Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51"

Átírás

1

2

3 Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51 A FOGLYUL EJTETT KÉPZELŐERŐ 61 NYITOTT JÖVŐKÉPÜNK 67 TANTALÚSZIA 78 VAJÁKOSOK 82 A DRÁGAKÖVEK LELKE 91 ADEPTUSOK ÉS SARLATÁNOK 105 5

4 TARTALOM A MENNYORSZÁG ÁLKULCSA 122 IGAZ CSODÁK 130 TÜZES KÜSZÖBÖK 145 SZERETET VAGY SZERELEM? 152 HÁLÓSZOBA-ÉS EGYÉB TITKOK 156 KÁPRÁZATOK ORGIÁJA 167 HATÁRTALAN ANALÓGIÁK 177 SZINTÉZIS 186

5 BESZÉLGETÉS A KORTÁRSSAL Walt Whitman a mozdonyról dalolt titáni éneket, s e szomorú század gyermeke vakon áment kiáltott rá, versenyzett a gép dicséretében. A tájak kábultan hátráltak ott, ahol az új szörnyeteg hernyótalpa lépkedni kezdett. Meztelen szobrok hűvös márványteste didergett a múzeumok halott igézetében. De az utcán, csillogó betonutakon, csattogó sínek között, a művészt új formák ostromolták, s lebírták; mert ki állhat ellen, ha száguld a bőgő ezüstnyíl, a folyóba rózsás habtarajt túr a motoros orra, végül dongva megjelenik tengernyi, zengő dróthuzal fölött a szárnyas gépisten maga: a repülőgép?! Aki megállt, nyilván bolond volt, s aki még álmodott, afölött átrohant a tempó. A rádió egész nap híreket ontott, elhozta a kelkáposzta mellé

6 Toscaninit délben, s a telefon Hollywooddal kapcsolt. Kortárs! Kinek képzelete kigyúlva égett a szteppelő talpfák négerütemére, ehhez mit szólsz most? A repülőgép már tökéletes lett. Ahol éjszaka eddig megjelent, ott rommá vált a város, s a romok alatt asszonyhullák, gyerekek, nyöszörgő állatok hevernek. Kortárs, mit szólsz a géphez? Megérte, amit adtál érte? Vagy jobb lett volna összezúzni, hogy távol legyen a távol addig, amíg ember az emberhez nem ér el, s tilalomfa a magasság, ha még a lélek nem bonthatta szárnyát? Prométheusz újra tévedett. Törpe kezébe adta az istenek titkát, s rajta át a világon az ördög osztozik. Azt hiszed, a volánt te tartod? Fékezz hát, mentsd magad! Vagy erre már nincs hatalmad? Tudod végre a valót? 8

7 Gépedből kilódítottak világpusztító szörnyű hatalmak. A síneken fekszel. Minden utakról feléd rohan a Gép, a könyörtelen éjféli expressz, s tűztorkú mozdonya Whitman titáni énekét dalolja. Imádkozz Kortárs! DECEMBER

8 Előszó ősi kultúrák ránk maradt üzeneteiben találunk utalásokat arra vonatkozóan, hogy az intelligens élet már nem először jutott olyan fejlettségi szintre, amikor megfelelő morális háttere híján végül elpusztította önmagát. Ma egyre több felelősen gondolkodó hallatja hangját: az emberiség ismét válaszút előtt áll. A technikai civilizáció úgynevezett vívmányaival olyan eszközök birtokába jutott, amelyekkel súlyos kataklizmákat idézhet magára. De e valós veszélyek mellett szédítő távlatokat kínáló kibontakozási lehetőségei is felgyorsultak. Az információáramlás, a világhálók, a terek átvágása, az időzsugorítás, -tágítás - pár lépésben minden elérhetővé válik. Új érzékelési-észlelési képességek törik át a ráció szűk kereteit. Egyre több nagyszerű ismeret áll rendelkezésünkre, amellyel megteremthetnénk új, élhető világunkat. Vajon az ember élni tud-e ma az eléje táruló óriási lehetőségekkel? 10

9 E kérdéseket feszegeti Szepes Mária új könyvében. Szintézisteremtő szellemi világlátásának széles panorámáját tárja az Olvasó elé, amelyben a mai kor emberének szinte minden időszerű problémáját érinti. Közös töprengésre hív bennünket. Kérdez. Olykor provokál. Gondolkodásra késztet. Diagnózisokat állít fel, és megfelelő gyógyszert kínál. Fel akarja rázni az embert kábult tétlenségéből, mondván: minden vészhelyzetből van kiút. Rövid terjedelmű írásai külön-külön is egészt alkotnak, mégis építkezik, szervesen követi egyik témát a másik. Létkérdéseket feszegető, oceanikus hullámokkal töri át a szokványos időkategóriákat. A jelenből hol a múltba kalauzol, hol távoli jövőutazásra hív. Szól a természet rejtett képességeiről, Kronosznak, az embert fogva tartó ravasz időcsalásairól, az emberi és a kozmikus időről. Fantáziája fénysebességgel szárnyal. A Föld, a természet, a rajta megjelenő élet viszonylatait, szerves összetartozását, finom összehangolódását, az ember és ember, a népek közötti szövetség megteremtését hangsúlyozza, hiszen közös űrhajón utazunk. Agyműködésünk lehetőségeit a rációtól a spirituális gondolkodásig tágítja, s felveti a mögötte munkálkodó láthatatlan mérnök szükségszerű létét. Két másik írásában az álmok jelbeszédéről; az ember mélyebb rétegeinek mozgásait feltáró, jelentős képi információkat hordozó tudattalan tartalmakról ad híreket. 11

10 AZ ember teremtő képzelete szinte a végtelenségig tágítható. A tudományos gondolkodás az irodalomba is beszűrődött, megteremtve a sci-fi műfaját. A világirodalom jeles képviselőinek azóta sorra beigazolódó beteljesült jósálmaiból" is ízelítőt ad. A következő nagyobb léthullámban az emberi tudatlanságból eredő problémákat tárja az Olvasók elé; a spiritizmus túlhajtásait, a drágakövek gyógyító-ártó sugárzásait, valamint Adeptusok és sarlatánok" című írásában pontos útmutatással szolgál, hogyan különböztessük meg a beavatottat a korunkban egyre szélesebb körben eluralkodó, emberi lelkeket halászó, felelőtlen szélhámosoktól. A hit és a hiszékenység közötti érzékeny határokat is merészen feszegeti, s a valódi hit csodát teremtő bizonyítékaként tárja elénk Jairus két lányának gyógyulását a halálos kórból. Újabb mély lélegzetet véve, tüzes küszöbök felé tereli figyelmünket. Kundalini, a teremtő energia természetét a legmagasabb alkotó kiteljesítéstől a szenvedélyek, a mámor és a szerelem halálos csapdájának skálájáig rezegteti végig, majd megpihentet a megértő szeretet minden bántalmat elsimító időtlenségében. Profitéhes világunkban a kultúra, a szellemi értékek háttérbe szorultak. Ezek visszaállítását s az ökológiai problémák egyre sürgetőbbé váló megoldását szorgalmazza. A tömeghipnózis és az elidegenedés veszélyeire is éles fényt vetít. Egy másik írásában pedig ma sem 12

11 szűnő, ámuló csodálkozással tárja elénk az analógiák tanának hiteles bizonyítékait. Szepes Mária könyvének tartalmi mondanivalója egy felelősen gondolkodó, igazságkereső Szellem, együttérzéstől, szeretettől izzó Lélek figyelmeztető jajkiáltásai és az ember vétkeit mentegető, halk szavú imái között ível. Mélységes empátiával tárja elénk tapasztalatainak esszenciáját: merjünk önállóan, merészen gondolkodni, tetteinkért felelősséget vállalva álmodni emberről, dolgokról, a halhatatlan Szellemről. A világot megváltani lehetetlen vállalkozás, de önmagunkat és környezetünket ráeszméltetni a bennünk, körülöttünk szünet nélkül jeleket adó összefüggésekre, csodákra, elérhető közelségben van! E belső szabadságot kínáló lehetőség szinte ingyen adatik nékünk. Ismerjük meg a bennünk szunnyadó erőket, határtalan képességeket. Ne sodródjunk át vakon az életen, amikor mi magunk alakíthatjuk sorsunkat, a körülöttünk lejátszódó eseményeket. És engedjük magunkhoz a bölcseletet, a szelíd jóságot. Gyógyul tőle a világ, s rajta minden élet. KOVÁCS JULIANNA

12 természetnek vannak felderítetlen titkai, amelyek mindmáig azok maradtak az emberek számára. Pedig a biosz valójában nyitott könyv. Millióféle szagokon, hangokon, vizeken, elemeken, eleven ábrákon át beszél, közöl, figyelmeztet szüntelenül. Fajtánk azonban nagyon kevéssé érti, legtöbbször pedig félreérti e sajátos jelképnyelvet. Vannak persze kiváló természettudósok, akik már rájöttek bizonyos törvényszerűségekre, amelyek azonban inkább megzavarták őket. Raoul H. Francé írja A növények élete* című könyvében: Az igazság az, hogy nem lehet éles határvonalat húzni az állatok és a növények közé. Hosszas kísérleteim, megfigyeléseim végeredményeként azt kell mondanom: a növények statikus állatok, az állatok dinamikus növények. A növények is élőlé- * Raoul H. Francé: A növények élete. Budapest, 1942, Dante Könyvkiadó. Eredeti német kiadása Lebenswunder der Pflanzen Welt" címen jelent meg. 14

13 nyek. Éreznek, félnek, gyökereikkel mozognak céljuk felé. Megtermékenyülésük érdekében illatcsapdákat állítanak a rovaroknak, s nektárral fizetnek beporzásukért. Vannak közöttük öntermékenyítő, kétnemű androginek, de a csigák között szintén akadnak olyan fajták, amelyek önmegtermékenyítéssel, kettős ivarszervük násza által szaporodnak. Ismeretesek ragadozó növények, amelyek síkos kelyhükbe zárják és felfalják rovaráldozataikat." Hozzá kell tennem: mind az állatoknak, mind a növényeknek vannak bizonyos, az emberétől eltérő többletérzékszerveik, képességeik. Egyetlen közös bennük: az élet primitív vagy zseniális fenntartása, de gyakran nem egyedi okból. Ez a titok a legmélyebb, amely a természet világában megnyilvánul. A tiszavirág például este megszületik, rögtön párosodik, a nőstény még az éj folyamán lerakja a petéket, s reggelre a pár halott. Elpusztulnak anélkül, hogy meglátták volna a napvilágot. Nem ettek, nem ittak, nincsenek szerveik semmiféle anyagcserére. A selyemhernyó lepkéi is, amint kibújnak a gubójukból, néhány pillanatig csapkodnak a szárnyukkal, petéket raknak és meghalnak. Sorolhatnám még e félelmetes, érthetetlen szexjelbeszéd eseteit a rovarok szerelmi halálával". Nemzésüket nem élet, hanem pusztulás követi. A véglényekben ugyanaz az élet lüktet, mint a legbonyolultabb szervezetekben, akkor is, ha egy egész világ választja el őket egymástól. Vannak moszatok, amelyek egyidejűleg táplálkoznak növényi és állati 15

14 módon. A vízben fürgén mozogva, kisebb moszatokat nyelnek el, és megemésztik őket. Más körülmények között pedig növényként alkalmazkodnak megváltozott környezetükhöz. Az ember alkotásai az első, kezdetleges találmányoktól a bonyolult kibernetikai gépekig mind megtalálhatók a természet láthatatlan mérnökének műveiként. E zseniális organizátor tevékenysége kétségtelenné teszi a biotechnika és a technika azonosságát. A kísérleti tudomány valamennyi fakultása bizonyítja, hogy az ember semmi újat nem talált fel eddig, amit a természet műhelye már a Homo sapiens megjelenése előtt létre ne hozott volna. Ezért egyre inkább bizonyossággá válik a feltételezés, hogy a statikus, passzívan gyümölcsöző növényvilág, amely egygyökerű az állatok vagy a kristályok létformájával, közös eredetű az emberével. Ezt bizonyítja embrionális fejlődése, amely az anyag evolúciójának minden fázisát átéli az anyaméhben. A növények a fény gyermekei. Világosságban aminosavat nyelnek magukba, és oxigént bocsátanak ki, amely a földi tüdővel rendelkező élőlények létformájának feltétele. Ezért olyan végzetesen tragikus az esőerdők pusztulása. A növények fényszálakra" fűzött életét frappáns módon mutatja be egy trágyán növekvő, apró gombafajta, amely megfelelő kísérleti körülmények között pontos céllövővé változik. Ha táptalajával együtt ferde sötétkamrába helyezzük, amely egészen kicsi, be- 16

15 üvegezett nyíláson át kapja a fényt, a gombák egyszerre nagy erővel kilövik spórasapkájukat, és tüzelni kezdenek fecskendőfegyvereikkel". Valamennyi spórájuk hajszálpontosan a sötétkamra apró nyílásán tapad meg. A természet csodálatra méltó rejtélyéhez tartozik az esztétikai ösztön, amely legerősebben a madarakban nyilvánul meg. Az ausztráliai lugasépítő madarak hímjei például fűből, ágacskákból, virágszirmokból apró kunyhókat építenek. A körülötte lévő teret kitisztítják, s színes tollakkal, kövekkel, csigákkal szépen, gondosan feldíszítik. Lugasuk" falába is virágokat, tollakat tűzkődnek. S hogy az ornitológusok bámulata még nagyobb legyen, csőrükkel színes agyagot kevernek, s azzal be is festik. A legkülönösebb jelenség azonban ezután következik. A lugasépítő madarak táncolni kezdenek gyönyörű kis palotájuk" körül sajátos láb- és táncmozdulatokkal, amiben a rituális templomtáncokhoz hasonló rendszer fedezhető fel. A műnek és a körülötte végzett szertartásnak az udvarlási és faj fenntartási ösztönön túl más, számunkra még ismeretlen szerepe is van, hiszen a tojók sokszor a lugasoktól távolabb épített fészkekben költik ki fiókáikat. Ez a misztériumjáték" valóban a természet megfejthetetlen titka, éppúgy, mint egy egész sor más, különféle madárfajta viselkedésmódja. Lehet, hogy azok az ősi egyiptomiak, akik a lelket lélekmadárnak" nevezték, és madárként ábrázolták, többet sejtettek erről? *7

16 Minél régebbi az ember, annál felismerhetőbben mutatkozik meg rajta isteni eredetének nyoma" - állítják a történelem előtti, ókori bölcsek. S micsoda fény ez a tudatlanság sötétségét elűző, káprázatos világosság, amely a múlt mérhetetlen mélységéből tör elő? Minden élet mögött a halhatatlan szellem jelképei állnak" - ezt a gondolatot is a természet könyvéből olvassák ki a Föld sok millió éves rétegeiben lapozó archeológusok, antropológusok. Ezt szövik tovább a gondolkodó tudósok. E könyv azonban mindig új jelenségeket tár eléjük, új titkokkal lepi meg őket. Amikor a modern tudomány a szaporodás és a lét célját az élet fenntartásában jelöli meg, némileg megközelíti, mégis eltéveszti az igazságot. Mert a kísérleti fizika szerint az élet örök. Anyag és energia soha nem vész el, csak átalakul. A gondolkodás, az intelligencia rezgései is energiák, encefalográffal mérhetők. Akkor azt, ami elpusztíthatatlan és örök, miért kellene annyi erőfeszítéssel és gyötrelemmel fenntartani? Az élet mögött a platóni ideákhoz hasonló, elvont matematikai formulák állnak" - mondja Heisenberg, korunk egyik legnagyobb fizikusa. S mivel egyre több atomrészecskét fedeznek fel, amelyek minden élő forma alapvető építőkövei, s a neutron, a pozitron mellett az elektron már nem anyagi fogalom, elhangzott az a tudományos feltevés is, hogy: az anyag a kozmosz kővé dermedt emlékezete, az örök intelligencia olyan»matricaja«, mozzanata, mint a víznek a jég". 18

17 De hát akkor mi az érthetetlen rejtélyek, csodák, szenvedések, harcok, csalódások, boldogságról szőtt álmok értelme? Mi a paraj elenségek, tudományok, művészetek, ijesztő és nagyszerű víziók, halandó testben sínylődő lélek, zseniális teremtő fantázia, a relatív időből a kozmikus időbe leső értelem, halálos bűnök és eksztatikus megtisztulások transzcendens emlékeinek igazi lényege és célja? Titok. Amikor a tanítványai megkérdezték Buddhától - aki történelem feletti lény volt, mint Krisztus, Laoce, Mózes és a többi szellemtitán -, hogy mi a nirvána, azt felelte: A nirvána az az állapot, amelynek küszöbéről a szavak a gondolatokkal együtt visszafordulnak." Lehet, hogy ebben a nirvánában rejlik a felelet, amelyre emberi fogalom nincsen? Oda kell elhatolni érte, egy olyan tudatállapotba, amelyet megélni lehet, de megosztani nem. 1997

18 lét végtelen folyamatosságát kezdetre és végre osztani az emberi elme fogyatékossága. Szerencsére ezen túljutottunk. Mégpedig nem a hit, hanem a kísérleti tudomány segítségével. A csillagászat már ismeri a kozmikus idő" fogalmát, amely messze túllép az ember relatív időérzékelésén. Einstein pedig izgalmas képzeletjátékot vetett fel a csillagidővel" kapcsolatban, feltéve, ha az ember olyan űrhajón utazhatna, amely fénysebességgel, másodpercenként kilométerrel haladhatna a világűrben. Ez persze ma még lehetetlennek tűnik szervezetünk számára, noha az utolsó évszázad alatt sok minden megvalósult, amit a tudomány fölényesen nagyképű, abszolút szakértőkként (főleg önmaguk által) elismert képviselői képtelenségnek jelentettek ki. Vegyük például az autót, amelyet századunk legelső éveiben a lexikonok benzinkocsinak", háromkerekű velocipéd mintájára készült hintónak" neveztek, s 20

19 jövőjét teljesen reménytelennek ítélték, elterjedését kizártnak tartották, mert rendkívül bűzös, lármás, s a legnagyobb mértékben veszélyezteti a közbiztonságot". Még egy idézet A Pallas Nagy Lexikonából: A repülés megvalósítása a levegőnél nehezebb szerkezettel csupán agyrém." (A párizsi Tudományos Akadémia véleménye 1903-ban.) Azt hiszem, nem kell megjegyzést fűznöm ehhez a szöveghez. Ha tehát egy fiatal ikerpár közül az egyik fénysebességgel száguldó rakétába szállva négy évet töltene az űrben, s visszatérne a Földre, ikertestvérét aggastyánként látná viszont, vagy az esetleg a temetőben nyugodna, sírkövén az emberi kor legvégső határát jelző dátummal. Kozmoszt járó testvére viszont nem öregedett többet négy esztendőnél. A kozmikus idő asztrofizikai ténye - szemben a szelektív, viszonylagos időképzet határaival - egyszerű számítással bizonyítható a csillagtudomány eszközeivel. Ha mondjuk, megfigyelhetnénk egy, a Földtől 10 millió fényévre lévő, virágzó civilizációt (elvégre az első holdra szállást is azzal egy időben szemlélhettük), de ez a távolabbi bolygó 5 millió fényévnyi léte után felrobbanna, mi 5 millió fényévig még ugyanabban az állapotban, ugyanott láthatnánk, mert fénysebességgel utazó energiája csak akkor vetítené el hozzánk valódi végzetét, fényévmilliókban végbement múltjának kataklizmáját. Térjünk azonban vissza a hétköznapok kalodájában problémáival, félelmeivel küszködő ember rela- 21

20 tív idejéhez, aki nem tudja, nem meri végiggondolni élete igazi értelmét. Például azt, hogy ha született, miért hal meg? És miféle sorshóhér találta ki azt a gyalázatot, hogy szerettei, barátai sorra pusztulnak körülötte? Pedig a hagyomány sok feleletet kínál neki e félelmetesen megzavaró kérdésre. Jelenében sem hiányoznak a megfejtések hozzá. Például álmában. Álom-énje sokkal okosabb a nappalinál. Nem ismeri a halált. Elhunyt hozzátartozóival találkozik, akik fiatalok, beszélnek hozzá, nevetnek vagy szomorúak. Eszébe sem jut, hogy már eltemette őket. Ő maga is meghal néha e különös állapotban, amelyben élete egyharmadát tölti naponta, de azután nyugodtan felkel ágyából, leszáll ravataláról vagy kilép a sírjából, és folytatja hétköznapi vagy esetleg egészen bizarr tevékenységeit. Mert képességei álmában sokszorosan meghaladják nappali tudását. Repül, amit egészen természetesnek talál. Idegen nyelveken beszél, amelyekhez ébren nem is konyít. Nappal egyszerű hivatalnok, elnyomott, félszeg, jelentéktelen ember, de az éjszaka álomdíszletei között színpadra lép, tapsok orkánjában fürdik, bonyolult szexorgiákban vesz részt, meztelenül jár az utcán, üldözik, vagy ő üldözi főnökét, esetleg meg is öli. Örvendező ráismeréssel üdvözöl embereket, akikhez számtalan emlék köti, holott nappal sohasem találkozott velük. Keleten az álmot kis halálnak" nevezik. A halál és az új születés közötti hosszú éjszakát" (bardót) szerintük éppúgy ébredés követi, mint ahogyan az 22

21 ember két vak szeme éjszakai álmából új nappalra nyílik. Azon is érdemes volna eltűnődni, vajon anyaméhből kiszakadó, felsikoltó születésünk és mulandó testünk burkának leválása közötti létpillanat nem egy rövidebb-hosszabb időre ránk alvadt életálom-e? Hiszen váltakozó felhőjátéka a relatív időben mulandó. Vajon nem e viharos, napszegélyes káprázatok szétoszlása után ébred-e fel az a Valaki bennünk, aki örök, s véges, tünékeny tévképzeteit csak félelmei, becsvágyai vetítették köré? Kevesen fordítanak figyelmet erre. Inkább Kronosz homokórájának rohamosan hulló perceit számolják vakrémülettel. Eszükbe sem jut, hogy a homokórát mindig megfordítják, s e szélhámos játék újrakezdődik a relatív idővel. Jó volna, ha legalább önmaguknak bevallanak, mekkora képtelenség, hogy egyik pillanatról a másikra semmivé lesz az örömmel, bánattal, reménnyel, félelemmel, dinamikus törekvésekkel telt burok, amely személyüket jelenti. A művelt", civilizált" Nyugat sajnos elfelejtette saját gyökereit, kötődését a természethez, léte szüntelen megújulásának értelmét, mert evett a sötét tudás gyümölcséből", s ezzel kizárta magát az Édenkertből, saját halhatatlansága tudatából. Csak sejtelmei maradtak róla. Azt is elfelejtette már - mert harmadik istenszeme hályogossá vált -, hogy a mítoszok magja igaz, csak képekben, szimbólumokban beszél hozzá, mint álmai. Ő azonban szerencsét- 23

22 lenségére már nem tud a szimbólumok, az analógiák nyelvén. Merezskovszkij írja: Minél mélyebbre hatolunk a múltba, annál nagyobb világosság árad belőle." Térjünk csak vissza azonban a relatív időben tántorgó ember életérzéséhez! Sajátos élményeit sokszor ki sem tudja fejezni, vagy fél, hogy bolondnak nézik érte. Egy idegen városban például bizonyosság villámaként rázza meg a felismerés, hogy amit átél, az már volt egyszer. Ezt a tudatvillámot déjà vunek nevezik. Ebben az állapotban pontosan tudja, merre vezetnek bizonyos utcák, utak. Emlékszik házakra, eseményekre. Csak pillanatokra zökken ki a relatív időből, de ezekbe a villanásokba rengeteg különös tartalom fér. Egy írószövetségi sci-fi összejövetelen különös kérdést tett fel valaki, mire a jelenlévők elnémultak. Én tudtam volna felelni, de akkor még nem lehetett. Látszott rajta, mennyire foglalkoztatja, tanácstalanná teszi élménye. Egy vidéki városban járt életében először, ahol szinte elzsibbasztotta a bizonyosság, hogy ismeri a hely minden kövét, épületét. Egy részlet azonban megváltozott. A ház helyén, amely előtt megtorpant, nagy bombatölcsérnek kellett volna lennie. Ezt biztosabban tudta, érezte, mint a saját kezét, lábát. Kérdezősködni kezdett az idősebb emberektől, hogy mikor épült a számára idegen ház, és mi volt ott azelőtt? Néhányan emlékeztek rá. A háború utolsó évében bomba zuhant az ott álló kis vályogházra, s az 24

23 lakóival együtt elpusztult. A robbanás mély bombatölcsért vájt a földbe. Annak, aki a már új házat emelte, többszekérnyi homokkal kellett feltöltenie a talajt. Az, hogy van gondolatátvitel, ma már tudományos kísérletek tárgya, tehát a sznoboknak szintén el szabad fogadniuk. S ez igaz a százalékos eredménnyel dolgozó küldő-felfogó gondolatrezgések áthatolására is az ólomborítású falakon. Az ilyenfajta eredményeket oroszországi és amerikai tudományos forrásokban olvashatjuk. Ugyancsak nem vet árnyékot egyetlen magas IQ-val rendelkező polihisztor" méltóságára sem, ha rábólint az úgynevezett dimenziófotók" tenyéré. Sok fénykép, cikk jelenik meg róluk különféle nyelveken. Szóval illik tudni, hogy minden élő dolog sugárzik. Infravörös fényben lefényképeztek például egy üres parkolóhelyet, ahol néhány órával azelőtt autók szusszantották ki hőjüket, rezgéseiket. A fényképen ott állnak a már eltávozott autók, ugyanazon a helyen, amelyet egy időre elfoglaltak. Alakjuk, színük látható. Kicsit rezegnek ugyan, de plasztikusak. Mit kezdjünk velük az emberi időben"? A parkoló üres. Ami volt, az van is - egy másik időkategóriában. Ha már a fényképeknél tartunk, beszéljünk csak Kronosz embert fogva tartó, ravasz időcsalásairól. Arról, hogy ez a valami mennyire képlékeny, rögzíthetetlen, viszonylagos. Hol elnyúlik, hol összezsugorodik. Vannak évszázadoknak tűnő percek, és pilla- 25

24 natként érzékelt évtizedek. Az álompercek" teremtik a legkülönösebb élményeket. Akad olyan eszméletlen álomgödörbe hulló néhány másodperc, amely alatt egész életnyi cselekményt szenved, örül, fél, tevékenykedik át a pillanatalvás foglya. Franz Werfel Halljátok az igét! című nagyszerű művének író főhőse Izraelbe látogatva átélte Jeremiás próféta egész korszakát, annak minden hiteles, történeti részletével, szereplőivel, tragédiáival, mialatt csuklóját felemelve a karórájára nézett, s azután újra felpillantott a tájra. Magam is feljegyeztem egyik tanítványom beszámolóját arról, hogy faliórájával szemben délután elszundított a karosszékében ülve, és olyan intenzív, hosszú álomiszapba ragadt, amely legalább fél évszázadnyi keserves történéssorba kényszerítette bele. Amikor sikerült végre kitépnie magát e kellemetlen időhurokból, az órára pillantva látta, hogy mindöszsze öt percet aludt a karosszékben. Van még egy meglepő, de mindenki által tapasztalt, logikus és cáfolhatatlan törvénye is a földi időbe zárt embernek. Academia Occulta című könyvünkben írtunk erről tizennyolc éve halott bátyámmal. Mi planétaidőknek és planétatereknek" neveztük e valamennyi karakterben megnyilvánuló tényt. Ez arról szól, hogy kivétel nélkül minden ember sajátos, egyedi karaktere szerint, más időritmusban él, tapasztal, felfog, reagál, cselekszik és gondolkodik. E tanulmányban a zodiákus jeleket kizárólag karakterológiai szempontból használtuk típuselméletként". 26

25 Egyrészt azért, mert mi a jóslás általánosítását hamisnak, veszélyesnek, félrevezetőnek tartottuk, másrészt egyetlen horoszkóp sem mutatja ki az egyén intelligenciaszzintjét, erkölcsi érettségét. írása viszont elárul róla mindent. Bizonyos, hogy két egyforma ember nincs, akkor sem, ha ugyanabban a jegyben születtek, ahogy nincs két egyforma ujjlenyomat sem. Ismertem olyan gyermeket, aki valódi korát" nézve legalább húszezer évvel idősebb, okosabb, érettebb volt a szüleinél. Egy Bak szülött például kitűnő tulajdonságai, elmélyültsége, megfontoltsága, filozofikus hajlama, alapossága mellett - vagy éppen szellemi öregsége" miatt - mindent nehézkesebben, lassabban csinál. Szenved a kényszerű, gyors döntéstől, cselekvéstől. Nem tudja hirtelen felfogni a hozzá érkező benyomásokat. Hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy agyában feldolgozza a szavakat, jelenségeket, értelmükön előbb töprengenie kell. Mérlegelés nélkül képtelen elfogadni bármit. Az elméjében, érzéseiben lejátszódó folyamatokat nehezen fejezi ki. Érzelmeit kevéssé tudja kimutatni. Nem közlékeny. Ha gyors választ követelnek tőle, csaknem dadogni kezd. Érdekes utalni rá, hogy az ősi babilóniai csillagkultúrában az uralkodó tizenkét Bak szülött tanácsossal vette körül magát, és rajtuk szűrte át terveit, rendeleteit. Tudta, hogy alaposan megrágják minden szavát. Ezzel szemben a Kos szülött, ha magasrendű egyéniség, akkor kirobbanóan tehetséges, lendületes, ötletes. Céljait sodró erővel valósítja meg. Villám- 27

26 gyorsan határoz. Autóvezető hazardőr például, és környezetétől ugyanezt a tempót követeli meg. Ha egy Bak szülött Kos vezérjellel kerül össze bármely viszonylatban, ott bizony gyakran támad cintányércsörrenés és disszonancia. A Bak védekezik, dühöng, lázad, pótcselekvésekben reagálja le tiltakozását a számára tűrhetetlen hajsza ellen. A Kos viszont megőrül a másik tetűlassúságától". Párkapcsolatban, gyermeknevelésben, alá- vagy fölérendelt viszonyban, üzlettársként tanácsos figyelembe venni a másik planétaidejét", különben elmaradhat a fontos eredmény, amelyet elérhettünk volna, ha okosan alkalmazkodunk az illető ritmusához. Az Oroszlán királyt például sohasem kényszeríthetjük semmire. Önként háromszor annyit tesz, mint ha megköveteljük tőle. Ez a típus nem bírja a kötöttséget s az alattvaló megalázottságát. Vezetőnek való. Szánja és segíti a gyengébbet. Nagyvonalú. Inkább független szabadúszó. A családban pátriárka. Tud sugárzóan kedves lenni, de kevés az általa elfogadott, igazi barátja. Magányosan ragyog a táj fölött, mint a nap. Sorolhatnám napestig, de minek? Ilyenfajta jellemismeret nélkül lehetetlen tájékozódni ezen az idegen", zavaros kis bolygón, ahová születtünk. Valójában időtlen átutazók vagyunk, de azt is elfelejtettük. Ittlétünk okáról meg végképp nem akarunk tudomást venni. Miféle vélt időörvények, karmos sziklák, vér- és könnyóceánok között sodródunk? Bábel tornyát építgetjük anélkül, hogy értenénk társaink 28

27 nyelvét? Nem kellene elgondolkodnunk például azon is, hogy kozmikus időszámítás szerint mindössze tizenöt másodperce él ember a Földön? Ezalatt kiderült, hogy nincs nála ártalmasabb élőlény, mert rohamos gyorsasággal pusztítja saját létformáját. Ez nem érdekli a teremtés koronáját", aki éppen azt az ágat fűrészeli maga alatt, amelyen ül? Pedig jártak már olyan szellemóriások a Földön, akik felkínálták az aranykulcsokat az élet értelmének, titkának megfejtéséhez. Ha ezek a kulcsok nem kellenek, hát nem kellenek. A gyógyszer annak használ, aki beveszi, mert tudja, hogy beteg. Persze csak a relatív időben, amely Kronoszként falja fel saját gyermekeit. Relatív idő azonban nincs! A zarándok szelleme időtlen! S megérkezéséig örök otthonába célja maga az Út! 1994

28 emberek valamikor azt hitték, hogy Földünk a világ közepe, tányér alakú, s a csillagos ég egyfajta ékkövektől szikrázó mennybolt fölöttük. Ha valaki elég kitartóan vándorolna az orra után, elérhetne akár a világ végére is, és lelógathatná róla a lábát. E hiedelmet sokáig nem volt tanácsos kétségbe vonni, mert aki makacsul bizonygatni próbálta, hogy a Föld nem lapos, hanem gömbölyű, sőt forog a saját tengelye, és kering a Nap körül, az még máglyára is kerülhetett érte. Azóta - hála a természettudomány fejlődésének - bolygónk megtalálta helyét az univerzumban. Kiderült, hogy Terra csak egy égitest a többi között. Mégpedig meglehetősen kicsi hozzájuk képest. Egyvalamiben mégis különbözik Solaria többi bolygójától: létrejöttek rajta az élet feltételei. Nagy részét tengerek borítják. Vannak édesvizei. Légóceán, különféle szférák, mágneses mező, ózonköpeny veszi körül. Az 30

29 ősóceánok magzatvizében azután kialakultak az első életformák, s megtermékenyítették a szárazföldeket is. Bonyolult növényi, állati organizmusokká szerveződtek, majd megindult az értelmes családi, törzsi közösségek, s később a magasrendű civilizációk fejlődése. Azután valami csodálatos dolog történt a XX. század hatvanas éveinek elején. A tudományos technikai forradalom lehetővé tette, hogy az ember kilépjen a kozmoszba. Gagarin szovjet asztronauta tette meg ezt az első lépést 1961-ben, amely megváltoztatta a világ egész életét. Nem csupán életritmusunk gyorsult fel rohamosan, ismereteink köre tágult, hanem Föld-központú szemléletünk is teljesen átalakult. A televízió képernyőin megjelent hirtelen a felhőfátylak örvényébe burkolt égitestünk. Kívülről, az űrből pillanthattunk rá! Ez az új nézőpont egyszerre tudatosította bennünk, hogy a mi gyönyörű, kék csillagunk valójában életet hordozó űrhajó, amely meghatározott mennyiségű víz-, levegő- és energiakészlettel kering pályáján, készletei azonban nem kimeríthetetlenek. Arra is rájöttünk, hogy nem folytathatjuk tovább a rablógazdálkodást javainkkal, mert elpusztítjuk vele saját létfeltételeinket. Hiába reméljük úgy megoldani gondjainkat, hogy utópisztikus űrhajókon elhagyjuk szennyezett vizű, mérgezett levegőjű, nyersanyagaitól megfosztott, kizsarolt anyabolygónkat. Éppen gyarapodó ismereteink teszik bizonyossá, 31

30 hogy szervezetünk ehhez az égitesthez köt bennünket Egyedüli támaszpontunk és életforrásunk a Föld. A világegyetem részeként itt kell felépítenünk a jövőnket. És ez a jövő már elkezdődött. A kétezredik év, amelybe gyermekeink belenőnek, túlszárnyalhatja mindazt, amiről a tudományos-fantasztikus regények írói álmodnak. A felfedezések, amelyekről a jövőkutatók beszélnek, csírájukban már megszülettek. Zseniális kísérletek és eredmények ígérik létünket fenyegető legnagyobb válságaink megoldását. Mert valamennyi problémánknak van vész-, illetve észkijárata", amely kiváló elmékből nyílik. S ha bizonyos nyersanyagokkal rosszul gazdálkodunk, a javak elosztása igazságtalan is, a képzett, ötletes, alkotó képzeletű elmék határtalan mennyiségben teremnek bolygónkon. Tudatrádiuszuk egyre tágul. Ma már számtalan, tudományos megfigyeléseket végző, hírközlő műhold, űrlaboratórium kering Földünk körül. Az űrszondák szüntelenül új felfedezésekkel gazdagítják a világképünket. Minden esélyünk megvan arra, hogy közös Föld-űrhajónkról" száműzzük azokat a veszélytényezőket, amelyek utasait fenyegetik. Az ember tudása, tehetsége, erkölcsi elkötelezettsége az ellenmérge, gyógyszere a gyűlölködő önpusztításnak, amely felé a felelőtlen tudatlanság taszítja jelenkorunk embercsoportjainak egy részét. Előbb-utóbb azonban minden értelmes lénynek fel kell ismernie, hogy nincs más választásunk! 32

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra MÜLLER PÉTER Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra Müller Péter, 2001 Szerkesztette Müller Péter Sziámi Kiadja a Doctor Herz Bt., 2001 Felelős kiadó a Doctor Herz Bt. igazgatója Olvasószerkesztő Kovács

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2.

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Az isteni mátrix - Az Univerzum aktív résztvevői vagyunk

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Kígyó és kereszt

MÜLLER PÉTER. Kígyó és kereszt MÜLLER PÉTER Kígyó és kereszt Copyright Müller Péter, 1992 Cover design Sweetwater Publisher Establishment Hungarian edition Sweetwater Publisher Establishment Szerkesztette Gálvölgyi Judit Szaklektor

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Nyíri Attila. A lét költészete

Nyíri Attila. A lét költészete Nyíri Attila A lét költészete Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják A fénykép emlékezik Eleven a külső világ, nagyon is eleven; Mozgás közben ábrázolni majdnem lehetetlen. Fényképen a nyüzsgő

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Psziché és a kvantumleves

Psziché és a kvantumleves Psziché és a kvantumleves Szakdolgozat Írta: dr. Fenesi Gabriella Zsófia Paramed Holisztikus Parapszichológiai és Természetgyógyászati Oktatási és Gyógyító Központ 2006. május Tartalom Bevezető - kezdőpont...3

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

Elmondom hát a Szent Szellemiség tanítását. Nem szó szerint - ez több kötetet tenne ki - hanem azt, amit ebből megérleltem magamban.

Elmondom hát a Szent Szellemiség tanítását. Nem szó szerint - ez több kötetet tenne ki - hanem azt, amit ebből megérleltem magamban. Elmondom hát a Szent Szellemiség tanítását. Nem szó szerint - ez több kötetet tenne ki - hanem azt, amit ebből megérleltem magamban. Amit a Gyermek elfogadott bennem s aminek tudatos lényem utánajárt.

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87588-3-5

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden jog fenntartva Tilos ezen kiadvány

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Don Elkins Carla Rueckert James Allen McCarty Fordította Gyergyói László L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján

Részletesebben

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás?

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2 Antalffy Tibor Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2006 3 TARTALOM 1. Bevezető 2. Az Ember kezdi megismerni a valós világot 3. Isten (természettudományosan) 4. Isten (filozofikusan) 5. Istenről (még

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

Edgar Cayce a reinkarnációról

Edgar Cayce a reinkarnációról Noel Langley Edgar Cayce a reinkarnációról * * * Az első öt fejezet fordítója: A továbbiaké: Miklós Katalin Révbíró Tamás * * * Noel Langley: Edgar Cayce a reinkarnációról 2 Edgar Cayce (1877-1945) különleges

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A mesék fontossága A kiadványunkat Szegedi Katalin illusztrátor képei díszítik A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében A nagy mesék, mesemondások ideje soha

Részletesebben

ELŐSZÓ Dr. Oláh Andor főorvos, Dr. Eőry Ajándok biológus kandidátus Dr. Horváth Tibor főorvos Dr. Pintér Ferenc kiváló akupunktőr-szakorvos UNIÓ

ELŐSZÓ Dr. Oláh Andor főorvos, Dr. Eőry Ajándok biológus kandidátus Dr. Horváth Tibor főorvos Dr. Pintér Ferenc kiváló akupunktőr-szakorvos UNIÓ ELŐSZÓ Hazánkban a természetgyógyászat, a népi hagyományokon alapuló gyógyítás az 1980-as évek közepén került a figyelem középpontjába, miután 1984-ben néhány barátommal együtt megalakítottuk az első érdekvédelmi

Részletesebben

KÉT ESET A MÚLTTAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS TÉMÁJÁHOZ* Anna Maria Jokl

KÉT ESET A MÚLTTAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS TÉMÁJÁHOZ* Anna Maria Jokl Thalassa (5) 1994, 1-2: 110-128 KÉT ESET A MÚLTTAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS TÉMÁJÁHOZ* Anna Maria Jokl Jehuda Jehudával, a fiatal bölcsésszel - későbbi betegemmel - 1959-ben találkoztam először egy társaságban,

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben