1/2013. (II.15.) számú határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2013. (II.15.) számú határozat"

Átírás

1 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (II.15.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: eredeti előirányza t módosított előirányza t e Ft módosítá s Bevétel I. Működési bevétel 1. Kamat bevétel Összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Feladatalapú támogatás Összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Horvát konzulátustól kapott tám Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétel Összesen: Kiadás I. Személyi juttatás II. Munkaadói járulék 0 0 III. Dologi kiadás 1. Önkormányzati dologi kiadások Nemzetiségi disznóvágás Önkormányzati támogatásból: 3.Anna napi búcsú (50+36) Horvát táncház Vir partnervárosi találkozó Horvát nyelvű szentmise i kisebbségek napja Horvát nyelvű folyóirat,újság 40 0

2 9. "Viri esték" programsorozat Karácsonyi koncert Pécsen 47 Összesen: IV. Működési célú pénzeszköz átadás IX. Általános tartalék Összesen: , február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

3 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2/2013. (II.15.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a következőket állapítja meg: 1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek évet követő három évre várható összege: 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelő pontja Várható összeg évente 1. a helyi adóból származó bevétel, 0,-Ft 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 0,-Ft bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 2.000,-Ft 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 0,-Ft vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0,-Ft 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0,-Ft 2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évet követő három évre várható összege: Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó Várható összeg évente 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft

4 értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft, február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

5 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 3/2013. (II.15.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 2. a évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 3. a évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint elfogadja. 4. a többéves kihatással járó kötelezettségeket és az általa nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet szerint elfogadja., február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

6 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 4/2013. (II.15.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a, Bezerédj u. 14. szám alatti Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításával megbízott i Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó évi bevételnek a helyiségek fenntartására és a gondnok foglalkoztatására fordított kiadásokat meghaladó összegének felhasználására tett javaslatát elfogadja és egyetért a bevétel tartalékba helyezésére a gondnok foglalkoztatása és karbantartási munkálatok elvégzésére, amíg azok finanszírozására a gesztor önkormányzatnak más forrás nem áll rendelkezésére., február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

7 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2013. (IV.22.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadja: 1. a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja. 2. a évi vagyonkimutatásról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint elfogadja., április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

8 i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési beszámolója 1. számú melléklet eft eredeti modósított teljesíté s előirányza t előirányza t Bevétel I. Működési bevétel 1. Kamat bevétel Összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Feladatalapú támogatás Összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Horvát konzulátustól kapott tám Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétel 481 Összesen: Kiadás I. Személyi juttatás II. Munkaadói járulék 0 0 III. Dologi kiadás 1. Önkormányzati dologi kiadások Nemzetiségi disznóvágás Önkormányzati támogatásból: 3.Anna napi búcsú Horvát táncház Vir partnervárosi találkozó Horvát nyelvű szentmise i kisebbségek napja Horvát nyelvű folyóirat,újság "Viri esték" programsorozat Karácsonyi koncert Pécsen Összesen: IV. Működési célú pénzeszköz átadás

9 IX. Általános tartalék Összesen: Záró pénzkészlet 947

10 2. számú melléklet i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési beszámolója Vagyonkimutatás Eszközök e Ft Források e Ft I. Immateriális javak I. Tartós tőke Gépek, berendezések II. Tőkeváltozás -21 II. Tárgyi eszközök 0 D.) Saját tőke -21 III. Befektetett pénzügyi eszközök I. Költségvetési tartalék 947 A.) Befektetett eszközök összesen 0 E.) Tartalékok 947 I. Készletek I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Követelések 1. Kötelezettségek áruszállításból 21 III. Értékpapírok II. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 Pénztár III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Bankszámla 947 F.) Kötelezettségek összesen: 21 IV. Pénzeszközök összesen 947 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgó eszközök összesen 947 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 947 FORRÁSOK ÖSSZESEN 947

11 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2013. (IV.22.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: A képviselő-testület évben - Bővíteni kívánja a Városi Könyvtár nemzetiségi nyelvi könyvtár gyűjteményét horvát anyanyelvű kiadványok vásárlásával. - Támogatni kívánja a horvát nyelv oktatását a nyelvtanfolyam megszervezésével, a nemzetiségi önkormányzat által vásárolt tankönyvek és szótárak ingyenes használatának biztosításával. - Előadásokat kíván szervezni a horvát kultúra, néprajz és történelem bemutatására, ápolására. - Részt kíván venni és Vir testvérvárosi kapcsolatának ápolásában, a testvérváros rendezvényein képviseli a dombóvári horvát közösséget, valamint részt vesz a viri delegáció fogadásában. - Részt kíván venni és Ogulin testvérvárosi kapcsolatának ápolásában. - Vállalja a horvát anyanyelvű hitélet ápolását és horvát nyelvű szentmisét szervez a dombóvári plébániával közösen a húsvéti és az adventi időszakban. - Vállalja az Anna-napi búcsú rendezvény szervezését és lebonyolítását -Szőlőhegyen. - Részt kíván venni a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok közös Nemzetiségek Napja rendezvényén. - Horvát táncházat kíván szervezni a horvát népi táncok oktatására és népszerűsítésére. - Rendezvényeivel színesíteni kívánja kulturális életét, különösen a februári horvát farsang rendezvénnyel, valamint a Város Hetén a város szülötte Franjo Vlašić horvát bán tiszteletére elhelyezett emléktáblánál tartandó koszorúzással., április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

12 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 7/2013. (IV.22.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy április 1-jétől Város Önkormányzata közfoglalkoztatási program keretében 1 főt foglalkoztasson a Nemzetiségek Közösségi Házában a gondnoki feladatok ellátására. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a i Német Nemzetiségi Önkormányzat mint gesztor a foglalkoztatás 15% önrészét, valamint a gondnok részére cafertériajuttatásként 6,5 hónapra havonta 5000,- Ft Erzsébet-utalvány és járulékai összegét a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó bevétel terhére biztosítsa., április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

13 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 8/2013. (IV.22.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a i Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatával és hozzájárul, hogy a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó évi bevételt tartalékba helyezzék a gondnok foglalkoztatása céljából., április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

14 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2013.(IV.22.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-ban is részt vett a várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett Város Hete rendezvénysorozaton a következőprogramokkal: Április 3-4. Viri esték (gasztrokulturális bemutató a Hotel ban) Április 5. viri delegáció fogadása, vendéglátás szállással Április 6. délben nemzetiségek kavalkádja a Művelődési Házban, este vendéglátás a kakasdombi borpincében. A képviselő-testület a rendezvénysorozathoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat jóváhagyja., április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes

15 2013. június 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 10/2013.(VI.28.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a 64/2012. (XII.21.) számú határozata 2. pontját visszavonja, a farsangi rendezvényre elkülönített összeget átcsoportosítja a április 3-6. között megrendezett Város Hete rendezvénysorozatra, melynek keretében a nemzetiségi önkormányzat fogadta a horvátországi Vir testvérváros delegációját, megtartotta a Vir- focitalálkozót, koszorúzást tartott Franjo Vlašić horvát bán emléktáblájánál és a testvérvárosi delegáció tiszteletére bált rendezett. 2. a Város Hete rendezvénysorozatra fordított ,- Ft összegből ,- Ft-ot a Város Önkormányzatától évben kapott támogatásból, ,- Ft-ot a évi feladatalapú támogatásból biztosít, ,- Ft-ot a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosít., június 28. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

16 2013. június 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 11/2013.(VI.28.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a július 27-én megrendezésre kerülő Anna-Napi Búcsú rendezvény lebonyolítására a Város Önkormányzata által a rendezvényre nyújtott ,- Ft támogatáson felül ,- Ft összeget különít el a évi költségvetése általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásokra. Határidő: július 27. Felelős: Elnök, június 28. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

17 2013. július 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2013. (VII.29.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal által a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek beküldésével kapcsolatban tett törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta, az abban megállapítottakkal egyetért. A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendeletben meghatározott kötelezettségének eleget tesz. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy hívja fel a i Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a testületi ülések jegyzőkönyveinek a megyei kormányhivatalhoz történő beküldésére előírt határidő betartására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 15. Kormányhivatal tájékoztatására Felelős: Elnök, július 29. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

18 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2013. (IX. 13.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja., szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

19 1. számú melléklet i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai: I. féléves teljesítési adatok s.sz BEVÉTELEK Előirányzat megnevezése eredeti előirányza t módosított előirányza t teljesítés I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek 2.1. Önkormányzattól Állami támogatás 3 Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 5. Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás Működési bevételek összesen: II Felhalmozási bevételek III. Pénzforgalmi működési bevételek 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalmi bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (ÁFÁval) Támogatásértékű működési kiadások 0 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék

20 2. Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen 9 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 864

21 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013. (IX. 13.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5. a évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint módosítja. 6. a évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint módosítja. 7. a évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint módosítja., szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

22 i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai 1. számú módosítása 1. számú melléklet s.sz Előirányzat megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 16 2 Támogatásértékű bevételek 2.1. Önkormányzattól Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 3.1. Horvát Főkonzulátustól kapott Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 5. Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás 5.1. Működési támogatás Feladatalapú támogatás 971 Működési bevételek összesen: II Felhalmozási bevételek III. Pénzforgalmi működési bevételek 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalmi bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 9 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (ÁFÁval) Támogatásértékű működési kiadások 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék

23 2. Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési mérlege 2. számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege adatok eft-ban BEVÉTELEK évi teljesítés évi terv évi várható teljesítés évi terv évi mód. KIADÁSOK évi teljesítés évi terv évi várható teljesítés évi terv évi mód. Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok 29 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások (ÁFÁ-val) Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás Támogatásértékű működési kiadások Pénzmaradvány átvétele Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék, céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó kiegyenlítő célú bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

25 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterv 3. számú melléklet adatok e Ft-ban BEVÉTELEK 2013.évi módosított előirányzat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési maradvány átvétele Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás II. Felhalmozási bevételek III Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó kiegyenlítő célú bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások (ÁFÁ-val) Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás 5 államháztartáson kívülre 6. Céltartalék, általános tartalék II. III. 1. Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

27 2. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 15/2013. (IX. 13.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat székhelyét október 1. napjától 7200, Szabadság u. 18- ra módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a székhelyváltozás átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 30. Felelős: Elnök, szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

29 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 16/2013. (IX. 13.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi feladatalapú támogatásról szóló tájékoztatást elfogadja, a támogatás felhasználásáról való döntést a következő rendes ülésére elhalasztja., szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

30 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 17/2013. (IX. 13.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nemzetiségi Közösségi Házban (, Bezerédj u. 14.) a i Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti elhelyezése céljából átadott helyiségek december 31. napjáig az Önkormányzati Hivatal használatában maradjanak. A képviselő-testület egyetért a i Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésével, hogy a i Közös Önkormányzati Hivatal kiköltözését követően, a Nemzetiségi Közösségi Ház 1306/A/3. külön helyrajzi számú épületrészében található két irodahelyiség is kerüljön vissza a nemzetiségi önkormányzatok használatába. A képviselő-testület felkéri az elnököt a kezdeményezés továbbítására Város Önkormányzata, valamint a i Örmény és Német Nemzetiségi Önkormányzatok részére., szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

31 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 18/2013. (IX. 13.) számú határozat A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a i Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésével és kéri, hogy Város Önkormányzata a évi költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret kötelezettségvállalással le nem kötött részét a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok között a évi Nemzetiségek Napja rendezvény támogatására egyenlő arányban ossza fel. A képviselő-testület felkéri az elnököt a kezdeményezés továbbítására Város Önkormányzata, valamint a i Örmény és Német Nemzetiségi Önkormányzatok részére., szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

32 2013. október 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 19/2013. (X.29.) számú határozat 1. i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló 6/2013. (IV.22.) számú határozatát, az abban foglaltakat kell a évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni. 2. A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja., október 29. Varga-Stadler Gábor sk. elnök

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2015. február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2015. (II.24.) számú határozat a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

1/2012. (I.27.) sz. határozat

1/2012. (I.27.) sz. határozat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kivonat a i Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2012. (I.27.) sz. határozat A i Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 29/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető

Részletesebben

Teljesítés

Teljesítés I.mérleg ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosított III. Teljesítés 215.12.31. Kiadások adatok

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1/2013. (II.12.) Tt. határozat

1/2013. (II.12.) Tt. határozat Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Részletesebben

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk.

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk. 1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje 1. 2. 3. CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás február 2-i ülésére

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás február 2-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. február 2-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi költségvetésének

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata

2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 10-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 10-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben