I./32. Környezeti monitoring rendszerek Talaj megfigyelő rendszer A megfigyelés célja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I./32. Környezeti monitoring rendszerek Talaj megfigyelő rendszer A megfigyelés célja:"

Átírás

1 I./32. Környezeti monitoring rendszerek Területi és települési környezetvédelem adatigényei. A mérendő paraméterek. Észlelő hálózat és észlelési gyakoriság tervezése. Az adatok értékelése és feldolgozása. Környezeti adatbázisok. I. Talaj megfigyelő rendszer A megfigyelés célja: a termékenység fenntartása: mezőgazdasági, erdőgazdasági, szántóföldi, kertészeti lebomlási folyamatok (erózió, defláció) mezőgazdasági technológiák hatása: szakszerűtlen műtrágyázás, állattenyésztés termékek és melléktermékek (hígtrágya,) hulladékok mezőgazdasági használata, stb Ipari és egyéb (közlekedési) szennyezések hatása A talaj, mint szűrőrendszer állapotának megfigyelése A megfigyelés szervezeti formája, szervezetei KIM (Környezetvédelmi Információs és Monitoring Rendszer) TIM (Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer ) A TIM működtetése az FVM feladata (a környezetvédelmi alapelvek figyelembe vételével) Mérőhálózat kialakítása Országos mérőhálózat (országos törzshálózat, speciális területére vonatkozó mérőhelyek, erdészeti mérőhelyek, stb.) 1236 mérőpont A mérőpont kijelölés alapelvei: természet-földrajzi viszonyok alapos helyismeret reprezentativitás szabadföldi tartam kísérletek régebbi adatok is vannak ahol egyéb elemekre is folytak mérések (kút, mély fúrás, meteorológiai megfigyelések) Mérőpontok Mezőgazdasági területek mérőpontjai Mezőgazdasági területen 865 Erdészeti területen 183 mérőhely: ahol őshonos fafajok vannak zavartalan talaj fejlődés (ember) Erdővédelmi Hálózathoz (EVH) kapcsolódás Speciális mérőhelyek : Degradálódott területek (39) erózió, savanyosodás, szikesedés, tömörödés, cserepesedés, Ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületei (26) Fontosabb tavak vízgyűjtője (15) Erősen szennyezett ipari körzetek (25) Szennyvíziszap és hígtrágya kihelyezés (16) Erősen szennyezett agglomerációs körzetek, üdülők (8) Hulladékok és veszélyes hulladék lerakók környéke (1) Roncsolt felületek (9) (bányászat, rekultivált meddők)

2 Közlekedés által érintett (9) Katonai létesítmények (5) Természetvédelmi területek (21) Környezetvédelmi szempontból érzékeny területek (5) Mérési időpontok talaj és talajvíz minden év szeptember 15 és október 15 között induláskor, 3 és 6 évenként A mintavételi hely megjelölése hely megjelölése GPS (Global Position System) készülékkel a koordinátákat GIS (Geographical Information System) Talaj mintavétel Mintavétel előírásai talajtanból Mezőgazdasági minták (5 ha-ként 1 vizsgálati minta, ami legalább 20 részmintából álljon) Környezetvédelmi mintavétel, Pontszerű szennyezés esetén Terület szennyezés esetén Minták kezelése, előkészítése Feljegyzések elkészítése (talajtanban leírtak szerint/ helye, ideje, mintavevő neve, stb) talajszelvény helye (GPS koordináta) talajszelvény leírása domborzat: kitettség lejtő % lejtőkategória fekvés erózió, defláció növényzet felszíni jellegzetességek Talajminták előkészítése (ezt általában a vizsgáló laboratórium végzi) Bolygatott szerkezetű: Aprózás kézzel, idegen anyagok eltávolítása Kavicsok, kövek kiválogatása visszaméréssel Szárítás szobalevegőn, max 40 C Aprítás, (darálás), 2 mm-es lyukbőségű szitán MSZ / szerint Bolygatatlan szerkezetű: A mintát pontosan az eredeti állapotban kell megőrizni.

3 Vizsgálandó paraméterek Helyszíni vizsgálatok (a vizsgálati terv szerint) Laboratóriumi vizsgálatok Talajminták radioaktív koncentrációjának vizsgálata a felső 10 cm rétegből természetes radioaktív izotópok 238 U 226 Ra 232 Th-sor, 40 K; Mesterséges radioaktív izotópok 134 Cs, 137 Cs Talajok összes és oldható nehézfémtartalmának vizsgálata (Lakanen- Ervió-féle vizsgálatok) minden szelvény minden szintjéből Összes (teljes feltárással): Cd, Co, Pb, Zn, Mo, Cr, Cu, Hg, Se, As Oldható az előbbiek + Ca, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ni, B, Növényvédő szer vizsgálatok Klórozott szénhidrogének HCH, Lindán, o.p. DDD, Heptaklór származékok, stb. Triazin származékok (Hexazinon, Prometrin, Terbutrin stb.) Fenoxi karbonsavak ( Mekoprop, MCPB, stb.)

4 II. A vízszennyezés megfigyelő rendszere Mintavételi program kialakítása: A programnak tartalmaznia kell: A vizsgálat célját A mintavétel helyét A mintavétel idejét A mintavétel gyakoriságát A mintavételi módszereket A minták kezelési módját A választott analitikai módszert Program a vízminőség jellemzésére: egy adott idő alatti vízminőség változás lemérésével Célja: megbecsülni a változások statisztikai paramétereit. Ciklusos időbeni alakulás Napi ciklus esetén 24 órán keresztül egyenlő időközben 6 minta, legalább 20 minta (3-4 nap) Heti ciklus esetén a hét különböző napjain. Program a vízminőség ellenőrzésére: rendszeresen ellenőrizzük a vizsgált komponens alakulását, viszonyítva a megadott határértékekhez. Ideális volna az automatikus vízminőség ellenőrzés Gyakoriság meghatározása mat-stat módszerrel: Mérési adatok közel azonosak és jóval a hat. ért alatt van: kisebb gyakoriság Eredmények szórnak, de az átlag a hat. ért alatt van: nagyobb gyakoriság kell Kis szórás, de a hat. ért közelében: közepes gyakoriság Víz mintavételi helyek kiválasztása A vizsgálandó paraméter inhomogén elhelyezkedése: két vagy több összetételű víz találkozása eltérő fajsúlyú anyagok elhelyezkedése A hely kijelölésekor figyelembe kell venni: vízhozam, szennyvíz bevezetés helyi adottságok /hidak zátonyok, stb./ elővizsgálatok eredményei folyó vizeknél mélységi mintavételre ügyelni szennyvizeknél a lamináris szakasz nem alkalmas, inkább a bukóknál, szűkületnél / az átmérő 3 5 szörösénél/ A vízmintavétel körülmények, mintatípusok a minta mennyisége az analitikától függ a minták keverhetőségét figyelembe venni / csapadékképződés / a minta típusok: pont minták átlag minták sorozat minták periodikus és sorozat minták felszín alatti vizeknél figyelő kutak, vagy kutak mintázása szivattyúzás után

5 A mintavétel eszközei anyaga ne okozzon változást manuális felszíni mintához /vödör/ felszín alatti mintához átfolyó rendszerű, felülről vezérelt záró szerkezetű automatikus mintavételezés vízhozam vezérelt pont minták átlag minták Figyelő kút szerkezete A minták tárolása: Nem tartósított vízmintában történő változások Biokémiai folyamatok Egyes komponensek oxidációja Kicsapódás, kiválások Széndioxid oldódás Adszorpció a kolloid felületeken Polimer vegyületek depolimerizációja Tartósításra leggyakrabban alkalmazott módszerek Hűtés 4 C-ra Savas körülmények ph 2 Lúgos körülmények ph 12 Oxidáló szerek /HNO 3 / Oldószerek (kloroform, széntetraklorid) Dezinficiáló szerek

6 Vizsgálandó paraméterek Vizsgálat típusa Helyszíni vizsgálatok Tájékoztató jellegű Gyors vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatok A megfelelő vizsgálatok kiválasztását meghatározza: a kimutathatóság határa a határérték min 20%-a szórás a határérték 0,05szöröse, vagy jobb mérési tartomány a hat ért legalább 4 szerese Legfontosabb előírások: felszíni és szennyvíz vizsgálatokra: és MSZ 260, MSZ ivóvíz MSZ 448 Ásványvizek MSZ szennyvíz bírság 3/1974, OVH víz toxikológia MSZ Vizsgálati paraméterek összefoglalása Szerves szennyezések mérése Kémiai oxigén igény (KOI mg/l) lépései minta meghatározása és bemérése /10-50ml/ a Cl-ok zavaró hatásának kiküszöbölésére HgSO 4 és katalizátorként Ag 2 SO 4 adagolás, oxidálószerként káliumbikromát és kénsav forralás visszatitrálás vas(ii) ammóniumszulfáttal ferroin indikátor mellett kékből vörösbe / Gyors módszer csak tájékoztató jellegű /alapja a króm oxidáló hatása. Biológiai oxigén igény (BOI 5 mg/l) lépései minta előkészítése és hígítása a minta beoltása, ha szükséges / házi szennyvízzel/ oxigén telítés levegővel oldott oxigén tartalom meghat /jodometriásan/ 20 C-on inkubálás 5 napig maradék oldott oxigén tartalom meghatározás Automatizált rendszer elve: a biológiai folyamat során elfogyasztott oxigén mennyiségét mérik. Szerves szén tartalom meghatározás nedves égetéssel kálium-bikromát és perklórsav mellett, fotométerrel száraz oxidáció magas hőmérsékleten katalizátor jelenlétében, mérés IR GC-vel a széndioxidot. Teljes oxigénigény (TOD mg/l): teljes égetéssel katalizátor mellett Szerves mikroszennyezők mérése

7 Általános eljárás nem adható meg a szennyező anyagok különbözősége miatt, de a leggyakrabban alkalmazott módszerek a GC, GC-MS, HPLC Olajok meghatározása: a vízből széntetrakloriddal, vagy FREON-nal kiextrahált olajokat mérjük IR vagy UV fotometriával GC-vel A nitrogén-összetevők mérése Ammónium ion mérése Nessler-reagenssel /K 2 HgJ 4 / sárgásbarna higany amidojodid fotometriás mérésével 404nm-nél Desztillációs-titrálásos módszer 2mg/l fölötti konc.ban Nitrit-ion meghatározás Szulfanilsavas-naftilamin módszerrel vörösibolya színű 520nm-en fotometráljuk /érzékeny módszer/ Nitrát-ion meghatározás Nátrium-szalicilátos módszerrel sárga szín fotometriás mérése 410 nm-en Szerves nitrogén meghatározása Kénsavas roncsolással, vízgőz desztillációval, visszatitrálással A foszfor összetevők mérése A foszfor-molibdenát komplex savas közegben kék színű vegyületet ad aszkorbinsav redukció mellett fotometráljuk 665 nm-nél. Széndioxid, karbonát és hidrokarbonát mérése Szabad széndioxid a víz savassága alapján NaOH-val titráluk ph=4,5-ig szabad savasság NaOH-val titráluk ph=8,3-ig összes savasság Karbonát és hidrokarbonát-ion a víz lúgossága alapján savval való titrálással /általában kénsavval/ ph 8,3-ig szabad lúgosság általában a karbonátok ph 4,5-ig összes lúgosság általában a hidrokarbonátok Tenzidek meghatározása Az anionaktív tenzidek a metilén-kékkel reakcióba lépnek és kloroformban 650 nm-en fotometrálhatók. Egyéb anyagok mérése Humin anyagok mérése: a zavaró anyagokat éterrel kiextraháljuk, a humin anyagokat savasan kicsapjuk, majd gélkromatográfiás módszerrel meghatározzuk Fenolok mérése: a fenolok ph 10-nél a kálium-ferricianiddal antipirin lakkot képez és ez a vörös vegyület 510 nm-nél fotometrálható Fémszennyezések mérése: AAS, lángfotometriás, kolorimetriás és ICP vel mérhető.

8 III. A hulladék elhelyezés megfigyelő rendszere Ellenőrizendő lerakó területek (ellenőrző-megfigyelő /monitorig / rendszer ) A létesítmények műszaki állapota szivárgás megfigyelésére szolgáló eszközök működőképességének ellenőrzése védőtávolságon belüli felszín alatti víz minősége lerakótelepről elvezetett felszíni víz minősége lerakótelep környezetében kijelölt élő szervezetek állapota a levegőszennyező anyagok emissziója, immissziója biztonsági létesítmények állapota. A lerakó üzemeltetésével, állapotváltozásával kapcsolatos megfigyelőrendszer A szivárgó rendszerek hatékonyságát ellenőrző rendszer aljzatszigetelő rendszerhez tartozó szivárgó-gyűjtő rendszer nyomómagasság nagyságának ellenőrzése

9 hulladék lerakó alatti víznyomás mérése piezométerekkel Záró szigetelő rendszerek átszivárgás ellenőrzése liziméterekkel

10 A lerakó mozgás megfigyelő rendszere depónia aljzat süllyedésének mérése mozgásmérő alappontok segítségével depónia felszínének a süllyedését alappontokkal /1,0*1,0*1,0 m-es betontömb fagyhatárig (80 cm)/ depóniatestben kialakuló felszínmozgások depóniatestbeni mozgások inklinometerrel Csurgalékvíz gyűjtő tartályok ellenőrzése Szint ellenőrzés automatikusan. Minőség ellenőrzés A lerakó környezetre gyakorolt hatását figyelő rendszer Aljzatszigetelő rendszer telítetlen zónában a talaj/rétegvíz szennyezése különböző mélységekben indirekt követés nedvességtartalom változás koncentrációváltozás Talajvíz megfigyelő rendszer Telített zónában lejátszódó folyamatok vízforgalom vízjárás áramlási viszonyok vízminőség alakulása

11 Figyelő kút szerkezeti kialakítása Figyelembe kell venni: A réteg térbeli szerkezetét A réteg szemcse eloszlását A talajvíz vagy rétegvíz ingadozását A szennyterjedés alakulását A szennyező anyag kémiai jellegét A gázkilépési pontokat.

12 IV. A levegőszennyezés megfigyelő rendszer A légszennyeződés forrásai: Természetes: tenger hullámzása, sivatagi homok, állati és növényi bomlás termékek, mezőgazdaság Mesterséges eredetű: mezőgazdaság, ipar, közlekedés Mintavétel immisszió ellenőrző hálózatok két fő típusa Air monitorok (regisztráló készülékek) szakaszos mintavétel alapján (24 órás, vagy 30 perces) emisszió (kibocsátás) mérése Műanyag ballonba Üveg edénybe Levegő mintavevő készülékkel Fontos feljegyezni: Az átáramoltatott levegő térfogatát Hőmérsékletét Analitikai módszerek Igen kis anyag mennyiségekről van szó, ezért érzékeny módszerek alkalmazhatók A leggyakrabban alkalmazott eljárások: Fotometria, ionkromatográfia GC GC-MS HPLC AAS konduktometria Biológiai vizsgálatok Kiterjed: Mikroorganizmusok meghatározására táptalajon / mintavétel réses mintavevővel a táptalajra közvetlenül ráfujja a levegőt/ Allergén pollen vizsgálatok / mikroszkóppal/ Monitorok: összeépített figyelő és mérőrendszerek Passzív monitorok: egy-egy vegyület csoportra vonatkozó több napos expozíció mérésére illetve mintavételére szolgál. Elsősorban tájékoztató jellegű eredményeket ad. Folyamatos real time üzemű analizátorok /air monitorok /: Folyamatos méréseket végez és továbbít az adatgyűjtő és kiértékelő helyre Mért szennyező anyagok Kén-dioxid mérési elv: pulzáló fluoreszcencia : 314 nm-en a SO 2 molekulák abszorpciója jellemző Nitrogénoxidok mérési elv : a NO molekulák ózon hatására oxidálódnak 320 C-on, a gerjesztett állapotból visszatérve nm-en lumineszces sugárzást bocsátanak ki.

13 Szén-monoxid mérési elv: a CO infra tartományban abszorpciós spektrumot mutat, amelyet több körülmény is zavar. Ezt küszöböli ki a korrelációs spektrofotometria. Ózon mérési elve: UV tartományban 253,7 nm-en jellegzetes abszorpciós csúcs van Összehasonlító méréssel vizsgálható (Por) részecskék mérése (TSP) mérési elve: a folyamatosan előre mozgó szűrőpapír-szalagon vett pormintát β- sugárral besugározzák és ennek abszorpcióját mérik. Szerves anyag mérése (BTX) mérési elve : a metánt katalitikusan kivonják, a többi illékony szén-hidrogén összetevőt láng-ionizációs GC-vel meghatározzák Levegőszennyeződés megfigyelésére kiépített monitor állomás elvi vázlata:

14 V. A radioaktivitás alakulásának megfigyelő rendszere A radioaktív anyagok előfordulása. Az atmoszférában természetes radioaktív elemek földfelszín és a vizek elsősorban a Rn izotópok földkéregből származók U, Th Rb, stb kozmikus sugárzásból 3 H, 7 Be, 14 C mesterséges /antropogén /: kísérleti robbantások, nukleáris erőművek és kapcsolódó tevékenységek, atomerőművek normál üzeme, nukleáris balesetek, gyógyászati tevékenység, kutatások. Radioaktív kihullás /fall out / jelensége robbanáskor gomba felhő, nyomás és hőm. csökkenés, anyag kiválás. A hidroszférában természetes felszíni vizek a levegőből, vízi élőlények dúsítása által Rn, K, U, Th, Pb, ásványvizek radioaktív depóktól függ, ivóvíznél megengedett az összes α- és β aktivitás mesterséges, mint fenn A pedoszférában /talajban/ természetes igen változatos, a 40K a leggyakoribb, Rb, Rn, a legveszélyesebb a 137 Cs és 90 Sr viszonylag hosszú felezési ideje miatt. Hatásuk változó és függ: a domborzati viszonyoktól, a talajok kémiai, mechanikai összetételétől, agrotechnikától, agrokémiai módszerektől. A radioaktivitás mérése Széles körű ellenőrző eszközök műszerek személyi mérések / feketedés mérés alapján / Laboratóriumban használatos eszközök Geiger-Müllerszámláló: a sugárzás a csőben ionizál, az ionok vagy a katódra, vagy az anódra csapódva áramimpulzusokat hoznak létre és ezt a becsapódást számlálja Wulf-féle impulzus elektroszkóp: speciális arany fóliát az ionok nekicsapódása kilendít és az anódhoz csap impulzust vált ki. Wilson-féle ködkamra: elsősorban α-β sugarak kimutatására: túltelített gőz az ionizáló sugár útjában kicsapódik és nyomot hagy. Szcintillációs számláló: elsősorban γ-sugárzás detektálására: a sugárzás a látható fénytartományban felvillanást okoz bizonyos anyagokban, ezt sokszorozzák és erősítik. (A szcitilláló kristály NaJ-és Tl ból készül) A radioaktivitás mérést csak külön szakképesítéssel és egyéni védőfelszereléssel rendelkező személy végezhet.

15 VI. A zaj-és rezgésmérés rendszere Zajmérés és értékelés A zajterhelés /zaj immisszió / jellemzésére nem alkalmas a hallható hangok frekvencia tartományában mért lineáris hangnyomásszint a db, mert az ember hallási sajátosságait nem veszi figyelembe. A hangossági szint függ / phon-görbék /: hangnyomástól frekvenciától A hangosság megállapítására A-szűrőket építenek a mérő készülékbe és ezt ki is jelzik a készülékek. Megkülönböztetünk súlyozott hangnyomásszinteket, egyenértékű hangnyomásszinteket, és statisztikus hangnyomásszinteket. A mérés alapelve: mindig a vizsgálat célja a fontos. Vizsgált zaj + alapzaj + alapzaj a vizsgált zajtól távolodva Mérőműszerek A különböző feladatokhoz más és más mikrofonokat használnak / ultrahangra, infrahangra szabadtéren, szűrt és irányított, parabola mikrofonok / Mikrofon részei: hangnyomásszint-mérő rész, jelfogó erősítő, frekvenciaszűrők, beállítások, jelrögzítők, analóg vagy digitális magnó, számítógép csatlakozások, kijelző műszerek.

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Hianypotlas_558_37_2015_0403 1/76

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MECSEKI URÁNBÁNYA REKULTIVÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE BIOINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL Szerző: Máté Borbála Témavezető: dr. Kovács Tibor Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása A nitrogén és különféle nitrogéntartalmú anyagok meghatározása Az élelmiszerek nitrogéntartalmú anyagainak osztályozása

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések 1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések 1.1. A különböző szférákban előforduló radioaktív izotópok A környezetünkben előforduló radioaktivitás származhat természetes és mesterséges (antropogén)

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben