TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1"

Átírás

1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét megelôzô utolsó tanítási napig. Tájékoztatónkkal hasznos segítségükre szeretnénk lenni a városunk területén a Közszolgáltatási Szerzôdés keretei között közlekedtetett autóbuszjáratainkon történô utazásaik során. Kiadványunk a menetrendi adatokon túl egyéb, az utazást elôsegítô hasznos információkat is tartalmaz. A menetrend összeállításakor - az Önök kéréseinek, észrevételeinek szem elôtt tartásával - a Közszolgáltatási Szerzôdésben foglaltakat teljesítjük, korlátozott lehetôségeink miatt azonban továbbra sem tudjuk a kifejezetten egyéni érdekeket figyelembe venni. Részvénytársaságunk valamennyi munkavállalója a jövôben is arra törekszik, hogy a város közösségi közlekedésének igényeit egyre magasabb színvonalon, az Önök általános megelégedésére lássa el. Tudjuk, hogy közszolgáltató feladatvégzésünk közben jogosan felróható hibákat is ejtünk, melyekért természetesen azok kötelezô kijavítása mellett elôre is szíves elnézésüket kérjük. Remélve, hogy a jövôben is szolgáltatásunk mellett döntenek, kívánunk Önöknek jó utazást! Információ: 82/ ; 82/ Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

2 1 KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS RAKTÁR U. 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,7 3,9 4,5 4,7 5,2 Jelmagyarázat: M M.idõ Megállóhelyek M.idõ 0 Helyi autóbusz-állomás 16 2 Berzsenyi u. felüljáró 14 4 Berzsenyi u Füredi u. csp. 9 8 Városi könyvtár 8 9 Vasútköz 7 10 Hajnóczy u. csp Jutai u Tóth Á. u Jutai u Raktár u Raktár u., forduló 0 5,5 4,7 4,3 3,8 3,5 2,8 2,2 1,7 1,5 0,8 0,6 alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Raktár u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Raktár u. fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon

3 KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS FÜREDI U. CSP. MÁTYÁS K. U. CSERI U. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLL. 13 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,6 0,4 0,9 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 4,6 4,9 6,0 6,7 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 Ber zse nyi u Fü re di u. csp. 8 Vá ro si könyv tár 9 Vas út köz 10 Haj nó czy u. csp. 12 Má tyás k. u-i for du ló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Má tyás k. u-i for du ló 2 Kecelhegyalja u Körösi Cs. S. u Kecelhegyi iskola 6 Körösi Cs. S. u Kenese tér 9 Eger u. 10 Állatkórház 11 Kölcsey u. 12 Tompa M. u. 15 Berzsenyi u. Felüljáró 17 He lyi au tó busz-ál lo más Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Mátyás k.u., fordulótól indul munkanapokon M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és munkaszüneti napokon: Mátyás k.u., fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon: Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 3

4 3 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS EGYE NE SI ÚT 0,6 1,4 1,8 2,0 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 M.idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 13 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 11 5 Tompa M. u. 8 6 Köl csey u. 7 7 Ál lat kór ház 6 8 Eger u. 5 9 Kapoli A. u Egye ne si u Be szé des J. u Egye ne si u. for du ló 0 4,4 3,7 2,6 2,3 2,0 1,6 1,1 0,8 0,4 Jelmagyarázat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Egyenesi u. fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Egyenesi u. fordulótól indul szabad és

5 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL L. CSERI U. KECELHEGYI ISKOLA 31 KÖRÖSI CS. S. U. MÁTYÁS K. U. FÜREDI U. CSP. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLL. 0,6 1,4 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 3,8 4,7 5,3 5,7 0,5 1,0 1,7 2,0 2,5 2,9 3,7 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Berzsenyi u. felüljáró 5 Tompa M. u. 6 Kölcsey u. 7 Állatkórház 8 Eger u. 9 Magyar Nobel-díjasok tere 11 Körösi Cs. S. u. 2/ Kecelhegyi iskola 14 Körösi Cs. S. u Kecelhegyalja u Má tyás k. u., for du ló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Má tyás k. u., for du ló 2 Haj nó czy u. csp. 3 Vas út köz 4 Vá ro si könyv tár 5 Fü re di u. csp. 8 Ber zse nyi u Ber zse nyi u. fe lül já ró 12 He lyi au tó busz-ál lo más Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.30 o o 9.30 M o o o M o o o o o A Mátyás k. u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-áll.-ról indul szabad és o o o o o o A Mátyás k. u., ford.-tól indul szabad és Jelmagyarázat: o Egyenesi u. forduló érintésével közlekedik, menetidő + 5 perc, + 1,8 A Mátyás k. u. fordulótól a Raktár utcáig közlekedik menetidő + 5 perc, 2,4 M alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik 5

6 4 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KOP PÁNY VE ZÉR U. 0,6 1,2 1,8 2,3 2,7 0,3 0,8 1,4 2,1 2,8 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 67-es sz. út 5 Ró zsa u. 7 Er dõ sor u. 8 Kop pány ve zér u., forduló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Kop pány ve zér u., forduló 1 Gönc zi F. u. 3 Ró zsa u es sz. út 6 Ber zse nyi u. fe lül já ró 8 He lyi au tó busz-ál lo más Jelmagyarázat: B Bartók B. u. érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,5 A Táncsics M. u. érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,5 F Városi Fürdő érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,2 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 6 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: 4.45 B 5.30 B B B 8.10 M 8.50 F B B B B B B B B B B B B Koppány v. u. fordulótól indul munkanapokon: A A 6.50 A A MA A A A A F A A A A A A Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és munkaszüneti napokon: B 5.00 B 6.20 B B B B B B B B B B B B Koppány v. u. fordulótól indul szabad- és munkaszüneti napokon: A A A A A A 21.50

7 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TÖRÖCSKE 14 0,6 1,9 2,6 3,1 3,6 4,5 5,1 5,7 6,6 7,5 7,7 8,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 18 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 16 4 Bar tók B. u Tán csics M. u Zichy u Aranyeső u Gyer tyá nos 8 11 Kert ba rát fel sõ 7 12 Kert ba rát al só 6 14 Szõ lõ hegy 4 16 Feny ves u. 37/A 2 17 Fenyves u Töröcske, forduló 0 Jel ma gya rá zat: 7,8 7,1 6,1 5,4 4,9 4,3 3,4 2,8 2,2 1,3 0,4 o Kórház célgazdaság érintésével közlekedik, menetidô + 4 perc + 1,2. A Zselici u. Koppány v.u. Táncsics u. érintésével közlekedik, menetidô + 5 perc, + 3,6 M alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon 4.30 o o 6.25 o 6.55 o 7.10 M 7.40 o o 9.35 o M A A Töröcske fordulótól indul munkanapokon: M M o o o o o o Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és o 5.00 o 6.00 o o 9.35 o A Töröcske fordulótól indul szabad és o o o o o

8 5 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS BAR TÓK B. U. TÁN CSICS M. U. HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS 0,6 1,9 2,6 3,0 3,4 4,0 4,7 5,4 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 Bar tók B. u. 6 Jó kai u. 7 Szeg fû u. 9 Ró zsa u es sz. u. 12 Ber zse nyi u. fe lül já ró 14 He lyi au tó busz-ál lo más He lyi au tó busz-ál lo más ról in dul munkanapokon: 7.00 F 7.15 Jel ma gya rá zat: F Városi Fürdõ érintésével közlekedik, menetidô +2 perc, +1,2 8

9 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS LONKAHEGY 15 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 0,6 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 10 1,8 4 Jó kai li get 8 2,2 5 Szigetvári u ,7 6 Szigetvári u ,2 7 Ballakúti u. 5 3,6 8 Szi get vá ri u ,4 11 Nyár u. 1 4,7 12 Lonkahegy, forduló 0 4,3 3,6 2,7 2,2 1,7 1,2 0,9 0,2 Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Lonkahegy, fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Lonkahegy, fordulótól indul szabad és

10 6 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS BÉ LA KI RÁLY U. 1,3 1,9 2,3 2,6 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 8 2 Vas út ál lo más 4 Ba ross G. u. 4 6 Csa lo gány u. 2 7 Vikár B. u. 1 8 Bé la ki rály u., forduló 0 Jel ma gya rá zat: M 1,9 1,3 0,6 0,3 alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Béla király u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és Béla király u., fordulótól indul szabad- és

11 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSSZENTJAKAB 7 1,2 1,5 2,1 2,5 2,8 3,4 4,2 4,9 5,3 5,6 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 9 7 Gyár u. 8 9 Pé csi úti iskola 6 10 Nádasdi u Móricz Zs. u Pé csi u Vár hegy fel já ró 1 15 Kaposszentjakab, for du ló 0 5,0 4,4 4,0 3,3 3,0 2,6 2,2 1,3 0,3 Jelmagyarázat: o Hold u. érintésével közlekedik, menetidő + 5 perc, + 2,4 A Kométa forduló érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.30 o A o A o 8.30 M o M A o o o o A o Kaposszentjakab, fordulótól indul munkanapokon: M M A A A Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és o o o o o o Kaposszentjakab, fordulótól indul szabad és

12 8 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TOPONÁR FOR DU LÓ 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,6 5,3 6,1 6,8 7,6 8,0 8,4 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 21 7,8 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u ,2 5 Hárs fa u. 16 6,8 6 Hõ sök temp lo ma 15 6,3 8 Me zõ u. csp. 13 5,6 9 Izzó u. 12 5,2 10 Guba S. u ,0 11 Guba S. u ,3 12 Vil la mos sá gi Gyár 9 3,8 14 Kaposvári Egye tem 7 3,2 16 Toponár, pos ta 5 2,2 17 Toponár, Orci el ága zás 4 1,4 19 Toponári u Toponári u ,3 21 Toponár, for du ló 0 Jel ma gya rá zat: o Szabó P. u. érintésével közlekedik,menetidô +4 perc, +3,0 Y Videoton érintésével közlekedik, menetidô +4perc, +1.4 R Toponár forduló érintésével Répáspusztára(-ról), menetidõ +8 perc, +3,3 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 12 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.25 o R 6.35 o M M R o R o o o o o22.30 Toponár fordulótól indul munkanapokon: M M Y Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és o 4.40 o o 6.50 o 7.25 o 8.45 o 9.35 o o o o o o o o o o o o Y o Toponár fordulótól indul szabad- és Y

13 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TOPONÁR, SZA BÓ P. U. 18 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,6 5,3 6,1 6,8 7,4 7,9 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 21 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 15 8 Me zõ u. csp Izzó u Guba S. u Guba S. u Vil la mos sá gi Gyár 9 14 Kaposvári Egye tem 7 16 Toponár, pos ta 5 17 Toponár, Orci el ága zás 4 19 Toponár, Orci út 2 Toponár, Er dei F. u Toponár, Sza bó P. u., forduló 0 7,9 7,3 6,9 6,4 5,7 5,3 5,1 4,4 3,9 3,3 2,3 1,5 0,9 0,5 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Toponár, Szabó P. u., fordulótól indul munkanapokon: M M Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 13

14 8/E KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSVÁRI EGYE TEM 1,2 1,5 2,1 2,8 4,6 5,6 M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 5,0 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u ,4 5 Hárs fa u. 7 4,0 6 Hõ sök temp lo ma 6 3,5 8 Mezô u. csp. 4 2,8 10 Villamossági gyár 2 1,0 12 Kaposvári Egye tem, forduló 0 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: 5.15 N 5.25 i 7.23 i 7.28 i N 7.34 M 7.37 i 9.20 i i M i Kaposvári Egyetem, fordulótól indul munkanapokon: i 7.35 i 7.40 i 9.33 i P P i M i N N i i C C Jelmagyarázat: C a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon i iskolai előadások napján P iskolai előadások alatt a hét utolsó munkanapján N az útvonalba eső összes megállóhelyen megáll M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 14

15 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KISGÁTI VÁROSRÉSZ 81 1,2 1,5 2,1 2,9 3,3 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u Hárs fa u. 6 Hõ sök temp lo ma 7 Mezõ u. csp. 9 Kisgát, forduló He lyi au tó busz-ál lo más ról in dul munkanapokon: i 7.05 i 7.20 Kisgát, fordulótól in dul munkanapokon: i 7.15 i ,1 1,4 1,6 2,0 2,6 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 Kisgát, forduló 2 Pázmány P. u. 3 Rendőrség 4 Szent Imre u Szent Imre u Széchenyi tér 11 He lyi au tó busz-ál lo más Jel ma gya rá zat: i iskolai elôadások napján 15

16 8/B KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS NABI 1,2 1,5 2,1 2,8 3,1 3,7 4,8 6,2 M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 9 8 Me zõ u. csp. 7 9 Kenyérgyár u. 1 6 Kenyérgyár u Videoton 4 13 Dombóvári u NABI, forduló 0 5,5 4,9 4,5 4,0 3,3 3,1 2,9 2,7 1,4 Helyi autóbuszállomásról indul munkanapokon: NABI, fordulótól indul munkanapokon:

17 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS VI DE O TON 8/Y 1,2 1,5 2,1 3,2 3,8 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 11 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fô u Hárs fa u. 6 6 Hõ sök temp lo ma 5 9 Ke nyér gyár u Kenyérgyár u Videoton, forduló 0 3,0 2,4 2,0 1,5 0,4 0,2 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: Videoton, fordulótól indul munkanapokon: Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Videoton, fordulótól indul szabad és

18 9 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS ARANY JÁ NOS TÉR 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u. 7 6 Vi rág u. 6 7 Páz mány P. u Vöröstelek u He gyi u Buzsáki u Arany J. tér, forduló 0 3,2 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M Arany J. tér, fordulótól indul munkanapokon: M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Arany J. tér, fordulótól indul szabad és Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 18

19 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS ARANY JÁNOS TÉR FÜREDI CSP. 91 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 5,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Virág u. 9 7 Pázmány P. u Vöröstelek u Hegyi u Buzsáki u Arany J. tér 3 Arany J. u Füredi u. csp., forduló 0 4,1 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,1 0,9 0,4 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M Füredi u. csp., fordulótól indul munkanapokon: i M Jel ma gya rá zat: i M iskolai előadások napján alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 19

20 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KÓR HÁZ LAKTANYA 10 1, ,1 2,3 3,0 3,6 3,9 4,4 4,9 5,2 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 16 4,5 2 Vas út ál lo más 4 Tallián Gy. u. 4. Szé che nyi tér 13 3,9 5 Kór ház Szent Imre u ,5 7 Tallián Gy u. 56. Szent Imre u ,3 8 Tallián Gy u. 82. Rendõrség 8 3,0 10 ÁNTSZ 7 2,6 12 Fü re di u. csp. 5 2,1 13 Tol di la kó ne gyed 3 1,7 14 Ki ni zsi ltp. 2 1,3 15 Búzavirág u. 1 0,9 16 Laktanya, forduló 0 Jel ma gya rá zat: i iskolai előadások napján M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: i M M Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: i M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Laktanya, fordulótól indul szabad és

21 11 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSFÜ RED 1,1 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 4,6 6,0 6,7 7,2 7,8 8,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 20 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 18 4 Ber zse nyi u Fü re di u. csp Tol di la kó ne gyed 11 9 Ki ni zsi ltp Bú za vi rág u Lak ta nya 8 13 Volán-telep 7 16 Kaposfü redi u Kaposfü redi u Kaposfü red, köz pont 2 19 Kaposfü redi u Kaposfü red, for du ló 0 8,5 7,7 7,3 6,8 6,3 5,9 5,5 5,1 3,7 2,2 1,7 1,1 0,4 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: i M M i Kaposfüred, fordulótól indul munkanapokon: i M M i Jel ma gya rá zat: i iskolai előadások napján M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 22

22 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSFÜ RED, VAS ÚT ÁL LO MÁS 11/Y 1,1 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 4,6 6,0 6,7 7,2 8,3 8,8 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 20 9,0 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 18 8,2 4 Ber zse nyi u ,8 7 Fü re di u. csp. 13 7,3 8 Tol di la kó ne gyed 11 6,8 9 Ki ni zsi ltp. 10 6,4 10 Bú za vi rág u. 9 6,0 11 Lak ta nya 8 5,6 13 Volán-telep 7 4,2 16 Kaposfü redi u ,7 17 Kaposfü redi u ,2 18 Kaposfü red, köz pont 2 1,6 19 Ál lo más u. 1 0,4 20 Kaposfü red, vá., forduló 0 Jel ma gya rá zat: o Kaposfüred forduló érintésével közlekedik, menetidõ + 4 perc, + 2,2 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o M o M o o o o o o Kaposfüred, vá. fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és o 4.40 o 5.35 o 6.40 o 7.40 o 8.50 o 9.50 o o o o o o o o o o o o o Kaposfüred, vá. fordulótól indul szabad- és

23 12 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS SOP RON U. 0,5 0,9 1,5 1,9 2,3 2,5 3,0 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Berzsenyi u. felüljáró 4 Zár da u. 6 Hon véd u. 8 Arany J. tér 9 Lo sonc-köz 10 Bras só u. 11 Sop ron u., forduló Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és munkaszüneti napokon: Megjegyzés: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik. 24

24 KAPOSVÁR SOPRON U. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 12 0,4 0,8 1,0 1,3 1,8 2,2 2,6 3,2 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 Sop ron u., forduló 1 Nagy sze ben u. 2 Lo sonc-köz 3 Arany J. tér 5 Hon véd u. 7 Somssich P. u. 9 Szent Imre u Szé che nyi tér 13 He lyi au tó busz-ál lo más Sopron u., fordulótól indul munkanapokon: M M M M Sopron u., fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon: Megjegyzés: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik. 25

25 20 KAPOSVÁR TÓTH Á. U. VI DE O TON 0,3 0,8 1,4 2,1 2,4 2,9 3,7 4,5 4,9 5,2 5,8 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Tóth Á. u Jutai u Haj nó czy u. csp Vas út köz 13 8 Vá ro si könyv tár 12 9 Fü re di u. csp ÁNTSZ 9 11 Páz mány P. u Kis gát 5 13 Me zõ u. csp Ke nyér gyár u Kenyérgyár u Videoton, forduló 0 5,6 5,4 4,9 4,3 3,7 3,3 2,7 1,9 1,2 0,8 0,4 0,2 Tóth Á. u.-tól indul munkanapokon: o 6.15 o o Videoton, fordulótól indul munkanapokon: o Jel ma gya rá zat: 26 o Laktanya, forduló, Vörösmarty u., Kisfaludy u., Arany J. tér érintésével közlekedik, menetidõ + 10 perc, +3,5.

26 KAPOSVÁR RAKTÁR U. VI DE O TON 20/A 0,5 1,4 1,6 2,1 2,7 3,4 3,7 4,2 5,0 5,8 6,2 6,5 7,1 Jel ma gya rá zat: o M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 Raktár u. 19 6,9 1 Raktár u ,5 2 Jutai u ,3 3 Tóth Á. u. 16 5,6 4 Jutai u ,4 5 Haj nó czy u. csp. 14 4,9 6 Vas út köz 13 4,3 7 Vá ro si Könyv tár 12 3,7 8 Fü re di u. csp. 11 3,3 10 ÁNTSZ 9 2,7 12 Páz mány P. u. 7 1,9 14 Kis gát 5 1,2 15 Me zõ u. csp. 3 0,8 16 Ke nyér gyár u ,4 Kenyérgyár u ,2 18 Videoton, forduló 0 Laktanya, forduló, Vörösmarty u., Kisfaludy u., Arany J. tér érintésével közlekedik, menetidõ + 10 perc, +3,5. Raktár utcából indul munkanapokon: 5.20 o o o16.20 Videoton, fordulótól indul munkanapokon: o o 6.40 o 7.10 o13.05 o o o

27 23 KAPOSVÁR LAKTANYA KAPOSVÁRI EGYE TEM 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4 4,2 4,6 5,2 5,9 6,4 7,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya 17 1 Búzavirág u Ki ni zsi ltp Tol di la kó ne gyed 14 5 Fü re di u. csp ÁNTSZ 10 9 Páz mány P. u Kis gát 6 12 Mezô u. csp Guba S. u Guba S. u Villamossági Gyár 2 17 Kaposvári Egye tem, forduló 0 6,8 6,5 6,0 5,6 5,2 4,7 3,9 3,2 2,7 2,1 1,4 0,9 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: i Kaposvári Egyetem, fordulótól indul munkanapokon: U U C C Jel ma gya rá zat: C i U 28 a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon iskolai előadások napján a hetek utolsó munkanapján

28 KAPOSVÁR LAKTANYA VIDEOTON NABI 26 0,9 1,3 2,0 2,2 2,6 3,4 4,2 4,6 4,9 5,5 6,6 8,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya, forduló 19 1 Búzavirág u Ki ni zsi ltp Losonc köz 16 4 Arany J. tér 15 6 ÁNTSZ 13 8 Páz mány P. u Kis gát 9 11 Mezõ u. csp Kenyérgyár u Kenyérgyár u Videoton 4 16 Dombóvári u NABI, forduló 0 7,5 7,2 6,7 6,1 5,7 5,4 4,6 3,9 3,5 3,1 2,9 2,7 1,4 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: 5.20 NABI, fordulótól indul munkanapokon:

29 27 KAPOSVÁR LAKTANYA KOMÉTA 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4 4,2 5,1 5,8 6,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya, forduló 16 6,3 1 Búzavirág u. 15 6,0 2 Kinizsi ltp. 14 5,5 3 Toldi lakónegyed 13 5,0 5 Füredi u. csp. 12 4,7 7 ÁNTSZ 10 4,1 9 Pázmány P. u. 8 3,3 11 Kisgát 6 2,6 14 Hõsök temploma 3 1,4 15 Pécsi úti iskola 2 16 Kométa, forduló 0 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: N Kométa, fordulótól indul munkanapokon: U C Jel ma gya rá zat: C U N a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon a hetek utolsó munkanapján Mezõ csp.-nál megáll 30

30 Tájékoztató az összes menetrendi idöszakra KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZVONALAI 1 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi csp. Hajnóczy u. Raktár u. 13 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi csp. Mátyás K. u. 3 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Cseri u. Egyenesi u. 31 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Körösi Cs. S. u. Mátyás K. u. 4 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró 67-es sz. út Koppány V. u. 14 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Kapos-Zselic Kertváros Töröcske 5 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Bartók B.u. - Táncsics M.u.-67-es út - Berzsenyi u. felüljáró - Helyi autóbusz-állomás 15 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Szigetvári u. Lonkahegy 6 Helyi autóbusz-állomás Baross G. u. Béla Király u. 7 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Kaposszentjakab 8 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Mezô u. csp. Toponár forduló 18 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Mezô u. csp. Toponár, Szabó P. u. 81 Helyi autóbusz-állomás Mezô u. csp. Kisgáti városrész 8B Helyi autóbusz-állomás Videoton NABI 8E Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Villamossági Gyár Kaposvári Egyetem 8Y Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Videoton 9 Helyi autóbusz-állomás Virág u. Pázmány P. u. Arany J. tér 91 Helyi autóbusz-állomás Virág u. Pázmány P. u. Arany J. tér Honvéd u. 48-as Ifjúság u. Füredi u. csp. 10 Helyi autóbusz-állomás Tallián Gy u. Kórház Füredi u. csp. Laktanya 11 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi u. csp. Volán-telep Kaposfüred 11Y Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi u. csp. Volán-telep Kaposfüred, vá. 12 Helyi autóbusz-állomás Bethlen tér Honvéd u. Sopron u. 20 Tóth Á. u. Füredi u. csp. Mezô u. csp. Videoton 20A Raktár u. Füredi u. csp. Mezô u. csp. Videoton 23 Laktanya Füredi u. csp. Kisgát Villamossági Gyár Kaposvári Egyetem 26 Laktanya Losonc köz ÁNTSZ Mezô u. csp. Videoton - NABI 27 Laktanya Füredi u. csp. Kisgát Hôsök temploma - Kométa Kiadja: a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. Felelôs kiadó: Veizer Jánosné vezérigazgató Készült: 2012-ben Készítette: Wellness-design Kft. Felelôs vezetô: Rostás Zsolt 31

31 Ál ta lá nos tá jé koz ta tó a he lyi uta zá si fel té te lek rõl, díjszabásról ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HELYI UTAZÁSI FELTÉTELEKRÕL Társaságunk személyszállítást menetrend szerinti autóbusz-járatokkal, a Polgári Törvénykönyv általános, valamint a fuvarozási szerzôdésre vonatkozó elôírásai, a menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XLI. tv., az 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet, a 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet, és a Kaposvár Megyei Jogú Város és Társaságunk között fennálló Közszolgáltatási Szerzôdésben szabályozott keretek között végez. KAPOSVÁR város helyi autóbuszjáratai csak érvényes menetjeggyel vagy más utazási igazolvánnyal vehetôk igénybe. Az autóbuszjáratokra egész nap, csak az elsô ajtón lehet felszállni, a menetjegy vagy más érvényes utazási igazolvány gépkocsivezetônek történô felmutatása mellett. Az elôre váltott - "Kaposvár" feliratú - menetjegyet az utazás megkezdésekor a jármûvek elsô ajtajánál elhelyezett készülékkel kell érvényesíteni, melyet az utazás befejezéséig meg kell ôrizni. Az érvényesített menetjegy egy adott járaton végállomástól végállomásig történô egyszeri utazásra jogosít, és másra át nem ruházható. Az autóbuszjáratok elsô és utolsó megállóhelyei egyben végállomások is, ahol az utasnak a jármûvet el kell hagyni. 1.) UTAZÁSI JOGOSULTSÁG A többször módosított 20/1981.(VI.19) Mt. rendelet alapján az alábbi kivételekkel autóbuszon bárki utazhat: - 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérôvel utazhat, - utazásban fertôzô beteg nem vehet részt. Utazásból kizárható: - az ittas személy, - aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, - aki az utazási feltételeket nem tartja meg, valamint érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, - akinek ruházata undort kelt, ruházata oly mértékben szennyezett, hogy a másik utas ruházatában kárt okozhat. 2.) BÉRLETIGAZOLVÁNY A bérletjegy csak a Közlekedési Társaság által érvényesített "Igazolvány" - nyal együtt használható utazásra. Kivételt képez a tanuló-bérletjegy, mert: - a tanulók utazásához az oktatási intézmény által kiállított, érvényes diákigazolvány szükséges. Az "Igazolvány"-t és a bérletjegyet olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenôrzést lehetôvé teszi. A bérletigazolvány kiállításához szükséges: Dolgozói igazolványhoz: - 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány. Nyugdíjas igazolványhoz: - 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány, nyugdíjfolyósító által kiállított "ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNYA". Aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, ha munkaviszonyban nem áll, a helyi önkormányzat jegyzôjének igazolása szükséges. 32

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1...

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... Tartalomjegyzék: Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... 8 2, 2Y... 9 2A... 10 3, 3A... 11 4, 4A, 4Y... 12-13 5, 5Y... 14 6, 6Y... 15 7,

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 1 1. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 168 2. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Az előző évhez hasonlóan ismételten kiadásra kerül Ózd város autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok kivonatos menetrendjénél csak a közvetlen

Részletesebben

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A Kormány./2007. (.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től Közforgalmú személyszállítási utazási ek Érvényes: 2009. április 27-től Kedvezmények a Kedvezmények a helyközi közlekedésben helyi közlekedésben jegy bérlet bérlet (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása 1 A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása érvényes: január 1-jétől Utazási feltételek A DKV Zrt.-nél használatos értékcikkek felsorolása Jegyek: Vonaljegy Járművezetői vonaljegy Gyűjtőjegy 1 napos

Részletesebben

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 150 2. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 1 2015. március 29-től október 25-ig

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás mellékletét

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 150 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 155 1. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 99-1. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2010. április 12-t l Menetrendi naptár a 2010. évre 2010 Január Február Március hétf 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 kedd 5 12 19 26 2 9 16

Részletesebben

KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN

KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN TERVEZET Utazási Feltételek: Mindazoknak, akik a Kunszenti

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. május 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/142/4/2013. számú határozatával 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A FEJEZET. Sorszám: Készítette: 2010.02.25. Nyikos István szolgáltatási igazgató aláírás. Jóváhagyta: 2010.02.25 Nagy Attila.

ÜZLETSZABÁLYZAT A FEJEZET. Sorszám: Készítette: 2010.02.25. Nyikos István szolgáltatási igazgató aláírás. Jóváhagyta: 2010.02.25 Nagy Attila. ED 087; V:1; ÜZLETSZABÁLYZAT A FEJEZET Sorszám: Készítette: 2010.02.25. Nyikos István szolgáltatási igazgató aláírás Jóváhagyta: 2010.02.25 Nagy Attila vezérigazgató aláírás Alkalmazását a 2010. 03. 01.

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szolgáltatói nyilatkozat 4-8 Utazási feltételek 9-29 Évfordulók az MVK ZRt történetében 30. Autóbuszmenetrendek

Tartalomjegyzék. Szolgáltatói nyilatkozat 4-8 Utazási feltételek 9-29 Évfordulók az MVK ZRt történetében 30. Autóbuszmenetrendek Tartalomjegyzék Szolgáltatói nyilatkozat 4-8 Utazási feltételek 9-29 Évfordulók az MVK ZRt történetében 30 Autóbuszmenetrendek 1-es Tiszai pu.-majális-park 31 1/A-as Tiszai pu.-berekalja 32 101-es Tiszai

Részletesebben

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től 3 Szolgáltatói nyilatkozat Az MVK Zrt. közúti közforgalmú autóbusz és villamos közlekedéséről Közszolgáltatási szerződés alapján közforgalmú személyszállítási

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266.

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266. VENTONA-TRANS FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1.oldal Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 2. AZ

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ENITA-BUSZ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG hatályos: 2013 március 1. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Részletesebben

800 Budapest Dorog Esztergom

800 Budapest Dorog Esztergom 26 Km Km Budapest Dorog Esztergom 801 832 801 805 5 7 1 15 1 21 23 0,0 0,0 2,8 2,8 3,9 3,9 6,7 6,7 8,2 8,2 12,,6 14,3 14,3 14,,8 15,9 15,9 16,4 16,4 16,,7 17,4 17,4 17,,7 19,6 19,6 20,,8 22,0 22,0 23,0

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/26 Általános tudnivalók A személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. központi és szolgálati helyeinek elérhetőségei

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. központi és szolgálati helyeinek elérhetőségei A SZABOLCS VOLÁN Zrt. központi és szolgálati helyeinek elérhetőségei 1. sz. függelék Társaság székhelye SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: SZABOLCS VOLÁN Zrt.)

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban Kakuk Györgyi Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul

Részletesebben

Személyszállítási üzletszabályzata 2015. július 10-től

Személyszállítási üzletszabályzata 2015. július 10-től - 1 - Személyszállítási üzletszabályzata 2015. július 10-től - 2 - Tartalomjegyzék Személyszállítási üzletszabályzata... 1 1.A Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság főbb adatai:... 3 2.A Személyszállítási

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 39.901/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A menetrend

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013. július 26. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság az EH/VA/NS/A/300/2013 számú határozatával 1 I. Általános

Részletesebben

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. 07. 04.-től Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2014. december 14-től Jöjjön, utazzon velünk városunkban! SOPRON AUTÓBUSZVONALAI (9720) Személyszállítási Üzletág Sopron: 99 / 311 130 Helyi

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

A G-BUSLINE AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI KFT. Üzletszabályzata

A G-BUSLINE AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI KFT. Üzletszabályzata 1 A G-BUSLINE AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI KFT. Üzletszabályzata 2 Tartalom jegyzék I. Általános rész 3 1. Az Üzletszabályzat tárgya 3 2. Az Üzletszabályzat hatálya 3 3. Fogalmi meghatározások 3 II. Jogi háttér

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati

Részletesebben

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!...

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!... NyíREGYHÁZA 4400 NYíRE:.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS THEFON: -i36 42524-500; FAX: +36 42524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARME:STE:.R@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől Tartalomjegyzék Szolgáltatói nyilatkozat Utazási feltételek 4-9 10-35 Autóbuszmenetrendek 1-es 1A-s 2-es 3-as 3A-s 4-es 5-ös 6-os 7-es 8-as 9-es 11-es

Részletesebben

utóbbi jelentős járatszám csökkentéssel és

utóbbi jelentős járatszám csökkentéssel és l)öntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással döntés: 1 db határozat Tervezett Véleményező Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Bizottság: Pénzügyi. Gazdasági Bizottság Előterjesztő: Siklósi

Részletesebben

1205 Budapest Székesfehérvár Várpalota Veszprém

1205 Budapest Székesfehérvár Várpalota Veszprém 54 1205 1205 Budapest Székesfehérvár Várpalota Veszprém Km 1174 217 R 1241 1 3 5 7 1244 813 1212 0,0 4,7 5,8 8,6 64,3 66,5 68,4 68,4 81,1 85,0 87,3 88,7 90,0 0,0 0,4 0,4 90,0 0,0 90,7 91,6 92,0 93,5 97,4

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról.

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. 16/2012. sz. Főnöki Utasítás Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. Az Állami Erdei Vasutak (ÁEV) Mátravasút mint saját használatú vasút- az 1993. évi XCV. Törvény

Részletesebben

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011.

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011. TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk tj k a Tisztelt ltutazóközönséget, ö t hogy Szeged város helyi l közlekedésében k éb a 2011. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok,

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -10-2011/2012.

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -10-2011/2012. , Nagy I. u. 39. Bacs -10-2011/2012. M e n e t r e n d i é r t e s í t ı Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. június 16-tól (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..seregélyes-kapuvár..település közigazgatási határain belül hatályos IP/PM/NS/A/51/7/2013

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat MAGLÓD Város közigazgatási határain belül hatályos Tartalomjegyzék: Üzletszabályzat

Részletesebben

1 sz. vonal VASÚTÁLLOMÁS - AUT. ÁLL. (SZABADSÁG U.) - PÁPAKOVÁCSI ELÁGAZÁS

1 sz. vonal VASÚTÁLLOMÁS - AUT. ÁLL. (SZABADSÁG U.) - PÁPAKOVÁCSI ELÁGAZÁS 1 sz. vonal VASÚTÁLLOMÁS - AUT. ÁLL. (SZABADSÁG U.) - PÁPAKOVÁCSI ELÁGAZÁS M.i. Megálló M.i. Vasútállomásról indul: 0 Vasútállomás 18 4.20 4.45 5.30 6.40 7.25 7.40 8.35 1 Orvosi rendelő 17 9.40 10.40 11.40

Részletesebben

B A R L A N G J A I N K L Á T O G A T Á S I R E N D J E 2014. január 1. - 2014. március 31. között

B A R L A N G J A I N K L Á T O G A T Á S I R E N D J E 2014. január 1. - 2014. március 31. között B A R L A N G J A I N K L Á T O G A T Á S I R E N D J E 2014. január 1. - 2014. március 31. között Jegyváltás Nyitva tartás Jegykiadás (a feltüntetett árak bruttó árak,27% áfát tartalmaznak) A program

Részletesebben

Utazási feltételek a Todibusz különbuszain

Utazási feltételek a Todibusz különbuszain Utazási feltételek a Todibusz különbuszain Utazási feltételek a Todibusz különbuszain... 1 1. Részvétel a Todibusz különjáratain... 2 2. Időpontmódosítási lehetőségek, határidők és költségek... 2 3. Részvételi

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-5/2012. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA Budapest Főváros Önkormányzata és BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 1. sz.

Részletesebben

MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA

MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2013. március 1. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogi háttér 3. 2. Fogalomtár 3. 3. Utazási feltételek 5. 4. Utas tájékoztatás szabálya 12.

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT

BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezete A KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Készítette: Nagy László Jóváhagyta: Csordás

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben