VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL"

Átírás

1 KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma HREGIO HMEGYE HTERUL06 HAZTART HFIXAZON HHSOR HSPLIT A személy SORSZÁMA a háztartásban, aki válaszol a kérdıívre (ha a háztartáson kívül élı személy válaszolt, akkor: 0) VSZSOR A kérdezı neve (nyomtatott betővel!) HKERDNEV... HKERDKOD kód A kérdezés idıpontja: év hónap nap KEV KHO KNAP VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDİÍV Ellenırzésre kerülı blokkok A kérdıív ellenırzésének eredményei Ellenırzésre kerülı tételek száma Az ellenırzés eredménye Javítható hibák száma Nem javítható hibák száma Azonosítók, regisztrációs adatok 5 AZHIBJ AZHIBNJ Háztartási táblák (1-4 kérdések) 14 TAHIBJ TAHIBNJ Lakásblokk (5-25 kérdések) 9 LAHIBJ LAHIBNJ Életkörülmények, megélhetési nehézségek blokk (26-37 kérdések) 1 EKHIBJ EKHIBNJ Háztartások közötti transzferek blokk (38-50 kérdések) 4 TRHIBJ TRHIBNJ Háztartási jövedelmek (51-70-es kérdések) 8 JVHIBJ JVHIBNJ Az ellenırzést végezte ELL

2 FELKÉRÉS A VÁLASZADÁSRA Ezt a kérdıíves felmérést az Európai Unió Statisztikai Szolgálatának, az EUROSTAT-nak a felkérésére a KSH végzi, 2005-tıl kezdıdıen évente. Célunk a lakosság élet- és lakókörülményeinek, megélhetési problémáinak, munkaerıpiaci helyzetének és egészségi állapotának vizsgálata ban országosan közel háztartást keresünk majd fel azért, hogy társadalmi helyzetüket megismerhessük. Szándékunkban áll meghatározott idı múlva újra felkeresni ugyanazokat a személyeket, hogy megtudjuk: az EU csatlakozást követıen hogyan alakult életük, milyen változások történtek munkájukban, családi életükben, megváltozott-e társadalmi pozíciójuk, sikerült-e terveiket megvalósítaniuk. A 2006-os felmérésben éppen ezért vannak olyanok, akiket a tavalyi felkeresés után már másodszor keresnek meg kérdezıbiztosaink. Az eredményeket szakembereink sokféleképpen fogják hasznosítani. Célunk hogy hiteles képet adjunk társadalmunk jelenlegi rétegeirıl és a csatlakozás majdani hatásairól mind Önöknek, mind az Európai Uniónak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elısegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben. Az eredményekrıl tájékoztatjuk Önt, hiszen bizonyára érdekelni fogja, hogy a különbözı társadalmi rétegbe tartozók milyen válaszokat adtak a kérdıív egy egy kérdésére. Mivel azonban az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a tájékoztatók összesített eredményekrıl adnak majd számot. Az Önök címét a évi népszámlálási lakásnyilvántartásból véletlenszerően választottuk ki, és a kapcsolattartás miatt megırizzük. Az adatok statisztikai összesítése az Adatvédelmi Törvény szigorú betartásával történik, így sem az Ön neve, sem lakcíme nem kerül rögzítésre. A személyes adatokat a törvénynek megfelelıen az adatgyőjtı szervezetek, így a KSH is bizalmasan kezeli. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPELVEK Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem tud a kérdésre válaszolni írd be a kérdés alá: Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem akar a kérdésre válaszolni, írd a kérdés alá: Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben mindig azoknak a személyeknek a meghatározása található, akikre a következı kérdések vonatkoznak. Pl.: MINDENKITİL! Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! 2

3 A kérdıív kitöltésének kezdete: óra perc HKORA HKPERC 1. Kérem, most beszéljünk a HÁZTARTÁS tagjairól! A HÁZTARTÁSTAGOKAT ABBAN A SORRENDBEN KELL FELVENNI, AHOGYAN A CÍMKÁRTYÁN SZEREPELNEK! AZOKAT IS FEL KELL VENNI A TÁBLÁZATBA, AKIK IDEIGLENESEN TÁVOL VANNAK (PL. KOLLÉGIUMBAN, KÓRHÁZBAN)! A személy SORSZÁMA a háztartásban KÉRDEZİ! A CÍMKÁR- TYÁRÓL VEZESD ÁT! XSZSOR01 XSZSOR02 XSZSOR03 XSZSOR04 XSZSOR05 XSZSOR30 A személy családi nevének kezdıbetője és keresztneve KÉRDEZİ! A CÍMKÁRTYÁRÓL VEZESD ÁT! HNEV01 HNEV02 HNEV03 HNEV04 HNEV05 HNEV01 JELENLEGI TANULMÁNYOK 1 általános iskola 1-4 évfolyama 2 ált. iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyama 3 szakiskola (szakmunkásképzı) 9-10 évf. 4 szakiskola (szakmunkásképzı) évf. 5 szakközépiskola 9-12 évf. 6 szakközépiskola évf. 7 gimnázium 9-12 évf. 8 gimnázium évf. 9 akkreditált iskola rendszerő felsıfokú szakképzés 10 fıiskola 11 egyetem 12 doktori illetve mesterképzés (PhD, DLA) Születési év Születési hónap Neme 1 férfi 2 nı Jelenleg jár-e iskolába? Ha igen, akkor a 1 VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy milyen iskolába? ISKOLA01 HSZEV01 HNEME01 HSZHO01 ISKJAR01 HSZEV02 HNEME02 ISKOLA02 HSZHO02 ISKJAR02 HSZEV03 HNEME03 ISKOLA03 HSZHO03 ISKJAR03 HSZEV04 HNEME04 ISKOLA04 HSZHO04 ISKJAR04 HSZEV05 HNEME05 ISKOLA05 HSZHO05 ISKJAR05 HSZEV30 HNEME30 ISKOLA30 HSZHO30 ISKJAR30 LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG 1 nem járt iskolába 2 általános iskola 8 évfolyamánál kevesebb 3 általános iskola 8-10 évfolyama 4 szakmunkásképzı, szakiskola a szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal 5 szakközépiskola, technikum a szakképesítést igazoló érettségivel, bizonyítvánnyal 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskolai érettségit követı (nem felsıfokú) képzésben szerzett szakképesítés 8 akkreditált felsıfokú szakképzés 9 fıiskola 10 egyetem 11 doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozat Legmagasabb iskolai végzettsége 3 Kérjük a 3. és 4. VÁLASZLAP segítségé-vel mondja meg, mi(volt) a fı gazdasági aktivitása és foglalkozási formája 2 VÁLASZLAP JELENLEG? 2005-BEN? BISKV01 BISKV02 BISKV03 BISKV04 BISKV05 BISKV30 GAZDASÁGI AKTIVITÁS 1 dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez 2 munkanélküli 3 öregségi, özvegyi nyugdíjas 4 rokkantsági nyugdíjas 5 gyermekgondozási szabadságon van 6 háztartását, családját látja el 7 tanuló, átképzésen vesz részt 8 egyéb okból nem dolgozik HFAKTJ01 HFAKTT01 HFVISJ01 HFVIST01 HFAKTJ02 HFAKTT02 HFVISJ02 HFVIST02 HFAKTJ03 HFAKTT03 HFVISJ03 HFVIST03 HFAKTJ045 HFAKTT044 HFVISJ04 HFVIST04 HFAKTJ05 HFAKTT05 HFVISJ05 HFVIST05 HFAKTJ30 HFAKTT30 HFVISJ30 HFVIST30 FOGLALKOZÁSI FORMA 1 alkalmazott 2 egyéni vállalkozó 3 társas vállalkozás dolgozó tagja 4 szövetkezet dolgozó tagja 5 segítı családtag 6 alkalmi munkái vannak, napszámos 7 közhasznú munkás Van-e valamilyen tartós betegsége? Ideiglenesen távol van-e? 2 nincs Ha igen, akkor mi az ideiglenes távollét oka? Ki ı? Milyen szerepet tölt be a háztartásban? BETEG01 HITAOK01 HITAV01 HSZER01 BETEG02 HITAOK02 HITAV02 HSZER02 BETEG03 HITAOK03 HITAV03 HSZER03 BETEG04 HITAOK04 HITAV04 HSZER04 BETEG05 HITAOK05 HITAV05 HSZER05 BETEG30 HITAOK30 HITAV30 HSZER30 IDEIGLENES TÁVOLLÉT 1 munkavállalás 2 iskolába járás 3 egyéb ok HÁZTARTÁSÖSSZETÉTEL 1 háztartásfı 2 házastársa 3 élettársa 4 közös gyermek 5 a háztartásfı gyermeke 6 házastárs/ élettárs gyermeke 7 szülıje, társa szülıje 8 testvére, társa testvére 9 nagyszülıje,társa nagyszülıje 10 unokája, társa unokája 11 gyermekük házastársa 12 egyéb rokona 13 nem rokona

4 2. Most a háztartásban élık családi kapcsolatairól kérdezzük! A TÁBLÁZATBAN MINDEN OLYAN SZEMÉLY ADATÁT FEL KELL V ENNI, AKIK AZ ELİZİ TÁBLÁBAN SZEREPELTEK! UGYANABBAN A SORRENDBEN KELL FELVENNI A SZEMÉLYEKET! A személy SORSZÁMA a háztartásban KÉRDEZİ! A CÍMKÁRTYÁ- RÓL VEZESD ÁT! A háztartásban lakik-e az édesapja vagy a nevelıapja? Ha igen, akkor mi a sorszáma a háztartásban? Ha nem, akkor hol él az édesapja vagy nevelıapja? 1 egy másik háztartásban magánháztartásban él 3 már meghalt A háztartásban lakik-e az édesanyja vagy a nevelıanyja? Ha igen, akkor mi a sorszáma a háztartásban? Ha nem, akkor hol él az édesanyja vagy nevelıanyja? 1 egy másik háztartásban magánháztartásban él 3 már meghalt A háztartásban lakik-e a házastársa, élettársa? 3 nincs házas-, élettársa Ha igen, akkor mi a sorszáma a háztartásban? Él-e a háztartáson kívül testvére, mostohatestvére? Ha igen, hány testvére él a háztartáson kívül? CXSZSOR01 APAL01 APAS01 APAH01 ANYAL01 ANYAS01 ANYAH01 TARSL01 TARSS01 TEST01 TESTSZ01 CXSZSOR02 APAL02 APAS02 APAH02 ANYAL02 ANYAS02 ANYAH02 TARSL02 TARSS02 TEST02 TESTSZ02 CXSZSOR03 APAL03 APAS03 APAH03 ANYAL03 ANYAS03 ANYAH03 TARSL03 TARSS03 TEST03 TESTSZ03 CXSZSOR04 APAL04 APAS04 APAH04 ANYAL04 ANYAS04 ANYAH04 TARSL04 TARSS04 TEST04 TESTSZ04 CXSZSOR05 APAL05 APAS05 APAH05 ANYAL05 ANYAS05 ANYAH05 TARSL05 TARSS05 TEST05 TESTSZ05 CXSZSOR06 APAL06 APAS06 APAH06 ANYAL06 ANYAS06 ANYAH06 TARSL06 TARSS06 TEST06 TESTSZ06 CXSZSOR07 APAL07 APAS07 APAH07 ANYAL07 ANYAS07 ANYAH07 TARSL07 TARSS07 TEST07 TESTSZ07 CXSZSOR08 APAL08 APAS08 APAH08 ANYAL08 ANYAS08 ANYAH08 TARSL08 TARSS08 TEST08 TESTSZ08 CXSZSOR30 APAL30 APAS30 APAH30 ANYAL30 ANYAS30 ANYAH30 TARSL30 TARSS30 TEST30 TESTSZ30 HA NINCS 1993-BAN VAGY KÉSİBB SZÜLETETT GYERMEK, AKKOR UGRÁS A 4-RE 4

5 3. Kérem, most beszéljünk az 1993-ban vagy késıbb született gyermekekrıl! HA NINCS 1993-BAN VAGY KÉSİBB SZÜLETETT GYERMEK, AKKOR UGRÁS A 4-RE A személy SORSZÁMA a háztartásban Hány órát tölt a gyermek egy átlagos héten. KÉRDEZİ! A CÍMKÁRTYÁ- RÓL VEZESD ÁT Bölcsıdében Óvodában, iskola 0. évében Óvodai, iskolai foglalkozással és étkezéssel Gyermekfelügyeletben pl. napközi Tanulással és étkezéssel Iskolában Gyermekfelügyeletben pl. napközi Nagyszülı(k) és/vagy más családtag, rokon, barát vagy szomszéd felügyelete alatt Állami, magán szervezéső gyermekfelügyeletben (csoportos felügyelet alatt) Baby-sitter felügyelete alatt GXSZSOR01 BOLCS01 OVID101 OVID201 ISID101 ISID201 ROKIDO01 SZIDO01 MNIDO01 GXSZSOR02 BOLCS02 OVID102 OVID202 ISID102 ISID202 ROKIDO02 SZIDO02 MNIDO02 GXSZSOR03 BOLCS03 OVID103 OVID203 ISID103 ISID203 ROKIDO03 SZIDO03 MNIDO03 GXSZSOR04 BOLCS04 OVID104 OVID204 ISID104 ISID204 ROKIDO04 SZIDO04 MNIDO04 GXSZSOR05 BOLCS05 OVID105 OVID205 ISID105 ISID205 ROKIDO05 SZIDO05 MNIDO05 GXSZSOR25 BOLCS25 OVID125 OVID225 ISID125 ISID225 ROKIDO25 SZIDO25 MNIDO25 5

6 MINDENKITİL KELL KÉRDEZNI! 4. Lakik-e a lakásukban másik háztartás is? CSALÁDI HÁZ ESETÉBEN UGYANABBAN A HÁZBA N MASHT 4/a. Rokoni kapcsolatban vannak-e velük? ROKONHT 4/b. Milyen rokoni kapcsolatban vannak velük? ROKOIP 1 a háztartásfı/társa szüleinek háztartása 2 a háztartásfı/társa gyermekeinek háztartása 3 a háztartásfı/társa testvérének háztartása 4 egyéb rokoni kapcsolatban MOST LAKÁSÁRÓL, LAKÓKÖRÜLMÉNYEIRİL TENNÉK FEL NÉHÁNY KÉRDÉST 5. Milyen jellegő épületben van a lakás, amelyben a háztartás jelenleg lakik? EPJELLEG 1 egylakásos családi ház 2 több lakásos családi ház vagy ikerház, sorház lakásos épületben, ahol vannak közös használatú terek (pl. lépcsıház) 4 10 lakásos vagy annál nagyobb épületben, ahol vannak közös használatú terek (pl. lépcsıház) 5 egyéb lakott helyiség 6. Milyen jogcímen laknak a lakásban? LJOGCIM 1 tulajdonos 2 bérlik a lakást piaci áron 3 kedvezményes áron bérlik a lakást 4 haszonélvezı, tulajdonos rokona, és nem fizetnek bérleti díjat 5 szívességi lakó, lakbért nem fizetı szolgálati lakásban lakó 9 -RE 9 -RE 7. Kitıl bérlik a lakást? BERLET 1 magánszemélytıl 2 önkormányzattól 3 munkahelytıl 4 egyéb tulajdonostól 8. Mennyi bérleti díjat fizet az Önök háztartása? A LAKÁS FENARTÁSI KÖLTSÉGÉT NE SZÁMOLJÁK BELE A BÉRLETI DÍJBA! LAKBER..Ft-ot A 9-ES és 10-ES KÉRDÉSEKET CSAK AZOKBAN A HÁZTARTÁSOKBAN KELL KÉRDEZNI, AKIK A 6- OS KÉRDÉSRE 1, 3,4,5 VÁLASZT ADTAK 9. Önök szerint mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék? SZUBBERL Ft-ot 10. Önök szerint mennyit ér az a lakás/ ház amiben jelenleg élnek? SZUBERT Ft-ot 6

7 MINDENKITİL KELL KÉRDEZNI! 11. Kérjük mondja meg, hogy ki az a háztartástag, akinek a jogcímén laknak a lakásban, azaz pl. ki a tulajdonos, ha Önöké a lakás, ki a bérlı, ha bérlik azt vagy ki a haszonélvezı? KÉT SZEMÉLY IS MEGJELÖLHETİ! A személy sorszáma a háztartásban: A személy sorszáma a háztartásban: JOGCIM1 JOBCIM2 12. Mekkora a lakás alapterülete összesen? m 2 LAT 13. A lakásban hány. összesen? Szoba vagy félszoba van SZOBA SSZOBA Konyha van KONYHA SKONYHA Fürdıszoba van FURDO SFURDO WC van WC SWC CSAK AZOKTÓL KELL KÉRDEZNI, AHOL, TÖBB HÁZTARTÁS ÉL A LAKÁSBAN/HÁZBAN (4-ES KÉRDÉSRE 1-ET VÁLASZOLTAK) Ebbıl hányat használ kizárólag a háztartás? 14. Milyen a lakás vízellátása? VIZ 1 hálózati vízvezetékes 2 házi vízvezetékbıl 3 nincs vezetékes víz 15. Hogyan történik a szennyvíz elvezetés? SZENNY 1 közcsatorna 2 házi csatorna, zárt tárolóba kötve 3 házi csatorna, szikkasztóba kötve 4 egyéb helyre elvezetve 5 nincs csatorna 16. Hogyan főtik a lakást? FUTES 1 távfőtés 2 több lakást főtı egyedi központi kazán 3 egy lakás, családi ház központi főtése (cirkó, etázs) 4 egyedi helyiségfőtés gázzal (konvektor) 5 egyedi helyiségfőtés villannyal 6 egyedi helyiségfőtés egyéb tüzelıvel 7 nincs főtési lehetıség 7

8 17. Mennyi a lakás - háztartásra esı - fenntartási költsége egy átlagos hónapban? AZ ÉVES ÖSSZEG 12-ED RÉSZÉT KELL BEÍRNI! ITT KELL A MEGFELELİ KÓDOT JELÖLNI, HA AZ ADOTT TÉTEL EGY MÁSIK RÉSZE 1. Közös költség 2. Villany 3. Gáz 4. Víz- és csatornadíj 5. Főtés 6. Szemétszállítás, szennyvíz szippantás 7. Lakásbiztosítási díj 8. Kommunális adó (nem ingatlan adó) RKOZK RVILL RGAZ RVIZ RFUT RSZEM RBIZT RKADO RVILLK RGAZK RVIZK RFUTK RSZEMK RBIZTK RKADOK Ha nem tudja tételesen megmondani, akkor a teljes összeg a felsoroltak figyelembe vételével: LAKKOLT 18. Mennyit költöttek a lakás karbantartására 2005-ben? ( kisebb munkák, szerelések, szerelvények cseréje és javítása stb.) KARB..Ft-ot 19. Mennyit költöttek a lakás felújítására, korszerősítésére 2005-ben? ( főtés, gáz-, csatorna-, víz bevezetése, korszerősítése, vezetékek, készülékek cseréje, tetıcserére, falszigetelésre, ablakcserére stb.) KORSZ..Ft-ot 20. Milyen megterhelést jelent az Önök számára a lakásfenntartás költsége? LAKTEHER 1 mindig nagy megterhelést jelent 2 télen nagy megterhelést jelent 3 idınként gondot okoz 4 egyáltalán nem jelent gondot 21. Megengedhetik-e maguknak, hogy lakásukat megfelelıen tudják főteni? MFUT 22. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy nem tudták befizetni közüzemi számláikat? KOZUZEMI 3 nem voltak közüzemi számlái az elmúlt évben 23. Jellemzı-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyben laknak: Jellemzı Nem jellemzı Beázik a tetı 1 2 BEAZK Nedvesek a falak 1 2 NFAL Nedves a padlózat 1 2 NPADLO Korhad az ablakkeret 1 2 KABLAK Korhad a padlózat 1 2 KPADLO Nincs elég fény, a lakás túl sötét 1 2 SOTET 24. Jellemzı-e az Önök lakókörnyezetére az alábbi problémák bármelyike: Jellemzı Nem jellemzı Zajosak a szomszédok vagy nagy zaj szőrıdik be az utcáról 1 2 ZAJ Zavaróan nagy a közlekedésbıl, ipari termelésbıl eredı szennyezıdés, szemetes a környék 1 2 SZENNYEZ Bőnözés, erıszak, vandalizmus a környéken 1 2 BUNOZES 8

9 25. Fizettek-e erre a lakásra jelzáloghitel törlesztést 2005-ben vagy 2006-ban? JELZALOG, csak 2005-ben 2 igen, csak 2006-ben 3 igen, mindkét évben 4 nem 25/a. Ha igen, akkor mikor vették fel a hitelt? HITELEV...év, HITELHO hónapjában 25/b. Mennyi a hitel futamideje, azaz hány év alatt kell visszafizetniük? FUTAM év alatt 25/c. Mekkora a havi törlesztés összege? TORL. Ft 25/d. Együttesen mekkora éves kamat és kezelési költség terheli ezt a hitelt? THM % A 25/E KÉRDÉST CSAK AZOKTÓK KELL KÉRDEZNI, AKIK A 25. KÉRDÉSRE 1 VAGY 3 KÓDOT JELÖLTEK 25/e. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy lakáshitelük törlesztırészleteit nem tudták fizetni? LHITEL MOST AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEIRİL TENNÉK FEL NÉHÁNY KÉRDÉST 26. Kérem becsülje meg, hogy mennyi a háztartás jelenlegi, havi nettó jövedelme! JHOJOV.. Ft 27. És mekkora volt az elmúlt évben, azaz 2005-ben egy átlagos hónapban a havi nettó jövedelmük? THOJOV.. Ft 28. Kérjük becsülje meg, hogy a háztartás havi nettó jövedelmének hány százalékát költi az alábbiakra átlagosan? ELELEM ETKEZES GYOGYSZ RUHA KOZL Élelmiszerek Munkahelyi, iskolai, Közlekedésre, gépjármő Gyógyszerre Ruházkodásra vásárlására éttermi stb. étkezésre fenntartására 1-10% és alatta 1-5% és alatta 1-5% és alatta 1-5% és alatta 1-10% és alatta % % % % % % % % % % % % % % % 5-41% és felette 5-21% és felette 5-21% és felette 5-21% és felette 5-41% és felette 0- Nem költenek rá 0- Nem költenek rá 0- Nem költenek rá 0- Nem költenek rá 29. Van-e az Önök háztartásának használatában otthon van HA NINCS mi az oka? nem engedhetik meg maguknak egyéb okból vezetékes telefon TELEFON mobil telefon MOBIL színes televízió SZTV számítógép (nem kizárólag munkára használt) PC automata mosógép MOSOGEP hőtıgép HUTO autó (nem kizárólag munkára használt) AUTO 9

10 30. Megengedhetik-e maguknak, hogy. 10 igen, meg is teszik de nem teszik minden második nap húst egyenek? (vegetáriánusok azzal egyenértékő ételt) HUS rendszeresen vásároljonak maguknak új ruhát? UJRUHA lecseréljék elöregedett bútoraikat? BUTORCS legalább egy hétig nyaraljanak, amiért fizetni kell? NYARAL rendszeresen félretegyenek valamennyi pénzt? TAKAREK havonta egyszer meghívják a barátaikat vacsorára? MEGHIVAS havonta egyszer étteremben ebédeljenek, vacsorázzanak családjukkal? ETTEREM havonta egyszer-kétszer elmenjenek moziba, színházba, hangversenyre, múzeumba? KULTURA ünnepek alkalmával megajándékozzák szeretteiket? AJANDEK 31. Képes volna-e a háztartás arra, hogy Ft-ot, mint váratlan kiadást fedezni tudjon saját forrásaikból? VARKIAD1 31/a. 32. Hogyan tud megélni a háztartás? MEGEL 1 nagy nehézségek árán 2 nehézségek árán 3 kisebb nehézségek árán nem Mekkora lenne az a legkisebb összeg, amely viszont már komolyabb gondot okozna az Önök háztartásának, ha váratlan kiadásként jelentkezne? VARKIAD2..Ft 4 viszonylag könnyen 5 könnyen 6 nagyon könnyen 33. Mi lenne az az ideális havi nettó jövedelem, amibıl az Önök háztartása jól megélne? IDHOJOV.. Ft 34. Mi az a legkevesebb havi nettó jövedelem, amibıl az Önök háztartása még éppen meg tudna élni? MINHOJOV.. Ft 35. Az Ön megítélése szerint hogyan változott a háztartás anyagi helyzete 2004 óta? ANYAGIH 1 jelentısen javult 2 kissé javult 3 nem változott 4 kissé romlott 5 jelentısen romlott 36. Van-e (volt-e) a háztartásnak NEM lakás vásárlással, építéssel kapcsolatos hitele, kölcsöne, adóssága 2005-ben, 2006-ben? HITEL 1 volt 2005-ben 2 van 2006-ben 3 mindkét évben volt 4 egyik évben sem volt 36/a. Mekkora megterhelést jelent az Önök háztartása számára ezeknek a hiteleknek, kölcsönöknek a visszafizetése, törlesztése? HITELFIZ 1 nagyon nagy megterhelést 2 közepes megterhelést 3 nem jelentenek megterhelést A 36/B KÉRDÉST CSAK AZOKTÓK KELL KÉRDEZNI, AKIK A 36. KÉRDÉSRE 1 VAGY 3 KÓDOT JELÖLTEK 36/b. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy ezeknek a törlesztırészleteit nem tudták fizetni? HITELNF 37. Az elmúlt évben, 2005-ben lakott-e olyan lakásban a háztartás, ahol bérleti díjat kellett fizetni? BERLAK1 37/a. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy lakásuk bérleti díját nem tudták fizetni? BERLAK2

11 AZ ALÁBBIAKBAN JÖVEDELMI HELYZETÜKKEL KAPCSOLATOSAN TESZÜNK FEL KÉRDÉSEKET, ILLETVE ARRÓL HOGY SZÁMÍTHATNAK-E MÁS HÁZTARTÁSOK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRA! MINDEN ESETBEN A 2005-RE VONATKOZÓ, ÉVES JÖVEDELEMRE KÉRDEZÜNK! A JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ BLOKKBAN A KERETBE FOGLALT, SZÜRKÉVEL JELÖLT RÉSZEKET MINDENKITİL MEG KELL KÉRDEZNI! HA A HÁZTARTÁS RÉSZESEDETT VALAMELYIK JÖVEDELEMBİL, AKKOR A KERETES RÉSZ ALATTI RÉSZT IS KÉRDEZNI KELL 38. KAPOTT-E a háztartás 2005-ben rendszeres pénzbeli TÁMOGATÁST más háztartástól? KTAM 42-RE 39. Ha igen, kik voltak azok, akiktıl a segítséget kapta? TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETİ! 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei KTSZUL 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei KTNSZUL 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) KTTEST 4 ((háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) KTGYER 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai KTROK 6 barátok, ismerısök stb. KTBAR 40. Meg tudná mondani, hogy összesen 2005-ben mekkora volt az az összeg, amit más háztartás(ok)tól kaptak? KTAMFT Ft 41. Kik voltak azok, akiktıl a legnagyobb összegő segítséget kapta? KTNAGY 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) 4 ((háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai 6 barátok, ismerısök stb. 42. ADOTT-E a háztartás 2005-ben rendszeres pénzbeli TÁMOGATÁST más háztartásnak? ATAM 46-RA 43. Ha igen, kik voltak azok, akiknek a segítséget adta? TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETİ! 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei ATSZUL 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei ATNSZUL 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) ATTEST 4 (háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) ATGYER 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai ATROK 6 barátok, ismerısök stb. ATBAR 44. Meg tudná mondani, hogy összesen 2005-ben mekkora volt az az összeg, amit más háztartás(ok)nak adtak? ATAMFT Ft 11

12 45. Kik voltak azok, akiknek a legnagyobb összegő segítséget adta? ATNAGY 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) 4 ((háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai 6 barátok, ismerısök stb. 46. KAPOTT-E a háztartás 2005-ben GYERMEKTARTÁST más háztartásban élı szülıktıl? KGYERT 48-RA 47. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? KGYERTFT Ft 48. ADOTT-E a háztartás 2005-ben GYERMEKTARTÁST más háztartásban nevelkedı gyermeknek? AGYERT 50-RE 49. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? AGYERFT Ft 50. Kérjük az 5. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy kapott-e a háztartás 2005-ben valamilyen GYERMEKNEVELÉSSEL VAGY MÁS HÁZTARTÁSTAG GONDOZÁSÁVAL összefüggı juttatást? TAM 52-RE 51. Melyek voltak ezek, és mennyi jövedelmük származott ebbıl 2005-ben? Kapta Nem kapta Hány hónapig kapták? Az éves nettó összeg 2005-ben Családi pótlék CSPOT CSPOTHO CSPOTFT Rendszeres gyermekvédelmi 2. GYTAM GYTAMHO GYTAMFT támogatás pénzbeli Rendkívüli gyermekvédelmi 3. GYTAMR GYTAMRHO GYTAMRFT támogatás pénzbeli 4. Ápolási díj APOL APOLHO APOLFT 5. Árvaellátás (16 éven aluliaknak) ARVA ARVAHO ARVAFT Beiskolázási segély/támogatás) nem munkahelytıl kapott BEISK BEISKHO BEISKFT Egyéb, a gyermekek vagy egy háztartástag gondozásával kapcsolatos ETAM ETAMHO ETAMFT juttatás, támogatás, segély 12

13 52. Kapott-e a háztartás 2005-ben valamilyen támogatást, pénzbeli segélyt a LAKHATÁSI, LAKÁS- FENARTÁSI NEHÉZSÉGEIKHEZ kapcsolódóan? Gondoljon az államtól, önkormányzattól, egyéb szervezettıl kapott támogatásokra! Ne csak a pénzbeli támogatásra gondoljon, hanem arra is, amikor pl. kifizették a közüzemi számláit, hozzájárultak a bérleti díja kifizetéséhez! LAKTAM 54-RE 53. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? LAKTAMFT Ft 54. Kapott-e a háztartás 2005-ben valamilyen TÁMOGATÁST, PÉNZBELI SEGÉLYT a háztartás anyagi nehézségeinek enyhítésére? Gondoljon itt minden olyan anyagi juttatásra, segélyre, amit az államtól, az önkormányzattól vagy bármilyen segítı szervezettıl kapott az elmúlt évben, akár rendszeres akár átmeneti juttatásról is van szó! PÉNZ 56-RA 55. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? PENZFT Ft 56. Származott-e 2005-ben bevétele a háztartásnak valamilyen INGÓ VAGY INGATLAN VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL? BERBE 59-RE 57. Ha igen, akkor mennyi bruttó bevétele származott ebbıl, az esetleges költségek levonása után? Gondoljon itt olyan költségekre, mint pl. kisebb javítások, fenntartási költségek, biztosítás, hitelkamatok! BERBEV Ft 58. Adóztak-e az így kapott bruttó bevétel után? BERADO 58/a. Ha igen, akkor mennyi volt a befizetett adó összege? BERBEADO.Ft 59. Származott-e 2005-ben bevétele a háztartásnak TİKEBEFEKTETÉSBİL? (kamat, osztalék, profit) Csak azokra a tıkebefektetésekre gondoljon, amelyek nem kötıdnek az alkalmazotti jogviszonyához, vállalkozásához! TOKEB 62-RE 60. Ha igen, akkor mennyi bruttó bevétele származott ezekbıl, az esetleges költségek levonása után? TOKEBEV Ft 13

14 61. Adóztak-e az így kapott bruttó bevétel után? TOKEBAD 61/a. Ha igen, akkor mennyi volt a befizetett adó összege? TOKEBADFT.Ft 62. Volt-e a háztartásban olyan 16 ÉVNÉL FIATALABB gyermek 1990-ben vagy késıbb született akinek volt valamilyen BEVÉTELE, JÖVEDELME 2005-ben? Csak azokat a tételeket számolja el, amelyeket a kérdezés során eddig nem említett! GYJOV 1 volt volt 3 nem élt 2005-ben 16 évnél fiatalabb gyermek a háztartásban 64-RE 63. Mennyi bevétele származott ebbıl összesen a háztartásnak 2005-ben? bruttó összeg: GYJOVBR Ft nettó (adók, járulékok levonása utáni összeg) GYJOV.Ft 64. Fogyasztottak-e Önök olyan zöldséget, gyümölcsöt, húst vagy egyéb élelmiszert 2005-ben, amit az Önök háztartásában élık termeltek meg? TERMEL 66-RA 65. Ha igen, akkor mit gondol mennyit kellett volna kiadniuk 2005-ben, ha ezeket boltban, piacon kellett volna megvenniük? TERMELFT Ft-ot 66. Származott-e a háztartásnak valamely háztartástag MEZİGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉBİL árbevétele? MGBEV, mezıgazdasági vállalkozóként 2 igen, de NEM mezıgazdasági vállalkozóként 3 nem 69-RE 66/a. MGBEVTAG 1 a háztartásban élık aktívan részt vesznek a termelésben 2 a háztartásban élık nem vesznek részt a termelésben 67. Ha igen, akkor megközelítıleg mekkora volt a háztartás bevétele a következı tételekbıl? Éves árbevétel 2005-ben 1. Gabonafélék, ipari és takarmánynövények GABONA 2. Zöldségek, burgonya, virágok, dísznövények ZOLDS 3. Gyömölcsfélék, szılı, must GYUM 4. Állati termékek pl.: sertés, szarvasmarha, baromfi, tojás, tej, gyapjú, stb. ALLTERM 5. Feldolgozott növényi vagy állati termékek FALLTERM 6. Mezıgazdasági szolgáltatások MGSZOLG Támogatások (beruházási támogatás nélkül) és mezıgazdasági biztosítások Egyéb bevételek, éspedig:.... MGTAM MEGEGYEB 14

15 68. Kérem mondja meg, hogy a következı tételek közül mekkora volt a ráfordítás ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatosan? Éves ráfordítás 2005-ben 1. Haszonállat vásárlása ALLAT 2. Takarmányok és egyéb állattartással kapcsolatos költségek (pl.: gyógyászati költség, stb.) TAKARM 3. Vetımag, palánta VETOMAG 4. Mőtrágya, növényvédı szer EDOSZ Gép és épületfenntartási költségek (pl.: energia, szerszámok, kenıanyag, stb.) Munkavállalóknak fizetett bérek, bérjellegő kiadások és járulékaik GEP BER 7. Termelési adók TADO 8. Egyéb ráfordítások, éspedig:.. EKIAD MINDENKITİL KELL KÉRDEZNI! AZ ALÁBBIAKBAN NÉHÁNY OLYAN RENDSZERES KIADÁSRÓL KÉRDEZZÜK, AMELYET A HÁZTARTÁSNAK 2005 ÉVBEN KELLETT FIZETNIE 69. Fizettek-e 2005-ben ingatlanadót (pl. telek, lakás után fizetett építményadó, telekadó)? 69/a. Ha igen, akkor mennyi volt ennek az összege 2005-ben? INGADO INGADOFT.. Ft 70. Fizettek-e 2005-ben gépkocsi súlyadót? SULYADO 70/a. Ha igen, akkor mennyi volt ennek az összege 2005-ben? SULYADFT.. Ft A kérdıív kitöltésének vége: óra perc HVORA HVPERC KÖSZÖNJÜK A TÜRELMÉT ÉS ÉRTÉKES VÁLASZAIT! Kérdezıi megjegyzések: INFO 15

16 16

17 KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL A VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma SREGIO SMEGYE STERUL06 SHAZTART SFIXAZ SHSOR SSPLIT A személy SORSZÁMA a háztartásban, akirıl szól a kérdıív SSXSOR A személy SORSZÁMA a háztartásban, aki válaszol a kérdıívre (ha a háztartáson kívül élı személy válaszolt, akkor: 0) SVXSOR A kérdezı neve (nyomtatott betővel!) SKERDNEV SKERDKOD kód A kérdezés idıpontja: év hónap nap SEV SHO SNAP VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDİÍV AZ 1989-BEN ÉS KORÁBBAN SZÜLETETTEKTİL KELL KÉRDEZNI! Ellenırzésre kerülı blokkok A kérdıív ellenırzésének eredményei Ellenırzésre kerülı tételek száma Az ellenırzés eredménye Javítható hibák száma Nem javítható hibák száma Azonosítók, regisztrációs adatok 5 SAZHIBJ SAZHIBNJ Demográfiai adatok, iskolai végzettség (1-8 kérdések) 8 SDEHIBJ SDEHIBNJ Munkaerıpiaci blokk (9-28 kérdések) 10 SMNHIBJ SMNHIBNJ Személyi jövedelem (43-77 kérdések) 14 SJOHIBJ SJOHIBNJ Az ellenırzést végezte SELL

18 FELKÉRÉS A VÁLASZADÁSRA Ezt a kérdıíves felmérést az Európai Unió Statisztikai Szolgálatának, az EUROSTAT-nak a felkérésére a KSH végzi, 2005-tıl kezdıdıen évente. Célunk a lakosság élet- és lakókörülményeinek, megélhetési problémáinak, munkaerıpiaci helyzetének és egészségi állapotának vizsgálata ban országosan közel háztartást keresünk majd fel azért, hogy társadalmi helyzetüket megismerhessük. Szándékunkban áll meghatározott idı múlva újra felkeresni ugyanazokat a személyeket, hogy megtudjuk: az EU csatlakozást követıen hogyan alakult életük, milyen változások történtek munkájukban, családi életükben, megváltozott-e társadalmi pozíciójuk, sikerült-e terveiket megvalósítaniuk. A 2006-os felmérésben éppen ezért vannak olyanok, akiket a tavalyi felkeresés után már másodszor keresnek meg kérdezıbiztosaink. Az eredményeket szakembereink sokféleképpen fogják hasznosítani. Célunk hogy hiteles képet adjunk társadalmunk jelenlegi rétegeirıl és a csatlakozás majdani hatásairól mind Önöknek, mind az Európai Uniónak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elısegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben. Az eredményekrıl tájékoztatjuk Önt, hiszen bizonyára érdekelni fogja, hogy a különbözı társadalmi rétegbe tartozók milyen válaszokat adtak a kérdıív egy egy kérdésére. Mivel azonban az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a tájékoztatók összesített eredményekrıl adnak majd számot. Az Önök címét a évi népszámlálási lakásnyilvántartásból véletlenszerően választottuk ki, és a kapcsolattartás miatt megırizzük ezeket. Az adatok statisztikai összesítése az Adatvédelmi Törvény szigorú betartásával történik, így sem az Ön neve, sem lakcíme nem kerül rögzítésre. A személyes adatokat a törvénynek megfelelıen az adatgyőjtı szervezetek, így a KSH is bizalmasan kezeli. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPELVEK Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem tud a kérdésre válaszolni, írd be a kérdés alá: Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem akar a kérdésre válaszolni, írd a kérdés alá: Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben mindig azoknak a személyeknek a meghatározása található, akikre a következı kérdések vonatkoznak. Pl.: MINDENKITİL! Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! 2

19 A kérdıív kitöltésének kezdete: óra perc SKORA, SKPERC 1. Melyik évben és hónapban született? év hónap SSZEV, SSZHO 2. Neme: SNEME 1 férfi 2 nı 3. Mi a családi állapota? CSALALLP 1 nıtlen, hajadon 2 házas, és házastársával együtt él 3 házas, de házastársától külön él 4 özvegy 5 elvált 5 -RE 4. Van-e élettársa? ELTARS 1 van 2 nincs 4/a. Ha van, együtt él vele? EGYEL 5. Kérjük mondja meg, hogy hol, melyik településen élt édesanyja, amikor Ön született? SZTELSEG 1 SZTEL... 2 ha nem Magyarországon 5/a. Az ország neve: SZTORSZ 6. És mi az állampolgársága? ALLP1 1 kizárólag magyar állampolgár 2 kettıs állampolgár, az egyik magyar 6/a. A másik állampolgárság: ALLP2 3 kettıs állampolgár, egyik sem magyar 6/b. Egyik állampolgárság: ALLP3. Másik állampolgárság: ALLP4. 4 nem magyar állampolgár 6/c. Állampolgárság: ALLP5 3

20 7. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? SBISKV 1 nem járt iskolába 9 -RE 2 általános iskola 8 évfolyamánál kevesebb 3 általános iskola 8-10 évfolyama 4 szakmunkásképzı, szakiskola a szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal 5 szakközépiskola, technikum a szakképesítést igazoló érettségivel, bizonyítvánnyal 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskolai érettségit követı (nem felsıfokú) képzésben szerzett szakképesítés 8 akkreditált felsıfokú szakképzés 9 fıiskola 10 egyetem 11 doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozat 8. Melyik évben szerezte a legmagasabb iskolai végzettségét? SBISKVEV..évben AZ ALÁBBIAKBAN A GAZDASÁGI AKTIVITÁSÁRÓL, MUNKAHELYEIRİL KÉRDEZZÜK 9. Vállalt-e már életében legalább három hónapos keresı munkát? AZ ISKOLAI SZÜNETBEN TÖRTÉNİ MUNKAVÁLLALÁST NE SZÁMÍTSÁK IDE! KERESO 9/a. Ha igen, akkor hány éves korában kezdett el dolgozni? MKKOR... évesen 9/b. Összesen hány évet dolgozott eddigi élete során? DOLEV. évet 10. Volt-e munkanélküli az élete során, beleértve a jelenlegi helyzetét is? MNELK 10/a. Ha igen, melyik évben volt elıször munkanélküli? MNELKEV.. 10/b. Összesen eddig hány alkalommal? MNELKDB 10/c. Összesen eddig hány hónapot töltött el munka nélkül? MNELKHO..hónapot 10/d. Mennyi volt a leghosszabb munka nélkül eltöltött idı? MNELKIDO..hónap 10/e. Részesült-e a munka nélkül töltött idıszakokban valamilyen ellátásban? MNELKELLAT, mindvégig 2 voltak olyan idıszakok, amikor semmilyen ellátást nem kapott 3 egyszer sem kapott ellátást 10/f. Volt-e munkanélküli az alább felsorolt években? (karikázza be a választ!) MNELK2001 MNELK2002 MNELK2003 MNELK2004 MNELK

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

C Jövedelmi adatok TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. a nagyon szûkös megélhetéshez?... a szûkös megélhetéshez?... az átlagos megélhetéshez?...

C Jövedelmi adatok TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. a nagyon szûkös megélhetéshez?... a szûkös megélhetéshez?... az átlagos megélhetéshez?... C Jövedelmi adatok A 005. évi mikrocenzushoz kapcsolódó önkéntes adatgyûjtést a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 077/05 OSAP-számon engedélyezte Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály Szociális Osztály : 1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu PÁLYÁZATI ADATLAP

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Állampolgársága Lakóhelye

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2006 F A kikérdezés

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:...

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:... IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Anyja neve:...... Lakcíme:...... Milyen jogcímen lakik a lakásban:......

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:...

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2008 F A kikérdezés

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

/Mielıtt az igénylılap kitöltéséhez kezdene, kérjük olvassa el a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT / I. AZ IGÉNYLİ ADATAI: 1. Név:... szül.év: 19.. hó.nap...

/Mielıtt az igénylılap kitöltéséhez kezdene, kérjük olvassa el a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT / I. AZ IGÉNYLİ ADATAI: 1. Név:... szül.év: 19.. hó.nap... Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 4200 LAKÁSFENNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLİ LAP /Mielıtt az igénylılap kitöltéséhez kezdene, kérjük olvassa

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDŐÍV, "S" TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év: 2013)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDŐÍV, S TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év: 2013) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Nyilvántartási szám: 215 S HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDŐÍV,

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ Adózó azonosító adatai: neve:. lakcíme:.... foglalkozása: munkahely megnevezése és címe:.

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Kérelem és adatlap Adósságkezelési támogatáshoz

Kérelem és adatlap Adósságkezelési támogatáshoz Kérelem és adatlap Adósságkezelési támogatáshoz 1. személyi adatok: Kérelmezı neve: Anyja neve: Leánykori név: Születési helye: Ideje: Foglalkozása: Állampolgársága: TAJ száma: Adószáma: Állampolgársága:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben