KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT."

Átírás

1 KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. Kecskemét, február 3. Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató

2 Tartalomjegyzék: 1, A település bemutatása , A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. bemutatása Cégadatok A cég történetének rövid ismertetése A vállalkozás vezetése A MIR és KIR rendszerek kiépítésének célja A Városgazdasági Kft. jelenlegi feladatai Hulladékszállítás Kommunális hulladékszállítás Kecskeméten Hulladékszállítás Helvécián és Nyárlőrincen Köztisztaság Szelektív hulladékgyűjtés A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. megalakulásának története A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. szelektív gyűjtési tevékenységei Házhoz menő szelektív gyűjtés Szelektív hulladékgyűjtő pontok Lakossági hulladékudvar Előkezelés A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének összesített hatása a keletkező Elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés, szemléletformálás Az eddigi szemléletformáló és ösztöntő intézkedések Szélesebb körű tájékoztatás lehetőségei Média Iskolai nevelés Rendezvények.. 7. Háztartásban képződő veszélyes hulladékok begyűjtése Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése a Design Kft-nél Bővítési lehetőségek Reuse centerek Újrahasználati központok a Kecskeméti régióban Hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentési lehetőségei Fő mennyiségi és előkezelési célkitűzések Megelőzés, csökkentés a települési hulladékok területén Forrás

3 1, A település bemutatása: Kecskemét a Duna-Tisza közén települt megyei jogú város, Bács-Kiskun megye székhelye. A város lakosainak száma folyamatosan növekszik, 2003-ban a lakónépesség 107 ezer fő, re már a 112 ezret is meghaladta ez a szám és 2012-ben a KSH adatai szerint főre növekedett. Területe 322,57 km 2. A város az elmúlt években jelentős intézkedéseket tett a gazdaságélénkítés (ipari parkok), az infrastruktúrafejlesztés, a városi lakókörnyezetek életminőség javítása és a szakképzés terén. A város kifejezetten ösztönzi a befektetéseket. Kecskemét Megyei Jogú Város Település Rendezési Tervében ipari és intézményi fejlesztési területeket jelölt ki, de a zöldmezős beruházásoknak is teret biztosított (Mercedes gyár). Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi célokat fogalmazta meg: kiegyensúlyozottan fejlődő megújuló és versenyképes várost képzel el, aminek alapja a jól szervezett, a befektetők számára vonzó és okosan támogatott gazdaságfejlesztés. Az energiahatékonyság terén jó úton halad a SmartCity okosváros cím elérése felé, az igényes környezet fenntartásával, annak használatával és védelmével együtt. [1] 2, A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. bemutatása: A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. évtizedek óta végez közszolgáltatást a város területén. Hulladékkezelési engedélyének másolata az 4/1. számú mellékletben található Cégadatok A vállalkozás neve: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Városgazdasági Nonprofit Kft.) A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a A létesítő okirat kelte: A vállalkozás telephelyei: 6000 Kecskemét Bezerédi u. 2 A cég jegyzett tőkéje: Ft. A cég adószáma: A társaság cégjegyzékszáma:cg KÜJ szám:

4 KTJ szám: Hulladékgazdálkodási engedély száma: /2010 A vállalkozás tulajdonosa: Kecskemét, Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2. A cég történetének rövid ismertetése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a klasszikus településüzemeltetési feladatok ellátásának céljával alapította meg a Kecskeméti Városgazdasági Kft-t, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelő társasági formát választva. Az alapítással egy időben megszüntetésre került a társaság elődjének tekinthető Városgazdasági Vállalat (VGV). Az új társaság fő tevékenységei az alábbiak voltak: - Hulladékártalmatlanítás, hulladékszállítás - Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés, - Parkfenntartás - Köztisztaság A feladatok ellátását segítették a cégen belül működtetett kisegítő egységek: - Számviteli, Pénzügyi, Munkaügyi csoport - Gondnoksági csoport - Gépészeti, hibajavító- és karbantartó csoport - Jogtanácsos, Informatikus, Titkárság A társaság tevékenységében jelentősebb változás május 08-án történt. Ekkor nyílt meg a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. üzemeltetésében a Kecskeméti Hulladéklerakó Telep. Ennek megfelelően a társaság hulladékártalmatlanítási tevékenysége megszűnt, a régi hulladékdepó művelése befejeződött. A Városgazdasági Kft folyamatosan igyekezett az általa végzett közszolgáltatásokat olyan minőségi színvonalon ellátni, mely az ügyfelek megelégedésére szolgál. E törekvésének jegyében május 28-án olyan minőségirányítási rendszert vezette be, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. Ezt követően bevezetésre került a Környezetközpontú Irányítási Rendszer is. A cég legjelentősebb változása augusztusában következett be, amikor is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a VG kft-ből kiválással létrejött a Hírösgazda Kft. Az új Kft. a hulladékszállítási tevékenységen kívül ellátja az összes többi tevékenységet, melyet korábban 2

5 a VG kft látott el. A tényleges tevékenységi kör jelentős csökkenése mellett új feladat is jelentkezett májusától társaságunk ellátja a szelektív hulladékgyűjtést is Kecskemét területén, illetve oktatási intézmények egy részében július 01-től a Városgazdasági Kft ismételten temetkezési tevékenységet is folytat. A tulajdonos döntése alapján december 31-i határidővel Hírösgazda Kft beolvadt a Városgazdasági Kft-be, így január 01-től a VG Kft látja el hulladékszállítási tevékenységen kívül a köztisztasági, parkgondozási, valamint temetőfenntartási és fejlesztési tevékenységeket is A vállalkozás vezetése A társaság mindenkori vezetése az önálló gazdasági formából eredő profitorientált szemléleten túl, folyamatosan a városvezetői érdekeket szem előtt tartva tevékenykedett. A gazdasági érdekeken túlmenően alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások ne csak profitot termeljenek, hanem színvonalukkal érjék el azt a szintet, melyet a város vezetése, illetve a város lakossága e területeken joggal vár el a szolgáltatóktól. A szolgáltatásaink az élet olyan területeit érintik, mely bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Kecskemét város képéhez, hangulatához és az ebben a városban élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekeit, egy igazán élhető város kialakítása érdekében. A társaság dolgozóinak átlagos létszáma 160 fő. A tevékenységeket három részleg látja el, amelyeken belül a csoportok a legkisebb szervezeti egységek. A cég vezetését az ügyvezető igazgató végzi a részlegvezetők és a csoportvezetők közreműködésével. A Kecskeméti Városgazdasági Kft. a társaság egészére kiterjedő minőségirányítási és környezetirányítási rendszereket működtet A MIR és KIR rendszerek kiépítésének célja: A vezetőség kezdettől fogva fontosnak tartotta - mint a piacon maradás egyik feltételét és a hitelesség zálogát - az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított minőségirányítási rendszer,és az ISO14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően 3

6 kialakított környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítését, fenntartását, és eredményességének folyamatos fejlesztését. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Városgazdasági Kft június 13-tól az MSZEN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelően végzi tevékenységét. E rendszer alapja a vevőközpontúság. A vevői megelégedettség növelését szolgálja a minőségpolitikában,a minőségcélokban rögzített általános célok, és a részlegek,csoportok részletes feladatai. A minőségcélok teljesítése havi kimutatások formájában folyamatos mérésre, fejlesztésre kerül. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A 2004-es évben került kiépítésre és sikeres auditálásra a környezetirányítási rendszerünk, mely a környezetére sokat adó és igényes, városfenntartási szolgáltatásokat végző cég számára elengedhetetlen. Fő célunk az ISO14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított környezetirányítási rendszer fenntartása és eredményességének folyamatos fejlesztése. A környezetirányítási rendszer fenntartásával - a társaságon belül működő folyamatokat figyelemmel kísérve - a lehető legkisebbre csökkentjük környezetünk szennyezését,terhelését. A KIR rendszer az egyes csoportok munkájára vonatkozólag környezeti célokat határoz meg. Ezek havi kiértékelésre, illetve félévenként felülvizsgálatra kerülnek. A minőségirányítási rendszereket - a kiépítésük óta évente - a CERTOP termék- és rendszertanúsítóház auditálja. 4

7 2.3. A Városgazdasági Nonprofit Kft. jelenlegi feladatai: Hulladék begyűjtés és szállítás: - kötelező közszolgáltatásként Kecskemét Megyei Jogú Város területén a hulladékszállítási feladatok ellátása - Helvécia, Nyárlőrinc valamint Városföld önkormányzatok területén kötelező közszolgáltatásként lakossági hulladékszállítás - Szelektív hulladékgyűjtés Temetkezés: - Temetkezés - Temetőfenntartás - Temetőfejlesztés Köztisztasági tevékenység 3. Hulladékszállítás: A hulladékot a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. gyűjti be, a hulladék ártalmatlanítását a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft., a szelektív hulladék begyűjtésében, előkezelésében és hasznosításában pedig alvállalkozónk a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Kecskeméten a nem veszélyes hulladékok éves hulladékmérlegének bemutatása[1]: Hasznosítás Lerakás Komposztálás Égetés Hulladék megnevezése t/év % t/év % t/év % t/év % 1 Települési szilárd hulladék , , Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok és egyéb inert anyagok Csomagoló anyagok papír, üveg, műanyag Biohulladékok

8 3.1. Kommunális hulladékszállítás Kecskeméten: A Városgazdasági Nonprofit Kft. jelenleg 15 db hulladékszállító autóval látja el a közszolgáltatást. A présfalas- és forgódobos rendszerű hulladékgyűjtő tehergépjárművek literes edényig tudnak üríteni. Az autókon egy sofőr és két rakodó tartózkodik, akik meghatározott járatterv alapján járják végig a körleteiket. Kecskeméten a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását a KMJV Közgyűlésének 54/1996. (XII. 23.) önkormányzati rendelete szabályozza. E rendeletbe július 1-től belefoglalták a szelektív hulladékgyűjtést kötelező közszolgáltatásként. A szelektív hulladékgyűjtést július 1-től a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az Önkormányzat a lakosság költségviselésének csökkentése érdekében a kötelező minimum edényméretet 60 l-ről 50 l-re módosította, így a lakosságnak a Kecskeméti Városgazdasági Kft-nél lehetősége nyílt kisebb hulladékgyűjtő edényre váltani. Megjegyzés: A tervezési adatokat tartalmazó táblázatok 2014-ig, az első felülvizsgálat időpontjáig tartalmazzák az elérhető hulladékgazdálkodási célok irányadatait. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége [1]: Hulladék típusa Tárgyév Települési szilárd hulladék (t/év) Háztartási hulladék 2 (t/év) A cél természetesen az, hogy a keletkezett hulladékból minél többet hasznosítsunk újra, így kevesebb hulladék kerüljön a lerakóra. A fenti táblázatban jól látható a lerakásra kerülő mennyiségek folyamatos csökkenése. 6

9 Lakossági hulladék, bekötések alakulása [1]: Megnevezés Tárgyév Lakosságtól elszállított kommunális hulladék (t/év) Hulladékszállításba bekötött kertes ingatlanok száma (db) Hulladékszállításba bekötött társasházi lakások száma (db) Összes ingatlan száma (db) A hulladékgyűjtésbe bevont összes ingatlanok aránya (%) 89, , ,5 Városgazdasági Nonprofit Kft. által a hulladéklerakóba szállított települési szilárd hulladék: Települési szilárd hulladék típusa Lerakóra szállított hulladék (t/év) Intézményektől szállított nem veszélyes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (t/év) Köztisztasági és egyéb illegális hulladék (t/év) Lim-lom akció keretében a lakossági hulladék (t/év) Tárgyév , , , ,46 633,5 578, Hulladékszállítás Helvécián, Nyárlőrincen és Városföldön: Helvécián és Nyárlőrincen ugyanolyan módszerrel történik a hulladék begyűjtése, mint Kecskeméten, azzal a különbséggel, hogy Helvécián található még egy hulladékudvar is, ahol 4 db 4,2 m3-es konténerekbe gyűjtheti a lakosság a kommunális hulladékot. Városföldön is ugyanezzel a módszerrel történik a közszolgáltatás. Település Nyárlőrinc (t/év) 443,38 414,12 410, Helvécia (t/év) 729,08 697,5 650,

10 4. Köztisztaság: A Köztisztasági csoport felel Kecskemét tisztaságáért. A közel m 2 -es terek, járdák, utak seprése történik, a három seprőautó heti folyóméteren végeznek tisztítást. Két autó a gépi úttisztítást (autóutak, szegélyek, patkák), egy pedig a gépi seprést (járdák, terek) végzi. E területen feladatunk továbbá a közterületi konténerek 2 db 5 m 3 -es és 9 db 1 m 3 -es - konténer és az db csikkbedobó és kutyaürülék tároló folyamatos ürítése, az illegálisan kihelyezett - nagy mennyiségben összegyűlt - hulladék elszállítása. A karácsonyi ünnepeket követő időszakban kitett fenyőfák elszállításáról gondoskodunk, ezen felül pedig a nyári nagy melegben az utak locsolásáról, portalanításáról is. Munkatársaink az év 365 napján állnak a város rendelkezésére. 5. Szelektív hulladékgyűjtés: A szelektív gyűjtőszigetek adatai [1]: 1 Kihelyezett 1100 literes szelektív gyűjtőedényzet száma (db) Tárgyév Közterületen lévő szelektív szigetek száma (db) Megszűnt szelektív szigetek száma (db) Kecskemét közigazgatási területén áprilisáig a Kecskeméti Városgazdasági Kft. végezte a szelektív hulladékgyűjtést. A városban 2004 májusában indult be a szelektív gyűjtés. Ekkor még csak két frakciót gyűjtöttünk külön: a papírt és a PET palackot, vizsgálva ezzel a lakosság hajlandóságát a környezettudatos viselkedésre. A városlakók részéről nagy igény mutatkozott a hulladék különválogatására, ezért októberben újabb frakcióval bővültek a gyűjtőszigetek, mégpedig az üveggyűjtő edényzettel. A közterületek mellett az iskolákban, óvodákban is helyeztünk el szelektív edényeket, hogy minél előbb rászoktassuk a fiatalokat az újrahasznosítható hulladékok szétválogatására. Az közterületen lévő 22 db gyűjtősziget év végére 25-re, az iskoláknál pedig 12-ről 27-re emelkedett. Ebben az évben beindult az iskolák, óvodák látogatása, ahol előadás formájában hívtuk fel a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és tanítottuk meg a gyerekeket, hogyan használják a szelektív 8

11 gyűjtőedényeket. A gyűjtőszigetek iránti igények folyamatosan nőttek, így 2006 júniusában a közterületen lévő szigetek száma 32-re nőtt és ebből 6 helyen 2 PET palackos edény is rendelkezésre áll. Ekkor a PET elszállítását egy teherautó segítette ún. helyszínen történő ráürítéses módszerrel, de a túl kicsi platóméret miatt gazdaságtalan volt, ezért októbertől egy nagyplatós MAN típusú autót alkalmaztunk, így már hasonló költséggel, sokkal nagyobb mennyiségű palackot tudtunk a telepre szállítani ben a Városgazdasági Kft. 28 db gyűjtőszigetet üzemeltetett. A Városgazdasági Kft. által begyűjtött szelektív hulladék mennyiségek: anyagfajták mennyiségek kg-ban április végéig PET fólia papír üveg A szelektív hulladékgyűjtést április 1. óta a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A Hírös Kft. hulladékkezelési engedélyei a 4/2. számú mellékletben találhatók A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. megalakulásának története: A Duna-Tisza közi régió 48 települése összefogásával, a jelenlegi környezetcsúfító és veszélyes szemétgödrök helyett egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakításán dolgozik. A program gesztora Cegléd Város Önkormányzata. A rendszer résztvevői a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közvetítésével még ISPA-pályázat útján szerezték meg a megvalósításhoz szükséges támogatást: A beruházási költség 50 %-át az Európai Unió, 40 %-át a magyar állam, 10 %-át pedig az érintett önkormányzatok állják. A Duna-Tisza közi nagytérségi kommunális szilárdhulladék kezelésének megoldására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az EU követelményrendszer megvalósítása céljából az érintett önkormányzatok Konzorciumot hoztak létre. A konzorciumi szerződés aláírására szeptemberében került sor augusztusában a kivitelezői szerződések is aláírásra kerültek, és a rendszer alapkövét november 24-én Cegléden ünnepélyesen rakták le. Ezt követően a rendszer beruházásainak 9

12 előkészítése megkezdődött és az elfogadott ütemterv szerint halad. A projekt célja a Duna- Tisza-köze 48 településén lakó állampolgár számára a kommunális szilárdhulladékkezelési rendszerének kialakítása a következő célok megvalósulásával: Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a következő frakcióknál: papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag lebontható és veszélyes hulladékok. A hulladék visszaforgatható és újrahasznosítható elemeinek értékesítése és újrafelhasználása. A Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megvalósított létesítmények üzemeltetésének jogát 20 évre az Alföld Konzorcium szerezte meg. A pályázatban szereplő üzemeltetésre, közszolgáltatás ellátásra a Konzorcium egy gazdasági társaságot a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-t foglalja magába. Feladata: házhoz menő szelektív gyűjtés szelektív gyűjtőpontos gyűjtés lakossági hulladékudvarok üzemletetése A társaság tevékenységi köre ezen felül a ceglédi válogatómű és kecskeméti válogatómű, a nagykőrösi komposztáló telep, a ceglédi regionális nem veszélyes hulladéklerakó illetve a nagykátai átrakóállomás üzemeltetésére terjed ki. Dolgozók létszáma a kecskeméti régióban [2]: - szellemi alkalmazottak: 4 fő - fizikai alkalmazottak: 47 fő A Hírös Kft. 6 db szelektív hulladékgyűjtő járművet üzemeltet a régióban A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. szelektív gyűjtési tevékenységei [2]: A szelektív hulladék begyűjtésének három fő módja a következő: - házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - szelektív hulladékgyűjtő pontok - lakossági hulladékgyűjtő udvar 10

13 A Kft. által szelektíven gyűjtött hulladékok: - csomagolási műanyag : színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl.: üdítős, ásványvizes) kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl.: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylon zacskó, csomagolófólia, (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok (sárga zsákban, hulladékudvarban, vagy gyűjtőszigeten) - csomagolási papír: karton doboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv (sárga zsákban, hulladékudvarban, vagy gyűjtőszigeten) - - csomagolási fém- és italos karton doboz: fém italos doboz (pl.: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej, és üdítők dobozai (Tetra pak jelzéssel), konzervdoboz (sárga zsákban, vagy gyűjtőszigeten) - csomagolási üveg: színes és színtelen öblös üvegek (pl.: üdítős, boros) síküveg nem! (hulladékudvarban, vagy gyűjtőszigeten) - komposztálható kerti hulladék: fűkaszálék, lomb, kerti gyomok (virágzás előtt), ágnyesedék (zöld zsákban, vagy 70 cm-es kötegben összekötve) - háztartásban keletkező veszélyes hulladék: akkumulátor (hulladékudvarban max. 3db/fő/nap) ép, összeszerelt elektronikai hulladék és háztartási gép (hulladékudvarban max. 2db/fő/nap) szárazelem (hulladékudvarban max. 1kg/fő/nap) fénycső, izzó (hulladékudvarban max. 10db/fő/nap) festékek, növényvédőszerek csomagolásai (hulladékudvarban max. 10kg/fő/nap) 11

14 - egyéb hulladék: használt sütő zsiradék olaj (hulladékudvarban max. 10 l/fő/nap) lom hulladék : kizárólag olyan nagydarabos hulladékok, melyek méretüknél fogva nem férnek el a szabályos gyűjtőedényzetbe, kukába (hulladékudvarban max. 1 szoba berendezése/fő/nap) személyautó gumiabroncs (hulladékudvarban max. 1 garnitúra/fő/nap A Kft. ingyenesen biztosítja a lakosság számára a szelektív gyűjtéshez szükséges sárga és zöld színű zsákot Házhoz menő szelektív gyűjtés: A Kft. ezt a rendszert elsősorban családi házas övezetekben vezette be, megkönnyítve ezzel az ott élők helyzetét, hiszen így nem kell messzire menni valamely közterületi gyűjtőpontig, hanem a ház elé, a kommunális gyűjtőedény mellé helyezhető ki a szelektív hulladék, amit meghatározott napokon gyűjtőjárat szed össze. Sárga zsákba gyűjthető: papír, karton, műanyagpalack, PET, flakon, zacskó, reklámszatyor tejfölös, joghurtos, margarinos doboz, fém italos doboz, konzervdoboz, Tetra pak Zöld zsákba gyűjthető: fűkaszálék, lomb, kerti gyomok, ágnyesedék. A társaság március november időszakban 2 hetenként gyűjti be zöld zsákban a komposztálható hulladékot. sárga zsák zöld zsák A házhoz menő gyűjtéssel csak a sárga és zöld színű zsákban gyűjthető hulladékokat szállítja el a járat. A sárga zsákba csak kiöblítve és laposra taposva helyezhető a hulladék, a zöld 12

15 zsákba pedig főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül helyezhető a komposztálható hulladék, vagy a zsák mellett 70 cm-es kötegbe kötve. Ennek a rendszernek a további előnye, hogy a lakos már a begyűjtéskor megkapja a cserezsákokat; annyi tartalékzsákot kap a postaládájába, amennyi zsák kihelyezésre került. Ha ez mégsem lenne elég, akkor bármely más átlátszó műanyag zsákban is kihelyezhető a megfelelő hulladék, vagy plusz zsák is igényelhető korlátozott mennyiségben A két hulladékcsoportot keverni nem lehet, illetve, ha nem megfelelő hulladék kerül a zsákba, úgy azt a Kft. nem szállítja el. zsákok begyűjtése Tapasztalatok szerint a lakosoknak nagyobb százaléka él a zöld zsákos lehetőséggel, mint az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésével. (sárga zsák). Ennek első sorban az lehet az oka, hogy így könnyen - főleg a házi komposztáláshoz viszonyítva szabadulhatnak meg a biohulladéktól. Az elvégzett hulladékanalízisek eredménye szerint a depóniába kerülő lakossági hulladéknak, ennek ellenére magas a szerves anyag tartalma. A kecskeméti hulladéklerakó hulladék analízisének adatai Analízis alapján %-os eloszlás Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Biológiai Papír Karton Kompozit Műanyag Üveg Szervetlen 22,7% 11,7% 4,1% 0,6% 24,4% 3,8% 32,7% 13

16 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a bio-hulladék zsákos szelektív begyűjtésével olyan zöldhulladék is a rendszerbe került, ami előtte nem jutott a kukába és a depóniába. Sajnálatos módon ez azt is jelentheti, hogy mindazok, akik eddig otthon komposztálták, vagy elégették a falevelet és füvet, most a zsákba helyezik és elszállíttatják. Ez a jövőben komoly problémát okozhat az üzemeltetőnek, elsősorban a begyűjtő és hasznosító kapacitás szűkössége miatt. Javasolt azon lakosok támogatása, pl. komposztáló ládák díjmentes biztosításával, akik hajlandóak házilag komposztálni a zöldhulladékot. A évben begyűjtött bio-hulladék egy része a Bácsvíz Zrt. szennyvíz iszap komposztálójába kerül, hogy csökkenjen a hulladék kezelési költsége. Előre láthatóan a évben lehetőség lesz az előkezelt fű és lombhulladék biogáz üzembe történő szállítására is, viszont ezzel is csak a kapacitás problémák csökkennek, a költségek jelentősebb része megmarad. Folyamatban van a komposzt termékké minősítése, ami első sorban jogilag könnyíti meg a felhasználást Szelektív hulladékgyűjtő pontok: A pontos helyszíneket az 4/3. számú melléklet tartalmazza. A közterületi gyűjtőszigeteken a következő frakciókat lehet elkülönítetten gyűjteni: - papír - műanyag - üveg - fém doboz - italos karton Egy gyűjtőpont több 1100 l-es, megfelelő bedobónyílással ellátott edényből áll, melyek folyamatosan a lakosság rendelkezésére állnak. A különböző színű edények tájékoztató matricákkal vannak ellátva, elősegítve a megfelelő használatot. A csomagolási műanyag, papír, fém és italos karton hulladékokat heti rendszerességgel vegyesen gyűjtik be, mert a válogatóműben a hasznosító igényeinek megfelelően még további válogatáson esnek át. 14

17 Az üveg csomagolási hulladékok két hetente kerülnek begyűjtésre. Fontos, hogy a begyűjtési gyakoriság az évszakoknak és egyéb igényeknek megfelelően változhat! közterületi gyűjtősziget Lakossági hulladékudvar: Itt a lakosság térítésmentesen helyezheti el a háztartásban keletkező elkülönített hulladékot a fent említett mennyiségi korlátok mellett. A hulladékudvarban csak a térségben élő lakosok helyezhetik el a hulladékot, így a szolgáltatás igénybevételéhez lakcímkártya bemutatása szükséges. Hulladékgyűjtő udvarok csak nagyobb településeken lettek kialakítva, annak ellenére, hogy kisebb települések is igényelték volna. A tapasztalatok szerint, a lakosságnak csak elenyésző hányada hajlandó a veszélyes vagy újrahasznosítható hulladékával több 10 km-t utazni, hogy egy hulladékgyűjtő udvarba helyezze el a hulladékát. Ennek oka az lehet, hogy az udvarok helykiválasztásakor nem lett figyelembe véve a lakosság által jól megközelíthetőség, ezért a Hírös Kft. lehetővé tette, hogy a hulladéklerakó mellett megépült válogató csarnokban is leadhatók legyenek a nem veszélyes újrahasznosítható és elektronikai hulladékok is. További lehetőségek a bővítésre: - A VG. Kft. telephelyén szelektív hulladékgyűjtő leadóhely kialakítása - A válogató csarnoknál veszélyes hulladék, gumihulladék átvételi lehetőség biztosítása 15

18 A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. információs füzet kibocsátásával kívánta felhívni a lakosság figyelmét a hulladékgyűjtő udvarok hasznosságára, illetve a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére. Kecskeméten 2 hulladékgyűjtő udvar működik: 1. Telephely címe: Kecskemét, Felsőcsalános Hrsz.:01069/108 (M5-ös autópálya szervízútja mellett) 2. Telephely címe: Kecskemét, Zöldike utca Hrsz.:13422/1 Nyitva tartás: március 1-szeptember 30-ig: október 1-február 28-ig: Hétfő: szünnap Hétfő: szünnap Kedd-péntek: 9:00-17:00 Kedd-szombat: 8:00-16:00 Szombat: 8:00-16:00 Vasárnap: zárva Vasárnap: zárva lakossági hulladékudvar A hulladékudvarokban a következő hulladékfajták helyezhetők el: Hulladékfajta akkumulátor ép, összeszerelt elektronikai hulladék háztartási gép használt sütő zsiradék, olaj fénycső, izzó festékek csomagolásai Mennyiség / fő / nap maximum 3 db maximum 2 db maximum 2 db maximum 10 l maximum 10 db maximum 10 kg 16

19 Hulladékfajta lom hulladék műanyag csomagolási hulladék növényvédő szerek csomagolásai papír hulladék szárazelem személyautó gumiabroncs üveg csomagolási hulladék Mennyiség / fő / nap maximum 1 szoba berendezése korlátozás nélkül maximum 10 kg korlátozás nélkül maximum 1 kg 1 garnitúra korlátozás nélkül A kecskeméti hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtött hulladékok mennyisége: (időszak: hulladékudvar megnyitásától szeptember 30-ig) hulladékfajta mennyiség kg üveg papír és karton műanyagok csomagolási hulladékok 0 gumiabroncsok biológiailag lebomló hulladékok 0 étolaj és zsír 101 olaj és zsír 0 festék, tinta, ragasztó veszélyes hulladékok 0 növényvédő szerek 0 elemek és akkumulátorok 38 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 3 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések építési, bontási törmelék 0 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó hulladékok 340 lom hulladék Előkezelés: A gyűjtőpontokon és a házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék az üveg kivételével a válogatóműbe kerül, ahol az anyagok további válogatása és bálázása történik. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. kukásautója először begyűjti a keverten gyűjtött csomagolási műanyag, papír, fém- és italos karton hulladékokat, majd a válogatóműbe 17

20 szállítja, ahol a mérlegelést, és nyilvántartásba vételt követően megkezdődik a válogatás a megadott szempontok szerint. A nagyobb méretű, nem hasznosítható idegen anyagokat eltávolítják az elkülönítetten gyűjtött hulladékból, majd egy szállítószalagra továbbítják. Ezen jutnak el a csomagolási hulladékok a válogatókabinba. Ebben a helyiségben a munkatársak kézzel (megfelelő védőfelszerelésben), a fentiekben részletezett frakciókra válogatják a csomagolási hulladékokat, és eltávolítják a még benne lévő nem hasznosítható anyagokat, amik a szigorú előírásoknak megfelelő, műszaki védelemmel ellátott regionális nem veszélyes hulladéklerakóba kerülnek. Az így szétválogatott hasznosítható anyagok a válogatókabin alatt lévő, egymástól elkülönített rekeszekbe gyűlnek, ahonnan egy rakodó gép szállítószalagra továbbítja, hogy eljussanak a bálázógéphez. A szállításra előkészített bálákat továbbítják a további kezelést végző, vagy újrahasznosító cégeknek. hulladék feladása a szállítószalagra válogatás feladás a bálázó szalagra 18

21 bálázás A válogatómű 2012-ben egy műszakban üzemelt, kapacitása kb t/év. Kimutatások szerint Kecskeméten háztartás- megközelítőleg lakos - számára elérhető a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége. Az a tapasztalat, hogy a házhoz menő gyűjtéssel tisztább minőségű és nagyobb mennyiségű hulladékot lehet begyűjteni, mint a közterületi gyűjtéssel, viszont a költségek is jelentősebbek. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által begyűjtött szelektív mennyiségek [2] : Hulladék megnevezése Kezelt mennyiség (t) évben Kezelt mennyiség (t) évben 2013 várható mennyiség (t) kevert csomagolási hulladék üveg csomagolási hulladék Kecskeméten begyűjtött szelektív hulladék összesen [1] (más vállalkozókat is beleértve) (Megjegyzés: A tervezési adatokat tartalmazó táblázatok 2014-ig, az első felülvizsgálat időpontjáig tartalmazzák az elérhető hulladékgazdálkodási célok irányadatait.) Kecskeméten szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék (kg/év) összesen: Tárgyév Papír Üveg Műanyag

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. 5420 Túrkeve, Kinizsi utca 51. Adószám: 24221234-2-16 Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 16-09-014783 KSH azonosító: 24221234-3811-572-16

Részletesebben

Mi Újság Bölcskén? - különszám

Mi Újság Bölcskén? - különszám Mit kell tudni a hulladék gyűjtésről, szállításról, kezelésről? Mi Újság Bölcskén? - különszám Készítette: Kiss József polgármester 2013. január 1-től megváltozott a hulladékok gyűjtését, szállítását és

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi Tartalomjegyzék Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi a csomagolás feladata?...5 V. A hulladék

Részletesebben

MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI. Izsák-Kom Kft. HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014.

MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI. Izsák-Kom Kft. HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014. MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014. AMIT EGY FELELŐS ÁLLAMPOLGÁRNAK TUDNIA KELL KÖRNYEZETE VÉDELME ÉRDEKÉBEN. Lajosmizse Felsőlajos Ladánybene

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben