TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1"

Átírás

1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét megelôzô utolsó tanítási napig. Tájékoztatónkkal hasznos segítségükre szeretnénk lenni a városunk területén a Közszolgáltatási Szerzôdés keretei között közlekedtetett autóbuszjáratainkon történô utazásaik során. Kiadványunk a menetrendi adatokon túl egyéb, az utazást elôsegítô hasznos információkat is tartalmaz. A menetrend összeállításakor - az Önök kéréseinek, észrevételeinek szem elôtt tartásával - a Közszolgáltatási Szerzôdésben foglaltakat teljesítjük, korlátozott lehetôségeink miatt azonban továbbra sem tudjuk a kifejezetten egyéni érdekeket figyelembe venni. Részvénytársaságunk valamennyi munkavállalója a jövôben is arra törekszik, hogy a város közösségi közlekedésének igényeit egyre magasabb színvonalon, az Önök általános megelégedésére lássa el. Tudjuk, hogy közszolgáltató feladatvégzésünk közben jogosan felróható hibákat is ejtünk, melyekért természetesen azok kötelezô kijavítása mellett elôre is szíves elnézésüket kérjük. Remélve, hogy a jövôben is szolgáltatásunk mellett döntenek, kívánunk Önöknek jó utazást! Információ: 82/ ; 82/ Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

2 1 KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS RAKTÁR U. 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,7 3,9 4,5 4,7 5,2 Jelmagyarázat: M M.idõ Megállóhelyek M.idõ 0 Helyi autóbusz-állomás 16 2 Berzsenyi u. felüljáró 14 4 Berzsenyi u Füredi u. csp. 9 8 Városi könyvtár 8 9 Vasútköz 7 10 Hajnóczy u. csp Jutai u Tóth Á. u Jutai u Raktár u Raktár u., forduló 0 5,5 4,7 4,3 3,8 3,5 2,8 2,2 1,7 1,5 0,8 0,6 alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Raktár u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Raktár u. fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon

3 KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS FÜREDI U. CSP. MÁTYÁS K. U. CSERI U. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLL. 13 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,6 0,4 0,9 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 4,6 4,9 6,0 6,7 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 Ber zse nyi u Fü re di u. csp. 8 Vá ro si könyv tár 9 Vas út köz 10 Haj nó czy u. csp. 12 Má tyás k. u-i for du ló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Má tyás k. u-i for du ló 2 Kecelhegyalja u Körösi Cs. S. u Kecelhegyi iskola 6 Körösi Cs. S. u Kenese tér 9 Eger u. 10 Állatkórház 11 Kölcsey u. 12 Tompa M. u. 15 Berzsenyi u. Felüljáró 17 He lyi au tó busz-ál lo más Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Mátyás k.u., fordulótól indul munkanapokon M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és munkaszüneti napokon: Mátyás k.u., fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon: Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 3

4 3 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS EGYE NE SI ÚT 0,6 1,4 1,8 2,0 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 M.idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 13 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 11 5 Tompa M. u. 8 6 Köl csey u. 7 7 Ál lat kór ház 6 8 Eger u. 5 9 Kapoli A. u Egye ne si u Be szé des J. u Egye ne si u. for du ló 0 4,4 3,7 2,6 2,3 2,0 1,6 1,1 0,8 0,4 Jelmagyarázat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Egyenesi u. fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Egyenesi u. fordulótól indul szabad és

5 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL L. CSERI U. KECELHEGYI ISKOLA 31 KÖRÖSI CS. S. U. MÁTYÁS K. U. FÜREDI U. CSP. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLL. 0,6 1,4 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 3,8 4,7 5,3 5,7 0,5 1,0 1,7 2,0 2,5 2,9 3,7 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Berzsenyi u. felüljáró 5 Tompa M. u. 6 Kölcsey u. 7 Állatkórház 8 Eger u. 9 Magyar Nobel-díjasok tere 11 Körösi Cs. S. u. 2/ Kecelhegyi iskola 14 Körösi Cs. S. u Kecelhegyalja u Má tyás k. u., for du ló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Má tyás k. u., for du ló 2 Haj nó czy u. csp. 3 Vas út köz 4 Vá ro si könyv tár 5 Fü re di u. csp. 8 Ber zse nyi u Ber zse nyi u. fe lül já ró 12 He lyi au tó busz-ál lo más Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.30 o o 9.30 M o o o M o o o o o A Mátyás k. u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-áll.-ról indul szabad és o o o o o o A Mátyás k. u., ford.-tól indul szabad és Jelmagyarázat: o Egyenesi u. forduló érintésével közlekedik, menetidő + 5 perc, + 1,8 A Mátyás k. u. fordulótól a Raktár utcáig közlekedik menetidő + 5 perc, 2,4 M alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik 5

6 4 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KOP PÁNY VE ZÉR U. 0,6 1,2 1,8 2,3 2,7 0,3 0,8 1,4 2,1 2,8 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 67-es sz. út 5 Ró zsa u. 7 Er dõ sor u. 8 Kop pány ve zér u., forduló M. idõ Meg ál ló he lyek 0 Kop pány ve zér u., forduló 1 Gönc zi F. u. 3 Ró zsa u es sz. út 6 Ber zse nyi u. fe lül já ró 8 He lyi au tó busz-ál lo más Jelmagyarázat: B Bartók B. u. érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,5 A Táncsics M. u. érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,5 F Városi Fürdő érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1,2 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 6 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: 4.45 B 5.30 B B B 8.10 M 8.50 F B B B B B B B B B B B B Koppány v. u. fordulótól indul munkanapokon: A A 6.50 A A MA A A A A F A A A A A A Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és munkaszüneti napokon: B 5.00 B 6.20 B B B B B B B B B B B B Koppány v. u. fordulótól indul szabad- és munkaszüneti napokon: A A A A A A 21.50

7 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TÖRÖCSKE 14 0,6 1,9 2,6 3,1 3,6 4,5 5,1 5,7 6,6 7,5 7,7 8,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 18 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 16 4 Bar tók B. u Tán csics M. u Zichy u Aranyeső u Gyer tyá nos 8 11 Kert ba rát fel sõ 7 12 Kert ba rát al só 6 14 Szõ lõ hegy 4 16 Feny ves u. 37/A 2 17 Fenyves u Töröcske, forduló 0 Jel ma gya rá zat: 7,8 7,1 6,1 5,4 4,9 4,3 3,4 2,8 2,2 1,3 0,4 o Kórház célgazdaság érintésével közlekedik, menetidô + 4 perc + 1,2. A Zselici u. Koppány v.u. Táncsics u. érintésével közlekedik, menetidô + 5 perc, + 3,6 M alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon 4.30 o o 6.25 o 6.55 o 7.10 M 7.40 o o 9.35 o M A A Töröcske fordulótól indul munkanapokon: M M o o o o o o Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és o 5.00 o 6.00 o o 9.35 o A Töröcske fordulótól indul szabad és o o o o o

8 5 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS BAR TÓK B. U. TÁN CSICS M. U. HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS 0,6 1,9 2,6 3,0 3,4 4,0 4,7 5,4 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 4 Bar tók B. u. 6 Jó kai u. 7 Szeg fû u. 9 Ró zsa u es sz. u. 12 Ber zse nyi u. fe lül já ró 14 He lyi au tó busz-ál lo más He lyi au tó busz-ál lo más ról in dul munkanapokon: 7.00 F 7.15 Jel ma gya rá zat: F Városi Fürdõ érintésével közlekedik, menetidô +2 perc, +1,2 8

9 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS LONKAHEGY 15 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 0,6 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 10 1,8 4 Jó kai li get 8 2,2 5 Szigetvári u ,7 6 Szigetvári u ,2 7 Ballakúti u. 5 3,6 8 Szi get vá ri u ,4 11 Nyár u. 1 4,7 12 Lonkahegy, forduló 0 4,3 3,6 2,7 2,2 1,7 1,2 0,9 0,2 Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Lonkahegy, fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Lonkahegy, fordulótól indul szabad és

10 6 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS BÉ LA KI RÁLY U. 1,3 1,9 2,3 2,6 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 8 2 Vas út ál lo más 4 Ba ross G. u. 4 6 Csa lo gány u. 2 7 Vikár B. u. 1 8 Bé la ki rály u., forduló 0 Jel ma gya rá zat: M 1,9 1,3 0,6 0,3 alacsony belépô magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Béla király u., fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és Béla király u., fordulótól indul szabad- és

11 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSSZENTJAKAB 7 1,2 1,5 2,1 2,5 2,8 3,4 4,2 4,9 5,3 5,6 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 9 7 Gyár u. 8 9 Pé csi úti iskola 6 10 Nádasdi u Móricz Zs. u Pé csi u Vár hegy fel já ró 1 15 Kaposszentjakab, for du ló 0 5,0 4,4 4,0 3,3 3,0 2,6 2,2 1,3 0,3 Jelmagyarázat: o Hold u. érintésével közlekedik, menetidő + 5 perc, + 2,4 A Kométa forduló érintésével közlekedik, menetidő + 2 perc, + 1 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.30 o A o A o 8.30 M o M A o o o o A o Kaposszentjakab, fordulótól indul munkanapokon: M M A A A Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és o o o o o o Kaposszentjakab, fordulótól indul szabad és

12 8 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TOPONÁR FOR DU LÓ 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,6 5,3 6,1 6,8 7,6 8,0 8,4 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 21 7,8 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u ,2 5 Hárs fa u. 16 6,8 6 Hõ sök temp lo ma 15 6,3 8 Me zõ u. csp. 13 5,6 9 Izzó u. 12 5,2 10 Guba S. u ,0 11 Guba S. u ,3 12 Vil la mos sá gi Gyár 9 3,8 14 Kaposvári Egye tem 7 3,2 16 Toponár, pos ta 5 2,2 17 Toponár, Orci el ága zás 4 1,4 19 Toponári u Toponári u ,3 21 Toponár, for du ló 0 Jel ma gya rá zat: o Szabó P. u. érintésével közlekedik,menetidô +4 perc, +3,0 Y Videoton érintésével közlekedik, menetidô +4perc, +1.4 R Toponár forduló érintésével Répáspusztára(-ról), menetidõ +8 perc, +3,3 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 12 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o 4.25 o R 6.35 o M M R o R o o o o o22.30 Toponár fordulótól indul munkanapokon: M M Y Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és o 4.40 o o 6.50 o 7.25 o 8.45 o 9.35 o o o o o o o o o o o o Y o Toponár fordulótól indul szabad- és Y

13 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS TOPONÁR, SZA BÓ P. U. 18 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,6 5,3 6,1 6,8 7,4 7,9 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 21 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 15 8 Me zõ u. csp Izzó u Guba S. u Guba S. u Vil la mos sá gi Gyár 9 14 Kaposvári Egye tem 7 16 Toponár, pos ta 5 17 Toponár, Orci el ága zás 4 19 Toponár, Orci út 2 Toponár, Er dei F. u Toponár, Sza bó P. u., forduló 0 7,9 7,3 6,9 6,4 5,7 5,3 5,1 4,4 3,9 3,3 2,3 1,5 0,9 0,5 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M Toponár, Szabó P. u., fordulótól indul munkanapokon: M M Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 13

14 8/E KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSVÁRI EGYE TEM 1,2 1,5 2,1 2,8 4,6 5,6 M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 5,0 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u ,4 5 Hárs fa u. 7 4,0 6 Hõ sök temp lo ma 6 3,5 8 Mezô u. csp. 4 2,8 10 Villamossági gyár 2 1,0 12 Kaposvári Egye tem, forduló 0 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: 5.15 N 5.25 i 7.23 i 7.28 i N 7.34 M 7.37 i 9.20 i i M i Kaposvári Egyetem, fordulótól indul munkanapokon: i 7.35 i 7.40 i 9.33 i P P i M i N N i i C C Jelmagyarázat: C a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon i iskolai előadások napján P iskolai előadások alatt a hét utolsó munkanapján N az útvonalba eső összes megállóhelyen megáll M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 14

15 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KISGÁTI VÁROSRÉSZ 81 1,2 1,5 2,1 2,9 3,3 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u Hárs fa u. 6 Hõ sök temp lo ma 7 Mezõ u. csp. 9 Kisgát, forduló He lyi au tó busz-ál lo más ról in dul munkanapokon: i 7.05 i 7.20 Kisgát, fordulótól in dul munkanapokon: i 7.15 i ,1 1,4 1,6 2,0 2,6 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 Kisgát, forduló 2 Pázmány P. u. 3 Rendőrség 4 Szent Imre u Szent Imre u Széchenyi tér 11 He lyi au tó busz-ál lo más Jel ma gya rá zat: i iskolai elôadások napján 15

16 8/B KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS NABI 1,2 1,5 2,1 2,8 3,1 3,7 4,8 6,2 M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Hõ sök temp lo ma 9 8 Me zõ u. csp. 7 9 Kenyérgyár u. 1 6 Kenyérgyár u Videoton 4 13 Dombóvári u NABI, forduló 0 5,5 4,9 4,5 4,0 3,3 3,1 2,9 2,7 1,4 Helyi autóbuszállomásról indul munkanapokon: NABI, fordulótól indul munkanapokon:

17 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS VI DE O TON 8/Y 1,2 1,5 2,1 3,2 3,8 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 11 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fô u Hárs fa u. 6 6 Hõ sök temp lo ma 5 9 Ke nyér gyár u Kenyérgyár u Videoton, forduló 0 3,0 2,4 2,0 1,5 0,4 0,2 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: Videoton, fordulótól indul munkanapokon: Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Videoton, fordulótól indul szabad és

18 9 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS ARANY JÁ NOS TÉR 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 12 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u. 7 6 Vi rág u. 6 7 Páz mány P. u Vöröstelek u He gyi u Buzsáki u Arany J. tér, forduló 0 3,2 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M Arany J. tér, fordulótól indul munkanapokon: M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Arany J. tér, fordulótól indul szabad és Jel ma gya rá zat: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 18

19 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS ARANY JÁNOS TÉR FÜREDI CSP. 91 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 5,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 15 2 Vas út ál lo más 4 Fõ u. 48. Fő u Hárs fa u Virág u. 9 7 Pázmány P. u Vöröstelek u Hegyi u Buzsáki u Arany J. tér 3 Arany J. u Füredi u. csp., forduló 0 4,1 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,1 0,9 0,4 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M Füredi u. csp., fordulótól indul munkanapokon: i M Jel ma gya rá zat: i M iskolai előadások napján alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 19

20 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KÓR HÁZ LAKTANYA 10 1, ,1 2,3 3,0 3,6 3,9 4,4 4,9 5,2 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 16 4,5 2 Vas út ál lo más 4 Tallián Gy. u. 4. Szé che nyi tér 13 3,9 5 Kór ház Szent Imre u ,5 7 Tallián Gy u. 56. Szent Imre u ,3 8 Tallián Gy u. 82. Rendõrség 8 3,0 10 ÁNTSZ 7 2,6 12 Fü re di u. csp. 5 2,1 13 Tol di la kó ne gyed 3 1,7 14 Ki ni zsi ltp. 2 1,3 15 Búzavirág u. 1 0,9 16 Laktanya, forduló 0 Jel ma gya rá zat: i iskolai előadások napján M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: i M M Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: i M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és Laktanya, fordulótól indul szabad és

21 11 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSFÜ RED 1,1 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 4,6 6,0 6,7 7,2 7,8 8,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 20 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 18 4 Ber zse nyi u Fü re di u. csp Tol di la kó ne gyed 11 9 Ki ni zsi ltp Bú za vi rág u Lak ta nya 8 13 Volán-telep 7 16 Kaposfü redi u Kaposfü redi u Kaposfü red, köz pont 2 19 Kaposfü redi u Kaposfü red, for du ló 0 8,5 7,7 7,3 6,8 6,3 5,9 5,5 5,1 3,7 2,2 1,7 1,1 0,4 Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: i M M i Kaposfüred, fordulótól indul munkanapokon: i M M i Jel ma gya rá zat: i iskolai előadások napján M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik 22

22 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS KAPOSFÜ RED, VAS ÚT ÁL LO MÁS 11/Y 1,1 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 4,6 6,0 6,7 7,2 8,3 8,8 M.idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 He lyi au tó busz-ál lo más 20 9,0 2 Ber zse nyi u. fe lül já ró 18 8,2 4 Ber zse nyi u ,8 7 Fü re di u. csp. 13 7,3 8 Tol di la kó ne gyed 11 6,8 9 Ki ni zsi ltp. 10 6,4 10 Bú za vi rág u. 9 6,0 11 Lak ta nya 8 5,6 13 Volán-telep 7 4,2 16 Kaposfü redi u ,7 17 Kaposfü redi u ,2 18 Kaposfü red, köz pont 2 1,6 19 Ál lo más u. 1 0,4 20 Kaposfü red, vá., forduló 0 Jel ma gya rá zat: o Kaposfüred forduló érintésével közlekedik, menetidõ + 4 perc, + 2,2 M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: o M o M o o o o o o Kaposfüred, vá. fordulótól indul munkanapokon: M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad- és o 4.40 o 5.35 o 6.40 o 7.40 o 8.50 o 9.50 o o o o o o o o o o o o o Kaposfüred, vá. fordulótól indul szabad- és

23 12 KAPOSVÁR HE LYI AU TÓ BUSZ-ÁL LO MÁS SOP RON U. 0,5 0,9 1,5 1,9 2,3 2,5 3,0 M. idõ Meg ál ló he lyek 0 He lyi au tó busz-ál lo más 2 Berzsenyi u. felüljáró 4 Zár da u. 6 Hon véd u. 8 Arany J. tér 9 Lo sonc-köz 10 Bras só u. 11 Sop ron u., forduló Helyi autóbusz-állomásról indul munkanapokon: M M M M Helyi autóbusz-állomásról indul szabad és munkaszüneti napokon: Megjegyzés: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik. 24

24 KAPOSVÁR SOPRON U. HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 12 0,4 0,8 1,0 1,3 1,8 2,2 2,6 3,2 M.idõ Meg ál ló he lyek 0 Sop ron u., forduló 1 Nagy sze ben u. 2 Lo sonc-köz 3 Arany J. tér 5 Hon véd u. 7 Somssich P. u. 9 Szent Imre u Szé che nyi tér 13 He lyi au tó busz-ál lo más Sopron u., fordulótól indul munkanapokon: M M M M Sopron u., fordulótól indul szabad és munkaszüneti napokon: Megjegyzés: M alacsony belépő magasságú autóbusz közlekedik. 25

25 20 KAPOSVÁR TÓTH Á. U. VI DE O TON 0,3 0,8 1,4 2,1 2,4 2,9 3,7 4,5 4,9 5,2 5,8 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Tóth Á. u Jutai u Haj nó czy u. csp Vas út köz 13 8 Vá ro si könyv tár 12 9 Fü re di u. csp ÁNTSZ 9 11 Páz mány P. u Kis gát 5 13 Me zõ u. csp Ke nyér gyár u Kenyérgyár u Videoton, forduló 0 5,6 5,4 4,9 4,3 3,7 3,3 2,7 1,9 1,2 0,8 0,4 0,2 Tóth Á. u.-tól indul munkanapokon: o 6.15 o o Videoton, fordulótól indul munkanapokon: o Jel ma gya rá zat: 26 o Laktanya, forduló, Vörösmarty u., Kisfaludy u., Arany J. tér érintésével közlekedik, menetidõ + 10 perc, +3,5.

26 KAPOSVÁR RAKTÁR U. VI DE O TON 20/A 0,5 1,4 1,6 2,1 2,7 3,4 3,7 4,2 5,0 5,8 6,2 6,5 7,1 Jel ma gya rá zat: o M. idõ Meg ál ló he lyek M.idõ 0 Raktár u. 19 6,9 1 Raktár u ,5 2 Jutai u ,3 3 Tóth Á. u. 16 5,6 4 Jutai u ,4 5 Haj nó czy u. csp. 14 4,9 6 Vas út köz 13 4,3 7 Vá ro si Könyv tár 12 3,7 8 Fü re di u. csp. 11 3,3 10 ÁNTSZ 9 2,7 12 Páz mány P. u. 7 1,9 14 Kis gát 5 1,2 15 Me zõ u. csp. 3 0,8 16 Ke nyér gyár u ,4 Kenyérgyár u ,2 18 Videoton, forduló 0 Laktanya, forduló, Vörösmarty u., Kisfaludy u., Arany J. tér érintésével közlekedik, menetidõ + 10 perc, +3,5. Raktár utcából indul munkanapokon: 5.20 o o o16.20 Videoton, fordulótól indul munkanapokon: o o 6.40 o 7.10 o13.05 o o o

27 23 KAPOSVÁR LAKTANYA KAPOSVÁRI EGYE TEM 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4 4,2 4,6 5,2 5,9 6,4 7,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya 17 1 Búzavirág u Ki ni zsi ltp Tol di la kó ne gyed 14 5 Fü re di u. csp ÁNTSZ 10 9 Páz mány P. u Kis gát 6 12 Mezô u. csp Guba S. u Guba S. u Villamossági Gyár 2 17 Kaposvári Egye tem, forduló 0 6,8 6,5 6,0 5,6 5,2 4,7 3,9 3,2 2,7 2,1 1,4 0,9 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: i Kaposvári Egyetem, fordulótól indul munkanapokon: U U C C Jel ma gya rá zat: C i U 28 a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon iskolai előadások napján a hetek utolsó munkanapján

28 KAPOSVÁR LAKTANYA VIDEOTON NABI 26 0,9 1,3 2,0 2,2 2,6 3,4 4,2 4,6 4,9 5,5 6,6 8,0 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya, forduló 19 1 Búzavirág u Ki ni zsi ltp Losonc köz 16 4 Arany J. tér 15 6 ÁNTSZ 13 8 Páz mány P. u Kis gát 9 11 Mezõ u. csp Kenyérgyár u Kenyérgyár u Videoton 4 16 Dombóvári u NABI, forduló 0 7,5 7,2 6,7 6,1 5,7 5,4 4,6 3,9 3,5 3,1 2,9 2,7 1,4 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: 5.20 NABI, fordulótól indul munkanapokon:

29 27 KAPOSVÁR LAKTANYA KOMÉTA 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4 4,2 5,1 5,8 6,3 M. idõ Meg ál ló he lyek M. idõ 0 Laktanya, forduló 16 6,3 1 Búzavirág u. 15 6,0 2 Kinizsi ltp. 14 5,5 3 Toldi lakónegyed 13 5,0 5 Füredi u. csp. 12 4,7 7 ÁNTSZ 10 4,1 9 Pázmány P. u. 8 3,3 11 Kisgát 6 2,6 14 Hõsök temploma 3 1,4 15 Pécsi úti iskola 2 16 Kométa, forduló 0 Laktanya, fordulótól indul munkanapokon: N Kométa, fordulótól indul munkanapokon: U C Jel ma gya rá zat: C U N a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon a hetek utolsó munkanapján Mezõ csp.-nál megáll 30

30 Tájékoztató az összes menetrendi idöszakra KAPOSVÁR HELYI AUTÓBUSZVONALAI 1 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi csp. Hajnóczy u. Raktár u. 13 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi csp. Mátyás K. u. 3 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Cseri u. Egyenesi u. 31 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Körösi Cs. S. u. Mátyás K. u. 4 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró 67-es sz. út Koppány V. u. 14 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Kapos-Zselic Kertváros Töröcske 5 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Bartók B.u. - Táncsics M.u.-67-es út - Berzsenyi u. felüljáró - Helyi autóbusz-állomás 15 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. felüljáró Szigetvári u. Lonkahegy 6 Helyi autóbusz-állomás Baross G. u. Béla Király u. 7 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Kaposszentjakab 8 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Mezô u. csp. Toponár forduló 18 Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Mezô u. csp. Toponár, Szabó P. u. 81 Helyi autóbusz-állomás Mezô u. csp. Kisgáti városrész 8B Helyi autóbusz-állomás Videoton NABI 8E Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Villamossági Gyár Kaposvári Egyetem 8Y Helyi autóbusz-állomás Hôsök temploma Videoton 9 Helyi autóbusz-állomás Virág u. Pázmány P. u. Arany J. tér 91 Helyi autóbusz-állomás Virág u. Pázmány P. u. Arany J. tér Honvéd u. 48-as Ifjúság u. Füredi u. csp. 10 Helyi autóbusz-állomás Tallián Gy u. Kórház Füredi u. csp. Laktanya 11 Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi u. csp. Volán-telep Kaposfüred 11Y Helyi autóbusz-állomás Berzsenyi u. Füredi u. csp. Volán-telep Kaposfüred, vá. 12 Helyi autóbusz-állomás Bethlen tér Honvéd u. Sopron u. 20 Tóth Á. u. Füredi u. csp. Mezô u. csp. Videoton 20A Raktár u. Füredi u. csp. Mezô u. csp. Videoton 23 Laktanya Füredi u. csp. Kisgát Villamossági Gyár Kaposvári Egyetem 26 Laktanya Losonc köz ÁNTSZ Mezô u. csp. Videoton - NABI 27 Laktanya Füredi u. csp. Kisgát Hôsök temploma - Kométa Kiadja: a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. Felelôs kiadó: Veizer Jánosné vezérigazgató Készült: 2012-ben Készítette: Wellness-design Kft. Felelôs vezetô: Rostás Zsolt 31

31 Ál ta lá nos tá jé koz ta tó a he lyi uta zá si fel té te lek rõl, díjszabásról ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HELYI UTAZÁSI FELTÉTELEKRÕL Társaságunk személyszállítást menetrend szerinti autóbusz-járatokkal, a Polgári Törvénykönyv általános, valamint a fuvarozási szerzôdésre vonatkozó elôírásai, a menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XLI. tv., az 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet, a 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet, és a Kaposvár Megyei Jogú Város és Társaságunk között fennálló Közszolgáltatási Szerzôdésben szabályozott keretek között végez. KAPOSVÁR város helyi autóbuszjáratai csak érvényes menetjeggyel vagy más utazási igazolvánnyal vehetôk igénybe. Az autóbuszjáratokra egész nap, csak az elsô ajtón lehet felszállni, a menetjegy vagy más érvényes utazási igazolvány gépkocsivezetônek történô felmutatása mellett. Az elôre váltott - "Kaposvár" feliratú - menetjegyet az utazás megkezdésekor a jármûvek elsô ajtajánál elhelyezett készülékkel kell érvényesíteni, melyet az utazás befejezéséig meg kell ôrizni. Az érvényesített menetjegy egy adott járaton végállomástól végállomásig történô egyszeri utazásra jogosít, és másra át nem ruházható. Az autóbuszjáratok elsô és utolsó megállóhelyei egyben végállomások is, ahol az utasnak a jármûvet el kell hagyni. 1.) UTAZÁSI JOGOSULTSÁG A többször módosított 20/1981.(VI.19) Mt. rendelet alapján az alábbi kivételekkel autóbuszon bárki utazhat: - 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérôvel utazhat, - utazásban fertôzô beteg nem vehet részt. Utazásból kizárható: - az ittas személy, - aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, - aki az utazási feltételeket nem tartja meg, valamint érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, - akinek ruházata undort kelt, ruházata oly mértékben szennyezett, hogy a másik utas ruházatában kárt okozhat. 2.) BÉRLETIGAZOLVÁNY A bérletjegy csak a Közlekedési Társaság által érvényesített "Igazolvány" - nyal együtt használható utazásra. Kivételt képez a tanuló-bérletjegy, mert: - a tanulók utazásához az oktatási intézmény által kiállított, érvényes diákigazolvány szükséges. Az "Igazolvány"-t és a bérletjegyet olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenôrzést lehetôvé teszi. A bérletigazolvány kiállításához szükséges: Dolgozói igazolványhoz: - 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány. Nyugdíjas igazolványhoz: - 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány, nyugdíjfolyósító által kiállított "ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNYA". Aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, ha munkaviszonyban nem áll, a helyi önkormányzat jegyzôjének igazolása szükséges. 32

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Budapest Főváros Közgyűlésének 74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2014. október 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint vasúti

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására,

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. december 16. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

VIII. EGYÉB TERÜLETEKEN BIZTOSÍTOTT JOGOSULTSÁGOK:

VIII. EGYÉB TERÜLETEKEN BIZTOSÍTOTT JOGOSULTSÁGOK: a)167 árához b)170 azt d)171 az e)172 egyes f)173 a VIII. EGYÉB TERÜLETEKEN BIZTOSÍTOTT JOGOSULTSÁGOK: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján biztosított jogosultságok

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 2 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben