KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás V. A cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 1

2 I. A szervezet alapadatai Elnevezés: KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG Képviselő: F. Nagy Zsuzsanna Székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 3. I/2. Levelezési cím: 3525 Miskolc, Kossuth utca 13. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.T /2002/6. szám, Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, július 18., sorszám: 2271, Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk. T /2002/2271, II. A KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG számviteli beszámolója A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A Szövetség ismertetése A KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG (a továbbiakban Szövetség) 2002-ben alakult 0,- Ft induló tőkével. A Szövetséget Pk.T /2002/6. számmal, Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság július 18.-án közhasznú szervezetként jegyzett be. 2. Számviteli politika A Szövetség számviteli politikájának legfőbb célja, hogy a Szövetség számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy a Szövetségről reális és hű képet lehessen nyerni. A Számvitelről szóló, többször módosított évi XVIII. törvény (továbbiakban Sztv.) és 219/1998. kormányrendelet alapján a Szövetség egyszerűsített éves beszámolót készít, és kettős könyvvitelt vezet. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A Szövetség az eredménykimutatást összköltség eljárással ( A típusú eredménykimutatás) állapítja meg. Az egyszerűsített éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: január 31. a. Befektetett eszközök 2

3 A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik (az eszköz bruttó értéke a beszerzési költség). Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes elhasználódásának figyelembe vétele a Társasági adó törvénnyel (továbbiakban Tao.) szinkronban. A tárgyi eszközök esetében a lineáris leírást alkalmazva a Tao. által megengedett amortizáció került elszámolásra. A terven felüli értékcsökkenésre a Sztv. előírásait alkalmazzák. A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a Szövetség használatba vételkor egy összegben leírja. A tárgyi eszközöket piaci értékre nem helyesbítik, tehát értékhelyesbítés nem kerül kimutatásra. A befektetett pénzügyi eszközzel a Szövetség nem rendelkezik. b. Forgóeszközök A Szövetség készletekkel nem rendelkezik. c. Követelések A követelések értékelése könyv szerinti értéken történik. A Szövetség könyveiben csak rövid lejáratú követelés került elszámolásra. d. Árbevétel A Szövetségnek vállalkozási bevétele az év folyamán nem keletkezett. e. Céltartalékok A Szövetség a 2009-es év folyamán céltartalékot nem képzett. f. Kötelezettségek A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik. A Szövetség könyveiben csak rövid lejáratú kötelezettség került elszámolásra. B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Befektetett eszközök A Szövetség befektetett eszközeit megnyert pályázatból szerezte be, melyet a pályázattal kapcsolatban elszámolt, valamint az elszámolást el is fogadták, így egy összegben az adott pályázathoz került költségként elszámolásra. A tárgyévben a Szövetség terven felüli leírást nem számolt el. Befektetett pénzügyi eszközökkel a Szövetség nem rendelkezik. A Szövetség eszközei között nincs olyan eszköz, melyet zálogjog vagy egyéb hasonló jog terhelne. 2. Forgóeszközök 3

4 A követelések között 0 e Ft szerepel. A Szövetség pénzeszköze december 31-én 42 e Ft. 3. Aktív időbeli elhatárolás a évben 0 e Ft. 4. Saját tőke A induló tőke összege 0 e Ft. 5. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek összege e Ft. 6. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás évben e Ft volt. C.Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Bevétel A Szövetség célja szerinti bevétele e Ft, melyből: Közhasznú tevékenység bevétele e Ft Pályázati úton elnyert támogatás e Ft Közhasznú célú működésre kapott támogatás e Ft Tagdíj 17 e Ft Pénzügyi műveletek bevételei 226 e Ft 2. Kiadások A kiadások összege e Ft, melyből Anyag jellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenési leírás: e Ft Egyéb Ráfordítások: 0 e Ft D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Szövetség december 31-i beszámolóját. A Szövetség irányítását 1 fő látta el. A vezetés részére sem előleg, sem kölcsön nem került folyósításra a tárgyévben. 1. Egyéb tájékoztató adatok 4

5 A Szövetségnél könyvvizsgáló nem működik. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy a Szövetség elnöke: Neve: F. Nagy Zsuzsanna Lakcíme: 3525 Miskolc, Pecér-völgy 90. 5

6 2009. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg adatok ezer Ftban ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) Megnevezés Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás 0 0 Eszközök összesen adatok ezer Ftban FORRÁSOK ( PASSZIVÁK ) Megnevezés Előző év Tárgyév C. Saját tőke I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

7 Közhasznú eredménylevezetés adatok ezer Ftban Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. Pénzügyileg rendezett bevételek Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 0 0 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 H. Nem pénzben realizált eredmény Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált eredménye Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 I. Adózás előtti eredmény 0 0 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

8 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 adatok ezer Ftban Tájékoztató adatok Tárgyév A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Ebből: - Munkabérek: Megbízási díjak Tisztelet díjak 0 - Egyéb személyi jellegű kifizetések Járulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Kapott támogatások és bevételek Alaptevékenységre kapott támogatások, e Ft Alaptevékenységre kapott pályázatok: 1. KvVME e Ft 2. KvVMF e Ft 3. KEOP-6.1.0/B e Ft 4. NCA-CIV-08-F e Ft 5. NCA-ORSZ e Ft 6. Visegrádi Alap 368 e Ft Adományok e Ft Tagdíj 17 e Ft Egyéb bevételek 226 e Ft évben kapott támogatások és bevételek összesen: e Ft Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása Alaptevékenységre kapott támogatások, e Ft 8

9 Alaptevékenységre kapott pályázatok: 1. KvVME e Ft 2. KvVMK A e Ft 3. KvVMF e Ft 4. KEOP-6.1.0/B e Ft 5. NCA-CIV-08-F e Ft 6. NCA-ORSZ e Ft 7. NCA-ORSZ e Ft 8. Norvég NCTA-2008-Z e Ft 9. Visegrádi Alap 931 e Ft évben kapott támogatások és bevételek felhasználása : e Ft IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Előző év Tárgy év C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. A cél szerinti juttatások kimutatása Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása Alaptevékenységre kapott támogatások, e Ft Alaptevékenységre kapott pályázatok: 1. KvVME e Ft 2. KvVMK A e Ft 3. KvVMF e Ft 4. KEOP-6.1.0/B e Ft 5. NCA-CIV-08-F e Ft 9

10 6. NCA-ORSZ e Ft 7. NCA-ORSZ e Ft 8. Norvég NCTA-2008-Z e Ft 9. Visegrádi Alap 931 e Ft évben kapott támogatások és bevételek felhasználása : e Ft VI. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Kapott támogatások és bevételek kimutatása Alaptevékenységre kapott pályázatok: 1. KvVME e Ft 2. KvVMF e Ft 3. KEOP-6.1.0/B e Ft 4. NCA-CIV-08-F e Ft 5. NCA-ORSZ e Ft Munkaügyi Központ e Ft évben kapott támogatások és bevételek felhasználása : e Ft VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Vezető tisztségviselők a év folyamán nem részesültek juttatásban. VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2009-ben a Kötháló 17 tagszervezetének (és 2 tagjelölt szervezete) közötti koordinációját három teljes és egy félállású munkatárs segítette. A környezeti tanácsadás szakmai hétterének fejlesztése érdekében korszerűsítettük honlapunkat, intranetes munkaterületet hoztunk létre, kezelhetőbb, tudásbázis alapú honlapot készítettünk. Az eddigiekhez képest jelentősebb pályázati támogatásink révén fejlesztettük távképzési rendszerünket, tapasztalatcseréket 10

11 szerveztünk tanácsadóinknak, akik szakmai továbbképzésen is részt vehettek (3 alkalommal). Utcai kampányaink (140 alkalom) megvalósításához egységes kampányeszközöket hoztunk létre, fejlesztettük a környezetbarát termékek polcát, személyes tanácsadást és ökológiai lábnyomszámítást biztosítottunk az érdeklődők számára. 28 témakörben a szórólapsorozatot jelentetünk meg, helyi zöld kampányainkról kiadványt adtunk ki. Csoporttalálkozók során partnerségi, forrásteremtési, esélyegyenlőségi és önkéntes szervezési terveket, monitori jelentést készíttettünk. Szakértői hálózatunkkal a lakosság konkrét ügyeinek megoldásaihoz nyújtottunk segítséget. Infrastrukturális fejlesztés keretében irodáinkat energiatakarékos laptopokkal, mobil-telefonokkal láttuk el, jogtárhoz jutottak tagszervezeteink, illetve 8 iroda szakkönytárához kapott jelentős anyagi támogatást. Tagszervezeteink 2009-ben elsősorban a KEOP és Norvég Civil Társadalmi Alap támogatásainak köszönhetően több mint 500 ezer embert értek el tanácsadó szolgáltatásukkal. Az utcai kampánynapok, az ökológiai lábnyomszámítás, a szórólapterjesztés és média kampány megsokszorozta irodáink ismertségét. Több levelező listát és munkacsoportot működtetünk különböző szakmai együttműködések erősítése érdekében: zöldek és motorosok, komposztálási, környezetvédelmi eljárások. Munkakapcsolatunk folyamatos a Környezeti Tanácsadók Európai Szövetségével (ECE - Leonardo program). Mindezek ellenére a tagszervezetek a környezeti tanácsadó programjukat csak rendkívüli nehézségek árán tudják fenntartani. A tapasztalatok szerint a nehézségek ellenére a szolgáltatásokat a legtöbb tanácsadó iroda erején felül igyekszik biztosítani. A hírek, lakossági ügyek, segítségkérés-nyújtása rendszeres. A minőségfejlesztési rendszer elvárásainak azonban egy iroda sorozatosan nem tudott megfelelni, emiatt tagsági viszonya megszűnt. Az előző 3 év tapasztalatai alapján átdolgoztuk minőségbiztosítási rendszerünket, melyet negyedévente külső monitor vizsgált, a pozitív és negatív tapasztalatokra egyaránt felhívva a figyelmet. Az elmúlt évben megnehezedett körülmények ellenére is túlnyomórészt kielégítő eredmény született, mely megnyugtató a hálózat fejlődése szempontjából. Budapest, február 15. F. Nagy Zsuzsanna elnök 11

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben