MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 MSSZŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Masszőr Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés 3.2 Elágazások 3.3 Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: Nincs zonosítószám: Megnevezés: Gyógymasszőr zonosítószám: Megnevezés: Sportmasszőr Nincs Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Masszőr Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉB DTOK ELÁGZÁS MEGNEVEZÉSE: Gyógymasszőr 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - érettségi vizsga - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhető szükséges ELÁGZÁS MEGNEVEZÉSE: Sportmasszőr 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: - érettségi vizsga - Előírt gyakorlat: - 2

3 Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év % % 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - nem szervezhető 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 3

4 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma 5314 Masszőr munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Gyógymasszázst végez Sport- és frissítő masszázst végez 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése - - 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót Szaknyelven kommunikál Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz Figyelembe veszi a különböző kultúrákat Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait lkalmazza a dokumentálás különböző fomáit Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol Kommunikáció látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel Kapcsoltot tart oktatásszervezővel, tanulókkal Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt Publikál, prezentációt készít Pszichés támogatást nyújt Hospitalizáció megelőzése a különböző életkorokban datvédelmi szabályokat betartja Beteggel kapcsolatos dokumentációt kitölt, kezel Gyógyszerelő és kezelő dokumentációt vezet Leltárt készít Kutatómunkában részt vesz datokat gyűjt, kezel Munkájával összefüggő statisztikai adatokat gyűjt Kompetenciáján belül tájékoztatást ad szóban és írásban Minőségügyi dokumentáció kitöltésében jártas, vezeti a betegellátásra vonatkozó dokumentumokat Rehabilitációs tervet készít Idegen nyelvet használ, alapfokon Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát Önfejlesztő, továbbképzéseken részt vesz Tanulót oktat Vezeti a tanuló oktatását betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat Segíti, támogatja a tanuló tevékenységét Szervezi a tanulók tanulási, gyakorlati tevékenységét 5

6 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Idegen nyelv B Kommunikáció B Szakmai kommunikáció B Etika B Jog C Informatika B Szociológia B Szociálpszichológia B Személyiségfejlesztés B Általános pszichológia B Gyógypedagógia B Ügyvitel, dokumentáció B Szaknyelv (latin) B Egészségügyi irányítás, szervezés, gazdálkodás B Személyiség-lélektan B Gyermeklélektan B Ápoláslélektan B Szakmai etika B Pedagógia-egészségpedagógia szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m IT alapismeretek 2 ECDL 2. m Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m datbázis-kezelés 2 ECDL 6. m Prezentáció 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 3 ECDL Képszerkesztés 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Informatiaki eszközök használata 4 Kommunikációs eszközök használata 6

7 4 Riasztás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Önfegyelem Önállóság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Szervező képesség Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Meggyőző készség dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Intenzív munkavégzés Információgyűjtés Kreativitás, ötletgazdagság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: sepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Műszereket fertőtlenít Eszközöket fertőtlenít Kezet fertőtlenít Bőrt fertőtlenít Felületet fertőtlenít Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít Sterilezéshez előkészít Steril eszközöket használ Betartja a sterilitás szabályait Higiénés szabályokat betart Veszélyes hulladékot kezel Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat betart Megelőzi a fertőzéseket Fertőző betegségek esetén izolál Steril kórteremben aseptikus módon jár el Zsiliprendszerben tevékenykedik Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében 7

8 lkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat nyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít lkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság munkatársaival Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat lkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat lkalmazza az egyéni védőeszközöket lkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Fizikai, kémiai eljárások alkalmazása Higiénés eljárások elvégzése Előírásoknak megfelelő munkavégzés Szakszerű eszközhasználat Biztonságos munkavégzés Biztonságos környezetvédelmi eljárások Balesetek megelőzése Biztoságos munkakörülmények kialakítása Vészkijáratok használatának ismertetése Közlekedési utak biztosítása Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Mikrobiológia B Higiéne B Vegyszerismeret B Biofizika B Biokémia B Immunitástan B Járványtan B Közegészségtan B Munkavédelem B Tűzvédelem B Környezetvédelem B Sterilezés B Fertőtlenítés B Munkavédelmi eszközismeret B Steril munkavégzés szabályai szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 2 ECDL 6. m Prezentáció 8

9 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzet 4 Ápolási eszközök használata 4 Műszerek használata 4 Beavatkozások eszközeinek használata 4 Munkavédelmi eszközök használata 4 Riasztás eszközeinek használata 4 Tűzvédelmi eszközök használata 4 Hulladék kezelés eszközeinek használata 4 Sterilezés eszközeinek használata 4 Fertőtlenítés eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Állóképesség Megbízható Szakszerűség Terhelhetőség Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Konfliktusmegoldó készség Empátiakészség Ösztönző képesség Szervezőkészség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrzőképesség) Okok feltárása környezet tisztán tartása Eredményorientáltság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 9

10 Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: z egészséges életmódnak megfelelő napirend összeállítása Korszerű táplálkozáshoz szükséges étrend összeállítása ruházat, munkaruházat tisztántartása normál testtömeg kiszámítása Mozgás program kiválasztása testi higiéné biztosítása, szexuálhigiéné higiénés kézmosás Kozmetikumok alkalmazása zsíros és száraz bőr ápolása, gondozása Stresszhelyzetek kezelése Konfliktus helyzetek megoldása Fizikai erőnlét megtartása Pszichés egyensúly fenntartása Társas kapcsolatok kialakítása Családtervezés Mentális egészség fenntartása Egészségkárosító környezeti hatások csökkentése Egészségtudatos életvitel-életminőség Betegségek megelőzése Betegségek korai felismerése Szűrővizsgálatokon való részvétel Rizikófaktorok elkerülése Betegség esetén gyors felépülés, rehabilitáció Káros szenvedélyek elkerülése Munkahelyi ártalmak megelőzése Biztonságos munkakörülmények kialakítása Egészséges környezet fenntartása Elsődleges sebellátást végez Vérzést csillapít Törött testrészt rögzít Ficamot, rándulást elsődlegesen ellát Hőhatás okozta sérüléseket ellát Megfelelő pozicionálást végez Görcsölő beteget elsődlegesen ellát Mérgezettet elsődlegesen ellát Elektromos balesetek sérültjét elsődlegesen ellát Légutat szabaddá tesz BLS-t végez (gyereknél is) Fulladásos balesetek elsődleges ellátása Tudatállapotot megfigyel Életjeleket megállapít Mentőt hív 10

11 Kötözéseket alkalmaz sérült állapotát felméri sérült ellátása során a műfogásokat alkalmazza Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C z egészség, betegség, fogyatékosság C személyi és környezeti higiénia fogalma, kapcsolata C környezeti tényezők hatása az ember egészségére C környezetvédelem prioritásai C környezetszennyezés formái és hatásai az egészségre C z egészségkultúra C Magyarország lakosságának egészségmutatói C z egészségfejlesztés alapelvei C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok C z egészségnevelés korszerű módszerei C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a családban C Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a munkahelyen C Közegészségtan C Járványtan C Munkaegészségtan C Környezetegészségtan C Mentálhigiéné C Munkavédelem C Balesetelhárítás C Elsősegélynyújtás C Betegségtudat - életminőség C Egészségügyi kockázati tényezők C Örökletes betegségek C Diabetes és szövődményei C nyagcsere zavarok C Szívműködés és a keringés betegségei C Daganatos betegségek C Légzőszervi betegségek C Hallás- és látás károsodás C Nemi úton terjedő betegségek C Drog és alkohol függőség C llergiás reakciók C Szűrő tevékenységek C Prevenció, védőoltások szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 11

12 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Jelképek értelmezése 3 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzet 4 Tájékozódás 4 Térérzékelés 3 Elsősegélynyújtás eszközeinek használata 3 Monitorozás eszközeinek használata 3 Riasztás eszközeinek használata 3 Munkavédelmi eszközök használata Személyes kompetenciák: Szervezőkészség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Meggyőzőkészség Empatikus készség Határozottság Felelősségtudat Társas kompetenciák: Együttműködő képesség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Jó kommunikációs technika Kapcsolatteremtő készség Módszerkompetenciák: Eredményorientáltság Információgyűjtés Logikus gondolkodás Nyitott hozzáállás Áttekintő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Masszázs alapozás szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: natómiai-élettani ismereteket alkalmaz lkalmazott belgyógyászati ismereteket alkalmaz Ortopédiai ismereteket alkalmaz Traumatológiai ismereteket alkalmaz Reumatológiai ismeretekkel rendelkezik Bőrgyógyászati ismeretekkel rendelkezik 12

13 Ideggyógyászati ismereteket alkalmaz Egészséges életvitelre nevel Egészségnevelési programokon vesz részt Részt vesz a kliens pszichés vezetésében Közreműködik a team munkában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B natómia és élettan B Sejttan, szövettan B sejtek alkotórészei, sejttípusok B sejtek életjelenségei Szövettípusok, jellemzőik mozgás szervrendszer anatómiája és élettana csontvázrendszer jellemzői z izomrendszer jellemzői keringés szervrendszerének anatómiája és élettana szív felépítése és működése z érrendszer felépítése és működése vér alkotórészei és feladata nyirokszervrendszer B légzés szervrendszeréenek anatómiája és élettana B Orr, orrmelléküregeg, garat, gége, légcső felépítése és működése B tüdő anatómiája és élettana B gátorüreg és a mellhártya szerepe B z emésztő szervrendszer anatómiája és élettana B z emésztőrendszer felső szakasza /felépítés, működés/ B z emésztőrendszer középső szakasza /felépítés, működés/ B z emésztőrendszer alsó szakasza /felépítés, működés/ B máj és a hasnyálmirigy felépítése és működése hasüreg tájékai B hashártya szerepe B vizeletképző- elvezető és-kivezető rendszer anatómiája és élettana B vese mikroszkópos és makroszkópos szerkezete B vese működése B húgyvezeték, húgyhólyag és húgycső felépítése és működése B nemi szervek anatómiája és élettana B női nemi szervek felépítése és működése B férfi nemi szervek felépítése és működése C belsőelválasztású mirigyek anatómiája és élettana C z agyalapi mirigy felépítése és működése C toboz- és csecsemőmirigy felépítése és működése C pajzs-és mellékpajzsmirigy felépítése és működése C mellékvese és a Langerhans-szigetek felépítése és működése 13

14 C B B B B B B B B B B C B nemimirigyek felépítése és működése z idegrendszer anatómiája és élettana z idegrendszer feladata, fejlődése és felosztása központi idegrendszer felépítése és működése környéki idegrendszer felépítése és működése z érzékszervrendszer anatómiája és élettana látószerv felépítése és működése halló és egyensúlyozó szerv felépítése és működése szaglószerv felépítése és működése z ízlelő szerv felépítése és működése lkalmazott belgyógyászati ismeretek légzőszervek betegségei vérkeringés szerveinek betegségei z emésztőszervek betegségei vizeletképző- elvezető és-kivezető rendszer betegségei belsőelválasztású mirigyek betegségei nyagcserebetegségek Mozgásszervi betegségek vizsgálata Kezelési elvek az ortopédiában leggyakoribb ortopédiai betegségek kezelése és utókezelése sérülések osztályozása Csontsérülések formái, kezelése és utókezelése Izületi sérülések formái, kezelése és utókezelése Ideg-izom-és érsérülések formái, kezelése és utókezelése Koponyasérülések formái, kezelése és utókezelése Gerincsérülések formái, kezelése és utókezelése Mellkasi sérülések formái, kezelése és utókezelése Hasi sérülések formái, kezelése és utókezelése lágyrész reumatizmusa kezelése és utókezelése Degeneratív gerinc és izületi elváltozások formái, kezelése és utókezelése Gyulladásos izületi és gerincelváltozások kezelése és utókezelése Csontbetegségek kezelése és utókezelése Fertőző bőrelváltozások formái és kezelése Állati élősdiek által okozott bőrbetegségek megelőzése, formái, kezelésük Gombák okozta bőrbetegségek megelőzése, formái, kezelésük gyi érbetegségek formái, kezelése és utókezelése Daganatos megbetegedések formái, kezelése és utókezelése Fertőzések és gyulladások az idegrendszerben, kezelése és utókezelése utoimmun folyamatok formái,kezelése és utókezelése z idegrendszer sérűlései, kezelése, utókezelése z extrapiramidális rendszer betegségei, kezelése és utókezelése fejfájás formái, kezelése és utókezelése Epilepsziák formái, kezelése és utókezelése perifériás idegrendszeri betegségek formái, kezelése és utókezelése Egészséges életvitelre nevelés 14

15 B B Egészségnevelés Pszichológia Csoportmunka pedagógiai alapjai szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Tájékozódás Személyes kompetenciák: Külső megjelenés Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Önállóság Döntésképesség Türelmesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Logikus gondolkodás Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyén való alkalmazása környezet tisztán tartása szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Masszázs szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Svédmasszázst végez Frissítő masszázst végez Hidro-és balneoterápiás kezeléseket végez Súlyfürdőkezelést végez 15

16 Vízsugárkezelést alkalmaz Kádfürdőt alkalmaz Eszközöket szakszerűen működtet Hőlég és nedveskamra kúrát alkalmaz szakmahigiénés szabályokat betartja z aszepszis, antiszepszis szabályait betartja és betartatja Bőrfertőzéseket felismer és szakellátásra küld Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Masszázs masszázs fogalma,története, felosztása, technikai feltételei svédmasszázs fogásai, élettani hatása Javallatok ellenjavallatok masszázskezelést megelőző vizsgálatok Kezelőlap alapján testrészek kezelése Frissítő masszázs terápia Hidro-és balneoterápia Fürdőkultúrák, fürdőtörténet Higiéné szepszis, antiszepszis fogalma, formái Szakmai gyakorlat szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Térérzékelés 5 Masszázs segédeszközök használata 5 Masszírozó gépek használata 5 Kis-közép-és nagyfrekvenciás kezelő eszközök alkalmazása Személyes kompetenciák: Erős fizikum Tapintás Kézügyesség Megbízhatóság Precizitás Türelmesség Társas kompetenciák: Interperszonális rugalmasság 16

17 Meggyőző készség Irányíthatóság Tolerancia Módszerkompetenciák: Új ötletek, megoldások kipróbálása Információgyűjtés Hibakeresés (diagnosztizálás) Módszeres munkavégzés Intenzív munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Masszőr szakmai szolgáltatás szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Szakmaetikai, jogi szabályok ismerete és betartása Vállalkozási ismeretekkel rendelkezik Marketing és pénzügyi tervet készít Kockázatbecslési és döntéselőkészítési ismeretekkel rendelkezik Jártas a vállalkozás menedzselésben Vállalkozásfinanszírozási ismeretekkel rendelkezik Vállalkozása vagyoni, jövedelmi és pénzügyi elemzését elvégzi Ismeri és betartja a szakmára vonatkozó jogszabályokat Gazdálkodási ismereteket alkalmaz dózással kapcsolatos ismereteket alkalmaz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Szakmai etikai, jogi és vállalkozási alapismeretek C Marketing, gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek B Vállalkozás menedzselése és finanszírozása B Szakmai jog C dózás szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Személyes kompetenciák: Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 17

18 Felelősségtudat Kockázatvállalás Megbízhatóság Döntésképesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Irányítási készség Tömör fogalmazás készsége Kompromisszum-készség Módszerkompetenciák: bsztrakt (elméleti) gondolkodás Logikus gondolkodás Rendszerező képesség Információgyűjtés Kontroll (ellenőrzőképesség) szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyógymasszázs szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kezelőlap alapján gyógymasszázst végez z izmok rugalmasságát fokozó masszázsmódszereket alkalmaz Vizsgálja a mozgásbeszűkülést okozó, vagy azt követő fájdalmat Speciális masszázskezeléseket végez Nyirokmasszázst alkalmaz lternatív masszázsterápiát alkalmaz romaterápiát alkalmaz Passzív mobilizációs technikákat alkalmaz Perioszteális masszázst végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Gyógymasszázs elmélet B Kiegészítő gyógymasszázsfogások formái,hatása, javallatai, ellenjavallatai B Speciális gyógymasszázs kezelések formái, hatása, javallatai, ellenjavallatai B romaterápiás kezelések alkalmazása B Gyógymasszázs gyakorlat szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 18

19 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 5 Masszázs segédeszközök használata 5 Masszőr pad, masszőr szék használata 5 Masszirozó gépek kezelése 5 Kis-közép-és nagyfrekvenciás kezelő eszközök kezelése Személyes kompetenciák: Erős fizikum Tapintás Kézügyesség Felelősségtudat Türelmesség Társas kompetenciák: Udvariasság Kezdeményezőkészség Empatikus készség Segítőkészség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Problémamegoldás, hibaelhárítás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Intenzív munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Sportmasszázs szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Sportegészségtani ismeretekkel rendelkezik Sportélettani ismereteket alkalmaz Sportsebészeti ismeretekkel rendelkezik Sportmasszázst végez Motoros és koordinációs képességeket felmér és fejleszt z edzésciklusnak megfelelően hagyományos és speciális masszázsfogásokat alkalmaz 19

20 Spertsérüléseket felismer Sportsérüléseket megelőz Rehabilitációs programokat vezet Részt vesz az edzésprogramban Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Sportmasszázs elmélet Kiegészítő sportmasszázs fogások formái, hatása, javallatai, ellenjavallatai Speciális sportmasszázs kezelések B Edzéselmélet B Sportélettan, sportegészségtan Sportmasszázs gyakorlat szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 4 Masszázs segédeszközök használata 4 Masszőr pad, masszőr szék használata 4 Masszirozó gépek alkalmazása 4 Kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezelő eszközök használata Személyes kompetenciák: Erős fizikum Tapintás Kézügyesség Kitartás Terhelhetőség Társas kompetenciák: Interperszonális rugalmasság Udvariasság Határozottság Meggyőzőkészség Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége 20

21 Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Ismeretek helyén való alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Következtetési képesség Okok feltárása Módszeres munkavégzés 21

22 z azonosító számú, Gyógymasszőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Interakció az egészségügyi ellátásban sepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Egészségmegőrzés - egészségfejlesztés Masszázs alapozás Masszázs Masszőr szakmai szolgáltatás Gyógymasszázs z azonosító számú, Sportmasszőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Interakció az egészségügyi ellátásban sepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Egészségmegőrzés - egészségfejlesztés Masszázs alapozás Masszázs Masszőr szakmai szolgáltatás Sportmasszázs 22

23 V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerű szakképzés esetén: z utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: képzési programban meghatározott modulzáró vizsga képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gyakorlati alkalmazás, szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok elvégzése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: sepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ismeretek alkalmazó módon történő reprodukálása 23

24 hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek szóbeli reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása az asepsis- antisepsis szabályainak gyakorlati alkalmazásával hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 24

25 2. feladat 25% 3. feladat 50% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Masszázs alapozás hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 5. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Masszázs hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szituációs feldatok megoldása, masszázs gyakorlati ismeretek kivitelezése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 6. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Masszőr szakmai szolgáltatás hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 25

26 Elméleti ismeretek, alkalmazási szinten történő reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány elemzése, egy vállalkozás indítása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 7. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyógymasszázs hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gyógymasszázs elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szituációs feladatok végrehajtása, gyógymasszázs gyakorlati, manuális feladatok kivitelezése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gyógymasszázs elméleti ismeretek szóbeli felidézése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (fekészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 50% 3. feladat 25% 8. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Sportmasszázs 26

27 hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Sportmasszázs elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Sportmasszázs szituációs feladatokban történő kivitelezése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Sportmasszázs elméleti ismeretek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 50% 3. feladat 25% 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: z azonosító számú, Gyógymasszőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 20 z azonosító számú, Sportmasszőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 20 27

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLTLÁNOS ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 2. szakképesítés megnevezése: Általános ápoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM az egészségügyi asszisztens szakképzés megszervezéséhez Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 13677-2/2008-0003 EGP Szerkesztette: Szabó Nóra Lektorálták:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Általános irányelvek 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 54 211 05 0000 00 00 szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PROTOKOLL ÉS UTZÁSÜGYINTÉZŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Protokoll

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása 2. számú melléklet az./2009. (.) SZMM rendelethez A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása Az R. 2. számú mellékletében a secsemő- és gyermeknevelő gondozó szakképesítés szakmai

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐGZSÁGI GÉPKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Erdőgazdasági

Részletesebben