Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központ. Térségi iparfejlesztési stratégia megvalósítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központ. Térségi iparfejlesztési stratégia megvalósítása 2013-2020"

Átírás

1 Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központ Térségi iparfejlesztési stratégia megvalósítása

2 Tartalom 1. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia mérföldkövek és eredmények 2. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek 3. NYPJMK stratégia megvalósítása ütemterv és cselekvési program 2

3 Mérföldkövek és eddig elért eredmények

4 Programozás főbb állomásai Cséfalvay államtitkárral találkozó, koncepció és a térségi partnerek b emutatása. Csizmadia államtitkárral egyeztetés a tovább fejlesztett koncepcióról, mely b ekerült a kormányzat Növekedési Tervébe. Három város polgármestereinek megbeszélése, Versenyképességi Szerződés tartalmi elemeinek egyeztetése, térségi együttműködés alapjainak lerakása. Térségi iparfejlesztési stratégia vízió és prioritások/követelmények/célok d efiniálása. Vállalatok és intézmények bekapcsolódása a tervezési munkába. Munkacsoportok megalakulása, nyitóülések. Térségi iparfejlesztési stratégia elkészítése és megismertetése a nyilvánossággal. Szentgotthárdi konferencia megtartása. Projektportfolió kialakítása, forrásallokáció tervezése, kommunikációs tevékenység szervezése. Hende miniszterrel a stratégia egyeztetése, kormányzati támogatás megszerzése /2012. (XII.20.) Kormányhatározat kiemelt térséggé nyilvánításról, térségi p rojektek prioritással való kezelése az EU fejlesztések tervezésekor 4

5 Mérföldkövek 5

6 A program víziója a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselői számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely hatékony hátteret jelent a tartós jelenlét kiépítésére. Társadalmi haszon Gazdasági haszon Hatások Foglalkoztatásbővülés Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség Termelési és munkakultúra fejlődése Gazdasági érték növekedése Határokon túlnyúló piacbővülés Ipari termelés, export növelése Tőkevonzó képesség növekedése Versenyelőnyök Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, rendelkezésre álló munkaerő K + F + I + O Térségi innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Növekedési tengelyek Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek megfelelő, korszerű szakképzés Piaci igényeknek megfelelő, korszerű felsőoktatás Színvonalas, összehangolt felnőttképzés Képzés-marketing és pályaorientáció Inaktívak munkaerő-piaci integrálása Gyors innovációs transzfer Korszerű, versenyképes technológiák Működési kiválóság Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Fejlődési alapok Környezettudatosság Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés 6

7 Szak- és Felnőttképzés Felsőoktatás Kutatás-Fejlesztés Szakma- és képzésmarketing átfogó program (kampányok és akciók a teljes képzési vertikumban) Érdekeltségi rendszer fejlesztések Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben Szakmódszertani eszköz- és tananyagfejlesztések, oktatói felkészültséget célzó intézkedések, programok Képességfelmérési és pályaorientációs programok Pályakorrekciós programok Térségi felsőoktatás szerkezetének Széleskörű K+F program átgondolása, piaci igényeken alapuló megszervezése térségi oktatási koncepció kialakítása Igényalapú műszaki mérnökképzés fejlesztések Konstrukciós, termelési logisztikai szakirányok indítása Határon túlnyúló K+F hálózatban térség pozicionálása, profil kialakítása Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Pályakövetési rendszer kialakítása Támogatni a vállalatok K+F bázisának létrehozását/tovább fejlesztését Nemzetközi ösztöndíjrendszer, csereoktatás kialakítása Oktatói készültséget és motiválást célzó fejlesztések Igényalapú, célzott alapkutatási projektek Inkubátorház fejlesztés Felnőttképzés fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása Távoktatás fejlesztések Mentorálási rendszer kialakítása Nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése Integráló foglalkoztatási programok Egyetemek közötti átjárhatóság Részvétel nemzetközi K+F feltételeinek, megoldásainak programokban megteremtése Térségi képzési és munkaerőpiaci adatbázis kialakítása Eszközmegosztás, eszközpark közös használati feltételeinek, kereteinek kidolgozása Eredmény: Akcióterv Akcióterv (tervezett programok illetve projektek) Térségszintű kompetenciaközpont kialakítása Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben (duális képzés) Képességfelmérési és pályaorientációs, pályakorrekciós programok, tehetség-programok Városi, térségi, céges ösztöndíjak rendszerének kialakítása Levelező képzés és átképzés fejlesztése Igényeknek megfelelő tananyag és tanterv fejlesztés Műszaki campus kialakítása, hagyományok alapítása, közösségi programok Felsőfokú szakképzési program újragondolása a vállalati igények szerint Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalatmegosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra, eszköz és tudás leltár, adatbázis, kutatási térkép elkészítése Spinn off cégek inkubálása Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Mentor rendszer kialakítása potenciális beszállítóknak Nagyvállalati illeszkedés Városfejlesztési tervek és vállalatok bővítési terveinek összehangolása (térségi összehangoltság) várossal összehangolt fejlesztések Integrátori rendszer kialakítása Városi gazdasági tanács létrehozása (intézményes együttműködés) Potenciális gépipari beszállítói adatbázis felállítása Beszállítói napok szervezése Üzletember-találkozók létrehozása Közös kapacitások igényfelmérése és létrehozása Beszállítói jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása Szinergiák erősítését célzó együttműködések kialakítása Informatikai rendszerek fejlesztése Folyamat menedzsment rendszer bevezetése Termelés minőségbiztosítás fejlesztése ISO minősítések megszerzése Logisztikai menedzsment bevezetése Beszerzés menedzsment fejlesztése Közös pályázatok, informatikai és technológiai innovációs fejlesztések, beruházások Helyi és hazai tulajdonú vállalatok felzárkóztatása a források elosztásával Profilbővítések, sajáttermékfejlesztések Vezetésfejlesztés, stratégiai irányítás erősítése Idegennyelvi ismeretek, készségek fejlesztése Térségi marketing akciók várossal együttműködésben Együttműködési jó gyakorlatok kiterjesztése Egységes jövőkép és prioritások rendszeres kommunikálása, közös érdekérvényesítés Komplex térségi iparstratégia kialakítása Nagyvállalati beszállítói programok Nagyvállalati benchmark, jó gyakorlatok megosztása Nagyvállalati beszállítók közvetítése anyavállalat / leányváll-k felé Technológia és kapacitások képzési és kutatási célú, kapun túli rendelkezésre bocsátása Térség- és városfejlesztés Ingatlanhasznosítási projektek Bérlakásprogramok (vállalati és oktatási intzményi igények) Városmarketing akciók, kampányok, vállalkozásokkal közös roadshow-k és konferenciák Térségi integrált közlekedési hálózat kialakítása Igényalapú városi és városközi közlekedés- és infrastruktúrafejlesztési projektek Városi turizmus-stratégiák térség szintű összehangolása, megújítása: Térségi turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása Turisztikai szempontú infrastruktúrafejlesztések Hagyományteremtő, kulturális- és sportéletet élénkítő programok Igényalapú városi szolgáltatás- és infrastruktúra-fejlesztések Térségszinten összehangolt, igényalapú iparterület-fejlesztések Együttműködési megoldások kialakítása Vállalkozóbarát hatósági és városi a képző és kutató intézményekkel szolgáltatási folyamatok kialakítása (akciók, projektek) Vállalati közreműködés kidolgozása a Beruházás-támogató programok közép- és felsőfokú képzésben Gyártás- és design-fejlesztések Összehangolt szolgáltatásigénybevételek Vállalatok együttműködési lehetőségeinek feltárása a közös érdekek, igények, szinergiák mentén, közös akciók, fejlesztések Térségi szerepvállaláshoz kapcsolódó akciók Zöld energiára épülő és ökofejlesztések Közbiztonság fenntartását célzó intézkedések, akciók 7

8 Eredmény: Kormányhatározat XII. 20. A Kormány 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata a Nyugat-PannonJárműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról A Kormány a Nyugat-PannonJárműipari és Mechatronikai Központ és járműiparának hosszú távú fejlődése és versenyképességének növelése érdekében 1. a Nyugat-PannonJárműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánítja, és ezzel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva Zalaegerszeg Szombathely Szentgotthárd térségében a gépipar és elektronikai ipar fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el; Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: folyamatos 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a következő európai uniós programozási időszak ( ) tervezésekor, a járműipar stratégiai jelentőségének érdekében, biztosítsák a Nyugat-PannonJárműipari és Mechatronikai Központ fejlődéséhez szükséges feltételek koherens illeszkedését a fejlesztéspolitikába. Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: folyamatos Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 8

9 A térségi iparfejlesztési stratégiai megvalósítása szervezeti keretek

10 Összefogás és együttműködés 10

11 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezet alapítói struktúra 11

12 Szervezeti felépítés STRATÉGIAI SZINT FB stratégiai tanácsadó testülete Felügyelő Bizottság Taggyűlés Kormányzati Képviselő OPERATÍV SZINT Ügyvezető Igazgató Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Stratégiai partnerek és szövetségesek Zalaegerszegi Program koordinátor (Matics Attila) Szombathelyi Program Koordinátor (Dr. Szabó Réka) Szentgotthárdi Program Koordinátor (Szép Renáta) Nyugat Magyarországi Egyetemi Koordinátor (prof. Dr. Varga Mihály) Projekt 1,2 Projekt 1,2. Projekt,1,2 Projekt n 12

13 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Kormányzati Képviselő Fő felelősségi kör: Kormányzaton belüli program támogatásának biztosítása Kormányzati fejlesztési források elérésének támogatása Stratégia megvalósításának kormányzati szintű képviselete Dr. Hende Csaba miniszter 13

14 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Taggyűlés Taggyűlések minősített döntések: Ügyvezető kinevezése ill. visszahívása Éves költségvetés elfogadása Alaptőke emelés ill. csökkentés(egyhangú döntés) Huszár Gábor Prof., dr. Faragó Sándor dr. Puskás Tivadar, Gyutai Csaba, Kovács Vince Mazzag Ferenc Kámán János Dr. Kondor János 14

15 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Felügyelő Bizottság és stratégia tanácsadó testülete Fő felelősségi kör: Stratégiai és üzleti tervezés Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program és lobby képviselet, pályázati részvétel jóváhagyása Program végrehajtásának felügyelete FB tagok Huszár Gábor Molnár Miklós Doszpoth Attila Prof.,dr. Jereb László Solt Tamás Táncsics Róbert Kámán János Michael Reinig Mazzag Ferenc Brumbauer József Pajor Attila Lang János Takács Balázs 15

16 Munkacsoportok Térségfejlesztés és infrastruktúra munkacsoport Oktatási és HR munkacsoport Felsőoktatási és kutatásfejlesztés munkacsoport Nagyvállalati munkacsoport: Beszállító és vállalkozásfejlesztés munkacsoport: HeckmannFerenc Lakézi Gábor Bertók Sándor Henics Attila Oláh Gábor Haszon György Fekete Tamás Virányi Balázs Prof. Dr. Varga Mihály Kocsis Zoltán Szijártó zsolt Molnár Miklós Dr. Rajnai-Szabó Réka Vörös Krisztián Pajor Attila, Virág Gábor Bálint András Németh Zsolt Szentgyörgyvári Róbert Kenyeresné V. Rita Novák Tibor, Takács György Fodor István, Velkey Péter Vargáné Bérczes Bernadett, Borsos József Csanaki Jenő Koszár András Dr. Gábor László Dr. Haragh László Dr. Bejó László Dr. Németh Árpád Dr. Dombi Márton Várnai Krisztina Dr. Rajnai-Szabó Réka Dr. Háry András Seress Anna Szuper Ildikó Kocsis Zoltán Novák Tibor Kenyeresné Vörös Rita Magdics Gábor Dr. Németh Árpád prof. Dr. Varga Mihály Dr. Iker János Dr. Dénes Levente Magyar Dániel Csanaki Jenő Rózsás Zoltán Kámán János Dr. Németh András Dr. Dombi Márton Csontos Róbert Michael Reinig Kenyeresné Vörös Rita Brumbauer József Molnár Miklós Dávid Attila Lang János Mákos Csaba Huszár Gábor Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Takács Balázs Pajor Attila Matics Attila Vass Tamás Breznovits István Dr. Rajnai-Szabó Réka Vadász József Dr. Háry András Varga Melinda Seress Anna Doszpoth Attila Koronczi Adrienn Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Vörös Krisztián Csejtey Norbert Forrás allokációs munkacsoport Farsang Zoltán, Halinka Péter, Polgár András, Magyar Dániel, Breznovits István, Babos Csaba, Szijártó Zsolt, Bánfalvi István,Pajor Attila Kommunikáció és PR munkacsoport To edit footnote click on Insert / Header & 16 Footer Takáts József, Pakainé dr. Kováts Judit, Bogár Beáta, Barna Nóra, Angyal László, Hegedűs-Cser Lilla, Kocsis Zoltán, Novák Tibor, Horváth Anita 16

17 Szerepek definíciója és kapcsolódó tevékenységek a megvalósítás során Iparfejlesztés program megvalósítás és koordináció Program/projekt megvalósítók Felügyelő Bizottság/Stratégiai Tanácsadó Testület Program végrehajtás ellenőrzése és felügyelete Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program Lobbizás és képviselet Program Stratégiai Koordinációs Iroda Projekt portfólió menedzsment Befektetők, források azonosítása, kezdeményezés Pályázat menedzsment, pályázás szakmai előkészítése Lobby Menedzsment Városi /Egyetemi Program Koordinátor A projektgazdákkal folyamatos kapcsolattartás Projektötletek továbbítása, jelentése Munkacsoportok A projektek előkészítése Forrástervezés Gazdasági és közösségi partnerek, oktatási intézmények projektirodák Projekt portfólió Klaszterek, klasztertagok projektirodái Műanyag feldolgozás Források biztosítása Partner menedzsment Projektek generálása Hulladék kezelés Építőipar Informatika Nagyvállalat Marketing és Kommunikáció Fémmegmunkálás K+F Szolgáltatás 17

18 Stratégiai partnerek és szövetségek Három járműipari térség szövetsége (Győr, Kecskemét, Nyugat-Pannon) Stratégiai partnerek MÁV, GYSEV HM VOLÁN Társaságok Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Nyugat-Pannon Regionális Zrt. (MFB) Pannon Fejlesztési Alapítvány Technológia Centrum Pannon Mechatronikai Klaszter Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Magyar Mérnöki Kamara Nemzetközi együttműködések Osztrák, szlovén, horvát regionális kapcsolatok fejlesztése, együttműködések kialakítása 18

19 A térségi iparfejlesztési stratégiai megvalósítása ütemterv és cselekvési program

20 Az Iparfejlesztési program szakaszai Koncepció, Tartalom, Tervezés Térségi iparfejlesztés megvalósítása Program zárás, Folytatás előkészítés I fázis Kidolgozás Szervezés Forrástervezés Programindítás II fázis Program elemek megvalósítása projektek mentén III fázis Értékelés, eredmények elemzése, újratervezés Operatív programozás 2. Projekt előkészítés 3. Forrástervezés 4. Pályázat előkészítés 5. Projekt megvalósítás 6. Hasznosítás, működtetés

21 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ cselekvési program/legfontosabb feladatok 2013 Q1. 1. Jogi keretek kialakítása január 31.-ig 2. Vállalati támogatási szerződések megkötése január 31.-ig 3. Kormányhatározat (kiemelt projekteket tartalmazó) előkészítése, NYPJMK stratégia beépítése a Megyei Területfejlesztési Koncepcióba március 31.-ig 4. Versenyképességi K+F projekt előkészítése január 31.-ig 5. NYPJMK 2020 Projektportfolió véglegesítése, projektek előkészítésének elindítása december 31.-ig 6. Felsőoktatási stratégiai koncepció (beiskolázás) elkészítése január 31.-ig 7. Program kommunikáció elindítása január 1.-től 8. Konferencia szervezése és megtartása január Rendezvénynaptár összeállítása február 28.-ig 10. Stratégia illetve partnerségi megállapodások előkészítése február

22 3. Feladat A NYPJMK program beépítése a megyei TFK-ba, kormányhatározat előkészítése Az új OTK-OFK megalkotása a as programidőszak stratégiai alapköveként 22

23 5. feladat: NYPJMK-2020 Projektportfolió véglegesítése, projektek előkészítésének elindítása Fejlesztési témák (projektek) priorizálása, fázisolása Induló projektportfolió véglegesítése Projektek definiálása, kibontása (előtervezés) Projektekhez forrás-összetétel meghatározása, források hozzárendelése Projektek összehangolása, ütemezése egymáshoz képest Projektek kezdeményezése projektek projektek Projektekhez projekt-gazda és megvalósítói bázis (együttműködők, együttműködési keretek) meghatározása Projektek részletes tervezése Cél- és eredményterv Feladat- és ütemterv Költségvetés- és forrásterv Megvalósítás előkészítése, működési feltételek biztosítása 23

24 A között megvalósítható projektek NYPJMK 2020 Projektportfolió Szak- és Felnőttképzés B között megvalósítható projektek C Projektek termelési kapacitásbővítés / új beruházás esetén Szakma-és képzésmarketing, képesség-felmérési és pályaorientációs átfogó program (kampányok és akciók a teljes képzési vertikumban) Gyakorlatorientált képzésfejlesztések vállalati együttműködésben Távoktatás fejlesztés Integráló foglalkoztatási programok Eszközmegosztás, eszközpark közös használatának kialakítása Pályakorrekciós program Szakmódszertani eszköz-és tananyag fejlesztési program, és oktatói felkészültséget célzó intézkedéscsomag Fenntartható, összetett szakmai érdekeltségi rendszer kidolgozása a szakképzésben Felnőttképzés fejlesztés Térségi képzési és munkaerő-piaci adatbázis kialakítása Magas prioritás Közepes prioritás Alacsony prioritás

25 A között megvalósítható projektek NYPJMK 2020 Projektportfolió Felsőoktatás B között megvalósítható projektek C Projektek termelési kapacitásbővítés / új beruházás esetén Igényalapú műszaki mérnökképzés fejlesztés (tananyag és tanterv fejlesztés, műszaki campus kialakítása infrastruktúrával) Piaci igényeken alapuló térségi oktatási struktúra és felsőfokú szakképzési program kialakítása Több lábon álló ösztöndíjrendszer (városi, térségi, céges nemzetközi) és csereoktatás kialakítása Képesség-felmérési, pályaorientációs, pályakorrekciós és tehetség-program, (ld. még Szak- és Felnőttképzés) Térségszintű kompetenciaközpont kialakítása Felsőoktatáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Mentorálási rendszer kialakítása Konstrukciós, termelési logisztikai szakirányok indítása Pályakövetési rendszer kialakítása Levelező képzés és átképzés fejlesztése Egyetemek közötti átjárhatóság feltételeinek, megoldásainak megteremtése Oktatói készültséget és motiválást célzó fejlesztések Magas prioritás Közepes prioritás Alacsony prioritás

26 A között megvalósítható projektek NYPJMK 2020 Projektportfolió Kutatás-fejlesztés B között megvalósítható projektek C Projektek termelési kapacitásbővítés / új beruházás esetén Térség pozicionálása a határon túlnyúló K+F hálózatban (Térségi profil kialakítása; Nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése; Részvétel nemzetközi K+F programokban) Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Disszeminációsés kommunikációs intézkedések, akciók K+F ernyő-program (széleskörű, igényalapú, célzott alapkutatási projektek, spinn-offcégek inkubálása, vállalati együttműködési megoldások kialakítása: akciók, projektek) Nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése és részvétel nemzetközi K+F programokban Térségi vállalati K+F bázisok létrehozásának, továbbfejlesztésének támogatása Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalat megosztás erősítése Inkubátorház fejlesztés Térségi K+F infrastruktúra-, eszközés tudás leltár, adatbázis elkészítése Igényalapú, célzott alapkutatási projektek Magas prioritás Közepes prioritás Alacsony prioritás

27 A között megvalósítható projektek NYPJMK 2020 Projektportfolió Térség- és városfejlesztés B között megvalósítható projektek C Projektek termelési kapacitásbővítés / új beruházás esetén Térségi integrált közlekedési hálózat koncepció kidolgozása; Igényalapú városi és városközi közlekedés-és infrastruktúra-fejlesztési projektek Ingatlanhasznosítási projektek Városmarketing (akciók, kampányok, vállalkozásokkal közös roadshow-k és konferenciák) Beruházás-támogató programok Közbiztonság fenntartását célzó intézkedések, akciók Hagyományteremtő, kulturális-és sportéletet élénkítő programok Vállalkozóbarát hatósági és városi szolgáltatási folyamatok kialakítása Igényalapú városi szolgáltatás-és infrastruktúra-fejlesztések; Városi turizmus-stratégiák térség szintű összehangolása, megújítása (Térségi turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása, Turisztikai szempontú infrastruktúra-fejlesztések) Zöld energiára épülő és ökofejlesztések Térségszinten összehangolt, igényalapú iparterület-fejlesztések (ipariparkés kapcsolódó infrastruktúra) Bérlakás programok Magas prioritás Közepes prioritás Alacsony prioritás

28 A között megvalósítható projektek NYPJMK 2020 Projektportfolió Beszállító- és vállalkozásfejlesztés B között megvalósítható projektek C Projektek termelési kapacitásbővítés / új beruházás esetén Helyi és hazai tulajdonú vállalatok felzárkóztatása a források elosztásával; Vezetésfejlesztés, stratégiai irányítás erősítése, idegen nyelvi ismeretek / készségek fejlesztése Közös pályázatok, informatikai és technológiai innovációs fejlesztések, beruházások Szinergiák erősítését célzó együttműködések kialakítása Beszállítói napok szervezése Üzletember-találkozók létrehozása Beszállítói jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása Potenciális gépipari beszállítói adatbázis felállítása Mentor rendszer kialakítása potenciális beszállítóknak állami források bevonásával Integrátori rendszer kialakítása Közös kapacitások igényfelmérése és létrehozása Informatikai rendszerek fejlesztése Folyamat menedzsment rendszer bevezetése Termelés minőségbiztosítás fejlesztése ISO minősítések megszerzése Logisztikai menedzsment bevezetése Beszerzés menedzsment fejlesztése Profilbővítések, sajáttermékfejlesztések Magas prioritás Közepes prioritás Alacsony prioritás

29 A között megvalósítható projektek NYPJMK 2020 Projektportfolió Nagyvállalati illeszkedés B között megvalósítható projektek C Projektek termelési kapacitásbővítés / új beruházás esetén Városi gazdasági tanács létrehozása (intézményes együttműködés); Városfejlesztési tervek és vállalatok bővítési terveinek összehangolása (térségi összehangoltság -várossal összehangolt fejlesztések ) Vállalatok együttműködési lehetőségeinek feltárása, közös akciók és fejlesztések(szinergiák); Összehangolt szolgáltatásigénybevételek Egységes jövőkép és prioritások rendszeres kommunikálása, közös érdekérvényesítés ; Komplex térségi iparstratégia kialakítása Térségi szerepvállaláshoz kapcsolódó akciók Térségi marketing akciók várossal együttműködésben Vállalati közreműködés kidolgozása a közép- és felsőfokú képzésben Gyártás- és design-fejlesztések Nagyvállalati beszállítói programok Nagyvállalati benchmark és együttműködési jó gyakorlatok megosztása Nagyvállalati beszállítók közvetítése anyavállalat / leányvállalatok felé Technológia és kapacitások képzési és kutatási célú, kapun túli rendelkezésre bocsátása Együttműködési megoldások kialakítása a képző és kutató intézményekkel: akciók, projektek Magas prioritás Közepes prioritás Alacsony prioritás

30 Szentgotthárd Szombathely Zalaegerszeg 30 To edit footnote click on Insert / Header & Footer

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető

Részletesebben

Tartalom. 1. NYPJMK gazdasági térség. 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia. 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek

Tartalom. 1. NYPJMK gazdasági térség. 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia. 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek Tartalom 1. NYPJMK gazdasági térség 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek 4. NYPJMK stratégia megvalósítása ütemterv és cselekvési program 5.

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése Beszállítói láncok versenyképességének erősítése A Mikulás is benchmarkol - 9. konferencia 2015. december 3. Budapest, Hotel Benczúr Beszállítói láncok versenyképessége Ágazati fejlesztések fő pillérei

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Alapító Okirat. FALCO Szombathely Furniture Cluster. Mi Alapítók, a mai napon létrehozzuk a FALCO Szombathely Furniture Cluster-t.

Alapító Okirat. FALCO Szombathely Furniture Cluster. Mi Alapítók, a mai napon létrehozzuk a FALCO Szombathely Furniture Cluster-t. Alapító Okirat FALCO Szombathely Furniture Cluster Mi Alapítók, a mai napon létrehozzuk a FALCO Szombathely Furniture Cluster-t. A FALCO Szombathely Furniture Cluster küldetése a fa- és bútoripari termelő

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

A regionális klaszterizáció folyamata és eredményei a Közép-Dunántúlon, fókuszban a KDOP

A regionális klaszterizáció folyamata és eredményei a Közép-Dunántúlon, fókuszban a KDOP A regionális klaszterizáció folyamata és eredményei a Közép-Dunántúlon, fókuszban a KDOP dr. Temesvári Balázs, KDRFÜ ügyvezető igazgató Ajka, 2011. február 28. Klaszterizáció a Közép-dunántúlon 1. A kezdetek

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet amely létrejött Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben