TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1"

Átírás

1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét megelôzô utolsó tanítási napig. Tájékoztatónkkal hasznos segítségükre szeretnénk lenni a városunk területén a Közszolgáltatási Szerzôdés keretei között közlekedtetett autóbuszjáratainkon történô utazásaik során. Kiadványunk a menetrendi adatokon túl egyéb, az utazást elôsegítô hasznos információkat is tartalmaz. A menetrend összeállításakor - az Önök kéréseinek, észrevételeinek szem elôtt tartásával - a Közszolgáltatási Szerzôdésben foglaltakat teljesítjük, korlátozott lehetôségeink miatt azonban továbbra sem tudjuk a kifejezetten egyéni érdekeket figyelembe venni. Részvénytársaságunk valamennyi munkavállalója a jövôben is arra törekszik, hogy a város közösségi közlekedésének igényeit egyre magasabb színvonalon, az Önök általános megelégedésére lássa el. Tudjuk, hogy közszolgáltató feladatvégzésünk közben jogosan felróható hibákat is ejtünk, melyekért természetesen azok kötelezô kijavítása mellett elôre is szíves elnézésüket kérjük. Remélve, hogy a jövôben is szolgáltatásunk mellett döntenek, kívánunk Önöknek jó utazást! Információ: 82/ ; 82/ Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

2 1 KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS RAKTÁR U. 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,7 3,9 4,5 4,7 5,2 Jelmagyarázat: M M.idõ Megállóhelyek M.idõ 0 Helyi autóbusz-állomás 16 2 Berzsenyi u. felüljáró 14 4 Berzsenyi u Füredi u. csp. 9 8 Városi könyvtár 8 9 Vasútköz 7 10 Hajnóczy u. csp Jutai u Tóth Á. u Jutai u Raktár u Raktár u., forduló 0 5,5 4,7 4,3 3,8 3,5 2,8 2,2 1,7 1,5 0,8 0,6 alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Raktár u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Raktár u. fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon

3 KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS FÜREDI U. CSP. MÁTYÁS K. U. CSERI U. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLL. 13 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,6 0,4 0,9 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 4,6 4,9 6,0 6,7 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 Ber zse nyi u Fü re di u. csp. 8 Vá ro si könyv tár 9 Vas út köz 10 Haj nó czy u. csp. 12 Má tyás k. u-i for du ló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Má tyás k. u-i for du ló 2 Kecelhegyalja u Körösi Cs. S. u Kecelhegyi iskola 6 Körösi Cs. S. u Kenese tér 9 Eger u. 10 Állatkórház 11 Kölcsey u. 12 Tompa M. u. 15 Berzsenyi u. Felüljáró 17 He lyi au tó busz-ál lo más Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Mátyás k.u., fordulótól indul munkanapokon M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és munkaszüneti napokon: Mátyás k.u., fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon: Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 3

4 3 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS EGYE NE SI ÚT 0,6 1,4 1,8 2,0 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 M.idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 13 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 11 5 Tompa M. u. 8 6 Köl csey u. 7 7 Ál lat kór ház 6 8 Eger u. 5 9 Kapoli A. u Egye ne si u Be szé des J. u Egye ne si u. for du ló 0 4,4 3,7 2,6 2,3 2,0 1,6 1,1 0,8 0,4 Jelmagyarázat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Egyenesi u. fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Egyenesi u. fordulótól indul szabad és

5 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL L. CSERI U. KECELHEGYI ISKOLA 31 KÖRÖSI CS. S. U. MÁTYÁS K. U. FÜREDI U. CSP. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLL. 0,6 1,4 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 3,8 4,7 5,3 5,7 0,5 1,0 1,7 2,0 2,5 2,9 3,7 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Berzsenyi u. felüljáró 5 Tompa M. u. 6 Kölcsey u. 7 Állatkórház 8 Eger u. 9 Magyar Nobel-díjasok tere 11 Körösi Cs. S. u. 2/ Kecelhegyi iskola 14 Körösi Cs. S. u Kecelhegyalja u Má tyás k. u., for du ló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Má tyás k. u., for du ló 2 Haj nó czy u. csp. 3 Vas út köz 4 Vá ro si könyv tár 5 Fü re di u. csp. 8 Ber zse nyi u Ber zse nyi u. fe lül já ró 12 He lyi au tó busz-ál lo más Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.30 o o 9.30 M o o o M o o o o o A Mátyás k. u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-áll.-ról indul szabad és o o o o o o A Mátyás k. u., ford.-tól indul szabad és Jelmagyarázat: o Egyenesi u. forduló érintésével közlekedik, menetidő + 5 perc, + 1,8 A Mátyás k. u. fordulótól a Raktár utcáig közlekedik menetidő + 5 perc, 2,4 M alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik 5

6 4 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KOP PÁNY VE ZÉR U. 0,6 1,2 1,8 2,3 2,7 0,3 0,8 1,4 2,1 2,8 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 67-es sz. út 5 Ró zsa u. 7 Er dõ sor u. 8 Kop pány ve zér u., forduló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Kop pány ve zér u., forduló 1 Gönc zi F. u. 3 Ró zsa u es sz. út 6 Ber zse nyi u. fe lül já ró 8 He lyi au tó busz-ál lo más Jelmagyarázat: B Bartók B. u. érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,5 A Táncsics M. u. érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,5 F Városi Fürdő érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,2 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 6 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: 4.45 B 5.30 B B B 8.10 M 8.50 F B B B B B B B B B B B B Koppány v. u. fordulótól indul munkanapokon: A A 6.50 A A MA A A A A F A A A A A A Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és munkaszüneti napokon: B 5.00 B 6.20 B B B B B B B B B B B B Koppány v. u. fordulótól indul szabad- és munkaszüneti napokon: A A A A A A 21.50

7 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TÖRÖCSKE 14 0,6 1,9 2,6 3,1 3,6 4,5 5,1 5,7 6,6 7,5 7,7 8,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 18 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 16 4 Bar tók B. u Tán csics M. u Zichy u Aranyeső u Gyer tyá nos 8 11 Kert ba rát fel sõ 7 12 Kert ba rát al só 6 14 Szõ lõ hegy 4 16 Feny ves u. 37/A 2 17 Fenyves u Töröcske, forduló 0 Jel ma gya rá zat: 7,8 7,1 6,1 5,4 4,9 4,3 3,4 2,8 2,2 1,3 0,4 o Kórház célgazdaság érintésével közlekedik, menetidô + 4 perc + 1,2. A Zselici u. Koppány v.u. Táncsics u. érintésével közlekedik, menetidô + 5 perc, + 3,6 M alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon 4.30 o o 6.25 o 6.55 o 7.10 M 7.40 o o 9.35 o M A A Töröcske fordulótól indul munkanapokon: M M o o o o o o Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és o 5.00 o 6.00 o o 9.35 o A Töröcske fordulótól indul szabad és o o o o o

8 5 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS BAR TÓK B. U. TÁN CSICS M. U. HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS 0,6 1,9 2,6 3,0 3,4 4,0 4,7 5,4 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 Bar tók B. u. 6 Jó kai u. 7 Szeg fû u. 9 Ró zsa u es sz. u. 12 Ber zse nyi u. fe lül já ró 14 He lyi au tó busz-ál lo más He lyi au tó busz-ál lo más ról in dul munkanapokon: 7.00 F 7.15 Jel ma gya rá zat: F Városi Fürdõ érintésével közlekedik, menetidô +2 perc, +1,2 8

9 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS LONKAHEGY 15 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 0,6 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 10 1,8 4 Jó kai li get 8 2,2 5 Szigetvári u ,7 6 Szigetvári u ,2 7 Ballakúti u. 5 3,6 8 Szi get vá ri u ,4 11 Nyár u. 1 4,7 12 Lonkahegy, forduló 0 4,3 3,6 2,7 2,2 1,7 1,2 0,9 0,2 Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Lonkahegy, fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Lonkahegy, fordulótól indul szabad és

10 6 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS BÉ LA KI RÁLY U. 1,3 1,9 2,3 2,6 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 8 2 Vas út ál lo más 4 Ba ross G. u. 4 6 Csa lo gány u. 2 7 Vikár B. u. 1 8 Bé la ki rály u., forduló 0 Jel ma gya rá zat: M 1,9 1,3 0,6 0,3 alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Béla király u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és Béla király u., fordulótól indul szabad- és

11 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSSZENTJAKAB 7 1,2 1,5 2,1 2,5 2,8 3,4 4,2 4,9 5,3 5,6 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 9 7 Gyár u. 8 9 Pé csi úti iskola 6 10 Nádasdi u Móricz Zs. u Pé csi u Vár hegy fel já ró 1 15 Kaposszentjakab, for du ló 0 5,0 4,4 4,0 3,3 3,0 2,6 2,2 1,3 0,3 Jelmagyarázat: o Hold u. érintésével közlekedik, menetidő + 5 perc, + 2,4 A Kométa forduló érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.30 o A o A o 8.30 M o M A o o o o A o Kaposszentjakab, fordulótól indul munkanapokon: M M A A A Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és o o o o o o Kaposszentjakab, fordulótól indul szabad és

12 8 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TOPONÁR FOR DU LÓ 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,6 5,3 6,1 6,8 7,6 8,0 8,4 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 21 7,8 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u ,2 5 Hárs fa u. 16 6,8 6 Hõ sök temp lo ma 15 6,3 8 Me zõ u. csp. 13 5,6 9 Izzó u. 12 5,2 10 Guba S. u ,0 11 Guba S. u ,3 12 Vil la mos sá gi Gyár 9 3,8 14 Kaposvári Egye tem 7 3,2 16 Toponár, pos ta 5 2,2 17 Toponár, Orci el ága zás 4 1,4 19 Toponári u Toponári u ,3 21 Toponár, for du ló 0 Jel ma gya rá zat: o Szabó P. u. érintésével közlekedik,menetidô +4 perc, +3,0 Y Videoton érintésével közlekedik, menetidô +4perc, +1.4 R Toponár forduló érintésével Répáspusztára(-ról), menetidõ +8 perc, +3,3 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 12 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.25 o R 6.35 o M M R o R o o o o o22.30 Toponár fordulótól indul munkanapokon: M M Y Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és o 4.40 o o 6.50 o 7.25 o 8.45 o 9.35 o o o o o o o o o o o o Y o Toponár fordulótól indul szabad- és Y

13 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TOPONÁR, SZA BÓ P. U. 18 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,6 5,3 6,1 6,8 7,4 7,9 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 21 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 15 8 Me zõ u. csp Izzó u Guba S. u Guba S. u Vil la mos sá gi Gyár 9 14 Kaposvári Egye tem 7 16 Toponár, pos ta 5 17 Toponár, Orci el ága zás 4 19 Toponár, Orci út 2 Toponár, Er dei F. u Toponár, Sza bó P. u., forduló 0 7,9 7,3 6,9 6,4 5,7 5,3 5,1 4,4 3,9 3,3 2,3 1,5 0,9 0,5 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Toponár, Szabó P. u., fordulótól indul munkanapokon: M M Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 13

14 8/E KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSVÁRI EGYE TEM 1,2 1,5 2,1 2,8 4,6 5,6 M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 5,0 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u ,4 5 Hárs fa u. 7 4,0 6 Hõ sök temp lo ma 6 3,5 8 Mezô u. csp. 4 2,8 10 Villamossági gyár 2 1,0 12 Kaposvári Egye tem, forduló 0 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: 5.15 N 5.25 i 7.23 i 7.28 i N 7.34 M 7.37 i 9.20 i i M i Kaposvári Egyetem, fordulótól indul munkanapokon: i 7.35 i 7.40 i 9.33 i P P i M i N N i i C C Jelmagyarázat: C a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon i iskolai előadások napján P iskolai előadások alatt a hét utolsó munkanapján N az útvonalba eső összes megállóhelyen megáll M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 14

15 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KISGÁTI VÁROSRÉSZ 81 1,2 1,5 2,1 2,9 3,3 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u Hárs fa u. 6 Hõ sök temp lo ma 7 Mezõ u. csp. 9 Kisgát, forduló He lyi au tó busz-ál lo más ról in dul munkanapokon: i 7.05 i 7.20 Kisgát, fordulótól in dul munkanapokon: i 7.15 i ,1 1,4 1,6 2,0 2,6 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 Kisgát, forduló 2 Pázmány P. u. 3 Rendőrség 4 Szent Imre u Szent Imre u Széchenyi tér 11 He lyi au tó busz-ál lo más Jel ma gya rá zat: i iskolai elôadások napján 15

16 8/B KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS NABI 1,2 1,5 2,1 2,8 3,1 3,7 4,8 6,2 M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 9 8 Me zõ u. csp. 7 9 Kenyérgyár u. 1 6 Kenyérgyár u Videoton 4 13 Dombóvári u NABI, forduló 0 5,5 4,9 4,5 4,0 3,3 3,1 2,9 2,7 1,4 Helyi autóbuszállomásról indul munkanapokon: NABI, fordulótól indul munkanapokon:

17 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS VI DE O TON 8/Y 1,2 1,5 2,1 3,2 3,8 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 11 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fô u Hárs fa u. 6 6 Hõ sök temp lo ma 5 9 Ke nyér gyár u Kenyérgyár u Videoton, forduló 0 3,0 2,4 2,0 1,5 0,4 0,2 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: Videoton, fordulótól indul munkanapokon: Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Videoton, fordulótól indul szabad és

18 9 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS ARANY JÁ NOS TÉR 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u. 7 6 Vi rág u. 6 7 Páz mány P. u Vöröstelek u He gyi u Buzsáki u Arany J. tér, forduló 0 3,2 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M Arany J. tér, fordulótól indul munkanapokon: M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Arany J. tér, fordulótól indul szabad és Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 18

19 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS ARANY JÁNOS TÉR FÜREDI CSP. 91 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 5,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Virág u. 9 7 Pázmány P. u Vöröstelek u Hegyi u Buzsáki u Arany J. tér 3 Arany J. u Füredi u. csp., forduló 0 4,1 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,1 0,9 0,4 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M Füredi u. csp., fordulótól indul munkanapokon: i M Jel ma gya rá zat: i M iskolai előadások napján alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 19

20 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KÓR HÁZ LAKTANYA 10 1, ,1 2,3 3,0 3,6 3,9 4,4 4,9 5,2 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 16 4,5 2 Vas út ál lo más 4 Tallián Gy. u. 4. Szé che nyi tér 13 3,9 5 Kór ház Szent Imre u ,5 7 Tallián Gy u. 56. Szent Imre u ,3 8 Tallián Gy u. 82. Rendõrség 8 3,0 10 ÁNTSZ 7 2,6 12 Fü re di u. csp. 5 2,1 13 Tol di la kó ne gyed 3 1,7 14 Ki ni zsi ltp. 2 1,3 15 Búzavirág u. 1 0,9 16 Laktanya, forduló 0 Jel ma gya rá zat: i iskolai előadások napján M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: i M M Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: i M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Laktanya, fordulótól indul szabad és

21 11 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSFÜ RED 1,1 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 4,6 6,0 6,7 7,2 7,8 8,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 20 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 18 4 Ber zse nyi u Fü re di u. csp Tol di la kó ne gyed 11 9 Ki ni zsi ltp Bú za vi rág u Lak ta nya 8 13 Volán-telep 7 16 Kaposfü redi u Kaposfü redi u Kaposfü red, köz pont 2 19 Kaposfü redi u Kaposfü red, for du ló 0 8,5 7,7 7,3 6,8 6,3 5,9 5,5 5,1 3,7 2,2 1,7 1,1 0,4 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: i M M i Kaposfüred, fordulótól indul munkanapokon: i M M i Jel ma gya rá zat: i iskolai előadások napján M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 22

22 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSFÜ RED, VAS ÚT ÁL LO MÁS 11/Y 1,1 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 4,6 6,0 6,7 7,2 8,3 8,8 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 20 9,0 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 18 8,2 4 Ber zse nyi u ,8 7 Fü re di u. csp. 13 7,3 8 Tol di la kó ne gyed 11 6,8 9 Ki ni zsi ltp. 10 6,4 10 Bú za vi rág u. 9 6,0 11 Lak ta nya 8 5,6 13 Volán-telep 7 4,2 16 Kaposfü redi u ,7 17 Kaposfü redi u ,2 18 Kaposfü red, köz pont 2 1,6 19 Ál lo más u. 1 0,4 20 Kaposfü red, vá., forduló 0 Jel ma gya rá zat: o Kaposfüred forduló érintésével közlekedik, menetidõ + 4 perc, + 2,2 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o M o M o o o o o o Kaposfüred, vá. fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és o 4.40 o 5.35 o 6.40 o 7.40 o 8.50 o 9.50 o o o o o o o o o o o o o Kaposfüred, vá. fordulótól indul szabad- és

23 12 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS SOP RON U. 0,5 0,9 1,5 1,9 2,3 2,5 3,0 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Berzsenyi u. felüljáró 4 Zár da u. 6 Hon véd u. 8 Arany J. tér 9 Lo sonc-köz 10 Bras só u. 11 Sop ron u., forduló Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és munkaszüneti napokon: Megjegyzés: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik. 24

24 KAPOSVÁR SOPRON U. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 12 0,4 0,8 1,0 1,3 1,8 2,2 2,6 3,2 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 Sop ron u., forduló 1 Nagy sze ben u. 2 Lo sonc-köz 3 Arany J. tér 5 Hon véd u. 7 Somssich P. u. 9 Szent Imre u Szé che nyi tér 13 He lyi au tó busz-ál lo más Sopron u., fordulótól indul munkanapokon: M M M M Sopron u., fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon: Megjegyzés: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik. 25

25 20 KAPOSVÁR TÓTH Á. U. VI DE O TON 0,3 0,8 1,4 2,1 2,4 2,9 3,7 4,5 4,9 5,2 5,8 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Tóth Á. u Jutai u Haj nó czy u. csp Vas út köz 13 8 Vá ro si könyv tár 12 9 Fü re di u. csp ÁNTSZ 9 11 Páz mány P. u Kis gát 5 13 Me zõ u. csp Ke nyér gyár u Kenyérgyár u Videoton, forduló 0 5,6 5,4 4,9 4,3 3,7 3,3 2,7 1,9 1,2 0,8 0,4 0,2 Tóth Á. u.-tól indul munkanapokon: o 6.15 o o Videoton, fordulótól indul munkanapokon: o Jel ma gya rá zat: 26 o Laktanya, forduló, Vörösmarty u., Kisfaludy u., Arany J. tér érintésével közlekedik, menetidõ + 10 perc, +3,5.

26 KAPOSVÁR RAKTÁR U. VI DE O TON 20/A 0,5 1,4 1,6 2,1 2,7 3,4 3,7 4,2 5,0 5,8 6,2 6,5 7,1 Jel ma gya rá zat: o M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 Raktár u. 19 6,9 1 Raktár u ,5 2 Jutai u ,3 3 Tóth Á. u. 16 5,6 4 Jutai u ,4 5 Haj nó czy u. csp. 14 4,9 6 Vas út köz 13 4,3 7 Vá ro si Könyv tár 12 3,7 8 Fü re di u. csp. 11 3,3 10 ÁNTSZ 9 2,7 12 Páz mány P. u. 7 1,9 14 Kis gát 5 1,2 15 Me zõ u. csp. 3 0,8 16 Ke nyér gyár u ,4 Kenyérgyár u ,2 18 Videoton, forduló 0 Laktanya, forduló, Vörösmarty u., Kisfaludy u., Arany J. tér érintésével közlekedik, menetidõ + 10 perc, +3,5. Raktár utcából indul munkanapokon: 5.20 o o o16.20 Videoton, fordulótól indul munkanapokon: o o 6.40 o 7.10 o13.05 o o o

27 23 KAPOSVÁR LAKTANYA KAPOSVÁRI EGYE TEM 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4 4,2 4,6 5,2 5,9 6,4 7,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya 17 1 Búzavirág u Ki ni zsi ltp Tol di la kó ne gyed 14 5 Fü re di u. csp ÁNTSZ 10 9 Páz mány P. u Kis gát 6 12 Mezô u. csp Guba S. u Guba S. u Villamossági Gyár 2 17 Kaposvári Egye tem, forduló 0 6,8 6,5 6,0 5,6 5,2 4,7 3,9 3,2 2,7 2,1 1,4 0,9 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: i Kaposvári Egyetem, fordulótól indul munkanapokon: U U C C Jel ma gya rá zat: C i U 28 a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon iskolai előadások napján a hetek utolsó munkanapján

28 KAPOSVÁR LAKTANYA VIDEOTON NABI 26 0,9 1,3 2,0 2,2 2,6 3,4 4,2 4,6 4,9 5,5 6,6 8,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya, forduló 19 1 Búzavirág u Ki ni zsi ltp Losonc köz 16 4 Arany J. tér 15 6 ÁNTSZ 13 8 Páz mány P. u Kis gát 9 11 Mezõ u. csp Kenyérgyár u Kenyérgyár u Videoton 4 16 Dombóvári u NABI, forduló 0 7,5 7,2 6,7 6,1 5,7 5,4 4,6 3,9 3,5 3,1 2,9 2,7 1,4 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: 5.20 NABI, fordulótól indul munkanapokon:

29 27 KAPOSVÁR LAKTANYA KOMÉTA 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4 4,2 5,1 5,8 6,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya, forduló 16 6,3 1 Búzavirág u. 15 6,0 2 Kinizsi ltp. 14 5,5 3 Toldi lakónegyed 13 5,0 5 Füredi u. csp. 12 4,7 7 ÁNTSZ 10 4,1 9 Pázmány P. u. 8 3,3 11 Kisgát 6 2,6 14 Hõsök temploma 3 1,4 15 Pécsi úti iskola 2 16 Kométa, forduló 0 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: N Kométa, fordulótól indul munkanapokon: U C Jel ma gya rá zat: C U N a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon a hetek utolsó munkanapján Mezõ csp.-nál megáll 30

30 Tájékoztató az összes menetrendi idöszakra KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZVONALAI 1 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi csp. Hajnóczy u. Raktár u. 13 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi csp. Mátyás K. u. 3 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Cseri u. Egyenesi u. 31 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Körösi Cs. S. u. Mátyás K. u. 4 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró 67-es sz. út Koppány V. u. 14 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Kapos-Zselic Kertváros Töröcske 5 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Bartók B.u. - Táncsics M.u.-67-es út - Berzsenyi u. felüljáró - Helyi autóbusz-állomás 15 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Szigetvári u. Lonkahegy 6 Helyi autóbusz-állomás Baross G. u. Béla Király u. 7 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Kaposszentjakab 8 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Mezô u. csp. Toponár forduló 18 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Mezô u. csp. Toponár, Szabó P. u. 81 Helyi autóbusz-állomás Mezô u. csp. Kisgáti városrész 8B Helyi autóbusz-állomás Videoton NABI 8E Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Villamossági Gyár Kaposvári Egyetem 8Y Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Videoton 9 Helyi autóbusz-állomás Virág u. Pázmány P. u. Arany J. tér 91 Helyi autóbusz-állomás Virág u. Pázmány P. u. Arany J. tér Honvéd u. 48-as Ifjúság u. Füredi u. csp. 10 Helyi autóbusz-állomás Tallián Gy u. Kórház Füredi u. csp. Laktanya 11 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi u. csp. Volán-telep Kaposfüred 11Y Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi u. csp. Volán-telep Kaposfüred, vá. 12 Helyi autóbusz-állomás Bethlen tér Honvéd u. Sopron u. 20 Tóth Á. u. Füredi u. csp. Mezô u. csp. Videoton 20A Raktár u. Füredi u. csp. Mezô u. csp. Videoton 23 Laktanya Füredi u. csp. Kisgát Villamossági Gyár Kaposvári Egyetem 26 Laktanya Losonc köz ÁNTSZ Mezô u. csp. Videoton - NABI 27 Laktanya Füredi u. csp. Kisgát Hôsök temploma - Kométa Kiadja: a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. Felelôs kiadó: Veizer Jánosné vezérigazgató Készült: 2012-ben Készítette: Wellness-design Kft. Felelôs vezetô: Rostás Zsolt 31

31 Ál ta lá nos tá jé koz ta tó a he lyi uta zá si fel té te lek rõl, díjszabásról ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HELYI UTAZÁSI FELTÉTELEKRÕL Társaságunk személyszállítást menetrend szerinti autóbusz-járatokkal, a Polgári Törvénykönyv általános, valamint a fuvarozási szerzôdésre vonatkozó elôírásai, a menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XLI. tv., az 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet, a 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet, és a Kaposvár Megyei Jogú Város és Társaságunk között fennálló Közszolgáltatási Szerzôdésben szabályozott keretek között végez. KAPOSVÁR város helyi autóbuszjáratai csak érvényes menetjeggyel vagy más utazási igazolvánnyal vehetôk igénybe. Az autóbuszjáratokra egész nap, csak az elsô ajtón lehet felszállni, a menetjegy vagy más érvényes utazási igazolvány gépkocsivezetônek történô felmutatása mellett. Az elôre váltott - "Kaposvár" feliratú - menetjegyet az utazás megkezdésekor a jármûvek elsô ajtajánál elhelyezett készülékkel kell érvényesíteni, melyet az utazás befejezéséig meg kell ôrizni. Az érvényesített menetjegy egy adott járaton végállomástól végállomásig történô egyszeri utazásra jogosít, és másra át nem ruházható. Az autóbuszjáratok elsô és utolsó megállóhelyei egyben végállomások is, ahol az utasnak a jármûvet el kell hagyni. 1.) UTAZÁSI JOGOSULTSÁG A többször módosított 20/1981.(VI.19) Mt. rendelet alapján az alábbi kivételekkel autóbuszon bárki utazhat: - 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérôvel utazhat, - utazásban fertôzô beteg nem vehet részt. Utazásból kizárható: - az ittas személy, - aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, - aki az utazási feltételeket nem tartja meg, valamint érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, - akinek ruházata undort kelt, ruházata oly mértékben szennyezett, hogy a másik utas ruházatában kárt okozhat. 2.) BÉRLETIGAZOLVÁNY A bérletjegy csak a Közlekedési Társaság által érvényesített "Igazolvány" - nyal együtt használható utazásra. Kivételt képez a tanuló-bérletjegy, mert: - a tanulók utazásához az oktatási intézmény által kiállított, érvényes diákigazolvány szükséges. Az "Igazolvány"-t és a bérletjegyet olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenôrzést lehetôvé teszi. A bérletigazolvány kiállításához szükséges: Dolgozói igazolványhoz: - 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány. Nyugdíjas igazolványhoz: - 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány, nyugdíjfolyósító által kiállított "ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNYA". Aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, ha munkaviszonyban nem áll, a helyi önkormányzat jegyzôjének igazolása szükséges. 32

TISZTELT UTASAINK! Információ: 82/412-153; 82/310-000. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Információ: 82/412-153; 82/310-000. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk nyári menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetének elsô napjától az adott év nyári tanszünetének utolsó napjáig.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 5. számú melléklet A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 1. Utazási igazolványok érvényessége 1.1. A havi és negyedéves bérletek

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1...

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... Tartalomjegyzék: Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... 8 2, 2Y... 9 2A... 10 3, 3A... 11 4, 4A, 4Y... 12-13 5, 5Y... 14 6, 6Y... 15 7,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E 1-6 A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási feltételeinek

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-1754-2/2012. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedési

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet

Részletesebben

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes.

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2004.(12. 17.).sz. rendelete a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról. Általános rendelkezés

Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról. Általános rendelkezés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2006. (X. 31.) rendelete Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 218 2. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év november 24.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés 2009. január 1.-től érvényes szolgáltatási

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja LI. évfolyam 18. szám 2010. december 16. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 64/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések Terjedelem: 23306 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 2007060 5 133 Mutáci ó: Dátum: 2007060 4 12:37

Részletesebben

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től Közforgalmú személyszállítási utazási ek Érvényes: 2009. április 27-től Kedvezmények a Kedvezmények a helyközi közlekedésben helyi közlekedésben jegy bérlet bérlet (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 1 1. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés és a helyi

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. november 28.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. november 28. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő:

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 156. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Az előző évhez hasonlóan ismételten kiadásra kerül Ózd város autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok kivonatos menetrendjénél csak a közvetlen

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE a szerződés 2. sz. melléklete Utazási feltételek 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 168 2. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 70/2000.(2001.I.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 70/2000.(2001.I.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 70/2000.(2001.I.1.) számú r e n d e l e t e Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A Kormány./2007. (.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

(a) Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: (b) Havi teljes áru bérletjegy ára december 31-ig:

(a) Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: (b) Havi teljes áru bérletjegy ára december 31-ig: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011.(XI.07.) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról és az utazási feltételekről Kiskunfélegyháza

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 2. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 150 2. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

Nyíregyháza helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Általános határozmányok

Nyíregyháza helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Általános határozmányok 5. sz. melléklet Nyíregyháza helyi közlekedés díjai 2017. január 1-től I. Fejezet Általános határozmányok 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 1.1. Menetdíjak megállapítása A menetrend szerinti

Részletesebben

Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről

Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 I Teljes árú menetdíjak

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A KUNSÁG VOLÁN ZRT. MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK HATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2010. JÚLIUS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás mellékletét

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTŐ. 7C Noszlopy Gáspár park Mindszenti krt. (Szilády Nyomda) Noszlopy G. park autóbuszvonalon

MENETRENDI ÉRTESÍTŐ. 7C Noszlopy Gáspár park Mindszenti krt. (Szilády Nyomda) Noszlopy G. park autóbuszvonalon DAKK-1/KECSKEMÉT/2017 MENETRENDI ÉRTESÍTŐ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2017. január 1-től (vasárnaptól) a 1, 3, 4,

Részletesebben

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása 1 A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása érvényes: január 1-jétől Utazási feltételek A DKV Zrt.-nél használatos értékcikkek felsorolása Jegyek: Vonaljegy Járművezetői vonaljegy Gyűjtőjegy 1 napos

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2006 (XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2006 (XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2006 (XI.28.) KGY r e n d e l e t e A helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról szóló 70/2000. (2001.I.1.) KGY rendelet módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 1 2015. március 29-től október 25-ig

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 150 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre. A Személyszállítási

Részletesebben