A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon"

Átírás

1 Szent Márton Pályázat Pannonhalma A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon Készítette: Pólik Marcell XII. B

2 Bevezetés Mára elterjedt vélemény lett a társadalomban, hogy a szociális támogatásoknak van egy jelentős negatív hatása. Értem ezalatt azt, hogy sok családban a szociális juttatások összege meghaladja azt az összeget, amit akkor kapnának, ha a képzettségüknek megfelelő munkát végeznék. Így a társadalom nem elhanyagolható részének már nem éri meg dolgozni bejelentett munkahelyen. Megjelent egy réteg, ami a létminimumhoz közel él különböző szociális segélyekből, viszont bejelentett munkahelyen sem tudna több pénzt keresni. Így megnyílik az út a megélhetési bűnözés és a megélhetési gyerekvállalás felé. Ez viszont tovább nehezíti a társadalmi integrációt, növeli az előítéleteket, és így erőteljesen kifelé vezeti ezt a réteget a társadalomból. Így egyértelműnek látszhat a szociális támogatási rendszer hibás volta. Azonban mivel ez az elszegényedett réteg jórészt a cigányságból kerül ki így a szociálpolitikát érdemes a kisebbségi politikával együtt vizsgálni és csak ezen vizsgálat után mondani ítéletet. Valamint hasznos lehet, ha nem csak a mai helyzetet ragadjuk ki, hanem megnézzük azt az utat is, ami oda vezetett, hogy egy ekkora népréteg a társadalom perifériájára kerüljön. A mához vezető út A cigányság alapvetően vándorló életmódot folytató nép, bár ezt a tulajdonságukat, a mindenkori államhatalom letelepítő akciói miatt fokozatosan elvesztették. Nem egyszer fordult elő, hogy a vándorló cigányokat elfogták aztán börtönbe vetették, esetleg munkára kötelezték, végül erőszakkal letelepítették. Ezek eredményeképp a 1900-as évekre és főleg a második világháború utáni időben már csak elvétve találunk vándorló cigány családot. A letelepedett romák főleg falvakban laktak és mezőgazdaságból éltek, valamint a falut látták el kézműves termékekkel. Azok a cigányok, akik még vándoroltak (bár számuk már elhanyagolható volt) szintén kézművességgel foglalkoztak, de portékáikat faluról- falura, városról-városra járva adták el, vagy cserélték számukra szükséges cikkekre. A dualizmusban tömegesen megjelenő iparcikkek már a falvakban is feleslegessé tették a cigány kézművestermékeket. Így a romák jóléti fejlődése és a társadalomba való integrációja visszaesett, nagy részük munkanélküli lett, ami társadalmi konfliktusokhoz vezetett. Hirtelen kereset nélkül maradtak és nagymértékben elszegényedtek. A problémák megoldására a náci megszállást követően a hatóságok a deportálást találták alkalmasnak és így tragikus módon 5-30 ezer magyarországi romát pusztítottak el. A második világháború után a cigányok teljes egészében kimaradtak a földosztásból, pedig a cigányság jelentős hányadának a mezőgazdaság jelentette a megélhetést. A szocializmusban a pártállam kötelességének tartotta a fejlődésben elmaradt csoportok támogatását. Ez azonban azt jelenti, hogy a cigányságot nem ismerte el nemzetiségnek és a cigánykérdést pusztán és kizárólag szociális problémának tekintette. A magánvállalkozást tiltotta és kötelezte a roma lakosságot a szövetkezeti vállalatoknál történő munkavállalásra. Civilizációs körülményeik javulását, munkavállalási és lakásproblémáik megoldását és az analfabetizmus felszámolását ígérte a rendszer a cigányoknak, cserébe viszont ha kimondatlanul is, de nyelvi-, öltözködési- és életformabeli asszimilációt várt. Sokan az ipari központokban kaptak munkát, általában olyat, ami nem igényelt iskolai képzettséget. A férfiak nagy része ingázott lakhelye és munkahelye közt, úgy hogy hétközben a városokban épült munkásszállásokon laktak és csak hétvégente mentek haza ben kezdődött meg a cigánytelepek felszámolása, beillesztésük a közoktatás rendszerébe. Ezeknek az intézkedéseknek látványos eredményei voltak, főleg az általános iskolákban, viszont a középiskolák továbbra is elérhetetlenek voltak a romák számára. Kedvezményes kölcsönt kaptak lakásvásárlásra és sok faluban lehetőségük volt a 2

3 megüresedett házakat elfoglalni. Ez azonban további társadalmi feszültségekhez vezetett. A falvakban ahol cigányok vettek, vagy kaptak lakásokat, az ingatlanok ára leesett, minek hatására az őslakosság kivándorlása megerősödött. Ez végül cigány többségű falvak kialakulásához vezetett. Végeredményben a szocializmus alatt a romák életkörülményeik jelentős mértékben javultak, de a cigányokkal kapcsolatos előítéletek nem csökkentek. A cigány munkaerő alapvetően képzetlen maradt, ami labilissá tette a romák amúgy sem biztos egzisztenciáját. Mindemellett sokat veszítettek értékeikből, mert inkább asszimilálódtak, és nem integrálódtak a társadalomba. A fejlődésben a következő törést a rendszerváltás hozta. Sok állami vállalat, gyár bezárt így rengetegen váltak munkanélkülivé. Mivel a cigány munkavállalók alacsonyan képzettek voltak, így nem tudtak helytállni a rendszerváltás után fellépő versenyben. Mivel újra összeomlott megélhetésük alapja, így megint csak az államra lettek utalva. Továbbra is gondot okoztak a cigánysággal szembeni előítéletek. Létre kellett tehát hozni egy helyesebb kisebbségi politikát valamint szociálpolitikát e probléma rendezésére. Kisebbségi politika a rendszerváltás óta A rendszerváltás után 1993-ban a parlament meghozta a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényét. Ez leszögezi a különböző kisebbségek jogait, úgy egyéni, mint közösségi szinten. A törvényben leszögezik a kisebbségi szervezetek, önkormányzatok, alapítványok számára adható támogatások feltételeit és felhasználási lehetőségeit. Ekkortól a cigányságot is elfogadják kisebbségnek és így a cigánykérdést sem csupán szociális alapon kezelik. Ezen törvények további következménye továbbá, hogy már nem a cigányság asszimilációja a cél, hanem a társadalomba való integrációjuk. Ez egy jelentős előrelépés a rendszerváltással leköszönő rendszer intézkedéseihez képest. A térségben élő romák közül a Magyarországon élők asszimilálódtak a leginkább. Már csak kis részük beszéli a cigány nyelvet. Nagyon sokan már csak magyarul tudnak, esetleg elvétve egyfajta kevert nyelvet. Ez az asszimilációs folyamat mára lelassulóban van, mivel az épülő demokratikus államszervezet már nem akarta teljesen beolvasztani a romákat a társadalomba, hanem másságuk értékeivel integrálni, így a cigányságnak lehetősége lett a saját érdekeit képviselő szervezetek, valamint különböző célokat támogató alapítványok létrehozására. Ez nem csak az önszerveződés lehetőségét adta meg a romáknak, hanem egy értelmiségi réteg kialakulásához is segítséget ad. A tehetséges roma fiatalok sokszor anyagi okok miatt nem juthatnak előre az iskolában, mivel a család nagysága, valamint a szülők munkanélkülisége miatt nekik is korán be kell kapcsolódni a pénzkeresésbe. A diákok támogatása, viszont már nem csak a kisebbségi önkormányzatok feladata, hanem egy határterület az állam szociál- és kisebbségi politikája között. A roma diákok támogatásával dolgozatom későbbi részében fogok foglalkozni. Mai támogatási formák és gyenge pontjaik Mára a szociális támogatási rendszer szerteágazó és inkább a problémák hosszú távú megoldására törekszik, mintsem a tüneti kezelésére. A támogatási formák különbözősége nagyban befolyásolja későbbi hatásukat. A feltételhez nem kötött támogatásoknak, sajnos negatív velejárója, hogy motiválatlanná teszi a segélyezett embert, mondván miért is keressek munkát, ha havonta úgyis kapok pénzt az önkormányzattól. Például. És ezek a támogatások nem csak egy munkaképes réteg motiváltságát veszi el, hanem nagyban növeli a réteg társadalmi kirekesztettségét, megalázottságát valamint nem utolsó sorban a cigánysággal kapcsolatos előítéleteket. Ez a későbbiekben (sajnos ez már ma is tapasztalható) oda vezet, hogy a munkaadók nem szívesen alkalmaznak romákat, vagy csak alacsonyabb fizetéssel és rosszabb munkafeltételekkel. Erre az sem 3

4 megoldás, ha a munkaadóknak különböző engedményeket adunk, amennyiben roma embert foglalkoztat. Ez is feszültségekhez vezet a cigány munkavállaló és a nem cigány munkatársai közt. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról tájékozódtam a cigányságot érintő aktuális támogatási formákról és fejlesztési projektekről. Itt elsősorban a szociális juttatások típusaira voltam kíváncsi. Továbbá az is érdekelt, hogy a támogatási rendszer csak a kívülről tűnik hibásnak vagy a megalkotói is látnak problémás pontokat. Mint már említettem a szociális segélyezési rendszer hibája hogy nem ösztönzi a segélyezettet a munkakeresésre. Ezzel és az ehhez hasonló problémákkal foglalkozott a kormány és az MSZP-frakció ezév júniusában tartott tanácskozásukon. Megoldási javaslataikat három pontban foglalták össze és ez a három pont többékevésbé összevág az általánosan hibásnak vélt területekkel. A segélyezésre fordítható és a közcélú munkavégzésre fordítható állami forrásokat ugyan a kormány összenyitotta, de nem tette érdekeltté az önkormányzatokat abban, hogy ezt a pénzt ne egyszerűen a segélynyújtás útján osszák szét. Az önkormányzatok ellenérdekeltek abban, hogy a támogatást közcélú munka elvégzéséért járó fizetésként adja a rászorultaknak, mivel a munkát meg kell szervezni, felügyelni kell, így több erőfeszítést igényel, mint az egyszerű pénzosztás. A cél, hogy az önkormányzatoknak is érdeke legyen az államtól kapott támogatásokat közcélú munkaért adni. Így sok munkaképes, de jelenleg szociális segélyekből élő ember tudna újra munkába állni és a társadalomban is csökkennének a segélyezettekkel kapcsolatos előítéletek, akik úgymond ingyen kapják a pénzt. Második pontban a fiatal segélyezettek fejlődése érdekében feltételekhez kötnék a nekik adható juttatásokat. Ez a feltétel pedig csak annyi, hogy a segélyezési időszakban a segélyezettnek kötelessége a későbbi foglalkoztatást lehetővé tevő folyamatos képzésben részt venni. Ennek elmulasztása a támogatás megvonását vonná maga után. A harmadik és egyben a motiváltságot szerintem leginkább növelő terv a minimálbér és a maximálisan adható segélyek összegének eltávolítása egymástól. Jelenesetben ez a két összeg nem válik el egymástól élesen, így sokszor nem éri meg a halmozottan hátrányos helyzetű embereknek a munkavállalás. Ezt egyértelműen lehetne orvosolni a két összeg mennyiségének eltávolításával, de csak lassan évek alatt van erre lehetőség. Ugyanígy a munkaképes, de nem dolgozó emberek munkába állítását tűzte ki célul az Út a munkához intézkedéscsomag. Ennek lényege, hogy a 35 év alatti munkaképes, de munkanélküli embereknek kötelezővé teszi valamilyen szakma megszerzését vagy, ha ez még nem történt meg, akkor az általános iskola elvégzését. Ennek hatására jelentősen lecsökken, az aktív korú segélyezettek száma (kb. évi fővel), markánsan különválik a szociális segélyesek, illetve a foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak tábora és nem utolsó sorban a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők relatív foglalkoztatási pozíciója javul. Az intézkedések egy része viszont nem léphet életbe a hatályos törvényi szabályozás módosítása nélkül. A fő cél azonban a jelenleg szociális segélyekből élő, de munkaképes réteg nagymértékű foglalkoztatottsága. Cigány munkanélküliség Miért is olyan nagy mértékű a cigányság körében a munkanélküliség? A hatalmas cigány munkanélküliséget részben a romák képzetlensége okozza. Erre persze megoldást jelenthet, legalábbis látszólag, különböző tanfolyamok indítása, ami egy-egy keresettebb szakmát próbál elsajátíttatni a munkanélküli emberekkel így adva kezükbe munkát. A valóság azonban az, hogy ezen tanfolyamok nagy része nem a tudás valóságos átadására törekszik, hanem egy látszólag kölcsönösen előnyös együttműködésre az oktatást vállaló cég és az oktatott között. Ugyanis, ha a munkavállaló, esetünkben roma ember nem végzi el a tanfolyamot akkor megvonható tőle a munkanélküli segély és ez neki rossz. Másrészről pedig a munkaügyi hivatal csak a jelenlévők alapján fizet az oktató cégnek így ő is rosszul jár. Ebből sajnos egy olyan helyzet alakul ki, amikor az oktató és a diák együtt játsszák ki a harmadik felet, azt, aki az egészet finanszírozza. Mindez végső soron az oktatott, vagyis a már amúgy is hátrányos helyzetű roma munkavállaló kárára 4

5 történik és nem utolsó sorban az államéra. Ugyanis az oktató a siker érdekében a követelményszintet leviszi, így a diákok papírt kapnak az állítólagos képzettségükről, az oktató cég pedig megkapja az oktatásért járó pénzt. Viszont, amikor az ilyen módon képesítést szerző munkavállaló munkába áll, hamar kiderül, hogy nincs valóságos tudás a bizonyítvány mögött. Végeredményben a munkáltató hamar el fogja bocsátani az alkalmazottat, mert nem éri meg neki olyan munkaerő foglalkoztatása, ami nem tud eredményes munkát végezni. Így újra a munkanélküliség köszönt a dolgozóra és újra az államnak kell róla gondoskodnia munkanélküli segély formájában. Csak az oktató cég járt jól... Egy másik súlyos előítélethez is vezethetnek az ilyen tanfolyamok. A munkáltató a második ilyen módon képzett románál, nagy eséllyel fogja ezt a képzetlenséget bélyegként az egész cigányságra nyomni és a jövőben nem vagy csak kis eséllyel fog romát alkalmazni, mondván, hogy a cigány úgy sem ért semmihez. Pedig csak a roma ember volt felelős azért, mert nem sajátította el a tananyagot? Aligha. Roma oktatás Sajnos a roma-oktatás nem csak a felnőttképzés szintjén rossz. Ugyanezek a problémák fordulnak elő már az általános iskolákban is. Az oktatási intézmények plusz támogatást kapnak a hátrányos helyzetű gyerekek után, akiknek sajnos a nagy része roma. Különös helyzet állt ezzel elő, mert az iskoláknak nem érdeke a gyerekek fejlesztése, megfelelő szinten való oktatása, mivel akkor elkerülnének az adott intézményből, és nem járna már rá a megemelt fejkvóta. Így nem ritkán teljesen elhanyagolják a cigánygyerekek oktatását, viselkedési problémákat, valamint szocializációs problémáikat is helytelenül kezelik. Ennek eredménye, hogy sok cigánygyerek előbb csak sorozatos évismétlésekre majd az iskolából való teljes kimaradásra kényszerül. Ritka eset, hogy a tanítók vagy később a tanárok megfelelően kezelik az esetleg kiemelkedően tehetséges gyerekeket. Ha ez megtörténik, akkor is sokszor gátat szab a gyermek fejlődésének a család rossz anyagi helyzete, valamint a többségi társadalom felől érkező előítéletek. Manapság már szép számmal találhatunk roma egyetemistákat, főiskolásokat. Számuk ugyan nem éri el arányaiban a többségi társadalomban tapasztalható értékeket, de már így is megjelent egy jelentősebb roma értelmiségi réteg. A cigány fiatalok általában az egyetemet csak sok áldozat árán tudják elvégezni, mivel sokuk családja nem tudja anyagilag támogatni tanulmányaikat. Ebben több alapítvány próbál nekik segíteni, de sajnos csak szűkös forrásokból tudnak gazdálkodni. Ilyen alapítvány a Romaversitas is. Az alapítványról és az ottani munkájáról kérdeztem Ürmös Bernadettet. Betti 2000-ben érettségizett a budapesti Szent Margit Gimnáziumban, majd 2005-ben diplomázott Károli Gáspár Református Egyetemen mint pszichológus től 2007-ig volt a Romaversitas munkatársa. Jelenleg Londonban él és dolgozik. Légy szíves mesélj a Romaversitasról! A Romaversitast 1996-ban alapították, amikor is Horváth Aladár és Kóczé Angéla egy konferencia okán arról beszélgettek, hogy valahonnan a cigány fiatalokat össze kéne gyűjteni és azokat, akik egyetemre járnak együtt kéne oktatni. Mert az derült ki hogy vannak roma értelmiségiek mint olyanok, -nagyon kevesen az országban akkor még- de nincs egy olyan szervezet ami összefogná és oktatná őket, illetve segítené őket az identitásukban, illetve annak megtartásában, vagy egyáltalán az erről való gondolkozásban. Így aztán szerveztek néhány nyári egyetemet -egészen pontosan kettőt, '96-tól '98-ig - ahol felmérték, hogy egyáltalán van e rá igény, hogy néz ez ki, milyenek ezek a fiatalok és úgy tűnt, hogy abszolút nagyon lelkesen ezek a fiatalok jönnének, ha lenne hova. És nyilván vannak problémáik is amivel jó lenne foglalkozni. Akkor '98-ban meghirdették az első felvételit, -akkor még a Dob utcában volt az iroda- és az elsődleges cél az volt, 5

6 hogy a magyarországi egyetemen tanuló roma fiatalokból középosztályt alakítsanak és minél több fiatalt tudjanak a felsőoktatásban megtartani. Így '98-ban elindult egy kis csapat. Ez előtt még volt a szépművészeti múzeumban egy jótékonysági est, ahova mindenféle képzőművészt, művészembert, közéleti személyiséget elhívtak és az este bevételét a Romaversitas működésére ajánlották fel. Annyit kell még tudni ezekről a kezdeti időkről, hogy akkor a Romaversitas még a Roma Polgárjogi Alapítvány (későbbiekben RPA) gyermekeként működött. Horváth Aladár, aki a rendszerváltás után konkrétan meg is jelent a magyar politikában, ő alapította ezt a helyet, ahol a romák jogaival, jogi tanácsadásával foglalkoztak. És mivel ő találta ki Angélával ezt az egészet ezért a Romaversitas is egy ilyen mellékintézményeként jött létre az RPA -nak. Aztán ahogy az évek alatt megerősödött a Romaversitas úgy tudta a saját függetlenségét kivívni. Most már 10 év eltelt és egy önálló intézmény lett. Nyilván ugyanabban az udvarban van mint a Roma Polgárjog Alapítvány, de mind szerkezetét, mind vezetését, mind anyagi fedezetét tekintve ez egy teljesen önálló alapítvány. Pontosan mik voltak és mik jelenleg az alapítvány céljai? Ha a többségi társadalomhoz hasonlítjuk a romák jelenlétét a felsőoktatásban, akkor iszonyú különbségeket látunk. Mostanra sajnos ez a helyzet meg még inkább változott, mert olyan mértékben felhígult a felsőoktatás, hogy a felvételizők 98%-át felvették, ami szerintem nem normális. Na de nem volt mindig így és akkor, amikor a többségi társadalom 50 %-a bekerült a felsőoktatásba akkor a roma fiatalok közt ez az arány 0.1% volt, tehát tulajdonképpen elhanyagolható. Akkor az volt a cél, hogy támogatást szerezzünk a diákok ösztöndíjára, segítsünk mindenféle kiadásukban az egyetemen. Illetve ez csak az anyagi része a támogatásoknak. A másik, ami fontosabb egy tanulmányi-mentális támogatás, ami azt jelenti, hogy mivel a diákok jó része nem jön középosztálybeli családból, ezért a középosztálybeli minták érthetően hiányoznak. Az hogy az értelmiségi lét mit rejt magában és mit jelent tulajdonképpen egyetemre járni, és hogy kell ott beosztani az időt és egyáltalán ez mire jó, és hogyan változtatja meg az ember életét ezek nyilván nem kerültek átbeszélésre, mert nem volt kivel. És nyilván a család semmilyen módon nem tudta támogatni a fiatalokat. Nem akadályozták azt hogy tanuljanak, de igazából számottevő segítséget és a kérdésekre választ nem tudtak adni. Éppen ezért a Romaversitasban szabad egyetemek működtek és működnek a mai napig, ahol a diákok találkozhatnak egymással szemináriumok keretében, ahol egyrészt tanulnak, ami fontos. Tanulnak a saját kultúrájukról, a saját történelmükről, tanulnak idegen nyelvet, számítástechnikai ismereteket. Másrészt találkoznak a kortársaikkal és sorstársaikkal is egyben, ami egy óriási lehetőség, mert megoszthatják a problémáikat. Hiszen általában, ha egy egyetemen is tanulnak, kicsi az esély rá hogy találkoznak, mert nincsenek túl sokan. A kezdeti időkben végképp nem voltak, mostanra már jóval nagyobb számban vesznek részt a felsőoktatásban. Mivel találkozni tudtak, tudták egymást erősíteni meg segíteni abban, hogy a problémák nem egyediek, a másik is ugyanonnan jön, vagy ugyanolyan problémákkal küzd. Mindezek mellet volt és van egy harmadik része a támogatásnak, ami egy lelki-mentális támogatás. Nem minden cigány fiatal de a nagy részük, amikor bekerül a felsőoktatásba, akkor ott találja magát egy szakadékban, mert a családjától már elvált és már tulajdonképpen nem tartozik oda, mivel egyetemen tanul, viszont az egyetemen lévő társaság sem biztos, hogy befogadja. Egyrészt mivel tudjuk, hogy az előítéletek nagyon erősek ma Magyarországon. Másrészt kicsit olyan furabogárként szagolgatják őket, a pozitív diszkrimináció alkalmazása után pedig egyszerűen azt mondták rájuk, hogy nem idevalók, mivel alacsonyabb ponthatárral is bekerülhettek. Ezeket a nehézségeket valahogyan meg kell oldani, az egyetemen benn kell maradni, tanulni kell ahhoz hogy az ember lediplomázhasson. Amit a Romaversitas próbált, az egyfajta letisztítása a helyzetnek, tehát az egész folyamatnak az átbeszélése velük, hogy tudják, hogy az, ami történik az nem is egy nagyon ijesztő és megoldhatatlan valami, hanem ez történik és meg lehet oldani. El lehet magyarázni a diáktársaknak, hogy ők honnan jönnek, meg lehet próbálni a szülőkkel valamiféle egyensúlyt fenntartani, persze nagyon nehéz. De nyilván a legfontosabb hogy ők maguk a saját lelki békéjüket 6

7 megtalálják, hiszen ezek a lelki nyavalyák, nagyon sok esetben betegségekké formálódtak és a betegségek megakadályozták őket abban, hogy az egyetemen sikeresen teljesítsenek. Nagyjából ez a három komponense van a támogatásoknak. Milyen anyagi forrásokkal rendelkezik az alapítvány? A rendszerváltás után Soros György rengeteg pénzt adott konkrétan a cigány oktatásra. A Soros Alapítvány volt ennek a vezetője, vagy úgymond az attribútuma. Ez tartott is egy darabig és nagyon jó programokat szerveztek. Majd aztán különböző okok miatt Soros György elkezdte kivonni a pénzét Magyarországról és ennek következtében sok alapítvány sajnos pénz nélkül maradt. Valamilyen módon ebben a hibában van a Romaversitas is napjainkban. A Soros Alapítvány utódintézményeként létrejött Open Society Institute (a későbbiekben OSI) hosszú évekig a Romaversitas költségvetésének felét adta és a másik felét pedig ilyen-olyan pályázatokból össze lehetett kapargatni. Na most ez megváltozott 2005-ben, amikor egy másik intézmény jött létre a Roma Education Fund (Roma Oktatási Alap, későbbiekben REF) ami mai napig létezik. Ez arra hivatott, hogy átvéve az OSI -tól az oktatási feladatokat, Közép-Kelet-Európában összefogja a roma oktatással foglalkozó civil szervezeteket, és azok támogatásáról gondoskodjon, már EU-s forrásokat is elérhetővé téve. Sajnos a Romaversitas is át lett passzolva ennek a REF nevű intézménynek, ami elég gyorsan súlyos támogatás megvonást eredményezett. Ennek köszönhetően nagyon komoly anyagi nehézségekkel küzd az alapítvány. Jelenleg működik az alapítvány, harminc és negyven körül van a diákok száma. Nyolcvan volt az előző tanévben, de mivel nem volt támogatás így meg kellett felezni a diákok létszámát. Hogyan kerültél kapcsolatba a Romaversitassal és hogyan lettél munkatársa? Én is egy cigánylány vagyok és az első kapcsolatom akkor volt ezzel, amikor elkezdtem egyetemre járni ben érettségiztem, akkor rögtön felvetettek és akkor jelentkeztem mint ösztöndíjas től 2004-ig voltam diák ben az akkori oktatásszervező kisbabát várt és ezért megkérdezte tőlem, hogy nem akarom-e ezt csinálni én meg mondtam, hogy de igen. És aztán 2004 novemberében kezdtem el dolgozni az alapítványnál, akkor én végzős voltam az egyetemen és egészen 2007 szeptemberéig voltam ott, mert 2007 novemberében elköltöztem Londonba. Akkor a munkaköröd oktatásszervező volt? Igen. Pontosan mi volt a feladatod ebben a munkakörben? Amikor én csináltam ezt a munkát, akkor az intézményt két igazgató vezette. Egy programigazgató, aki támogatásért, arculatért volt felelős, illetve egy oktatási igazgató, aki mindenért ami az oktatással kapcsolatos. Tulajdonképpen én az oktatási igazgató alatt voltam és mindent előkészítettem és vele együtt kitaláltam, ami a diákok oktatásáról szólt. Azt kell elképzelni, hogy amikor nyáron terveztük a jövő évi tantervet, hogy milyen szemináriumok, milyen tanárok legyenek akkor ezt ketten próbáltuk formálni. Kérdőíveket csináltunk a gyerekeknek, azt kitöltettük velük, így megtudtuk, hogy ők mit szeretnének. Utána átgondoltuk, hogy mi az, amit még mi szeretnénk ebbe belerakni és ebből a kettőből lett meg következő tanév. Listaszerűen azt tudom neked mondani, hogy a tanév letisztázása, ennek teljes körű adminisztratív lefedése volt a feladatom 7

8 és emellett mivel én pszichológusként diplomáztam, szerveztem a gyerekeknek egy önismereti csoportot is, ami leginkább az identitásvállalás, az ezzel való együttélés mindennapjaival foglalkozott. Ennek tréningnek Közös út volt a neve, ami arra utalt, hogy ebben az identitásvállalásban és keresésben mindannyian egyfelé haladunk, megtalálni az egészséges egyensúlyt önmagunkban. Az, hogy játékosan rajzokkal, meditációval, pszichodramatikus játékokkal próbálunk különböző helyzetekben ránézni erre, rengeteget tud abban segíteni, hogy a hétköznapok gördülékenyen menjenek és, hogy sikerüljön azzal a szorongással valamit kezdeni, amit időnként a kisebbségi lét vállalása okoz az előítéletek kapcsán. Mindezek mellett a szabadegyetemek, gólyatáborok megszervezése, levelezés, telefonos kapcsolat. Tehát egyrészt egy adminisztrációs, másrészről pedig egy mentális támogatás a gyermekek részére. Milyen visszajelzéseket kaptatok az alapítvány működéséről? Ez nagyon vegyes. Nyilván a diákok szerették. Sokan számoltak be olyan élményekről, amik kvázi megváltoztatták az életüket. Változások indultak el, egyszerűen attól, hogy egymással beszélgettek, egymással lehettek, hogy nem egy ilyen izolált szigeten való Robinsonként küzdöttek az életükben, hanem barátokra találtak, akik ugyanúgy cigányok és adott esetben családjaik is hasonló helyzetben vannak. Másrészről azt a tudást, amit ők kvázi ingyen a támogatásoknak köszönhetően, de nyilván a saját munkájuk befektetésével megkaphattak, azért pedig nem győznek eléggé hálásak lenni. Hiszen megtanulhattak angolul ingyen, a Shell-nek köszönhetően az utolsó évben, amikor dolgoztam az összes diáknak tudtunk adni egy laptopot. Nyilván nem a legújabbakat, de azért ez egy óriási dolog volt, mert sokuknak, sőt a többségüknek esélye sem volt arra, hogy saját számítógépe legyen. Mivel a Shellnél volt egy arculatváltás, sok gépet leselejteztek, de olyanokat amik tökéletesen működtek, ezért kaptunk 80 darab számítógépet. Ezek olyan segítségek nekik amik óriásiak, amikhez ők egyébként nem nagyon tudnak hozzájutni. A külső visszhangok nagyon sokfélék. Nyilván voltak és vannak kritikák, tehát ilyen teoretikus kérdések, hogy akkor mi lenne jó a cigányoknak a felsőoktatásban. Ez a kérdés talán az, ami a legtöbb vitát szokta kiváltani, hogy mi a cigány értelmiség feladata ma Magyarországon. Ebben a Romaversitas mindig azon az állásponton volt, hogy az elsődleges cél az, hogy a szakmájához értő, angolul beszélő, értelmiségi embereket képezzünk, akik cigányok. A második cél az, hogy olyan értelmiségi legyen, -hiszen az értelmiség feladata bármely etnikumból is származik az a társadalom problémáiról való gondolkozást magában rejti- és ha kedvet érez ehhez és elég energiát, akkor méltó módon nyúljon vissza, vagy szálljon be olyan kezdeményezésekbe, amik segíthetnek a következő generációnak. Vagy egyszerűen a saját létével és azzal, hogy ő dolgozik valahol és vállalja a cigányságát és beszélget erről, és nem kell titkolnia, ezzel már tulajdonképpen értelmiségi szerepet tölt be. Ennek a kérdésnek kapcsán sokan szokták mondani, hogy ezeknek a gyerekeknek harcolni kéne és mindannyiuknak cigány szervezetnél kellene dolgoznia, hogy segítsék a többieket. Mi a Romaversitasnál ettől tartózkodtunk, mert azt gondolom, hogy úgy ahogy a többségi társadalom egyáltalán nem minden tagja azért küzd, hogy Magyarország gazdasági helyzete javuljon, ez ugyanígy van a cigány fiatalokkal is. Attól, hogy cigány és egyetemre jár, nem elvárható tőle, hogy neki meg kelljen oldania szociálpolitikai kérdéseket. Szóval általában ez volt a nagy kérdés, hogy akkor mi mit csinálunk, egyébként pedig szerették az emberek, már ha ismerték egyáltalán azt, hogy a Romaversitas mit csinál. Inkább azt mondanám, hogy nagyon sokan nem is tudtak és nem is tudnak a létezéséről. Ami megint csak előítéleteket gyárt, merthogy az RTL klubon sem a Romaversitasról vetítenek filmet, pedig lehetne, mert van szobrász, orvos, mérnök, jogász stb., de nem a fiatalok vannak az RTL klubon este 8-tól, hanem a telepen élő cigányok, akik megint valamit csináltak. 8

9 Az ösztöndíjak összegének megállapításáról kérdeznék. Mindenkinek egyénileg számolta ki az alapítvány az ösztöndíjat, a tanulmányi átlag, esetleg a szociális háttér alapján, vagy egységes ösztöndíjat kapott mindenki? Ez úgy nézett ki, hogy a felvételi után, akik felvételt nyertek azokkal kötöttünk egy tanulmányi szerződést minden tanév elején. A tanulmányi szerződés a 4 egészes átlaghoz és a Romaversitas által kötelességként elvárt feladatok teljesítéséhez kötötte a havi Ft-os ösztöndíj kifizetését. Ha ezek nem teljesültek, akkor vagy ösztöndíjcsökkentés, vagy súlyos esetben ösztöndíjmegvonás történt. Ez szerintem nagyon fontos, mert úgy lehet minőségi programot csinálni, ha vannak határok, meg szankciók, hiszen attól válik valami értékké, hogy megdolgozunk érte. Az egyéni elbírálás alatt voltak helyzetek, amikben ahogyan tudtunk próbáltunk a diákoknak segíteni, de ez nem jelentett plusz anyagi juttatást. De mondjuk, ha aludni kellet valahol a diáknak, például Budapestre kellet vidékről felutaznia, mert egy hozzátartozója kórházba került és nem tudta volna kifizetni a legolcsóbb szállást sem akkor mondjuk segítettünk abban, hogy egy ismerős, egy barát néhány napra magához vegye a fiatalt, amíg ő meg tudja látogatni a rokonát. Ha ez a szabadegyetemre esett, akkor itt volt egyéni elbírálás. Mivel ezeken a szemináriumokon egész évben 80%-os részvétel volt kötelező, tehát az előadások 80%-kán kellett részt venni ahhoz, hogy kipipálható legyen. Így azt mondtuk, hogy addig a határig menj és látogasd a nagynénit. A szemináriumokon általános az, hogy az alapítvány segítségével diplomázott fiatal jön vissza a többieket oktatni? Erre azért nehéz egy picit válaszolni, mert volt és talán van is sajnos egyfajta nyomás középiskolás cigány fiatalokon, ami pedig az, hogy ha te cigány fiatal vagy és egyetemre akarsz menni, akkor néhány pedagógus egyértelműnek tartja azt, hogy te szociális területre menj. Mert te mint cigány -bocsánat, de ezt így szokták mondani- majd segítesz a fajtádon. És akkor ezek a gyerekek elhiszik és elmennek tulajdonképpen úgy, hogy alig tudnak valamit erről az egészről, hogy mit csinál egy szociális munkás, de ő majd segít a cigányokon és akkor elmegy szociális munkásnak. És nyilván jönnek a Romaversitasba, felvételiznek, látod, hogy okosak, meg értelmesek, nem biztos, hogy a legjobb szakon tanulnak, sőt, de nyilván mivel fiatal meg tehetség, hát karoljuk fel és segítsünk neki, vagy segítsünk abban, hogy ha még nem olyan késő, akkor szakot váltson. Éppen ezért, mivel nagyon sok a szocio- a felvételizők között ezért nehéz is nagyon sok mást választani, aki aztán később akár tanítani tud, de akadnak ilyenek is. Nem mondanám, hogy ez ritka, mint a fehér holló, mert vannak néhányan. Két régebbi diák szervezett filmklubot, tanéveken keresztül a Romaversitasnak, jelenleg is egy-két diák tanít szombatonként, tehát visszajárnak. Idén a mentori program is elindult, régi Romaversitasos diákok mentorálnak mostani diákokat, és amiben tudnak segítenek nekik. Általános-e az, hogy a volt ösztöndíjasok diploma után visszatérnek az alapítványhoz dolgozni? Mivel idén beindult a mentori program, ezért sokkal aktívabb lett a kapcsolat a volt diákokkal. Mert jönnek mentornak. Ezt megelőzően sok programban benne voltak mint szervező, ötletadó, kollégiumi tanácstag, de mivel kéthetente jönnek a diákok szombaton, akkor nagyon sűrű a programjuk így nem tudták egymást megismerni. Nehéz volt ez, mert akik lediplomáztak ugyanúgy küzdöttek a diplomás munkanélküliséggel mint a nem cigányok, próbáltak megélni, munkát találni, talpra állni. Nem maradt sok idejük arra, hogy régebbi kapcsolatokat ápoljanak. Továbbá a Romaversitas nem rendelkezik olyan forrásokkal, ami lehetővé tenné, hogy sűrűbben szervezzünk egy hétvégét, ahova el tudunk menni a diákokkal és a volt diákokkal, hogy megismerjük egymást, vagy, hogy foglalkoztassunk volt diákokat. Nagyon sok ötlet volt erre, hiszen a volt diák a legjobb 9

10 anyag, mert ismeri belülről a rendszert. De sajnos nem tudunk nekik fizetést adni, tehát csak az önkéntes munkára számíthatunk. Most először a mentor programban van arra lehetőség, hogy kaphatnak egy tényleg minimális összeget a munkájukért. Végül, látsz reményt arra, hogy újra növelni tudják a tanulók számát? Őszinte leszek, én azt gondolom, hogy ez most reménytelen egy darabig. Én nagyon szerettem ezt a munkát és nagyon jó viszonyt ápolok a volt kollégáimmal, találkoztam a gyerekekkel, amikor itthon voltam fél éve. És egyáltalán elég jól követem azt, hogy mi történik velük. Súlyosan szenvednek. Sajnos olyan Uniós források, amik számukra elérhetőek lennének, olyanok nincsenek. Egyetemeket támogat az Unió, de olyanra, hogy roma diákok és felsőoktatás, nincs lehívható forrás. Vagy olyan van, ami olyan plusz feladatokat ró az alapítványra, amit egyszerűen munkatárs hiány miatt nem tudna ellátni. Értsd ezt úgy, hogy mondjuk adnak valamiféle támogatást, de ezért azt kérik, hogy egy két hetes konferenciát kell leszervezni, öt ország résztvevőivel. Ami nagyon jó ötlet, félre ne érts, csak nincs aki csinálja. Én értem az Uniót, hogy ezzel a tapasztalatcserét és egyéb ehhez hasonló dolgot akar ezzel elősegíteni, de a magyar viszonyok között, ahol három teljes állásban dolgozó alkalmazott viszi az alapítványt, ott egyszerűen képtelenség ezt megtenni. A norvég alap van még, mint új civil erőforrás. Egy rettenetesen bonyolult pályázat, amire a lányok azt mondták az alapítványnál, hogy most egyszerűsítették a többedik körben, de sajnos onnan mindig kidobódik a Romaversitas. Valamekkora támogatást kapott a civil alap részére, a norvég civil alap támogatásból, de ez sajnos nem segít a nagy gondon. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lesz igazából, tehát ez egyáltalán nem látszik most. Ott van a legnagyobb baj, amit mondtam az elején is, hogy az OSI után, REF átvéve ezeket a roma oktatási ügyeket, valamiért megvonta a támogatásokat és ezek nem igazán nyerhetők vissza és itt aztán meg is állt az út, mert nincs hova pályázni. Sajnos a multinacionális cégek nem szerződnek velünk és nem mondják azt, hogy rendben akkor én kitanítok kvázi magamnak három gazdasági szakembert és akkor ők aláírnak egy szerződést, hogy utána cserébe dolgoznak nekem három évet. Azt gondolnád, hogy ez egy jó üzlet, mert befektet a diákba addig amíg tanuló és kitaníttatja, mindenféle tréningekre küldi és fizeti neki ezt és utána a diák dolgozik neki kvázi ledolgozza. De ez valamiért nem sikerült. Jelenleg ez a helyzet és szerintem egy ideig nem fog javulni. Köszönöm szépen! Összegzés Mint ahogy, láthatjuk, nem általában a szociális támogatások okoznak problémákat, hanem azok a támogatások, amik nem kötődnek feltételekhez. Feltételek nélkül el sem várhatjuk, hogy az általunk kívánt irányba mozduljanak a problémák. De az sem mindegy, hogy ezek a feltételek milyen természetűek. Ha állami támogatásokról van szó, akkor a feltételeknek nem csak olyannak kell lennie, hogy azoknak betartása esetén, az adott esetben munkanélküli munkát találjon, vagy olyan tudást szerezzen, amivel munkában tud maradni. Van még egy legalább ilyen fontosságú része, ha a cigányság támogatását nézzük. Nem szabad, hogy a feltételek a cigányok asszimilációjához vezessenek. A feltételeknek a romák integrációját kell nagymértékben elősegíteni. Az asszimiláció csak látszólagos eredmény hozhat. Az asszimilálódott romák elveszíthetik nyelvüket, történelmi értékeiket, így kiszakadnak a cigányságból, ugyanakkor az előítéletek miatt a többségi társadalomhoz sem biztosan tudnak csatlakozni. Így két réteg között ragadhatnak, aminek csak rossz következményei lehetnek. Ezzel szemben az integráció a cigányokat másságuk gazdagságával és értékeik megtartásával illeszti bele a társadalomba. Ezzel elősegíti az előítéletek csökkenését, így növelheti a cigány munkavállalók vagy egyetemisták létszámát. Ezzel pedig 10

11 fokozatosan segíti a cigányság főbb problémáinak megszűnését. A feltételek helyes meghozásán túl azok ellenőrzésére is nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. A munkaügyi központok által szervezett tanfolyamok rendszerén is változtatni kell. A képzés ideje alatt folyamatosan ellenőrizni kell úgy az oktatás színvonalát, mint a diákok tudását. Az oktatási cégeket abban kell érdekeltté tenni, hogy használható tudást adjanak a romák kezébe. Erre egy módszer lenne, ha csak azok után fizetne a munkaügyi hivatal az oktató cégnek, akik a tanfolyam elvégzése után munkába állnak és még fél év múlva is munkában vannak. Természetesen ez lassítaná a kifizetéseket, de legalább az oktatás megfelelő színvonalú lenne. Egy másik fontos lépésnek kell lennie, hogy a fiatal munkaképes romákat motiválják a munkavállalásra és ne szociális segélyt kapjanak, kvázi ingyen, hanem segítséget a munkavállaláshoz. A cél az lenne, hogy konkrétan szociális segélyt csak a munkaképtelen rászorultak kapjanak, a többiek pedig vagy foglalkoztatási támogatást, aminek fejében például tanulniuk kell. Fontos lenne még továbbá, hogy ez a két kategória élesen elváljon egymástól. Az általános iskoláknál is azt kellene elérni, hogy a cigány fiatalok segítése és fejlesztése legyen a céljuk és nem az iskolában marasztalása évismétlésekkel, a megemelt iskolatámogatási pénzekért. Sok cigány gyereket azért küldenek kisegítő iskolába, mert szocializációs problémáikat rosszul ismerik fel a pedagógusok és értelmi fogyatékosságként azonosítják. Véleményem szerint, a cigány értelmiségi réteg kialakulását nem a felsőoktatási felvételinél felhasználható pluszpontok adásával lehetne előremozdítani, mert ez később az egyetemen vagy főiskolán feszültségekhez és még több előítélet kialakulásához vezethet. Sokkal inkább az egyetemre bejutott cigány fiatalokat kellene hatékonyan támogatni, úgy anyagilag, mint mentálisan. Így lenne arra esély, hogy a cigány fiatalok megítélése az egyetemeken pozitív irányba változzon és az egyetem elvégzése után ténylegesen értelmiségi roma fiatalokat kapjunk. Ilyen támogatást ad a roma fiataloknak a Romaversitas alapítvány is, ésszerű feltételekkel és programmal. Egy lehetőség lenne a roma egyetemisták támogatására az ilyen és ehhez hasonló alapítványok támogatása. A cigányság rossz helyzetén mindenképp egy értelmiségi középréteg kialakulása javíthatna, de ahogy a riportalanyom is mondta nem feltétlen közvetlen harccal és a cigány szervezeteknél dolgozva. Egyszerűen csak értelmiségi életet élve cigányként, beszélni a problémákról és így mutatva példát a jövő cigány fiatalságának. Így érhetjük el, hogy a roma diákok előtt valós példaképek álljanak, akik ma is vannak, de sajnos nem túl sokan. Ehhez természetesen a többségi társadalomnak is legalább akkorát kell lépni, mint a cigányságnak, és segíteni próbálkozásaikat, alapítványaikat, mert csak így enyhülhetnek, majd szűnhetnek meg a cigánysággal kapcsolatos előítéletek, amik jelenleg annyira távol tartják egymástól a többségi társadalom és a cigányság tagjait. 11

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ Hallgatói életutak FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Szakértôi kerekasztal-beszélgetés A felsôoktatásba lépéssel új fejezet nyílik a fiatalok életében, új kihívásokkal találják szembe magukat. A hallgatók elôtt

Részletesebben

VÁLTOZÓ GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KAPCSOLATOK EGY CIGÁNYOK LAKTA FALUBAN

VÁLTOZÓ GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KAPCSOLATOK EGY CIGÁNYOK LAKTA FALUBAN Szociológiai Szemle 2008/1, 60 77. VÁLTOZÓ GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KAPCSOLATOK EGY CIGÁNYOK LAKTA FALUBAN VIRÁG Tünde MTA Regionális Kutatások Központja H-1067 Budapest, Teréz krt. 13.; e-mail: viragt@rkk.hu

Részletesebben

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA Gipsy students in secondary schools No. 268 RESEARCH RESEARCH Liskó Ilona A roma tanulók középiskolai továbbtanulása

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december A Szociális Expo a szociális munka napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23.

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23. Mendrey László: Kerekasztal beszélgetésre jöttünk össze, melynek témája a tankötelezettségi kor, az alapfokú képzés várható módosulása, és a szakképzés átalakításának ügye. A kerekasztal beszélgetésre

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka c. képzéshez kapcsolódó tanulmányútról

ÖSSZEFOGLALÓ. A Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka c. képzéshez kapcsolódó tanulmányútról www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu ÖSSZEFOGLALÓ A Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka c. képzéshez kapcsolódó tanulmányútról Nyíregyháza, Huszár-telep

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

BERLIN 2013 Belülről, alulról. Készítette: Horváth Gábor

BERLIN 2013 Belülről, alulról. Készítette: Horváth Gábor BERLIN 2013 Belülről, alulról Készítette: Horváth Gábor A II. világháború után Németország két államra vált szét: a demokratikus nyugatra (Német Szövetségi Köztársaság) és a kommunista keletre (Német Demokratikus

Részletesebben

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA A dolgok rendje TARTALOM A második forduló hétvégéjén tanácskozott egyesületünk vezetôsége. A téma a Nemzeti Gyermekegészségügyi

Részletesebben

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei Szöveg: Bass László Fotók: Fodor Kata BUDAPEST 2014 A játékot készítette: Bass László, Fodor Kata Játékötlet: Bass László, Fodor Kata, Friss E. Kata,

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt 2014. június 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám Köszönjük! Megint eltelt egy félév. S ez idő alatt is oly sok minden történt velünk,

Részletesebben

2005. február X. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2005. február X. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2005. február X. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Üzenet a végekrôl TARTALOM A végekrôl szólok, a végekrôl üzenek. Onnan, ahol a gyermekorvos a területen, nagyvárostól

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben