ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN 2. RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN 2. RÉSZ"

Átírás

1 ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN 2. RÉSZ Ongai Kulturális Füzetek VIII. Onga, 2010

2 Szerkesztette: Takács László Borító: Kovács Zsolt A kötet a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült el Fő támogatók: Támogatók: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. P-KOLOR KFT. UNIO COPP ZRT. Molnár Gyula, Onga Nyomdai előkészítés: Koprinart Kft. Nyomda: MAXIMA CS-A Nyomdaipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft Miskolc, Kiss Ernő u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla A könyvet kiadja: Ongai Kulturális Egyesület Felelős kiadó: Takács László ISBN ISSN Megjelent 1000 példányban Onga, 2010 A kötet megrendelhető az egyesület címén: 3562 Onga, Görgey u. 2/A.

3 Előszó Az Ongai Kulturális Egyesület 1999-es megalakulása óta keresi a szülőföld, az ősök, a múlt, a hagyomány tisztelete felé vezető igazodási pontokat. Ezen az úton egy újabb lépés ez az album, mely a 2000-ben megjelent Onga XX. századi története című fotóalbum szerves folytatása, bizonyos szempontból kiegészítése. Akkor azt írtuk a bevezetőben: Terveink szerint a jövőben az Ongai Kulturális Füzetek egy újabb köteteként megjelentetjük az album kiegészítő kötetét új, fellelt fotókkal. Tíz évnek kellet eltelnie ahhoz, hogy az akkori tervünk, ígéretünk valóra váljon. Mindehhez szükség volt egyesületünk elkötelezett, azóta is töretlen múltfeltáró-gyűjtő munkájára, a volt és jelenlegi ongai lakosok, diákok segítségére, és nem utolsó sorban a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán című projektre, melynek részeként látott napvilágot ez a fotóalbum. A könyv megjelenésének anyagi fedezetét jórészt e projekt által tudtuk biztosítani, melyet az egyesület saját bevételeiből egészített ki. Mindezen felül más támogatókra is szükség volt, hogy 1000 példányban, ebben a formában jelenjen meg az album. Önzetlen segítségüket, támogatásukat ezúton is nagy tisztelettel köszönjük! A XX. század Ongán is nagy idők tanúja volt. A korábbi időszakokhoz képest óriási előnye e száz évnek, hogy az események, történések fényképeken részben meg lettek örökítve. Míg a pillanatból idővel sajátosan önszerveződő érzet és emlékezet válik, addig a fényképnek megvan az a sajátossága, hogy kimerevíti az időt és megőrzi a pillanatot, mivel a fotók konkrét tartalommal töltik meg a múlt emlékképeit. Most is úgy véltük, továbbra is érdemes megmutatni azt, amit elvben mindenki láthatott. Az összegyűjtött mintegy 3000 képből közel 550 fotó került be a kötetbe. A számok közötti különbség is jelzi, hogy nem volt könnyű a válogatás. Számos szívünknek kedves kép kellett, hogy kimaradjon, hisz az anyagi lehetőségek behatárolták az album terjedelmét. A könyv képei hasonlóan az első kötethez tíz nagyobb fejezetbe rendeződnek. A fejezetek egy-egy nagyobb téma, gondolatkör köré csoportosulnak. Az egyes képekhez az album végén itt is képjegyzék tartozik, ahol a fotó tulajdonosának, készítőjének, gyűjtőjének és amennyiben azokat azonosítani tudtuk a képen látható személyek nevét olvashatjuk. A kép keletkezésének tudott időpontja maguknál a képeknél szerepel. Hibák most is lehetnek, hiszen csak az emberi emlékezetre hagyatkozva nagy a tévedés lehetősége. A lakosoktól szerzett egyes képekhez kapcsolódó adatok már a gyűjtés során számtalan ellentmondást eredményeztek, de reméljük, hogy ezek feloldását a lehető legjobban oldottuk meg. Az album a 2000-ben megjelent első résszel együtt ad teljes képet településünk XX. századi történetéről. Az ott vagy más Onga múltjával kapcsolatosan megjelent könyvekben szereplő fotók e kötetbe nem vagy csak a legszükségesebb mértékben kerültek be. Ez olykor hiányérzetet kelthet az olvasóban, mégis hasznosabbnak véltük a nagyközönség által eddig egyáltalán nem ismert képek közlését, bízva abban, hogy olvasóink könyvespolcára előbb-utóbb mindkét kötet felkerül, melyek egymást kiegészítve próbálnak valamit feleleveníteni Onga lakosainak XX. századi történetéből. Reméljük 10 év múlva lesz módunk újabb fotókkal és kötettel kiegészíteni az első két albumot. Addig azonban ehhez a fotóalbumhoz kívánok az Ongai Kulturális Egyesület valamennyi tagja nevében minden Kedves Olvasónak kellemes lapozgatást és időtöltést, emlékezetes barangolást a múltban, az emlékekben. Onga, január Takács László szerkesztő, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke

4 Preface The Cultural Association of Onga has been searching for the stages of the mother country, the ancestors, the past and the traditions since the foundation of the Association in On this way, this album is a new step, which is the continuation and in some cases the addendum of a photoalbum, titled The history of Onga in the 20th century established in At that time we wrote in the introduction: According to our plans we are going to have the addendum of the album established with new photos as the latest volume of The Cultural Pamphlets of Onga. It had to be taken ten years for our promises to be realized. We needed the commited and excavity work of our association, we needed the help of the inhabitants, students of Onga and last but not least we needed the project titled Educational path of knowledge of the homeland and the exploration of the past in Onga being realized by the support of the Norwegin Civil Foundation. The photo album was established as a part of this project. We could guarantee the financial funds of the establishing of the book mainly by this project, which was completed with the respected Association s own income.all above these, we needed other supporters for the album to be established in 1000 volumes in this form. Thanks for your unselfish help and financial support. The 20th century was an efficient witness of its time in Onga. Compared with earlier times, this century s advantage is that events had been partly recorded by photos. While the moments are changed into impressions and memories after some time, the photos have those features that freeze the time and keep the moments as photos fill up the memories of past times with concrete content. We thought it worth showing what everybody could have seen. From the collected 3000 pictures nearly 550 was taken into the volume. The difference between the numbers shows that it was not easy to choose the best ones. Many pictures, which were kind to us, had to be taken out of the album, becuase of the financial limits. The pictures of the book similarly to the first volume are put into ten bigger chapters. The chapters are grouped around one topic and sphere of thoughts. There is a picure list at the end of the book, where the names if we could indentify of the owner, taker or collector of the picture can be read. The date of the picture s foundation can be found near the pictures itself. There can be mistakes, because it is possible to be mistaken relying on people s memories. Some data getting from inhabitants connected to the pictures, presented a number of contradictons during the collecting; but we hope we solved these problems as well as we could. This album gives a complete picture with the other album edited in 2000 about the 20th century s history of our settlement. The pictures appearing there or in other books connected to the history of Onga were not taken in this book or only in limited numbers. The reader can feel some deficiency, but we felt it is more useful to show those pictures, which are unknown for people, hoping that both albums can be found ont he bookshelves of our readers. These two albums try to evoke something from the history of Onga in the 20th century. We hope we will be able to complete the first two albums with newer pictures within 10 years. I wish with all the members of the Cultural Association of Onga pleasant thumbing and amusement for this album, taking a memorable rambling in the past and memories. January 2010 Onga László Takács The Editor, The Chairman of the Cultural Association of Onga

5 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek I. Living area, public buildings, houses 1 A Kóczán kastély képeslapon 1941

6 6 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 2 Régi képeslap Ongáról 1940-es évek Régi képeslap Ongáról 1940-es évek 3

7 I. Living area, public buildings, houses 7 Régi képeslap Ongáról 1970-es évek eleje 4 5 Régi képeslap Ongáról 1980-as évek vége

8 8 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 6 Légi felvétel Ongáról; előtérben a sportpálya, háttérben a tavak 1998 Légi felvétel Ongáról Légi felvétel Ongáról, előtérben a Halmok 1998

9 I. Living area, public buildings, houses 9 9 Postás emlékmű készítése előtt 1970 A Rákóczi utca a Seres híddal Esküvői menet a Főtér régi nyárfái előtt 1974 A régi tűzoltószertár 1960-as évek eleje 12

10 10 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 13 Sétáló barátnők a régi Darvas ma Rákóczi utcában 1939 Az Oprendek Sándor utcában Utcarészlet: Rákóczi út 23. és 27. é. n A Békástó 1953 Ócsanálosi utcakép é. n. 17

11 I. Living area, public buildings, houses A Kiss család 1964 A kiépülő Bem apó utca Utcarészlet é. n. A Berzsenyi út még beépítetlen oldala

12 12 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 22 Lévay út 1980 A Kisköz, az ún. cigánybolttal A Rákóczi utcában biciklivel 1956 Lakóházak az Oprendek Sándor utcában

13 I. Living area, public buildings, houses A Bárczay kastély előtt motoron 1960 Heilen tanya Lakodalmi menet a művelődési ház és mozi előtt é. n. A Berzsenyi utcai nyárfasor

14 14 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 30 Ebédszünet a régi községháza udvarán 1947 Énekkar március 21-ei ünnepségen, háttérben a régi cipészműhellyel, zöldséges bolttal, szolgálati lakásokkal A Polgármesteri Hivatal épülete A községi tanács tanácselnöki szobája A volt tanácsterem 1984

15 I. Living area, public buildings, houses A régi könyvtár a Rákóczi utcában 1964 A régi községi könyvtár olvasóterme A régi községi könyvtár belső kialakítása 1966

16 16 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 38 A régi vasútállomás előtt 1961 MÁV őrház a sorompó mellett A vasúti őrház előtt A víztorony és a kiépülő Tompa utca 1984

17 I. Living area, public buildings, houses Bűdi Lajosné szatócs üzlete 1943 Udvaron Boltajtóban 1940-es évek eleje A Majzik család háza Kocsma előtt 1940

18 18 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 47 Járda betonozása 1968 Tetőcsere é. n Ócsanáloson kerékpárral 1958 Ház előtt Régi kerítés előtt é. n Lakóház előtt 1943

19 I. Living area, public buildings, houses A Kishegy szőlőparcellái 1998 Borház az ongai szőlőhegyen Udvaron 1970 Disznóól mangalicákkal

20 20 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 57 A Felszabadulás u. 2. szám alatti vertfalu, csonkakontyos, 1800 körül épült ház udvari homlokzata. Hátul a tető leeresztésével kiképzett szín 1967 A Felszabadulás u. 12. szám alatti ház tornáca A Balaton u. 9. sz. alatti vertfalu, nád és zsúp fedésű lakóház hátulsó része, a kamra és az ól 1967

21 I. Living area, public buildings, houses A Balaton u. 13. sz. alatti ház ablak körüli vakolatdísze 1967 A Balaton u. 9. sz. alatti lakóház A Dózsa Gy. u. 55. szám alatti lakóház utcai homlokzata A Felszabadulás u. 2. szám alatti lakóház utcai homlokzata újonnan behelyezett nyílászárókkal 1967 A Balaton u. 18. sz. alatti lakóház utcai homlokzata A Felszabadulás u. 12. szám alatti ház vasajtaja. A ház első helyiségében posta üzemelt, az ajtó abból az időből való 1967 A Balaton u. 9. sz. alatti lakóház elhelyezkedése a telken

22 22 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 67 Az ongai 34-es ezredemlékmű leleplezése. József királyi herceg koszorút helyez az emlékoszlopra 1931 Az ongai 34-es ezredemlékmű leleplezése. Gyülekezik a közönség A Turul előtt szekéren, szüret után 1960

23 I. Living area, public buildings, houses Tanácsköztársasági emlékmű é. n. Koszorúzás a tanácsköztársasági emlékműnél é. n Emlékműavatás után 1972 Az 1919-es emlékmű

24 24 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 74 A Hősök szobra és az 1848-as emlékmű előtt Barátnők a Hősök emlékműve előtt A Hősök szobra A Hősök szobra előtt 1940 A Hősök szobra és környéke é. n. 78

25 I. Living area, public buildings, houses A Szoborkertben 1960-as évek eleje A régi 1919-es emlékoszlop részlete A Postás Vörös Ezred hőseinek régi 1919-es emlékoszlopa é. n. Postások csontjainak kihantolása, a Főtér új sírjába szállítása előtt

26 26 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 83 A II. világháborús emléktábla avatása 1990 A II. világháborús emléktábla avatása Darvas Ferenc síremléke 1998 A Görgey dombormű avatása után

27 I. Living area, public buildings, houses A Kóczán kastély é. n. Iskolás leányok a Kóczán udvaron 1950-es évek A Kóczán kastély (iskola terasza) A Kóczán kastély é. n. 91 A Kóczán kastély DK-ről 1998

28 28 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 92 A Patai rét Ongai tavaknál A Czövek-tó 1970 Fürdőzés a Czövektavon A Bige partján Ócsanáloson 1950-es évek

29 II. Közélet, mozgalom, civilek II. Public life, movement, civils 97 A II. sz. szavazatszedő bizottság az 1949-es választáson a Kóczán kastély előtt 1949

30 30 II. Közélet, mozgalom, civilek 98 Május 1. a Szoborkertben 1961 Kemelyi majálison Pihenés a majálison 1947 Kemelyi majálison

31 II. Public life, movement, civils A Postás 1919-es emlékmű koszorúzása 1973 Koszorúzás március 15-én Dávid Ibolya akkori igazságügyminiszter ongai látogatásakor ajándékba átveszi az Ongáról szóló könyveket 2000

32 32 II. Közélet, mozgalom, civilek 105 Falunapi zászlófelvonás 1999 Falunapi zászlófelvonás Koszorúzás az 1919-es emlékműnél 1973 Koszorúzás a régi 1919-es emlékműnél, a mai Kegyeleti parkban

33 II. Public life, movement, civils Dr. Kósik Lajos köszöntése 1999 Iskolai névadó ünnepség Névtábla avatás 2000 Tanévnyitó az új iskolában

34 34 II. Közélet, mozgalom, civilek Kopjafaavatás Falunapon a régi temetőben Az 1940-es árvízvédelmi munkálatai 1940 Árvíz

35 II. Public life, movement, civils Kitüntetésátadás munkásgyűlésen 1975 Úttörők társadalmi munkája é. n Az ongai Faluvédő Egyesület úttakarításának résztvevői 1995

36 36 II. Közélet, mozgalom, civilek 119 Úttörőavatás után Úttörőavatáson Testvérek úttörő egyenruhában é. n. Kapcsolatépítés a miskolci Hadkiegészítő Parancsnoksággal 1960-as évek eleje 122

37 II. Public life, movement, civils Úttörőavatás a Kóczán kastély udvarán 1982 Úttörők Úttörőavatás a Kóczán kastély udvarán, jelentés 1982 Kapcsolatépítés a miskolci Hadkiegészítő parancsnoksággal 1960-as évek eleje 126

38 38 II. Közélet, mozgalom, civilek 127 Kisdobosavatás 1975 Úttörőavatás a Kóczán kastély udvarán, iskolazászló érkezése Kisdobosavatás után 1967

39 II. Public life, movement, civils Úttörőavatás 1989 Tavasz őrs tagjai Úttörővezetők 1960 Kisdobos és úttörőavatás 1980-as évek eleje 133

40 40 II. Közélet, mozgalom, civilek Szabadságláng megérkezése Ongára Tanácsköztársasági emlékversenyen 1983 Munkásőr szakkör tagjai a Csanyikban

41 II. Public life, movement, civils Nyugdíjas klub kirándulása 1998 Felnőtt énekkar fellépése Tánccsoport majálison 1947

42 42 II. Közélet, mozgalom, civilek 140 Felnőtt farsangi bál védnökei Szavalat a Bárczai kertben Öregek Otthonának műsora 1987

43 III. Katonaság, harcok III. Army, fights 143 Katonai hadgyakorlat 1956

44 44 III. Katonaság, harcok 144 Vöröskatonák az Ongán harcoló egységből Neogrády Sándor főhadnagy, aki Ongáról több katonai repülő bevetésen vett részt 1918 tavasza Kovács József az I. világháború idején LVG C. VI felderítőgép bevetésre indul, valószínűleg Ongáról, a Patai rétről

45 III. Army, fights Molnár János mundérban 1939 Palkó András Ifj. Olasz Lajos egyenruhában 1941 Csendőrök

46 46 III. Katonaság, harcok 152 Lópatkoló-kovács altisztek 1939 körül Bűdi Lajos tizedes szabadságon Frontszolgálatról hazatérve 1943 Kecskés András

47 III. Army, fights Katonák 1942 Hornyák Imre a II. világháborúban é. n Vanyó István szabad ságon Galovics Barna Bekus Lajos bajtársaival 1955

48 48 III. Katonaság, harcok 161 Katonabajtársak Katonaságnál 1956 Potoczki József Kiss László egyenruhában

49 III. Army, fights Teherkocsin Katonai hadgyakorlat Eligazítás 1957

50 50 III. Katonaság, harcok 168 Bajtársak Urszin Ernő 1960 Szabó István Katona bajtársak

51 IV. Egyház, vallásosság, rítus IV. The Church, religiousness, rite 172 Katolikus körmenet (első misés körmenet Szabó Ferenccel)

52 52 IV. Egyház, vallásosság, rítus 174 A II. világháborúban találatot kapott református templom sürgős javításokat követően 1945 után 173 A református templom A református templom és környéke 1967 A református templom a II. világháborút követően 1945 után 175

53 IV. The Church, religiousness, rite Harangszentelés 1980 Új harangot kapott a református templom Új harang a református templomban 1980 Új harang a református templomban

54 54 IV. Egyház, vallásosság, rítus 181 Konfirmálás 1960 Konfirmálók Kocsis Sándor tiszteletessel Konfirmálók 1951 Konfirmálók

55 IV. The Church, religiousness, rite Konfirmálók Kovács István tiszteletessel 1935 Templomkertben Konfirmálás é. n. Konfirmáció után

56 56 IV. Egyház, vallásosság, rítus 189 Református templom kerítésének építése 1962 A református parókia udvarán A református gyülekezeti teremben 1996

57 IV. The Church, religiousness, rite 57 Református presbitérium Keresztelés a református templomban Templomi esküvő 1975

58 58 IV. Egyház, vallásosság, rítus A katolikus templom 1970-es évek eleje Az épülő katolikus templom A katolikus templom 1940-es évek 198 A katolikus templom 2000

59 IV. The Church, religiousness, rite Az ongai katolikus templomban é. n. 200 A katolikus templom oltára 1950 Esküvő a katolikus templomban

60 60 IV. Egyház, vallásosság, rítus 202 Elsőáldozók a katolikus kőkereszt és a templom előtt é. n. Elsőáldozás Elsőáldozás 1970

61 IV. The Church, religiousness, rite 61 Elsőáldozók Elsőáldozók 1949 Palkó Ilona, mint elsőáldozó Elsőáldozás 1950 Elsőáldozás Elsőáldozók 1941 körül

62 62 IV. Egyház, vallásosság, rítus 211 Elsőáldozás é. n. Bérmálás Bérmálkozás 1963 Katolikus paplak meszelése előtt

63 IV. The Church, religiousness, rite Katolikus egyházi vezetők 1948 Papszentelés Elsőáldozás 1958 Esküvői násznép a katolikus templom előtt

64 64 IV. Egyház, vallásosság, rítus 219 Búzaszentelésről visszafelé a sorompó előtt 1948 Virágvasárnapi katolikus körmenet Úrnapi körmenet 1970

65 IV. The Church, religiousness, rite 65 Ongai búcsú Búcsú délutánján 1954 Ebéd a Palkó családnál búcsúkor Búcsú 1958 Búcsú

66 66 IV. Egyház, vallásosság, rítus 227 A hajdani ongai zsinagóga előtt, a kisiskolában megtartott katolikus-zenés összejövetel után. Háttérben a leventeképző kéménye 1930-as évek eleje

67 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő V. Work, living, property, grapes 228 Kovalcsik Pál kovácsműhelye 1910-es évek

68 68 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 229 Cséplés 1968 Munkában a cséplőgép Lovas szekéren Szalmabegyűjtés 1972 Bálarakás Asszonyok a mezőről é. n.

69 V. Work, living, property, grapes Takarmányhordás 1941 Aratás sarlóval Kaszával 1968 Kombájn előtt

70 70 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 239 Aratás 1970 Aratás é. n Pihenő a tsz kertészetében 1960-as évek eleje 243 Földmunka 1970 Lovasszekéren 1950-es évek 242

71 V. Work, living, property, grapes Palkó Bertalan traktoron 1973 Traktoron Román Imre körmös traktorral 1951 Kubikolás

72 72 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 248 Etetés 1986 Malacetetés Együtt a gazdaságban 1967 A Hernád-parton Sóderszállítás 1976

73 V. Work, living, property, grapes 73 Munkásbrigád a kemelyi csemetekertben Csemetekertben 1959 Mezei munkások é. n A kemelyi erdőben é. n. Kapálás é. n. 257

74 74 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő Munka után Metszés Brigádgyűlés 1975 Ebéd az ongai határban

75 V. Work, living, property, grapes Bajusz Dezső postás 1958 Szakács nénik a napköziben Postás 1957 Almaszüret Almaszüret a felsőzsolcai almás kertben 1987

76 76 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 267 Vasutasok é. n. MÁV fűtőházi dolgozók 1950-es évek Vasutasok Mozdonyvezetők 1957

77 V. Work, living, property, grapes Szobota Béláné kiváló dolgozó lett a csavargyárban Ongai csavargyár főépületének bejárata 1970 Csavargyári naptár Csavargyári nyugdíjasok kirándulása 1962 Esztergályos a csavargyárban

78 78 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 276 Építkezés 1971 Épül a ház Kerítéskészítés 1982 Tetőcsere é. n. 279

79 V. Work, living, property, grapes 79 Csigatészta készítése Keresetkiegészítés horgolással 1976 körül Tyúkkopasztás lakodalomra készülve Főzés é. n.

80 80 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 284 Szüret 1982 Szüret Szüret 1956 Szüret

81 V. Work, living, property, grapes Szüret 1959 Szüretből hazafelé 1970-es évek eleje Szüreti ebéd 1950-es évek vége vagy 1960-as évek eleje Szüret Szüret 1958

82 82 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 293 Szüret é. n. Szüret Szüreten 1941 Szüret

83 VI. Hétköznapok VI. Weekdays 297 Barátnők 1970

84 84 VI. Hétköznapok Kutya és gazdája Nagy Károlyné és fia az udvaron 1944 Az újbor megkóstolása é. n Az első gyermek születése után a Juhász családban 1935 Az újbor megkóstolása é. n. 302

85 VI. Weekdays Rácz István munka közben 1970-es évek eleje Családi körben bérmálkozás után a Buzás családnál 1978 körül 304 Anya leányával Kisfiú a lovon Unokákkal 1968

86 86 VI. Hétköznapok Disznótor Disznóvágás előtt é. n. Heilen tanyán disznóval Disznóölés 1990

87 VI. Weekdays Tánc 1977 Ivócimborák Megpihenve ,,Vadmotoros 1957 Udvaron Borozgató cimborák

88 88 VI. Hétköznapok 318 Barátok 1987 Virslifőzés a volt KISZ klub udvarán Hóeltakarítás a Berzsenyi utcában 1999 Járműszerelés

89 VI. Weekdays 89 Ongai fiatalok szikszói felvonuláson Autó mellett 1962 Karácsony Szekéren a Hernádnál 1950

90 90 VI. Hétköznapok Játék közben Fürdetés a Hernádban 1950 Motoron é. n Mentolos játék szipkával 1957 Borház előtt

91 VI. Weekdays A hintaló öröme 1992 Hegedűvel Szilveszteri bulin Fürdőkád mellett az udvaron 1969 Kutyával

92 92 VI. Hétköznapok 336 Konyhában 1969 Virágzó kaktusszal Udvaron 1976 Zsilipnél

93 VI. Weekdays Barátok a kocsma előtt 1947 Barátságban a kutyával Lovakkal é. n. Disznóölés Cigivel a Balaton utcában 1964 körül Id. Faggyas Lajos 100. születésnapján

94 94 VI. Hétköznapok 346 Téli öröm 1961 Villanyoszlop előtt a nagyszülők é. n Az új porta Biciklikkel kiránduláson 1970 Balaton u. 6. előtt babakocsit tolva Szalonnasütés 1960

95 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola VII. Childhood, youth, school 352 Nyári óvodások 1958

96 96 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola Játék az udvaron A labda öröme Babakocsiban, napsütésben 1969 Finom é. n Fürdőzés Otthon a macikkal 1968

97 VII. Childhood, youth, school A fürdés 1965 Kerékpárszerelés Nagyapa első unokájával 1974 Báránnyal Hóemberépítés 1960

98 98 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 364 Óvodások szereplése a Kóczán kastély hátsó teraszán 1966 Nyári óvodások a Kóczán kastély udvarán Óvodások 1964

99 VII. Childhood, youth, school Nyári napközis óvodások a Kóczán kastély udvarán 1956/57 Óvodai évzáró tánc Anyák napi ünnepség 1985 Idény napközisek (óvodások) 1956/57 370

100 100 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 371 Iskolai előkészítő előtt 1976 körül 4. osztály Nyelvtanóra 1980

101 VII. Childhood, youth, school Osztályteremben Tanévnyitó 1980 Sportnap az iskolában é. n. 375 IV. osztály

102 102 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 378 Tanítás a Kóczán melléképületében kialakított (torna) teremben 1950-es évek Napköziben Szünetben 1981

103 VII. Childhood, youth, school Osztálytársak 1977 Iskolás portré A kisiskolában é. n. 384 Tanórán 1985

104 104 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 385 Ballagó nyolcadikosok 1961 Ivó verseny é. n Népdaléneklő verseny az iskolai könyvtárban 1988 A III. számú iskolában

105 VII. Childhood, youth, school Ballagás Ballagás 1984 Ballagás

106 106 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 392 Táborozás 1980 Táborozás Telkibányán Táborozás Telkibányán 1976

107 VIII. Lakosok, család, rokonság VIII. Citizens, family, relatives 395 Gyerekek lakodalomban 1960

108 108 VIII. Lakosok, család, rokonság 396 A Halász testvérpár 1918 Ongai viselet Özv. Négyessy Andrásné Régi ongai család 1900-as évek eleje

109 VIII. Citizens, family, relatives 109 Zenészek é. n A Kiss család Lekner testvérek 1959 Kovács János Gyerekekkel Biciklivel Magyar Ferenc, kerékgyártó mester

110 110 VIII. Lakosok, család, rokonság 406 Majzik János 1965 Kiss Mária Kerítés előtt 1965 Urszin Ernő és Sikerle Márta

111 VIII. Citizens, family, relatives Lekner János 1960 Özv. Maczek Mihályné Valánszki István családja a Pacsirta utcában Berecz János é. n Farkas Éva és János 1968 Ongai iparos család hölgy tagjai 1910-es évek 415

112 112 VIII. Lakosok, család, rokonság 416 A Palkó család 1949 Kiss Lászlóné Berta József Majzik István 1973 Barátok 1950-es évek eleje 419

113 VIII. Citizens, family, relatives Férfiak 1967/68 Kiss Géza Szalay Borbála 1920-as évek 424 Anya lányaival 1958 Barátnők

114 114 VIII. Lakosok, család, rokonság 426 A Fagyas család a Szegfű utcában é. n. A Juhász család A Molnár család 1954 Családi összejövetel szomszédokkal, Tóth Erika és Szabó István esküvőjén 1978

115 VIII. Citizens, family, relatives Lekner család 1960 Urszin család Műteremben 1960 Becse család

116 116 VIII. Lakosok, család, rokonság 434 Lakodalom Vőfély és koszorúslány 1964 Hazajövetel esküvőből Lakodalmas násznép a Rákóczi úton

117 VIII. Citizens, family, relatives Lakodalmi menet a Rákóczi úton 1960 Mennyasszony kikérés Lekner Piroska esküvője 1960 Esküvő

118 118 VIII. Lakosok, család, rokonság 442 Esküvői menet 1961 Esküvői menet a Nagysoron 1968/ Esküvő Tóth Bertalan és Kiss Mária esküvője 1944

119 VIII. Citizens, family, relatives Juhász Miklós és Szabó Ilona esküvőjének muzsikusai a régi községháza előtt 1966 A Hódi házaspár esküvő után 1920-as évek eleje Lakodalmi főzőcske é. n. 449 Urbán László és Szakács László vőfélyek é. n. Farkas Sándor és Bona Margit esküvője

120 120 VIII. Lakosok, család, rokonság 451 Kádár István temetése 1964 Borbély Erzsébet temetése Rácz Györgyné temetése Temetés 1959 Temetési menet

121 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás IX. Traditions, culture, entertainment 456 Szavalat a Bárczai kertben 1947

122 122 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás Szüreti felvonuláson körül Szüreti felvonuláson 1960 Maskarások Szüreti felvonuláson 1961

123 IX. Traditions, culture, entertainment Táncos lányok a szüreti felvonuláson 1958,,Tollazók a szüreti felvonuláson Szüreti felvonulás 1961 Szüreti felvonulás

124 124 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 465 Szüreti felvonulás a Dózsa György úton Szüreti felvonulás 1960 Szüreti felvonulás előtt Szüreti felvonulás indítói lovon és szamáron

125 IX. Traditions, culture, entertainment Liliomfi színdarab bemutatása 1960 körül Szekéren é. n Színjátszó csoport 1938

126 126 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 472 Fellépés előtt a drótgyári tánccsoport 1932 Tánccsoport Amatőr Gála Ongán 1999

127 IX. Traditions, culture, entertainment Néptáncos lányok 1954 Táncosok Nyolcadikos tánccsoport 1981

128 128 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 478 Kiszehajtás Zenészek Majális 1950-es évek vége 480 OngArt kiállítás

129 IX. Traditions, culture, entertainment Könyvtárosok 1990 Vetélkedőn az ongai iskolások, valószínűleg a csavargyárban Bemutatkozik az iskola

130 130 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 485 Farsang 1978 Farsangi keringő Farsang 1979 Keringősök a farsangon

131 IX. Traditions, culture, entertainment Zsűri a farsangon 1978 Farsang Farsang 1979 Hercegi pár és udvartartása a farsangon

132 132 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 493 Fiatalok farsangja LógAritmus együttes a falunapon 1996 Hangverseny után Béres Ferenccel

133 X. Sport, szabadidő X. Sport, free-time 496 Futballcsapat 1973

134 134 X. Sport, szabadidő 497 Focisták 1968 Edzés előtti pillanatok Alkalmi focicsapat a majálison Ongai focicsapat 1960

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN

ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN Ongai Kulturális Füzetek II. Fõszerkesztõ: Takács László Társszerkesztõk: Kovács György és Kovács Zsolt Technikai munkatárs: Polák Péter Fordítás: Makula Ibolya

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Intézmény neve Intézményvezető neve Telefonszám Fax szám

Intézmény neve Intézményvezető neve Telefonszám Fax szám 2012 ÓVODÁK Önkormányzati fenntartású Belváros Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák Intézmény neve Intézményvezető neve Telefonszám Fax szám Nyitnikék Óvoda 3533 Mc, Andrássy u. 53/a

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Helyezés Név Általános iskola Pontszám. 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc 70

Helyezés Név Általános iskola Pontszám. 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc 70 1-3. 9803 10.sz Petıfi Általános Iskola Miskolc 88 106-107. 19970624 Emıd Rákóczi F. Ált. Isk. 62 67-70. Ács Gréta Andrea Fazekas u. Ált. Isk. Miskolc 71 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben