Országos Doktori Jegyzék III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Doktori Jegyzék III."

Átírás

1 Országos Doktori Jegyzék III. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2001

2 A kiadvány megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta. ISSN

3 Országos Doktori Jegyzék III. 3 Kedves Kollegák! Örömmel ajánlom figyelmükbe az Országos Doktori Jegyzék új kötetét, amely hagyományosan a fiatal tudományos kutatók és doktoranduszok Tavaszi Szél elnevezésû konferenciájának idejére jelentet meg a Doktoranduszok Országos Szövetsége, immár harmadszor. Ez a harmadszori megjelenés jelzi: kiadványsorozattá vált 1998-as kezdeményezésünk. Ennek akkori újdonsága szorosan összefüggött a doktori képzés magyarországi elindulásával, hiszen 1993-tól visszakerült az egyetemek illetékességébe a tudományos továbbképzés és a fokozat odaítélésének joga. A doktori iskolákban, kutató mûhelyekben folyó munka egyik kézzelfogható eredménye maga a doktori disszertáció, a tudományos fokozat elnyerése. A fokozatszerzés tényérõl a Magyar Akkreditációs Bizottság hivatalos nyilvántar - tást vezet, azonban a végzett szakmai munka rendszeres dokumentálása, nyomon követése országos szinten hiányzott. Erre a helyzetre kínált megoldást a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), amikor az Országos Doktori és Habilitációs Tanács kezdeményezésére 1998-ban létre hozta a PhD Dokumentációs Központot. A Központ feladatát az alapítók abban fogalmazták meg, hogy adatgyûjtõ, rendszerezõ munkája eredménye - képpen a tudományos teljesítményt tükrözõ, részletes adatbázist alakítson ki a PhD és DLA fokozatot szer - zett körében, amivel lehetõvé válik szakmai teljesítményük rendszerezett bemutatása, Az Oktatási Minisztérium támogatásával megvalósuló dokumentációs tevékenység elsõ eredménye a Doktori Jegyzék I. megjelenése volt. A kiadvány lehetõséget nyújtott az között doktoráltak számára, hogy egy szakmai önéletrajz keretében, amely a PhD munka részletesebb adataival és a disszertáció/kutatás ismertetésével egészült ki, személyesen bemutatkozhassanak. Ezt a szerkezetet megõrizte a Jegyzék 2000-ben megjelent második kötete, amely elsõsorban a 1999-ben fokozatot szerzetteknek teremtett alkalmat, hogy a kiadvány által a kutatók minél széles körével ismertessék meg eredményeiket. A tudományos nyilvánosság további kiterjesztésének következõ lépése a Jegyzék tartalmának internetes megjelenítése volt. Az Oktatási Minisztérium és a DOSZ honlapjáról egyaránt elérhetõ adatbázisban már tu - dományágak szerint is csoportosítva, illetve kulcsszavak segítségével könnyen kereshetõ formában találha - tók meg a doktoráltak pályájának és téziseinek összefoglalói. Az adatbázis továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk, hamarosan angol nyelven is megtekinthetõ lesz a Jegyzék tartalma az interneten, és ezáltal egy igen fontos célunk valósulhat meg: a nemzetközi tudományos színtéren való megjelenés. Mostani kiadványunkban további fejlesztéseket valósíthattunk meg: a tudományágakon belül rendszerezett tárgymutató segítségével lehet böngészni az aktuálisan elõtérbe került részterületek között, és könnyebben le - het tájékozódni a kutatások tartalmáról. A kötetet a Magyar Akkreditációs Bizottság hivatalos nyilvántartá - sából származó lista zárja, amely a 2000-es év fokozatszerzéseit tartalmazza névsorban, a tudományág és a fokozatot odaítélõ intézmény megnevezésével. Munkánk eredményessége nagyban függ természetesen maguktól a tudományos élet szereplõitõl is, hiszen az adatbázisban való szereplés önkéntes, ezért aktív közremûködést igényel a fiatal kutatóktól. Az eddigi ta - pasztalatok is azt mutatják, hogy megtérül a befektetett energia. A doktori címet szerzett kollégák egyéni kar - rierjét segíti ugyanis, ha eredményeikrõl, munkásságukról a PhD Dokumentációs Központ tevékenysége ré - vén célzottan jutnak el információk a gazdasági-társadalmi élet képviselõihez, döntéshozóihoz csakúgy, mint a tudományos élet szereplõihez. A kiadvány mellett a DOSZ egyéb kiemelt programjaival is ezt kívánja elõsegíteni. A Tavaszi Szél Konferencia évenkénti megrendezése, az újonnan kiírt publikációs pályázat, az Acta Doctorandorum megjelente - tése mind a feladatul vállalt tudományos közéletszervezés és érdekképviselet körébe tartoznak. Ezek az al - kalmak egyre inkább bebizonyítják, hogy a hazai doktori képzésben résztvevõ hallgató, oktató kollegák szá - mára képesek a szakmai tájékozódást elõsegíteni, alkalmat adni a kapcsolatépítésre, egymás munkájának megismerésére. Remélem, hogy a kiadvány most már nemcsak ígéretes, hanem bevált és hasznos eszközévé lett a magyar - országi doktori képzésnek, és olvasói bizalommal várják a további folytatást! dr. Gajda Tibor Doktoranduszok Országos Szövetsége elnök

4 4 Országos Doktori Jegyzék III. Névmutató A Almási Gábor, PhD Antos András, PhD G Gáspár Róbert, PhD Guba Zsuzsanna, PhD B Bábosik Zoltán, PhD Bagdi Enikõ, PhD Balogh Zsolt György, PhD Bánhidi Miklós, PhD Bank Klára, PhD Baranka Györgyi, PhD Baranyi Péter, PhD Bartos Huba, PhD Beck Zoltán, PhD Bencsik Miklós, PhD Berkovics Gábor, PhD Bindorffer Györgyi, PhD Bokor Zoltán, PhD Bollók Mónika, PhD Borhegyiné Holderith Noémi, PhD Büki András, PhD Gy Gyenes Károly, PhD Gyõrfy Zsuzsanna, PhD Gyurácz József, PhD H Halász Albert, PhD Halmos Csaba, PhD Hamar Pál, PhD Hanusz Árpád, PhD Harkányiné Székely Zsuzsanna, PhD Heil Bálint, PhD Herczegfalvi Ágnes, PhD Herlicska Károly, PhD Hollósy Zsolt PhD Horváth-Szováti Erika, PhD Cs Csáky Károly, PhD Cservenyák László, PhD Csete Klára, PhD Csikász-Nagy Attila, PhD Csillag Andrea Ilona, PhD Csima Ferenc, PhD Czinege László, PhD Cziva Oszkár, PhD D Deák Ágnes, PhD E Erdei Edit, PhD F Fábián Réka, PhD Farkasné Bali Papp Ágnes, PhD Fodor László, PhD Fülöp András Kristóf, PhD I Iost Norbert László, PhD K Kassai Csaba, PhD Kertész Zsófia, PhD Kiss Annamária, PhD Klivényi Péter, PhD Koltai András, PhD Koltay András, PhD Kormos József, PhD Kovács Balázs, PhD Kunvári Mónika, PhD L Lakatos Judit, PhD Ifj. Lénard László, PhD Lévai Csaba, PhD Lipcsey Elisabeth, PhD

5 Országos Doktori Jegyzék III. 5 M Madaras Lászlóné, PhD Magura Tibor, PhD Márton László, PhD Máthé Andrea, PhD Molnár Judit, PhD Molnár Katalin, PhD N N. Lõrincz Julianna, PhD Nagy Ádám, PhD Nagy Attila, PhD Nagy Janka Teodóra, PhD Nagy Zoltán András, PhD Náray Péter, PhD Németh Balázs, PhD Neszmélyi György Iván, PhD Novák Tibor, PhD P Palágyi Gábor, PhD Papp Szabolcs Imre, PhD Pénzes János, PhD Petró Rita, PhD Pinke Gyula, PhD Poszávácz László, PhD R Rátz Tamara, PhD Rózsa László, PhD S Sági Gábor, PhD Samu Erika, PhD Scheidné Nagy Tóth Erika, PhD Simon Alíz, PhD Sipõcz Péter, PhD Solymossy Péter, PhD Sovány István, PhD Sz Szabó Géza PhD Szabó Géza, PhD Szabó Tibor, PhD Szakmány György, PhD Szalay Katalin, PhD Szigetvári Péter, PhD Szilágyi Andrea, PhD Szûcs Gáspár, PhD T T. Kiss Tamás, PhD Tamás László Csaba, PhD Tatár Sándor, PhD Tikk Domonkos, PhD Timár Zoltán, PhD Tolnai Balázs, PhD Tóth József, PhD Tóth Tünde, PhD Tóth Valéria, PhD Török János, PhD V Varga Tamás, PhD Vári Erzsébet, PhD Viharos Zsolt János, PhD Vízhányó Tünde, PhD Vörösné Rada Roberta, PhD Z Zámborszky Ferenc, PhD Zay Balázs, PhD Zeke Tamás, PhD Zwickl András, PhD Zs Zsigmond Anikó, PhD Zsoldos Ibolya, PhD

6 Arcképcsarnok

7 8 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Almási Gábor, PhD Születési év: 1960 Születési hely: Szarvas Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) József Attila Tudományegyetem okleveles fizikus Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok 1987 német alapfok 1992 Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1986 ELFT Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1990 Max Planck Institut für biophysikalische Chemie, Göttingh Max Planck Társaság 1992 Max Planck Institute für Biophysikalische Chemie, Göttingh Laser Laboratorium Göttingh 1995 Laser Laboratorium Göttingh Humboldt Alapítvány Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) 1984 Pécsi Tudományegyetem, Tanárképzõ Kar Fizika Tanszék tudományos segédmunkatárs, nitrogén lézerek modellezéseû Fontosabb publikációk 1. Szatmári S., Almási G., Simon P.: Appl. Phys. B (1981) 2. G. Almási, S. Szatmári, P. Simon: Opt (1992) 3. G. Almási, S. Szatmári: Appl. Phys. B 60, (1195) 4. I.N. Ross, G. Almási, S. Szatmári: Opt. Quant. Electron (1995) 5. S. Szatmári, G. Almási, M. Feneshake, P. Simon: Appl. Phys. B63, (1996) 6. M. Feneshake, P. Simon, G. Almási, T. Nagy, S. Szatmári: Appl. Opt (1997) PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: KrF erõsítõk Doktori iskola, program: Szegedi Tudományegyetem, Fizika Témavezetõ: Dr. Szatmári Sándor Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: fizika Dolgozat címe: Ultrarövid fényimpulzusok erõsítése KrF erõsítõkben Dolgozat/kutatás ismertetése: A dolgozatban ismertetésre kerültek a szubpikszekundunes ultraibolya erõsítõk mûködési korlátait hatékonyan felszámoló erõsítési elrendezések, amelyek az off-axis erõsítési séma néven vál-

8 Országos Doktori Jegyzék III. 9 tak ismertté. Az erõsítési folyamat jellemzésére új fogalmak kerültek bevezetésre, amelyek segítségével a KrF erõsítõk széles mûködési tartományon meghaladják a korábban ismert erõsítõk jellemzõit. Tárgyszavak: ultraibolya, off-axis erõsítés, KrF

9 10 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Antos András, PhD Születési év: 1972 Születési hely: Budapest Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Budapesti Mûszaki Egyetem okl. mérnök informatikus Eötvös Loránd Tudomány Egyetem matematikus szak Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok C 1989 spanyol alapfok C 1999 Elismerések, díjak (Díjmegjelölés Év Adományozó szervezet Elismert teljesítmény) Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 1999 MOB Diákszerzõ Díja, EuroCOLT IFIP WG 1.4 cikk Köztársasági Ösztöndíj , BME VIK TDK 2. díj 1991 BME VIK BME TTTK TDK különdíj 1993 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 2. díj 1991 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 3. díj 1992 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 2. díj 1993 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 2. díj 1994 BME VIK Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) Queens Univ, Kingston, Kanada NATO, NSERC kutatás 2000 Universitat Stuttgart MÖB-DAAD szeminárium 1999 Universitat Stuttgart MÖB-DAAD szeminárium 1999 Pompeu Fabra Univ., Barcelona MÖB kutatás 1997 Pompeu Fabra Univ., Barcelona Pompeu Fabra Univ. kutatás 1996 McGill University,Montreal McGill University kutatás Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) 1998 MTA SZTAKI Info.Lab. Nempar. statisztikai kutatás Fontosabb publikációk 1. Antos A. és L. Devroye, Rawa trees, Mathematics and Computer Science: Algorithms, Trees, Combinatorics and Probabilities, Trends in Mathematics, 3-15 (Ed.: D. Gardy and A. Mokkadem) Birkhauser Verlag, Basel, Antos A., Lower bounds for the rate of convergence in nonparametric pattern recognition, Elfogadva: Theoretical Computer Science, Antos A., Györfi L. és M. Kohler, Lower bounds on the rate of convergence of nonparametric regression estimates, Journal of Statistical Planning and Inference, 83 (1):91-100, Antos A., L. Devroye és Györfi L., Lower bounds for Bayes error estimation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21: , 1999.

10 Országos Doktori Jegyzék III Antos A. és Lugosi G., Strong minimax lower bounds for learning, Machine Learning, 30:31-56, Antos A. és I. Kontoyiannis, Estimating the Entropy of Discrete Distributions, ISIT, Elfogadva. 7. Antos A., On nonparametric estimates of the expectation, Fourth Hungarian Colloquium on Limit Theorems of Probability and Statistics, Abstracts of the Talks, Balatonlelle, Hungary, 1999, 0-0. (Proceedings: készületben) 8. Antos A., Lower bounds on the rate of convergence of nonparametric pattern recognition, Computational Learning Theory: 4th European Conference, EuroCOLT 99, Proceedings, LNAI/LNCS, 1572: (szerk.: P.Fischer, H.U.Simon) Springer, Berlin, Antos A. és Lugosi G., Strong minimax lower bounds for learning, Proceedings of the Ninth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT 96), (Ed.: A.Blum, M.Kearns) Association for Computing Machinery, New York, PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Nemparaméteres statisztika Doktori iskola, program: BME VIK, Informatika Témavezetõ: Dr. Gyõrfi László Témavezetõ intézménye: BME Védés éve: 2000 Tudományág: mûszaki tudományok Dolgozat címe: Performance limits of nonparametric estimators Dolgozat/kutatás ismertetése: Az értekezés középpontjában a nemparaméteres statisztikai becslések elvi korlátai állnak. Számos eredmény ismeretes, amely garantálja a becslés konzisztenciáját illetve konvergenciasebességét növekvõ mintaszám mellett. Ezen eredmények éles voltát úgy igazolhatjuk, ha a felsõ korlátokhoz hasonló nagyságrendû alsó korlátokat bizonyítunk a legjobb becslõ legrosszabb esetre vonatkozóan. Az ilyen minimax alsó korlátoknál a rossz eloszlás változik a mintaszámmal. Az általunk vizsgált individuális alsó korlátok egy olyan fix eloszlás létezését mutatják meg, amely tetszõlegesen nagy mintaszám mellett rossz lehet. A regressziófüggvény becslés és alakfelismerés esetében egyes eloszlásosztályokra vonatkozó ismert minimax alsó korlátokat kiterjesztek individuális alsó korláttá. A várhatóérték, entrópia, kölcsönös információ és a Bayes-hiba esetére pedig bebizonyítom, hogy míg van konzisztens becslésük, univerzális konvergenciasebesség nem létezik, ami szintén individuális alsó korlátként fogható fel. Tárgyszavak: nemparaméteres, alakfelismerés, regressziófüggvény becslés, funkcionál becslés

11 12 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bábosik Zoltán, PhD Születési év: 1968 Születési hely: Budapest Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia, esztétika szakos bölcsész elõadó Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) német középfok 1995 angol szakszöveg fordítói 1997 Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) 1997 ELTE BTK Neveléstudományi Tanszéke Pedagógiai Doktori Iskolájának l. tudományos konferenciája Szabó Dezsõ pedagógiai gondolatai Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1998 tanulmányút PHARE Belgium, VDAB-központok tanulmányozása 2000 tanulmányút Világbank Angol szakképzési rendszer tanulmányozása Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mûszaki Pedagógia Tanszék adjunktus Kutatói tevékenység Recenzió Schaffhauser Franz A nevelés alanyi feltételei címû könyvérõl; tanulmány Értékközvetítés napjainkban címmel (megjelenés elõtt) Fontosabb publikációk 1. Szabó Dezsõ pedagógiai gondolatai. In: Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban, ELTE, Budapest, Reforms of the Hungarian higher education concerning integration in the first place. In: The First Steeps. New Pedagogical Bulletin. Department of Education Faculty of Arts Eötvös Loránd University, Budapest,1998. PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Az értékek történeti változásai és ezek tükrözõdése a pedagógiában Doktori iskola: ELTE BTK, Pedagógia Témavezetõ: Dr. Zrinszky László professzor Témavezetõ intézménye: ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék Védés idõpontja: 1999 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: nevelésfilozófia Dolgozat címe: Az értékek történeti változásai és ezek tükrözõdése a pedagógiában.

12 Országos Doktori Jegyzék III. 13 Dolgozat/kutatás ismertetése: Ennek a kutatásnak az egyik célja volt megvizsgálni, hogy Európán belül hogyan változott a nagyobb történelmi korszakokban az uralkodó társadalmi értékrend különös tekintettel az erkölcsi értékekre és hogyan tükrözõdött ez a mindenkori nevelésben? Emellett cél volt az érték fogalmának tisztázása, illetve az értékfilozófiai megközelítések bemutatása. Végül utolsó célként említeném a téma aktualitásainak feltárását a jelenre, valamint a nevelési-iskolai gyakorlatra vonatkozóan. Ennek keretében a dolgozat úgy érvel az iskolai értékközvetítés szükségessége mellett, hogy eközben megpróbál utat vágni, illetve egyfajta fõcsapást kialakítani napjaink meglehetõsen kaotikus értékviszonyai között. Ezzel kapcsolatban a disszertáció azt vizsgálta, hogy melyek azok az alapértékek, melyek közvetítése elõl az iskola nem térhet ki és miért? Majd felállított egy lehetséges konstrukciót, melynek egyik tényezõje a már említett alapértékek, a másik pedig az erre ráépülõ választható értékrendek. Ezen kívül a disszertáció megalkotta a pluralista értékközvetítés fogalmának egyfajta gyakorlati értelmezési lehetõségét. Végül megvizsgálta a történeti fejlõdés és a nevelés történetének összefüggéseit, mely kiterjedt a mindenkor közvetített értékekre is. Tárgyszavak: neveléstörténet, értékrend

13 14 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bagdi Enikõ, PhD Születési év: 1967 Születési hely: Szeged Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) SZOTE ÁOK általános orvos Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok 1985 orosz középfok 1999 Elismerések, díjak (Díjmegjelölés Év Adományozó szervezet Elismert teljesítmény) Kiemelt ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Elõadói díj 1. hely MPT Elõadói díj 2. hely MPT Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) TDK munka, Helyi TDK Konferencia Primer gastrointestinalis MALT lymphomák 1990 TDK Pályamunka A vékonybél malignus daganatai 1991 Regionális és Országos TDK Konferencia Primer gastrointestinalis MALT lymphomák 1991 IFMSA Cseregyakorlat EUR, Rotterdam, Holland Immunological Marker Analysis of Hematological Malignancies 1992 Regionális TDK Konferencián elõadás a fenti témából 1992 TEMPUS Individual Mobility Grant EUR, Rotterdam, Holland Molekuláris patológia 1992 Short visit EUR, Rotterdam, Holland Immunocytochemical detection of P53 protein in Barrett s esophagus Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1994 Magyar Patológusok Társasága 1995 Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság 1995 Hungarian Division of International Academy of Pathology 1994 EUR, Rotterdam, Holland EUR A study on DNA flow cytometry (2 hó) 1997 EUR, Rotterdam, Holland MÖB + NUFFIC IgHC gene rearrangement as clonal marker of B cell lymphoproliferative processes- application of PCR on routinely processed tissues (6 hó) 1998 UCL, UK TEMPUS-Phare (S_JEP ) Postgraduate training in hematopathology (diagnostic lymphoma histopathology) (1 év) 1999 UCL, UK TEMPUS-Phare (S_JEP ) Immunocytochemical detection of CD10 and bcl-6 on reactive lymphoid tissue and malignant lymphomas (1 hó) Fontosabb publikációk 1. Krenacs T, Krenacs L, Bagdi E. Diagnostic Immunocytochemistry on Durcupan (Araldite) Embedded Trephine Biopsies. J Cell Pathol 1996;1(2):83-88.

14 Országos Doktori Jegyzék III Krenacs L, Wellmann A, Sorbara L, Himmelmann AW, Bagdi E, Jaffe ES, Raffeld M. Cytotoxic Cell Antigen Expression in Anaplastic Large Cell Lymphomas of T- and Null-Cell Type and Hodgkin s Disease: Evidence for Distinct Cellular Origin. Blood 1997;89: Krenacs L, Himmelmann AW, Quintanilla-Martinez L, Fest T, Riva A, Wellmann A, Bagdi E, Kehrl JH, Jaffe ES, Raffeld M. Transcription factor B-cell-specific activator protein (BSAP) is differentially expressed in B-cells and in subsets of B-cell lymphomas. Blood 1998; 92(4): Bagdi E. Diagnostic lymphoma immunohistochemistry: new antibodies effective on formalinfixed routinely processed paraffin-embedded sections. J Cell Pathol 1998;2: Bagdi E, Diss TC, Munson P, Isaacson PG. Mucosal intraepithelial lymphocytes in enteropathy associated T-cell lymphoma, ulcerative jejunitis and refractory celiac disease constitute a neoplastic population. Blood 1999 July 1;94(1): Dogan A, Bagdi E, Munson P, Isaacson PG. CD10 and bcl-6 expression in paraffin sections of normal lymphoid tissue and B-cell lymphomas. Am J Surg Path 2000 Jun;24(6): Bagdi E, Krenacs L, Krenacs T, Miller K, Isaacson PG. Follicular dendritic cells in reactive and neoplastic lymphoid tissues: a re-evaluation of staining patterns of CD21, CD23 and CD35 antigens in paraffin sections after wet-heat induced epitope retrieval. Accepted to Appl Imm Mol Morph Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) SZOTE Patológiai Intézet TDK tag, demonstrátor SZOTE Patológiai Intézet egyetemi gyakornok 1995 MPT Kongresszus, Szervezõ Bizottság Titkára 1995 A TEMPUS-Phare Joint European Projectek (S_JEP ) és (S_JEP ) adminisztrátora 1997 SZTE Patológiai Intézet, egyetemi tanársegéd PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Diagnosztikus immunhisztokémia a hematopatológiában Doktori iskola: Szegedi Tudományegyetem Vezetõje, fokozata: Prof. Dr. Dobozi Attila, akadémikus Témavezetõ és fokozata: Prof. Dr. Varga Gyula, kandidátus Témavezetõ intézménye: SZTE II. Belgyógyászati Klinika Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Dolgozat címe: Modern immunomorphological methods in diagnostic haematopathology Dolgozat/kutatás ismertetése: Comprehensive immunohistochemical (IH) evaluation of haematological disorders was performed on routinely processed paraffin- or plastic embedded tissues. The use of the modern antigen retrieval techniques resulted in good antigen localisation and high reproducibility. We used paraffin embedded lymphoid tissues and epoxy resin-embedded bone marrow samples. The immunomorphological diagnosis of a wide spectrum of hematological disorders have benefitted from the new antigen retrieval methods, especially the bone marrow disorders, the LG BCLs, the ALCL/HD and the EATL/CD. These advances contributed to the accuracy of the routine haematopathological diagnosis, which is essential in the patient s management. Hasznosulások: Rutin diagnosztika Tárgyszavak: Hematopatológia, immunhisztokémia, antigén feltárás, lymphoma, leukémia

15 16 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Balogh Zsolt György, PhD Születési év: 1963 Születési hely: Pápa Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar programozó matematikus Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok 1990 német alapfok C 1998 Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) 1985 A politikai hatalom szerkezete és dinamikája TDK dolgozat Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1994 Jogi Informatikai Társaság 1993 British and Irish Legal Education Technology Association 1995 International Association for Artificial Intelligence and Law 1996 International Advisory Board of International Review of Law, Computers and Technology Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1993 University of Warwick (Coventry, UK) FEFA kutatás 1994 University of Warwick (Coventry, UK) FEFA kutatás 1996 European University Institute (Firenze, Italy) Tempus kutatás 1997 University of Nottingham (UK) Tempus kutatás Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) 1988 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs egyetemi tanársegéd Számítástechnikai és jogi informatika oktatása 1993 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs egyetemi adjunktus, a Jogi Informatikai Csoport vezetõje Számítástechnika és jogi informatika oktatása Fontosabb publikációk 1. Jogi informatika. (egyetemi tankönyv) Dialóg Campus Kiadó, Pécs, p Information Technology in Law in Hungary. In: Law Teechnology Journal Vol. 3. No pp Coventry 3. Electronic Seminar for Law Students. In: Substantive Technology in the Law School pp Paris 4. A jogi informatika helyzete Magyarországon. In: Magyar Közigazgatás december, pp

16 Országos Doktori Jegyzék III Gondolatok a jogi informatika jellegérõl és feladatairól. In: Jogtudományi Közlöny május, pp Az adatvédelmi törvény fejlesztésének kérdései: In: Jogtudományi Közlöny június, pp Az ingó jelzálog nyilvántartás adatvédelmi kérdéseirõl. In: Közjegyzõk Közlönye sz. pp Az informatika alapjai joghallgatók számára. (oktatási segédanyag) JPTE ÁJK, Pécs, p A jogi informatika válogatott fejezetei. (egyetemi jegyzet) JPTE ÁJK, Pécs, p Jogügyletek a hálózaton: az elektronikus kereskedelem. Jura JPTE Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Lapja. VI. évf szám, Pécs, pp PhD munka Kutatási téma: Az információs társadalom jogi szabályozása Doktori iskola, program: A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében vezetõje: Dr. Kiss László, egyetemi tanár Témavezetõ: Dr. Kengyel Miklós, egyetemi tanár Témavezetõ intézménye: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: állam- és jogtudomány Dolgozat címe: Az információs társadalom keretei Tárgyszavak: adatvédelem, informácószabadság, szoftverek szerzõi jogi védelme, számítógépes bûnözés, információs társadalom, számítógép hálózatok, távközlés

17 18 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bánhidi Miklós, PhD Születési év: 1957 Születési hely: Pápa Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Pécsi Tanárképzõ Fõiskola ált. iskolai orosz-testnevelés szakos tanár Magyar Testnevelési Fõiskola középiskolai testnevelõ tanár Magyar Testnevelési Fõiskola tenisz szakedzõ Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) orosz felsõfok 1980; német középfok 1983; angol Elismerések, díjak (Díjmegjelölés Év Adományozó szervezet Elismert teljesítmény) 1980 A szocialista testkultúráért emlékplakett Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) 1979 Országos TDK (nívódíj): Egy sablon készítése az ember súlypontjának meghatározásához 1982 Nemzetközi TDK (3. díj): A sportnyelv helye és szerepe a sport és testnevelés módszertanában Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1999 Coimbra Network for Physical Education and Sport Science 1993 Pécsi Akadémia Bizottság 1990 United Games of Nations International, alelnök 1988 Magyar Testnevelõtanárok Egyesülete, tag Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) Magyar Testnevelési Fõiskola tudományos segédmunkatárs Zentai Utcai Általános Iskola (Székesfehérvár) általános iskolai tanár Janus Pannonius Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet (Pécs) egy. adjunktus Újpesti Dózsa (Budapest), Videoton (Székesfehérvár), Pécsi Spartacus (Pécs) tenisz szakedzõ United Games Magyarországi Egyesülete projektvezetõ Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés és Sporttudományi Intézet Fontosabb publikációk 1. Bánhidi M. (1989) Az iskolai testnevelés és sport feltételrendszerének szerepe a 7-18 éves magyar fiatalok motoros képességeinek változásaiban. Doktori értekezés Pécs-Budapest. 2. Bánhidi M. (1990) éves tanulók testi teljesítõképessége változásainak problematikus életkori szakaszai egy regionális vizsgálat tükrében. In: Az emberi erõforrások fejlesztése. Gáspár L. ed. Pécs, Bánhidi M. B. Csapó Á. (1996): Sitten und Bräuche in der Osterzeit in Deutschtewel. United Games Magyarországi Egyesülete kiadványa, Pápa 1-47.

18 Országos Doktori Jegyzék III Bánhidi M. Farkas J. (1998): A sportföldrajz alapjai. In: Általános társadalomföldrajz. Tóth J. Vuics T. eds. Dialóg Campus Kiadó in press 5. Klautzer G. Bánhidi M. (1991): A hazai sportélet várható változásai a nyugati sportfejlõdési tendenciák tükrében. A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei. 1, Bánhidi M. Ihász F. (1994): A játék és a kreativitás. Nemzetközi játéktalálkozó és tudományos konferencia kiadványa, Gyõr, Bánhidi, M. (1995): Changes of different energetic level at the participants during the exchange programme. Handbook of CWY International Youth Exchanges, Vancouver Bánhidi M. Molnár F. (1997): Az informatika-oktatás lehetõségei a testnevelõ tanárképzésben. PAB Sporttudományi Munkabizottságának tudományos közleményei. MOTIO BT. Pécs, Bánhidi M. (1999): Geographical Aspects of the Hungarian Sport. Movement and Health International Conference Olomouc, konferencia kiadvány in press 10. Bánhidi M. (1999): Non Competitive Games for International Interactions. Non Competitive Games and Sport for Special Goals. International Conference. Pécs, konferencia kiadvány in press PhD munka PhD idõszak évszámai: ; Kutatási téma: Sportföldrajz Doktori iskola: JPTE Földrajzi Intézete, Pécs Témavezetõ és fokozata: Prof. Dr. Tóth József földrajz tudomány doktora Témavezetõ intézménye: JPTE Földrajzi Intézete Védés idõpontja: 2000; Fokozat minõsítése: cum laude; Tudományág: földrajztudomány Dolgozat címe: A földrajzi környezet jellemzõ tényezõi különbözõ országok sporteredményességében. Dolgozat/kutatás ismertetése: A földrajz- és a sporttudomány közös kérdésfeltevései mentén célunk az volt, hogy különbözõ földrajzi régiók sportszférája közötti eltéréseket vizsgáljuk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy különbözõ földrajzi környezetben miként változnak a sport eredményességi mutatói, amelyek utalhatnak a kölcsönös befolyásoltság mértékére. Vizsgálatunk során párhuzamba állítottuk mind a földrajzi, mind pedig a sporteredményességre utaló adatokat, melyeket saját vizsgálati adatokkal, ill. személyes tapasztalatokkal egészítettünk ki. Az eredményeink azt igazolták, hogy a nemzetközi és a hazai sportéletben kialakult eltérések mögött felfedezhetõk a kontinensek, országok és régiók földrajzi környezetét jellemzõ paraméterek. Az élsportban lévõ eredményesség (világcsúcsok, világbajnokságok) változásai a földrajzi környezetet jellemzõ társadalmi, gazdasági, természeti, infrastrukturális szférák területi eltéréseihez kapcsolhatók. Egyes sportágak statisztikai adatai alapján a nemzetközi sportéletben azok az országok, régiók a sikeresebbek, ahol a földrajzi környezet mutatói jobbak, illetve ahol a társadalmi célok között kiemelt helyet kapnak a sportértékek. A sportágak kialakulása és fejlõdése szorosan kötõdött eleinte a természeti erõk legyõzéséhez, a földrajzi távolságok sikeresebb leküzdéséhez, késõbbiekben a teljesítõképesség minél magasabb szintre jutásához, a lokális és globális megmérettetéshez. A sportélet nemzetközi kiterjedésében nagy szerepet játszottak a globalizációs folyamatok (közlekedés, nemzetközi diplomácia, kereskedelem fejlõdése), amelyek felgyorsították a versenyrendszerek, a sportszergyártás, valamint a sportkereskedelem szférájának fejlõdését, elõsegítve az országok közötti egyéb irányú kapcsolatok elindítását. Ugyanakkor gátló tényezõknek tarthatjuk a globális világproblémák megjelenését: demográfiai, a népegészségügyi, valamint a környezet szennyezettségi változásokat. A sportélet gazdaságfüggõsége az egész világon jelentõssé vált, amely folyamatosan növekszik. A magyar sportélet kialakulásában és fejlõdésében felfedezhetõ a társadalmi-gazdasági centralizáltság, miszerint az urbanizációs folyamatok mentén lévõ népességgyarapodás, gazdasági központok létrejötte nagymértékben segítette a sportágak megerõsödését, fõvárosi, (nagyvárosi) egyesületek vezetõ szerepének kialakulását. Ennek hátterében ismertek a területenként eltérõ infrastrukturális eltérések, ugyanakkor nem jellemzõ az utánpótlás bázist nyújtó fiatalok motoros képességei területi eltérései. Tárgyszavak: sport, sporteredményesség, földrajzi régiók

19 20 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bank Klára, PhD Születési év: 1953 Születési hely: Dombóvár Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) József Attila Tudományegyetem, Szeged matematika-földrajz szakos középiskolai tanár József Attila Tudományegyetem, Szeged 1980 egyetemi doktor Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) orosz középfok C 1982 angol alapfok C 1998 Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1999 Pécsi Akadémiai Bizottság Területfejlesztés és környezetvédelem Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1996 Nyugat-Európai tanulmányút (2 hét) Phare Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) József Attila Tudományegyetem, Szeged tudományos segédmunkatárs Népesség- és településföldrajz József Attila Tudományegyetem, Szeged tudományos munkatárs Népesség- és településföldrajz 1992 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs egyetemi adjunktus Népesség- és településföldrajz, Energiagazdálkodás Fontosabb publikációk 1. Bank K.: Energia a világgazdaságban. In: Válogatott fejezetek a társadalomföldrajz körébõl. (szerk. Golobics P. Tóth J.) JPTE TTK, Pécs, Bank K. Rudl J.: Die Rolle der Steinkohle von Mecsek Gebirge in der Stadtentwicklung von Pécs/Fünfkirchen. In: Városok, vonzáskörzetek, határmenti térségek. (szerk. Aubert A.) JPTE TTK, Pécs, Bank K.: Energia a világgazdaságban. In: Válogatott fejezetek a társadalomföldrajz körébõl. (szerk. Golobics P. Tóth J.) JPTE TTK, Pécs, Bank K.: Dilemmák a XX. sz. végének energiagazdaságában. (Földrajzi Kaleidoszkóp: Tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. születésnapjára) Pécs Szeged, JPTE TTK JATE TTK Bank K.: Cutting down the coal-mining in the Mecsek Hills, focusing on the communal energy consumption in Pécs and its neighbouring area. Internat. Conf JPTE: Land-reclamation and Rehabilitation in the Mecsek Hills and in the Black Country of England. (szerk. Göõz L. Korponai) 6. Bank K.: Új energiagazdasági perspektívák változó geokörnyezeti nézõpont. In: A geokörnyezet szerepe a területfejlesztéstõl a településrendezésig. Szeged, (szerk. Kaszab I.)

20 Országos Doktori Jegyzék III Bank K.: A primer energiaforrások változó szerepe az Európai Unióban. Földrajzi Közlemények. Budapest (megjelenés alatt) 8. Bank K.: Energiagazdaságunk fõbb kérdései. In: Társadalom és átalakulás (szerk. Tésits R. Tóth J.) Pécs (megjelenés alatt) 9. Bank K. Rudl J. Tésits R.: Demográfiai viszonyok a Dé-Dunántúlon. Változó környezetünk: Tiszteletkötet Fodor István professzor 60. születésnapjára (szerk. Tóth J. Wilhelm Z.) JPTE Földrajzi Intézete és az MTA RKK DTI, Pécs, Bank K.: A szén szerepe a XX. század végén, különös tekintettel az Európai Unió országaira. In: Területfejlesztés regionális kutatások: Tiszteletkötet Tóth József professzor 60. születésnapjára (szerk. Lovász Gy. Szabó G.) JPTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Energiagazdálkodás kérdései Doktori iskola, program: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái vezetõje: Dr. Tóth József, DSc Témavezetõ: Dr. Tóth József, DSc Témavezetõ intézménye: JPTE Földrajzi Intézet Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: földrajztudomány Dolgozat címe: A primer energiaforrások változó szerepe az Európai Unió országainak energiagazdaságában Dolgozat/kutatás ismertetése: Az energiagazdálkodás gondjai a legfontosabb társadalmi-gazdasági kérdések sorába tartoznak a XX. sz. végén is. Azok a természeti erõforrások, amelyek az energiaátalakítás kiindulási pontjai voltak napjainkig, a korábbi hasznosítási módszerek valamint a várható igénynövekedési trendek mellett aligha biztosíthatják zavartalanul az emberiség jövõbeni szükségleteinek kielégítését. Európa nyugati felén a hazai energiaforrások szûkössége és a környezetszennyezési gondok szaporodása ellenére is sikeres energiagazdasági modell valósult meg. Az értekezés áttekinti az utóbbi fél évszázadban zajló fejleményeket, rendszerezi az energiafelhasználás szerkezetének átalakulását az országos adatok alapján és a tizenötök együttes adatára is. A természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági hajtóerõk együttes megfigyelésével jut el az energiagazdaság megújulási lehetõségének és a racionális elõrelépés esélyeinek a bemutatásához, amely jól hasznosítható a nyugat-európai integrációhoz kapcsolódni szándékozó magyar energiagazdaság jövõképének formálásához is. Tárgyszavak: energiaellátás, energiagazdálkodás, természeti erõforrások, környezetszennyezés

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences. Baranyi Péter

Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences. Baranyi Péter Japán n a felkelő kutatás országa Baranyi Péter 1970-ben születtem Kalocsán 1976 1984 Vén József Általános iskola, Kalocsa 1984 1988 Kecskeméti Piarista Gimnázium 1988 1989 Katonai szolgálat a kecskeméti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK:

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: KÉPZETTSÉG: Születési hely és idő: Debrecen, 1973. 11. 03. Állampolgárság: magyar Email: szilagyi@math.bme.hu Honlap: www.math.bme.hu/~szilagyi 1992 1997:

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ -

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Születési hely, idő: Salgótarján, 1978. 06. 13. Anyja neve: Prezenszki Erzsébet Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Tanulmányok: 2002-2006: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626.

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626. Dr. M o s o n P é t e r matematikus, oktatási szakember Önéletrajz (2015. szeptember 3.) Moson Péter Sz.: Budapest, 1949. szeptember 23. Lakás: 1119 Budapest, Rátz László utca 52. Telefon/fax: 36-1-2055488.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Prof. Dr. Terdik György

Szakmai önéletrajz Prof. Dr. Terdik György Szakmai önéletrajz Prof. Dr. Terdik György Végzettségem: MTA doktora, (D.Sc.) 2006 Habilitáció 1999, KLTE Mat. Tud. Kandidátusa, 1981 Leningrád, honosítás 1982, PhD 1996, KLTE Természettudományok Doktora,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Oroszlán u. 4. Szeged H6720. mandi.yvette@med.u-szeged.hu. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Oroszlán u. 4. Szeged H6720. mandi.yvette@med.u-szeged.hu. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr Mándi Yvette Cím(ek) Oroszlán u. 4. Szeged H6720 Telefonszám(ok) +36 62 545 115 Mobil: +36 20 326 5569 Fax(ok) +36 62 545 113 E-mail(ek) mandi.yvette@med.u-szeged.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml Szakmai önéletrajz 1.1 Személyes adatok: Nevem: Kovács Edith Alice Születési idő, hely: 1971.05.18, Arad Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSE m á j u s 2 3.

KÖZGYŰLÉSE m á j u s 2 3. A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 1 8 7. KÖZGYŰLÉSE 2 0 1 6. m á j u s 2 3. Külső Tagok Fóruma 2016. május 3. Külső Tagok Fóruma 2016. május 3. ,Nyugaton a helyzet - sokat változott Szabó

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a nano-porok kutatócsoport vezetőjének tudományos önéletrajza Dr. Kaptay György Születési idő,

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika)

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika) Matyusz Zsolt adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2004 BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika;

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben