::: Kik vagyunk ::: Az Igazgatósági Tanács tagjai: Elnök, Igazgató és Regionális Igazgató.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "::: Kik vagyunk ::: Az Igazgatósági Tanács tagjai: Elnök, Igazgató és Regionális Igazgató."

Átírás

1 1

2 ::: Kik vagyunk ::: Az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet, től van bejegyezve, mint non-profit, állami vagy magán-, román vagy külföldi intézményektől független, politika-mentes, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A szervezet a 2000/26. Kormányrendelet alapján végzi tevékenységeit, valamint az ide vonatkozó hatályos jogszabályok és az alapszabályzat szerint. A szervezet feladata a fenntartható fejlődés alapelveinek támogatása környezettudatos nevelés, a környezetvédelem és az ökoturizmus népszerűsítése által. Célok: A lakosság környezetvédelmi problémákról való felvilágosítása, helyi, regionális és országos szinten; Környezettudatos programok kezdeményezése és népszerűsítése a helyi közösségekben; Új, védelemre szoruló területek azonosítása és kijelölése; A természetes és az emberi beavatkozás során kialakított területek környezetbarát kezelése és hulladékok újrahasznosításának a népszerűsítése; A fiatalság vonzása és aktív beavatása a környezetvédelmi problémák megoldásába; Az ökoturizmust népszerűsítő tevékenységek; A döntéshozók és a civil társadalom tájékoztatása a környezetvédelmi problémákról workshop-ok és szemináriumok által. A csapat: Mivel a szervezet önfenntartó, olyan embereket kellett találjunk, melyek célkitűzései megegyeztek a szervezetével. Jelenleg a szervezet egy olyan csapatból van összeállítva, melyben a feladatok a résztvevők készségei és alapismeretei szerint vannak kiosztva. Az Igazgatósági Tanács tagjai: Elnök, Igazgató és Regionális Igazgató. Az aktuális tevékenységek három részlegen vannak koordinálva: Közönségszolgálat Projektek/Programok Emberi Erőforrás Menedzsment. 2

3 ::: PROJEKTEK ::: Kezelési terv, népszerűsítés, oktatás és a természeti értékek megőrzése az Alcsíki-medence Natura 2000 területen Végrehajtási időszak: április oktober 30. A projekt célja: A Natura 2000 területtel szemben kialakult negatív összkép javítása, melynek eredményeként a köztudatba jobban be szeretnénk ékelni a megőrizni kifejezést a védeni helyett. Természeti értékeink ritkaságukból és egyediségükből adódóan a tájkép szerves részét képezik az Alcsíki-medencében, melyet szükséges mihamarabb az épített és írt, vagy hagyományokban megőrzött örökségek mellé, természeti örökségként besorolni és ahhoz méltóan kezelni, hisz csak így tudjuk azokat hosszú időre megőrizni és továbbadni az örökösöknek. Eddigi elért eredmények: A kezelési tervhez szükséges elektronikus adatbázist hoztunk létre és tartunk fenn. Elkészítettük az Alcsíki-medence Natura 2000 (ROSCI0007) terület kezelési tervét, előzetes részletes biodiverzitási értékelés alapján. A kezelési tervvel kapcsolatos workshop-okat szerveztünk. Kérdőíves felmérést végeztünk a tudatosító kampány kezdete előtt és befejezésekor, a helyiek informáltságának szintjéről. Információs karaván és vándor fotókiállítás szervezése: Csíkszereda, Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csatószeg, Nagytusnád, Újtusnád, Csíkverebes és Tusnádfürdő. Elkészítettük az Alcsíki-medence Natura 2000 terület saját weboldalát: A projekt támogatója: A Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program 4-es prioritási tengelye. A projekt partnerei: Tusnádfürdő Város Önkormányzata, Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynöksége. A projekt összértéke: lej. Ebből 80 százalékot az Európai Unió, a fennmaradó 20 százalékot pedig a román állam fedez. 3

4 4

5 5

6 6

7 Az ember és a természet kapcsolata az Alcsíki-medencében Végrehajtási időszak: július június 31. A projekt elsődleges céljai: A hagyományos tevékenységek újjáélesztése, figyelembe véve az állattenyésztést, a mezőgazdasági területek megművelését és használatát. A Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátum megfelelő természetmegőrzési állapotának biztosítása. A lakosság és a helyi hatóság tudatosítása a fenntartható gazdaság fejlődése és a biodiverzitás megőrzése közötti kapcsolatról (az ember és a természet közötti kapcsolat). Eddigi elért eredmények: Kérdőívezést végeztünk a 60 éven felüliek körében az állattenyésztéssel és a mezőgazdasági területek használatával kapcsolatban. Útmutatót készítettünk a hagyományos tevékenységek múltban és jelenben gyakorlásáról. 10 berbécs és a számukra szükséges takarmány került megvásárlásra, melyeknek a csíkszentsimoni Polgármesteri Hivatal bíztosít helyet a legelőjén,ahol hagyományos módon folyik az állattenyésztés. Elkészítettük a Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátum kezelési tervének első változatát, előzetes részletes biodiverzitási értékelés alapján. Elkészítettük a Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátum saját weboldalát: Az adatgyűjtést, információs és tudatosító anyagok szerkesztése és nyomtatása követte. Információs és tudatosító karavánt szerveztünk az Alcsíki-medence Natura 2000 terület és a Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátum közelében lévő településeken. A projekt támogatója: A Svájci Államszövetség társfinanszírozza, a kibővült Európai Unió számára létrehozott Svájci Hozzájárulásból. A projekt partnerei: A brassói RENATUROPA és a tusnádfürdői VOX IUVENTUTIS egyesületek, Tusnádfürdő és Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatala, és a következő általános iskolák: Arany János Csíkszentimre, Endes József Csíkszentsimon, Imets Fülöp Jákó Újtusnád és Nagytusnád, Jókai Mór Tusnádfürdő és Vitos Mózes Csíkszentkirály. A projekt összértéke: CHF (svájci frank), melyből a támogatás összege CHF, és az adományban részesülő szervezet hozzájárulása CHF. 7

8 8

9 9

10 Zöld úton a Borsáros láp megőrzése fele Végrehajtási időszak: április 14 - szeptember 14. A projekt elsődleges céljai: A Borsáros láp tematikus ösvény kialakítása, és a Borsáros láp botanikai rezervátum (amely az Alcsíki medence Natura 2000 terület részét képezi) szigorúan védett zónájának körbekerítése, a Csíkszentkirály község lakosságának (minden korosztály, nem, nemzetiség, vallás és foglalkozás) aktív bevonásával. A csíkszentkirályi Junior Ranger csapat segítségével iskolán kívüli tevékenységek beltéri (indoor) és terepi (outdoor) tevékenységek szervezése, amelyek által a fiatalabb korosztályok tudatosulnak és informálódnak. A Borsáros láp tanösvény és a botanikai rezervátum természeti értékeinek népszerűsítése, szórólapok és információs útmutatók készítése és kiosztása által, valamint egy tematikus esemény szervezése a Borsáros láp botanikai rezervátum napja címmel. Elért eredmények: Elkészítettük a Borsáros láp tematikus ösvényt, a védett terület déli részén (Vízkert): kb. 250 m hosszú gömbfákra szerelt deszkapalló, mely mentén a rezervátumot bemutató 4 információs táblát helyeztünk ki. A rezervátum északi részén (Kis Omlás) 12 árnyi szigorúan védet területet kerteltünk körbe (kb. 150 m hosszú kerítéssel). A csíkszentkirályi Junior Ranger csapat (V VIII. osztályos diákok) számára iskolán kívüli tevékenységeket szerveztünk: 8 óra beltéri (előadások) és 25 óra terepi tevékenységek (tanösvény elkészítése, madárodúk kihelyezése, stb.). Kirándulás szervezése a Gyilkos-tóhoz és a Békási-szoroshoz. A Borsáros láp természeti értékeit bemutató szórólapokat és útmutatókat készítettünk. A Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatal beleegyezésével megszerveztük a Borsáros láp botanikai rezervátum napját, ekkor került átadásra a tematikus ösvény, felállítottuk a Zöld Sátort és kiosztásra kerültek az információs anyagok A projekt támogatója: Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia. A projekt partnerei: A Csíkszentkirály község Polgármesteri Hivatala és a csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskola A projekt összértéke: lej, melyből a támogatás összege lej, és az adományban részesülő szervezet hozzájárulása lej. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Alcsíki-medence Natura 2000 terület biodiverzitásának megőrzése és a fenntartható fejlesztés népszerűsítése Végrehajtási időszak: június április 30. A projekt elsődleges céljai: Az Alcsíki-medence Natura 2000 terület előhelyei és fajai megfelelő természetmegőrzési állapotának fenntartását elősegítő minimális intézkedések megvalósítása: minimális előhelymegőrzési intézkedések végrehajtása a helyi lakosság bevonásával és tudatosításával (Csíkszentsimon közelében található Olt folyó holt medrének ökológiai restaurációja a védett terület Kezelési Tervében megfogalmazott javaslatoknak alapján). Szervezeti kapacitás fejlesztése az Alcsíki-medence Natura 2000 terület hatékony kezelése érdekében: egy Ranger csapat (környezetvédelmi felügyelet) létrehozása és képzése által. A Ranger csapat a belső működési szabályzat és a terület Kezelési Terv előírásainak betartását biztosítja. A megújuló energiaforrások népszerűsítése konkrét példákkal és a megújuló energiaforrások használati előnyeinek ismertetése a lakosság körében: napenergiára (fotovoltaikus) alapozott utcai világítótestek/ oszlopok elhelyezése által a védett terület szomszédságában lévő településeken; valamint népszerűsítő akciók által iskolán kívüli tevékenységekkel (5 Junior Ranger klub tagjai segítségével). Eddigi elért eredmények: Terepi találkozókat szerveztünk a restaurálni kívánt terület és a konkrét feladatok felméréséhez. Elkezdtük a holtág medrének kitakarítását és az ott tárolt szemét eltávolítását. Egy 3 személyből álló Ranger Járőr csapatot alakítottunk ki, akik felügyelik a védet területet és biztosítják a belső szabályzat betartását. A projekt támogatója: A projektet az EGT közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozza, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén belül. A projekt partnerei: Csíkszentsimon község Polgármesteri Hivatala. A projekt összértéke: ,40 euró, amiből ,22 euró a program által biztosított támogatás. 15

16 16

17 17

18 18

19 ::: Gondnokság ::: 2010-ben az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet aláírta a Természetvédelmi és Erdészeti Minisztériummal az Alcsíkimedence Natura 2000 terület (2010/02/22, szerződés száma: 0010) és a Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátum (2010/02/22, szerződés száma: 0011) kezelési egyezményét. Ez az egyezmény december 19-én hosszabbításra került. A következő tíz évben a két védet terület gondnoka ugyancsak az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet lesz. Alcsíki-medence Natura 2000 terület (ROSCI0007), hektáron fekszik Hargita megye dél-keleti részében, ahol a következő községeket foglalja magába: Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Csíkkozmás és Tusnád, melyeket az Olt folyó szel ketté. A terület fontossága a nagyszámú védett növény- és állatfaj jelenlétében rejlik, melyek országos és nemzetközi szinten is védettek: 13 fajt és 7 élőhelyet véd az Élőhelyvédelmi Irányelv és a Berni Egyezmény, 19 faj jelen van az országos Vörös Listán és 16 növényfaj jégkorszaki reliktumnak számít. A területen jelen van 6 védett rezervátum, melyek a Hargita Megye Tanácsának 2000/195 számú Határozata és a 2000/5 számú Törvény véd: Középpatak-rétláp 4 ha, Benes-rétláp 4 ha, Borsáros-láp 1 ha, Csemő-rétláp 5 ha, Nyírkert-rétláp 4 ha és Nádasfürdő 4 ha. A védett területen levő földek jelentős része az érintett települések magántulajdonába van. Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátum (5/2000 Törvény, kód) 1 hektáron terül el Tusnádfürdőtől nyugatra, az Olt folyó bal partján. A rezervátum teljes területe a Hargita vulkáni lánc déli részén található, a Piliske vulkáni kúp keleti lejtőjén. A rezervátum egy vegyes erdőben helyezkedik el. Botanikai értékét az 1942-ben leírt Teleki hölgymál (Hieracium telekianum) adja, mely endémizmus a térségre. 19

20 20

Környezetvédelem Természetvédelem

Környezetvédelem Természetvédelem Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011. Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Védett területek kezelése

Védett területek kezelése Védett területek kezelése 2. Előadás Helyi jelentőségű védett területek kezelése Dr. Katona Krisztián Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Mit jelent? 1996/LIII. tv. a természet védelméről:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

Együttműködési program dokumentum

Együttműködési program dokumentum Együttműködési program dokumentum 2015 április Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Területi Együttműködési Cél keretében EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (EP) DOKUMENTUM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Bevezetés Jelen környezetvédelmi program háttéranyaga a 2008 ban készült környezetvédelmi program aktualizált változata, amely

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben