Egészségnevelési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségnevelési program"

Átírás

1 Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani. /Fdr József/ Bevezető A 28/2000. (IX.21.) OM rendelet szerint Az iskla helyi tantervébe- az sztályfőnöki nevelő és ktató munkáhz kapcslódva- be kell építeni az egészséges életre nevelést, illetve az egészségvédelmet, illetve egészségvédelmet szlgáló tananyagt, melynek időkerete nem lehet kevesebb tanévenként 10 tanórai fglalkzásnál (10. (5.).Magyarrszágn a halálzás hármnegyed részéért táplálkzással és életmóddal összefüggő betegségek felelősek, elsősrban a szív és érrendszeri, másdsrban a daganats megbetegedések. Más szóval: a nem megfelelő táplálkzás és életmód jelentős mértékben hzzájárul a laksság kedvezőtlen egészségi állaptáhz és a következményes nagy arányú halálzáshz. A rendszerváltás körül jelentős mértékű rmlás következett be a laksság egészségi állaptában. A halálzásban a középkrúak kerültek előtérbe. Ezekből következik, hgy egészséges táplálkzással és életmóddal ezek a betegségek jelentős részben megelőzhetők. Az egészségmegtartó, betegségmegelőző táplálkzás és életmód ajánlásai egyszerűek, megtartásuk nem igényel különösebb erőfeszítéseket, többletkiadáskat, csak éppen meg kell ismernünk, és alkalmaznunk kell életünkben a követendő alapelveket. Az egészség fgalma: Az egészség az élő szervezeteknek lyan harmnikus működési állapta, amely egyrészt biztsítja a szervek kiegyensúlyztt, zavartalan munkáját, másrészt lehetővé teszi az élőlény beilleszkedését a környezetbe. WHO: A teljes testi, lelki, szciális, jóléti állapt. Az egészségnevelési prgram hitvallása Bldg és haszns embert nevelni: ez magába fglalja azt a mérhetetlen felelősségteljes és ezerszálú munkát, amelyet intézményünk küldetéseként fgalmaztunk meg. Hisszük, hgy vannak és lesznek örök emberi értékek, amelyekre bizts tudás és emberi jövő építhető. Arra törekszünk, hgy tanítványainkat ezekre az értékekre támaszkdva minél jbban felkészítsük az életre, a rájuk váró feladatkra, a küzdelmekre, amelyek átszövik a társadalm minden szintjét. Hisszük, hgy lehet lyan légkört teremteni az isklánkban, amelyben gyermekek örömmel tanulnak, tanárk örömmel tanítanak. I. Az iskla egészségnevelési célja és feladata 1. Általáns célk Az egészséges életmódra nevelés célja a gyerekek, tanulók személyes részvételén keresztül az attitűd- és szemléletfrmálás, a család és a közösség értékeinek megőrzése az egészséges életmód kialakításának érdekében. Cél: az önmagával, társaival, az épített és természetes környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása.

2 2. Helyi célk: Célunk: egészséges, bldg, elégedett, önmagában bízó, adttságait, képességeit a lehetségesig kihasználó, reális célkért küzdeni tudó fiatalkat nevelni. Olyan nevelő-ktató munkában hiszünk, amely a lelki, testi és szellemi nevelést egyszerre valósítja meg annak érdekében, hgy tanulóink: Feladataink ennek érdekében: önmagukat (lehetőségeiket és krlátaikat) világsan lássák érdeklődésük és képességeik vezérelje tvábbtanulásukat legyenek képesek az önművelésre, a megújulásra, az élethssziglani tanulásra a tudás, a műveltség, a becsületesség, az önzetlenség, a tlerancia legyen számukra a legfntsabb emberi érték az életet, egészséget megbecsülő, környezetét védő, hazájára büszke, azért tenni tudó és akaró felnőtt válhassn belőle. infrmáció átadása szülőknek, gyermekeknek, pedagógusknak a lelki és testi egészség hlisztikus szemléletmódja épüljön be az isklai tevékenységekbe, a pedagógusk és a tanulók értékrendjébe megfelelő higiénés szkásk alkalmazása ( testáplás, fgáplás, a fertőző betegségek elkerülését célzó szkásalakítás) az egészséges táplálkzás ismerete és lehetőség szerinti alkalmazása (egyeztetés a menza üzemeltetőjével és a büféssel) kulturált étkezési szkásk a megfelelő öltözködés szkássá alakítása a szűkebb és tágabb környezet tisztán tartása az sztálytermek esztétikus kialakítása helyes napirend kialakítása rendszeres mzgás biztsítása a szabadban baleset-megelőzés szabályinak ismerete közlekedési szabályk megismertetése és gyakrlás 3. Az egészségnevelés legfntsabb feladatai: felvilágsító munka: sztályfőnöki órák az isklai védőnő fglalkzásai, prevenció: Életvezetési ismeretek és készségek mentálhigiénés fglalkzásk drg-prevenció egészségünk védelme: mindennaps testnevelés tömegsprt túrák szakedzések gyógytestnevelés egészségünk óvása: rvsi vizsgálatk, szűrések, balesetvédelem munkavédelem II. Helyzetelemzés Hódmezővásárhely természeti-, földrajzi környezetének adttságai Hódmezővásárhely és térsége lakónépessége év elején fő vlt. Hsszabb távn csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg: fő. A kistérség népességmegtartó képessége hsszabb távn nem megfelelő. A 18 év alattiak részesedése csökkent a népességből, nőtt a évesek részaránya. A 60 év felettiek részaránya lényegében váltzatlan maradt. Jelentős

3 szilárd ásványanyag készletek (építőipar nyersanyagnyerő helyek) találhatók e kistérségben. Mindszent és környékén: hmkanyag, Hódmezővásárhely és környékén agyag (téglagyártás és kerámiaipar, építőipar). Legismertebb megújuló energiafrrás a getermikus energia. Iparnak, főleg a feldlgzó iparnak a megyei illetve az rszágs aránynál magasabb a részesedése. A mezőgazdaságban az rszágs átlagt kissé meghaladja a vállalkzásk aránya, de valamivel elmarad a megyei átlagtól. A zömében kiváló minőségű termőterület termelési szerkezetében - krábban is, jelenleg is -, a szántóművelés és a hzzá kapcslódó hagymánys állattenyésztés és állattartás a meghatárzó. Az agráralkalmasság mutatói alapján hódmezővásárhelyi kistérség termőföldjének több mint hármnegyede a legmagasabb minőségi kategóriába tartzik. Hiányk, hátrányk Kmly prblémát jelent a szétszórva található földterületek megközelítése, a mezőgazdasági utak rssz állapta és a települések körül meg nem épült elkerülő utak, amelyek hiányában főként a mezőgazdasági csúcsidőszakkban a települések frgalmterhelése kmly gndt kz. Hiányzik a kistérségi - helyi tulajdnú - feldlgzóipar, valamint a farmergazdaság kialakulásának feltételei. Előnyök Infrastruktúrára jellemző a megfelelő közműellátttság. Közüzemi vízhálózatba bekapcslt lakásk aránya Hódmezővásárhelyen 92 %, Mindszenten 99,3 %, Mártélyn 100 %, Székkutasn 62 %. Közüzemi szennyvízcsatrna hálózatba bekapcslt lakásk aránya Hódmezővásárhelyen csaknem 100%, Mindszenten 5-6%, Mártélyn 0%, Székkutasn 4-5 %. A kistelepüléseken e kategóriában jelentős lemaradás van. Szciális és gazdasági tényezők. A munkanélküliség, szegénység és a szciális kirekesztettség szrs összefüggésben van, egymástól elválaszthatatlan tényezők. A munkanélküliség lelki sérülést kz a szülőknek, feleslegesnek, kirekesztettnek érzik magukat. Fellép az önbecsülés, jövőkép, vágy és valóság hiánya, ezeken kívül megélhetési prblémák nehezítik a mindennapjaikat. Mindez szegénységhez vezet. Még a napi betévő előteremtése is gndt kz, így valószínű, hgy háttérbe szrul az egészséges táplálkzás. A tanulási lehetőségek is lecsökkennek, nincs lehetőség különböző könyvek vásárlása, kirándulás, nyelvtanulás finanszírzása, számítógép vásárlása. Ruházkdás gndt jelent, így a gyerek kirekesztettnek érezheti magát, amely egyéb lelki prblémákhz vezethet. Az ingerszegény környezet igénytelenné, közömbössé teheti a gyermeket, amely feszültséget teremthet a családn belül is. A vágy és a valóság közötti szakadék fkzhatja a bűnözés és a szenvedélybetegségek kialakulásának lehetőségét. A tanulás háttérbe szrulásával isklán kívüli társkapcslatk keresése kezdődhet meg, amely újabb veszélyeket vethet fel. Az iskla bemutatása Az iskla 2007/2008-as tanévtől kezdődően új telephellyel bővül, így az iskla diákjainak kettő épületben tudunk lehetőséget biztsítani a tanulásra. I. telephely- Orms Ede u. 18. Tanulóink a várs valamennyi régióját és társadalmi csprtját reprezentálják. Száms diákunk külterületről és környező falvakból jár be. Intézményünkben szeptemberétől elindult a Halmzttan Hátránys Helyzetű Gyermekek Arany Jáns Prgramja, amely új feladatk, megközelítési módk alkalmazása elé állíttta a pedagóguskat. Isklánk 12 évflyams (6+6), ennek előnyei mellett figyelembe kell venni a különböző krú gyerekek

4 prblémáit, fejlődési sajátsságukat. A 2007/2008-astanévtől pedig elindul a 4 sztálys gimnáziumi képzés is. Külső: az iskla Hódmezővásárhely közpntjában, egy lakótelepen helyezkedik el. Az iskla 1989-ben épült, kb. 2 hektárs kert veszi körül, amely növényekkel van betelepítve. A kert gndzása flyamats és mindig új növényekkel bővül, ezt szlgálja az is, hgy a ballagó diákk minden évben elültetnek egy-egy növényt az itt töltött idők emlékére. Az udvarn fajátékk állnak a gyermekek rendelkezésére, amelyek minőségét minden évben ellenőrzik. Nagy gndt frdítunk a balesetek megelőzésére. A ksárlabda, illetve a fci pályát tanórákn és a délutáni szabadidős fglalkzásk idején is használják a diákk. A testnevelés órák a Vársi Sprtcsarnkban zajlanak, ahl a területet meg lehet sztani. Itt megfelelő a felszerelés, és a körülmények, bár néha zavaró hgy, a csarnkban zajló rendezvények miatt nehézkesebben tarthatók meg a fglalkzásk. Minden sztálynak külön terem áll rendelkezésre, bár néha ezek igen zsúfltak. Az iskla tantermeit a diákk minden évben barátságsan díszítik fel. Az alsós diákk a földszinten, míg a felsősök a másik két szinten helyezkednek el. Az isklában hatalmas aula áll rendelkezésre, melyben az ünnepségek lebnylításra kerülnek. Belső: 26 tanterem 8 csprtszba 2 társalgótanári szba isklai könyvtár számítástechnika termek isklai ebédlő és knyha, tanknyha a diákk részére teaknyha a pedagógusk részére isklai büfé, rvsi szba 6 tanulói és 2 tanári WC. Vársi Sprtcsarnk használata testnevelés órákn. Öltözők vizes blkkal. II. Telephely- Árpád u.8. Az intézmény a belvárs szívében, panelházak között található. Tanulóink többsége ezekben az épületekben lakik. Az iskla 20 éve épült, már jelentkeznek kisebb-nagybb hibák rajta. Műszaki állapta flyamats karbantartást igényel. Az épület nincs megfelelően árnyéklva, ezért nyárn nagyn meleg van az sztálytermekben, ami csökkenti a gyerekek kncentrációját. Előny, hgy a nap nagy részében természetes fénynél flyik az ktatás, időnként aznban mégis fel kell kapcslni a lámpát. A világítás krszerű, egészségi nrmáknak megfelel, valamint energiatakaréksak is. Az ablakk nagyk és biztnságsak, az ajtókn keresztül visznt könnyen átszűrődnek a hangk. A tantermek és szaktantermek bútrzata a krsztályknak megfelel. A tanítást segítő ktatási eszközök kellően szemléltetnek, mtiválják a gyerekeket és lehetőséget teremtenek a váltzats módszerek megvalósítására. Az alsó évflyamkn tthn, színes és hangulats termek várják a gyerekeket, szeretnénk ezt tvábbfejleszteni a felső évflyamkra. Trnatermünk megszttt és még így sem tudja az igényeket kielégíteni. A parkettát a közelmúltban újíttták fel, így a trnaterem megfelel a biztnsági és egészségi követelményeknek. Az illemhelyek mielőbbi felújításra és átalakításra szrulnak. Két udvar van, a kisebbiken az alsó évflyamk játszhatnak a környezetbarát és esztétikus fa játszótéren. Az udvar aljzata többnyire betn, aznban szükséges lenne ennek átalakítása, amely nem lenne ennyire balesetveszélyes. A sprtudvarunkn minden labdajátékra lehetőség nyílik, van futópálya, ugrógödör, dbókör. A lelátót sprteseményeken és isklai rendezvényeken használjuk ki. Az udvar rendezett és szépen parksíttt, visznt kicsi. A balesetveszélyt a fkztt dafigyeléssel próbáljuk megelőzni. Belső: 17 tanterem 5 csprtszba 2 társalgó tanári szba isklai könyvtár számítástechnika termek isklai ebédlő és knyha tanknyha a diákk részére teaknyha a pedagógusk részére isklai büfé rvsi szba6 tanulói és 3 tanári WC trnaterem, öltözők vizes blkkal.

5 Létszámk: I. telephely II. telephely tanulók száma: 745 fő 456 fő megszlása: sztály 177 fő 216 fő sztály 287 fő 240 fő sztály 281 fő - pedagógusk száma 50 fő 35 fő isklavédőnő 1 fő 1 fő isklarvs 1 fő 1 fő Egészségfejlesztő szlgáltatáskhz való hzzáférés lehetősége, egészségi állapt felmérése Tanítványainknak száms lehetőségük nyílik a tanórán kívüli tanulásra. A gyerekek kedvelik a művészeti és zeneisklát, néptánct. A különböző sprtlási frmák is elterjedtek, sk tanuló jár tömegsprtra, fci és ksárlabda szakkörre, atlétikára, mindennaps testnevelésre. Az isklai szűrővizsgálat alapján javaslt diákk örömmel járnak gyógy-testnevelésre, különösen úszásra. Az erdei iskla kiemelkedik a nem hagymánys tanítási módszerek közül. Az egészségügyi ellátás széles körű. Az isklai alkalmazttak egészségi állaptát a törvényeknek megfelelően üzemrvs látja el. A gyerekek státusvizsgálatát, rendszeres szűrését isklarvs végzi el. Az isklarvs, isklavédőnő közreműködésével adja be a védőltáskat. A védőnő rendszeres fglakzáskat tart sztályfőnökök bevnásával, krsztályknak megfelelő témakörökben. Ezen kívül részt vesz az isklában történő egészségnevelésre irányuló tevékenységekben, hetenként tini-ügyeletet tart. Beindult a Védőnő válaszl internetes rvat, a médiát tanuló diákk által szerkesztett hnlapn. Bárki kérdezhet annim, bármilyen témában, amely elősegíti, hgy a gyerekek nyitttabbá váljanak, és szabadabban kérdezzenek intim, vagy veszélyes témákban is. A mzgásszervi szűréseket, az isklát ellátó védőnők krdinálásával egy team látja el. A szükséges esetekben a megfelelő szakellátásra adnak beutalót. Ők javaslják, hgy kiknek kell részt venni gyógytestnevelésen, aminek része az úszás is. Az isklafgászati szűrést minden tanévben helyi fgrvsk végzik. A tanulási nehézségek és részképesség-zavark szűrését a tanítók észlelése után a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat munkatársai bnylítják le, valamint a mentális és pszichés prblémákat a szülő együttműködésével szintén ez a szervezet látja el. Szciális ellátásk közé tartzik az isklai ifjúságvédelem. A nrmatív és az önkrmányzat finanszírzásával étkezési támgatásban részesülnek tanítványaink jelentős része. Szintén a nrmatív támgatásból és önkrmányzati frráskból támgatjuk a tankönyvek vásárlását. Az isklába 12 év felettiek egyedül, míg a 12 év alattiak csak szülői kísérettel járhatnak kerékpárral. Arra törekszünk, hgy a környékből gyalg jöjjenek tanulóink. A szabadidő haszns eltöltésére bőven van lehetőségük tanítványainknak, idetartznak a tanórán kívüli sprt és művészeti tevékenységek is. A nyári isklai szaktábrk, és a külföldi diákutak is közkedveltek a gyerekek között. Az életvezetésben jelentkező gndk tanulóinknál. A dhányzás az isklában és az isklán kívül is előfrdul. Van lyan sztály, melynek jelentős hányada kipróbálta már a dhányzást,

6 s közülük néhányan rendszeresen rágyújtanak. Az iskla dlgzói az udvarn egy elkülönített nyittt helyen dhányzhatnak. Isklai rendezvényre érkeztek már itals állaptban tanítványaink. Kiránduláskn is vásárlnak és fgyasztanak alkhlt. Táplálkzással kapcslatban fnts megjegyezni, hgy a gyerekek többsége reggeli nélkül érkezik az isklába. Cukrkák, chips, édes üdítők fgyasztása nagyn elterjedt. A mindennaps testnevelés és az úszási lehetőséget sk tanulónk értékeli és kihasználja. Délutánnként a gyerekek nagyn skat ülnek a számítógépek előtt, illetve jellemző a másik véglet is, egyik különóráról a másikra rhannak. Sajns drgfgyasztásra utaló jelekkel is találkztunk már egy-két tanulónál. Egyesek ismerik a terjesztési módkat, a hzzájutás lehetőségeit, az árakat. A szexualitással kapcslatban a médiából vesznek elsősrban példát, illetve követik is azkat. A túlhangsúlyztt szexualitás elemei megjelennek nagybb tanulóink viselkedésében. Jellemző egyes tanítványaink viselkedésére a stressz. A pedagógusk feladatai is széles körű, rájuk szintén jellemző a stressz. Egyaránt túlterheltek a tanulók és a pedagógusk. Az iskla erősségei - az államilag finanszírztt Egészségtan tantárgy bevezetése 6. és 8. évflyamn- elindult a szakember gárda képzése- törvényi háttér- Nemzeti Egészségfejlesztési Stratégia- a Pedagógiai Prgram egészségfejlesztési kncepciót tartalma Gátló tényezők - a családk szcializációs tevékenységének gyengülése- nincs kellő összhang a segítő szakmák és az isklák között- kiégési-kiégettségi jelenség- tanulók, pedagógusk, szülők egészségi állaptának rmlása- az egészségnevelés áthárítása az egészségügyre- sk szülőt szekunder prevencióban kellene részesíteni, ami túlmutat az ktatásügyön- rmló anyagi kndíció Frrásk Humán erőfrrás. Megalakult az egészségfejlesztési csprt, amely két havnta rendszeres megbeszélést tart. Kapcslati lehetőségek: Plgármesteri Hivatal, Kapcslat Közpnt: Védőnői Szlgálat, Gyermekjóléti Szlgálat, Nevelési Tanácsadó, ktatási intézmények, szakrvsk, ÁNTSZ, Vöröskereszt, Máltai Szeretetszlgálat, Jhanita Segítőszlgálat, Gyermekegészségügyért Alapítvány, KEF, Emberbarát Alapítvány, Fdr József Isklaegészségügyi Társaság, Hódmezővásárhelyi Pedagógiai és Szciális Szlgáltató Közpnt Lelkisegély szlgálatk. Egyházak stb. Működő prgramk: Életvezetési ismeretek és készségek évflyamkn évi nylc óra. Jhnsn&Jhnsn női higiénés ktató prgram. Always Általáns Isklai Prgramja Always: Mindig Mzgásban című prgramja. Libresse Általáns Isklai Prgramja

7 A Szülészet- Nőgyógyászati Prevenciós Tudmánys Társaság A-HA! Országs Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágsító Isklai Oktatóprgramja. Magyar Zöldség - Gyümölcs Terméktanács Napnta 3X az egészséges táplálkzás segítő prgramja. Nutrikid Táplálkzási Prgram. Tömegsprt alsó és felső tagzatn, sprtkörök, katlikus és refrmátus hitktatás. Alapfkú Művészeti Iskla kihelyezett tagzata (számítógépes grafika, tűzzmánc, kerámia és kézműves szakkörök, drámapedagógia) erdei tábrtúrák, sztálykirándulásk külföldi cserediák prgramk. Tárgyi frrásk: vársi sprtcsarnk, trnaterem az iskla kertjei, isklai ebédlői és knyhái, tanknyhák, plakátk, szórólapk, videfilmek, DVD-k, könyvek multimédiás eszközök, pályázatk. IV./1. Egészséges életmódra nevelés tantárgyi keretek közt Alsó tagzat: lvasás, technika, rajz órák kapcslódó témái, testnevelés, néptánc, drámapedagógia. Természetismeret 1. sztály Élj egészségesen Helyes időbesztás, napirend A testem Érzékszerveim Hgyan tartm tisztán testrészeimet? Mit eszünk, ha van eszünk? 2. sztály A testem Én is növök Érzékszerveim Aki más, mint én Óvjuk egészségünket! A helyes táplálkzás Hgyan kerül a kenyér az asztalunkra? A tej útja a tehéntől a tejes dbzig Egészség, sprt 3. sztály A táplálkzás Az vagy, amit teszel A helyes táplálkzás Fntsabb élelmiszerek, táplálkzási ártalmak

8 Testünk izmai A tiszta levegőért Találkzás önmagaddal Madarat tlláról, embert barátjáról 4. sztály Egészségtan mdul 6. sztály Miért szükséges az egészséges táplálkzás? Életmentő vitamink Táplálkzási betegségek Légúti betegségek Allergiát kzó növények Miért kering a vér a testünkben? Kapcslataim társaimmal Időkeret: 18,5 óra / év, egy félévig 1 óra / hét Javaslt óraterv Témák Óraszám 1) A kiskamasz szervezete és a tennivalók 8 2) A kiskamasz személyisége, kapcslatai és knfliktusai 5 3) Környezeti hatásk, veszélyhelyzetek 4 4) Az elsajátíttt ismeretek, készségek, képességek és szkásrendszerek 1 összegzése 1. téma: A kiskamasz szervezete és a tennivalók. Cél: Felkelteni a tanulók érdeklődését szervezetük felépítése, működése és váltzásai iránt. Megláttatni a szervezetében zajló váltzásk kát és következményeit. Segítséget nyújtani a váltzásk kellemetlenségeinek csökkentésében. Tudatsítani a környezet, az életmód, és az egészség k-kzati összefüggéseit. Kialakítani az egészséges életvitel igényét, és szkásrendszerét. Elsajátíttatni és gyakrltatni a segítőkész emberi magatartás, valamint az elsősegélynyújtás elemi ismereteit. 2. téma: A kiskamasz személyisége, kapcslatai és knfliktusai. Cél: Felkelteni a tanulók érdeklődését saját személyiségük iránt. Tudatsítani az önismeret és az önnevelés fntsságát. Segíteni a reális ön-, és társismeret kialakulását. Megismertetni a fiúk és lányk eltérő lelki sajátsságait. Tudatsítani a kamaszkri knfliktusk kát, megismertetni felldásuk módjait. Kifejleszteni az empátia és a másság elfgadásának képességét. Megláttatni a család és a jól választtt baráti kör szerepét a személyiség harmnikus fejlődésében. Felkelteni érdeklődésüket és kialakítani érzékenységüket az erkölcsi nrmák elfgadása és gyakrlása iránt. 3. téma: Környezeti hatásk, veszélyhelyzetek Cél:- Felismertetni a környezet szerepét az egészségmegőrzésben. Kialakítani az esztétikus és egészséges környezet igényét.- Megismertetni a veszélyes anyagk (niktin, alkhl, drgk) szervezetre gyakrlt hatását.

9 Tudatsítani kipróbálásuk veszélyét, és használatuk egészségrmbló hatását. Megmutatni a csábítás visszautasításának frmáit és lehetőségeit.- Megismertetni a szenvedélybetegségek jellemzőit, segíteni haszns szenvedélyek kialakulását.- Bemutatni a kckázats és veszélyes viselkedés módjait és következményeit.- Helyes szkásk kialakításával biztsítani az érzékszervek egészséges működését, védelmét.- Fejleszteni és frmálni a tanulók környezetvédő szemléletét, és környezettudats magatartását. 8. sztály Időkeret: 18,5 óra / év, egy félévig 1 óra / hét Javaslt óraterv Témák Óraszámk 1) Kamaszkri váltzásk, nemi szerepek, viselkedésfrmák 8 2) Kapcslatk, knfliktusk és a kamaszkr 5 3) Környezeti hatásk, veszélyhelyzetek 4 4) Az elsajátíttt ismeretek, készségek, képességek és szkásrendszerek1 összegzése 1. téma: Kamaszkri váltzásk, nemi szerepek, viselkedésfrmákcél: Tudatsítani a krszerű szervezettani és egészségtani ismeretek elsajátításának fntsságát az egészségmegőrzésben. Bemutatni a szervek, szervrendszerek működésének összefüggéseit. Megismertetni a leggyakribb kckázati tényezőket, a betegségek megelőzési lehetőségeit, beláttatni az időben történő rvshz frdulás jelentőségét. Feltárni az életmód, a viselkedés és az egészségi állapt közti összefüggéseket. Megértetni a tanulókkal, hgy egészségük megőrzése rajtuk múlik. Tudatsítani a nemiséggel összefüggő női és férfi szerepvállalás, valamint az ennek megfelelő viselkedési frmák elsajátításának fntsságát. Megismertetni és elsajátíttatni a legjellemzőbb férfias és nőies mintákat. Megláttatni a krán kezdett nemi élet veszélyeit. Felkészíteni a tanulókat az örömteli párkapcslatra és az egymás iránti felelősségvállalásra. Kialakítani a sérült és beteg emberek iránti segítségnyújtás igényét, bemutatni lehetőségeit, elsajátíttatni frmáit. Segíteni az egészségmegőrzést szlgáló szkásrendszerek elsajátítását és gyakrlását. 2. téma: Kapcslatk, knfliktusk a kamaszkrban. Cél: Megláttatni, hgy a kamaszkr testi és lelki váltzásai az ember egyedfejlődésének természetes velejárói. Beláttatni, hgy a kamaszkri sérelmek, és knfliktusk megfelelő intelligenciával és önuralmmal minimumra csökkenthetők. Felismertetni a reális ön- és társismeret fntsságát és elsajátíttatni az önnevelés technikáit. Megláttatni a kmmunikáció szerepét és jelentőségét egymás megismerésében és megértésében. Tudatsítani az emberi kapcslatkban az egymás iránt érzett szeretet, empátia és felelősségvállalás fntsságát. Megismertetni a férfi és nő eltérő testi és lelki tulajdnságait, valamint ezek ismeretének fntsságát a kamaszkri kapcslatkban. Elsajátíttatni a legjellemzőbb férfias és nőies viselkedésfrmákat. Gyakrltatni a knfliktusk felldásának technikáit.

10 3. téma: Környezeti hatásk, veszélyhelyzetek Cél: Rádöbbenteni a tanulókat a legális és illegális szerek használatának veszélyeire. Megismertetni az illegális szerek használatával kapcslats jgi szabályzást, és következményeit. Megláttatni a hzzászkás és a függőség veszélyének egyéni és társadalmi következményeit. Megismertetni a környezet veszélyfrrásait, veszélyhelyzeteit és elhárításának lehetőségeit. Tudatsítani a személyes biztnság megőrzésben az egyén és a csprt szerepét, felelősségét, lehetőségeit. Elsajátíttatni a betegáplás és elsősegélynyújtás legfntsabb ismereteit. Kialakítani az egészséges környezet megőrzésének igényét. Tvábbfejleszteni a környezettudats magatartás szkásrendszerét. Osztályfőnöki órák és drgprevenciós fglalkzásk. Életvezetési ismeretek és készségek. Bevezetés Az elmúlt évtizedben a kábítószer-prbléma skkal súlysabbá és kmplexebbé vált, mint bármikr. Statisztikai adatk is alátámasztják, hgy vársunkban is jelentős a drgprbléma. A feketepiacn megjelent az összes lágy és kemény drg, amelyekkel a gyerekek egyre fiatalabb krban kerülnek kapcslatba. A szenvedélybetegségek már nem csak a dhányzásra és az alkhlfgyasztásra krlátzódik. Isklánkban is tudmásunk van internetfüggő szülőkről és gyerekekről. Helyzetelemzés: Az idei tanévben a drgprevenciós és egészségfejlesztési prgramban résztvevő tanulók körében végeztünk egy 19 kérdéssrból összeállíttt felmérést, amelyben rákérdeztünk a szabadidős tevékenységükre, drgfgyasztási szkásaikra is. A válaszadás önkéntes és annim vlt. A kitöltésükre még az egészségfejlesztő órák megtartása előtt került sr. A felmérés eredményeiből jól látható, hgy a kárs szenvedélyek nem kerülik el diákjainkat, testközelben van, a mindennapk része. Az alkhlfgyasztás alkalmi fgyasztás révén már az ötödikes krsztályban megjelenik és akár a részegség szintjén is jelen van. Hasnlóképpen a dhányzás már a hatdiks krcsprtban felüti fejét és nnantól kezdve számuk egyre nő. Kábítószer fgyasztás terén is egyre fiatalabb életkrra tlódtt a szert használók, vagy kipróbálók életprevalenciája, ami azt jelent, hgy a hetedikes évflyamn előfrdult szerhasználat ( szipuzás), a nylcadiks évflyamktól kezdődően a marihuána vlt a legjellemzőbb anyag használata. Mind ez előre vetíti, hgy szükség van a tvábbi egészségfejlesztési és drgmegelőzési munkánkra, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a környezet és a krtársak beflyásló szerepét. Drgprevenció megvalósulása: sztálynként 8 sztályfőnöki órán valósul meg heti, kétheti ciklusban, az órarendhez igazdva Alkalmaztt módszerek: interaktív, tapasztalatkra alapztt pedagógiai módszerrel, készségfejlesztő jelleggel, curriculum szerűen, interaktív frmában, kiscsprts órák, helyzetgyakrlatk, készségfejlesztő játékk, szerepjátékk, ismeretközlő órák, szituációs gyakrlatk, beszélgetés. Az órákat erre a feladatra kijelölt pedagógusk és a külső szakmai vezető ( aki egyben az iskla védőnője is) akik rendelkeznek a feladat ellátására alkalmas ( Életvezetési ismeretek és készségek című tanflyam) végzettséggel.

11 Az Életvezetési ismeretek és készségek prgram magában fglalja a knfliktuskezelés és prblémamegldás módzatait a kritikus helyzetben történő pzitív döntéshzás készségének fejlesztését rizikócsprts megközelítést érzelmi intelligenciát, társas kmpetenciákat, alkalmazkdást fkzó beavatkzáskat hatékny kmmunikáció módszereit, azk készség szintjére emelését a krtárs és médiahatás felismerését és kezelését ( nemet mndás ) a segítségnyújtás és segítségkérés kérdéseit, segítségnyújtó intézményeket érvényesíti a krsztályi sajátsságkat nem az elrettentés szemléletét képviseli nem épül túlztt infrmációközlésre. Az alábbi témakörök kerülnek feldlgzásra: 5. évflyam Egészséges életmód: Mit nevezünk egészségnek? Mit tehetek tudatsan az egészségemért? Sprt és mzgás jelentősége. Egészségtudats táplálkzás: Az egészségtudats táplálkzás alapelvei. Az étrendi piramis elvei. Ideális tápanyagszükséglet. Alapanyagcsere. Só és flyadék háztartás. Zöldség-, gyümölcsfgyasztás jelentősége, kóstlása. Serdülőkr: A pubertás krt kísérő testi és lelki váltzásk. Önismeret: Ki vagyk én? Milyen vagyk? Milyen vagyk a társaim szemében? Én és helyem a környezetben: Közösségek, barátk. Helyem a családban. Legális és illegális drgk és hatásaik. Kritikus helyzetek és pzitív döntések Védő, veszélyeztető tényezők: Veszélyes anyagk, helyzetek környezeti ártalmak, drghasználat egyéni és társadalmi következményei. Egészséges és biztnságs élet: Életrend, életritmus, értékrend, harmónia. Knfliktuskezelés, visszautasítás? 6. évflyam 1. Az egészségtudats élet: Mit tehetek környezetem és saját magam egészségéért? Környezetem áplása, tisztántartása. Környezetszennyezés. Hulladékgyűjtés. 2. Önismeret: Személyiségjegyek alakulása. Az egyéniségek megkülönböztető jegyei. Az egészséges és pzitív én bemutatása. Önbizalm és magabiztsság. 3. A felnőtté válás krszaka: Növekszem, váltzm. Érzések, érzelmek pnts megismerése, megnevezése. 4. Én és helyem a környezetemben: A baráti társaság, krtársak szerepe. Helyem az isklában, sztályban. Elfgadás és elutasítás. Erkölcsi tudat, az-az a helyes és helytelen viselkedés megítélése. Társadalmi szabályk 5. Legális és illegális drgk és hatásai: Drgfgyasztás kialakulásának veszélyei, hatásai. A dhányzás hatása a szervezetünkre. Használatának krai és késői szövődményei. Függőség. Társadalmra való következményei. 6. Védő és veszélyeztető tényezők: Kísértésnek kitéve. Döntéshzás lehetséges módjai, lépései. Kckázatvállalás.

12 7. Biztnságs élet: Hgyan utasítsunk vissza? Hgyan mndjunk nemet? Véleményalktás, ítélet frmálása. Kritikai gndlkdás. 8. Kiegyensúlyztt élet: Szrngás, stressz és agresszivitás felismerése önmagamn és máskn. Knfliktuskezelés, stressz ldása, relaxáció. 7. Évflyam 1. Egészségtudats életmód: Életmódbeli váltzásk napjainkban, és azk következményei a társadalmra. Kárs hatásk következményei, megelőzésének lehetőségei. Szemléletfrmálás interaktív módszerekkel. 2. Önismeret: Aznsságk, nemi különbözőségek. Személyek, szerepkörök, kapcslatrendszerek. 3. A nemi szerepek vállalása: A másik nemhez való visznyulás életkri sajátsságai. Szeretet, szerelem, párkapcslat. 4. Én és helyem a környezetben: Leválás a családról, az önállóság kezdete. Krtársak szerepe. A választás alapjául szlgáló értékek. Elvárásk. Bizalm. 5. Legális és illegális drgk és hatásai: Az alkhl hatásai a szervezetre és a társadalmra. Magatartásbeli váltzásk megfigyeltetése. A felelősségteljes magatartás igényének felkeltése. 6. Védő és veszélyeztető tényezők: Az egyén és a drgk. Szkás, hzzászkás, szenvedély. A drgk és a média (krtársak bevnásával, média szakkör). Reklámk. 7. Biztnságs élet: Kritikus helyzetek, döntések. A próbálkzás, a kudarc, a célk felvállalása. Pzitív gndlkdás. Újrakezdés. Az áldzattá válás megelőzése. 8. Kiegyensúlyztt élet: Értékalapú döntés. A nemet- mndás módjai, azk fejlesztése. A határztt fellépés jellemzői, gyakrlása. Önbizalm. Prbléma megldás. 8. évflyam Önismeret: Önkép, képességek (erősségeim, gyengeségeim), készségek, erőfeszítésfejlődés. Tervek, célk, megvalósítás és a siker az életünkben. Személyiségfejlesztés. Egészségtudats élet: Pszichszexuális fejlődés szakaszai. Egészségtudats magatartás kialakítása, frmálása. A nemi szerepek: A krai szexuális élet veszélyei és következményei (testi és lelki). Terhességmegszakítás. A szexuális útn terjedő betegségek. AIDS. Felelős felnőtté válás: Párkapcslat. Harmnikus család, családtervezés. Fgamzásgátlás lehetőségei. Drgk: Drghasználat napjainkban, környezetünkben. Drgk és a társadalm. Szenvedélybetegségek és azk kialakulásának háttere. Védő és veszélyeztető tényezők: Bűnmegelőzés, esetelemzések, jgszabályk. Biztnságs élet: A közösség támgatásában rejlő erők, személyes példamutatás, illetve szerepmdellek jelentősége. Segítségkérés módjai, a pzitív támgatás frmái. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen! Kiegyensúlyztt élet: Az önmegvalósító ember jellem vnásai. Harmóniában önmagunkkal. Empátia, alktó gndlkdás. A visszautasítási készségek fejlesztése évflyam A felsrlt témakörök közül azk kerültek feldlgzásra, amelyek az előző évek tapasztalatai, felmérései, és a meglévő prblémák alapján az adtt sztály számára legmegfelelőbbek és legszükségesebbek vltak.

13 1. Egészségtudats magatartás kézség szintjére emelése: Egészségmegőrzés, cselekvés. Szexuális útn terjedő betegségek, AIDS. Nőgyógyászati vizsgálat jelentősége. Családtervezés, fgamzásgátlás. Daganats megbetegedések napjainkban, és azk megelőzése. A bőrrák. Napzás, szlárium használata. Az emlő és here önvizsgálata. Egészséges táplálkzás. Táplálkzási zavark ( anrexia, bulimia ) 2. Társas kapcslatk, közösségi élet: Aznsság, másság, avagy mindenki másképp egyfrma! Szteretípiák, előítéletek, diszkrimináció. 3. A drgprblémáról őszintén! : A kábítószerek felsztása hatásmechanizmusuk alapján. Kckázatvállalás, krtárscsprt nymásának kezelése (az órákra krtárssegítő tanulók meghívása) 4. Veszély felismerése: Segítségkérés. A beavatkzás lehetőségei. Segítő szervezetek, kapcslat felvétel. 5. Szenvedélybetegségek: A drgfüggőség fázisai (kísérletezés, aktív fázis, megszállttság, kiégés). Visszaélés, drgkarrier, tlerancia fgalmának kialakítása. Felelősségre, értékkövetésre és közvetítésre nevelés. Alternatívák a drgfgyasztás megelőzésére. (Sprt, kultúra, zene, klubfglalkzásk, drgmentes diszkók) 6. Bűn, bűncselekmény: Bűnmegelőzés, a drghasználat egyéni és társadalmi következményei, hatálys jgszabályk, a törvények értelmezése 7. Életünk válsághelyzetei: Mindennapi félelmeink, szrngásaink, kudarcaink és sikereink. Prblémamegldás, knfliktuskezelés, kritikai gndlkdás, hatékny kmmunikáció. Stressz-ldó technikák alkalmazása. 8. A jelen és jövőkép: A múlt (tapasztalatk, tradíciók, örökség) és a jövő (szándékk, célk) jelentőségének számbavétele. Tapasztalataink feldlgzása. Értékrend, önérzet, önbizalm, határzttság. A jelenközpntú, valóságtisztelő beállítttság kialakítása. Pályaválasztás, munkába állás lehetőségei. Testnevelés Mindennaps testedzés feladatainak végrehajtását szlgáló prgramk A mindennaps testnevelésnek az isklai ktatásban kiemelkedő szerepet kell játszania, hiszen nem csak a tanulók fizikai, krdinációs képességeit fejleszti, hanem nagymértékben hzzájárul mind a szellemi képességek, mind a mentális képességek fejlődéséhez. A prgram flytatásával szeretnénk elérni, hgy azknak a tanulóknak is biztsítsunk minden napra sprtlási lehetőséget, akik nem sprtlnak, és csak az isklai testnevelés órákn vesznek részt. Célunk, hgy a tanulók egy tanév alatt az őszi felmérések eredményét a következő esztendő tavaszáig képesek legyenek javítani, ezáltal lesz mérhető a fejlődés. Nagyn fnts, hgy ebben a krban megszerettessük a tanulókkal a mzgást, kialakítsuk bennük az egészséges életre való felkészülést, lételemükké váljn a sprtlás. Az atlétika, - mint alapsprtág - minden évben jelentős óraszámban kapjn helyet a testnevelés órákn, mely megalapzza minden más sprttevékenység eredményességét. A futásk, ugrásk és dbásk évenkénti felmérésével nymn tudjuk követni a tanulók előrehaladását. Jelentős szerepet kap a testnevelés órákn a futás, melynek élettani hatásait fntsnak tartjuk a gyerekek fejlődésében. Az atlétikai mzgásk és az úszás céltudatsan alakítsák ki tanulóinkban a mzgás iránti szeretetet. Célunk, hgy függővé tegyük tanítványainkat a sprt iránt. Sikerkritérium: el kell érnünk azt is, hgy kevésbé tehetséges tanulóink a mindennapjaikba beépítsék a

14 sprtlást, így fizikailag, szellemileg és lelkileg kiegyensúlyztt emberekké váljanak. Ezeket figyelembe véve a kötelező testnevelés órákn kívül a délutáni fglalkzáskn lehetőséget kell adni a diákknak a mzgásra. Isklánkban adttak a személyi és a tárgyi feltételek is ahhz, hgy a diákk lehetőséget kapjanak a tanórán kívüli rendszeres sprtlásra. Mivel a kötelező testnevelés óraszám kevés, maximálisan ki kell használni ezeket a lehetőségeket, hiszen a mai fiatalk meglehetősen elfglaltak, illetve nehéz őket elszakítani a kényelmesnek mndható számítógépezéstől és az utcán való céltalan, felügyelet nélküli tartózkdás sem haszns időtöltés. A délutáni fglalkzáskn természetesen nem csak a versenysprt iránt érdeklődők vehetnek részt, hiszen lyan tömegsprt órák is vannak, ahl bárki megtalálja a lehetőséget a számára érdekes mzgáshz. A következő sprtágakban próbálhatják ki magukat a diákk: fiú, lány ksárlabda lány kézilabda röplabda vizilabda flr-ball atlétika, de! válgathatnak a játéks, ügyességi feladatk és labdajátékk között is, valamint használhatják az iskla kndigépeit is. Ezeken a fglalkzáskn az alsó tagzatsktól a végzős gimnazistákig minden diák részt vehet és igen nagy számban részt is vesz. Az úszás tárgy személyi feltételei abszlút adttak, így minden évflyamn megvalósul az úszásktatás. Az órákat úgy szervezük, hgy minden évflyamn heti egy úszásóra, egy futáskat alapul vevő kndicináló játéks mzgás, és egy kifejezetten tartásjavító, gerinctrna fglalkzás van. Természetesen a tartásjavító gyakrlatk minden fglalkzásba beépülnek. Egészségnap, drg-prevenciós nap, sprtnap szervezése az iskla tanulóinak részvételével Az egészségnevelés területei tanórán kívül Erdei iskla. Minden tanévbe megszervezésre kerül az erdei iskla, melyet a következőkben is így tervezzük. A prgramban résztvevő sztályk jellemzői: Rövid leírása, jellegzetességei: A tagzats (német két tannyelvű, angl és matematika) gimnáziumi sztálykba ekkr bekerült hetedikes diákk alktják a két sztályt, akik kb. 50%-ban a saját intézményünk 2 párhuzams sztályából, 50%-ban vársi beisklázással, illetve a környék falvaiból bejáró diákként kezdik nálunk a tanévet. Régebbi tapasztalataink szerint az összeszktatás gndjai a tanulmányi munka rvására mentek. Az sztálykban az együttműködés hiánya, az önzés, a rivalizálás negatív erői rmbltak. 9 éve szervezünk tanévkezdő erdei tábrt ezeknek a diákknak fantasztikus csprtképző, személyiségépítő és szemléletfejlesztő eredménnyel. A jó tanulási képességekkel bíró tanulók legfőképp a panel lakótelepen élők gyermekei. A dél-alföldi kisvárs jellegéből adódóan elvétve találni jbb anyagi körülmények között élőket. Sk a többgyermekes és az anyagi gndkkal küszködő család. A térségben hiányznak (ill.

15 tönkrementek) a nagybb vállalatk, melyek régebben segítették a tábrzást.a lakótelepen élőknek még a háztáji gazdálkdás sem enyhít a helyzetén, mint a (kis számú) kertes házban élőknek. A panel a természettől való elszakadásnak is előmzdítója lehet. A bérből, fizetésből élő családknak kmly anyagi megterhelést jelent az isklakezdéssel egyidejű erdei tábr. A családk pénzügyi helyzete többnyire nem teszi lehetővé még az együttes nyaralást sem, így az 5 naps tábr az rszág más tájának megismerésében is nagy szerepet kap. Sk diáknak ez az egyetlen lehetősége, hgy a vársn kívül tájékzódjék, s megismerje hazánk értékeit. Az erdei iskla prgram céljainak bemutatása : Elmélet: Hegyi tájak életközössége, faunája, flórája, védett értékeinek megismertetése, kapcslata az tt élők életmódjával. A környék építészete, zenei öröksége, történelmi emlékei. Középkri végvárak. Gyakrlati fejlesztés: Tapasztalatszerzési lehetőség a hegyi tájak megismerésében. A térség környezetvédelmi prblémáinak felkutatása (öröm-bánat térkép készítése). Egészséges életmód, környezettudats magatartás gyakrlati megtapasztalása. Aktív, tevékeny együttműködés, felelősségvállalás átélése. Műhelymunkában: víz- és talajvizsgálat, levegőszennyezés vizsgálata, növények, állatk felismerése, meghatárzása, élőhelyük, életmódjuk megismerése, madár-les, emberi beavatkzás mértékének, módjának felismerése, véleményezése. Csillagvizsgálás, csillagképek felismerése, középhegységi frmák felismerése, kőzetvizsgálat, térképhasználat, turistajelzések megismerése. Felszíni, és felszín alatti vizek kémiai vizsgálata. Középkri várak, végvárak élete régen és ma. A múlt és jelen környezeti beavatkzásai. Tájnyelvi szavak gyűjtése, vers és szöveg írása. A nyelv váltzása az időben. Építészeti sajátsságk keresése, népművészeti mtívumk, népdalk gyűjtése, összefüggések keresése a környezettel. Gyógyfüvek gyűjtése és felhasználása, tea főzése, saláta készítése, egészséges ételek fgyasztása. Játék a nap hangjaival, színeivel, frmáival. Szemléletfejlesztés: Egyes tantárgyakhz kötődően: Természettudmánys megközelítések fntssága (bilógia, kémia, földrajz, fizika). Művészeti kifejezésmódk megértése (képzőművészet, népművészet, zene, irdalm). Annak átéreztetése, hgy a világ egységes egész. A táji környezet beflyása az életmódra, építészetre, történelemre, művészetekre, fglalkzáskra stb. Egyéb területeken Önismeret ( értékes vagyk ) és csprtképzés ( együtt jbb ). A műveltség és tájékzttság mentális örömének átélése. Átérezni, hgy a természet részei Módszertani elemek: A tapasztalatszerzés, anyag és adatgyűjtés, a prblémák, érdekességek keresése a kiránduláskn történnek. Az anyagt a műhelymunkák srán dlgzzák fel. Dkumentációt, feljegyzéseket készítenek, a prblémák megldására javaslattervet készítenek. Ezt megkönnyítendő esetenként rövid szakmai előadást hallgatnak a részvevők, melyekkel ismereteiket bővíthetik. Lehetőség szerint a diákk készülnek fel ezekre a tájékztatókra is. Fnts, hgy a prgramt maguk a gyerekek hajtsák végre, bemutathassák eltérő érdeklődési körük különféle prduktumait és kellő szabadságt kapjanak munkájukban. Lényeges, hgy a tanárk által kínált prgramkban egyéni választási lehetőséget is találjanak, s a vállalt témában önállóan, vagy az általuk kért segítséggel önálló prduktumt

16 hzzanak létre. Előadás, vita, beszélgetések indítják és összegzik a napi munkát. Beszámlókkal, tablókkal, naplóírással dkumentálják a tapasztalatkat. A prblémamegldás, knfliktuskezelés készségét fejlesztő módszerek leírása: Mivel ezek a prblémák az újnnan alakuló sztályknál még nem tudtak jelentkezni, az erdei tábr prevencióként is funkcinál. Az egymás jbb megismerését szlgáló játékk (pl. Nymzás), a kötetlen tanulási frma csprtképző funkciójának kiaknázása, az önismereti játékk, az egymás elfgadására irányuló tanári példaadás mind az együttműködés kialakítására serkent. Olyan hangulatt teremtünk, melyben képesek egymás véleményét meghallgatni és kperatív megldást találni. Egyéni beszélgetések, segítő megbízatásk, önbizalm-erősítő visszajelzések segítik a beilleszkedést. A tanár-diák, diák-diák visznyban a segítő attitűd kialakítása a célunk. Aktuális helyzetek kezelésében támgatást adnak a felnőttek. Fnts, hgy minden helyzetből emelt fejjel kerüljön ki minden érintett, minden résztvevő diákról kiderüljön, miben tehetséges, miben különleges tagja a csprtnak. Egymás értékeinek megismerésével az sztályban eredményesebb kmmunikáció alakul ki. A tanárk is közelebb kerülnek a diákkhz. Megismerhetik őket nemcsak tanulási képességeik alapján. A tanár tekintélye sem mesterséges hierarchiában alakul ki, hanem spntán módn, önkéntes elfgadással. Drámapedagógia módszerei: Meghívót kapnak a résztvevők időutazásra a Blygóközi Tanács Véneitől. Úti esküvel vállalják a legfntsabb szabálykat. Idegen lény szemével vizsgálják a Föld nevű blygó Mecsek nevű környezetének élőlényeit és élettelen világát. Hlt lelkek blygója (ősök megidézése). Hábrú blygó (számhábrú). Kincskeresés a Földön. Blygóhllandi planéta (történetírás kulcsszavakból). Éjjeli meterithullás (zseblámpákkal megkeresésük). Emléklapn örökítjük meg, hgy az Univerzum miben legkiválóbbja a (diák) kalandr. Eszközök: Térkép, tájló, határzók, nagyító, távcső, fényképezőgép, videó, mikrszkóp, szike, tárgylemez, fedőlemez, csipesz, Petri-csésze, háló, Merck vízvizsgáló készlet, ph-mérő, zuzmó-skála, szélsebességmérő, prülepítő, különböző hőmérők. Szabadidős sprteszközök, játékk, vetélkedők anyag- és eszközszükséglete. Írószerek, papírk, ragasztók, filmek stb. Értékelés: A tábrt vezető tanárk a munkát flyamatsan értékelik, a gyerekek egyéni vállalásairól és azk teljesítéséről feljegyzéseket készítenek. A reggeli és esti fórumk az értékelések színhelyei is. A tábrzárón minden résztvevő klevelet kap, rajta legkiemelkedőbb jellemzőjével. A megvalósíttt prgramról a nevelőtestületi és a szülői értekezleteken beszámlunk. Szakmai, pedagógiai értékelés: Fnts a flyamats visszajelzések alapján a tábrlakók igényeihez alakítani az együttműködést. A tábr vezetői az időjárásnak és az aktuális eseményeknek megfelelő prgramváltztatáskról gndskdnak. A csprtkról és tagjaikról mindennaps szakmaipedagógiai egyeztetéseket tartanak. Az isklában segítik a kllégákat a diákk jbb megismerésében. Az iskla vezetésének és az sztálykban tanító nevelőknek beszámlót tartanak a prgram szakmai, pedagógiai eredményéről. Egyéb: Sikeres pályázat esetén a

17 pályázatt kiírónak, esetleges szpnzrnak megköszönő beszámlóval adjuk tudtára a tábr eredményeit. Részletes elszámlást készítünk a pénzeszközök felhasználásáról. Az értékelés tanulságait felhasználjuk a következő évi erdei tábr prgramjának összeállításában. Az isklai és helyi médiának beszámlunk az eseményről. Egészségneveléssel kapcslats infrmáció áramlás Isklán belüli Az isklán belüli kmmunikáció szerves része a szemléletfrmálásnak. Részben azért, mert az infrmációhiány is gyakran ka a egészségkársító tevékenységnek, de még ennél is fntsabb, hgy az egészségnevelési prgramt tervezni is csak csapatmunkában lehet. A gyerekek számára az isklaújság és az épület különböző pntjain elhelyezett hirdetőtáblák nyújtanak infrmációkat. A szülők a gyerekeken keresztül, tájékztató füzetek által, a szülői értekezleteken, fgadóórákn, nyílt napkn értesülhetnek az isklában flyó munkáról. A pedagógusk értekezleteken, megbeszéléseken vitatják meg az iskla életét meghatárzó kérdéseket. Isklán kívüli Az isklán kívüli kmmunikáció, kapcslatrendszer alapvető eszköze az iskla nyitttá válásának, a kistérségi szemlélet erősödésének. Kifelé és befelé is tudatsítani kell, hgy az iskla egészségnevelési tevékenysége tágabb értelemben is közügy. Az iskla történetéről, jelenéről és egyéb aktuális hírekről infrmálódni lehet az intézmény hnlapjáról is. A szűkebb és tágabb lakókörnyezet is részt vesz az iskla nevelőmunkájában. Minőségfejlesztés az egészségfejlesztés területén Az iskla környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempntból eltér az iskla életének más területén alkalmazttaktól. A többi tantárgyhz képest markánsabban közvetít egy viselkedési módt és értékrendszert az embernek a világban elfglalt helyéről. A szülőktől és a középfkú intézményektől kaptt visszajelzések határzzák meg a tvábbi feladatkat. A prgram egy-egy fázisában a szülők, tanulók és a pedagógusk véleményéről az eddigi és a jövőbeni feladatk alapján összeállíttt kérdőívek alapján tájékzódnánk. Ezek meghatárzhatják az előttünk álló feladatkat, kijelölhetné az újabb célkat. A mérésekről minden esetben dkumentációt készítünk majd. Tvábbképzés Az élethsszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell tartalmaznia a szakmai és módszertani ismeretekben való fejlődést. Mindez az iskla tvábbképzési prgramjába beépítve valósul meg. A szakmai fórumk egy része belső szervezésű és valamennyi tanítót és tanárt érint, külső intézményi keretben mindenki egyénre szabttan és érdeklődésének megfelelően képezheti magát.

18 Isklaegészségügyi gndzási munkaterv szeptember kapcslat felvétel az iskla pedagógusaival, ifjúságvédelmi felelőssel és drgkrdinátrral iskla névsr felfektetése az iskla egészségügyi dkumentáció rendezése prevenciós tevékenységek megkezdése az iskla egészségügyi gndzási munkaterv alapján védőltásk, szűrővizsgálatk kötelező védőltásk előkészítése, szülői levelek elkészítése, kisztása és védőltási könyvek kiállítása DI-TE védőltás szervezése, lebnylítása, dkumentálása (6. szt) Hepatitis B védőltás szervezése, lebnylítása, dkumentálása (8. szt) igény szerint szülői értekezleten való részvétel tisztasági vizsgálatk megkezdése havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka któber státusz, bimetriai vizsgálatk megkezdése a kiszűrt tanulók szakrendelésre irányítása és gndzásba vétele tisztasági vizsgálatk igény szerinti flytatása DI-PER-TE védőltásk dkumentálása (1. szt) MMR védőltás szervezése, lebnylítása, dkumentálása (6.szt) egészségfejlesztő, egészségnevelő tevékenység megkezdése az sztályfőnöki órákn a mellékelt témakörökben, életkrnak megfelelően tanflyamk, tini ügyelet igény szerinti beindítása szülői értekezlet tartása, részvétel Szülők isklája klubfglalkzás beindítása kapcslatfelvétel a társintézményekkel havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka nvember egészségfejlesztő órák flyamatsan szűrővizsgálatk flyamatsan, (rvsi, bimetriai, tisztasági, érzékszervi) a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása tini ügyelet flyamatsan a drgkrdinátrral aktuális kérdések megbeszélése Fgászati hónap - fgáplással, szájhigiénével kapcslats ismeretek mélyítése órákn, sztályk közötti vetélkedő, elsősrban alsós tanulóink bevnásával havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka december AIDS-ellenes világnappal kapcslats rendezvények figyelemmel kísérése, felvilágsító előadásk tartása, filmvetítés vársi rendezvényekhez történő kapcslódás tvábbi egészségfejlesztő fglalkzásk az sztályfőnöki órákn

19 január szűrővizsgálatk flyamatsan, (rvsi, bimetriai, tisztasági, érzékszervi) a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása 8. sztálys tanulók tvábbtanulással kapcslats vizsgálatainak lebnylítása, szakrendelésre irányítása és dkumentáció elkészítése, rendezése havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka évi jelentés elkészítése státusz, bimetriai vizsgálatk, érzékszervi szűrések a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása egészségnevelő órák, tini ügyelet flyamatsan Egészséges táplálkzás prgram indítása 5. sztálykban (4 órában) Dhányzás megelőzése prgram indítása 6. sztálykban (3 órában) tisztasági vizsgálat a drgkrdinátrral aktuális kérdések megbeszélése havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka február státusz, bimetriai vizsgálatk, érzékszervi szűrések a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása tisztasági vizsgálatk igény szerinti flytatása egészségnevelő órák, tini ügyelet flyamatsan Életvezetési ismeretek és készségek című prgram ktatásának megkezdése (kijelölt sztálykban, 8 órában) havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka március április státusz, bimetriai vizsgálatk, érzékszervi szűrések a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása tisztasági vizsgálatk igény szerinti flytatása egészségnevelő órák, tini ügyelet flyamatsan a megkezdett prgramk flytatása Hepatitis B védőltás szervezése, lebnylítása, dkumentálása (8.szt) a drgkrdinátrral aktuális kérdések megbeszélése kapcslattartás helyi intézményekkel, szervezetekkel havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka státusz, bimetriai vizsgálatk, érzékszervi szűrések a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása tisztasági vizsgálatk egészségnevelő órák, tini ügyelet flyamatsan a megkezdett prgramk flytatása Világnap: Az egészség világnapja

20 május június Egészség és drgprevenciós napk, rendezvények szervezése, segítése, lebnylítása Véradás szervezése, a Vöröskereszttel karöltve havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka státusz, bimetriai vizsgálatk, érzékszervi szűrések a szakrendelés által visszaigazlt tanulók flyamats gndzása tisztasági vizsgálatk igény szerinti flytatása egészségnevelő órák, tini ügyelet flyamatsan a megkezdett prgramk flytatása és befejezése szülői értekezleten való részvétel a drgkrdinátrral aktuális kérdések megbeszélése havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka hiányzó vizsgálatk pótlása egészségnevelő órák, tini ügyelet flyamatsan tisztasági vizsgálatk igény szerinti flytatása havi jelentés elkészítése, dkumentációs munka tanév végi jelentéshez adatgyűjtés, dkumentációs munka Az iskla-egészségügyi gndzási munkaterv az iskla-egészségügyről szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, valamint 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet figyelembevételével készült. Az isklavédőnő Az Iskla-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan flyamatsan ellátandó feladatk, melyek a munkatervben részletesen nem szerepelnek: Alapszűrések végzése látásszűrés 1.sztály- 3.sztály- 5.sztály- 7.sztály színlátás 5.sztály- 7.sztály hallásszűrés 2.sztály- 4.sztály- 6.sztály- 8.sztály glyvaszűrés 5.sztály- 7.sztály mzgásszervek szűrése és vérnymás mérése, valamint testi fejlődés (súly,hssz,mellkörfgat) vizsgálatait az isklarvssal végzett státuszvizsgálatkhz kapcslódva végzi. Státusz vizsgálatk menete: - 1.sztály-3.sztály-5.sztály - 6.sztály-7.sztály-8.sztály Orvsi vizsgálatk előkészítése Védőltáskkal kapcslats szervezési, előkészítési feladatk. Járványügyi feladatk végzése pl. járványk, fertőző betegségek esetén. A gyermekek mentális és szciális fejlődésének ellenőrzése, nymn követése. Szükség esetén elsősegélynyújtás. Isklai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel. Kapcslattartás szülőkkel (szülői értekezlet, családlátgatás, szülői levelek)

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk.

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk. Kedves Otthnkereső Fiatalk, kedves Családk! Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudmányegyetem kllégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kllégiumként üzemelhetünk. Célunk az, hgy

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató-centrumk tó t a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem 1. Támgattt lakhatás definíció 2. Integrált szlgáltatásrendszerre van szükség

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve Környezeti nevelés prgramja a fenntartható fejlődés szempntjait figyelembe véve Az Óvdai Nevelés Országs Alapprgramja megadja az óvdai nevelés általáns alapelveit. Ha ezeket környezeti nevelés szempntjából

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó Misklc Msnmagyaróvár Egészséges Nagykanizsa Vársk Pécs Sarkad Sprn Székesfehérvár Szentendre Szerencs Szlnk Vác Szigetszentmiklós Magyarrszági Szmbathely Zalaegerszeg Szövetsége Zalakars XX. Szimpóziuma

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar ÁPOLÁS-GONDOZÁS ÉLETVITEL Fejlődés, vagy hanyatlás? Megküzdési stratégiák. Táplálkzás SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvs- és Egészségtudmányi Centrum Egészségügyi Kar FEJLŐDÉS VAGY HANYATLÁS Az időskr

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során?

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során? Az egészségügyi felsőktatásban tanuló külföldi diákk az egyetem és a várs életében. Kell-e számlni velük az egyetem és a várs fejlesztése srán? Prf. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Tistyán László PTE ÁOK Magatartástudmányi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben