Ajánló bibliográfia. [Bővített]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánló bibliográfia. [Bővített]"

Átírás

1 Ajánló bibliográfia [Bővített] Készült a Prizma EGYMI ellátási körzetébe tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek számára, akik tájékozódni szeretnének a Prizma EGYMI Általános Iskola és Óvoda eszközkölcsönzőjének szakkönyv-állományában. Szociológia ANDORKA RUDOLF: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, ARONSON, ELIOT: A társas lény, Akadémiai Kiadó, Budapest, BÁBOSIK ISTVÁN TORGYIK JUDIT (SZERK.): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, DR. BALÁZS ANNA KISS GYÖNGYI VÍGH KATALIN (SZERK.): Szociális történetek I. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, BALÁZS ANNA KISS GYÖNGYI TÓTH KATALIN VIGH KATALIN (SZERK.): Szociális történetek II. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, MÉREI FERENC: Közösségek rejtett hálózata. Osiris, Budapest, NAHALKA ISTVÁN TORGYIK JUDIT (SZERK.): Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Eötvös József Kiadó, Budapest, SZABOLCS ÉVA (SZERK.): Milyen a gyerekcigány? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Pszichológia BÁLINT MIHÁLY: Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I. Animula, Budapest, BECK, AARON T. EMERY, GARY: A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete. Animula Kiadó, [Budapest], [S.a.] BEDNORZ, PETER SCHUSTER, MARTIN: Bevezetés a tanulás lélektanába. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.

2 BORBÉLY SJOUKJE (SZERK.): Kezünkben a diagnózissal. Útmutatás sérült kisgyermekeket nevelő családok számára. Kézenfogva Alapítvány, Budapest, COLE, MICHAEL COLE, SHEILA R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, COMER, RONALD J.: A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA GYŐRI MIKLÓS RAGÓ ANETT (SZERK.): Általános pszichológia 1. Osiris Kiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA GYŐRI MIKLÓS RAGÓ ANETT (SZERK.): Általános pszichológia 2. Osiris Kiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA: Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest, FRÖHLICH, ANDREAS SIMON, ANGELA: Fedezzük fel a közös pontokat! Kommunikáció súlyosan fogyatékos gyermekekkel. FSZK, Budapest, [S.a.] GEREVICH JÓZSEF (SZERK.): Közösségi mentálhigiéné. Animula Egyesület, [Budapest], GINNIS, PAUL: Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra Kiadó, Pécs, GODDARD BLYTHE, SALLY: Reflexek, tanulás és viselkedés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, GÖLLESZ VIKTOR: A fejlődéstan alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Győry Miklós (szerk.): Az emberi megismerés kibontakozása. Gondolat Kiadó, Budapest, HAJDANI ILONA: A személyiségfilozófia néhány kérdése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Budapest, HAJDUSKA MARIANNA: Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, HÁMORI JÓZSEF: Az emberi agy aszimmetriái. Dialógus Campus Kiadó, Budapest Pécs, HÁRDI ISTVÁN (SZERK.): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó, Budapest, KOLOZSVÁRY JUDIT: Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker Kft., Budapest, 2002.

3 KOPP MÁRIA FÓRIS NÓRA: A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Végeken Kiadó, [S.l.], KULCSÁR ZSUZSANNA (SZERK.): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort Kiadó, Budapest, KULCSÁR MIHÁLYNÉ: A tanulás öröm is lehet. Magánkiadás, Bicske, LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, LAJKÓ KÁROLY: Viselkedésünk és lelki egyensúlyunk. Medicina Könyvkiadó, Budapest, LE BRETON, DAVID: Serdülők világa. Pont Kiadó, Budapest, MACKONOCHIE, ALISON: A kisgyermekek dührohamai és egyéb rossz viselkedési formák. Hajja &Fiai Könyvkiadó, Debrecen, MARTON KLÁRA (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a bizonyítékon alapuló gyakorlatra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, MÉREI FERENC V. BINÉT ÁGNES: Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, MURÁNYI-KOVÁCS ENDRÉNÉ (szerk.): Tanulmánygyűjtemény az inadaptált serdülők pedagógiája köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, NAGY MÁRIA ILONA: A gyermek és a halál. Pont Kiadó, Budapest, NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA (ALKOTÓSZERK.): Tapasztalatok a WISC-IV gyermekintelligenciateszt magyarországi standardizálásáról. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Budapest, OLÁH ATTILA BUGÁN ANTAL (SZERK.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, [Budapest], PÁLHEGYI FERENC: Személyiséglélektani kalauz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, PANETH GÁBOR: A labirintus járataiban. Pszichiátria, kultúra, klinikum. Animula Kiadó, Budapest, 2003.

4 PERCZEL FORINTOS DÓRA KISS ZSÓFIA (SZERK.): Higgyünk a szemünknek! Kognitív viselkedésterápiás esettanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, PERCZEL FORINTOS DÓRA MÓROTZ KENÉZ (SZERK.): Kognitív viselkedésterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, PIAGET, JEAN INHELDER, BÄRBEL: Gyermeklélektan. Osiris Kiadó, Budapest, PIKÓ BETTINA (SZERK.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L Harmattan, Budapest, PLÉH CSABA: A lélek és a lélektan örömei. Gondolat Kiadó, Budapest, ROEDERS, PAUL GEFFERTH ÉVA: A hatékony tanulás titka. Trefort Kiadó, Budapest, ROSE, INGRID: Az iskolai erőszak. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, RUDAS JÁNOS: Delfi örökösei. Önismereti csoportok elmélet, módszer, gyakorlat. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, SEKULER, ROBERT BLAKE, RANDOLPH: Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest, SÉRA LÁSZLÓ KÁRPÁTI ANDREA GULYÁS JÁNOS: A térszemlélet. A vizuális-téri képességek pszichológiája, fejlődése, fejlesztése és mérése. Comenius, Pécs, SZABÓNÉ KÁRMÁN JUDIT: Családgondozás krízisprevenció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, SZÁSZNÉ CSIKÓS KLÁRA VARGA KATALIN: Segítőkészség. A tanulás sikerességéhez szükséges pszichikus funkciók megfigyelése és fejlesztése. Ec-Pec Alapítvány, Budapest, [S.a.] SZEGŐ ZOLTÁN: Nem mindennapi kényszereim. Graphic Public Kiadó, Budapest, [S.a.] SZITÓ IMRE: Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában. Edition Nove, Sopron, TÚRY FERENC: Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok különös tekintettel az evés zavaraira. Semmelweis Kiadó, Budapest, VASS ZOLTÁN: A többdimenziós rajzteszt. Flaccus Kiadó, Budapest, VETRÓ ÁGNES (SZERK.): Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.

5 WENDELL, SUSAN: Az elutasított test. Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, [S.a.] ZSOLDOS MÁRTA: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése. Akadémiai Kiadó, Budapest, Pedagógia Gyógypedagógia BÁBOSIK ISTVÁN: Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris Kiadó, Budapest, BÁBOSIK ISTVÁN TORGYIK JUDIT (SZERK.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, CZIKE BERNADETT: A pedagógusszerep változása. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, DOMBI ALICE (SZERK.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. APC-Stúdió, Gyula, DOMBI ALICE OLÁH JÁNOS VARGA ISTVÁN: A neveléselmélet alapkérdései I. APC Stúdió, Gyula, DOMBI ALICE OLÁH JÁNOS VARGA ISTVÁN: A neveléselmélet alapkérdései II. APC Stúdió, Gyula, ENGELBRECHT, ARTHUR WEIGERT, HANS: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! [ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar], [Bp.], FALUS IVÁN (SZERK.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, FALUS IVÁN (SZERK.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, FALUS IVÁN SZIVÁK JUDIT: Didaktika. Comenius Bt., Pécs, FALUS IVÁN KÖRNYEI LÁSZLÓ NÉMETH SZILVIA SALLAI ÉVA (SZERK.): A pedagógiai rendszer. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2012.

6 GERGELY JENŐ: A gyógypedagógia pedagógiai pszichológiai kérdéseiről. APC-Stúdió, Gyula, GORDOSNÉ SZABÓ ANNA: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, GORDOSNÉ SZABÓ ANNA (SZERK.): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, GYARMATHY ÉVA: A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE EÖTVÖS Kiadó, Budapest, HATOS GYULA: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC-Stúdió, Gyula, HEACOX, DIANE: Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért Alapítvány, [S.l.], HOFFMANN JUDIT: A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései. Comenius Kft., Pécs, ILLYÉS SÁNDOR (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Budapest, KERN ÁGNES (SZERK.): Gyógypedagógiai iskolaegészségtan. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, KÓSÁNÉ ORMAI VERA: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA (ALKOTÓSZERK.): Útravaló - pedagógusoknak az intézményi implementációs folyamatok gyakorlattá válásához. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, KRON, FRIEDRICH W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, KÜHLEWIND, GEORG: Csillaggyerekek. Gyerekek, akik különleges feladatok elé állítanak bennünket. Kláris Kiadó, Budapest, 2003.

7 LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, MAYER JÓZSEF KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA (SZERK.): A szavak és a tettek. Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, MEIJER, COR W. J. (SZERK.): Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Fejlesztéséért, [S.l.], MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Bdapest, MESTERHÁZI ZSUZSA: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Budapest, MÉSZÁROS ISTVÁN NÉMETH ANDRÁS PUKÁNSZKY BÉLA: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógiai és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, MÉSZÁROS ISTVÁN NÉMETH ANDRÁS PUKÁNSZKY BÉLA (SZERK.): Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, NICHOLSON-NELSON, KRISTEN: A többszörös intelligencia. Scholastic Inc. Szabad Iskolákért Alapítvány, [S.l.], PAPP GABRIELLA (SZERK.): Középiskolás fokon?! Sajátos nevelési igényű fiatalok együttnevelése a középiskolákban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, PAPP RITA: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolákban. Comenius Bt., Pécs, PÁLL VIKTÓRIA (SZERK.): Játékkal játékosan! Kreatív játékok a tanév minden napjára. Ec-Pec Alapítvány, Budapest, PERLUSZ ANDREA (SZERK.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, ROSTA KATALIN (SZERK.): Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Logopédia Kiadó, Budapest, 2006.

8 SORIANO, VICTORIA (SZERK.): Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért, [S.l.], SORIANO, VICTORIA (SZERK.): Korai fejlesztés. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért, [S.l.], SPALLER ÁRPÁD SPALLER KATALIN: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Timp Kiadó, Budapest, SZABÓ ÁKOSNÉ DR. (SZERK.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest, TÖRÖK MÁRIA (SZERK.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről pedagógusoknak. [S.n.], [S.l.], [S.a.] UZSALYNÉ PÉCSI RITA: A nevelés az élet szolgálata 1. KULCS A MUZSIKÁHOZ Kft., Pécs, UZSALYNÉ PÉCSI RITA: A nevelés az élet szolgálata 2. KULCS A MUZSIKÁHOZ Kft., Pécs, VALETT, ROBERT E.: A tanulási zavarok terápiája. [ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar], [Bp.], VÁGÓ ÉVA ANNA: Speciális didaktika II. Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanuló foglalkozástana. APC-Stúdió, Szeged, VARGA IMRE (SZERK.): Speciális didaktika I. Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek tanítása. APC-Stúdió, Szeged, VARGÁNÉ MEZŐ LILLA (SZERK.): Tovább az akadálypályán. Prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére. Educatio Társadalmi Közhasznú Társaság, Budapest, VESZPRÉMI LÁSZLÓ: Didaktika. APC Stúdió, Gyula, VOJNITSNÉ KERESZTÍ ZSUZSA KÓKAYNÉ LÁNYI MARIETTA: Könyv a differenciálásról. Educatio Társadalmi Közhasznú Társaság, Budapest, 2008.

9 ZÁSZKALICZY PÉTER LECHTA, VIKTOR MATUŠKA, ONDREJ (SZERK.): A gyógypedagógia új útjai rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. EASE, Budapest, ZÁSZKALICZY PÉTER VEDRES TAMÁS (SZERK.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ZSOLDOS MÁRTA SARKADY KAMILLA: Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára: MSSST. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Bp., Autizmus BALÁZS ANNA: Autista a testvérem! Kapocs Könyvkiadó, Budapest, BOGNÁR VIRÁG (SZERK.): Láthatatlanok. Autista emberek a társadalomban. Scolar Kiadó, Budapest, BÖS, MELANIE: Gyereklélek. Egy autista kislány története. Kláris Kiadó, Budapest, CLEMENST, JOHN ZARKOWSKA, EWA: Viselkedésproblémák és autizmus spektrum zavarok. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Az AOSZ és tagszervezetei. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Diagnosztizáló intézmények, terápiák. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Egészségügy. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Jogok, támogatások, juttatások. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Nevelés otthon. AOSZ, [S.l.], HARRIS, SANDRA L.: Az autista gyermekek testvérei. Kapocs Kiadó, Budapest, 2009.

10 HOWLIN, PATRICIA: Autizmus. Felkészülés a felnőttkorra. Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, JORDAN, RITA POWELL, STUART: Autizmussal élő gyermekek megismerése és tanítása. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, MESIBOV, GARY B. SHEA, VICTORIA SCHOPLER, ERIC: Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, MOOR, JULIA: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel. Animus, Budapest, PEETERS, THEO: Autizmus. Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, SCHOPLER, ERIC: Életmentő kézikönyv szülőknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, SÜVEGES JULIANNA: Együtt is távol. Segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal. Jel Kiadó, Budapest, Hiperaktivitás F. FÖLDI RITA: Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt., Pécs, F. FÖLDI RITA: A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Bt., Pécs, LÁSZLÓ ZSUZSA: Az örökmozgó gyerek. Fimota Központ, [S.l.], [S.a.] NEUHAUS, CORDULA: Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar. Kairosz Kiadó, [S.l.], RANSCHBURG JENŐ: Nyugtalan gyerekek. Hiperaktivitás és agresszió a serdülőkorban. Saxum Kiadó, [S.l.], SZÜCS MARIANNA: Esély vagy sorscsapás? A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Diszlexia BARTÓK ERIKA KAZAL KOLOS (SZERK.): Diszlexia otthon. [Varázsbetű Programfejlesztő Műhely], [S.l.], [S.a.]

11 B. GAÁL KATALIN: Legyőzöm a diszlexiát! Nyelvi fejlesztő és olvasást javító segédkönyv. Tinta Könyvkiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA: Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest, ELLIS, ANDREW: Olvasás, írás és diszlexia. TAS-11 Kft., Budapest, GYARMATHY ÉVA: Diszlexia. A specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, [S.l.], JÓZSA KRISZTIÁN (SZERK.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, KORMOS JUDIT és CSIZÉR KATA: Idegennyelv-elsajátítás és részképesség-zavarok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, SELIKOWITZ, MARK: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Beszéd BITTERA TIBORNÉ DR. JUHÁSZ ÁGNES: A megkésett beszédfejlődés terápiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, DANON-BOILEAU, LAURENT: A gyermek, aki nem beszélt. Pont Kiadó, Budapest, ENGL, EVA MARIA [ET AL]: Gyakorlatok az afázia terápiájához. Medicina Könyvkiadó, Budapest, GÁLOSI JÁNOS:Szép szónak nem szegik szárnya. Holnap Kiadó, Budapest, GÓSY MÁRIA: Beszéd és óvoda. NIKOL Gmk, Budapest, GÓSY MÁRIA: A hallástól a tanulásig. NIKOL Kkt, Budapest, JANCSÓNÉ ARANYOSSY EMŐKE: A gyermekkori dysphonia és kezelése. Logopédia Kiadó, Budapest, KLANICZAY SÁRA: A gyermekkori dadogásról. Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.

12 KROMMER ÉVA (SZERK.): Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába. Comenius Bt., Pécs, LAJOS PÉTER: Dadogásról mindenkinek. Pont Kiadó, Budapest, RÁCZ FERENC: Szépen, érthetően, kulturáltan magyarul! Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, SCHMIDTNÉ BALÁS ESZTER: Képes könyv a dadogásról és más dolgokról. Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, [S.l.], [S.a.] TAKÁCSNÉ CSÓR MARIANNA: Beszélj bátran. Feladatgyűjtemény az afázia terápiájához. Média Mix Kft., Dunaújváros, VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (SZERK.): Szemelvények a hadarás témaköréből. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, VÉKÁSSY LÁSZLÓ: A dadogók komplex kezelése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Testmozgás BENCZÚR MIKLÓSNÉ: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, GŐBEL ORSOLYA: Mozgás a képzelet szárnyán. L Harmattan Kiadó, Budapest, GŐBEL ORSOLYA: A szív érintése. L Harmattan Kiadó, Budapest, RÜCKER-VOGLER, URSULA: Pezsdítő mozgás nyugtató lazítás. Deák és Társa Kiadó, Pápa, [S.a.]

13 Vizuális nevelés FEUER MÁRIA: A firka lélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest, FEUER MÁRIA: Gyermekrajzok vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, GERŐ ZSUZSA: A gyermekrajzok esztétikuma. Flaccus Kiadó, Budapest, REKTOR ORSOLYA: Adaptivitás a vizuális nevelésben. Trefort Kiadó, Budapest, SÁNDOR ÉVA: Fejlesztés művészettel. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, VASS ZOLTÁN: Formai-szerkezeti rajzelemzés. Flaccus Kiadó, Budapest, 2007.

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Az intelligencia meghatározásai és klasszikus elméletei 2. Az intelligencia modern elméletei Atkinson & Hilgard (2005). Pszichológia,

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Házi Dolgozat Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Készítette: Keilbach Józsefné PTE-ETK Népegészségügyi MSc. Levelező

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare) INKLUZÍV NEVELÉS SNI Tematikus bibliográfia Összeállította: PINTÉR ARANKA könyvtáros Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai és Angol Könyvtár A gyengét nemcsak

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2015 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2015 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2015 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Az intelligencia meghatározásai és klasszikus elméletei 2. Az intelligencia modern elméletei Atkinson & Hilgard (2005). Pszichológia,

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Kötelező ismeretkör tételei:

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Pedagógiai terapeuta Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak. PEDAGÓGIAI TERÁPIA témájú államvizsga tételei

Pedagógiai terapeuta Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak. PEDAGÓGIAI TERÁPIA témájú államvizsga tételei Pedagógiai terapeuta Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak PEDAGÓGIAI TERÁPIA témájú államvizsga tételei A. A művészetek, mint kommunikációs média alkalmazása a pedagógiai terápiában

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Drogprevenció. Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Drogprevenció. Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Drogprevenció SPB1904 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB1108 Bodnárné Dr. Kiss Katalin főiskolai tanár Az előadás látogatása ajánlott.

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv Nyilvántartás az igazolással rendelkező társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatást nyújtókról és a társasházkezelő, illetve ingatlankezelő gazdálkodó szervezetekről IGAZOLÁSSAL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐ

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza Tartalomjegyzék Szerkezeti felépítés Felhasználók Használati útmutató Kiegészítő kötetek A Együtt a gyermekekért n A 1 Alapfogalmak n A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16.

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16. 1 A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI INTEGRÁLT TÉTELSORA A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i ülésén megerősített határozata

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben