3 végzetes hiba, mely már milliókba került versenytársainak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 végzetes hiba, mely már milliókba került versenytársainak"

Átírás

1 3 végzetes hiba, mely már milliókba került versenytársainak és Önnek is milliókba kerülhet! Írta: Haraszti Mihály

2 2. oldal Ha alkalma nyílna belülről megvizsgálni azokat a hálózatokat, melyek milliós veszteségeket szenvednek akár úgy, hogy ténylegesen elbukják, akár úgy, hogy nem keresik meg, pedig potenciálisan benne van az üzletükben, a mélyben bizonyára megtalálná azt a súlyos hibát, mely a veszteséget okozta. Foglalkozzunk most három, könnyen végzetessé váló hibával, hogy Önnek alkalma nyíljon elkerülnie őket. Abból kell kiindulnunk, hogy az igazán súlyos hibák igen sokszor látszólag nincsenek közvetlen összefüggésben a problémás jelenségekkel. Különösen igaz ez az olyan érzékeny és bonyolult szerkezetekre, mint egy franchise rendszer, ahol az egyes elemek között kölcsönhatás és komoly szinergia érvényesül, ami azt jelenti, hogy rendkívüli mértékben képesek egymás hatását felerősíteni. Ennek megfelelően fogadjuk el alapvető vezérelvnek a ne elégedj meg a felszíni jelenségek magyarázatával, és áss a probléma mélyére tételt. Bízom benne, hogy a tárgyalt három téma kellően bizonyítja ennek az igazát.

3 3. oldal # 1. Ha lebecsüljük a stratégia(alkotás) jelentőségét

4 4. oldal A stratégia jelentőségének lebecsülése és ebből következően vészes elhanyagolása tipikus jelensége a magyar magánvállalkozásoknak. A franchise vállalkozások esetében a probléma sokkal nagyobb súllyal esik a latba, miután itt akár több tucat partner sikeréről, egzisztenciájának biztonságáról van szó. Közhelynek számít, hogy a stratégiakészítésben soha nem az elkészült produktum számít, hanem a folyamat. Eisenhower tábornok elhíresült mondása szerint az elkészült stratégia egyetlen jó helye a szemétkosár. A terv semmi, a tervezés minden! mondta. Ez a mély értelmű mondás azt az alapvető igazságot takarja, hogy miután minden, mi magunk is, és a környezet is állandóan változik, a stratégiakészítés, és a folyamatos frissítés annak a képességnek az elsajátítását jelenti, hogy képesek legyünk folyamatosan igazodni az állandó változásokhoz. Ez a képesség számos esetben menthet meg bennünket a komoly veszteségektől, sőt, akár a bukástól is. Ha Ön nem készíti el cége, és a franchise lánc (a kettő nem feltétlenül azonos) stratégiáját, az alábbi veszélyeknek teszi ki a hálózatot: a cég sodródik az eseményekkel, tehetetlenül szemléli a változásokat, ahelyett, hogy tudatos tevékenységet folytatna; olyan lesz a cége, mint egy ház, amit nem alapokra építettek. Minden intézkedése, lépése a levegőben fog lógni, és az egyes részek nem lesznek képesek egymáshoz illeszkedve egységes egészet alkotni; a hálózaton belül nem lesz rend, a viszonyok áttekinthetetlenné válnak. A munkatársak és a partnerek nem lesznek tisztában a lánc céljaival, belső viszonyaival, tevékenységével, nem értik, mi miért történik;

5 5. oldal A cégek belső viszonyainak egyik legkárosabb rákfenéje, ha a különböző kulcsembereknek eltér a véleménye a cég erősségeiről, gyengeségeiről, és a jövő feladatairól. A stratégiakészítés folyamán az érdemi munkatársak jelentős részének lehetősége nyílik véleménye kinyilvánítására, és a folyamatok befolyásolására, ami komoly konszenzusteremtő erő. A végrehajtás során megvalósulhat a siker elengedhetetlen előfeltétele, hogy a vezetők és munkatársak tevékenysége valóban egy irányba, a közösen meghatározott célok elérésére irányuljon; Stratégiakészítés nélkül nehéz világos helyzetképet kapni a cég helyzetéről. Az erősségek, gyengeségek, a környezet által biztosított lehetőségek és általa teremtett veszélyek alapos számbavétele segítségével pontosan meg lehet határozni a vállalkozás piaci helyét, helyzetét, és a jövő teendőit, melyhez határidőket és felelősöket lehet rendelni. Komoly stratégiával rendelkező cégnél nem fordulhat elő, hogy nincsenek tisztában a cég belső és külső viszonyaival, vagy ne tudnák, milyen feladataik vannak; A stratégiakészítési folyamat jövőorientált, változásorientált, és megújulás-orientált szemléletet visz a vállalati gondolkodásba. Ennek elmulasztása egyenlő az ezekről az előnyökről való tudatos lemondással; A stratégia nem a fiókban heverő elméleti munka, hanem megvalósítás-centrikus feladatgyűjtemény. Ennek hiányában a munkatársak nem tudják pontosan munkájuk értelmét, helyét, nincsenek tisztában azzal, hogy tevékenységük hogyan és mennyiben járul hozzá a cég fejlődéséhez, ami pedig a munkát nem mindennapi rutinná, céltalan robottá tenné, hanem értelmes célok elérésének eszközévé, amivel azonosulhatnak;

6 6. oldal A célok ismerete és az elérésükben való részvétel dinamizáló hatással van a cég munkatársaira, motiválja, cselekvésre ösztönzi őket, alkalmat ad az önfejlesztésre, és önmegvalósításra. Szabad erről lemondani? A stratégiaalkotási folyamatba a cégvezetés bevonja az érdemi munkatársakat, és rajtuk keresztül a cég dolgozóit, ezen keresztül kapcsolatokat építve javítja a vállalati kultúrát, összekovácsolja a cég munkatársait, növelve a cég iránti elkötelezettségüket. Melyik cég ne értékelné az ilyen előnyöket? Úgy gondolom, könnyen belátható, milyen óriási előnyöket nyújt a stratégia gondos elkészítése, és milyen hatalmas veszélyeket jelenthet a hiánya. Adott esetben a felsoroltak egyike is komoly csapást mérhet egy hálózatra, többük együttes hatása pedig akár megrendítő is lehet. Nem lenne jobb ezt a hibát a versenytársakra hagyni?

7 7. oldal # 2. Ha a hibás önmeghatározás miatt sebezhetővé válunk

8 8. oldal A franchise rendszer kidolgozásakor több alapkérdést is meg kell válaszolnunk. Többek között ahhoz, hogy sikeresen működtethessük a láncot, meg kell határoznunk önmagunkat is, vagyis, hogy Mik vagyunk ma? Mik lehetünk a jövőben? Mik szeretnénk lenni? Minek kell lennünk a sikeres működéshez? Sok esetben már az első kérdés megválaszolása is nehézségekbe ütközik, hiszen az egészséges önkritika hiánya sok vállalkozót vitt már bele felelőtlenül átgondolatlan vállalkozásba, a képességek, készségek, adottságok, és jövőbeni lehetőségek irreális számbavétele pedig csak a koronát teszi fel az ilyen esetekre. Az igazi problémák azonban a mik szeretnénk lenni? kérdés megválaszolásánál kezdődnek. Az oktatási intézményekben szerzett tudás ugyanis igen gyakran megbicsaklik a mai magyar valóság talaján, és a dolgok egészen másként működnek a gyakorlatban, mint ahogy az elmélet szerint működniük kellene. A kialakulatlan piacgazdaság körülményei nem azonosak a több száz évre visszatekintő piacgazdaságok viszonyaival, így az eredmény is más lesz. Mások a működési mechanizmusok, más a jogi, a pénzügyi környezet, és ami igen lényeges: mások a fogyasztói reakciók is. A reklámok hatása a tömeges elszegényedés körülményei között nem is lehetnek azonosak egy jóléti társadalom tagjainak reakcióival, nem beszélve az eredendő bizalmatlanságról, a nyugati országokban már klasszikusnak és jól bevezetettnek tekinthető módszerek elutasításáról.

9 9. oldal A súlyos problémát azonban a szürke- és feketegazdaság hatásai, és a vállalkozói gondolkodás problematikája jelenti. Az egyre általánosabb és egyre mélyebbre hatoló korrupció eleve megkérdőjelezi bármiféle verseny tisztaságát. Az abszolút és relatív versenypozíció összekeverésének lehetősége minden vállalkozás alól kihúzhatja a szőnyeget. Abszolút versenyfeltételeknek az általános környezet tényezőit nevezzük: minden versenytárs ugyanazokat az adókat és más közterheket fizeti, ugyanannyi vámot fizet, ugyanolyan általános keretfeltételek között kell tevékenykednie, míg a relatív versenyfeltételek már az egyes cégek belső erejét, költségszintjét, az általuk alkalmazott megoldások eredményességét, hatékonyságát mutatják. Tisztességes feltételek között a verseny mindenkire egyaránt érvényes abszolút versenyfeltételek között folyik, és az nyer, aki a relatív feltételek között a leghatékonyabb és legeredményesebb megoldásokat alkalmazza. Ha azonban valakinek sikerül az abszolút feltételeket megváltoztatnia, kikerülni az adókat és közterheket, elkerülni a vámfizetést, ez az egész versenyt illuzórikussá teszi. A vállalkozói gondolkodás torzulásai csak felerősítik ezt a problémát. A magyar vállalkozók gondolkodását is az határozza meg, hol és milyen módszerekkel lehet kijátszani az előírásokat, és valljuk be, ebben igen nagy találékonyságot tanúsítanak, amire kiváló lehetőséget nyújtanak a törvényalkotás sokak által egyáltalán nem véletlennek nevezett hibái, gyengeségei. A magyar vállalkozók arra vannak trenírozva, hogy soha nem tudhatták, a mai feltételek érvényben lesznek-e másnap is, ezért szinte rá lettek kényszerítve a rövidtávú gondolkodásra. Minél kevesebbet invesztálni, és minél többet, és minél gyorsabban kivenni a vállalkozásból ez volt az évtizedeken át követett vezérelv, és ennek megváltozásához nem csak az elmúlt 16 év volt kevés, hanem ennek a 16 évnek a törvényhozási, hatósági,

10 10. oldal kormányzati magatartása sem járult hozzá ennek a gondolkodásnak a megváltozásához. A legkataszrofálisabb hatást azonban az ország moráljának a mélypontra süllyedése gyakorolta, ami a gazdaság minden szegletében érzékelhető. Sajnálatos, de tény, hogy a lenyúlás országa lettünk, ahol az etikátlan magatartás, a szerződések, ígéretek, és kötelezettségek be nem tartása, a csalárd üzletvitel, a másik fél tudatos félrevezetése követendő példává vált. Az egyik legnagyobb hiba, amit ma egy gazdasági szereplő elkövethet, az, ha hisz a politikusok kijelentéseinek az ország jogállami státuszát illetően. Aki megpróbált már jogi úton érvényesíteni egy követelést, vagy szankcionáltatni egy szerződésszegést, vagy csalárd magatartást, az tudja, milyen fényévnyi távolságra vagyunk egy működőképes jogállamtól. Ennek bizonyítására sok egyéb mellett elég a többévi tárgyalás után elérhető, de addigra hasznavehetetlen jogerős ítéletre, vagy a felszámolások, csődeljárások eredménytelenségére, a kiürített cégektől való behajtás reménytelen voltára gondolnunk. Mi következik ebből? Ez a helyzet adja az így logikussá váló negyedik kérdést: mivé KELL válnom, hogy MINDEN körülmények között uralni tudjam a folyamatot? Ez a kérdés az előzőekben kifejtettek alapján így is hangzik: hogy tudom megakadályozni, hogy csalárd módon visszaéljenek a lánc előnyeivel, kihagyjanak az üzletből, eltulajdonítsák a tudást, jogtalanul, a megállapodott díjak fizetése nélkül használják az átadott technológiát, tudást, vagy kapcsolatrendszert?

11 11. oldal És egy nagyon prózai kérdés: ha valaki be akar csapni, hol tudom a folyamatban garantáltan megkeresni a pénzem? Ha valaki ezekre a kérdésekre nem tud megnyugtató választ adni, semmiképpen ne öljön egyetlen fillért sem egy franchise lánc kiépítésébe. Milyen válaszok lehetségesek ahhoz, hogy elkerüljük ezt a hibát? Bármilyen egyszerű megoldást kínál is, semmiképpen nem az, amit egy franchise átadó adott: ért egy napon belül találok olyan szakembert, aki eltöri a szemétkedő térdeit.. Nézzünk néhány lehetőséget: kizárólagos pozíció elfoglalása Az üzleti folyamatok elemzése segítségével határozzuk meg azokat a pontokat, melyek nélkül a folyamat ellehetetleníthető, vagy eredményesen megszakítható, és igyekezzük elfoglalni ezeket a pozíciókat. Ez lehet az áruszállításra vonatkozó kizárólagos szerződés, egy, az üzlet szempontjából kritikus szolgáltatásra vonatkozó kizárólagos megállapodás (pl. banki konstrukció, hitel, bérlet, lízing), helyiség tulajdonlása, márka birtoklása, de akár a technológiai folyamat egy kritikus elemének birtoklása is. Ez a leggyakoribb és legkönnyebb eset, és a legvalószínűbb lehetőség. kapcsolati rend ellehetetlenítése Ha tevékenységünk környezetében elengedhetetlen a hatósági, vagy szakmai kapcsolati rend megléte, törekedjünk arra, hogy hozzájárulásunk szükséges legyen a kapcsolatok fenntartásához.

12 12. oldal Lehet ez egy szövetség, kamara tagsága, bizonyos engedélyek, jogosítványok birtoklása stb. díjak helyett más ponton realizáljuk saját profitunkat Ha számolnunk kell (és sajnos mindig számolnunk kell) azzal, hogy partnereink be akarnak csapni bennünket, próbáljuk meg a díjak szedése helyett más ponton megkeresni a pénzünket. Ha a rendszer üzleti folyamatában a folyamat szempontjából jelentős áruk szállítása vagy szolgáltatások nyújtása szerepel, bevételi forrásunkat csoportosítsuk erre a pontra. Ha ezzel ki tudjuk kerülni a franchise-ban szokásos díjak felszámítását, kikerültünk egy jelentős feszültségforrást is, hiszen ha nem kell díjakat fizetni, nincs is mit elmulasztani. speciális ismeretek birtoklása Ha a tevékenység speciális tudást igényel, a betanítást korlátozzuk a szükséges tudás egy részére, és ha lehet, bizonyos műveletek elvégzésének vagy ellenőrzésének jogát tartsuk meg magunknak. A need to know elv követése Sok vállalkozásnál követett alapelv, hogy az adott tevékenységet végző csak azokkal az ismeretekkel rendelkezik, melyek elengedhetetlenül szükségesek a munkavégzéshez. Ez az elv igen nehézkesen alkalmazható a franchise láncok esetében, de adott esetben, korlátozottan ugyan, de sikeresen alkalmazható. Ez részben vonatkozhat a már említett módszerekre, tehát a kizárólagosságra, és bizonyos ismeretek, de akár eszközök visszatartására, ill. egyedüli birtoklására is, de külön említése mindenképpen indokolt azokban az esetekben, amikor a különböző

13 13. oldal tényezők kombinált, együttes alkalmazására is lehetőség nyílik. Ebben az esetben ugyanis a partnerek sokkal szigorúbb kézbentartására, és a folyamatok hatékonyabb ellenőrzésére nyílik lehetőségünk. A felesleges feszültségek elkerülésének hatékony módja, ha alapelvünkké tesszük, hogy csak olyan kötelezettséget írunk elő, amit a partner nagy valószínűséggel be is fog tartani, és inkább mondjunk le logikusnak tűnő kötelmek előírásáról, ha a partner várhatóan csábítást érez majd arra, hogy ne tartsa be a megállapodásunkat. Nincs rombolóbb annál, mint ha egy franchise átvevő úgy tud megszegni egy előírást, hogy tudja, mi tisztában vagyunk azzal, hogy megszegte, de nincs eszközünk a szerződésszegés szankcionálására. Ha egy ilyen helyzet bekövetkezik, a kapcsolat végzetes megromlásával kell számolnunk, nem beszélve az anyagi veszteségekről.

14 14. oldal # 3. Ha nem tudjuk, melyik dokumentum mire is való

15 15. oldal Minden típusú franchise rendszernél igen komoly zavarokat okozhat, ha nem állnak rendelkezésre, vagy nem megfelelő minőségűek a lánc működését szabályozó dokumentumok, az üzleti formátumú franchise rendszerek esetében ez a tényező azonban ahogy a mondás tartja már több mint bűn, ez már valóban hiba. A rendszerkidolgozási folyamat négy részből áll: a stratégia kidolgozása a rendszerdokumentáció kidolgozása a működtetési kézikönyv kidolgozása a franchise szerződés kidolgozása Mind a négy szakasznak egy dokumentum az eredménye, melyek mindegyike más célt szolgál, és mások a funkciói is, ennek megfelelően különböző tartalommal. A stratégia tartalmazza, hogy milyen célokat, mikorra, milyen erőforrásokra alapozva, milyen módszerekkel kívánunk elérni. A rendszerdokumentáció a rendszertulajdonos szemszögéből tartalmazza a lánc építésére és működtetésére vonatkozó összes ismeretet.

16 16. oldal A működtetési kézikönyv a franchise átvevő szemszögéből tartalmazza az egység létrehozásával és működtetésével kapcsolatos összes ismeretet. A franchise szerződés tartalmazza a két fél viszonyát szabályozó, valamint a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó rendelkezéseket. A magyar franchise hálózatok által elkövetett tipikus hibák a következők: Nincs, vagy hiányos a stratégia Ezzel a témával az első hiba tárgyalásakor már részletesen foglalkoztunk. Nem készül rendszerdokumentáció Ha nem szabályozzuk egyértelműen a lánc építésével és működtetésével kapcsolatos kérdéseket, o o o a lánc fejlesztése és működtetése esetlegessé válik, a döntések megalapozatlanul születnek meg, a hálózat működtetésében részt vevő, különböző munkaterületen dolgozó munkatársak tevékenysége könnyen ellentmondásossá válik, és egymás munkájának hatását gyengítve, sőt, sokszor akaratlanul is egymás ellen dolgoznak.

17 17. oldal Nem készül működtetési kézikönyv A franchise puhább fajtáinál ez nem gond, de az üzleti formátumú franchise esetén a működtetési kézikönyv elengedhetetlen. Az egységek létrehozására és működtetésére vonatkozó egyértelmű szabályozás hiányában a franchise átvevők tevékenysége irányíthatatlanná, és ellenőrizhetetlenné válik, nincs viszonyítási alap, és az utasítások nem kérhetők számon. A működtetési kézikönyvbe való rendelkezéseket és előírásokat a szerződésben szabályozzák Rendkívül súlyos, és sajnos igen gyakori hiba, ami óriási problémákat okoz. A szerződést csak mindkét fél egybehangzó akarata esetén lehet módosítani, a működtetési kézikönyvet pedig a franchise átadó bármikor, egyoldalúan is módosíthatja. Egy hosszú távú kapcsolatban a ma jó, és a közös célokat szolgáló módszerek pár év múlva, a körülmények változása következtében akár a lánc bukását is eredményezhetik. Elemi érdek tehát, hogy a rendszertulajdonosnak legyen joga az adott helyzetben a sikert a legeredményesebben szolgáló módszerek kötelező előírására. Ennek hiányában a rendszergazda csak vergődik, és nem tehet mást, mint tehetetlenül, eszközök nélkül szemléli a lánc erózióját.

18 Tisztelt Rendszertulajdonos, kedves Barátom! Őszintén remélem, hogy e rövid tanulmány elgondolkodtatja, és ha a fentiekben említett hibák az Ön hálózatára is érvényesek, sürgősen nekilát kijavításuknak. Ha ebben bármilyen segítséget tudok nyújtani, kérem, ne habozzon, és hívjon fel. Sok sikert, és eredményes munkát kíván, az Ön szolgálatában Haraszti Mihály

19 19. oldal

A magyar franchise szerződések 10 súlyos hibája (inkább 6 hiba, és 4 csapda, mely jogilag ugyan helyes, mégis mindent elbukhatunk )

A magyar franchise szerződések 10 súlyos hibája (inkább 6 hiba, és 4 csapda, mely jogilag ugyan helyes, mégis mindent elbukhatunk ) A magyar franchise szerződések 10 súlyos hibája (inkább 6 hiba, és 4 csapda, mely jogilag ugyan helyes, mégis mindent elbukhatunk ) Minden olyan szerződés, amely a gazdasági élet két szereplője között

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Ebből a tortából most Te is vághatsz magadnak egy szeletet [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]! Először

Részletesebben

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) Szolgáltató szféra V. B. Köz. K. Dietetikus

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Operációkutatás vizsga

Operációkutatás vizsga Operációkutatás vizsga A csoport Budapesti Corvinus Egyetem 2007. január 9. Egyéb gyakorló és vizsgaanyagok találhatók a honlapon a Letölthető vizsgasorok, segédanyagok menüpont alatt. OPERÁCIÓKUTATÁS

Részletesebben

Update1 Franchise ismertető

Update1 Franchise ismertető Update1 Franchise ismertető Tartalom - Update életmód rendszer - Cég bemutatása - Franchise jelentése, előnyei, elvárásai - Update1 főbb termékcsoportok - Update1 franchise előnyei - Üzlettípusok - Csatlakozás

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala Kozkázatelemzés A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala 2013. október 01. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai I.

Vállalati pénzügyek alapjai I. Vállalatgazdaságtan II. Vállalati pénzügyek alapjai I. Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár Előadó: Vida Adrienn, PhD hallgató 2007. december 10. Tematika Pénzügyi tervezés Pénzügyi tervek

Részletesebben

A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása

A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása Előadó: Dr. Kudász Ferenc szakorvos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 5S Tréning A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 1 Az 5S a termelékenység alapja Az 5S jelentősége Profit kézbentartása Költség Termelés Minőség Határidő Működés Berendezés Készlet Szabványosítás,

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

Szakács mester. 054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése)

Szakács mester. 054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Szakács mester (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) 054-09/1 Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei () Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama:

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Kiszorító magatartás

Kiszorító magatartás 8. elõadás Kiszorító magatartás Árrögzítés és ismételt játékok Kovács Norbert SZE GT Az elõadás menete Kiszorítás és információs aszimmetria Kiszorító árazás és finanszírozási korlátok A BOLTON-SCHARFSTEIN-modell

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A STRESSZ JELENSÉGE ÉS FOLYAMATA

A STRESSZ JELENSÉGE ÉS FOLYAMATA A STRESSZ JELENSÉGE ÉS FOLYAMATA A stressz egy nem specifikus reakció, mellyel szervezetünk reagál minden jelentős megküzdést, alkalmazkodást igénylő ingerre. A stressz a túlzott elvárások, megterhelések

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

5 / 1. www.minosegikonyvelok.hu

5 / 1. www.minosegikonyvelok.hu 5 / 1 www.minosegikonyvelok.hu A 11+1 leggyakoribb hiba, amit egy könyvelő az árképzése során elkövet... Ha már régóta vágyott arra, hogy iránymutatást kapjon, vajon helyesen kalkulálja-e könyvelési díjait,

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

MIKÉNT TEREMTSÜK MEG A STRATÉGIAALKOTÁS, AZ ÜZLETI TERV ÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZHANGJÁT?

MIKÉNT TEREMTSÜK MEG A STRATÉGIAALKOTÁS, AZ ÜZLETI TERV ÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZHANGJÁT? MIKÉNT TEREMTSÜK MEG A STRATÉGIAALKOTÁS, AZ ÜZLETI TERV ÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZHANGJÁT? Hódmezővásárhely Egy város, amely már a nevében is hordozza a kereskedelemhez, a gazdálkodáshoz, a vállalkozáshoz

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében. 2015. május 16. Túrkeve

A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében. 2015. május 16. Túrkeve A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében 2015. május 16. Túrkeve A magyar faipar jövőjének meghatározója a magyar erdő Megfelelő minőségű alapanyag biztosítása a magyar erdőkből

Részletesebben

számviteli-pénzügyi számviteli-pénzügyi ágazati ágazati tevékenységekre

számviteli-pénzügyi számviteli-pénzügyi ágazati ágazati tevékenységekre Franchise rendszerismertető PECZE JÁNOSNÉ szakértő-újságíró, projektmenedzser MKOE Baranya Megyei Szervezet alelnök Rendszerindítás: 2008. 01. 01. Jogszabályi jellemzők Irányelv Standard fogalmak A Számviteli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Ezt a határozati javaslatot fogadta el tegnap a testület, kimásoltam a megküldött előterjesztésből.

Ezt a határozati javaslatot fogadta el tegnap a testület, kimásoltam a megküldött előterjesztésből. Tisztelt Polgármester Asszony! A tegnapi testületi ülésen tett felszólalásomat a jóindulat és a segíteni akarás motiválta, de meggyőződésem, hogy nem értették meg a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló

Részletesebben

STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve:

STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve: STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve: Alkalmazottak Személyek (Kapcsolati serkentők) Ügyfelek Részvényesek...... Alapértékek/Hitek (Kellene/Nem kellene) Cél (Miért) Célok (- éven

Részletesebben