2008. november HÍRLÁNC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. november HÍRLÁNC"

Átírás

1 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési, módszertani, szervezeti változások; közoktatási intézményi átszervezések: összevonások, megszüntetések, átalakítások, mindezek jellemzők a XXI. század eddigi éveinek óvodáira, iskoláira. Az iskolák, a vezetők és a pedagógusok reagálnak a változásokra. De hogyan? A konferencia célja, hogy választ keressen az alábbi kérdésekre: Hogyan feleljünk meg a folyamatos változásoknak? Az oktatásirányítás elképzelései, tervei hogyan jelennek meg a közoktatásban, hogyan hatnak a közoktatás szereplőire: vezetőkre, pedagógusokra? A válaszok megadásához áttekintjük az eddig megtett utat, az elkövetkezendő feladatokat. Vajon valóban megoldhatók a problémák a kijelölt stratégiával? Nem várunk el túl sokat az iskolától a társadalmi feszültségek leküzdésében? Az iskolai vezetés milyen mértékben tudja összeegyeztetni az elvárásokat és lehetőségeket? A pedagógusok akarnak-e, tudnak-e részt venni a fejlesztésekben? Képesek-e helytállni a mindennapi megújulási folyamatban? A kutatással, az oktatásirányítással foglalkozók, a fejlesztő és gyakorlati pedagógusok előadásai, mind ugyanazt a kört próbálják körüljárni: meg tud-e felelni a közoktatás a változások által indukált kihívásoknak, amely megfelelés a társadalmi-, gazdasági fejlődés, a globális alkalmazkodás alapfeltétele november 25. Tervezett program (tervezett előadás címek) PLENÁRIS ÜLÉS Megnyitó A vendégeket köszönti: Budai Erzsébet általános igazgatóhelyettes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet A konferenciát megnyitja: Dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Társadalmi problémák megjelenése az oktatásban Lannert Judit vezérigazgató,tárki-tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt Az alkalmazkodni képes iskola, az alkalmazkodni képes oktatási rendszer Radó Péter oktatáskutató 1

2 HÍRLÁNC november Szünet A közoktatás fejlesztési irányai a NFT szerint Dr. Köpeczi Bócz Tamás főigazgató, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság Fejlesztési elképzelések Környei László ügyvezető igazgató, Commitment Köznevelési Kht Jövőtervezés fejlesztési irányok Hámoriné Váczy Zsuzsa osztályvezető, Oktatási és Kulturális Minisztérium Fogadás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásért Közalapítvány Pedagógiai Díj 2008 átadása november PLENÁRIS ÜLÉS A kiemelt közoktatási feladatok megvalósítása az elkövetkező időszakban Az Educatio Kht. szerepe az Új Magyarország Fejlesztési Terv oktatásfejlesztési programjában Kerekes Gábor ügyvezető igazgató, Educatio Kht SZEKCIÓÜLÉSEK Pedagógiai fejlesztések, fejlesztési tervek 1. A digitális pedagógia szerepe a pedagógiai kultúra megújításában Könczöl Tamás e-learning igazgató 2. "Az esélyegyenlőségi elvű támogatáspolitika megjelenése az ÚMFT oktatási fejlesztéseiben" Kovács Gábor esélyegyenlőségi igazgató 3. Oktatási programfejlesztés, tartalomfejlesztés koordinációja a TÁMOP 21. századi közoktatás kiemelt programban Orosz Lajos szakmai igazgatóhelyettes, Közoktatási Igazgatóság 4. Hálózatkoordináció, hálózati tanulás, egyenlő hozzáférés Kapcsáné Németi Júlia irodavezető és Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes, Közoktatási Igazgatóság PLENÁRIS ÜLÉS A pedagógus és a változások A kompetenciafejlesztés nemzetközi dimenziói Pála Károly közoktatási szakértő, igazgatóhelyettes, Európai Iskola MOL, Belgium A pedagógus szerepe a közoktatási fejlesztési folyamatban Bognár Mária programvezető, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2

3 2008. november HÍRLÁNC A pedagógus:szakmai minőség, személyes hitelesség Cseh Györgyi ügyvezető, vezető tanácsadó, Qualitas T&G Kft Szünet Tanári szerepek, viselkedések Szabó Győzőné igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógus és a változások Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke november PLENÁRIS ÜLÉS A vezetés szerepe, lehetőségei Fókuszban a vezető feladat, felhatalmazás, felelősség Baráth Tibor oktatási igazgató, Közoktatási Vezetőképző Intézet Vezetői tapasztalatok a gyakorlatból Hegyiné Mladoniczki Éva igazgató, Szandaszőlősi Általános Iskola, Múvelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matókné Misóczki Mária igazgató, Garay János Általános, Művészeti és Sportiskola Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató, Szekszárd Ritter Attila igazgató, Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szünet Hogyan lehet kedvezőtlen társadalmi-gazdasági környezetben eredményes vezetőnek lenni? dr. Setényi János ügyvezető, Expanzió Humán Tanácsadó Kft Zárszó Loránd Ferenc kandidátus, az Országos Köznevelési Tanács elnöke, Budai Erzsébet általános igazgatóhelyettes A konferencia időpontja: november Helyszíne: Lillafüred, Hotel Palota Szállás: Hotel Palota Jelentkezési határidő: november 3. Várjuk mindazokat, akik érdeklődnek a konferenciánk iránt, keresik a közoktatás előtt álló feladatok legjobb megoldási lehetőségeit! Jelentkezési lapot és a programról tájékoztatást kérni Udvarnoki Miklósnétól a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet címén (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.), Tel.: (46/ ) lehet. Jelentkezési lap az intézet honlapjáról letölthető (www.borsod-ped.hu) 3

4 HÍRLÁNC november JELENTKEZÉSI LAP VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK Lillafüred, november Név (nyomtatott betűkkel):..... Munkahely: Levelezési cím:... A számlát az alábbi címre kérem:..... Telefon: Fax:.... Szolgáltatások Nov. 25. Nov. 26. Nov. 27. Összeg Szállás 2 ágyas, fürdőszobás szobában (9.500,-Ft/fő/éj) 1 ágyas, fürdőszobás szobában (korlátozott számban) (15.500,-Ft/fő/éj) Ft Ft Ebéd (3.500,-Ft/fő/alkalom) Ft Étkezés Fogadás (5.000,-Ft/fő) Vacsora (3.500,-Ft/fő) Ft Ft A továbbképzés részvételi díja ,-Ft/fő (1. nap 7.000,-, 2. nap ,-, 3. nap 5.000,- Ft) Áraink a 20%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! Összesen: Ft Kérjük, jelezze, hogy dohányzik θ igen θ nem vegetáriánus étkezést igényel θ igen θ nem szobatársnak kérem:... hányadik alkalommal vesz részt a lillafüredi konferencián: A konferencia költségét számlánk átvétele után 8 napon belül kérjük kiegyenlíteni november 3-a után a részvétel lemondása 25 % kezelési költség felszámolásával lehetséges. Jelentkezést és lemondást csak írásban fogadunk el! Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés november 3-ig mondható le. Vállalom, hogy a határidőn túl történő lemondás esetén a fenti kezelési költséget befizetem jelentkező aláírása 4

5 2008. november HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2008 végén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/65/2006. A továbbképzés időpontja két külön csoportban szervezve: 1. csoport november 7-8. és november csoport november és december A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja Cél a kompetencia alapú óvodapedagógiai elmélet és gyakorlat meghonosítása a magyar óvodákban. Az óvodapedagógusok megismerik a kompetencia alapú programcsomag témaköreinek (óvoda-iskola átmenet, inkluzív pedagógia, játék, érzelmi, erkölcsi nevelés) elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Betekintést kapnak az óvodai programcsomag fejlesztési feladataiba, felkészülnek a programcsomag adaptálására, az adaptálás minimális tartalmi-formai követelményeire, és ezek alkalmazására: a szakmai koncepció sértetlensége, az alapelvek tiszteletben tartása, a szerkezeti felépítés megtartása, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, programbeválási és témakör értékelési szempontok követése, az új elemek beillesztésének formai, tartalmi, didaktikai követelményei, arányos tématervek, a komplexitás, a tárgyi koncentráció biztosítása, egységes szerkezeti megjelenítése. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel. Záró dolgozat készítése A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése saját óvodámba/csoportomba címmel. A továbbképzés tartalmi követelményei - Ismerje a kompetencia alapú óvodai programcsomag fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit. - Ismerje a kompetencia alapú programcsomag alapelveit és annak tartalmát, valamint a felépítését. 5

6 HÍRLÁNC november - Legyen tájékozott a programcsomag tartalmi elemei (szükségessége, tartalmi szabályozórendszerrel való kapcsolódásai, összetevői, jellemzői, típusai, lehetőségei, a helyzetértékelés, a fejlesztés céljai, feladatai) között. - Ismerje a komplex fejlesztési terv, tématerv, téma, anyag egymásra épülését. - Ismerje a programcsomag témaköreit (óvoda-iskola átmenet, inkluzív pedagógia, játék, érzelmi, erkölcsi nevelés), azok célját, feladatát, témakör beválási szempontjait. - Legyen képes a komplexitást, az integrációt, az inklúziót, a differenciálást helyesen értelmezni. - Tudja az adaptálás módszerét, figyelembe véve az adaptálás követelményeit, a programcsomag sérthetetlenségét és az óvoda helyi sajátosságait. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés a magyar óvodapedagógia hagyományaira, eddigi eredményeire épít, és a fejlesztését kívánja elérni. A program lényege a gyermekre irányuló figyelem, a fejlesztési lehetőségek által szabályozott tanítási stratégiák elterjesztése. A készségek, képességek egyéni kifejlődését támogató stratégiák és módszerek jellemzik. A képzés során megismerhető programcsomag hozzájárul az óvodapedagógia módszertani megújulásához. Az óvodapedagógusok megismerik a kompetenciaalapú óvodai programcsomag témaköreinek elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Betekintést kapnak az óvodai programcsomag fejlesztési feladataiba, felkészülnek a programcsomag adaptálására, az adaptálás minimális tartalmi és formai követelményeire, az adaptálás módszereire és az alkalmazására. Az adaptálás során figyelembe veszik a programcsomag sérthetetlenségét és óvodájuk helyi sajátosságait. Megismerhetővé válik számukra az oktatási környezet és a programcsomag viszonya, a programcsomag specialitásai és metodikája. Tájékozottságot nyernek a programcsomag szerkezete, tartalmi elemei, alapelvei, felépítése, témakörei, a témakörök céljai, feladatai, beválási szempontjai területén. Megismerik a Komplex fejlesztési terv, tématerv, téma, anyag egymásra épülését. Módjukban áll a továbbképzésen elhangzott komplexitás, integráció, inklúzió, differenciálás értelmezését összevetni a saját értelmezésükkel. Korszerű értelmezéssel ismerkedhetnek meg a játék-érzelem-erkölcs hármas egységének bemutatása kapcsán. A továbbképzések időtartamának 53 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomag pedagógiai-szakmai-pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 47 százaléka pedig sajátélményű műhelymunka. Különösen nagy szerep jut a saját élmények és produktumok elemzésének. Az ismeretek közlése előadások és irányított beszélgetések formájában, informális keretek között történik. A műhelymunka problémamegoldó jellegű feladatokat foglal magában, melyekben nagy szerep jut az eddigi tapasztalatoknak és a képzésen szerzett élményeknek is. A továbbképzésen folyamatosan lehetőséget adunk a felmerülő kérdések megvitatására, megválaszolására. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 6

7 2008. november HÍRLÁNC A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-matematikai kereszttantervi programcsomag (B) a évfolyam számára A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/78/2006. A továbbképzés időpontja: november 7-8. és november A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés célja, hogy a évfolyamokon matematikától különböző műveltségterületeken oktató pedagógusok megismerjék a kompetencia alapú matematika kereszttantervi programcsomag elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Kapjanak betekintést a programcsomag fejlesztési tervébe, a modulok készítésének és használatának elvi és gyakorlati hátterébe. Felkészülhessenek a programcsomagok adaptálására és alkalmazására saját szakóráikon, alkalmassá váljanak a különböző műveltségterületeken (Ember a természetben, Ember és társadalom, Földünk környezetünk, Magyar nyelv és irodalom) a matematikai kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tematikai egységenkénti, valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel. A tanfolyam végét követően maximum 10 oldalas záródolgozat leadása. A műhelymunkán való részvétel. Tartalmi követelmények - Ismerje a kompetenciafejlesztés, ezen belül a matematikai kompetencia fogalmát, értelmezését. - Ismerje a kompetencia alapú oktatás fejlesztendő területeit és ezek fejlesztési lehetőségeit a évfolyamokon. - Ismerje a matematikai kompetenciaterület kereszttantervének alapjait, tartalmát és módszereit, kiemelten a differenciálást, a kooperatív technikákat, az általános gondolkodási képességek (a rendszerező képesség, a kombinatív képesség, az induktív és deduktív gondolkodás) fejlesztésének lehetőségeit. - Legyen tájékozott a programcsomag tartalmi elemei közötti összefüggésekben. - Legyen jártas a programcsomag tartalmi elemeinek adaptálásában a saját szakóráin a helyi sajátosságok figyelembevételével. 7

8 HÍRLÁNC november A továbbképzés rövid tematikája A magyar közoktatás tartalmi szabályozási rendszere háromszintű. A jövőben a tartalmi szabályozás középső szintjén az oktatási programcsomagok mind fontosabb szerepet kapnak. A továbbképzés célkitűzése, hogy teljes körűen támogassa az NFT humánerőforrás fejlesztési koncepciójának oktatást érintő megvalósulását. E feladatok a magyar közoktatás egészének tartalmi és módszertani megújulását célozzák olyan eszközök felhasználásával, amelyek előzmény nélküliek e szektorban. A programfejlesztési munka projektek keretében zajlik. Minden projekt felöleli a fejlesztő munka teljes ciklusát: a programcsomagok elemeinek létrehozását, azok kipróbálását, szükség szerinti korrekcióját, a széles körű bevezetés támogatását, hosszú távú követését, hatásvizsgálatát és minőségbiztosítását. A hallgatók a képzés során megismerik azt a kompetenciarendszert, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelten kezel, valamint azokat az oktatási programcsomagokat, amelyek öt kiemelt kompetenciaterületen jöttek létre (szövegértési-szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi, életpálya-építés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, valamint az óvoda területe), és a közoktatási intézményekben alkalmazhatók. A továbbképzés időtartamának 20 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 százaléka pedig gyakorlatorientált műhelymunka. A képzés 1., 3. és 4. tematikai egysége általánosan minden kompetenciaterületre ugyanaz; míg a többi kifejezetten a matematikai kompetencia fejlesztését szolgálja, az általánosan elsajátítandó ismeretektől kiindulva a korosztálybeli különbségek felé haladva. A matematika továbbképzés időtartamának kb. egyharmadában a matematikai kompetencia specialitásait és fejlesztésének módszereit bemutató előadásokra kerül sor, tekintettel a matematika kompetencia fejlesztésére más műveltségterületeken. A többi idő a hatékony gyakorlati felkészítést szolgáló műhelymunka. A képzés különlegessége, hogy a foglakoztatásokban a pedagógusok módszertani megújulását szolgáló sokoldalú tevékenység folyik: játék, eszközhasználat, különböző munkaformák megvalósítása. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 8

9 2008. november HÍRLÁNC Beilleszkedési problémák és magatartási zavarok óvodás és kisiskolás korban A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/201/2006. A továbbképzés időpontja: november A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Ismeretek közvetítése az öröklött, valamint a környezeti hatásra kialakult fejlődési zavarok elemzéséhez, megkülönbözetéséhez. Segítség nyújtása az óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél jelentkező magatartási és beilleszkedési nehézségek okainak feltárásához. Gyakorlati útmutatás az óvodapedagógusok, tanítók számára a gyermekek, tanulók problémáinak kezeléséhez, a szülők megsegítéséhez. Hozzájárulni a más szakemberekkel történő együttműködés eredményességéhez, segíteni a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödését. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. A zárótanulmány elkészítése folyamatos munkával történik a képzés ideje alatt, a végleges összeállítás, az indítónak történő leadása, a képzés befejezése után két héten belül kötelező. A továbbképzés tartalmi követelményei A résztvevők ismerjék a gyermekek/tanulók magatartási és beilleszkedési nehézségeinek születési és környezeti okait. Tudják elemezni ok-okozati összefüggés szintjén az öröklött és környezeti okok hatását a gyermekek/tanulók viselkedési formáiban. Tudják alkalmazni a megismert pedagógiai eljárásokat, amelyekkel a problémákkal küzdő gyermekek/tanulók esetében pozitív változásokat érhetnek el. Legyenek képesek a problémák okainak ismeretében a változás előidézéséhez segítséget nyújtani a gyermeknek és szülőknek. Legyenek tájékozottak, hogy egy azonosított probléma kezelésében, milyen szakirányú segítség bevonása lehetséges. A továbbképzés rövid tematikája Napjainkban általános a közoktatási intézmények azon tapasztalata, hogy a nevelő-oktató munka gyakorlatában egyre több az olyan gyermek, aki beilleszkedési, magatartási problémákkal küzd. Ez a képzési program hangsúlyozottan azon pedagógusoknak készült, akik a gyermekek/tanulók egyéni bánásmóddal támogatott fejlődését, fejlesztését értő szeretettel kívánják támogatni, segíteni. 9

10 HÍRLÁNC november A képzés céljaként megjelölt ismeretek közvetítése, a segítségnyújtás és gyakorlati útmutatás, a más szakemberekkel való együttműködés gyakorlatának kialakítása együttesen járul hozzá a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödéséhez. A tematikai egységek egymásra épülésének logikája szerint: a beilleszkedési, magatartási problémák napi megnyilvánulásai, látható jelei adnak alapot a problémák ok-okozati szinten történő mélyebb feltárására, elemzésére, mutatnak jó gyakorlatot a problémák differenciált és többoldalú megközelítésére, előrevetítik a viselkedés változására irányuló tudatos befolyásolást és hitet. A képzés specialitása, hogy az egyes tematikai egységekhez rendelten keresi a kapcsolatot a képzésben résztvevők saját gyakorlatával, ráirányítva a figyelmet a csoportban/osztályban jelentkező problémák saját élmények feldolgozására. A bemutató foglalkozás/ bemutató óra megfigyelése, elemzése konkrét gyakorlati segítséget kíván adni a problémák kezeléséhez. A tanfolyamon alkalmazott ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága arra irányul, hogy a problémák feltárása, egy-egy probléma kiválasztásától, ok-okozati szinten kezelésétől folyamatosan jusson el a hallgató a zárótanulmány elkészítéséhez, melynek beadása és a tanfolyamon 90 százalékban történő jelenlét a tanúsítvány kiadásának feltétele. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

11 2008. november HÍRLÁNC Számítógép-kezelési alapismeretek A továbbképzés indítási engedély száma: OKM-4/41/2006. A továbbképzés tervezett időpontja: november és november A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 80 százaléka. Ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel). Zárófeladat megoldásánál a maximum pontszám legalább 75 százalékának teljesítése. A továbbképzés tartalmi követelményei A résztvevő ismerje a fontosabb számítástechnikai fogalmakat. Legyen képes az operációs rendszer grafikus felületének kezelésére, testre szabására, adatállományok létrehozására, másolására, áthelyezésére, tömörítésére, egyszerű szöveges állományok készítésére, nyomtatására, a számítógép vírusellenőrzésére, vírusmentesítésére. A továbbképzés rövid tematikája A számítógép használatának elsajátítása minden pedagógus számára fontos lehet, hiszen munkája során gyakran találkozik elektronikus anyaggal, ill. maga is ilyen anyag előállítására kényszerülhet. A program keretében a számítógép használatában teljesen kezdő résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak. Készség szinten elsajátítják a számítógép kezelésének általánosan használt műveleteit. Megtanulják a billentyűzet, egér, képernyő, floppy, CD használatát, valamint operációs rendszer kezelő felületének beállításait, és elemeinek használatát. Fontos része a programnak az adatok tárolása a különböző háttértárakon, ill. az adatállományokkal történő műveletek gyakorlati elsajátítása, továbbá adatállományok tömörítése és a számítógépes vírusok elleni védelem is. A képzést igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozások legalább 80%-án történő részvétel és a záró feladat megfelelő szintű megoldása. A program elvégzése után ajánlott a Szövegszerkesztési alapismeretek, Internet alapismeretek, vagy a Táblázatkezelési alapismeretek programok közül legalább egyik elvégzése. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 11

12 HÍRLÁNC november A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértésszövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. A továbbképzés időpontja: november és november A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei Formai követelmények Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. Tartalmi követelmények Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 12

13 2008. november HÍRLÁNC Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzés 100 %-án, illetve a műhelymunkán való részvétel A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 13

14 HÍRLÁNC november Tanulom magamat, tanulom a diákot - hatékony módszerek a nehezen kezelhető pedagógiai helyzetekre Az alapítási engedély száma: OKM-3/131/2008. Az indítási engedély száma: OKM-3/131/2008. A továbbképzés időpontja: november , november és november A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.) A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A mindennapi iskolai élet folyamatában a pedagógusok képesek legyenek az oktatási tevékenységen túl - a tanulót, mint személyiséget komplexen szemlélve - a nevelésre is hangsúlyt fektetni. Saját élmény keretében jártasságot szerezzenek személyiség-megismerő technikák alkalmazásában. Probléma megoldási -, konfliktus kezelő módszerek elsajátítása (személyiség-és szociálpszichológiai megközelítés). Értékközvetítő modellnyújtás feltételeinek kialakítása az ön-identifikáló képesség elsajátításával és a tapasztalatok továbbadásával. Hatékony kommunikációs módszerek elsajátítása. A továbbképzés rövid tematikája A megváltozott akceleráció, az urbanizáció s általában a felgyorsult világ szemléletváltást igényel a pedagógus részéről az iskolai környezetben tapasztalható problémák kezelése érdekében. Fontos, hogy a pedagógus közeledjen az ifjúsághoz, s képes legyen megújult módszerekkel és eszközökkel átadni az ismeretanyagot, elsajátíttatni az új információkat. Képes legyen az oktatás folyamatában operátori szerepet betölteni, az oktatást-nevelést kompetencia alapokra helyezni. Az ellenőrzés és az értékelés a képzés folyamatában valójában nem a klasszikus értelemben értendő, hanem a játékok, dramatizálások, kérdőívek alapján önmagukról kapnak információt, visszajelzést a pedagógusok: pl. bizonyos helyzetekben - hogyan reagálnak, milyen a kommunikációs stílusuk, milyen személyiség-jegyekkel rendelkeznek, amelyek meghatározzák munkájának eredményességét, stb.. A kapott információk adaptálásának mértékét a záródolgozaton keresztül tudjuk mérni : valóban képes-e a pedagógus új aspektusban közelíteni egy adott problémára? Képes-e megújulni gondolkodásában, attitűdjében? A tanúsítvány kiadásának feltételét a hiányzott óraszámhoz és a leadott és megvédett dolgozathoz kötjük. Korábbi tapasztalataink alapján a dolgozatok csoport szintű referálását tervezzük annak érdekében, hogy a dolgozatokból is mindenki kamatoztatni tudjon. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

15 2008. november HÍRLÁNC A kooperatív tanulás Alapítási engedélyszám: OM 298/57/2006. Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A továbbképzés időpontja: november és december 5-6. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek 15

16 HÍRLÁNC november Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. Kötelező szakirodalom Balog László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u

17 2008. november HÍRLÁNC Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése Az alapítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Az indítási engedély száma: OKM-2/19/2006. A továbbképzés időpontja: november és december 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási és tanácsadó intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, felkészítése a tanulók egyéni tanulása során megfigyelt (és/vagy a tanuló és/ vagy a szülők, és/vagy a pedagógusok által jelzett) tanulásmódszertani problémák feltárására és korrigálására. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az egyéni tanulásmódszertani problémákat önállóan diagnosztizálni, a diagnosztizálás alapján az egyéni tanulást segítő fejlesztési tervet összeállítani, s megvalósítani, továbbá az ehhez szükséges terminológia- és eszközrendszert adekvátan kiválasztani és használni. Az előírt tartalmi követelmények Tanulásdiagnosztikai kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a hazai gyakorlatban alkalmazott tanulásdiagnosztikai eszközöket illetően (pl. milyen változókat mérnek, hány évesek körében használhatók, milyen tanulás módszertani problémák feltárásár és milyen fejlesztési célok megfogalmazására alkalmasak, hogyan kell használni azokat stb.). Tanulásmódszertani kompetencia: a konkrét ismeret szintjén és a jártasság szintjén is sajátítsanak el az egyéni tanulásfejlesztésben alkalmazható tanulási módszereket. Tanulásfejlesztési kompetencia: képesek legyenek a diákok körében a tanulásdiagnosztika és a tanulás módszertani fejlesztés átfogó megtervezésére, megvalósítására; a diagnosztika során feltárt tanulási problémák korrigálására alkalmas tanulási módszerek kiválasztására, nevelésére és oktatására. A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus-képesítés. A program tematikája A képzés indokoltsága: a pedagógiai, pedagógia-pszichológiai szakirodalomban több évtizede visszatérő motívum, hogy a tanulók többsége inadekvát, felszínes, javarészt reproduktív tanulási módszereket alkalmaz. E tanulási problémák jelentős része azonban feltárható, s megfelelő fejlesztőeljárások révén korrigálható! 17

18 HÍRLÁNC november Az első tematikai egység a tanulásdiagnosztika és-fejlesztés alapfogalmait és elméleti hátterét járja körül. Megismerkedünk a tanuláselméletek,- modellek fogalmával, valamint a tanulási taktika, stratégia, stílus fogalmával. Külön figyelmet fordítunk a tanulás IPOO-modelljére. A következőkben tanulásdiagnosztikával kapcsolatosan az alábbi kérdések kerülnek megvitatásra. Mi a tanulásdiagnosztika célja? Milyen módszerei vannak a tanulásdiagnosztikának? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes módszereknek? Hogyan kell használni a tanulásdiagnosztikai megfigyelési szempontsorokat, kérdőíveket, teszteket, interjú és tartalomelemzés módszereket? Hogyan mérhető a tanulók teljesítménye az IPOO-modell egyes fázisaiban? Az utolsó tematikai egység a tanulásfejlesztésre koncentrál. Olyan kérdések merülnek itt fel, mint: Milyen módon fejleszthető a tanulás? Hogyan fejleszthető a tanulás input (információbemenet) fázisa? Hogyan fejleszthető a tanulás output (feleléssel, dolgozatírással stb., tehát információprezentációval jellemezhető) fázisa? Melyek a tanulásszervezés fejlesztésének lehetőségei? A hallgatók saját eszközei: papír, íróeszköz. A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u

19 2008. november HÍRLÁNC A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában Alapítási engedély szám: OM 217/46/2004. Indítási engedély száma: OKM-2/52/2007. A továbbképzés időpontja: november és december 5-6. Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja: A résztvevők ismerjék meg a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerét, alkalmazási lehetőségeit a tanítás-tanulás folyamatában. A résztvevők szerezzenek jártasságot a rendszer kezelésében, az SDT-n elhelyezett tananyagok keresésében és a tanórán való felhasználásukban. Legyenek képesek az SDT rendszerében önállóan tananyagokat készíteni, szerkeszteni. Ismerjék meg, és képesek legyenek az oktatás keretében sikeresen alkalmazni a kollaboratív tananyag-feldolgozás módszereit és felhasználási lehetőségeit. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óra 90 százaléka. A munkaformákon való aktív részvétel. A tanultak ellenőrzése részfeladatok és feladatlapok formájában történik. Az újonnan létrehozott tananyagegységeket el kell helyezni az előadó által létrehozott munkacsoport területen. A továbbképzés tartalmi követelményei A továbbképzés végére a résztvevőknek ismerniük kell a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) felépítését és a rendszer által kínált funkciókat. El kell sajátítaniuk az SDT rendszerébe történő regisztrációt, a tananyagok közötti tallózást, valamint a tananyagok létrehozásának, szerkesztésének és lejátszásának technikáit. Képessé kell válniuk az SDT rendszerén belül az egyszerű, összetett és bővített keresés funkció használatára. Alkalmazniuk kell tudni a rendszer kollaborációs eszközeit. A továbbképzés rövid tematikája A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) 2004 szeptemberétől áll a tanár- és diáktársadalom rendelkezésére. A rendszer egy olyan új elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelő eszköz, amely létrejöttétől fogva minőségileg új lehetőségeket biztosít multimédia tartalmak eléréséhez és felhasználásához az iskolai oktatásban. Lehetővé teszi eddig nem létező elektronikus oktatási 19

20 HÍRLÁNC november anyagok elérését és felhasználását a mindennapi oktatásban, illetve támogató eszközt biztosít a pedagógusok számára az információgyűjtő, -értékelő és problémamegoldó gondolkodás magasabb szintjeire való felkészítéshez. A képzés öt egységre bontható. Az első részben ismertetésre kerül az általános bevezető SDT-ismeretek mellett a kurzus tematikája. A második részben a rendszer általános bemutatása után a résztvevők megismerkednek az alapvető hozzáférési és eljárási módokkal (regisztráció), amit a rendszer felépítésének tárgyalása követ. Ezek után kerül sor a tananyagok célzott keresésének, rendszerezésének és felhasználási lehetőségeinek bemutatására. Ezen tematikai egységeket házi feladat zárja, amelyet a résztvevők az SDT rendszerében történő megoldás után ben juttatnak el a tanárhoz, aki azt a befektetett munka és a feladatmegoldás helyességének szempontjai alapján értékel. A harmadik részben a tananyagok szerkesztésére, előállítására vonatkozó ismeretek elsajátítása a cél. Ezt követően a negyedik részben különös hangsúly kerül a kollaboratív eszközök tanításban történő használati lehetőségeire, majd a tananyagok kollaboratív módon történő feldolgozására és a tananyagszerkesztés és a kollaborációs eszközök párhuzamos felhasználására. E részben egyúttal bemutatásra kerül a rendszer segédeszközeinek használata is. Ezt zárja, ötödik egységként a kurzus közös kiértékelése. Minden egyes tematikai egységre jellemző, hogy a bemutatást az SDT rendszerében történő önálló munka során végzett gyakorlati feladatmegoldás követi, amelyet a résztvevők, a feladat jellegéből adódóan, egyedül vagy csoportos, kooperatív munkában oldanak meg. A feladatok ellenőrzése a konkrét feladatmegoldások során jól megvalósítható egyes sikerkritériumok megállapításával és az eredményeknek a rendszerben való ellenőrzésével. A kurzus egy értékelő adatlap kitöltése után a csoportok és a résztvevők közös értékelésével zárul. A képzésen való részvétel és az integrált házi feladat megoldása során a résztvevők elsajátítják a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) felhasználási és alkalmazási lehetőségeit és a tanítás-tanulás során alkalmazandó módszereket, illetve a tananyagkészítést és a kollaboratív tananyagfeldolgozást. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

21 2008. november HÍRLÁNC A szociális készségek, képességek fejlesztése az óvodában és az általános iskola 1-4. évfolyamán A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/202/2006. A továbbképzés időpontja: december 4-5. és december A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A résztvevő óvodapedagógusok és tanítók pszichológiai és pedagógiai ismereteinek interdiszciplináris megközelítésű, interaktivitásra és kooperatív tevékenység-központúságra épülő fejlesztése, amelynek segítségével alkalmassá válnak: - az általuk nevelt gyermekek szociális kompetenciájának hatékony alakítására, korrigálására; - a tudásalapú társadalomban kívánatos, az európai értékrendnek megfelelő szociális attitűdök megalapozására. Pedagógusi szemlélet formálása az értékpluralizmus, a bátorító nevelés, valamint a segítő attitűd hatékonyabb adaptálása, az önreflektív személyiség alakítása érdekében. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tevékeny részvétel a foglalkozásokon. A feladatok egyéni megfigyelési szempontok szerinti elvégzése, lejegyzése. Záródolgozat: a továbbképzés tartalmát tükröző egyéni munka (esettanulmány), nevelési helyzet, saját pedagógiai gyakorlat 5-8 oldalas leírása, határidőre történő leadása. A továbbképzés tartalmi követelményei A hallgatók ismerjék - A 3-10 éves korú gyermek viselkedését alapvetően meghatározó szociális kompetencia elemeit: kommunikációs, döntési, szabálykövető, életvezetési, együttműködési, problémamegoldó, kapcsolatteremtési, empátiás és identifikációs, altroizmus, rivalizációs, konfliktusmegoldó készség. - A gyermek szociális kompetenciáját befolyásoló közvetlen (családi és intézményes nevelési), valamint közvetett tényezők (szociális és gazdasági feltételek, kulturális normák és értékek, a szülők szociális kapcsolatrendszere stb.) és a tárgyi környezet hatását. A szociális készségek, képességek fejlesztésének feltételeit és humanisztikus szemléletű módszereit. A pedagógus modellszerepének jelentőségét. Legyenek képesek a fenti ismeretek alkalmazására saját szakterületük konkrét helyzeteinek megfigyelése és elemző bemutatása során. 21

22 HÍRLÁNC november A továbbképzés rövid tematikája A) A szociális kompetencia fejlettségének színvonala alapvetően meghatározza az emberek társas viselkedését. Korunkban a társadalmi kihívások gyors fejlődése, az átalakult értékrendszer a megszokottól eltérő feladatok elé állítják a közoktatást, a pedagógusképzést és továbbképzést. A 30 órás tanfolyam interdiszciplináris megközelítéssel, aktivitással és kooperatív tevékenységközpontúsággal kívánja a résztvevők pedagógiai hatékonyságát erősíteni a gyerekek szociális kompetenciájának fejlesztése érdekében. B) A szociális készségek, képességek pszichológiai és pedagógiai megközelítése: frontális, csoportos és egyéni munka, előadás, magyarázat, team-munka, tréningjellegű tevékenység, beszélgetés, megbeszélés, értékelés. Az interakció és a kommunikáció szerepe a szocializáció folyamatában: frontális, kiscsoportos, közös és egyéni munka, előadás, magyarázat, beszélgetés, kooperatív tevékenység, egyéni feladatmegoldás, értékelés. Az óvodai és iskolai nevelés szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében: frontális, csoportos, egyéni munka, előadás, beszélgetés, tréning-gyakorlatok, értékelés. A szociális kompetencia fejlesztésének módszerei. A pedagógus, mint modell: frontális, kooperatív-kiscsoportos, kiscsoportos, közös tevékenység, egyéni prezentáció, vita, értékelés A szociális kompetencia fejlesztése a gyakorlatban bemutató foglalkozások: frontális, csoportos, egyéni közlés, megbeszélés, megfigyelés, elemzés, prezentáció, értékelés. C) A hangsúly a résztvevő pedagógusok team-munkáján és a gyakorlaton van. A frontális előadások a tanfolyam harmadát adják, kétharmad részben kooperatív témafeldolgozás, megbeszélés, valamint saját élményű megfigyelés és tréning-jellegű foglalkoztatás zajlik. D) Minden foglalkozás végén a Nap értékelése című írásos értékelőlap kitöltésére kerül sor. A lap kérdéseiben kiterjed a tartalmi és formai jellemzőkre, az előadók tevékenységére, a saját aktivitás jellemzőire. A munkaformák végén a vezető értékeli az aktivitást, az együttműködést, az egyéni részvétel jellemzőit. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

23 2008. november HÍRLÁNC TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A hallgató neve: leánykori neve:.... anyja neve:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ . A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. hallgató munkáltató 23

24 HÍRLÁNC november V E R S E N Y E K Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok! Tájékoztatjuk a tanulmányi versenyek iránt érdeklődőket, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által pályázati úton támogatott tehetséggondozó tanulmányi versenyek pályázati eljárása folyamatban van. A pályázatok támogatásáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára november 24-ig dönt. A kedvezményezettek listáját, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) december 4-ig az OKM Támogatáskezelő honlapján (www.okmt.hu) közzé teszi Hírláncunk mellékletében, TANULMÁNYI VERSENYEK KIÍRÁSAI 2008/2009. az országos versenyek szervezői - a pályázók - által számunkra eljuttatott előzetes versenyfelhívásokat adjuk közre. Ezzel is segíteni szeretnénk a versenyekre való eredményes felkészülést. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy intézetünk azokat a tanulmányi versenyeket koordinálja ebben a tanévben is, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyagilag vagy szakmailag támogat, illetve intézetünk a korábbiakban szerepet vállalt a verseny szervezésében! A VERSENYEKKEL KAPCSOLATOS LEGFRISEBB INFORMÁCIÓKAT HON- LAPUNKON TESSZÜK KÖZZÉ A CÍMEN, SZOLGÁLTA- TÁS/TANULMÁNYI VERSENYEK ELÉRHETŐSÉGEN! 24

25 2008. november HÍRLÁNC A tanulmányi versenyek szabályzata 2008/ A versenyek meghirdetése A tanév - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett - tanulmányi versenyei felhívásait az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 20. száma ( július 28.) tartalmazza. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által pályázati úton támogatott / anyagi, szakmai / tanulmányi versenyeinek felhívásai a pályázati eljárás lezárulása után jelennek meg, várhatóan december 04-ig. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet az általa koordinált versenyek felhívásait, a megyére aktualizált formában 1. honlapján teszi közzé ( ), 2. illetve az előzetes versenykiírásokat a Hírlánc novemberi számának mellékleteként Tanulmányi versenyek előzetes kiírásai, 2008/2009. nyomtatott formában a megye valamennyi közoktatási intézményébe eljuttatja. Az intézet által szervezett, tanulmányi versenyek megyei és kistérségi fordulóinak időpontjairól és helyszíneiről, az intézet versenyfelelőse által készített Versenynaptár ( külön az általános iskolai és külön a középiskolai korosztály számára) ad pontos információt. A Versenynaptárt - az életkori kategóriákat figyelembe véve - a megye valamennyi közoktatási intézménye megkapja. 2. A versenyrendszert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet versenyfelelőse irányítja, koordinálja. 3. A tanulmányi versenyekre való nevezés módja A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett versenyek esetében a nevezéseket, a- felhívásban megjelenteket figyelembe véve, az ott megjelölt határidő betartásával kell eljuttatni az intézet címére ( 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. ), Miléné Kisházi Edit versenyfelelős részére. Nevezési határidőn a postai beérkezés határidejét kell érteni. A nevezési lapon szereplő adatok valódiságáért a nevezést küldő intézmény vezetője a felelős, amit aláírásával és az iskola körbélyegzőjével hitelesít. A versenyeken való részvételre a megyei fordulók esetében az iskolai, illetve kistérségi fordulók továbbjutói jogosultak. A kistérségi fordulóval szervezett versenyek esetében az iskolai fordulók győztesei képviselhetik intézményüket, évfolyamonként és kategóriánként 1-1 fővel 600 alatti tanulói létszámot, 2-2 fővel 600 feletti tanulói létszámot véve alapul, amennyiben erről az adott kistérség másképpen nem rendelkezik. Az összevont intézmények tagintézményenként is élhetnek ezzel a részvételi lehetőséggel. A kistérségi fordulóra való nevezésben az adatlapon fel kell tüntetni a kistérségi központ nevét. 25

26 HÍRLÁNC november A nevezési díjakra vonatkozó információkat minden esetben, az Oktatási Közlönyben leírtaknak, az országos kiíró által megállapítottaknak megfelelően adjuk hírül. 4. A tanulmányi versenybizottság A versenyek megyei fordulóinak értékelését versenybizottság végzi. A versenybizottság tagjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által felkért szakemberek ( listás szaktanácsadó illetve külső szakember ). A megyei versenybizottságok az iskolai, illetve kistérségi fordulókból továbbjutók dolgozatait egységes szempontok alapján felüljavítják, és határozatot hoznak a megyei fordulóban részt vevők köréről. A zsűri elnökének feladata, amennyiben nincs központi feladatsor, a kistérségi, illetve a megyei fordulók írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati feladatainak, valamint a javítási értékelési útmutatók elkészítésének irányítása. Felelősséget vállal azok tartalmi és formai megbízhatóságáért. A versenyek értékelését végző bizottság munkáját a zsűrielnök irányítja, gondoskodik az összesítő lapok kitöltéséről, az eredmények közzétételéről. A zsűri valamennyi tagját titoktartás kötelezi. 5. A tanulmányi versenyek értékelése A megyei/területi fordulóba-tanulmányi versenytől függően-a tanulók teljesítményelv vagy meghatározott keretszámok alapján jutnak. A megyei fordulóba jutottak névsora és az ott elért eredménye intézetünk honlapján olvasható: a elérhetőségen. A megyei fordulóba jutottak köréről és az ott elért eredményekről külön postai értesítést az intézet nem küld. Az országos felfutású versenyek országos döntőibe való bejutásról az országos szervező értesíti az érintetteket. A tanulmányi versenyeken részt vevők alapadatait (a tanuló neve, évfolyama, iskolájának neve, székhelye, felkészítő tanárának neve) és a fordulókban / iskolai, kistérségi, megyei / elért eredményeit nyilvánosan kezeljük, honlapunkon az adott tanévben folyamatosan nyilván tartjuk. Az ettől való eltekintést a versenyre való jelentkezéskor kérjük, külön jelezzék. 6. A tanulmányi versenyek eredményének megóvása A megyei/ területi fordulók zsűri által kihirdetett eredményét a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül lehet megóvni. Az alapos indoklást a zsűri elnökének kell benyújtani. A benyújtástól számított 3 munkanapon belül a zsűri elnöke dönt az óvásról. A döntés határozata ellen a kihirdetéstől számított három munkanapon belül másodfokon a megyei versenyfelelőshöz lehet fordulni. 7. A versenyzők jutalmazása A megyei fordulóban I-III. helyezést elért tanulók könyvjutalomban részesülnek, és oklevelet kapnak. 26

27 2008. november HÍRLÁNC AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTAL KORÁBBAN TÁMOGATOTT ÉS A BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI, SZAKSZOLGÁLATI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET ÁLTAL KOORDINÁLT, TANULMÁNYI VERSENYEKRE VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA (5 8. ÉVFOLYAM) A verseny neve Jelentkezési határidő A jelentkezés helye Nevezési díj a megyei fordulóra Bod P. könyvtárhasználati verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Herman O. országos biológiaverseny B.-A.-Z.MPSZSZKI 2000 Ft/ fő Hevesy Gy. országos kémiaverseny B.-A.-Z.MPSZSZKI 2000 Ft/ fő Kaán K. XV. országos természet- és környezetismereti B.-A.-Z.MPSZSZKI 2000 Ft/ fő verseny Nyelvünkben élünk verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Orsz. közlekedési ismeretek verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Országos angol nyelvi verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Országos történelem tantárgyi verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Országos német nyelvi verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Simonyi Zs. Kárpát-m. helyesírási verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI és a kistérségi központ Szép Magyar Beszéd verseny ( 5-8.) B.-A.-Z.MPSZSZKI és a nincs kistérségi központ Teleki P. országos. földrajz-földtan verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI 2000 Ft/ fő Tiszán innen-dunán túl országos népdaléneklési verseny B.-A.-Z.MPSZSZKI (a megyei fordulóra, a kistérségi kategóriák továbbjutóinak) Varga T. országos matematikaverseny Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár X. Országos technikaverseny A megyei szervezőnél / VIII: Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny A megyei szervezőnél / 84/ / XXV. Koncz D. országos tanulmányi verseny Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Ózd XXXIV. országos komplex tanulmányi Tornanádaskai Általános verseny Iskola nincs 5000 Ft/iskola nincs nincs 27

28 HÍRLÁNC november A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI, SZAKSZOLGÁLATI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET ÁLTAL MEGHIRDETETT, HAGYOMÁNYOS, MEGYEI VERSENYEKRE VALÓ JELENTKEZÉSEK MÓDJA A verseny neve Jelentkezési határidő A jelentkezés helye Nevezési díj a megyei fordulóra Megyei biológiaverseny B.-A.-Z.MPSZSZKI nincs Megyei általános iskolai rajzverseny (kistérségi fordulóra) (megyei fordulóra, a kistérségi kategóriák továbbjutóinak) Kistérségi központ nincs B.-A.-Z.MPSZSZKI A versenyekkel kapcsolatos hiányzó adatokról jelenleg még nincs információnk! Tehetséggondozó szaktábor Kéked, augusztus

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23.

LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. 2009. február HÍRLÁNC LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. A konferencia célja A konferenciasorozat hagyományaihoz híven, ebben az évben is

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK ÉS FEJLESZTÉSEK

HAGYOMÁNYOK ÉS FEJLESZTÉSEK HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet HAGYOMÁNYOK ÉS FEJLESZTÉSEK címmel 18 19 20-án Lillafüreden, a Hotel Palotában rendezi meg X. Országos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben