természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt"

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2008. Előkészítő: Németh Krisztina ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 27-i ülésére Tárgy: Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott Balatonfüred természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt megvalósítására irányuló, a Balatonfüred Városért Közalapítvánnyal kötendő Együttműködési megállapodás és Támogatási Szerződés (Pénzeszköz-átadási megállapodás) jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfüred Város Önkormányzata a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton régióban című pályázati felhívásra felkérte a Balatonfüred Városért Közalapítványt pályázat benyújtására június 30-án a Közalapítvány pályázatot nyújtott be a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Khthoz a Balatonfüred természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése címmel. A pályázat sikeres volt, október 31-én aláírásra került a KHT-SZ-NA-KA-26/2008. iktatószámú Támogatási Szerződés. A pályázat keretében az alábbi feladatok valósulnak meg: - Utcai fasorok telepítése (350 db, a pályázatban megadott 19 utcában) - Zöldterület építése a Köztársaság u sz. épületek körül - Zöldterület felújítása az arácsi vasútállomás környezetében (71. sz. út mellett, illetve a Vaszary G. u. Lóczy Lajos u. csomópontjában) - Eszközbeszerzés (platós kisteherautó öntöző berendezéssel) a fenntartáshoz - Hulladékgyűjtési akciók szervezése. A projekt összköltségvetése: Ft. A megítélt támogatás összege: Ft. Az önerő: Ft A június 26-i Képviselő-testületi ülésen a 203/2008(VI.26.) sz. határozat alapján a pályázathoz szükséges önerőt, Ft-ot az Önkormányzat a évi költségvetésében biztosítja a Balatonfüred Városért Közalapítvány számára, pénzeszköz átadás címén. Az ütemezés eltér a pályázatban leírttól: évben Ft-ot, azaz kettő-millió forintot, év I. negyedév végén Ft-ot, azaz három-millió ötszázhuszonötezer hétszáz-hetvennyolc forintot ad át az Önkormányzat a Közalapítványnak.

2 Szintén ezen a Képviselő-testületi ülésen született döntés az Együttműködési megállapodás megkötéséről a Közalapítvánnyal a projekt megvalósítására. Az Előterjesztés mellékletét képezi az Együttműködési megállapodás. A Támogatási szerződés tervezet (Pénzeszköz-átadási megállapodás) elkészült, jelenleg pénzügyminisztériumi véleményezésre vár. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megismerve a határozati javaslatok elfogadásával hozzák meg döntésüket a Támogatási szerződés (Pénzeszköz-átadási megállapodás) és az Együttműködési megállapodás elfogadásáról és megkötéséről. Balatonfüred, november 13. dr. Bóka István polgármester H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T./2008. (XI. 27.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred Városért Közalapítvánnyal kötendő Együttműködési megállapodást a KHT-SZ-NA-KA-26/2008 iktatószámú Támogatási szerződéssel támogatott Balatonfüred természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt megvalósítása érdekében jóváhagyta. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: dr. Bóka István polgármester azonnal./2008. (XI. 27.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy az Önkormányzat pénzeszköz átadás címen ,- Ft-ot a pénzügyminisztérium által jóváhagyott Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül, illetve ,- Ft-ot március 31-ig a Balatonfüred Városért Közalapítványnak saját forrás biztosítására átadjon a KHT-SZ-NA-KA-26/2008 iktatószámú Támogatási szerződéssel támogatott Balatonfüred természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt megvalósítása érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: dr. Bóka István polgármester azonnal

3 Együttműködési megállapodás Amely létrejött egyrészről Balatonfüred Városért Közalapítvány Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Képviselő: Gubicza Ferenc elnök Adószám: Másrészről Balatonfüred Város Önkormányzata Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Képviselő: dr. Bóka István polgármester Adószám: a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: Az együttműködés célja A Balatonfüred Városért Közalapítvány pályázatot nyújtott be az EGT/Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban című, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati felhívásra Balatonfüred természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése címmel. A pályázat keretében az alábbi feladatok valósulnak meg: 1. Zöldfelületek komplex megújítása Városkapu, Balatonarácsi vasúti megálló és 71.sz. főközlekedési út közötti terület (3793/3 hrsz.) - Előkészítő munkák: rossz állapotú fák, cserjék kivágása, ősgyep lenyesése, finom tereprendezés - A terület nagyobb része gyepesítésre kerül (kb. 770 m2) - 2 db lombos fa, 3 db ezüstös boróka, 13 db tiszafa, kb. 100 db örökzöld cserje, 70 db lombhullató cserje és 750 db évelő növény kiültetése - Egynyári virágok telepítésére alkalmas ún. címerágyás kialakítása - Tipegőköves ösvények kiépítése a parkterület egyes részeinek megközelítése céljából - Kerti padok (4 db) és hulladékgyűjtők (2db) telepítése Parkosításra kerülő területnagyság 975 m2 Vaszary u. Madács u. vasút által határolt közterület (3791/1 hrsz.) - Fasor és sövény telepítése a vasúti pályatest elhatárolása céljából - Ősgyep eltávolítása - Új gyep telepítése - Cserjecsoportok telepítése - Telepítendő fák száma: 3 db, cserjék száma: 650 db, évelők száma: 260 db Parkosításra kerülő területnagyság: 270 m2

4 Köztársaság út (991/38 és 991/37 hrsz.) - Előkészítés: rossz állapotú gyep és néhány fa eltávolítása, kismértékű tereprendezés - Tipegőköves ösvények kialakítása a lakóházak kijárataihoz és a gyalogos járdákhoz alkalmazkodóan, a terület bejárása és a pihenőhelyek megközelítése céljából - Lombos fák, örökzöldek, és a különböző méretű cserjecsoportok telepítése - Növényekkel szeparált pihenőhelyek pihenőhelyek kialakítása (3 db pergola, 13 db pad, 6 db asztal) - Hulladékgyűtjők telepítése (6 db) - Locsolóhálózat és kerti csapszekrények építése Telepítendő lombos és örökzöld fák száma: 37 db, kúszó fenyők: 52 db, lombhullató és örökzöld cserjék mintegy 1680 db, évelők: 1146 db. Parkosításra kerülő területnagyság: m2 2. Fák ültetése - 1 m3-es ültető gödör talajcserével - Talajjavítás - Háromszor iskolázott, földlabdás 16/18 törzs körméretű fák telepítése - Dréncső elhelyezése - Beiszapolás - Karózás 3 db karóval Telepítendő fafajok: Acer campestre Gömbkoronájú mezei juhar Acer platanoides Gömbkoronájú korai juhar Fraxinus Ornus Virágos kőris Fraxinus angustifolia Magas kőris Cercis siliquastrum Közönséges júdásfa Koelreuteria paniculata Csörgőfa Pyrus calleryana Vadkörte Corylus colurna Törökmogyoró Tilia tomentosa Ezüst hárs Populus alba Pyramidalis Jegenye nyár Prunus fruticosa Globosa Gömb meggy Cupressocyparis leylandi Leyland ciprus Telepítendő fák mérete: földlabdás utcai sorfák: 16/18 cm törzs körmérettel 3. Hulladékgyűjtési akciók A város közterületein diákok, civil szervezetek bevonásával két hulladékgyűjtési akcióra kerül sor. Az első akcióra közvetlenül tél végén tavasz elején kerülne sor, míg a második akciót közvetlenül az előszezont megelőzően végzik el. 4. Eszközbeszerzés A projektelem egy db 3,5 t összsúlyt meg nem haladó kisteherautó beszerzését tartalmazza, mely mobil locsoló-berendezéssel kerül felszerelésre. A teherautó beszerzése az újonnan kialakított, illetve felújított közparkok, gyepfelületek, faés cserjesorok rendszeres gondozása, kezelése során keletkező nagy mennyiségű fás- és lágyszárú zöldhulladék szállításához szükséges újabb kapacitásigényt hivatott kielégíteni.

5 A platóra szerelhető locsoló-berendezés révén lehetővé válik a jelen projekt keretében felújított zöldfelületek gondozása, elültetett fák és cserjék megeredésének és rendszeres vízutánpótlásának biztosítása mellett a város más zöldfelületeinek szakszerű és minőségi gondozása is. A projekt tervezett eredményeinek részletezése Eredmények A természeti és épített környezet minőségi javulása Indikátor Új vagy felújított zöldfelület nagysága (ha) A fejlesztéssel érintett kerékpárút hossza (km) Kiinduló érték Célérték 0 1,34 Beszerzett eszközök (db) 0 27 Telepített fák száma ( db ) Hulladékgyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos tevékenység színvonalának növelése Megszüntetett illegális hulladéklerakók száma (db) Hulladékgyűjtési akciók száma (db) 0 2 Beszerzett eszközök (db) 0 8 Együttműködési megállapodás az önkormányzat és a pályázó szervezet között a projekt fenntarthatósága és a település környezetvédelmének érdekében Együttműködési megállapodások száma (db) 0 1 A Szakértői Bizottság NA-SZB 1/2008. (VIII.26.) számú határozata alapján a Kedvezményezett köteles a zöldfelületek karbantartására alkalmas, a projekt keretében beszerzett eszközökkel a település területén található kerékpárutak környezetét is öt évig rendben tartani. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a Felek partnerségre lépnek egymással a fent említett pályázat megvalósítása és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, kölcsönösen támogatva egymás tevékenységét a természeti környezet állapotának megőrzése, a zöldfelületek rendben tartása, a hulladékkezelés színvonalának növelése érdekében. Az együttműködés tartalma Az eredményes együttműködés érdekében a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 1/. A Megállapodás aláírásával a Felek kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet és a Közalapítvány által aláírt KHT-SZ-NA-KA-26/2008 számú támogatási szerződés

6 rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek kötelező érvényűek. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá azon szándékot is, hogy a megvalósítása során és a projekt lezárását követően a fenntartási időszakban (5 év) is a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A Felek kötelesek egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Közalapítvány kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről az Önkormányzatot tájékoztatja. A Közalapítvány köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a projekt megvalósítását befolyásolja. Mivel a projekt céljai Balatonfüred Város számára rendkívül fontosak, ezért a projekt megvalósulását az Önkormányzat ,- Ft-tal támogatja, pénzeszköz átadás formájában. A Felek a Támogatási szerződésben rögzítik részletesen a pénzeszköz átadás feltételeit. 2./ A Balatonfüred Városért Közalapítvány a pályázati támogatásból beszerzett locsoló berendezéssel ellátott autót tulajdonjog fenntartással 5 évre térítésmentesen Balatonfüred Város Önkormányzata használatába adja. A Felek megállapodnak abban, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata a térítésmentesen használatba vett géppel szintén térítésmentesen látja el a pályázati támogatás keretében fejlesztendő zöldfelületeken ültetendő fák és egyéb növények locsolását, a területek karbantartása során keletkező hulladékok elszállítását. Balatonfüred Város Önkormányzata vállalja a használatába átvett locsoló berendezéssel ellátott autó - megfelelő, zárható helyen (garázsban) való tárolását, - rendeltetésszerű üzemeltetését, - a műszaki dokumentációban előírt kötelező szervizelését és karbantartását, - az esetleges javítását és az ehhez szükséges alkatrészeket, - vagyonbiztosítását, - fenntartási, működtetési költségeinek finanszírozását. Balatonfüred Város Önkormányzata, mint használó kötelezettsége: - a locsoló berendezéssel ellátott autó állapotának megóvása, szakszerű működtetése, hozzáértő kezelőszemélyzet biztosítása, - az autó működtetése során esetlegesen okozott károk rendezése, az esetlegesen bekövetkezett balesetek következményeinek viselése. 3./ A Balatonfüred Városért Közalapítvány a pályázati támogatásból megvalósítja a pályázatban foglalt zöldterületek kialakítását és felújítását, az utcák fásítását.

7 Balatonfüred Város Önkormányzata vállalja a pályázati támogatásból létrehozott és felújított zöldterületeknek a projekt befejezését követő legalább 5 évig történő fenntartását, azaz: - a növények szakszerű gondozását biztosítja (kaszálás, metszés, gyommentesítés, talajmunkák, tápanyag utánpótlás, öntözés stb.), - a területen található utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők) sétautak állagmegóvásáról, karbantartásáról és javításáról, esetleges pótlásáról gondoskodik, - biztosítja a hulladékgyűjtők megfelelő időnként történő ürítését és a hulladék elszállítását, - biztosítja a növényzet gondozása során keletkező zöldhulladék összegyűjtését és elszállítását, - biztosítja a területen az egyéb fenntartási munkák elvégzését (pl. hóeltakarítás, csúszásmentesítés, lombgyűjtés, stb.) - a parkosított területek fenntartásának költségeit finanszírozza. 4./ A Balatonfüred Városért Közalapítvány, mint tulajdonos kötelezettsége a pályázati támogatásból finanszírozott eszközök, létesítmények számviteli nyilvántartásba vétele, az amortizáció nyilvántartása és elszámolása, az év végi beszámolóban való szerepeltetése. Az eszközök, létesítmények használatba való átadása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. Az Önkormányzat a térítésmentesen használatba vett eszközöket, létesítményeket nem adhatja bérbe harmadik félnek. A Felek az öt éves térítésmentes használati időszak lejárta után az átadott eszközök, létesítmények további hasznosításáról külön megállapodásban rendelkeznek. 5./ Általános együttműködési feltételek: A Felek vállalják, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel (rendezvények, média) ismertetik a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, szükségességét, továbbá a Balaton térségét is érintő, globális környezeti és éghajlatváltozás miatt szükségessé váló alkalmazkodási folyamat célrendszerét. A Felek a településen szervezett környezetvédelmi, hulladékgyűjtési akciókban együttműködnek. A Felek rendkívül fontosnak tartják a környezettudatos nevelést, ezért programjaikban minél nagyobb számban igyekeznek bevonni az ifjúságot. A Felek keresik a környezetvédelem érdekében a közös pályázati lehetőségeket. Kapcsolattartás A Felek a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó(k) nevét, postacímét, telefon és telefax-számát, elektronikus levélcímét a jelen Megállapodás melléklete tartalmazza. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a projekt megvalósításának előrehaladásával, valamint fenntartásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni.

8 Záró rendelkezések Jelen Megállapodás 6 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. Az Együttműködési megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a KHT-SZ-NA-KA-26/2008 iktatószámú Támogatási Szerződés, és annak mellékletei. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Közalapítvány a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Felek a megállapodást kölcsönösen egybehangzóan értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Balatonfüred Város Képviselő-testülete jelen Együttműködési megállapodást a.../2008. (XI. 27.) számú határozatával jóváhagyta. Kelt: Balatonfüred, Balatonfüred Város Önkormányzata dr. Bóka István Polgármester. Balatonfüred Városért Közalapítvány Gubicza Ferenc Elnök

9 Kapcsolattartók Melléklet az Együttműködési megállapodáshoz Balatonfüred Városért Közalapítvány részéről: Kapcsolattartó neve: Horváth Zsolt, a Közalapítvány titkára Postacíme: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Telefon: Telefax: Balatonfüred Város Önkormányzata részéről: Műszaki vonalon Kapcsolattartó neve: Kosler Zoltán, Városfejlesztési osztályvezető Postacíme: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Telefon: Telefax: Pénzügyi vonalon: Kapcsolattartó neve: Halek Tünde, pénzügyi ügyintéző Postacíme: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Telefon: Telefax: Pályázati vonalon: Kapcsolattartó neve: Németh Krisztina Postacíme: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Telefon: Telefax:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben