J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 08- án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Tanácsterme Nagyvázsony Jelen voltak: Fábry Szabolcs János polgármester Henn János Pál alpolgármester Husvéthné Bocskay Éva képviselő Stefanovitsné Sipos Mária képviselő Szautner Antalné képviselő Wágenhoffer Károly Ottóné képviselő Zékány Zsolt képviselő dr. Bónis Csilla jegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Meghívott vendég: Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. 1 fő a lakosság részéről Fábry Szabolcs János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította a testület határozatképességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen volt. Előterjesztette az ülés napirendjét. A 8. napirend elnapolását javasolta, mert további egyeztetést látták szükségesnek az építésszel. Az 1. napirendi pont előadói jelezték, hogy később fognak megérkezni egyéb kötelező feladataik ellátása miatt, így az ő előadásukra a 8. napirendi pontként kerül sor. Első napirendi pontként a most kiosztásra kerülő Kisiskolával kapcsolatos információk és határozati javaslatok megtárgyalását javasolta. Egyéb ügyek napirendnél - Mikrobusz pályázat beadását, - a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítását, - pályázatíró cég megbízását, - a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználását, javasolta megtárgyalásra. Az imént felsorolt napirendek írásos előterjesztései kiosztásra kerülnek azok megtárgyalása előtt. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Szautner Antalné és Wágenhoffer Károlyné képviselőket. Az ismertetett napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítőkkel a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag egyetértett. 1

2 Elfogadott napirend: 1./ Kisiskolával kapcsolatos információk és határozati javaslatok megtárgyalása Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester 2./ A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonszabályzatának elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester 3./ Nagyvázsony Község Önkormányzatának gazdasági programja, fejlesztési terve. Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester; dr. Bónis Csilla jegyző 4./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelete Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző 5./ Bűnmegelőzési koncepció elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester 6./ Kezességvállalási díj mértékének megállapítása Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző 7./ Kinizsi Nonprofit kft. tagi kölcsön kérelme Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester, Mekler Norbert ügyvezető 8./ Responsum belső ellenőrzés eredményeinek bemutatása. Előadó: Lendvay Endre, dr. Mészáros Katalin 9./ Egyéb aktuális ügyek - Mikrobusz pályázat beadása, - a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítása, - pályázatíró cég megbízása, - a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 10./ Szociális kérelmek elbírálása /zárt ülés/ Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 2

3 II. Napirend tárgyalása 1./ Kisiskolával kapcsolatos információk és határozati javaslatok megtárgyalása Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: a Türr István Képző és Kutató Intézet által a településen megvalósult képzési program kapcsán utalt bérleti díj felhasználásával kapcsolatban javasolta, hogy a Ft-ot a Kisiskola épület felújítására valamint a közterületek parkosítására fordítsa az önkormányzat. Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátott az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. 36/2015. (IV. 08.) határozat a TKKI-val kötött megállapodás alapján az elméleti és gyakorlati képzésekből befolyó bevétel felhasználásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a TKKI-val kötött megállapodás szerinti elméleti és gyakorlati képzésekből befolyó Ft bérleti díjat a Kisiskola felújítására és a közterületek parkosítására fordítja. Felkéri a polgármestert, hogy koordinálja a felújítás és a parkosítás folyamatát. Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette a Koronczai Krisztán tulajdonában lévő lóerő kiállítással kapcsolatos írásos előterjesztést. Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő szállítási költség összege lényegesen kevesebb lesz, mivel a Happ Kft. ügyvezetője Happ János úr felajánlotta, hogy visszfuvar keretében megoldja a gépek ideszállítását. Így előreláthatóan Ft alatt lesz a szállítási költség. Henn János alpolgármester: mikortól indulna a kiállítás? Fábry Szabolcs János polgármester: előreláthatóan május végétől, szeptember végéig. A gyűjtemény %-a marad a téli időszakban is, a fennmaradó % a következő évre kicserélődik. Ha nyereséges lesz a kiállítás, akkor a következő években is marad, ha nem akkor megszüntetik. dr. Bónis Csilla jegyző: a Kinizsi Kft. ügyvezetőjével egyeztetni kell a jegyértékesítés feltételeiről. 3

4 Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: természetesen együttműködnek a jegyértékesítésben, a Kinizsi Vár jegypénztárában. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. 37/2015. (IV. 08.) határozat Koronczai Krisztián és Nagyvázsony Község Önkormányzata között a lóerő-kiállítás tárgyában kötendő szerződés feltételeiről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Koronczai Krisztián lóerő-kiállításának tárgyában kötendő szerződés megkötését, mely szerint forint nyereséghatárig az összes költség levonása után a nyereségen ½-½ arányban osztozik Koronczai Krisztián és az Önkormányzat. Az forint nyereség feletti összeg teljes egészében az Önkormányzatot illeti. A képviselő-testület elfogadja a kiállítás költségvetését 10%-os eltérést engedélyezve. Nagyvázsony Község Önkormányzata megbízza a Kinizsi Vár Nonprofit Kft.-t, hogy együttműködjön a jegyek értékesítésében és népszerűsítésében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kinizsi Vár Nonprofit Kft.-t megbízza a jegyek értékesítésével és népszerűsítésével. Fábry Szabolcs János polgármester: elmondta, hogy a Kisiskola épület jelenleg nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel. Szükség van az építési tervek elkészítésére, engedélyeztetésére, valamint a termek befogadóképességéhez arányos akadálymentes ki- és bejáráshoz szükséges feltételek megteremtésére. Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. 38/2015. (IV. 08.) határozat a Nagyvázsony 554 hrsz-ú Kisiskola épület felújításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy elkészíttettesse a Nagyvázsony 554 hrsz-ú Kisiskola vonatkozásában az építési terveket, és koordinálja az engedélyeztetési folyamatot, valamint a termek befogadóképességéhez arányos akadálymentes ki- és bejáráshoz 4

5 szükséges feltételek megteremtését. Felkéri a polgármestert, hogy a folyamatról a későbbiekben számoljon be. 2./ A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonszabályzatának elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Henn János alpolgármester: a korlátlansággal nem ért egyet, egy felső határt meg kellene szabniuk. Wágenhoffer Károlyné képviselő: soknak tartja az öt telefon költségének vállalását, és a korlátlansággal sem ért egyet. dr. Bónis Csilla jegyző: ismertette az öt telefon költségét az elmúlt időszakra vonatkozóan. Nem haladja meg a telefonálás költsége egyénenként az Ft+ÁFA összeget. Minden esetben a pénzügyi ügyintézők megnézik a beérkező telefonszámlát, ha valakinél kiugróan magas telefonköltséget tapasztalnak, azt azonnal jelzik feléje, a szükséges intézkedést megteszi. Wágenhoffer Károlyné képviselő: ebben a formában ezt elfogadhatónak tartja. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályait az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester, dr. Bónis Csilla jegyző 39/2015. (IV. 08.) határozat a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályainak elfogadásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályait az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el., dr. Bónis Csilla jegyző 3./ Nagyvázsony Község Önkormányzatának gazdasági programja, fejlesztési terve. Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester; dr. Bónis Csilla jegyző Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. 5

6 Az ismertetette előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi gazdasági programját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 40/2015. (IV. 08.) határozat Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselőtestületének évi gazdasági programjának elfogadásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi gazdasági programját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 4./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelete Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző dr. Bónis Csilla jegyző: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Wágenhoffer Károlyné képviselő: elmondta, hogy fontos, hogy ez a rendelet megalkotásra kerüljön, jónak tartja a tervezetet. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2015. (IV. 09.) önkormányzati r e n d e l e t e az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról /rendelet szövege mellékelve/ 6

7 5./ Bűnmegelőzési koncepció elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzatának bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el., 41/2015. (IV. 08.) határozat Nagyvázsony Község Önkormányzatának bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának elfogadásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzatának bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 6./ Kötelezettségvállalási díj mértékének megállapítása Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző dr. Bónis Csilla jegyző: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Az ismertetett előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. 42/2015. (IV. 08.) határozat kezességvállalási díj megállapításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalt kezességnél a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 1 %-os kezességvállalási díjat állapít meg. A kötelezett a megállapított kezességvállalási díjat a kezességvállalási 7

8 megállapodás aláírását követő 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat pénzforgalmi számlájára. Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy e döntését minden önkormányzati kezességvállalásnál vegye figyelembe. Felelős: dr. Bónis Csilla jegyző 7./ Kinizsi Nonprofit kft. tagi kölcsön kérelme Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester, Mekler Norbert ügyvezető Fábry Szabolcs János polgármester: felkérte Mekler Norbert ügyvezető urat ismertesse kérelmét. Nekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsony Kinizsi Nonprofit Kft. részére április 10. napjától június 10. napjáig Ft tagi kölcsönt nyújt az átmeneti likviditási problémák áthidalására. A kezességvállalás díja a Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (IV. 08.) számú határozat alapján az igényelt tagi kölcsön összegének 1 %-a, ebben az esetben Ft azaz húszezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft.-vel kötendő határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés aláírására. Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester, 43/2015. (IV. 08.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsony Kinizsi Nonprofit Kft. részére április 10. napjától június 10. napjáig Ft tagi kölcsönt nyújt az átmeneti likviditási problémák áthidalására. A kezességvállalás díja a Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (IV. 08.) számú határozat alapján az igényelt tagi kölcsön összegének 1 %-a, ebben az esetben Ft azaz húszezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft.-vel kötendő határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés aláírására. 8

9 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő órakor megérkezett, így a jelen lévő képviselők száma 7 főre bővült. 8./ Egyéb aktuális ügyek - Mikrobusz pályázat beadása - a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítása, - pályázatíró cég megbízása, - a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 8.1./Mikrobusz pályázat beadása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitása várható. A pályázat benyújtási időszak kezdete április 15. a támogatható tevékenység új gépjármű beszerzése. Több képviselőtársával egyeztetve arra a következtetésre jutottak, hogy egy személygépjárműre és egy mikrobuszra kellene pályázni. A személygépjárművel valósítanák meg az ebéd kiszállítását. Mivel az önkormányzat nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, az így felmerült költséget a meglévő mikrobusz értékesítéséből fedezné az önkormányzat. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: mennyiért tudnák értékesíteni a meglévő gépjárművet? Fábry Szabolcs János polgármester: véleménye szerint 2,5 3 millió Ft körüli összegért lehetne értékesíteni. Szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 44/2015. (IV. 08.) határozat új gépjármű beszerzése tárgyában pályázati jelentkezésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amint kiírásra kerül új gépjármű beszerzése tárgyában pályázat, Nagyvázsony Község pályázzon egy mikrobusz és egy személyautó beszerzésére Pályázatíró cég megbízása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 9

10 Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Korábbi testületi ülésükön már határoztak egy pályázatíró cég megbízásáról, a feltételek azonosak. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 45/2015. (IV. 08.) határozat megbízási szerződés megkötéséről az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel pályázatfigyelésre és pályázatírásra. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatfigyelés és pályázatírásra az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. megbízza. A megbízás határozatlan időre szól. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: polgármester 8.3. Helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: rendelkezik az önkormányzat a helyi piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzattal, ami változtatásra szorul. A piac helye az 554 hrsz-ú, az 552 hrsz-ú közterület és az 1107/1 hrsz-ú közterület lenne. A piac nyitvatartási ideje 7-12 órára módosulna. Henn János alpolgármester: az 554 hrsz a kisiskola udvara, az 552 hrsz a Fodorék előtti közterület, a 1107/1 hrsz pedig a templom előtti terület. Fábry Szabolcs János polgármester: igen, erről a területekről van szó. Henn János alpolgármester: az 552 hrsz-ú közterületet nem tartja megfelelőnek, mivel a nyári időszakban nagyon sokan használják parkolás céljára. Zékány Zsolt képviselő: a templom előtti területet jelölné meg fő területként, mivel a Kisiskola udvara nem olyan feltűnő helyen van. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a templom előtti területnek, térnek hagyománya van, régen is ott volt a piac. Délelőtt 7 és 12 óra között nem ön olyan sok turista, véleménye szerint maradhat az 552 hrsz-ú közterület is. 10

11 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: véleménye szerint, ha egy műanyag tömegárut értékesítő vásározó kipakol a templom elé, az nem egy felemelő látvány. Jó a terület zöldség, gyümölcs árusítására, de ilyen tömegcikk árusítására nem tartja megfelelőnek. Fábry Szabolcs János polgármester: a templom előtti területre lehet esztétikai előírásokat tenni. Henn János alpolgármester: azért tartaná megfelelőbbnek a Kisiskola udvarát, mert előfordul, hogy némelyik árus elég nagy koszt, hulladékot hagy maga után. Fábry Szabolcs János polgármester: ezeknek a területeknek a tisztántartására bevonhatóak a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak és az önkormányzat fizikai dolgozói is. Wágenhoffer Károlyné képviselő: aki igénybe veszi a területet, attól meg kell követelni, hogy tisztán hagyja ott maga utána területet. Fábry Szabolcs János polgármester: egységes arculatot lehet kialakítani, előre elhelyezett asztalokkal. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: ha egységes arculat kerül kialakításra, akkor az elfogadható számára. Fábry Szabolcs János polgármester: egységes standok kialakítására kérnek árajánlatot. Szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 46/2015. (IV. 08.) határozat a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítja a helyi piac üzemeltetési szabályzatát. A piac helye: Nagyvázsony Kinizsi u.554. Hrsz., az 552. hrsz-ú közterület és az 1107/1. hrsz. közterületre módosul. A piac nyitvatartási ideje 7-12 óráig tart. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az üzemeltetési szabályzatot módosítsa., dr. Bónis Csilla jegyző Határidő: április A Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 11

12 Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 46/2015. (IV. 08.) határozat a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösségtől kapott Ft összeg felhasználásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösségtől szabadon felhasználható összegként kapott Ft-ot a Temető és a Pálos Rom közötti gyalogút befejezésére fordítja. Fábry Szabolcs János polgármester: elmondta, hogy többen megkeresték azzal a problémával, hogy a Dobány utca végén lévő sorompó kerüljön megszüntetésre. Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: a Dobány utca végén lévő sorompó elhelyezését korábban ő kérelmezte e képviselő-testületnél. A Dobány utca lakói talán egy kivételével aláírták ezt a kérelmet. A fő oka az volt, hogy az ipari parkot ezen az úton közelítették meg a nagy teherautók, a nyerges kamionok. Ez az út nem erre lett tervezve, féltek, hogy idő előtt tönkre fog menni. Ő személy szerint szeretné, ha maradna ez a sorompó, de természetesen elfogadja azt is, ha eltávolításra kerül. Ha eltávolításra kerül, akkor kéri, hogy nyomatékosan szólítsák fel az ipari parkban lévő cégek tulajdonosait, hogy az ipari park megközelítése a Kinizsi utca felől történjék. Zékány Zsolt képviselő: tényleg nem erre tervezték azt az utat, de főként a szélessége miatt nem alkalmas erre a célra. A rendőrség szerint nem lehet büntetni azokat a teherautókat, akik arra közelítik meg az ipari parkot, véleménye szerint ez nem így van. Szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel ennek egy idő után gátat lehetne szabni. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: mint Dobány utcai lakos ő is támogatja, hogy maradjon a sorompó, főként azért, mert így sikerült kiszorítani onnan a teherautókat. Fábry Szabolcs János polgármester: örült volna, ha vár utcáknál megszüntetésre kerülő lezárások feloldásánál is ilyen véleménye lett volna képviselő asszonynak. Meghajlik a lakossági igények előtt. Javasolta, hogy a település forgalmi rendjének felülvizsgálatáról egy későbbi alkalmon tárgyaljon a képviselő-testület. Zékány Zsolt képviselő: bejárást kell tartani a településen, nagyon sok a rossz kressz tábla. Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó: rendszám figyelő kamera elhelyezése is megoldás lenne a Dobány utcában. 12

13 Fábry Szabolcs János polgármester: a településre bevezető utakon mindenképp indokolt lenne kamerák elhelyezése. Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: a Kft. a kamerák beszerzésében szívesen részt vállalna. Fábry Szabolcs János polgármester: a Kinizsi várat is jobban ki kell táblázni. Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: meg fogja oldani, ez az ő hibája, hogy eddig erre nem fordított figyelmet. Henn János alpolgármester órakor távozott az ülésről, így a jelen lévő képviselők száma 6 főre csökkent. 9./ Responsum belső ellenőrzés eredményeinek bemutatása. Előadó: Lendvay Endre Lendvay Endre Responsum Kft. ügyvezetője: köszöntötte a jelen lévőket. Átadta a szót Dr. Mészáros Katalinnak, hogy tartsa meg prezentációját. Prezentáció anyaga mellékelve. Fábry Szabolcs János polgármester: köszöni a tájékoztatót. Elmondta, hogy a Strabag Kft.-vel megállapodás kezd körvonalazódni. Jövő héten megbeszélést tartanak a Strabag Kft. képviselőivel. Henn János alpolgármester órakor visszaérkezett az ülésre, így a jelen lévő képviselők száma 7 főre bővült. A vis maior kapcsán szintén előre fel nem mért, nem megfelelően beárazott projektről beszélünk. Csak a tervezés majdnem Ft volt, és a hídhoz kapcsolódó költségek felmérése során aluláraztak. Csak a híd és a pillérek megközelítő költsége Ft lenne, erre most az önkormányzatnak nincs költségvetési kerete. A Belügyminisztériumhoz kellene fordulni, mert pályázott pénzből a tervezett hidat nem lehet kivitelezni. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: a híd dokumentációt átnézte és nem emlékszik, hogy az tartalmazott volna árajánlatot. Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó: ő is átnézte az anyagot és véleménye szerint a költségkalkuláció nem megfelelő. Amúgy az anyag tartalmaz költségkalkulációt. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: véleménye szerint olyan hídnak kellene épülnie, ami kibír egy újabb szélsőséges időjárási viszonyt és stabil. Henn János alpolgármester: kérdezte, hogy miért kell egy gyaloghídnak 2,5 méter szélesnek lennie? Fábry Szabolcs János polgármester: látványos híd lenne, de ebből a pénzből ez nem valósítható meg. 13

14 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: 11 millió forint volt a bekerülési költség, melyhez 30 % önerőt az önkormányzat vállalt, mert a Csányi hídnál csak kőmunkák kerültek tervezésre. Az alapján, ami a dokumentációban benne van, meg lehet valósítani. Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó: a Henn Zsolt csinálta a költségkalkulációt, ami tervrajz nélkül készült. dr. Bónis Csilla jegyző: attól is függnek a részletek, hogy mennyi idő állt a rendelkezésükre, hogy a pályázati anyagot összeállítsák. Fábry Szabolcs János polgármester: a vis maior nem időhöz kötött. Henn János alpolgármester: szerinte volt határidő. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: az alakuló ülésen a pályázat beadásáról ez a testület döntött. Fábry Szabolcs János polgármester: lett volna 1 hónap arra, hogy ezt az anyagot elkészítsék, de ezt tették a testület elé, ez került elfogadásra. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a tervek elfogadásáról az előző képviselő-testület döntött. Fábry Szabolcs János polgármester: a beruházás költsége alul lett tervezve, módosításra lenne szükség, ez lenne az egyetlen lehetőség. Janzsó Tibor lakos: felajánlja az önkormányzatnak szakértői segítséget, mivel minőségbiztosítással foglalkozik, így az elégedettség mérésében jó. Fábry Szabolcs János polgármester: megköszöni Janzsó Tibornak a felajánlást, amint adódik rá alkalom, élni fognak a lehetőséggel. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: kérte, hogy minden olyan ügy, aminek gazdasági vonzata van, az ne szóban és az egyéb ügyek napirendben legyen előterjesztve, mert nem lehet rá rendesen felkészülni. Egyéb nyilvános ülésen tárgyalandó ügy nem volt, Fábry Szabolcs János polgármester órakor az ülést bezárta, és szociális ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el. k.m.f. Fábry Szabolcs János polgármester dr. Bónis Csilla jegyző Szautner Antalné jkv hitelesítő Wágenhoffer Károlyné jkv hitelesítő 14

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben