Ajánló bibliográfia. [Bővített]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánló bibliográfia. [Bővített]"

Átírás

1 Ajánló bibliográfia [Bővített] Készült a Prizma EGYMI ellátási körzetébe tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek számára, akik tájékozódni szeretnének a Prizma EGYMI Általános Iskola és Óvoda eszközkölcsönzőjének szakkönyv-állományában. Szociológia ANDORKA RUDOLF: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, ARONSON, ELIOT: A társas lény, Akadémiai Kiadó, Budapest, BÁBOSIK ISTVÁN TORGYIK JUDIT (SZERK.): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, DR. BALÁZS ANNA KISS GYÖNGYI VÍGH KATALIN (SZERK.): Szociális történetek I. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, BALÁZS ANNA KISS GYÖNGYI TÓTH KATALIN VIGH KATALIN (SZERK.): Szociális történetek II. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, MÉREI FERENC: Közösségek rejtett hálózata. Osiris, Budapest, NAHALKA ISTVÁN TORGYIK JUDIT (SZERK.): Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Eötvös József Kiadó, Budapest, SZABOLCS ÉVA (SZERK.): Milyen a gyerekcigány? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Pszichológia BÁLINT MIHÁLY: Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I. Animula, Budapest, BECK, AARON T. EMERY, GARY: A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete. Animula Kiadó, [Budapest], [S.a.] BEDNORZ, PETER SCHUSTER, MARTIN: Bevezetés a tanulás lélektanába. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.

2 BORBÉLY SJOUKJE (SZERK.): Kezünkben a diagnózissal. Útmutatás sérült kisgyermekeket nevelő családok számára. Kézenfogva Alapítvány, Budapest, COLE, MICHAEL COLE, SHEILA R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, COMER, RONALD J.: A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA GYŐRI MIKLÓS RAGÓ ANETT (SZERK.): Általános pszichológia 1. Osiris Kiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA GYŐRI MIKLÓS RAGÓ ANETT (SZERK.): Általános pszichológia 2. Osiris Kiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA: Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest, FRÖHLICH, ANDREAS SIMON, ANGELA: Fedezzük fel a közös pontokat! Kommunikáció súlyosan fogyatékos gyermekekkel. FSZK, Budapest, [S.a.] GEREVICH JÓZSEF (SZERK.): Közösségi mentálhigiéné. Animula Egyesület, [Budapest], GINNIS, PAUL: Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra Kiadó, Pécs, GODDARD BLYTHE, SALLY: Reflexek, tanulás és viselkedés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, GÖLLESZ VIKTOR: A fejlődéstan alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Győry Miklós (szerk.): Az emberi megismerés kibontakozása. Gondolat Kiadó, Budapest, HAJDANI ILONA: A személyiségfilozófia néhány kérdése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Budapest, HAJDUSKA MARIANNA: Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, HÁMORI JÓZSEF: Az emberi agy aszimmetriái. Dialógus Campus Kiadó, Budapest Pécs, HÁRDI ISTVÁN (SZERK.): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó, Budapest, KOLOZSVÁRY JUDIT: Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker Kft., Budapest, 2002.

3 KOPP MÁRIA FÓRIS NÓRA: A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Végeken Kiadó, [S.l.], KULCSÁR ZSUZSANNA (SZERK.): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort Kiadó, Budapest, KULCSÁR MIHÁLYNÉ: A tanulás öröm is lehet. Magánkiadás, Bicske, LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, LAJKÓ KÁROLY: Viselkedésünk és lelki egyensúlyunk. Medicina Könyvkiadó, Budapest, LE BRETON, DAVID: Serdülők világa. Pont Kiadó, Budapest, MACKONOCHIE, ALISON: A kisgyermekek dührohamai és egyéb rossz viselkedési formák. Hajja &Fiai Könyvkiadó, Debrecen, MARTON KLÁRA (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a bizonyítékon alapuló gyakorlatra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, MÉREI FERENC V. BINÉT ÁGNES: Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, MURÁNYI-KOVÁCS ENDRÉNÉ (szerk.): Tanulmánygyűjtemény az inadaptált serdülők pedagógiája köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, NAGY MÁRIA ILONA: A gyermek és a halál. Pont Kiadó, Budapest, NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA (ALKOTÓSZERK.): Tapasztalatok a WISC-IV gyermekintelligenciateszt magyarországi standardizálásáról. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Budapest, OLÁH ATTILA BUGÁN ANTAL (SZERK.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, [Budapest], PÁLHEGYI FERENC: Személyiséglélektani kalauz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, PANETH GÁBOR: A labirintus járataiban. Pszichiátria, kultúra, klinikum. Animula Kiadó, Budapest, 2003.

4 PERCZEL FORINTOS DÓRA KISS ZSÓFIA (SZERK.): Higgyünk a szemünknek! Kognitív viselkedésterápiás esettanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, PERCZEL FORINTOS DÓRA MÓROTZ KENÉZ (SZERK.): Kognitív viselkedésterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, PIAGET, JEAN INHELDER, BÄRBEL: Gyermeklélektan. Osiris Kiadó, Budapest, PIKÓ BETTINA (SZERK.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L Harmattan, Budapest, PLÉH CSABA: A lélek és a lélektan örömei. Gondolat Kiadó, Budapest, ROEDERS, PAUL GEFFERTH ÉVA: A hatékony tanulás titka. Trefort Kiadó, Budapest, ROSE, INGRID: Az iskolai erőszak. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, RUDAS JÁNOS: Delfi örökösei. Önismereti csoportok elmélet, módszer, gyakorlat. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, SEKULER, ROBERT BLAKE, RANDOLPH: Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest, SÉRA LÁSZLÓ KÁRPÁTI ANDREA GULYÁS JÁNOS: A térszemlélet. A vizuális-téri képességek pszichológiája, fejlődése, fejlesztése és mérése. Comenius, Pécs, SZABÓNÉ KÁRMÁN JUDIT: Családgondozás krízisprevenció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, SZÁSZNÉ CSIKÓS KLÁRA VARGA KATALIN: Segítőkészség. A tanulás sikerességéhez szükséges pszichikus funkciók megfigyelése és fejlesztése. Ec-Pec Alapítvány, Budapest, [S.a.] SZEGŐ ZOLTÁN: Nem mindennapi kényszereim. Graphic Public Kiadó, Budapest, [S.a.] SZITÓ IMRE: Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában. Edition Nove, Sopron, TÚRY FERENC: Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok különös tekintettel az evés zavaraira. Semmelweis Kiadó, Budapest, VASS ZOLTÁN: A többdimenziós rajzteszt. Flaccus Kiadó, Budapest, VETRÓ ÁGNES (SZERK.): Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.

5 WENDELL, SUSAN: Az elutasított test. Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, [S.a.] ZSOLDOS MÁRTA: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése. Akadémiai Kiadó, Budapest, Pedagógia Gyógypedagógia BÁBOSIK ISTVÁN: Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris Kiadó, Budapest, BÁBOSIK ISTVÁN TORGYIK JUDIT (SZERK.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, CZIKE BERNADETT: A pedagógusszerep változása. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, DOMBI ALICE (SZERK.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. APC-Stúdió, Gyula, DOMBI ALICE OLÁH JÁNOS VARGA ISTVÁN: A neveléselmélet alapkérdései I. APC Stúdió, Gyula, DOMBI ALICE OLÁH JÁNOS VARGA ISTVÁN: A neveléselmélet alapkérdései II. APC Stúdió, Gyula, ENGELBRECHT, ARTHUR WEIGERT, HANS: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! [ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar], [Bp.], FALUS IVÁN (SZERK.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, FALUS IVÁN (SZERK.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, FALUS IVÁN SZIVÁK JUDIT: Didaktika. Comenius Bt., Pécs, FALUS IVÁN KÖRNYEI LÁSZLÓ NÉMETH SZILVIA SALLAI ÉVA (SZERK.): A pedagógiai rendszer. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2012.

6 GERGELY JENŐ: A gyógypedagógia pedagógiai pszichológiai kérdéseiről. APC-Stúdió, Gyula, GORDOSNÉ SZABÓ ANNA: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, GORDOSNÉ SZABÓ ANNA (SZERK.): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, GYARMATHY ÉVA: A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE EÖTVÖS Kiadó, Budapest, HATOS GYULA: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC-Stúdió, Gyula, HEACOX, DIANE: Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért Alapítvány, [S.l.], HOFFMANN JUDIT: A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései. Comenius Kft., Pécs, ILLYÉS SÁNDOR (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Budapest, KERN ÁGNES (SZERK.): Gyógypedagógiai iskolaegészségtan. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, KÓSÁNÉ ORMAI VERA: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA (ALKOTÓSZERK.): Útravaló - pedagógusoknak az intézményi implementációs folyamatok gyakorlattá válásához. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, KRON, FRIEDRICH W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, KÜHLEWIND, GEORG: Csillaggyerekek. Gyerekek, akik különleges feladatok elé állítanak bennünket. Kláris Kiadó, Budapest, 2003.

7 LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, MAYER JÓZSEF KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA (SZERK.): A szavak és a tettek. Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, MEIJER, COR W. J. (SZERK.): Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Fejlesztéséért, [S.l.], MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Bdapest, MESTERHÁZI ZSUZSA: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar, Budapest, MÉSZÁROS ISTVÁN NÉMETH ANDRÁS PUKÁNSZKY BÉLA: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógiai és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, MÉSZÁROS ISTVÁN NÉMETH ANDRÁS PUKÁNSZKY BÉLA (SZERK.): Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, NICHOLSON-NELSON, KRISTEN: A többszörös intelligencia. Scholastic Inc. Szabad Iskolákért Alapítvány, [S.l.], PAPP GABRIELLA (SZERK.): Középiskolás fokon?! Sajátos nevelési igényű fiatalok együttnevelése a középiskolákban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, PAPP RITA: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolákban. Comenius Bt., Pécs, PÁLL VIKTÓRIA (SZERK.): Játékkal játékosan! Kreatív játékok a tanév minden napjára. Ec-Pec Alapítvány, Budapest, PERLUSZ ANDREA (SZERK.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, ROSTA KATALIN (SZERK.): Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Logopédia Kiadó, Budapest, 2006.

8 SORIANO, VICTORIA (SZERK.): Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért, [S.l.], SORIANO, VICTORIA (SZERK.): Korai fejlesztés. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért, [S.l.], SPALLER ÁRPÁD SPALLER KATALIN: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Timp Kiadó, Budapest, SZABÓ ÁKOSNÉ DR. (SZERK.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest, TÖRÖK MÁRIA (SZERK.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről pedagógusoknak. [S.n.], [S.l.], [S.a.] UZSALYNÉ PÉCSI RITA: A nevelés az élet szolgálata 1. KULCS A MUZSIKÁHOZ Kft., Pécs, UZSALYNÉ PÉCSI RITA: A nevelés az élet szolgálata 2. KULCS A MUZSIKÁHOZ Kft., Pécs, VALETT, ROBERT E.: A tanulási zavarok terápiája. [ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főiskolai Kar], [Bp.], VÁGÓ ÉVA ANNA: Speciális didaktika II. Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanuló foglalkozástana. APC-Stúdió, Szeged, VARGA IMRE (SZERK.): Speciális didaktika I. Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek tanítása. APC-Stúdió, Szeged, VARGÁNÉ MEZŐ LILLA (SZERK.): Tovább az akadálypályán. Prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére. Educatio Társadalmi Közhasznú Társaság, Budapest, VESZPRÉMI LÁSZLÓ: Didaktika. APC Stúdió, Gyula, VOJNITSNÉ KERESZTÍ ZSUZSA KÓKAYNÉ LÁNYI MARIETTA: Könyv a differenciálásról. Educatio Társadalmi Közhasznú Társaság, Budapest, 2008.

9 ZÁSZKALICZY PÉTER LECHTA, VIKTOR MATUŠKA, ONDREJ (SZERK.): A gyógypedagógia új útjai rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. EASE, Budapest, ZÁSZKALICZY PÉTER VEDRES TAMÁS (SZERK.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ZSOLDOS MÁRTA SARKADY KAMILLA: Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára: MSSST. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Bp., Autizmus BALÁZS ANNA: Autista a testvérem! Kapocs Könyvkiadó, Budapest, BOGNÁR VIRÁG (SZERK.): Láthatatlanok. Autista emberek a társadalomban. Scolar Kiadó, Budapest, BÖS, MELANIE: Gyereklélek. Egy autista kislány története. Kláris Kiadó, Budapest, CLEMENST, JOHN ZARKOWSKA, EWA: Viselkedésproblémák és autizmus spektrum zavarok. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Az AOSZ és tagszervezetei. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Diagnosztizáló intézmények, terápiák. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Egészségügy. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Jogok, támogatások, juttatások. AOSZ, [S.l.], FERENCZY ÁGNES (SZERK.): Iránytű szülőknek diagnózis után. Nevelés otthon. AOSZ, [S.l.], HARRIS, SANDRA L.: Az autista gyermekek testvérei. Kapocs Kiadó, Budapest, 2009.

10 HOWLIN, PATRICIA: Autizmus. Felkészülés a felnőttkorra. Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, JORDAN, RITA POWELL, STUART: Autizmussal élő gyermekek megismerése és tanítása. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, MESIBOV, GARY B. SHEA, VICTORIA SCHOPLER, ERIC: Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, MOOR, JULIA: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel. Animus, Budapest, PEETERS, THEO: Autizmus. Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, SCHOPLER, ERIC: Életmentő kézikönyv szülőknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban. Kapocs Könyvkiadó, Budapest, SÜVEGES JULIANNA: Együtt is távol. Segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal. Jel Kiadó, Budapest, Hiperaktivitás F. FÖLDI RITA: Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt., Pécs, F. FÖLDI RITA: A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Bt., Pécs, LÁSZLÓ ZSUZSA: Az örökmozgó gyerek. Fimota Központ, [S.l.], [S.a.] NEUHAUS, CORDULA: Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar. Kairosz Kiadó, [S.l.], RANSCHBURG JENŐ: Nyugtalan gyerekek. Hiperaktivitás és agresszió a serdülőkorban. Saxum Kiadó, [S.l.], SZÜCS MARIANNA: Esély vagy sorscsapás? A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Diszlexia BARTÓK ERIKA KAZAL KOLOS (SZERK.): Diszlexia otthon. [Varázsbetű Programfejlesztő Műhely], [S.l.], [S.a.]

11 B. GAÁL KATALIN: Legyőzöm a diszlexiát! Nyelvi fejlesztő és olvasást javító segédkönyv. Tinta Könyvkiadó, Budapest, CSÉPE VALÉRIA: Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest, ELLIS, ANDREW: Olvasás, írás és diszlexia. TAS-11 Kft., Budapest, GYARMATHY ÉVA: Diszlexia. A specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, [S.l.], JÓZSA KRISZTIÁN (SZERK.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, KORMOS JUDIT és CSIZÉR KATA: Idegennyelv-elsajátítás és részképesség-zavarok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, SELIKOWITZ, MARK: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Beszéd BITTERA TIBORNÉ DR. JUHÁSZ ÁGNES: A megkésett beszédfejlődés terápiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, DANON-BOILEAU, LAURENT: A gyermek, aki nem beszélt. Pont Kiadó, Budapest, ENGL, EVA MARIA [ET AL]: Gyakorlatok az afázia terápiájához. Medicina Könyvkiadó, Budapest, GÁLOSI JÁNOS:Szép szónak nem szegik szárnya. Holnap Kiadó, Budapest, GÓSY MÁRIA: Beszéd és óvoda. NIKOL Gmk, Budapest, GÓSY MÁRIA: A hallástól a tanulásig. NIKOL Kkt, Budapest, JANCSÓNÉ ARANYOSSY EMŐKE: A gyermekkori dysphonia és kezelése. Logopédia Kiadó, Budapest, KLANICZAY SÁRA: A gyermekkori dadogásról. Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.

12 KROMMER ÉVA (SZERK.): Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába. Comenius Bt., Pécs, LAJOS PÉTER: Dadogásról mindenkinek. Pont Kiadó, Budapest, RÁCZ FERENC: Szépen, érthetően, kulturáltan magyarul! Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, SCHMIDTNÉ BALÁS ESZTER: Képes könyv a dadogásról és más dolgokról. Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, [S.l.], [S.a.] TAKÁCSNÉ CSÓR MARIANNA: Beszélj bátran. Feladatgyűjtemény az afázia terápiájához. Média Mix Kft., Dunaújváros, VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (SZERK.): Szemelvények a hadarás témaköréből. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, VÉKÁSSY LÁSZLÓ: A dadogók komplex kezelése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Testmozgás BENCZÚR MIKLÓSNÉ: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, GŐBEL ORSOLYA: Mozgás a képzelet szárnyán. L Harmattan Kiadó, Budapest, GŐBEL ORSOLYA: A szív érintése. L Harmattan Kiadó, Budapest, RÜCKER-VOGLER, URSULA: Pezsdítő mozgás nyugtató lazítás. Deák és Társa Kiadó, Pápa, [S.a.]

13 Vizuális nevelés FEUER MÁRIA: A firka lélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest, FEUER MÁRIA: Gyermekrajzok vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, GERŐ ZSUZSA: A gyermekrajzok esztétikuma. Flaccus Kiadó, Budapest, REKTOR ORSOLYA: Adaptivitás a vizuális nevelésben. Trefort Kiadó, Budapest, SÁNDOR ÉVA: Fejlesztés művészettel. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, VASS ZOLTÁN: Formai-szerkezeti rajzelemzés. Flaccus Kiadó, Budapest, 2007.

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS Animula Könyvesbolt 2012 Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS ANIMULA KÖNYVESBOLT Évekig az OPNI (Lipót) bejáratánál működtünk, 2006 óta Pasaréten, a Széll Kálmán tértől

Részletesebben

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Ábrahámné Győrök Margit - Berey Mária - László Istvánné - Zsuppán Lászlóné: Együtt nevelkedve, Alfa Kiadó, Bp. 1994 Ábrahámné Győrök Margit - Berey

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

FŐVÁROSI TEGYESZ KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNY 2012.

FŐVÁROSI TEGYESZ KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNY 2012. FŐVÁROSI TEGYESZ KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNY 2012. L.szám Cím Szerző Kiad.év 2313 Diagnózisok 2. Hankiss Elemér 1983 2416...és mi most itt vagyunk Csengey Dénes 1983 6074 /Ezerkilencszázkilencvenhetedik/ 1997. évi

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Baumrind Dianna A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés Multiprofil, 1987.

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A beszámoló szerkezete: Az Alapítvány szakmai tevékenységének ellátására az alábbi részintézményekben került sor: Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015)

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) Lezárva: 2015. június A Együtt a gyermekekért A 1 Alapfogalmak A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben