Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett"

Átírás

1 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Eötvös József Fıiskola, Pályázati Iroda, Szegedi út 2., 5. szoba, Baja, / /164; /188 FAX: 79/ Köszöntı 2009.szeptember szám A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetıségekrıl és röviden betekintést engedjen az intézményben beadott és elnyert pályázatokba. Az új formátummal szeretnénk egy könnyebben kezelhetı anyagot az Önök kezébe adni. Bármi nemő észrevételeiket várjuk a Pályázati iroda elérhetıségein. Tartalom Köszöntı 1 Aktuális Pályázati Lehetıségek 1 Elérhetıség 5 Jó projekt ötleteket és sikeres pályázatokat kívánunk. Aktuális Pályázati Lehetıségek Az Európai Unió egész életen át tartó tanulás program / szakértıi tanulmányutak akciójában megvalósuló tanulmányutak szervezésére 2010/2011-es pályázati év Kiíró: Európai Bizottság, Tempus Közalapítvány Pályázhatnak: tanárok alap- és továbbképzésével foglalkozó intézmények, pedagógiai ellátók, oktatási/képzési tanácsadók, oktatás és/vagy képzés területén kutatással vagy fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett civil szervezetek, kamarák, szociális partnerek stb. Közoktatási vagy szakképzı intézmények önálló pályázata nem támogatható. A pályázat célja: a pályázásra jogosult intézmények körében a 2010/2011-es magyarországi szakértıi tanulmányutak megszervezésére. A tanulmányutakat 2010 januárjában egy katalógusban hirdeti meg az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevı 31 ország pályázói számára A tanulmányutak lehetséges tématerületei (az altémák a pályázati őrlapon szerepelnek): Kulcskompetenciák mindenkinek, beleértve a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó szellemet Az oktatás és képzés minıségének és hatékonyságának javítása, a hozzáférés és a méltányosság biztosítása

2 2. oldal A Pályázati Iroda Hírlevele Az oktatás, a képzés és az intézményvezetés vonzóvá tétele Az oktatás és a képzés a munkaerı-piaci alkalmazhatóság szolgálatában Közös európai programok és eszközök, elvek és keretprogramok megvalósítása az egész életen át tartó tanulás érdekében (beleértve az egész életen át tartó pályatanácsadást) Trendek és eredmények az egész életen át tartó tanulásban Tanuló közösségek fejlesztése, az oktatás és a képzés összes szereplıjének bevonásával A nemzetközi mobilitás támogatása az egész életen át tartó tanulásban Egyéb A pályázat beadási határideje: október 21. Az E A legnagyobb nyolc ausztrál egyetemét tömörítı Go8 szövetség meghirdette a 2010-es kutatói ösztöndíját Kiíró: Go8 egyetemek, Oktatási és Kulturális minisztérium Pályázhatnak: Olyan fiatal, közép-európai kutatók jelentkezését várják, akik: 1. a jelentkezéstıl számított öt éven belül szereztek Ph.D. fokozatot, 2. a jelentkezés idején még nem töltik be 40. életévüket, 3. magyar, lett, észt, litván, lengyel, cseh, szlovák, román, bolgár vagy horvát állampolgárok, 4. ezen országok valamelyikében élnek, 5. a jelentkezést megelızıen legalább fél évig (minimum részidıben) a fentebbi országok valamelyikében mőködı egyetem vagy kutatóintézet alkalmazásában álltak, 6. megfelelı szinten beszélnek angolul, 7. jogosultak a megfelelı ausztrál vízumra. A pályázat célja: augusztus 17-én meghirdették a nyolc legnagyobb ausztrál egyetemet tömörítı Go8 szövetség 2010-es kutatói ösztöndíjait, amelyekre magyar kutatók is pályázhatnak. A pályázat nyertesei ausztrál dollárt kapnak, hogy 2010-ben Ausztráliába utazzanak, és ott legalább fél évet a Go8 egyetemek valamelyikén dolgozzanak kutatóként. A pályázat beadási határideje: október 30. További információ: Brókerképzı pályázati felhívása Kiíró: Közép-európai Brókerképzı és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztı Alapítvány Pályázhatnak: Pályázhatnak mindazok, akiknek tevékenysége elısegíti az Alapítvány céljainak megvalósulását:

3 A Pályázati Iroda Hírlevele 3. oldal A pályázat célja: Az Alapítvány céljai: 1. Oktatás, ismeretterjesztés a pénzügyi kultúra, az értékpapír-piaci ismeretek fejlıdése érdekében a) értékpapír-piaci szakemberképzés b) a kelet- és közép-európai országokból jelentkezı oktatási igények kielégítése c) külföldi szakértık, elıadók meghívása szakmai továbbképzés tartására, ennek támogatása d) ismeretterjesztı rádiós és tv-programok készíttetése, segítése e) a felsıoktatási és a középiskolai pénzügyi, értékpapír-ismeretek oktatásának segítése 2. Tudományos tevékenység, kutatás a) tanulmányok készítése, készíttetése az oktatásban való felhasználásra, kiadványok, publikációk készíttetése, kiadása és terjesztésük megszervezése b) szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, ennek támogatása c) konferenciák szervezése, az abban való közremőködés A pályázat beadási határideje: október 30. További információ: Norvég Civil Támogatási Alap III. kör Kiíró: Ökotárs Alapítvány; Autonómia Alapítvány; Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány; Kárpátok Alapítvány Pályázhatnak: magyarországi civil szervezetek A pályázat célja: magyarországi civil szervezetek támogatására az alábbi négy témakörben. - környezetvédelem és fenntartható fejlıdés; - civil szervezetek kapacitásfejlesztése; - szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem; - kulturális örökség védelem. A rendelkezésre álló, elosztható összes forrás várhatóan euró. Ebben a körben csak kisprojekt kategóriában lehet pályázni, legfeljebb 10 hónap idıtartamú projektekre;az elnyerhetı összeg minimum 2 000, maximum euró. A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként biztosítania, ami lehet részben természetbeni hozzájárulás is, az elszámolható költségek legfeljebb 8%-áig. A pályázat beadási határideje: Az elsı fordulóban a pályázóknak csak egy rövid projektötletet kell benyújtaniuk elektronikusan határidı2009. október 5. (éjfél) A második fordulóban kell a továbbjutott pályázóknak részletes projekttervüket benyújtaniuk szintén a őrlapkitöltı rendszerén keresztül, a korábbiakhoz hasonló formában. A beadási határidı december 21. éjfél.!!! RBH Rövid Beadási Határidı!!! További információ:

4 4. oldal A Pályázati Iroda Hírlevele Kiíró: Visegrad Fund Visegrádi alap kis pályázata Pályázhatnak: Az Alap azokat a pályázatokat részesíti elınyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz. Az Alap nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevık, kivéve a határon átnyúló együttmőködés területén megvalósuló pályázatot. (Határon átnyúló együttmőködés esetén elég két országból való partner együttmőködése.) Az Alap emellett részt vehet olyan pályázatok támogatásában is, melyek a V4-országokon kívüli résztvevıvel együttmőködésben kerülnek megvalósításra, amennyiben az adott pályázatok az Alap célkitőzéseivel összhangban vannak. A pályázat célja: Az évi költségvetés a kispályázatok számára EUR. A pályázatok beküldésének határideje: március 1., június 1., szeptember 1. és december 1. Egy konkrét pályázatra a kérvényezhetı összeg maximum EUR. 1. kulturális együttmőködés (pl. fesztiválok, kiadványok) 2. tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás) 3. oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák) 4. diákcsere (pl.sport, mővelıdési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára) 5. határokon átnyúló együttmőködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50km távolságban) 6. turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztı anyagok, elıadások, vásárok) A pályázat beadási határideje: december 1. További információ: Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/A/09/1 6 konvergencia régióra Kiíró: Oktatási és Kulturális minisztérium Pályázhatnak: Költségvetési szerv és intézményei, Non-profit szervezetek,gazdasági társaságok A pályázat célja: A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminıség javítása. komponensei: 1. települési egészségterv (összetett stratégiai terv és cselekvési program) kidolgozása, 2. munkahelyi egészségterv kidolgozása, 3. iskolai egészségnevelési pedagógiai program kidolgozása, 4. egyéb, célcsoport-specifikus egészségfejlesztési terv kidolgozása.

5 A Pályázati Iroda Hírlevele 5. oldal Támogatható tevékenységek: Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelı folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt; A lakosság rendszeres testmozgását elısegítı szabadidıs programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúly mindkét oldalára kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggı programok; Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást megelızı tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; A lelki egészség védelmére/megırzésére irányuló egészségfejlesztési és megelızési programok megvalósítása; Az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének fejlesztését célzó programok megvalósítása az életmódváltásra kényszerülı rizikócsoportok és betegcsoportok körében; A családi életre való felkészítést támogató programok megvalósítása; A biztonságos szexuális életre való nevelést segítı programok megvalósítása; Elsısegély nyújtási és baleset megelızési programok megvalósítása. Pályázni az alábbi programokkal lehet: egészségterv elkészítése (kötelezı eleme a pályázatnak, 3 évre fenntartható egészségprogramokkal) egészségprogramok megvalósítása (pl. egészséges táplálkozás, testmozgást támogató programok a munkahelyeken, elsısegély-tanfolyamok szervezése, baleset-megelızési programok, dohányzás leszokás, függı betegségek megelızése, lelki egészség védelme stb.) A pályázat beadási határideje: október 15 és 2010 január 7. között További információ : Két Hexameter: Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. //József Attila Pályázati Iroda elérhetısége Cím Nagy-Czirok Anita Baja, 6500, Szegedi út 2 pályázati elıdadó A épület 5-ös iroda Telefon: 79/ /188, 164 Közvetlen Fax: 79/ Szécsényiné Benedek Piroska pályázati elıadó Király Zoltánné (Tünde) Pályázati Iroda vezetı

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Szakmai program. a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésének. 2010-2014 közötti időszakára. Készítette: Acsai N. Ferenc. Székesfehérvár, 2009-10-25

Szakmai program. a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésének. 2010-2014 közötti időszakára. Készítette: Acsai N. Ferenc. Székesfehérvár, 2009-10-25 Szakmai program a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésének 2010-2014 közötti időszakára Készítette: Acsai N. Ferenc Székesfehérvár, 2009-10-25 A következő, 2010-2014 közötti igazgatói ciklus az utolsó

Részletesebben

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G Az Erıforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok, Anyanyelvő és népismereti gyermek- és ifjúsági táborok, Közgyőjtemény anyanyelvő

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Sikerre hangoltuk. Répási Tibor Mártonné 2002-ben indította útnak vállalkozását Isaszegen. Igényesen kialakított sörözője a helyiek és a turisták

Sikerre hangoltuk. Répási Tibor Mártonné 2002-ben indította útnak vállalkozását Isaszegen. Igényesen kialakított sörözője a helyiek és a turisták Sikerre hangoltuk Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 3.szám 2010. február 16. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 Répási Tibor Mártonné - egyéni vállalkozó vállalkozások részére 2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (A fenti témakörökön belül támogatható tevékenységek és aktivitások részleteit lásd lentebb.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (A fenti témakörökön belül támogatható tevékenységek és aktivitások részleteit lásd lentebb.) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. Általános információk A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2015-ös évre az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Magyarország és az EU Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Hozzájárulás az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez

Részletesebben