóik alapján bíráltuk. A további kísérleti munkából kizártuk az igen alacsony festék- és szárazanyag-tartalmú hibrideket, illetve az első három év tapasztalatai alapján nem folytattuk a keresztezéseket azokkal a szülőkkel, amelyek utódai nem feleltek meg a szelekciós szempontoknak. A kísérleti hibridjeinket 2000-től kezdődően termelőkhöz is kihelyeztük annak érdekében, hogy vizsgálni, értékelni tudjuk a hibridek adaptálódó képességét. Abeltartalmi vizsgálatokat a szabadelvirágzású fajták szelekciójánál alkalmazottakkal azonos módon végeztük, így történt a as petróleum-éterrel való nyers- és utóérlelt festéktartalom meghatározás, valamint a szárazanyag-tartalom vizsgálat is ez utóbbi esetében az MSZ 9681/3-77 sz. szabvány volt a mérvadó. A hibrid fűszerpaprikák hajtatásos termesztéstechnológiájának kidolgozásakor törekedtünk arra, hogy az étkezési paprika termesztésben már bevált módszereket minél nagyobb számú hibrid bevonásával próbáljuk ki. Az így kapott eredményeket összevetettük a termelői tapasztalatokkal, majd erre alapozva fogalmaztuk meg javaslatainkat. A statisztikai értékeléskor elsődlegesen a Microsoft Excel programba beépített két- és háromtényezős variancia-analízist használtuk, míg bizonyos vizsgálatoknál a jobb grafikai megjelenítés érdekében a STATISTICA 5.5 szoftvert alkalmaztuk a kéttényezős varianciaanalízis elvégzéséhez. 4

5 Eredmények Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a különböző hibrid kombinációk termésmennyiségét és beltartalmi mutatóit szignifikánsan befolyásolja a termesztési mód és a környezeti hatások összessége. A kísérleti vonalak szárazanyag- és festékadatait statisztikailag vizsgálva igazoltuk, hogy a festéktartalom nagyobb mértékben függ a genotípustól, mint a szárazanyag-tartalom. A genotípus-termesztésmód kölcsönhatást vizsgálva megállapítottuk, hogy a metszett állományok esetében a termésmennyiség szempontjából legeredményesebb a négy, esetleg két szálra történő nevelés, az egy szálra történő metszés igazolt termésdepresszióval járt minden, a három szálas megoldás pedig számos vonal esetében. Bebizonyítottuk továbbá, hogy míg a metszésmód szignifikáns különbséget okoz az egyes vonalak terméshozamában és a tövenkénti bogyószámban, addig nem befolyásolja érdemben a bogyók méretét. A beltartalmi mutatók esetében kimutattuk, hogy p 0,01-nél a második szedés szárazanyag-tartalma átlagosan 0,35%- kal magasabb, mint az első szedésé. Metszett és nem metszett (kordonos) állományokat vizsgálva megállapítottuk, hogy az utóbbiak termésmennyisége statisztikailag is igazolható mértékben elmarad a metszett állományokétól. Az egy- és többmenetes szedés termésmennyiségre és beltartalmi mutatókra gyakorolt hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy egymenetes betakarítás esetében a termés átlagos szárazanyagtartalma, nyers- és utóérlelt festék-tartalma lényegesen magasabb, mint többmenetes betakarításnál. A kétmenetes szedés esetében a második szedés szárazanyag-tartalma fölülmúlta az első szedésből származó termés vizsgálata alapján kapott adatokat. Hagyományos, illetve támrendszeres technológia esetében a termések szárazanyag-tartalma az utóbbi esetében 1-2%-kal alacsonyabb volt. 5

6 A hibridek festék- és szárazanyag-tartalmának alakulása a poligénes mennyiségi tulajdonságok öröklődésénél leírt törvényszerűséget követte, azaz ezek az értékek az F1 nemzedék esetében általában a két szülő értékei közé estek. Mivel a hibridek termésmennyisége kísérleteinkben öt-hatszorosa volt a hagyományos szántóföldi állományokról átlagosan betakarított termésnek, megállapíthatjuk, hogy egységnyi területre vetítve a hibridek 1-2%- kal alacsonyabb szárazanyag-tartalom és néhány tized grammal kisebb festéktartalom mellett is többszörös festék- és szárazanyagprodukcióra képesek a hagyományos módon termesztett szabadelvirágzású fajtákhoz képest. Megállapítottuk, hogy az étkezési paprika esetében alkalmazott klasszikus támrendszerek mellett eredményesen használható a nagylyukú szegfűháló is, ez esetben azonban csak egymenetes betakarításra van lehetőség. Igazoltuk, a fűszerpaprika-nemesítésben a generációgyorsítás sikeresen megoldható az ellentétes évszakok adta lehetőségek kihasználásával. A termelők közreműködésével elvégzett ráfordítás-vizsgálat adatai szerint a hajtatásos fűszerpaprika-termesztés legkevesebb három-négyszeres ráfordítást igényel a szabadelvirágzású fajtáknál alkalmazott (hagyományos) szántóföldi technológiához képest, ugyanakkor hajtatásban a termésmennyiség öt-hatszor nagyobb, mint a klasszikus szántóföldi állományok átlagos hozama. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a hibridek hajtatásos termesztése esetén a termésbiztonság és így a jövedelembiztonság - lényegesen nagyobb, mint a szabadföldi állományok esetében. 6

7 Új tudományos eredmények A nemesítés eredményei 1. kimutattuk, hogy a hibridek szedéskori szárazanyagtartalmát elsősorban a környezet, míg a festéktartalmat a genotípus határozza meg, 2. igazoltuk, hogy az általunk előállított hibridek termésmennyiségét és beltartalmi mutatóikat szignifikánsan befolyásolja a termesztési mód és a környezeti hatások összessége, 3. igazoltuk, hogy a fűszerpaprika-nemesítésben a generációgyorsítás sikeresen megoldható az ellentétes évszakok adta lehetőségek kihasználásával. 4. Sláger F1 csípős fűszerpaprika fajta, elismerésének időpontja január 14. Nemesítői: Nemesítői: Somogyi Norbert 20%, Somogyi György 20%, valamint 10-10%-os arányban Mihály Andrea, Pauk János, Maria Isabel Garcia Pomar, Marótiné Tóth Klára, Táborosiné Ábrahám Zsuzsanna, Tweneboah Éva 5. Délibáb F1 csípősségmentes fűszerpaprika fajtajelölt 1, fajtaelismerésre történő bejelentésének időpontja január 15. Nemesítői: Somogyi Norbert 20%, Somogyi György 20%, valamint 10-10%-os arányban Mihály Andrea, Pauk János, Maria Isabel Garcia Pomar, Marótiné Tóth Klára, Táborosiné Ábrahám Zsuzsanna, Tweneboah Éva 6. Bolero F1 csípősségmentes fűszerpaprika fajtajelölt 1, fajtaelismerésre történő bejelentésének időpontja január 15. Nemesítői: Somogyi Norbert, Somogyi György és Táborosiné Ábrahám Zsuzsanna egyenként 15-15%, Tweneboah Éva, Pauk János, Lantos Csaba, Marótiné Tóth Klára, Mihály Andrea egyenként 10-10% és Maria Isabel Garcia Pomar 5%, 1 A tézisfüzet szerkesztésekor kapott nem hivatalos információk szerint a fajtajelölt állami elismerése tavaszára várható. 7

8 Hibrid fűszerpaprikákra adaptált agrotechnika kidolgozása 1. A kísérleti eredmények bizonyították, hogy egyes hibridek inkább hajtatásos, míg mások szabadföldi termesztésre ajánlhatók, 2. a fűszerpaprika hibridek hajtatásos termesztéséhez legmegfelelőbb a hektáronkénti ezres tőszám, 3. a sikeres termesztéshez fontos az április második felében történő ültetés, 4. az étkezési paprika esetében alkalmazott klasszikus támrendszerek mellett eredményesen használható a nagylyukú szegfűháló is (figyelembe véve azt, hogy ez esetben csak egymenetes betakarításra van lehetőség), 5. bizonyítottuk, hogy a metszésmód szignifikáns különbséget okoz az egyes vonalak terméshozamában és a tövenkénti bogyószámban, míg nem befolyásolja érdemben a bogyók méretét, 6. a metszett állományok esetében a termésmennyiség szempontjából legeredményesebb a négy, esetleg két szálra történő nevelés, 7. egymenetes betakarítás esetében a termés átlagos szárazanyag-tartalma szignifikánsan magasabb, mint többmenetes betakarításnál 8. a hajtatott állományok terméséből készült őrlemény minősége eléri, sőt egyes évjáratokban meghaladja a szabadföldi állományokéból készült termékét, élelmiszerbiztonsági kockázata lényegesen kisebb. 8

9 Publikációs lista 1. Lektorált, impakt faktorral bíró kiadványban megjelent vagy közlésre elfogadott magyar vagy idegen nyelvű publikáció LANTOS, Cs., GÉMES-JUHÁSZ, A., SOMOGYI, Gy., ÖTVÖS, K., VÁGI, P., MIHÁLY, R., KRISTÓF, Z., SOMOGYI, N., PAUK, J. (2009): Improvement of isolated microspore culture of pepper (Capsicum annuum L.) via co-culture with ovary tissues of pepper or wheat. Plant Cell Tiss Organ Cult (2009) 97: DOI /s (Published online: 12 April 2009., várható impakt faktot 1,1-1,2 között). AJUSO, C. M., BERNALTE, J. M., LOZANO, M., GARCIA, M.I., MONTERO DE ESPINOSA, V., PÉREZ, M. M., HERNÁNDEZ, M.T., SOMOGYI, N. (2008): Quality characteristics of different red pepper cultivars ( Capsicum annuum L.) for hot paprika production. European Food and Research Technology. Volume 227, Number 2 / June, pp. ISSN (Print) (Online, published online October 03, 2007) 2. Lektorált és/vagy referált kiadványban megjelent vagy közlésre elfogadott magyar vagy idegen nyelvű publikáció LANTOS, Cs., GÉMESNÉ JUHÁSZ, A., SOMOGYI, Gy., MIHÁLY, R., SOMOGYI, N., PAUK, J. (2008): In vitro androgenezis indukciója fűszerpaprika mikrospóra tenyészetben. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. Vol. 3. (2) pp. SOMOGYI, N. (2006): A magyar paprikatermelés helye a világban. In: Étkezési és fűszerpaprika termesztése pp. Szerk.: Zatykó, L.-Márkus, F. Mezőgazda Kiadó. Budapest. ISBN (könyvfejezet) SOMOGYI, N., MOOR, A., PÉK, M. (2003): The Preservation and Production of Capsicum in Hungary. In: Medicinal and Aromatic Plants Industrial Profiles. Volume Capsicum (Chilli). Edited by Amit Krishna De. Publishing by Taylor & Francis Books. London-New York. ISBN (könyvfejezet) SOMOGYI, N., PÉK, M., MIHÁLY, A. (2000): Applied spice paprika (Capsicum annuum L. var. longum) growing 9

10 technologies and processing in Hungary. Acta Horticulturae. (ISHS) 536: pp. GÉMESNÉ, J.A., SOMOGYI, N., SÁGI, ZS., VENCZEL, G. (1999): A maltóz fűszerpaprika androgenezisre gyakorolt hatása portokkultúrában. (The effects of maltose in anther culture for androgenesis of red pepper.) Fűszerpaprika Napok 99 Szeged, Előadás. Kertgazdaság Vol.31.(3) pp. SOMOGYI, N., HUSZKA, T., SOMOGYI, Gy., OCSKÓ, I. (1999): Fűszerpaprika öntözési módszerek Magyarországon és Spanyolországban (Irrigation methods in paprika culture in Hungary and in Spain) Kertgazdaság Vol.31.(3): pp. GÉMESNÉ JUHÁSZ, A., SÁGI, Zs., SALAMON, P., SOMOGYI, N., ZATYKÓ, L., VENCZEL, G. (1998): L4 rezisztencia gént hordozó homozigóta paprika nemesítési vonalak számának növelése DH technikával. (Use of the DH technique to increase the number of homozygous paprika breeding lines carrying the L4 resistance gene.) Vass Károly és Lippai János tudományos ülésszak előadásai és poszterei. Budapest, szeptember A Kertészeti és Élelmiszeripai Egyetem Kiadványai X p. GÉMES JUHÁSZ, A., MARTINOVICH, L., VENCZEL, G., SÁGI, Zs., SOMOGYI, N:, ZATYKÓ, L. (1997): Kettőshaploid növények alkalmazása a paprika, vöröshagyma és cukkini nemesítésben. (Use of doubled haploid plants int he breeding of paprika, onion and courgette) Új Kertgazdaság, (3) pp. 3 Szabadalmak, fajtaoltalmak Kármin fűszerpaprika fajta (10%) elismerés éve: 2001 Rubin fűszerpaprika fajta (10%) elismerés éve: 2001 Délibáb F1 fűszerpaprika fajtajelölt (20%)elismerésre bejelentve Sláger F1 fűszerpaprika fajta (20%) elismerés éve: 2008 Bolero F1 fűszerpaprika fajtajelölt (15%)elismerésre bejelentve 4 Folyóiratokban és konferenciakiadványokban megjelent (vagy közlésre elfogadott) előadáskivonatok valamint konferenciaelőadások 10

11 SOMOGYI, N. (1995): The effect of environmental factors on inner quality of red pepper - a IX. EUCARPIA kongresszuson (Budapest, augusztus ) bemutatott poszter, összefoglaló a kongresszus kiadványának 147. oldalán SOMOGYI, N. (1995): The effect of environmental factors on inner quality of red pepper Bulletin of the Vegetable Crops Research Institute 1995, Vol pp. Kecskemét, megjelent:1996. SOMOGYI, N. (1996): Szín- és formagazdagság a termesztett paprika (Capsicum) nemzetségnél. Az MTA Agrártudományok Osztálya és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete által szervezet "Növénynemesítési Tudományos Napok '95" konferencián (MTA, Budapest, január ) bemutatott poszter. Megjelent a konferenciakiadvány 78. oldalán. SOMOGYI, N. (1996): Diversity of Colour and Shape in Paprika and Ornamental Pepper (Capsicum annuum L.) in Hungary. Proceedings of The National Pepper Conference pp. Naples, Florida, 8-11 december GÉMES JUHÁSZ, A., SOMOGYI, N. (1996): Doubled Haploid Plants Usage in Hungarian Pepper Breeding Programmes. Proceedings of The National Pepper Conference. 46.p. Naples, Florida, 8-11 december SOMOGYI, N. (1998): The importance of international scientific co-operation in Hungarian spice paprika breeding. Bulletin of the Vegetable Crops Research Institute 1998, Vol pp., Kecskemét. SOMOGYI, N., GARCIA POMAR, M.I., PÉK, M. (1998): Applied scpice pepper processing in Spain and Hungary. Bulletin of the Vegetable Crops Research Institute 1998, Vol pp., Kecskemét. SOMOGYI, N. (1998): The importance of international cooperation in the hungarian spice paprika breeding program. A World Conference on Horticultural Research (Róma, június ) bemutatott posztere. SOMOGYI, N. (1998): The importance of international cooperation in the hungarian spice paprika breeding program. Oral presentation on the XXVth International Horticultural Congress (02-07 August 1998, Brussels, Belgium.). Acta Horticulturae 11

12 Vol. 524., pp. Edited by N.S.P. de Groot, E.H.J.M. de Kleijn, A.A. Csizinszky, J. Weerts. Published by ISHS. SOMOGYI, N. (1998): The effect of environmental factors on inner quality of red pepper. A X. EUCARPIA Meeting on Genetics on Capsicum and Eggplant konferencia (Avignon, szeptember 7-11.) posztere. Megjelent a Capsicum and Eggplant Newsletterben valamint a konferenciakiadvány oldalán. SOMOGYI, N., GARCIA POMAR, M.I., PÉK, M. (1998): Cultures de piment en Hongrie et en Espagne. A X. EUCARPIA Meeting on Genetics on Capsicum and Eggplant konferencia (Avignon, szeptember 7-11.) posztere. Megjelent a konferenciakiadvány 276. oldalán. GÉMESNÉ JUHÁSZ, A., SÁGI, Zs., SALAMON, P., SOMOGYI, N., ZATYKÓ, L., VENCZEL, G. (1998): Experiences and results of in vitro haploid methods application in pepper breeding programme. A X. EUCARPIA Meeting on Genetics on Capsicum and Eggplant konferencia (Avignon, szeptember 7-11.) előadása. Megjelent a konferenciakiad-vány oldalán. FÜHRPASZ, Gy., HOFFMANN, B., SOMOGYI, N. (1998): Assessment of herbicide sensitivity of paprika varieties. A X. EUCARPIA Meeting on Genetics on Capsicum and Eggplant konferencia (Avignon, szeptember 7-11.) posztere. Megjelent a Capsicum and Eggplant Newsletter-ben valamint a konferencia-kiadványban supplementként SOMOGYI, N., KISS, I., MIHÁLY, A., POLYÁK, B. (1999): A hazai fűszerpaprika fajtaszortiment bővítése és a fűszerpaprika termesztéstechnológiájának fejlesztése Élelmezési Világnap alkalmából rendezett konferencia poszter (Enlargement of the Variety Assortment and Improvement of Production Technology of Red Pepper, conference poster on the occasion of the Food World Day) PÉK, M., SOMOGYI, N., MÁRKUS, F., KAPITÁNY, J., SOMOGYI, Gy. (1999): A fűszerpaprika heterózis kombinációk értékelése. (Results of heterozys combinations in spice paprika) VI. Növénynemesítési Tudományos Napok Budapest, Poszter 106.p. 12

13 SOMOGYI, N., PÉK, M., KISS, I., MIHÁLY, A., POLYÁK, B. (2000): A hazai fűszerpaprika fajtaszortiment bővítése és a fűszerpaprika termesztéstechnológiájának fejlesztése Növénynemesítési Tudományos Napok poszter (Enlargement of the Variety Assortment and Improvement of Production Technology of Red Pepper, conference poster on the occasion of the Scientific Days of Plant Improvement) MÁRKUS, F., KAPITÁNY, J., SOMOGYI, Gy., PÉK, M., SOMOGYI, N., (2000): Kihívások a magyar fűszerpaprika nemesítésben a millenium évében VI. Növénynemesítési Tudományos Napok Budapest, Előadás 31 p. NAGY, N., PÉK, M., TÓTH, K., KISS, E., SOMOGYI, N. (2002): Fűszerpaprika hibridek termésének mennyiségi és minőségi összehasonlítása klasszikus és molekuláris biológiai módszerekkel. Az MTA Növénynemesítési Bizottsága által szervezet VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok konferencián (MTA, Budapest, február ) bemutatott poszter. GARCIA POMAR, M. I., TÓTH, K., NAGY, N., PAUK, J., LOZANO RUIZ, M., SOMOGYI, Gy., SOMOGYI, N., MIHÁLY, A., MÁRKUS, F. (2003): Hibrid füszerpaprika-fajták nemesítésével és termesztésével kapcsolatos kihívások. (Les defis de la selection et de la production des varietes hibrides de paprika) Poszter (poster). IX. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest PÉK, M., SOMOGYI, Gy., SOMOGYI, N., TÓTH, K., NAGY, N., PAUK, J., MIHÁLY, A., GARCIA POMAR, M. I., LOZANO RUIZ, M. (2003): La conservación y producción de Capsicum en Hungría y la cooperación científica Espana-Hungría en la mejora del pimiento para pimentón (paprika). XXXIII seminario de tecnicos y especialistas en horticultura. Badajoz, Espana de septiembre de GARCIA POMAR, M.I., LOZANO RUIZ,M., MONTERO DE ESPINOSA, V., AYUSO, M. C., BERNALTE, M. J., SOMOGYI, Gy., SOMOGYI, N., MARTÍNEZ, M., PÉREZ, M. M. (2003): Evaluación de híbridos experimentales F1 de pimiento para pimentón obtenidos por cruizamento entre variedades húngaras y extremenas. XXXIII seminario de 13

14 tecnicos y especialistas en horticultura. Badajoz, Espana de septiembre de SOMOGYI, Gy., GARCIA POMAR, M.I., SOMOGYI, N., TÓTH, K., NAGY, N., PAUK, J., LOZANO RUIZ,M., MIHÁLY, A., MÁRKUS, F. (2003): Hibrid füszerpaprika-fajták nemesítésével és termesztésével kapcsolatos kihívások. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak. BKÁE ÉTK-KTK Budapest, november 6-7. TÓTH, K., SOMOGYI, N., SOMOGYI, Gy., TÁBOROSINÉ ÁRBRAHÁM, Zs., NAGY, N., MIHÁLY, A. (2004): Hibrid és szabadelvirágzású fűszerpaprika fajták vizsgálata különböző technológiai rendszerekben. Előadás. X. Növénynemesítési Tudományos Napok február Megjelent a konferenciakiadvány 58. oldalán SOMOGYI, GY., TÁBOROSINÉ ÁBRAHÁM, ZS., MIHÁLY, A., MARÓTINÉ TÓTH, K., SOMOGYI, N., NAGY, N., GARCIA POMAR, M. I., PÉK, M., PAUK, J. (2005): Új kutatási elképzelések a hazai fűszerpaprika-termesztés jövedelmezőségének fokozására. Előadás, a MTA Kertészeti Albizottságának ülése, Budapest LANTOS, Cs., MIHÁLY, R., GÉMESNÉ JUHÁSZ, A., TÁBOROSINÉ ÁBRAHÁM, Zs., SOMOGYI, N., SOMOGYI, Gy., PAUK, J. (2007): Fűszer- és étkezési paprika mikrospórák izolálása és tenyésztése. Poszter. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. Budapest, március 12. SOMOGYI, Gy., PAUK, J., TÁBOROSI-ÁBRAHÁM, Zs., LANTOS, Cs., MIHÁLY, A., MARÓTI-TÓTH, K., SOMOGYI, N., NAGY, N., GARCIA POMAR, M.I., PÉK, M. (2008): Intensive condiment paprika production under plastic tunnel using hybrid genotypes. Cercetări ştiinţifice. Seria a XII- A. Horticultură Nginerie genetică. Universitatea de ştiinte agricole şi medicină veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură şi Silvicultură. Editura Agroprint Timişoara pp. LANTOS, Cs., GÉMESNÉ JUHÁSZ, A., SOMOGYI, Gy., ÖTVÖS, K., VÁGI, P., MIHÁLY, R., KRISTÓF, Z., SOMOGYI, N., PAUK, J. (2009): Generation of homogenous parental lines for pepper hybrids. Journal of Horticulture, Forestry and 14

15 Biotechnology. Vol. 13. (2009) pp. Banat s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara, Faculty of Horticulture and Sylviculture. Editura Agroprint Timisoara. ISSN Egyéb publikáció ebben a kategóriában: 3 darab 5. TDK- és diplomadolgozatok, doktori és szakmérnöki dolgozat SOMOGYI, N. (1990): Egy lehetséges új haszonnövény vizsgálata II. Környezettudományi Diákkonferencia, Gödöllő, április SOMOGYI, N. (1991): Egy lehetséges új haszonnövény vizsgálata, XX. OTDK Szarvas, április, (nívódíj) SOMOGYI, N. (1991): Egy lehetséges új haszonnövény vizsgálata Diplomadolgozat, a Pro Agricultura Pannoniae Alapítvány első díjas pályaműve június SOMOGYI, N. (1994): A környezeti tényezők hatása a fűszerpaprika beltartalmi mutatóira Egyetemi doktori dolgozat, PATE, Keszthely (Védése május 2-án) SOMOGYI, N. (1997): Egyes biotechnológiai módszerek alkalmazása a paprika nemesítésében. Antherakultúra és RAPDanalízis. Szakmérnöki dolgozat. GATE Gödöllő, Egyéb szakmai publikációk: 2 darab 7. Folyóiratokban megjelent, illetve közlésre elfogadott közlemények és ismeretterjesztő írások 144 darab, ebből fűszerpaprikával kapcsolatos 24 darab 8. Egyéb, a dolgozat témájához szorosan nem kapcsolódó, lektorált kiadványban megjelent vagy közlésre elfogadott magyar vagy idegen nyelvű publikáció BÓNA, L., SOMOGYI, N.(2009): Prof. Nicholas F. Derera is 90 years old. Cereal Research Communications. 37. évfolyam. 2. szám pp. SOMOGYI, N. (2004): Falufejlesztés- és felújítás, a vidék szellemi és tárgyi örökségének megőrzése. Alternatív jövedelemszerzést biztosító mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének szükségessége az EU-hoz való csatlakozás folyamatában. 15

16 Közgazdász Fórum. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság szakmai közlönye szeptember-október. VII. évf. 5. szám. 2-8.pp. A VI. Civil Fórum (Kolozsvár, szeptember 9-11.) A civil szféra esélyei az EU-s csatlakozás folyamatában gazdasági szekcióülésén elhangzott előadások összefoglaló kiadványa. SOMOGYI, N., HELTMANNÉ, TULOK M., (1995): A bivalytök, mint lehetséges új haszonnövényünk. Olaj-Szappan-Kozmetika. Vol. XLIV. 4. szám, pp. 9 Egyéb írások 2 darab 16

Hybrid condiment paprika breeding and protected cultivation technologies

Hybrid condiment paprika breeding and protected cultivation technologies University of Pannonia Georgikon Faculty Doctoral School in Plant Production and Horticultural Sciences Hybrid condiment paprika breeding and protected cultivation technologies BOOKLET OF THE DOCTORAL

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Kapitány József publikációs jegyzéke

Kapitány József publikációs jegyzéke Kapitány József publikációs jegyzéke 1. Tudományos publikációk Kapitány J.: (1971) A mőanyagfóliás talajtakarás hatásának vizsgálata főszerpaprikánál. Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje. Kecskemét.

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Dr. Varga Lajos Agroport-D Kft. A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Fajtanemesítés Fajtaelismerés Hazai nemesítésű fajták, fajtahasználat Vetőmagtermesztés

Részletesebben

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR Nyilvántartási szám: Tárgy: DEENK/20/2016.PL PhD Publikációs Lista Jelölt: Czimbalmos Ágnes Neptun kód: MO56MV Doktori Iskola: Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens SZEMÉLYI ADATOK AMBRUS ANDREA 37/518-300 +36-70/365-7427. ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu Neme: nő.. Születési dátum 1975./..06/29 Állampolgárság magyar adjunktus SZAKMAI TAPASZTALAT Oktatási és kutatási

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

DR. MÁRKUS FERENC növénynemesítő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakmai életrajz

DR. MÁRKUS FERENC növénynemesítő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakmai életrajz DR. MÁRKUS FERENC növénynemesítő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Szakmai életrajz 1935. október 11-én, Homokmégyen született. 1942 1946: Homokmégy elemi iskola 1946 1950: Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ IN VITRO ANDROGENEZIS INDUKCIÓJA BÚZÁBAN (TRITICUM AESTIVUM L.), TRITIKÁLÉBAN (X TRITICOSECALE WITTMACK), FŐSZERPAPRIKÁBAN (CAPSICUM ANNUUM L.) ÉS AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK

SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK 1. PINTÉR L., SZÁNIEL I., SZÉL S. (1975): Opaque hibridekben rejlő lehetőségek. Tudomány és Mezőgazdaság 5. sz. 2. NÉMETH J., SZÉL S., NOTHEISZ Fné, NEHÉZ R. (1976): Akukorica

Részletesebben

A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) FAGYTŰRÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ

A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) FAGYTŰRÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) FAGYTŰRÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ TÉNYEZŐK DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PAPPNÉ JÁSZBERÉNYI CSILLA TÉMAVEZETŐ: ZÁMBORINÉ DR. NÉMETH ÉVA (DSC) BUDAPEST 2014 1 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A NÖVÉNYNEMESÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A NÖVÉNYNEMESÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A NÖVÉNYNEMESÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN BARNABÁS BEÁTA, JÄGER KATALIN, AMBRUS HELGA, FÁBIÁN ATTILA, BAKOS FERENC, PÓNYA ZSOLT, DARKÓ

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet, 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony utca 15-17.

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet, 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony utca 15-17. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. ÁSVÁNYI Balázs Cím(ek) 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17. Telefonszám(ok) 00 36 96 566 743 Fax(ok) 00 36 96 566 653 E-mail(ek) asvanyi.balazs@sze.hu

Részletesebben

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR Agrártudományi Tanszék JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről Név: Beosztás: DR. SZABÓ BÉLA Ph.D. főiskolai adjunktus 1. Könyvek, könyvrészletek,

Részletesebben

A fólia alatti fűszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének kutatása a minőségi őrlemény előállítás céljából

A fólia alatti fűszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének kutatása a minőségi őrlemény előállítás céljából A fólia alatti fűszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének kutatása a minőségi őrlemény előállítás céljából RedpepperTRD Két ország, egy cél, közös siker! www.huro-cbc.eu INTERREG HU-RO 09/01/143

Részletesebben

IN VITRO DIHAPLOID KUKORICAVONALAK KOMBINÁLÓDÓKÉPESSÉGE COMBINING ABILITY OF IN VITRO DOUBLED HAPLOID MAIZE LINES

IN VITRO DIHAPLOID KUKORICAVONALAK KOMBINÁLÓDÓKÉPESSÉGE COMBINING ABILITY OF IN VITRO DOUBLED HAPLOID MAIZE LINES Hagyomány és haladás a növénynemesítésben IN VITRO DIHAPLOID KUKORICAVONALAK KOMBINÁLÓDÓKÉPESSÉGE SPITKÓ TAMÁS, SÁGI LÁSZLÓ, PINTÉR JÁNOS, MARTON L. CSABA ÉS BARNABÁS BEÁTA MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete,

Részletesebben

A KİZETGYAPOTOS PAPRIKAHAJTATÁS EGYES

A KİZETGYAPOTOS PAPRIKAHAJTATÁS EGYES A KİZETGYAPOTOS PAPRIKAHAJTATÁS EGYES TECHNOLÓGIAI ELEMEI ÉS ÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Doktori értekezés tézisei Tompos Dániel Témavezetı: Dr. Terbe István egyetemi tanár Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2014 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezető: Dr. KOCSIS LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. KOZMA PÁL

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER Az MTA rendes tagja Témavezető: DR. KOVÁCS MELINDA Az

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ*

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Numele şi prenumele: Orosz Ferenc A. Tema de doctorat. Orosz F.: Effect of growing technology elements on earliness of sweet

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

Barabás Zoltán munkássága. Zoltán a Mester és az Ember

Barabás Zoltán munkássága. Zoltán a Mester és az Ember Barabás Zoltán munkássága. Zoltán a Mester és az Ember 1926. 02.10. 1993. 01. 23 1926. 02. 10. Budapest Budapest és Kolozsvár, Unitárius Gimnázium 1944-48 Agráregyetem Budapest 1949: Díjtalan gyakornok

Részletesebben

Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez 2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Név: Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI Írta: Bárány Gábor Sopron 2011. Doktori Iskola: Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM. Anyai vonal. Pannon fehér. Nagytestű vonal

A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM. Anyai vonal. Pannon fehér. Nagytestű vonal A HÁROM GENOTÍPUS FŐBB JELLEMZŐI: A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM A Kaposvári Egyetem három állomány szelekcióját végzi Anyai vonal Pannon fehér Nagytestű vonal

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. Doktori értekezés tézisei

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. Doktori értekezés tézisei BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Doktori értekezés tézisei Kappel Noémi Témavezetı: Dr. Terbe István egyetemi tanár Készült

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

A Kéknyelű és a Juhfark fajta klónszelekciójának legújabb eredményei New results of clonal selection breeding of Kéknyelű and Juhfark varieties

A Kéknyelű és a Juhfark fajta klónszelekciójának legújabb eredményei New results of clonal selection breeding of Kéknyelű and Juhfark varieties Győrffyné Jahnke Gizella 1 - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 2 - Németh Csaba 3 - Nagy Zóra Annamária 4 - Májer János 5 A Kéknyelű és a Juhfark fajta klónszelekciójának legújabb eredményei New results of clonal

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények Publikációk Magyar nyelven megjelent közlemények Bakóczy M. Szakál P. Schmidt R. (2002): Mikroelem-tartalmú hulladékok mikroelemtartalmának zeolittal történı kinyerése és annak felhasználása növénytáplálási

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti kérdések: Intézetünk 2008. március 15-ig FVM fenntartású, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézményként

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2015 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Biologica Szegediensis X 654 ISSN: 1588-385X Acta

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015 Növényvédelmi Tudományos Napok 05 Budapest 6. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 05. február 7-8. ii Szerkesztőbizottság Kiss Levente Horváth

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti keretek: Az átszervezésekkel teli korábbi évek után a 2009-es évünk, szervezeti szempontból a stabilitás évének nevezhető.

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Nagy Zsuzsanna 1 Toldi Gyula 2 Holló István 3 A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Effect of dairy sheep breeds ont he wool production of the hungarian merino anagyzsuzsanna@gmail.com

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Bernáth Jenő. Karrier. egyetemi tanár. Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Bernáth Jenő. Karrier. egyetemi tanár. Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Bernáth Jenő egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1962-1967 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Agrármérnöki Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 2016 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Alimentaria X 4060 ISSN: 0139-3006 Acta Biologica

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben