A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája;"

Átírás

1 Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája; a nemzetközi és a hazai szakirodalom szisztematikus áttekintése Tel: Fax: hecon.uni-corvinus.hu Budapest, december HunHTA, az az tagja Gulácsi László, egyetemi docens, chair professzor Lepp-Gazdag Anikó, PhD hallgató

2 !"#!$%&'! " # " (()*)+,!-.)/0(1(() 200),3()/ 1

3 Tartalom $%& '( $) *# +,-$) $,,./$0 '1 232*4+#,- '5 -# $-.6$ +#,47,894.6,.6#,*.,4:. $) *# +,-$) $,,.$;,94 '< $-#:4= '>> +#,42-# $-$;,,4:.:4?..6!6:. $) *# +,- $) $,,.;$A247,9B,47,-47,9 A2#,4.6+7,2,.:.!6-.!,$) #!=$+$.6!+4 'C> $) *# +,-$) $,,.?2.:!, 'CD 4-5.*()()(,6.(()-31$( (33),$)) 4-51$( 0), '(D 2

4 $%& 7$ 7((8$0)((. 9$ (8 : )0( 7; 70((< 7$2 7)=*2() 7> 7.(( > )*).>( 2> (!)!))!>$!.)0(.)>))($) >/ A4B 8 8( 12 1)0.(( 1/B C C) 2 2( 2 2(%(( $A $4 $0)(4)( >> >0 /C4 /(C(4)( -# $-E-# F E$ "- 4.,-E4E. E,F - 3

5 $) *# +,-$) $,,./$0 5).(),..(*.*+, D + )0), ), )(* ) (*, 0(D,=-))0(()0(*)0) 58D)(((,E,EF)),)3)G* HI5G5,0())),I 5) G 5)8(.*)(D(0)))))))8 )3*)+)=*-)* E $3*=)*0) ))() J 5)-), 3) ())), + =-) )), 0)( ) 8=))3*)++)*()0)().3)+ ) + 8(.) )+. 8(.)) +. 0)8(.(,-3))=-))D*.8.)!! )(.3)+#C>A'H )( )0) #)-)),3*0),0(6)*60)' ()()((#)*)6$ ) )), 0) D' I )#1$ 1(8. )$0) ' #()( 0)0 ), ) EKF 0)(, () + 3)+, ) ( =-)(((+' G ( =).# 6D =).,. *.)+ )()' 4

6 "!"8D)=-),8D(,!>$,8((),(*( ) ), ( (, **(., 7$ )# 8D ) =-) F( 3, F( D*0()-)3*)+3-58D(,8,)(*( *.,)0))&0(7$E7$K' L 232*4+#,- 3. *) -) ) 8( 6D, $ )33.*) 1$*)*)(D,8($8(.)(=),.) 0)(. 8 0* 6) ) * )3.MD)3))())-3,0(.8(0(6)*()((.. #! "G%G5$7/3*))6.)),0(.8(D*=)D )+) ( () + $7/#G 8+ )=* 0)( )' 8(()#)8 (' 0(=)() 3 ( " 8(#*.E'80)(.(.) ) -) )))*# 8(, I ( ), 2N,E' * ( $7/#IEL 8+' 8(() 8 ( *))3 >83*()))0))-) ) )+ 8( )#GGF' (#F' #2N,' 0 $7/#GL 8+' 8(() ( 0(=)()3,.0(+( 7$) 8+#06 (' D* ) 8( ) EF, ) GJF,*) ( -+ JF 7$E ) ).. 8( ) IGF, IF, ( LF#2O,' 8(() + ) ) ) ( (, ( >8 D*))))8())+ 5

7 G-# $-EG5?($7/0)+8((3-- )+ )) (.=)() 8(, )* 8 33) 8-3 ) )*) ( ( ))), )#",* J,L',!>$)#L,*G,G',*) D*)((() ), (*((()#2N,E.)))' I ) * +()))*, ( (. ), ))0)8-38D=-)) ))*,)()))+ $!. () *+) 0)(5 0( #KF 8( )* EF (*', #F* KF', +-)#F* GF', (#LF*F'D8(#F*F' 6.(0)( 8(,('0(6)*6 0)()0)(.=)( %""5 *)(. ))-3, 0(. 8( * 0)(. )((.0=)0)+ )=* $(() ( )-) 8( 0)( ) (=).) )) ))*.)M 0* 8(,1$(6D(()D+)D,3*+-#J*.0' $((D)=)() 6

8 -# $-.6$+#,47,894.6,.6#,*.,4:. $) *# +,-$) $,,.$;,94 % & $ ( 0) 1$ (*()( *)( D) ) 3*)+ )( )( )-5 1! AC!#"JJ ',!1>!#"JJ& ',*) 7(0 7/ $).#"JE& & A G'. )( 0) *) /)))/) 8()( 8(.)( (8D)*) >'G H G "% G 7(07/$) P)0),$0)(Q! P7()()0.QP$0)( )0)Q,.1$(*, P/0.QP$0)()0)Q,%.1$(* 1 P7()()0.QP$0)( )0)Q,.1$(*, P/0.QP$0)()0)Q,%.1$(* % Az irodalomkeresés során négy stratégiát követtünk:. IJ5!) ) (. () *)( ).() *)- 8.,. ) 1$ 0)(.) )) $ * () L * + (6 ) 3! )) (6 ()()(() ) 1$() *)-8./(*)*(),0(.3*)+.)+()(3-. ) ()).5 8D %*. ) -), 8D(,)D ) )*. (*( +,.)0(.) ))( ) 7

9 #!>$'*. 7)* ()#7$2', (. ( (.*M ( =) ))D).) *), 0(. )).() ((=))D(,0(,),8,.()*). IJH 8(.) ( % D), 8( ()( () ()()*)( (.*M ).MD)3)- 3 )))-). I7JH 8(.) #! ) """' (), (.*M,3),3)0)(.)())).). I-JH ""G D)..*M ) )8(()*)-8(.)8(...*M() ()() *).) )) ) )) 3.MD)3) *D) D, 0(. 0 +.( ). ()(*).)) $.((),0(),D) )() -.().*),3)*()()()3()>)))?*)..8())).() K >)) RQ RQ ( 8 )).( )(( D +) ) ))-, 0(. 3*)+ 8(() = )0) ).*. 5 (, (,*, *,**( *) )))( (( D! ()(.,*. 3 GJ,*..) G,K,L,.8D))()-)))(( + 1.). ) =)(). )( + )),.S K )8D))!()(),.) 8 )(( ) = D =) # ' ).(.. ()() (, *, **( 8

10 )))/(*..()D,0).))-( * 8+ )) () E 0( ()() + ).( * +=)) G,", )! ).( )+.) )) (. ()() ) ).(0() G,", 9

11 1. Ábra: A Jadad pontszám értékelése Randomizáció Ismertették-e a randomizáció módszerét? Igen: 1 pont Vakság Dupla vak módszert alkalmaztak-e? Igen: 1 pont Megfelel volt-e a randomizáció módszere? Igen: hozzáadni 1 pontot Nem: levonni 1 pontot Megfelel volt-e a vakság módszere? igen: hozzáadni 1 pontot Nem: levonni 1 pontot Visszavonás és kimaradás Szerepelt-e a visszavonás és a kimaradás leírása? Igen: 1 pont Jadad pontszám % "K 1* *)(. *)+ D + D)+ 8(.(0)D ) *.),38()(,8()),)D1$( +0)*()()()!)()()))(. 3*)8.*)- 10

12 $-#:4= ;G >))RQ(-.) )>))RQ.)E)),)R7!*Q#AE' LJ D *)-,8(.)))+*) 2. Ábra: A szakirodalmi keresés folyamatábrája Idézet elektronikus keresésébl: CCTR: 1905 Medline: 259 Embase: 105 Összesen: 2269 Absztraktok: CCTR: 66 Medline: 71 Embase: 61 Összesen: 198 Megfelelt a kritériumnak Egyéb áttekintések ellenrzése: Duplikációk Kiválasztott cikkek (kiválasztási kritérium + egyéb áttekintések duplikációk): 64 Elfogadott Elutasított (19 nem tanulmány 2 nyelv 5 nincs RCT 9 nem kombinált terápia) Az elfogadott tanulmányok száma: Összesen: 28 )(-J"=)((=)(),.3-"L*()(() $)()()1$)1=))D)*) DJG)*)()!3-J03#"KF'-)0(D)G8) ( ))) ) D)+ (8D *) 3*)+)(* L 8+)M+ ))),.+. 8) 11

13 ) )=)() 3- K *)() )))#*, ()(',.*3*).8)#.((,D.*M *()',E()()()*)*(),*-L()1$ )) *- *)() L). D +) /) 8() 3! *)(1$(-33+()D0))))L") 3)G33),()=).K33) *)( # K ).( 0) )( D )) ) ).( 3- #K"F' I*() S (), J#EKF' ) ) D))((D % "K )()(GI,JG*33)(()).()3) )(LL*33)*())+)),J0,E*33)) ) 6.()*. 8( (),*. 0)( 8)( D)* D )8(()())+(3*)+)5AT). F, AA T). KIF, AAA T). "F, AU T).,EF 0)( 8)( D)) ))+).( ) *) ) J"KF 0)( 8)( ()=* (.) ) (()(=) ( I).#GJF' 1$( + #*.'0)*()()L).))*)M(() -33+) ((0(, ). ))() C0. ) (.) -) ) + ) 30(=) ( #-33 ))) ) ( ) +))' 12

14 2. Táblázat: A kombinált DMARD szerek klinikai vizsgálatainak jellemzi a RA terápiájában Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos CSA + CQ vs. CQ + plac. D-pen + CQ vs. CQ + plac. vs. D-pen + plac. D-pen. + MP vs. SSA + MP vs MP + plac. SSA + HCQ vs. SSA + plac. vs. HCQ + plac. SSA+ MP vs. SSA + plac. SSA + MTX + HCQ + predn. vs. SSA + AUR SSA + MTX + HCQ vs. SSA + HCQ + plac. vs. MTX + plac.+ plac. SSA + MTX + HCQ vs. MTX + HCQ vs. MTX + SSA SSA+ MTX + predn. vs. SSA + plac. Borne van den, , 12, (25/63) 3.8 vs. 5.6 hónap Gibson, , 16, 24, 36, 72 (35/47) 1 vs vs. Neumann, 2, 4, 8, 12, 16, , 24 Faarvang, Ciconelli, Möttönen, , 8, 12, 16, 20, (16/29) 4 vs. 9 vs. 8 RF: 68 vs 90% RAI: 21 Vs. 20 Vs (35/56) 6.3 I: 71% II: 29% 8, 16, (0/38) 6.9 vs , 24, 36, (74/121) O Dell, , 24, 36, 48, 60, 72, 84, vs. 8.6 hónap 102 (31/71) 10 vs. 6 vs. 10 II: 95% III: 5% vs. II:100% RF: 70% vs. 66% RF: 84% vs. 85% vs. 89% 25% vs 6% 23% vs. 5% vs. 7.6% 26.6% vs. 46.6% vs. 86.6% 26% vs. 41% vs. 29% 25% vs. 22% 24% vs. 22% 22.5% vs. 60% vs. 66.6% 5 Igen 1 Nem tisztázott 2 Nem tisztázott 5 Igen 3-5 Igen 1 Nem 5 Igen O Dell, Igen (abstract) 56 Boers, , 28, 40, (64/91) Medián: 4 vs. 4 hónap RF: 78% vs. 72% 9% vs. 29% 5 Igen 13

15 Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos SSA + MTX vs. MTX SSA + MTX vs. MTX + plac. vs. SSA + plac. MTX + AZA vs. AZA + plac. vs. MTX + plac. MTX + AUR vs. AUR + plac. vs. MTX + plac. Haagsma, , 8, 12, 16, 20, 24 Dougados, Haagsma, , 2, 4 utána minden 4. héten az 52-ig 2,4, utána minden 4. héten az 52-ig 40 (8/32) 205 (54/151) 105 (37/68) Willkens, , 12, 18, (44/165) Willkens, , 12, 18, 24, 48 Willkens, , 12, 18, 24, 48 Williams, , 12, 18, 24, 36, (44/165) 209 (44/165) 335 (106/229) 4.7 vs vs vs hónap 2.6 vs. 3.0 vs. 3.1 hónap Medián: 8 vs. 8 vs. RF: 77% vs. 72 % RF: 71% 62% 75% RF: 94% vs. 94% vs. 97% II: 84% vs. II: 80% vs. II: 78% 9% vs. 0% 25% vs. 21.7% vs. 30.9% 16.7% vs. 5% vs. 35% 26% vs. 38% vs. 75% 10 ua. ua. 45% vs. 64% vs. 33% ua. ua. 45% vs. 64% vs. 33% 6.2 vs. 4.6 vs. 5.3 Lopez-Mendez, vs vs. 3 (0-3): 2.0 vs vs III: 9 % III: 16 III: 20 37% vs. 40% vs. 34% 0 Nem 3/5 Igen 5 Igen 5 Nem tisztázott 3-5 Nem tisztázott 3-5 Nem tisztázott 4 Nem tisztázott nincs adat 4 Igen 14

16 Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos MTX + CSA vs. MTX + plac. MTX + CQ vs. MTX + plc. MTX + IFX vs. MTX + plac. vs. IFX + plac. MTX + cm-t412 HCQ + MTX vs. HCQ + plac. HCQ + DPS vs. HCQ + plac. vs. DPS + plac Tugwell, , 4, 8, 12, 16, 20, (41/107) 11.2 vs. 9.4 Ferraz, , 16, (11/57) 9.24 vs Maini, , 8, 12, 16, (73/28) 12.6 vs vs (22/42) 8 vs. II: 91% III 8% vs. II: 82% III: 15% II: 88% III:12% Vs. II: 79% III:21% RF: 72.2 vs vs Moreland, , 8, 12, 24, 36, Trnavsky, , 12, (9/31) II: 45% III: 55% vs. II: 50% III: 50% Haar, , 12, 18, (24/56) Medián: 0.98 vs. 3.0 vs % vs. 16% 5 Igen 21% vs. 21% 5 Igen 7% vs. 57% vs. 27% 5 Igen II or III Na 3/4 Igen RF: 80% vs. 93% vs. 89% 5% vs. 0% 56% vs. 17% vs. 17% 4 Nem tisztázott 4 Igen 15

17 Kombináció F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) A betegség ideje (években) A betegség súlyossága Visszavonás % Jadad pont (1-5) A betegek RCT allokációja titkos HCQ + D-pen vs. HCQ + plac. vs. D-pen + plac. GST + MP vs. GST + plac. GST + HCQ vs. GST + plac GST + HCQ vs. GST + plac. Bunch, , 48, 72, (17/39) 6.3 vs. 5.5 vs. 6.4 Corkill, , 4, 6, 8, 10, 12, (21/38) 5.5 vs. 6.0 Van Gestel, 12, 20, (12/28) 21.5 vs hónap Porter, , Medián: 6 vs. 5 Scott, , 16, 24, 36, (31/70) 2 vs. 2 GST + CSA Bendix, , 16, vs Leflu vs. plac vs. SSA Smolen et 2,4,6,8,12,16, al., , (96/262) 7.6 vs 5.7 vs 7.4 ARA*: II: 41% III: 59% Vs. II: 44% III: 44% Vs. II: 57% III: 38% (1-4) 2.86 vs RF: 80% vs. 85% RAI: 17 vs. 12 Seropos 73% vs. 71% RF: 79% vs. 81% II: 56% III:37% vs. II:54% III:42% vs. II: 57% III:38% 59% vs. 56% vs. 38% 37% vs. 45% 65% vs. 45% 14.8% vs. 18.5% 5 Igen 3-5 Igen 5 Igen 3 Igen 48% vs. 35% 4 Nem tisztázott 15.7% vs. 5% 27,8% vs. 44,6% vs. 37,6% 4 Igen 5 Igen 16

18 Kombináció Leflu vs. plac vs. MTX Laflu+MTX F szerz, a publikáció ideje Az értékelés ideje (hetekben) n betegek száma (ffi/n) Strand et al (133/349) Weinblatt et al A betegség ideje (években) 7.0 vs 6.9 vs 6.5 A betegség súlyossága 6,12,24 30 (7/23) Visszavonás % 46.7% vs. 68.6% vs. 42.3% Jadad pont (1-5) 5 Igen A betegek RCT allokációja titkos * A betegség aktivitásának ARA skálája: I-II-III 17

19 +#,42-# $-$;,,4:.:4?..6!6:. ( 8(. 38( D M ),).() )- )-, 0( ) D D)+) I /)8()3 18

20 ('G H $EG G -# $- G F K& Áttekintés Vizsgált idszak Boers, Borigini, Felson, 1994? December Keresési stratégia és kritériumrendszer MEDLINE, Index Medicus, Excerpta Medica, és Science Citation Index, ill. a kiválasztott cikkek irodalomjegyzéke Randomizált próbák és kohorsz vizsgálatok Konkurens terápia (legalább két antireumatikus szer alkalmzásával) összehasonlítása egyetlen készítménnyel Eredmény mérése: a betegség súlyossága A kezeléshez kapcsolódó toxictás ismertetése Nincs leírás a keresési stratégiáról, sem pedig az elfogadási kritériumokról MEDLINE, bibliográfiai keresések, 5 nemzetközi reumatológiai folyóirat kézi keresése, valamint az ACR-konferenciák absztraktjai Randomizált klinikai vizsgálatok Legalább 18 éves betegek Két, konkurens, teljes adagolású másod-vonalbeli gyógyszeres terápia Gyógyszerek és minimális adagolásuk: AUR (6 mg/nap), HCQ (200 mg/nap), CQ (250 mg/nap), i.m. gold (50 mg/hét), MTX (7.5 mg/hét), AZA (1 mg/kg/nap), SZA (2 mg/nap), D-pen (500 mg/nap) Számszersített kezdeti és végs értékek Tanulmányok száma 7 tanulmány (összesen 427 beteg) 14 tanulmány (összesen 1547 beteg) 5 tanulmány (összesen 749 kezdeti beteg, melybl 516 teljesített) Konklúzió Az elérhet vizsgálatok nem szolgáltak elegend adattal arra vonatkozóan, hogy bármely kombináció preferálandó lenne az egyedüli gyógyszeres terápiávaé szemben. A megfelelen kivitelezett, széleskör, hosszú távú, kontrollált klinikai vizsgálat hiánya. A kombinált terápia nem szolgált szükségszeren hatásosabb terápiával, de magasabb toxicitást eredményezett az egyedüli gyógyszeres terápiával szemben. Megjegyzések Az aktív RA pontos definíciója: 6 duzzadt ízület ill. 2 vagy 3 kritérium teljesülése a következkbl: - legalább 9 érzékeny ízület - reggeli ízületi merevség (45 perc) - ESR 28 mm/h 19

21 Áttekintés Verhoeven, 1998 Vizsgált idszak Scott, Suarez, Foster 2001 Keresési stratégia és kritériumrendszer MEDLINE és a kiemelt cikkek bibliográfiáinak vizsgálata Angol, francia, német, holland Randomizált tanulmányok összehasonlítás azonos típusú, egyedüli DMARD kontrolcsoporttal MEDLINE Randomizált kontrolált vizsgálatok, nemrandomizált tanulmányok paralel csoportok esetén, retrospektív áttekintések Medline Embase the Cochrane Library Best Evidence RCT vizsgálatok Tanulmányok száma 20 tanulmány (10 parallel kezelésrl, 6 fokozó és 4 csökkent stratégiával); összesen 1952 beteg 11 tanulmány (összesen 486 beteg) 76 cikk (irodalomjegyz ék) Konklúzió Korai RA betegek esetén, a corticosteroidokat alkalmazó csökken gyógyszeres terápia fokozottabb hatásfokot és elfogadható vagy alacsony toxicitást eredményezett. Az ízületi károsodás tartós marad, de a tüneti hatások a corticosteroidok további adagolásának függvényei. A kései stádiumban lév betegeknél, a cyclosporin növeli a szuboptimális klinikai reakciót a methotrexatra. A methotrexat, a sulphasalazine és a hydroxychloroquin hármas kombinációja klinikailag jobbnak tnik az egyes összetevknél. Az egyéb kombinációk vagy nem kerültek még tesztelésre, vagy túl kis mintán tesztelték, vagy pedig negatív kölcsönhatást mutattak. Az 1990-es bizonyítékok szerint a kombinált terápia szerény elnyt élvez. Az addigi vizsgálatok túl kicsik voltak, hogy kimutassák a tényleges értékeket, ill. az akkor használt kombinációk nem voltak megfelelek. Az RCT-k szisztematikus áttekintése alapján, a DMARDok egy év alatt hatásosak lehetnek korai beavatkozás esetén. A legtöbb DMARD hatásosabbnak bizonyult a placebokezelésnél, de nincsenek megfelel RTC vizsgálatok az egy évnél hosszabb kezelésekrl. Több RCT vizsgálat bizonyította, hogy a DMARDok bizonyos kombinációi hatékonyabb kezelésre vezetnek. Megjegyzés ek 20

22 %"B""B% " # Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program szerint: R 0)( )0) 0 ). E.) ), *( )( D 0(*)+ F) 6.(, IG F) 6.(, (=* 8( ) 8(. ( 8 ( =*.., 6D 3),0)((*+8(.(0),)03)0)+, ( =)0)!)* - 8(() ). )( ) ) 8)8)++,8() + -. ())(.*)) + +=* )3)# ).(+)*)()3))')*)(D53 8(.), )) +( 8(D )8((, 8D M*.Q 0+).(F*$ JE,JL ). -))),..()))*)D+D -) )8 ) -30)), ). 8() ) )*.). ()D? *).-)) ) 8(.), ) ( (. 3 )) 0=) ((D#,E,EF*&3)'0$) 8)))EE8+3)0)+#*)())6D )'+)#IJ%'IJ%8+,88)#G%'G%8+ UD6 J" )$)))())(**3*=) $ ) EF.0 8(.6 D)6 A)=))(,. ) )(0)(,AA)=#EF'..D))0), 21

23 ) ( 6 ) J" F))( AAA ((), 0(.. )()8.0)+ J,JJ,JK $)D)+0()))0)+.)0. K ) *)*),. ( "K "" 33) 0.) J $ ) ((.) )))),=)),0(.)KE,"F#)'$*()3*)0( )G,F)0()*()**)0)+$) E,LF.*.)36.(3*+.)8.*),.((, )*)(*() $) )0) ).( )+ 3 0)())#0,..,()' ) 3)#*)(() ) D3*,/ 3(.) D,.,),().=D'D)+ JK $.(( () 8D)((5 ) E * ) JF ()* JJ T(!)(=)2)T(T*()+A)) (*( () ""L I" IIL.+) +=)) ()! 3- IJJK#",KF' )*)(*),I)$ ) 3),. (( ) *+ 3)* JJ,JK 0)(.*)( )), 0(. 8( ) JF 0( D*),).-)3),)*(*( )*))8(()).D*))(*)( 0)(() D*) )) ) )*) () 8-+ )+ J,JI,JG +I0D0*(),D0(0*())D**)- 22

24 $/# L5E# LD0 G %".)?0(*(()0(D))"*+88+) 8$)*+)0(*((3=) D) 3() >)))?*), * ) >?) 0)), ).MD)3)33) $G %"!F $#1E1J' #3 ), ) CT ( 8+), 3*+.)*. =+)) 0( +8()' 0 () ) """KL8+,=K""I8+*()#))*)-) 8)-))' )*) G 0#""" ' ) KLG ) -) 8*) #-33+.,0)'V0)()0)#1E1J'V( 8+), 3*+.)*. =+)) +8() G 0 ) $ )#CT 1E1J' *+ ) -) 0#.( )',)))))D,0(.G0)$)3-KLG )0-) 23

25 1'G HG B$/# L5E# LD0CLLL' Rheumatoid Arthritis Összesen betegek száma (&) (#) Összesen esetek száma (##) x Összesen Forrás: Gyógyinfok (&) azon betegek száma akik kórházba kerültek és a RA akár ápolási fdiagnózisként, akár kísérbetegségként akár szövdményként meg volt említve (betegek száma, nem pedig esetek száma) azon esetek száma ahol az ápolási fdiagnózisban szerepelt a RA betegségek ((M05-M06) (#) Az 1-18 évesek közül RA (M05-M06) fdiagnózis miatt 57 beteg került kórházi gyógykezelésre, halálozás nem történt. (##)Az 1-18 évesek közül RA betegségek (M05-M06) fdiagnózis miatt 59 esetben került sor kórházi gyógykezelésre G/) ) D 8))0)+, 0(. EEJG * ( $ ) ()*)8+#((D)3))' $G H CLLL ))()0))))D,()8*)$)#1E 1J')-)(!)&++8)-))-)) *& 0 ),. ))33 8*) -0)) """ #1E1J'8+A)*(), 0(.)D,0(...8(. )( CT#1E1J' 8+ ) 0 ).) ( 0 8! 3 JE"J 4) 0(...8( ) ) 3 *(. ).3)0) 1* ( 8=( 3) ),, 0(. )( 3) -.+)8D)((#8(.)0)(()0)6(.(' 8=( 3))* 8., ) 8))- *. D)+ *)( * 3),. + ) (. ))), () 0.,*. &. ( &. 8((#.(..' D)) 0& D)+ ()0)D *) 24

26 )-) 3)0)(. =) *))!)(=)).+ 6. D )),)0(.*3))D-&()(*)) 0)(0)!)*.-,) =( * 0)(. 3)0)(. 8! 0.) D(, (*)=*, 0)(. 3)0)(... )() *.0).-,*0)(.3)0)(.(*.( 8) 5'G H) "$EG /# L5E# LD0 BCLLL (0),0(CT#1E1J'8+)) Esetek száma Aktív kórházi napok száma Súlyszám Súlyszám és Ft. / fdiagnózis eset ,501 0, Aktív kórházi napok száma / fdiagnózis eset 12, ,52Ft Forrás: Gyógyinfok E/)D(0),0(.8(.(.)0()D) 8)) T!2 3), ) $ )0)*())3 ) IIE 4()*() $G HG CLLL?D) ))KIIL)-)($#1E1J' ) )#)'!()(3))(- $EG /# L5E# LD0G.) 3()>)))?*)$0()-3=)*))D.=*,0( 0) 25

27 $ -33+ ) ()( 3)) ) 0( (() ((0)D5 )3),)3))*8(0))3) ( D), ( ) -. ) - A))( 0(),..()3) M* *.3*D)D K "&').( 3*)+ 0(( *)(( )+ ( 8-+ *)03)0)+9)3)0*)80).() D-33+3) C.),"",$)D)03=)),J8()(),.+ ) 3) JG,E 8()() D)) ) 3).( 0.)#LF' 0() D)).. )D 3) ) 3)E,EF))) KI!. *) ), $ ) ) 3)#)* ), )-.3))'DL"9>33)((+ ),.88J&I9>).E*+)) )$I9>)03))((0) KG!. )) ( EJ $ ) ) 3)) *) E )+ *+ ))), 0(..*) -. ())( KF 3)0)+ 3*)- $0( *) ) $ ) 3) EF) )..,.+KEF1$(3) KE 201 KJ 8D)..)3))).J0( )0( D (' 0( ()()5..(',)"!',().." &, )*(')8.),0(..)*),8. 0)((()3))D3))3)JF)D),)+ 26

28 ..)3))8.*,08*)0)+ 0)!.))()3=))(53)0( ))*3)0)(.) KK,KL E 3)), 3*).).., D-, =. )0 0)+*), 0( *). D -. ((, 0 -.(=*-((30(=))0)+*)1*) ()( ) (( 0 8D0)+, 3)0(.))) -.) * 8(().()3 E ) )) 3)0)(. 8D) 3)) )0( ( )) 0)(. 8D) 3*). *)D-. 3)0)(. 3*).) )) #8'., ) (. ))=*.*) 00),..(.)=63*).). KL $..)*)(().+D)0)8()()3) 0)(.(!.),$3)+).() 8+0)(D$*+) K"L,)...,.=)D-)))=.))())),3) 0)(. 0)+* 1), 0(. ( =) -), " && '&# D)+ )... )D 3)!. )(( =). *=M 3)0)(.. 0( 0)( =).0 ),.*())3 0) U-, 8D)-,0(.$.),.IG*)=)- )),D0)(=).)3*)E* 27

29 0)(%*.)(0)!..."))&&, *3)0)(. L 6)0.)+(,)()-)(6DM,0)(.6, =).-)*)$,0(. =). D)+ 3)) ((, 3..( )=)(0(*)0)0(6)*6()%*.()))**. +*>D(6D8()*)! ), * 3)0)(. 0)(0( 0(6)*6 )( - $ )0()))3)*() KG *Griffiths et al. Vizsgálatai szerint a kezdeti DMARD terápiák ideje átlagosan 10 hónap. 28

30 -)1$(*()()5 5. Táblázat Tanulmámy Ország Módszertan Komparátorok Legfbb eredmények Auls et al Kanada Költséghatékonyság Borg et al. Svédorszá g Költségelemzés Cyclosporin, penicillamin, azathioprin, placebo Gold, chloroquin, penicillamin A chloroquinnal való kezelés bizonyult a legolcsóbbnak. Kavanaugh et al. USA Költségelemzés Methotrexat, inj. gold A methotreaxattal való kezelés kevésbé költséges. Prashker et al USA Költségelemzés Or. és inj. Gold, hydroxychloquine, penicillamin, methotrexat, azathioprin Az or. Gold a legolcsóbb, az inj. Gold a legdrágább. Thompson et al. USA Költség-haszon Auranofin, placebo Költség-hatékonysága nem bizonyított, de növeli a hasznosságot. Verhoeven et al Hollandia Költség-haszon Kombinált terápia (prednisolon, methotrexat, sulphasalazin vs. sulphasalazin egyedül) Yazdani et al. USA Költség-haszon Leflunomid vs etanercept Boers, Verhoeven, Choi et al A cyclosporin költségérzékenyebbé teszi a betegeket. Nem tisztázott a költséghatékonysága. Költséghatékonyság Költséghatékonyság Prednisolon, methotrexat, sulphasalazin vs. sulphasalazin Cyclosporin vs hydroxychloroquine, sulphasalazin, methotrexat A kombinált terápia kevésbé költséges és hatékonyabb. A leflunomid terápia költsége szignifikánsan alacsonyabb, de ez alapveten a gyógyszerek áraiból következik. A kombinált terápia költség-hatékonynak bizonyult, a nagyobb hatékonyság és az alacsonyabb, vagy közel azonos költségek miatt. (indirekt költségeket nem mértek) A cyclosporin kevésbé volt költség-hatékony a hármasterápiához képest (drágább és kevésbé hatásos) 29

31 2F U=M+3*8(.),*D)8(3)* (),(6D)3.)(*,0(6)**()(*)( *# 0.' 0=*D 8 8.)/., 0(. 0) 1$. 8(., 0(. 3)0)(. () )D))D 3*)+ )(*)208))D( *+).) )()8(3)D(),..E8+) ((),E*+))1*.0(),() 8+.**()()()33D- D'G H K%%G/>LLLFK0 A DMARD költség B Egyéb RA-hoz köthet kezelés C Toxicitás+nyomonkövetés D Hospitalizáció E Ambuláns látogatás F Indirekt költségek Jelenlegi gyakorlat Leflunomiddal Különbség (abszolút) Különbség % 188,7 0,0 1,7-12,4-1,3-15,5 Összes gyógyszerköltség (A,B) ,6 Összes direkt költség ,2 (A,B,C,D,E) Teljes költség ,2 30

32 <'G H E K%%BG/>LLLFK0 Jelenlegi gyakorlat Leflunomiddal Különbség (abszolút) Különbség % Teljes ktg, 1000 f ,2 ACR20 Teljes ACR 20 response years Ktg/ACR20/f 390, , , ,0-23,7 ACR20 + progresszió kontrol Teljes ACR20 response years Ktg/ACR20/f Hasznosság Teljes QALY 1000 fre Ktg/QALY/f 142, , , , , , ,5-71,4 4,5-10,3 31

33 ' 3 H % BM G-# $-"G /N5OEF" %0B $G Hatóanyag Penicillamin (<500 mg/d) Eredmény Penicillamin ( mg/d) Penicillamin (>1000 mg/d) Fájdalmas ízületek száma (-11.36, ) (-11.37, ) (-16.63, ) Sulphasalazin (-4.15, ) Methotrexat (-23.97, ) Cyclosporin (-12.64, ) Cyclophosphamid (-17.72, ) Duzzadt ízületek száma (-5.96, 1.96) (-9.11, -0.89) (-3.73, -1.03) (-10.44, ) (-4.29, -2.10) (-12.04, ) Fájdalom** (-23.19, 1.19) (-1.00, ) (-0.91, ) (-14.80, ) (-4.07, ) (-2.32, ) Az orvos globális értkelése (-0.72, ) (-0.98, ) (-1.36, ) (-0.38, 0.01) (-1.31, ) 0.34 (-0.02, 0.69) A beteg globális értékelése (-0.65, ) (-0.86, ) 0.00 (0.00, 0.00) (-0.46, 0.00) (-1.20, ) 0.08 (-0.25, 0.41) Funkcionális értkelés* (-37.03, 9.23) 0.00 (0.00, 0.00) (-0.58, ).... ESR (-22.01, 6.01) (-20.89, -0.41) (-23.21, -5.58) (-21.93, ) (-18.17, 0.27) (-25.72, 2.51) 32

34 Eredmény Fájdalmas ízületek Hatóanyag száma Azathioprin (-5.24, ) Antimalaria sz (-3.78, ) Injectabilis gold. Duzzadt ízületek száma (-24.76, ) (-4.86, -2.57) Fájdalom** (-42.11, ) (-0.72, ) (-6.50, -2.65). Leflunomid -9,7 (-17.5, -1.9) -7.2 (-13.8, -0.6) *Funkcionális értkelés = Steinbrocker **Fájdalom = VAS, mm (-57.3, 2.4) Az orvos véleménye (-0.57, ) (-0.48, ) -1.1 (-2.1, - 0.1) A beteg véleménye (-0.53, ) (-0.77, ) -1.1 (-2.2, 0.0) Funkcionális érétkelés* (-0.79, 0.31) (-0.29, 0.17).. ESR (-33.94, 8.05) (-8.51, -4.24) (-18.14, -8.18). 33

35 '3 H-# $- Hatóanyag neve Mellékhatások % Hivatkozás Hydroxychloroquin Szemfenék károsodása Sulphasalazine Erythema Csontveldepresszió Gyomorbántalmak, hasi fájdalom Gold (Auranofin) Erythema Stomatitis Csontevldepresszió Thrombocytopenia Proteinuria Diarrhea <1 1-3 <1 > Methotrexate Azathioprine Cyclosporine Gyomorbántalmak, hasi fájdalom Erythema Stomatitis Hajhullás Csontevldepresszió Májkárosodás Pneumonitis Leukopenia Hepatotoxicity Influenzaszer tünetek Vérszegénység Nausea Thrombocytopenia Pancytopenia Hajhullás Vese toxicitás Vérszegénység Thrombocytopenia Magasvérnyomás <1 <5 < <2 < ,

36 ' 3 /F 0H-# $- Hatóanyag neve Mellékhatások % Hivatkozás Leflunomid Etanercept D-penicillamin Cyclophosphamid Infliximab Májfunkció romlás Gyomorbántalmak, hasi fájdalom Teratogén hatás Erythema Hajhullás Elméleti fertzésveszély Helyi elváltozások (injekció) Felsléguti tünetek Erythema Stomatitis Ízérzékelés- és szaglás zavar Proteinuria Csontveldepresszió Autoimmunjellg tüneteggyüttes Thrombocytopenia Csontveldepresszió Csontvel rendellenességek Fertzés Hajhullás Hepatotoxicity Anaphylaxia Fertzés Up to 45 Up to 50 >10 >10 <1 <1 <

37 , )47,!W()0.>1,(0,)/0$0)()("LK* )8()08)((8$)0)$0"LKXI5IEIG W $7,? 7, ) 47 )!))(8 *(8 )0) ) ()(9>,)0)$0""LXG5KKLKL I >.( 2, )!1, 0 7$ ) /0 (8 $ )0 95 ) 8( )0C(8()0)$)S$0)(""GXII5KIEKI" G Y 0)$,W.!,$(>/0)(8$5)00)(0.()0$0 7C()0""XL5KJKLI E Z!,?7,!)Y/0W(.(8)0(W)0$)0)$0 "LKXI5EKE J 1)T, (1,(()).()).(8)0))W)0$1S "LEX"5LLI K?(..)#. 8+5 $( ' [U# )0' 3.*8),X5EEEEL L 4( /, ( SS, ( 1, ) 7((8 $0)((.. 8)((8(*)$)0)$0""EXIL5KKKIE " 1(*U,(D:,$(,)>8).88)*(88())) (8))W)0)*$)0)$0""EXIL5E"EJI >(S>,S$,>() )!88.8).(88((W)0( 0 )* $5, (, )) ) ) """XIEI5E"JJ >) U, 7(0 >, >088 1, ) /))(8 )* $ W)0 8( ( W)0 >)U,/W 2,(7,)4)(0)0)<).(885)8( ( ()()(8 8(* ( )) W)0 )*$)0)$0"""XG5LKLKL I!. 2, * 47,!1, ) (((8) ). (8 G 1(0,20,S()(<).(8()(8()88)))(8 )*)(88.()).\ )""LXIE5J"JI

38 E >0, 70 A,?. $ ) ((8 )0((( <). () W)0 ))(8)))88)()()S1""EXKI5GLG J (/,!. 2, )(, 7, 2. 7( 0((<)))(80)()0)()*).S$0"LKXJ5K" LG K S,1((,7())0<).(8()(8()5A.\7()(7/""JXK5 L Y $, 9(W) 1, >) ) 7(((8 )0(, )0 ()((8 ()0 )0)))(8 0)( )0)5 ()( ) ]$ ""XIE5LG"LEJ " 0,. >, S /0 ()(8 <).(8. ) (.))*W0A)1""JXEJ5JJJJJ >(), W 2,/! ) 7()()0. W)0 ( 0)( )0)5 ()*, (, (()( ). S $0 "L"XL5LII 0)()0)$0"LEXGG5KGKKE T^ 8 ()((8 )0 )( C!S1 ""JXIIG5LK" 0)0.S$0""GXII5G"EE G? 7,U $ 2, S(, U 2) 7()((8 0 * )0 ((). 0)( )0)5 (, ()(,(,EW)S$0""KXIJ5LLL E Y $, >0 S, >), 1 7, Y() $ 7(((8 )0(, 0)W()()W)0((()()]$""EXIL5K""LJ J Y $, >) 7()()))(8 0)( )0) )0( K Y?, Y S, $ S ) 7(( (8 (8, )0 ()((8 ()0 )0)))(8 0)( )0)5 ()( ) ]$ ""XIE5E"J" L (1, Y, $ S, Y S, ( $(0 )(8 ((0)()0)))()0(()*.))) 37

39 (8)0 0) ( ( )(8 (8,( ()((8)0)W(]$""IXIJ5IJGIJ" " /W *0)()0)C!S1""EXIII5ILG I 4 1, 20(?1, <<! ) 7()()0. W)0 0((< 0)( )0)5 )) ( (()() >S $0)(""GXI5IIJ I 1 $, * 4, S ) /0)88.(8 ) )*( 8((8 ))( ( 8)( 0 ((( )(. ( W)0 (W( W. I /*., )(* S, (* 1, 2(* : 7()( )0. W)0 (,(()(,0)()0)""IX5IL IG U), $,?7,U2),U$2T)( )0.0)()0)))))W)0)((( (()()S$0""EXIG5IGKIE IE 2(),7?,?)S7()()0.0)()0)(8)(8 )((8 )) W)0 () ()( ) ( )0.S$0""IX5JGE" (W(.(()()()0.0)( )0)5((()().S$0""JXIE5GG" > IL I" (( ( (( )0 0) 0)((. G)0 ""IX200,Y > G ( >)0 W)0 ()0. " $ )) >)0)$0"LEXG5ILGJ G * 2?0 >8 (8 ((0 ( )0. )0) ] $0)"KGXK5"JG"JL G $2?()0.$07C()0"KEX5IKIL 200,2XY >7(."K#70GL' GG 7((8 $0)((.?( 7()( 7 8( ()()0.0)()0))0)]$0)""JXI"5KIKI 38

40 GE Y C,?!S, $.>,>7 GJ,S,2$0)((. ((X/1(A))(20 ) "G#LII' GK Y 200,2XY >7(."K#70G"' G" >0,4S,>)2,Y ))*)0)]$0)"L"XI5LIKLGI E E 70SS>()0.8($CW!S(81""GXII5IJL IKE E U (,!!1, $1 W, ) 7()()0. )() 0)()0)5(()(8)0)((8(W(.(()( ))))W)0(W(0((<S$0)(""LXE5G"IL EI 4*,!( 7 0 ( ()( 0)( )0)5 ( ( ) $0 ""IX E5KKE EG 7( $1,41,U($,T* 1!)(( ()()(80(W)0(8)0.(((()0 )))(80)()0)S(8$0""JXIE5EEG EE 13)3/,?(2)7(((8()()0.W)0)0..0)()0)5() )"""XIEI5EJLEK EJ TV S, (81>8(0)()0)#$'5)(8().))) 8(7$(8C(*G,""" EK ((1,7()7()()0..0)()0)5(, )0(()$0"""XEL5E EL 1( Y,2),2Y,)(,(()()))0 ((()7G)(.,1/G,0)()0)))*(()) E" 0 /0Y, TV88. S, /( $, Y 1 TV4( 7()( ) (8 ()( )0 ))) (8 0)()0))0)]0)"LGXK5JKKJ 39

41 J 7( 11, Y 0, A7 70,/ ( > 2. A) () )0.(( )((8 0.()0. 0)( )0)5 GW ( ()()S(8$0""X"5KGK" J $(D(*0, 2., 2((. ( 0)( )0) )*)) )) D+ (()).+*),1.$)(,,G,LE" J $(, W)0 8( 0)( )0)5 8( A*))((,S$0)(#>'""LXEI5KI JI /W 2, ( 7, >) U )/))(8 )* 0)( )0) W)0 8( (* 8)( )*) 0)0 ) <). (8 8 #?$;T ', 8(A*))((#)')0)$0""LXG#>'EG> JG 4.?_D0)+0)()0),T*()(*+>,, KXI5G JE >:33,.()(6D0)+ BBA>,1()1,,II JJ 02$0)()0)..,19*,IXG5GEE JK $(D(*00)()0)()0,C-.""",LXE5EI EK JL $(D(*0,)(0)()0),0""K,XG5E" J" UD6/(),T*()(*+>,KXJ5GJE K. 1, )0. 0((, 3*+. 0)( )0),(*( 0), ""G, IEXIK5"IG K >( 1, 4() Y # ' $0)( )0)#5 7 *, E' 1S K 70 4/0(8$58)8S$0)(""LXE#EI'5L KI 1A)(0!/0()(8$S$0)(""JXIE5KL" KG >!5((*W(81$20(((X"#K'5KE L KE Z!5 )(8)0 () ) ()(8 $/0 )(8 (( 8)(8)()0)$0"""XG5"L KJ 201,1$4/0)()()(8)0.8($5((()(8, KK )71,?)C2?)0(()(80)0()(5 )($S$0)(""EXIG5KKGL KL $0?>,!!,2)>()88)*.$()()0) )0)7$""KX5GI 40

42 K" (),!0), S3(!(( (<(8)0 (((8 $ >W)0)$0"""XG5IGKEJ L 7!,:(W?, *)(7)))().7 ))W)0$5.).S$0)(""KXG5EJ L U S* 7?1, S( ) ) ()(8 $ )0 ()(8 ).S$0)(""LXIK5LIKGK L 2/, 1 >, 70 4 () )0. 8( $ * 0)((. *))5AA>((S$0)(""X"5J"J LI Z7)7(((8$())))))0.W)08(* ))S17XK#I'5>G"J LG 70( ) () 88)*.(8)))()( 8( )) W)0 ))$)0)$0XGI5IJK LE ( 1, U0(*, 1? ) $( (((8 ( )(W ((, 0 W)0 0 (. 0)( )0) )""KXIE5I"IL LJ >(1,4()Y 7!*((8)0)** 8(88)*0)0,AE,S,5LILGL 41

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum;

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; a tudományos bizonyítékok szisztematikus áttekintése (hatásosság),

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében

Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében Biológiai terápiák a rheumatoid arthritis kezelésében Dr. Vittay Pál, Dr. Jóna Gabriella, Nádudvari Nóra, Péter Tünde, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet A rheumatoid arthritis (RA) olyan idült, progresszív,

Részletesebben

Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon

Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon Doktori értekezés Dr. Brodszky Valentin Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Bírálók:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal 1093 Budapest,

Részletesebben

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja

Részletesebben

A psoriasis vulgaris biológiai kezelése Szakmai irányelv

A psoriasis vulgaris biológiai kezelése Szakmai irányelv 1 A psoriasis vulgaris biológiai kezelése Szakmai irányelv Bőr- és nemibetegségek Szakmai Kollégiuma Bevezető Az Európai S3-iránylevek a psoriasis vulgaris szisztémás kezeléséről című protokoll a 2007.

Részletesebben

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben OEP Ártámogatási Főosztály Kozma Petra Orsolya, Nádudvari Nóra, Szabó Márta, dr. Berta Gábor, Dankó Dávid, dr. Molnár Márk

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Sclerosis multiplex kezelése. Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Sclerosis multiplex kezelése. Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Sclerosis multiplex kezelése Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK... 2 1. A PROTOKOLL ALKALMAZÁSI TERÜLETE...

Részletesebben

HunHTA. Verseny az egészs

HunHTA. Verseny az egészs Verseny az egészs szségügybengyben Dr. Gulácsi László PhD egyetemi docens Egészségügyi Gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu http://

Részletesebben

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék. VIII. Közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék. VIII. Közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 29., csütörtök 30. szám Tartalomjegyzék VIII. Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek,

Részletesebben

EüM szakmai irányelv. a Sclerosis multiplex kezeléséről 1

EüM szakmai irányelv. a Sclerosis multiplex kezeléséről 1 1. oldal Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium EüM szakmai irányelv a Sclerosis multiplex kezeléséről 1 (2. módosított változat) I. Alapvető megfontolások 1.1 Az irányelv alkalmazási területe A sclerosis

Részletesebben

FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN

FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Ausztria Belgium Bulgária Csehország

Részletesebben

LINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Hasnyálmirigyrák Petefészekrák Veserák

LINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Hasnyálmirigyrák Petefészekrák Veserák 1. évfolyam 1. szám 2014. február MAGYAR KLINI LINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Hasnyálmirigyrák Petefészekrák Veserák Vastagbélrák meddig kezeljük? Rezisztencia progresszió

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Capecitabine Accord 500 mg filmtabletta. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg kapecitabin filmtablettánként. Ismert hatású segédanyag(ok):

Részletesebben

SANOFI Egészségügyi szakembere knek szóló tájéko ztatás a klopido grél és a szerzett luernop hilia közötti összefüggés r ől

SANOFI Egészségügyi szakembere knek szóló tájéko ztatás a klopido grél és a szerzett luernop hilia közötti összefüggés r ől .., V SANOFI Egészségügyi szakembere knek szóló tájéko ztatás a klopido grél és a szerzett luernop hilia közötti összefüggés r ől Tisztelt Doktor n ő/doktor Úr! Összefoglalás Klopidogrél-kezelés mellett

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése

Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése Jelen összefoglaló az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Egészségügyi technológia-értékelése alapján készült. Publikációjára

Részletesebben

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy)

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy) SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az asthma terápia eredmény analízise (Outcome analysis of the asthma therapy) Doktori (Ph.D.) értekezés Mészáros Ágnes Témavezeto: Dr. Vincze Zoltán

Részletesebben

Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében

Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében Nagy Balázs, Dr. Alan Brennan, University of Sheffield School of Health

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Arcoxia 30 mg filmtabletta. Arcoxia 120 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Arcoxia 30 mg filmtabletta. Arcoxia 120 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Arcoxia 30 mg filmtabletta Arcoxia 60 mg filmtabletta Arcoxia 90 mg filmtabletta Arcoxia 120 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Arcoxia 30 mg filmtabletta 30

Részletesebben

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés Egészségügyi technológia-értékelõ áttekintés ajánlásokkal ESKI füzetek 3. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal Készítették: Borcsek Barbara Dr.

Részletesebben

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján a 23/2010 finanszírozási eljárásrend-tervezetet

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

Belgyógyászati Intézet, II. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

Belgyógyászati Intézet, II. Belgyógyászati Klinika, Debrecen Nagy dózisú kemoterápia és autológ CD34+ ôssejt-transzplantáció alkalmazása súlyos felnôttkori terápiarefrakter poliszisztémás autoimmun kórképek kezelésében az elsô hazai tapasztalatok VÁRÓCZY LÁSZLÓ

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok 2015. február 2. évfolyam 1. szám 2015. február MAGYAR KLINI LINIKAI AI ONKO KOLÓG ÓGIAI IAI TÁRSASÁG TÁRS Klinikai Onkológia 2015;2(1):1 72. KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns

Részletesebben

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben