Országos Doktori Jegyzék III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Doktori Jegyzék III."

Átírás

1 Országos Doktori Jegyzék III. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2001

2 A kiadvány megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta. ISSN

3 Országos Doktori Jegyzék III. 3 Kedves Kollegák! Örömmel ajánlom figyelmükbe az Országos Doktori Jegyzék új kötetét, amely hagyományosan a fiatal tudományos kutatók és doktoranduszok Tavaszi Szél elnevezésû konferenciájának idejére jelentet meg a Doktoranduszok Országos Szövetsége, immár harmadszor. Ez a harmadszori megjelenés jelzi: kiadványsorozattá vált 1998-as kezdeményezésünk. Ennek akkori újdonsága szorosan összefüggött a doktori képzés magyarországi elindulásával, hiszen 1993-tól visszakerült az egyetemek illetékességébe a tudományos továbbképzés és a fokozat odaítélésének joga. A doktori iskolákban, kutató mûhelyekben folyó munka egyik kézzelfogható eredménye maga a doktori disszertáció, a tudományos fokozat elnyerése. A fokozatszerzés tényérõl a Magyar Akkreditációs Bizottság hivatalos nyilvántar - tást vezet, azonban a végzett szakmai munka rendszeres dokumentálása, nyomon követése országos szinten hiányzott. Erre a helyzetre kínált megoldást a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), amikor az Országos Doktori és Habilitációs Tanács kezdeményezésére 1998-ban létre hozta a PhD Dokumentációs Központot. A Központ feladatát az alapítók abban fogalmazták meg, hogy adatgyûjtõ, rendszerezõ munkája eredménye - képpen a tudományos teljesítményt tükrözõ, részletes adatbázist alakítson ki a PhD és DLA fokozatot szer - zett körében, amivel lehetõvé válik szakmai teljesítményük rendszerezett bemutatása, Az Oktatási Minisztérium támogatásával megvalósuló dokumentációs tevékenység elsõ eredménye a Doktori Jegyzék I. megjelenése volt. A kiadvány lehetõséget nyújtott az között doktoráltak számára, hogy egy szakmai önéletrajz keretében, amely a PhD munka részletesebb adataival és a disszertáció/kutatás ismertetésével egészült ki, személyesen bemutatkozhassanak. Ezt a szerkezetet megõrizte a Jegyzék 2000-ben megjelent második kötete, amely elsõsorban a 1999-ben fokozatot szerzetteknek teremtett alkalmat, hogy a kiadvány által a kutatók minél széles körével ismertessék meg eredményeiket. A tudományos nyilvánosság további kiterjesztésének következõ lépése a Jegyzék tartalmának internetes megjelenítése volt. Az Oktatási Minisztérium és a DOSZ honlapjáról egyaránt elérhetõ adatbázisban már tu - dományágak szerint is csoportosítva, illetve kulcsszavak segítségével könnyen kereshetõ formában találha - tók meg a doktoráltak pályájának és téziseinek összefoglalói. Az adatbázis továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozunk, hamarosan angol nyelven is megtekinthetõ lesz a Jegyzék tartalma az interneten, és ezáltal egy igen fontos célunk valósulhat meg: a nemzetközi tudományos színtéren való megjelenés. Mostani kiadványunkban további fejlesztéseket valósíthattunk meg: a tudományágakon belül rendszerezett tárgymutató segítségével lehet böngészni az aktuálisan elõtérbe került részterületek között, és könnyebben le - het tájékozódni a kutatások tartalmáról. A kötetet a Magyar Akkreditációs Bizottság hivatalos nyilvántartá - sából származó lista zárja, amely a 2000-es év fokozatszerzéseit tartalmazza névsorban, a tudományág és a fokozatot odaítélõ intézmény megnevezésével. Munkánk eredményessége nagyban függ természetesen maguktól a tudományos élet szereplõitõl is, hiszen az adatbázisban való szereplés önkéntes, ezért aktív közremûködést igényel a fiatal kutatóktól. Az eddigi ta - pasztalatok is azt mutatják, hogy megtérül a befektetett energia. A doktori címet szerzett kollégák egyéni kar - rierjét segíti ugyanis, ha eredményeikrõl, munkásságukról a PhD Dokumentációs Központ tevékenysége ré - vén célzottan jutnak el információk a gazdasági-társadalmi élet képviselõihez, döntéshozóihoz csakúgy, mint a tudományos élet szereplõihez. A kiadvány mellett a DOSZ egyéb kiemelt programjaival is ezt kívánja elõsegíteni. A Tavaszi Szél Konferencia évenkénti megrendezése, az újonnan kiírt publikációs pályázat, az Acta Doctorandorum megjelente - tése mind a feladatul vállalt tudományos közéletszervezés és érdekképviselet körébe tartoznak. Ezek az al - kalmak egyre inkább bebizonyítják, hogy a hazai doktori képzésben résztvevõ hallgató, oktató kollegák szá - mára képesek a szakmai tájékozódást elõsegíteni, alkalmat adni a kapcsolatépítésre, egymás munkájának megismerésére. Remélem, hogy a kiadvány most már nemcsak ígéretes, hanem bevált és hasznos eszközévé lett a magyar - országi doktori képzésnek, és olvasói bizalommal várják a további folytatást! dr. Gajda Tibor Doktoranduszok Országos Szövetsége elnök

4 4 Országos Doktori Jegyzék III. Névmutató A Almási Gábor, PhD Antos András, PhD G Gáspár Róbert, PhD Guba Zsuzsanna, PhD B Bábosik Zoltán, PhD Bagdi Enikõ, PhD Balogh Zsolt György, PhD Bánhidi Miklós, PhD Bank Klára, PhD Baranka Györgyi, PhD Baranyi Péter, PhD Bartos Huba, PhD Beck Zoltán, PhD Bencsik Miklós, PhD Berkovics Gábor, PhD Bindorffer Györgyi, PhD Bokor Zoltán, PhD Bollók Mónika, PhD Borhegyiné Holderith Noémi, PhD Büki András, PhD Gy Gyenes Károly, PhD Gyõrfy Zsuzsanna, PhD Gyurácz József, PhD H Halász Albert, PhD Halmos Csaba, PhD Hamar Pál, PhD Hanusz Árpád, PhD Harkányiné Székely Zsuzsanna, PhD Heil Bálint, PhD Herczegfalvi Ágnes, PhD Herlicska Károly, PhD Hollósy Zsolt PhD Horváth-Szováti Erika, PhD Cs Csáky Károly, PhD Cservenyák László, PhD Csete Klára, PhD Csikász-Nagy Attila, PhD Csillag Andrea Ilona, PhD Csima Ferenc, PhD Czinege László, PhD Cziva Oszkár, PhD D Deák Ágnes, PhD E Erdei Edit, PhD F Fábián Réka, PhD Farkasné Bali Papp Ágnes, PhD Fodor László, PhD Fülöp András Kristóf, PhD I Iost Norbert László, PhD K Kassai Csaba, PhD Kertész Zsófia, PhD Kiss Annamária, PhD Klivényi Péter, PhD Koltai András, PhD Koltay András, PhD Kormos József, PhD Kovács Balázs, PhD Kunvári Mónika, PhD L Lakatos Judit, PhD Ifj. Lénard László, PhD Lévai Csaba, PhD Lipcsey Elisabeth, PhD

5 Országos Doktori Jegyzék III. 5 M Madaras Lászlóné, PhD Magura Tibor, PhD Márton László, PhD Máthé Andrea, PhD Molnár Judit, PhD Molnár Katalin, PhD N N. Lõrincz Julianna, PhD Nagy Ádám, PhD Nagy Attila, PhD Nagy Janka Teodóra, PhD Nagy Zoltán András, PhD Náray Péter, PhD Németh Balázs, PhD Neszmélyi György Iván, PhD Novák Tibor, PhD P Palágyi Gábor, PhD Papp Szabolcs Imre, PhD Pénzes János, PhD Petró Rita, PhD Pinke Gyula, PhD Poszávácz László, PhD R Rátz Tamara, PhD Rózsa László, PhD S Sági Gábor, PhD Samu Erika, PhD Scheidné Nagy Tóth Erika, PhD Simon Alíz, PhD Sipõcz Péter, PhD Solymossy Péter, PhD Sovány István, PhD Sz Szabó Géza PhD Szabó Géza, PhD Szabó Tibor, PhD Szakmány György, PhD Szalay Katalin, PhD Szigetvári Péter, PhD Szilágyi Andrea, PhD Szûcs Gáspár, PhD T T. Kiss Tamás, PhD Tamás László Csaba, PhD Tatár Sándor, PhD Tikk Domonkos, PhD Timár Zoltán, PhD Tolnai Balázs, PhD Tóth József, PhD Tóth Tünde, PhD Tóth Valéria, PhD Török János, PhD V Varga Tamás, PhD Vári Erzsébet, PhD Viharos Zsolt János, PhD Vízhányó Tünde, PhD Vörösné Rada Roberta, PhD Z Zámborszky Ferenc, PhD Zay Balázs, PhD Zeke Tamás, PhD Zwickl András, PhD Zs Zsigmond Anikó, PhD Zsoldos Ibolya, PhD

6 Arcképcsarnok

7 8 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Almási Gábor, PhD Születési év: 1960 Születési hely: Szarvas Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) József Attila Tudományegyetem okleveles fizikus Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok 1987 német alapfok 1992 Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1986 ELFT Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1990 Max Planck Institut für biophysikalische Chemie, Göttingh Max Planck Társaság 1992 Max Planck Institute für Biophysikalische Chemie, Göttingh Laser Laboratorium Göttingh 1995 Laser Laboratorium Göttingh Humboldt Alapítvány Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) 1984 Pécsi Tudományegyetem, Tanárképzõ Kar Fizika Tanszék tudományos segédmunkatárs, nitrogén lézerek modellezéseû Fontosabb publikációk 1. Szatmári S., Almási G., Simon P.: Appl. Phys. B (1981) 2. G. Almási, S. Szatmári, P. Simon: Opt (1992) 3. G. Almási, S. Szatmári: Appl. Phys. B 60, (1195) 4. I.N. Ross, G. Almási, S. Szatmári: Opt. Quant. Electron (1995) 5. S. Szatmári, G. Almási, M. Feneshake, P. Simon: Appl. Phys. B63, (1996) 6. M. Feneshake, P. Simon, G. Almási, T. Nagy, S. Szatmári: Appl. Opt (1997) PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: KrF erõsítõk Doktori iskola, program: Szegedi Tudományegyetem, Fizika Témavezetõ: Dr. Szatmári Sándor Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: fizika Dolgozat címe: Ultrarövid fényimpulzusok erõsítése KrF erõsítõkben Dolgozat/kutatás ismertetése: A dolgozatban ismertetésre kerültek a szubpikszekundunes ultraibolya erõsítõk mûködési korlátait hatékonyan felszámoló erõsítési elrendezések, amelyek az off-axis erõsítési séma néven vál-

8 Országos Doktori Jegyzék III. 9 tak ismertté. Az erõsítési folyamat jellemzésére új fogalmak kerültek bevezetésre, amelyek segítségével a KrF erõsítõk széles mûködési tartományon meghaladják a korábban ismert erõsítõk jellemzõit. Tárgyszavak: ultraibolya, off-axis erõsítés, KrF

9 10 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Antos András, PhD Születési év: 1972 Születési hely: Budapest Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Budapesti Mûszaki Egyetem okl. mérnök informatikus Eötvös Loránd Tudomány Egyetem matematikus szak Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok C 1989 spanyol alapfok C 1999 Elismerések, díjak (Díjmegjelölés Év Adományozó szervezet Elismert teljesítmény) Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 1999 MOB Diákszerzõ Díja, EuroCOLT IFIP WG 1.4 cikk Köztársasági Ösztöndíj , BME VIK TDK 2. díj 1991 BME VIK BME TTTK TDK különdíj 1993 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 2. díj 1991 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 3. díj 1992 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 2. díj 1993 BME VIK BME VIK Mat. Versenye 2. díj 1994 BME VIK Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) Queens Univ, Kingston, Kanada NATO, NSERC kutatás 2000 Universitat Stuttgart MÖB-DAAD szeminárium 1999 Universitat Stuttgart MÖB-DAAD szeminárium 1999 Pompeu Fabra Univ., Barcelona MÖB kutatás 1997 Pompeu Fabra Univ., Barcelona Pompeu Fabra Univ. kutatás 1996 McGill University,Montreal McGill University kutatás Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) 1998 MTA SZTAKI Info.Lab. Nempar. statisztikai kutatás Fontosabb publikációk 1. Antos A. és L. Devroye, Rawa trees, Mathematics and Computer Science: Algorithms, Trees, Combinatorics and Probabilities, Trends in Mathematics, 3-15 (Ed.: D. Gardy and A. Mokkadem) Birkhauser Verlag, Basel, Antos A., Lower bounds for the rate of convergence in nonparametric pattern recognition, Elfogadva: Theoretical Computer Science, Antos A., Györfi L. és M. Kohler, Lower bounds on the rate of convergence of nonparametric regression estimates, Journal of Statistical Planning and Inference, 83 (1):91-100, Antos A., L. Devroye és Györfi L., Lower bounds for Bayes error estimation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21: , 1999.

10 Országos Doktori Jegyzék III Antos A. és Lugosi G., Strong minimax lower bounds for learning, Machine Learning, 30:31-56, Antos A. és I. Kontoyiannis, Estimating the Entropy of Discrete Distributions, ISIT, Elfogadva. 7. Antos A., On nonparametric estimates of the expectation, Fourth Hungarian Colloquium on Limit Theorems of Probability and Statistics, Abstracts of the Talks, Balatonlelle, Hungary, 1999, 0-0. (Proceedings: készületben) 8. Antos A., Lower bounds on the rate of convergence of nonparametric pattern recognition, Computational Learning Theory: 4th European Conference, EuroCOLT 99, Proceedings, LNAI/LNCS, 1572: (szerk.: P.Fischer, H.U.Simon) Springer, Berlin, Antos A. és Lugosi G., Strong minimax lower bounds for learning, Proceedings of the Ninth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT 96), (Ed.: A.Blum, M.Kearns) Association for Computing Machinery, New York, PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Nemparaméteres statisztika Doktori iskola, program: BME VIK, Informatika Témavezetõ: Dr. Gyõrfi László Témavezetõ intézménye: BME Védés éve: 2000 Tudományág: mûszaki tudományok Dolgozat címe: Performance limits of nonparametric estimators Dolgozat/kutatás ismertetése: Az értekezés középpontjában a nemparaméteres statisztikai becslések elvi korlátai állnak. Számos eredmény ismeretes, amely garantálja a becslés konzisztenciáját illetve konvergenciasebességét növekvõ mintaszám mellett. Ezen eredmények éles voltát úgy igazolhatjuk, ha a felsõ korlátokhoz hasonló nagyságrendû alsó korlátokat bizonyítunk a legjobb becslõ legrosszabb esetre vonatkozóan. Az ilyen minimax alsó korlátoknál a rossz eloszlás változik a mintaszámmal. Az általunk vizsgált individuális alsó korlátok egy olyan fix eloszlás létezését mutatják meg, amely tetszõlegesen nagy mintaszám mellett rossz lehet. A regressziófüggvény becslés és alakfelismerés esetében egyes eloszlásosztályokra vonatkozó ismert minimax alsó korlátokat kiterjesztek individuális alsó korláttá. A várhatóérték, entrópia, kölcsönös információ és a Bayes-hiba esetére pedig bebizonyítom, hogy míg van konzisztens becslésük, univerzális konvergenciasebesség nem létezik, ami szintén individuális alsó korlátként fogható fel. Tárgyszavak: nemparaméteres, alakfelismerés, regressziófüggvény becslés, funkcionál becslés

11 12 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bábosik Zoltán, PhD Születési év: 1968 Születési hely: Budapest Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia, esztétika szakos bölcsész elõadó Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) német középfok 1995 angol szakszöveg fordítói 1997 Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) 1997 ELTE BTK Neveléstudományi Tanszéke Pedagógiai Doktori Iskolájának l. tudományos konferenciája Szabó Dezsõ pedagógiai gondolatai Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1998 tanulmányút PHARE Belgium, VDAB-központok tanulmányozása 2000 tanulmányút Világbank Angol szakképzési rendszer tanulmányozása Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mûszaki Pedagógia Tanszék adjunktus Kutatói tevékenység Recenzió Schaffhauser Franz A nevelés alanyi feltételei címû könyvérõl; tanulmány Értékközvetítés napjainkban címmel (megjelenés elõtt) Fontosabb publikációk 1. Szabó Dezsõ pedagógiai gondolatai. In: Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban, ELTE, Budapest, Reforms of the Hungarian higher education concerning integration in the first place. In: The First Steeps. New Pedagogical Bulletin. Department of Education Faculty of Arts Eötvös Loránd University, Budapest,1998. PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Az értékek történeti változásai és ezek tükrözõdése a pedagógiában Doktori iskola: ELTE BTK, Pedagógia Témavezetõ: Dr. Zrinszky László professzor Témavezetõ intézménye: ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék Védés idõpontja: 1999 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: nevelésfilozófia Dolgozat címe: Az értékek történeti változásai és ezek tükrözõdése a pedagógiában.

12 Országos Doktori Jegyzék III. 13 Dolgozat/kutatás ismertetése: Ennek a kutatásnak az egyik célja volt megvizsgálni, hogy Európán belül hogyan változott a nagyobb történelmi korszakokban az uralkodó társadalmi értékrend különös tekintettel az erkölcsi értékekre és hogyan tükrözõdött ez a mindenkori nevelésben? Emellett cél volt az érték fogalmának tisztázása, illetve az értékfilozófiai megközelítések bemutatása. Végül utolsó célként említeném a téma aktualitásainak feltárását a jelenre, valamint a nevelési-iskolai gyakorlatra vonatkozóan. Ennek keretében a dolgozat úgy érvel az iskolai értékközvetítés szükségessége mellett, hogy eközben megpróbál utat vágni, illetve egyfajta fõcsapást kialakítani napjaink meglehetõsen kaotikus értékviszonyai között. Ezzel kapcsolatban a disszertáció azt vizsgálta, hogy melyek azok az alapértékek, melyek közvetítése elõl az iskola nem térhet ki és miért? Majd felállított egy lehetséges konstrukciót, melynek egyik tényezõje a már említett alapértékek, a másik pedig az erre ráépülõ választható értékrendek. Ezen kívül a disszertáció megalkotta a pluralista értékközvetítés fogalmának egyfajta gyakorlati értelmezési lehetõségét. Végül megvizsgálta a történeti fejlõdés és a nevelés történetének összefüggéseit, mely kiterjedt a mindenkor közvetített értékekre is. Tárgyszavak: neveléstörténet, értékrend

13 14 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bagdi Enikõ, PhD Születési év: 1967 Születési hely: Szeged Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) SZOTE ÁOK általános orvos Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok 1985 orosz középfok 1999 Elismerések, díjak (Díjmegjelölés Év Adományozó szervezet Elismert teljesítmény) Kiemelt ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Elõadói díj 1. hely MPT Elõadói díj 2. hely MPT Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) TDK munka, Helyi TDK Konferencia Primer gastrointestinalis MALT lymphomák 1990 TDK Pályamunka A vékonybél malignus daganatai 1991 Regionális és Országos TDK Konferencia Primer gastrointestinalis MALT lymphomák 1991 IFMSA Cseregyakorlat EUR, Rotterdam, Holland Immunological Marker Analysis of Hematological Malignancies 1992 Regionális TDK Konferencián elõadás a fenti témából 1992 TEMPUS Individual Mobility Grant EUR, Rotterdam, Holland Molekuláris patológia 1992 Short visit EUR, Rotterdam, Holland Immunocytochemical detection of P53 protein in Barrett s esophagus Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1994 Magyar Patológusok Társasága 1995 Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság 1995 Hungarian Division of International Academy of Pathology 1994 EUR, Rotterdam, Holland EUR A study on DNA flow cytometry (2 hó) 1997 EUR, Rotterdam, Holland MÖB + NUFFIC IgHC gene rearrangement as clonal marker of B cell lymphoproliferative processes- application of PCR on routinely processed tissues (6 hó) 1998 UCL, UK TEMPUS-Phare (S_JEP ) Postgraduate training in hematopathology (diagnostic lymphoma histopathology) (1 év) 1999 UCL, UK TEMPUS-Phare (S_JEP ) Immunocytochemical detection of CD10 and bcl-6 on reactive lymphoid tissue and malignant lymphomas (1 hó) Fontosabb publikációk 1. Krenacs T, Krenacs L, Bagdi E. Diagnostic Immunocytochemistry on Durcupan (Araldite) Embedded Trephine Biopsies. J Cell Pathol 1996;1(2):83-88.

14 Országos Doktori Jegyzék III Krenacs L, Wellmann A, Sorbara L, Himmelmann AW, Bagdi E, Jaffe ES, Raffeld M. Cytotoxic Cell Antigen Expression in Anaplastic Large Cell Lymphomas of T- and Null-Cell Type and Hodgkin s Disease: Evidence for Distinct Cellular Origin. Blood 1997;89: Krenacs L, Himmelmann AW, Quintanilla-Martinez L, Fest T, Riva A, Wellmann A, Bagdi E, Kehrl JH, Jaffe ES, Raffeld M. Transcription factor B-cell-specific activator protein (BSAP) is differentially expressed in B-cells and in subsets of B-cell lymphomas. Blood 1998; 92(4): Bagdi E. Diagnostic lymphoma immunohistochemistry: new antibodies effective on formalinfixed routinely processed paraffin-embedded sections. J Cell Pathol 1998;2: Bagdi E, Diss TC, Munson P, Isaacson PG. Mucosal intraepithelial lymphocytes in enteropathy associated T-cell lymphoma, ulcerative jejunitis and refractory celiac disease constitute a neoplastic population. Blood 1999 July 1;94(1): Dogan A, Bagdi E, Munson P, Isaacson PG. CD10 and bcl-6 expression in paraffin sections of normal lymphoid tissue and B-cell lymphomas. Am J Surg Path 2000 Jun;24(6): Bagdi E, Krenacs L, Krenacs T, Miller K, Isaacson PG. Follicular dendritic cells in reactive and neoplastic lymphoid tissues: a re-evaluation of staining patterns of CD21, CD23 and CD35 antigens in paraffin sections after wet-heat induced epitope retrieval. Accepted to Appl Imm Mol Morph Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) SZOTE Patológiai Intézet TDK tag, demonstrátor SZOTE Patológiai Intézet egyetemi gyakornok 1995 MPT Kongresszus, Szervezõ Bizottság Titkára 1995 A TEMPUS-Phare Joint European Projectek (S_JEP ) és (S_JEP ) adminisztrátora 1997 SZTE Patológiai Intézet, egyetemi tanársegéd PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Diagnosztikus immunhisztokémia a hematopatológiában Doktori iskola: Szegedi Tudományegyetem Vezetõje, fokozata: Prof. Dr. Dobozi Attila, akadémikus Témavezetõ és fokozata: Prof. Dr. Varga Gyula, kandidátus Témavezetõ intézménye: SZTE II. Belgyógyászati Klinika Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Dolgozat címe: Modern immunomorphological methods in diagnostic haematopathology Dolgozat/kutatás ismertetése: Comprehensive immunohistochemical (IH) evaluation of haematological disorders was performed on routinely processed paraffin- or plastic embedded tissues. The use of the modern antigen retrieval techniques resulted in good antigen localisation and high reproducibility. We used paraffin embedded lymphoid tissues and epoxy resin-embedded bone marrow samples. The immunomorphological diagnosis of a wide spectrum of hematological disorders have benefitted from the new antigen retrieval methods, especially the bone marrow disorders, the LG BCLs, the ALCL/HD and the EATL/CD. These advances contributed to the accuracy of the routine haematopathological diagnosis, which is essential in the patient s management. Hasznosulások: Rutin diagnosztika Tárgyszavak: Hematopatológia, immunhisztokémia, antigén feltárás, lymphoma, leukémia

15 16 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Balogh Zsolt György, PhD Születési év: 1963 Születési hely: Pápa Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar programozó matematikus Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) angol középfok 1990 német alapfok C 1998 Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) 1985 A politikai hatalom szerkezete és dinamikája TDK dolgozat Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1994 Jogi Informatikai Társaság 1993 British and Irish Legal Education Technology Association 1995 International Association for Artificial Intelligence and Law 1996 International Advisory Board of International Review of Law, Computers and Technology Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1993 University of Warwick (Coventry, UK) FEFA kutatás 1994 University of Warwick (Coventry, UK) FEFA kutatás 1996 European University Institute (Firenze, Italy) Tempus kutatás 1997 University of Nottingham (UK) Tempus kutatás Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) 1988 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs egyetemi tanársegéd Számítástechnikai és jogi informatika oktatása 1993 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs egyetemi adjunktus, a Jogi Informatikai Csoport vezetõje Számítástechnika és jogi informatika oktatása Fontosabb publikációk 1. Jogi informatika. (egyetemi tankönyv) Dialóg Campus Kiadó, Pécs, p Information Technology in Law in Hungary. In: Law Teechnology Journal Vol. 3. No pp Coventry 3. Electronic Seminar for Law Students. In: Substantive Technology in the Law School pp Paris 4. A jogi informatika helyzete Magyarországon. In: Magyar Közigazgatás december, pp

16 Országos Doktori Jegyzék III Gondolatok a jogi informatika jellegérõl és feladatairól. In: Jogtudományi Közlöny május, pp Az adatvédelmi törvény fejlesztésének kérdései: In: Jogtudományi Közlöny június, pp Az ingó jelzálog nyilvántartás adatvédelmi kérdéseirõl. In: Közjegyzõk Közlönye sz. pp Az informatika alapjai joghallgatók számára. (oktatási segédanyag) JPTE ÁJK, Pécs, p A jogi informatika válogatott fejezetei. (egyetemi jegyzet) JPTE ÁJK, Pécs, p Jogügyletek a hálózaton: az elektronikus kereskedelem. Jura JPTE Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Lapja. VI. évf szám, Pécs, pp PhD munka Kutatási téma: Az információs társadalom jogi szabályozása Doktori iskola, program: A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében vezetõje: Dr. Kiss László, egyetemi tanár Témavezetõ: Dr. Kengyel Miklós, egyetemi tanár Témavezetõ intézménye: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: állam- és jogtudomány Dolgozat címe: Az információs társadalom keretei Tárgyszavak: adatvédelem, informácószabadság, szoftverek szerzõi jogi védelme, számítógépes bûnözés, információs társadalom, számítógép hálózatok, távközlés

17 18 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bánhidi Miklós, PhD Születési év: 1957 Születési hely: Pápa Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) Pécsi Tanárképzõ Fõiskola ált. iskolai orosz-testnevelés szakos tanár Magyar Testnevelési Fõiskola középiskolai testnevelõ tanár Magyar Testnevelési Fõiskola tenisz szakedzõ Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) orosz felsõfok 1980; német középfok 1983; angol Elismerések, díjak (Díjmegjelölés Év Adományozó szervezet Elismert teljesítmény) 1980 A szocialista testkultúráért emlékplakett Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Hallgatói tudományos munka (Év TDK dolgozat, önálló kutatás, konferencia Cím) 1979 Országos TDK (nívódíj): Egy sablon készítése az ember súlypontjának meghatározásához 1982 Nemzetközi TDK (3. díj): A sportnyelv helye és szerepe a sport és testnevelés módszertanában Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1999 Coimbra Network for Physical Education and Sport Science 1993 Pécsi Akadémia Bizottság 1990 United Games of Nations International, alelnök 1988 Magyar Testnevelõtanárok Egyesülete, tag Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) Magyar Testnevelési Fõiskola tudományos segédmunkatárs Zentai Utcai Általános Iskola (Székesfehérvár) általános iskolai tanár Janus Pannonius Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet (Pécs) egy. adjunktus Újpesti Dózsa (Budapest), Videoton (Székesfehérvár), Pécsi Spartacus (Pécs) tenisz szakedzõ United Games Magyarországi Egyesülete projektvezetõ Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés és Sporttudományi Intézet Fontosabb publikációk 1. Bánhidi M. (1989) Az iskolai testnevelés és sport feltételrendszerének szerepe a 7-18 éves magyar fiatalok motoros képességeinek változásaiban. Doktori értekezés Pécs-Budapest. 2. Bánhidi M. (1990) éves tanulók testi teljesítõképessége változásainak problematikus életkori szakaszai egy regionális vizsgálat tükrében. In: Az emberi erõforrások fejlesztése. Gáspár L. ed. Pécs, Bánhidi M. B. Csapó Á. (1996): Sitten und Bräuche in der Osterzeit in Deutschtewel. United Games Magyarországi Egyesülete kiadványa, Pápa 1-47.

18 Országos Doktori Jegyzék III Bánhidi M. Farkas J. (1998): A sportföldrajz alapjai. In: Általános társadalomföldrajz. Tóth J. Vuics T. eds. Dialóg Campus Kiadó in press 5. Klautzer G. Bánhidi M. (1991): A hazai sportélet várható változásai a nyugati sportfejlõdési tendenciák tükrében. A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei. 1, Bánhidi M. Ihász F. (1994): A játék és a kreativitás. Nemzetközi játéktalálkozó és tudományos konferencia kiadványa, Gyõr, Bánhidi, M. (1995): Changes of different energetic level at the participants during the exchange programme. Handbook of CWY International Youth Exchanges, Vancouver Bánhidi M. Molnár F. (1997): Az informatika-oktatás lehetõségei a testnevelõ tanárképzésben. PAB Sporttudományi Munkabizottságának tudományos közleményei. MOTIO BT. Pécs, Bánhidi M. (1999): Geographical Aspects of the Hungarian Sport. Movement and Health International Conference Olomouc, konferencia kiadvány in press 10. Bánhidi M. (1999): Non Competitive Games for International Interactions. Non Competitive Games and Sport for Special Goals. International Conference. Pécs, konferencia kiadvány in press PhD munka PhD idõszak évszámai: ; Kutatási téma: Sportföldrajz Doktori iskola: JPTE Földrajzi Intézete, Pécs Témavezetõ és fokozata: Prof. Dr. Tóth József földrajz tudomány doktora Témavezetõ intézménye: JPTE Földrajzi Intézete Védés idõpontja: 2000; Fokozat minõsítése: cum laude; Tudományág: földrajztudomány Dolgozat címe: A földrajzi környezet jellemzõ tényezõi különbözõ országok sporteredményességében. Dolgozat/kutatás ismertetése: A földrajz- és a sporttudomány közös kérdésfeltevései mentén célunk az volt, hogy különbözõ földrajzi régiók sportszférája közötti eltéréseket vizsgáljuk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy különbözõ földrajzi környezetben miként változnak a sport eredményességi mutatói, amelyek utalhatnak a kölcsönös befolyásoltság mértékére. Vizsgálatunk során párhuzamba állítottuk mind a földrajzi, mind pedig a sporteredményességre utaló adatokat, melyeket saját vizsgálati adatokkal, ill. személyes tapasztalatokkal egészítettünk ki. Az eredményeink azt igazolták, hogy a nemzetközi és a hazai sportéletben kialakult eltérések mögött felfedezhetõk a kontinensek, országok és régiók földrajzi környezetét jellemzõ paraméterek. Az élsportban lévõ eredményesség (világcsúcsok, világbajnokságok) változásai a földrajzi környezetet jellemzõ társadalmi, gazdasági, természeti, infrastrukturális szférák területi eltéréseihez kapcsolhatók. Egyes sportágak statisztikai adatai alapján a nemzetközi sportéletben azok az országok, régiók a sikeresebbek, ahol a földrajzi környezet mutatói jobbak, illetve ahol a társadalmi célok között kiemelt helyet kapnak a sportértékek. A sportágak kialakulása és fejlõdése szorosan kötõdött eleinte a természeti erõk legyõzéséhez, a földrajzi távolságok sikeresebb leküzdéséhez, késõbbiekben a teljesítõképesség minél magasabb szintre jutásához, a lokális és globális megmérettetéshez. A sportélet nemzetközi kiterjedésében nagy szerepet játszottak a globalizációs folyamatok (közlekedés, nemzetközi diplomácia, kereskedelem fejlõdése), amelyek felgyorsították a versenyrendszerek, a sportszergyártás, valamint a sportkereskedelem szférájának fejlõdését, elõsegítve az országok közötti egyéb irányú kapcsolatok elindítását. Ugyanakkor gátló tényezõknek tarthatjuk a globális világproblémák megjelenését: demográfiai, a népegészségügyi, valamint a környezet szennyezettségi változásokat. A sportélet gazdaságfüggõsége az egész világon jelentõssé vált, amely folyamatosan növekszik. A magyar sportélet kialakulásában és fejlõdésében felfedezhetõ a társadalmi-gazdasági centralizáltság, miszerint az urbanizációs folyamatok mentén lévõ népességgyarapodás, gazdasági központok létrejötte nagymértékben segítette a sportágak megerõsödését, fõvárosi, (nagyvárosi) egyesületek vezetõ szerepének kialakulását. Ennek hátterében ismertek a területenként eltérõ infrastrukturális eltérések, ugyanakkor nem jellemzõ az utánpótlás bázist nyújtó fiatalok motoros képességei területi eltérései. Tárgyszavak: sport, sporteredményesség, földrajzi régiók

19 20 Országos Doktori Jegyzék III. Személyes adatok Név: Bank Klára, PhD Születési év: 1953 Születési hely: Dombóvár Felsõfokú tanulmányok (Intézmény Idõszak Képesítés) József Attila Tudományegyetem, Szeged matematika-földrajz szakos középiskolai tanár József Attila Tudományegyetem, Szeged 1980 egyetemi doktor Nyelvismeret (Nyelv Vizsga/szint Évszám) orosz középfok C 1982 angol alapfok C 1998 Részvétel a tudományos közéletben (Év Tudományos társasági, szervezeti tagság) 1999 Pécsi Akadémiai Bizottság Területfejlesztés és környezetvédelem Ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak (Év Intézmény Támogató) 1996 Nyugat-Európai tanulmányút (2 hét) Phare Tevékenységek, munkahelyek (Év Munkahely/kutatási téma Munkakör) József Attila Tudományegyetem, Szeged tudományos segédmunkatárs Népesség- és településföldrajz József Attila Tudományegyetem, Szeged tudományos munkatárs Népesség- és településföldrajz 1992 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs egyetemi adjunktus Népesség- és településföldrajz, Energiagazdálkodás Fontosabb publikációk 1. Bank K.: Energia a világgazdaságban. In: Válogatott fejezetek a társadalomföldrajz körébõl. (szerk. Golobics P. Tóth J.) JPTE TTK, Pécs, Bank K. Rudl J.: Die Rolle der Steinkohle von Mecsek Gebirge in der Stadtentwicklung von Pécs/Fünfkirchen. In: Városok, vonzáskörzetek, határmenti térségek. (szerk. Aubert A.) JPTE TTK, Pécs, Bank K.: Energia a világgazdaságban. In: Válogatott fejezetek a társadalomföldrajz körébõl. (szerk. Golobics P. Tóth J.) JPTE TTK, Pécs, Bank K.: Dilemmák a XX. sz. végének energiagazdaságában. (Földrajzi Kaleidoszkóp: Tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. születésnapjára) Pécs Szeged, JPTE TTK JATE TTK Bank K.: Cutting down the coal-mining in the Mecsek Hills, focusing on the communal energy consumption in Pécs and its neighbouring area. Internat. Conf JPTE: Land-reclamation and Rehabilitation in the Mecsek Hills and in the Black Country of England. (szerk. Göõz L. Korponai) 6. Bank K.: Új energiagazdasági perspektívák változó geokörnyezeti nézõpont. In: A geokörnyezet szerepe a területfejlesztéstõl a településrendezésig. Szeged, (szerk. Kaszab I.)

20 Országos Doktori Jegyzék III Bank K.: A primer energiaforrások változó szerepe az Európai Unióban. Földrajzi Közlemények. Budapest (megjelenés alatt) 8. Bank K.: Energiagazdaságunk fõbb kérdései. In: Társadalom és átalakulás (szerk. Tésits R. Tóth J.) Pécs (megjelenés alatt) 9. Bank K. Rudl J. Tésits R.: Demográfiai viszonyok a Dé-Dunántúlon. Változó környezetünk: Tiszteletkötet Fodor István professzor 60. születésnapjára (szerk. Tóth J. Wilhelm Z.) JPTE Földrajzi Intézete és az MTA RKK DTI, Pécs, Bank K.: A szén szerepe a XX. század végén, különös tekintettel az Európai Unió országaira. In: Területfejlesztés regionális kutatások: Tiszteletkötet Tóth József professzor 60. születésnapjára (szerk. Lovász Gy. Szabó G.) JPTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs PhD munka PhD idõszak évszámai: Kutatási téma: Energiagazdálkodás kérdései Doktori iskola, program: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái vezetõje: Dr. Tóth József, DSc Témavezetõ: Dr. Tóth József, DSc Témavezetõ intézménye: JPTE Földrajzi Intézet Védés idõpontja: 2000 Fokozat minõsítése: summa cum laude Tudományág: földrajztudomány Dolgozat címe: A primer energiaforrások változó szerepe az Európai Unió országainak energiagazdaságában Dolgozat/kutatás ismertetése: Az energiagazdálkodás gondjai a legfontosabb társadalmi-gazdasági kérdések sorába tartoznak a XX. sz. végén is. Azok a természeti erõforrások, amelyek az energiaátalakítás kiindulási pontjai voltak napjainkig, a korábbi hasznosítási módszerek valamint a várható igénynövekedési trendek mellett aligha biztosíthatják zavartalanul az emberiség jövõbeni szükségleteinek kielégítését. Európa nyugati felén a hazai energiaforrások szûkössége és a környezetszennyezési gondok szaporodása ellenére is sikeres energiagazdasági modell valósult meg. Az értekezés áttekinti az utóbbi fél évszázadban zajló fejleményeket, rendszerezi az energiafelhasználás szerkezetének átalakulását az országos adatok alapján és a tizenötök együttes adatára is. A természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági hajtóerõk együttes megfigyelésével jut el az energiagazdaság megújulási lehetõségének és a racionális elõrelépés esélyeinek a bemutatásához, amely jól hasznosítható a nyugat-európai integrációhoz kapcsolódni szándékozó magyar energiagazdaság jövõképének formálásához is. Tárgyszavak: energiaellátás, energiagazdálkodás, természeti erõforrások, környezetszennyezés

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 2 2012. június 21. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI 2 j u n i o r prima díj 2014 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, 2014. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 17. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 17. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 17. szám 2002. december 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 17. szám (2002. december) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Chairwoman of the Editorial Board and Editor in Chief: Dr. Páldy Anna PhD. MPHM. mb. főigazgató

Részletesebben