Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről"

Átírás

1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény 36. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja: 1.. A dunaújvárosi térség települései: Apostag, Baracs, Daruszentmiklós, Dunaegyháza, Dunaföldvár, Dunavecse, Előszállás, Kisapostag, Kunpeszér, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás és Szalkszentmárton Önkormányzatainak közös hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. 2.. A Szalkszentmárton települési Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait e rendelet 2.sz. melléklete határozza meg a közös helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak szerint. 3.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Felelős: Aranyi János polgármester Ájpli László jegyző Aranyi János polgármester Jogharmonizációs záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

2 EDi Con Environmental Diagnosis and Pollution Control Consultants Ltd. Környezetvédelmi. H-1122 Budapest, Határőr út 39. Tel.& Fax: Tel.: Dunaújváros térség Hulladékgazdálkodási terve 2. Budapest 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

3 2004. augusztus 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

4 Dunaújváros térség településeinek Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Szalkszentmárton, Dunaföldvár, Kunpeszér 3. Megbízó: Polgárdi Város Önkormányzata 8150 Polgárdi, Batthyány u Készítette: EDiCon Környezetvédelmi Budapest, Határőr út 39. Budapest augusztus 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

5 Tartalomjegyzék Előzmények A tervkészítés általános adatai Tervezési szint Készítő neve A terv készítésének időpontja A tervezési terület bemutatása A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének célja, a tervezés alapjai A törvényi háttér A tervezés módszere, stratégiai szempontok Az adatgyűjtés forrásai, és pontossága A jelenlegi hulladékgazdálkodási helyezet bemutatása Keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok területi éves hulladékmérleg bemutatása Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott műszaki követelmények A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális műszaki követelmények Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése Gyűjtési körzetek A Dunanett Kft. bemutatása Települési szilárd hulladék kezelési tevékenységek A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése, felszámolást, rekultiválást igénylő lerakóhelyek bemutatása A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetetendő tényezők A települési hulladék, valamint a zöld és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálók ismertetése A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

6 A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége A települési szennyvíziszapok mennyisége, kezelése A tervezési terület szennyvíziszap hasznosítása Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása Hulladékgazdálkodási célkitűzések A Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzései A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzései A társult települések helyi hulladékgazdálkodásának jelenlegi problémái és célkitűzései A hulladék keletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatásfejlesztési programok Hulladékgazdálkodási cselekvési program A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Dunaújváros körzet hulladékkezelésére tervezett technológia A hulladékgazdálkodási cselekvési programfeladatainak részletezése Települési szilárd hulladék begyűjtése, kezelése, hasznosítása A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható hulladék ártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása Információgyűjtés, szemléletformálás Rekultiváció Települési folyékony hulladék Szennyvíziszap hasznosítás A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések, létesítmények meghatározása A célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegálisan kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának adatai A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

7 ELŐZMÉNYEK Polgárdi Város Önkormányzata, mint a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztora (8154. Polgárdi Batthyány u. 132.) megbízta az EDiCon Környezetvédelmi.-t (1122. Budapest Határőr u. 39.) a nevezett Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozó települések helyi hulladékgazdálkodási tervének elkészítésével. A évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról (továbbiakban: Hgt.) szóló törvény VI. fejezete előírja a Hulladékgazdálkodási terv készítését. A Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként készült el az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002. (XII. 12.) OGY határozat), majd ennek alapján a területi (regionális) k (15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet). A Hgt. VI. fejezetének bekezdése kimondja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési Önkormányzatoknak illetékességi területükre helyi t kell kidolgozni. A bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok kötelezettségüket közös terv kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik. A Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozó és abban Dunaújvárosi körzet központhoz tartozó 13 település döntött úgy, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervüket közös tervként készíttetik el. A Hgt a (1) bekezdés f pontja alapján a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet meghatározta a k részletes tartalmi követelményeit. Dunaújváros környezetében elhelyezkedő 13 társult település közös hulladékgazdálkodási tervét a fent nevezett Hgt.-ben és Kormány rendeletben vonatkozó előírások az elkészült Országos és régiós hulladékgazdálkodási tervek figyelembevételével készítettük el, összhangban a tervezett Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszerrel, valamint ahol volt, a települések rendezési tervével. 1

8 4. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 4.1. Tervezési szint Dunaújváros-térség településeinek Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terve A térségi tervben résztvevő települések: Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Szalkszentmárton, Dunaföldvár, Kunpeszér. A térség településeinek összlakos száma: fő A fent nevezett települések önkormányzatai úgy nyilatkoztak, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervüket közös tervként készíttetik el. Az önkormányzatok ezzel kapcsolatos nyilatkozatait az 1/1-1/13.sz. Dokumentumként csatoltuk. A hulladékgazdálkodási terv időtartama: A tervezés báziséve: Készítő neve EDiCon Környezetvédelmi. (1122 Budapest, Határőr út 39.) 4.3. A terv készítésének időpontja július 4.4. A tervezési terület bemutatása A fent nevezett 13 település a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén helyezkednek el a Duna két oldalán, Dunaújváros és Dunaföldvár magasságában. Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag és Dunaegyháza a Duna-Tisza Közén a Solti síkságon, Kunpeszér pedig a Csepeli síkon helyezkednek el. Dunaföldvár, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Kisapostag, Előszállás, Daruszentmiklós és Rácalmás a közép-mezőföldön találhatók. Előszállás és Daruszentmiklós ben még közös önkormányzatként működtek, de ban már különváltak. A települések elhelyezkedését az 1. sz. Ábra mutatja. Demográfiai adatok A társult települések összlakos száma: fő Szalkszentmárton: 3070 fő, Dunavecse: 4252 fő, Apostag: 2180 fő, Dunaegyháza: 1527 fő, Dunaföldvár: 9269 fő, Baracs: 3194 fő, Mezőfalva: 4942 fő, Nagyvenyim: 3993 fő, Kisapostag: 1261 fő, Előszállás: 2516 fő, Daruszentmiklós: 1357 fő, Rácalmás: 4100 fő, Kunpeszér 669 fő. A 2

9 lakónépesség száma stagnál, vagy kis mértékű növekedést mutat a városból történő kivándorlás következtében. A növekedés 2002-ben évi fő között volt, de ez a tendencia nem folyamatos. A lakosság növekedése miatt a tervidőszak végére nagyobb mértékű hulladék kibocsátással nem kell számolni. A települések területhasználata, gazdasági tevékenységek A településeken Dunaföldvár kivételével falusias szerkezetűek, családi házas, nagy kertes ingatlanok találhatók, a település központban a közintézmények szolgáltatók, üzletek találhatók, a települések általában rendelkeznek üdülő területekkel. Dunaföldváron a kisvárosias szerkezet alakult ki, kertvárosias beépítéssel, jellemző a nagykertes csalási házas terület. A település központban a közintézmények, kereskedelmi, szolgáltatói funkciójú építmények, üzletek találhatók. A településeken az ipari fejlődés nem jelentős, egyes településeken, egyáltalán nincs ipari tevékenység, a legtöbb településen általában a közép és kis vállalkozásoknak nevezhető gyártó, szerelő üzemek, szakiparosok működnek. A településeken lévő ipari tevékenységek hulladék kibocsátás szempontjából nem jelentősek. Az önkormányzatok tájékoztatása szerint ebben a tervidőszakban ezen a területen nem várható változás. A települések környezetében mezőgazdasági területek találhatók, ahol kis és nagyüzemi körülmények között folyik a termelés, valamint néhány jelentősebb állattartó telep is működik. A növénytermesztés nem érinti a települések hulladékgazdálkodását, de az állattartásból származó állati tetemek az önkormányzatok által működtetett dögteret, gyűjtőhelyeket terheli. Több településen ezért szüntették meg a lakosság elhullott állatainak szervezett begyűjtését, mert a gyűjtőkonténerek megteltek az állattartó telepek elhullott állataival. Természet és tájvédelem A települések nem fekszenek természetvédelmi területen, tájvédelmi körzetben. Közlekedés A települések fő-, másod- és harmadrendű utakon közelíthetők meg. A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer körzet központja Dunaújváros lesz, ahová fő- és másodrendű útvonalakon szállítható be a mezőföldi településekről a hulladék, a Duna-Tisza közéről jelenleg Dunaföldvár felől közelíthető meg a körzet központ, amíg a Dunaújvárosban tervezett dunai híd meg nem épül. 3

10 Éghajlati jellemzők A terület éghajlata mérsékelten meleg, száraz, leggyakoribb szélirány az É-Ny-i. A napfénytartam évi összege óra. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 0 C. Az évi csapadék összege mm. Földrajzi elhelyezkedése, domborzati viszonyai A Dunántúlon lévő települések a Közép-Mezőföld kistáj területén, Fejér megye délkeleti részén a Duna melletti magasparton és attól nyugat felé helyezkednek el. A Közép-mezőföld kistáj m tengerszint feletti magasságú, lösszel fedett hordalékkúp síkság. Közép-Mezőföldet a Seregélyesi völgy és a vele párhuzamosan kialakult, enyhén tagolt síksági típusba sorolható süllyedék terület nagyjából két egyenlő nagyságú részre osztja. ÉK-en a Duna felé m-es partfallal elhatárolódó, m tengerszint feletti magasságú síkságon helyezkedik el a Pentelei lösztakaró, DNy-ra, szintén m tengerszint feletti magasságú hullámos síkságon a sárbogárdi löszplató található. Felszínüket a löszre jellemző lepusztulás formák (löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak) valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű hálózata tarkítja. A Duna-Tisza közén lévő települések a Solti-síkon helyezkednek el. A kistáj 93 és 140 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. A Ny-i rész ártereinek megasságe 100 m, amelyből Dunavecse és Solt közötti parti dűnék emelkednek ki, 6-8 m-re. A K-i rész alacsony árterei és szikes laposai m közötti abszolult magasságban találhatók. Földtani adottságok A Közép-Mezőföld kistáj pannóniai agyagos üledékein a pleisztocén legelején folyóvizi eróziós és akkumulációs tevékenység zajlott le, amely eltüntette a pliocén felszín lokális egyenetlenségeit. Az alsópleisztocénban a terület ÉNy- DK-i és ÉK-DNy-i szerkezeti vonalak mentés mozaikszerűen feltöredezett, egyes nagyobb blokkok kiemelkedtek, a kistáj középső része megsüllyedt, és a pleisztocén folyamán a kiemelkedő blokkokat ÉK-en (Pentelei löszplató) m, DNY-on m magas eolikus lösz fedte be. A középső süllyedéksáv holocén üledékkel borított. A Solti-Sík kistáj alapja pannóniai üledék, erre m vastag dunai eredetű durva folyami hordalék települ. Az üledéksor észak felé fokozatosan elvékonyodik, és és átlag m vastagságú folyami kavics és homok rétegsorba megy át. A felszínen ill. a felszín közelében a holocén öntéshomok, ill. a homokosabb öntésagyag az uralkodó. A területen található kőzettípusok és talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak térképét a sz. Ábrákon mellékeljük. 4

11 Vízrajz A Közép-Mezőföld kistáj keletről a Duna Adony és Bölcske szakaszára támaszkodik, csak kisebb vízfolyásai vannak, a Sárosdi víz, Nagyvenyim- Baracsi ér, Nagykarácsonyi ér, Lóki víz. A települések által érintett területekről a kis vízfolyások a Duna felé szállítják a lefolyó vizeket. A Solti-Sík kistáj nyugatról támaszkodik a Duna Adony és Bölcske szakaszára. A területet kisebb vízfolyások és csatornák szelik át, az érintett települések szempontjából legjelentősebb a Kiskunsági főcsatorna. Felszín alatti vízviszonyok A talajvíz viszonyoknál elkülönítendők a lösz és pannon rétegekben tárolt vizek. A löszrétegsor általában tartalmaz vizet, a magasparton a vízszint átlagosan 20 m mélyen van, löszhátak alatt 4-6 m, az alacsonyabb felszíneken 2-4 m között, a völgytalpakon 2 m felett van. A Solti síkon a talajvíz mélysége általában 2-4 m között van, de a Duna közelében a Duna nagymértékben befolyásolja. A felszín alatt a hatalmas kiterjedésű kavicsmező nagy mennyiségű vizet tárol. A Duna kavicsteraszában található parti szűrésű víz nagy mennyiségben található, és kitermelhető, ez a vízkészlet a felszíni szennyeződésekre nagyon érzékeny mivel felette nincs vízzáró képződmény. Fontosabb környezetvédelmi vonatkozások A településeken működő, ill. felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat általában a települések mélyebb részein, agyagnyerő helyeken, (homokbánya) vagy egyéb célú mély, nagy kiterjedésű gödrökben alakították ki. A területre jellemző alacsony talajvízszint és a talaj jó vízvezető képessége következtében a lerakott hulladékok a talajvíz minőségére kedvezőtlen hatást gyakorolhattak A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének célja, a tervezés alapjai A törvényi háttér Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását, a hulladékokkal kapcsolatos általános előírásokat, a fenntartható fejlődést biztosító, a hazai környezet-politikát szabályozó LIII. törvény tartalmazza. A évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról (továbbiakban: Hgt.) szóló törvény VI. fejezete előírja a Hulladékgazdálkodási terv készítését. A 126/2003. (VIII. 15. ) Korm. rendelet meghatározza a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit. 5

12 Országos hulladékgazdálkodási terv A Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként készült el az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, (továbbiakban: OHT) amelyet a kormány előterjesztése után az Országgyűlés a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban elfogadott, és kihirdetett. A területi hulladékgazdálkodási terv Az OTH alapján került sor a területi (regionális) k elkészítésére. A tervek a hét statisztikai tervezési régióra készültek el, ezeket a Környezetvédelmi Miniszter elfogadta, és a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben közzé tette. A hulladékgazdálkodási tervben szereplő települések területére a Közép- Dunántúli és a Dél - Alföldi Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervében rögzítettek az irányadók. Helyi hulladékgazdálkodási terv A Hgt. VI. fejezetének bekezdése kimondja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési Önkormányzat illetékességi területére helyi t dolgoz ki. A Hgt a (1) bekezdés f pontja alapján a Kormány a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben meghatározta a k részletes tartalmi követelményeit. Helyi t készíthet egy települési önkormányzat, vagy egy körjegyzőséghez tartozó, vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok. A tervet az önkormányzati képviselő-testület (közgyűlés) hagyja jóvá, és azt önkormányzati rendeletben hirdeti ki. A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (IX. 14.) Kormány rendelet 3. állapítja meg, a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről a 241/2001. (XII. 10.) Kormány rendelet rendelkezik. Egyedi k A jogszabály szerint meghatározott gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodói tevékenységükre előírt tartalommal készítenek 6

13 t. Az elkészült egyedi terveket a gazdálkodó köteles az önkormányzatnak megküldeni. Megyei hulladékgazdálkodási terv Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei önkormányzat készíthet t az országos és területi tervvel összhangban és az érintett önkormányzatokkal egyeztetve, de készítése nem kötelező. Tartalma és felépítése a területi tervekéhez hasonló. Egyéb rendelkezések A ket a Hgt. szerint hat évre kell elkészíteni, kétévenként kell felülvizsgálni és értékelni az abban foglaltak végrehajtását. Az első k és közötti időszakra vonatkozóan készülnek el. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek jóváhagyása, illetve más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell. A területi terveket az OHT elfogadását követően 270 napon belül, a helyi ket pedig a területi ket a területi tervek kihirdetésétől számított 270 napig kell közzétenni A tervezés módszere, stratégiai szempontok A tervezés főbb szempontjai A hulladékgazdálkodási terv részletesen a közszolgáltatás keretébe tartozó települési szilárd és folyékony hulladékokkal foglalkozik. A szilárd hulladékok kezelésén belül fontos szempont a végleges lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének a csökkentése, a lerakók környezetterhelésének minimalizálása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a kiemelten kezelendő hulladékáramok között a szerves, a csomagolási és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésével, kezelésével, kapcsolatos tevékenységek, feladatok, intézkedések meghatározására került a hangsúly. A hulladékgazdálkodási terv készítésénél alapul vettük a hulladékgazdálkodás hármas célrendszerét, amelynek fontos céljai; a hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése, továbbá a hulladékok újrahasználatának és hasznosításának növekedése, a hulladékkezelés területén a gazdaságilag megvalósítható technológiák bevezetése, a harmadik elv az újra nem használható, és hasznosítható ún. maradék hulladékok biztonságos ártalmatlanítása. 7

14 A hulladékgazdálkodási terv készítése során figyelembe vettük továbbá a Hgt és az OHT célkitűzéseit, hogy a település hulladékgazdálkodás színvonalának emelése az emberi egészség védelmét, a természeti és épített környezet megőrzését biztosítsa, a környezet hulladék által okozott igénybevétele, terhelése, veszélyeztetése minimumra csökkenjen, előtérbe kerüljön a keletkező hulladék minél nagyobb arányának a hasznosítása, a nem hasznosuló hulladékok ártalmatlanítása környezetkímélő módon történjen, továbbá, hogy az emberek környezettudatos magatartása kialakuljon és fejlődjön. A települési hulladékkezelés terén is olyan értékrend alakuljon ki, amely a hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladékok hasznosítása irányába hat. A tervezés során a Hgt. 56. (7.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően figyelembe vettük, hogy a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok lebomló szerves anyag tartalma az ott előírt arányok mértéke és ütemezése szerint teljesüljön Az adatgyűjtés forrásai, és pontossága A tervezéshez az önkormányzatok és az önkormányzatokkal szolgáltatói viszonyban álló szervezetek, vállalkozók adataira támaszkodtunk. Figyelembe vettük az önkormányzatoknál rendelkezésre álló, a hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket. Felhasználtuk a térség hulladékgazdálkodási problémáinak, feladatainak megoldására készített Közép- Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósíthatósági tanulmányát. - Országos Hulladékgazdálkodási Terv 110/2002. (XII. 12.) OGY Határozat, - a 15/2003. (XI. 07.) KvVM rendelet által jóváhagyott Közép-Dunántúli és a Dél-Alföldi Statisztikai Régió, - a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott k részletes tartalmi követelményei, - Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósíthatósági tanulmánya, környezetvédelmi hatástanulmánya, - a települések településrendezési terve, ahol volt környezetvédelmi programja, - a települések környezetvédelmét, köztisztaságot és települési szilárd és folyékony szabályozó rendeletek, - a tervezés során a 1. sz. Mellékletben foglalt hulladékgazdálkodási jogszabályok, 8

15 - a települési szilárd hulladékok mennyiségét illetően a közszolgáltatást végző Dunanett Kft., illetve ahol az önkormányzat a szolgáltató az önkormányzat adataira támaszkodtunk, - a települési folyékony hulladékok és kommunális szennyvíziszappal kapcsolatban a szolgáltatást végzőktől Bácsvíz Rt, DVR Rt. kapott adatokat adjuk közre. A települési nem veszélyes hulladékok adatai nem mérési eredményen, hanem becslésen alapulnak. A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szabályozza a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket, ezért a két év múlva esedékes terv felülvizsgálata során pontos adatok alapján lehetséges a terv korrigálása. A terv készítése során a munkába bevontuk a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszert megvalósítását bonyolító Projekt Irodát. 9

16 5. A JELENLEGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HELYEZET BEMUTATÁSA 5.1. Keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok 2.1. sz. Táblázat: Baracs településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok 8000 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 300 Összesen sz. Táblázat: Előszállás és Daruszentmiklós településeken keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1400 Települési folyékony hulladékok 5000 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 Összesen 6900 Előszállás és Daruszentmiklós 2002-ben még egy önkormányzathoz tartozott sz. Táblázat: Kisapostag településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 400 Települési folyékony hulladékok 5400 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 200 Összesen

17 2.4. sz. Táblázat: Mezőfalva településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1000 Települési folyékony hulladékok 8600 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 Összesen sz. Táblázat: Nagyvenyim településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 700 Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 200 Összesen sz. Táblázat: Rácalmás településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 900 Települési folyékony hulladékok 1600 Kommunális szennyvíziszap 290 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 Összesen sz. Táblázat: Apostag településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Mennyiség Hulladék megnevezése tonna/év Települési szilárd hulladékok 800 Települési folyékony hulladékok 60 11

18 Kommunális szennyvíziszap 405 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 200 Összesen sz. Táblázat: Dunaegyháza településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 600 Települési folyékony hulladékok 360 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 100 Összesen sz. Táblázat: Dunavecse településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1100 Települési folyékony hulladékok 90 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 400 Összesen sz. Táblázat: Szalkszentmárton településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1400 Települési folyékony hulladékok 75 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 1500 Összesen sz. Táblázat: Dunaföldvár településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség 12

19 tonna/év Települési szilárd hulladékok 3500 Települési folyékony hulladékok 2800 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 1500 Összesen sz. Táblázat: Kunpeszér településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 300 Települési folyékony hulladékok na Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 50 Összesen 350 Települési szilárd hulladék A települési hulladékok a lakosság köréből, a településen működő intézményekből, szolgáltatóktól, és a településeken működő kis és közép vállaltok tevékenységeiből származnak. A keletkező hulladék összes mennyisége tonna/év. A Dunaújváros városi hulladéklerakóra kerülő hulladék összetételét évben vizsgálták, ennek alapján becsüljük a keletkező hulladék összetételét, mert a hulladék összetétele hasonló, mint az országos átlag, a papír hulladék mennyisége kis mértékben magasabb, az üveg hulladék pedig alacsonyabb sz. Táblázat: A lerakóra beérkező települési hulladékok összetétele Lerakóra érkező hulladékok Hulladék megnevezése összetétele % Vegyes hulladék 35,4 Szerves anyagot tartalmazó hulladék 30,9 Papír 18,4 Műanyag 5,5 Fém 3,0 Fa 1,5 Textil 2,8 13

20 Üveg 1,4 Veszélyes hulladék 1,0 A lerakóra érkező települési szilárd hulladék nagy részét vegyes hulladék alkotja, ennek közel fele szerves anyagokat tartalmazó hulladék, ami az összes hulladék mintegy 31 %-át teszi ki, a többi összetevője általában nagyrészt építési törmelék, szervetlen anyag, por, illetve nem azonosítható hulladék. A szerves anyagok legnagyobb része konyhai, étkezési, kerti és egyéb zöld hulladék, amelyek komposztálhatók. A hulladék 32,6 %-a papír, fém, fa, műanyag, üveg, textil amelynek nagy része szelektíven gyűjthető és újrahasználható, vagy más módon hasznosítható. A veszélyes hulladékok 1 %-ot tesznek ki, ezek az egyéni életvitel során, a háztartásban, vagy kerti munkák során használatos veszélyes anyagok, vagy ezek csomagolóanyagai. Az adatokat a szolgáltató adatszolgáltatása alapján adjuk közre. Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok Az építési, bontási hulladékok mennyisége aránylag magas a térségben, amely a régi rossz állapotban lévő házak elbontásából, illetve felújításokból keletkezik. Összes mennyisége: 5950 tonna/év. Települési folyékony hulladék A települési folyékony hulladékok mennyisége magas, ugyanis a 13 településből 6 településen nincs szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítve, egy településen pedig a csatornázottság kb %-os szinten van. A települési önkormányzatokkal szerződésben álló szolgáltatók adatai alapján a települési folyékony hulladékok összes mennyisége: tonna/év. A ténylegesen keletkező folyékony hulladék mennyisége az önkormányzatok tájékoztatása alapján a lakossági vízfogyasztást figyelembevéve ennél lényegesen magasabb. Kommunális szennyvíziszap A kommunális szennyvíziszap mennyisége alacsony, ennek oka egyrészt a települések csatornázatlansága, másrészt pedig mindössze két szennyvíztisztító telep működik a társult települések térségében, Apostagon és Rácalmáson. Dunaföldváron működő szennyvíztelepet évben bezárták, felszámolása folyamatban van, a városban keletkező szennyvizet a madocsai szennyvíztisztító telepre vezetik. Dunaföldváron 2002-ben keletkező 14

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005. (VIII. 29.) rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005. (VIII. 29.) rendelete a hulladékgazdálkodási tervről - 1 - Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005. (VIII. 29.) rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi gazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzatának

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója.

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója. 12. A hulladékgazdálkodás alapjai, alapfogalmak A törvény célja: Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, hulladékok minimalizálása,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben