Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ügyleírásai:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ügyleírásai:"

Átírás

1 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv A ügyleírásai: A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás Átmeneti engedély a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben megállapított ivóvíz minőségi határértékektől való eltérésre vonatkozóan Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló un. ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló un. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása Az ivóvíz elosztása során végzendő vizsgálatokra vonatkozó éves vizsgálati terv jóváhagyása Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezése Egészségügyi szolgáltató katasztrófa-tervének jóváhagyása Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása Étrend-kiegészítő minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése Kutatási tervmódosítás bejelentése Különleges élelmiszerek minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése Nem üzleti céllal létrehozott, szálláshellyel rendelkező tábor bejelentése Vándortábor bejelentése Ügyintézők elérhetőségei (1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

2 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás Ügytípus rövid leírása: A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha - a medence hidraulikai kialakítása megfelel a 37/1996. (X.18.) NM rendeletben foglaltaknak, és - gyógymedence esetén a medence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés nem károsítja. A víz összetételét meg nem változtató, fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás (pl. UV-besugárzás) megengedett. A fertőtlenítéshez a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének hozzájárulása szükséges. Jogosultak köre: A hozzájárulás iránti kérelmet a közfürdő üzemeletető természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. A kérelem, írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel. Szükséges iratok: A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: - kérelmező neve, lakcíme (székhelye), - a kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével, - az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése, - a fertőtlenítési technológia leírása, - a medence hidraulikai kialakításának leírása. A kérelemhez csatolandó dokumentumok A bejelentéssel, ill. az engedélyezési kérelemmel együtt a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 17.. adatkövetelményeit teljesítő dokumentumok benyújtása is szükséges. A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be: - eredetiben vagy - hiteles másolatban vagy - az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban. Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

3 2 ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni. Nyomtatványok elérhetősége: A kérelemhez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Hol intézzem el? Az eljáró hatóság a közfürdő telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

4 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Átmeneti engedély a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben megállapított ivóvíz minőségi határértékektől való eltérésre vonatkozóan Ügytípus rövid leírása: Amennyiben az illetékes népegészségügyi szervnek megítélése szerint a vízminőségi jellemzők értékeitől való eltérés elhanyagolható, és a 6. (1) bekezdése alapján megtett intézkedések alkalmasak 30 napon belül a megfelelő vízminőség biztosítására. Ebben az esetben az illetékes népegészségügyi szerv az érintett vízminőségi jellemzőre ideiglenes határértéket állapít meg. Jogosultak köre: A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. Szükséges iratok: Az engedély iránti kérelemhez a következő iratokat kell benyújtani és a kérelemben az alábbi adatokat kell közölni: a) kérelem indoklása; b) az érintett vízminőségi jellemző(k), korábbi mérési adat(ok) és betartható érték(ek) a kérdéses időszakban; c) az érintett földrajzi terület; d) az érintett népesség; e) a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége; f) az esetlegesen érintett élelmiszer-termelés; g) a vízminőség ellenőrzés módja és gyakorisága; h) intézkedési terv a szükséges vízminőség-javító megoldásokra és a végrehajtás határideje; i) milyen időtartamra kérik az engedélyt. Nyomtatványok elérhetősége: A kérelemhez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Nincs Hol intézzem el? Az 1000 m 3 /nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

5 2 telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve jár el. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

6 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló un. ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata. Ügytípus rövid leírása: Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente kell kérelmeznie. Jogosultak köre: A jóváhagyás iránti kérelmet a ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. Szükséges iratok: A kérelem írásban terjeszthető elő. A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: - kérelmező neve, lakcíme (székhelye), - a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű (ellátási körzet) pontos címének, elérhetőségének megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: - a felülvizsgálat megállapításait összefoglaló dokumentum (aktualizált vízbiztonsági terv), amely legalább az alábbiakra terjedjen ki: a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése, b) a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és kockázatkezelés értékelése, c) üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény vagy határérték-túllépés esetén. Nyomtatványok elérhetősége: A kérelemhez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Hol intézzem el? Az 1000 m 3 /nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

7 2 telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve jár el. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet. Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

8 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló un. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása. Ügytípus rövid leírása: A fogyasztók számára évi átlagban 10 m 3 /nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit a vonatkozó rendelet 6. számú melléklet tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a terv alapján történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. Szükség esetén az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv a jóváhagyó határozatban az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket határoz meg, az ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, következetes biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan. Jogosultak köre: A jóváhagyás iránti kérelmet a ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. Szükséges iratok: A kérelem írásban terjeszthető elő. A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: - kérelmező neve, lakcíme (székhelye), - a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű (ellátási körzet) pontos címének, elérhetőségének megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: - a jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményét csatolja, - vízbiztonsági terv, a vonatkozó rendelet 6. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményekkel Nyomtatványok elérhetősége: A kérelemhez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

9 2 Hol intézzem el? Az 1000 m 3 /nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve jár el. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet. Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

10 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Az ivóvíz elosztása során végzendő vizsgálatokra vonatkozó éves vizsgálati terv jóváhagyása. Ügytípus rövid leírása: Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a vonatkozó rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatóság által évente jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. Jogosultak köre: A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. Szükséges iratok: A kérelem írásban terjeszthető elő. A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: - kérelmező neve, lakcíme (székhelye), - a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű (ellátási körzet) pontos címének, elérhetőségének megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: - vizsgálati terv Nyomtatványok elérhetősége: A kérelemhez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Hol intézzem el? Az 1000 m 3 /nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve jár el Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

11 2 Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet. Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

12 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása Ügytípus rövid leírása: A vízmű üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatott (felhasználásra kerülő) víz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvízminőségű vízre vonatkozó jogszabályokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek. Az üzemeltető köteles a hasznosított vízbázis vizét és az általa termelt, illetve hálózatba juttatott ivóvíz minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni akkreditált laboratóriummal. A vízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó, az üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati tervnek alkalmasnak kell lennie a technológia irányításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatására és rögzítésére. A vizsgálati tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével jóvá kell hagyatni. Jogosultak köre: A jóváhagyás iránti kérelmet a ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. Szükséges iratok: A kérelem írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel. A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: - kérelmező neve, lakcíme (székhelye), - a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű pontos címének, elérhetőségének megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: - vizsgálati terv Nyomtatványok elérhetősége: A kérelemhez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.6. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

13 2 Hol intézzem el? Az eljáró hatóság a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

14 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Járási népegészségügyi intézet keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezése Ügytípus rövid leírása: A Járási népegészségügyi intézet keretén kívül Családvédelmi Szolgálatot működtetni az egészségügyi hatóság által kiadott engedély birtokában lehet. A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak a tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő segítségnyújtó, illetve az oktatási intézményeken kívüli - a családtervezéssel kapcsolatos - ismeretterjesztő tevékenységet egyaránt el kell látnia, feltéve, hogy a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik. Jogosultak köre: A kérelmet a szolgáltató jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet képviseletére jogosult személy, illetve természetes személy nyújthatja be. Szükséges iratok: Az engedély kiadása iránti kérelmet a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni: a) a kérelmező (képviselet igénybevétele esetén a képviselő) nevét, lakcímét vagy székhelyét, a hatóság döntésére való kifejezett kérelmet b) a cégjegyzékszámot vagy a létesítő okirat bejegyzésének számát, c) a tanácsadó helyiség címét, telefonszámát, d) a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) nevét és címét, valamint e) a rendszeres tanácsadás időpontját (nap, időtartam). A kérelemhez csatolandó dokumentumok: Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, valamint legalább egy személy a) főiskolai képzésben szerzett védőnői szakképzettséget igazoló oklevelének másolatát, és b) által elvégzett szakirányú tanfolyamról kiállított igazoló dokumentum hiteles másolatát. A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be: - eredetiben vagy - hiteles másolatban vagy - eredeti bemutatása mellett fénymásolatban. Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

15 2 Nyomtatványok elérhetősége: Jelen eljárásban nincs a hatóságnak erre a célra rendszeresített formanyomtatványa. Eljárási költségek: Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3000,- Ft. Hol intézzem el? Az engedélyezési eljárás lefolytatására és a működési engedély kiadására a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv jogosult. Cím: Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf Elektronikus cím: Telefon: 42/ , Fax: 42/ Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő naptól számított 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről Ügyintéző neve, elérhetősége: Ügyintéző: dr. Kerékgyártó Judit jogi előadó Elérhetősége: fsz. 5. szoba, 119 mellék Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

16 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató katasztrófa-tervének jóváhagyása Ügytípus rövid leírása: Katasztrófának minősülő esemény időszakára katasztrófaterv készítésére kötelezett valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbeteg-szakellátás körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház. (Egészségügyi válsághelyzetnek minősül: a) minden rendszerint váratlanul bekövetkező esemény, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, függetlenül attól, hogy erre különleges jogrend idején vagy azon kívül kerül sor, b) az a) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna.) A katasztrófaterv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett személyekkel való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője gondoskodik. A tervet a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerveivel, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a terv végrehajtásához szükséges. Az elkészült tervet a tervezésért felelős személy a Magyar Honvédség Parancsnokának felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség Parancsnokának egyetértésével, a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató a Belügyminisztérium egyetértésével a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerve elnökének ellenjegyzésével ellátva két példányban a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve megyei tisztifőorvosának terjeszti fel jóváhagyásra. Jogosultak köre: Tervezésért felelős személy (egészségügyi szolgáltató vezetője). Szükséges iratok: A kérelem írásban nyújtható be. A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul) Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

17 2 Az egészségügyi szolgáltató katasztrófaterve (2. példányban) Nyomtatványok elérhetősége: Jelen eljárásban nincs a hatóságnak erre a célra rendszeresített formanyomtatványa. Eljárási költségek: Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3000,- Ft. Hol intézzem el? Cím: Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf Elektronikus cím: Telefon: 42/ , Fax: 42/ Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről Ügyintéző neve, elérhetősége: Ügyintéző: dr. Kerékgyártó Judit jogi előadó Elérhetősége: fsz. 5. szoba, 119 mellék Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

18 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása Ügytípus rövid leírása: Kutatás cselekvőképes személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése céljából, a kutatás jellegének, kockázatainak megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál végezhető: Beavatkozással járó vizsgálatnak minősül a fizikai beavatkozással járó orvostudományi kutatás és minden olyan beavatkozással járó orvostudományi kutatás, amely során végzett eljárás eltér a megszokott egészségügyi ellátástól. Jogosultak köre: A kutatási engedély iránti kérelmet: - a kutató, (egy központban végzett kutatás esetén a kutatás szakmai irányítását végző személy) vagy - a kutatásvezető (több központban végzett kutatás esetén a kutatás szakmai irányítását végző személy) vagy - a megbízó (bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a kutatást kezdeményezi, vezeti, illetve finanszírozza, azzal, hogy a kutatásvezető és a megbízó lehet ugyanaz a személy is) nyújthatja be. Szükséges iratok: I. A kérelemben fel kell tüntetni: a) a kutatás azonosító adatait, a kutatás címét, számát, b) a kutatás anyagi fedezetét biztosító megbízó megnevezését, székhelyét, magyarországi képviselőjének nevét, címét, c) a kutatásban résztvevő egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét (telephelyét), típusát, d) a kutatásvezető nevét, e) a kutatás várható időtartamát, f) a kutatásba bevonni tervezett résztvevők számát, nemét, életkorát, több központban végzett kutatás esetén összesen és kutatóhelyenként külön-külön is. II. A kutatási terv lényeges módosítása esetén a kérelmezőnek az engedély módosítását kell kérelmeznie az megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervénél Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

19 2 A kérelemben a módosítások indokait és pontos tartalmát meg kell jelölni. Amennyiben a módosítás hatással lehet a résztvevők biztonságára, a kérelemhez a módosított betegtájékoztató és beleegyezési nyilatkozat tervezetét is csatolni kell. A kutatási terv lényeges módosításának minősül különösen, ha a) a módosítás hatással lehet a kutatásban résztvevők biztonságára, b) a módosítás megváltoztathatja a kutatás elvégzését alátámasztó tudományos dokumentumok értelmezését, c) a módosítás a kutatók részére készített ismertetőt érinti, vagy d) az addigi kutatási eredmények az írásos tájékoztató módosítását teszik szükségessé. Egyebekben a módosítás iránti eljárásra az engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. III. Nem kereskedelmi kutatások: Nem kereskedelmi kutatás: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozásoktól független kutatók által folytatott kutatás, amely még közvetetten sem szolgálja a megbízó anyagi haszonszerzését és a) melynek megbízója független kutató vagy nonprofit szervezet, így különösen oktatási intézmény, finanszírozott egészségügyi szolgáltató, közfinanszírozott kutatóintézet, társadalmi szervezet, b) a kutatást az a) pont szerinti megbízó tervezi és folytatja, c) a kutatásból származó adatok az a) pont szerinti megbízó tulajdonába kerülnek, d) a kutatás eredményeit az a) pont szerinti megbízó közli. A benyújtott dokumentációból ki kell derülnie, hogy nem kereskedelmi kutatásról van szó. Az e pontba sorolt kutatások engedélyezési- és módosítási eljárása megegyezik a kereskedelmi kutatásokéval, de igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni. A kérelemhez csatolandó dokumentumok A kérelemhez mellékelni kell: a) a kutatási tervet, (A kutatási terv tartalmazza: - a kutatás céljának, indokoltságának, a várt eredménynek részletes leírását, - a kutatás tudományos megalapozottságát, indokoltságát alátámasztó irodalmi hivatkozások megjelölését, - a toborzás szükségességének indokolását, a résztvevők toborzásának, beválasztásának, kizárásának kritériumrendszerét, a toborzási felhívás tervezett szövegét, - a kutatásba bevonni kívánt résztvevők számát (összesen és kutatóhelyenként), nemét, életkorát, - a kutatás módszerének, az alkalmazott beavatkozásoknak ismertetését, - a kedvezőtlen események és a súlyos nemkívánatos események leírását, a bekövetkezésük esetén követendő eljárást, - a résztvevők személyes és egészségügyi adatainak kezelésével kapcsolatos intézkedéseket, - a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozásának módszerét, - a kutatás vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kutatási terv összeállítása a hatályos jogszabályokban és az Orvosok Világszövetsége Helsinki Deklarációjában foglaltaknak megfelelően történt.) b) a kutatás vezetőjének szakmai önéletrajzát, c) a kutatásban résztvevők számára készített (amennyiben a kutatás során humángenetikai vizsgálat miatt mintát vesznek, az erről külön készített) írásos tájékoztató tervezetét, d) a kutatásban résztvevő személyek beleegyező nyilatkozatának tervezetét, amennyiben a kutatás során humángenetikai vizsgálat miatt mintát vesznek, az erről külön készített beleegyezési nyilatkozatot is, (a tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot két külön íven kell írásba foglalni)

20 3 e) a kutatással összefüggésben felmerülő többletköltségekre vonatkozó költségbecslést, a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés mértékét, f) a kutatást végző egészségügyi szolgáltató(k) a felelősségbiztosítási szerződéséről szóló, a biztosító által kibocsátott igazolást (A kutatást végző egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés fedezetére a kutatási tevékenység megkezdését megelőzően a kutatásokra vonatkozó, a kockázatoknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.), g) a kutatás alanyai egyedi adatlapjának tervezetét, amelyen minden olyan adatot, tényt, eseményt fel kell tüntetni, ami a kutatással összefügg, illetőleg a kutatás kimenetelét befolyásolhatja, h) nyilatkozatot a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködők díjazásáról, i) nyilatkozatot, hogy ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, ezek bevonásának indokoltságáról és érdekeik védelméről, j) nyilatkozatot az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról. A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be: - eredetiben vagy - hiteles másolatban vagy - eredeti bemutatása mellett fénymásolatban. Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni. Nyomtatványok elérhetősége: Jelen eljárásban nincs a hatóságnak erre a célra rendszeresített formanyomtatványa. Eljárási költségek: Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete XII.1. vagy XII.2. vagy XII.3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható. XII. 1. XII. 2. XII. 3. Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Humánreprodukciós Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása a Regionális Kutatásetikai Bizottságok (RKEB) véleménye alapján Ft(ebből a szakhatósági eljárás díja: Ft) Ft(ebből a szakhatósági eljárás díja: Ft) Ft (ebből az RKEB díja: Ft) Hol intézzem el? Cím: Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf. 119.

21 4 Elektronikus cím: Telefon: 42/ , Fax: 42/ Ügyintézési idő: A kutatásengedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap. Az ETT bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje harminc nap. Kapcsolódó jogszabályok: évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről évi CLIV. törvény az egészségügyről évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól - 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól - 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről -23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról Ügyintéző neve, elérhetősége: Ügyintéző: dr. Kerékgyártó Judit jogi előadó Elérhetősége: fsz. 5. szoba, 119 mellék Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

22 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Étrend-kiegészítő minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése Ügytípus rövid leírása: Az étrend-kiegészítő termék minőségi követelményeknek meg nem felelését észlelő személy, illetve az előállító vagy forgalmazó a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet. Jogosultak köre: Az eltérés észlelője, előállító vagy forgalmazó Szükséges iratok: A bejelentő személyes adatai, előállító és/vagy forgalmazó adatai, a kifogásolt termék azonosítására szolgáló adatok (pl.: termék megnevezése, gyártási száma, notifikációs száma, csomagolása) Nyomtatványok elérhetősége: A bejelentéshez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Nincs Hol intézzem el? Az észlelés helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Ügyintézési idő: Soron kívül Kapcsolódó jogszabályok: A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

23 2 Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

24 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Orvostudományi kutatási tervben történő módosítás bejelentése, amely még nem igényli a kutatási engedély módosítását Ügytípus rövid leírása: A kutatási engedély jogerőre emelkedését követően a kérelmező a kutatási tervet módosíthatja. A kutatási tervben történő módosítást - a lényeges módosítás kivételével - a kérelmező bejelenti az engedélyezőnek. A kutatási terv lényeges módosításának minősül különösen, ha a) a módosítás hatással lehet a kutatásban résztvevők biztonságára, b) a módosítás megváltoztathatja a kutatás elvégzését alátámasztó tudományos dokumentumok értelmezését, c) a módosítás a kutatók részére készített ismertetőt érinti, vagy d) az addigi kutatási eredmények az írásos tájékoztató módosítását teszik szükségessé. Jogosultak köre: A kutatási engedély jogosultja Szükséges iratok: - Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Cím: Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf Elektronikus cím: Telefon: 42/ , Fax: 42/ Ügyintézési idő: Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

25 2 Kapcsolódó jogszabályok: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól Ügyintéző neve, elérhetősége: Ügyintéző: dr. Kerékgyártó Judit jogi előadó Elérhetősége: fsz. 5. szoba, 119 mellék Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

26 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Különleges élelmiszerek minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése Ügytípus rövid leírása: Ha a különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet. Jogosultak köre: Az eltérés észlelője, előállító vagy forgalmazó Szükséges iratok: A bejelentő személyes adatai, előállító és/vagy forgalmazó adatai, a kifogásolt termék azonosítására szolgáló adatok (pl.: termék megnevezése, gyártási száma, notifikációs száma, csomagolása) Nyomtatványok elérhetősége: A bejelentéshez a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv formanyomtatványt nem rendszeresített. Eljárási költségek: Nincs Hol intézzem el? Az észlelés helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Ügyintézési idő: Soron kívül Kapcsolódó jogszabályok: A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

27 2 Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

28 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Nem üzleti céllal létrehozott, szálláshellyel rendelkező tábor bejelentése Ügytípus rövid leírása: Nem üzleti céllal létrehozott, szálláshellyel rendelkező tábor esetén a táborozás szervezője a táborozás megkezdése előtt legalább 6 héttel köteles bejelenteni a táborozást a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnél. Jogosultak köre: A tábor szervezője Szükséges iratok: Bejelentés (a táborszervező adatai (szervező természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, címe, elérhetősége), táboroztatásra vonatkozó adatok (a tábor helye pontos címmel, tábor típusa, időpontja, résztvevők várható száma turnusonként, ahol ez nem értelmezhető, ott a várható összlétszám), a bejelentés időpontja) Nyomtatványok elérhetősége: Bejelentés a tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról Eljárási költségek: Nincs Hol intézzem el? Az eljáró hatóság a tábor helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap. Kapcsolódó jogszabályok: Egyes nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM együttes rendelet 4401 Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

29 2 Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

30 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ügytípus megnevezése: Vándortábor bejelentése Ügytípus rövid leírása: Nem üzleti célú vándortábor esetén, ha az útvonal több népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnél kell bejelenteni. Üzleti célú vándortábor esetén, ha az útvonal egy megyén belül több kistérségi népegészségügyi intézet területi illetékességét érinti, a szervezőknek a vándortábort az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnél kell bejelenteni. Ha több megye területét érinti, akkor valamennyi illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet kell értesíteni. Jogosultak köre: A tábor szervezője Szükséges iratok: Bejelentés (a táborszervező adatai (szervező természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, címe, elérhetősége), táboroztatásra vonatkozó adatok (a tábor helye pontos címmel, tábor típusa, időpontja, résztvevők várható száma turnusonként, ahol ez nem értelmezhető, ott a várható összlétszám), a bejelentés időpontja) Nyomtatványok elérhetősége: Bejelentés a tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról Eljárási költségek: Nincs Hol intézzem el? Az eljáró hatóság a tábor helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 15 nap Nyíregyháza 119. Telefon: 42/ , Fax: 42/ Honlap:

31 2 Kapcsolódó jogszabályok: Egyes nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM együttes rendelet A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Balogh Irén megyei tisztiorvos, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó András közegészségügyi felügyelő A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott szakterülettel foglalkozó ügyintézője (lásd: 1_sz_melléklet_SZSZB_NSZSZ_Ügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK) Nyíregyháza, február 10. Dr. Magyar Veronika sk. megyei tiszti főorvos

32 Dr. Magyar Veronika megyei tiszti főorvos Szakfeladat Ügyintéző Neve cím Telefonszám Egészségügyi Igazgatás Dr. Kerékgyártó Judit Dávidné Balázsi Ildikó Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy Dr. Balogh Irén Bakó Valéria Dr. Balogh Irén Járványügy Szabóné Földi Ildikó Kovács Zoltánné Leszkóné Hanuszik Lívia Dr. Balogh Irén Kémiai biztonság Dr. Adorjánné Berekali Judit Laczkó András Dr. Balogh Irén 42/ / Környezet- és település-egészségügy Bakó Valéria Laczkó András Nagy Orsolya Hadobásné Kiss Hedvig Bogdándi István Egészségnevelés, egészségfejlesztés Kiss Elekné Sarudy Zoltánné Fehér Dániel Siska Ágnes Egészségügyi elemzés és támogatás Dr. Török József Abuczki Éva

TARTALOMJEGYZÉK. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2

TARTALOMJEGYZÉK. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2 TARTALOMJEGYZÉK Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2 1. Orvostudományi kutatási tervben történő módosítás bejelentése, amely még nem igényli a kutatási engedély módosítását...

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ügyleírásai:

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ügyleírásai: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv A ügyleírásai: A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás Átmeneti engedély a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben megállapított

Részletesebben

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása 1. Ügy megnevezése, tárgya Az emberen végzett orvostudományi kutatás célja a betegségek kórismézésének,

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése A bejelentést-, illetve értesítést a táborozást szervező, illetve szervezők nyújthatják be. Egyéb tudnivalók: A táborozás üzleti és nem

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetése vagy újbóli megkezdése bejelentése... 4

Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetése vagy újbóli megkezdése bejelentése... 4 Egészségügyi szolgáltató kábítószer-felelőse és helyettes bejelentése... 1 Egészségügyi szolgáltató minimumfeltételeknek való megfelelés bejelentése... 2 Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetése

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Elektromos, mágneses vagy elektromágneses teret kibocsátó berendezés használatának bejelentése

Elektromos, mágneses vagy elektromágneses teret kibocsátó berendezés használatának bejelentése Elektromos, mágneses vagy elektromágneses teret kibocsátó berendezés használatának bejelentése Tartalom Az ügy megnevezése, tárgya:... 1 A hatáskörrel rendelkező szerv... 1 A hatáskörrel rendelkező szerv

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

157/2015. (XII. 17.) számú határozata. a Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) Ügyrendjének elfogadásáról

157/2015. (XII. 17.) számú határozata. a Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) Ügyrendjének elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 157/2015. (XII. 17.) számú határozata a Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) Ügyrendjének elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének o) és p) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés i) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax, ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax,  ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ZTR S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Ellenőrzések eredménye bírságoló határozatok. egészségvédelmi. kémiai terhelési bírságok (db) száma. száma (db) összege (Ft) Ellenőrzések eredménye

Ellenőrzések eredménye bírságoló határozatok. egészségvédelmi. kémiai terhelési bírságok (db) száma. száma (db) összege (Ft) Ellenőrzések eredménye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv eredménye célja egészségügyi 36 0 0 0 0 0 0 0 0 nem 64 0 47 0 0 0 0 0 0 Ivóvíz jogszabályban előírt határérték túllépése Ellenőrzési időszak:

Részletesebben

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 12/1991. (V. 18.) NM rendelet Hatályos: 2013.02.08 - A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről A népjóléti miniszter 1 feladat- és hatásköréről

Részletesebben

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló,

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Ellenőrzési időszak: január 1-december 31. Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrzési időszak: január 1-december 31. Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészségügyi 74 0 3 0 0 0 0 0 0 37/1996.(X.18.) NM rendelet 1. (2)(3)(4) bekezdése, 3.sz. melléklet - Fürdőmedencék - 2. pontja; 121/1996. (VII.24.)Kormányrendelet

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

NÉVVÁLTOZTATÁS. A névváltoztatási kérelem beadásának módja

NÉVVÁLTOZTATÁS. A névváltoztatási kérelem beadásának módja NÉVVÁLTOZTATÁS Magyar állampolgár családi és utónevét kérelmére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium megváltoztathatja. Kiskorú gyermek családi és utónevének megváltoztatását törvényes képviselője

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben