Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51"

Átírás

1

2

3 Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51 A FOGLYUL EJTETT KÉPZELŐERŐ 61 NYITOTT JÖVŐKÉPÜNK 67 TANTALÚSZIA 78 VAJÁKOSOK 82 A DRÁGAKÖVEK LELKE 91 ADEPTUSOK ÉS SARLATÁNOK 105 5

4 TARTALOM A MENNYORSZÁG ÁLKULCSA 122 IGAZ CSODÁK 130 TÜZES KÜSZÖBÖK 145 SZERETET VAGY SZERELEM? 152 HÁLÓSZOBA-ÉS EGYÉB TITKOK 156 KÁPRÁZATOK ORGIÁJA 167 HATÁRTALAN ANALÓGIÁK 177 SZINTÉZIS 186

5 BESZÉLGETÉS A KORTÁRSSAL Walt Whitman a mozdonyról dalolt titáni éneket, s e szomorú század gyermeke vakon áment kiáltott rá, versenyzett a gép dicséretében. A tájak kábultan hátráltak ott, ahol az új szörnyeteg hernyótalpa lépkedni kezdett. Meztelen szobrok hűvös márványteste didergett a múzeumok halott igézetében. De az utcán, csillogó betonutakon, csattogó sínek között, a művészt új formák ostromolták, s lebírták; mert ki állhat ellen, ha száguld a bőgő ezüstnyíl, a folyóba rózsás habtarajt túr a motoros orra, végül dongva megjelenik tengernyi, zengő dróthuzal fölött a szárnyas gépisten maga: a repülőgép?! Aki megállt, nyilván bolond volt, s aki még álmodott, afölött átrohant a tempó. A rádió egész nap híreket ontott, elhozta a kelkáposzta mellé

6 Toscaninit délben, s a telefon Hollywooddal kapcsolt. Kortárs! Kinek képzelete kigyúlva égett a szteppelő talpfák négerütemére, ehhez mit szólsz most? A repülőgép már tökéletes lett. Ahol éjszaka eddig megjelent, ott rommá vált a város, s a romok alatt asszonyhullák, gyerekek, nyöszörgő állatok hevernek. Kortárs, mit szólsz a géphez? Megérte, amit adtál érte? Vagy jobb lett volna összezúzni, hogy távol legyen a távol addig, amíg ember az emberhez nem ér el, s tilalomfa a magasság, ha még a lélek nem bonthatta szárnyát? Prométheusz újra tévedett. Törpe kezébe adta az istenek titkát, s rajta át a világon az ördög osztozik. Azt hiszed, a volánt te tartod? Fékezz hát, mentsd magad! Vagy erre már nincs hatalmad? Tudod végre a valót? 8

7 Gépedből kilódítottak világpusztító szörnyű hatalmak. A síneken fekszel. Minden utakról feléd rohan a Gép, a könyörtelen éjféli expressz, s tűztorkú mozdonya Whitman titáni énekét dalolja. Imádkozz Kortárs! DECEMBER

8 Előszó ősi kultúrák ránk maradt üzeneteiben találunk utalásokat arra vonatkozóan, hogy az intelligens élet már nem először jutott olyan fejlettségi szintre, amikor megfelelő morális háttere híján végül elpusztította önmagát. Ma egyre több felelősen gondolkodó hallatja hangját: az emberiség ismét válaszút előtt áll. A technikai civilizáció úgynevezett vívmányaival olyan eszközök birtokába jutott, amelyekkel súlyos kataklizmákat idézhet magára. De e valós veszélyek mellett szédítő távlatokat kínáló kibontakozási lehetőségei is felgyorsultak. Az információáramlás, a világhálók, a terek átvágása, az időzsugorítás, -tágítás - pár lépésben minden elérhetővé válik. Új érzékelési-észlelési képességek törik át a ráció szűk kereteit. Egyre több nagyszerű ismeret áll rendelkezésünkre, amellyel megteremthetnénk új, élhető világunkat. Vajon az ember élni tud-e ma az eléje táruló óriási lehetőségekkel? 10

9 E kérdéseket feszegeti Szepes Mária új könyvében. Szintézisteremtő szellemi világlátásának széles panorámáját tárja az Olvasó elé, amelyben a mai kor emberének szinte minden időszerű problémáját érinti. Közös töprengésre hív bennünket. Kérdez. Olykor provokál. Gondolkodásra késztet. Diagnózisokat állít fel, és megfelelő gyógyszert kínál. Fel akarja rázni az embert kábult tétlenségéből, mondván: minden vészhelyzetből van kiút. Rövid terjedelmű írásai külön-külön is egészt alkotnak, mégis építkezik, szervesen követi egyik témát a másik. Létkérdéseket feszegető, oceanikus hullámokkal töri át a szokványos időkategóriákat. A jelenből hol a múltba kalauzol, hol távoli jövőutazásra hív. Szól a természet rejtett képességeiről, Kronosznak, az embert fogva tartó ravasz időcsalásairól, az emberi és a kozmikus időről. Fantáziája fénysebességgel szárnyal. A Föld, a természet, a rajta megjelenő élet viszonylatait, szerves összetartozását, finom összehangolódását, az ember és ember, a népek közötti szövetség megteremtését hangsúlyozza, hiszen közös űrhajón utazunk. Agyműködésünk lehetőségeit a rációtól a spirituális gondolkodásig tágítja, s felveti a mögötte munkálkodó láthatatlan mérnök szükségszerű létét. Két másik írásában az álmok jelbeszédéről; az ember mélyebb rétegeinek mozgásait feltáró, jelentős képi információkat hordozó tudattalan tartalmakról ad híreket. 11

10 AZ ember teremtő képzelete szinte a végtelenségig tágítható. A tudományos gondolkodás az irodalomba is beszűrődött, megteremtve a sci-fi műfaját. A világirodalom jeles képviselőinek azóta sorra beigazolódó beteljesült jósálmaiból" is ízelítőt ad. A következő nagyobb léthullámban az emberi tudatlanságból eredő problémákat tárja az Olvasók elé; a spiritizmus túlhajtásait, a drágakövek gyógyító-ártó sugárzásait, valamint Adeptusok és sarlatánok" című írásában pontos útmutatással szolgál, hogyan különböztessük meg a beavatottat a korunkban egyre szélesebb körben eluralkodó, emberi lelkeket halászó, felelőtlen szélhámosoktól. A hit és a hiszékenység közötti érzékeny határokat is merészen feszegeti, s a valódi hit csodát teremtő bizonyítékaként tárja elénk Jairus két lányának gyógyulását a halálos kórból. Újabb mély lélegzetet véve, tüzes küszöbök felé tereli figyelmünket. Kundalini, a teremtő energia természetét a legmagasabb alkotó kiteljesítéstől a szenvedélyek, a mámor és a szerelem halálos csapdájának skálájáig rezegteti végig, majd megpihentet a megértő szeretet minden bántalmat elsimító időtlenségében. Profitéhes világunkban a kultúra, a szellemi értékek háttérbe szorultak. Ezek visszaállítását s az ökológiai problémák egyre sürgetőbbé váló megoldását szorgalmazza. A tömeghipnózis és az elidegenedés veszélyeire is éles fényt vetít. Egy másik írásában pedig ma sem 12

11 szűnő, ámuló csodálkozással tárja elénk az analógiák tanának hiteles bizonyítékait. Szepes Mária könyvének tartalmi mondanivalója egy felelősen gondolkodó, igazságkereső Szellem, együttérzéstől, szeretettől izzó Lélek figyelmeztető jajkiáltásai és az ember vétkeit mentegető, halk szavú imái között ível. Mélységes empátiával tárja elénk tapasztalatainak esszenciáját: merjünk önállóan, merészen gondolkodni, tetteinkért felelősséget vállalva álmodni emberről, dolgokról, a halhatatlan Szellemről. A világot megváltani lehetetlen vállalkozás, de önmagunkat és környezetünket ráeszméltetni a bennünk, körülöttünk szünet nélkül jeleket adó összefüggésekre, csodákra, elérhető közelségben van! E belső szabadságot kínáló lehetőség szinte ingyen adatik nékünk. Ismerjük meg a bennünk szunnyadó erőket, határtalan képességeket. Ne sodródjunk át vakon az életen, amikor mi magunk alakíthatjuk sorsunkat, a körülöttünk lejátszódó eseményeket. És engedjük magunkhoz a bölcseletet, a szelíd jóságot. Gyógyul tőle a világ, s rajta minden élet. KOVÁCS JULIANNA

12 természetnek vannak felderítetlen titkai, amelyek mindmáig azok maradtak az emberek számára. Pedig a biosz valójában nyitott könyv. Millióféle szagokon, hangokon, vizeken, elemeken, eleven ábrákon át beszél, közöl, figyelmeztet szüntelenül. Fajtánk azonban nagyon kevéssé érti, legtöbbször pedig félreérti e sajátos jelképnyelvet. Vannak persze kiváló természettudósok, akik már rájöttek bizonyos törvényszerűségekre, amelyek azonban inkább megzavarták őket. Raoul H. Francé írja A növények élete* című könyvében: Az igazság az, hogy nem lehet éles határvonalat húzni az állatok és a növények közé. Hosszas kísérleteim, megfigyeléseim végeredményeként azt kell mondanom: a növények statikus állatok, az állatok dinamikus növények. A növények is élőlé- * Raoul H. Francé: A növények élete. Budapest, 1942, Dante Könyvkiadó. Eredeti német kiadása Lebenswunder der Pflanzen Welt" címen jelent meg. 14

13 nyek. Éreznek, félnek, gyökereikkel mozognak céljuk felé. Megtermékenyülésük érdekében illatcsapdákat állítanak a rovaroknak, s nektárral fizetnek beporzásukért. Vannak közöttük öntermékenyítő, kétnemű androginek, de a csigák között szintén akadnak olyan fajták, amelyek önmegtermékenyítéssel, kettős ivarszervük násza által szaporodnak. Ismeretesek ragadozó növények, amelyek síkos kelyhükbe zárják és felfalják rovaráldozataikat." Hozzá kell tennem: mind az állatoknak, mind a növényeknek vannak bizonyos, az emberétől eltérő többletérzékszerveik, képességeik. Egyetlen közös bennük: az élet primitív vagy zseniális fenntartása, de gyakran nem egyedi okból. Ez a titok a legmélyebb, amely a természet világában megnyilvánul. A tiszavirág például este megszületik, rögtön párosodik, a nőstény még az éj folyamán lerakja a petéket, s reggelre a pár halott. Elpusztulnak anélkül, hogy meglátták volna a napvilágot. Nem ettek, nem ittak, nincsenek szerveik semmiféle anyagcserére. A selyemhernyó lepkéi is, amint kibújnak a gubójukból, néhány pillanatig csapkodnak a szárnyukkal, petéket raknak és meghalnak. Sorolhatnám még e félelmetes, érthetetlen szexjelbeszéd eseteit a rovarok szerelmi halálával". Nemzésüket nem élet, hanem pusztulás követi. A véglényekben ugyanaz az élet lüktet, mint a legbonyolultabb szervezetekben, akkor is, ha egy egész világ választja el őket egymástól. Vannak moszatok, amelyek egyidejűleg táplálkoznak növényi és állati 15

14 módon. A vízben fürgén mozogva, kisebb moszatokat nyelnek el, és megemésztik őket. Más körülmények között pedig növényként alkalmazkodnak megváltozott környezetükhöz. Az ember alkotásai az első, kezdetleges találmányoktól a bonyolult kibernetikai gépekig mind megtalálhatók a természet láthatatlan mérnökének műveiként. E zseniális organizátor tevékenysége kétségtelenné teszi a biotechnika és a technika azonosságát. A kísérleti tudomány valamennyi fakultása bizonyítja, hogy az ember semmi újat nem talált fel eddig, amit a természet műhelye már a Homo sapiens megjelenése előtt létre ne hozott volna. Ezért egyre inkább bizonyossággá válik a feltételezés, hogy a statikus, passzívan gyümölcsöző növényvilág, amely egygyökerű az állatok vagy a kristályok létformájával, közös eredetű az emberével. Ezt bizonyítja embrionális fejlődése, amely az anyag evolúciójának minden fázisát átéli az anyaméhben. A növények a fény gyermekei. Világosságban aminosavat nyelnek magukba, és oxigént bocsátanak ki, amely a földi tüdővel rendelkező élőlények létformájának feltétele. Ezért olyan végzetesen tragikus az esőerdők pusztulása. A növények fényszálakra" fűzött életét frappáns módon mutatja be egy trágyán növekvő, apró gombafajta, amely megfelelő kísérleti körülmények között pontos céllövővé változik. Ha táptalajával együtt ferde sötétkamrába helyezzük, amely egészen kicsi, be- 16

15 üvegezett nyíláson át kapja a fényt, a gombák egyszerre nagy erővel kilövik spórasapkájukat, és tüzelni kezdenek fecskendőfegyvereikkel". Valamennyi spórájuk hajszálpontosan a sötétkamra apró nyílásán tapad meg. A természet csodálatra méltó rejtélyéhez tartozik az esztétikai ösztön, amely legerősebben a madarakban nyilvánul meg. Az ausztráliai lugasépítő madarak hímjei például fűből, ágacskákból, virágszirmokból apró kunyhókat építenek. A körülötte lévő teret kitisztítják, s színes tollakkal, kövekkel, csigákkal szépen, gondosan feldíszítik. Lugasuk" falába is virágokat, tollakat tűzkődnek. S hogy az ornitológusok bámulata még nagyobb legyen, csőrükkel színes agyagot kevernek, s azzal be is festik. A legkülönösebb jelenség azonban ezután következik. A lugasépítő madarak táncolni kezdenek gyönyörű kis palotájuk" körül sajátos láb- és táncmozdulatokkal, amiben a rituális templomtáncokhoz hasonló rendszer fedezhető fel. A műnek és a körülötte végzett szertartásnak az udvarlási és faj fenntartási ösztönön túl más, számunkra még ismeretlen szerepe is van, hiszen a tojók sokszor a lugasoktól távolabb épített fészkekben költik ki fiókáikat. Ez a misztériumjáték" valóban a természet megfejthetetlen titka, éppúgy, mint egy egész sor más, különféle madárfajta viselkedésmódja. Lehet, hogy azok az ősi egyiptomiak, akik a lelket lélekmadárnak" nevezték, és madárként ábrázolták, többet sejtettek erről? *7

16 Minél régebbi az ember, annál felismerhetőbben mutatkozik meg rajta isteni eredetének nyoma" - állítják a történelem előtti, ókori bölcsek. S micsoda fény ez a tudatlanság sötétségét elűző, káprázatos világosság, amely a múlt mérhetetlen mélységéből tör elő? Minden élet mögött a halhatatlan szellem jelképei állnak" - ezt a gondolatot is a természet könyvéből olvassák ki a Föld sok millió éves rétegeiben lapozó archeológusok, antropológusok. Ezt szövik tovább a gondolkodó tudósok. E könyv azonban mindig új jelenségeket tár eléjük, új titkokkal lepi meg őket. Amikor a modern tudomány a szaporodás és a lét célját az élet fenntartásában jelöli meg, némileg megközelíti, mégis eltéveszti az igazságot. Mert a kísérleti fizika szerint az élet örök. Anyag és energia soha nem vész el, csak átalakul. A gondolkodás, az intelligencia rezgései is energiák, encefalográffal mérhetők. Akkor azt, ami elpusztíthatatlan és örök, miért kellene annyi erőfeszítéssel és gyötrelemmel fenntartani? Az élet mögött a platóni ideákhoz hasonló, elvont matematikai formulák állnak" - mondja Heisenberg, korunk egyik legnagyobb fizikusa. S mivel egyre több atomrészecskét fedeznek fel, amelyek minden élő forma alapvető építőkövei, s a neutron, a pozitron mellett az elektron már nem anyagi fogalom, elhangzott az a tudományos feltevés is, hogy: az anyag a kozmosz kővé dermedt emlékezete, az örök intelligencia olyan»matricaja«, mozzanata, mint a víznek a jég". 18

17 De hát akkor mi az érthetetlen rejtélyek, csodák, szenvedések, harcok, csalódások, boldogságról szőtt álmok értelme? Mi a paraj elenségek, tudományok, művészetek, ijesztő és nagyszerű víziók, halandó testben sínylődő lélek, zseniális teremtő fantázia, a relatív időből a kozmikus időbe leső értelem, halálos bűnök és eksztatikus megtisztulások transzcendens emlékeinek igazi lényege és célja? Titok. Amikor a tanítványai megkérdezték Buddhától - aki történelem feletti lény volt, mint Krisztus, Laoce, Mózes és a többi szellemtitán -, hogy mi a nirvána, azt felelte: A nirvána az az állapot, amelynek küszöbéről a szavak a gondolatokkal együtt visszafordulnak." Lehet, hogy ebben a nirvánában rejlik a felelet, amelyre emberi fogalom nincsen? Oda kell elhatolni érte, egy olyan tudatállapotba, amelyet megélni lehet, de megosztani nem. 1997

18 lét végtelen folyamatosságát kezdetre és végre osztani az emberi elme fogyatékossága. Szerencsére ezen túljutottunk. Mégpedig nem a hit, hanem a kísérleti tudomány segítségével. A csillagászat már ismeri a kozmikus idő" fogalmát, amely messze túllép az ember relatív időérzékelésén. Einstein pedig izgalmas képzeletjátékot vetett fel a csillagidővel" kapcsolatban, feltéve, ha az ember olyan űrhajón utazhatna, amely fénysebességgel, másodpercenként kilométerrel haladhatna a világűrben. Ez persze ma még lehetetlennek tűnik szervezetünk számára, noha az utolsó évszázad alatt sok minden megvalósult, amit a tudomány fölényesen nagyképű, abszolút szakértőkként (főleg önmaguk által) elismert képviselői képtelenségnek jelentettek ki. Vegyük például az autót, amelyet századunk legelső éveiben a lexikonok benzinkocsinak", háromkerekű velocipéd mintájára készült hintónak" neveztek, s 20

19 jövőjét teljesen reménytelennek ítélték, elterjedését kizártnak tartották, mert rendkívül bűzös, lármás, s a legnagyobb mértékben veszélyezteti a közbiztonságot". Még egy idézet A Pallas Nagy Lexikonából: A repülés megvalósítása a levegőnél nehezebb szerkezettel csupán agyrém." (A párizsi Tudományos Akadémia véleménye 1903-ban.) Azt hiszem, nem kell megjegyzést fűznöm ehhez a szöveghez. Ha tehát egy fiatal ikerpár közül az egyik fénysebességgel száguldó rakétába szállva négy évet töltene az űrben, s visszatérne a Földre, ikertestvérét aggastyánként látná viszont, vagy az esetleg a temetőben nyugodna, sírkövén az emberi kor legvégső határát jelző dátummal. Kozmoszt járó testvére viszont nem öregedett többet négy esztendőnél. A kozmikus idő asztrofizikai ténye - szemben a szelektív, viszonylagos időképzet határaival - egyszerű számítással bizonyítható a csillagtudomány eszközeivel. Ha mondjuk, megfigyelhetnénk egy, a Földtől 10 millió fényévre lévő, virágzó civilizációt (elvégre az első holdra szállást is azzal egy időben szemlélhettük), de ez a távolabbi bolygó 5 millió fényévnyi léte után felrobbanna, mi 5 millió fényévig még ugyanabban az állapotban, ugyanott láthatnánk, mert fénysebességgel utazó energiája csak akkor vetítené el hozzánk valódi végzetét, fényévmilliókban végbement múltjának kataklizmáját. Térjünk azonban vissza a hétköznapok kalodájában problémáival, félelmeivel küszködő ember rela- 21

20 tív idejéhez, aki nem tudja, nem meri végiggondolni élete igazi értelmét. Például azt, hogy ha született, miért hal meg? És miféle sorshóhér találta ki azt a gyalázatot, hogy szerettei, barátai sorra pusztulnak körülötte? Pedig a hagyomány sok feleletet kínál neki e félelmetesen megzavaró kérdésre. Jelenében sem hiányoznak a megfejtések hozzá. Például álmában. Álom-énje sokkal okosabb a nappalinál. Nem ismeri a halált. Elhunyt hozzátartozóival találkozik, akik fiatalok, beszélnek hozzá, nevetnek vagy szomorúak. Eszébe sem jut, hogy már eltemette őket. Ő maga is meghal néha e különös állapotban, amelyben élete egyharmadát tölti naponta, de azután nyugodtan felkel ágyából, leszáll ravataláról vagy kilép a sírjából, és folytatja hétköznapi vagy esetleg egészen bizarr tevékenységeit. Mert képességei álmában sokszorosan meghaladják nappali tudását. Repül, amit egészen természetesnek talál. Idegen nyelveken beszél, amelyekhez ébren nem is konyít. Nappal egyszerű hivatalnok, elnyomott, félszeg, jelentéktelen ember, de az éjszaka álomdíszletei között színpadra lép, tapsok orkánjában fürdik, bonyolult szexorgiákban vesz részt, meztelenül jár az utcán, üldözik, vagy ő üldözi főnökét, esetleg meg is öli. Örvendező ráismeréssel üdvözöl embereket, akikhez számtalan emlék köti, holott nappal sohasem találkozott velük. Keleten az álmot kis halálnak" nevezik. A halál és az új születés közötti hosszú éjszakát" (bardót) szerintük éppúgy ébredés követi, mint ahogyan az 22

21 ember két vak szeme éjszakai álmából új nappalra nyílik. Azon is érdemes volna eltűnődni, vajon anyaméhből kiszakadó, felsikoltó születésünk és mulandó testünk burkának leválása közötti létpillanat nem egy rövidebb-hosszabb időre ránk alvadt életálom-e? Hiszen váltakozó felhőjátéka a relatív időben mulandó. Vajon nem e viharos, napszegélyes káprázatok szétoszlása után ébred-e fel az a Valaki bennünk, aki örök, s véges, tünékeny tévképzeteit csak félelmei, becsvágyai vetítették köré? Kevesen fordítanak figyelmet erre. Inkább Kronosz homokórájának rohamosan hulló perceit számolják vakrémülettel. Eszükbe sem jut, hogy a homokórát mindig megfordítják, s e szélhámos játék újrakezdődik a relatív idővel. Jó volna, ha legalább önmaguknak bevallanak, mekkora képtelenség, hogy egyik pillanatról a másikra semmivé lesz az örömmel, bánattal, reménnyel, félelemmel, dinamikus törekvésekkel telt burok, amely személyüket jelenti. A művelt", civilizált" Nyugat sajnos elfelejtette saját gyökereit, kötődését a természethez, léte szüntelen megújulásának értelmét, mert evett a sötét tudás gyümölcséből", s ezzel kizárta magát az Édenkertből, saját halhatatlansága tudatából. Csak sejtelmei maradtak róla. Azt is elfelejtette már - mert harmadik istenszeme hályogossá vált -, hogy a mítoszok magja igaz, csak képekben, szimbólumokban beszél hozzá, mint álmai. Ő azonban szerencsét- 23

22 lenségére már nem tud a szimbólumok, az analógiák nyelvén. Merezskovszkij írja: Minél mélyebbre hatolunk a múltba, annál nagyobb világosság árad belőle." Térjünk csak vissza azonban a relatív időben tántorgó ember életérzéséhez! Sajátos élményeit sokszor ki sem tudja fejezni, vagy fél, hogy bolondnak nézik érte. Egy idegen városban például bizonyosság villámaként rázza meg a felismerés, hogy amit átél, az már volt egyszer. Ezt a tudatvillámot déjà vunek nevezik. Ebben az állapotban pontosan tudja, merre vezetnek bizonyos utcák, utak. Emlékszik házakra, eseményekre. Csak pillanatokra zökken ki a relatív időből, de ezekbe a villanásokba rengeteg különös tartalom fér. Egy írószövetségi sci-fi összejövetelen különös kérdést tett fel valaki, mire a jelenlévők elnémultak. Én tudtam volna felelni, de akkor még nem lehetett. Látszott rajta, mennyire foglalkoztatja, tanácstalanná teszi élménye. Egy vidéki városban járt életében először, ahol szinte elzsibbasztotta a bizonyosság, hogy ismeri a hely minden kövét, épületét. Egy részlet azonban megváltozott. A ház helyén, amely előtt megtorpant, nagy bombatölcsérnek kellett volna lennie. Ezt biztosabban tudta, érezte, mint a saját kezét, lábát. Kérdezősködni kezdett az idősebb emberektől, hogy mikor épült a számára idegen ház, és mi volt ott azelőtt? Néhányan emlékeztek rá. A háború utolsó évében bomba zuhant az ott álló kis vályogházra, s az 24

23 lakóival együtt elpusztult. A robbanás mély bombatölcsért vájt a földbe. Annak, aki a már új házat emelte, többszekérnyi homokkal kellett feltöltenie a talajt. Az, hogy van gondolatátvitel, ma már tudományos kísérletek tárgya, tehát a sznoboknak szintén el szabad fogadniuk. S ez igaz a százalékos eredménnyel dolgozó küldő-felfogó gondolatrezgések áthatolására is az ólomborítású falakon. Az ilyenfajta eredményeket oroszországi és amerikai tudományos forrásokban olvashatjuk. Ugyancsak nem vet árnyékot egyetlen magas IQ-val rendelkező polihisztor" méltóságára sem, ha rábólint az úgynevezett dimenziófotók" tenyéré. Sok fénykép, cikk jelenik meg róluk különféle nyelveken. Szóval illik tudni, hogy minden élő dolog sugárzik. Infravörös fényben lefényképeztek például egy üres parkolóhelyet, ahol néhány órával azelőtt autók szusszantották ki hőjüket, rezgéseiket. A fényképen ott állnak a már eltávozott autók, ugyanazon a helyen, amelyet egy időre elfoglaltak. Alakjuk, színük látható. Kicsit rezegnek ugyan, de plasztikusak. Mit kezdjünk velük az emberi időben"? A parkoló üres. Ami volt, az van is - egy másik időkategóriában. Ha már a fényképeknél tartunk, beszéljünk csak Kronosz embert fogva tartó, ravasz időcsalásairól. Arról, hogy ez a valami mennyire képlékeny, rögzíthetetlen, viszonylagos. Hol elnyúlik, hol összezsugorodik. Vannak évszázadoknak tűnő percek, és pilla- 25

24 natként érzékelt évtizedek. Az álompercek" teremtik a legkülönösebb élményeket. Akad olyan eszméletlen álomgödörbe hulló néhány másodperc, amely alatt egész életnyi cselekményt szenved, örül, fél, tevékenykedik át a pillanatalvás foglya. Franz Werfel Halljátok az igét! című nagyszerű művének író főhőse Izraelbe látogatva átélte Jeremiás próféta egész korszakát, annak minden hiteles, történeti részletével, szereplőivel, tragédiáival, mialatt csuklóját felemelve a karórájára nézett, s azután újra felpillantott a tájra. Magam is feljegyeztem egyik tanítványom beszámolóját arról, hogy faliórájával szemben délután elszundított a karosszékében ülve, és olyan intenzív, hosszú álomiszapba ragadt, amely legalább fél évszázadnyi keserves történéssorba kényszerítette bele. Amikor sikerült végre kitépnie magát e kellemetlen időhurokból, az órára pillantva látta, hogy mindöszsze öt percet aludt a karosszékben. Van még egy meglepő, de mindenki által tapasztalt, logikus és cáfolhatatlan törvénye is a földi időbe zárt embernek. Academia Occulta című könyvünkben írtunk erről tizennyolc éve halott bátyámmal. Mi planétaidőknek és planétatereknek" neveztük e valamennyi karakterben megnyilvánuló tényt. Ez arról szól, hogy kivétel nélkül minden ember sajátos, egyedi karaktere szerint, más időritmusban él, tapasztal, felfog, reagál, cselekszik és gondolkodik. E tanulmányban a zodiákus jeleket kizárólag karakterológiai szempontból használtuk típuselméletként". 26

25 Egyrészt azért, mert mi a jóslás általánosítását hamisnak, veszélyesnek, félrevezetőnek tartottuk, másrészt egyetlen horoszkóp sem mutatja ki az egyén intelligenciaszzintjét, erkölcsi érettségét. írása viszont elárul róla mindent. Bizonyos, hogy két egyforma ember nincs, akkor sem, ha ugyanabban a jegyben születtek, ahogy nincs két egyforma ujjlenyomat sem. Ismertem olyan gyermeket, aki valódi korát" nézve legalább húszezer évvel idősebb, okosabb, érettebb volt a szüleinél. Egy Bak szülött például kitűnő tulajdonságai, elmélyültsége, megfontoltsága, filozofikus hajlama, alapossága mellett - vagy éppen szellemi öregsége" miatt - mindent nehézkesebben, lassabban csinál. Szenved a kényszerű, gyors döntéstől, cselekvéstől. Nem tudja hirtelen felfogni a hozzá érkező benyomásokat. Hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy agyában feldolgozza a szavakat, jelenségeket, értelmükön előbb töprengenie kell. Mérlegelés nélkül képtelen elfogadni bármit. Az elméjében, érzéseiben lejátszódó folyamatokat nehezen fejezi ki. Érzelmeit kevéssé tudja kimutatni. Nem közlékeny. Ha gyors választ követelnek tőle, csaknem dadogni kezd. Érdekes utalni rá, hogy az ősi babilóniai csillagkultúrában az uralkodó tizenkét Bak szülött tanácsossal vette körül magát, és rajtuk szűrte át terveit, rendeleteit. Tudta, hogy alaposan megrágják minden szavát. Ezzel szemben a Kos szülött, ha magasrendű egyéniség, akkor kirobbanóan tehetséges, lendületes, ötletes. Céljait sodró erővel valósítja meg. Villám- 27

26 gyorsan határoz. Autóvezető hazardőr például, és környezetétől ugyanezt a tempót követeli meg. Ha egy Bak szülött Kos vezérjellel kerül össze bármely viszonylatban, ott bizony gyakran támad cintányércsörrenés és disszonancia. A Bak védekezik, dühöng, lázad, pótcselekvésekben reagálja le tiltakozását a számára tűrhetetlen hajsza ellen. A Kos viszont megőrül a másik tetűlassúságától". Párkapcsolatban, gyermeknevelésben, alá- vagy fölérendelt viszonyban, üzlettársként tanácsos figyelembe venni a másik planétaidejét", különben elmaradhat a fontos eredmény, amelyet elérhettünk volna, ha okosan alkalmazkodunk az illető ritmusához. Az Oroszlán királyt például sohasem kényszeríthetjük semmire. Önként háromszor annyit tesz, mint ha megköveteljük tőle. Ez a típus nem bírja a kötöttséget s az alattvaló megalázottságát. Vezetőnek való. Szánja és segíti a gyengébbet. Nagyvonalú. Inkább független szabadúszó. A családban pátriárka. Tud sugárzóan kedves lenni, de kevés az általa elfogadott, igazi barátja. Magányosan ragyog a táj fölött, mint a nap. Sorolhatnám napestig, de minek? Ilyenfajta jellemismeret nélkül lehetetlen tájékozódni ezen az idegen", zavaros kis bolygón, ahová születtünk. Valójában időtlen átutazók vagyunk, de azt is elfelejtettük. Ittlétünk okáról meg végképp nem akarunk tudomást venni. Miféle vélt időörvények, karmos sziklák, vér- és könnyóceánok között sodródunk? Bábel tornyát építgetjük anélkül, hogy értenénk társaink 28

27 nyelvét? Nem kellene elgondolkodnunk például azon is, hogy kozmikus időszámítás szerint mindössze tizenöt másodperce él ember a Földön? Ezalatt kiderült, hogy nincs nála ártalmasabb élőlény, mert rohamos gyorsasággal pusztítja saját létformáját. Ez nem érdekli a teremtés koronáját", aki éppen azt az ágat fűrészeli maga alatt, amelyen ül? Pedig jártak már olyan szellemóriások a Földön, akik felkínálták az aranykulcsokat az élet értelmének, titkának megfejtéséhez. Ha ezek a kulcsok nem kellenek, hát nem kellenek. A gyógyszer annak használ, aki beveszi, mert tudja, hogy beteg. Persze csak a relatív időben, amely Kronoszként falja fel saját gyermekeit. Relatív idő azonban nincs! A zarándok szelleme időtlen! S megérkezéséig örök otthonába célja maga az Út! 1994

28 emberek valamikor azt hitték, hogy Földünk a világ közepe, tányér alakú, s a csillagos ég egyfajta ékkövektől szikrázó mennybolt fölöttük. Ha valaki elég kitartóan vándorolna az orra után, elérhetne akár a világ végére is, és lelógathatná róla a lábát. E hiedelmet sokáig nem volt tanácsos kétségbe vonni, mert aki makacsul bizonygatni próbálta, hogy a Föld nem lapos, hanem gömbölyű, sőt forog a saját tengelye, és kering a Nap körül, az még máglyára is kerülhetett érte. Azóta - hála a természettudomány fejlődésének - bolygónk megtalálta helyét az univerzumban. Kiderült, hogy Terra csak egy égitest a többi között. Mégpedig meglehetősen kicsi hozzájuk képest. Egyvalamiben mégis különbözik Solaria többi bolygójától: létrejöttek rajta az élet feltételei. Nagy részét tengerek borítják. Vannak édesvizei. Légóceán, különféle szférák, mágneses mező, ózonköpeny veszi körül. Az 30

29 ősóceánok magzatvizében azután kialakultak az első életformák, s megtermékenyítették a szárazföldeket is. Bonyolult növényi, állati organizmusokká szerveződtek, majd megindult az értelmes családi, törzsi közösségek, s később a magasrendű civilizációk fejlődése. Azután valami csodálatos dolog történt a XX. század hatvanas éveinek elején. A tudományos technikai forradalom lehetővé tette, hogy az ember kilépjen a kozmoszba. Gagarin szovjet asztronauta tette meg ezt az első lépést 1961-ben, amely megváltoztatta a világ egész életét. Nem csupán életritmusunk gyorsult fel rohamosan, ismereteink köre tágult, hanem Föld-központú szemléletünk is teljesen átalakult. A televízió képernyőin megjelent hirtelen a felhőfátylak örvényébe burkolt égitestünk. Kívülről, az űrből pillanthattunk rá! Ez az új nézőpont egyszerre tudatosította bennünk, hogy a mi gyönyörű, kék csillagunk valójában életet hordozó űrhajó, amely meghatározott mennyiségű víz-, levegő- és energiakészlettel kering pályáján, készletei azonban nem kimeríthetetlenek. Arra is rájöttünk, hogy nem folytathatjuk tovább a rablógazdálkodást javainkkal, mert elpusztítjuk vele saját létfeltételeinket. Hiába reméljük úgy megoldani gondjainkat, hogy utópisztikus űrhajókon elhagyjuk szennyezett vizű, mérgezett levegőjű, nyersanyagaitól megfosztott, kizsarolt anyabolygónkat. Éppen gyarapodó ismereteink teszik bizonyossá, 31

30 hogy szervezetünk ehhez az égitesthez köt bennünket Egyedüli támaszpontunk és életforrásunk a Föld. A világegyetem részeként itt kell felépítenünk a jövőnket. És ez a jövő már elkezdődött. A kétezredik év, amelybe gyermekeink belenőnek, túlszárnyalhatja mindazt, amiről a tudományos-fantasztikus regények írói álmodnak. A felfedezések, amelyekről a jövőkutatók beszélnek, csírájukban már megszülettek. Zseniális kísérletek és eredmények ígérik létünket fenyegető legnagyobb válságaink megoldását. Mert valamennyi problémánknak van vész-, illetve észkijárata", amely kiváló elmékből nyílik. S ha bizonyos nyersanyagokkal rosszul gazdálkodunk, a javak elosztása igazságtalan is, a képzett, ötletes, alkotó képzeletű elmék határtalan mennyiségben teremnek bolygónkon. Tudatrádiuszuk egyre tágul. Ma már számtalan, tudományos megfigyeléseket végző, hírközlő műhold, űrlaboratórium kering Földünk körül. Az űrszondák szüntelenül új felfedezésekkel gazdagítják a világképünket. Minden esélyünk megvan arra, hogy közös Föld-űrhajónkról" száműzzük azokat a veszélytényezőket, amelyek utasait fenyegetik. Az ember tudása, tehetsége, erkölcsi elkötelezettsége az ellenmérge, gyógyszere a gyűlölködő önpusztításnak, amely felé a felelőtlen tudatlanság taszítja jelenkorunk embercsoportjainak egy részét. Előbb-utóbb azonban minden értelmes lénynek fel kell ismernie, hogy nincs más választásunk! 32

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló

6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló 6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló 1. A kiképzés első napján 3 új dologról tanul Jonas. Írd le és magyarázd meg ezeket, a szövegből vett szavak segítségével!.. =.. =... =. 2. Magyarázd

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

The Limits the Growth No Limits to Learning The Inner Limits of Mankind Perhaps the only limits to the human mind are those we believe in

The Limits the Growth No Limits to Learning The Inner Limits of Mankind Perhaps the only limits to the human mind are those we believe in Határok és korlátok The Limits the Growth No Limits to Learning The Inner Limits of Mankind Perhaps the only limits to the human mind are those we believe in Az emberi gondolkodás kezdeteitől fogva létezik

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Fekete István: Lutra Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955.

Fekete István: Lutra Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. Fekete István: Lutra Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 4 6. évfolyam.

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Fekete István: Őszi számadás

Fekete István: Őszi számadás Fekete István: Őszi számadás Fekete István Őszi számadás Füveskönyvek : (Részlet) A kötet anyagát válogatta és összeállította Papp Csaba (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Fekete István jogutóda, 2009 Papp Csaba,

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Földünk a világegyetemben

Földünk a világegyetemben Földünk a világegyetemben A Tejútrendszer a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1106 Budapest, Keresztúri út 8/A +36-1-264-4555 terjesztes@dunakiado.hu LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1. Oroszlánok és sasok LEGO Legends of Chima minifigurás foglalkoztató Sok

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Typotex Kiadó A SCIENCE IN FICTION SOROZAT TOVÁBBI KÖTETEI

Typotex Kiadó A SCIENCE IN FICTION SOROZAT TOVÁBBI KÖTETEI A SCIENCE IN FICTION SOROZAT TOVÁBBI KÖTETEI Jacek Dukaj EXTENSA Regény az EPR-paradoxonra Az Extensa olyan regény, ahol az olvasó kiélvezheti a felfedezés örömét és izgalmát, ahogy lassan, elejtett utalásokból

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben