Každá z akcií splnila svoje poslanie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Každá z akcií splnila svoje poslanie."

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/5-6 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XIV. (XXVII). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. A tartalomból: Szepsi város 2005-ös díjazottjai 2. oldal, Szepsi monográfiájának 13. része a 3. oldalon, Községeinkből a 4. és 5. oldalakon versek, írások, keresztrejtvények, A Bódva Kupa eredményei 6. oldal, Labdarúgás a 7. oldalon, Partnervárosok együttműködése a 11. oldalon, Aktuális hírek a 12. oldalon. Z obsahu: Ceny mesta 2005 strana 2, Ako to videl kronikár čas stana 3, Oznamy na strane 5, Výsledky behu o Pohár Bodvy na strane 6, Futbal na strane 7, Výsledky spolupráce partnerských miest na str. 11, Aktuality na strane 12. Leto, slnko, podujatia Už sa stáva tradíciou, že v údolí Bodvy sa počas leta striedajú významné podujatia, jedna rados. V lete sa konajú Moldavské dni, Mokranecké leto, Janícke dni, odpus pri kaplnke svätého Rócha v Moldave nad Bodvou, Jasovská letná univerzita, Deň Jasova, Debra ské dni, odpus v ne alekej Bôrke, či pri kaplnke sv. Anny pri Rudníku. Kultúrne slávnosti vo Ve kej Ide, Okresné kultúrne slávnosti CSEMA- DOKU, motoristický zraz a určite sme ešte všetko nevymenovali. Škoda iba, že z jednotlivých obcí a podujatí sa do nášho časopisu dostanú iba úlomkovité správy a reportáže. Každá z akcií splnila svoje poslanie. Niekde sa leto začalo zábavou, športovým, inde kultúrnym podujatím. Realizovalo sa mnoho zaujímavých prednášok, koncertov. Naše obce navštívili aj mnohí významní udia z rôznych oblastí vedy a kultúry. Návštevníci si mohli pospomína aj na staré udové zvyky, tradície, piesne a tance z bohatstva nášho udu. Predstavili sa aj viaceré skupiny zo zahraničia. Pribudli kultúrne hodnoty, ktoré alej obohacujú naše duchovné a kultúrne bohatstvo. Dni Moldavy Pri kladení vencov (Foto hp-) Nyár, napsütés, rendezvények Lassan már jó értelemben vett hagyománnyá válik, hogy a nyári hónapok alatt nem csak a szabadságok, a külföldi utak, vagy hazai utak, túrák jelentik a főbb programot, hanem különböző itthoni rendezvények is csábítják az érdeklődő közönséget. A Bódvavölgy községei érvről évre ilyenkor rendezik meg falunapjaikat, társadalmi és kulturális rendezvényeik egész sorát. Az idén is voltak Szepsi Napok, Makranci Nyár, kulturális ünnepségek Nagyidán, Buzitán, Járási CSEMADOK Nap Szepsiben, motoros találkozó, koncertek, Nyári Egyetem Jászón, Jászó Napja, Debrődi Mészégető Napok, Jánoki Napok, a környékbeli búcsújáró helyekre is ellátogathattunk életben tartva az évszázados hagyományokat. Itt elsősorban a szepsi Szent Rókus kápolnára, a rudnoki Szent Anna búcsúra, a barkai búcsúra gondolunk. Felsorolni sem lehet az értékes rendezvények sorát. Kár, hogy nem minden községünkben akad vállalkozó szellemű tollforgató, aki beszámolna az eseményekről. Annál inkább értékeljük szerkesztőségünkben azoknak az írásait, aki beszámolnak ezekről az eseményekről (lásd e számunknak néhány cikkét a továbbiakban). Összességében elmondhatjuk, hogy az idei nyár is sok szép élménnyel, kulturális, művészeti élménnyel gazdagította a Bódva folyó völgyében található községek és lakosainak életét.

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5-6 / 2005 RNDr. MIROSLAV FULÍN, CSc. narodil sa v Prešove v rodine učite a. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach a potom pracoval na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach. Od roku 1990 pracuje na Prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach. V Moldave nad Bodvou býva od roku Je zanieteným ochrancom prírody. Vo volebnom období bol poslancom Mestského zastupite stva v Moldave nad Bodvou. Dve volebné obdobia pôsobil v Komisii pre životné prostredie pri MZ v Moldave nad Bodvou. Od roku 1975 sa venuj ochrane bocianov a neskôr aj netopierov. V rámci vedeckej činnosti publikoval svoje práce v mnohých periodikách. V odbore zoológia bolo uverejnených viac než 100 jeho odborných prác, v geológii 15 prác a 1 práca v oblasti botaniky. Je aj spoluautorom viacerých vedeckých publikácií. LADISLAV IVANKO sa narodil v Košiciach. Od narodenia žije a pracuje v Moldave nad Bodvou. Pracuje vo VOP v Moldave nad Bodvou. Svoj podnik RNDR. MIROSLAV FULÍN, CSc. Eperjesen született. A Kassai Safárik Egyetem Természettudományi Karán végzett, biológia-kémia szakon. Először a Kassai Műszaki Főiskola Bányászati Karán dolgozott mint adjunktus, majd dékán helyettes óta a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum ásványgyűjteményi és állattani részlegének vezetője óta szepsi lakos és 1994 között önkormányzati képviselő, 1975 óta foglalkozik a gólyák megfigyelésével és védelmével. 15 éve a denevérek rendszerezésével és védelmével is foglalkozik. Évek óta aktív önkéntes természetvédő. Sok tudományos, szakmai munkája jelent meg bel- és külföldi kiadványokban, szaklapokban. IVANKO LÁSZLÓ Kassán született. Születése óta szepsi lakos, a Katonai Javítóüzem alkalmazottja. Mint sportoló évek óta sikeresen képviseli városunkat asztaliteniszben és távfutásban ban a veteránok országos maratoni futó bajnokságán 5. lett ben a Kassai Béke Maratonon kategóriájában a 6. lett. Sikereire 2 Ceny mesta 2005 Tohoročné ceny mesta Moldava nad Bodvou získali: Cenu PRO URBE: RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Cenu mesta: Ladislav Ivanko, Tibor Rybár, Attila Balla, Díjazottak Szepsi város idei díjait a következő személyek nyerték el: PRO URBE DÍJ: RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Szepsi város díja: Ivanko László, Rybár Tibor, Balla Attila. a mesto reprezentoval na mnohých športovokultúrnych podujatiach. Viac ako 10 rokov reprezentoval mesto v stolnom tenise a podie al sa na výchove mládeže v oblasti športu. Od roku 1984 sa začal venova vytrvalostnému behu. Absolvoval 44 maratónskych behov. V roku 2003 obsadil na majstrovstvách veteránov Slovenska v Považskej Bystrici 5. miesto. V roku 2004 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, v silnej kategórii nad 60 rokov, obsadil 6. miesto. Vlani jeho výkony ocenil aj Maratónsky klub v Košiciach a stal sa členom družstva maratóncov, ktorí niesli z miesta prvého štartu Maratónu mieru z Turne nad Bodvou do Košíc oheň ako symbol čistoty olympijských myšlienok. TIBOR RYBÁR sa narodil v Moldave nad Bodvou v rómskej rodine. Už od malička ho učaroval šport, hlavne futbal. Venuje sa mu naplno. Jeho srdcovou záležitos ou je žiacky a dorastenecký futbal. Trénoval mladších a starších žiakov, aj dorast. Výchove mladých futbalistov sa venuje už 30 rokov. Jeho zásluhou sa v sezóne 2001/2002 prebojovalo družstvo starších žiakov do 1. ligy. Do tajomstiev futbalu zasvätil viac ako 600 detí v Moldave. a Kassai Maratoni Klub is felfigyelt és meghívta az első kassai maraton 100. évfordulójára rendezett emlékfutásra. 44 maratoni futást abszolvált sikeresen. RYBÁR TIBOR Szepsiben született egy példamutató roma családban. Fiatal kora óta az életét a sportnak és azon belül a labdarúgásnak szenteli. Aktív pályafutása végeztével 30 éve a fiatal korosztályok edzőjeként tevékenykedik. 2001/2002-ben vezetése alatt a szepsi diákcsapat bekerült az 1. ligába. BALLA ATTILA a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanulója. Születésétől fogva Szepsiben él. Kitűnő tanuló. A kick-boxon kívül labdarúgással is foglalkozik óta Tóoth László edző irányítása alatt versenyszinten űzi a kickboxot. Első nemzetközi versenyén, a Cseh nemzetközi bajnokságon 1. és 3. helyezést ért el ben az Európa bajnokságon kategóriájában arany- és bronzérmet nyert. ATTILA BALLA je žiakom Spojenej základnej škola a gymnázia s vyučovacím jazykom ma arským v Moldave nad Bodvou. Narodil sa v Košiciach. Od narodenia žije a študuje v Moldave nad Bodvou. Je výborným žiakom. Venuje sa kick-boxu a futbalu. Kick-boxu sa venuje od roku 1999 pod vedením trénera Ladislava Tótha. Na majstrovstvách Českej republiky na jeho prvých medzinárodných pretekoch obsadil 1. a 3. miesto. V roku 2005 získal titul majstra Európy a zároveň bronzovú medailu vo svojej kategórii. Mesto Moldava nad Bodvou realizuje od roku 1997 projekt STAROSTLIVOSŤ O MESTSKÚ ZELEŇ. Súčas ou projektu je aj sú až, ktorú v roku 2005 komisia vyhodnotila takto: Najkrajší balkón v obytnom dome: Imrich Matu, Nám.. Štúra, Najkrajšia predzáhradka pred rodinným domom: Erika Eleková, Fábryho. Celkový estetický dojem: Štefan Weisser, Budulov, Najkrajšie ostrihaný strom: Milan Sitár, Povst. českého udu, Najkrajšia predzáhradka pred obytným domom: Jozef Štromp, Nová ulica. Ocenení občania pri príležitosti osláv Dní Moldavy (Foto hp-) Szepsi városa 1997-óta évente meghirdeti a VÁROSI ZÖLDÖVEZET pályázatot. Az idén ennek keretében a következő eredmények születtek: A legszebb erkély: Matu Imre, Štúr tér, A legszebb kiskert a családi ház előtt: Elek Erika, Fábry utca, A legszebb összhatás: Weiser István, Bodolló, A legszebb díszfa: Sitár Milan, Cseh népfelkelés utca, A legszebb kiskert tömbház előtt: Stromp József, Új utca.

3 2005 / 5-6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Z histórie Helytörténelem Ako to videl kronikár 13. čas Už v tom čase vzišli z Moldavy viacerí, po celom Uhorsku známi udia. Prvým z nich, o ktorom vieme bol SZEPSI LACZKÓ MÁTÉ. Pred časom sme ešte nevedeli, kde sa narodil a kde študoval. Vedeli sme len, že sa v roku 1583 bol žiakom moldavskej školy, odkia sa vybral do Sárospataku, kde pôsobil ako pomocný duchovný. Ako vynikajúci učite ve mi skoro upozornil na seba, a preto ho Michal Lorántffy, pán tamojšieho hradu vybral na odporúčanie miestnej školy za vychovávate a svojej dcéry Zuzany. Čoskoro sa stal aj jeho vlastným poradcom a blízkym priate om. Zuzana Lorántffy sa neskôr stala manželkou Juraja Rákócziho a súčasníci o nej hovorili, že bola pre kalvínov tým, čím bola pre katolíkov Sv. Alžbeta Uhorská. Ke Szepsi Laczkó Máté ukončil svoje pôsobenie v Sárospataku, zvolili ho za duchovného v obci Erdőbénye. Jeho meno sa zachovalo aj v aka svojim dielam napísaným v ma arčine Kronika a Bohabojné básne. Druhou významnou osobnos ou doby bol Szepsi Csombor Márton, autor prvého, ma arsky písaného cestopisu. Narodil sa v Moldave v roku 1585 [správne v roku 1595], a učil sa v miestnej škole. Túto školu vtedy viedol druhý duchovný, Márton Sámsodi, s ktorým sa neskôr vybral aj do školy v Oradei, kde sa učil skoro celé dva roky. Ako 22 ročný, sa s priate om Bálintom Liszkaym vybrali pešo cez Prešov do po ského Gdansku, kde dva roky študoval na tamojšom gymnáziu. Odtia sa v roku 1618 vybrali na cestu Európou a navštívili Dánsko, Holandsko, Nemecko, Anglicko, Francúzsko, Česko a Po sko. Ke sa vrátil domov, v roku 1620, ako riadite košickej školy vydal svoj cestopis v knižnej podobe. O šes rokov neskôr vo Vranove vydal aj svoju druhú knihu s názvom Dvorná škola. Csombor po Európe chodil v žltých čižmách a v jasnom granátovom plášti. O spoločenskom živote v dobovej Moldave vieme len ve mi málo. Isté však je, že mesto malo svoju riadnu mestskú radu. Domy v Moldave boli v tom čase väčšinou z dreva, okrem kostola a opevnenia mesta, preto boli také časté aj požiare. Moldava mala vtedy iba jedinú, Hlavnú ulicu. Pravda, mimo opevnenia už vtedy existovali viaceré budovy. Pod a vtedajších zvykov to boli väčšinou krčma, kováčska dielňa. Po večernom zvonení bolo zvykom mestské brány pozatvára a cestujúci, ktorí sa opozdili boli nútení prenocova mimo mestských hradieb. Pod a tradície bola takou dielňou mimo múry pri severnej bráne dnešný dom D. Simona a pri južnej bráne niekdajší Hüblerov dom, v ktorom bola neskôr lekáreň. Cintorín bol v tom čase na južnom konci mesta na mieste niekdajších kasární husárov, či neskôr delostrelcov, v budove kde bol potom daňový úrad. Nastal aj rozvoj remeselného života. V roku 1580 mečiari, v roku 1583 zámočníci a v roku 1574 sa krajčíri združovali do cechov. V roku 1569 bolo v Moldave nad Bodvou, v Rozhanovciach a v Jasove tridsiatkové miesto. V obci Gönc v roku 1584 na tretí deň sviatku zmŕtvychvstania sa konal stavovský snem, ktorý nariadil, aby sa udia pridržiavali starého kalendára. (pokračujeme) Már ebben a korban is igen neves és országhírű emberek kerültek ki Szepsiből. Az első, akiről tudunk, SZEPSI LACZKÓ MÁTÉ volt. Hogy mikor született és hol képezte ki magát, az ismeretlen volt. Csak már 1583-ban bukkant elő, amikor már a szepsii schóla tanulója, innen került Sárospatakra, ahol mint segédlelkész működött. Mint kiváló képességű tanár kivált társai közül, úgyhogy Lorántffy Mihály, Sárospatak-vár ura, leánya részére tanítót keresett, és kért a pataki iskolától, a tanári kar Szepsi Laczkó Mátét ajánlotta. Így lett ő Lorántffy Zsuzsanna házi tanítója s atyjának Lorántffy Mihálynak legbizalmasabb barátja. Hogy ki volt Lorántffy Zsuzsanna, elég annak jellemzésére az, ha korának írója szavait idézem: Lorántffy Zsuzsanna később Rákóczi Györgyné, a reformátusok Szt. Erzsébetje volt. Szepsi Laczkó Máté, amikor hivatását Patakon befejezte, 1615-ben, Erdőbényén megválasztották lelkésznek és odaköltözködött. Nevét magyarul írt műveiben örökítette meg: A Króniká -jával és Az istenes versei -vel. E kornak másik neves szülötte Szepsiben Szepsi Csombor Márton, híres első Neupauer Gyula monográfiája, 13. rész útleíró. Született Szepsiben 1585-ben [helyesen 1595-ben, a szerk. megjegyzése]. A szepsii schólát végezte, melynek akkori tanítója Sámsodi Márton, második lelkipásztor volt, majd ezzel elindult Erdélybe, ahol a nagybányai schólában egy év és 11 hónapig volt, ismét visszajőve a gönci schólában volt tanító, ahol egy évet töltött. 22 éves korában elindult Liszkay Bálint társával gyalog Eperjsen keresztül Lengyelországon át Danzig városába, hogy az ottani gimnáziumot végezhesse, ahol csaknem két évet töltött tanulással. Innen 1618-ban elindult és bejárta Dániát, Hollandiát, Angliát, Franciaországot, Németországot, Csehországot és Lengyelországot. Visszatérve, 1620-ban adta ki első magyar útleírását, mint a kassai schólának igazgatója ban, mint varannói tanító Udvari schóla című könyvet adta ki. Ruházata: sárga csizmát s verőfényes gránátposztóból készült palástot viselt. Szepsinek e kör közösségi életéről vajmi keveset tudunk, egy azonban bizonyos, hogy rendes városi tanácsa volt. Szepsi házai ebben az időben csaknem kivétel nélkül fából és paticsból készültek s így történhetett az, hogy amint a történet folyamán is láttuk, porig leégett, csupán a templom és a város erődítésére szolgáló falak voltak kőépítmények. Faházat ma már nem találunk Szepsiben, ellenben patics-ház még ma is akad. Utcája egyetlen egy volt, a mai Fő utca, azonban a város falán kívül akkor is voltak elszórtan épületek. Ebben a korban szokás volt az erődített városoknál a falakon kívül kovács, kerékgyártó műhelyt és korcsmákat építeni, aminek az volt a létjogosultsága, hogy azok az utazók, akik az estharangszó után érkeztek, és az erődített városok kapuit az esti harangszó után bezárták s nem jöhettek be, vagy a korcsmában, vagy a kovácsműhelyben várták a virradatot. Szepsiben a hagyományok szerint ilyen falunk kívüli műhely, később korcsma, az északi kapu előtt a régi Jászói út mentén a mai Simon Dezső féle ház, a déli kapunál a régi Hübler, mai Patika-ház volt. A temető ebben az időben a régi lovassági, majd tüzéri, most az adóhivatal helyén feküdt. Az ipar területén is nagy lendület mutatkozik ban a csiszárok, 1583-ban a mai zárosok, 1584-ben a lakatosok, 1574-ben a szabók céhekben tömörültek ben Szepsiben, Rozgonyban és Jászón, fiók harmincadok vannak. Göncön év, feltámadás ünnep utáni harmadnapon tartott ülés elrendeli, hogy a becsületvesztés terhe alatt mindenki magát az ó-naptárhoz tartsa. (folytatjuk) 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5-6 / 2005 Zo života obcí Údolia Bodvy / Községeink életéből Oslavy v klube dôchodcov Ťažko nájs ešte jednu takú dedinu, kde by sa v každodennom živote objavovalo tak často jedno rodinné meno, ako je to u nás v Háji, meno FARKAS. Uvedomil som si to práve teraz, ke chcem písa o tom, ako sme v našej obci chystali v dome dôchodcov pozdravi Jána Andoho, ktorý sa dožil krásneho veku 90 rokov. Oslávenca v zastúpení starostky pozdravil miestny poslanec Peter FARKAS. Nasledovala so zdravicou vedúca nášho klubu Rozália FARKASOVÁ. Prítomná bola aj sekretárka Miestneho úradu Gizela FARKASOVÁ, ktorá oslávencovi odovzdala dary. Tým však ešte nekončí dlhý rad Farkasovcov, ktorých u nás máme. Meno FARKAS nesie aj vedúci obchodu, presbyter reformovanej cirkvi, a vlani bola Aligha akad még egy falu a környéken, amelynek a mindennapjaiban annyira dominálna egy családnév, mint nálunk, Ájban a FARKAS. Ez a felismerés csak most ötlött fel bennem, amikor arról akarok írni, hogy március 13-án, Nyugdíjas - klubunkban, amelynek mindjárt a gondnoknője is FAR- KAS Boriska, sor került Ando János bácsi kilencvenedik születésnapjának megünneplésére. Elsőként az önkormányzat nevében, a polgármesternő helyett, aki egy, a saját családján belüli ünnepség miatt nem lehetett jelen, FARKAS Péter önkormányzati képviselő köszöntötte. Majd következett meleg hangú, érzelmeket kiváltó és könynyeket fakasztó köszöntőjével klubunk elnöknője, FARKAS Rózsika, de jelen volt még Községi hivatalunk titkárnője FAR- KAS Gizka is, aki átadta az ünnepeltnek az önkormányzat ajándékkosarát. Ám ezzel a FARKASOK sorának még koránt sincs vége, mert bár ők nem voltak na čele miestneho CSEMADOKU tiež jedna FARKASOVÁ. Vrá me sa však k našim oslavám. Aj ja som zarecitoval svoju vlastnú báseň, ktorú som napísal pri tejto príležitosti. Aj ujo Jozef Bartók vytiahol z vrecka pozdravnú básničku, ktorá okrem oslávenca chváli aj šikovnos svojho, už vyše osemdesiat ročného autora. V básni spomína, ako každý rok sa obracia na Pána Boha, aby v zdraví prežil rok. Nuž ja mu prajem, aby tak robil až do tej svojej stovky. Básničku, ktorá mala ešte väčší úspech ako tá moja, prečítala Ružena FARKASOVÁ. Potom nasledovali individuálne gratulácie, podania rúk, bozky a pripíjanie na zdravie za blikania bleskov fotoaparátov... jelen, de FARKAS a boltosunk, FARKAS a református hitközség presbitere és tavaly még a CSEMADOK elnöknője is az volt. Hát nem szép kis falka! Visszatérve azonban ünnepségünkre, és is felolvastam aztán saját versemet, majd pedig (ha már lúd, legyen kövér) a Bartók Józsi bácsi zsebéből is előkerült egy terjedelmes, szép vers, amelyben egy nyolcvanévesnek a fohászai vannak egy-egy szép versszakban megfogalmazva, ahogy minden év végén kikönyörgi magának a következőt, amíg lassacskán eléri a százat. A verset, amelynek az enyémnél is nagyobb sikere volt, FARKAS Rózsika olvasta fel. Aztán jöttek az egyéni gratulációk, puszik, kézszorongatások, koccintgatások, kávéillat, fényképezőgép-villogás, kattintgatás egyszóval minden, ami ilyenkor lenni szokott. Ott volt János bácsi felesége, Anna néni is, akitől nem kis áldozat volt az illemnek Slovom, všetko, čo prináleží k oslavám životného jubilea. Prítomná bola aj teta Anna, manželka oslávenca, od ktorej tento čin sme ani nečakali, ve aj ke síce nebývajú aleko, so svojimi chorými kolenami sa musela natrápi, kým došla do klubu. Ostali tam asi dve hodiny. Potom pokračovali v oslavách v rodinnom kruhu. My ostatní, sme ešte pobudli v klube. Naša Ruženka FARKASOVÁ, pod a zvyku zapísala do pamätnej knihy pestro zdobený záznam a potom sme sa ešte trochu porozprávali do pol ôsmej, kedy sme zvykli ukonči naše stretnutia. Teraz už len držme palce, aby aj ujo Jano si každý rok vyprosil od Pána Boha dobré zdravie až kým nedosiahne tú čarovnú STOVKU. I. Mikó, Háj Esemény a faluban, ahol szinte nyüzsögnek a Farkasok eleget tenni. Bér nem laknak messze a Klubtól, mégis egy kínszenvedés lehetett áttipegnie a csontkopásos térdével. Ottmaradtak vagy két óra hosszat, majd hazamentek, hogy övéik körében folytassák az ünneplést. Mi, többiek pedig, akik ottmaradtunk, folytattuk nélkülük. Rózsika, szokásához híven, művészi, színes rajzával díszítve, megörökítette az eseményt a klub emlékkönyvében, majd napirendre térve a dolog felett, nassolgatások, nyelintgetések és baráti tere-fere közben, egyszer csak azt vettük észre, hogy eljött a fél nyolc, amikor általában asztalt szoktunk bontani. Hát így történt. Most már csak azért drukkoljunk, hogy a mi János bácsinknak is sikerüljön a jövőben, minden év végén kikönyörögnie a következőt, amíg majd eljön az a bűvös, kerek SZÁZ! Mikó István, Áj Niektorým u om sa leto začne prácou a iným zábavou. Do druhej skupiny môžeme zaradi aj Janíčanov, ktorých prvé letné zážitky boli určite plné radostí a zábavy. a prečo? Už sa pomaly stáva zvykom, že sa v malej obci pri Moldave nad Bodvou konajú druhý júlový víkend JANÍCKE DNI. Oslava sa konala od 8. do 10. júla. Tento rok sa jej začiatok niesol v kres- anskom duchu. v miestnom cintoríne sa postavil kríž, ktorého vysvätenie sa stalo bránou do Janíckych dní. Túto 4 Janíčania to opä roztočili milú činnos vykonal r. kat. dekan B. Gábor. Svojimi slovami dojal celú obec ako aj hostí z okolitých obcí. Vysvätenia kríža sa zúčastnil aj poslanec NR SR L. Köteles, folklórne, spevácke súbory z Moldavy nad Bodvou z Budulova a Janíka. Oslavy o nieko ko hodín neskôr prešli na iný ráz. Na javisku sa predviedli umelci z divadla Patria, hudobnou komédiou. Večer pokračoval alším zábavným programom skôr pre neskôr narodených. Kamiónová diskotéka zabezpečila zábavu do skorého rána. Piekla sa klobása, čapovalo sa pivo, kofola. Na druhý deň prejavili zúčastnení športového ducha. Deň sa začal tradičným Janíckym behom v troch vekových kategóriách. Najúspešnejší boli samozrejme patrične odmenení. futbalové ihrisko zahriali najlepší futbalisti z Janíka, Pédera a Rešice. Aj napriek daždivému počasiu zotrvali na ihrisku a zápas dokončili. Zápas nebol jednoduchý, ale v aka š astia a dobrej tímovej práci sme Péderčanov zdolali. Povedal mi jeden začínajúci hráč z Janíka. (Pokračovanie na strane 6.)

5 2005 / 5-6 Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu uskutoční autobusové zájazdy do divadla THÁLIA v Košiciach, na divadelné predstavenia v divadelnej sezóne 2005/2006. Na tieto predstavenia si môžete zakúpi permanentky na 4 predstavenia. Záujemcovia sa môžu hlási do 15. októbra 2005 v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou v pracovných dňoch od do hod. A Szepsi Városi Könyvtár kellő érdeklődés esetén autóbuszt indít a KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ 2005/2006-os színházi évadjának bérletes előadásaira. Bérletes bemutatók: Gés Geszti: A dzsungel könyve, musical, Szomory Dezső: Hagyd a nagypapát, vígjáték, Spiró György: Kvartett, komédia, Moliére: A fösvény, vígjáték. Érdeklődni, illetve jelentkezni október 15-ig lehet a Szepsi Városi Könyvtárban, naponta óráig. Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou prostredníctvom grantu získala okolo tisíc zväzkov kníh ma arsky písanej krásnej literatúry od nadácie Pro Hungaris. Knihy v priebehu mesiaca august rozdelila aj do knižníc v okolitých obciach do Buzice, Dvorníkov, Mokraniec a Turnianskej Novej Vsi. A Szepsi Városi Könyvtár magyar részlege a nyár folyamán újabb könyvállománnyal gyarapodott. A PRO HUNGARIS Kulturális Értékközvetítő Alapítvány jóvoltából 9 karton könyvet, mintegy ezerkötetnyi szépirodalmi művet kapott a könyvtár. O Z N A M Y Az értékes könyvadományt a könyvtár dolgozói az augusztusi hónap folyamán szétosztották a pályázatban szereplő kiírás szerint a környékbeli könyvtáraknak. Szepsi kívül Makranc, Buzita, Udvarnok és Tornaújfalu könyvtárai részesültek az alapítvány nagyvonalú ajándékában. A Szepsi Városi Könyvtár magyar részlege feladatának tartja a régióbeli települések könyvtárainak fejlesztését is. MAĎARSKÝ SPOLOČENSKÝ DOM v Košiciach a Oblastný výbor CSEMA- DOKU v Moldave nad Bodvou pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA HUDBY pozýva všetkých záujemcov na STRET- NUTIE FOLKLÓRNYCH SKUPÍN dňa 25. septembra 2005, v nede u, do Buzice. Začiatok programu je od hod. v kultúrnom dome. Vystúpia folklórne skupiny z okolia. Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR. A KASSAI MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZ és CSEMADOK KASSA- KÖRNYÉKE TERÜLETI VÁLASZTMÁNYA a ZE- NE VILÁGNAPJA AL- KALMÁBÓL megrendezi a NÉPDALKÖRÖK TA- LÁLKOZÓJÁT szeptember 25-én (vasárnap) órai kezdettel BUZITÁN a kultúrházban. A műsorban fellépnek: ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Takács Alica és Červený Éva szólóénekesek, a Szinai Rozmaringsarj Éneklőcsoport, a Debrődi Tüzikék Női Éneklőcsoport, a Szepsi Asszonykórus, a Péderi Vegyeskórus, az Áji Vegyeskórus, a Jánoki Napsugár Női Éneklőcsoport, a Szesztai Női Éneklőcsoport, a Bodollói Búzakalász Női Éneklőcsoport, a Nagyidai Vegyes Éneklőcsoport, a Csécsi Éneklő és Hagyományőrző Csoport. A műsort támogatja a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma. Vannak akik munkával, mások mulatsággal kezdik a nyarat. A jánokiak az utóbbiak közé tartoznak. Lassan már tradícióvá válik, hogy ebben a kis faluban Szepsi mellett július második hétvégéjén évente megrendezik a Jánoki Napokat. Az idei ünnepségekre július 8-tól 10-ig került sor. Az ünnep kezdetét egy egyházi esemény jelentette. A helyi Jánoki Napok temetőben felállítottak egy keresztet, melynek felszentelése jelentette az ünnep kezdetét. A szentelést Gábor Bertalan szepsi esperes végezte. Szavai mélyen meghatották az egész közösséget és a szomszédos községek küldötteit is. A szentelésen részt vett a Szlovák Parlament képviselője, Köteles László is. A továbbiakban a szepsi, bodollói és jánoki énekcsoportok léptek fel. Később más jelleget öltött az ünnepség. A pódiumom bemutatkoztak a Pátria színház művészei, akik operett dalokat adtak elő. Este a később születetteké lett a terep a Kamion-diszkóban. Hajnalig folyt a mulatság, sütötték a kolbászokat és csapolták a söröket és kofolákat. (Folytatás a 6. oldalon) 5

6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5-6 / 2005 VÝSLEDKY VII. ROČNÍKA BEHU O POHÁR BODVY Kategória Muží od rokov: 1. Szabó Imre, Budapest 1:10:55 2. Langer Olivér, Salgótarján, 1:16:20 3. Nuriev Tibor, Karcag 1:20:48 7. Gašpar, Patrik, Turňa n/b 1:30: Kuzma István, Moldava n/b 1:43: Tóth László, Drienovec 1:46: Bodnár Patrik, Moldava n/b 1:54: Nagy Péter, Moldava n/b 1:54: Danko Norbert, Drienovec 1:55: Krempaský, Patrik, Moldava n/b 1:57: Bálint János, Moldava n/b 2:00: Koronczi, Július, Jasov 2:07: Dobos Zoltán, Moldava n/b 2:47:05 Kategória Muží nad 45 rokov: 1. Tisza, Tibor, Košice, BK Steel 1:21:44 2. Hrušovský, Milan, Sp. Nová Ves 1:22:31 3. Strömpl, Ján, Elektroservis KE 1:23: Imling, Ján, Medzev 1:33:14 7. Simon, Tibor, Turňa n/b 1:33: Ivanko, Ladislav, Moldava n/b, VOP 1:44: Theis, František, Medzev 1:49: Kováč, František, Moldava n/b 1:52: Lukács, Jozef, Moldava n/b 1:54: Halász József, AC Jasov 2:01:19 Kategória Muží od 14 do 18 rokov: 1. Futó Zsolt, KSE Karcag 0:38:04 2. Pecze Norbert, Moldava n/b 0: Szilágyi László, Moldava n/b 0:46:23 4. Jalč, Patrik, Moldava n/b 0:49:16 5. Benicky, Tomáš, Moldava n/b 1:11:21 Kategória Ženy: 1. Tiszová, Alžbeta, Košice 0:41:55 2. Billá, Erika, Košice 0:41:55 3. Bernáthová, Jozefína, Jablonov n/t 0:43:47 4. Nagy Renáta, Karcag, 0:46:36 5. Dušinská, Veronika, Moldava n/b 0:50:23 6. Gaálová, Zuzana, Moldava n/b 0:51:36 7. Bujanská, Viera, Moldava n/b 1:00:02 8. Paska Andrea, Ilona, Oradea ROM 1:01:35 9. Dobosová, Boglárka, Moldava n/b 1:18:42 Cyklisti Kerékpárosok: 1. Futó Tamás, KSE Karcag 0:42:07 2. Uhrin Péter, Budapest 0:47:50 3. Szőv Milla Margit, Edelény 0:48:29 4. Jakab Attila, Moldava n/b 0:55: Gajdos Katalin, Debra 1:12:39 9. Juhász Lúcia, Moldava n/b 1:12:39 Zábava vyvrcholila v nede u. V popoludňajších hodinách sa diváci aspoň na chví u mohli prenies do čias, ke boli kroje každodenným odevom dedinčanov. Na javisku predviedli svoje spevácke aj tanečné umenie ženské folklórne skupiny v nádherných sukniach a v starodávnych blúzkach. Zaujímavé boli najmä dievčatká zo skupiny Rozmaring, ktoré rozdávali dobrú náladu prostredníctvom speváckeho 6 (Pokračovanie zo strane 4.) Janíčania to opä roztočili (Folytatás az 5. oldalról) aj tanečného talentu. Vystúpila aj čečejovská, žarnovská, mokranecká skupina a samozrejme nesmela chýba ani janícka folklórna skupina. Úsmev na tváre, tanec na nohy rozdávali hostia z ne alekého ma arského Edelényu. Manželia Dobiovci spievali až do vyčerpania operetné a známe tanečné piesne. V ačné publikum ich odmenilo aplausom, čomu sa Dobiovci nielenže potešili, ale pre rados divákov Jánoki Napok Másnap a sporté lett a főszerep. Reggel a hagyományos Jánoki Futásra került sor három kategóriában. Délután pedig a labdarúgók mutatkoztak be. A helyi, péderi és restei csapat lépett pályára. Mint egy fiatal jánoki labdarúgó mondta, a meccs nem volt könnyű, de a lelkesedésnek köszönhetően a helyiek legyőzték a péderieket. A mulatság vasárnap érte el a csúcspontját. A pódiumot ekkor a hagyományőrző csoportok vették birtokukban. Élmény volt látni az ügyes kislányokat a Rozmaring együttesből. Fellépett a csécsi, zsarnói és makranci csoport is, és nem hiányozhatott a jánoki együttes sem. Nagy sikert arattak az edelényiek is. A Dobi házaspár a kitartóan énekelte a dalokat, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott. Az egyik leginkább várt esemény a tombola volt. Talán erre jött össze zaspievali ešte zopár piesní na rozlúčku. Ďalším, už ve mi očakávaným programom bola tombola. Zišlo sa na nej sná i najviac udí. Ve kto by odolal lákavým cenám ako boli napríklad bicykel, mixér, kávovar, kozmetika...? Š astným výhercom zaspievali nadaní speváci Zuzka a Erik. Len škoda, že nezotrvali dlhšie. Ve svojim spevom očarili všetky generácie. Môžeme poveda, že Janícke dni opä dosiahli svoj cie. Vylákali udí, aby sa aspoň na chví u zastavili, pozabudli na prácu a zabavili sa. Nikola Koložová, Janík a legtöbb ember. Vonzotta őket a sok értékes díj a bicikli, a mixer, a kávéfőző és a különböző kozmetikai szerek. A boldog nyerteseknek a két fiatal énekes Zuzka és Erik énekelt, kár hogy csak rövid ideig, pedig fellépésük egyaránt tetszek minden generációnak. Elmondhassuk, hogy az idei Jánoki Napok is sikeresek voltak, elfeledtették az emberekkel a hétköznapok gondjait és elszórakoztatták őket. Nikola Koložová, Jánok (ford. a szerkesztőség)

7 2005 / 5-6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Naše úspechy / Neúspechy Zo športu v údolí Bodvy Futbal Naplno sa rozbehli aj regionálne futbalové sú aže. Z posledných výsledkov pred uzávierkou časopisu uvádzame: III. liga: Sabinov TURŇA n /B 5:1 (4:0) V alších kolách: TURŇA Prešov B 2:1 (2:0), Bardejov TURŇA 2.1 (2:0), po štyroch kolách je Turňa na 12. mieste so 4 bodmi. IV. liga Juh: Krá. Chlmec Moldava n/b 3:0 (2:0) Topo any - REŠICA 3:0 (1:0) MOLDAVA n/b - Lokomotíva 0:3 (0:0) REŠICA - Žakarovce 3:2 (3:0) V. Revištia - REŠICA 3:2 (1:2) MOLDAVA n/b - Šaca 3:1 (1:1) Po 4 kolách vedie tabu ku Krá ovský Chlmec s 12 bodmi, Moldava je na 9. mieste so 6 bodmi, Rešica je 13. so 4 bodmi, posledné Sobrance majú 3 body. V. liga - skupina J-V: MEDZEV - Cejkov 2:0 (1:0) Naciná Ves - BUZICA 0:0 (zápas bol v 56. minúte ukončený v dôsledku inzultácie zo strany domácich) POPROČ - Borša 3:1 (3:0) Michalany - POPROČ 4:1 (1:0) BUZICA - Tušice 5:0 (2:0) MEDZEV - K. Olšany 2:0 (2:0) Po 2 kolách vedie tabu ku BUZICA so 6 bodmi, MEDZEV je na 3. mieste a má taktiež 6 bodov, POPROČ je na 10. mieste a má 3 body. Z novších výsledkov na futbalových ihriskách: III. liga: Vranov Turňa 4:1 (1:0) g: Pelegrín. Turňa je na 10. mieste s 10 bodmi, vedie Stropkov s 21 bodmi, posledná Nižná Myšla má po 8 kol ch 3 body. IV. liga: Krá ovský Chlmec Rešica 2:1 (0:1) g: Danko. Moldava n/b V. Opátske 2:1 (1:0) g: Szaniszló 2 (1 z 11m). Sikereink / Kudarcaink Sport a Bódva völgyében Tabu ku po 8 kolách vedie Krá ovský Chlmec s 24 bodmi. Moldava je na 5. mieste so ziskom 14 bodov, Rešica je na 12. mieste s 8 bodmi, posledné Sobrance majú 4 body. V. liga: Buzica Haniska 2:0 (2:0) Sečovce Poproč 4:0 (0:0) Medzev Naciná Ves 4:1 (2:0) Tabu ku vedú Sečovce s 15 bodmi, Buzica je 2. s 13, Medzev 3. s 12, Poproč 9. so 7 bodmi, posledné 14. Čičarovce majú 4 body. Okresné majstrovstvá II. B trieda: Ve ká Ida - Kokšov Bakša 5:1 Skároš - Tatran Jasov 4:2 Rešica B - Péder 2:1 Rudník - Drienovec 4:2 Paňovce - Malá Ida 2:2 N. Klatov - Roma Moldava 2:1 V dohrávke N. Klatov - Paňovce 1:4 Vedie Malá Ida s 13 bodmi, 2. Ve ká Ida má 11, 3. Roma Moldava 9, 4. Rudník 9, 5. T. Jasov 9, 7. Paňovce 8 9. Rešica B 6, 11. Drienovec 6, 13. Péder 3 a posledná K. Bakša 1 bod. Na 32. ročníku Tour de Hongrie začal preteky ve mi dobre 27 ročný Zoltán Remák, ktorý je členom klubu v Podbrezovej. Prológ, časovku vyhral s časom 6:36,68 min. Po prvej etape bol náš dvojnásobný ví az tejto sú aže z rokov 2003 a 2004 na peknom 4. mieste, potom však nasledoval pád, po ktorom už nemohol zasiahnu do prvenstva. A 32. Magyar Körversenyt is biztatóan kezdte a kétszeres győztes (2003 és 2004) szepsi REMÁK ZOLTÁN, aki a szlovákiai Podbrezová színeiben versenyez. A prológot megnyerte 6:36,68 perces idővel. Az első szakasz után összetettben még a szép 4. helyen állt. Utána viszont elpártolt tőle a szerencse. Bukott és már nem tudott beleszólni az elsőség sorsába. Mikó István Hermin néni Hermin néni, kis falumnak Hajdani bábája, Évről-évre kevesebben Emlékszünk már rája S alig néhányunknak hatja Át a kebleinket A tudat, hogy a világra Ő segített minket. Lassan-lassan végképp kivesz Emlékének magva Szobrot érdemelne pedig, Márványból faragva, Amely előtt fejet hajtva Neki, olykor-olykor, Leróhatná kegyeletét a hálás utókor. Készen állt ő éjjel-nappal, Este, avagy reggel: Szemmelveisz se kérkedhetett Nagyobb érdemekkel: Élt benne a szülő anyák Iránti alázat s nem idézet elő ő se Gyermekágyi lázat. Petróleumlámpa-fénynél Se ejtve műhibát, Tette teendőit egyre, Hosszú éveken át, Nem volt az ő idejében Gyermekhalandóság, Testet öltött szinte benne Az önzetlen jóság. A segíteni akarás Töltötte be lényét, Ismerte az erdők, mezők Sok-sok gyógynövényét. Alkalmazta sokszor őket Nagy odaadással, Segítségükkel gyógyítva, Nem ráolvasással. Hermin néni, ma bég nyílik Virág, sírod felett, De eljön majd az idő, hogy Mindenki elfeled, Hogy ki ismert, mind ott lesz a Túlvilágon Veled, Hadd őrizze akkor is e Vers az emlékedet! 7

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5-6 / 2005 Mestská polícia v Moldave nad Bodvou zaznamenala od marca do polovice mája 15 prípadov priestupkov voči občianskemu spolunažívaniu, 12 prípadov priestupkov voči majetku, 11 prípadov priestupkov na úseku životného prostredia, 13 prípadov priestupkov proti verejnému poriadku a ako vždy najviac priestupkov bolo na úseku dopravy 89. Z týchto prípadov vyberáme: V polovici marca skupina maloletých kameňom rozbila sklenenú výplň okna na Severnej ulici. A. T. z Košíc neoprávnene vošiel na Terase do záhrady, kde poodtrhával hliníkové lišty zo skriňovej avie, ktoré speňažil v Zberných surovinách. Majite ke spôsobil škodu vo výške 1.500,- Sk. Taktiež v marci hliadka zadržala na Školskej ulici v objekte gymnázia občana, ktorý sa pokúsil odcudzi oplotenie. A Szepsi Városi Rendőrség február végétől május közepéig 13 esetben lépett fel rendbontás esetében, 12 esetben vagyon ellen elkövetett cselekmények ügyében, 11 esetben a környezetvédelem területén, és 89 esetben, a közlekedésben elkövetett vétségek esetében. Néhány esetet röviden ismertetünk. Március közepén a fiatalkorúakból álló csoport betörte az egyik ablakot az Északi utcában. Ugyancsak márciusban történt, hogy a járőr feltartóztatott egy kassai lakost, aki a hegyen az egyik kertben okozott a tulajdonosnak 1.500,- koronás kárt. Márciusban feltartóztattak egy Tégla utcai lakost, aki az Iskola utcai gimnázium kerítésének egy darabját akarta ellopni. A Rozsnyói Vasúti Rendőrség kérésére a Szepsi Városi Rendőrség bekapcsolódott egy vasúti vagonokat fosztogató csoport utáni nyomozásba. A tettesek vashulladékot loptak a vagonokból és Nagyidán eladták a gyűjtőbe. A lopásokat egy hattagú Bodollói utcai csoport követte el. 8 Čierna listina Feketelista Železničná polícia Rožňava požiadala o súčinnos MsP v Moldave nad Bodvou pri zis ovaní páchate ov, ktorí vykrádali železničné vozne so šrotom. 14. marca hliadka MsP zadržala šes člennú skupinu obyvate ov z Budulovskej ulice, ktorí priznali, že odcudzené veci odviezli na osobných autách do Ve kej Idy, kde ich speňažili v zberných surovinách. 15. marca na útvar MsP bolo nahlásené odcudzenie liatinových poklopov z Hlavnej a Kováčskej ulice. Pri kontrole v zberných surovinách na vodnej ulici boli odňaté a prinavrátené odcudzené veci. Priestupca z Debra skej ulice bol riešený v priestupkovom konaní. 24. marca privolali hliadku MsP na Novú ulicu, kde sa jeden občan v podnapitom stave dobíjal do jedného z bytov. Po príchode hliadky sa zistilo, Március 15-én több kanális és vízóra-akna fedelét lopták el a szepsi Fő utcáról és a Kovács utcáról. A tettes, egy Debrődi utcai lakos mindössze 112 koronát kapott a vasért. A városi rendőrök az ügyet felderítették és a lopott tárgyakat visszaszolgáltatták a helyükre. Március végén egy ittas lakos az Új utcán eltévesztette lakása bejáratát és egy idegen lakásba akart behatolni, miközben úgy gondolta, hogy kizárták a saját lakásából ,- Sk kárt okozott az a csoport, amely betört a volt Tesla gyár területébe és alumínium alkatrészeket szerelt le onnan, melyeket Nagyidán akart eladni. Április 15-én hamis ötszázassal fizetett két ismeretlen egyén egy Fő utcai játékteremben. Mint kiderült egy fiatal szepsi lakos otthon száz-, ötszázés ezerkoronás bankjegyeket hamisított. Tette súlyosságára csak akkor ébredt rá, amikor felszólították, hogy szedje össze a legszükségesebb holmiját, amelyre a börtönben szüksége lehet. že dotyčný si pomýlil poschodie a vchod a pritom si myslel, že ho nechcú vpusti do vlastného bytu. 11. apríla hliadka na Budulovskej ulici zahliadla podozrivé vozidlo škoda, v ktorom bolo väčšie množstvo hliníkových materiálov vo vreciach. Zistilo sa, že z budov objektu bývalej Tesly rozorali čas steny a vnikli do haly, kde demontážou hliníkových obkladov zariadenia spôsobili škodu vo výške ,- Sk. Lup sa chystali preda vo Ve kej Ide v herni na Hlavnej ulici platili dvaja neznámy občania falošnou pä stokorunáčkou. Šetrením sa zistilo, že mladý Moldavčan doma falšoval bankovky v hodnote 100,-, 500,- a 1.000,- Sk. Doma mal zariadenie slúžiace na falšovanie. Vážnos svojho konania si neuvedomoval, až kým mu bolo oznámené, že bude zaistený. Zo správy náčelníka MsP v Moldave nad Bodvou CSIGA BIGA HÁZA Csiga-biga házán kopogtatok én: Nyisd ki csiga-biga Kis ajtód felém! Csiga-biga házán megcsillan a fény. Kijön a kis csiga-biga, s bemehetek én. Farkas Rózsa, Áj

9 2005 / 5-6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Spoločnos ISOMI Bratislava a mesto Moldava nad Bodvou úspešne realizovali prvú čas projektu VIR- TUÁLNE ŠKOLIACE STREDISKO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SAMO- SPRÁV. Projekt vznikol v rámci výzvy grantovej schémy rozvoja udských zdrojov Kvalita trhu práce Podpora odborných školení a alšieho vzdelávania v aka finančnej podpore Európskej komisie programu PHARE a štátneho rozpočtu prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja slovenskej republiky (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja). Ide o e-learningový program v rozsahu 320 hodín, zameraný na 7 vzdelávacích produktov. O Golden Yacce som počula od svojej priate ky ve mi dávno, nevenovala som však tomu ve kú pozornos, pretože som mala dojem, že to nemôže ma nijaké výnimočné účinky a momentálne som ani nič také nepotrebovala. Stalo sa, že moja vtedy 83 ročná mamka bola operovaná na ( udovo povedané) žlčník, upchali sa jej žlčovody. Po operácii, ktorá bola pre takú starkú dos náročná, sa celkom dobre zotavila. Cítila sa takpovediac ako predtým. Ale zrazu z ničoho nič, infekcia. Dostala sa do takého stavu, že už sme spolu so sestrou zvolávali rodinu, aby sa prišli rozlúči. Ke to už trvalo dlhšie, asi 3 mesiace, začali Édesanyám 83 éves volt, mikor epére megoperálták, mivel az epevezetéke eldugódott. Műtét után egész szépen felépült, bár ilyen korban elég megerőltető az oper8ció. Jól érezte magát, mint azelőtt, de mégis felütötte a fejét a fertőzés. Olyan beteg lett, hogy a testvéremmel összehívtuk a családot, hogy elbúcsúzzanak Tőle, mivel ez a szörnyű betegség már három hónapja tartott. Édesanyánk már olyan állapotba került, hogy nem tudott felülni sem, ISOMI - Informačné systémy nástroje regionálneho rozvoja, - Informačné technológie, - Infozákon, - Problematika verejnej správy, - Využitie miestnych zdrojov, - Regionálny rozvoj, - Nezamestnanos a trh práce. Programu sa zúčastnilo 15 účastníkov, ktorí v mesiaci august úspešne ukončili kurz a získali certifikát a navyše 20 pracovníkov samospráv. S výsledkami a zámerom programu sa môžete oboznámi aj prostredníctvom internetovej stránky Forma e-learnigu je celosvetovým trendom vo vzdelávaní a umožňuje o. i. aj vzdialenú konzultáciu, štúdium sme sa pripravova na to najhoršie. Naša mama bola už v takom stave, že bez pomoci sa nedokázala ani posadi. Blúznila a museli sme jej dáva plienky, bez pomoci sa ani nenajedla. Jeden spolupracovník sa ma opýtal, či som nepočula o Golden Yacce, či to nechcem vyskúša. Mala som divný pocit, lebo som si uvedomovala mamkin vek, aj stav. No napriek tomu som si pomyslela, že nič nemôžem pokazi. Aj ke moja mamka býva v domove dôchodcov (podmienky nás k tomu donútili), ve mi mi na nej záleží. Celý život mala ažký, a teraz ke ho má bezstarostný, ke nemusí, nech ešte neodchádza. mala som dojem ako keby práve starobe začala ži, tešila sa z každej maličkosti, vie sa smia ako keby mala 18 rokov, teší sa zo slniečka, z každého kvietka. pelenkát kellett használni, segítség nélkül már nem is evett, nem ismerte meg a lányait sem. Az egyik munkatársam tanácsolta a Golden Yaccát. Furcsa érzésem volt, de miután felmértem édesanyám egészségi állapotát és éveit, úgy döntöttem, semmit sem ronthatok el csak segíthetek neki. Édesanyám, bár öregotthonban lakik (a körülmények rákényszeríttetek), nagyon fontos nekem. Egész élete nagyon nehéz volt, már most gond nélkül élhetne, hát ha lehet maradjon még közöttünk. (Folytatás a 10. oldalon) elektronických dokumentov a textov ale aj realizáciu videokonferencií (napr. v rámci ZMOSU). Jedno zo 7 miest umožňujúcich takéto podujatia sa nachádza v Moldave nad Bodvou. Okrem už spomínaných možností a výhod ISOMI Bratislava pripravuje v súčasnosti aj Virtuálnu akadémiu Bratislavského samosprávneho kraja. Zaujímavý je aj projekt zameraný na sluchovo postihnutých občanov. ISOMI v spolupráci s košickým Domom nepočujúcich vyvinula európsku novinku novovytvorené posunky pre nové technológie. Je to okolo 400 nových znakov posunkovej reči, ktoré sú nahrané aj na videozázname a sú dostupné aj cez internet. Projekt pokračuje aj v alších 10 krajoch Slovenska. - hp - Začala som jej Golden Yaccu dáva. Pretože nedokázala hlta, vysypali sme prášok z tobolky. Chodili sme za ňou denne, striedali sme sa so sestrou. Na personál som sa nechcela spo- ahnú, oni ani nevedeli, že jej niečo dávame. Brala tie isté lieky a my sme poobede, pred večerou podávali Golden Yaccu. Musím poveda, že už v priebehu prvého týždňa sa dostavili úspechy. Mamka začala čistejšie rozpráva. Bolo to neuverite né. Postupne sa jej stav zlepšoval a asi po dvoch mesiacoch si mamka Golden Yaccu už brala sama. Brala osem mesiacov po jednej vysýpanej tobolke denne. Nepamätám si presne dátumy, nepýtala som sa ani na presnú diagnózu, ani aké lieky užívala, lebo by im to aj tak bolo nanič a nevedela som, že raz budem o tom písa. Teraz moja mama chodí na prechádzky do parku, ani nevie, že plienky niekedy musela nosi, proste stal sa zázrak, a to sa začalo hne, ke sme jej začali podáva Golden Yaccu. Pre overenie pravdivosti mojich slov Vám oznamujem, že moja mama M. A. býva v DD Barca. V marci sa dožila 85 rokov. Všetci v Domove dôchodcov sa čudovali, čo sa to vlastne stalo, ako je to možné, že tak chorá žena sa z toho dostala. Ja som však nikomu nevysvet ovala, ale rodina a známi o tom vedia. Preto som začala veri Golden Yacce. -. B

10 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5-6 / 2005 O pozitívnych účinkoch bielej tekutiny mlieka, vedia sná všetci malí či ve kí. Je to výživný produkt, ktorý tvorí základ detskej stravy. V snahe zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov vznikol aj Svetový deň mlieka. Skvelé počasie, minuloročný úspech, netradičná výstavka, veselý program, spokojní diváci, š astné tváre deti moldavských materských škôl, toto všetko charakterizovalo oslavy Dňa mlieka v našom meste, ktoré sa konali 27. mája 2005 v dopoludňajších hodinách. O tom, že naše deti tieto výrobky majú rady svedčí aj množstvo odpadového materiálu, ktorý sa spotreboval pri príprave tejto netradičnej výstavky. Šikovné deti zo všetkých materských škôl v našom meste pod vedením kreatívnych pani učiteliek zhotovili Biela tradícia. množstvo artefaktov, ktoré mestský park premenili na čarovný svet, v ktorom krabice od syra symbolizujú gombíky ma mobilných telefónoch, jogurtové tégliky predstavujú lupienky kvetov, zvieratká majú brušká z krabíc od mlieka a podobne. Výstavku obohatili svojimi neopakovate nými nápadmi aj školské kluby, ktoré zhotovovali výtvarné práce na témy: Najkrajší hrnček, Najzaujímavejšia krava, úbim mlieko a mliečne výrobky. Ten, kto v tento deň prišiel na námestie si pamätá aj veselý program detí z MŠ II. Po akovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto výstavnej prehliadky, sponzorovi Friesland foods z Nitry producentovi mliečnych výrobkov a spoluorganizátorovi Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou a v neposlednom rade kolektívu MŠ II. Vecnými cenami prispeli firmy: Atta mix, Maxol plus M. Kišová, Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Prvá stavebná sporite ňa, Danex, ASA Slovensko. Svojou pomocou prispeli aj aktívni rodičia z MŠ II. A úplne na záver ostáva nádej, že biela tradícia už má v našom meste pevné korene a stáva sa jej neodmyslite nou súčas ou. Kolektív Materskej školy II. Krátka 10, Moldava nad Bodvou A tejnek, ennek a fehér folyadéknak a jótékony hatásairól szinte mindenki tud. Kicsik és nagyok ismerik tápláló erejét és tudják, hogy a gyerekek étrendjének alapját alkotja. Hogy minél több egészséges tejet fogyasszunk, ezért jött létre a Tej Világnapja. Május 27-én az időjárás is kedvezett annak a rendezvénynek, amelynek keretében a szepsi óvodások rendezték meg rendhagyó kiállításukat. A sok alapanyag ami a tejtermékek dobozaiból és csomagolásából keletkezett, mind arra utal, hogy kicsinyeink szeretik a tejet. Az ügyes kis gyermekkezek a kreatív óvónők vezetése alatt Fehér hagyomány érdekesnél érdekesebb tárgyakat alkottak. A tejes, sajtos dobozokból virágok, állatok keltek életre. A kiállítások csatlakoztak a helyi iskolák klubjai is. Ők a Legszebb csupor, a Legérdekesebb tehén, illetve a Szeretem a tejet és a tejtermékeket témákra készítettek rajzokat. Akik aznap ellátogattak a szepsi Főtérre, azok az óvodások vidám műsorában is gyönyörködhettek. Köszönet illet mindenkit, aki részt vett az akcióban, aki szponzori segítséget nyújtott és nem utolsósorban köszönet illeti a II. számú Szepsi Óvoda óvónőit, valamint a díjak felajánlóit az Atta mixet, Maxol plus M. Kišovát, a Városi Hivatalt, az Első Építési Takarékpénztárat, a Damexet, az ASA Szlovákiát és a II. számú Szepsi Óvoda gyermekeinek szüleit is. Reméljük, hogy a hagyomány jövőre is folytatódik majd. A II. számú Szepsi Óvoda óvónői Kurta utca 10. Szepsi (Folytatás a 9. oldalról) Volt egy olyan érzésem, mintha öregségére kezdte volna újra élvezni az életet, minden apróságnak tudott örülni, nevetni, mintha 18 éves volna. Örült a napnak, a virágoknak. Elkezdtem neki adni a Golden Yaccát. Mivel már a kapszulát nem tudta lenyelni, kiszórtam belőle a port. Naponta jártunk hozzá, felváltva a nővéremmel. Az öregotthon alkalmazottjaira nem bíztam az adagolást, nem is tudták, 10 hogy szedi a Golden Yaccát. Minden előírt gyógyszert szedett, mi délután, vacsora előtt adtuk be neki a Golden Yaccát. El kell mondanom, hogy már az első héten javulás állt be. Édesanyám tisztábban kezdett beszélni hihetetlen volt. Fokozatosan javult az állapota, kb. két hónap után, már egyedül vette be a Golden Yaccát. Nyolc hónapig naponta kétszer egy kapszulát szedett. Pontos dátumokat, gyógyszerek nevét amiket szedett, pontos diagnózist nem tudok, nem gondoltam, hogy egyszer ezt leírom majd. Ma már édesanyám sétálgat a parkban, nem is tudom hihetetlen, hogy egykor pelenkát volt kénytelen hordani, egyszerűen csodálatos a javulás akkor állt be, amikor a Golden Yaccát kezdte szedni. A hitelesség kedvéért közlöm, hogy édesanyám A. M. Bárcán, az öregotthonban lakik, márciusban betöltötte a 85. életévét. Mindenki csodálkozik, valójában mi is történt, hogy lehetséges, hogy egy annyira beteg asszony meggyógyulhatott. Én senkinek sem magyaráztam, de a család, az ismerősök mind tudják, mi történt. Ezért kezdtem hinni a Golden Yaccában. -. B

11 2005 / 5-6 Spolupráca partnerských miest sa stáva čoraz plodnejšou. Tak je tomu aj v prípade Moldavy nad Bodvou a spolupracujúcich miest. V aka takejto spolupráce a iniciatívy samospráv sme mohli toto leto zaznamena prírastok v oblasti kultúrnych hodnôt v našom meste. Partnerské mestá, po ský Brzozów, český Tišnov, ma arský Karcag a Moldava nad Bodvou spojili svoje finančné prostriedky na ma bu klenby v r. kat. kostola. Okrem spomínaných samospráv prispeli na toto dielo aj r. kat. farnos Moldava nad Bodvou s filiálkami v Budulove a v Mokranciach, r. kat., ale aj gréckokatolícki a kalvínski veriaci z okolia a dnes už zosnulá grófka Magdaléna Sztárayová. V aka podpredsedovi vlády SR, Pálovi Csákymu, myšlienka našla pochopenie a podporu aj na Úrade vlády SR. Na umeleckú realizáciu malieb sa podujal akademický maliar Ivan Chapčák so synom Mariánom. Po dvoch mesiacoch tvrdej práce sa v rámci Dní Egyre elterjedtebbé válik a városok közti együttműködés, a partnervárosi kapcsolatok. Ezen a területen Szepsi városa is példaképül szolgálhat. Már eddig is sikeresen működtünk együtt partnereinkkel. Most a városok polgármestereinek és egyházi vezetőinek köszönhetően komoly kulturális értékkel gazdagodhatott a Bódva völgy legnagyobb települése. A négy partnerváros önkormányzata a lengyelországi Brzozów, a csehországi Tišnov, a magyarországi Karcag és a szlovákiai Szepsi, a bodollói, a makranci és a szepsi egyházközségek római katolikus hívei, a szepsi rózsafüzér társulat és a görög katolikus és református felekezetű hívek egyéni adakozásának köszönhetően a négy evangélista képével szépült, gazdagodott az ősi szepsi templom. A támogatók közt szerepel a mára már megboldogult néhai Sztáray Magdolna grófnő is. A szlovák kormányhivatal Csáky Pál miniszterelnök helyettes révén ugyancsak lelkesen fogadta a kezdeményezést és anyagi segítséget is nyújtott a terv megvalósításához. A négy kép művészi kivitelezését Ivan Chapčák akadémiai festőművész Moldavy mohli obrazy štyroch evanjelistov v Moldavskom kostole vysväti. Na slávnosti sa zúčastnili jeho excelencia Imre Czékmán, generálny konzul Ma arskej republiky v Košiciach, Lajos Váradi, za Úrad zahraničných Ma arov, Mikuláš Mester, prednosta Obvodného úradu Košice-okolie, Beáta Kanócová, vedúca Krajského stavebného úradu, mnohí predstavitelia samospráv, medzi nimi Ing. František Svoboda, primátor mesta Tišnov, Mgr. Ing. Zdislav Wojdanowski, primátor mesta Brzozów, László Dobos, zástupca primátora mesta Karcag, primátor mesta Ve ké Kapušany, Dr. Tibor Bodnár, starosta obce Rad, László Liska, starosta ma arskej obce Hídvégardó Tamás Matusz, predstavitelia samospráv partnerských miest ako primátor mesta Tarcal, Sándor Pataky, primátor mesta Edelény Oszkár Molnár, a primátor mesta Encs, László Bratu. Samozrejme nechýbal ani domáci primátor, Ing. Štefan Zachariáš. ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Spolupráca partnerských miest Partnervárosok együttműködése és fia Marian vállalták. A két hónapos kemény munka a Szepsi Napokra meghozta az eredményét. A templom II. világháborúban megsérült négy boltozati freskója közül kettő teljesen megsemmisült és a megmaradtak is megsérültek. Most 2005-ben, hosszú évekkel a háború után újra gazdagodott a templomunk. Az ünnepélyen szentelésen részt vett őexcellenciája Czékmán Imre, kassai magyar főkonzul, Váradi Lajos a Határon túli Magyarok Hivatalának képviseletében, Mester Miklós a Kassa-környéki Körzeti Hivatal elöljárója, Kanóc Beáta a Kerületi Építésügyi Hivatal vezetője, és természetesen a négy partnerváros önkormányzatának képviseletében Karcagról Dobos László alpolgármester, Tisnovból Ing. Frantisek Svoboda polgármester, Brzozowból Mgr. Ing. Zdislav Wojdanowski polgármester és Szepsiből Ing. Zachariás István polgármester. Szép számban jelen voltak az egyházak és más magyarországi és hazai önkormányzatok képviselői is. Jelen volt Matusz Tamás Hídvégardó polgármestere, Rad község polgármestere Liska László, Dr. Bodnár Tibor Nagykapos polgármestere, Bratu László Encs polgármestere, Pataky Slávnostnú svätú omšu celebroval brzozówski prepošt mons. Julián Pud o. Z cirkevných predstavite ov sa na slávnosti okrem domáceho dekana JCDr. Bartolomeja Gábora, PhD. zúčastnili: vdp. János Galsi z Karcagu, vdp. Michal Macek z Tišnova, Mgr. Zoltán Pásztor, vikár z Košíc, Dr. Michal Rebres z Ve kej Idy, Mgr. Lorenzo Pásztor z Drienovca, Mgr. Michal Susko z Čečejoviec, Mgr. Peter Gergely z Buzice, Mgr. Martin Novotný, moldavský kaplán a alší. Na svätej omši spieval spevácky zbor z Karcagu pod vedením Antala Siposa, moldavský zmiešaný zbor Béniho Egressyho pod vedením Eriky Vitézovej a zbor Vox Columbellae pod vedením Attilu Bodnára. Na našich fotozáberoch nájdete ukážky z malieb, ktoré ale z aleka nezaručujú taký umelecký zážitok, aký získate osobnou návštevou v kostole r - Sándor Ákos Tarcal polgármestere és Molnár Oszkár, Edelény polgármestere, valamint Ferdinanda Eltz, szül. Széchényi grófnő a néhai Sztáray Magdolna grófnő egyik legközelebbi rokona. A egyházak képviseletében Galsi János plébános Karcagról, Michal Macek plébános Tisnovból, Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök Kassáról, Dr. Rebres Mihály helyettes esperes Nagyidáról, Mgr. Pásztor Lorenzo plébános Somodiból, Mgr. Susko Mihály plébános Csécsből, Mgr. Gergely Péter plébános Buzitáról, Mgr. Martin Novotny káplán Szepsiből és sokan mások. A szertartás főcelebránsa Julián Pud o brzozóowi prépost volt. A szentmise zenei betétjeit a karcagi zenekar biztosította Sipos Antal karnagy vezetésével. Rajtuk kívül közreműködött a szepsi Egressy Béni vegyes kar Vitéz Erika és a Vox Columbellae énekkar Bodnár Attila vezényletével. Fényképfelvételeinken az új freskókból adunk ízelítőt, bár igazán hiteles élményt csak azok szerezhetnek, akik a helyszínen tekintik meg ezeket a művészi alkotásokat. - r -

12 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5-6 / 2005 ISOMI A pozsonyi ISOMI cég Szepsi városával együttműködve augusztus folyamán sikeresen befejezte AZ ÖNKOR- MÁNYZATOK VIRTUÁLIS KÉPZÉS- KÖZPONTJA elnevezésű projekt első rését. Ennek keretében 7 központi témában 320 órányi képzés kapott 15 fiatal és 20 önkormányzati dolgozó. A fiatalok a sikeres vizsgák után az okleveleket is kézhez vehették. A hét téma: - Információs rendszerek, mint a regionális fejlesztés eszközei, - Információs technológiák, - Info-törvények, - Az önkormányzatok kérdésköre, - A helyi források felhasználása, - Régiófejlesztés, - A munkanélküliség és a munkaerőpiac. A részletesebb információkat bárki megtalálhatja a c. internetes oldalon. A projekt eredménye képen, 7 helyen olyan felszereléssel ellátott képzőközpont jött létre, ahonnan videó konferenciákat lehet lebonyolítani. Az egyik ilyen hely Szepsiben található. Lehetővé teszi többek közt a távképzést és pl. a ZMOS keretében képzés és konferenciák szervezését. Az említetteken túl az ISOMI a közeljövőben beindítja a Pozsony megyei önkormányzat virtuális akadémiáját. Ugyancsak sikeres volt az a hallássérültekre összpontosító projekt, amelynek keretében a kassai kerületben többek közt egy európai újdonságot egy 400 szóból álló új jelbeszédkészletett hoztak létre, amely az új technológiák kifejezéseit vezeti be a jelbeszéd-rendszerbe. Ezek rövid videó filmeken az Interneten is elérhetők. - hp - V krátkosti / Röviden 15. júna privítala Moldava nad Bodvou významnú návštevu. Na mapovanie situácie rómskeho etnika prišla k nám nórska ve vyslankyňa BRIT LOUSETH. V sprievode primátora mesta, jeho zástupcu a poslanca Júliusa Grulya si o. i. prezrela projekty na výstavbu rómskej farmy a bytov na Budulovskej ulici. 6. Európsky kultúrny festival národov a národností sa uskutočnil od do V rámci tohoto podujatia sa v nede u 4. septembra so začiatkom od hod. uskutočnili Kultúrne slávnosti v Moldave nad Bodvou v Aréne Sportcentrum. V programe vystúpili zahraničné súbory z Francúzska, Cypru a Rakúska. Június 15-én Szepsibe látogatott a Norvég Királyság szlovákiai nagykövete BRIT LOUSETH asszony, aki helyi romák helyzetéről érdeklődött. A polgármester, helyettese és Grulyó Gyula önkormányzati képviselő jelenlétében többek közt megismerkedett a Bodollói úti farm- és lakásépítési tervekkel is. A NEMZETEK ÉS NEMZETISÉGEK 6. EURÓPAI KULTURÁLIS FESZTI- VÁLJÁT augusztus 31. és szeptember 4. között rendezték meg Kelet- Szlovákiában. Ezen belül, szeptember 4-én, vasárnap, Szepsiben a ARÉNA SPORTCENTRUM-ban került sor a francia, ciprusi és osztrák népművészeti csoportok fellépésére. Občania Moldavy nad Bodvou a Budulova zosnulí v meaicoch apríl, máj a jún 2005 A 2005 áprilisában, májusában és júniusában elhunyt szepsi és bodollói lakosok névsora: APRÍL: Jozef Répáš 79 ročný, Alžbeta Kissová 85 ročná, Terézia Szilvásiová 93 ročná, Jozef Zsarnai 75 ročný, Gizella Szanyiová 76 ročná. Štefan Hubi 72 ročný, JÚN: Rozália Molnárová 73 ročná, Ján Gajdoš 46 ročný, Karol Heczey 43 ročný, Gizella Ribárová 66 ročný, Irena Farkasová 82 ročná, Ladislav Kolesár 50 ročný, Anna Kristianová 70 ročná, Budulov, Jozef Gerda 60 ročný, Viera Cehelníková 54 ročná, Mária Kovácsová 56 ročná, Terézia Aboši 76 ročná, Helena Kesziová 92 ročná, Ján Barger 86 ročný. Ing. Július Krajčí 79 ročný, MÁJ: Margita Magyarová 94 ročná. Alexander Révés 54 ročný, Margita Gaálová 86 ročná, Budulov, Mária Kišová 77 ročná, Mária Mačajová 73 ročná, Róbert Németh 55 ročný, - Nech odpočívajú v pokoji! - Mária Dienešová 68 ročná, - Nyugodjanak békében! - ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny časopis. Regionális folyóirat. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ , Fax: 055/ Tlač: Vienala, Košice - Kassa, Moldavská 8/A, tel.: 055/

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Advent. v bráne Zemplína Zemplén kapujában. Hlavný usporiadateľ / Főszervező: Mesto Veľké Kapušany / Nagykapos Város. Sponzori / Támogatók:

Advent. v bráne Zemplína Zemplén kapujában. Hlavný usporiadateľ / Főszervező: Mesto Veľké Kapušany / Nagykapos Város. Sponzori / Támogatók: Hlavný usporiadateľ / Főszervező: Mesto Veľké Kapušany / Nagykapos Város Advent v bráne Zemplína Zemplén kapujában Sponzori / Támogatók: Veľké Kapušany 2017 Nagykapos 29. 3. 5. 6. 7. 8. November Zapálenie

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ 2008. április 29. - 2008. június 15. 2008. április 29. ( kedd ) 17.3o

Részletesebben

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš P O Z V Á N K A Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš Človek nerobí nič iné, len sa stále vracia domov. (Sándor Márai) 26. jún

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho Údolie Bodvy ROČNÍK XI. 2002/5 Nepredajné Máj 2002 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XI. ÉVFOLYAM Ročník 11 (24) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XI. (XXIV). évfolyam

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

Do nového roka, do nového ročníka

Do nového roka, do nového ročníka Údolie Bodvy ROČNÍK XIX. 2010/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIX. ÉVFOLYAM Ročník 19 (32) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIX. (XXXII). évfolyam

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata ZSÉREI HÍRMONDÓ Z S É R E K Ö Z S É G F O L Y Ó I R A T A B O L D O G Ú J É V E T! 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata 8. Repre zentáció s bál ZSÉRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság Oroszlány, 2015. október 10. Hivatalos E r e d m é n y j e g y z é k KATA 6-7 éves lány kata 1. Pál Alexandra Budoka SE, Edző: Pál Tibor 2. Németh Júlia Jánossomorjai

Részletesebben

X. NYÁRI EGYETEM JÁSZÓN

X. NYÁRI EGYETEM JÁSZÓN X. NYÁRI EGYETEM JÁSZÓN JÁSZÓ (JASOV) AUTOCAMPING 2007. július 17-23. A Jászói Nyári Egyetem főszervezője a CSEMADOK KASSA - KÖRNYÉKE TERÜLETI VÁLASZTMÁNYA és a CSEMADOK ORSZÁGOS TANÁCSA

Részletesebben

A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe

A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/3-4 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA 27. apríl 2010 (utorok) 18.00 Premietanie filmu spojené s prezentáciou

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

Maratón Lučenec - Salgótarján. VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Maratón (42,195 km).

Maratón Lučenec - Salgótarján. VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Maratón (42,195 km). Maratón Lučenec - Salgótarján VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Miesto: Lučenec - Sagótarján Dátu: 20.8.2016 Trať: asfalt 42,195 km Štart: 15,00 hod. Pos. Bib Name Year Nat Club Kat. Por.

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

18. Somorja 1969-1971

18. Somorja 1969-1971 18. Somorja 1969-1971 Az 1968 válságos év, amikor Alexander Dubček és környezete által vezetett reakciós erők fel akarták számolni a kommunista párt vezető szerepét, Csehszlovákiát ki akarták szakítani

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03.

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03. Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei 2016. December 03. 2012-ben született lány 25m hát 1. Kovács Liszkai Zoé 31.48 2. Párkányi Panna 44.29 3. Pásztor Vanda 59.82 2012-ben született fiú 25m hát 1. Németh

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/1-2 Nepredajné Január Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII).

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Ilyen egyszerű tt, Dunaszerdahelyen történt nemrég,

Ilyen egyszerű tt, Dunaszerdahelyen történt nemrég, Megjelenik kéthetente MUN-DUS 2013, április 19.-21. naponta 10.00 22.00 között a Városi Művelődési Központ előtt MUN-DUS 2013, 19-21. apríla. denne medzi 10.00-22.00 pred MsKS Vychádza dvojtýždenne 2013.

Részletesebben

Az idei Szepsi Csombor Márton Napok. a Kassán 105. évvel ezelőtt született Márai. a középiskolások rajzpályázaton vehettek

Az idei Szepsi Csombor Márton Napok. a Kassán 105. évvel ezelőtt született Márai. a középiskolások rajzpályázaton vehettek Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/3-4 Nepredajné Máj / Május Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV.

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból:

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból: Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/1-2 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

XVII. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2015. november 12-15.

XVII. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2015. november 12-15. XVII. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2015. november 12-15. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben

Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/5 Nepredajné Jún 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XII. (XXV).

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda kezdetei 2. oldal,

A Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda kezdetei 2. oldal, Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2004/5-6 Nepredajné Máj/Jún Május/Június Ročník 13 (26) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIII. (XXVI). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben,

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben