Magyarországon, 1 év alatt. 3 Gellért- hegynyi szemét keletkezik!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországon, 1 év alatt. 3 Gellért- hegynyi szemét keletkezik!"

Átírás

1 Magyarországon, 1 év alatt 3 Gellért- hegynyi szemét keletkezik!

2 Hulladék Adott helyen, adott idıben hasznavehetetlen anyag. Egyre több szemét millió t millió t Hulladékgazdálkodás: kevesebb hulladék, újrahasznosítás, ártalmatlanítás

3 Halmazállapot szerint: Hulladékok csoportosítása - szilárd - folyékony - gáz Keletkezés helye szerint: - termelési (ipari, mezıgazdasági) - települési (háztartási, intézményi) Veszélyesség szerint: - veszélyes (közvetlen veszélyt jelentenek a környezetre) - nem veszélyes

4 Hulladékok Fertızés veszély Talajvízszennyezés Kellemetlen szagok Éles tárgyak, fizikai sérülések

5 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS PRIORITÁSI SORRENDJE 1. MEGELİZÉS 2. ÚJRAHASZNÁLAT 3. ÚJRAHASZNOSÍTÁS 4. ÁRTALMATLANÍTÁS (lerakás, égetés)

6 Környezettudatos vásárlás

7 Termék-csomagolásár %-os megoszlása 0,5 l-es eldobható PET palackos ital 17% 83% 0,33 l-es alumínium dobozos ital 45% 55% ital ára csomagolóanyag ára ital ára csomagolóanyag ára 0,2 dl-es tetrapakos ital 45% 55% ital ára csomagolóanyag ára

8 A visszaváltható üveg és a nem visszaváltható mőanyagpalack összehasonlítása

9 ÚJRAHASZNOSÍTÁS

10 Papírhulladék újrahasznosítása

11 Üveghulladék újrahasznosítása

12 Mőanyaghulladék újrahasznosítása

13 Fémhulladék újrahasznosítása

14 Veszélyes hulladékok a háztartásban 1. A háztartásban elıforduló veszélyes hulladékok Miért káros? Mit tehetünk? Elhasznált sütıolaj, zsiradék Gyógyszerek Szárazelemek Fénycsı, lázmérı, hımérı Háztartási vegyszerek, illetve piperecikkek, mosószerek stb. sütés során egészségre káros /rákkeltı / vegyületek keletkeznek. talajba jutva elzárja a növények víz, ill. ásványi anyag felvételét a gyökereken keresztül lefolyóban dugulást okoz szennyvíztelepen sem tudják ártalmatlanítani A lejárt szavatosságú gyógyszer méreg! a szemétlerakóban kémiai hatóanyagai reakcióba léphetnek más anyagokkal talajba és a talajvízbe kerülve súlyos mérgezéseket idézhet elı az élıvilágban, és a táplálékláncon keresztül az emberi szervezetben gyártásuk környezetszennyezı, nehézfémeket (higany, kadmium, cink) tartalmaznak, melyek kioldódva mérgezik a talajt és a talajvizet higanyt tartalmaz, ami az egyik legveszélyesebb nehézfém akárcsak a gyógyszerek, ezek kémiai ható- és színezıanyagai is mérgezıvé válhatnak más kemikáliákkal keveredve, ezért ezen anyagok maradékai szintén veszélyes hulladéknak számítanak. győjtsük külön olaj nélküli sütési módok DEROLIN olajderítı - alkalmazása csak akkor használjunk gyógyszert, ha szükséges feleslegesen ne raktározzunk gyógyszert újratölthetı akkumulátor elemekkel helyettesítsük az újratöltés megoldható napenergiával vagy hálózati árammal mőködı elemtöltıkkel hosszú élettartalmúakat válasszunk, így legalább ritkábban keletkezik veszélyes hulladék otthonunkban természetes alapú kozmetikumokat alkalmazzunk Használjunk: Mosásra - mosószódát, mosószappant Tisztításra - szódabikarbónát Fertıtlenítésre, vízkıoldásra - ecetet

15 Mi kerülhet a komposztálóba, és mi nem? Mi Mi kerülhet a komposztálóba? A konyhából és a háztartásból: A konyhából és a háztartásból: Zöldségtisztítás hulladékai, Zöldségtisztítás hulladékai, Tojáshéj, Tojáshéj, Kávé- és teazacc, Kávé- és teazacc, Elszáradt növény, Elszáradt növény, Virágföld, Virágföld, Fahamu (max. 2-3 kg/m Fahamu (max. 2-3 kg/m 3 ), 3 ), Növényevı kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, Növényevı kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, Papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva), Papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva), Gyapjú-, pamut és lenvászon (jól feldarabolva) Gyapjú-, pamut és lenvászon (jól feldarabolva) A kertbıl: A kertbıl: Levágott fő, kerti gyomok (virágzás elıtt), Levágott fő, kerti gyomok (virágzás elıtt), Falevél, Falevél, Szalma, Szalma, Összeaprított ágak, gallyak, Összeaprított ágak, gallyak, Lehullott gyümölcsök, Lehullott gyümölcsök, Istálló- és baromfitrágya, Istálló- és baromfitrágya, Faforgács, főrészpor Faforgács, főrészpor Mi nem kerülhet a komposztálóba? Festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék Szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mőanyag, üveg, cserép, fémek, porszívó győjtızacskó) Ételmaradék, hús, csont bár ezek lebomlanak, ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertızést terjesztı legyek miatt Fertızött, beteg növények Húsevı állatok alma - szintén a fertızés veszélye miatt

16 Hulladéktípusok kezelésének összehasonlítása 1. PAPÍR Újrahasznosítás - a tiszta, válogatott papírból újrapapír készülhet, ezáltal a papírgyártáshoz kevesebb fára van szükség Lerakás - lerakón viszonylag hamar, jelentısebb szennyezés nélkül elbomlik Égetés hulladékégetıbe n - égetıben könnyen, viszonylag jó hatékonysággal ég Javaslat Szelektív győjtés, újrahasznosítás MŐANYAG -újrahasznosítható, ennek feltétele a fajta szerint különválogatott tiszta mőanyaghulladék - így a mőanyaggyártáshoz kevesebb kıolajra van szükség - lerakókon (különösen fénytıl és levegıtıl elzártan) igen lassan bomlik el, nagy térfogatuk miatt sok helyet foglalnak - magas hıértékő anyag (kıolajból készül!), de égetésekor mérgezı gázok keletkezhetnek (pl. dioxinok) Elsısorban megelızés, ha mégis keletkezik, akkor szelektív győjtés, újrahasznosítás ÜVEG - újrahasznosítható, a szín szerint válogatott üveghulladékot az új üveg gyártásakor használják fel, ezzel jelentısen csökken annak energiaigénye - nem bomlik le - átlagos kommunális égetıben nem ég el, épp csak olvadni kezd - a salakkal együtt lerakóra kerül - visszaváltható üveg vásárlása vagy - szelektív győjtés, újrahasznosítás

17 Az ISPA Hajdú-Bihar megyei Hulladékgazdálkodási Program bemutatása Hulladék kezelı régiók - győjtési körzetek és hulladékkezelı telepek - * Szelektív győjtés * Komposztálás * Szigetelt lerakók * Rekultiváció A projekt végsı kedvezményezettje Hajdú-Bihar megye 78 önkormányzata. Az önkormányzati konzorcium vezetıje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A berettyóújfalui és hajdúböszörményi körzetekben a Bihari, valamint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulások a támogatás kedvezményezettjei. Az intézkedés összes jogosult költségének 75%- át az ISPA elıcsatlakozási alap finanszírozza.

18 Újrahasznosítással kapcsolatos projektek Hőtıgépek újrahasznosítása Háztartási eszközök környezetbarát újrahasznosítási technológiájának kifejlesztése (EUREKA-CLEANTECH nemzetközi projekt) INCO-Copernicus RECAP, EU DG XII/C támogatású kutatási projekt, Háztartási hőtıberendezések újrahasznosítása az újrafelhasználási lehetıségek figyelembevételével Integrált zártláncú gazdálkodás kifejlesztése a gyártó és újrahasznosító vállalatoknál, különös tekintettel a Lehel Hőtıgépgyár Kft-nél. (EUREKA-MIRO nemzetközi projekt) ;

19 Elektronikai hulladék szétszerelı mintaüzem

20 Újrahasznosítással kapcsolatos projektek Gépjármővek, autóroncsok hasznosítása Gépjármőroncsok környezetbarát szétszerelésének és újrahasznosításának demonstrációs mintarendszere az Gépjármőroncsok környezetbarát szétszerelése és újrahasznosítása Elhasznált gumiabroncsok újrahasznosítása, 2001.

21 Újrahasznosítással kapcsolatos projektek Hulladékgazdálkodási rendszerek (ISPA) elıkészítése Sajó-Bódva Völgyi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer logisztikai megvalósíthatósága ISPA programra Észak-Balatoni Regionális hulladékgazdálkodási rendszer logisztikai megvalósíthatósága ISPA programra Zempléni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer logisztikai megvalósíthatósága ISPA programra

22 Veszélyes Települési szennyvíziszap 80 Települési folyékony 60 Települési szilárd Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes Mezıgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes A hulladéktípusok arányának változása millió t/év

23 Szilárd települési hulladék jellemzıi Keletkezı szilárd települési hulladék mennyisége: kb. 4,5 millió t / 22,5 millió m 3 Lakosságnál 62%-a, iparban 38%-a keletkezik Könnyő csomagolóanyag hulladék (papír, üveg, mőanyag, fém) aránya elérheti a 30-40%-ot is

24 Hulladékgyőjtési rendszerek Magyarországon A kommunális győjtési rendszerek jelentıs része vegyes győjtésen alapul a hasznosítható hulladékok és a veszélyes hulladékok a nem hasznosítható hulladékkal együtt lerakásra kerülnek a hulladékokban található hasznos anyag elvész hulladék környezetre gyakorolt hatása jelentısen megnı

25 EU és hazai jogszabályok szerepe a szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztésében évi XLIII tv. A hulladékgazdálkodásról 94/2002. (V.5) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól Országos Hulladékgazdálkodási Terv Kormányzati célok: csomagolóanyagok hulladékainak 50%-os hasznosítása 2005-ig, szelektív győjtési rendszerek kiépítése 2005-ig 40%-os, 2008-ig 60%-os országos lefedettséggel.

26

27

28 Szelektív győjtés megoldási lehetıségei Lakossági zsákos győjtés kihelyezett edényzet (hulladéksziget) hulladékudvar Ipari, kereskedelmi

29 Településtípusok és jellemzıik A hulladékgyőjtés koncepciójának kialakításakor figyelembe kell venni a régió egyes részeinek speciális adottságait, úgymint a népességet, az ipartelepek elhelyezkedését, a kereskedelem helyzetét, a turisztikai helyzetet, az idegenforgalom fejlettségét, a lakosság fogyasztási szokásait, stb. A települések kategóriákba sorolhatók nagyváros város városok agglomerációs körzetébe tartozó települések községek jelentıs idegenforgalommal községek kistérségi falvak, települések

30 Optimális győjtés és szállítás A győjtési feladat megoldásához figyelembe kell venni a szállítandó mennyiségeket és azok lakóhelytípus szerinti elhelyezkedését rendelkezésre álló jármőállományt a győjtıkörzetek adatait átrakóállomások adatai Mindezek figyelembevételével a feladat, hogy olyan optimális győjtési útvonalterv adott területen, adott idıegységre vonatkozó győjtési fordulószám átrakóállomás-hely, és szállítási útvonalterv kidolgozása, amely mellett a rendelkezésre álló gépek kihasználtsága maximális, és az üzemeltetési költség minimális.

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi Tartalomjegyzék Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi a csomagolás feladata?...5 V. A hulladék

Részletesebben

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére ISBN 963 210 246 0 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyőjtési aránya (K) 2008 18% 2009 19% 2010 21% 2011 23% 2012 25% 2013 30% 2014 35% 2015 40% 2016 45%

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyőjtési aránya (K) 2008 18% 2009 19% 2010 21% 2011 23% 2012 25% 2013 30% 2014 35% 2015 40% 2016 45% 445/2012. (XII.29.) Kormány rendelet (7 ) / A GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE: Értelmezı rendelkezések: elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás mely kémiai energiát közvetlenül elektromos

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2012

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2012 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2012 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom www.termeszetvedelem.hu www.paks.hu www.pthr.hu

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Minden, amit a komposztálásról tudni kell!

Minden, amit a komposztálásról tudni kell! Minden, amit a komposztálásról tudni kell! Szerkesztette: Berkecz Szilvia Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Mit nevezünk komposztálásnak?... 3 1.2 Mi is az a komposzt?... 3 1.3 Miért komposztáljunk?...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre 1. sz. melléklet Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. évekre K o m l ó 2 0 11. Készítette: Kádas Miklós Környezetvédelmi szakért Engedély száma: SZKV-hu/02-1195

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Életminőség és hulladéktermelés

Életminőség és hulladéktermelés Életminőség és hulladéktermelés Bevezetés A mai világban egyre nagyobb problémát okoz a szemét elhelyezése, mennyisége. A környezet megóvásának érdekében sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani az újrahasznosításra.

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben