ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN 2. RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN 2. RÉSZ"

Átírás

1 ONGA XX. SZÁZADI TÖRTÉNETE FOTÓK TÜKRÉBEN 2. RÉSZ Ongai Kulturális Füzetek VIII. Onga, 2010

2 Szerkesztette: Takács László Borító: Kovács Zsolt A kötet a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült el Fő támogatók: Támogatók: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. P-KOLOR KFT. UNIO COPP ZRT. Molnár Gyula, Onga Nyomdai előkészítés: Koprinart Kft. Nyomda: MAXIMA CS-A Nyomdaipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft Miskolc, Kiss Ernő u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla A könyvet kiadja: Ongai Kulturális Egyesület Felelős kiadó: Takács László ISBN ISSN Megjelent 1000 példányban Onga, 2010 A kötet megrendelhető az egyesület címén: 3562 Onga, Görgey u. 2/A.

3 Előszó Az Ongai Kulturális Egyesület 1999-es megalakulása óta keresi a szülőföld, az ősök, a múlt, a hagyomány tisztelete felé vezető igazodási pontokat. Ezen az úton egy újabb lépés ez az album, mely a 2000-ben megjelent Onga XX. századi története című fotóalbum szerves folytatása, bizonyos szempontból kiegészítése. Akkor azt írtuk a bevezetőben: Terveink szerint a jövőben az Ongai Kulturális Füzetek egy újabb köteteként megjelentetjük az album kiegészítő kötetét új, fellelt fotókkal. Tíz évnek kellet eltelnie ahhoz, hogy az akkori tervünk, ígéretünk valóra váljon. Mindehhez szükség volt egyesületünk elkötelezett, azóta is töretlen múltfeltáró-gyűjtő munkájára, a volt és jelenlegi ongai lakosok, diákok segítségére, és nem utolsó sorban a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán című projektre, melynek részeként látott napvilágot ez a fotóalbum. A könyv megjelenésének anyagi fedezetét jórészt e projekt által tudtuk biztosítani, melyet az egyesület saját bevételeiből egészített ki. Mindezen felül más támogatókra is szükség volt, hogy 1000 példányban, ebben a formában jelenjen meg az album. Önzetlen segítségüket, támogatásukat ezúton is nagy tisztelettel köszönjük! A XX. század Ongán is nagy idők tanúja volt. A korábbi időszakokhoz képest óriási előnye e száz évnek, hogy az események, történések fényképeken részben meg lettek örökítve. Míg a pillanatból idővel sajátosan önszerveződő érzet és emlékezet válik, addig a fényképnek megvan az a sajátossága, hogy kimerevíti az időt és megőrzi a pillanatot, mivel a fotók konkrét tartalommal töltik meg a múlt emlékképeit. Most is úgy véltük, továbbra is érdemes megmutatni azt, amit elvben mindenki láthatott. Az összegyűjtött mintegy 3000 képből közel 550 fotó került be a kötetbe. A számok közötti különbség is jelzi, hogy nem volt könnyű a válogatás. Számos szívünknek kedves kép kellett, hogy kimaradjon, hisz az anyagi lehetőségek behatárolták az album terjedelmét. A könyv képei hasonlóan az első kötethez tíz nagyobb fejezetbe rendeződnek. A fejezetek egy-egy nagyobb téma, gondolatkör köré csoportosulnak. Az egyes képekhez az album végén itt is képjegyzék tartozik, ahol a fotó tulajdonosának, készítőjének, gyűjtőjének és amennyiben azokat azonosítani tudtuk a képen látható személyek nevét olvashatjuk. A kép keletkezésének tudott időpontja maguknál a képeknél szerepel. Hibák most is lehetnek, hiszen csak az emberi emlékezetre hagyatkozva nagy a tévedés lehetősége. A lakosoktól szerzett egyes képekhez kapcsolódó adatok már a gyűjtés során számtalan ellentmondást eredményeztek, de reméljük, hogy ezek feloldását a lehető legjobban oldottuk meg. Az album a 2000-ben megjelent első résszel együtt ad teljes képet településünk XX. századi történetéről. Az ott vagy más Onga múltjával kapcsolatosan megjelent könyvekben szereplő fotók e kötetbe nem vagy csak a legszükségesebb mértékben kerültek be. Ez olykor hiányérzetet kelthet az olvasóban, mégis hasznosabbnak véltük a nagyközönség által eddig egyáltalán nem ismert képek közlését, bízva abban, hogy olvasóink könyvespolcára előbb-utóbb mindkét kötet felkerül, melyek egymást kiegészítve próbálnak valamit feleleveníteni Onga lakosainak XX. századi történetéből. Reméljük 10 év múlva lesz módunk újabb fotókkal és kötettel kiegészíteni az első két albumot. Addig azonban ehhez a fotóalbumhoz kívánok az Ongai Kulturális Egyesület valamennyi tagja nevében minden Kedves Olvasónak kellemes lapozgatást és időtöltést, emlékezetes barangolást a múltban, az emlékekben. Onga, január Takács László szerkesztő, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke

4 Preface The Cultural Association of Onga has been searching for the stages of the mother country, the ancestors, the past and the traditions since the foundation of the Association in On this way, this album is a new step, which is the continuation and in some cases the addendum of a photoalbum, titled The history of Onga in the 20th century established in At that time we wrote in the introduction: According to our plans we are going to have the addendum of the album established with new photos as the latest volume of The Cultural Pamphlets of Onga. It had to be taken ten years for our promises to be realized. We needed the commited and excavity work of our association, we needed the help of the inhabitants, students of Onga and last but not least we needed the project titled Educational path of knowledge of the homeland and the exploration of the past in Onga being realized by the support of the Norwegin Civil Foundation. The photo album was established as a part of this project. We could guarantee the financial funds of the establishing of the book mainly by this project, which was completed with the respected Association s own income.all above these, we needed other supporters for the album to be established in 1000 volumes in this form. Thanks for your unselfish help and financial support. The 20th century was an efficient witness of its time in Onga. Compared with earlier times, this century s advantage is that events had been partly recorded by photos. While the moments are changed into impressions and memories after some time, the photos have those features that freeze the time and keep the moments as photos fill up the memories of past times with concrete content. We thought it worth showing what everybody could have seen. From the collected 3000 pictures nearly 550 was taken into the volume. The difference between the numbers shows that it was not easy to choose the best ones. Many pictures, which were kind to us, had to be taken out of the album, becuase of the financial limits. The pictures of the book similarly to the first volume are put into ten bigger chapters. The chapters are grouped around one topic and sphere of thoughts. There is a picure list at the end of the book, where the names if we could indentify of the owner, taker or collector of the picture can be read. The date of the picture s foundation can be found near the pictures itself. There can be mistakes, because it is possible to be mistaken relying on people s memories. Some data getting from inhabitants connected to the pictures, presented a number of contradictons during the collecting; but we hope we solved these problems as well as we could. This album gives a complete picture with the other album edited in 2000 about the 20th century s history of our settlement. The pictures appearing there or in other books connected to the history of Onga were not taken in this book or only in limited numbers. The reader can feel some deficiency, but we felt it is more useful to show those pictures, which are unknown for people, hoping that both albums can be found ont he bookshelves of our readers. These two albums try to evoke something from the history of Onga in the 20th century. We hope we will be able to complete the first two albums with newer pictures within 10 years. I wish with all the members of the Cultural Association of Onga pleasant thumbing and amusement for this album, taking a memorable rambling in the past and memories. January 2010 Onga László Takács The Editor, The Chairman of the Cultural Association of Onga

5 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek I. Living area, public buildings, houses 1 A Kóczán kastély képeslapon 1941

6 6 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 2 Régi képeslap Ongáról 1940-es évek Régi képeslap Ongáról 1940-es évek 3

7 I. Living area, public buildings, houses 7 Régi képeslap Ongáról 1970-es évek eleje 4 5 Régi képeslap Ongáról 1980-as évek vége

8 8 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 6 Légi felvétel Ongáról; előtérben a sportpálya, háttérben a tavak 1998 Légi felvétel Ongáról Légi felvétel Ongáról, előtérben a Halmok 1998

9 I. Living area, public buildings, houses 9 9 Postás emlékmű készítése előtt 1970 A Rákóczi utca a Seres híddal Esküvői menet a Főtér régi nyárfái előtt 1974 A régi tűzoltószertár 1960-as évek eleje 12

10 10 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 13 Sétáló barátnők a régi Darvas ma Rákóczi utcában 1939 Az Oprendek Sándor utcában Utcarészlet: Rákóczi út 23. és 27. é. n A Békástó 1953 Ócsanálosi utcakép é. n. 17

11 I. Living area, public buildings, houses A Kiss család 1964 A kiépülő Bem apó utca Utcarészlet é. n. A Berzsenyi út még beépítetlen oldala

12 12 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 22 Lévay út 1980 A Kisköz, az ún. cigánybolttal A Rákóczi utcában biciklivel 1956 Lakóházak az Oprendek Sándor utcában

13 I. Living area, public buildings, houses A Bárczay kastély előtt motoron 1960 Heilen tanya Lakodalmi menet a művelődési ház és mozi előtt é. n. A Berzsenyi utcai nyárfasor

14 14 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 30 Ebédszünet a régi községháza udvarán 1947 Énekkar március 21-ei ünnepségen, háttérben a régi cipészműhellyel, zöldséges bolttal, szolgálati lakásokkal A Polgármesteri Hivatal épülete A községi tanács tanácselnöki szobája A volt tanácsterem 1984

15 I. Living area, public buildings, houses A régi könyvtár a Rákóczi utcában 1964 A régi községi könyvtár olvasóterme A régi községi könyvtár belső kialakítása 1966

16 16 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 38 A régi vasútállomás előtt 1961 MÁV őrház a sorompó mellett A vasúti őrház előtt A víztorony és a kiépülő Tompa utca 1984

17 I. Living area, public buildings, houses Bűdi Lajosné szatócs üzlete 1943 Udvaron Boltajtóban 1940-es évek eleje A Majzik család háza Kocsma előtt 1940

18 18 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 47 Járda betonozása 1968 Tetőcsere é. n Ócsanáloson kerékpárral 1958 Ház előtt Régi kerítés előtt é. n Lakóház előtt 1943

19 I. Living area, public buildings, houses A Kishegy szőlőparcellái 1998 Borház az ongai szőlőhegyen Udvaron 1970 Disznóól mangalicákkal

20 20 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 57 A Felszabadulás u. 2. szám alatti vertfalu, csonkakontyos, 1800 körül épült ház udvari homlokzata. Hátul a tető leeresztésével kiképzett szín 1967 A Felszabadulás u. 12. szám alatti ház tornáca A Balaton u. 9. sz. alatti vertfalu, nád és zsúp fedésű lakóház hátulsó része, a kamra és az ól 1967

21 I. Living area, public buildings, houses A Balaton u. 13. sz. alatti ház ablak körüli vakolatdísze 1967 A Balaton u. 9. sz. alatti lakóház A Dózsa Gy. u. 55. szám alatti lakóház utcai homlokzata A Felszabadulás u. 2. szám alatti lakóház utcai homlokzata újonnan behelyezett nyílászárókkal 1967 A Balaton u. 18. sz. alatti lakóház utcai homlokzata A Felszabadulás u. 12. szám alatti ház vasajtaja. A ház első helyiségében posta üzemelt, az ajtó abból az időből való 1967 A Balaton u. 9. sz. alatti lakóház elhelyezkedése a telken

22 22 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 67 Az ongai 34-es ezredemlékmű leleplezése. József királyi herceg koszorút helyez az emlékoszlopra 1931 Az ongai 34-es ezredemlékmű leleplezése. Gyülekezik a közönség A Turul előtt szekéren, szüret után 1960

23 I. Living area, public buildings, houses Tanácsköztársasági emlékmű é. n. Koszorúzás a tanácsköztársasági emlékműnél é. n Emlékműavatás után 1972 Az 1919-es emlékmű

24 24 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 74 A Hősök szobra és az 1848-as emlékmű előtt Barátnők a Hősök emlékműve előtt A Hősök szobra A Hősök szobra előtt 1940 A Hősök szobra és környéke é. n. 78

25 I. Living area, public buildings, houses A Szoborkertben 1960-as évek eleje A régi 1919-es emlékoszlop részlete A Postás Vörös Ezred hőseinek régi 1919-es emlékoszlopa é. n. Postások csontjainak kihantolása, a Főtér új sírjába szállítása előtt

26 26 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 83 A II. világháborús emléktábla avatása 1990 A II. világháborús emléktábla avatása Darvas Ferenc síremléke 1998 A Görgey dombormű avatása után

27 I. Living area, public buildings, houses A Kóczán kastély é. n. Iskolás leányok a Kóczán udvaron 1950-es évek A Kóczán kastély (iskola terasza) A Kóczán kastély é. n. 91 A Kóczán kastély DK-ről 1998

28 28 I. Lakókörnyezet, középületek, lakóházak, emlékművek 92 A Patai rét Ongai tavaknál A Czövek-tó 1970 Fürdőzés a Czövektavon A Bige partján Ócsanáloson 1950-es évek

29 II. Közélet, mozgalom, civilek II. Public life, movement, civils 97 A II. sz. szavazatszedő bizottság az 1949-es választáson a Kóczán kastély előtt 1949

30 30 II. Közélet, mozgalom, civilek 98 Május 1. a Szoborkertben 1961 Kemelyi majálison Pihenés a majálison 1947 Kemelyi majálison

31 II. Public life, movement, civils A Postás 1919-es emlékmű koszorúzása 1973 Koszorúzás március 15-én Dávid Ibolya akkori igazságügyminiszter ongai látogatásakor ajándékba átveszi az Ongáról szóló könyveket 2000

32 32 II. Közélet, mozgalom, civilek 105 Falunapi zászlófelvonás 1999 Falunapi zászlófelvonás Koszorúzás az 1919-es emlékműnél 1973 Koszorúzás a régi 1919-es emlékműnél, a mai Kegyeleti parkban

33 II. Public life, movement, civils Dr. Kósik Lajos köszöntése 1999 Iskolai névadó ünnepség Névtábla avatás 2000 Tanévnyitó az új iskolában

34 34 II. Közélet, mozgalom, civilek Kopjafaavatás Falunapon a régi temetőben Az 1940-es árvízvédelmi munkálatai 1940 Árvíz

35 II. Public life, movement, civils Kitüntetésátadás munkásgyűlésen 1975 Úttörők társadalmi munkája é. n Az ongai Faluvédő Egyesület úttakarításának résztvevői 1995

36 36 II. Közélet, mozgalom, civilek 119 Úttörőavatás után Úttörőavatáson Testvérek úttörő egyenruhában é. n. Kapcsolatépítés a miskolci Hadkiegészítő Parancsnoksággal 1960-as évek eleje 122

37 II. Public life, movement, civils Úttörőavatás a Kóczán kastély udvarán 1982 Úttörők Úttörőavatás a Kóczán kastély udvarán, jelentés 1982 Kapcsolatépítés a miskolci Hadkiegészítő parancsnoksággal 1960-as évek eleje 126

38 38 II. Közélet, mozgalom, civilek 127 Kisdobosavatás 1975 Úttörőavatás a Kóczán kastély udvarán, iskolazászló érkezése Kisdobosavatás után 1967

39 II. Public life, movement, civils Úttörőavatás 1989 Tavasz őrs tagjai Úttörővezetők 1960 Kisdobos és úttörőavatás 1980-as évek eleje 133

40 40 II. Közélet, mozgalom, civilek Szabadságláng megérkezése Ongára Tanácsköztársasági emlékversenyen 1983 Munkásőr szakkör tagjai a Csanyikban

41 II. Public life, movement, civils Nyugdíjas klub kirándulása 1998 Felnőtt énekkar fellépése Tánccsoport majálison 1947

42 42 II. Közélet, mozgalom, civilek 140 Felnőtt farsangi bál védnökei Szavalat a Bárczai kertben Öregek Otthonának műsora 1987

43 III. Katonaság, harcok III. Army, fights 143 Katonai hadgyakorlat 1956

44 44 III. Katonaság, harcok 144 Vöröskatonák az Ongán harcoló egységből Neogrády Sándor főhadnagy, aki Ongáról több katonai repülő bevetésen vett részt 1918 tavasza Kovács József az I. világháború idején LVG C. VI felderítőgép bevetésre indul, valószínűleg Ongáról, a Patai rétről

45 III. Army, fights Molnár János mundérban 1939 Palkó András Ifj. Olasz Lajos egyenruhában 1941 Csendőrök

46 46 III. Katonaság, harcok 152 Lópatkoló-kovács altisztek 1939 körül Bűdi Lajos tizedes szabadságon Frontszolgálatról hazatérve 1943 Kecskés András

47 III. Army, fights Katonák 1942 Hornyák Imre a II. világháborúban é. n Vanyó István szabad ságon Galovics Barna Bekus Lajos bajtársaival 1955

48 48 III. Katonaság, harcok 161 Katonabajtársak Katonaságnál 1956 Potoczki József Kiss László egyenruhában

49 III. Army, fights Teherkocsin Katonai hadgyakorlat Eligazítás 1957

50 50 III. Katonaság, harcok 168 Bajtársak Urszin Ernő 1960 Szabó István Katona bajtársak

51 IV. Egyház, vallásosság, rítus IV. The Church, religiousness, rite 172 Katolikus körmenet (első misés körmenet Szabó Ferenccel)

52 52 IV. Egyház, vallásosság, rítus 174 A II. világháborúban találatot kapott református templom sürgős javításokat követően 1945 után 173 A református templom A református templom és környéke 1967 A református templom a II. világháborút követően 1945 után 175

53 IV. The Church, religiousness, rite Harangszentelés 1980 Új harangot kapott a református templom Új harang a református templomban 1980 Új harang a református templomban

54 54 IV. Egyház, vallásosság, rítus 181 Konfirmálás 1960 Konfirmálók Kocsis Sándor tiszteletessel Konfirmálók 1951 Konfirmálók

55 IV. The Church, religiousness, rite Konfirmálók Kovács István tiszteletessel 1935 Templomkertben Konfirmálás é. n. Konfirmáció után

56 56 IV. Egyház, vallásosság, rítus 189 Református templom kerítésének építése 1962 A református parókia udvarán A református gyülekezeti teremben 1996

57 IV. The Church, religiousness, rite 57 Református presbitérium Keresztelés a református templomban Templomi esküvő 1975

58 58 IV. Egyház, vallásosság, rítus A katolikus templom 1970-es évek eleje Az épülő katolikus templom A katolikus templom 1940-es évek 198 A katolikus templom 2000

59 IV. The Church, religiousness, rite Az ongai katolikus templomban é. n. 200 A katolikus templom oltára 1950 Esküvő a katolikus templomban

60 60 IV. Egyház, vallásosság, rítus 202 Elsőáldozók a katolikus kőkereszt és a templom előtt é. n. Elsőáldozás Elsőáldozás 1970

61 IV. The Church, religiousness, rite 61 Elsőáldozók Elsőáldozók 1949 Palkó Ilona, mint elsőáldozó Elsőáldozás 1950 Elsőáldozás Elsőáldozók 1941 körül

62 62 IV. Egyház, vallásosság, rítus 211 Elsőáldozás é. n. Bérmálás Bérmálkozás 1963 Katolikus paplak meszelése előtt

63 IV. The Church, religiousness, rite Katolikus egyházi vezetők 1948 Papszentelés Elsőáldozás 1958 Esküvői násznép a katolikus templom előtt

64 64 IV. Egyház, vallásosság, rítus 219 Búzaszentelésről visszafelé a sorompó előtt 1948 Virágvasárnapi katolikus körmenet Úrnapi körmenet 1970

65 IV. The Church, religiousness, rite 65 Ongai búcsú Búcsú délutánján 1954 Ebéd a Palkó családnál búcsúkor Búcsú 1958 Búcsú

66 66 IV. Egyház, vallásosság, rítus 227 A hajdani ongai zsinagóga előtt, a kisiskolában megtartott katolikus-zenés összejövetel után. Háttérben a leventeképző kéménye 1930-as évek eleje

67 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő V. Work, living, property, grapes 228 Kovalcsik Pál kovácsműhelye 1910-es évek

68 68 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 229 Cséplés 1968 Munkában a cséplőgép Lovas szekéren Szalmabegyűjtés 1972 Bálarakás Asszonyok a mezőről é. n.

69 V. Work, living, property, grapes Takarmányhordás 1941 Aratás sarlóval Kaszával 1968 Kombájn előtt

70 70 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 239 Aratás 1970 Aratás é. n Pihenő a tsz kertészetében 1960-as évek eleje 243 Földmunka 1970 Lovasszekéren 1950-es évek 242

71 V. Work, living, property, grapes Palkó Bertalan traktoron 1973 Traktoron Román Imre körmös traktorral 1951 Kubikolás

72 72 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 248 Etetés 1986 Malacetetés Együtt a gazdaságban 1967 A Hernád-parton Sóderszállítás 1976

73 V. Work, living, property, grapes 73 Munkásbrigád a kemelyi csemetekertben Csemetekertben 1959 Mezei munkások é. n A kemelyi erdőben é. n. Kapálás é. n. 257

74 74 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő Munka után Metszés Brigádgyűlés 1975 Ebéd az ongai határban

75 V. Work, living, property, grapes Bajusz Dezső postás 1958 Szakács nénik a napköziben Postás 1957 Almaszüret Almaszüret a felsőzsolcai almás kertben 1987

76 76 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 267 Vasutasok é. n. MÁV fűtőházi dolgozók 1950-es évek Vasutasok Mozdonyvezetők 1957

77 V. Work, living, property, grapes Szobota Béláné kiváló dolgozó lett a csavargyárban Ongai csavargyár főépületének bejárata 1970 Csavargyári naptár Csavargyári nyugdíjasok kirándulása 1962 Esztergályos a csavargyárban

78 78 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 276 Építkezés 1971 Épül a ház Kerítéskészítés 1982 Tetőcsere é. n. 279

79 V. Work, living, property, grapes 79 Csigatészta készítése Keresetkiegészítés horgolással 1976 körül Tyúkkopasztás lakodalomra készülve Főzés é. n.

80 80 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 284 Szüret 1982 Szüret Szüret 1956 Szüret

81 V. Work, living, property, grapes Szüret 1959 Szüretből hazafelé 1970-es évek eleje Szüreti ebéd 1950-es évek vége vagy 1960-as évek eleje Szüret Szüret 1958

82 82 V. Munka, megélhetés, föld, szőlő 293 Szüret é. n. Szüret Szüreten 1941 Szüret

83 VI. Hétköznapok VI. Weekdays 297 Barátnők 1970

84 84 VI. Hétköznapok Kutya és gazdája Nagy Károlyné és fia az udvaron 1944 Az újbor megkóstolása é. n Az első gyermek születése után a Juhász családban 1935 Az újbor megkóstolása é. n. 302

85 VI. Weekdays Rácz István munka közben 1970-es évek eleje Családi körben bérmálkozás után a Buzás családnál 1978 körül 304 Anya leányával Kisfiú a lovon Unokákkal 1968

86 86 VI. Hétköznapok Disznótor Disznóvágás előtt é. n. Heilen tanyán disznóval Disznóölés 1990

87 VI. Weekdays Tánc 1977 Ivócimborák Megpihenve ,,Vadmotoros 1957 Udvaron Borozgató cimborák

88 88 VI. Hétköznapok 318 Barátok 1987 Virslifőzés a volt KISZ klub udvarán Hóeltakarítás a Berzsenyi utcában 1999 Járműszerelés

89 VI. Weekdays 89 Ongai fiatalok szikszói felvonuláson Autó mellett 1962 Karácsony Szekéren a Hernádnál 1950

90 90 VI. Hétköznapok Játék közben Fürdetés a Hernádban 1950 Motoron é. n Mentolos játék szipkával 1957 Borház előtt

91 VI. Weekdays A hintaló öröme 1992 Hegedűvel Szilveszteri bulin Fürdőkád mellett az udvaron 1969 Kutyával

92 92 VI. Hétköznapok 336 Konyhában 1969 Virágzó kaktusszal Udvaron 1976 Zsilipnél

93 VI. Weekdays Barátok a kocsma előtt 1947 Barátságban a kutyával Lovakkal é. n. Disznóölés Cigivel a Balaton utcában 1964 körül Id. Faggyas Lajos 100. születésnapján

94 94 VI. Hétköznapok 346 Téli öröm 1961 Villanyoszlop előtt a nagyszülők é. n Az új porta Biciklikkel kiránduláson 1970 Balaton u. 6. előtt babakocsit tolva Szalonnasütés 1960

95 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola VII. Childhood, youth, school 352 Nyári óvodások 1958

96 96 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola Játék az udvaron A labda öröme Babakocsiban, napsütésben 1969 Finom é. n Fürdőzés Otthon a macikkal 1968

97 VII. Childhood, youth, school A fürdés 1965 Kerékpárszerelés Nagyapa első unokájával 1974 Báránnyal Hóemberépítés 1960

98 98 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 364 Óvodások szereplése a Kóczán kastély hátsó teraszán 1966 Nyári óvodások a Kóczán kastély udvarán Óvodások 1964

99 VII. Childhood, youth, school Nyári napközis óvodások a Kóczán kastély udvarán 1956/57 Óvodai évzáró tánc Anyák napi ünnepség 1985 Idény napközisek (óvodások) 1956/57 370

100 100 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 371 Iskolai előkészítő előtt 1976 körül 4. osztály Nyelvtanóra 1980

101 VII. Childhood, youth, school Osztályteremben Tanévnyitó 1980 Sportnap az iskolában é. n. 375 IV. osztály

102 102 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 378 Tanítás a Kóczán melléképületében kialakított (torna) teremben 1950-es évek Napköziben Szünetben 1981

103 VII. Childhood, youth, school Osztálytársak 1977 Iskolás portré A kisiskolában é. n. 384 Tanórán 1985

104 104 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 385 Ballagó nyolcadikosok 1961 Ivó verseny é. n Népdaléneklő verseny az iskolai könyvtárban 1988 A III. számú iskolában

105 VII. Childhood, youth, school Ballagás Ballagás 1984 Ballagás

106 106 VII. Gyerekkor, ifjúság, iskola 392 Táborozás 1980 Táborozás Telkibányán Táborozás Telkibányán 1976

107 VIII. Lakosok, család, rokonság VIII. Citizens, family, relatives 395 Gyerekek lakodalomban 1960

108 108 VIII. Lakosok, család, rokonság 396 A Halász testvérpár 1918 Ongai viselet Özv. Négyessy Andrásné Régi ongai család 1900-as évek eleje

109 VIII. Citizens, family, relatives 109 Zenészek é. n A Kiss család Lekner testvérek 1959 Kovács János Gyerekekkel Biciklivel Magyar Ferenc, kerékgyártó mester

110 110 VIII. Lakosok, család, rokonság 406 Majzik János 1965 Kiss Mária Kerítés előtt 1965 Urszin Ernő és Sikerle Márta

111 VIII. Citizens, family, relatives Lekner János 1960 Özv. Maczek Mihályné Valánszki István családja a Pacsirta utcában Berecz János é. n Farkas Éva és János 1968 Ongai iparos család hölgy tagjai 1910-es évek 415

112 112 VIII. Lakosok, család, rokonság 416 A Palkó család 1949 Kiss Lászlóné Berta József Majzik István 1973 Barátok 1950-es évek eleje 419

113 VIII. Citizens, family, relatives Férfiak 1967/68 Kiss Géza Szalay Borbála 1920-as évek 424 Anya lányaival 1958 Barátnők

114 114 VIII. Lakosok, család, rokonság 426 A Fagyas család a Szegfű utcában é. n. A Juhász család A Molnár család 1954 Családi összejövetel szomszédokkal, Tóth Erika és Szabó István esküvőjén 1978

115 VIII. Citizens, family, relatives Lekner család 1960 Urszin család Műteremben 1960 Becse család

116 116 VIII. Lakosok, család, rokonság 434 Lakodalom Vőfély és koszorúslány 1964 Hazajövetel esküvőből Lakodalmas násznép a Rákóczi úton

117 VIII. Citizens, family, relatives Lakodalmi menet a Rákóczi úton 1960 Mennyasszony kikérés Lekner Piroska esküvője 1960 Esküvő

118 118 VIII. Lakosok, család, rokonság 442 Esküvői menet 1961 Esküvői menet a Nagysoron 1968/ Esküvő Tóth Bertalan és Kiss Mária esküvője 1944

119 VIII. Citizens, family, relatives Juhász Miklós és Szabó Ilona esküvőjének muzsikusai a régi községháza előtt 1966 A Hódi házaspár esküvő után 1920-as évek eleje Lakodalmi főzőcske é. n. 449 Urbán László és Szakács László vőfélyek é. n. Farkas Sándor és Bona Margit esküvője

120 120 VIII. Lakosok, család, rokonság 451 Kádár István temetése 1964 Borbély Erzsébet temetése Rácz Györgyné temetése Temetés 1959 Temetési menet

121 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás IX. Traditions, culture, entertainment 456 Szavalat a Bárczai kertben 1947

122 122 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás Szüreti felvonuláson körül Szüreti felvonuláson 1960 Maskarások Szüreti felvonuláson 1961

123 IX. Traditions, culture, entertainment Táncos lányok a szüreti felvonuláson 1958,,Tollazók a szüreti felvonuláson Szüreti felvonulás 1961 Szüreti felvonulás

124 124 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 465 Szüreti felvonulás a Dózsa György úton Szüreti felvonulás 1960 Szüreti felvonulás előtt Szüreti felvonulás indítói lovon és szamáron

125 IX. Traditions, culture, entertainment Liliomfi színdarab bemutatása 1960 körül Szekéren é. n Színjátszó csoport 1938

126 126 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 472 Fellépés előtt a drótgyári tánccsoport 1932 Tánccsoport Amatőr Gála Ongán 1999

127 IX. Traditions, culture, entertainment Néptáncos lányok 1954 Táncosok Nyolcadikos tánccsoport 1981

128 128 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 478 Kiszehajtás Zenészek Majális 1950-es évek vége 480 OngArt kiállítás

129 IX. Traditions, culture, entertainment Könyvtárosok 1990 Vetélkedőn az ongai iskolások, valószínűleg a csavargyárban Bemutatkozik az iskola

130 130 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 485 Farsang 1978 Farsangi keringő Farsang 1979 Keringősök a farsangon

131 IX. Traditions, culture, entertainment Zsűri a farsangon 1978 Farsang Farsang 1979 Hercegi pár és udvartartása a farsangon

132 132 IX. Hagyományok, kultúra, szórakozás 493 Fiatalok farsangja LógAritmus együttes a falunapon 1996 Hangverseny után Béres Ferenccel

133 X. Sport, szabadidő X. Sport, free-time 496 Futballcsapat 1973

134 134 X. Sport, szabadidő 497 Focisták 1968 Edzés előtti pillanatok Alkalmi focicsapat a majálison Ongai focicsapat 1960

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

Szülők-nevelők bálja a Tarczyban

Szülők-nevelők bálja a Tarczyban Szerkeszti: Informatikai munkaközösség. Főszerkesztő: Németh József, tanár Kiadja: Tarczy Lajos Általános Iskola Diákönkormányzata 2013. február Kezdődjék a karnevál!" Szülők-nevelők bálja a Tarczyban

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről II. évfolyam 27. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Elbúcsúztak a ballagók 125 éves a szervezett mentés Színes lufikat eresztettek szélnek jelképesen ballagó diákjaink.

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

2010. június 3. - XXI. évf. 23. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2010. június 3. - XXI. évf. 23. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. június 3. - XXI. évf. 23. szám 20 oldal, 200 Ft Víz: közös kincs, közös átok... 2 Gyermeknapok itt-ott-amott.. 3-4 A Bogárdi Napok programja...

Részletesebben

Rosszcsontok, indiánok, cowboyok

Rosszcsontok, indiánok, cowboyok Újfehértó Város Önkormányzatának lapja V. évfolyam 23. szám 2008. december 6. A JÁNLÓ JÓ KILÁTÁSOK A BAJCSY-BAN Kiváló védjegy a Vadócoknak" Döntések Pályázat bérlakásra Itt járt Mátyás király Latin-est

Részletesebben

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Vecsési Tájékoztató 25. évfolyam 7. (297.) szám 2015 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Fotó: Polgár Gyula Önkormányzati hírek

Részletesebben

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Közeledik az államalapítás ünnepe

Közeledik az államalapítás ünnepe A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 3. szám 2013. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Közeledik az államalapítás ünnepe Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám

2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám 2 2014. augusztus Nyár van, éppolyan meleg nyár van Elfelejteni nem fogom. (Neoton Família) A XVII. tábor - megvolt, esővel, sárral, hőséggel, ahogy az

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 8. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Hol az a régi Betlehem? - Tímár Mihály atyámfiának -

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Hol az a régi Betlehem? - Tímár Mihály atyámfiának - A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 165 Ft XVI. évfolyam 12. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: Karácsonyi ajándék melléklettel! IN MEMORIAM - Hunya Alajos -

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre,

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre, Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám Izsáki Vágta 2012. 2012. július 18. Ára: 110 Ft Strullendorfi utazás 2012. Országszerte

Részletesebben

Következő számunk tartalmából:

Következő számunk tartalmából: OKE 1%-os felhívása! Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2013-ban is a lakosság támogatását, segítségét kéri! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az SZJA 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben