3 végzetes hiba, mely már milliókba került versenytársainak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 végzetes hiba, mely már milliókba került versenytársainak"

Átírás

1 3 végzetes hiba, mely már milliókba került versenytársainak és Önnek is milliókba kerülhet! Írta: Haraszti Mihály

2 2. oldal Ha alkalma nyílna belülről megvizsgálni azokat a hálózatokat, melyek milliós veszteségeket szenvednek akár úgy, hogy ténylegesen elbukják, akár úgy, hogy nem keresik meg, pedig potenciálisan benne van az üzletükben, a mélyben bizonyára megtalálná azt a súlyos hibát, mely a veszteséget okozta. Foglalkozzunk most három, könnyen végzetessé váló hibával, hogy Önnek alkalma nyíljon elkerülnie őket. Abból kell kiindulnunk, hogy az igazán súlyos hibák igen sokszor látszólag nincsenek közvetlen összefüggésben a problémás jelenségekkel. Különösen igaz ez az olyan érzékeny és bonyolult szerkezetekre, mint egy franchise rendszer, ahol az egyes elemek között kölcsönhatás és komoly szinergia érvényesül, ami azt jelenti, hogy rendkívüli mértékben képesek egymás hatását felerősíteni. Ennek megfelelően fogadjuk el alapvető vezérelvnek a ne elégedj meg a felszíni jelenségek magyarázatával, és áss a probléma mélyére tételt. Bízom benne, hogy a tárgyalt három téma kellően bizonyítja ennek az igazát.

3 3. oldal # 1. Ha lebecsüljük a stratégia(alkotás) jelentőségét

4 4. oldal A stratégia jelentőségének lebecsülése és ebből következően vészes elhanyagolása tipikus jelensége a magyar magánvállalkozásoknak. A franchise vállalkozások esetében a probléma sokkal nagyobb súllyal esik a latba, miután itt akár több tucat partner sikeréről, egzisztenciájának biztonságáról van szó. Közhelynek számít, hogy a stratégiakészítésben soha nem az elkészült produktum számít, hanem a folyamat. Eisenhower tábornok elhíresült mondása szerint az elkészült stratégia egyetlen jó helye a szemétkosár. A terv semmi, a tervezés minden! mondta. Ez a mély értelmű mondás azt az alapvető igazságot takarja, hogy miután minden, mi magunk is, és a környezet is állandóan változik, a stratégiakészítés, és a folyamatos frissítés annak a képességnek az elsajátítását jelenti, hogy képesek legyünk folyamatosan igazodni az állandó változásokhoz. Ez a képesség számos esetben menthet meg bennünket a komoly veszteségektől, sőt, akár a bukástól is. Ha Ön nem készíti el cége, és a franchise lánc (a kettő nem feltétlenül azonos) stratégiáját, az alábbi veszélyeknek teszi ki a hálózatot: a cég sodródik az eseményekkel, tehetetlenül szemléli a változásokat, ahelyett, hogy tudatos tevékenységet folytatna; olyan lesz a cége, mint egy ház, amit nem alapokra építettek. Minden intézkedése, lépése a levegőben fog lógni, és az egyes részek nem lesznek képesek egymáshoz illeszkedve egységes egészet alkotni; a hálózaton belül nem lesz rend, a viszonyok áttekinthetetlenné válnak. A munkatársak és a partnerek nem lesznek tisztában a lánc céljaival, belső viszonyaival, tevékenységével, nem értik, mi miért történik;

5 5. oldal A cégek belső viszonyainak egyik legkárosabb rákfenéje, ha a különböző kulcsembereknek eltér a véleménye a cég erősségeiről, gyengeségeiről, és a jövő feladatairól. A stratégiakészítés folyamán az érdemi munkatársak jelentős részének lehetősége nyílik véleménye kinyilvánítására, és a folyamatok befolyásolására, ami komoly konszenzusteremtő erő. A végrehajtás során megvalósulhat a siker elengedhetetlen előfeltétele, hogy a vezetők és munkatársak tevékenysége valóban egy irányba, a közösen meghatározott célok elérésére irányuljon; Stratégiakészítés nélkül nehéz világos helyzetképet kapni a cég helyzetéről. Az erősségek, gyengeségek, a környezet által biztosított lehetőségek és általa teremtett veszélyek alapos számbavétele segítségével pontosan meg lehet határozni a vállalkozás piaci helyét, helyzetét, és a jövő teendőit, melyhez határidőket és felelősöket lehet rendelni. Komoly stratégiával rendelkező cégnél nem fordulhat elő, hogy nincsenek tisztában a cég belső és külső viszonyaival, vagy ne tudnák, milyen feladataik vannak; A stratégiakészítési folyamat jövőorientált, változásorientált, és megújulás-orientált szemléletet visz a vállalati gondolkodásba. Ennek elmulasztása egyenlő az ezekről az előnyökről való tudatos lemondással; A stratégia nem a fiókban heverő elméleti munka, hanem megvalósítás-centrikus feladatgyűjtemény. Ennek hiányában a munkatársak nem tudják pontosan munkájuk értelmét, helyét, nincsenek tisztában azzal, hogy tevékenységük hogyan és mennyiben járul hozzá a cég fejlődéséhez, ami pedig a munkát nem mindennapi rutinná, céltalan robottá tenné, hanem értelmes célok elérésének eszközévé, amivel azonosulhatnak;

6 6. oldal A célok ismerete és az elérésükben való részvétel dinamizáló hatással van a cég munkatársaira, motiválja, cselekvésre ösztönzi őket, alkalmat ad az önfejlesztésre, és önmegvalósításra. Szabad erről lemondani? A stratégiaalkotási folyamatba a cégvezetés bevonja az érdemi munkatársakat, és rajtuk keresztül a cég dolgozóit, ezen keresztül kapcsolatokat építve javítja a vállalati kultúrát, összekovácsolja a cég munkatársait, növelve a cég iránti elkötelezettségüket. Melyik cég ne értékelné az ilyen előnyöket? Úgy gondolom, könnyen belátható, milyen óriási előnyöket nyújt a stratégia gondos elkészítése, és milyen hatalmas veszélyeket jelenthet a hiánya. Adott esetben a felsoroltak egyike is komoly csapást mérhet egy hálózatra, többük együttes hatása pedig akár megrendítő is lehet. Nem lenne jobb ezt a hibát a versenytársakra hagyni?

7 7. oldal # 2. Ha a hibás önmeghatározás miatt sebezhetővé válunk

8 8. oldal A franchise rendszer kidolgozásakor több alapkérdést is meg kell válaszolnunk. Többek között ahhoz, hogy sikeresen működtethessük a láncot, meg kell határoznunk önmagunkat is, vagyis, hogy Mik vagyunk ma? Mik lehetünk a jövőben? Mik szeretnénk lenni? Minek kell lennünk a sikeres működéshez? Sok esetben már az első kérdés megválaszolása is nehézségekbe ütközik, hiszen az egészséges önkritika hiánya sok vállalkozót vitt már bele felelőtlenül átgondolatlan vállalkozásba, a képességek, készségek, adottságok, és jövőbeni lehetőségek irreális számbavétele pedig csak a koronát teszi fel az ilyen esetekre. Az igazi problémák azonban a mik szeretnénk lenni? kérdés megválaszolásánál kezdődnek. Az oktatási intézményekben szerzett tudás ugyanis igen gyakran megbicsaklik a mai magyar valóság talaján, és a dolgok egészen másként működnek a gyakorlatban, mint ahogy az elmélet szerint működniük kellene. A kialakulatlan piacgazdaság körülményei nem azonosak a több száz évre visszatekintő piacgazdaságok viszonyaival, így az eredmény is más lesz. Mások a működési mechanizmusok, más a jogi, a pénzügyi környezet, és ami igen lényeges: mások a fogyasztói reakciók is. A reklámok hatása a tömeges elszegényedés körülményei között nem is lehetnek azonosak egy jóléti társadalom tagjainak reakcióival, nem beszélve az eredendő bizalmatlanságról, a nyugati országokban már klasszikusnak és jól bevezetettnek tekinthető módszerek elutasításáról.

9 9. oldal A súlyos problémát azonban a szürke- és feketegazdaság hatásai, és a vállalkozói gondolkodás problematikája jelenti. Az egyre általánosabb és egyre mélyebbre hatoló korrupció eleve megkérdőjelezi bármiféle verseny tisztaságát. Az abszolút és relatív versenypozíció összekeverésének lehetősége minden vállalkozás alól kihúzhatja a szőnyeget. Abszolút versenyfeltételeknek az általános környezet tényezőit nevezzük: minden versenytárs ugyanazokat az adókat és más közterheket fizeti, ugyanannyi vámot fizet, ugyanolyan általános keretfeltételek között kell tevékenykednie, míg a relatív versenyfeltételek már az egyes cégek belső erejét, költségszintjét, az általuk alkalmazott megoldások eredményességét, hatékonyságát mutatják. Tisztességes feltételek között a verseny mindenkire egyaránt érvényes abszolút versenyfeltételek között folyik, és az nyer, aki a relatív feltételek között a leghatékonyabb és legeredményesebb megoldásokat alkalmazza. Ha azonban valakinek sikerül az abszolút feltételeket megváltoztatnia, kikerülni az adókat és közterheket, elkerülni a vámfizetést, ez az egész versenyt illuzórikussá teszi. A vállalkozói gondolkodás torzulásai csak felerősítik ezt a problémát. A magyar vállalkozók gondolkodását is az határozza meg, hol és milyen módszerekkel lehet kijátszani az előírásokat, és valljuk be, ebben igen nagy találékonyságot tanúsítanak, amire kiváló lehetőséget nyújtanak a törvényalkotás sokak által egyáltalán nem véletlennek nevezett hibái, gyengeségei. A magyar vállalkozók arra vannak trenírozva, hogy soha nem tudhatták, a mai feltételek érvényben lesznek-e másnap is, ezért szinte rá lettek kényszerítve a rövidtávú gondolkodásra. Minél kevesebbet invesztálni, és minél többet, és minél gyorsabban kivenni a vállalkozásból ez volt az évtizedeken át követett vezérelv, és ennek megváltozásához nem csak az elmúlt 16 év volt kevés, hanem ennek a 16 évnek a törvényhozási, hatósági,

10 10. oldal kormányzati magatartása sem járult hozzá ennek a gondolkodásnak a megváltozásához. A legkataszrofálisabb hatást azonban az ország moráljának a mélypontra süllyedése gyakorolta, ami a gazdaság minden szegletében érzékelhető. Sajnálatos, de tény, hogy a lenyúlás országa lettünk, ahol az etikátlan magatartás, a szerződések, ígéretek, és kötelezettségek be nem tartása, a csalárd üzletvitel, a másik fél tudatos félrevezetése követendő példává vált. Az egyik legnagyobb hiba, amit ma egy gazdasági szereplő elkövethet, az, ha hisz a politikusok kijelentéseinek az ország jogállami státuszát illetően. Aki megpróbált már jogi úton érvényesíteni egy követelést, vagy szankcionáltatni egy szerződésszegést, vagy csalárd magatartást, az tudja, milyen fényévnyi távolságra vagyunk egy működőképes jogállamtól. Ennek bizonyítására sok egyéb mellett elég a többévi tárgyalás után elérhető, de addigra hasznavehetetlen jogerős ítéletre, vagy a felszámolások, csődeljárások eredménytelenségére, a kiürített cégektől való behajtás reménytelen voltára gondolnunk. Mi következik ebből? Ez a helyzet adja az így logikussá váló negyedik kérdést: mivé KELL válnom, hogy MINDEN körülmények között uralni tudjam a folyamatot? Ez a kérdés az előzőekben kifejtettek alapján így is hangzik: hogy tudom megakadályozni, hogy csalárd módon visszaéljenek a lánc előnyeivel, kihagyjanak az üzletből, eltulajdonítsák a tudást, jogtalanul, a megállapodott díjak fizetése nélkül használják az átadott technológiát, tudást, vagy kapcsolatrendszert?

11 11. oldal És egy nagyon prózai kérdés: ha valaki be akar csapni, hol tudom a folyamatban garantáltan megkeresni a pénzem? Ha valaki ezekre a kérdésekre nem tud megnyugtató választ adni, semmiképpen ne öljön egyetlen fillért sem egy franchise lánc kiépítésébe. Milyen válaszok lehetségesek ahhoz, hogy elkerüljük ezt a hibát? Bármilyen egyszerű megoldást kínál is, semmiképpen nem az, amit egy franchise átadó adott: ért egy napon belül találok olyan szakembert, aki eltöri a szemétkedő térdeit.. Nézzünk néhány lehetőséget: kizárólagos pozíció elfoglalása Az üzleti folyamatok elemzése segítségével határozzuk meg azokat a pontokat, melyek nélkül a folyamat ellehetetleníthető, vagy eredményesen megszakítható, és igyekezzük elfoglalni ezeket a pozíciókat. Ez lehet az áruszállításra vonatkozó kizárólagos szerződés, egy, az üzlet szempontjából kritikus szolgáltatásra vonatkozó kizárólagos megállapodás (pl. banki konstrukció, hitel, bérlet, lízing), helyiség tulajdonlása, márka birtoklása, de akár a technológiai folyamat egy kritikus elemének birtoklása is. Ez a leggyakoribb és legkönnyebb eset, és a legvalószínűbb lehetőség. kapcsolati rend ellehetetlenítése Ha tevékenységünk környezetében elengedhetetlen a hatósági, vagy szakmai kapcsolati rend megléte, törekedjünk arra, hogy hozzájárulásunk szükséges legyen a kapcsolatok fenntartásához.

12 12. oldal Lehet ez egy szövetség, kamara tagsága, bizonyos engedélyek, jogosítványok birtoklása stb. díjak helyett más ponton realizáljuk saját profitunkat Ha számolnunk kell (és sajnos mindig számolnunk kell) azzal, hogy partnereink be akarnak csapni bennünket, próbáljuk meg a díjak szedése helyett más ponton megkeresni a pénzünket. Ha a rendszer üzleti folyamatában a folyamat szempontjából jelentős áruk szállítása vagy szolgáltatások nyújtása szerepel, bevételi forrásunkat csoportosítsuk erre a pontra. Ha ezzel ki tudjuk kerülni a franchise-ban szokásos díjak felszámítását, kikerültünk egy jelentős feszültségforrást is, hiszen ha nem kell díjakat fizetni, nincs is mit elmulasztani. speciális ismeretek birtoklása Ha a tevékenység speciális tudást igényel, a betanítást korlátozzuk a szükséges tudás egy részére, és ha lehet, bizonyos műveletek elvégzésének vagy ellenőrzésének jogát tartsuk meg magunknak. A need to know elv követése Sok vállalkozásnál követett alapelv, hogy az adott tevékenységet végző csak azokkal az ismeretekkel rendelkezik, melyek elengedhetetlenül szükségesek a munkavégzéshez. Ez az elv igen nehézkesen alkalmazható a franchise láncok esetében, de adott esetben, korlátozottan ugyan, de sikeresen alkalmazható. Ez részben vonatkozhat a már említett módszerekre, tehát a kizárólagosságra, és bizonyos ismeretek, de akár eszközök visszatartására, ill. egyedüli birtoklására is, de külön említése mindenképpen indokolt azokban az esetekben, amikor a különböző

13 13. oldal tényezők kombinált, együttes alkalmazására is lehetőség nyílik. Ebben az esetben ugyanis a partnerek sokkal szigorúbb kézbentartására, és a folyamatok hatékonyabb ellenőrzésére nyílik lehetőségünk. A felesleges feszültségek elkerülésének hatékony módja, ha alapelvünkké tesszük, hogy csak olyan kötelezettséget írunk elő, amit a partner nagy valószínűséggel be is fog tartani, és inkább mondjunk le logikusnak tűnő kötelmek előírásáról, ha a partner várhatóan csábítást érez majd arra, hogy ne tartsa be a megállapodásunkat. Nincs rombolóbb annál, mint ha egy franchise átvevő úgy tud megszegni egy előírást, hogy tudja, mi tisztában vagyunk azzal, hogy megszegte, de nincs eszközünk a szerződésszegés szankcionálására. Ha egy ilyen helyzet bekövetkezik, a kapcsolat végzetes megromlásával kell számolnunk, nem beszélve az anyagi veszteségekről.

14 14. oldal # 3. Ha nem tudjuk, melyik dokumentum mire is való

15 15. oldal Minden típusú franchise rendszernél igen komoly zavarokat okozhat, ha nem állnak rendelkezésre, vagy nem megfelelő minőségűek a lánc működését szabályozó dokumentumok, az üzleti formátumú franchise rendszerek esetében ez a tényező azonban ahogy a mondás tartja már több mint bűn, ez már valóban hiba. A rendszerkidolgozási folyamat négy részből áll: a stratégia kidolgozása a rendszerdokumentáció kidolgozása a működtetési kézikönyv kidolgozása a franchise szerződés kidolgozása Mind a négy szakasznak egy dokumentum az eredménye, melyek mindegyike más célt szolgál, és mások a funkciói is, ennek megfelelően különböző tartalommal. A stratégia tartalmazza, hogy milyen célokat, mikorra, milyen erőforrásokra alapozva, milyen módszerekkel kívánunk elérni. A rendszerdokumentáció a rendszertulajdonos szemszögéből tartalmazza a lánc építésére és működtetésére vonatkozó összes ismeretet.

16 16. oldal A működtetési kézikönyv a franchise átvevő szemszögéből tartalmazza az egység létrehozásával és működtetésével kapcsolatos összes ismeretet. A franchise szerződés tartalmazza a két fél viszonyát szabályozó, valamint a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó rendelkezéseket. A magyar franchise hálózatok által elkövetett tipikus hibák a következők: Nincs, vagy hiányos a stratégia Ezzel a témával az első hiba tárgyalásakor már részletesen foglalkoztunk. Nem készül rendszerdokumentáció Ha nem szabályozzuk egyértelműen a lánc építésével és működtetésével kapcsolatos kérdéseket, o o o a lánc fejlesztése és működtetése esetlegessé válik, a döntések megalapozatlanul születnek meg, a hálózat működtetésében részt vevő, különböző munkaterületen dolgozó munkatársak tevékenysége könnyen ellentmondásossá válik, és egymás munkájának hatását gyengítve, sőt, sokszor akaratlanul is egymás ellen dolgoznak.

17 17. oldal Nem készül működtetési kézikönyv A franchise puhább fajtáinál ez nem gond, de az üzleti formátumú franchise esetén a működtetési kézikönyv elengedhetetlen. Az egységek létrehozására és működtetésére vonatkozó egyértelmű szabályozás hiányában a franchise átvevők tevékenysége irányíthatatlanná, és ellenőrizhetetlenné válik, nincs viszonyítási alap, és az utasítások nem kérhetők számon. A működtetési kézikönyvbe való rendelkezéseket és előírásokat a szerződésben szabályozzák Rendkívül súlyos, és sajnos igen gyakori hiba, ami óriási problémákat okoz. A szerződést csak mindkét fél egybehangzó akarata esetén lehet módosítani, a működtetési kézikönyvet pedig a franchise átadó bármikor, egyoldalúan is módosíthatja. Egy hosszú távú kapcsolatban a ma jó, és a közös célokat szolgáló módszerek pár év múlva, a körülmények változása következtében akár a lánc bukását is eredményezhetik. Elemi érdek tehát, hogy a rendszertulajdonosnak legyen joga az adott helyzetben a sikert a legeredményesebben szolgáló módszerek kötelező előírására. Ennek hiányában a rendszergazda csak vergődik, és nem tehet mást, mint tehetetlenül, eszközök nélkül szemléli a lánc erózióját.

18 Tisztelt Rendszertulajdonos, kedves Barátom! Őszintén remélem, hogy e rövid tanulmány elgondolkodtatja, és ha a fentiekben említett hibák az Ön hálózatára is érvényesek, sürgősen nekilát kijavításuknak. Ha ebben bármilyen segítséget tudok nyújtani, kérem, ne habozzon, és hívjon fel. Sok sikert, és eredményes munkát kíván, az Ön szolgálatában Haraszti Mihály

19 19. oldal

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása

1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása 1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása Az európai festők, szobafestők, mázolók és fényezőmunkások összetételének, struktúrájának széleskörű összehasonlítása nagyon bonyolult feladat

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon? Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?...gyakorlati útmutató azoknak, akik nem akarják, hogy leveleik ártatlanul a Spam mappában vagy a

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben