SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett osztályok kódjai és megnevezései Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt kód: rendészet-védelem (szakközépiskola) 12. kód: autógépész (szakközépiskola) 13. kód: autóelektronika (szakközépiskola) 14. kód: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (szakközépiskola) 15. kód: közlekedéstechnika és üzemvitel (szakiskola - 2 osztály) Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér kód: informatika nyelvi előkészítővel, emelt testnevelés óraszámmal (szakközépiskola 5 éves) 22. kód: közlekedés (szakközépisk.; logisztika-nemzetközi szállítmányozás) 23. kód: informatika (szakközépiskola 2 osztály CISCO; telekommunikáció) 24. kód: elektronika-elektrotechnika (szakközépiskola) Széchenyi István Tagintézmény 6723 Szeged, Felső Tisza-part kód: környezetvédelem-vízgazdálkodás (szakközépiskola)

2 1. A felvételi vizsga részei A központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból minden tagintézményünk valamennyi szakközépiskolai osztályába jelentkező tanuló számára kötelező (kódok: 01; 11; 12; 13; 14; 21; 22; 23; 24). A Csonka János Tagintézmény szakiskolai osztályaiba (kód:15) jelentkezőknek nem kell központi írásbeli felvételi vizsgát tenniük. Szóbeli meghallgatást a Gábor Dénes Tagintézmény valamennyi osztályába (kódok: 21; 22; 23; 24), a Széchenyi István Tagintézmény 01 kódú osztályába, illetve a Csonka János Tagintézmény szakközépiskolai osztályaiba (kódok: 11; 12; 13; 14) jelentkező tanulóknak tartunk. Nincs szóbeli meghallgatás a Csonka János Tagintézmény 15 kódú szakiskolai osztályaiba jelentkező tanulóknak. 2. A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakközépiskola valamennyi tagintézményében 9. évfolyamra jelentkezőknek készült típusú, általános fajtájú központi írásbeli vizsgára lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lappal december 10-ig. A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI), vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (továbbiakban BTM) tanulók a vizsgaszervezést érintő speciális igényük esetén csatolják jelentkezési lapjukhoz a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmény, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet is. 3. A központi írásbeli felvételi vizsgák helyszínei és időpontjai Csonka János Tagintézmény 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér 14. Széchenyi István Tagintézmény 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. A központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: január 22. (szombat) 10 órától. Az írásbeli vizsgán alapos ok miatt megjelenni nem tudó tanulók számára szervezett pótló központi írásbeli felvételi vizsga ideje: január 27. (csütörtök) 14 órától. 4. A szóbeli meghallgatások helyszínei és időpontjai A Csonka János Tagintézmény szakközépiskolai osztályaiba jelentkezők (kódok: 11;12;13;14) szóbeli meghallgatását a Temesvári krt. 38. alatt március 3-án (csütörtökön) órától és március 9-én (szerda) órától tartjuk.

3 A Gábor Dénes Tagintézménybe jelentkező valamennyi tanuló szóbeli meghallgatását a Mars tér 14. alatt március 2-án (szerda) 8.00 órától és március 9-én (szerda) órától tartjuk. A Széchenyi István Tagintézménybe jelentkező valamennyi tanuló szóbeli meghallgatását a Felső Tisza-pert 25. alatt március 1-jén (kedd) órától és március 9-én (szerda) órától tartjuk. 5. Az SNI és BTM tanulók esélyegyenlőségének biztosítása A jelentkezési laphoz csatolt szakértői határozat és szülői kérelem esetén hozott tagintézményvezetői határozat alapján a tanuló részére a központi írásbeli felvételi vizsgán tannként 45 perc helyett 65 perces felkészülési időt biztosítunk; lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) használatát; mentesítjük a tanulót az írásbeli vizsga egésze vagy annak egy része alól; mentesítjük a tanulót a szóbeli meghallgatás alól; lehetővé tesszük a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 6. A jelentkezők rangsorolásának módja A jelentkezőket a felvételi eljárás során megszerzett összpontszámuk (a továbbiakban felvételi pontszám) és az általános iskolai bizonyítványban illetve a félévi értesítőben szereplő osztályzataikból számított pontszámuk (továbbiakban tanulmányi eredményük) összege alapján rangsoroljuk. A felvételi pontszám és a tanulmányi eredményre adható pontszám az egyes osztályokban a következő táblázatok szerint alakul: a 01; 11; 12; 13; 14; 21; 22; 23 és 24 kódú osztályokban Felvételi pontszám Központi írásbeli felvételi vizsga: max. 50 pont Szóbeli meghallgatás: max 25 pont Tanulmányi eredmény 6.2. pontban felsorolt tankból: max. 25 pont Összesen max. 100 pont Felvételi pontszám a 15 kódú (szakiskolai) osztályokban nincs Tanulmányi eredmény Összesen 6.2. pontban felsorolt tankból: max. 70 pont max. 70 pont

4 6.1. A felvételi pontszám kialakítása A felvételi pontszám a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 50 pont) és (ahol van) a szóbeli meghallgatáson elért pontszám (max. 25 pont) összege. A központi írásbeli vizsgán elért pontszám A központi írásbeli vizsgán megszerezhető pontszám az összpontszám 50 %-át, 50 pontot ad. A tagintézményekben alkalmazott pontszámítás a központi írásbeli vizsgán A matematika és a magyar nyelv központi írásbeli dolgozatra maximálisan felvételi pont kapható! Pontozási táblázat: Az elért írásbeli eredmény Az elért írásbeli eredmény százalékban kifejezve pontokban kifejezve Felvételi pontszám % pont 25 pont 58 % 29 pont 24 pont 56 % 28 pont 23 pont 54 % 27 pont 22 pont 52 % 26 pont 21 pont 50 % 25 pont 20 pont 48 % 24 pont 19 pont 46 % 23 pont 18 pont 44 % 22 pont 17 pont 42 % 21 pont 16 pont 40 % 20 pont 15 pont 38 % 19 pont 14 pont 36 % 18 pont 13 pont 34 % 17 pont 12 pont 32 % 16 pont 11 pont 30 % 15 pont 10 pont 28 % 14 pont 9 pont 26 % 13 pont 8 pont 24 % 12 pont 7 pont 22 % 11 pont 6 pont 20 % 10 pont 5 pont 18 % 9 pont 4 pont 16 % 8 pont 3 pont 14 % 7 pont 2 pont 12 % 6 pont 1 pont 0-10 % 0-5 pont 0 pont Az írásbeli felvételi vizsga vagy annak egyik része alól mentesített tanulók pontozása Az írásbeli vizsga egyik tan alól mentesített tanulók esetében a másik tantárgyra kapott pontszámot megduplázzuk. Az írásbeli vizsga mindkét alól mentesített tanulók esetében a tanulmányi eredményükre és a szóbeli meghallgatásra kapott pontszámaik összegét megduplázzuk.

5 A szóbeli meghallgatáson elért pontszám A szóbeli meghallgatáson elérhető pontszám az összpontszám 25 %-át, 25 pontot ad. A szóbeli meghallgatás értékelési szempontjai, pontszámok A Csonka János Tagintézményben: A megjelenés és a viselkedés jellemzői Az ellenőrző könyv tartalma Elhivatottság (motiváció, családi hagyományok) Szociális kompetenciák (kommunikáció) Speciális egyéni adottságok és képességek (fizikális és egészségügyi alkalmasság, sporttevékenység, tanórán kívüli versenyeredmények, hobby) Összesen 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 25 pont A Gábor Dénes és a Széchenyi István Tagintézményekben: Megjelenés Köszönés A kérdések megértése Tájékozottság (társadalom, kultúra, történelem, művészetek, irodalom) Mondatszerkesztés, nyelvhelyesség Nem verbális kommunikáció Beszédmód Speciális egyéni adottságok Összesen 1 pont 1 pont 2 pont 10 pont 5 pont 1 pont 3 pont 2 pont 25 pont A szóbeli meghallgatás alól mentesített tanulók pontozása A szóbeli meghallgatás alól mentesített tanulók esetében a tanulmányi eredményre kapott (max. 25 pont) pontszámot megduplázzuk A tanulmányi eredményre adható pontszám kialakítása A Csonka János Tagintézményben a szakközépiskolai osztályokba (kód: 11; 12; 13; 14) jelentkezők esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika tank 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 50 pont), és az így kapott számot elosztjuk kettővel (fél pontok lehetségesek).

6 a szakiskolai osztályokba (kód: 15) jelentkezők esetében az összpontszám 100 %-a (70 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, az idegen nyelv, a matematika, a történelem, a fizika és az informatika tank 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk. A Gábor Dénes Tagintézményben valamennyi jelentkező esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tank 7. év végi és 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 50 pont), és az így kapott számot elosztjuk kettővel (fél pontok lehetségesek). A Széchenyi István Tagintézményben valamennyi jelentkező esetében az összpontszám 25 %-a (25 pont) adható az alábbiak szerint: a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika és a fizika tank 5., 6., és 7. év végi, valamint 8. félévi osztályzatait összeadjuk (max. 115 pont), és o a 100 vagy annál több pontot elérők 25 tanulmányi pontot (maximumot) kapnak; o a 100 pont alattiak esetében a tanulmányi pontok száma az osztályzatok összegzésével nyert szám negyedrésze (fél és negyed pontok lehetségesek). Az esélyegyenlőség biztosítása a tanulmányi eredményre adható pontszámok kialakítása során Az általános iskolai tanulmányai során valamelyik beszámított tantárgy alóli mentesség esetében a tanuló adott tanévi (félévi) többi beszámított tan pontszámának az átlagát adjuk a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. 7. További információk A felvételivel kapcsolatos további információk a Pályaválasztási tájékoztató Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben című kiadványban találhatóak, amelyben az iskolánkra vonatkozó anyagot az alábbiakban tekinthetik meg:

7 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Tagintézmény igazgató Keszőcze László / neve / Pályaválasztási felelős neve Deme Mihály szakmai igazgatóhelyettes SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Szakterület Szakmacsoport Kódszám Egyéb szolgáltatások: Humán rendészet és védelem Közlekedés: Műszaki (Gépész: autógépész) Közlekedés: Műszaki (Elektronika: Autóelektronika) Kereskedelemmarketing, üzleti Gazdasági, szolgáltatási adminisztráció Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) 11 nappali 4 év nappali 4 év nappali 4 év nappali 4 év 34 Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga A szóbeli felvételi vizsga A felvételi eredmények értékelési szempontjai általános iskola 8 osztálya nincs van a 22/2010. (V. 23.) OKM rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika tantárgyból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) + szóbeli vizsga (max.: 25 pont) összesen: max. 100 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét

8 tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! A felvételi vizsga tervezett Csonka János Tagintézmény helye és ideje 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; Pótló szóbeli: A felvételről való értesítés Az ideiglenes felvételi jegyzék módja és ideje kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: óráig. A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való A magyar nyelv és irodalom, a felkészítés történelem, a matematika, az idegen nyelv és a szakmai alapismeretek tankból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. A tanulmányokat záró érettségi vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. Emelt óraszámú képzés Idegen nyelv, matematika, számítógépes gépírás. Kollégiumi elhelyezés Van Nyílt nap időpontja óra óra Egyéb fontos tudnivalók Pályaorientációs célú beiskolázási tájékoztatókat tartunk: Rendészet-védelem szakirány: óra; (hivatásos rendőrtisztekkel szervezett találkozó és szakmai bemutató) Közlekedés szakirány:

9 Autó(elektronika és gépészet) szakközépiskolai képzésekről: óra; Logisztika-marketing szakirány: órakor. SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyami végzettséggel rendelkező tanulók számára Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Közlekedés Egyéb Közlekedés Közlekedés Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Motor- és nappali 2 év 24 fő kerékpárszerelő* Biztonságtechni év kai szerelő, nappali 12 fő kezelő* Járműfényező nappali 2 év 16 fő Karosszérialakatos nappali 2 év 34 fő *Tervezett, de még nem engedélyezett képzés Szükséges iskolai végzettség 10. évfolyam sikeres befejezése. Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság Integrált felkészítés Van. A jelentkezés módja és ideje Júniusban a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, bizonyítvány(ok) leadásával. Az írásbeli felvételi vizsga Nincs A szóbeli felvételi vizsga Nincs A felvételi eredmények értékelési szempontjai A szükséges előtanulmányok megléte, a beiratkozás sorrendje, létszámkorlát, tanulószerződés, A felvételről való értesítés módja és ideje vagy előszerződés léte. Június hónapban az iskolai jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, az előírt bizonyítvány leadásával kell a szakmai képzésre jelentkezni. Augusztus hónapban beiratkozással és tanulószerződés megkötésével zárul a felvétel. A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol vagy német. Kollégiumi elhelyezés Van.

10 Nyílt napok időpontja Egyéb fontos tudnivalók óra óra Szakmai beiskolázási tájékoztatót tartunk: órakor A nappali rendszerű iskolai oktatásban beiratkozás utoljára abban a tanévben lehet, amely évben betöltötte a 22. évet. OKJ szakmai képzés esetén az első szakmai végzettség megszerzése és a szakmai vizsga is ingyenes. A szakmai képzések alapgyakorlati képzése a karosszérialakatos, motor- és kerékpárszerelő és a biztonságtechnikai szerelő-, kezelő szakmákban helyben történik, kivétel, ha a tanuló tanulószerződést kötött. Ekkor a szerződött munkáltató biztosítja a gyakorlati képzés minden feltételét. A kétéves OKJ szakképzések második év szakmai gyakorlatát és a járműfényező szakmai gyakorlatát mindkét tanévben tanulószerződés keretében a gazdálkodó szervezeteknél teljesítik tanulóink. A tanulószerződés létesítése a jelentkezett tanuló és szülő feladata. A nyári szakmai gyakorlatot az iskola és a gazdálkodó szervezetek között megkötött együttműködési szerződés keretében a gazdálkodó szervezeteknél teljesítik tanulóink. Modulrendszerű OKJ rokon szakmai végzettség, vagy modulvizsga megléte ese-tén tanulmányi- és/vagy vizsgamentesség is kérhető! SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Közlekedés Közlekedés Közlekedés Közlekedés Autóelektronikai műszerész Autószerelő Autótechnikus* Szállítmányozási ügyintéző Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) nappali 2 év 28 fő nappali 2 év 35 fő nappali 1 év 27 fő nappali 2év 22 fő

11 * 15. évfolyam Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga A szóbeli felvételi vizsga A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételről való értesítés módja és ideje Érettségi vizsga szükséges a Szállítmányozási ügyintéző és Autóelektronikai műszerész szakmai képzésekhez. Autószerelő szakma esetén befejezett négy évfolyamos középiskola. Autótechnikus szakma esetén érettségi vizsga és autószerelő szakmai végzettség, vagy autóelektronikai műszerész szakmai végzettség és kiegészítő OKJ modulvizsgák megléte is kell. Iskolai orvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségi alkalmasság Van. Június hónapban a honlapról letölthető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, az előírt bizonyítvány(ok) leadásával kell a szakmai képzésre jelentkezni. Augusztus hónapban beiratkozással zárul a felvétel. Iskola nem tart felvételi vizsgát Iskola nem tart felvételi vizsgát A szükséges előtanulmányok megléte, a beiratkozás sorrendje, létszámkorlát, tanulószerződés, vagy előszerződés léte. A helyszínen beiratkozáskor véglegesül. Beiratkozás: óra Feltételes felvétel esetén: jén. A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv Angol vagy német. Kollégiumi elhelyezés Van. Nyílt napok időpontja óra óra Egyéb fontos tudnivalók Szakmai beiskolázási tájékoztatót tartunk: órakor A nappali rendszerű iskolai oktatásban beiratkozás utoljára abban a tanévben lehet, amely évben betöltötte a 22. évet. OKJ szakmai képzés esetén az első

12 szakmai végzettség megszerzése és a szakmai vizsga is ingyenes. A szakmai képzések első éves alapgyakorlati képzése az iskolábanhelyben történik, kivétel, ha a tanuló tanulószerződést kötött. Ekkor a szerződött munkáltató biztosítja a gyakorlati képzés minden feltételét. A kétéves OKJ szakképzések második tanév szakmai gyakorlatát a szállítmányozási ügyintéző és az autótechnikus szakma kivételével tanulószerződés keretében a gazdálkodó szervezeteknél teljesítik tanulóink. A tanulószerződés létesítése a szakmai képzésre jelentkező feladata. A nyári szakmai gyakorlatot az iskola és a gazdálkodó szervezetek között megkötött együttműködési szerződés keretében, teljesítik tanulóink. Modulrendszerű OKJ rokon szakmai végzettség, vagy modulvizsga megléte esetén tanulmányi- és/vagy vizsgamentesség is kérhető! SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-10. évfolyam) Szakterület Szakmacsoport Kódszám Műszaki Közlekedés: (közlekedés technika és -üzemvitel) Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) 15 nappali 2 év 56 Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga Általános iskola 8 osztálya Nincs Van. a 22/2010. (V. 23.) OKM rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon Nincs.

13 A szóbeli felvételi vizsga A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételi vizsga tervezett helye és ideje A felvételről való értesítés módja és ideje Nincs. A képzés kezdete A tanulmányokat záró Nincs vizsga Oktatott idegen nyelv Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontja Egyéb fontos tudnivalók Az 7. év végi és 8. félévi tantárgyi osztályzatok összegéből: irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, informatika Nincs Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: óráig. Angol, vagy német nyelv. A szintfelmérő alapján differenciált csoportban: kezdők, vagy haladók. Van óra óra A tanuló a 10. évfolyam zárása után továbbtanulhat OKJ szakmai képzésben, vagy érettségire felkészítésben a 10. szakközépiskolai osztályban különbözeti vizsgával. 10 évfolyamra épülő OKJ képzések: Karosszérialakatos Járműfényező Motor- és kerékpárszerelő Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Pályaorientációs célú beiskolázási tájékoztatókat tartunk: Közlekedés szakirány: Közlekedés üzemvitel és közlekedéstechnika szakiskolai képzésekről: óra.

14 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6724 Szeged Mars tér 14. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Igazgató neve / Pályaválasztási felelős neve Ábrahám Ferenc Masa László szakmai igazgatóhelyettes SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Szakterület Szakmacsoport Kódszám Műszaki Informatika (nyelvi előkészítő) Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) 21 nappali 5 34 Műszaki Közlekedés 22 nappali 4 34 Műszaki Informatika 23 nappali 4 68 Műszaki Elektronikaelektrotechni ka 24 nappali 4 34 Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga A szóbeli felvételi vizsga A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételi vizsga tervezett helye és ideje általános iskola 8 osztálya nincs van a 22/2010. (V. 23.) OKM rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) A 7. év végi és a 8. félév eredményeinek összege a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika tantárgyból elosztva kettővel (max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga ( pont) + szóbeli vizsga (max.: 25 pont) összesen: max. 100 pont Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 60 %-tól jár pont! Gábor Dénes Tagintézmény 6724 Szeged, Mars tér 14. Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; Pótló szóbeli:

15 A felvételről való értesítés módja és ideje A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol a tanuló átveheti a személyre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: óráig. A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv, az informatika, és a szakmai alapismeretek tankból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. Érettségi vizsga Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. (francia, olasz meghatározott létszám esetén) Idegen nyelvből és informatikából Emelt óraszámú képzés Kollégiumi elhelyezés Van. Nyílt nap időpontja november december (A második Nyílt nap a Széchenyi István Egyéb fontos tudnivalók Tagintézménnyel összevontan) Az informatikai 5 éves képzés nyelvi előkészítő évfolyammal, és testnevelés tantárgyból emelt óraszámmal. Minden szakmacsoportban lehetőség van az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L) megszerzésére. Az informatikai osztályokban a CISCO Hálózati Akadémia CCNA, az IT Akadémia MCP vizsgájának letételére van lehetőség. SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Képzési forma Elektronika, elektrotechnika Informatika Közlekedés Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Elektronikai technikus Telekommunikációs informatikus Informatikai rendszergazda - Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai rendszegazda - számítógéprendszerkarbantartó Vasútüzemvitelellátó-, forgalmi szolgálattevő A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) nappali nappali nappali nappali nappali 2 12 Logisztikai ügyintéző nappali 2 14

16 Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság Integrált felkészítés Van A jelentkezés módja és ideje Személyesen az iskolában a honlapról letölthető iskolai jelentkezési nyomtatványon Az írásbeli felvételi vizsga Iskola nem tart felvételi vizsgát A szóbeli felvételi vizsga Iskola nem tart felvételi vizsgát A felvételi eredmények értékelési A szükséges előtanulmányok szempontjai megléte, a év végi eredmények és az érettségi vizsga eredménye, létszámkorlát. A felvételről való értesítés módja és Írásbeli határozat ideje A képzés kezdete A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga Oktatott idegen nyelv Angol (megfelelő létszám esetén német, francia, olasz) Kollégiumi elhelyezés Van Nyílt napok időpontja Szakmai beiskolázási tájékoztatót tartunk: órakor Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Széchenyi István Tagintézménye OM azonosító száma: Cím: 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. Telefonszám 62/ Fax 62/ Honlap Tagintézményvezetőigazgató neve Eitler József Pályaválasztási felelős Horváth Balázs igazgatóhelyettes neve SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. évfolyam) Szakterület Szakmacsoport Kódszám Műszaki Környezetvédelemvízgazdálkodás Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) 01 Nappali 4 34

17 Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 osztálya Alkalmassági követelmények nincs Integrált felkészítés van A jelentkezés módja és ideje a 22/2010. (V. 23.) OKM rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon Az írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből A szóbeli felvételi vizsga Szövegértés, szövegalkotás (kommunikáció) A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételnél a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika tankból 5., 6., és 7. év végi, valamint 8. félévi tanulmányi eredmények összesített pontszámát 25 %-ban, + egységes központi írásbeli 25-25%-ban + szóbeli vizsga 25 %-ban vesszük figyelembe. (Az írásbeli felvételi vizsga 60%-ot meghaladó teljesítése maximális pontszámot jelent.) A felvételi vizsga tervezett helye és ideje Széchenyi István Tagintézmény 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25 Központi írásbelire jelentkezés: Központi írásbeli: Pótló írásbeli : Szóbeli: ; Pótló szóbeli: A felvételről való értesítés Az ideiglenes felvételi jegyzék módja és ideje kihelyezése az iskolában és interneten. Határideje: A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol a tanuló átveheti a személyre szóló tájékoztatót. Határideje: A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: óráig. A képzés kezdete Emelt szintű érettségire való felkészítés A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv, az informatika, és a környezetvédelmi-vízgazdálkodási

18 A tanulmányokat záró vizsga Oktatott idegen nyelv Emelt óraszámú képzés alapismeretek tankból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén. Érettségi vizsga Angol vagy német nyelv, szervezett szintfelmérő eredményei alapján, differenciált csoportokban. (francia meghatározott létszám esetén) környezetvédelem és vízgazdálkodási alapismeretek, informatika Kollégiumi elhelyezés Van Nyílt nap időpontja október december (a második Nyílt nap a Gábor Dénes tagintézményben) Egyéb fontos tudnivalók A környezetvédelemvízgazdálkodás osztályban az érettségit követően egy év alatt van lehetőség a szakirányú technikusi szakképesítés megszerzésére (a 13. évfolyamon). SZAKKÉPZÉS Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Oktatás Oktatás Sportszervező, - menedzser Pedagógiai asszisztens Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő) Nappali 1 16 Nappali 1 14 Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények Integrált felkészítés A jelentkezés módja és ideje Az írásbeli felvételi vizsga A szóbeli felvételi vizsga A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételről való értesítés módja és ideje Érettségi vizsga Egészségügyi alkalmasság Van Személyesen az iskolában Beiratkozás: augusztus 18-án Iskola nem tart felvételi vizsgát Iskola nem tart felvételi vizsgát A szükséges előtanulmányok megléte, az érettségi vizsga eredménye, létszámkorlát. Személyesen az iskolában a honlapról letölthető iskolai

19 jelentkezési nyomtatványon A képzés kezdete A tanulmányokat záró OKJ szakmai vizsga vizsga Oktatott idegen nyelv A sportszervező, -menedzser képzésnél angol Kollégiumi elhelyezés Nyílt napok időpontja Egyéb fontos tudnivalók Van Szakmai beiskolázási tájékoztatót tartunk: órakor (a Gábor Dénes Tagintézménybe) A sportszervező, -menedzser sikeres vizsga után sportszervezeteknél, diák-sportegyesületeknél szakmai vezetőként, ügyintézőként, önkormányzatoknál testneveléssel, sporttal foglalkozó munkatársként, sport és rekreációs vállalkozásoknál felelős vezetőként és szakmai ügyintézőként, valamint sportesemények szervezésével és lebonyolításával foglalkozó szervezeteknél szakmai ügyintézőként alkalmazható. A pedagógiai asszisztens sikeres vizsgát követően a pedagógiai asszisztens az alsó fokú nevelési oktatási intézmények 1-4. osztályában, kollégiumokban, diákotthonokban alkalmazható középfokú szakember. Tevékenységébe a nem felsőfokú pedagógiai végzettséget igénylő feladatok ellátása tartozik. Nemzetközileg szakképesítések elismert

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /014

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /014 Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: 203052/014 Cím: 6724 Szeged, Mars tér 14. Telefonszám: 62/558-751 Fax: 62/558-755 E-mail: gabord@gdszeged.hu Honlap: www.gdszeged.hu

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma:

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: 201410 Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 Telefonszám: 62/543-533 Fax: 62/543-534 E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája OM azonosító száma:

Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája OM azonosító száma: Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Telefonszám: 62/547-242 Fax: 62/547-242 E-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma: Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma: 029747 Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. Telefonszám: 62/547-105 Fax: 62/547-108 E-mail: tig@tomorkenygimn.hu Honlap: www.tomorkenygimn.hu

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: 203060 2017/2018. tanévi Beiskolázási Tájékoztatója 1. oldal Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők!

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: 202742 Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Telefonszám: 62/548-964 Fax: 62/548-964 E-mail: fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu Honlap: http://fjk.sulinet.hu

Részletesebben

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító száma:

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító száma: Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító száma: 201425 Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. Telefonszám: 30/960-0219 E-mail: premiermuveszeti@gmail.com Honlap: www.premiermuveszeti.hu

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Igazgató: Veizer Valéria ( Beiskolázásért felelős: Osgyániné Németh Márta igazgatóhelyettes

Igazgató: Veizer Valéria (  Beiskolázásért felelős: Osgyániné Németh Márta igazgatóhelyettes 1. Általános tudnivalók: Az intézmény neve: Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium OM azonosító: 032582 Címe: 2170 Aszód, Régész utca 34. Telefon/Fax: 06-28-400 611 / 06-28-400

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: 029796 Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Telefonszám: 62/547-240 Fax: 62/547-240 E-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu Honlap: www.hansagiisk.hu Intézményvezető

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Pályaválasztási kézikönyv Szegedi Szakképzési Centrum 2018/19

Pályaválasztási kézikönyv Szegedi Szakképzési Centrum 2018/19 Szegedi SZC KRÚDY GYULA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS TURISZTIKAI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám: 62/540-272 Fax: 62/471-859 E-mail: iroda@krudy-szeged.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OM azonosító: Telephely kód: 002

OM azonosító: Telephely kód: 002 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 A 2018/2019. tanévben induló osztályok: I. SZAKGIMNÁZIUM KÉPZÉSI FORMA: érettségire felkészítő, egyben ágazati alapozást és szakképesítést adó 4 éves képzés az érettségi

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM azonosító száma: 029768 Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. Telefonszám: 06-62/241-988 Fax: 06-62/241-505 E-mal: eotvos@hszk.hu Honlap: www.eotvos.hszk.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2018 19-es TANÉV Milyen képzésre jelentkezhetsz? Szakközépiskolai Szakgimnáziumi Képzési rendszerünk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM azonosító: 036410 Címe: 9751 Vép, Szent Imre utca 36-38. Intézményvezető: Hollósi Éva igazgató Beiskolázási felelős: Pesti

Részletesebben

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47 A Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése az iskolarendszerű szakképzések esetében. 1. Bevezető. Az iskola jelen szabályozás kidolgozásához az Emberi

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Tagintézmény-vezető: www.szemere.miskolc.hu http://www.szemere-kollegium.hu

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben