Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység jelentősége a Karon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység jelentősége a Karon"

Átírás

1 Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység jelentősége a Karon Egészségügyi Főiskolai Karunkon mindig nagy szerepet tulajdonítottunk a fejlődés és a tehetséggondozás szempontjából fontos Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységnek. Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatán sikeresen vettünk részt 2002-ben. Pályázati programunk egyik célja volt a hazai és nemzetközi együttműködés segítése, interdiszciplináris programok támogatása. Ezen pályázat keretében tovább erősítettük a nagyváradi és kialakítottuk az ungvári TDK-s kapcsolatunkat. A Karunkon folyó képzések lehetőséget teremtenek arra, hogy a hallgatóink közös kutatási témákat dolgozzanak ki, és együttműködéssel lehetőség nyílik egy-egy fontos terület többdimenziós, interdiszciplináris vizsgálatára, az egészségügyi és a szociális szférák közös kutatási programjainak összeállítására. Stratégiai célunk a TDKmunka integrálása a kari tudományos-kutatási projektekbe. Fontos, hogy a tehetséges hallgatóinkat bevonjuk a szakok, szakirányok tudományos tevékenységébe, felkészítsük őket a tudományos munka magasszintű elsajátítására. Ezáltal elősegítjük azt a folyamatot, hogy a legjobbak a diploma (oklevél) megszerzését követően folytassák tanulmányaikat a mester (MSc./MA) képzésben, és legyenek olyan végzett diplomásaink, akik célként kitűzik maguk elé a tudományos Ph.D fokozat megszerzését. A magasszintű TDK-munka fontos része a Debreceni Egyetem vezetése által is lényegesnek tartott tehetséggondozásnak, karrierfejlesztésnek, oktatói/kutatói utánpótlás nevelésnek. A TDK-aktivitás több tényezőtől függ: a hallgatók ambíciójától, a tehetségek felismerésétől, az oktatók tutori tevékenységétől, a diák/tanár kapcsolattól, a motiváltságtól. A megfelelő színvonalú tudományos tevékenység fontos feltétele a fejlődésnek, a magasszintű oktatásnak, a minőségfejlesztésnek, és főiskolánk kedvező megítélésének. Nyíregyháza, március 6. Dr.Kalapos István Tanszékvezető, főiskolai tanár Tudományos Diákköri Tanács elnöke - 1 -

2 Egészség-és társadalomtudományi szekció A épület Nagyelőadó március óra 30 perc 1. Grosmann Károly Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak, III. évfolyamos hallgató Románia Nagyvárad Ebál vagy Garizim hegye A Biblia orvosszociológiai olvasatban Témavezetők: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens - Székedi Levente egyetemi tanársegéd 2. Szabó Eunika Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak IV. évfolyamos hallgató Románia Nagyvárad Előítéletesség- vizsgálat egy hagyományos erdélyi faluban Témavezető: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens 3. Dobos Hajnalka - Dobos Johanna Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak IV. évfolyamos hallgatók Románia Nagyvárad Munka nélkül a város rabságában Témavezető: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens 4. Tarsoly Normen Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak, II. évfolyamos hallgató Románia Nagyvárad A Bihar megyei Hegyközi Kistérség falvainak funkciói Témavezetők: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens, Székedi Levente egyetemi tanársegéd 5. Bara Tünde Partiumi Keresztény Egyetem, Szociális Munka Szak, IV. évfolyamos hallgató Románia Nagyvárad Otthonba? vagy otthon lenni! Témavezető: drd. Wéber Cecília, egyetemi adjunktus 6. Szabó Melánia Hajnalka Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak IV. évfolyamos hallgató Románia Nagyvárad Nagyváradi nyugdíjasok és a szociális ellátó rendszer Témavzető: drd. Pásztor Rita, 7. Boczákné Radvánszki Erzsébet Általános Szociális Munkás Szak III. évfolyamos Levelező tagozatos hallgató Ligettanyai napszámosok élete Témavezető: Dr. Fábián Gergely PhD. főiskolai tanár - 2 -

3 8. Mártyásov András Beszaga Mihajló Ungvári Nemzeti Egyetem Orvostudományi Kar VI. évfolyamos hallgatók Ukrajna, Ungvár Kolosztomával rendelkező páciensek sebészeti rehabilitációja Témavezető: doc. Chobej Sztepán. 9. Varjú Ágnes, Bubrják Anrietta, Varvarinec A., Ivanyo T., Pavljuk A. Ungvári Nemzeti Egyetem Orvostudományi Kar IV.-VI. évfolyamos hallgatók, Ukrajna, Ungvár Az akut miocardiális infarktus másodlagos prevenciójának helyzete Ungváron Témavezető: Dr. Riskó Sándor egyetemi docens, orvostudományok kandidátusa 10. Tóthné Gál Eunika Védőnő Szak. III. évfolyamos hallgató A dúlaság, mint egy új színfoltja napjaink szülészetének Témavezető: Csákiné Dudás Enikő Emese 11. Fodor Mária Védőnő Szak. IV. évfolyamos hallgató A terhestorna segítő szerepe a várandósság idején Témavezetők: Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, Lengyelné Tarkó Edit 12. Kapusi Anita Védőnő Szak. IV. évfolyamos hallgató A fiatalok drogfogyasztó magatartásának vizsgálata a debreceni underground party scénában Témavezető: Gyulai Anikó főiskolai tanársegéd 13. Dévényi Patrícia Egészségügyi Ügyvitelszervező Szak IV. évfolyamos, Levelező tagozatos hallgató A fraktálok és a biológia A vérkeringés bemutatása fraktálmodellekkel Témavezető: Csajbók Zoltán főiskolai adjunktus 14. Veres Anett Egészségügyi Ügyvitelszervező Szak, 2006-ban nappali tagozaton végzett hallgató ICDview Eszköz a morbiditási elemzésekhez Témavezető: Daragó László - 3 -

4 Grosmann Károly Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak, III. évfolyam, Románia Nagyvárad Ebál vagy Garizim hegye A Biblia orvosszociológiai olvasatban Témavezetők: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens - Székedi Levente egyetemi tanársegéd A dolgozat az orvosi szociológia témakörében készült. Kutatásom során a Bibliában előforduló betegségeket igyekeztem számba venni, értelmezni. Ugyanakkor szociológiai kritériumokat alkalmazva megvizsgáltam a kor emberének és a korabeli társadalomnak a betegség- és egészségképét, betegségekhez való viszonyulásukat. A kutatás folyamán összegyűjtöttem és rendszereztem az orvosi szociológia szempontjából releváns bibliai szövegeket. Ezek értelmezéséhez elsődlegesen a tartalomelemzés módszerét használtam. Az elemzés longitudinális-keresztmetszeti-trendvizsgálat alapján történt, amelynek során a bibliai szövegekben előforduló betegségekkel kapcsolatos attitűdök történelmi változásait tanulmányoztam

5 Szabó Eunika Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak IV. évfolyamos hallgató Románia Nagyvárad Előítéletesség- vizsgálat egy hagyományos erdélyi faluban Témavezető: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens A kutatás során vizsgált település múltját, demográfiai összetételét elemezve megfigyelhető, hogy Kémeren (Szilágy megye, Románia) növekvő tendenciát mutat a roma lakosság aránya. Ezzel párhuzamosan növekszik a településen a többségi és a roma lakosság közötti feszültség is, ami indokolja a téma vizsgálatát. Kutatásom célja feltárni a többetnikumú település lakói közötti kapcsolatok jellegét. Feltételezem, hogy a községben élő romákkal szembeni negatív megkülönböztetések hátterében főként a kulturális és gazdasági okok állnak. A kérdőíves és interjús módszerekkel történt vizsgálat alanyai hólabda módszerrel kiválasztott lakosok a településről. Az eredmények alapján több szinten is megfigyelhető a többségi és a roma lakosság közötti szegregáció jelenléte, valamint az előítéletes attitűdök megnyilvánulása. A kutatás gyakorlati haszna, hogy javaslatokat tartalmaz a település lakosainak együttműködési lehetőségeit illetően

6 Dobos Hajnalka - Dobos Johanna Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak IV. évfolyam, Románia Nagyvárad Munka nélkül a város rabságában Témavezető: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens Az interjúkészítés és mentális térképezés módszerével, Nagykárolyban folytatott vizsgálódásaink során azon városlakók sajátos helyzetét elemeztük, akik az 1989 előtt felkínált munkalehetőség miatt költöztek városra s a gyárak bezárása után munkanélkülivé válva elszegényedtek. Feltételeztük, hogy ezek a személyek nagyobb valószínűséggel kerültek hátrányos helyzetbe elsőgenerációs városlakó voltuk miatt. A munkahely megszűnése után mindaz, ami e munka nélkül városban rekedt egyének számára a városi életmódot jelentette - amibe erőfeszítések árán sikerült integrálódni- semmivé lett. Ezek az emberek elvesztették kialakított státuszukat, s mivel a prímér szektorba már nem térhettek vissza, a szekunder szektorból pedig kiestek, esélyeik minimalizálódtak, és életük gyökértelenné vált. A kutatás egyik következtetése szerint munka nélkül a város rabságában élni akkor a legnehezebb, ha túlélési technikáink egy olyan kultúrának részei, amelyben szocializálódtunk és amely gyökeresen eltér attól, amelyben jelenleg élünk

7 Tarsoly Normen Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak, II. évfolyam, Románia Nagyvárad A Bihar megyei Hegyközi Kistérség falvainak funkciói Témavezetők: Dr. Flóra Gábor egyetemi docens, Székedi Levente egyetemi tanársegéd Kutatásom célja a Hegyközi Kistérség falvainak a kistérségen belüli, valamint a közeli megyeszékhely, Nagyvárad felé betöltött funkcióinak elemzése társadalomtörténeti és szociológiai perspektívában. A vizsgált települések funkcióit demográfiai, gazdasági, mezőgazdasági, infrastrukturális, kulturális, valamint a humán erőforrások szempontjából tanulmányoztam. Következtetéseimben felvázoltam a kistérség funkcionális átalakulását. A hagyományos kistérségi központok elveszítették történelmileg kialakult szerepeik jelentős részét miközben új központok jelentek meg. A Hegyköz ma már részben a közeli Nagyvárad vonzáskörzetéhez tartozik, a kialakulóban levő metropolis-körüli övezetbe tagolódva. Ennek ellenére a térség falvai részben továbbra is a tradicionális ellátó funkciót töltik be a város számára. Ugyanakkor új funkciók is megjelentek, amelyek főként Nagyvárad munkaerőszükségletének biztosításával állnak kapcsolatban

8 Bara Tünde Partiumi Keresztény Egyetem, Szociális Munka Szak, IV. évfolyam, Románia Nagyvárad Otthonba? vagy otthon lenni! Témavezető: drd. Wéber Cecília, egyetemi adjunktus Dolgozatomban a mamutintézményekből kikerült, jelenleg családtípusú otthonokban nevelkedő fiatalok helyzetét, életkörülményeit vizsgálom, valamint hozzáállásukat a két intézményrendszerrel szemben. A témaválasztásomat indokolja, hogy szakmai gyakorlataim nagy részét a családi otthonokban és gyermekvédelmi intézményekben végeztem. Ez a tanulmány a tapasztalataim összegzése is. A felmérést Romániában, Hargita megyében készítettem, a gyermekvédelemhez tartozó, a megye különböző területén lévő 12 családi ház fiataljai között. Feltételezem, hogy a családi otthonok a mamutintézményekhez képest sokkal hatékonyabbak a családi funkciók ellátásában, jobb életkörülményeket, szocializációs közeget és személyiségfejlődési terepet biztosítanak. A kutatás során a kérdőívezés és a résztvevő megfigyelés módszereit használtam, valamint interjúkat készítettem az otthon lakóival

9 Szabó Melánia Hajnalka Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Szak IV. évfolyam, Románia Nagyvárad Nagyváradi nyugdíjasok és a szociális ellátó rendszer Témavezető: drd. Pásztor Rita Az "őszülő évszázad"-ként is emlegetett XXI. században az átlagos élettartam általános növekedésével átértékelődnek a társadalmi igények. Dolgozatomban az állami szociális ellátás időseknek nyújtott szolgáltatásait vizsgálom, valamint a Bihar megyében élő idősek szociális hálójának működését. A kutatás célintézményei a Nagyváradi Szociális és Multifunkcionális Központok, ahol az idősek körében végeztem véleményfelmérést arról, hogy mennyire elégedettek a jelenlegi szociális ellátó rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal. Az eredmények betekintést nyújtanak ezen ellátási forma jelenlegi működésébe, valamint javaslatok megfogalmazására is lehetőséget teremtenek a segítségnyújtás hatékonyabbá tételére annak érdekében, hogy az idős emberek integrációja eredményesebb legyen

10 Boczákné Radvánszki Erzsébet Általános Szociális Munkás Szak III. évfolyam, levelező tagozat Ligettanyai napszámosok élete Témavezető: Dr. Fábián Gergely PhD. főiskolai tanár Dolgozatom címének a Ligettanyai napszámosok élete elnevezést adtam azon oknál fogva, hogy az itt élő emberek napszámból élnek. Munkámmal azt a célt szeretném elérni, hogy bebizonyítsam, hogy a szegénység, az állandó nélkülözés, a társadalmi egyenlőtlenség igenis létezik. Szegénység az mindig volt, szintje, mértéke, társadalmi megítélése azonban folytonosan változott. Egy szempontból azonban e történelmileg oly sokat változott jelenség mindig azonos marad: egy adott társadalom legrosszabb helyzetben lévő tagjai a mindenkori szegények. Kutatásaim interjúk és kérdőívek által kapott eredményeivel és a mellékelt képi anyaggal akarom láttatni a megfelelő létkörülmények határán kívül ragadó családok helyzetét. Témaválasztásomat azzal indoklom - az elesettek életével való érzékenységem mellett - hogy 1967-től 1982-ig Ligettanyán éltem, itt nőttem fel. Azóta számos változáson ment át a község, és a helyzet csak rosszabbodott. A kutatásomhoz a kérdőíves felmérés mellett főként az interjú módszerét választottam, így több személyes információt tudtam gyűjteni a helyi emberek életével és szokásaival kapcsolatban. Az interjú teljesen önkéntes és névtelen volt. Ami a dolgozat tartalmi lényegét illeti meg, két nagyobb részből épül fel az írás. Első egységében, amely természetesen több fő-és alpontra tagolódik, a szegénység és az annak felszámolására tett kísérletek elméleti szempontú megközelítése a célom. Ezek után ismertetem kutatásom eredményeit. Négy hipotézist állítottam fel, amelyek az előzetes várakozásoknak megfelelően be is igazolódtak. Feltételeztem, hogy a szegénység legnagyobb kockázati tényezője a munkanélküliség; hogy a hátrányos helyzetű emberek kevés figyelmet fordítanak az egészségükre; hogy a hátrányos helyzetű emberek kevésbé fogyasztják az egészséges ételeket; valamint hogy ezen emberek csak egymás segítségére számíthatnak. Kérdéseimre adott válaszaikkal a hátrányos helyzetű emberek igazolták állításaim bizonyosságát. Gyakorlati hasznosságát abban látom prezentációmnak amellett, hogy az embereket fogékonnyá akarom tenni a szegénységben élők problémáinak megoldása iránt, hogy megfogalmaztam egy öt pontból álló, jövőre vonatkozó

11 elképzelésrendszert: 1.A segélyezési rendszer, ami működik, átmenetileg jó, de hosszú távon nem.2.munkahelyeket kell teremteni! 3. A hátrányos helyzetű embereknek oktatási programban kellene részt venniük! 4.Civil szervezetek működése. 5. A vállalkozók több szolidaritást vállaljanak! Én személy szerint sokat nem tudok előrelendíteni a szegények sorsán - alkalmi adakozásaim ellenére sem-, ám a döntéshozóknak, a kompetens közösségeknek minél többet kell tenniük a szegénység fokozatos megszüntetésére!

12 Mártyásov András Beszaga Mihajló Ungvári Nemzeti Egyetem Orvostudományi Kar VI. évfolyam, Ukrajna Ungvár Kolosztomával rendelkező páciensek sebészeti rehabilitációja Témavezető: doc. Chobej Sztepán. A szociális és ekonomikus szempontból megtekínve a vastagbél rák a 4-5 helyet a végbél rák pedig az 5-6 helyezetett foglalja el a világon. A radikális sebészeti beavatkozás után a vastagbél ráknál és a kombinatív terápia alkalmazása a végbél rák kezelésében lehetőséget nyújt az öt éves tulélési index növeléséhez, ami a világban kb. 60%. A korai stádiumokban pedig elérheti a 90%. Tudományos munkánk célja volt: a rekonsztruktív sebészeti beavatkozások idejének és típusainak pontosítása. Célunk eléréséhez a következő adatokat használtuk fel: az Ungvári Megyei Korház proktológiai osztályán os évek között 59 béldaganatos páciens kapott orvosi ellátást. Közülük 28 férfi (47,5%) és 31 nőnemű (52,5%). Átlagos életkor 56 év. A pácienseket a daganatos folyamat lokalizációjának szempontjából csoportokra osztottuk: I csoport 42 beteg (71,2%) kiknél a kolosztomák a vastagbél rákkal kapcsolatosan voltak kivezetve. II csoport 17 páciens (28,8%) kiknél a kolosztomák a végbél rákkal kapcsolatosan voltak kivezetve. Továbbá a pácienseket a kolosztoma kivezetésének okától függően a kovetkező csoportokra osztotuk: I csoport 38 páciens (64,4%) kiknél a kolosztoma kivezetésének oka daganatos folyamat. II csoport 12 beteg (20,3%) kiknél a kolosztoma kivezetésének oka a daganatos perforáció. III csoport 9 páciens (15,3%) - az elsődleges anasztomózis védelme és kimélése. A preventiv kolosztoma kivezetése a daganatos folyamat stádiumától függően a következő képen nézet ki: 1. T3 4N0 42 páciensnél. 2. T3 4N betegnél. 3. T1 2N0 6 betegnél. Tudományos munkánk eredménye: (76,8%) páciensnél, akik preventiv kolosztomákkal rendelkeztek a sebészeti rehabilítáció 1-6 hónapon belül volt lebonyolítva. 2. Ezen páciensek többsége daganatos folyamatja T1 3N0 stádiumban volt (39 páciens)

13 3. T1 4N1-2 stádiumban az első hat hónapban 5 beteg eset át rekonsztruktív sebészeti beavatkozáson. 4. Ezen páciensek későbbi rehabilítációja a bél regenerációs folyamatok fékezésével van kapcsolatban

14 Varjú Ágnes, Bubrják Anrietta, Varvarinec A., Ivanyo T., Pavljuk A. Ungvári Nemzeti Egyetem Orvostudományi Kar IV.-VI. évfolyam, Ukrajna, Ungvár Az akut miocardiális infarktus másodlagos prevenciójának helyzete Ungváron Témavezető: Dr. Riskó Sándor egyetemi docens, orvostudományok kandidátusa Cél: az AKUT MIOCARDIÁLIS INFARKTUS (AMI) másodlagos prevenció helyzetének tanulmányozása, valamint a 2004-es Európai Kardiológusok Tanácsának ajánlásaival való egybevetése. Aktualitás: az utóbbi évek során javulás figyelhető meg az AMI gyógyítása terén, azonban az infarktus utáni betegek körében az újra bekövetkező fatális szív-érrendszeri esetek jelentősen magasabbak, mint az átlag. AMI után egy év leforgása alatt a férfiak 25%-a, a nők 38%-a hal meg. Elsősorban akkor, ha megmaradnak a rizikófaktorok és nem történik meg a megfelelő másodlagos gyógyszeres megelőzés, ami kétségbe vonja az AMI gyógyszeres kezelésének hatékonyságát. Információs anyag és módszer: A 2006-os év folyamán előre kidolgozott protokoll szerint megvizsgáltunk 114 beteget, akik 2004-ben AMI-n estek át, és az Ungvári Városi Klinikai Kórház rendelőintézetének kardiológusánál voltak nyilvántartva. Eredmény: a betegek 70%-a Q-AMI-n esett át, 78%-a férfi, 53%-a munkaképes korcsoporthoz tartozik, az átlag életkor 59 év. Mind ez az AMI fiatalodásáról, viszont nagyobb mértékben az idősebb korosztályú nők körében az AMI hipodiagnosztikájáról tanúskodik. Pozitívumként tapasztaltuk, hogy a hipertoniában szenvedők többsége (96%-a) rendszeres gyógyszeres kezelésben részesül, ezek 80%-a rendszeresen méri vérnyomását, 76%-a saját tonométerrel rendelkezik, 68%-uk vérnyomása eléri a célértéket. Örvendetes, hogy a betegek 98%-a béta- blokkolót, 88%-a aspirint, 88%-a statinokat, 80%-a ACE-gátlót szednek. Ugyanakkor, a betegek 19%-a folytatja a dohányzást, 75%-a túlsúlyos vagy elhízott, 18%-ának magas a vércukorszintje, 32%-ának pedig magas a koleszterinszintje. Következtetések: az AMI másodlagos megelőzésének javítása terén Ungváron kiaknázatlan tartalékok vannak, főleg az életmód változtatása révén a normális

15 testsúly, vérnyomás, cukor- és lipidszint elérése érdekében. A gyógyszeres kezelés megválasztásakor előnybe kell részesíteni a korszerű és effektív bétablokkolókat, ACE-gátlókat, statinokat a megfelelő dózisokban, melyek a célvérnyomás, pulzusszám és lipidszint eléréséhez szükségesek

16 Tóthné Gál Eunika Védőnő Szak. III. évfolyam dúlaság, mint egy új színfoltja napjaink szülészetének Témavezető: Csákiné Dudás Enikő Emese A dúla szó hallatán, még sokakban kérdés merülhet fel, hogy miről is van szó?! A dúla fogalmat dr. Marschall Klaus nemzetközileg elismert neonatológus professzor vezette be, az Egyesült Államokban. A dúla egy görög eredetű szó, melynek jelentése szolgálatban - a gyakorlatban, ez úgynevezett asszonytársi segítő - t takar, a szülésre vonatkoztatva. Témaválasztásomban az motivált, hogy egyrészt, érdekelt a dúlaság témaköre, és másrészt mivel kevésbé ismert, szívesen kutattam utána. A dolgozatban az általános rész után a kutatásomat elemeztem. Kutatásom elsődleges célja az volt, hogy feltárjam mennyire ismerik a kismamák, anyukák az alternatív, új lehetőségeket, többek között a dúlákat, a várandósság, szülés körüli eseményekkel kapcsolatban, valamint, hogy összefüggéseket keressek az anyák és a dúlák véleményei között. A hipotézisek során feltételeztem, hogy: - az alacsonyabb iskolai végzettségűek kevésbé ismerik az újabb, alternatív dolgokat. - akik még nem hallottak a dúlákról azok szívesen megtudnának többet is róluk. - aki a dúlákról nem hallottak, azok más alternatív szülési módokat sem ismernek. - akik hallottak már a dúlákról, azok főleg érzelmi, lelki segítségnyújtást várnának el tőlük. - a dúlák tapasztalatai alapján az egészségügyi személyzet tartózkodóan áll hozzájuk, mert kevésbé ismerik a dúlákat. - a dúlák tiszteletben tartják az egészségügyi team feladatait, és nem avatkoznak nem az ő kompetenciájuk alá tartozó dolgokba. A kutatás két részből állt: elsősorban kérdőíves felmérést végeztem a Jósa András Oktató Kórház Szülészetének Gyermekágyas részlegén a megszült anyák között augusztus-szeptemberében, mely során 100 kérdőívet osztottam ki, amiből 86- ot tudtam értékelni. A kutatásom második részében a Magyarországi Dúlák Egyesületének nyolc tagjával készítettem interjút

17 A kapott eredmények összefoglalásaként elmondható, hogy a kérdőívet kitöltők többsége már hallott a dúlákról, de ahhoz keveset, hogy határozott véleményt formálhassanak róluk, illetve a tevékenységükről. Általánosítható tényként jelentkezett az is, hogy akik nem hallottak a dúlákról, azok az egyéb alternatív, új lehetőségeket sem ismerték. Az új információk legfőbb forrásának pedig a kismamáknak szóló kiadványokat, a médiát, és nem utolsó sorban a védőnőt jelölték meg. A dúlákkal készített interjúkkal az volt a célom, hogy megismerjem, bemutassam az ő nézőpontjukat is magukról a dúlákról, és az ő feladatkörükről. A kutatás során a hipotéziseim helytállóak voltak és beigazolódtak. Mint leendő védőnő nagyon fontosnak tartom, hogy a szakmámmal kapcsolatban, széleskörűen tájékozott legyek minden új, alternatív témában is, hiszen a gondozottaim tőlem fogják elsősorban elvárni, - mint a kutatásom is igazolta- az információk átadását. Valamint jónak tartanám, ha a dúlák és a védőnők segíthetnék, kiegészíthetnék egymás munkáját

18 Fodor Mária Védőnő Szak. IV. évfolyam A terhestorna segítő szerepe a várandósság idején Témavezetők: Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, Lengyelné Tarkó Edit Napjainkban a várandósok elvárása az egészségügyi ellátással szemben sokkal nagyobb, mint a korábbi évtizedekben. A hagyományos terhesgondozáson túl, nagy igény van a mentális és a pszichés felkészítésekre is. A szülésre, újszülött fogadására történő felkészülés, ezen belül is a terhestorna népszerűsítése, tanítása főleg a kisebb városokban, falvakban nem működik. Az itt élő várandósoknak kevesebb a lehetőségük a nagyvárosban élőkhöz képest, hogy ilyen programokon vegyenek részt. A terhestorna foglalkozások célja: - az akaratlagos relaxáló képesség elsajátítása, a tudatos, helyes légzés alkalmazása, és a leginkább igénybevett izomcsoportoknak a megfelelő erősítése. A torna nagy pozitívuma, hogy felpezsdíti a vérkeringést, serkenti a magzat vér és oxigén ellátottságát. Csökkenti az ingerültséget. Hozzásegít a könnyebb, rövidebb vajúdáshoz, szüléshez és kisebb lesz az esélye a császármetszésnek. Továbbiakban még segíti a gyermekágy regenerációs folyamatait, és hamarabb visszanyeri a várandós eredeti alakját. A csoportosan és társsal végzett torna, kedvezően hat a gravidák lelki állapotára is. A gravidák általában szeretnének tornázni, de egyénenként más- más gátló tényező miatt ez sajnos nem mindig lehetséges. A kutatás során arra a következtetésre jutottam, hogy a tornára járó várandósok sok valós ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek. Tudják, ismerik a torna pozitívumát, szerepét és fontosságát. A tornára nem járók, pedig csak a könyvekből, illetve hallomásból tudnak véleményt alkotni. Jelenleg a köztudatban nem eléggé ismert ez a lehetőség, az emberek nem értik a lényegét, nem tartják fontosnak a felkészítést. A jó védőnő fontosnak tarja a szülésre felkészítést és a gyógytornásszal való jó kapcsolatot, mellyel növelné a szélesebb körű megismertetést. A védőnőknek a mozgás jótékony hatásait szem előtt tartva ösztönözniük kell a várandósokat a terhestornára való nagyobb aktivitásra, hogy a kismamák részt vegyenek a jobb közérzetet eredményező, felfrissülést kínáló, és a feszültséget oldó tornában. Ezért el kell érni, hogy egy korszerűbb, modernebb szemlélet alakuljon ki a várandósok egészségének érdekében

19 Kapusi Anita Védőnő Szak. IV. évfolyam A fiatalok drogfogyasztó magatartásának vizsgálata a debreceni underground party scénában Témavezető: Gyulai Anikó főiskolai tanársegéd Témaválasztás indoklása: A 90-es években kialakuló, elektronikus zenei partyra járás egy elfogadott dolog lett. Ehhez a szórakozáshoz, viszont gyakran kötődik a drogok legális és illegális fogyasztása. Feltételezem, hogy az underground partykat látogató fiatalok életvitelében, a drog fogyasztás igen fontos szerepet játszik. Az egyes zenei irányzatok és az egyes drogfajták kiválasztása között, összefüggés figyelhető meg. Célkitűzés: Ennek következtében, a drog-problémák közül egy speciális területre szűkítettem vizsgálódásaimat, amely a fiatalok szórakozási szokásaihoz kapcsolódó fogyasztói szokások megismerésére irányult, illetve célom volt még, hogy bemutassam, a fiatalok körében leggyakrabban fogyasztott különböző party drogokat, és a különböző zenei irányzatok kialakulását, a 60-as évektől kezdve napjainkig. A kutatásom általános célja, a jelenlegi 2006-os debreceni underground party élet és az ide látogató fiatalok kultúrájának, drogfogyasztó szokásainak mélyebb megismerése, megértése volt. Elérése érdekében, több helyszínen, szórakozóhelyen vettem részt. Olyan fiatalokat ismerhettem meg itt, akik érintettek az illegitim fogyasztásban. Velük interjúkat készítettem, melyeknek eredményét, és a szerzett tapasztalatokat, a pályamunkámban részletesen kidolgoztam és bemutatom. Ezek birtokában közelebb kerülhetünk hozzájuk, megismerhetjük a fiatalokat, a szórakozási szokásaikat, jobban megérthetjük Őket, és hatékonyabb lehet a kommunikáció közöttünk. Így könnyebben felismerhetjük ezt a problémát, a kockázati tényezőket, a problémás személyeknek a kiszűrését, és a megfelelő szakemberek bevonásával segítséget nyújthatunk, hiszen egy speciális kultúráról sikerült mélyebb ismereteket gyűjteni

20 Dévényi Patrícia Egészségügyi ügyvitelszervező, IV. évfolyam, levelező tagozat A fraktálok és a biológia A vérkeringés bemutatása fraktál-modellekkel Témavezető: Csajbók Zoltán A testben az erek és az idegek hálózata, valamint a légutak fraktálként írhatók le. A fraktál struktúra nagy előnye e rendszerekben, hogy jelentősen megnöveli a felület/térfogat arányokat, elősegítve ez által az oxigén és a szén-dioxid cseréjét, illetve egyéb kémiai folyamatok végbemenetelét. Elemzem a fraktálok és a vérkeringés viszonyát, meghatározva a keringés modellezésének céljából szükséges feltételeket. A Fractint programcsomag telepítésével egy olyan számítógépes környezetet alakítottam ki, amelynek a segítségével egy egyszerűsített vérkeringés-elágazás modellt tudok vizsgálni. Az előadásom célja a vérerek szimmetrikus és aszimmetrikus elágazásának bemutatása, összehasonlítása és ábrákkal történő illusztrációja a paraméteres Lindenmayer-rendszerek segítségével. A keringés általános bemutatása után kitérek az erekben végbemenő áramlások fizikájára, ideértve a folyadékok belső súrlódását és a csövekbeli réteges áramlást. Erre azért van szükség, mert a vér egy különleges folyadék, azaz nemcsak folyékony, hanem szilárd anyagokból is áll, így meg kell vizsgálni vajon a vér, mint newtoni folyadék megállja-e a helyét. Ezen túlmenően, hogy a keringést hatékonyan modellezni tudjuk, a Hagen-Poiseuille-féle törvény segítségével bizonyos egyszerűsítésekkel kell élnünk. Mindezek után a modellezés első lépéseként bemutatom azon szükséges feltételeket, amelyek a kettős elágazások jellemzői (tömegmegmaradás elve, bifurkációs pont és a bifurkációs hatványkitevő), az elágazások szögeinek vizsgálatát (mit nevezünk optimális elágazási szögnek), az erek átmérőjét, mint a rendszer egyik változóját és a nyílt-fa struktúrát, amely azzal a feltételezéssel él, hogy a fa következő generációja az előző generációból villás (dichotomus) elágazással származtatható. Külön kitérek a modellezésre használt különleges fraktálra, a paraméteres Lindenmayer rendszerre (továbbiakban L-rendszer). Struktúrája alapján az L- rendszerek rekurzív szabályai miatt önhasonló alakzatokat hoznak létre. A rendszer általános leírása: G={V, S, ω, P}, ahol V: változók halmaza, S:

21 állandók halmaza, ω: start, a rendszer kezdő, kiinduló pontja és P: generálás szabályai. Bemutatom, hogy az L-rendszerek milyen mértékben és eredménnyel használhatók a vérkeringés egyszerűsített modellezésére a Fractint programcsomag alkalmazásával. Általános eredményként bemutatom, hogy a keringésben az elágazások fajtája és mértéke az erek funkciójától függ

22 Veres Anett Egészségügyi ügyvitelszervező, 2006-ban végzett nappali tagozaton ICDview Eszköz a morbiditási elemzésekhez Témavezető: Daragó László A statisztikák által leggyakrabban használt adatok a morbiditás és mortalitás. A vizsgálatok alapját a Betegségek Nemzetközi Osztályozási rendszere (BNO) és a Homogén Betegség Csoportok (HBCs) osztályozási rendszeréből nyert adatok képezik. Alapvető probléma, hogy a felhasználandó adatok megjelenítése és elemzése nehéz feladat, hiszen rendkívül nagy mintákat és nagyszámú kategóriát ölelnek fel ezek az esetek. A VIEW eszközök olyan speciális technikai és grafikus eszközök, amelyek segíthetnek a statisztikai minták érdekes részeinek osztályozásában, vizualizációjában valamint a rejtett részletek kihangsúlyozásában, összpontosításában, közvetlen célkitűzés nélkül. Előadásomban bemutatom a VIEW-eszközöket, részletezem az ICD-view tervezési menetét, valamint konkrét eseteket elemzek az ICD-view eszközzel. Morbiditási elemzéseket végeztem az ICDview-val, hogy bebizonyítsam, milyen hasznos ez az eszköz a statisztikai minták rejtett részleteinek kihangsúlyozásában, megjelenítésében. Ezeknek a vizsgálatoknak nem az a céljuk, hogy eredményeik alapján konkrét következtetéseket vonjunk le, csupán azokat a kérdésköröket teszik láthatóvá, amelyek további, mélyebb felülvizsgálatot igényelnek. Az ICDview eszköz használata radikális előrelépést jelent a morbiditási statisztikák előkészítésében, segítségével olyan összefüggések körvonalazódhatnak, amelyek az eddigi statisztikai módszerekkel rejtve maradtak

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

I. JÁRÓBETEG ELÉGEDETTSÉG

I. JÁRÓBETEG ELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFOGLALÓ A DE OEC 2011. ÉVI JÁRÓ- ÉS FEKVŐBETEG ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEIRŐL A minőségirányítási rendszer működtetése során folyamatosan követjük a betegek egészségügyi ellátással és

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

STOP STD! -felelős szex

STOP STD! -felelős szex egészségügyi intézmények belvárosi orvosi centrum STOP STD! -felelős szex A Belvárosi Orvosi Centrum nemi gyógyász szakorvosai 2014-ben hozták létre a STOP STD! Felelős szex elnevezésű társadalmi felelősségvállalási

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Szívhang Egerben Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Magyarországon 65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Közel 2,5 millió ember szenved magas

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon

Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon 3. szint szeptember-október Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon Még mindig nagyon sokan halnak meg olyan betegségekben, amelyeket megfelelő életmóddal meg lehetne előzni. A javuló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Az Alapítvány célja, hogy a gyermekreumatológiai kórképekben szenvedő beteg gyermekek a gyógyításuk során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek. Mottónk

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Prevenció: Elsődleges megelőzés: laikusok tájékoztatása a mozgásszervi betegségek megelőzésének

Prevenció: Elsődleges megelőzés: laikusok tájékoztatása a mozgásszervi betegségek megelőzésének egészségügyi intézmények országos gerincgyógyászati ko zpont integrált betegedukációs tevékenység - 16 - Az Országos Gerincgyógyászati Központ támogatja pácienseit az egészségügyi kérdésekben való tájékozódásban

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban

Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Dr. Kósa Karolina Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar DEMIN XVI. konferencia 2016. május 27. Praxisközösség felépítése és tevékenységei

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest Első Magyarországi Ártalomcsökkentő

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben