GALGA HÉVÍZ HÚSVÉTI LOCSOLÓ BÁLRA! Havonta megjelenô olvasnivaló. Húsvéti locsolóvers

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ HÚSVÉTI LOCSOLÓ BÁLRA! Havonta megjelenô olvasnivaló. Húsvéti locsolóvers"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 04. szám ÁPRILIS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Galgahévíz minden polgárának áldott, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! A képviselõ-testület nevében: Dr. Basa Antal polgármester és Bibók Barbara felelõs szerkesztõ Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó érdeklõdõt az immáron elsõként megrendezendõ HÚSVÉTI LOCSOLÓ BÁLRA! Idõpont: április 12. (vasárnap) 19:00 Helyszín: Galgahévíz, Mûvelõdési Ház Zene: PESTY PARTY SHOWBAND (www.pestyparty.hu) Belépõ: Ft (elõvételben), Ft (helyszínen); Húsvéti locsolóvers Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni, nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni! Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak, mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak. Olyan lesz az arcuk tõle, mint a hamvas virág. Örömünkben együtt örül a megváltott világ. Megváltónk is együtt örül az egész világgal, ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással! Asztalfoglalás: A TARTALOMBÓL: Húsvét Az óvodában történtek Bartók Béla kiállítás Nyugdíjas Klub beszámolója Nemzetközi karate bajnokság hírei Futball hírek Interjú Szalai Viviennel

2 Önkormányzati Kaleidoszkóp Az Önkormányzat március 31- én tartott rendkívüli ülésén elfogadta a 4/2009. (III. 31.) rendeletét a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. A rendelet tartalmazza a szociális törvény alapján az eljárás rendjét, a Jegyzõ és a Polgármester által megállapítható segélyeket, és részletesen szabályozásra került az aktív korúak foglalkoztatása is. A testület elfogadta a évi Közfoglalkoztatási tervet. A terv szerint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek közül áprilisban, májusban 8 fõt, júniusban 10 fõt, júliusban 12 fõt, augusztusban 5 fõt, szeptemberben 7 fõt, októberben 11 fõt, novemberben 10 fõt, decemberben pedig 13 fõt foglalkoztatunk. Képviselõ-testület döntést hozott arról, hogy a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése címû elsõfordulós pályázat önerejét biztosítja. A pályázat gesztoraként a költségvetésünket a pályázaton elnyert Ft-tal, valamint Tura, Vácszentlászló és Zsámbok települések által átutalandó önerõ és Áfa összegével megemeltük, ily módon az Önkormányzat kiadási és bevételi terve e Ftra emelkedett (5/2009. [III. 31.]) rendelet. MEGHÍVÓ A Szent Efrém Bizánci Férfikar szeretettel meghívja Galgahévíz lakóit a április 13-án este 18 órakor a galgahévízi templomban tartandó lemezfelvétel elõtti utolsó bemutató koncertjére! A mûsor: Bizánci egyházzene a kezdetektõl napjainkig. Támogató jegyek a helyszínen: 1000 Ft Az ülésen döntés született arról, hogy Ft bekerülési költség mellett Ft összegû pályázatot nyújtsunk be az általános iskola épület tetõszerkezetének felújítására, valamint arról, hogy az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerûsítése címû pályázatra az általános iskola épület hõszigetelése tárgyában pályázatot készítsünk elõ. Képviselõ-testület döntött arról is, hogy útfelújítási pályázat elõkészítését kezdjük meg. Képviselõk felhatalmazták a Polgármestert és a Jegyzõt, hogy az energetikai és útfelújítási pályázat önerejének biztosíthatósága érdekében 30 millió Ft összegben 20 éves futamidõre hitelfelvételi tárgyalásokat folytassanak. Az ülésen elfogadásra került az új közbeszerzési szabályzat, valamint a képviselõk jóváhagyták a Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítását is. A Képviselõ-testület és a Polgármesteri Hivatal munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Tisztelettel: Dr. Král László h. jegyzõ Az idén is DÖNTSÖN ÖN, hogy ne vesszen el a "nagy kalapban"! A évi jövedelmérõl hamarosan bevallást készít. Ön eldöntheti, hogy az államkasszába befizetendõ személyi jövedelemadójának 2-szer 1%-a mire fordítódjon. Az egyik 1%-ról valamelyik egyház, a másik 1%-ról pedig valamelyik civil szervezet javára dönthet. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Emlékeztetõül felsoroljuk a galgahévízi társadalmi szervezeteket, hogy megkönnyítsük választását. Galgahévíz Község Védõ-Szépítõ és Fejlesztõ Egyesület adószáma: Galgahévíz Közbiztonságáért Alapítvány adószáma: Galgahévíz Iskoláért Alapítvány adószáma: Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület adószáma: Kérjük, hogy döntsön valamelyik galgahévízi szervezet javára, mert ezzel településünket gazdagítja! 2 ÁPRILIS

3 KISTÉRSÉGI HÍREK A Többcélú Társulás Tanácsa március 18-i ülésérõl A Társulási Tanács meghallgatta a évben külsõ szolgáltatók bevonásával végzett tevékenységekrõl (munkavédelem, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, belsõ ellenõrzés) szóló beszámolókat. A munka- és tûzvédelem területén folyamatosan készülnek az intézmények számára szükséges szabályzatok, megtörténtek az elõírt felkészítések. A Megmentõ Kht. nyújtja a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást az Aszódi kistérség településein. Jelenleg 281 jelzõkészülék van telepítve, a legtöbb Bagon, Aszódon, Kartalon, valamint Versegen található. A riasztások oka túlnyomórészt hirtelen rosszullét (cukorbetegség, illetve vérnyomás problémák miatt), de elõfordulnak mentális problémák (pl. depresszió) miatti hívások is. A szolgáltatás igénybevételére térítésmentesen jogosultak a 65 év feletti egyedül élõk, illetve akiknek az egészségi állapota ezt indokolja. A támogató szolgálat lényege a fogyatékkal élõ személyek önálló életvezetéséhez szükséges segítés megszervezése (pl. szállítás). A fogyatékosok nappali ellátását a Gyöngyház Egyesület Ikladon valósítja meg: 10 fõt bentlakásos formában látnak el, 10 fõ pedig nappali ellátásban részesül. A kistérség 8 településén a Társulás munkaszervezete a képviselõ-testületek által meghatározott éves belsõ ellenõrzési programot szolgáltatásvásárlással valósítja meg. A belsõ ellenõrök jelzéseikkel partnerként segítik a kistérség önkormányzatainak és intézményeinek feladatellátását. A következõkben a Tanács a társult települések informatikai fejlesztési koncepcióját fogadta el. Az elsõdleges cél az önkormányzatoknál a gyorsabb ügyintézés lehetõségének megteremtése, mind a belsõ információáramlás, mind pedig a lakosság igényeinek való megfelelés szempontjából. A késõbbiekben egységes, integrált szoftverrendszer is kialakítható, amelylyel valamennyi település hivatalai, intézményei azonos informatikai rendszerrel támogatott e-szolgáltatásokat tudnak nyújtani a lakosság és a vállalkozók felé. A képviselõ-testületek a leírt mûszaki tartalom és fejlesztési célok megtárgyalása után alakítják ki álláspontjukat. A kapcsolódó lehetséges pályázati forrásokat a munkaszervezet és a kistérségi koordinátor követi figyelemmel. A társult települések polgármesterei közös pályázat benyújtására vonatkozó szándékukat fejezték ki közfoglalkoztatás-szervezõ foglalkoztatásának támogatására. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson az Út a munkához program keretében a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges megfelelõ képzettségû szakemberek biztosításához. Végezetül a Tanács kifejezte együttmûködési szándékát az Önkéntes Központ Alapítvánnyal - a Norvég Civil Támogatási Alap keretében beadandó pályázatra vonatkozóan - az önkéntesség helyi szintû fejlesztése érdekében. A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu). ÁPRILIS dr. Kórós Tímea kistérségi referens A Húsvét története Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, melyben Jézus feltámadását ünnepeljük. A történet szerint a csodás esemény elõtt két nappal, pénteken feszítették keresztre õt a római katonák, azzal gyanúsítva, hogy forradalmat indíthatott volna tanításaival, és király akart lenni. Megszégyenítésként töviskoronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték egy kereszthez, és a feje fölé ezt a feliratot tették: I.N.R.I., vagyis: Iesus Nazarensis Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Jézus néhány órán belül meghalt a kereszten. A családja eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén, és egy nagy, nehéz kõvel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt, és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a család és a tanítványok csak vasárnap mentek ki ismét a sírhoz. De az üres volt. A történet szerint egy angyal állt mellette, és azt mondta a gyászolóknak: Nincs már itt, mert feltámadt! A Húsvét idõpontja évrõl évre változik. A március 21. utáni elsõ telihold után következõ elsõ vasárnapon van Húsvét. A Biblia szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach elsõ napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett Utolsó Vacsora alkalmával Jézus és a tanítványai a Peszach elõestéjén szokásos Széder estet ünnepelték meg, megtörve az élesztõ nélkül sütött kenyeret (maceszt), és megitták az elõírt több pohár bort. Nagyon sok nyelven ma is úgy hívják a Húsvétot, hogy Paszcha (görög, orosz), Pascua (spanyol), Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque (francia), Påsk (svéd), Påske (norvég), Paste (román). Több európai nyelven a teuton (norsze) Õstra istennõ ünnepének a neve ragadt a húsvétra: Oster (német), Easte (angol). Az istennõt szimbolizálta a tojás és a nyúl, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az 1800-as években, és onnan terjedt el ma már a világon mindenhol. A leguniverzálisabb szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, az új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése, a piros, vagy hímes tojás, melyet már az õsi Babilonban is készítettek. Késõbb az egyiptomi templomokat is kidíszítették velük tavasszal. Ma a legmesteribben díszített tojásokat az ukránok készítik. Íme egy szép példa: (szerk.) 3

4 A II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület híreibõl Március 10-tõl 24-ig lezajlott egy háromrészes elõadássorozat Példázatokban mondott bibliai tanítások címmel. Jézus példázataiból hármat elemeztünk gondolatról gondolatra. A tékozló fiúról, a hamis bíróról, és az özvegyasszonyról, a királyi menyegzõrõl és a menyasszonyi ruháról szóló példázatok mind megannyi érdekes és megszívlelendõ tanítást rejtenek. Ahogy az egyik résztvevõ megfogalmazta, kár, hogy csak ilyen kevesen hallgatták! Én is ezt mondom. Csak azzal vígasztalom magam, hogy az ilyen értékes szervezésekre nagyon nehéz embereket megmozgatni. (Lásd: író-olvasó találkozó!) Március 29-én Esztergomba látogattunk el. Izgultunk az óra átállítás miatt, és a 8 órai indulás miatt, de mindenki pontosan megérkezett. A busz megtelt a kissé zord idõjárás ellenére is. A városban lévõ látnivalók napokat is kitöltenének. A mi idõnkbe csak a Szentmise meghallgatása, Mindszenty József sírjának meglátogatása, és egy jó fürdõzés fért bele. Mind a 47-en nagyon jól éreztük magunkat, a csepergõ esõ senkit sem zavart. Sajnos az elmúlt hónapban is sok betegünk volt. Mindössze négy helyre sikerült eljutnunk. Minden betegünknek gyógyulást kívánunk, és a Nagy Orvos védje õket! Falunk valamennyi lakójának egészséget, békességet, szeretetet kíván a Nyugdíjas Egyesület vezetõsége nevében: Botos Alajosné Anikó Tavaszi kamatzápor A Turai Takarékszövetkezet "Tavaszváró" betétakciót hirdet. A közkedvelt Takarékszelvény kamatát megemeltük, most fix 9,25%-os évi átlagkamattal válthat Takarékszelvényt 3 hónapos lekötésre. A Takarékszelvény váltási akció április 01-tõl április 30-ig tart. A nem akciós Takarékszelvény átlagkamata 7,5%/év. A "Tavaszváró" betétakció keretében a Turai Takarékszövetkezet meghosszabbítja a számla mellett lekötött betét váltási lehetõségét tõl ig, fix kamattal 2 hónapos egyszeri lekötésre Ft lekötött összegig 8,25%/év Ft lekötött összeg felett 8,50%/év Az ajánlat a lakossági és pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ Ügyfelek részére egyaránt érvényes. Ha rendelkezik bankszámlával, egyéb terméket vagy szolgáltatást nem kell igénybe vennie. A garantált évi fix kamat a 2 hónapos futamidõ végén realizálódik. A számla mellett lekötött betétek nem akciós kamati lekötési idõtõl és összegtõl függõen: évi 3,2% - 6,13%. A betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosítottak. Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra a címen, vagy kérjük keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit, ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást. 4 ÁPRILIS

5 Így élt Mindszenty József Mindszenty József Vas megye szülötteként Mindszenten március 29-én látta meg a napvilágot Pehm János és Kovács Borbála elsõszülött fiúgyermekeként. Mindkét szülõ részérõl tõsgyökeres magyar nevek találhatók a rokonságban, akik több évszázadon keresztül laktak, ill. éltek a színmagyar Hegyháton és Kemenesalján. Késõbb, 1941-ben az idegenül hangzó családi nevet szülõfaluja iránti szeretetének kifejezéséül, valamint a nácizmust elítélõ magatartásból Mindszentyre változtatta. A boldog gyermekkor és a szombathelyi szorgalmas diákévek munkája után, június 12-én - az elsõ világháború kellõs közepén - szentelte pappá gróf Mikes János püspök a szombathelyi székesegyházban. Papi pályájának igen eredményes és gazdag negyed századát Zalaegerszegen töltötte. A lakosú városban és még öt környékbeli falusi egyházat magában foglaló egyházközösségben teljesen kiépítette a házapostolok hálózatát úgy, hogy a lelkészkedõ papok számát fokozatosan a háromszorosára emelte, és kötelességükké tette a családok látogatását. Õ maga is rövid idõ alatt minden hívét meglátogatta. A város munkásnegyedében ferenceseket telepített le, a környék hívei számára zárdát, templomot építtetett. Iskolavárost létesített, amelynek vezetését a Notre Dame Nõvérek vezetésére bízta. Megszervezte a város szegénygondozását, a kórház-, fogház- és vasúti-missziót, szociális otthont épített a szegénysorsú öregeknek, és jómódú hívei segítségével 34 szegény vidéki középiskolás diáknak biztosított ingyenes lakást és ellátást. Bátor kiállás, az igazság védelme, a nép és a föld szeretete jellemezték közéleti szerepléseit. Mint hitszónok, apostol és író, egyre ismertebbé és megbecsültebbé vált országosan. Ezért nem keltett feltûnést, amikor XII. Piusz pápa március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Veszprémi püspöksége alatt folytatta azt a munkát, amelyet egerszegi plébánosként sikerrel véghezvitt. Kilenc hónap leforgása alatt 34 új plébánia és 11 új katolikus elemi iskola létesült az egyházmegye területén. A püspökség gazdaságának nagyobbik részét a környék szegény parasztsága számára kívánta szétosztani. Fellépett a zsidóüldözéssel szemben. Apor Vilmos gyõri püspök társával együtt támogatta egy új keresztény demokrata párt alakítását. A Dunántúl püspökeinek memorandumában november 13- án kérték az ország sorsának intézõitõl, hogy a Dunántúlt ne vessék oda visszavonulási harcok martalékául... Két hét múlva már rendõrségi õrizet alá helyezték, és néhány nap után Sopronkõhidára a fegyházba vitték papjaival, kispapjaival együtt. Apor Vilmos püspök közbenjárására helyezték, ill. internálták õket Sopronba. A nyilas fogság történetérõl így ír Dr. Máhig János rabpap: Börtönéletünk alatt közvetlen közelrõl ismertük meg püspök atyánkat. Szeretetünk, ragaszkodásunk napról napra fokozódott. Tökéletessége, szent élete, jóságos szíve és lelke, részvéte, rettenthetetlen bátorsága és elvhûsége minden nap új fényben ragyogott elõttünk... Sopron eleste után még heteket kellett a hazatérésre várniuk. A viszontlátás megrendítõ volt: az oroszok nem csak a püspöki rezidenciát, de a székesegyházat is kirabolták. Bérmakörútja során kapta a hírt szeptember 15-én, hogy XII. Piusz pápa esztergomi érsekké nevezte ki október 7-én esztergomi székfoglaló beszédében mondotta: Akarok jó pásztor lenni, aki - ha kell - életét adja juhaiért, Egyházáért, hazájáért... Akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztõként kopogtatok lelketek ajtaján, a föltetszõ tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönre ítélték, de 1956-ban kiszabadult május 6-án, 83 éves korában hunyt el. Teste jelenleg az esztergomi bazilikában nyugszik. Búcsúprédikációja jellemzi a legtalálóbban Mindszenty személyét és munkáját: Alig van lélek, aki gyóntatószékemben feloldozást nem kért volna, alig van család, amelyet nem ismertem, alig van gyermek, akinek a szemébe bele nem tekintettem, és alig van családi kereszt, amit nem igyekeztem volna enyhíteni... Jézust igyekeztem szolgálni minden társadalmi réteg lelkében... Ha hibáztam, azt felejtsétek el az Úr Jézus nevében. Ha valakit megbántottam, azt a jónak szenvedélyes akarata idézte elõ. Ha pedig túloztam, azt igyekeztem jóvátenni... (szerk.) ÁPRILIS 5

6 Bartók Béla kiállítás a mûvelõdési házban Március 18-án, szerdán a felsõs és a 3. osztályos tanulók lementek a mûvelõdési házba, mivel Dr. Messik Miklós jogász, okleveles mûemlékvédõ, újságíró, a Magyar Emlékért a Világban Közhasznú Egyesület Elnöke Bartók Béláról tartott nekünk elõadást, és készített 19 tablóból álló kamara kiállítást. Ebbõl az elõadásból megismerhettük Bartók Bélát és a családját. Képek segítségével, és a hozzátartozó magyarázattal tanultuk meg Bartók életét. A képek között sok külföldi országból származó Bartók emléket láthattunk. Talán nem is gondolnánk, hogy Bartók Béla milyen sok helyen megfordult. Az elõadásból azt is megtudtuk, hogy hová járt iskolába, hol lépett fel, és merre kutatott a nagyvilágban a népzene után. Mivel tudjuk, hogy Bartók is lelkesen gyûjtötte a népzenét, akár csak Kodály Zoltán (mûvelõdési házunk névadója), így neki is köszönhetjük rendkívül gazdag népdalkincsünket. Benkó Ágnes SULI-HÍREK Dr. Messik Miklós elnök úr 6 ÁPRILIS

7 SULI-HÍREK MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS Szokásainkhoz híven idén is iskolánk ötödik osztályos tanulói készültek ünnepi mûsorral március 15-e alkalmából. 161 éve, hogy Petõfi elszavalta a Nemzeti dalt, a pesti ifjúság kivívta a szólásszabadság függetlenségét, és megfogalmazta a nemzet gondolatait, melyet a 12 pontban foglalt össze. Tanulóink ezt a pár felemelõ pillanatot elevenítették fel elõttünk rövid mûsorukkal, amelyre lelkesen készültek. A mûsor után koszorúzásra került sor az elesett hõseink tiszteletére emelt emlékmûnél. Koszorút helyezett el a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Csemetekert Óvoda és a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház. A Polgármesteri Hivatal, a Galgahévízi Barátság Polgári Kör, a Galgafarm Faluszövetkezet, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, a Jobbik Magyarországért Galgahévízi Alapszervezete, és a Nyugdíjas Klub tagjai. A mûsorban szereplõ tanulók névsora: Basa Baldvin Bence, Blaskó Dávid, Hubert Henrik Levente, Kanalas Péter, Kis Dániel, Kis Erika, Kónya Vivien, Kosik Botond, Köles Máté, Megyes Rita, Radics Sándor, Szabó Petra, Szigeti Virág, Szlucska Gergõ, Ujhelyi Bálint. Köszönjük a hangosítást Juhász Pali bácsinak, és a mûsor betanításában nyújtott segítséget Barna Jánosné Irénke néninek! Szabó Sándor Attila of. ÁPRILIS 7

8 Óvodában történtek Az elmúlt idõszakban sok szívet melengetõ esemény történt, illetve történik óvodánkban. - Az elsõ a Március 15-i ünnepélyünk volt. A gyerekek ünneplõ ruhában, kokárdát viselve érkeztek a szépen feldíszített tavaszi és nemzeti hangulatot tükrözõ óvodába. Ünnepélyünk a Himnusz eléneklésével kezdõdött. Az ünnep tartalmát a nagycsoportosok Ancsa óvó néni vezetésével hagyományõrzõ huszáros népi mesejátékkal érzékeltették. Az ünnep hangulatán érzõdött, hogy odahaza is beszélgettek a 48-as eseményekrõl, hiszen többen tudták a Nemzeti dalt. A legbátrabb kislány Ihász Krisztina el is szavalta, amint az a fotón is látható. Befejezésként a nemzeti színû gyermekmunkákat községünk Hõsi Emlékmûvénél helyeztük el. Így kis közösségünk községünk ünnepélyéhez is hozzájárult. - A tavasz ébredésével a környezetrendezés is megkezdõdött. Az önkormányzat pályázati pénzén folyamatosan készül a kerítés. Április végén a festésnél számítunk a szülõk segítségére is. Bízunk segítõ szándékukban, amit elõre is köszönünk! Az idõpontot idõben közöljük. - Természetesen a Húsvéti ünnephez kapcsolódó hagyományápolásról sem feledkezünk meg. Szebbnél szebb tojásokat festünk, locsoló verseket tanulunk. Csoportonként pedig locsolkodást tartunk, így ezt a már lassan feledésbe merülõ kedves kis hagyományt elevenítjük fel. - Az ünnepi készülethez a tavaszi környezetrendezés is hozzá tartozik, melyet a kedvezõ idõjárás segít, és egyben ráhangoló az április 22-i Földnapi rendezvényünkre, melyen a nagycsoportok vesznek részt. Boldog lesz a házigazda. - Az iskolai beíratás ÁPRILIS 27-ÉN (HÉT- FÕN) lesz, 23 fõ kezdi meg õsszel iskolai tanulmányait. A leírtakból kitûnik, hogy eseményekben nincs hiány! A tavaszi szünet óvodánkban április 9-tõl április 15-ig tart. Nyitás: április 16. (csütörtök) - Hagyományõrzõ tevékenységünk tovább folytatódott, hiszen a nagycsoportosok készültek a március végén megrendezésre kerülõ Galgamenti néptánctalálkozóra. Iklad volt a házigazda. Sajnos mi nem tudtunk részt venni a gyerekek megbetegedése miatt. Gyerek, felnõtt egyaránt sajnálta, de nem marad feledésbe, hiszen Anyák napján a gyerekek majd kedveskednek ezzel a népi gyermekjátékkal is. Kívánok minden kedves családnak a szünetben jó pihenést és Áldott Húsvétot! Munkatársaim nevében: Pintér Mihályné, óvodavezetõ 8 ÁPRILIS

9 IWKU Nemzetközi Utánpótlás Bajnokság Galgamente A Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület 5 éves történetében nagyon nagy jelentõségû eseményrõl számolhatunk be. A 2008-as év folyamán folyamatosan tudósítottunk az Egyesületet érintõ eseményekrõl, melyeknek a galgahévízi tornaterem adott otthont. Büszkén adtunk hírt Shibamori Kando 8 danos nemzetközi nagymester és Rostás Tibor 6 danos fõinstruktor látogatásáról, a novemberi Országos Bajnokságról, az edzõtábori történésekrõl. Nyáron még hihetetlennek tûnt, hogy Rostás Sensei meghívja a galgahévízi dojo-ba Shibamori Sensei-t, ennél nagyobb meglepetés volt számunkra, hogy március 14-én mi rendezzük a évi Nemzetközi Utánpótlás Bajnokságot. Novemberben, a Szegeden megrendezett verseny alkalmával egy kicsit beleláthattunk, hogy mekkora munka lehet ennyi nevezést sorba rendezni, megszervezni mindent, levezényelni egy ilyen maratoni hosszúságúra nyúló napot. A verseny idõpontjának eldöntésekor még nem tudtuk, hogy ekkora lesz az érdeklõdés 270 nevezés érkezett a különféle versenyszámokra. A megmérettetést az osztrák és a román karatékák tették nemzetközivé, tehát három ország képviseltette magát. Az új Kartali Sportcsarnok bizonyult a legmegfelelõbb helyszínnek a lebonyolításhoz, hiszen a környékbeli tornatermek nem rendelkeznek sem lelátóval, sem olyan méretû pályával, mint ez az épület. A verseny napján kb. 600 harcmûvészetek iránt érdeklõdõ ember tartózkodott a pástokon és a nézõtér soraiban. A helyiek szerint sem volt még ekkora rendezvény a csarnokban, de tudjuk, hogy a térségben sem. Rostás Tibor, a Magyarországi Wado-Ryu Karate Szövetség 6 danos vezetõje, fõinstruktora nagyon sokat segített a szervezésben, a versenykiírás megszerkesztésében, majd a lebonyolításban is. A kiírás szerint nyílt volt a verseny, így a shotokan, goju-ryu, shito-ryu iskolák is részt vehettek a megmérettetésben. Az ilyen versengések kiváló alkalmat nyújtanak a kezdõ karatékáknak arra, hogy megmutathassák felkészültségüket egyéni és csoportos formagyakorlat (kata), valamint küzdelem (kumite) kategóriákban. A nevezéseket korosztályonként összesítettük, így a résztvevõk 14 korcsoportban mérték össze tudásukat. Mindez nagyon gördülékenyen zajlott, ami Dr. Molnár Márk fõbíró és a bírók munkáját dicséri. Nagyon sokat köszönhetünk civil támogatóinknak is, akik anyagilag és személyesen is gondoskodtak arról, hogy ez a nap problémamentesen érjen véget: Dr. Basa Antal, Galgahévíz polgármestere Szendrei Ferenc, Tura polgármestere Bobál István, Hévízgyörk polgármestere Tóth Ilkó Mihály, Kartal polgármestere Babály László, a Kartali Sportcsarnok vezetõje Tóth M. Imre, TIM Sport ÁPRILIS 9

10 Diós István, Grafit Írószer Varga Attila, Acoustic Art /hangosítás/ Rácz Zoltán, Galga Kábeltelevízió Urbán & Urbán Kft., Budapest Buborék Reklámstúdió Söpi Süti Kft., Tura HubRt. Kft., Tura Tóth Péter, Lipóti Pékség Dr. Nyújtó Zsolt, sportorvos Dr. Farkas Györgyi, aneszteziológus Vassné Szabó Ágota, röntgenasszisztens Perényi Katalin, szövetségi titkár Szarka Attila, intézményvezetõ Takács Pál, iskolaigazgató Barizs Szilvia Fercsik Hajnalka Gregus László Hajdú Noémi Márta Bettina Molnár Csaba Oravecz József Oraveczné Valentinyi Erzsébet Rasovszki Andrea Recski Borbála Czanik Dávid Szilágyi Mónika Újvári Attila Vozárné Kelemen Judit Vozár Péter A verseny elõtti hetekben lázas készülõdés folyt, megdupláztuk az edzések számát, igyekeztünk a maximumot kihozni magunkból. Büszkén írhatjuk le, hogy a szorgalom meghozta az eredményt: 1. Galgamenti Wado-Ryu Karate Egyesület /Fási Tibor/ 16 arany, 25 ezüst, 18 bronz 2. Nihon SE, Újpalota /Szécsényi Attila/ 16 arany, 12 ezüst, 5 bronz 3. Botond SE, Szeged /Erdei Csaba/ 13 arany, 3 ezüst, 6 bronz 4. Wado Karate, Kolozsvár /Eva Kerekes/ 5. Virtus SE, Szeged /Hamza Zsolt/ 6. Szentmártonkáta /Dobozi Tamás/ 7. Bátaszék /Nagy Ákos/ 8. Wado Team, Ausztria /Alex Hevesi/ 9. Baja Leoncat /Késmárki Csaba/ 10. SZAC, Budapest, XVII. ker. /Pénzes Tamás/ 11. Wado SE, Baja /Major Tamás/ 12. SZESE, Szentendre /Számedli Gábor/ 13. Salgótarján /Lantos Krisztián/ Galgahévízi érmeseink, helyezettek /gyermek/: KOR NÉV KUMITE KATA CSOPORT- CSOPORT KATA óvoda Jámbor Zsófia I. Sára Júlia II. Sára Boglárka III. Nemes Máté III. 1. o. Hajdú Dániel III. Barta Zsombor IV. 2. o. Szádoczki Gergõ V. 3. o. Fási Víta II. II. Nemes Bálint V. 4. o. Balla Márton V. II. Szilágyi Henrietta III. V. II. 5. o. Kosik Botond IV. IV. II. 6. o. Fási Bence IV. IV. II. Hajdú Gréta II. IV. II. Szilágyi Dorottya III. II. 7. o. Trencsényi Dávid IV. Felnõtt érmeseink, helyezettek: NÉV KUMITE KATA CSOPORT KATA Balla Tímea III. III. Barta Sándor II. Boriné Molnár Ildikó III. III. Gólya Katalin I. Hajdúné Dinnyés Gabriella II. I. Hubert Orsolya II. II. I. Kosik Zoltán I. I. I. Nagy Szilvia IV. III. Pintér Tünde I. I. Simkó József I. Szatmári Edit I. IV. I. Ujhelyi Péter III. 10 ÁPRILIS

11 Az éremtáblázat, valamint az egyesületben folyó munka alapján Rostás Sensei a év Legjobb Utánpótlás Edzõje címet Mesterünknek, Fási Tibornak adományozta. Szívbõl gratulálunk Mesterünknek a kitüntetéshez, és köszönjük a szakszerû felkészítést! Büszkék vagyunk minden versenyzõnkre, különös tekintettel az érmet szerzõkre, és köszönjük szépen a segítõ, biztató, gratuláló megnyilvánulásokat! Rövid ízelítõ tavaszi programjainkból: március 21., szombat Shibamori Kando 8 danos nagymester szemináriuma, Galgahévíz április 5., vasárnap összevont övvizsga (Aszód, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura) április 18., szombat IWKU OPEN Európa Bajnokság, Budapest május 9., szombat Széki Kupa, Bátaszék Mindez azt bizonyítja, hogy nem lazíthatunk, hiszen minden edzés összeadódik, és csak közösen érhetünk el nagy sikereket. Hajrá Galgamente! A Galgamente Wado-ryu Egyesület karatékái nevében: Hubert Orsolya ÁPRILIS 11

12 A képen látható horgolt kézimunkák megvásárolhatóak Nagy Andreánál Tel: 06/ Nagyobb kosár: 1500 Ft Kisebb kosár: 800 Ft Horgolt tojás: 500 Ft HÚSVÉTI KIEMELT AJÁNLATAINKBÓL ÍZELÍTÕ: tõl ig Füstölt köt. bõrös lapocka sonka vf. 799,-Ft/kg Kom. Som.Hátsó csülök füst. Vf. 729,-Ft/kg Füstölt fõtt tarja vf. 899,-Ft/kg COOP trappista sajt 899,-Ft/kg COOP UHT tej 1,5% 1 l 129,-Ft Zwack Unicum 0,5 l+unic. 0,1 g zsebp. 2099,-Ft Szentkirályi ásv.víz PET 1,5 l dús,enyh.,mentes 99,-Ft Jagermeister keserû likõr 0,7 l 2699,-Ft Tibi Húsvéti vegyes csomag 96g 499,-Ft Boci tojás 15g 65,-Ft Minden Kedves Vásárlónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! TAVASZI ÁRZUHANÁS A COOP-nál!!! AKCIÓ tõl ig Ízelítõ az akcióból: Finomliszt BL-55 1 kg 89,-Ft Biopon m.por color komp. 2kg 1199,-Ft Étolaj napraforgó 1 l Familla 299,-Ft Coccolino blue öblítõ 2 l 799,-Ft Knorr tyúkhúsleves csigatésztával 56g 155,-Ft Baba habfürdõ lanolinos 750 ml 499,-Ft Arany Ászok sör f.üv. 0,5 l 139,-Ft +ü. Tehéntúró zsírszeg. Bakony dob. 250g 199,-Ft COOP Szt. István sör vil.4,2% üv. 0,5 l 99,-Ft +ü. Euromilk UHT tej 1,5% 1 l 119,-Ft Kozel sör f.üv. 0,5 l 129,-Ft +ü. COOP tejföl 20% 150 gr 69,-Ft Margitszigeti kristályvíz 1,5 l PET dús, mentes 109,-Ft Danone Act. jogh. méz-rost., málna,125g 89,-Ft Paloma kávé vák. õr. 500 g 699,-Ft Kométa Mindenn. F. házi disznósajt 1199,-Ft /kg Áprilisban is SZUPER HÉTVÉGE!!! tól ig Jagerbrau sör dob. 0,5 l 99,-Ft Kométa Mindenn.F. olasz felvágott 899,-Ft /kg PUR mosogató lemon flak. 3 x 500 ml 399,-Ft Kométa Mindenn. F. Zala felvágott 899,-Ft /kg PUR mosogató hands&nails fl. 3x500ml 399,-Ft Mlekpol trappista sajt 799,-Ft /kg 12 ÁPRILIS

13 Futball hírek Megkezdõdött futballcsapataink tavaszi pontvadászata! Az eredmények a következõképpen alakultak: U11-ES KOROSZTÁLY: Iklad-Galgahévíz 2 : 1 Gól: Ujhelyi Bálint U13-AS KOROSZTÁLY : Galgahévíz-Isaszeg 3 : 1 Gól: Vanó Tomi 2, Trencsényi Dávid Iklad-Galgahévíz 0 : 2 Gól:Vidák Karesz, Vanó Tomi Galgahévíz-Szob 1 : 1 Gól: Domján Peti FELNÕTT CSAPAT: Galgahévíz-Gödöllõ II. 2 : 0 Gól: Fehér Pisti, Juhász Jácint Kistarcsa-Galgahévíz 2 : 1 Gól: Maka László Galgahévíz-Gyál 2 : 1 Gól: Mészáros Csaba, Maka László Monorierdõ-Galgahévíz 0 : 1 Gól: Fehér Pisti U Hévizgyörk-Galgahévíz Galgahévíz-Fót Erdõkeretes-Galgahévíz Galgahévíz-Vácrátót Galgahévíz-Verõce Tura-Galgahévíz Galgahévíz-Pécel Mogyoród-Galgahévíz A mérkõzések 10 órakor kezdõdnek! Felnõtt Galgahévíz-Ecser 15ó 30p Galgahévíz-Vácszentlászló 16ó Úri-Galgahévíz 16ó Galgahévíz-Maglód II. 16ó 30p Hévízgyörk II-Galgahévíz 16ó 30p Galgahévíz-Vasad 16ó 30p Galgahévíz szabadnapos Galgahévíz-Mende 17 ó Sülysáp II-Galgahévíz 17 ó Csapatainkkal kapcsolatos további információkat a internetes oldalon tekinthetik meg. Hajrá Hévíz! Mészáros Csaba (SK Elnök) Csapataink további tavaszi mérkõzéseinek idõpontjai: U Galgahévíz-Fót Isaszeg-Galgahévíz Galgahévíz-Pécel Hévizgyörk-Galgahévíz Galgahévíz-Kistarcsa UFC Galgahévíz-Kistarcsa VSC Galgahévíz-Szada Kartal-Galgahévíz Galgahévíz-Erdõkertes Mogyoród-Galgahévíz A mérkõzések 16 órakor kezdõdnek! A felújított futball öltözõ ÁPRILIS 13

14 ÚTON ÚTFÉLEN Vígh Tarsonyi László rovata A március 29.-i Galga túrákon összesen 235 induló volt. Debrecentõl Pécsig az ország minden részébõl érkeztek indulók. Ami örvendetes, hogy szép számmal indultak helybeliek, gyerekek és szülõk egyaránt. Köszönet az iskola pedagógusainak és a tanulóknak a szervezésben nyújtott segítségért! Külön köszönet a támogatóinknak: Dr. Basa Antal, Vandornyikné Sára Ilona, Zengõ Zsolt, Jaber Tarif, a Csemetekert Óvoda, valamint Mészáros József és családja (Mikszáth utca)! Nélkülük a túra ellátása sokkal szerényebb lett volna. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy május 17- én a Bika tó körül rendezzük meg a mini-, a fél-, az egész- és a szupermaratont. Errõl bõvebben a májusi számban. Az új útvonal jobban tetszett, mint a régi, mivel kevesebb aszfalton kellett gyalogolni. Vígh-Tarsonyi László, a GALGA T.E. elnöke 14 ÁPRILIS

15 Interjú Szalai Viviennel Ahogyan az elõzõ havi számban már megírtuk: ismét van országos bajnokunk! SZALAI VIVIEN holtversenyben elsõ helyezést ért el a Magyar Sportturisztikai Nemzeti Bajnokság gyermek leány kategóriájában 2008-ban. A 7 kötelezõ futamból mindet 5,5 km/h-val teljesítette. A bajnokság során összesen 480 km-t tett meg. A bajnok kishölgyünkkel ezért interjút készítettem Milyen érzés magyar bajnoknak lenni, Vivi? Jó érzés. Nagyon örülök neki, mert nem gondoltam, hogy így alakul." Mikor kezdted meg túrázói pályafutásodat? 4 évvel ezelõtt, amikor harmadikos voltam Rózsa nénivel kezdtem járni a Galga túrákra, mert már akkor is szerettem a természetet. Minden alkalommal mentünk, aztán kb. egy évvel ezelõtt Vígh tanár úr kérdezte, hogy ki érzi alkalmasnak magát a bajnokságra. Én úgy éreztem, nekem menne, mert már akkor is kézilabdáztam, sportoltam. Így hát jelentkeztem. Tanár úr azt mondta, akkor megnézi, mit tudok. Elmentünk közösen egy túrára, és azt mondta, indulhatok a bajnokságon. A 2008-as évben hány túrán vettél részt? Merre túráztál? túra volt kb., de már nem emlékszem pontosan. Voltunk az Alföldön, ahol a Körös 53 km-es túra volt. Ez síkságon zajlott, de nagyon nehéz volt. Aztán a Mátrában is voltam, ami meredek hegyvidék volt. Ez is elég nehéz volt, fõleg a hó miatt, és mert végig nagyon melegem volt. Gödöllõn kétszer is túráztam, és a környezõ kisebb településeken is voltam. Erdélyben a Vigyázó túrán csak pontoztam, de a többiek, akik a hosszabb túrára mentek, mondták, hogy az sem volt könnyû. Szlovákiában kirándulni voltunk. Oda hárman mentünk lányok Vígh tanár úrral, mert a fiúk betegek lettek. Ez nem volt verseny, de azért itt is sokat túráztunk. Említetted, hogy pontoztál is az erdélyi túrán. Ehhez szükséges valamilyen elõzõ ismeret? Nem. Igazából bárki pontozhat, aki megy a túrára. Emlékszem, hogy akkor nagyon korán keltünk. Hajnal 3-kor. Én akkor a hosszabb túrára nem szerettem volna menni, ezért csak a 25 km-eset jártam végig. Tanár úrral korábban indultunk el néhányan, és elõre mentünk szalagozni (kirakni a szalagokat, amik az útvonalat jelölik). Körösfõn lehagytuk a fiúkat, akik velünk jöttek, és a táborhelyre, ami Kalotaszentkirályon volt, már tanár úrral érkeztem. Ezért, mivel hamar odaértünk, és mert a másik túrára én nem mentem, beálltam pontozni. Mik azok a dolgok, amik miatt ennyire szereted a gyalogtúrákat? Nagyon szeretem a természetet, és a friss levegõt a szabadban. Azért is szeretem csinálni, mert edzésben tart. A tesi órákon is jobban érzem így magam, és jobban tudok mozogni. Melyik az a túra, amire a legbüszkébb vagy? A Körös 53 km-es túrán kaptam arany kupát. Ennek nagyon örültem, mert én voltam az induló lányok közül a legfiatalabb, és erre nem számítottam. De arra is büszke vagyok, hogy az akkori 6 tagú csapatból én voltam az egyedüli lány. A csapattal milyen helyezést értetek el a bajnokságon? Másodikok lettünk, mert a fiúk sajnos nem jöttek el minden túrára, és ezért nem mindig volt meg a kötelezõ részvételi csapatlétszám, ami 5 fõ. Ezen kívül az elsõ helyezés megszerzéséhez 2 embernek minden túrán az elsõk között kell beérkeznie, mert így lesz meg a maximális pontszám. Milyen feltételei voltak a bajnokságon való részvételnek? Tavaly hét futam volt, és ebbõl mindegyiken részt kellett venni a kötelezõ részvételi csapatlétszámmal (5 fõ). Idén nyolc futam lesz, és ebbõl hatot kötelezõ teljesíteni, szintén minimum 5 fõ részvételével. Megvolt már az elsõ túra? Kikkel indultál az idei bajnokságon? Igen, már megvolt az elsõ túra. A Budai hegyekben volt, de sajnos nem tudtunk elmenni a nagy hó, és a rossz idõjárás miatt. Az ellenfeleink, a mezõberényiek viszont ott voltak, ezért most már mind a hét következõ túrán részt kell vennünk, hogy esélyesek lehessünk a gyõzelemre. A jelenlegi csapattagok: Bélész Klaudia, Tóth Edit, Tóth Krisztofer, Mészáros Ádám, és én. Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre! Gratulálok Neked az eddigi teljesítményeidhez! További sok sikert, és eredményes versenyeket kívánok a csapatotoknak, és természetesen egy ismételt bajnoki címet Neked! (szerk.) ÁPRILIS 15

16 GALGAHÉVÍZ Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs szerkesztõ: Bibók Barbara ) Nyomdai lebonyolítás: Gradus Stúdió ( ) 16 ÁPRILIS

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Hévízgyörki Hírmondó

Hévízgyörki Hírmondó Hévízgyörki Hírmondó XVII. évfolyam 1. szám 2008. március ingyenes A Hévízgyörki Önkormányzat közérdekû kiadványa Tartalom Húsvét: feltámadásunk jelene és jövendője 2 A polgármester megemlékezése Kedves

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Dsida Jenő Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Családias légkör, bõvülõ kapcsolatok. Az elsõ intézmény a család szolgálatában. Hálául a befogadóknak. NB III-as bajnok 2010.

Családias légkör, bõvülõ kapcsolatok. Az elsõ intézmény a család szolgálatában. Hálául a befogadóknak. NB III-as bajnok 2010. ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Az elsõ intézmény a család szolgálatában Április hava összefonódott a bölcsõde intézményével. Hazánkban az elsõ kisdedóvó intézményt 1852. április 21-én nyitotta meg a Pesti

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Újra Rahdenben. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. 11. szám 2005. NOVEMBER

GALGA HÉVÍZ. Újra Rahdenben. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. 11. szám 2005. NOVEMBER Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló Újra Rahdenben Amikor a falunapon megtudtuk, hogy idén még õsszel újra Rahdenbe utazhatunk, nagyon megörültünk! Hiszen mindenkit

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám 2012 DECEMBER A Turai Hírlap szerkesztôsége és lapunk fenntartója, Tura Város Önkormányzata ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi érdeklôdését,

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Dorog Város Képviselõ-testületének lapja MÁJUS CSUPA VERS ÉS ÉNEK Van-e még ünnepünk, amit meg na fakítottunk volna emberi természetünkkel? Május egyszerre ünnepélyes és szomorkás hónapunk. Ennek talán

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben