Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre"

Átírás

1 MÁCSAI KISBÍRÓ 17. évf. 1. szám GALGAMÁCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA szeptember Galgamácsa alkotói Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre A képen látható fehérhímzéses függönyt és vetett ágyat a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ Szakköre készítette 2008-ban a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Népmûvészetért Szakalapítvány pályázatára. Az elkészült alkotások a Vankóné Dudás Juli Emlékház Falumúzeum gyûjteményét gazdagítják.

2 Falumúzeum Fehér hímzésekkel gyarapodott az állandó kiállítás Mácsai Kisbíró A Pro Renovanda Cultura Hungariae Népmûvészetért Szakalapítvány Kuratóriuma tavaszán pályázatot írt ki a tárgyalkotó népmûvészet, népi iparmûvészet alkotói számára. A pályázat célja: olyan népmûvészeti alkotások létrehozásának elõsegítése, melyek méltó díszei lehetnek közintézményeknek (pl. önkormányzat, oktatási, mûvelõdési, egyházi intézmény, pénzintézet, múzeum, termelõ üzem, stb.), ahol sok ember megfordul, és ahol az elkészült alkotások sok ember számára tudatosítják a tárgyalkotó népmûvészet, nemzeti mûvészeti anyanyelvünk értékeit. Ezért fontos, hogy az alkotás közcélt szolgáljon. A kétfordulós pályázaton bárki részt vehetett. A pályázatra jelentkezett a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület is. Az elsõ fordulóban a terveket kellett beküldeni a tervezett alkotásról április 30-ig az Alapítvány címére, ahol a terveket szakértõ zsûri bírálta el, és a bírálat eredményérõl a pályázót értesítette. Kedvezõ elbírálás esetén a második fordulóban készültek el az elfogadott tervek alapján az alkotások. A Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ Szakköre az elsõ fordulóban Gulyás Magdolna, a népmûvészet ifjú mestere, népi iparmûvész terveivel pályázott a Vankóné Dudás Juli Emlékház Falumúzeumban elhelyezendõ galgamácsai fehér hímzéssel készített alkotásokra, használati tárgyakra: * 3 db 130 x 140 cm méretû függöny, * 1 db 130 x 130 cm méretû függöny, vetett ágy * 1 db ágytakaró, 250 x 180 cm méretû * 6 db párna, 70 x 100 cm méretû elkészítésére. A Pro Cultura Népmûvészetért Szakalapítvány Kuratóriuma elfogadta a terveket, és az alkotások kivitelezésére tiszteletdíjként összesen Ft-ot ítélt meg, amelynek a felhasználásáról az egyesület az 1/2008.(VII.28.) sz. egyesületi határozatában foglaltak alapján döntött. Az alkotások elkészítésének és elhelyezésének március 31. volt a határideje. A pályázatban megjelölt alkotásokon túl, az egyesület Hímzõ Szakköre - díjazás nélkül - elkészített még egy vetett ágyat (1 db ágytakaróval és 6 db párnával), és ezt is a Falumúzeumnak ajándékozta. A Hagyományõrzõ Egyesület az elkészült alkotásokat Galgamácsa X. Falunapján, június 22-én ünnepélyesen átadta az Önkormányzatnak. Méltató beszédet mondott Dr. Klamár Zoltán néprajzos-etnográfus, az aszódi Petõfi Múzeum munkatársa. A Pro Cultura Alapítvány az elkészült alkotásokat elfogadó levelében kiemelte, hogy a pályázat célkitûzéseinek megfelelõen értékes munkák születtek. Olyan alkotások, melyek magas színvonalon képviselik a kézmûvesség és a népmûvészet hagyományos értékeit. Ugyanakkor ezeket az értékeket elhelyezése következtében sok ember számára közvetíti. Tervezõ: Gulyás Magdolna Az elkészített népmûvészeti tárgyak: fehér hímzéses függönyök, ágytakarók és párnák a Falumúzeum gyûjteményét gyarapítják és az állandó kiállítás részévé váltak. Alkotók: tervezõ: Gulyás Magdolna, a népmûvészet ijfú mestere, népi iparmûvész, kivitelezõk: Kurucz Istvánné, Pesti Andrásné, Rózsai Piroska, Turcsán Jánosné, Vankó Andrásné hímzõk, egyesületi tagok, segítettek: Kecskésné Juhász Julianna hímzõ, egyesületi tag, Borna Józsefné és Lestyák Jánosné hímzõ. Pesti Klára egyesületi elnök A Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Közép-magyarországi Regionális Kollégiumához a évi mûködési kiadások támogatására. Az egyesület Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert el, amelyet június 1 és május 31. közötti idõszakban használhat fel a pályázati dokumentációban meghatározott célok megvalósítására. Ebbõl a támogatásból vásárolt az egyesület a meglévõ kettõ árusító sátor mellé egy harmadikat ( Ft értékben), amelyre a Budai Várban évente megrendezésre kerülõ Mesterségek Ünnepén való részvétel miatt van szükség. A fennmaradó összegbõl Ft jut anyagköltségre és a bankköltségek fedezetére, valamint Ft értékben szövõállvány(ok) vásárlására kerül sor azért, hogy a Galgamácsán feledésbe merülõ népi kézmûves szövõ mesterséget az egyesület felelevenítse. Egyesület elnöksége 2

3 Gondolatok a búcsúról Sokan a búcsú kifejezés hallatán az évrõl évre ismétlõdõ vásári forgatagra gondolnak. Vannak, akiknek a búcsúról a középkori búcsúcédulák és az azt körüllengõ kérdések jutnak eszébe. Vannak, akik bár hitüket gyakorolják, de mégsem tudnak mit kezdeni a búcsúval: ha az Isten megbocsátotta a bûneimet, akkor miért van még szükség búcsúra, talán az Isten nem bocsátotta meg igazán a megbánt bûnöket? Fontosnak éreztem tehát, hogy a búcsú keresztény fogalmát röviden megmagyarázzam az olvasóknak, valamint rávilágítsak a búcsú nyerés gyümölcseire mindennapi életünkben. Mindenekelõtt az Egyház hivatalos tanítását összefoglaló Katekizmusból idézem az idevonatkozó gondolatokat. A búcsú Isten színe elõtt a már megbocsátott bûnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyeket a keresztény hívõ, aki megfelelõen fölkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesíti (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1471). Annak érdekében, hogy ezt a bonyolultnak tûnõ megfogalmazást megértsük, tudnunk kell, hogy az egyes emberek bûne kettõs következménnyel jár. Egyrészt a súlyos bûn megfoszt az Istennel fönnálló közösségtõl, melynek következtében alkalmatlanná válunk az örök életre; másrészt még a legkisebb bûn is a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé teszi a tisztulást (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1472). Ez a tisztulás szabadít meg az ideig tartó büntetéstõl. Ez a kétféle büntetés nem Isten bosszúja a bûnös ember felé, hanem a bûn természetébõl származó valóság. végtelenül irgalmas hozzánk bûnös emberekhez, igazságos is, ezért az elkövetett bûnért büntetés jár. Ezt a büntetést valaki, vagy lerója, vagy ingyenes ajándékként elengedik neki, és ez az ajándék a búcsú. Kiengesztelõdünk Istennel, és búcsút vehetünk bûneink ideig tartó büntetésétõl. A teljes búcsú az ideig tartó büntetéstõl, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótûztõl szabadít meg minket, illetve a tisztítótûzben szenvedõket a mennybe juttatja. A tisztítótûzben szenvedõ lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. A búcsú által megnyilvánul irántuk is az Egyház szeretete. A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótûzben szenvedõ lelkekért, vagy önmagunkért. A teljes búcsú feltételei: szentgyónás, szentáldozás, pápa szándékára való imádság, szívünkbõl minden bûnös gondolat kizárása. Milyen gyümölcsei vannak tehát a búcsúknak? Mivel törekszünk arra, hogy a legkisebb bûn szándéka se maradjon bennünk (hiszen ez a teljes búcsú feltétele), lélekben megújulunk. Segítünk a szenvedõ lelkeknek, hogy a mennybe jussanak, hiszen a megnyert búcsút értük is felajánlhatjuk. Kapcsolatba kerülünk a túlvilággal (a szenvedõ és a megdicsõült Egyházzal): a tisztítótûzben szenvedõkkel (akikért imádkozunk); és a mennyben levõkkel is, hiszen oda kerülnek azok, akikért a búcsút felajánlottuk. A megdicsõült lelkeknek pedig kérhetjük közbenjárását. Megéljük az örömöt, hogy bekapcsolódhatunk Krisztus megváltó mûvébe (Kol 1,24), hogy segíthetünk egymásnak; hogy élõk és holtak együtt tartozunk Krisztus titokzatos Testébe. Elmélyül a kapcsolatunk a földön élõ (küzdõ) Egyházzal: hiszen az Egyház közvetítésével lehetünk részesei a búcsúnyerés kegyelmének. Magunk erejébõl erre sose volnánk képesek. Tehát hálával, s az Egyházzal együtt érezve, imádkozunk a pápa szándékára. Bensõségesebb kapcsolatba kerülünk Jézussal: hiszen õ minden kegyelem és búcsú forrása - a kegyelmeket az Egyház is csak általa kaphatja. Feltámad bennünk a vágy, hogy ha ma ilyen értelmesen és hasznosan is élhettünk, akkor mindig értelmesen és Jézusnak adottan éljünk. Dr. Csiba Tibor plébános Búcsúi körmenet 1966 körül A bûn megbocsátása és az Istennel fennálló közösség helyreállítása magával hozza a bûn örök büntetéseinek elengedését (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1473), tehát a bûnbocsánat szentségében, amikor a bûnbánó megbánja bûneit, a pap feloldozó szavai által helyreáll a bûn következtében tönkrement kapcsolat az Istennel. Újra kedvesek leszünk az Úr szemében. De Isten amellett, hogy Búcsú szept. 14., körmenet 3

4 Galgamácsai veszélyes hulladék lerakó telep idõrendi története Kiépíthetõ kapacitás: t (IPPC engedély) Egy év alatt ártalmatlanítható hulladék mennyisége: t Lerakott mennyiség én: t Engedély érvényes: 2016 január Az Állami Terv Bizottság 2/1982. (IX.24.) számú határozatával kezdõdik tulajdonképpen a telep története, ez a határozat rendelkezett az alábbiakban: A veszélyes hulladék anyagokat kezelõ telepek országos hálózatának létesítésérõl Az Ipari Minisztérium és az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal a beruházások elõkészítésével megbízta a Vegyi és Robbanóanyagipari Felügyeletet ( VRF ). A megbízás után megtörtént a megye geológiai felmérése, abból a szempontból, hogy a megye területén hol található a rendeletben meghatározott legmegfelelõbb altalaj egy hulladék lerakó telep létesítésére. A felmérést az FTV végezte, a végleges helykijelölést a Megyei Pártbizottság tette. A VRF a MÉLYÉPTERV-vel szerzõdött a terület felhasználási dokumentáció és a beruházási programjavaslat elkészítésére. ( MÉLYÉPTERV számú terv ) február 23. Falugyûlés volt Aszódon a környezõ települések képviselõinek részvételével. Itt került elõször a nagy nyilvánosság elé a veszélyeshulladék lerakó létesítésének szükségessége. Ekkor kaptak a jelenlevõk elõször részletes tájékoztatást a majdani ártalmatlanítási technológiákról is a szakemberek népes táborától szeptember A hulladék lerakókra kiírt pályázat alapján az IPM és az OKTH több pályázó közül a FÖLDGÉP Általános Mélyépítõ Vállalat ( FÖLDGÉP ÁMV ) ajánlatát fogadta el és megbízta az országos veszélyeshulladék lerakó és átmeneti tároló hálózat gesztori, beruházói és üzemeltetõi feladatok ellátásával. Felkérte a vállalatot, hogy hozzon létre egy leányvállalatot ezen feladatok ellátására június 11. A külsõ létesítmények építési engedélyét a Gödöllõi Városi Tanács VB Mûszaki Osztálya megadta augusztus 25. A Gödöllõi Városi Tanács Mûszaki Osztálya az I. fokú építési hatósági jogkört a Galgamácsai Községi Tanács VB-re ruházta át szeptember 24. A Galgamácsai Községi Tanács VB a telep építési engedélyét az érintett szakhatóságok véleménye alapján kiadta. Október hónapban sajtótájékoztatót tartottak a telep területi megtekintésével karöltve az érintett települések vezetõinek, lakosságának, a tárcák illetékes vezetõinek bevonásával december november Ezen idõszak alatt történt meg a telep teljes kivitelezése. A kivitelezés közremûködõi között több szakcég, mint alvállalkozó vett részt. A mûszaki ellenõri tevékenységet az FKSZV biztosította. A létesítmény építése (természetesen az idõjárási viszonyok miatti korlátokkal), folyamatosan történt havi egyeztetõ bejárásokkal és értekezletekkel, amelyeken a tervezõ a teljes szakgárdájával is részt vett április Az FKSZV környezeti hatástanulmány elkészítését rendelte meg a Környezetvédelmi Intézettõl. Ez a tanulmány a környezõ településekre (Galgamácsa, Aszód, Iklad, Kartal) ható környezeti állapotváltozást taglalja arra az esetre, amikor a telep már eredeti funkció szerint üzemelni fog. A hatásvizsgálat kiterjedt minden környezeti elemre (víz, levegõ, talaj, élõvilág). A hatástanulmány a konkrét vizsgálatok és a várható hatások összevetésébõl eredõen adja meg a végsõ következtetést április 25. A telep a KDV-VIZIG-tõl megkapta a létesítési vízjogi engedélyt, mely az összes vízügyi létesítményre vonatkozott október 6. Megkezdõdik a mûszaki átadás-átvételi eljárás a tervezõ jelenlétében, majd november 8.-án a próbaüzem az I.v.o. lerakásával május 15. Befejezõdött a mûszaki átadás-átvétel, valamint a próbaüzemi eljárás. A közel hathónapos próbaüzem tapasztalatait levonva, az esetleg szükséges pótlásokat végrehajtva, megtörtént a veszélyeshulladék lerakó telep üzembe helyezési eljárásának lefolytatása. Ezek után ünnepélyes külsõségek között május 15.-én a telep az eredeti funkciójának megfelelõen átadásra került az üzemelõnek október A Galgamácsai Községi Tanács kiadta a végleges használatbavételi engedélyt, azokkal a feltételekkel, melyek a szakhatósági állásfoglalásokban szerepeltek augusztus Szerzõdés kötésre került sor a Galgamácsai Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy a beszállíthatósági határt kiterjeszthessük az egész országra. Ugyanis eddig a beszállítási terület Budapest és Pest megye volt. A szerzõdésben az önkormányzat anyagi ellenszolgáltatást kapott július 1. AZ FKSZV szervezeti átalakulások során átalakult PYRUS Környezetvédõ Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társasággá. A PYRUS a vadgesztenye latin nevébõl származik. 4

5 A névadó fa a telepre felhajtó bekötõút mellett található kb. ötvenéves vadgesztenye fa július 15. A Környezetvédelmi Világközpont ( WEC, New York ) független szakértõinek látogatása a PYRUS Kft- nél, majd a lerakó telepen, a lerakási technológiák tanulmányozása. A tapasztalatok eredményét külön szakvéleményben foglalták össze. A telepen alkalmazott technológiákat mintaértékûeknek minõsítették és a volt szocialista államokban, mint követendõ technológiákat május 20. A FÖLDGÉP Rt. Igazgató Tanácsa kihelyezett ülést tartott a lerakó telepen. Az ülés fõ témája a közelgõ privatizációs elképzelések megbeszélése ill. a telep hosszútávú fejlesztési lehetõségeinek taglalása. Ezt követte a galgamácsai képviselõ testület kihelyezett ülése a telepen, melynek tájékoztató jellege volt a FÖLDGÉP Rt részérõl. Itt jelentették be a privatizációs elképzeléseket, melyek már elõrehaladt állapotban voltak december 17. A PYRUS Kft által létrehozott Aszód-Galgamácsa-Iklad környezetvédelmének javításáért alapítványt a Pest Megyei Bíróság Cégbírósága nyilvántartásba vette. Az alapítvány létrehozásának az volt a célja, hogy a településeknek, a PYRUS Kft által kitermelt nyereség egy részét visszajutassuk, a beérkezett hulladék köbmétere vagy tonnájának arányában január 15. Megtörtént a FÖLDGÉP Rt privatizációja. Ezen belül, mivel a PYRUS Kft egy egysége volt a FÖLDGÉP-nek, így a PYRUS Kft privatizációja is. Az Állami Vagyonügynökség és az osztrák PORR cég aláírták a FÖLDGÉP Rt állami tulajdonban lévõ részvényeinek megvásárlásáról szóló szerzõdést. A külföldi cég maradéktalanul vállalta a magyar fél lerakóteleppel kapcsolatos garancia-feltételeit július 20. Megkezdõdött az új medencesor kivitelezése a vasúti pálya építésével. A munkálatok megkezdését a durva tereprendezés elõzte meg, ahol kb m3 föld kitermelése vált szükségessé október 20. A vasúti pálya átadásra került, vele egyidõben felszerelték az új medencesort kiszolgáló bakdarut. Megkezdõdött a védõtetõk felállítása az vasúti pályára október november. 11. Október 20- án megtörtént a II/5-ös medencesor elsõ két medencéjének mûszaki bejárása az önkormányzatok és a hatóságok részérõl, majd november 10.-én e két medence birtokbavétele március A Rumpold cégcsoport megvásárolja a PORR üzletrészét december 17. Megtörtént az 5-ös kazetta sor 5. számú kazettájának, az új jogszabály szerinti átalakítása, mely elsõsorban a kétrétegû aljzatvédelem szenzoros ellenõrzõ rendszerének beépítését jelentette. Ezen a napon volt a szakhatóságok helyszíni bejárása, mely a használatbavételi engedély elõzetes procedúrája szeptember 05. Szakhatósági bejárás volt ezen a napon az 5-ös kazetta sor 7- es kazettájának mûszaki szemrevételezésére. A meghívott hatóságok jegyzõkönyvben nyilatkoztak a mûtárggyal kapcsolatos észrevételeikrõl november 25. Ezen a napon volt az 5-ös kazetta sor 8-9-es kazettáinak szakhatósági bejárással egybekötött mûszaki átadása. A jelen levõ szakemberek nem találtak lényeges eltérést az eddig átadott és azóta már mûködõ kazettáktól. A szakhatósági bejárásnak másik témája volt az un. 7-es lerakótér kialakításának új, eddig a telepen nem alkalmazott technológiai megoldásai. Ezek: kibõvülõ hulladék manipulációs tér (méreteiben közel két és félszeres a jelenleginek), nem mozgatható tetõrendszer, olyan tetõalatti hulladékûrítés, melyben a kezelõ is ott tartózkodik, nagyobb, a földfelszínen kialakítandó kazetták stb. A szakhatóságok a fejlesztési elképzelésekrõl a terveket megkapták. A helyszíni bejárás tapasztalatai és egyéb véleményeik megfogalmazása után írásban nyilatkoznak a fejlesztési elképzeléseket illetõen október 17. A 7-es lerakó építési engedélye kiadásra kerül november. A 7-es lerakó kivitelezési munkái megkezdõdnek március 30. A 7-es lerakó kivitelezési munkái a 7/1 kazetta használatbavételi engedély kiadásával átmenetileg befejezõdtek. Elkészült a durva földmunka, védõtetõk, vízelvezetés, monitoring, 7/1 kazetta szigetelés március 12. A 7-es lerakó 7/2 kazetta használatbavételi engedély kiadásra került okt. 1. A Pyrus Rumpold Kft. egyesül a Saubermacher cégcsoporttal, és Saubermacher Magyarország Kft. cégnév alatt folytatja mûködését március január A Saubermacher Magyarország Kft kiegészítõ tevékenységként saját erõbõl kommunális lerakó medence építését tervezi a Veszélyeshulladék Lerakó telepen. A cég alaptevékenysége kommunális hulladék gyûjtés és lerakás, több, az ország különbözõ (Bicske, Marcali, Kecskemét) településein mûködõ lerakó után a Galga völgyében is meg kivánja indítani a kommunális hulladék lerakást, esetleg további hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás nyújtását. Tervek jelenleg készülnek, évi kb t lerakását látják lehetségesnek várhatóan kb. 10 éves idõtartamra. összeállította: Czikora Gábor telepvezetõ 5

6 Szelektív hulladékgyûjtés Az anyacég a Saubermacher AG bemutatása A Saubermacher AG az egyik legnagyobb hulladékgyûjtõ, -feldolgozó, -hasznosító vállalkozás Ausztriában. Az 1979-ben alapított cég központja Grazban található. A Saubermacher AG elsõként vezette be a Bio-Pa-Ü szelektív hulladékgyûjtést és ma is a piac meghatározó sze-replõje hazájában. A cég Ausztriában ipari partnerét szolgálja ki magas színvonalon és mintegy 400 településen nyújt szolgáltatást. Hozzávetõlegesen 140 nagyteljesítményû, modern géppel, valamint közel munkatárssal áll Ausztriában a lakosság és a közületek szolgálatában, több, mint 1 millió ember hulladékszállítási és kezelési, valamint köztisztasági gondjának felvállalásával. Évi 200 millió Euró összforgalmával Ausztria vezetõ kommunális cégei közé tartozik. A társaság 40 leányvállalatán keresztül számos országban van jelen, többek között Csehországban, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországon, Románia és Bulgáriában végez különbözõ tevékenységet. A Saubermacher AG Magyarországon - a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft., - a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft., - Saubermacher- Magyarország Kft., - Saubermacher-Marcali Kft., - Saubermacher-Bicske Kft., - Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft., - Netta Kft., - Zalai HUKE Kft. cégeivel van jelen. Saubermacher- Magyarország Kft. Cégtörténete 1989: Cégalapítás 1998: Ipari hulladékszállítás megkezdése Kecskeméten 2001: Közös cég alapítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával az új hulladéklerakó megépítésére és üzemeltetésére 2002: Rendszeres lakossági hulladékszállítás bevezetése az Izsáki régióban 2004: A Zalai Huke Kft. 50 %-os részesedésének megvásárlása 2005: Lakossági szelektív hulladékgyûjtés bevezetése az Izsáki régió településein 2006: A lajosmizsei közszolgáltatást végzõ Kft. megvásárlása 2007: Egyesülés a Pyrus-Rumpold Kft-vel Forrás: Galgamácsán március 1-jétõl üzemel 3 darab hulladékgyûjtõ sziget: a Vasút utcában, az Újtelepen a Borsodi Sörözõ mellett és a Panoráma lakótelepen. A közeljövõben, folyamán a szelektív szigetek száma eggyel több lesz: létesülni fog egy hulladékgyûjtõ sziget a Major területén is. Az új 4 darab szelektív sziget konténerei kisebbek lesznek és ürítése hetente tervezett. Ezt a szolgáltatást az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Önkormányzati Társulás,- amelynek Galgamácsa Önkormányzata is tagja, - fogja szervezni és végeztetni. Sajnos, a most kihelyezett konténereket a lakosság nagy része nem a rendeltetésének megfelelõen használta, ezért a szelektív szigetekrõl a válogatott hulladékot elszállító vállalkozó január 1-jével felmondta a szerzõdést. A hulladékgyûjtõ szigetek használata ingyenes volt, és 4-4 különbözõ hulladék gyûjtésére szolgált, ezért mindenki mennyiségi korlátozás nélkül használhatta egyetlen megkötéssel: a konténerekbe csak a megjelölt hulladékot lehet elhelyezni. Ezzel szemben összekeverték a különbözõ anyagokat: az üveget a mûanyaggal, a papírt a ruhanemûvel, sõt oda nem illõ hulladékok, például állati hulladékok is kerültek a konténerekbe, illetve a konténerek mellé. A szelektív hulladékgyûjtést végzõ vállalkozó azzal indokolta felmondását, hogy a gyûjtõedényekben elhelyezett hulladékok más oda nem illõ anyagokkal erõsen szennyezettek, valamint az összegyûjtött értékesebb hulladékok mennyisége a év folyamán szinte a felére csökkent. Ennek következtében a begyûjtött hulladékok díjai, valamint a termékdíjból befolyó összeg nem fedezi a vállalkozó költségeit. Az Önkormányzat az õsz folyamán megvizsgálja, milyen intézkedésekkel tud segíteni a lakosságnak abban, hogy a szelektív hulladékgyûjtés konténereit használva megõrizzük a hulladékgyûjtõ szigetek tisztaságát és rendjét. Bízunk abban, hogy január 1-jével nem kell felszámolnunk a kiépített szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket. Önkormányzat Tisztelt Galgamácsai Lakosok! Felhívás A Képviselõ-testület a október végén tartandó ülésén tárgyal ismét a Saubermacher Magyarország Kft. (korábban Pyrus Kft.) területén létesítendõ nem veszélyes, kommunális hulladéklerakó létesítésérõl. Az ügyben a rendelkezésre álló információkat, cikkeket, testületi elõterjesztést a Mácsai Kisbíró jelen számában közzé tesszük. Kérem Tisztelt Polgártársaimat, hogy az ügyben véleményüket, észrevételüket, javaslatukat, elképzelésüket október 20-ig írásban vagy személyesen tegyék meg a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Pesti Klára polgármester 6

7 Két évtizedes sikeres együttmûködés a környezet védelméért Galgamácsa szerepe kiemel-kedõ a magyarországi hulladékgazdálkodásban, hi-szen lassan 20 éve, 1989 óta mûködik e kis Pest megyei település határában egy veszélyes hulladék lerakó telep, mégpedig az ország elsõ modern és mind-ezidáig legkorszerûbb ilyen létesítménye. A sikeres mûködéshez hozzájárult Galgamácsa önkormányzatának és a környékbeli lakosoknak, valamint a depóniát üzemeltetõ cégeknek, 2007 októberétõl a Saubermacher- Magyarország Kft.-nek a kooperációra való készsége is. Az 1979-ben alapított osztrák Saubermacher csoport több évtizedes múltra visszatekintõ szereplõje a kelet-közép-európai hulladékgazdálkodási piacnak, dinamikus fejlõdése révén ma már kilenc országban több mint 40 érdekeltséggel rendelkezik. Az 1991-ben alapított Saubermacher-Magyarország Kft. fogja össze a magyarországi cégcsoportot. A kilenc vállalat összesen 14 telephelye révén elsõsorban Pest, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy és Zala megyében van jelen, de komoly logisztikai hátterével az ország legtöbb régióját lefedi. A környezetbarát szolgáltató cégfilozófiájában természetesen a környezet a legfontosabb érték, és annak védelme az elsõdleges cél. A hulladékkezeléssel foglalkozó cég tudatában van annak, hogy tevékenysége hatással van a környezetre és így az emberiség jövõjére, ezért ezeket a hatásokat figyelemmel kíséri, hogy idõben megszüntethesse a kedvezõtlen befolyásokat. Tõkeerõs nemzetközi háttere, képzett szakemberei és sok éves tapasztalata segítségével folyamatosan fejleszti technológiáit és gépparkját, hogy szolgáltatásainak egyre magasabb minõségi színvonalával ügyfelei elégedettsége mellett a környezetvédelmet is szolgálja. A Saubermacher-Magyarország Kft. a magyar hulladékpiac valamennyi szegmensében erõs pozíciókkal rendelkezik, széles szolgáltatási palettát kínál: - legyen szó lakossági, ipari vagy veszélyes hulladékról - komplex szolgáltatást nyújt, a hulladék útját a keletkezés helyétõl az ártalmatlanításig, illetve újrahasznosításig végigkíséri. Azonban nem volt ez mindig így. A Saubermacher a kommunális szolgáltatások terén, elsõsorban közszolgáltatóként volt ismert és hagyományosan erõs piaci szereplõ, azonban a veszélyes hulladékok szállítása és ártalmatlanítása terén meghatározónak számító Pyrus-Rumpold Kft.-vel való 2007-es egyesülés révén bõvült a cég profilja, és ma már a hulladékgazdálkodás teljes spektrumát felöleli a tevékenysége. A versenytárs felvásárlásával a Saubermacherhez került a Galgamácsai Veszélyeshulladék Lerakó Telep is. A veszélyes hulladék lerakó telep 1989 óta mûködik. A magyar és európai uniós elõírásoknak megfelelõen kialakított 75 hektár hasznos területen biztosítottak a különleges kezelést igénylõ veszélyes és ipari hulladékok lerakással történõ ártalmatlanításának feltételei, a kiépített infrastruktúra és a mûszaki-szakmai háttér. A lerakón csak meghatározott fogadási paramétereknek megfelelõ szilárd, nem bomló és nem égethetõ ipari veszélyes hulladékok 7 helyezhetõk el. Minden szállítmányt bevizsgálnak, és ha szükséges elõkezelik a hulladékot. Bár napjainkban a technológiai fejlõdés következtében számos veszélyes összetevõket tartalmazó anyagot, eszközt használunk, amelyek hulladékká válása utáni kezelésére egyelõre nincs megoldás, de szintén a gyors fejlõdésnek köszönhetõen remélhetõleg a közeljövõben ezeknek a veszélyes hulladékoknak a kezelése, újrahasznosítása lehetségessé válik. Addig is a veszélyeshulladék lerakó telepen igyekeznek szelektíven tárolni a különbözõ befogadott hulladékokat, ami az új újrahasznosítási technológiák megvalósítása esetén lehetõséget ad majd a hulladékok feldolgozására. A Saubermacher a szabad kapacitást az országos piaci igényeknek megfelelõen bõvíti, jelenleg a kiépített szabad kapacitás 30 ezer tonna, míg az elméleti teljes kapacitás - mérnöki becsléssel - minimum 900 ezer tonna. Hulladékos ügyekben, és különösen veszélyes hulladékról lévén szó, mindig felmerül a kérdés, hogy lehet-e környezeti károsodás, hogy fenyegeti-e az érintett lakosságot bármiféle veszély, hogy származhat-e a környezõ településeknek bármiféle kára. Az galgamácsai lerakó üzemeltetõje megtesz mindent, hogy az ilyen jellegû aggodalmak alaptalanok legyenek, és az önkormányzatokkal együttmûködve a lakosság felé is kommunikálja, hogy megbízható partner, és hogy garantált a teljes biztonság. A cég részt vesz a falunapokon és fesztiválokon, lehetõséget biztosít a lerakó megtekintésére, felvilágosítást ad, hogy pontosan mi és hogyan zajlik ott. Nem véletlenül nevezik a legmodernebbnek ezt a létesítményt: a véderdõvel körülvett területet éjjel-nappal õrzik; a lerakóterek mûszaki védelmét dupla szigetelés, kettõs szivárgóréteg, sav- és lúgálló HDPE-fólia és geoelektromos érzékelõ rendszer látja el; a telepen és azon kívül is összesen 32 monitoring kút került kiépítésre. A monitoring rendszer vizsgálja a lerakó hatását a talajvízre, a talajra, a flórára, a faunára és a levegõre, - a monitoring vizsgálatokat független szakhatóság végzi negyedévente: a vizsgált paramétereket a lerakó telepítését megelõzõen készült nullállapot felmérések eredményeivel vetik össze. Az eredmények nyilvánosak, és minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõek. A Saubermacher-Magyarország Kft. jövõképében ma már a veszélyes hulladékos szegmens stratégiai jelentõségû, ezért a cég a Galgamácsai Veszélyeshulladék Lerakó Telepen is további fejlesztéseket tervez. A lerakótér további bõvítése mellett folyamán a fenntartható hulladékgazdálkodás felé igyekszik újabb lépéseket tenni hasznosítási technológia beépítésével, elõkezelõ csarnok létesítésével, gondolkodik talajtisztítási technológia és biodegradáció megvalósításáról is. Hogy a régió számára is szolgáltatásainak teljes körét kedvezõ feltételekkel tudja nyújtani, késõbbiekben hulladékválogatóval is rendelkezõ kommunális hulladék lerakót kíván építeni. Hosszútávon úttörõ módon egy környezetvédelmi ipari park kialakításában gondolkodik. Budapest, augusztus 21. Horváth Péter ügyvezetõ igazgató

8 Elõterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete szeptember 18-i üléséhez Elõzmények A Galgamácsa közigazgatásához tartozó, 095/2, 012/2, 081/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 72,4 hektár területû veszélyes Mácsai Kisbíró Nem veszélyes - kommunális - hulladék lerakó létesítése a Saubermacher-Magyarország Kft. (korábban Pyrus-Rumpold Zrt.) galgamácsai telephelyén hulladék lerakó telep május 15-én nyílt meg. Létesítésének elõzményei egészen 1982-ig nyúlnak vissza, amikor állami szinten döntés született a veszélyes hulladék anyagokat kezelõ telepek országos hálózatának létesítésérõl. (A galgamácsai veszélyes hulladék telep létesítésén túl, az országos hálózati rendszerbe tartozóan létesült a püspökszilágyi radioaktív lerakó telep is.) A telep helyének kiválasztását talajmechanikai vizsgálatok elõzték meg, amelyek a területen jelenlévõ agyagfajták talajmechanika szempontból kedvezõ tulajdonságait ( vízzáró, jó teherbíró, alapozásra alkalmas) állapították meg. A telep létesítését megelõzõen vizsgálták a terület földtani, kõzetfizikai, tektonikai és dinamikai jellemzõit. A nagyátmérõjû magfúrások során vett mintavétellel megállapították, hogy a terület földtani felépítése igen változékony kifejlõdésû pannóniai rétegösszlet. A rétregösszletben a finomszemcsés üledékektõl a kötött kõzetekig mindegyik kõzetfajta elõfordul. A rétegösszlet mélyebb tagozata azonos genetikájú (sekélytengeri litofácies), de igen változó kifejlõdésû és vastagságú rétegek együttese. A legfelsõ része nagy valószínûséggel áthalmozott, folyóvizi eredetû. (L.: mellékelt 4-7. fénykép) Ez azt jelenti, hogy a hulladéklerakó területének altalaján mind kötött talajok (iszap, sovány közepes - kövér agyag), mind laza, finomszemcsés üledékek (iszapos homokliszt, iszapos, homokliszt, homoklisztes finom homok) egyaránt elõfordulnak változatos kifejlõdésben. (GEONSystem Kft. Miskolc) A telep létesítésére az építési engedélyezési eljárását 1986 elején még a Gödöllõ Városi Tanács VB Mûszaki Osztálya kezdte meg, az építési engedélyt azonban ugyanezen év szeptemberében már a Galgamácsa Közös Községi Tanács VB adta ki (541-6/1986.számon), mivel Gödöllõ augusztus 25- én az I. fokú építési hatósági jogkört Galgamácsára ruházta át. Az elkészült hulladéklerakó telep az állami tulajdonú FÖLDGÉP Általános Mélyépítõ Vállalat (Budapest) egyik telephelye lett 1989-ben, majd a FÖLDGÉP vállalat 1990-es részvénytársasággá szervezõdése után a telep PYRUS Környezetvédõ Szolgáltató Kft-vé alakult 1991-ben a FÖLDGÉP Rt-n belül. Az 1987-ben ( a spontán privatizáció idõszakában) létrehozott Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) listájára kerültek 1990-ben ( az irányított privatizáció korszakában) azok az állami tulajdonú cégek, vállalatok, amelyeket az elsõ demokratikusan megválasztott MDF KDMP-FgKP kormánykoalíció privatizálásra (magántulajdonba adásra eladásra) irányzott elõ. Ezek között szerepelt a FÖLDGÉP Rt. is, amelynek privatizálása (magántulajdonba történõ eladása) január 15-én 8 megtörtént. A vállalatot, és vele együtt a Pyrus Kft.-t is, az osztrák PORR cég vásárolta meg, majd márciusban-ban eladta a német Rumpold cégcsoportnak. Ezt követõen október 1-vel a Rumpold cégcsoportot a Saubermacher cégcsoport megvásárolta, és a Saubermacher AG magyarországi érdekeltségeinek átszervezése során a Pyrus-Rumpold Kft. egyesült a Saubermacher Magyarország Kft-vel és ez utóbbi cégnév alatt folytatja mûködését. Összegezve: a galgamácsai veszélyes hulladék lerakó telep, - amely különbözõ, itt nem részletezett okok miatt aszódi hulladék lerakó néven híresült el, - az 1989-es üzembe helyezését követõen január 15-ig volt magyar állami tulajdonban, ezt követõen a mai napig folyamatosan osztrák, német illetve ismét osztrák magántulajdonban lévõ cégként mûködik. A telep 1986-ban kiadott létesítési -építési engedélye 30 évig, 2016 január 1-ig érvényes. Ez alatt a harminc év alatt m3 veszélyes hulladék lerakására kapott engedélyt, amely tonnára átszámítva t (IPPC engedély) lerakható kapacitásnak felel meg. Ebbõl december 31-ig t került lerakásra. A fennmaradó engedélyezett szabad kapacitás jelenleg t. A Saubermacher Magyarország Kft. jövõképe: további fejlesztések Az elmúlt húsz év alatt átrendezõdött mind a hulladékpiac, mind pedig a veszélyes hulladékok elõállítása, lerakása és újrahasznosítása. Bizonyos veszélyes hulladékok (pl.: az autógumik) újrahasznosítása 20 éve még fikció volt, ma pedig már létezõ valóság. Másrészt nagyrészt megszûntek azok a gyárak, üzemek, ahol veszélyes hulladékokat állítottak elõ. Mindezek eredményeként az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent a veszélyes hulladékok aránya és mennyisége. Ez tükrözõdik a galgamácsai telep alacsony beszállítási kapacitásának kihasználtságában is. A telep 30 évre kiadott építési engedélye alapján a beszállításra engedélyezett m3, másképpen t veszélyes hulladékból az eltelt 19 év alatt mindössze t került lerakásra. Ma már nagy bizonyossággal látható, nem valószínû, hogy az elkövetkezendõ 8 év alatt beszállításra és lerakásra kerül az engedélyezett további t veszélyes hulladék. Ezért a Saubermacher Magyarország Kft. a galgamácsai veszélyes hulladék lerakó telep további gazdaságos mûködtetésére új üzletpolitikát dolgozott ki. A lerakótér további bõvítése mellett folyamán a fenntartható hulladékgazdálkodás felé igyekszik újabb lépéseket tenni a hasznosítási technológia beépítésével, elõkezelõ csarnok létesítésével, gondolkodik talajtisztítási technológia és biodegradáció megvalósításáról is. Hogy a régió számára is szolgáltatásainak teljes körét kedvezõ feltételekkel tudja nyújtani, a késõbbiekben hulladékválogatóval is rendelkezõ kommunális hulladék lerakót kíván építeni. Hosszútávon úttörõ módon egy környezetvédelmi ipari park kialakításában gondolkodik. (Horváth Péter ügyvezetõ igazgató cikkébõl Mácsai Kisbíró 2008/1.) A cég errõl az elképzelésérõl április 16-án tájékoztatta az

9 Önkormányzat Képviselõ-testületét, amikor a Képviselõtestület ülés keretében helyszíni bejárást tartott a veszélyes hulladék lerakó telepen. Ezen a helyszíni bejáráson és tájékoztatáson jelen volt: Dr. Pesti Klára polgármester, Kovács Miklósné körjegyzõ, Pesti István és Vircsák Mihály alpolgármesterek, Bartha János, Frajna Istvánné, Kocsi Gábor, Kovács Krisztián, Móricz Máté települési képviselõk, Maár György cégvezetõ, Czikora Gábor telepvezetõ, Tedás József laborvezetõ, Váci Lászlóné jegyzõkönyvvezetõ. A cég képviseletében Maár György cégvezetõ ismertette az új üzletpolitikai elképzeléseket, és kérte ehhez Galgamácsa Önkormányzatának elvi támogatását, cserébe Galgamácsa lakosságának a kedvezõ kommunális díj fizetés lehetõségét vetette fel, valamint kérte, hogy a Képviselõ-testület dolgozzon ki közös álláspontot az elvi támogatás rekompenzálására ( viszonzására). (L.: Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete április 16-án tartott ülésének jegyzõkönyve oldal) A nem veszélyes ( kommunális) hulladéklerakó engedélyezési eljárása A Saubermacher Magyarország Kft. a galgamácsai kommunális hulladéklerakó létesítésének elõzetes vizsgálati dokumentációját szakhatósági engedélyezési eljárásra nyújtotta be július 7-én a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez (továbbiakban: Felügyelõséghez), mint az ügyben illetékes I. fokú engedélyezési hatósághoz a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján. A tervezett létesítmény rövid ismertetése: A hulladéklerakót a jelenlegi elképzelések szerint az Aszódi kistérség kommunális hulladékai összegyûjtésére tervezik, de számításba vették még Galgamácsa, Vásegres és Váckisújfalu településeket. A kommunális hulladéklerakó a Saubermacher Magyarország Kft. jelenleg is üzemelõ veszélyes hulladéklerakó telephelyének déli részén kerülne kialakításra. A depónia területe m2 lenne, a tervezett kapacitás m3. A lerakó maximálisan tonna/év kapacitással mûködne. A kommunális hulladék gyûjtését és beszállítását a jelenleg szolgáltatók fogják végezni. A Felügyelõség július közepén szakhatósági állásfoglalásra megküldte a dokumentációt Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu Körjegyzõségének, mint I. fokú építési hatóságnak. A Körjegyzõség július 30-án hirdetményben értesítette Galgamácsa lakosságát a létesítendõ kommunális hulladéklerakó teleprõl, majd augusztus 5-én hiánypótlási kérelemmel élt. A Saubermacher Magyarország Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, a benyújtott létesítési dokumentáció a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelel, ezért a Körjegyzõség az építési hatósági hozzájárulást szeptember 4- én megadta. Összegezve: a tervezett galgamácsai kommunális hulladéklerakó telep létesítésének szakhatósági (környezetvédelmi) engedélyezése során az I. fokú eljáró hatóság 2005 óta ( a fent hivatkozott 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján) a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség. Galgamácsa Önkormányzata nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ez a szakhatósági engedélyezési folyamat független az Önkormányzattól. 9 Ebben az ügyben a Körjegyzõség, mint az önkormányzatoktól független I. fokú építési hatóság szakhatósági hozzájárulást adott ki a létesítésre. Amennyiben a Környezetvédelmi Felügyelõség megadja a létesítési engedélyt a kommunális telepre, akkor a Körjegyzõség a kivitelezés során, mint I. fokú építési hatóság engedélyezi a szabályos kivitelezést. Galgamácsa Község Önkormányzat szerepe és lehetõségei A veszélyes hulladék lerakó telep létesítése és megnyitása a rendszerváltás elõtti, utolsó pártállami évekre esik. Az 1980-as években a lakosság belenyugvással vette tudomásul a telep építését. A telep május - októberi végleges üzembe helyezése párhuzamosan zajlott a rendszerváltással és a civil mozgalmak kezdetével. Szinte a beüzemeléssel egyidejûleg megindultak a tárgyalások az állami cég vezetõi és a környezetvédelmi hatástanulmányban érintett három település: Aszód, Iklad és Galgamácsa polgármesterei között, hogy a települések lakossága a telep ellentételezéseképpen különbözõ alapítványokon keresztül kompenzációt kapjon. A telep január 1-jei privatizációjáig az állami cég három Galgamácsát érintõ alapítványt létesített: * Galgamácsa Ifjúságáért Alapítvány Ft/év támogatás Ez az alapítvány fõ irányvonalaiban az általános iskolás gyerekeket, óvodásokat, jól tanuló középiskolai tanulókat, iskolai sportot, mûvelõdési ház rendezvényeit támogatja. * Aszód-Galgamácsa-Iklad Környezetvédelmi Alapítvány Ft/év támogatás Galgamácsa részesedése ebbõl 38 %, azaz Ft/év támogatás, Aszód részesedése ebbõl 46 %, azaz Ft/év, Iklad részesedése ebbõl 16 %, azaz Ft/év. Ez a pénz kezdettõl fogva teljes mértékben beépült Galgamácsán az Önkormányzat mûködési költségvetésébe. * Galgamácsa Fejlõdéséért Alapítvány Ft/év támogatás Ez az alapítvány korábban épületet, illetve tartós fogyasztási cikkeket vásárolt a község különbözõ intézményeinek (pl.: magtár visszavásárlása, pianínó az iskolának, orgona vásárláshoz a templomnak, stb.) újabban a kuratóriumi döntés alapján az önkormányzat pályázati lehetõségeit segíti különbözõ pályázati tervek készíttetésével. Ezen kívül van még két Aszódot és Ikladot érintõ alapítvány: * Aszód Ifjúságáért Alapítvány Ft/év támogatás * Iklad Ifjúságáért Alapítvány Ft/év támogatás Az alapítványokon kívül márciusa óta iparûzési adót is fizet a Pyrus cég, illetve a Saubermacher Magyarország Kft. Kezdetben az iparûzési adó mértéke 8 ezrelék (0,008) volt, majd január 1-vel 1,2 % mértékûre emelkedett, jelenleg 2002 óta a maximális 2%. Jelenleg a Saubermacher Kft. Galgamácsa Önkormányzatának elvi támogatását kéri a tervezett kommunális hulladék lerakó telephez. A Képviselõ-testület már két ülésén külön napirendi pontban tárgyalta a kompenzáció kérési lehetõségeket: - elõször a június 3-i ülésen, amelyen jelen volt a Képviselõ-testület nyolc tagja: Dr. Pesti Klára polgármester, Kovács Miklósné körjegyzõ, Bartha János, Frajna Istvánné, Kocsi Gábor, Kovács Krisztián, 17 órától Maczó Bertalan, Móricz Máté települési képviselõk, Vircsák Mihály alpolgármester. - másodszor augusztus 12-én rendkívüli ülés keretében a

10 Képviselõ-testület hat tagjának: Pesti István és Vircsák Mihály alpolgármesternek, Kovács Krisztián, Móricz Máté, Frajna Istvánné és Maczó Bertalan települési képviselõk külön kérésére, amely rendkívüli ülésen a felsorolt hat települési képviselõn kívül jelen volt Bartha János képviselõ, Kovács Miklósné körjegyzõ és Dr. Pesti Klára polgármester. A Képviselõ-testület egyetértõ közös álláspontja, hogy a kommunális hulladéklerakó beüzemelése esetén, a telep mûködése alatt Galgamácsa lakossága kedvezõ kommunális díjat fizessen a tényleges piaci ár helyett, és ezen felül a tulajdonos Saubermacher Kft. egy három évente felülvizsgálandó keretszerzõdésben meghatározott értékû munkálatokkal támogassa Galgamácsa Önkormányzatának mûködését és pályázati lehetõségeit. Megjegyzés: Galgamácsa alapító tagja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezet-védelmi Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban: Társulás), másképpen az ún. Zöld Híd programnak, amely 106 település ( lakos, család )számára Kerepes Ökörtelekvölgyben és Nógrádmarcaliban augusztus 4-én megkezdte a tervezett kommunális hulladékkezelõ központ építését. A két hulladéklerakó és hulladékgazdálkodási rendszer az Európai Unió és a Magyar állam 95 %-os támogatásával közel 7 milliárd Ft értékben épül a szelektív gyûjtésre alapozva. A tervek szerint az épülõ hulladék lerakókat végén kívánják beüzemelni. Ezzel egyidejûleg bezárásra illetve rekultivációra kerül Aszód, Csörög és Gödöllõ szeméttelepe. Az aszódi szeméttelep bezárása után Galgamácsa más híján, pl.: a galgamácsai kommunális lerakó meghiúsulása esetén csak Kerepes Ökörtelek-völgybe szállíthatja a szelektált kommunális hulladékát, amelynek díja az elõzetes számítások szerint 20 és Ft/év/háztartás körül alakul majd. Ez a regionális rendszeri díj két részbõl, a begyûjtés-szállítás díjából és a hulladékkezelés díjából áll majd. A kezelés díja egységes lesz és magában foglalja majd a szelektív gyûjtõ rendszer üzemeltetésének költségét is. A Képviselõ-testület a folyamatos testületi tájékoztatások következtében mindent tud a régióban létesítendõ kommunális hulladék lerakók ügyérõl, minden jelenleg ismert információ birtokában van. Jelen elõterjesztés után az ülésen jelenlévõ Horváth Péter ügyvezetõ igazgató (Saubermacher Magyarország Kft.) tájékoztatja a Képviselõ-testületet a létesítendõ lerakóról és válaszol a feltett kérdésekre. Kérem a Képviselõ-testületet a téma megvitatására, és az októberi testületi ülésen való döntéshozatal elõkészítése érdekében a javaslatok megtételére. Galgamácsa, szeptember 8. Dr. Pesti Klára polgármester Kovács Miklósné körjegyzõ A tervezett kommunális lerakó helye a Saubermacher Magyarország Kft. területén 10

11 Zöld Híd Program Galgamácsa március 1-je óta alapító tagja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak. A Társulás 2002 és 2004 között hét településen népszavazással keresett helyszínt a nagytérségi kommunális hulladéklerakónak. Végül 2004 tavaszán megegyezés született minisztériumi szinten, hogy a tervezett monumentális szemétlerakót megosztva két helyen: a Gödöllõ Város tulajdonában lévõ Kerepes Ökörtelek-völgyben és Nógrádmarcaliban építik meg. Ezt követõen négy év telt el, mire a hulladéklerakók építése augusztus 4-én megkezdõdött. A Zöld Híd Program elnevezés alatt futó Európai Uniós projekt vezetõi augusztus 5-én 664/2008. szám alatt általános tájékoztatást adtak ki a Zöld Híd Programban, másképpen a Társulásban érintett 106 önkormányzat részére. Az alábbiakban közzé tesszük a tájékoztatás lényegét. 11 ÁLTALÁNOS ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS VALAMENNYI TAGÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE Tisztelt Tagönkormányzat! Tájékoztatjuk Önöket, hogy több éves elõkészítõ munkát követõen a térségünket érintõ regionális hulladékgazdálkodási rendszer kivitelezése augusztus 4-én hivatalosan megkezdõdött. A közbeszerzési eljárásokat követõen kiválasztott kivitelezõknek a Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelõ központot 14 hónap, a Nógrádmarcali területén lévõ hulladékkezelõ központot 10 hónap, a 106 településen lévõ 486 szelektív hulladékgyûjtõ szigetet, kötbérfizetési kötelem nélkül 16 hónapon belül kell megépítenie. A jelen projektben lévõ hulladéklerakók (Aszód, Csörög, Gödöllõ) rekultivációs tervezése befejezõdött, a hatósági engedélyezési eljárás megindult. A térség hulladéklerakóinak rekultivációjára irányuló KEOP pályázatot társulásunk a korábbi elutasító döntés után átdolgozva, újra benyújtotta KvVM Fejlesztési Igazgatósága részére. Mint Önök is tudják, a regionális rendszer késõbbi mûködtetését 100 %-ban a tagönkormányzatok tulajdonában lévõ gazdasági társaság végezheti majd, erre irányultak a társulási tanács döntései, az irányító hatósággal és az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások. A jelen állás szerint, a társulási csatlakozási döntések figyelembe vétele mellett, a Börzsöny Cserhát Kft. feladata lesz a regionális rendszer üzemeltetése, mely a hulladékkezelõ központok, a hulladékudvarok és szelektív gyûjtõ szigetek üzemeltetését fedi majd le. A vegyesen gyûjtött települési szilárd hulladékok begyûjtése nem része a regionális rendszernek. A PIU azt tapasztalja, hogy a meglévõ, jelenleg is szállító kis és középvállalkozások, valamint a területen tevékenykedõ, fõként külföldi tulajdonú gazdasági társaságok korábban megindult piacszerzési törekvése jelentõsen felerõsödött. E vonatkozásban már arra is van példa, hogy hivatalos környezetvédelmi hatósági eljárás indult, általunk ma még ismeretlen mûszaki és technológiai tartalmú hulladéklerakó építésére részben olyan beszállítói körre alapozva, mely települések az önkormányzati társulás tagönkormányzataiból kerülnek ki. Ez utóbbi ügyben, társulásunk érdekeinek védelmében a PIU megtette a szükséges jogi lépéseket és figyelemmel kíséri az elkövetkezõ idõszak fejleményeit, hogy az EU és hazai jogszabályoknak megfelelõ közszolgáltatási rendszerek alakuljanak ki térségünkben. Tapasztaljuk azt is, hogy az egyes tagönkormányzatok hulladékszállítási feladatait illetõen olyan ajánlatok érkeznek az önkormányzatokhoz, melyek igen hosszú távú szerzõdéses elkötelezettséget kérnek, jelentõsen befolyásolva ezzel az önkormányzati közösség késõbbi mozgásterét. Az a folyamat is elindult, melyben az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók további jövõjének, szerepének újraértékelése a cél. Mindezek miatt, felhívjuk a tagönkormányzatok figyelmét, egyúttal kérjük is Önöket, hogy ne vállaljanak az önkormányzati közösség érdekeivel, a meghozott társulási szintû elkötelezettségekkel, a regionális rendszer késõbbi üzemeltetõi érdekeivel ellentétes döntéseket a hulladékgazdálkodás terén. A társulás vezetõségének, Dr. Gémesi György elnök Úrnak is szándéka, hogy közös összefogással olyan eljárási rendet alakítsunk ki a jövõben, melyben a térség lakosságának valós piaci verseny alapján alakuljanak ki a hulladék begyûjtési, szállítási árak. Erre irányuló javaslatot ez év során Önök elé kívánjuk terjeszteni. A hazai viszonyok között szinte minden közmû, közszolgáltatás magánkézbe került. Az ország sok területén ez a folyamat a hulladékkezelés, begyûjtés és szállítás során is kialakult. Közös, konszenzusos döntéseink alapján csak akkor lesz lehetõség a saját tulajdonú, professzionális közszolgáltatás kialakítására, ha az egyéni települési érdekek mellõzésével, egységes rendezõ elvek alapján szervezzük meg az önkormányzati és magán szféra korrekt együttmûködésén alapuló újszerû közszolgáltatást. Fentieket olyan társadalmi környezetben kell majd végrehajtani, amikor a lakosság anyagi terhei nõnek, a beüzemelés idõszaka közel lesz a helyhatósági választásokhoz. Tapasztaljuk, hogy a PIU több évvel ezelõtti idõponttól megkezdett, a fokozatos díjemeléseket indítványozó javaslatai az esetek nagy többségében, fõként a kisebb településeken nem találtak meghallgatásra. Vannak települések ahol a hulladékszállítás, hulladékkezelés ingyenes, a kommunális adó része, vagy éppen irreálisan alacsony és támogatott. Mindezek mellett a lakosság megszokta, hogy a szemétnek és a hozzá kötõdõ szolgáltatásnak nincs valós értéke, az árra szociálisan is rendkívül érzékeny és csak akkor veszi észre, hogy a helyhatóságok ellátják feladatukat, ha egyszer egyszer a házak elõtt marad a hulladék. Ezt a helyzetet igyekeznek kihasználni azok a nagyobb vállalkozások, melyek sok tekintetben érthetõ módon jó idõben szeretnék biztosítani gazdasági lehetõségeiket. Ezt a folyamatot kézben tartani, irányítani, pl: oly módon, mint az áhított német, osztrák, stb. önkormányzati szövetségek teszik, csak olyan települési közösség képes, melyben az összetartás és nem az egyéni érdekek kimazsolázása a járt út. A jelen tájékoztatás mellett ehhez kérjük segítségüket és támogatásukat.

12 Levél a képviselõkhöz Tisztelt Képviselõ Asszony/Úr! Galgamácsa Önkörmányzat Képviselõ-testülete szeptember 18-i ûlésén külön napirendi pontban tárgyalta a nem veszélyes (kommunális) hulladéklerakó telep létesítésének tervét Galgamácsán. A Képviselõ-testület tagjai az üggyel kapcsolatos elõterjesztést és tájékoztató anyagokat megkapták az alábbiakban olvasható együttmûködési szerzõdés tervezettel és kísérõlevéllel együtt. A Mácsai Kisbíró jelen számában az ügyben jelenleg rendelkezésre álló valamennyi információt közzé tesszük. Mellékelten megküldöm a szeptember 18-i testületi ülés 1. napirendi pontjához tanulmányozásra azt az együttmûködési szerzõdés tervezetet, amelyet a Saubermacher Magyország Kft. készített. Kérem, hogy az ülésre alaposan áttanulmányozni, ezzel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait az ülésen vagy az ülést megelõzõen írásban megtenni, és az 1. napirendi pont tárgyalásában aktívan részt venni szíveskedjen. Galgamácsa, szeptember 11. Köszönettel: EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS tervezet Dr. Pesti Klára polgármester amely létrejött egyrészrõl Saubermacher-Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1181 Budapest, Zádor utca 4., képviseli:sebesiné Kiszely Katalin, és Horváth Péter ügyvezetõ), a továbbiakban Adományozó, másrészrõl Galgamácsa Önkormányzata (székhelye:, képviseli:.) a továbbiakban Megadományo-zott vagy Önkormányzat,(együttes elnevezés esetén: Szerzõdõ Felek) között az alábbi feltételekkel: I. PREAMBULUM 1. A jelen megállapodás célja, hogy rögzítse azon kereteket, melyek között az Adományozó a Megadományozott település közösségi életét, fejlesztését támogatja. 2. A Felek a Megadományozott alábbi közhasznú tevékenységeinek, valamint egyéb közfeladatiank támogatása céljából az alábbi határozatlan idejû együttmûködési megállapodást kötik. 3. Az Adományozó által támogatott közhasznú (kiemelten közhasznú) tevékenységek megnevezése: környezetvédelem, ifjúságvédelem, településfejlesztés II. RÉSZLETES SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kommunális lerakó megépülése esetén Galgamácsa lakossági hulladékát mennyiségi korlátozás nélkül a beszállítási átlagárhoz képest 50%-os kedvezménnyel veszi át és ártalmatlanítja. 2. Az Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy évente keretösszeget állapít meg Galgamácsa önkormányzati községi beruházásainak támogatására, ill. azokban közremûködik. 3. Az Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Galgamácsai Alapítványokban foglalt összegeket a évtõl évente az ipari árindex mértékével növeli. 4. Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az okmánnyal igazoltan galgamácsai lakosok elektromos hulladékát és veszélyes hulladékát ingyenesen maximum. kg/fõ éves mennyiségig átveszi és ártalmatlanítja, valamint az Önkormányzat részére ingyenesen környezetvédelmi tanácsadást nyújt havi maximum. óra idõkeretben.. 5. Az Adományozó vállalja, hogy a Felek külön megegyezése esetén a Megajándékozott falunapját anyagilag támogatja. 6. Az Adományozó külön, megállapodás alapján munkagépeket bocsát az Önkormányzat rendelkezésére. 7. Az Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megajándékozottal reklámjogviszonyt hoz létre. A reklámszerzõdés alapján a Megajándékozott évi ,-Ft, két részletben kifizetett reklámdíj ellenében az Adományozó reklámanyagait (molino, szorólap st.) a helyi sportkör rendezvényein, eseményein kihelyezi. 8. A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a jelen szerzõdés alapján az Önkormányzat részére folyósított támogatás az évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdés z) pontja szerinti adománynak minõsül. 9. A Felek rögzítik, hogy a támogatás összege nem engedményezhetõ harmadik személyre és használható fel a jelen szerzõdésben rögzített céltól eltérõ más célra. 10. A Felek rögzítik, hogy a szerzõdésben rögzített közérdekû cél elérése érdekében az Adományozónak a jelen szerzõdésben foglalt támogatás folyósításán túl egyéb kötelezettsége nincsen. Az Adományozót a Megadományozott tevékenységéért felelõsség nem terheli. 11. A Megadományozott köteles az Adományozót a jelen szerzõdésben meghatározott célok elérése érdekében tett lépéseirõl tájékoztatni és köteles az Adományozót minden olyan tényrõl, eseményrõl haladéktalanul értesíteni, mely lényegesen befolyásolja a jelen szerzõdésben megjelölt cél megvalósítását. 12. A Megadományozott kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános megjelenései, a tevékenységérõl történõ beszámoló alkalmával az Adományozót támogatójaként megjelöli, kiadványaiban feltûnteti. 13. A Megadományozott kötelezettséget vállal arra, hogy minden év december 31. napjáig a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (7) bekezdésében foglalt igazolást a ténylegesen folyósított támogatás pontos összegérõl kiállítja és az Adományozó részére átadja. 14. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A szerzõdést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezõt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Budapest, a Megadományozott nevében:... az Adományozó nevében:... 12

13 Galgamácsai Polgárõr és Tûzoltó Egyesület Egyesületünket július 15-én alapítottuk 23 fõvel. Miért? Azért, mert úgy éreztük, hogy községünk e területen sem maradhat el a környezõ községektõl, ahol a polgárõrségek már jól mûködtek. Azért, mert a mi községünk lakóinak is szükségük van biztonságra, nyugalomra! Azért, mert most olyan világot élünk, hogy fényes nappal is történnek lopások, rablások, betörések. Nincsenek biztonságban az idõsek, az egyedül élõk. De nincs biztonságban az óvoda, az iskola, a parókia, de még a templomunk sem! Talán, ha 2004-ben, az egyesület alapításakor többen lettünk volna, akkor talán jobb szervezéssel nem lophatták volna el a csatornákat, az ablakpárkányokat a templomunkról. Jó az Isten, mert vigyázott azokra a szerencsétlenekre is, akik a templom tetejérõl loptak. Nem estek le. Oda kell figyelni mindenkire, aki becsönget, vagy bekopogtat, és idegen! Nem szabad beengedni, bármit is árulnak, bármilyen olcsón! Legtöbbször csak az a céljuk, hogy megfigyeljék a néni vagy a bácsi honnan veszi elõ a pénzét. Nagyon rafináltak. Csak amikor elmentek, akkor derül ki, hogy nem csak a pénz, hanem más is hiányzik, ami értékes volt! Egyesületünk tagjaival szeretnénk többet segíteni: szeretnénk telefont adni az egyedül élõ idõseknek, amivel hívni tudnának minket. Szeretnénk a bajokat megelõzni. Sok mindent szeretnénk, hogy községünkben, Galgamácsán nyugalom és béke legyen, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat! Ismétlem: sok mindent szeretnénk, de ahhoz, hogy megvalósíthassuk elképzeléseinket, szükségünk van segítségre. Megalakulásunkhoz, eddigi mûködésünkhöz összespóroltuk a pénzt. Szükségünk van gépkocsira. Eddig saját gépjármûvünkön mentünk szolgálatba. Ezt nem mindenki vállalta teljesen érthetõ okokból. Ugyanis egyik társunk gépkocsiját szándékosan megrongálták. Õszintén szólva és sem merem kitenni a gépkocsimra a polgárõr jelzést, mert félek, hogy az enyémet is megrongálják. Ezért van szükségünk egy külön autóra, amit csak szolgálatban használnánk. Munkánkat sokan látják, hisz nemcsak járõrözünk. Biztosítjuk a különbözõ rendezvényeket, legutóbb júniusban a jótékonysági bált a sportpályán. De ott vagyunk a falunapokon és augusztus 20-án, az új kenyér ünnepén is. Igyekszünk a temetéseken is ügyelni, hogy n legyenek kocsi feltörések. Így teszünk halottak napján is. Ha a posta kéri, segítünk az emelt nyugdíjak kikézbesítéséhez. Nagy gyakorlattal rendelkezõ rendõrtábornok barátom mondja: Galgamácsa a béke szigete! Tiszta szívünkbõl mondjuk és kívánjuk, hogy ez így is maradjon, sõt még kevesebb legyen a bûncselekmény. Pedig itt is megtörténtek furcsa, eddig ismeretlen és hihetetlen dolgok!? Kérünk ötleteket! Kérünk segítséget és kérünk megértést! Csak együtt vagyunk képesek magunkon segíteni! Bevezetõmben említettem, hogy 23 fõvel alapítottuk meg Egyesületünket. Sajnos, most sem vagyunk többen. Miért? Ennyire közömbösek vagyunk egymás iránt? Ennyire nem érdekel a jövõnk? A mi bajainkat, problémáinkat csak mi egy faluban élõk tudjuk megoldani! Ezt értsük már meg végre. Csak magunkra számíthatunk Ezért kérünk mindenkit, aki hasonlóan a szívén viseli a falunk sorsát, hogy csatlakozzon hozzánk! Jelentkezni lehet a vezetõségi tagoknál, nálam is, és a Polgármesteri Hivatalban. Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk! Együtt egymásért! Tisztelettel: Turcsán János polgárõr Tisztelt Galgamácsai Lakosok! A Galgamácsai Polgárõr és Tûzoltó Egyesület tagjai polgárõri munkájukat önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. A saját gépkocsin járõrözõ polgárõrök - másfél éve üzemanyag térítést kapnak az egyesülettõl. Azonban ennek ellenére kockázatos a saját autó használata, jogosan félti mindenki autóját a megrongálásoktól. Az Egyesület ezért, és fõleg az eredményesebb bûnmegelõzõ tevékenység érdekében szeretne gépkocsit vásárolni és ezen rendszeres járõrözést végezni. Mindehhez jelenleg nincs meg a pénzügyi fedezet. Az Egyesület elmúlt négy éves mûködését alapvetõen két forrás: magánfelajánlás és önkormányzati támogatás biztosította: - Turcsán János 2002.november december 31. közötti Ft települési képviselõi tiszteletdíját felajánlotta a Galgamácsai Polgárõrség mûködésére. -Vircsák Mihály augusztus 1 december 31. közötti Ft képviselõi tiszteletdíját felajánlotta a Galgamácsai Polgárõrség mûködésére azzal a 24/2004.(XII.21.) sz. önkormányzati határozati kikötéssel, hogy a Polgárõrség a felajánlott összeget többidõszakos kabátok vásárlására fordíthatja. -Galgamácsa Község Önkormányzata 2007-ben Ft, 2008-ban pedig Ft támogatást adott a Polgárõrségnek. Mindezen túl a Polgárõrség és az Önkormányzat szorosan együttmûködik. Az Egyesület számláján jelenleg Ft van. Ez kevés megbízhatóan mûködõ gépkocsi vásárlásához és folyamatos üzemeltetéséhez. Ezért kérjük Tisztelt Galgamácsai Lakosokat, hogy mindannyiunk közös érdekében. lehetõségeinkhez mérten támogassuk anyagilag is a Polgárõrség tevékenységét. A felajánlásokat az alábbi helyen és számlára lehet befizetni: Turai Takarékszövetkezet Galgamácsai Kirendeltsége 2183 Galgamácsa, Vasút u. Galgamácsai Polgárõr és Tûzoltó Egyesület 2183 Galgamácsa, Petõfi u Számlaszám: Köszönettel: Galgamácsai Polgárõr és Tûzoltó Egyesület 13

14 FALUNAP Galgamácsa 9. Falunapján 9 órakor már zúgtak a motorok a TSZ Tanya mellett. Ez volt a Kurucz György tiszteletére rendezett V. galgamácsai oldtimer motorkerékpáros és autós hegyi felfutó verseny. Ez alatt az újra induló magyar Pannónia motorgyártás reményében Fóti Gyula, a Magyar Pannónia Klub vezetõje érdekfeszítõ kiselõadást tartott a felsorakozó motorokról a Mûvelõdési Ház elõtt. Ezt követõen a Mûvelõdési Házban Sáreczki Mária babakészítõ gyûjteményét csodálhattuk meg. A világ babái címû kiállítást Takács Istvánné nyitotta meg. A 97 kiállított baba nagy többségét a Kurucz György motorkerékpár versenyzõ Galgamácsáért plakettben részesült Néptáncot tanuló galgamácsai növendékek az esti mûsorban Fent: Pannonia motorok és versenyzõk Lent: Sáreczki Mária babakészítõ, Takács Istvánné a Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány alapítója, Pesti Klára polgármester a kiállíttás megnyitóján. Jobbra lent: részlet a Világ babái c. kiállításból Népi mesterség bemutatót tart: Vankó Andrásné és Pesti Andrásné A Vankóné Dudás Juli Díjban részesült Dudás Jánosné 14

15 2007. június 24. Budapesten élõ Sáreczki Mária készítette. Elmondása szerint az as években kezdte el mácsai, kalocsai, mezõkövesdi, decsi és rákospalotai magyar népviseletes babákat készíteni. A Falumúzeumban a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak fehérhímzéssel készült kézimunkáinak kiállítását Galgamácsai népviseletek régen és ma címmel Barsi Hajna etnográfus, a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Osztály fõtanácsosa nyitotta meg, és beszédében kiemelte: Egy ilyen kiállítás különösen napjainkban nagyon fontos, mikor mind magyarságunk, mind kultúránk egyre inkább háttérbe szorul. A méltatás végén Barsi Hajna énekszóval, népdalokkal nyitotta meg a kiállítást. A délutáni program a június 23-án tartott falunapi elõzetes gyermekversenyeinek eredményhirdetésével kezdõdött. A szombati akadályversenyt és aszfalt rajzversenyt Frajna Istvánné tagiskolavezetõ szervezte és az általános iskola pedagógusai és a szülõk segítettek a lebonyolításban. A környezetvédelmi aszfalt rajzverseny díjait Piti Sándor, az Saubermacher Magyarország Kft. jogelõdje, a Pyrus-Rumpold Kft. akkori gazdasági igazgatója adta át. Az oldtimer jármûvek versenyének eredményhirdetését Tarapcsák Péter, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) Oldtimer Szakág vezetõje tartotta. Elõtte Kurucz György motorkerékpár-versenyzõnek a Galgamácsáért plakettet adományozta Dr. Pesti Klára, Galgamácsa polgármestere, az Önkormányzat Kép-viselõ-testülete nevében: Kurucz György motorkerékpár-versenyzõ, huszonötszörös magyar bajnok, sikersorozatát a 250 cm3 Pannóniával érte el. Budapesten élt és versenyzett, azonban családja Galgamácsáról származik ban rendeztünk elõször oldtimer motorkerékpár versenyt, az idei már az ötödik verseny. Galgamácsaiak és motoros versenyzõk többen Kurucz György egyetértésével úgy gondoltuk, hogy a Galgamácsán rendezett oldtimer motoros és autós versenyeket Kurucz György tiszteletére rendezzük és róla nevezzük el. Hisszük és tudjuk, hogy az eddigi öt verseny Kurucz György hírnevének is köszönhetõen öregbítette Galgamácsa hírnevét. Nagyrabecsülésünk és hálánk jeléül Galgamácsa Önkormányzat Képviselõ-testülete Kurucz Györgynek a Galgamácsáért plakettet adományozza. A versenyek eredményhirdetésével párhuzamosan a Tájház udvarán népi mesterség bemutatót tartottak a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület tagjai: Székely Éva Népmûvészet Ifjú Mestere, népi iparmûvész kosárfonást; Kiss Tiborné csuhékészítést; Márton Katalin keramikus agyagozást; Gulyás Magdolna Népmûvészet Ifjú Mestere, népi iparmûvész, Vankó Andrásné és Pesti Andrásné fehérhímzést és mintakészítést ütõfákkal mutattak be. Ezt követõen a Bethlen Gábor Hagyományõrség Egyesület 16. századi történelmi játékokról szóló bemutatóját láthattuk. Közben óra között a Veszélyes Hulladék Lerakó telepen nyílt nap volt az érdeklõdõk számára. A Tájház szabadtéri színpadán este 18 órakor kezdõdött a Vankóné Dudás Juli Díj átadó rendezvény. A díjazottakat Bankó László, a Corvin Mûvelõdési Ház Erzsébetligeti Színház igazgatója, kuratóriumi tag méltatta. Vankóné Dudás Juli Díjat kapott: ifj. Rónai Lajos, a Bagi Muharay Népi Együttes vezetõje; Zagyvabanda Zenekar Tura; Dudás Jánosné, a Vácegresi Szlovák Hagyományõrzõ Együttes vezetõje. A mûsorban felléptek: a díjazottakon kívül a turai Emse Zenekar, a Podmaniczky Zeneiskola galgamácsai növendékei, a galgamácsai óvoda néptáncos növendékei, a galgamácsai Érzelmet az éveknek Nyugdíjas Klub, a galgamácsai Kék Pántlika Együttes és Szabó László kántor, népdalénekes. A mûsort követõen a Kék Pántlika Együttes rendezésében a nézõk és szereplõk átugrották a Szent Iván napi tüzet. Napközben népi iparmûvészeti kirakodóvásár volt. Köszönjük a Homokszer Szövetkezetnek, Túróczi Antalnak, a Galgamenti Víziközmû Kft.-nek, a Turai Takarékszövetkezet Galgamácsai Kirendeltségének és a Pyrus Rumpold Kft-nek a Falunaphoz nyújtott anyagi támogatást. Pálmai Margó A motorverseny névadója Kurucs György átadja a díjakat Fent: A Lúdas Matyi bemutatója a Falunap elõestéjén a galgamácsai tanulók elõadásában. Lent: Frajna Istvánné tagiskolavezetõ és Kovács Annamária tanárnõ a falunapi elõzetes gyermekversenyén 15

16 Faluna FALUNAP 2 F. Tóth Mária OKM fõtanácsosa és Kozma László az Esély Kövessi Erzsébet SZKI igazgatója megnyitja a kiállítást Fent: Fóti Gyula a Magyar Pannónia Klub vezetõje és Pesti Klára polgármester a motorverseny díjátadásán Lent: Kézmûves játszóház a falunapon. A tizedik Falunap elõtti nap, június 21-e estje és éjszakája más volt mint az eddigiek, ugyanis elõször rendeztük meg a Vankóné Dudás Juli Emlékház Falumúzeumban a Múzeumok Éjszakáját. A június 21. szombat 18 óra és június 22. vasárnap hajnali 02 óra között nyitva tartó 1Falumúzeumban a programok arcfestéssel és mesemondással kezdõdtek. Deák Tamás püspökszilágyi nagycsoportos óvodás és Garai Flórián 6.osztályos galgamácsai tanuló mondtak meséket a hallgatóság nagy gyönyörûségére. Miután besötétedett, a szabadtéri színpadon levetíttettük Moldován Domokos: Magyar parasztfestõk nyomában. Vankóné Dudás Juli c ben készült filmjét. A nézõtéren ülõ közönség soraiban többen láthatták ifjúkori önmagukat. Ezt követõen galgamácsai népdalokat, rigmusokat hallgattunk az 1976-ban készült Galgamácsai Röpülj Páva Kör felvételeibõl, majd 22 órakor a Magyar Távirati Iroda munkatársainak jelenlétében meggyújtottuk a Szent Iván napi tüzet. A Falunap ismét a motorversennyel kezdõdött: az idén közel nyolcvan oldtimer motoros mérte össze tudását, köztük sok Pannóniás. A verseny fõszervezõje Fóti Gyula, a Magyar Pannónia Klub vezetõje volt. A délelõtt folyamán két kiállítás megnyitására került sor: Fiatal kézmûvesek csodaszép alkotásait láthattuk az ESÉLY Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola kiállításában a Mûvelõdési Házban. A kiállítást F. Tóth Mária, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetõ fõtanácsosa és Kozma László, az Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola mb. igazgatója nyitotta meg. Mindketten hangsúlyozták az iskola névadója, Kövessi Erzsébet elévülhetetlen munkásságát, amivel megteremtette a magyar népi kézmûvesség iskolarendszerû oktatását. A megnyitón közremûködött Navratil Andrea népdalénekes és Terescsik Eszter színmûvésznõ, aki A három selyp leány c. magyar népmesét adta elõ. Galgamácsai fehérhímzéssel készült függönyöket és vetett ágyat állított ki a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ Szakköre a Falumúzeumban.. Az elkészült hímzések a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával készültek és a Falumúzeum gyûjteményévé váltak. A kiállítást Dr. Klamár Zoltán etnográfus-muzeológus, az aszódi Petõfi Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta és nagyra értékelte az elkészült kézimunkák néprajzi hitelességét és szépségét. ( Az elkészült alkotásokról külön cikkben számoltunk be a Mácsai Kisbíró e számában a 2. oldalon, valamint a címlapon látható a vetett ágy.) A kiállításon közremûködött Kuka Renáta és Vircsák Hajnalka, a Fóti Népmûvészeti Szakközépiskola végzõs galgamácsai növendéke, a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület tagja. Népi mesterség bemutatót tart: Kiss Tiborné csuhékészítés, Márton Katalin ag 16

17 p június 22. Mindketten saját készítésû galgamácsai népviseleti ruhájukban emelték a kiállítás rangját és az egész Falunap színvonalát. A délutáni programok a motorverseny eredményhirdetésével és az általános iskolai környezetvédelmi vetélkedõ értékelésével folytatódtak. 0A környezetvédelmi vetélkedõ díjazottjait a Saubermacher Magyarország Kft. (korábban Pyrus Kft.) jutalomban részesítette, amelyeket Maár György cégvezetõ adott át. Ezzel párhuzamosan a Falumúzeum udvarán népi mesterség bemutató és gyerekeknek szóló kézmûves játszóház zajlott. A kézmûves játszóházat Székely Éva, a Népmûvészet Ifjú Mestere, mûvészetpedagógus, a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület tagja vezette, és közremûködtek az Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola tanárai, valamint a fiatal kézmûvesek alkotásai kiállítást megnyitó F. Tóth Mária is részt vett a virágkötészet bemutatásában. E mellett a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület tagjai: Gulyás Magdolna Népmûvészet Ifjú Mestere, népi iparmûvész, Kiss Tiborné csuhékészítõ, Márton Katalin keramikus, Vankó Andrásné, Pesti Andrásné, Kurucz Istvánné és Turcsán Jánosné hímzõk ismét bemutatót tartottak a népi mesterségekbõl. A délutáni látványosságot növelte a Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója és díszlövései. A Szent Iván napi tûzugrás és mûsor a Vankóné Dudás Juli Díj átadásával kezdõdött. Köszöntõt mondott Dr. Pesti Klára polgármester, majd a díjazottakat Bankó László, a Corvin Mûvelõdési Ház Erzsébetligeti Színház igazgatója, a Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány kuratóriumi tagja méltatta. Díjat kapott a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre és Pál Lajos karnagy, mûvésztanár, a Püspökhatvani Hagyományõrzõ Együttes és Tücsök Zenekar megteremtõje. A díjazottakon kívül a mûsorban fellépett a Magyar Állami Népi Együttes vezetõ prímása, Pál István Szalonna és Karacs Gyula brácsás; a Boldogi Hagyományõrzõ Csoport; Szabó László kántornépdalénekes és a Podmaniczky Zeneiskola galgamácsai növendékei, valamint a galgamácsai általános iskola furulya szakköre. Pál Lajos zenemûvésznek köszönhetõen a mûsor fergeteges volt, amely után a nagyszámú közönség emelkedett hangulatban részt vett - a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület és a Kék Pántlika Együttes közremûködésével - a Szent Iván napi tûzugráson. Köszönjük a Homokszer Szövetkezetnek, Túróczi Antalnak, a Galgamenti Víziközmû Kft.-nek, a Turai Takarékszövetkezet Galgamácsai Kirendeltségének és a Saubermacher Magyarország Kft-nek a Falunaphoz nyújtott anyagi támogatást, valamint az Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskolának a közremûködést. A Vankóné Dudás Juli Díjban részesült Pál Lajos karnagy (középen) népdalokat játszik Pál István Szalonnával, a Magyar Állami Népi Együttes vezetõ prímásával Fent: Dr. Klamár Zoltán etnográfus-muzeologus megnyitja a Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakkörének kiállítását a Tájházban Pálmai Margó yagozás Néptáncot tanuló galgamácsai óvodások, Hajdú Zsuzsanna növendékei Kuka Renáta és Vircsák Hajnalka saját készítésû mácsai viseletben 17

18 Megemlékezés Augusztus 20-án - méltó körülmények között emlékeztünk Szent Istvánra és az államalapításra. A megemlékezésre Megyerke tanyán, a Rózsakúti Vadászház és Lovaspanzióban került sor. Dr. Pesti Klára polgármester ünnepi köszöntõje után Szent István Pénzdíjas Lovaskupa megtartására került Érzelmet az éveknek Nyugdíjas Klub felajánlása A Nyugdíjas Klub karácsonyonként, szenteste a falut járva kántálással köszönti a lakosságot. Sajnos nem tudnak mindenhová elmenni, ahová hívják õket, amit nagyon sajnálnak, de örömmel és nagy szeretettel igyekeznek megfelelni a felkérésnek. Az összegyûjtött pénzbõl 2007-ben a templomba vettek lila terítõket, melyeket nagyböjtben használnak, és két kisasztalt terítõvel, ezen kívül a kivetítõhöz Ftot adományoztak. Amióta mûködik a kivetítõ, az éneklés is sokkal jobban, könnyebben megy. Ezen kívül szintén 2007-ben - a ravatalozóba vásároltak 40 db széket, mintegy Ft. értékben. Mindezt nagy szeretettel és szívesen adták a falu népének. A Klub azt kívánja, hogy a templomba vett tárgyakat minél többen és hosszú ideig élvezzék, a ravatalozóba pedig szívesen adták a székeket, de kívánják, hogy ott minél kevesebbet használják. Szerk. sor, majd ebéd elõtt Dr. Csiba Tibor plébános megáldotta az új kenyeret. A rendezvény házigazdája Túróczi Antal, a Rózsakúti Vadászház és Lovaspanzió tulajdonosa volt. Köszönjük a lehetõséget és az együttmûködést. Önkormányzat 18

19 A galgamácsai Érzelmet az Éveknek Nyugdíjas Klub szeptember 1-én tartotta 10 éves születésnapi rendezvényét a Mûvelõdési Házban. Az ünnepi összejövetelen részt vett bagi, az erdõkertesi, a kisnémedi és az 5 éves szülinapi bulin is jelenlévõ vácrátóti Nyugdíjas klub. A rendezvényt Váci Józsefné, az Érzelmet és Éveknek Nyugdíjas Klub vezetõje nyitotta meg. Miután köszöntötte a meghívott és megjelent vendégeket, a klubtársakat, a pártoló tagokat, ünnepi köszöntõjében összefoglalta az elmúlt tíz év eseményeit: Öt éves születésnapi ünnepségünkön azt kívántuk, hogy bárcsak valamennyien megélnénk a tíz éves évfordulót. Sajnos nem így lett. Többen eltávoztak közülünk. Sírjaikra virágot és Mácsai Kisbíró Tíz éves a Nyugdíjas Klub Váci Józsefné klubvezetõ és Mészárosné Kovács Júlianna szeptember 1. A jól sikerült születésnapi ünnepség mécsest tettünk és az õ emlékükre gyújtom meg ezt a gyertyát is. Lángja világítson, amíg itt vagyunk. Szeretettel gondolunk valamennyi klubtagunkra. Engedjétek meg, hogy pár gondolatban szóljak az eltelt idõrõl. Összejöveteleinket havonta egyszer tartjuk, de gyakori szerepléseink miatt a próbákra többször összejövünk. Beszélgetünk, tervezgetünk, megünnepeljük a névnapokat, nevetünk és néha vitatkozunk is. Úgy mint egy igazi családban. Megalakulásunk óta sok szép helyre eljutottunk, felejthetetlen élményben volt részünk. Bejártuk Magyarország gyönyörû tájait és a szomszédos országokba is eljutottunk. Sok-sok fénykép és a szívünk õrzi a derûs órákat. Jól esik nézegetni, csakúgy, mint a videofelvételeket, melyek egy-egy szereplésünket örökítik meg. Szinte nincs is olyan rendezvény a faluban, amelyen ne venne részt a nyugdíjas klub. Szent Iváni tûzugrás, szüreti felvonulás, jótékonysági bál, farsangi maskarázás, karácsonyi kántálás. Mi mindenhol ott vagyunk. Õrizzük falunk hagyományait, hogy ne merüljenek feledésbe, ismerjék meg, vigyék tovább unokáink is. Ilyen a karácsony szentesti kántálás is, amikor járjuk a falut és régi szép énekeket énekelünk. Sokan már elõre jelzik, hogy várnak minket, ki ne hagyjuk õket. Az így összegyûlt pénzt mindig templomunk szépítésére fordítottuk. Ezt a szép népszokásunkat mutattuk be több alkalommal és helyen a nemzetközi bethlehemes találkozók alkalmával, Budapesten a Néprajzi Múzeumban, a Budai Fonóban és Debrecenben is. 10 év örömeirõl, bánatairól sokat lehetne még beszélni, de ma ünnepelni gyûltünk össze. Ünnepelni, hogy 10 évvel ezelõtt a mûvelõdési ház akkori vezetõje Mészárosné Kovács Juliannának eszébe jutott, hogy nyugdíjas klub szervezésébe fogjon. Bár mi vagyunk az idõsebbek, mégis valahol a te szülötteid vagyunk. Ezért fogadd szeretettel tõlünk ezt a csokor virágot. A másik csokrot tiszteletbeli tagunknak Frajna Istvánnénak adom át, tagságunk nevében. Õ az, aki ötleteivel, javaslataival évek óta felkészíti csoportunkat a szereplésre. Általa jutottunk el a nemzetközi találkozókra, fesztiválokra. Kedves Klubtársaim! Születésnapi tortánkon az olvasható szeressük egymást gyerekek. Ettõl jobbat nem tudok magunknak kívánni, mert csak ott van összetartozás, elõbbre jutás, ahol szeretet van. Kívánom, hogy valamennyien jól érez- A Nyugdíjas Klub fellépése a 2007-es falunapon zük magunkat a nyugdíjas klubban és jó érzéssel töltsön el az, hogy tagjai vagyunk a galgamácsai Érzelmet az Éveknek Nyugdíjas Klubnak. Ezt követõen Dr. Pesti Klára polgármester méltatta a Nyugdíjas Klub összetartozását, aktivitását és részvételét Galgamácsa közéletében, majd a jelenlévõ kilenc alapító klubtagnak: Borna Istvánnak, Borna Istvánnénak, Borna Lászlónak, Borna Lászlónénak, Balogh Istvánnénak, Babcsán Pálnénak, Kõkúti Jánosnénak, Tóth Józsefnénak és Váci Józsefnénak a Galgamácsa története c. könyv I. kötetét, a klubtagoknak pedig a Galgamácsai Szent Kereszt felmagasztalására címzett templom, Galgamácsa 2007 felirattal készült agyag kisplasztikáját adta át. A köszöntõk után a nyugdíjas klubok rövid mûsort adtak, majd finom vacsorát szolgáltak fel a galgamácsai klubtagok gyermekei. A vacsora után felvágták a születésnapi tortát, és a kialakult jó hangulatban a Bagi Nyugdíjas Klub zenekara húzta a talpalávalót. Szerk. 19

20 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP F település összefogása Galgamácsa a gesztor Kétfordulós uniós pályázat a szennyvízelvezetésre Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében szeptember 18-án indult az elsõ környezetvédelmi pályázati csomag, amely tíz pályázati kiírás keretében összesen 344,66 milliárd Ft támogatást nyújt a településeknek a szennyvíztisztítás fejlesztéséhez, az ivóvíz minõség javításához, az energiahatékonyság növeléséhez, megújuló energiaforrások kihasználásához, megkezdõdhet a megtelt hulladéklerakók uniós normák szerinti rekultivációja, természetvédelmi programok indulhatnak, valamint jut pénz az e-környezetvédelem céljaira is. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati csomag keretének több mint felét, 188 milliárd forintot fordíthatnak a nyertes önkormányzatok településük szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetének fejlesztésére. Az alapvetõ cél az, hogy 2015-ig 80 %-ra bõvüljön Magyarországon a csatornázottság és az elvezetett szennyvíz 100 %-át biológiai úton tisztítsák. A nyertes pályázatok (projektek) az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. A pályázatok kódszáma: KEOP A Környezetvédelmi Programok - ezen belül a szennyvízelvezetésre vonatkozó pályázatok - Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a közremûködõ szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) Fejlesztési Igazgatósága. A benyújtott pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra. Az 1. fordulóban 14 település sikeresen pályázott Az 1. fordulóban a pályázatok benyújtása október 24- tõl november 3-ig folyamatos, az elbírálás szakaszos. Ebben a fordulóban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció ( vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése, a mûszaki tervezés és engedélyezés, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítási) költségeire összesen 34,83 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázók körét a pályázati kiírás szigorúan szabályozza: társult önkormányzatok kedvezõ elbírálásra érdemes pályázatot csak a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 31/2006.(II.8.) kormányrendelettel módosított 26/2002.(II.13.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében megjelölt agglomeráció (térség) központ nevén (Aszód), az ide tartozó valamennyi (tíz) település együttmûködésével nyújthatnak be. Ellenkezõ esetben a pályázat automatikusan, formai hiányosság miatt elutasításra kerül. A jelenleg fennálló állapot szerint az 1970-es évek végén épült aszódi szennyvíztisztító telep földterülete március óta Aszód Város önkormányzat tulajdonában van Bag Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén, Bag 0214/2 hrsz-on; míg a szennyvíztisztító létesítmény 2001 óta öt önkormányzat: Aszód, Bag, Domony, Iklad és Hévízgyörk közös tulajdona. Ugyanakkor a szennyvízelvezetési agglomerációk kiterjedését behatároló feltételeket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII törvény 7/A. -a alapján sorolták be. Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu Önkormányzata 2003-ban csatlakozott az aszódi szennyvízelvezetési térséghez. Galgamácsa gesztorságával - a 2003-ban kibõvített Aszód központú szennyvíz-elvezetési agglomeráció (térség) tíz települése: Aszód, Bag, Domony, Iklad, Hévízgyörk, Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu, valamint a csatlakozó négy Galga menti település: Acsa, Csõvár, Galgagyörk és Püspökhatvan, vagyis - összesen 14 település nevében január 7-én benyújtottuk az 1. forduló második szakaszában elbírálásra az Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése címû KEOP F azonosító számú pályázatot. A pályázat támogató elbírálásáról az értesítést március 12-én megkaptuk, és a támogatási szerzõdés megkötéséhez kikötött feltételek teljesítése után a támogatási szerzõdést június 23-án megkötöttük. A megkötött szerzõdés alapján a projekt célja: * Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Váegres, Váckisújfalu települések belterületeinek, valamint Aszód és Domony egyes belterületi városrészeinek közüzemû csatornázása és szennyvízelvezetése. * A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek tel jes biológiai tisztítása; az aszódi szennyvíztisztító telep bõvítése 500 m3/d kapacitással. * Térségi komposztáló telep létrehozása. Az elnyert támogatási összeg nettó Ft. Ez a tervezett elszámolható nettó 3,456 milliárd Ft beruházási összköltség 5,4%-a, - a maximálisan elnyerhetõ 6 %-ból, - amelyet a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A támogatás a csatorna 20

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Tárgy: A DAOP 2.5.1. /E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázati kiírásra a pályázat beadásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 17675/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 7. Napirend Közterület használat engedély iránti kérelem 7. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Ármos Mihály egyéni vállalkozó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 43/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat 44/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat Az önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-ai ülésére

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-ai ülésére Tárgy: Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról Csorvás Város Önkormányzatának

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 29/2011. (1.25.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. január 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai

Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai Nagyvázsony Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai Készítette: ARATOR Környezetvédelmi Kft. Projekt előzmények: Fábry Szabolcs ötletgazda és Bernhardt László (GEOHIDROTERV Kft./ARATOR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2015. november 25. Előzmények A korábbi időszakban Ózd város területén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E LŐTERJESZTÉS 2015. február 11-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása A tárgykört

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben