Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről"

Átírás

1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény 36. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja: 1.. A dunaújvárosi térség települései: Apostag, Baracs, Daruszentmiklós, Dunaegyháza, Dunaföldvár, Dunavecse, Előszállás, Kisapostag, Kunpeszér, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás és Szalkszentmárton Önkormányzatainak közös hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. 2.. A Szalkszentmárton települési Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait e rendelet 2.sz. melléklete határozza meg a közös helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak szerint. 3.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Felelős: Aranyi János polgármester Ájpli László jegyző Aranyi János polgármester Jogharmonizációs záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

2 EDi Con Environmental Diagnosis and Pollution Control Consultants Ltd. Környezetvédelmi. H-1122 Budapest, Határőr út 39. Tel.& Fax: Tel.: Dunaújváros térség Hulladékgazdálkodási terve 2. Budapest 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

3 2004. augusztus 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

4 Dunaújváros térség településeinek Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Szalkszentmárton, Dunaföldvár, Kunpeszér 3. Megbízó: Polgárdi Város Önkormányzata 8150 Polgárdi, Batthyány u Készítette: EDiCon Környezetvédelmi Budapest, Határőr út 39. Budapest augusztus 1. Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

5 Tartalomjegyzék Előzmények A tervkészítés általános adatai Tervezési szint Készítő neve A terv készítésének időpontja A tervezési terület bemutatása A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének célja, a tervezés alapjai A törvényi háttér A tervezés módszere, stratégiai szempontok Az adatgyűjtés forrásai, és pontossága A jelenlegi hulladékgazdálkodási helyezet bemutatása Keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok területi éves hulladékmérleg bemutatása Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott műszaki követelmények A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális műszaki követelmények Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése Gyűjtési körzetek A Dunanett Kft. bemutatása Települési szilárd hulladék kezelési tevékenységek A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése, felszámolást, rekultiválást igénylő lerakóhelyek bemutatása A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetetendő tényezők A települési hulladék, valamint a zöld és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálók ismertetése A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

6 A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége A települési szennyvíziszapok mennyisége, kezelése A tervezési terület szennyvíziszap hasznosítása Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása Hulladékgazdálkodási célkitűzések A Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzései A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzései A társult települések helyi hulladékgazdálkodásának jelenlegi problémái és célkitűzései A hulladék keletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatásfejlesztési programok Hulladékgazdálkodási cselekvési program A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Dunaújváros körzet hulladékkezelésére tervezett technológia A hulladékgazdálkodási cselekvési programfeladatainak részletezése Települési szilárd hulladék begyűjtése, kezelése, hasznosítása A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható hulladék ártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása Információgyűjtés, szemléletformálás Rekultiváció Települési folyékony hulladék Szennyvíziszap hasznosítás A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések, létesítmények meghatározása A célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegálisan kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának adatai A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek Módosítva: 6/2009.(XII.01.) kiegészül jogharmonizációs záradékkal

7 ELŐZMÉNYEK Polgárdi Város Önkormányzata, mint a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztora (8154. Polgárdi Batthyány u. 132.) megbízta az EDiCon Környezetvédelmi.-t (1122. Budapest Határőr u. 39.) a nevezett Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozó települések helyi hulladékgazdálkodási tervének elkészítésével. A évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról (továbbiakban: Hgt.) szóló törvény VI. fejezete előírja a Hulladékgazdálkodási terv készítését. A Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként készült el az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002. (XII. 12.) OGY határozat), majd ennek alapján a területi (regionális) k (15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet). A Hgt. VI. fejezetének bekezdése kimondja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési Önkormányzatoknak illetékességi területükre helyi t kell kidolgozni. A bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok kötelezettségüket közös terv kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik. A Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozó és abban Dunaújvárosi körzet központhoz tartozó 13 település döntött úgy, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervüket közös tervként készíttetik el. A Hgt a (1) bekezdés f pontja alapján a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet meghatározta a k részletes tartalmi követelményeit. Dunaújváros környezetében elhelyezkedő 13 társult település közös hulladékgazdálkodási tervét a fent nevezett Hgt.-ben és Kormány rendeletben vonatkozó előírások az elkészült Országos és régiós hulladékgazdálkodási tervek figyelembevételével készítettük el, összhangban a tervezett Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszerrel, valamint ahol volt, a települések rendezési tervével. 1

8 4. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 4.1. Tervezési szint Dunaújváros-térség településeinek Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terve A térségi tervben résztvevő települések: Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Szalkszentmárton, Dunaföldvár, Kunpeszér. A térség településeinek összlakos száma: fő A fent nevezett települések önkormányzatai úgy nyilatkoztak, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervüket közös tervként készíttetik el. Az önkormányzatok ezzel kapcsolatos nyilatkozatait az 1/1-1/13.sz. Dokumentumként csatoltuk. A hulladékgazdálkodási terv időtartama: A tervezés báziséve: Készítő neve EDiCon Környezetvédelmi. (1122 Budapest, Határőr út 39.) 4.3. A terv készítésének időpontja július 4.4. A tervezési terület bemutatása A fent nevezett 13 település a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén helyezkednek el a Duna két oldalán, Dunaújváros és Dunaföldvár magasságában. Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag és Dunaegyháza a Duna-Tisza Közén a Solti síkságon, Kunpeszér pedig a Csepeli síkon helyezkednek el. Dunaföldvár, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Kisapostag, Előszállás, Daruszentmiklós és Rácalmás a közép-mezőföldön találhatók. Előszállás és Daruszentmiklós ben még közös önkormányzatként működtek, de ban már különváltak. A települések elhelyezkedését az 1. sz. Ábra mutatja. Demográfiai adatok A társult települések összlakos száma: fő Szalkszentmárton: 3070 fő, Dunavecse: 4252 fő, Apostag: 2180 fő, Dunaegyháza: 1527 fő, Dunaföldvár: 9269 fő, Baracs: 3194 fő, Mezőfalva: 4942 fő, Nagyvenyim: 3993 fő, Kisapostag: 1261 fő, Előszállás: 2516 fő, Daruszentmiklós: 1357 fő, Rácalmás: 4100 fő, Kunpeszér 669 fő. A 2

9 lakónépesség száma stagnál, vagy kis mértékű növekedést mutat a városból történő kivándorlás következtében. A növekedés 2002-ben évi fő között volt, de ez a tendencia nem folyamatos. A lakosság növekedése miatt a tervidőszak végére nagyobb mértékű hulladék kibocsátással nem kell számolni. A települések területhasználata, gazdasági tevékenységek A településeken Dunaföldvár kivételével falusias szerkezetűek, családi házas, nagy kertes ingatlanok találhatók, a település központban a közintézmények szolgáltatók, üzletek találhatók, a települések általában rendelkeznek üdülő területekkel. Dunaföldváron a kisvárosias szerkezet alakult ki, kertvárosias beépítéssel, jellemző a nagykertes csalási házas terület. A település központban a közintézmények, kereskedelmi, szolgáltatói funkciójú építmények, üzletek találhatók. A településeken az ipari fejlődés nem jelentős, egyes településeken, egyáltalán nincs ipari tevékenység, a legtöbb településen általában a közép és kis vállalkozásoknak nevezhető gyártó, szerelő üzemek, szakiparosok működnek. A településeken lévő ipari tevékenységek hulladék kibocsátás szempontjából nem jelentősek. Az önkormányzatok tájékoztatása szerint ebben a tervidőszakban ezen a területen nem várható változás. A települések környezetében mezőgazdasági területek találhatók, ahol kis és nagyüzemi körülmények között folyik a termelés, valamint néhány jelentősebb állattartó telep is működik. A növénytermesztés nem érinti a települések hulladékgazdálkodását, de az állattartásból származó állati tetemek az önkormányzatok által működtetett dögteret, gyűjtőhelyeket terheli. Több településen ezért szüntették meg a lakosság elhullott állatainak szervezett begyűjtését, mert a gyűjtőkonténerek megteltek az állattartó telepek elhullott állataival. Természet és tájvédelem A települések nem fekszenek természetvédelmi területen, tájvédelmi körzetben. Közlekedés A települések fő-, másod- és harmadrendű utakon közelíthetők meg. A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer körzet központja Dunaújváros lesz, ahová fő- és másodrendű útvonalakon szállítható be a mezőföldi településekről a hulladék, a Duna-Tisza közéről jelenleg Dunaföldvár felől közelíthető meg a körzet központ, amíg a Dunaújvárosban tervezett dunai híd meg nem épül. 3

10 Éghajlati jellemzők A terület éghajlata mérsékelten meleg, száraz, leggyakoribb szélirány az É-Ny-i. A napfénytartam évi összege óra. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 0 C. Az évi csapadék összege mm. Földrajzi elhelyezkedése, domborzati viszonyai A Dunántúlon lévő települések a Közép-Mezőföld kistáj területén, Fejér megye délkeleti részén a Duna melletti magasparton és attól nyugat felé helyezkednek el. A Közép-mezőföld kistáj m tengerszint feletti magasságú, lösszel fedett hordalékkúp síkság. Közép-Mezőföldet a Seregélyesi völgy és a vele párhuzamosan kialakult, enyhén tagolt síksági típusba sorolható süllyedék terület nagyjából két egyenlő nagyságú részre osztja. ÉK-en a Duna felé m-es partfallal elhatárolódó, m tengerszint feletti magasságú síkságon helyezkedik el a Pentelei lösztakaró, DNy-ra, szintén m tengerszint feletti magasságú hullámos síkságon a sárbogárdi löszplató található. Felszínüket a löszre jellemző lepusztulás formák (löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak) valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű hálózata tarkítja. A Duna-Tisza közén lévő települések a Solti-síkon helyezkednek el. A kistáj 93 és 140 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. A Ny-i rész ártereinek megasságe 100 m, amelyből Dunavecse és Solt közötti parti dűnék emelkednek ki, 6-8 m-re. A K-i rész alacsony árterei és szikes laposai m közötti abszolult magasságban találhatók. Földtani adottságok A Közép-Mezőföld kistáj pannóniai agyagos üledékein a pleisztocén legelején folyóvizi eróziós és akkumulációs tevékenység zajlott le, amely eltüntette a pliocén felszín lokális egyenetlenségeit. Az alsópleisztocénban a terület ÉNy- DK-i és ÉK-DNy-i szerkezeti vonalak mentés mozaikszerűen feltöredezett, egyes nagyobb blokkok kiemelkedtek, a kistáj középső része megsüllyedt, és a pleisztocén folyamán a kiemelkedő blokkokat ÉK-en (Pentelei löszplató) m, DNY-on m magas eolikus lösz fedte be. A középső süllyedéksáv holocén üledékkel borított. A Solti-Sík kistáj alapja pannóniai üledék, erre m vastag dunai eredetű durva folyami hordalék települ. Az üledéksor észak felé fokozatosan elvékonyodik, és és átlag m vastagságú folyami kavics és homok rétegsorba megy át. A felszínen ill. a felszín közelében a holocén öntéshomok, ill. a homokosabb öntésagyag az uralkodó. A területen található kőzettípusok és talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak térképét a sz. Ábrákon mellékeljük. 4

11 Vízrajz A Közép-Mezőföld kistáj keletről a Duna Adony és Bölcske szakaszára támaszkodik, csak kisebb vízfolyásai vannak, a Sárosdi víz, Nagyvenyim- Baracsi ér, Nagykarácsonyi ér, Lóki víz. A települések által érintett területekről a kis vízfolyások a Duna felé szállítják a lefolyó vizeket. A Solti-Sík kistáj nyugatról támaszkodik a Duna Adony és Bölcske szakaszára. A területet kisebb vízfolyások és csatornák szelik át, az érintett települések szempontjából legjelentősebb a Kiskunsági főcsatorna. Felszín alatti vízviszonyok A talajvíz viszonyoknál elkülönítendők a lösz és pannon rétegekben tárolt vizek. A löszrétegsor általában tartalmaz vizet, a magasparton a vízszint átlagosan 20 m mélyen van, löszhátak alatt 4-6 m, az alacsonyabb felszíneken 2-4 m között, a völgytalpakon 2 m felett van. A Solti síkon a talajvíz mélysége általában 2-4 m között van, de a Duna közelében a Duna nagymértékben befolyásolja. A felszín alatt a hatalmas kiterjedésű kavicsmező nagy mennyiségű vizet tárol. A Duna kavicsteraszában található parti szűrésű víz nagy mennyiségben található, és kitermelhető, ez a vízkészlet a felszíni szennyeződésekre nagyon érzékeny mivel felette nincs vízzáró képződmény. Fontosabb környezetvédelmi vonatkozások A településeken működő, ill. felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat általában a települések mélyebb részein, agyagnyerő helyeken, (homokbánya) vagy egyéb célú mély, nagy kiterjedésű gödrökben alakították ki. A területre jellemző alacsony talajvízszint és a talaj jó vízvezető képessége következtében a lerakott hulladékok a talajvíz minőségére kedvezőtlen hatást gyakorolhattak A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének célja, a tervezés alapjai A törvényi háttér Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását, a hulladékokkal kapcsolatos általános előírásokat, a fenntartható fejlődést biztosító, a hazai környezet-politikát szabályozó LIII. törvény tartalmazza. A évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról (továbbiakban: Hgt.) szóló törvény VI. fejezete előírja a Hulladékgazdálkodási terv készítését. A 126/2003. (VIII. 15. ) Korm. rendelet meghatározza a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit. 5

12 Országos hulladékgazdálkodási terv A Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként készült el az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, (továbbiakban: OHT) amelyet a kormány előterjesztése után az Országgyűlés a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban elfogadott, és kihirdetett. A területi hulladékgazdálkodási terv Az OTH alapján került sor a területi (regionális) k elkészítésére. A tervek a hét statisztikai tervezési régióra készültek el, ezeket a Környezetvédelmi Miniszter elfogadta, és a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben közzé tette. A hulladékgazdálkodási tervben szereplő települések területére a Közép- Dunántúli és a Dél - Alföldi Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervében rögzítettek az irányadók. Helyi hulladékgazdálkodási terv A Hgt. VI. fejezetének bekezdése kimondja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési Önkormányzat illetékességi területére helyi t dolgoz ki. A Hgt a (1) bekezdés f pontja alapján a Kormány a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben meghatározta a k részletes tartalmi követelményeit. Helyi t készíthet egy települési önkormányzat, vagy egy körjegyzőséghez tartozó, vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok. A tervet az önkormányzati képviselő-testület (közgyűlés) hagyja jóvá, és azt önkormányzati rendeletben hirdeti ki. A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (IX. 14.) Kormány rendelet 3. állapítja meg, a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről a 241/2001. (XII. 10.) Kormány rendelet rendelkezik. Egyedi k A jogszabály szerint meghatározott gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodói tevékenységükre előírt tartalommal készítenek 6

13 t. Az elkészült egyedi terveket a gazdálkodó köteles az önkormányzatnak megküldeni. Megyei hulladékgazdálkodási terv Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei önkormányzat készíthet t az országos és területi tervvel összhangban és az érintett önkormányzatokkal egyeztetve, de készítése nem kötelező. Tartalma és felépítése a területi tervekéhez hasonló. Egyéb rendelkezések A ket a Hgt. szerint hat évre kell elkészíteni, kétévenként kell felülvizsgálni és értékelni az abban foglaltak végrehajtását. Az első k és közötti időszakra vonatkozóan készülnek el. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek jóváhagyása, illetve más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell. A területi terveket az OHT elfogadását követően 270 napon belül, a helyi ket pedig a területi ket a területi tervek kihirdetésétől számított 270 napig kell közzétenni A tervezés módszere, stratégiai szempontok A tervezés főbb szempontjai A hulladékgazdálkodási terv részletesen a közszolgáltatás keretébe tartozó települési szilárd és folyékony hulladékokkal foglalkozik. A szilárd hulladékok kezelésén belül fontos szempont a végleges lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének a csökkentése, a lerakók környezetterhelésének minimalizálása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a kiemelten kezelendő hulladékáramok között a szerves, a csomagolási és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésével, kezelésével, kapcsolatos tevékenységek, feladatok, intézkedések meghatározására került a hangsúly. A hulladékgazdálkodási terv készítésénél alapul vettük a hulladékgazdálkodás hármas célrendszerét, amelynek fontos céljai; a hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése, továbbá a hulladékok újrahasználatának és hasznosításának növekedése, a hulladékkezelés területén a gazdaságilag megvalósítható technológiák bevezetése, a harmadik elv az újra nem használható, és hasznosítható ún. maradék hulladékok biztonságos ártalmatlanítása. 7

14 A hulladékgazdálkodási terv készítése során figyelembe vettük továbbá a Hgt és az OHT célkitűzéseit, hogy a település hulladékgazdálkodás színvonalának emelése az emberi egészség védelmét, a természeti és épített környezet megőrzését biztosítsa, a környezet hulladék által okozott igénybevétele, terhelése, veszélyeztetése minimumra csökkenjen, előtérbe kerüljön a keletkező hulladék minél nagyobb arányának a hasznosítása, a nem hasznosuló hulladékok ártalmatlanítása környezetkímélő módon történjen, továbbá, hogy az emberek környezettudatos magatartása kialakuljon és fejlődjön. A települési hulladékkezelés terén is olyan értékrend alakuljon ki, amely a hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladékok hasznosítása irányába hat. A tervezés során a Hgt. 56. (7.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően figyelembe vettük, hogy a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok lebomló szerves anyag tartalma az ott előírt arányok mértéke és ütemezése szerint teljesüljön Az adatgyűjtés forrásai, és pontossága A tervezéshez az önkormányzatok és az önkormányzatokkal szolgáltatói viszonyban álló szervezetek, vállalkozók adataira támaszkodtunk. Figyelembe vettük az önkormányzatoknál rendelkezésre álló, a hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket. Felhasználtuk a térség hulladékgazdálkodási problémáinak, feladatainak megoldására készített Közép- Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósíthatósági tanulmányát. - Országos Hulladékgazdálkodási Terv 110/2002. (XII. 12.) OGY Határozat, - a 15/2003. (XI. 07.) KvVM rendelet által jóváhagyott Közép-Dunántúli és a Dél-Alföldi Statisztikai Régió, - a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott k részletes tartalmi követelményei, - Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósíthatósági tanulmánya, környezetvédelmi hatástanulmánya, - a települések településrendezési terve, ahol volt környezetvédelmi programja, - a települések környezetvédelmét, köztisztaságot és települési szilárd és folyékony szabályozó rendeletek, - a tervezés során a 1. sz. Mellékletben foglalt hulladékgazdálkodási jogszabályok, 8

15 - a települési szilárd hulladékok mennyiségét illetően a közszolgáltatást végző Dunanett Kft., illetve ahol az önkormányzat a szolgáltató az önkormányzat adataira támaszkodtunk, - a települési folyékony hulladékok és kommunális szennyvíziszappal kapcsolatban a szolgáltatást végzőktől Bácsvíz Rt, DVR Rt. kapott adatokat adjuk közre. A települési nem veszélyes hulladékok adatai nem mérési eredményen, hanem becslésen alapulnak. A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szabályozza a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket, ezért a két év múlva esedékes terv felülvizsgálata során pontos adatok alapján lehetséges a terv korrigálása. A terv készítése során a munkába bevontuk a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszert megvalósítását bonyolító Projekt Irodát. 9

16 5. A JELENLEGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HELYEZET BEMUTATÁSA 5.1. Keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok 2.1. sz. Táblázat: Baracs településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok 8000 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 300 Összesen sz. Táblázat: Előszállás és Daruszentmiklós településeken keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1400 Települési folyékony hulladékok 5000 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 Összesen 6900 Előszállás és Daruszentmiklós 2002-ben még egy önkormányzathoz tartozott sz. Táblázat: Kisapostag településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 400 Települési folyékony hulladékok 5400 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 200 Összesen

17 2.4. sz. Táblázat: Mezőfalva településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1000 Települési folyékony hulladékok 8600 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 Összesen sz. Táblázat: Nagyvenyim településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 700 Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 200 Összesen sz. Táblázat: Rácalmás településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 900 Települési folyékony hulladékok 1600 Kommunális szennyvíziszap 290 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 Összesen sz. Táblázat: Apostag településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Mennyiség Hulladék megnevezése tonna/év Települési szilárd hulladékok 800 Települési folyékony hulladékok 60 11

18 Kommunális szennyvíziszap 405 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 200 Összesen sz. Táblázat: Dunaegyháza településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 600 Települési folyékony hulladékok 360 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 100 Összesen sz. Táblázat: Dunavecse településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1100 Települési folyékony hulladékok 90 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 400 Összesen sz. Táblázat: Szalkszentmárton településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 1400 Települési folyékony hulladékok 75 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 1500 Összesen sz. Táblázat: Dunaföldvár településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség 12

19 tonna/év Települési szilárd hulladékok 3500 Települési folyékony hulladékok 2800 Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 1500 Összesen sz. Táblázat: Kunpeszér településen keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Mennyiség tonna/év Települési szilárd hulladékok 300 Települési folyékony hulladékok na Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 50 Összesen 350 Települési szilárd hulladék A települési hulladékok a lakosság köréből, a településen működő intézményekből, szolgáltatóktól, és a településeken működő kis és közép vállaltok tevékenységeiből származnak. A keletkező hulladék összes mennyisége tonna/év. A Dunaújváros városi hulladéklerakóra kerülő hulladék összetételét évben vizsgálták, ennek alapján becsüljük a keletkező hulladék összetételét, mert a hulladék összetétele hasonló, mint az országos átlag, a papír hulladék mennyisége kis mértékben magasabb, az üveg hulladék pedig alacsonyabb sz. Táblázat: A lerakóra beérkező települési hulladékok összetétele Lerakóra érkező hulladékok Hulladék megnevezése összetétele % Vegyes hulladék 35,4 Szerves anyagot tartalmazó hulladék 30,9 Papír 18,4 Műanyag 5,5 Fém 3,0 Fa 1,5 Textil 2,8 13

20 Üveg 1,4 Veszélyes hulladék 1,0 A lerakóra érkező települési szilárd hulladék nagy részét vegyes hulladék alkotja, ennek közel fele szerves anyagokat tartalmazó hulladék, ami az összes hulladék mintegy 31 %-át teszi ki, a többi összetevője általában nagyrészt építési törmelék, szervetlen anyag, por, illetve nem azonosítható hulladék. A szerves anyagok legnagyobb része konyhai, étkezési, kerti és egyéb zöld hulladék, amelyek komposztálhatók. A hulladék 32,6 %-a papír, fém, fa, műanyag, üveg, textil amelynek nagy része szelektíven gyűjthető és újrahasználható, vagy más módon hasznosítható. A veszélyes hulladékok 1 %-ot tesznek ki, ezek az egyéni életvitel során, a háztartásban, vagy kerti munkák során használatos veszélyes anyagok, vagy ezek csomagolóanyagai. Az adatokat a szolgáltató adatszolgáltatása alapján adjuk közre. Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok Az építési, bontási hulladékok mennyisége aránylag magas a térségben, amely a régi rossz állapotban lévő házak elbontásából, illetve felújításokból keletkezik. Összes mennyisége: 5950 tonna/év. Települési folyékony hulladék A települési folyékony hulladékok mennyisége magas, ugyanis a 13 településből 6 településen nincs szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítve, egy településen pedig a csatornázottság kb %-os szinten van. A települési önkormányzatokkal szerződésben álló szolgáltatók adatai alapján a települési folyékony hulladékok összes mennyisége: tonna/év. A ténylegesen keletkező folyékony hulladék mennyisége az önkormányzatok tájékoztatása alapján a lakossági vízfogyasztást figyelembevéve ennél lényegesen magasabb. Kommunális szennyvíziszap A kommunális szennyvíziszap mennyisége alacsony, ennek oka egyrészt a települések csatornázatlansága, másrészt pedig mindössze két szennyvíztisztító telep működik a társult települések térségében, Apostagon és Rácalmáson. Dunaföldváron működő szennyvíztelepet évben bezárták, felszámolása folyamatban van, a városban keletkező szennyvizet a madocsai szennyvíztisztító telepre vezetik. Dunaföldváron 2002-ben keletkező 14

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2009-2014 Tartalomjegyzék I. FEJEZET A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.1. Bevezetés oldal I. 1. 1. A helyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2004. (XII. 30.) RENDELETE AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május 4-től hatályos

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben