A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája;"

Átírás

1 Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája; a nemzetközi és a hazai szakirodalom szisztematikus áttekintése Tel: Fax: hecon.uni-corvinus.hu Budapest, december HunHTA, az az tagja Gulácsi László, egyetemi docens, chair professzor Lepp-Gazdag Anikó, PhD hallgató

2 !"#!$%&'! " # " (()*)+,!-.)/0(1(() 200),3()/ 1

3 Tartalom $%& '( $) *# +,-$) $,,./$0 '1 232*4+#,- '5 -# $-.6$ +#,47,894.6,.6#,*.,4:. $) *# +,-$) $,,.$;,94 '< $-#:4= '>> +#,42-# $-$;,,4:.:4?..6!6:. $) *# +,- $) $,,.;$A247,9B,47,-47,9 A2#,4.6+7,2,.:.!6-.!,$) #!=$+$.6!+4 'C> $) *# +,-$) $,,.?2.:!, 'CD 4-5.*()()(,6.(()-31$( (33),$)) 4-51$( 0), '(D 2

4 $%& 7$ 7((8$0)((. 9$ (8 : )0( 7; 70((< 7$2 7)=*2() 7> 7.(( > )*).>( 2> (!)!))!>$!.)0(.)>))($) >/ A4B 8 8( 12 1)0.(( 1/B C C) 2 2( 2 2(%(( $A $4 $0)(4)( >> >0 /C4 /(C(4)( -# $-E-# F E$ "- 4.,-E4E. E,F - 3

5 $) *# +,-$) $,,./$0 5).(),..(*.*+, D + )0), ), )(* ) (*, 0(D,=-))0(()0(*)0) 58D)(((,E,EF)),)3)G* HI5G5,0())),I 5) G 5)8(.*)(D(0)))))))8 )3*)+)=*-)* E $3*=)*0) ))() J 5)-), 3) ())), + =-) )), 0)( ) 8=))3*)++)*()0)().3)+ ) + 8(.) )+. 8(.)) +. 0)8(.(,-3))=-))D*.8.)!! )(.3)+#C>A'H )( )0) #)-)),3*0),0(6)*60)' ()()((#)*)6$ ) )), 0) D' I )#1$ 1(8. )$0) ' #()( 0)0 ), ) EKF 0)(, () + 3)+, ) ( =-)(((+' G ( =).# 6D =).,. *.)+ )()' 4

6 "!"8D)=-),8D(,!>$,8((),(*( ) ), ( (, **(., 7$ )# 8D ) =-) F( 3, F( D*0()-)3*)+3-58D(,8,)(*( *.,)0))&0(7$E7$K' L 232*4+#,- 3. *) -) ) 8( 6D, $ )33.*) 1$*)*)(D,8($8(.)(=),.) 0)(. 8 0* 6) ) * )3.MD)3))())-3,0(.8(0(6)*()((.. #! "G%G5$7/3*))6.)),0(.8(D*=)D )+) ( () + $7/#G 8+ )=* 0)( )' 8(()#)8 (' 0(=)() 3 ( " 8(#*.E'80)(.(.) ) -) )))*# 8(, I ( ), 2N,E' * ( $7/#IEL 8+' 8(() 8 ( *))3 >83*()))0))-) ) )+ 8( )#GGF' (#F' #2N,' 0 $7/#GL 8+' 8(() ( 0(=)()3,.0(+( 7$) 8+#06 (' D* ) 8( ) EF, ) GJF,*) ( -+ JF 7$E ) ).. 8( ) IGF, IF, ( LF#2O,' 8(() + ) ) ) ( (, ( >8 D*))))8())+ 5

7 G-# $-EG5?($7/0)+8((3-- )+ )) (.=)() 8(, )* 8 33) 8-3 ) )*) ( ( ))), )#",* J,L',!>$)#L,*G,G',*) D*)((() ), (*((()#2N,E.)))' I ) * +()))*, ( (. ), ))0)8-38D=-)) ))*,)()))+ $!. () *+) 0)(5 0( #KF 8( )* EF (*', #F* KF', +-)#F* GF', (#LF*F'D8(#F*F' 6.(0)( 8(,('0(6)*6 0)()0)(.=)( %""5 *)(. ))-3, 0(. 8( * 0)(. )((.0=)0)+ )=* $(() ( )-) 8( 0)( ) (=).) )) ))*.)M 0* 8(,1$(6D(()D+)D,3*+-#J*.0' $((D)=)() 6

8 -# $-.6$+#,47,894.6,.6#,*.,4:. $) *# +,-$) $,,.$;,94 % & $ ( 0) 1$ (*()( *)( D) ) 3*)+ )( )( )-5 1! AC!#"JJ ',!1>!#"JJ& ',*) 7(0 7/ $).#"JE& & A G'. )( 0) *) /)))/) 8()( 8(.)( (8D)*) >'G H G "% G 7(07/$) P)0),$0)(Q! P7()()0.QP$0)( )0)Q,.1$(*, P/0.QP$0)()0)Q,%.1$(* 1 P7()()0.QP$0)( )0)Q,.1$(*, P/0.QP$0)()0)Q,%.1$(* % Az irodalomkeresés során négy stratégiát követtünk:. IJ5!) ) (. () *)( ).() *)- 8.,. ) 1$ 0)(.) )) $ * () L * + (6 ) 3! )) (6 ()()(() ) 1$() *)-8./(*)*(),0(.3*)+.)+()(3-. ) ()).5 8D %*. ) -), 8D(,)D ) )*. (*( +,.)0(.) ))( ) 7

9 #!>$'*. 7)* ()#7$2', (. ( (.*M ( =) ))D).) *), 0(. )).() ((=))D(,0(,),8,.()*). IJH 8(.) ( % D), 8( ()( () ()()*)( (.*M ).MD)3)- 3 )))-). I7JH 8(.) #! ) """' (), (.*M,3),3)0)(.)())).). I-JH ""G D)..*M ) )8(()*)-8(.)8(...*M() ()() *).) )) ) )) 3.MD)3) *D) D, 0(. 0 +.( ). ()(*).)) $.((),0(),D) )() -.().*),3)*()()()3()>)))?*)..8())).() K >)) RQ RQ ( 8 )).( )(( D +) ) ))-, 0(. 3*)+ 8(() = )0) ).*. 5 (, (,*, *,**( *) )))( (( D! ()(.,*. 3 GJ,*..) G,K,L,.8D))()-)))(( + 1.). ) =)(). )( + )),.S K )8D))!()(),.) 8 )(( ) = D =) # ' ).(.. ()() (, *, **( 8

10 )))/(*..()D,0).))-( * 8+ )) () E 0( ()() + ).( * +=)) G,", )! ).( )+.) )) (. ()() ) ).(0() G,", 9

11 1. Ábra: A Jadad pontszám értékelése Randomizáció Ismertették-e a randomizáció módszerét? Igen: 1 pont Vakság Dupla vak módszert alkalmaztak-e? Igen: 1 pont Megfelel volt-e a randomizáció módszere? Igen: hozzáadni 1 pontot Nem: levonni 1 pontot Megfelel volt-e a vakság módszere? igen: hozzáadni 1 pontot Nem: levonni 1 pontot Visszavonás és kimaradás Szerepelt-e a visszavonás és a kimaradás leírása? Igen: 1 pont Jadad pontszám % "K 1* *)(. *)+ D + D)+ 8(.(0)D ) *.),38()(,8()),)D1$( +0)*()()()!)()()))(. 3*)8.*)- 10

12 $-#:4= ;G >))RQ(-.) )>))RQ.)E)),)R7!*Q#AE' LJ D *)-,8(.)))+*) 2. Ábra: A szakirodalmi keresés folyamatábrája Idézet elektronikus keresésébl: CCTR: 1905 Medline: 259 Embase: 105 Összesen: 2269 Absztraktok: CCTR: 66 Medline: 71 Embase: 61 Összesen: 198 Megfelelt a kritériumnak Egyéb áttekintések ellenrzése: Duplikációk Kiválasztott cikkek (kiválasztási kritérium + egyéb áttekintések duplikációk): 64 Elfogadott Elutasított (19 nem tanulmány 2 nyelv 5 nincs RCT 9 nem kombinált terápia) Az elfogadott tanulmányok száma: Összesen: 28 )(-J"=)((=)(),.3-"L*()(() $)()()1$)1=))D)*) DJG)*)()!3-J03#"KF'-)0(D)G8) ( ))) ) D)+ (8D *) 3*)+)(* L 8+)M+ ))),.+. 8) 11

13 ) )=)() 3- K *)() )))#*, ()(',.*3*).8)#.((,D.*M *()',E()()()*)*(),*-L()1$ )) *- *)() L). D +) /) 8() 3! *)(1$(-33+()D0))))L") 3)G33),()=).K33) *)( # K ).( 0) )( D )) ) ).( 3- #K"F' I*() S (), J#EKF' ) ) D))((D % "K )()(GI,JG*33)(()).()3) )(LL*33)*())+)),J0,E*33)) ) 6.()*. 8( (),*. 0)( 8)( D)* D )8(()())+(3*)+)5AT). F, AA T). KIF, AAA T). "F, AU T).,EF 0)( 8)( D)) ))+).( ) *) ) J"KF 0)( 8)( ()=* (.) ) (()(=) ( I).#GJF' 1$( + #*.'0)*()()L).))*)M(() -33+) ((0(, ). ))() C0. ) (.) -) ) + ) 30(=) ( #-33 ))) ) ( ) +))' 12

14 2. Táblázat: A kombinált DMARD szerek klinikai vizsgálatainak jellemzi a RA terápiájában Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos CSA + CQ vs. CQ + plac. D-pen + CQ vs. CQ + plac. vs. D-pen + plac. D-pen. + MP vs. SSA + MP vs MP + plac. SSA + HCQ vs. SSA + plac. vs. HCQ + plac. SSA+ MP vs. SSA + plac. SSA + MTX + HCQ + predn. vs. SSA + AUR SSA + MTX + HCQ vs. SSA + HCQ + plac. vs. MTX + plac.+ plac. SSA + MTX + HCQ vs. MTX + HCQ vs. MTX + SSA SSA+ MTX + predn. vs. SSA + plac. Borne van den, , 12, (25/63) 3.8 vs. 5.6 hónap Gibson, , 16, 24, 36, 72 (35/47) 1 vs vs. Neumann, 2, 4, 8, 12, 16, , 24 Faarvang, Ciconelli, Möttönen, , 8, 12, 16, 20, (16/29) 4 vs. 9 vs. 8 RF: 68 vs 90% RAI: 21 Vs. 20 Vs (35/56) 6.3 I: 71% II: 29% 8, 16, (0/38) 6.9 vs , 24, 36, (74/121) O Dell, , 24, 36, 48, 60, 72, 84, vs. 8.6 hónap 102 (31/71) 10 vs. 6 vs. 10 II: 95% III: 5% vs. II:100% RF: 70% vs. 66% RF: 84% vs. 85% vs. 89% 25% vs 6% 23% vs. 5% vs. 7.6% 26.6% vs. 46.6% vs. 86.6% 26% vs. 41% vs. 29% 25% vs. 22% 24% vs. 22% 22.5% vs. 60% vs. 66.6% 5 Igen 1 Nem tisztázott 2 Nem tisztázott 5 Igen 3-5 Igen 1 Nem 5 Igen O Dell, Igen (abstract) 56 Boers, , 28, 40, (64/91) Medián: 4 vs. 4 hónap RF: 78% vs. 72% 9% vs. 29% 5 Igen 13

15 Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos SSA + MTX vs. MTX SSA + MTX vs. MTX + plac. vs. SSA + plac. MTX + AZA vs. AZA + plac. vs. MTX + plac. MTX + AUR vs. AUR + plac. vs. MTX + plac. Haagsma, , 8, 12, 16, 20, 24 Dougados, Haagsma, , 2, 4 utána minden 4. héten az 52-ig 2,4, utána minden 4. héten az 52-ig 40 (8/32) 205 (54/151) 105 (37/68) Willkens, , 12, 18, (44/165) Willkens, , 12, 18, 24, 48 Willkens, , 12, 18, 24, 48 Williams, , 12, 18, 24, 36, (44/165) 209 (44/165) 335 (106/229) 4.7 vs vs vs hónap 2.6 vs. 3.0 vs. 3.1 hónap Medián: 8 vs. 8 vs. RF: 77% vs. 72 % RF: 71% 62% 75% RF: 94% vs. 94% vs. 97% II: 84% vs. II: 80% vs. II: 78% 9% vs. 0% 25% vs. 21.7% vs. 30.9% 16.7% vs. 5% vs. 35% 26% vs. 38% vs. 75% 10 ua. ua. 45% vs. 64% vs. 33% ua. ua. 45% vs. 64% vs. 33% 6.2 vs. 4.6 vs. 5.3 Lopez-Mendez, vs vs. 3 (0-3): 2.0 vs vs III: 9 % III: 16 III: 20 37% vs. 40% vs. 34% 0 Nem 3/5 Igen 5 Igen 5 Nem tisztázott 3-5 Nem tisztázott 3-5 Nem tisztázott 4 Nem tisztázott nincs adat 4 Igen 14

16 Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos MTX + CSA vs. MTX + plac. MTX + CQ vs. MTX + plc. MTX + IFX vs. MTX + plac. vs. IFX + plac. MTX + cm-t412 HCQ + MTX vs. HCQ + plac. HCQ + DPS vs. HCQ + plac. vs. DPS + plac Tugwell, , 4, 8, 12, 16, 20, (41/107) 11.2 vs. 9.4 Ferraz, , 16, (11/57) 9.24 vs Maini, , 8, 12, 16, (73/28) 12.6 vs vs (22/42) 8 vs. II: 91% III 8% vs. II: 82% III: 15% II: 88% III:12% Vs. II: 79% III:21% RF: 72.2 vs vs Moreland, , 8, 12, 24, 36, Trnavsky, , 12, (9/31) II: 45% III: 55% vs. II: 50% III: 50% Haar, , 12, 18, (24/56) Medián: 0.98 vs. 3.0 vs % vs. 16% 5 Igen 21% vs. 21% 5 Igen 7% vs. 57% vs. 27% 5 Igen II or III Na 3/4 Igen RF: 80% vs. 93% vs. 89% 5% vs. 0% 56% vs. 17% vs. 17% 4 Nem tisztázott 4 Igen 15

17 Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos HCQ + D-pen vs. HCQ + plac. vs. D-pen + plac. GST + MP vs. GST + plac. GST + HCQ vs. GST + plac GST + HCQ vs. GST + plac. Bunch, , 48, 72, (17/39) 6.3 vs. 5.5 vs. 6.4 Corkill, , 4, 6, 8, 10, 12, (21/38) 5.5 vs. 6.0 Van Gestel, 12, 20, (12/28) 21.5 vs hónap Porter, , Medián: 6 vs. 5 Scott, , 16, 24, 36, (31/70) 2 vs. 2 GST + CSA Bendix, , 16, vs Leflu vs. plac vs. SSA Smolen et 2,4,6,8,12,16, al., , (96/262) 7.6 vs 5.7 vs 7.4 ARA*: II: 41% III: 59% Vs. II: 44% III: 44% Vs. II: 57% III: 38% (1-4) 2.86 vs RF: 80% vs. 85% RAI: 17 vs. 12 Seropos 73% vs. 71% RF: 79% vs. 81% II: 56% III:37% vs. II:54% III:42% vs. II: 57% III:38% 59% vs. 56% vs. 38% 37% vs. 45% 65% vs. 45% 14.8% vs. 18.5% 5 Igen 3-5 Igen 5 Igen 3 Igen 48% vs. 35% 4 Nem tisztázott 15.7% vs. 5% 27,8% vs. 44,6% vs. 37,6% 4 Igen 5 Igen 16

18 Kombináció Leflu vs. plac vs. MTX Laflu+MTX F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) Strand et al (133/349) Weinblatt et al A betegség ideje (években) 7.0 vs 6.9 vs 6.5 A betegség súlyossága 6,12,24 30 (7/23) Visszavonás % 46.7% vs. 68.6% vs. 42.3% Jadad pont (1-5) 5 Igen A betegek RCT allokációja titkos * A betegség aktivitásának ARA skálája: I-II-III 17

19 +#,42-# $-$;,,4:.:4?..6!6:. ( 8(. 38( D M ),).() )- )-, 0( ) D D)+) I /)8()3 18

20 ('G H $EG G -# $- G F K& Áttekintés Vizsgált idszak Boers, Borigini, Felson, 1994? December Keresési stratégia és kritériumrendszer MEDLINE, Index Medicus, Excerpta Medica, és Science Citation Index, ill. a kiválasztott cikkek irodalomjegyzéke Randomizált próbák és kohorsz vizsgálatok Konkurens terápia (legalább két antireumatikus szer alkalmzásával) összehasonlítása egyetlen készítménnyel Eredmény mérése: a betegség súlyossága A kezeléshez kapcsolódó toxictás ismertetése Nincs leírás a keresési stratégiáról, sem pedig az elfogadási kritériumokról MEDLINE, bibliográfiai keresések, 5 nemzetközi reumatológiai folyóirat kézi keresése, valamint az ACR-konferenciák absztraktjai Randomizált klinikai vizsgálatok Legalább 18 éves betegek Két, konkurens, teljes adagolású másod-vonalbeli gyógyszeres terápia Gyógyszerek és minimális adagolásuk: AUR (6 mg/nap), HCQ (200 mg/nap), CQ (250 mg/nap), i.m. gold (50 mg/hét), MTX (7.5 mg/hét), AZA (1 mg/kg/nap), SZA (2 mg/nap), D-pen (500 mg/nap) Számszersített kezdeti és végs értékek Tanulmányok száma 7 tanulmány (összesen 427 beteg) 14 tanulmány (összesen 1547 beteg) 5 tanulmány (összesen 749 kezdeti beteg, melybl 516 teljesített) Konklúzió Az elérhet vizsgálatok nem szolgáltak elegend adattal arra vonatkozóan, hogy bármely kombináció preferálandó lenne az egyedüli gyógyszeres terápiávaé szemben. A megfelelen kivitelezett, széleskör, hosszú távú, kontrollált klinikai vizsgálat hiánya. A kombinált terápia nem szolgált szükségszeren hatásosabb terápiával, de magasabb toxicitást eredményezett az egyedüli gyógyszeres terápiával szemben. Megjegyzések Az aktív RA pontos definíciója: 6 duzzadt ízület ill. 2 vagy 3 kritérium teljesülése a következkbl: - legalább 9 érzékeny ízület - reggeli ízületi merevség (45 perc) - ESR 28 mm/h 19

21 Áttekintés Verhoeven, 1998 Vizsgált idszak Scott, Suarez, Foster 2001 Keresési stratégia és kritériumrendszer MEDLINE és a kiemelt cikkek bibliográfiáinak vizsgálata Angol, francia, német, holland Randomizált tanulmányok összehasonlítás azonos típusú, egyedüli DMARD kontrolcsoporttal MEDLINE Randomizált kontrolált vizsgálatok, nemrandomizált tanulmányok paralel csoportok esetén, retrospektív áttekintések Medline Embase the Cochrane Library Best Evidence RCT vizsgálatok Tanulmányok száma 20 tanulmány (10 parallel kezelésrl, 6 fokozó és 4 csökkent stratégiával); összesen 1952 beteg 11 tanulmány (összesen 486 beteg) 76 cikk (irodalomjegyz ék) Konklúzió Korai RA betegek esetén, a corticosteroidokat alkalmazó csökken gyógyszeres terápia fokozottabb hatásfokot és elfogadható vagy alacsony toxicitást eredményezett. Az ízületi károsodás tartós marad, de a tüneti hatások a corticosteroidok további adagolásának függvényei. A kései stádiumban lév betegeknél, a cyclosporin növeli a szuboptimális klinikai reakciót a methotrexatra. A methotrexat, a sulphasalazine és a hydroxychloroquin hármas kombinációja klinikailag jobbnak tnik az egyes összetevknél. Az egyéb kombinációk vagy nem kerültek még tesztelésre, vagy túl kis mintán tesztelték, vagy pedig negatív kölcsönhatást mutattak. Az 1990-es bizonyítékok szerint a kombinált terápia szerény elnyt élvez. Az addigi vizsgálatok túl kicsik voltak, hogy kimutassák a tényleges értékeket, ill. az akkor használt kombinációk nem voltak megfelelek. Az RCT-k szisztematikus áttekintése alapján, a DMARDok egy év alatt hatásosak lehetnek korai beavatkozás esetén. A legtöbb DMARD hatásosabbnak bizonyult a placebokezelésnél, de nincsenek megfelel RTC vizsgálatok az egy évnél hosszabb kezelésekrl. Több RCT vizsgálat bizonyította, hogy a DMARDok bizonyos kombinációi hatékonyabb kezelésre vezetnek. Megjegyzés ek 20

22 %"B""B% " # Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program szerint: R 0)( )0) 0 ). E.) ), *( )( D 0(*)+ F) 6.(, IG F) 6.(, (=* 8( ) 8(. ( 8 ( =*.., 6D 3),0)((*+8(.(0),)03)0)+, ( =)0)!)* - 8(() ). )( ) ) 8)8)++,8() + -. ())(.*)) + +=* )3)# ).(+)*)()3))')*)(D53 8(.), )) +( 8(D )8((, 8D M*.Q 0+).(F*$ JE,JL ). -))),..()))*)D+D -) )8 ) -30)), ). 8() ) )*.). ()D? *).-)) ) 8(.), ) ( (. 3 )) 0=) ((D#,E,EF*&3)'0$) 8)))EE8+3)0)+#*)())6D )'+)#IJ%'IJ%8+,88)#G%'G%8+ UD6 J" )$)))())(**3*=) $ ) EF.0 8(.6 D)6 A)=))(,. ) )(0)(,AA)=#EF'..D))0), 21

23 ) ( 6 ) J" F))( AAA ((), 0(.. )()8.0)+ J,JJ,JK $)D)+0()))0)+.)0. K ) *)*),. ( "K "" 33) 0.) J $ ) ((.) )))),=)),0(.)KE,"F#)'$*()3*)0( )G,F)0()*()**)0)+$) E,LF.*.)36.(3*+.)8.*),.((, )*)(*() $) )0) ).( )+ 3 0)())#0,..,()' ) 3)#*)(() ) D3*,/ 3(.) D,.,),().=D'D)+ JK $.(( () 8D)((5 ) E * ) JF ()* JJ T(!)(=)2)T(T*()+A)) (*( () ""L I" IIL.+) +=)) ()! 3- IJJK#",KF' )*)(*),I)$ ) 3),. (( ) *+ 3)* JJ,JK 0)(.*)( )), 0(. 8( ) JF 0( D*),).-)3),)*(*( )*))8(()).D*))(*)( 0)(() D*) )) ) )*) () 8-+ )+ J,JI,JG +I0D0*(),D0(0*())D**)- 22

24 $/# L5E# LD0 G %".)?0(*(()0(D))"*+88+) 8$)*+)0(*((3=) D) 3() >)))?*), * ) >?) 0)), ).MD)3)33) $G %"!F $#1E1J' #3 ), ) CT ( 8+), 3*+.)*. =+)) 0( +8()' 0 () ) """KL8+,=K""I8+*()#))*)-) 8)-))' )*) G 0#""" ' ) KLG ) -) 8*) #-33+.,0)'V0)()0)#1E1J'V( 8+), 3*+.)*. =+)) +8() G 0 ) $ )#CT 1E1J' *+ ) -) 0#.( )',)))))D,0(.G0)$)3-KLG )0-) 23

25 1'G HG B$/# L5E# LD0CLLL' Rheumatoid Arthritis Összesen betegek száma (&) (#) Összesen esetek száma (##) x Összesen Forrás: Gyógyinfok (&) azon betegek száma akik kórházba kerültek és a RA akár ápolási fdiagnózisként, akár kísérbetegségként akár szövdményként meg volt említve (betegek száma, nem pedig esetek száma) azon esetek száma ahol az ápolási fdiagnózisban szerepelt a RA betegségek ((M05-M06) (#) Az 1-18 évesek közül RA (M05-M06) fdiagnózis miatt 57 beteg került kórházi gyógykezelésre, halálozás nem történt. (##)Az 1-18 évesek közül RA betegségek (M05-M06) fdiagnózis miatt 59 esetben került sor kórházi gyógykezelésre G/) ) D 8))0)+, 0(. EEJG * ( $ ) ()*)8+#((D)3))' $G H CLLL ))()0))))D,()8*)$)#1E 1J')-)(!)&++8)-))-)) *& 0 ),. ))33 8*) -0)) """ #1E1J'8+A)*(), 0(.)D,0(...8(. )( CT#1E1J' 8+ ) 0 ).) ( 0 8! 3 JE"J 4) 0(...8( ) ) 3 *(. ).3)0) 1* ( 8=( 3) ),, 0(. )( 3) -.+)8D)((#8(.)0)(()0)6(.(' 8=( 3))* 8., ) 8))- *. D)+ *)( * 3),. + ) (. ))), () 0.,*. &. ( &. 8((#.(..' D)) 0& D)+ ()0)D *) 24

26 )-) 3)0)(. =) *))!)(=)).+ 6. D )),)0(.*3))D-&()(*)) 0)(0)!)*.-,) =( * 0)(. 3)0)(. 8! 0.) D(, (*)=*, 0)(. 3)0)(... )() *.0).-,*0)(.3)0)(.(*.( 8) 5'G H) "$EG /# L5E# LD0 BCLLL (0),0(CT#1E1J'8+)) Esetek száma Aktív kórházi napok száma Súlyszám Súlyszám és Ft. / fdiagnózis eset ,501 0, Aktív kórházi napok száma / fdiagnózis eset 12, ,52Ft Forrás: Gyógyinfok E/)D(0),0(.8(.(.)0()D) 8)) T!2 3), ) $ )0)*())3 ) IIE 4()*() $G HG CLLL?D) ))KIIL)-)($#1E1J' ) )#)'!()(3))(- $EG /# L5E# LD0G.) 3()>)))?*)$0()-3=)*))D.=*,0( 0) 25

27 $ -33+ ) ()( 3)) ) 0( (() ((0)D5 )3),)3))*8(0))3) ( D), ( ) -. ) - A))( 0(),..()3) M* *.3*D)D K "&').( 3*)+ 0(( *)(( )+ ( 8-+ *)03)0)+9)3)0*)80).() D-33+3) C.),"",$)D)03=)),J8()(),.+ ) 3) JG,E 8()() D)) ) 3).( 0.)#LF' 0() D)).. )D 3) ) 3)E,EF))) KI!. *) ), $ ) ) 3)#)* ), )-.3))'DL"9>33)((+ ),.88J&I9>).E*+)) )$I9>)03))((0) KG!. )) ( EJ $ ) ) 3)) *) E )+ *+ ))), 0(..*) -. ())( KF 3)0)+ 3*)- $0( *) ) $ ) 3) EF) )..,.+KEF1$(3) KE 201 KJ 8D)..)3))).J0( )0( D (' 0( ()()5..(',)"!',().." &, )*(')8.),0(..)*),8. 0)((()3))D3))3)JF)D),)+ 26

28 ..)3))8.*,08*)0)+ 0)!.))()3=))(53)0( ))*3)0)(.) KK,KL E 3)), 3*).).., D-, =. )0 0)+*), 0( *). D -. ((, 0 -.(=*-((30(=))0)+*)1*) ()( ) (( 0 8D0)+, 3)0(.))) -.) * 8(().()3 E ) )) 3)0)(. 8D) 3)) )0( ( )) 0)(. 8D) 3*). *)D-. 3)0)(. 3*).) )) #8'., ) (. ))=*.*) 00),..(.)=63*).). KL $..)*)(().+D)0)8()()3) 0)(.(!.),$3)+).() 8+0)(D$*+) K"L,)...,.=)D-)))=.))())),3) 0)(. 0)+* 1), 0(. ( =) -), " && '&# D)+ )... )D 3)!. )(( =). *=M 3)0)(.. 0( 0)( =).0 ),.*())3 0) U-, 8D)-,0(.$.),.IG*)=)- )),D0)(=).)3*)E* 27

29 0)(%*.)(0)!..."))&&, *3)0)(. L 6)0.)+(,)()-)(6DM,0)(.6, =).-)*)$,0(. =). D)+ 3)) ((, 3..( )=)(0(*)0)0(6)*6()%*.()))**. +*>D(6D8()*)! ), * 3)0)(. 0)(0( 0(6)*6 )( - $ )0()))3)*() KG *Griffiths et al. Vizsgálatai szerint a kezdeti DMARD terápiák ideje átlagosan 10 hónap. 28

30 -)1$(*()()5 5. Táblázat Tanulmámy Ország Módszertan Komparátorok Legfbb eredmények Auls et al Kanada Költséghatékonyság Borg et al. Svédorszá g Költségelemzés Cyclosporin, penicillamin, azathioprin, placebo Gold, chloroquin, penicillamin A chloroquinnal való kezelés bizonyult a legolcsóbbnak. Kavanaugh et al. USA Költségelemzés Methotrexat, inj. gold A methotreaxattal való kezelés kevésbé költséges. Prashker et al USA Költségelemzés Or. és inj. Gold, hydroxychloquine, penicillamin, methotrexat, azathioprin Az or. Gold a legolcsóbb, az inj. Gold a legdrágább. Thompson et al. USA Költség-haszon Auranofin, placebo Költség-hatékonysága nem bizonyított, de növeli a hasznosságot. Verhoeven et al Hollandia Költség-haszon Kombinált terápia (prednisolon, methotrexat, sulphasalazin vs. sulphasalazin egyedül) Yazdani et al. USA Költség-haszon Leflunomid vs etanercept Boers, Verhoeven, Choi et al A cyclosporin költségérzékenyebbé teszi a betegeket. Nem tisztázott a költséghatékonysága. Költséghatékonyság Költséghatékonyság Prednisolon, methotrexat, sulphasalazin vs. sulphasalazin Cyclosporin vs hydroxychloroquine, sulphasalazin, methotrexat A kombinált terápia kevésbé költséges és hatékonyabb. A leflunomid terápia költsége szignifikánsan alacsonyabb, de ez alapveten a gyógyszerek áraiból következik. A kombinált terápia költség-hatékonynak bizonyult, a nagyobb hatékonyság és az alacsonyabb, vagy közel azonos költségek miatt. (indirekt költségeket nem mértek) A cyclosporin kevésbé volt költség-hatékony a hármasterápiához képest (drágább és kevésbé hatásos) 29

31 2F U=M+3*8(.),*D)8(3)* (),(6D)3.)(*,0(6)**()(*)( *# 0.' 0=*D 8 8.)/., 0(. 0) 1$. 8(., 0(. 3)0)(. () )D))D 3*)+ )(*)208))D( *+).) )()8(3)D(),..E8+) ((),E*+))1*.0(),() 8+.**()()()33D- D'G H K%%G/>LLLFK0 A DMARD költség B Egyéb RA-hoz köthet kezelés C Toxicitás+nyomonkövetés D Hospitalizáció E Ambuláns látogatás F Indirekt költségek Jelenlegi gyakorlat Leflunomiddal Különbség (abszolút) Különbség % 188,7 0,0 1,7-12,4-1,3-15,5 Összes gyógyszerköltség (A,B) ,6 Összes direkt költség ,2 (A,B,C,D,E) Teljes költség ,2 30

32 <'G H E K%%BG/>LLLFK0 Jelenlegi gyakorlat Leflunomiddal Különbség (abszolút) Különbség % Teljes ktg, 1000 f ,2 ACR20 Teljes ACR 20 response years Ktg/ACR20/f 390, , , ,0-23,7 ACR20 + progresszió kontrol Teljes ACR20 response years Ktg/ACR20/f Hasznosság Teljes QALY 1000 fre Ktg/QALY/f 142, , , , , , ,5-71,4 4,5-10,3 31

33 ' 3 H % BM G-# $-"G /N5OEF" %0B $G Hatóanyag Penicillamin (<500 mg/d) Eredmény Penicillamin ( mg/d) Penicillamin (>1000 mg/d) Fájdalmas ízületek száma (-11.36, ) (-11.37, ) (-16.63, ) Sulphasalazin (-4.15, ) Methotrexat (-23.97, ) Cyclosporin (-12.64, ) Cyclophosphamid (-17.72, ) Duzzadt ízületek száma (-5.96, 1.96) (-9.11, -0.89) (-3.73, -1.03) (-10.44, ) (-4.29, -2.10) (-12.04, ) Fájdalom** (-23.19, 1.19) (-1.00, ) (-0.91, ) (-14.80, ) (-4.07, ) (-2.32, ) Az orvos globális értkelése (-0.72, ) (-0.98, ) (-1.36, ) (-0.38, 0.01) (-1.31, ) 0.34 (-0.02, 0.69) A beteg globális értékelése (-0.65, ) (-0.86, ) 0.00 (0.00, 0.00) (-0.46, 0.00) (-1.20, ) 0.08 (-0.25, 0.41) Funkcionális értkelés* (-37.03, 9.23) 0.00 (0.00, 0.00) (-0.58, ).... ESR (-22.01, 6.01) (-20.89, -0.41) (-23.21, -5.58) (-21.93, ) (-18.17, 0.27) (-25.72, 2.51) 32

34 Eredmény Fájdalmas ízületek Hatóanyag száma Azathioprin (-5.24, ) Antimalaria sz (-3.78, ) Injectabilis gold. Duzzadt ízületek száma (-24.76, ) (-4.86, -2.57) Fájdalom** (-42.11, ) (-0.72, ) (-6.50, -2.65). Leflunomid -9,7 (-17.5, -1.9) -7.2 (-13.8, -0.6) *Funkcionális értkelés = Steinbrocker **Fájdalom = VAS, mm (-57.3, 2.4) Az orvos véleménye (-0.57, ) (-0.48, ) -1.1 (-2.1, - 0.1) A beteg véleménye (-0.53, ) (-0.77, ) -1.1 (-2.2, 0.0) Funkcionális érétkelés* (-0.79, 0.31) (-0.29, 0.17).. ESR (-33.94, 8.05) (-8.51, -4.24) (-18.14, -8.18). 33

35 '3 H-# $- Hatóanyag neve Mellékhatások % Hivatkozás Hydroxychloroquin Szemfenék károsodása Sulphasalazine Erythema Csontveldepresszió Gyomorbántalmak, hasi fájdalom Gold (Auranofin) Erythema Stomatitis Csontevldepresszió Thrombocytopenia Proteinuria Diarrhea <1 1-3 <1 > Methotrexate Azathioprine Cyclosporine Gyomorbántalmak, hasi fájdalom Erythema Stomatitis Hajhullás Csontevldepresszió Májkárosodás Pneumonitis Leukopenia Hepatotoxicity Influenzaszer tünetek Vérszegénység Nausea Thrombocytopenia Pancytopenia Hajhullás Vese toxicitás Vérszegénység Thrombocytopenia Magasvérnyomás <1 <5 < <2 < ,

36 ' 3 /F 0H-# $- Hatóanyag neve Mellékhatások % Hivatkozás Leflunomid Etanercept D-penicillamin Cyclophosphamid Infliximab Májfunkció romlás Gyomorbántalmak, hasi fájdalom Teratogén hatás Erythema Hajhullás Elméleti fertzésveszély Helyi elváltozások (injekció) Felsléguti tünetek Erythema Stomatitis Ízérzékelés- és szaglás zavar Proteinuria Csontveldepresszió Autoimmunjellg tüneteggyüttes Thrombocytopenia Csontveldepresszió Csontvel rendellenességek Fertzés Hajhullás Hepatotoxicity Anaphylaxia Fertzés Up to 45 Up to 50 >10 >10 <1 <1 <

37 , )47,!W()0.>1,(0,)/0$0)()("LK* )8()08)((8$)0)$0"LKXI5IEIG W $7,? 7, ) 47 )!))(8 *(8 )0) ) ()(9>,)0)$0""LXG5KKLKL I >.( 2, )!1, 0 7$ ) /0 (8 $ )0 95 ) 8( )0C(8()0)$)S$0)(""GXII5KIEKI" G Y 0)$,W.!,$(>/0)(8$5)00)(0.()0$0 7C()0""XL5KJKLI E Z!,?7,!)Y/0W(.(8)0(W)0$)0)$0 "LKXI5EKE J 1)T, (1,(()).()).(8)0))W)0$1S "LEX"5LLI K?(..)#. 8+5 $( ' [U# )0' 3.*8),X5EEEEL L 4( /, ( SS, ( 1, ) 7((8 $0)((.. 8)((8(*)$)0)$0""EXIL5KKKIE " 1(*U,(D:,$(,)>8).88)*(88())) (8))W)0)*$)0)$0""EXIL5E"EJI >(S>,S$,>() )!88.8).(88((W)0( 0 )* $5, (, )) ) ) """XIEI5E"JJ >) U, 7(0 >, >088 1, ) /))(8 )* $ W)0 8( ( W)0 >)U,/W 2,(7,)4)(0)0)<).(885)8( ( ()()(8 8(* ( )) W)0 )*$)0)$0"""XG5LKLKL I!. 2, * 47,!1, ) (((8) ). (8 G 1(0,20,S()(<).(8()(8()88)))(8 )*)(88.()).\ )""LXIE5J"JI

38 E >0, 70 A,?. $ ) ((8 )0((( <). () W)0 ))(8)))88)()()S1""EXKI5GLG J (/,!. 2, )(, 7, 2. 7( 0((<)))(80)()0)()*).S$0"LKXJ5K" LG K S,1((,7())0<).(8()(8()5A.\7()(7/""JXK5 L Y $, 9(W) 1, >) ) 7(((8 )0(, )0 ()((8 ()0 )0)))(8 0)( )0)5 ()( ) ]$ ""XIE5LG"LEJ " 0,. >, S /0 ()(8 <).(8. ) (.))*W0A)1""JXEJ5JJJJJ >(), W 2,/! ) 7()()0. W)0 ( 0)( )0)5 ()*, (, (()( ). S $0 "L"XL5LII 0)()0)$0"LEXGG5KGKKE T^ 8 ()((8 )0 )( C!S1 ""JXIIG5LK" 0)0.S$0""GXII5G"EE G? 7,U $ 2, S(, U 2) 7()((8 0 * )0 ((). 0)( )0)5 (, ()(,(,EW)S$0""KXIJ5LLL E Y $, >0 S, >), 1 7, Y() $ 7(((8 )0(, 0)W()()W)0((()()]$""EXIL5K""LJ J Y $, >) 7()()))(8 0)( )0) )0( K Y?, Y S, $ S ) 7(( (8 (8, )0 ()((8 ()0 )0)))(8 0)( )0)5 ()( ) ]$ ""XIE5E"J" L (1, Y, $ S, Y S, ( $(0 )(8 ((0)()0)))()0(()*.))) 37

39 (8)0 0) ( ( )(8 (8,( ()((8)0)W(]$""IXIJ5IJGIJ" " /W *0)()0)C!S1""EXIII5ILG I 4 1, 20(?1, <<! ) 7()()0. W)0 0((< 0)( )0)5 )) ( (()() >S $0)(""GXI5IIJ I 1 $, * 4, S ) /0)88.(8 ) )*( 8((8 ))( ( 8)( 0 ((( )(. ( W)0 (W( W. I /*., )(* S, (* 1, 2(* : 7()( )0. W)0 (,(()(,0)()0)""IX5IL IG U), $,?7,U2),U$2T)( )0.0)()0)))))W)0)((( (()()S$0""EXIG5IGKIE IE 2(),7?,?)S7()()0.0)()0)(8)(8 )((8 )) W)0 () ()( ) ( )0.S$0""IX5JGE" (W(.(()()()0.0)( )0)5((()().S$0""JXIE5GG" > IL I" (( ( (( )0 0) 0)((. G)0 ""IX200,Y > G ( >)0 W)0 ()0. " $ )) >)0)$0"LEXG5ILGJ G * 2?0 >8 (8 ((0 ( )0. )0) ] $0)"KGXK5"JG"JL G $2?()0.$07C()0"KEX5IKIL 200,2XY >7(."K#70GL' GG 7((8 $0)((.?( 7()( 7 8( ()()0.0)()0))0)]$0)""JXI"5KIKI 38

40 GE Y C,?!S, $.>,>7 GJ,S,2$0)((. ((X/1(A))(20 ) "G#LII' GK Y 200,2XY >7(."K#70G"' G" >0,4S,>)2,Y ))*)0)]$0)"L"XI5LIKLGI E E 70SS>()0.8($CW!S(81""GXII5IJL IKE E U (,!!1, $1 W, ) 7()()0. )() 0)()0)5(()(8)0)((8(W(.(()( ))))W)0(W(0((<S$0)(""LXE5G"IL EI 4*,!( 7 0 ( ()( 0)( )0)5 ( ( ) $0 ""IX E5KKE EG 7( $1,41,U($,T* 1!)(( ()()(80(W)0(8)0.(((()0 )))(80)()0)S(8$0""JXIE5EEG EE 13)3/,?(2)7(((8()()0.W)0)0..0)()0)5() )"""XIEI5EJLEK EJ TV S, (81>8(0)()0)#$'5)(8().))) 8(7$(8C(*G,""" EK ((1,7()7()()0..0)()0)5(, )0(()$0"""XEL5E EL 1( Y,2),2Y,)(,(()()))0 ((()7G)(.,1/G,0)()0)))*(()) E" 0 /0Y, TV88. S, /( $, Y 1 TV4( 7()( ) (8 ()( )0 ))) (8 0)()0))0)]0)"LGXK5JKKJ 39

41 J 7( 11, Y 0, A7 70,/ ( > 2. A) () )0.(( )((8 0.()0. 0)( )0)5 GW ( ()()S(8$0""X"5KGK" J $(D(*0, 2., 2((. ( 0)( )0) )*)) )) D+ (()).+*),1.$)(,,G,LE" J $(, W)0 8( 0)( )0)5 8( A*))((,S$0)(#>'""LXEI5KI JI /W 2, ( 7, >) U )/))(8 )* 0)( )0) W)0 8( (* 8)( )*) 0)0 ) <). (8 8 #?$;T ', 8(A*))((#)')0)$0""LXG#>'EG> JG 4.?_D0)+0)()0),T*()(*+>,, KXI5G JE >:33,.()(6D0)+ BBA>,1()1,,II JJ 02$0)()0)..,19*,IXG5GEE JK $(D(*00)()0)()0,C-.""",LXE5EI EK JL $(D(*0,)(0)()0),0""K,XG5E" J" UD6/(),T*()(*+>,KXJ5GJE K. 1, )0. 0((, 3*+. 0)( )0),(*( 0), ""G, IEXIK5"IG K >( 1, 4() Y # ' $0)( )0)#5 7 *, E' 1S K 70 4/0(8$58)8S$0)(""LXE#EI'5L KI 1A)(0!/0()(8$S$0)(""JXIE5KL" KG >!5((*W(81$20(((X"#K'5KE L KE Z!5 )(8)0 () ) ()(8 $/0 )(8 (( 8)(8)()0)$0"""XG5"L KJ 201,1$4/0)()()(8)0.8($5((()(8, KK )71,?)C2?)0(()(80)0()(5 )($S$0)(""EXIG5KKGL KL $0?>,!!,2)>()88)*.$()()0) )0)7$""KX5GI 40

42 K" (),!0), S3(!(( (<(8)0 (((8 $ >W)0)$0"""XG5IGKEJ L 7!,:(W?, *)(7)))().7 ))W)0$5.).S$0)(""KXG5EJ L U S* 7?1, S( ) ) ()(8 $ )0 ()(8 ).S$0)(""LXIK5LIKGK L 2/, 1 >, 70 4 () )0. 8( $ * 0)((. *))5AA>((S$0)(""X"5J"J LI Z7)7(((8$())))))0.W)08(* ))S17XK#I'5>G"J LG 70( ) () 88)*.(8)))()( 8( )) W)0 ))$)0)$0XGI5IJK LE ( 1, U0(*, 1? ) $( (((8 ( )(W ((, 0 W)0 0 (. 0)( )0) )""KXIE5I"IL LJ >(1,4()Y 7!*((8)0)** 8(88)*0)0,AE,S,5LILGL 41

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

Tel: +36-1-482-5147 Fax: +36-1-482-5033. Budapest 2005. szeptember 28. hecon.uni-corvinus.hu. HunHTA, az

Tel: +36-1-482-5147 Fax: +36-1-482-5033. Budapest 2005. szeptember 28. hecon.uni-corvinus.hu. HunHTA, az Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. A biológiai szerek szerepe az arthritis psoriatica gyógykezelésében, különös tekintettel az infliximab

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A spondylitis ankylopoetica T2T, Treat to Target kezelési elvei

A spondylitis ankylopoetica T2T, Treat to Target kezelési elvei A spondylitis ankylopoetica T2T, Treat to Target kezelési elvei Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Reumatológiai Tanszék Az utóbbi két évtized eredményei a reumatológiában 2000-es évek DMARD

Részletesebben

A tocilizumab (RoActemra ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Péntek Márta

A tocilizumab (RoActemra ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Péntek Márta A tocilizumab (RoActemra ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani vizsgálat Szerkesztette: Péntek Márta 0 Péntek Márta (szerk.): A tocilizumab (RoActemra

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Infliximab. Finanszírozott indikációk:

Infliximab. Finanszírozott indikációk: Infliximab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Az Infliximab (REMICADE ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában

Az Infliximab (REMICADE ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék Az Infliximab (REMICADE ) szerepe a rheumatoid arthritis terápiájában a szakirodalom szisztematikus áttekintése és egészségügyi

Részletesebben

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az e~yszees könyvvitelt vezető egyéb szevezet egyszeúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A sze vezet~t nyuvántat6.['6ság megnevezés", [1(J.Egi Tövényszék [ Beküldő ada~ai (akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

A PASI-index változása komplex harkányi bőrgyógyászati kezelés hatására

A PASI-index változása komplex harkányi bőrgyógyászati kezelés hatására A PASI-index változása komplex harkányi bőrgyógyászati kezelés hatására Dr.Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Psoriasis (pikkelysömör) ismeretlen eredetű krónikus, rekurráló, gyulladásos

Részletesebben

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő KIEMELT LEÁNY MINI BAJNOKSÁG A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Kodolányi Kaposvár KRA Zápor Palota LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

A budesonid MMX helye a colitis ulcerosa kezelésében. Dr. Bor Renáta Szegedi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika

A budesonid MMX helye a colitis ulcerosa kezelésében. Dr. Bor Renáta Szegedi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika A budesonid MMX helye a colitis ulcerosa kezelésében Dr. Bor Renáta Szegedi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika Colitis ulcerosa terápiája Bal oldali CU-ban: középsúlyos, 5-ASA refrakter (EL1b)

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon alapuló orvostudomány és a technológiaelemzés

Részletesebben

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.11.05. Szeminárium Csontfelszivódás és csontképzés SPA-ban egészséges előrehaladott SPA Spondylitis ankylopoetica

Részletesebben

Evidencia alapú vagy személyre szabott orvoslás?

Evidencia alapú vagy személyre szabott orvoslás? Evidencia alapú vagy személyre szabott orvoslás? (és ezek informatikai eszközei) Semmelweis Egyetem Dombai Péter SE EKK Digitális Egészségtudományi Intézet Mi alapján gyógyít az orvos? Amit a beteg szeretne?

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet TÖRZSKÉPZÉS Szeged, 2014. november 6. Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében 30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében Dr.Réti Marienn Egyesített Szent István és Szent László Kórház Hematológia és Őssejt-transzplantációs Osztály Thrombotikus mikroangiopathiák ENDOTHEL INFEKCIÓK:

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

A rheumatoid arthritis diagnosztikája és kezelése

A rheumatoid arthritis diagnosztikája és kezelése A rheumatoid arthritis diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009. augusztus

Részletesebben

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Arthritis psoriatica. Szűcs Gabriella. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék

Arthritis psoriatica. Szűcs Gabriella. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék Arthritis psoriatica Szűcs Gabriella Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék Epidemiológia I. Psoriasis: 2-4 % (fehér bőrűek) PsA: 0.1-1.2%. PsA psoriasisos betegek

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ Reumatoid artritisz Sokízületi gyulladás Mi is az a reuma? A köznyelv a reuma kifejezésen lényegében a mozgásszeri megbetegedéseket érti. A reumatológiai vagy reumás kórképek

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos szemlélet, amely a legjobb tudományos

Részletesebben

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19.

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Absztrakt: a természet potenciális lehetőségeket nyújt az embereknek

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Háziorvosi kötelező fenntartó, 2013. február 6.

Háziorvosi kötelező fenntartó, 2013. február 6. Reumatológia update háziorvosoknak Dr. Szekanecz Zoltán DEOEC Reumatológiai Tanszék Háziorvosi kötelező fenntartó, 2013. február 6. Reumatologiai kórképek rövid felosztása 1. Arthritisek (gyulladásos kórképek)

Részletesebben

A feszültséginverterek kommutálóképességénék javítása a kommutálókondenzátor vezérelt utántöltésével

A feszültséginverterek kommutálóképességénék javítása a kommutálókondenzátor vezérelt utántöltésével Büttner, J.; Gens, Wolfgang : A feszültséginverterek kommutálóképességénék javítása a kommutálókondenzátor vezérelt utántöltésével Zuerst erschienen in: Elektrotechnika / a Magyar Elektrotechnikai Egyesület.

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban?

Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban? Változott-e a fizioterápia jelentősége, a rehabilitáció team szerepe a biológiai terápia bevezetésével SPAban? Mikó Ibolya Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012.

Részletesebben

Tisztelt Mihályi Péter Professzor Úr!

Tisztelt Mihályi Péter Professzor Úr! Tisztelt Mihályi Péter Professzor Úr! Köszönöm az MTA doktori értekezésem igen alapos bírálatát! Köszönöm, hogy a benyújtott értekezésemet megfelelőnek tartja az MTA doktora cím megszerzéshez és nyilvános

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

ü ó ŕ É ó ó ó ő Á Á ł ł ü ö ü ó í ű ó ó Í ü ő ü Ú ó Ę ó ó ö ó í ő ő ó ü ö ü ő ű ő ő ű ó í ö ó ő ó ó ö ő ő ó ó ó ő ó ó ö ő ó ó É ö Í ó ő ó í ű í ó í ő ó ü ö ő ü ű ű ő ő ü ö ö ő ű ťí í óö ü ó ö ő ü ő ő í

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében

Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében Dr. Vittay Pál, Dr. Jóna Gabriella, Nádudvari Nóra, Péter Tünde, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet A rheumatoid arthritis (RA) olyan idült, progresszív,

Részletesebben

Metoject. Dr. Lővei Csilla Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. Reumatológia és rehabilitáció határterületei 2010. 10. 16.

Metoject. Dr. Lővei Csilla Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. Reumatológia és rehabilitáció határterületei 2010. 10. 16. Metoject Dr. Lővei Csilla Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. Reumatológia és rehabilitáció határterületei 2010. 10. 16. MTX arany standard citotoxikus anyagok csoportjába tartozó fólsav antagonista.

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Dr. Mikala Gábor Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Lymphoma és Myeloma Terápiás

Részletesebben

!"#!#!$%&'(!% )%*$!+, -(!.!!%.$-!" (/$

!#!#!$%&'(!% )%*$!+, -(!.!!%.$-! (/$ !"#!#!$%&'(!% )%*$!+, -(!.!!%.$-!" (/$ 0(!"1#!- 2 34!%. %)-( '/!(/$ 5'41 '/! (/$ (! $( 4!%./ "6!! %--.-.474!%!%(! 4 -.( $ 4$.!( %.47 ". 7 8$ 9./' " :4$.47; (! % " $ %(! (+ 7!'4 ( %7!%!!.$!%7- "$7 ( 9!(6

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Betegtájékoztató ARAVA 10 MG FILMTABLETTA. Arava 10 mg filmtabletta (Aventis Pharma)

Betegtájékoztató ARAVA 10 MG FILMTABLETTA. Arava 10 mg filmtabletta (Aventis Pharma) ARAVA 10 MG FILMTABLETTA Arava 10 mg filmtabletta (Aventis Pharma) HATÓANYAG: 10 mg leflunomidum filmtablettánként. SEGÉDANYAGOK: Magnézium-sztearát, vízmentes szilicium-dioxid, polividon K-25, kukoricakeményítõ,

Részletesebben

Ö ü ö ü Ö Ö ü ú ó ü ö ö Ö ó Ö ö ú ö ó ö ö ó ö ö ö í í ö ö ü ü ö í ü ö ö í ö í ó ü ö ö í ü í ö í ü ú ü ö Ö ü ö ű ó í ó ó ó ö í ü ó ó ó ö ö ó ö í ó ü ó ó ö ö ü ó ö ö ó ó ó ü ü ó ó ö ö ü í ö ű ö ű ö ö ű í

Részletesebben

í ö í í ú ű í í í ú í ű í Ü ö ö ö ü ö ö ö í ö ö ö ö Ö Á ö ö É ö ö ú ú ö ö ú ö í Á Á ö Ü Ú í ÁÁ ö í ö í í ú ű í ö ö í ú É í ű í ö ö É í í ű í ű í É í í ü ű ü ű í Á Á í ü í ü í ü ö ű ö É ü É ú Á Ó í í í

Részletesebben

Gyermekkori ízületi gyulladások, Autoimmun kórképek

Gyermekkori ízületi gyulladások, Autoimmun kórképek Gyermekkori ízületi gyulladások, Autoimmun kórképek dr. Mosdósi Bernadett PTE ÁOK Gyermekklinika Izületi gyulladás gyermekkorban Trauma Infektív arthritis JIA AI betegséghez társuló Haemophylia Tumor Degeneratív

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

ᔗ卷- ü /2011. ( ) ö d H É í S b ó ó ó 24/2003. (XII. 23.) ö d ód í ó ᔗ卷- ü í ö í ó d ᔗ卷 ó ó 1997. LXX III. ö 6. (3).) j j, h ö ó ó ó 1990. LX. ö 8. (1) b d b gh f d ö b j, d g g ü g b, ö ᔗ卷 d : H É í S

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

Fizioterápiák hatékonysága krónikus gyulladásos reumatológiai betegeknél

Fizioterápiák hatékonysága krónikus gyulladásos reumatológiai betegeknél Fizioterápiák hatékonysága krónikus gyulladásos reumatológiai betegeknél Dr. Varjú Cecília PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinika Rehabilitációs kurzus anyag Pécs, 2015. november 19. Gyulladásos reumatológiai

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 2013 Tájékoztató adatok

Részletesebben

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról hatályos: 2012.01.01 Tartalom:

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

Endoszkópos képalkotó diagnosztikai tevékenységek és terápiás beavatkozások MF 08.B1

Endoszkópos képalkotó diagnosztikai tevékenységek és terápiás beavatkozások MF 08.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Endoszkópos képalkotó diagnosztikai tevékenységek és terápiás beavatkozások MF 08.B1 Készítette: Dr.Várvölgyi Csaba

Részletesebben

Teljes élet SPA-ban, új reumatológiai kezelési lehetőségek

Teljes élet SPA-ban, új reumatológiai kezelési lehetőségek Teljes élet SPA-ban, új reumatológiai kezelési lehetőségek Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék SPA romlása megfelelő kezelés hiányában Krónikus gerincelváltozások

Részletesebben

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Táplálás IBD-ben Müller Katalin Eszter I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Incidencia (/100 ezer) Hazai incidencia értékek (HUPIR) 10,00 9,00 9,0 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 7,1 4,33 2,32

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Goreczky Péter, Vincziczki Áron Fejlesztéspolitikai és Minőségügyi Főigazgatóság TEI FŐOSZTÁLY Az előadás tartalma Orvostechnikai

Részletesebben

Ötlet vs. Evidencia. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis. Dr. Mészáros Ágnes. Hipotézis

Ötlet vs. Evidencia. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis. Dr. Mészáros Ágnes. Hipotézis Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis Dr. Mészáros Ágnes GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSTAN 2014. március 24. Ötlet vs. Evidencia Hipotézis Eset tanulmányok Klinikai vizsgálatok: randomizált kontroll csoportos

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az ízületi gyulladások betegségmódosító terápiájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az ízületi gyulladások betegségmódosító terápiájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az ízületi gyulladások betegségmódosító terápiájáról Készítette: A Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium Bevezetés A reumatológiai (mozgásszervi)

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február

Részletesebben

Óvoda-átadás 2007. május 27.

Óvoda-átadás 2007. május 27. Óvoda-átadás 2007 május 27 Faluújság TÁPIÓGYÖRGYE XVIévf 3szám A község közéleti lapja 2007 július Szeretettel meghívjuk településünk lakóit a község Falunapjára 2007 július 2-án szombaton) A Faluház előtti

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben