EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA"

Átírás

1 EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA Bányai Éva ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Előadás a SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék klinikai szakpszichológus szakképzésén III. éves szakpszichológus jelölteknek február 16.

2 Evolúciós pszichopatológia Az elváltozások evolúciós gyökereivel foglalkozó tudományág A XX. század kilencvenes éveinek közepén jelent meg Az evolúciós pszichológia része

3 Mi az evolúciós pszichológia? Az evolúciós pszichológia olyan tudományág, ami tanulmányozza a) ősi populációk olyan körülményeit, amelyek következtében bizonyos viselkedések adaptívnak, míg mások nem adaptívnak bizonyultak, b) azokat a természetes kiválasztódás által kialakított mechanizmusokat, amelyek az adaptív viselkedéseket formálták, és c) azokat a módokat, ahogyan ezek a kialakult mechanizmusok ma működnek. m CRAWFORD, C. (1998) The theory of evolution in the study of human behavior: An introduction and overview. In Crawford, C., Krebs, D. L. (eds.) Handbook of evolutionary psychology. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 3-41, p.34. (Fordította: Gősiné Greguss Anna)

4 Az evolúciós pszichológia zászlóbontása Evolúciós szemléletű megközelítés (1980-as évek) Programadó kötet: BARKOW, J. I., COSMIDES L., & TOOBY, J. (eds.) (1992) The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press Új paradigma: BUSS, D. M. (1995) Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6: 1-30 Evolúciós Pszichológiai Központ: University of California, Santa Barbara (1997) Kézikönyv: CRAWFORD, C. & KREBS, D. L. (eds.) (1998) Handbook of evolutionary psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Magyar nyelvű összefoglalás: PLÉH Cs., CSÁNYI V., BERECZKEI T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris. Magyar kézikönyv: BERECZKEI T. (2003) Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris.

5 Az evolúciós pszichológia előzményei Darwinizmus Szociáldarwinizmus (Malthus) tudománytalan! Összehasonlító pszichológia Humánetológia Szociobiológia Humán viselkedésökológia

6 Az z evolúciós pszichológia alapelvei 1. Az agy fizikai rendszer. Úgy működik, m mint egy számítógép. Áramkörei olyan viselkedési módok létrehozására lettek tervezve, amelyek illeszkednek a környezeti körülményekhez hez. 2. A természetes szelekció oly módon alakította ki az idegi áramkör öreinket, hogy képesek legyünk megoldani a fajunk evolúciós története folyamán felmerült problémákat. 3. A tudatosság csak a jéghegy csúcsa, az elmében folyó dolgok jelentős s része rejtve marad előttünk. 4. A különböző adaptációs problémák megoldására különböző agyi áramkörök specializálódtak. 5. Modern koponyánkban kőkori k kori elme lakik. COSMIDES, L. & TOOBY, T J. (1997/2001 /2001) Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk. ) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris,

7 Az evolúciós pszichológiai paradigma alapelvei Buss (1995/2001) alapján 1.) Minden pszichológiai elmélet evolúciósan kialakult belső mechanizmusok létét implikálja. 2.) A természetes kiválasztódáson alapuló evolúció az egyetlen olyan ismert oksági folyamat, amely képes komplex fiziológiai és pszichológiai mechanizmusok létrehozására. 3.) Csak az a mechanizmus marad fenn, amelynek funkciója van az egyéni túlélésben vagy a szaporodásban. 4.) Az evolúciósan kialakult pszichológiai mechanizmusok száma igen nagy, természetük komplex, és legtöbbjük területspecifikus. 5.) Az ember számos adaptív problémája a társas környezetből fakad. 6.) Az alapvető pszichológiai mechanizmusok valószínűleg fajspecifikusak. BUSS, D. M. (1995/2001) Evolúciós pszichológia: új paradigma a pszichológia tudománya számára. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris,

8 Az evolúciós pszichológia központi gondolata A pszichológiai mechanizmusok - a biológiai mechanizmusokhoz hasonlóan - a természetes kiválasztódás évmilliói során fejlődtek ki hasznosnak bizonyultak a túlélés vagy a szaporodás szempontjából genetikai alapjuk van

9 Az evolúciós pszichológiai megközelítés jellemzői Az időről szól: a tanulmányozott jelenségek hogyan váltak olyanná, amilyenek most? genetikai meghatározottság Magyarázó elv: adaptív érték a jelen biológiai és kulturális környezetben az ősi környezetben ha egyikben sincs adaptív érték, a vonás semleges, más adaptív vonásokhoz kapcsolódik valamilyen komplex módon

10 Az evolúciós pszichológia kedvelt témái Az egyén és/vagy a faj fennmaradása szempontjából okvetlenül szükséges, nélkülözhetetlen területek: férfiak és nők párválasztási stratégiái (pl. Buss, 1989; Kendrick és mtsai, 1990) az agresszivitás kezelése (Buss, 1991) íz-preferencia az édes ízre (Symons, 1991) boldogság (Barkow, 1997)

11 Buss provokatív cikkéhez fűzött kritikus kommentár Fontos volna olyan területeket is elemezni evolúciós pszichológiai nézőpontból, ahol az adaptivitás nem magától értetődő. Mivel lehetetlen az egyén minden viselkedés-eleméről bebizonyítani, hogy adaptív, inkább ott kellene az adaptivitást bizonyítani, ahol kérdéses. HINDE, R. A. (1995) The adaptionist approach has limits. Psychological Inquiry, 6,

12 Új témakörök az evolúciós pszichológiában Nem magától értetődően adaptív jelenségek: morális viselkedésformák empátia altruizmus pletyka evolúciós pszichopatológia és darwini medicina Összefoglalása: A moralitás evolúciós megközelítései. In Kulcsár Zs. (szerk.) (1999) Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szvgy. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, HEYES, C., HUBER, L. (eds.) (2000) The evolution of cognition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.) WORKMAN, L., READER,W. (2004) Evolutionary psychology. Cambridge University Press

13 Evolúciós pszichopatológia és darwini medicina Átfedő, de kissé különböző fogalmak A darwini evolúciós medicina szélesebb fogalom: a betegségek filogenetikai eredetét kutatja: a testi tüneteket létrehozó biológiai folyamatok eredetét (különös tekintettel az úgynevezett civilizációs betegségekre) a mentális betegségek evolúciós hátterét egyaránt

14 Evolúciós pszichopatológia (evolúciós pszichiátria) A viselkedési zavarok, mentális rendellenességek és elmebetegségek magyarázatát keresi Nem az elváltozások közvetlen, proximatív okaival foglalkozik, hanem evolúciós gyökereivel

15 Az evolúciós pszichopatológia elméleti háttere A mentális zavarok és elmebetegségek nem egyszerűen egy megbomlott élettani rendszer következményei, kialakulásuknak mélyebb okai vannak. Többet tudhatunk meg róluk, ha feltárjuk, miért jöttek létre, mi a funkciójuk. A pszichopatológiák kialakulását olyan evolúciós stratégiák (pszichológiai algoritmusok) irányítják, amelyek adaptívak, vagy adaptívak voltak a korai környezetben.

16 Paradoxon A mentális rendellenességek és elmebetegségek csökkentik, olykor radikálisan rontják az emberek egészségét, életminőségét és társas kapcsolatait, végső soron túlélési és szaporodási esélyeit. A hátterükben álló evolúciós stratégiák eredeti funkciójuk szerint a genetikai rátermettség növelését biztosították, de működésük bizonyos körülmények között megváltozott

17 Hogyan váltak maladaptívvá az eredetileg adaptív evolúciós stratégiák? Az evolúciós történelemben normális viselkedési attitűdöket és stílusokat írtak elő, DE az új kulturális környezetben sok esetben az ipari társadalmak radikálisan megváltozott feltételei között elvesztették előnyös tulajdonságaikat, és viselkedési zavarokba tokollnak.

18 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Nesse és Williams, 1995) 1. Pleiotrópia révén: ugyanazok a gének többféle kóros és egészséges viselkedési fenotípus megjelenéséért felelősek: a kedvezőtlen vonások az előnyös tulajdonságokkal összekapcsolva, azok árnyékában kerülnek át az utódpopuláció génállományába a viselkedési rendellenességek genetikai programjai abban az esetben maradhatnak fenn, ha a szaporodási siker általuk okozott csökkenését ellensúlyozzák azok a hozzájuk kapcsolódó, velük átadódó gének, amelyek növelik a rátermettséget.

19 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Nesse és Williams, 1995) 2. Időbeli lemaradás miatt: az emberiség olyan gyorsan alakított ki egy új az elődeinknél még nem létező életstílust, hogy a szelekciós nyomás még nem tudott ennek megfelelő változásokat létrehozni az idegrendszeri struktúrákban

20 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Nesse és Williams, 1995, McGuire és Troisi, 1988) 3. Kompromisszumos megoldás miatt: a pszichopatológiák olyan komplex idegrendszeri struktúrákra épülnek, amelyek az ellentétes hatású mechanizmusok egyfajta kompromisszumos megoldását tartalmazzák, a sajátosan emberi intellektuális képességek azon az áron jöttek létre, hogy egyúttal sebezhetővé tették a szóban forgó idegrendszeri központokat a különböző mentális rendellenességek kialakulására (hasonlóan ahhoz, hogy a két lábon járás előnye felülmúlja az időnkénti hátfájás hátrányait, vagy a beszéd képességének megjelenése ellensúlyozza a megváltozott gégestruktúra miatt gyakoribbá váló félrenyelés kockázatát).

21 Hogyan és miért maradhattak fenn a káros viselkedésformák az evolúció során? (Bereczkei, 2003; Workman és Reader, 2004) 4. A magatartásformák és személyiségvonások individuális sokféleségének eloszlási mintázata miatt: a különböző személyiségvonások általában normális eloszlást mutatnak a népességen belül, azok az emberek, akik genetikai hajlamaikat tekintve a populáció eloszlásának valamelyik szélső pontján helyezkednek el, nagyobb készséget mutatnak a viselkedési abnormalitásokra (pl. az antiszociális magatartás kialakulása azokban a férfiakban a legvalószínűbb, akik a szenzoros élménykeresés vagy az extroverzió átlagosnál erősebb hajlamait mutatják).

22 A szorongások és a pánikbetegség evolúciós pszichopatológiai magyarázata/1. A szorongások eredete: védekező (én-védő) reakciók, amelyek segíthették a környezethez való alkalmazkodást, megvédték őseinket a különböző veszélyforrásoktól: figyelmeztették az egyént az élettelen és élő környezet ártalmas hatásaira, és arra motiválták, hogy a jövőben elkerülje ezeket (hasonlóan a fájdalomhoz, ami a súlyos fizikai sérüléssel járó környezeti hatások kivédésére szolgál) elkerülő és védekező mechanizmusokat alakítottak ki azokra a dolgokra, amelyek állandó és visszatérő veszélyt jelentettek az evolúciós környezetben: bizonyos állatok (pl. kígyó), szakadék, zárt tér, idegenek (nem csoporttagok), szeparáció, stb. a fenyegető ingerek által kiváltott negatív érzelmek (averziók, fóbiák) megkönnyítik a menekülést, és az ártalmas hatások elkerülésére mozgósítják a szervezetet.

23 A szorongások és a pánikbetegség evolúciós pszichopatológiai magyarázata/2. Az averzív, menekülő reakciók egy bizonyos ponton túlzóvá és károssá váltak Ennek oka: a védekező rendszerek nagyon alacsony küszöbértékre vannak kalibrálva, aminek eredményeként rendkívül kis intenzitású, közömbös ingerek is aktiválhatják őket (Nesse, 1999: a füstdetektor analógiája jó magyarázat erre, hiszen az is nagyon kicsi, még veszélytelen füstkoncentrációra is bekapcsol, mivel a tűz által okozott kár olyan nagy, hogy érdemes a rendszert túlbiztosítani)

24 A szorongások és a pánikbetegség evolúciós pszichopatológiai magyarázata/3. Téves riasztás jön létre: agorafóbiánál pl. a beteg azokat a veszélyeket túlozza el, amelyeket a magára maradás, illetve az idegenek közeledése jelenthettek zárt rokoni csoportban élő őseink számára (Nesse, 1987) pánikbetegségnél a beteg kóros méretűvé transzformálja a normális védekező reakciót, elsősorban azokra a veszélyforrásokra, amelyek emlékeztetnek az evolúciós környezet veszélyforrásaira fóbiák az evolúciós veszélyekre hasonlító helyzetekre alakulnak ki: pl. a repülés-fóbia a szakadékoktól és a kisméretű zárt terektől való ősi félelemben gyökerezik A mechanizmus ingergeneralizációként is értelmezhető, amelynek során ugyanazokat az agyi központokat az eredeti ingerektől eltérő, de ahhoz hasonló környezeti hatások hozzák működésbe (az elektromosság vagy a lőfegyverek nem váltanak ki automatikus félelmi reakciót, talán mert nem hasonlítanak az evolúciós környezet fenyegető ingereire)

25 A depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése/1. A depresszió klinikai esetei minden 200. emberre jellemzőek a népességen belül Nagy részüknél az idegi-hormonális szabályozás változásai (a hipotalamusz-hipofízis rendszer abnormalitásai, a szerotoninszint csökkenése, stb.) állnak a megbetegedés hátterében Genetikai alapja bizonyított a mániás depresszióra való hajlam öröklődik a háttérben álló genetikai tényezők igen heterogének és összetettek

26 A depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése/2. A depressziót átörökítő gének azért maradhattak fenn ilyen nagy arányban az emberi génállományban, mert eredetileg a túlélés szempontjából előnyös funkciókat hordoztak Az unipoláris depresszióra jellemző érzelmi állapotok és viselkedésformák azt a szerepet töltik be, hogy az egyének a jövőben elkerüljék azokat a tevékenységeket, amelyek valamilyen súlyos veszteséghez vezetnek, illetve azzal járnak, hogy elveszítik a rátermettségük növeléséhez szükséges erőforrásokat (Nesse, 1999)

27 A depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése/3. Az unipoláris depresszió azokból a behódoló (szubmisszív) viselkedéselemekből jött létre, amelyek eredeti funkciójuk szerint a társas kötelékben élő állatok csoportjaiban megelőzik a nyílt harcokat, és elősegítik a csoport minden tagja számára előnyös hierarchia fennmaradását. Embereknél az alsóbb státuszú egyének behódoló magatartással kerülik el a számukra várhatóan kedvezőtlen kimenetelű küzdelmeket a domináns, magas státuszú riválisok ellen A depresszió ennek a behódoló magatartásnak a tudattalan túlméretezéséből, hipertrófiájából fakad (Stevens és Price, 1996) A depresszióhoz kapcsolódó szubjektív érzések abból az objektív állapotból fakadnak, hogy az egyén kétségei ellenére megpróbálja elfogadni alárendelt pozícióját a csoportban, ha képtelen folytatni a küzdelmet, és nem áll rendelkezésére egyéb megoldás (pl. a csoport elhagyása)

28 Miért a nőknél gyakoribb a depresszió? A nők társadalmi státusza alacsonyabb A depresszió a szaporodási sikertelenségre adott válaszként is értelmezhető A menstruáció (ami lényegében a terhesség sikertelenségét jelzi), a terhesség megszakadása, a férj korai halála, a menopauza gyakran jár együtt a depresszió súlyosabb tüneteivel A várandósság komoly javulást okoz a depresszió tüneteiben Posztpartum depresszió: pszichológiai védekezés arra a fenyegetésre, hogy az anya csökkent kapacitásokkal rendelkezik az utódgondozásra, és képtelen megfelelően ellátni gyerekneveléssel kapcsolatos feladatait: a szegénység, a gyerek alacsony életképessége, a nem kívánt terhesség, a magány és a külső támogatás hiánya fokozza az előfordulás valószínűségét eredménye: az anya könnyebben dönt úgy, hogy megvonja támogatását vagy annak egy részét az utódtól, s így többlettámogatást igyekszik szerezni a környezet (főleg a rokonság) tagjaitól

29 A bipoláris depresszió evolúciós pszichopatológiai értelmezése Mániás fázisban energia, kreativitás jellemzi a betegeket Feltételezhető, hogy a bipoláris depresszióért felelős gének azért maradtak fenn a népességben, mert a mániás fázis kreativitása előnyös volt a túlélés szempontjából

30 Bipoláris depresszióban szenvedő kreatív alkotók Lord Byron Robert Schumann Vincent van Gogh Az értelmezés bizonyítéka (vagy legalább valószínűsítő tényezője): kreatív írók, festők és szobrászok nagyobb százaléka szenved bipoláris depresszióban, mint a népesség egésze (38% 1%) (pl. Sylvia Plath, Tenessee Williams, William Blake is bipoláris depresszióban szenvedett)

31 Az unipoláris depresszió mai növekvő arányának okai az evolúciós pszichopatológiai értelmezés szerint 1. A tömegkommunikáció elterjedése (Nesse, Williams, 1995) állandóan feltűnően sikeres személyekkel szembesíti az egyéneket így saját képességeik lebecsüléséhez vezet 1. A hagyományos családi és közösségi egységek felbomlása az egyének gyakrabban kerülnek alárendelt helyzetbe Ezek egyelőre csak spekulatív értelmezések, még bizonyításra szorulnak

32 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/1. A legsúlyosabb pszichiátriai betegség: beteges képzelődés, üldöztetéses mánia, hallucináció, belső hangok hallása, bizarr viselkedés, téveszmék, másoktól való elzárkózás, csökkent figyelem, stb. biokémiai rendellenességek (pl. dopamintöbblet) és idegrendszeri szerkezeti abnormalitások (bizonyos agyi területek csökkent mérete) egyaránt felelősek lehetnek a megjelenéséért WHO jelentés 1992-ben: a népesség 1-1,5%-a szenved szkizofréniában Örökletessége magas: 0,6-0,8 az öröklékenysége hosszú idő óta stabil és változatlan

33 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/2. Korai hipotézis: a szkizofrének speciális szerepet töltöttek be a társadalomban ők voltak a törzsi varázslók és sámánok, és ez biztosította helyüket (és génjeiket) a népességben DE: újabb vizsgálatok szerint a sámánbetegség nem szkizofrénia volt. A pszichológiai hátrányokat bizonyos élettani előnyök ellensúlyozták: pl. ellenállóbbak a fertőzésekkel szemben, szervezetük jobb gyógyulási képességet mutat sebesülés esetén DE: ezt csak szórványos adatok igazolják

34 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/3. Újabb vizsgálatok kimutatták, hogy a szkizofrének mentális-kognitív képességei jobbak, mint a normál népességé: szokatlanul magas képzelőerővel, intuícióval és kreativitással rendelkeznek a szkizoid személyek az átlagosnál magasabb pontszámokat érnek el a kreativitástesztekben rokonaik (akikkel közös géneket hordoznak) az átlagnál gyakrabban töltenek be olyan munkaköröket,amelyben nagy szerep jut a találékonyságnak és az újításnak

35 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/4 Csoportszelekciós hipotézis: a szkizofrének kreativitásuk, másoktól való szociális elkülönülésük és egyéb képességeik (pl. rögeszmés gyanakvásuk) miatt különösen alkalmasak a fennálló eszmerendszerek és megcsontosodott társadalmi szokások megkérdőjelezésére, ami a társadalmi fejlődés lehetőségét rejti magában a népesség rendelkezik azzal a genetikai potenciállal, hogy saját érdekében kifejlessze a szkizoid viselkedésformákat egy maroknyi kisebbség körében, s így őket a társadalmi fejlődés motorjává tegye

36 A szkizofrénia evolúciós pszichopatológiai értelmezése/5 Alternatív elképzelés: a szkizofrénia az az ár, amit rugalmas agyi kapacitásunk és nyelvi képességünk kifejlődéséért fizettünk A neoténiás fejlődés meghibásodásából ered A felnőttkori agyi plaszticitás és féltekei aszimmetria extrém növekedése miatt vezethet a betegség kialakulásához (Brüne, 2000)

37 Az evolúciós pszichopatológia értékelése Egyrészt elismerésre méltó: a klinikai betegségek evolúciós megközelítésének újszerű látásmódja, funkcionális-ultimatív értelmezése, integratív szemlélete

38 Másrészt számos elméleti és módszertani fogyatékosságot mutat: magyarázatai nem elég koherensek, és sokszor nem elégítik ki a tapasztalati ellenőrizhetőség követelményeit az elméleti feltevésekkel egybevágó adatok sokszor csak az illusztráció szerepét töltik be, a klinikai esettanulmányok általában nem perdöntőek, az elméletek megalkotásában olykor önkényes evolúciós történésekre (szcenáriókra) támaszkodnak, miközben az események valósághű rekonstrukciója szinte megoldhatatlan problémákat hoz felszínre a kutatásban. (Pléh, Bátki, 2001)

39 Az evolúciós pszichopatológia további problémája Eddig még kevesen vállalkoztak arra, hogy az elmebetegségek adaptacionista értelmezéseit összekapcsolják a más tudományágakban eredményesen kutatott proximatív tényezőkkel, elsősorban hormonális és idegrendszeri folyamatokkal Márpedig ezek ismerete nélkülözhetetlen a gyógyításban Egyelőre nem világos, hogy az evolúciós pszichopatológia elméleti érdekességén és fontosságán túl hol tud bekapcsolódni a gyógyítás eredményesebbé tételébe

40 Háttérirodalom/1 BARKOW, J. I., COSMIDES L., & TOOBY,, J. (eds.) (1992) The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press BARON-COHEN, S. (1997) The maladapted mind: Classic readings in evolutionary psychopathology. London: Psychology Press BERECZKEI T. (2003) Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris BUSS, D. M. (1995/2001) Evolúciós pszichológia: új paradigma a pszichológia tudománya számára. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris, CRAWFORD, C. & KREBS, D. L. (eds.) (1998) Handbook of evolutionary psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum GILBERT, P. (1998a) Evolutionary psychopatology: Why isn t the mind designed better than it is? British Journal of Medical Psychology 71: :

41 Háttérirodalom/2 GILBERT, P. (1998b) The evolved basis and adaptive functions of cognitive distortions. British Journal of Medical Psychology 71: : HEYES, C., HUBER, L. (eds.) (2000) The evolution of cognition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press HINDE, R. A. (1995) The adaptionist approach has limits. Psychological Inquiry, 6, KULCSÁR ZS. (szerk.) (1999) Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szöveggyűjtemény. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. McGUIRE, M. T., TROISI, A. (1998) Darwinian psychiatry.. New York, Oxford Press NESSE, R. M. (1987) An evolutionary perspective on panic disorder and agoraphobia. Ethology and Sociobiology, 8:

42 Háttérirodalom/3 NESSE, R. M. (1999) Proximate and evolutionary studies of anxiety, stress, and depression: Synergy at the interface. Neuroscience and Biobehavioral Review, 23: : NESSE, R. M., WILLIAMS, G. C. (1995) Evolution and healing: The new science of Darwinian medicine. London: Weidenfeld and Nicholson. PLÉH CS., BÁTKI A. (2001)Evolúciós pszichopatológia: jelszavak és kérdőjelek. In Kampis Gy., Ropolyi L. (szerk.) Evolúció és megismerés. Budapest: Typotex Kiadó, PLÉH CS., CSÁNYI V., BERECZKEI T. (szerk.) (2001) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Budapest: Osiris. STEVENS, A:, PRICE, J. (1996) Evolutionary psychiatry.. London: Routledge. WORKMAN, L., READER,W. (2004) Evolutionary psychology. Cambridge University Press

43

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Tartalom. 3. A búskomor Homo sapiens A depresszió tüneteinek evolúciós pszichológiai értelmezése (Birkás Béla)... 57 ELŐSZÓ... 13

Tartalom. 3. A búskomor Homo sapiens A depresszió tüneteinek evolúciós pszichológiai értelmezése (Birkás Béla)... 57 ELŐSZÓ... 13 Tartalom ELŐSZÓ............................................... 13 A KÖTET SZERZŐI........................................ 15 I. RÉSZ BEVEZETÉS 1. Pszichológiai adaptáció és maladaptáció A lelki működés

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A KOGNITÍV CSOPORTSZELEKCIÓ ELMÉLETE

A KOGNITÍV CSOPORTSZELEKCIÓ ELMÉLETE Magyar Pszichológiai Szemle, 2014, 69. 3/3. 515 526. DOI: 10.1556/MPSzle.69.2014.3.3. A KOGNITÍV CSOPORTSZELEKCIÓ ELMÉLETE HORKAY CSABA Nemzeti Adó- és Vámhivatal E-mail: horkay.csaba@yahoo.com Beérkezett:

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

Evolúció és emberi csoportok

Evolúció és emberi csoportok Evolúció és emberi csoportok Alapelvek, alapfogalmak A természtes kiválasztódás evolúciós elméletének alapjai Darwin alaptételei és következtetések: a) a tulajdonságok öröklődnek b) a szaporodási lehetőségek

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 IKT a tudás és tanulás világában humán . HÁLÓZATKUTATÁSI MODUL (modulfelelős: Prof. Dr. Pléh Csaba) 1. Internet alapú szociális Hálózatok 2. Személyiség és Hálózat az új IKT helyzetben 3. Hálózat és Pszichopatológia

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu ASZTMA A betegség lefolyása Időszakosság, váltakozóság Nem feltétlenül észlelhetők

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

A pszichopatológia egyes kérdései

A pszichopatológia egyes kérdései A pszichopatológia egyes kérdései Az abnormális viselkedés Milyen kritériumok alapján különíthetjük el a normális és az abnormális viselkedést? - Eltérés a statisztikai átlagtól ebbıl a szempontból abnormális

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012

Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012 Önzetlenség az élővilágban Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012 2 Bevezetés Ha az önzetlenség szót halljuk, valószínűleg az jut eszünkbe, hogy önzetlenség a buszon átadni

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA DEVIANCIA EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA A. negatív és pozitív Negatív: valaminek a hiánya pl. a betegség hiánya Pozitív: kívánatos tulajdonság jelenléte pl. testi jóllét, lelki jóllét B. objektív és szubjektív

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A MUNKAHELYI STRESSZ

MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A MUNKAHELYI STRESSZ MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A MUNKAHELYI STRESSZ CSÖKKENTÉSÉVEL FOGLALKOZNI? Az emberi szervezet fizikai és pszichés terhelhetősége korlátozott. A munkahelyi stressz és a lelki zavarok miatti hiányzások, a

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben