EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA"

Átírás

1 EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA Bányai Éva ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Előadás a SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék klinikai szakpszichológus szakképzésén III. éves szakpszichológus jelölteknek február 16.

2 Evolúciós pszichopatológia Az elváltozások evolúciós gyökereivel foglalkozó tudományág A XX. század kilencvenes éveinek közepén jelent meg Az evolúciós pszichológia része

3 Mi az evolúciós pszichológia? Az evolúciós pszichológia olyan tudományág, ami tanulmányozza a) ősi populációk olyan körülményeit, amelyek következtében bizonyos viselkedések adaptívnak, míg mások nem adaptívnak bizonyultak, b) azokat a természetes kiválasztódás által kialakított mechanizmusokat, amelyek az adaptív viselkedéseket formálták, és c) azokat a módokat, ahogyan ezek a kialakult mechanizmusok ma működnek. m CRAWFORD, C. (1998) The theory of evolution in the study of human behavior: An introduction and overview. In Crawford, C., Krebs, D. L. (eds.) Handbook of evolutionary psychology. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 3-41, p.34. (Fordította: Gősiné Greguss Anna)

4 Az evolúciós pszichológia zászlóbontása Evolúciós szemléletű megközelítés (1980-as évek) Programadó kötet: BARKOW, J. I., COSMIDES L., & TOOBY, J. (eds.) (1992) The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press Új paradigma: BUSS, D. M. (1995) Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6: 1-30 Evolúciós Pszichológiai Központ: University of California, Santa Barbara (1997) Kézikönyv: CRAWFORD, C. & KREBS, D. L. (eds.) (1998) Handbook of evolutionary psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Magyar nyelvű összefoglalás: PLÉH Cs., CSÁNYI V., BERECZKEI T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris. Magyar kézikönyv: BERECZKEI T. (2003) Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris.

5 Az evolúciós pszichológia előzményei Darwinizmus Szociáldarwinizmus (Malthus) tudománytalan! Összehasonlító pszichológia Humánetológia Szociobiológia Humán viselkedésökológia

6 Az z evolúciós pszichológia alapelvei 1. Az agy fizikai rendszer. Úgy működik, m mint egy számítógép. Áramkörei olyan viselkedési módok létrehozására lettek tervezve, amelyek illeszkednek a környezeti körülményekhez hez. 2. A természetes szelekció oly módon alakította ki az idegi áramkör öreinket, hogy képesek legyünk megoldani a fajunk evolúciós története folyamán felmerült problémákat. 3. A tudatosság csak a jéghegy csúcsa, az elmében folyó dolgok jelentős s része rejtve marad előttünk. 4. A különböző adaptációs problémák megoldására különböző agyi áramkörök specializálódtak. 5. Modern koponyánkban kőkori k kori elme lakik. COSMIDES, L. & TOOBY, T J. (1997/2001 /2001) Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk. ) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris,

7 Az evolúciós pszichológiai paradigma alapelvei Buss (1995/2001) alapján 1.) Minden pszichológiai elmélet evolúciósan kialakult belső mechanizmusok létét implikálja. 2.) A természetes kiválasztódáson alapuló evolúció az egyetlen olyan ismert oksági folyamat, amely képes komplex fiziológiai és pszichológiai mechanizmusok létrehozására. 3.) Csak az a mechanizmus marad fenn, amelynek funkciója van az egyéni túlélésben vagy a szaporodásban. 4.) Az evolúciósan kialakult pszichológiai mechanizmusok száma igen nagy, természetük komplex, és legtöbbjük területspecifikus. 5.) Az ember számos adaptív problémája a társas környezetből fakad. 6.) Az alapvető pszichológiai mechanizmusok valószínűleg fajspecifikusak. BUSS, D. M. (1995/2001) Evolúciós pszichológia: új paradigma a pszichológia tudománya számára. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris,

8 Az evolúciós pszichológia központi gondolata A pszichológiai mechanizmusok - a biológiai mechanizmusokhoz hasonlóan - a természetes kiválasztódás évmilliói során fejlődtek ki hasznosnak bizonyultak a túlélés vagy a szaporodás szempontjából genetikai alapjuk van

9 Az evolúciós pszichológiai megközelítés jellemzői Az időről szól: a tanulmányozott jelenségek hogyan váltak olyanná, amilyenek most? genetikai meghatározottság Magyarázó elv: adaptív érték a jelen biológiai és kulturális környezetben az ősi környezetben ha egyikben sincs adaptív érték, a vonás semleges, más adaptív vonásokhoz kapcsolódik valamilyen komplex módon

10 Az evolúciós pszichológia kedvelt témái Az egyén és/vagy a faj fennmaradása szempontjából okvetlenül szükséges, nélkülözhetetlen területek: férfiak és nők párválasztási stratégiái (pl. Buss, 1989; Kendrick és mtsai, 1990) az agresszivitás kezelése (Buss, 1991) íz-preferencia az édes ízre (Symons, 1991) boldogság (Barkow, 1997)

11 Buss provokatív cikkéhez fűzött kritikus kommentár Fontos volna olyan területeket is elemezni evolúciós pszichológiai nézőpontból, ahol az adaptivitás nem magától értetődő. Mivel lehetetlen az egyén minden viselkedés-eleméről bebizonyítani, hogy adaptív, inkább ott kellene az adaptivitást bizonyítani, ahol kérdéses. HINDE, R. A. (1995) The adaptionist approach has limits. Psychological Inquiry, 6,

12 Új témakörök az evolúciós pszichológiában Nem magától értetődően adaptív jelenségek: morális viselkedésformák empátia altruizmus pletyka evolúciós pszichopatológia és darwini medicina Összefoglalása: A moralitás evolúciós megközelítései. In Kulcsár Zs. (szerk.) (1999) Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szvgy. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, HEYES, C., HUBER, L. (eds.) (2000) The evolution of cognition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.) WORKMAN, L., READER,W. (2004) Evolutionary psychology. Cambridge University Press

13 Evolúciós pszichopatológia és darwini medicina Átfedő, de kissé különböző fogalmak A darwini evolúciós medicina szélesebb fogalom: a betegségek filogenetikai eredetét kutatja: a testi tüneteket létrehozó biológiai folyamatok eredetét (különös tekintettel az úgynevezett civilizációs betegségekre) a mentális betegségek evolúciós hátterét egyaránt

14 Evolúciós pszichopatológia (evolúciós pszichiátria) A viselkedési zavarok, mentális rendellenességek és elmebetegségek magyarázatát keresi Nem az elváltozások közvetlen, proximatív okaival foglalkozik, hanem evolúciós gyökereivel

15 Az evolúciós pszichopatológia elméleti háttere A mentális zavarok és elmebetegségek nem egyszerűen egy megbomlott élettani rendszer következményei, kialakulásuknak mélyebb okai vannak. Többet tudhatunk meg róluk, ha feltárjuk, miért jöttek létre, mi a funkciójuk. A pszichopatológiák kialakulását olyan evolúciós stratégiák (pszichológiai algoritmusok) irányítják, amelyek adaptívak, vagy adaptívak voltak a korai környezetben.

16 Paradoxon A mentális rendellenességek és elmebetegségek csökkentik, olykor radikálisan rontják az emberek egészségét, életminőségét és társas kapcsolatait, végső soron túlélési és szaporodási esélyeit. A hátterükben álló evolúciós stratégiák eredeti funkciójuk szerint a genetikai rátermettség növelését biztosították, de működésük bizonyos körülmények között megváltozott

17 Hogyan váltak maladaptívvá az eredetileg adaptív evolúciós stratégiák? Az evolúciós történelemben normális viselkedési attitűdöket és stílusokat írtak elő, DE az új kulturális környezetben sok esetben az ipari társadalmak radikálisan megváltozott feltételei között elvesztették előnyös tulajdonságaikat, és viselkedési zavarokba tokollnak.

18 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Nesse és Williams, 1995) 1. Pleiotrópia révén: ugyanazok a gének többféle kóros és egészséges viselkedési fenotípus megjelenéséért felelősek: a kedvezőtlen vonások az előnyös tulajdonságokkal összekapcsolva, azok árnyékában kerülnek át az utódpopuláció génállományába a viselkedési rendellenességek genetikai programjai abban az esetben maradhatnak fenn, ha a szaporodási siker általuk okozott csökkenését ellensúlyozzák azok a hozzájuk kapcsolódó, velük átadódó gének, amelyek növelik a rátermettséget.

19 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Nesse és Williams, 1995) 2. Időbeli lemaradás miatt: az emberiség olyan gyorsan alakított ki egy új az elődeinknél még nem létező életstílust, hogy a szelekciós nyomás még nem tudott ennek megfelelő változásokat létrehozni az idegrendszeri struktúrákban

20 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Nesse és Williams, 1995, McGuire és Troisi, 1988) 3. Kompromisszumos megoldás miatt: a pszichopatológiák olyan komplex idegrendszeri struktúrákra épülnek, amelyek az ellentétes hatású mechanizmusok egyfajta kompromisszumos megoldását tartalmazzák, a sajátosan emberi intellektuális képességek azon az áron jöttek létre, hogy egyúttal sebezhetővé tették a szóban forgó idegrendszeri központokat a különböző mentális rendellenességek kialakulására (hasonlóan ahhoz, hogy a két lábon járás előnye felülmúlja az időnkénti hátfájás hátrányait, vagy a beszéd képességének megjelenése ellensúlyozza a megváltozott gégestruktúra miatt gyakoribbá váló félrenyelés kockázatát).

21 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Bereczkei, 2003; Workman és Reader, 2004) 4. A magatartásformák és személyiségvonások individuális sokféleségének eloszlási mintázata miatt: a különböző személyiségvonások általában normális eloszlást mutatnak a népességen belül, azok az emberek, akik genetikai hajlamaikat tekintve a populáció eloszlásának valamelyik szélső pontján helyezkednek el, nagyobb készséget mutatnak a viselkedési abnormalitásokra (pl. az antiszociális magatartás kialakulása azokban a férfiakban a legvalószínűbb, akik a szenzoros élménykeresés vagy az extroverzió átlagosnál erősebb hajlamait mutatják).

22 A szorongások és a pánikbetegség evolúciós pszichopatológiai magyarázata/1. A szorongások eredete: védekező (én-védő) reakciók, amelyek segíthették a környezethez való alkalmazkodást, megvédték őseinket a különböző veszélyforrásoktól: figyelmeztették az egyént az élettelen és élő környezet ártalmas hatásaira, és arra motiválták, hogy a jövőben elkerülje ezeket (hasonlóan a fájdalomhoz, ami a súlyos fizikai sérüléssel járó környezeti hatások kivédésére szolgál) elkerülő és védekező mechanizmusokat alakítottak ki azokra a dolgokra, amelyek állandó és visszatérő veszélyt jelentettek az evolúciós környezetben: bizonyos állatok (pl. kígyó), szakadék, zárt tér, idegenek (nem csoporttagok), szeparáció, stb. a fenyegető ingerek által kiváltott negatív érzelmek (averziók, fóbiák) megkönnyítik a menekülést, és az ártalmas hatások elkerülésére mozgósítják a szervezetet.

23 A szorongások és a pánikbetegség evolúciós pszichopatológiai magyarázata/2. Az averzív, menekülő reakciók egy bizonyos ponton túlzóvá és károssá váltak Ennek oka: a védekező rendszerek nagyon alacsony küszöbértékre vannak kalibrálva, aminek eredményeként rendkívül kis intenzitású, közömbös ingerek is aktiválhatják őket (Nesse, 1999: a füstdetektor analógiája jó magyarázat erre, hiszen az is nagyon kicsi, még veszélytelen füstkoncentrációra is bekapcsol, mivel a tűz által okozott kár olyan nagy, hogy érdemes a rendszert túlbiztosítani)

24 A szorongások és a pánikbetegség evolúciós pszichopatológiai magyarázata/3. Téves riasztás jön létre: agorafóbiánál pl. a beteg azokat a veszélyeket túlozza el, amelyeket a magára maradás, illetve az idegenek közeledése jelenthettek zárt rokoni csoportban élő őseink számára (Nesse, 1987) pánikbetegségnél a beteg kóros méretűvé transzformálja a normális védekező reakciót, elsősorban azokra a veszélyforrásokra, amelyek emlékeztetnek az evolúciós környezet veszélyforrásaira fóbiák az evolúciós veszélyekre hasonlító helyzetekre alakulnak ki: pl. a repülés-fóbia a szakadékoktól és a kisméretű zárt terektől való ősi félelemben gyökerezik A mechanizmus ingergeneralizációként is értelmezhető, amelynek során ugyanazokat az agyi központokat az eredeti ingerektől eltérő, de ahhoz hasonló környezeti hatások hozzák működésbe (az elektromosság vagy a lőfegyverek nem váltanak ki automatikus félelmi reakciót, talán mert nem hasonlítanak az evolúciós környezet fenyegető ingereire)

25 A depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése/1. A depresszió klinikai esetei minden 200. emberre jellemzőek a népességen belül Nagy részüknél az idegi-hormonális szabályozás változásai (a hipotalamusz-hipofízis rendszer abnormalitásai, a szerotoninszint csökkenése, stb.) állnak a megbetegedés hátterében Genetikai alapja bizonyított a mániás depresszióra való hajlam öröklődik a háttérben álló genetikai tényezők igen heterogének és összetettek

26 A depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése/2. A depressziót átörökítő gének azért maradhattak fenn ilyen nagy arányban az emberi génállományban, mert eredetileg a túlélés szempontjából előnyös funkciókat hordoztak Az unipoláris depresszióra jellemző érzelmi állapotok és viselkedésformák azt a szerepet töltik be, hogy az egyének a jövőben elkerüljék azokat a tevékenységeket, amelyek valamilyen súlyos veszteséghez vezetnek, illetve azzal járnak, hogy elveszítik a rátermettségük növeléséhez szükséges erőforrásokat (Nesse, 1999)

27 A depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése/3. Az unipoláris depresszió azokból a behódoló (szubmisszív) viselkedéselemekből jött létre, amelyek eredeti funkciójuk szerint a társas kötelékben élő állatok csoportjaiban megelőzik a nyílt harcokat, és elősegítik a csoport minden tagja számára előnyös hierarchia fennmaradását. Embereknél az alsóbb státuszú egyének behódoló magatartással kerülik el a számukra várhatóan kedvezőtlen kimenetelű küzdelmeket a domináns, magas státuszú riválisok ellen A depresszió ennek a behódoló magatartásnak a tudattalan túlméretezéséből, hipertrófiájából fakad (Stevens és Price, 1996) A depresszióhoz kapcsolódó szubjektív érzések abból az objektív állapotból fakadnak, hogy az egyén kétségei ellenére megpróbálja elfogadni alárendelt pozícióját a csoportban, ha képtelen folytatni a küzdelmet, és nem áll rendelkezésére egyéb megoldás (pl. a csoport elhagyása)

28 Miért a nőknél gyakoribb a depresszió? A nők társadalmi státusza alacsonyabb A depresszió a szaporodási sikertelenségre adott válaszként is értelmezhető A menstruáció (ami lényegében a terhesség sikertelenségét jelzi), a terhesség megszakadása, a férj korai halála, a menopauza gyakran jár együtt a depresszió súlyosabb tüneteivel A várandósság komoly javulást okoz a depresszió tüneteiben Posztpartum depresszió: pszichológiai védekezés arra a fenyegetésre, hogy az anya csökkent kapacitásokkal rendelkezik az utódgondozásra, és képtelen megfelelően ellátni gyerekneveléssel kapcsolatos feladatait: a szegénység, a gyerek alacsony életképessége, a nem kívánt terhesség, a magány és a külső támogatás hiánya fokozza az előfordulás valószínűségét eredménye: az anya könnyebben dönt úgy, hogy megvonja támogatását vagy annak egy részét az utódtól, s így többlettámogatást igyekszik szerezni a környezet (főleg a rokonság) tagjaitól

29 A bipoláris depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése Mániás fázisban energia, kreativitás jellemzi a betegeket Feltételezhető, hogy a bipoláris depresszióért felelős gének azért maradtak fenn a népességben, mert a mániás fázis kreativitása előnyös volt a túlélés szempontjából

30 Bipoláris depresszióban szenvedő kreatív alkotók Lord Byron Robert Schumann Vincent van Gogh Az értelmezés bizonyítéka (vagy legalább valószínűsítő tényezője): kreatív írók, festők és szobrászok nagyobb százaléka szenved bipoláris depresszióban, mint a népesség egésze (38% 1%) (pl. Sylvia Plath, Tenessee Williams, William Blake is bipoláris depresszióban szenvedett)

31 Az unipoláris depresszió mai növekvő arányának okai az evolúciós pszichopatológiai értelmezés szerint 1. A tömegkommunikáció elterjedése (Nesse, Williams, 1995) állandóan feltűnően sikeres személyekkel szembesíti az egyéneket így saját képességeik lebecsüléséhez vezet 1. A hagyományos családi és közösségi egységek felbomlása az egyének gyakrabban kerülnek alárendelt helyzetbe Ezek egyelőre csak spekulatív értelmezések, még bizonyításra szorulnak

32 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/1. A legsúlyosabb pszichiátriai betegség: beteges képzelődés, üldöztetéses mánia, hallucináció, belső hangok hallása, bizarr viselkedés, téveszmék, másoktól való elzárkózás, csökkent figyelem, stb. biokémiai rendellenességek (pl. dopamintöbblet) és idegrendszeri szerkezeti abnormalitások (bizonyos agyi területek csökkent mérete) egyaránt felelősek lehetnek a megjelenéséért WHO jelentés 1992-ben: a népesség 1-1,5%-a szenved szkizofréniában Örökletessége magas: 0,6-0,8 az öröklékenysége hosszú idő óta stabil és változatlan

33 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/2. Korai hipotézis: a szkizofrének speciális szerepet töltöttek be a társadalomban ők voltak a törzsi varázslók és sámánok, és ez biztosította helyüket (és génjeiket) a népességben DE: újabb vizsgálatok szerint a sámánbetegség nem szkizofrénia volt. A pszichológiai hátrányokat bizonyos élettani előnyök ellensúlyozták: pl. ellenállóbbak a fertőzésekkel szemben, szervezetük jobb gyógyulási képességet mutat sebesülés esetén DE: ezt csak szórványos adatok igazolják

34 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/3. Újabb vizsgálatok kimutatták, hogy a szkizofrének mentális-kognitív képességei jobbak, mint a normál népességé: szokatlanul magas képzelőerővel, intuícióval és kreativitással rendelkeznek a szkizoid személyek az átlagosnál magasabb pontszámokat érnek el a kreativitástesztekben rokonaik (akikkel közös géneket hordoznak) az átlagnál gyakrabban töltenek be olyan munkaköröket,amelyben nagy szerep jut a találékonyságnak és az újításnak

35 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/4 Csoportszelekciós hipotézis: a szkizofrének kreativitásuk, másoktól való szociális elkülönülésük és egyéb képességeik (pl. rögeszmés gyanakvásuk) miatt különösen alkalmasak a fennálló eszmerendszerek és megcsontosodott társadalmi szokások megkérdőjelezésére, ami a társadalmi fejlődés lehetőségét rejti magában a népesség rendelkezik azzal a genetikai potenciállal, hogy saját érdekében kifejlessze a szkizoid viselkedésformákat egy maroknyi kisebbség körében, s így őket a társadalmi fejlődés motorjává tegye

36 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/5 Alternatív elképzelés: a szkizofrénia az az ár, amit rugalmas agyi kapacitásunk és nyelvi képességünk kifejlődéséért fizettünk A neoténiás fejlődés meghibásodásából ered A felnőttkori agyi plaszticitás és féltekei aszimmetria extrém növekedése miatt vezethet a betegség kialakulásához (Brüne, 2000)

37 Az evolúciós pszichopatológia értékelése Egyrészt elismerésre méltó: a klinikai betegségek evolúciós megközelítésének újszerű látásmódja, funkcionális-ultimatív értelmezése, integratív szemlélete

38 Másrészt számos elméleti és módszertani fogyatékosságot mutat: magyarázatai nem elég koherensek, és sokszor nem elégítik ki a tapasztalati ellenőrizhetőség követelményeit az elméleti feltevésekkel egybevágó adatok sokszor csak az illusztráció szerepét töltik be, a klinikai esettanulmányok általában nem perdöntőek, az elméletek megalkotásában olykor önkényes evolúciós történésekre (szcenáriókra) támaszkodnak, miközben az események valósághű rekonstrukciója szinte megoldhatatlan problémákat hoz felszínre a kutatásban. (Pléh, Bátki, 2001)

39 Az evolúciós pszichopatológia további problémája Eddig még kevesen vállalkoztak arra, hogy az elmebetegségek adaptacionista értelmezéseit összekapcsolják a más tudományágakban eredményesen kutatott proximatív tényezőkkel, elsősorban hormonális és idegrendszeri folyamatokkal Márpedig ezek ismerete nélkülözhetetlen a gyógyításban Egyelőre nem világos, hogy az evolúciós pszichopatológia elméleti érdekességén és fontosságán túl hol tud bekapcsolódni a gyógyítás eredményesebbé tételébe

40 Háttérirodalom/1 BARKOW, J. I., COSMIDES L., & TOOBY,, J. (eds.) (1992) The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press BARON-COHEN, S. (1997) The maladapted mind: Classic readings in evolutionary psychopathology. London: Psychology Press BERECZKEI T. (2003) Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris BUSS, D. M. (1995/2001) Evolúciós pszichológia: új paradigma a pszichológia tudománya számára. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris, CRAWFORD, C. & KREBS, D. L. (eds.) (1998) Handbook of evolutionary psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum GILBERT, P. (1998a) Evolutionary psychopatology: Why isn t the mind designed better than it is? British Journal of Medical Psychology 71: :

41 Háttérirodalom/2 GILBERT, P. (1998b) The evolved basis and adaptive functions of cognitive distortions. British Journal of Medical Psychology 71: : HEYES, C., HUBER, L. (eds.) (2000) The evolution of cognition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press HINDE, R. A. (1995) The adaptionist approach has limits. Psychological Inquiry, 6, KULCSÁR ZS. (szerk.) (1999) Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szöveggyűjtemény. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. McGUIRE, M. T., TROISI, A. (1998) Darwinian psychiatry.. New York, Oxford Press NESSE, R. M. (1987) An evolutionary perspective on panic disorder and agoraphobia. Ethology and Sociobiology, 8:

42 Háttérirodalom/3 NESSE, R. M. (1999) Proximate and evolutionary studies of anxiety, stress, and depression: Synergy at the interface. Neuroscience and Biobehavioral Review, 23: : NESSE, R. M., WILLIAMS, G. C. (1995) Evolution and healing: The new science of Darwinian medicine. London: Weidenfeld and Nicholson. PLÉH CS., BÁTKI A. (2001)Evolúciós pszichopatológia: jelszavak és kérdőjelek. In Kampis Gy., Ropolyi L. (szerk.) Evolúció és megismerés. Budapest: Typotex Kiadó, PLÉH CS., CSÁNYI V., BERECZKEI T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris. STEVENS, A:, PRICE, J. (1996) Evolutionary psychiatry.. London: Routledge. WORKMAN, L., READER,W. (2004) Evolutionary psychology. Cambridge University Press

43

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Tartalom. 3. A búskomor Homo sapiens A depresszió tüneteinek evolúciós pszichológiai értelmezése (Birkás Béla)... 57 ELŐSZÓ... 13

Tartalom. 3. A búskomor Homo sapiens A depresszió tüneteinek evolúciós pszichológiai értelmezése (Birkás Béla)... 57 ELŐSZÓ... 13 Tartalom ELŐSZÓ............................................... 13 A KÖTET SZERZŐI........................................ 15 I. RÉSZ BEVEZETÉS 1. Pszichológiai adaptáció és maladaptáció A lelki működés

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia Humánetológia Darwin evolúcióelmélete A fajok eredete (1859) az egyedek különböznek, és ezek a különbségek öröklődnek az egyedek versengenek A természetes kiválasztódás az a folyamat melynek során bizonyos

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

A KOGNITÍV CSOPORTSZELEKCIÓ ELMÉLETE

A KOGNITÍV CSOPORTSZELEKCIÓ ELMÉLETE Magyar Pszichológiai Szemle, 2014, 69. 3/3. 515 526. DOI: 10.1556/MPSzle.69.2014.3.3. A KOGNITÍV CSOPORTSZELEKCIÓ ELMÉLETE HORKAY CSABA Nemzeti Adó- és Vámhivatal E-mail: horkay.csaba@yahoo.com Beérkezett:

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK kutyakonyv_korr.qxd 2006.11.01. 18:35 Page 191 A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK Adaptáció (adaptation) A szó szerinti jelentése: hozzáidomulás. Biológiai értelemben akkor nevezünk adaptívnak

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 1. SLIDE Negyedik előadás A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 2. tanulmány, 128-144. old. Kornai

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Hogyan segít az EQ és a szupervízió az életet jobbá, minőségibbé tenni?

Hogyan segít az EQ és a szupervízió az életet jobbá, minőségibbé tenni? Mit üzennek a kapcsolataink? Hogyan segít az EQ és a szupervízió az életet jobbá, minőségibbé tenni? II. Szupervíziós Vándorkonferencia Keszthely, 2016. október 21. Mi az emberi viselkedés célja? Vajon

Részletesebben

A pénz (nem) boldogít?

A pénz (nem) boldogít? A pénz (nem) boldogít? A boldogság és anyagi jóllét kapcsolata a tudományos kutatások tükrében Szondy Máté ELTE PPK Személyiség - és Egészségpszichológia Tanszék Gondolkodók a boldogságról és a pénzrıl

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Evolúció és emberi csoportok

Evolúció és emberi csoportok Evolúció és emberi csoportok Alapelvek, alapfogalmak A természtes kiválasztódás evolúciós elméletének alapjai Darwin alaptételei és következtetések: a) a tulajdonságok öröklődnek b) a szaporodási lehetőségek

Részletesebben

TestLine - Liza tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - Liza tesztje-01 Minta feladatsor személyiségegyüttható (1 helyes válasz) 1. 1:50 Normál értéke széles sávban változhat a viselkedéses variancia 90%-át magyarázza a relatív konzisztencia alacsony fokára utal magas értéke alátámasztja a

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012

Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012 Önzetlenség az élővilágban Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012 2 Bevezetés Ha az önzetlenség szót halljuk, valószínűleg az jut eszünkbe, hogy önzetlenség a buszon átadni

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 IKT a tudás és tanulás világában humán . HÁLÓZATKUTATÁSI MODUL (modulfelelős: Prof. Dr. Pléh Csaba) 1. Internet alapú szociális Hálózatok 2. Személyiség és Hálózat az új IKT helyzetben 3. Hálózat és Pszichopatológia

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu ASZTMA A betegség lefolyása Időszakosság, váltakozóság Nem feltétlenül észlelhetők

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben