VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL"

Átírás

1 KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma HREGIO HMEGYE HTERUL06 HAZTART HFIXAZON HHSOR HSPLIT A személy SORSZÁMA a háztartásban, aki válaszol a kérdıívre (ha a háztartáson kívül élı személy válaszolt, akkor: 0) VSZSOR A kérdezı neve (nyomtatott betővel!) HKERDNEV... HKERDKOD kód A kérdezés idıpontja: év hónap nap KEV KHO KNAP VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDİÍV Ellenırzésre kerülı blokkok A kérdıív ellenırzésének eredményei Ellenırzésre kerülı tételek száma Az ellenırzés eredménye Javítható hibák száma Nem javítható hibák száma Azonosítók, regisztrációs adatok 5 AZHIBJ AZHIBNJ Háztartási táblák (1-4 kérdések) 14 TAHIBJ TAHIBNJ Lakásblokk (5-25 kérdések) 9 LAHIBJ LAHIBNJ Életkörülmények, megélhetési nehézségek blokk (26-37 kérdések) 1 EKHIBJ EKHIBNJ Háztartások közötti transzferek blokk (38-50 kérdések) 4 TRHIBJ TRHIBNJ Háztartási jövedelmek (51-70-es kérdések) 8 JVHIBJ JVHIBNJ Az ellenırzést végezte ELL

2 FELKÉRÉS A VÁLASZADÁSRA Ezt a kérdıíves felmérést az Európai Unió Statisztikai Szolgálatának, az EUROSTAT-nak a felkérésére a KSH végzi, 2005-tıl kezdıdıen évente. Célunk a lakosság élet- és lakókörülményeinek, megélhetési problémáinak, munkaerıpiaci helyzetének és egészségi állapotának vizsgálata ban országosan közel háztartást keresünk majd fel azért, hogy társadalmi helyzetüket megismerhessük. Szándékunkban áll meghatározott idı múlva újra felkeresni ugyanazokat a személyeket, hogy megtudjuk: az EU csatlakozást követıen hogyan alakult életük, milyen változások történtek munkájukban, családi életükben, megváltozott-e társadalmi pozíciójuk, sikerült-e terveiket megvalósítaniuk. A 2006-os felmérésben éppen ezért vannak olyanok, akiket a tavalyi felkeresés után már másodszor keresnek meg kérdezıbiztosaink. Az eredményeket szakembereink sokféleképpen fogják hasznosítani. Célunk hogy hiteles képet adjunk társadalmunk jelenlegi rétegeirıl és a csatlakozás majdani hatásairól mind Önöknek, mind az Európai Uniónak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elısegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben. Az eredményekrıl tájékoztatjuk Önt, hiszen bizonyára érdekelni fogja, hogy a különbözı társadalmi rétegbe tartozók milyen válaszokat adtak a kérdıív egy egy kérdésére. Mivel azonban az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a tájékoztatók összesített eredményekrıl adnak majd számot. Az Önök címét a évi népszámlálási lakásnyilvántartásból véletlenszerően választottuk ki, és a kapcsolattartás miatt megırizzük. Az adatok statisztikai összesítése az Adatvédelmi Törvény szigorú betartásával történik, így sem az Ön neve, sem lakcíme nem kerül rögzítésre. A személyes adatokat a törvénynek megfelelıen az adatgyőjtı szervezetek, így a KSH is bizalmasan kezeli. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPELVEK Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem tud a kérdésre válaszolni írd be a kérdés alá: Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem akar a kérdésre válaszolni, írd a kérdés alá: Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben mindig azoknak a személyeknek a meghatározása található, akikre a következı kérdések vonatkoznak. Pl.: MINDENKITİL! Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! 2

3 A kérdıív kitöltésének kezdete: óra perc HKORA HKPERC 1. Kérem, most beszéljünk a HÁZTARTÁS tagjairól! A HÁZTARTÁSTAGOKAT ABBAN A SORRENDBEN KELL FELVENNI, AHOGYAN A CÍMKÁRTYÁN SZEREPELNEK! AZOKAT IS FEL KELL VENNI A TÁBLÁZATBA, AKIK IDEIGLENESEN TÁVOL VANNAK (PL. KOLLÉGIUMBAN, KÓRHÁZBAN)! A személy SORSZÁMA a háztartásban KÉRDEZİ! A CÍMKÁR- TYÁRÓL VEZESD ÁT! XSZSOR01 XSZSOR02 XSZSOR03 XSZSOR04 XSZSOR05 XSZSOR30 A személy családi nevének kezdıbetője és keresztneve KÉRDEZİ! A CÍMKÁRTYÁRÓL VEZESD ÁT! HNEV01 HNEV02 HNEV03 HNEV04 HNEV05 HNEV01 JELENLEGI TANULMÁNYOK 1 általános iskola 1-4 évfolyama 2 ált. iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyama 3 szakiskola (szakmunkásképzı) 9-10 évf. 4 szakiskola (szakmunkásképzı) évf. 5 szakközépiskola 9-12 évf. 6 szakközépiskola évf. 7 gimnázium 9-12 évf. 8 gimnázium évf. 9 akkreditált iskola rendszerő felsıfokú szakképzés 10 fıiskola 11 egyetem 12 doktori illetve mesterképzés (PhD, DLA) Születési év Születési hónap Neme 1 férfi 2 nı Jelenleg jár-e iskolába? Ha igen, akkor a 1 VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy milyen iskolába? ISKOLA01 HSZEV01 HNEME01 HSZHO01 ISKJAR01 HSZEV02 HNEME02 ISKOLA02 HSZHO02 ISKJAR02 HSZEV03 HNEME03 ISKOLA03 HSZHO03 ISKJAR03 HSZEV04 HNEME04 ISKOLA04 HSZHO04 ISKJAR04 HSZEV05 HNEME05 ISKOLA05 HSZHO05 ISKJAR05 HSZEV30 HNEME30 ISKOLA30 HSZHO30 ISKJAR30 LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG 1 nem járt iskolába 2 általános iskola 8 évfolyamánál kevesebb 3 általános iskola 8-10 évfolyama 4 szakmunkásképzı, szakiskola a szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal 5 szakközépiskola, technikum a szakképesítést igazoló érettségivel, bizonyítvánnyal 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskolai érettségit követı (nem felsıfokú) képzésben szerzett szakképesítés 8 akkreditált felsıfokú szakképzés 9 fıiskola 10 egyetem 11 doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozat Legmagasabb iskolai végzettsége 3 Kérjük a 3. és 4. VÁLASZLAP segítségé-vel mondja meg, mi(volt) a fı gazdasági aktivitása és foglalkozási formája 2 VÁLASZLAP JELENLEG? 2005-BEN? BISKV01 BISKV02 BISKV03 BISKV04 BISKV05 BISKV30 GAZDASÁGI AKTIVITÁS 1 dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez 2 munkanélküli 3 öregségi, özvegyi nyugdíjas 4 rokkantsági nyugdíjas 5 gyermekgondozási szabadságon van 6 háztartását, családját látja el 7 tanuló, átképzésen vesz részt 8 egyéb okból nem dolgozik HFAKTJ01 HFAKTT01 HFVISJ01 HFVIST01 HFAKTJ02 HFAKTT02 HFVISJ02 HFVIST02 HFAKTJ03 HFAKTT03 HFVISJ03 HFVIST03 HFAKTJ045 HFAKTT044 HFVISJ04 HFVIST04 HFAKTJ05 HFAKTT05 HFVISJ05 HFVIST05 HFAKTJ30 HFAKTT30 HFVISJ30 HFVIST30 FOGLALKOZÁSI FORMA 1 alkalmazott 2 egyéni vállalkozó 3 társas vállalkozás dolgozó tagja 4 szövetkezet dolgozó tagja 5 segítı családtag 6 alkalmi munkái vannak, napszámos 7 közhasznú munkás Van-e valamilyen tartós betegsége? Ideiglenesen távol van-e? 2 nincs Ha igen, akkor mi az ideiglenes távollét oka? Ki ı? Milyen szerepet tölt be a háztartásban? BETEG01 HITAOK01 HITAV01 HSZER01 BETEG02 HITAOK02 HITAV02 HSZER02 BETEG03 HITAOK03 HITAV03 HSZER03 BETEG04 HITAOK04 HITAV04 HSZER04 BETEG05 HITAOK05 HITAV05 HSZER05 BETEG30 HITAOK30 HITAV30 HSZER30 IDEIGLENES TÁVOLLÉT 1 munkavállalás 2 iskolába járás 3 egyéb ok HÁZTARTÁSÖSSZETÉTEL 1 háztartásfı 2 házastársa 3 élettársa 4 közös gyermek 5 a háztartásfı gyermeke 6 házastárs/ élettárs gyermeke 7 szülıje, társa szülıje 8 testvére, társa testvére 9 nagyszülıje,társa nagyszülıje 10 unokája, társa unokája 11 gyermekük házastársa 12 egyéb rokona 13 nem rokona

4 2. Most a háztartásban élık családi kapcsolatairól kérdezzük! A TÁBLÁZATBAN MINDEN OLYAN SZEMÉLY ADATÁT FEL KELL V ENNI, AKIK AZ ELİZİ TÁBLÁBAN SZEREPELTEK! UGYANABBAN A SORRENDBEN KELL FELVENNI A SZEMÉLYEKET! A személy SORSZÁMA a háztartásban KÉRDEZİ! A CÍMKÁRTYÁ- RÓL VEZESD ÁT! A háztartásban lakik-e az édesapja vagy a nevelıapja? Ha igen, akkor mi a sorszáma a háztartásban? Ha nem, akkor hol él az édesapja vagy nevelıapja? 1 egy másik háztartásban magánháztartásban él 3 már meghalt A háztartásban lakik-e az édesanyja vagy a nevelıanyja? Ha igen, akkor mi a sorszáma a háztartásban? Ha nem, akkor hol él az édesanyja vagy nevelıanyja? 1 egy másik háztartásban magánháztartásban él 3 már meghalt A háztartásban lakik-e a házastársa, élettársa? 3 nincs házas-, élettársa Ha igen, akkor mi a sorszáma a háztartásban? Él-e a háztartáson kívül testvére, mostohatestvére? Ha igen, hány testvére él a háztartáson kívül? CXSZSOR01 APAL01 APAS01 APAH01 ANYAL01 ANYAS01 ANYAH01 TARSL01 TARSS01 TEST01 TESTSZ01 CXSZSOR02 APAL02 APAS02 APAH02 ANYAL02 ANYAS02 ANYAH02 TARSL02 TARSS02 TEST02 TESTSZ02 CXSZSOR03 APAL03 APAS03 APAH03 ANYAL03 ANYAS03 ANYAH03 TARSL03 TARSS03 TEST03 TESTSZ03 CXSZSOR04 APAL04 APAS04 APAH04 ANYAL04 ANYAS04 ANYAH04 TARSL04 TARSS04 TEST04 TESTSZ04 CXSZSOR05 APAL05 APAS05 APAH05 ANYAL05 ANYAS05 ANYAH05 TARSL05 TARSS05 TEST05 TESTSZ05 CXSZSOR06 APAL06 APAS06 APAH06 ANYAL06 ANYAS06 ANYAH06 TARSL06 TARSS06 TEST06 TESTSZ06 CXSZSOR07 APAL07 APAS07 APAH07 ANYAL07 ANYAS07 ANYAH07 TARSL07 TARSS07 TEST07 TESTSZ07 CXSZSOR08 APAL08 APAS08 APAH08 ANYAL08 ANYAS08 ANYAH08 TARSL08 TARSS08 TEST08 TESTSZ08 CXSZSOR30 APAL30 APAS30 APAH30 ANYAL30 ANYAS30 ANYAH30 TARSL30 TARSS30 TEST30 TESTSZ30 HA NINCS 1993-BAN VAGY KÉSİBB SZÜLETETT GYERMEK, AKKOR UGRÁS A 4-RE 4

5 3. Kérem, most beszéljünk az 1993-ban vagy késıbb született gyermekekrıl! HA NINCS 1993-BAN VAGY KÉSİBB SZÜLETETT GYERMEK, AKKOR UGRÁS A 4-RE A személy SORSZÁMA a háztartásban Hány órát tölt a gyermek egy átlagos héten. KÉRDEZİ! A CÍMKÁRTYÁ- RÓL VEZESD ÁT Bölcsıdében Óvodában, iskola 0. évében Óvodai, iskolai foglalkozással és étkezéssel Gyermekfelügyeletben pl. napközi Tanulással és étkezéssel Iskolában Gyermekfelügyeletben pl. napközi Nagyszülı(k) és/vagy más családtag, rokon, barát vagy szomszéd felügyelete alatt Állami, magán szervezéső gyermekfelügyeletben (csoportos felügyelet alatt) Baby-sitter felügyelete alatt GXSZSOR01 BOLCS01 OVID101 OVID201 ISID101 ISID201 ROKIDO01 SZIDO01 MNIDO01 GXSZSOR02 BOLCS02 OVID102 OVID202 ISID102 ISID202 ROKIDO02 SZIDO02 MNIDO02 GXSZSOR03 BOLCS03 OVID103 OVID203 ISID103 ISID203 ROKIDO03 SZIDO03 MNIDO03 GXSZSOR04 BOLCS04 OVID104 OVID204 ISID104 ISID204 ROKIDO04 SZIDO04 MNIDO04 GXSZSOR05 BOLCS05 OVID105 OVID205 ISID105 ISID205 ROKIDO05 SZIDO05 MNIDO05 GXSZSOR25 BOLCS25 OVID125 OVID225 ISID125 ISID225 ROKIDO25 SZIDO25 MNIDO25 5

6 MINDENKITİL KELL KÉRDEZNI! 4. Lakik-e a lakásukban másik háztartás is? CSALÁDI HÁZ ESETÉBEN UGYANABBAN A HÁZBA N MASHT 4/a. Rokoni kapcsolatban vannak-e velük? ROKONHT 4/b. Milyen rokoni kapcsolatban vannak velük? ROKOIP 1 a háztartásfı/társa szüleinek háztartása 2 a háztartásfı/társa gyermekeinek háztartása 3 a háztartásfı/társa testvérének háztartása 4 egyéb rokoni kapcsolatban MOST LAKÁSÁRÓL, LAKÓKÖRÜLMÉNYEIRİL TENNÉK FEL NÉHÁNY KÉRDÉST 5. Milyen jellegő épületben van a lakás, amelyben a háztartás jelenleg lakik? EPJELLEG 1 egylakásos családi ház 2 több lakásos családi ház vagy ikerház, sorház lakásos épületben, ahol vannak közös használatú terek (pl. lépcsıház) 4 10 lakásos vagy annál nagyobb épületben, ahol vannak közös használatú terek (pl. lépcsıház) 5 egyéb lakott helyiség 6. Milyen jogcímen laknak a lakásban? LJOGCIM 1 tulajdonos 2 bérlik a lakást piaci áron 3 kedvezményes áron bérlik a lakást 4 haszonélvezı, tulajdonos rokona, és nem fizetnek bérleti díjat 5 szívességi lakó, lakbért nem fizetı szolgálati lakásban lakó 9 -RE 9 -RE 7. Kitıl bérlik a lakást? BERLET 1 magánszemélytıl 2 önkormányzattól 3 munkahelytıl 4 egyéb tulajdonostól 8. Mennyi bérleti díjat fizet az Önök háztartása? A LAKÁS FENARTÁSI KÖLTSÉGÉT NE SZÁMOLJÁK BELE A BÉRLETI DÍJBA! LAKBER..Ft-ot A 9-ES és 10-ES KÉRDÉSEKET CSAK AZOKBAN A HÁZTARTÁSOKBAN KELL KÉRDEZNI, AKIK A 6- OS KÉRDÉSRE 1, 3,4,5 VÁLASZT ADTAK 9. Önök szerint mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék? SZUBBERL Ft-ot 10. Önök szerint mennyit ér az a lakás/ ház amiben jelenleg élnek? SZUBERT Ft-ot 6

7 MINDENKITİL KELL KÉRDEZNI! 11. Kérjük mondja meg, hogy ki az a háztartástag, akinek a jogcímén laknak a lakásban, azaz pl. ki a tulajdonos, ha Önöké a lakás, ki a bérlı, ha bérlik azt vagy ki a haszonélvezı? KÉT SZEMÉLY IS MEGJELÖLHETİ! A személy sorszáma a háztartásban: A személy sorszáma a háztartásban: JOGCIM1 JOBCIM2 12. Mekkora a lakás alapterülete összesen? m 2 LAT 13. A lakásban hány. összesen? Szoba vagy félszoba van SZOBA SSZOBA Konyha van KONYHA SKONYHA Fürdıszoba van FURDO SFURDO WC van WC SWC CSAK AZOKTÓL KELL KÉRDEZNI, AHOL, TÖBB HÁZTARTÁS ÉL A LAKÁSBAN/HÁZBAN (4-ES KÉRDÉSRE 1-ET VÁLASZOLTAK) Ebbıl hányat használ kizárólag a háztartás? 14. Milyen a lakás vízellátása? VIZ 1 hálózati vízvezetékes 2 házi vízvezetékbıl 3 nincs vezetékes víz 15. Hogyan történik a szennyvíz elvezetés? SZENNY 1 közcsatorna 2 házi csatorna, zárt tárolóba kötve 3 házi csatorna, szikkasztóba kötve 4 egyéb helyre elvezetve 5 nincs csatorna 16. Hogyan főtik a lakást? FUTES 1 távfőtés 2 több lakást főtı egyedi központi kazán 3 egy lakás, családi ház központi főtése (cirkó, etázs) 4 egyedi helyiségfőtés gázzal (konvektor) 5 egyedi helyiségfőtés villannyal 6 egyedi helyiségfőtés egyéb tüzelıvel 7 nincs főtési lehetıség 7

8 17. Mennyi a lakás - háztartásra esı - fenntartási költsége egy átlagos hónapban? AZ ÉVES ÖSSZEG 12-ED RÉSZÉT KELL BEÍRNI! ITT KELL A MEGFELELİ KÓDOT JELÖLNI, HA AZ ADOTT TÉTEL EGY MÁSIK RÉSZE 1. Közös költség 2. Villany 3. Gáz 4. Víz- és csatornadíj 5. Főtés 6. Szemétszállítás, szennyvíz szippantás 7. Lakásbiztosítási díj 8. Kommunális adó (nem ingatlan adó) RKOZK RVILL RGAZ RVIZ RFUT RSZEM RBIZT RKADO RVILLK RGAZK RVIZK RFUTK RSZEMK RBIZTK RKADOK Ha nem tudja tételesen megmondani, akkor a teljes összeg a felsoroltak figyelembe vételével: LAKKOLT 18. Mennyit költöttek a lakás karbantartására 2005-ben? ( kisebb munkák, szerelések, szerelvények cseréje és javítása stb.) KARB..Ft-ot 19. Mennyit költöttek a lakás felújítására, korszerősítésére 2005-ben? ( főtés, gáz-, csatorna-, víz bevezetése, korszerősítése, vezetékek, készülékek cseréje, tetıcserére, falszigetelésre, ablakcserére stb.) KORSZ..Ft-ot 20. Milyen megterhelést jelent az Önök számára a lakásfenntartás költsége? LAKTEHER 1 mindig nagy megterhelést jelent 2 télen nagy megterhelést jelent 3 idınként gondot okoz 4 egyáltalán nem jelent gondot 21. Megengedhetik-e maguknak, hogy lakásukat megfelelıen tudják főteni? MFUT 22. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy nem tudták befizetni közüzemi számláikat? KOZUZEMI 3 nem voltak közüzemi számlái az elmúlt évben 23. Jellemzı-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyben laknak: Jellemzı Nem jellemzı Beázik a tetı 1 2 BEAZK Nedvesek a falak 1 2 NFAL Nedves a padlózat 1 2 NPADLO Korhad az ablakkeret 1 2 KABLAK Korhad a padlózat 1 2 KPADLO Nincs elég fény, a lakás túl sötét 1 2 SOTET 24. Jellemzı-e az Önök lakókörnyezetére az alábbi problémák bármelyike: Jellemzı Nem jellemzı Zajosak a szomszédok vagy nagy zaj szőrıdik be az utcáról 1 2 ZAJ Zavaróan nagy a közlekedésbıl, ipari termelésbıl eredı szennyezıdés, szemetes a környék 1 2 SZENNYEZ Bőnözés, erıszak, vandalizmus a környéken 1 2 BUNOZES 8

9 25. Fizettek-e erre a lakásra jelzáloghitel törlesztést 2005-ben vagy 2006-ban? JELZALOG, csak 2005-ben 2 igen, csak 2006-ben 3 igen, mindkét évben 4 nem 25/a. Ha igen, akkor mikor vették fel a hitelt? HITELEV...év, HITELHO hónapjában 25/b. Mennyi a hitel futamideje, azaz hány év alatt kell visszafizetniük? FUTAM év alatt 25/c. Mekkora a havi törlesztés összege? TORL. Ft 25/d. Együttesen mekkora éves kamat és kezelési költség terheli ezt a hitelt? THM % A 25/E KÉRDÉST CSAK AZOKTÓK KELL KÉRDEZNI, AKIK A 25. KÉRDÉSRE 1 VAGY 3 KÓDOT JELÖLTEK 25/e. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy lakáshitelük törlesztırészleteit nem tudták fizetni? LHITEL MOST AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEIRİL TENNÉK FEL NÉHÁNY KÉRDÉST 26. Kérem becsülje meg, hogy mennyi a háztartás jelenlegi, havi nettó jövedelme! JHOJOV.. Ft 27. És mekkora volt az elmúlt évben, azaz 2005-ben egy átlagos hónapban a havi nettó jövedelmük? THOJOV.. Ft 28. Kérjük becsülje meg, hogy a háztartás havi nettó jövedelmének hány százalékát költi az alábbiakra átlagosan? ELELEM ETKEZES GYOGYSZ RUHA KOZL Élelmiszerek Munkahelyi, iskolai, Közlekedésre, gépjármő Gyógyszerre Ruházkodásra vásárlására éttermi stb. étkezésre fenntartására 1-10% és alatta 1-5% és alatta 1-5% és alatta 1-5% és alatta 1-10% és alatta % % % % % % % % % % % % % % % 5-41% és felette 5-21% és felette 5-21% és felette 5-21% és felette 5-41% és felette 0- Nem költenek rá 0- Nem költenek rá 0- Nem költenek rá 0- Nem költenek rá 29. Van-e az Önök háztartásának használatában otthon van HA NINCS mi az oka? nem engedhetik meg maguknak egyéb okból vezetékes telefon TELEFON mobil telefon MOBIL színes televízió SZTV számítógép (nem kizárólag munkára használt) PC automata mosógép MOSOGEP hőtıgép HUTO autó (nem kizárólag munkára használt) AUTO 9

10 30. Megengedhetik-e maguknak, hogy. 10 igen, meg is teszik de nem teszik minden második nap húst egyenek? (vegetáriánusok azzal egyenértékő ételt) HUS rendszeresen vásároljonak maguknak új ruhát? UJRUHA lecseréljék elöregedett bútoraikat? BUTORCS legalább egy hétig nyaraljanak, amiért fizetni kell? NYARAL rendszeresen félretegyenek valamennyi pénzt? TAKAREK havonta egyszer meghívják a barátaikat vacsorára? MEGHIVAS havonta egyszer étteremben ebédeljenek, vacsorázzanak családjukkal? ETTEREM havonta egyszer-kétszer elmenjenek moziba, színházba, hangversenyre, múzeumba? KULTURA ünnepek alkalmával megajándékozzák szeretteiket? AJANDEK 31. Képes volna-e a háztartás arra, hogy Ft-ot, mint váratlan kiadást fedezni tudjon saját forrásaikból? VARKIAD1 31/a. 32. Hogyan tud megélni a háztartás? MEGEL 1 nagy nehézségek árán 2 nehézségek árán 3 kisebb nehézségek árán nem Mekkora lenne az a legkisebb összeg, amely viszont már komolyabb gondot okozna az Önök háztartásának, ha váratlan kiadásként jelentkezne? VARKIAD2..Ft 4 viszonylag könnyen 5 könnyen 6 nagyon könnyen 33. Mi lenne az az ideális havi nettó jövedelem, amibıl az Önök háztartása jól megélne? IDHOJOV.. Ft 34. Mi az a legkevesebb havi nettó jövedelem, amibıl az Önök háztartása még éppen meg tudna élni? MINHOJOV.. Ft 35. Az Ön megítélése szerint hogyan változott a háztartás anyagi helyzete 2004 óta? ANYAGIH 1 jelentısen javult 2 kissé javult 3 nem változott 4 kissé romlott 5 jelentısen romlott 36. Van-e (volt-e) a háztartásnak NEM lakás vásárlással, építéssel kapcsolatos hitele, kölcsöne, adóssága 2005-ben, 2006-ben? HITEL 1 volt 2005-ben 2 van 2006-ben 3 mindkét évben volt 4 egyik évben sem volt 36/a. Mekkora megterhelést jelent az Önök háztartása számára ezeknek a hiteleknek, kölcsönöknek a visszafizetése, törlesztése? HITELFIZ 1 nagyon nagy megterhelést 2 közepes megterhelést 3 nem jelentenek megterhelést A 36/B KÉRDÉST CSAK AZOKTÓK KELL KÉRDEZNI, AKIK A 36. KÉRDÉSRE 1 VAGY 3 KÓDOT JELÖLTEK 36/b. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy ezeknek a törlesztırészleteit nem tudták fizetni? HITELNF 37. Az elmúlt évben, 2005-ben lakott-e olyan lakásban a háztartás, ahol bérleti díjat kellett fizetni? BERLAK1 37/a. Elıfordult-e az elmúlt évben, 2005-ben, hogy lakásuk bérleti díját nem tudták fizetni? BERLAK2

11 AZ ALÁBBIAKBAN JÖVEDELMI HELYZETÜKKEL KAPCSOLATOSAN TESZÜNK FEL KÉRDÉSEKET, ILLETVE ARRÓL HOGY SZÁMÍTHATNAK-E MÁS HÁZTARTÁSOK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRA! MINDEN ESETBEN A 2005-RE VONATKOZÓ, ÉVES JÖVEDELEMRE KÉRDEZÜNK! A JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ BLOKKBAN A KERETBE FOGLALT, SZÜRKÉVEL JELÖLT RÉSZEKET MINDENKITİL MEG KELL KÉRDEZNI! HA A HÁZTARTÁS RÉSZESEDETT VALAMELYIK JÖVEDELEMBİL, AKKOR A KERETES RÉSZ ALATTI RÉSZT IS KÉRDEZNI KELL 38. KAPOTT-E a háztartás 2005-ben rendszeres pénzbeli TÁMOGATÁST más háztartástól? KTAM 42-RE 39. Ha igen, kik voltak azok, akiktıl a segítséget kapta? TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETİ! 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei KTSZUL 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei KTNSZUL 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) KTTEST 4 ((háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) KTGYER 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai KTROK 6 barátok, ismerısök stb. KTBAR 40. Meg tudná mondani, hogy összesen 2005-ben mekkora volt az az összeg, amit más háztartás(ok)tól kaptak? KTAMFT Ft 41. Kik voltak azok, akiktıl a legnagyobb összegő segítséget kapta? KTNAGY 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) 4 ((háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai 6 barátok, ismerısök stb. 42. ADOTT-E a háztartás 2005-ben rendszeres pénzbeli TÁMOGATÁST más háztartásnak? ATAM 46-RA 43. Ha igen, kik voltak azok, akiknek a segítséget adta? TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETİ! 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei ATSZUL 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei ATNSZUL 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) ATTEST 4 (háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) ATGYER 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai ATROK 6 barátok, ismerısök stb. ATBAR 44. Meg tudná mondani, hogy összesen 2005-ben mekkora volt az az összeg, amit más háztartás(ok)nak adtak? ATAMFT Ft 11

12 45. Kik voltak azok, akiknek a legnagyobb összegő segítséget adta? ATNAGY 1 (háztartásfı/házastárs/élettárs) szülei 2 (háztartásfı/házastárs/élettárs) nagyszülei 3 (háztartásfı/házastárs/élettárs) testvére(i) 4 ((háztartásfı/házastárs/élettárs) gyermeke(i) 5 (háztartásfı/házastárs/élettárs) egyéb rokonai 6 barátok, ismerısök stb. 46. KAPOTT-E a háztartás 2005-ben GYERMEKTARTÁST más háztartásban élı szülıktıl? KGYERT 48-RA 47. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? KGYERTFT Ft 48. ADOTT-E a háztartás 2005-ben GYERMEKTARTÁST más háztartásban nevelkedı gyermeknek? AGYERT 50-RE 49. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? AGYERFT Ft 50. Kérjük az 5. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy kapott-e a háztartás 2005-ben valamilyen GYERMEKNEVELÉSSEL VAGY MÁS HÁZTARTÁSTAG GONDOZÁSÁVAL összefüggı juttatást? TAM 52-RE 51. Melyek voltak ezek, és mennyi jövedelmük származott ebbıl 2005-ben? Kapta Nem kapta Hány hónapig kapták? Az éves nettó összeg 2005-ben Családi pótlék CSPOT CSPOTHO CSPOTFT Rendszeres gyermekvédelmi 2. GYTAM GYTAMHO GYTAMFT támogatás pénzbeli Rendkívüli gyermekvédelmi 3. GYTAMR GYTAMRHO GYTAMRFT támogatás pénzbeli 4. Ápolási díj APOL APOLHO APOLFT 5. Árvaellátás (16 éven aluliaknak) ARVA ARVAHO ARVAFT Beiskolázási segély/támogatás) nem munkahelytıl kapott BEISK BEISKHO BEISKFT Egyéb, a gyermekek vagy egy háztartástag gondozásával kapcsolatos ETAM ETAMHO ETAMFT juttatás, támogatás, segély 12

13 52. Kapott-e a háztartás 2005-ben valamilyen támogatást, pénzbeli segélyt a LAKHATÁSI, LAKÁS- FENARTÁSI NEHÉZSÉGEIKHEZ kapcsolódóan? Gondoljon az államtól, önkormányzattól, egyéb szervezettıl kapott támogatásokra! Ne csak a pénzbeli támogatásra gondoljon, hanem arra is, amikor pl. kifizették a közüzemi számláit, hozzájárultak a bérleti díja kifizetéséhez! LAKTAM 54-RE 53. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? LAKTAMFT Ft 54. Kapott-e a háztartás 2005-ben valamilyen TÁMOGATÁST, PÉNZBELI SEGÉLYT a háztartás anyagi nehézségeinek enyhítésére? Gondoljon itt minden olyan anyagi juttatásra, segélyre, amit az államtól, az önkormányzattól vagy bármilyen segítı szervezettıl kapott az elmúlt évben, akár rendszeres akár átmeneti juttatásról is van szó! PÉNZ 56-RA 55. Ha igen, kérem becsülje meg, mennyi volt ennek az éves összege? PENZFT Ft 56. Származott-e 2005-ben bevétele a háztartásnak valamilyen INGÓ VAGY INGATLAN VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL? BERBE 59-RE 57. Ha igen, akkor mennyi bruttó bevétele származott ebbıl, az esetleges költségek levonása után? Gondoljon itt olyan költségekre, mint pl. kisebb javítások, fenntartási költségek, biztosítás, hitelkamatok! BERBEV Ft 58. Adóztak-e az így kapott bruttó bevétel után? BERADO 58/a. Ha igen, akkor mennyi volt a befizetett adó összege? BERBEADO.Ft 59. Származott-e 2005-ben bevétele a háztartásnak TİKEBEFEKTETÉSBİL? (kamat, osztalék, profit) Csak azokra a tıkebefektetésekre gondoljon, amelyek nem kötıdnek az alkalmazotti jogviszonyához, vállalkozásához! TOKEB 62-RE 60. Ha igen, akkor mennyi bruttó bevétele származott ezekbıl, az esetleges költségek levonása után? TOKEBEV Ft 13

14 61. Adóztak-e az így kapott bruttó bevétel után? TOKEBAD 61/a. Ha igen, akkor mennyi volt a befizetett adó összege? TOKEBADFT.Ft 62. Volt-e a háztartásban olyan 16 ÉVNÉL FIATALABB gyermek 1990-ben vagy késıbb született akinek volt valamilyen BEVÉTELE, JÖVEDELME 2005-ben? Csak azokat a tételeket számolja el, amelyeket a kérdezés során eddig nem említett! GYJOV 1 volt volt 3 nem élt 2005-ben 16 évnél fiatalabb gyermek a háztartásban 64-RE 63. Mennyi bevétele származott ebbıl összesen a háztartásnak 2005-ben? bruttó összeg: GYJOVBR Ft nettó (adók, járulékok levonása utáni összeg) GYJOV.Ft 64. Fogyasztottak-e Önök olyan zöldséget, gyümölcsöt, húst vagy egyéb élelmiszert 2005-ben, amit az Önök háztartásában élık termeltek meg? TERMEL 66-RA 65. Ha igen, akkor mit gondol mennyit kellett volna kiadniuk 2005-ben, ha ezeket boltban, piacon kellett volna megvenniük? TERMELFT Ft-ot 66. Származott-e a háztartásnak valamely háztartástag MEZİGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉBİL árbevétele? MGBEV, mezıgazdasági vállalkozóként 2 igen, de NEM mezıgazdasági vállalkozóként 3 nem 69-RE 66/a. MGBEVTAG 1 a háztartásban élık aktívan részt vesznek a termelésben 2 a háztartásban élık nem vesznek részt a termelésben 67. Ha igen, akkor megközelítıleg mekkora volt a háztartás bevétele a következı tételekbıl? Éves árbevétel 2005-ben 1. Gabonafélék, ipari és takarmánynövények GABONA 2. Zöldségek, burgonya, virágok, dísznövények ZOLDS 3. Gyömölcsfélék, szılı, must GYUM 4. Állati termékek pl.: sertés, szarvasmarha, baromfi, tojás, tej, gyapjú, stb. ALLTERM 5. Feldolgozott növényi vagy állati termékek FALLTERM 6. Mezıgazdasági szolgáltatások MGSZOLG Támogatások (beruházási támogatás nélkül) és mezıgazdasági biztosítások Egyéb bevételek, éspedig:.... MGTAM MEGEGYEB 14

15 68. Kérem mondja meg, hogy a következı tételek közül mekkora volt a ráfordítás ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatosan? Éves ráfordítás 2005-ben 1. Haszonállat vásárlása ALLAT 2. Takarmányok és egyéb állattartással kapcsolatos költségek (pl.: gyógyászati költség, stb.) TAKARM 3. Vetımag, palánta VETOMAG 4. Mőtrágya, növényvédı szer EDOSZ Gép és épületfenntartási költségek (pl.: energia, szerszámok, kenıanyag, stb.) Munkavállalóknak fizetett bérek, bérjellegő kiadások és járulékaik GEP BER 7. Termelési adók TADO 8. Egyéb ráfordítások, éspedig:.. EKIAD MINDENKITİL KELL KÉRDEZNI! AZ ALÁBBIAKBAN NÉHÁNY OLYAN RENDSZERES KIADÁSRÓL KÉRDEZZÜK, AMELYET A HÁZTARTÁSNAK 2005 ÉVBEN KELLETT FIZETNIE 69. Fizettek-e 2005-ben ingatlanadót (pl. telek, lakás után fizetett építményadó, telekadó)? 69/a. Ha igen, akkor mennyi volt ennek az összege 2005-ben? INGADO INGADOFT.. Ft 70. Fizettek-e 2005-ben gépkocsi súlyadót? SULYADO 70/a. Ha igen, akkor mennyi volt ennek az összege 2005-ben? SULYADFT.. Ft A kérdıív kitöltésének vége: óra perc HVORA HVPERC KÖSZÖNJÜK A TÜRELMÉT ÉS ÉRTÉKES VÁLASZAIT! Kérdezıi megjegyzések: INFO 15

16 16

17 KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL A VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma SREGIO SMEGYE STERUL06 SHAZTART SFIXAZ SHSOR SSPLIT A személy SORSZÁMA a háztartásban, akirıl szól a kérdıív SSXSOR A személy SORSZÁMA a háztartásban, aki válaszol a kérdıívre (ha a háztartáson kívül élı személy válaszolt, akkor: 0) SVXSOR A kérdezı neve (nyomtatott betővel!) SKERDNEV SKERDKOD kód A kérdezés idıpontja: év hónap nap SEV SHO SNAP VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDİÍV AZ 1989-BEN ÉS KORÁBBAN SZÜLETETTEKTİL KELL KÉRDEZNI! Ellenırzésre kerülı blokkok A kérdıív ellenırzésének eredményei Ellenırzésre kerülı tételek száma Az ellenırzés eredménye Javítható hibák száma Nem javítható hibák száma Azonosítók, regisztrációs adatok 5 SAZHIBJ SAZHIBNJ Demográfiai adatok, iskolai végzettség (1-8 kérdések) 8 SDEHIBJ SDEHIBNJ Munkaerıpiaci blokk (9-28 kérdések) 10 SMNHIBJ SMNHIBNJ Személyi jövedelem (43-77 kérdések) 14 SJOHIBJ SJOHIBNJ Az ellenırzést végezte SELL

18 FELKÉRÉS A VÁLASZADÁSRA Ezt a kérdıíves felmérést az Európai Unió Statisztikai Szolgálatának, az EUROSTAT-nak a felkérésére a KSH végzi, 2005-tıl kezdıdıen évente. Célunk a lakosság élet- és lakókörülményeinek, megélhetési problémáinak, munkaerıpiaci helyzetének és egészségi állapotának vizsgálata ban országosan közel háztartást keresünk majd fel azért, hogy társadalmi helyzetüket megismerhessük. Szándékunkban áll meghatározott idı múlva újra felkeresni ugyanazokat a személyeket, hogy megtudjuk: az EU csatlakozást követıen hogyan alakult életük, milyen változások történtek munkájukban, családi életükben, megváltozott-e társadalmi pozíciójuk, sikerült-e terveiket megvalósítaniuk. A 2006-os felmérésben éppen ezért vannak olyanok, akiket a tavalyi felkeresés után már másodszor keresnek meg kérdezıbiztosaink. Az eredményeket szakembereink sokféleképpen fogják hasznosítani. Célunk hogy hiteles képet adjunk társadalmunk jelenlegi rétegeirıl és a csatlakozás majdani hatásairól mind Önöknek, mind az Európai Uniónak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elısegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben. Az eredményekrıl tájékoztatjuk Önt, hiszen bizonyára érdekelni fogja, hogy a különbözı társadalmi rétegbe tartozók milyen válaszokat adtak a kérdıív egy egy kérdésére. Mivel azonban az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a tájékoztatók összesített eredményekrıl adnak majd számot. Az Önök címét a évi népszámlálási lakásnyilvántartásból véletlenszerően választottuk ki, és a kapcsolattartás miatt megırizzük ezeket. Az adatok statisztikai összesítése az Adatvédelmi Törvény szigorú betartásával történik, így sem az Ön neve, sem lakcíme nem kerül rögzítésre. A személyes adatokat a törvénynek megfelelıen az adatgyőjtı szervezetek, így a KSH is bizalmasan kezeli. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPELVEK Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem tud a kérdésre válaszolni, írd be a kérdés alá: Ha egyéb utasítás nincs a kérdésnél, és nem akar a kérdésre válaszolni, írd a kérdés alá: Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben mindig azoknak a személyeknek a meghatározása található, akikre a következı kérdések vonatkoznak. Pl.: MINDENKITİL! Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! 2

19 A kérdıív kitöltésének kezdete: óra perc SKORA, SKPERC 1. Melyik évben és hónapban született? év hónap SSZEV, SSZHO 2. Neme: SNEME 1 férfi 2 nı 3. Mi a családi állapota? CSALALLP 1 nıtlen, hajadon 2 házas, és házastársával együtt él 3 házas, de házastársától külön él 4 özvegy 5 elvált 5 -RE 4. Van-e élettársa? ELTARS 1 van 2 nincs 4/a. Ha van, együtt él vele? EGYEL 5. Kérjük mondja meg, hogy hol, melyik településen élt édesanyja, amikor Ön született? SZTELSEG 1 SZTEL... 2 ha nem Magyarországon 5/a. Az ország neve: SZTORSZ 6. És mi az állampolgársága? ALLP1 1 kizárólag magyar állampolgár 2 kettıs állampolgár, az egyik magyar 6/a. A másik állampolgárság: ALLP2 3 kettıs állampolgár, egyik sem magyar 6/b. Egyik állampolgárság: ALLP3. Másik állampolgárság: ALLP4. 4 nem magyar állampolgár 6/c. Állampolgárság: ALLP5 3

20 7. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? SBISKV 1 nem járt iskolába 9 -RE 2 általános iskola 8 évfolyamánál kevesebb 3 általános iskola 8-10 évfolyama 4 szakmunkásképzı, szakiskola a szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal 5 szakközépiskola, technikum a szakképesítést igazoló érettségivel, bizonyítvánnyal 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskolai érettségit követı (nem felsıfokú) képzésben szerzett szakképesítés 8 akkreditált felsıfokú szakképzés 9 fıiskola 10 egyetem 11 doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozat 8. Melyik évben szerezte a legmagasabb iskolai végzettségét? SBISKVEV..évben AZ ALÁBBIAKBAN A GAZDASÁGI AKTIVITÁSÁRÓL, MUNKAHELYEIRİL KÉRDEZZÜK 9. Vállalt-e már életében legalább három hónapos keresı munkát? AZ ISKOLAI SZÜNETBEN TÖRTÉNİ MUNKAVÁLLALÁST NE SZÁMÍTSÁK IDE! KERESO 9/a. Ha igen, akkor hány éves korában kezdett el dolgozni? MKKOR... évesen 9/b. Összesen hány évet dolgozott eddigi élete során? DOLEV. évet 10. Volt-e munkanélküli az élete során, beleértve a jelenlegi helyzetét is? MNELK 10/a. Ha igen, melyik évben volt elıször munkanélküli? MNELKEV.. 10/b. Összesen eddig hány alkalommal? MNELKDB 10/c. Összesen eddig hány hónapot töltött el munka nélkül? MNELKHO..hónapot 10/d. Mennyi volt a leghosszabb munka nélkül eltöltött idı? MNELKIDO..hónap 10/e. Részesült-e a munka nélkül töltött idıszakokban valamilyen ellátásban? MNELKELLAT, mindvégig 2 voltak olyan idıszakok, amikor semmilyen ellátást nem kapott 3 egyszer sem kapott ellátást 10/f. Volt-e munkanélküli az alább felsorolt években? (karikázza be a választ!) MNELK2001 MNELK2002 MNELK2003 MNELK2004 MNELK

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez Nyilvántartási szám: 2154 1968 Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 TÁMOP-5.2.1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "H" TÍPUSÚ, 2013 (Jövedelmi referencia év 2012)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2013 (Jövedelmi referencia év 2012) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154 H HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak

Módszertani megjegyzések, fogalmak Módszertani megjegyzések, fogalmak A 2011. évi népszámlálás eszmei időpontja... 2 Területi egységek... 2 Népesség, népmozgalom... 3 Eltérés az előzetes és a végleges népességszám között... 3 A népesség

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Abaúj-Hegyközi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Összeállította: Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2014 Tartalom Összefoglaló... 3 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Kérelem önkormányzati segély megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei Szöveg: Bass László Fotók: Fodor Kata BUDAPEST 2014 A játékot készítette: Bass László, Fodor Kata Játékötlet: Bass László, Fodor Kata, Friss E. Kata,

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben