A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon"

Átírás

1 Szent Márton Pályázat Pannonhalma A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon Készítette: Pólik Marcell XII. B

2 Bevezetés Mára elterjedt vélemény lett a társadalomban, hogy a szociális támogatásoknak van egy jelentős negatív hatása. Értem ezalatt azt, hogy sok családban a szociális juttatások összege meghaladja azt az összeget, amit akkor kapnának, ha a képzettségüknek megfelelő munkát végeznék. Így a társadalom nem elhanyagolható részének már nem éri meg dolgozni bejelentett munkahelyen. Megjelent egy réteg, ami a létminimumhoz közel él különböző szociális segélyekből, viszont bejelentett munkahelyen sem tudna több pénzt keresni. Így megnyílik az út a megélhetési bűnözés és a megélhetési gyerekvállalás felé. Ez viszont tovább nehezíti a társadalmi integrációt, növeli az előítéleteket, és így erőteljesen kifelé vezeti ezt a réteget a társadalomból. Így egyértelműnek látszhat a szociális támogatási rendszer hibás volta. Azonban mivel ez az elszegényedett réteg jórészt a cigányságból kerül ki így a szociálpolitikát érdemes a kisebbségi politikával együtt vizsgálni és csak ezen vizsgálat után mondani ítéletet. Valamint hasznos lehet, ha nem csak a mai helyzetet ragadjuk ki, hanem megnézzük azt az utat is, ami oda vezetett, hogy egy ekkora népréteg a társadalom perifériájára kerüljön. A mához vezető út A cigányság alapvetően vándorló életmódot folytató nép, bár ezt a tulajdonságukat, a mindenkori államhatalom letelepítő akciói miatt fokozatosan elvesztették. Nem egyszer fordult elő, hogy a vándorló cigányokat elfogták aztán börtönbe vetették, esetleg munkára kötelezték, végül erőszakkal letelepítették. Ezek eredményeképp a 1900-as évekre és főleg a második világháború utáni időben már csak elvétve találunk vándorló cigány családot. A letelepedett romák főleg falvakban laktak és mezőgazdaságból éltek, valamint a falut látták el kézműves termékekkel. Azok a cigányok, akik még vándoroltak (bár számuk már elhanyagolható volt) szintén kézművességgel foglalkoztak, de portékáikat faluról- falura, városról-városra járva adták el, vagy cserélték számukra szükséges cikkekre. A dualizmusban tömegesen megjelenő iparcikkek már a falvakban is feleslegessé tették a cigány kézművestermékeket. Így a romák jóléti fejlődése és a társadalomba való integrációja visszaesett, nagy részük munkanélküli lett, ami társadalmi konfliktusokhoz vezetett. Hirtelen kereset nélkül maradtak és nagymértékben elszegényedtek. A problémák megoldására a náci megszállást követően a hatóságok a deportálást találták alkalmasnak és így tragikus módon 5-30 ezer magyarországi romát pusztítottak el. A második világháború után a cigányok teljes egészében kimaradtak a földosztásból, pedig a cigányság jelentős hányadának a mezőgazdaság jelentette a megélhetést. A szocializmusban a pártállam kötelességének tartotta a fejlődésben elmaradt csoportok támogatását. Ez azonban azt jelenti, hogy a cigányságot nem ismerte el nemzetiségnek és a cigánykérdést pusztán és kizárólag szociális problémának tekintette. A magánvállalkozást tiltotta és kötelezte a roma lakosságot a szövetkezeti vállalatoknál történő munkavállalásra. Civilizációs körülményeik javulását, munkavállalási és lakásproblémáik megoldását és az analfabetizmus felszámolását ígérte a rendszer a cigányoknak, cserébe viszont ha kimondatlanul is, de nyelvi-, öltözködési- és életformabeli asszimilációt várt. Sokan az ipari központokban kaptak munkát, általában olyat, ami nem igényelt iskolai képzettséget. A férfiak nagy része ingázott lakhelye és munkahelye közt, úgy hogy hétközben a városokban épült munkásszállásokon laktak és csak hétvégente mentek haza ben kezdődött meg a cigánytelepek felszámolása, beillesztésük a közoktatás rendszerébe. Ezeknek az intézkedéseknek látványos eredményei voltak, főleg az általános iskolákban, viszont a középiskolák továbbra is elérhetetlenek voltak a romák számára. Kedvezményes kölcsönt kaptak lakásvásárlásra és sok faluban lehetőségük volt a 2

3 megüresedett házakat elfoglalni. Ez azonban további társadalmi feszültségekhez vezetett. A falvakban ahol cigányok vettek, vagy kaptak lakásokat, az ingatlanok ára leesett, minek hatására az őslakosság kivándorlása megerősödött. Ez végül cigány többségű falvak kialakulásához vezetett. Végeredményben a szocializmus alatt a romák életkörülményeik jelentős mértékben javultak, de a cigányokkal kapcsolatos előítéletek nem csökkentek. A cigány munkaerő alapvetően képzetlen maradt, ami labilissá tette a romák amúgy sem biztos egzisztenciáját. Mindemellett sokat veszítettek értékeikből, mert inkább asszimilálódtak, és nem integrálódtak a társadalomba. A fejlődésben a következő törést a rendszerváltás hozta. Sok állami vállalat, gyár bezárt így rengetegen váltak munkanélkülivé. Mivel a cigány munkavállalók alacsonyan képzettek voltak, így nem tudtak helytállni a rendszerváltás után fellépő versenyben. Mivel újra összeomlott megélhetésük alapja, így megint csak az államra lettek utalva. Továbbra is gondot okoztak a cigánysággal szembeni előítéletek. Létre kellett tehát hozni egy helyesebb kisebbségi politikát valamint szociálpolitikát e probléma rendezésére. Kisebbségi politika a rendszerváltás óta A rendszerváltás után 1993-ban a parlament meghozta a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényét. Ez leszögezi a különböző kisebbségek jogait, úgy egyéni, mint közösségi szinten. A törvényben leszögezik a kisebbségi szervezetek, önkormányzatok, alapítványok számára adható támogatások feltételeit és felhasználási lehetőségeit. Ekkortól a cigányságot is elfogadják kisebbségnek és így a cigánykérdést sem csupán szociális alapon kezelik. Ezen törvények további következménye továbbá, hogy már nem a cigányság asszimilációja a cél, hanem a társadalomba való integrációjuk. Ez egy jelentős előrelépés a rendszerváltással leköszönő rendszer intézkedéseihez képest. A térségben élő romák közül a Magyarországon élők asszimilálódtak a leginkább. Már csak kis részük beszéli a cigány nyelvet. Nagyon sokan már csak magyarul tudnak, esetleg elvétve egyfajta kevert nyelvet. Ez az asszimilációs folyamat mára lelassulóban van, mivel az épülő demokratikus államszervezet már nem akarta teljesen beolvasztani a romákat a társadalomba, hanem másságuk értékeivel integrálni, így a cigányságnak lehetősége lett a saját érdekeit képviselő szervezetek, valamint különböző célokat támogató alapítványok létrehozására. Ez nem csak az önszerveződés lehetőségét adta meg a romáknak, hanem egy értelmiségi réteg kialakulásához is segítséget ad. A tehetséges roma fiatalok sokszor anyagi okok miatt nem juthatnak előre az iskolában, mivel a család nagysága, valamint a szülők munkanélkülisége miatt nekik is korán be kell kapcsolódni a pénzkeresésbe. A diákok támogatása, viszont már nem csak a kisebbségi önkormányzatok feladata, hanem egy határterület az állam szociál- és kisebbségi politikája között. A roma diákok támogatásával dolgozatom későbbi részében fogok foglalkozni. Mai támogatási formák és gyenge pontjaik Mára a szociális támogatási rendszer szerteágazó és inkább a problémák hosszú távú megoldására törekszik, mintsem a tüneti kezelésére. A támogatási formák különbözősége nagyban befolyásolja későbbi hatásukat. A feltételhez nem kötött támogatásoknak, sajnos negatív velejárója, hogy motiválatlanná teszi a segélyezett embert, mondván miért is keressek munkát, ha havonta úgyis kapok pénzt az önkormányzattól. Például. És ezek a támogatások nem csak egy munkaképes réteg motiváltságát veszi el, hanem nagyban növeli a réteg társadalmi kirekesztettségét, megalázottságát valamint nem utolsó sorban a cigánysággal kapcsolatos előítéleteket. Ez a későbbiekben (sajnos ez már ma is tapasztalható) oda vezet, hogy a munkaadók nem szívesen alkalmaznak romákat, vagy csak alacsonyabb fizetéssel és rosszabb munkafeltételekkel. Erre az sem 3

4 megoldás, ha a munkaadóknak különböző engedményeket adunk, amennyiben roma embert foglalkoztat. Ez is feszültségekhez vezet a cigány munkavállaló és a nem cigány munkatársai közt. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról tájékozódtam a cigányságot érintő aktuális támogatási formákról és fejlesztési projektekről. Itt elsősorban a szociális juttatások típusaira voltam kíváncsi. Továbbá az is érdekelt, hogy a támogatási rendszer csak a kívülről tűnik hibásnak vagy a megalkotói is látnak problémás pontokat. Mint már említettem a szociális segélyezési rendszer hibája hogy nem ösztönzi a segélyezettet a munkakeresésre. Ezzel és az ehhez hasonló problémákkal foglalkozott a kormány és az MSZP-frakció ezév júniusában tartott tanácskozásukon. Megoldási javaslataikat három pontban foglalták össze és ez a három pont többékevésbé összevág az általánosan hibásnak vélt területekkel. A segélyezésre fordítható és a közcélú munkavégzésre fordítható állami forrásokat ugyan a kormány összenyitotta, de nem tette érdekeltté az önkormányzatokat abban, hogy ezt a pénzt ne egyszerűen a segélynyújtás útján osszák szét. Az önkormányzatok ellenérdekeltek abban, hogy a támogatást közcélú munka elvégzéséért járó fizetésként adja a rászorultaknak, mivel a munkát meg kell szervezni, felügyelni kell, így több erőfeszítést igényel, mint az egyszerű pénzosztás. A cél, hogy az önkormányzatoknak is érdeke legyen az államtól kapott támogatásokat közcélú munkaért adni. Így sok munkaképes, de jelenleg szociális segélyekből élő ember tudna újra munkába állni és a társadalomban is csökkennének a segélyezettekkel kapcsolatos előítéletek, akik úgymond ingyen kapják a pénzt. Második pontban a fiatal segélyezettek fejlődése érdekében feltételekhez kötnék a nekik adható juttatásokat. Ez a feltétel pedig csak annyi, hogy a segélyezési időszakban a segélyezettnek kötelessége a későbbi foglalkoztatást lehetővé tevő folyamatos képzésben részt venni. Ennek elmulasztása a támogatás megvonását vonná maga után. A harmadik és egyben a motiváltságot szerintem leginkább növelő terv a minimálbér és a maximálisan adható segélyek összegének eltávolítása egymástól. Jelenesetben ez a két összeg nem válik el egymástól élesen, így sokszor nem éri meg a halmozottan hátrányos helyzetű embereknek a munkavállalás. Ezt egyértelműen lehetne orvosolni a két összeg mennyiségének eltávolításával, de csak lassan évek alatt van erre lehetőség. Ugyanígy a munkaképes, de nem dolgozó emberek munkába állítását tűzte ki célul az Út a munkához intézkedéscsomag. Ennek lényege, hogy a 35 év alatti munkaképes, de munkanélküli embereknek kötelezővé teszi valamilyen szakma megszerzését vagy, ha ez még nem történt meg, akkor az általános iskola elvégzését. Ennek hatására jelentősen lecsökken, az aktív korú segélyezettek száma (kb. évi fővel), markánsan különválik a szociális segélyesek, illetve a foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak tábora és nem utolsó sorban a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők relatív foglalkoztatási pozíciója javul. Az intézkedések egy része viszont nem léphet életbe a hatályos törvényi szabályozás módosítása nélkül. A fő cél azonban a jelenleg szociális segélyekből élő, de munkaképes réteg nagymértékű foglalkoztatottsága. Cigány munkanélküliség Miért is olyan nagy mértékű a cigányság körében a munkanélküliség? A hatalmas cigány munkanélküliséget részben a romák képzetlensége okozza. Erre persze megoldást jelenthet, legalábbis látszólag, különböző tanfolyamok indítása, ami egy-egy keresettebb szakmát próbál elsajátíttatni a munkanélküli emberekkel így adva kezükbe munkát. A valóság azonban az, hogy ezen tanfolyamok nagy része nem a tudás valóságos átadására törekszik, hanem egy látszólag kölcsönösen előnyös együttműködésre az oktatást vállaló cég és az oktatott között. Ugyanis, ha a munkavállaló, esetünkben roma ember nem végzi el a tanfolyamot akkor megvonható tőle a munkanélküli segély és ez neki rossz. Másrészről pedig a munkaügyi hivatal csak a jelenlévők alapján fizet az oktató cégnek így ő is rosszul jár. Ebből sajnos egy olyan helyzet alakul ki, amikor az oktató és a diák együtt játsszák ki a harmadik felet, azt, aki az egészet finanszírozza. Mindez végső soron az oktatott, vagyis a már amúgy is hátrányos helyzetű roma munkavállaló kárára 4

5 történik és nem utolsó sorban az államéra. Ugyanis az oktató a siker érdekében a követelményszintet leviszi, így a diákok papírt kapnak az állítólagos képzettségükről, az oktató cég pedig megkapja az oktatásért járó pénzt. Viszont, amikor az ilyen módon képesítést szerző munkavállaló munkába áll, hamar kiderül, hogy nincs valóságos tudás a bizonyítvány mögött. Végeredményben a munkáltató hamar el fogja bocsátani az alkalmazottat, mert nem éri meg neki olyan munkaerő foglalkoztatása, ami nem tud eredményes munkát végezni. Így újra a munkanélküliség köszönt a dolgozóra és újra az államnak kell róla gondoskodnia munkanélküli segély formájában. Csak az oktató cég járt jól... Egy másik súlyos előítélethez is vezethetnek az ilyen tanfolyamok. A munkáltató a második ilyen módon képzett románál, nagy eséllyel fogja ezt a képzetlenséget bélyegként az egész cigányságra nyomni és a jövőben nem vagy csak kis eséllyel fog romát alkalmazni, mondván, hogy a cigány úgy sem ért semmihez. Pedig csak a roma ember volt felelős azért, mert nem sajátította el a tananyagot? Aligha. Roma oktatás Sajnos a roma-oktatás nem csak a felnőttképzés szintjén rossz. Ugyanezek a problémák fordulnak elő már az általános iskolákban is. Az oktatási intézmények plusz támogatást kapnak a hátrányos helyzetű gyerekek után, akiknek sajnos a nagy része roma. Különös helyzet állt ezzel elő, mert az iskoláknak nem érdeke a gyerekek fejlesztése, megfelelő szinten való oktatása, mivel akkor elkerülnének az adott intézményből, és nem járna már rá a megemelt fejkvóta. Így nem ritkán teljesen elhanyagolják a cigánygyerekek oktatását, viselkedési problémákat, valamint szocializációs problémáikat is helytelenül kezelik. Ennek eredménye, hogy sok cigánygyerek előbb csak sorozatos évismétlésekre majd az iskolából való teljes kimaradásra kényszerül. Ritka eset, hogy a tanítók vagy később a tanárok megfelelően kezelik az esetleg kiemelkedően tehetséges gyerekeket. Ha ez megtörténik, akkor is sokszor gátat szab a gyermek fejlődésének a család rossz anyagi helyzete, valamint a többségi társadalom felől érkező előítéletek. Manapság már szép számmal találhatunk roma egyetemistákat, főiskolásokat. Számuk ugyan nem éri el arányaiban a többségi társadalomban tapasztalható értékeket, de már így is megjelent egy jelentősebb roma értelmiségi réteg. A cigány fiatalok általában az egyetemet csak sok áldozat árán tudják elvégezni, mivel sokuk családja nem tudja anyagilag támogatni tanulmányaikat. Ebben több alapítvány próbál nekik segíteni, de sajnos csak szűkös forrásokból tudnak gazdálkodni. Ilyen alapítvány a Romaversitas is. Az alapítványról és az ottani munkájáról kérdeztem Ürmös Bernadettet. Betti 2000-ben érettségizett a budapesti Szent Margit Gimnáziumban, majd 2005-ben diplomázott Károli Gáspár Református Egyetemen mint pszichológus től 2007-ig volt a Romaversitas munkatársa. Jelenleg Londonban él és dolgozik. Légy szíves mesélj a Romaversitasról! A Romaversitast 1996-ban alapították, amikor is Horváth Aladár és Kóczé Angéla egy konferencia okán arról beszélgettek, hogy valahonnan a cigány fiatalokat össze kéne gyűjteni és azokat, akik egyetemre járnak együtt kéne oktatni. Mert az derült ki hogy vannak roma értelmiségiek mint olyanok, -nagyon kevesen az országban akkor még- de nincs egy olyan szervezet ami összefogná és oktatná őket, illetve segítené őket az identitásukban, illetve annak megtartásában, vagy egyáltalán az erről való gondolkozásban. Így aztán szerveztek néhány nyári egyetemet -egészen pontosan kettőt, '96-tól '98-ig - ahol felmérték, hogy egyáltalán van e rá igény, hogy néz ez ki, milyenek ezek a fiatalok és úgy tűnt, hogy abszolút nagyon lelkesen ezek a fiatalok jönnének, ha lenne hova. És nyilván vannak problémáik is amivel jó lenne foglalkozni. Akkor '98-ban meghirdették az első felvételit, -akkor még a Dob utcában volt az iroda- és az elsődleges cél az volt, 5

6 hogy a magyarországi egyetemen tanuló roma fiatalokból középosztályt alakítsanak és minél több fiatalt tudjanak a felsőoktatásban megtartani. Így '98-ban elindult egy kis csapat. Ez előtt még volt a szépművészeti múzeumban egy jótékonysági est, ahova mindenféle képzőművészt, művészembert, közéleti személyiséget elhívtak és az este bevételét a Romaversitas működésére ajánlották fel. Annyit kell még tudni ezekről a kezdeti időkről, hogy akkor a Romaversitas még a Roma Polgárjogi Alapítvány (későbbiekben RPA) gyermekeként működött. Horváth Aladár, aki a rendszerváltás után konkrétan meg is jelent a magyar politikában, ő alapította ezt a helyet, ahol a romák jogaival, jogi tanácsadásával foglalkoztak. És mivel ő találta ki Angélával ezt az egészet ezért a Romaversitas is egy ilyen mellékintézményeként jött létre az RPA -nak. Aztán ahogy az évek alatt megerősödött a Romaversitas úgy tudta a saját függetlenségét kivívni. Most már 10 év eltelt és egy önálló intézmény lett. Nyilván ugyanabban az udvarban van mint a Roma Polgárjog Alapítvány, de mind szerkezetét, mind vezetését, mind anyagi fedezetét tekintve ez egy teljesen önálló alapítvány. Pontosan mik voltak és mik jelenleg az alapítvány céljai? Ha a többségi társadalomhoz hasonlítjuk a romák jelenlétét a felsőoktatásban, akkor iszonyú különbségeket látunk. Mostanra sajnos ez a helyzet meg még inkább változott, mert olyan mértékben felhígult a felsőoktatás, hogy a felvételizők 98%-át felvették, ami szerintem nem normális. Na de nem volt mindig így és akkor, amikor a többségi társadalom 50 %-a bekerült a felsőoktatásba akkor a roma fiatalok közt ez az arány 0.1% volt, tehát tulajdonképpen elhanyagolható. Akkor az volt a cél, hogy támogatást szerezzünk a diákok ösztöndíjára, segítsünk mindenféle kiadásukban az egyetemen. Illetve ez csak az anyagi része a támogatásoknak. A másik, ami fontosabb egy tanulmányi-mentális támogatás, ami azt jelenti, hogy mivel a diákok jó része nem jön középosztálybeli családból, ezért a középosztálybeli minták érthetően hiányoznak. Az hogy az értelmiségi lét mit rejt magában és mit jelent tulajdonképpen egyetemre járni, és hogy kell ott beosztani az időt és egyáltalán ez mire jó, és hogyan változtatja meg az ember életét ezek nyilván nem kerültek átbeszélésre, mert nem volt kivel. És nyilván a család semmilyen módon nem tudta támogatni a fiatalokat. Nem akadályozták azt hogy tanuljanak, de igazából számottevő segítséget és a kérdésekre választ nem tudtak adni. Éppen ezért a Romaversitasban szabad egyetemek működtek és működnek a mai napig, ahol a diákok találkozhatnak egymással szemináriumok keretében, ahol egyrészt tanulnak, ami fontos. Tanulnak a saját kultúrájukról, a saját történelmükről, tanulnak idegen nyelvet, számítástechnikai ismereteket. Másrészt találkoznak a kortársaikkal és sorstársaikkal is egyben, ami egy óriási lehetőség, mert megoszthatják a problémáikat. Hiszen általában, ha egy egyetemen is tanulnak, kicsi az esély rá hogy találkoznak, mert nincsenek túl sokan. A kezdeti időkben végképp nem voltak, mostanra már jóval nagyobb számban vesznek részt a felsőoktatásban. Mivel találkozni tudtak, tudták egymást erősíteni meg segíteni abban, hogy a problémák nem egyediek, a másik is ugyanonnan jön, vagy ugyanolyan problémákkal küzd. Mindezek mellet volt és van egy harmadik része a támogatásnak, ami egy lelki-mentális támogatás. Nem minden cigány fiatal de a nagy részük, amikor bekerül a felsőoktatásba, akkor ott találja magát egy szakadékban, mert a családjától már elvált és már tulajdonképpen nem tartozik oda, mivel egyetemen tanul, viszont az egyetemen lévő társaság sem biztos, hogy befogadja. Egyrészt mivel tudjuk, hogy az előítéletek nagyon erősek ma Magyarországon. Másrészt kicsit olyan furabogárként szagolgatják őket, a pozitív diszkrimináció alkalmazása után pedig egyszerűen azt mondták rájuk, hogy nem idevalók, mivel alacsonyabb ponthatárral is bekerülhettek. Ezeket a nehézségeket valahogyan meg kell oldani, az egyetemen benn kell maradni, tanulni kell ahhoz hogy az ember lediplomázhasson. Amit a Romaversitas próbált, az egyfajta letisztítása a helyzetnek, tehát az egész folyamatnak az átbeszélése velük, hogy tudják, hogy az, ami történik az nem is egy nagyon ijesztő és megoldhatatlan valami, hanem ez történik és meg lehet oldani. El lehet magyarázni a diáktársaknak, hogy ők honnan jönnek, meg lehet próbálni a szülőkkel valamiféle egyensúlyt fenntartani, persze nagyon nehéz. De nyilván a legfontosabb hogy ők maguk a saját lelki békéjüket 6

7 megtalálják, hiszen ezek a lelki nyavalyák, nagyon sok esetben betegségekké formálódtak és a betegségek megakadályozták őket abban, hogy az egyetemen sikeresen teljesítsenek. Nagyjából ez a három komponense van a támogatásoknak. Milyen anyagi forrásokkal rendelkezik az alapítvány? A rendszerváltás után Soros György rengeteg pénzt adott konkrétan a cigány oktatásra. A Soros Alapítvány volt ennek a vezetője, vagy úgymond az attribútuma. Ez tartott is egy darabig és nagyon jó programokat szerveztek. Majd aztán különböző okok miatt Soros György elkezdte kivonni a pénzét Magyarországról és ennek következtében sok alapítvány sajnos pénz nélkül maradt. Valamilyen módon ebben a hibában van a Romaversitas is napjainkban. A Soros Alapítvány utódintézményeként létrejött Open Society Institute (a későbbiekben OSI) hosszú évekig a Romaversitas költségvetésének felét adta és a másik felét pedig ilyen-olyan pályázatokból össze lehetett kapargatni. Na most ez megváltozott 2005-ben, amikor egy másik intézmény jött létre a Roma Education Fund (Roma Oktatási Alap, későbbiekben REF) ami mai napig létezik. Ez arra hivatott, hogy átvéve az OSI -tól az oktatási feladatokat, Közép-Kelet-Európában összefogja a roma oktatással foglalkozó civil szervezeteket, és azok támogatásáról gondoskodjon, már EU-s forrásokat is elérhetővé téve. Sajnos a Romaversitas is át lett passzolva ennek a REF nevű intézménynek, ami elég gyorsan súlyos támogatás megvonást eredményezett. Ennek köszönhetően nagyon komoly anyagi nehézségekkel küzd az alapítvány. Jelenleg működik az alapítvány, harminc és negyven körül van a diákok száma. Nyolcvan volt az előző tanévben, de mivel nem volt támogatás így meg kellett felezni a diákok létszámát. Hogyan kerültél kapcsolatba a Romaversitassal és hogyan lettél munkatársa? Én is egy cigánylány vagyok és az első kapcsolatom akkor volt ezzel, amikor elkezdtem egyetemre járni ben érettségiztem, akkor rögtön felvetettek és akkor jelentkeztem mint ösztöndíjas től 2004-ig voltam diák ben az akkori oktatásszervező kisbabát várt és ezért megkérdezte tőlem, hogy nem akarom-e ezt csinálni én meg mondtam, hogy de igen. És aztán 2004 novemberében kezdtem el dolgozni az alapítványnál, akkor én végzős voltam az egyetemen és egészen 2007 szeptemberéig voltam ott, mert 2007 novemberében elköltöztem Londonba. Akkor a munkaköröd oktatásszervező volt? Igen. Pontosan mi volt a feladatod ebben a munkakörben? Amikor én csináltam ezt a munkát, akkor az intézményt két igazgató vezette. Egy programigazgató, aki támogatásért, arculatért volt felelős, illetve egy oktatási igazgató, aki mindenért ami az oktatással kapcsolatos. Tulajdonképpen én az oktatási igazgató alatt voltam és mindent előkészítettem és vele együtt kitaláltam, ami a diákok oktatásáról szólt. Azt kell elképzelni, hogy amikor nyáron terveztük a jövő évi tantervet, hogy milyen szemináriumok, milyen tanárok legyenek akkor ezt ketten próbáltuk formálni. Kérdőíveket csináltunk a gyerekeknek, azt kitöltettük velük, így megtudtuk, hogy ők mit szeretnének. Utána átgondoltuk, hogy mi az, amit még mi szeretnénk ebbe belerakni és ebből a kettőből lett meg következő tanév. Listaszerűen azt tudom neked mondani, hogy a tanév letisztázása, ennek teljes körű adminisztratív lefedése volt a feladatom 7

8 és emellett mivel én pszichológusként diplomáztam, szerveztem a gyerekeknek egy önismereti csoportot is, ami leginkább az identitásvállalás, az ezzel való együttélés mindennapjaival foglalkozott. Ennek tréningnek Közös út volt a neve, ami arra utalt, hogy ebben az identitásvállalásban és keresésben mindannyian egyfelé haladunk, megtalálni az egészséges egyensúlyt önmagunkban. Az, hogy játékosan rajzokkal, meditációval, pszichodramatikus játékokkal próbálunk különböző helyzetekben ránézni erre, rengeteget tud abban segíteni, hogy a hétköznapok gördülékenyen menjenek és, hogy sikerüljön azzal a szorongással valamit kezdeni, amit időnként a kisebbségi lét vállalása okoz az előítéletek kapcsán. Mindezek mellett a szabadegyetemek, gólyatáborok megszervezése, levelezés, telefonos kapcsolat. Tehát egyrészt egy adminisztrációs, másrészről pedig egy mentális támogatás a gyermekek részére. Milyen visszajelzéseket kaptatok az alapítvány működéséről? Ez nagyon vegyes. Nyilván a diákok szerették. Sokan számoltak be olyan élményekről, amik kvázi megváltoztatták az életüket. Változások indultak el, egyszerűen attól, hogy egymással beszélgettek, egymással lehettek, hogy nem egy ilyen izolált szigeten való Robinsonként küzdöttek az életükben, hanem barátokra találtak, akik ugyanúgy cigányok és adott esetben családjaik is hasonló helyzetben vannak. Másrészről azt a tudást, amit ők kvázi ingyen a támogatásoknak köszönhetően, de nyilván a saját munkájuk befektetésével megkaphattak, azért pedig nem győznek eléggé hálásak lenni. Hiszen megtanulhattak angolul ingyen, a Shell-nek köszönhetően az utolsó évben, amikor dolgoztam az összes diáknak tudtunk adni egy laptopot. Nyilván nem a legújabbakat, de azért ez egy óriási dolog volt, mert sokuknak, sőt a többségüknek esélye sem volt arra, hogy saját számítógépe legyen. Mivel a Shellnél volt egy arculatváltás, sok gépet leselejteztek, de olyanokat amik tökéletesen működtek, ezért kaptunk 80 darab számítógépet. Ezek olyan segítségek nekik amik óriásiak, amikhez ők egyébként nem nagyon tudnak hozzájutni. A külső visszhangok nagyon sokfélék. Nyilván voltak és vannak kritikák, tehát ilyen teoretikus kérdések, hogy akkor mi lenne jó a cigányoknak a felsőoktatásban. Ez a kérdés talán az, ami a legtöbb vitát szokta kiváltani, hogy mi a cigány értelmiség feladata ma Magyarországon. Ebben a Romaversitas mindig azon az állásponton volt, hogy az elsődleges cél az, hogy a szakmájához értő, angolul beszélő, értelmiségi embereket képezzünk, akik cigányok. A második cél az, hogy olyan értelmiségi legyen, -hiszen az értelmiség feladata bármely etnikumból is származik az a társadalom problémáiról való gondolkozást magában rejti- és ha kedvet érez ehhez és elég energiát, akkor méltó módon nyúljon vissza, vagy szálljon be olyan kezdeményezésekbe, amik segíthetnek a következő generációnak. Vagy egyszerűen a saját létével és azzal, hogy ő dolgozik valahol és vállalja a cigányságát és beszélget erről, és nem kell titkolnia, ezzel már tulajdonképpen értelmiségi szerepet tölt be. Ennek a kérdésnek kapcsán sokan szokták mondani, hogy ezeknek a gyerekeknek harcolni kéne és mindannyiuknak cigány szervezetnél kellene dolgoznia, hogy segítsék a többieket. Mi a Romaversitasnál ettől tartózkodtunk, mert azt gondolom, hogy úgy ahogy a többségi társadalom egyáltalán nem minden tagja azért küzd, hogy Magyarország gazdasági helyzete javuljon, ez ugyanígy van a cigány fiatalokkal is. Attól, hogy cigány és egyetemre jár, nem elvárható tőle, hogy neki meg kelljen oldania szociálpolitikai kérdéseket. Szóval általában ez volt a nagy kérdés, hogy akkor mi mit csinálunk, egyébként pedig szerették az emberek, már ha ismerték egyáltalán azt, hogy a Romaversitas mit csinál. Inkább azt mondanám, hogy nagyon sokan nem is tudtak és nem is tudnak a létezéséről. Ami megint csak előítéleteket gyárt, merthogy az RTL klubon sem a Romaversitasról vetítenek filmet, pedig lehetne, mert van szobrász, orvos, mérnök, jogász stb., de nem a fiatalok vannak az RTL klubon este 8-tól, hanem a telepen élő cigányok, akik megint valamit csináltak. 8

9 Az ösztöndíjak összegének megállapításáról kérdeznék. Mindenkinek egyénileg számolta ki az alapítvány az ösztöndíjat, a tanulmányi átlag, esetleg a szociális háttér alapján, vagy egységes ösztöndíjat kapott mindenki? Ez úgy nézett ki, hogy a felvételi után, akik felvételt nyertek azokkal kötöttünk egy tanulmányi szerződést minden tanév elején. A tanulmányi szerződés a 4 egészes átlaghoz és a Romaversitas által kötelességként elvárt feladatok teljesítéséhez kötötte a havi Ft-os ösztöndíj kifizetését. Ha ezek nem teljesültek, akkor vagy ösztöndíjcsökkentés, vagy súlyos esetben ösztöndíjmegvonás történt. Ez szerintem nagyon fontos, mert úgy lehet minőségi programot csinálni, ha vannak határok, meg szankciók, hiszen attól válik valami értékké, hogy megdolgozunk érte. Az egyéni elbírálás alatt voltak helyzetek, amikben ahogyan tudtunk próbáltunk a diákoknak segíteni, de ez nem jelentett plusz anyagi juttatást. De mondjuk, ha aludni kellet valahol a diáknak, például Budapestre kellet vidékről felutaznia, mert egy hozzátartozója kórházba került és nem tudta volna kifizetni a legolcsóbb szállást sem akkor mondjuk segítettünk abban, hogy egy ismerős, egy barát néhány napra magához vegye a fiatalt, amíg ő meg tudja látogatni a rokonát. Ha ez a szabadegyetemre esett, akkor itt volt egyéni elbírálás. Mivel ezeken a szemináriumokon egész évben 80%-os részvétel volt kötelező, tehát az előadások 80%-kán kellett részt venni ahhoz, hogy kipipálható legyen. Így azt mondtuk, hogy addig a határig menj és látogasd a nagynénit. A szemináriumokon általános az, hogy az alapítvány segítségével diplomázott fiatal jön vissza a többieket oktatni? Erre azért nehéz egy picit válaszolni, mert volt és talán van is sajnos egyfajta nyomás középiskolás cigány fiatalokon, ami pedig az, hogy ha te cigány fiatal vagy és egyetemre akarsz menni, akkor néhány pedagógus egyértelműnek tartja azt, hogy te szociális területre menj. Mert te mint cigány -bocsánat, de ezt így szokták mondani- majd segítesz a fajtádon. És akkor ezek a gyerekek elhiszik és elmennek tulajdonképpen úgy, hogy alig tudnak valamit erről az egészről, hogy mit csinál egy szociális munkás, de ő majd segít a cigányokon és akkor elmegy szociális munkásnak. És nyilván jönnek a Romaversitasba, felvételiznek, látod, hogy okosak, meg értelmesek, nem biztos, hogy a legjobb szakon tanulnak, sőt, de nyilván mivel fiatal meg tehetség, hát karoljuk fel és segítsünk neki, vagy segítsünk abban, hogy ha még nem olyan késő, akkor szakot váltson. Éppen ezért, mivel nagyon sok a szocio- a felvételizők között ezért nehéz is nagyon sok mást választani, aki aztán később akár tanítani tud, de akadnak ilyenek is. Nem mondanám, hogy ez ritka, mint a fehér holló, mert vannak néhányan. Két régebbi diák szervezett filmklubot, tanéveken keresztül a Romaversitasnak, jelenleg is egy-két diák tanít szombatonként, tehát visszajárnak. Idén a mentori program is elindult, régi Romaversitasos diákok mentorálnak mostani diákokat, és amiben tudnak segítenek nekik. Általános-e az, hogy a volt ösztöndíjasok diploma után visszatérnek az alapítványhoz dolgozni? Mivel idén beindult a mentori program, ezért sokkal aktívabb lett a kapcsolat a volt diákokkal. Mert jönnek mentornak. Ezt megelőzően sok programban benne voltak mint szervező, ötletadó, kollégiumi tanácstag, de mivel kéthetente jönnek a diákok szombaton, akkor nagyon sűrű a programjuk így nem tudták egymást megismerni. Nehéz volt ez, mert akik lediplomáztak ugyanúgy küzdöttek a diplomás munkanélküliséggel mint a nem cigányok, próbáltak megélni, munkát találni, talpra állni. Nem maradt sok idejük arra, hogy régebbi kapcsolatokat ápoljanak. Továbbá a Romaversitas nem rendelkezik olyan forrásokkal, ami lehetővé tenné, hogy sűrűbben szervezzünk egy hétvégét, ahova el tudunk menni a diákokkal és a volt diákokkal, hogy megismerjük egymást, vagy, hogy foglalkoztassunk volt diákokat. Nagyon sok ötlet volt erre, hiszen a volt diák a legjobb 9

10 anyag, mert ismeri belülről a rendszert. De sajnos nem tudunk nekik fizetést adni, tehát csak az önkéntes munkára számíthatunk. Most először a mentor programban van arra lehetőség, hogy kaphatnak egy tényleg minimális összeget a munkájukért. Végül, látsz reményt arra, hogy újra növelni tudják a tanulók számát? Őszinte leszek, én azt gondolom, hogy ez most reménytelen egy darabig. Én nagyon szerettem ezt a munkát és nagyon jó viszonyt ápolok a volt kollégáimmal, találkoztam a gyerekekkel, amikor itthon voltam fél éve. És egyáltalán elég jól követem azt, hogy mi történik velük. Súlyosan szenvednek. Sajnos olyan Uniós források, amik számukra elérhetőek lennének, olyanok nincsenek. Egyetemeket támogat az Unió, de olyanra, hogy roma diákok és felsőoktatás, nincs lehívható forrás. Vagy olyan van, ami olyan plusz feladatokat ró az alapítványra, amit egyszerűen munkatárs hiány miatt nem tudna ellátni. Értsd ezt úgy, hogy mondjuk adnak valamiféle támogatást, de ezért azt kérik, hogy egy két hetes konferenciát kell leszervezni, öt ország résztvevőivel. Ami nagyon jó ötlet, félre ne érts, csak nincs aki csinálja. Én értem az Uniót, hogy ezzel a tapasztalatcserét és egyéb ehhez hasonló dolgot akar ezzel elősegíteni, de a magyar viszonyok között, ahol három teljes állásban dolgozó alkalmazott viszi az alapítványt, ott egyszerűen képtelenség ezt megtenni. A norvég alap van még, mint új civil erőforrás. Egy rettenetesen bonyolult pályázat, amire a lányok azt mondták az alapítványnál, hogy most egyszerűsítették a többedik körben, de sajnos onnan mindig kidobódik a Romaversitas. Valamekkora támogatást kapott a civil alap részére, a norvég civil alap támogatásból, de ez sajnos nem segít a nagy gondon. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lesz igazából, tehát ez egyáltalán nem látszik most. Ott van a legnagyobb baj, amit mondtam az elején is, hogy az OSI után, REF átvéve ezeket a roma oktatási ügyeket, valamiért megvonta a támogatásokat és ezek nem igazán nyerhetők vissza és itt aztán meg is állt az út, mert nincs hova pályázni. Sajnos a multinacionális cégek nem szerződnek velünk és nem mondják azt, hogy rendben akkor én kitanítok kvázi magamnak három gazdasági szakembert és akkor ők aláírnak egy szerződést, hogy utána cserébe dolgoznak nekem három évet. Azt gondolnád, hogy ez egy jó üzlet, mert befektet a diákba addig amíg tanuló és kitaníttatja, mindenféle tréningekre küldi és fizeti neki ezt és utána a diák dolgozik neki kvázi ledolgozza. De ez valamiért nem sikerült. Jelenleg ez a helyzet és szerintem egy ideig nem fog javulni. Köszönöm szépen! Összegzés Mint ahogy, láthatjuk, nem általában a szociális támogatások okoznak problémákat, hanem azok a támogatások, amik nem kötődnek feltételekhez. Feltételek nélkül el sem várhatjuk, hogy az általunk kívánt irányba mozduljanak a problémák. De az sem mindegy, hogy ezek a feltételek milyen természetűek. Ha állami támogatásokról van szó, akkor a feltételeknek nem csak olyannak kell lennie, hogy azoknak betartása esetén, az adott esetben munkanélküli munkát találjon, vagy olyan tudást szerezzen, amivel munkában tud maradni. Van még egy legalább ilyen fontosságú része, ha a cigányság támogatását nézzük. Nem szabad, hogy a feltételek a cigányok asszimilációjához vezessenek. A feltételeknek a romák integrációját kell nagymértékben elősegíteni. Az asszimiláció csak látszólagos eredmény hozhat. Az asszimilálódott romák elveszíthetik nyelvüket, történelmi értékeiket, így kiszakadnak a cigányságból, ugyanakkor az előítéletek miatt a többségi társadalomhoz sem biztosan tudnak csatlakozni. Így két réteg között ragadhatnak, aminek csak rossz következményei lehetnek. Ezzel szemben az integráció a cigányokat másságuk gazdagságával és értékeik megtartásával illeszti bele a társadalomba. Ezzel elősegíti az előítéletek csökkenését, így növelheti a cigány munkavállalók vagy egyetemisták létszámát. Ezzel pedig 10

11 fokozatosan segíti a cigányság főbb problémáinak megszűnését. A feltételek helyes meghozásán túl azok ellenőrzésére is nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. A munkaügyi központok által szervezett tanfolyamok rendszerén is változtatni kell. A képzés ideje alatt folyamatosan ellenőrizni kell úgy az oktatás színvonalát, mint a diákok tudását. Az oktatási cégeket abban kell érdekeltté tenni, hogy használható tudást adjanak a romák kezébe. Erre egy módszer lenne, ha csak azok után fizetne a munkaügyi hivatal az oktató cégnek, akik a tanfolyam elvégzése után munkába állnak és még fél év múlva is munkában vannak. Természetesen ez lassítaná a kifizetéseket, de legalább az oktatás megfelelő színvonalú lenne. Egy másik fontos lépésnek kell lennie, hogy a fiatal munkaképes romákat motiválják a munkavállalásra és ne szociális segélyt kapjanak, kvázi ingyen, hanem segítséget a munkavállaláshoz. A cél az lenne, hogy konkrétan szociális segélyt csak a munkaképtelen rászorultak kapjanak, a többiek pedig vagy foglalkoztatási támogatást, aminek fejében például tanulniuk kell. Fontos lenne még továbbá, hogy ez a két kategória élesen elváljon egymástól. Az általános iskoláknál is azt kellene elérni, hogy a cigány fiatalok segítése és fejlesztése legyen a céljuk és nem az iskolában marasztalása évismétlésekkel, a megemelt iskolatámogatási pénzekért. Sok cigány gyereket azért küldenek kisegítő iskolába, mert szocializációs problémáikat rosszul ismerik fel a pedagógusok és értelmi fogyatékosságként azonosítják. Véleményem szerint, a cigány értelmiségi réteg kialakulását nem a felsőoktatási felvételinél felhasználható pluszpontok adásával lehetne előremozdítani, mert ez később az egyetemen vagy főiskolán feszültségekhez és még több előítélet kialakulásához vezethet. Sokkal inkább az egyetemre bejutott cigány fiatalokat kellene hatékonyan támogatni, úgy anyagilag, mint mentálisan. Így lenne arra esély, hogy a cigány fiatalok megítélése az egyetemeken pozitív irányba változzon és az egyetem elvégzése után ténylegesen értelmiségi roma fiatalokat kapjunk. Ilyen támogatást ad a roma fiataloknak a Romaversitas alapítvány is, ésszerű feltételekkel és programmal. Egy lehetőség lenne a roma egyetemisták támogatására az ilyen és ehhez hasonló alapítványok támogatása. A cigányság rossz helyzetén mindenképp egy értelmiségi középréteg kialakulása javíthatna, de ahogy a riportalanyom is mondta nem feltétlen közvetlen harccal és a cigány szervezeteknél dolgozva. Egyszerűen csak értelmiségi életet élve cigányként, beszélni a problémákról és így mutatva példát a jövő cigány fiatalságának. Így érhetjük el, hogy a roma diákok előtt valós példaképek álljanak, akik ma is vannak, de sajnos nem túl sokan. Ehhez természetesen a többségi társadalomnak is legalább akkorát kell lépni, mint a cigányságnak, és segíteni próbálkozásaikat, alapítványaikat, mert csak így enyhülhetnek, majd szűnhetnek meg a cigánysággal kapcsolatos előítéletek, amik jelenleg annyira távol tartják egymástól a többségi társadalom és a cigányság tagjait. 11

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA

I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA 1. SZOCIOLÓGIAI-DEMOGRÁFIAI ADATOK A Forrásközpont honlapján közzétett kérdőívünkre 21 fő válaszolt. Válaszadóink többsége nő (81%), férjezett/nős (62%), Budapesten,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Újabb esély a roma egyetemistáknak December 06.

Újabb esély a roma egyetemistáknak December 06. Újabb esély a roma egyetemistáknak 2009. December 06. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Romaversitas Alapítvány a tehetséges és szorgalmas roma fiatalok támogatója. A 2009/10-es tanévben

Részletesebben

Lázár Tibor, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatója

Lázár Tibor, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatója VALÓSÁG 279 2005-től az Oktatási Minisztérium ismét igen jelentős változtatást vezet be a közoktatásba, nevezetesen a kétszintű érettségit, amely nemcsak a középfokú oktatást zárja le, hanem a felsőfokú

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 ROMA ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Gólyatábor kérdőív kiértékelés ELTE TTK HÖK

Gólyatábor kérdőív kiértékelés ELTE TTK HÖK Gólyatábor kérdőív kiértékelés ELTE TTK HÖK Az ELTE TTK HÖK gondozásában (mint a táborhoz kapcsolódó szervezési feladatok, mind a tábort alkotó programelemek közbeszerzési eljárással való megrendelői)

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Visszajelző kérdőív. KÉPZÉS IDEJE 2014. március 27 május 9. NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/3. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. május 9.

Visszajelző kérdőív. KÉPZÉS IDEJE 2014. március 27 május 9. NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/3. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. május 9. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. március

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. március 22-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Mit ér a diploma, ha magyar?

Mit ér a diploma, ha magyar? 3. szint Április Mit ér a diploma, ha magyar? Az Unióban automatikusan elfogadják majd a magyar oktatást A diploma annyit ér, amennyiért beváltható. Mondjuk fizetésre. Nagy kérdés, hogy a magyar diplomák

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

INTERJÚ WALZ JÁNOSNÉVAL, A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVAL

INTERJÚ WALZ JÁNOSNÉVAL, A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVAL INTERJÚ WALZ JÁNOSNÉVAL, A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVAL L. I.: Mióta vezeted az intézetet? W. J.: Egy éve kaptam a megbízást, de már 90-től itt dolgozom munkatársként. Eredetileg magyar-orosz-ének

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás Szakmai életutam Bevezető és bemutatkozás Nehezen írok magamról. (Az a nemzedék vagyok, aki még ezt nem tanulta.) Ezért jó, hogy portfólióm elején megtalálható az önéletrajzom, mely kiindulópontja lehet

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Bevezető gondolatok 1. Túlzott központosítás

Bevezető gondolatok 1. Túlzott központosítás A Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestülete egyetért a miskolci Herman Ottó Gimnázium és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium második levelével. Ezért az ő szövegüket megismételni nem akarjuk, de fő pontjaikat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon Л DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYZETE MAGYARORSZÁGON Kiss Mónika A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon A digitális egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló állami programok (2003-2005) Digitális

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN KÓDSZÁM: ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0115 1. A Mohácsi Járás A Mohácsi Járás települései földrajzilag egymással

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Főiskolai Kar Minőségirányítási Tanszék TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A KOLLÉGIUMI BERUHÁZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VISSZAMÉRÉSE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben