KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT."

Átírás

1 KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. Kecskemét, február 3. Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató

2 Tartalomjegyzék: 1, A település bemutatása , A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. bemutatása Cégadatok A cég történetének rövid ismertetése A vállalkozás vezetése A MIR és KIR rendszerek kiépítésének célja A Városgazdasági Kft. jelenlegi feladatai Hulladékszállítás Kommunális hulladékszállítás Kecskeméten Hulladékszállítás Helvécián és Nyárlőrincen Köztisztaság Szelektív hulladékgyűjtés A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. megalakulásának története A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. szelektív gyűjtési tevékenységei Házhoz menő szelektív gyűjtés Szelektív hulladékgyűjtő pontok Lakossági hulladékudvar Előkezelés A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének összesített hatása a keletkező Elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés, szemléletformálás Az eddigi szemléletformáló és ösztöntő intézkedések Szélesebb körű tájékoztatás lehetőségei Média Iskolai nevelés Rendezvények.. 7. Háztartásban képződő veszélyes hulladékok begyűjtése Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése a Design Kft-nél Bővítési lehetőségek Reuse centerek Újrahasználati központok a Kecskeméti régióban Hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentési lehetőségei Fő mennyiségi és előkezelési célkitűzések Megelőzés, csökkentés a települési hulladékok területén Forrás

3 1, A település bemutatása: Kecskemét a Duna-Tisza közén települt megyei jogú város, Bács-Kiskun megye székhelye. A város lakosainak száma folyamatosan növekszik, 2003-ban a lakónépesség 107 ezer fő, re már a 112 ezret is meghaladta ez a szám és 2012-ben a KSH adatai szerint főre növekedett. Területe 322,57 km 2. A város az elmúlt években jelentős intézkedéseket tett a gazdaságélénkítés (ipari parkok), az infrastruktúrafejlesztés, a városi lakókörnyezetek életminőség javítása és a szakképzés terén. A város kifejezetten ösztönzi a befektetéseket. Kecskemét Megyei Jogú Város Település Rendezési Tervében ipari és intézményi fejlesztési területeket jelölt ki, de a zöldmezős beruházásoknak is teret biztosított (Mercedes gyár). Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi célokat fogalmazta meg: kiegyensúlyozottan fejlődő megújuló és versenyképes várost képzel el, aminek alapja a jól szervezett, a befektetők számára vonzó és okosan támogatott gazdaságfejlesztés. Az energiahatékonyság terén jó úton halad a SmartCity okosváros cím elérése felé, az igényes környezet fenntartásával, annak használatával és védelmével együtt. [1] 2, A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. bemutatása: A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. évtizedek óta végez közszolgáltatást a város területén. Hulladékkezelési engedélyének másolata az 4/1. számú mellékletben található Cégadatok A vállalkozás neve: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Városgazdasági Nonprofit Kft.) A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a A létesítő okirat kelte: A vállalkozás telephelyei: 6000 Kecskemét Bezerédi u. 2 A cég jegyzett tőkéje: Ft. A cég adószáma: A társaság cégjegyzékszáma:cg KÜJ szám:

4 KTJ szám: Hulladékgazdálkodási engedély száma: /2010 A vállalkozás tulajdonosa: Kecskemét, Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2. A cég történetének rövid ismertetése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a klasszikus településüzemeltetési feladatok ellátásának céljával alapította meg a Kecskeméti Városgazdasági Kft-t, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelő társasági formát választva. Az alapítással egy időben megszüntetésre került a társaság elődjének tekinthető Városgazdasági Vállalat (VGV). Az új társaság fő tevékenységei az alábbiak voltak: - Hulladékártalmatlanítás, hulladékszállítás - Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés, - Parkfenntartás - Köztisztaság A feladatok ellátását segítették a cégen belül működtetett kisegítő egységek: - Számviteli, Pénzügyi, Munkaügyi csoport - Gondnoksági csoport - Gépészeti, hibajavító- és karbantartó csoport - Jogtanácsos, Informatikus, Titkárság A társaság tevékenységében jelentősebb változás május 08-án történt. Ekkor nyílt meg a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. üzemeltetésében a Kecskeméti Hulladéklerakó Telep. Ennek megfelelően a társaság hulladékártalmatlanítási tevékenysége megszűnt, a régi hulladékdepó művelése befejeződött. A Városgazdasági Kft folyamatosan igyekezett az általa végzett közszolgáltatásokat olyan minőségi színvonalon ellátni, mely az ügyfelek megelégedésére szolgál. E törekvésének jegyében május 28-án olyan minőségirányítási rendszert vezette be, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. Ezt követően bevezetésre került a Környezetközpontú Irányítási Rendszer is. A cég legjelentősebb változása augusztusában következett be, amikor is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a VG kft-ből kiválással létrejött a Hírösgazda Kft. Az új Kft. a hulladékszállítási tevékenységen kívül ellátja az összes többi tevékenységet, melyet korábban 2

5 a VG kft látott el. A tényleges tevékenységi kör jelentős csökkenése mellett új feladat is jelentkezett májusától társaságunk ellátja a szelektív hulladékgyűjtést is Kecskemét területén, illetve oktatási intézmények egy részében július 01-től a Városgazdasági Kft ismételten temetkezési tevékenységet is folytat. A tulajdonos döntése alapján december 31-i határidővel Hírösgazda Kft beolvadt a Városgazdasági Kft-be, így január 01-től a VG Kft látja el hulladékszállítási tevékenységen kívül a köztisztasági, parkgondozási, valamint temetőfenntartási és fejlesztési tevékenységeket is A vállalkozás vezetése A társaság mindenkori vezetése az önálló gazdasági formából eredő profitorientált szemléleten túl, folyamatosan a városvezetői érdekeket szem előtt tartva tevékenykedett. A gazdasági érdekeken túlmenően alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások ne csak profitot termeljenek, hanem színvonalukkal érjék el azt a szintet, melyet a város vezetése, illetve a város lakossága e területeken joggal vár el a szolgáltatóktól. A szolgáltatásaink az élet olyan területeit érintik, mely bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Kecskemét város képéhez, hangulatához és az ebben a városban élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekeit, egy igazán élhető város kialakítása érdekében. A társaság dolgozóinak átlagos létszáma 160 fő. A tevékenységeket három részleg látja el, amelyeken belül a csoportok a legkisebb szervezeti egységek. A cég vezetését az ügyvezető igazgató végzi a részlegvezetők és a csoportvezetők közreműködésével. A Kecskeméti Városgazdasági Kft. a társaság egészére kiterjedő minőségirányítási és környezetirányítási rendszereket működtet A MIR és KIR rendszerek kiépítésének célja: A vezetőség kezdettől fogva fontosnak tartotta - mint a piacon maradás egyik feltételét és a hitelesség zálogát - az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított minőségirányítási rendszer,és az ISO14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően 3

6 kialakított környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítését, fenntartását, és eredményességének folyamatos fejlesztését. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Városgazdasági Kft június 13-tól az MSZEN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelően végzi tevékenységét. E rendszer alapja a vevőközpontúság. A vevői megelégedettség növelését szolgálja a minőségpolitikában,a minőségcélokban rögzített általános célok, és a részlegek,csoportok részletes feladatai. A minőségcélok teljesítése havi kimutatások formájában folyamatos mérésre, fejlesztésre kerül. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A 2004-es évben került kiépítésre és sikeres auditálásra a környezetirányítási rendszerünk, mely a környezetére sokat adó és igényes, városfenntartási szolgáltatásokat végző cég számára elengedhetetlen. Fő célunk az ISO14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított környezetirányítási rendszer fenntartása és eredményességének folyamatos fejlesztése. A környezetirányítási rendszer fenntartásával - a társaságon belül működő folyamatokat figyelemmel kísérve - a lehető legkisebbre csökkentjük környezetünk szennyezését,terhelését. A KIR rendszer az egyes csoportok munkájára vonatkozólag környezeti célokat határoz meg. Ezek havi kiértékelésre, illetve félévenként felülvizsgálatra kerülnek. A minőségirányítási rendszereket - a kiépítésük óta évente - a CERTOP termék- és rendszertanúsítóház auditálja. 4

7 2.3. A Városgazdasági Nonprofit Kft. jelenlegi feladatai: Hulladék begyűjtés és szállítás: - kötelező közszolgáltatásként Kecskemét Megyei Jogú Város területén a hulladékszállítási feladatok ellátása - Helvécia, Nyárlőrinc valamint Városföld önkormányzatok területén kötelező közszolgáltatásként lakossági hulladékszállítás - Szelektív hulladékgyűjtés Temetkezés: - Temetkezés - Temetőfenntartás - Temetőfejlesztés Köztisztasági tevékenység 3. Hulladékszállítás: A hulladékot a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. gyűjti be, a hulladék ártalmatlanítását a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft., a szelektív hulladék begyűjtésében, előkezelésében és hasznosításában pedig alvállalkozónk a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Kecskeméten a nem veszélyes hulladékok éves hulladékmérlegének bemutatása[1]: Hasznosítás Lerakás Komposztálás Égetés Hulladék megnevezése t/év % t/év % t/év % t/év % 1 Települési szilárd hulladék , , Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok és egyéb inert anyagok Csomagoló anyagok papír, üveg, műanyag Biohulladékok

8 3.1. Kommunális hulladékszállítás Kecskeméten: A Városgazdasági Nonprofit Kft. jelenleg 15 db hulladékszállító autóval látja el a közszolgáltatást. A présfalas- és forgódobos rendszerű hulladékgyűjtő tehergépjárművek literes edényig tudnak üríteni. Az autókon egy sofőr és két rakodó tartózkodik, akik meghatározott járatterv alapján járják végig a körleteiket. Kecskeméten a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását a KMJV Közgyűlésének 54/1996. (XII. 23.) önkormányzati rendelete szabályozza. E rendeletbe július 1-től belefoglalták a szelektív hulladékgyűjtést kötelező közszolgáltatásként. A szelektív hulladékgyűjtést július 1-től a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az Önkormányzat a lakosság költségviselésének csökkentése érdekében a kötelező minimum edényméretet 60 l-ről 50 l-re módosította, így a lakosságnak a Kecskeméti Városgazdasági Kft-nél lehetősége nyílt kisebb hulladékgyűjtő edényre váltani. Megjegyzés: A tervezési adatokat tartalmazó táblázatok 2014-ig, az első felülvizsgálat időpontjáig tartalmazzák az elérhető hulladékgazdálkodási célok irányadatait. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége [1]: Hulladék típusa Tárgyév Települési szilárd hulladék (t/év) Háztartási hulladék 2 (t/év) A cél természetesen az, hogy a keletkezett hulladékból minél többet hasznosítsunk újra, így kevesebb hulladék kerüljön a lerakóra. A fenti táblázatban jól látható a lerakásra kerülő mennyiségek folyamatos csökkenése. 6

9 Lakossági hulladék, bekötések alakulása [1]: Megnevezés Tárgyév Lakosságtól elszállított kommunális hulladék (t/év) Hulladékszállításba bekötött kertes ingatlanok száma (db) Hulladékszállításba bekötött társasházi lakások száma (db) Összes ingatlan száma (db) A hulladékgyűjtésbe bevont összes ingatlanok aránya (%) 89, , ,5 Városgazdasági Nonprofit Kft. által a hulladéklerakóba szállított települési szilárd hulladék: Települési szilárd hulladék típusa Lerakóra szállított hulladék (t/év) Intézményektől szállított nem veszélyes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (t/év) Köztisztasági és egyéb illegális hulladék (t/év) Lim-lom akció keretében a lakossági hulladék (t/év) Tárgyév , , , ,46 633,5 578, Hulladékszállítás Helvécián, Nyárlőrincen és Városföldön: Helvécián és Nyárlőrincen ugyanolyan módszerrel történik a hulladék begyűjtése, mint Kecskeméten, azzal a különbséggel, hogy Helvécián található még egy hulladékudvar is, ahol 4 db 4,2 m3-es konténerekbe gyűjtheti a lakosság a kommunális hulladékot. Városföldön is ugyanezzel a módszerrel történik a közszolgáltatás. Település Nyárlőrinc (t/év) 443,38 414,12 410, Helvécia (t/év) 729,08 697,5 650,

10 4. Köztisztaság: A Köztisztasági csoport felel Kecskemét tisztaságáért. A közel m 2 -es terek, járdák, utak seprése történik, a három seprőautó heti folyóméteren végeznek tisztítást. Két autó a gépi úttisztítást (autóutak, szegélyek, patkák), egy pedig a gépi seprést (járdák, terek) végzi. E területen feladatunk továbbá a közterületi konténerek 2 db 5 m 3 -es és 9 db 1 m 3 -es - konténer és az db csikkbedobó és kutyaürülék tároló folyamatos ürítése, az illegálisan kihelyezett - nagy mennyiségben összegyűlt - hulladék elszállítása. A karácsonyi ünnepeket követő időszakban kitett fenyőfák elszállításáról gondoskodunk, ezen felül pedig a nyári nagy melegben az utak locsolásáról, portalanításáról is. Munkatársaink az év 365 napján állnak a város rendelkezésére. 5. Szelektív hulladékgyűjtés: A szelektív gyűjtőszigetek adatai [1]: 1 Kihelyezett 1100 literes szelektív gyűjtőedényzet száma (db) Tárgyév Közterületen lévő szelektív szigetek száma (db) Megszűnt szelektív szigetek száma (db) Kecskemét közigazgatási területén áprilisáig a Kecskeméti Városgazdasági Kft. végezte a szelektív hulladékgyűjtést. A városban 2004 májusában indult be a szelektív gyűjtés. Ekkor még csak két frakciót gyűjtöttünk külön: a papírt és a PET palackot, vizsgálva ezzel a lakosság hajlandóságát a környezettudatos viselkedésre. A városlakók részéről nagy igény mutatkozott a hulladék különválogatására, ezért októberben újabb frakcióval bővültek a gyűjtőszigetek, mégpedig az üveggyűjtő edényzettel. A közterületek mellett az iskolákban, óvodákban is helyeztünk el szelektív edényeket, hogy minél előbb rászoktassuk a fiatalokat az újrahasznosítható hulladékok szétválogatására. Az közterületen lévő 22 db gyűjtősziget év végére 25-re, az iskoláknál pedig 12-ről 27-re emelkedett. Ebben az évben beindult az iskolák, óvodák látogatása, ahol előadás formájában hívtuk fel a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és tanítottuk meg a gyerekeket, hogyan használják a szelektív 8

11 gyűjtőedényeket. A gyűjtőszigetek iránti igények folyamatosan nőttek, így 2006 júniusában a közterületen lévő szigetek száma 32-re nőtt és ebből 6 helyen 2 PET palackos edény is rendelkezésre áll. Ekkor a PET elszállítását egy teherautó segítette ún. helyszínen történő ráürítéses módszerrel, de a túl kicsi platóméret miatt gazdaságtalan volt, ezért októbertől egy nagyplatós MAN típusú autót alkalmaztunk, így már hasonló költséggel, sokkal nagyobb mennyiségű palackot tudtunk a telepre szállítani ben a Városgazdasági Kft. 28 db gyűjtőszigetet üzemeltetett. A Városgazdasági Kft. által begyűjtött szelektív hulladék mennyiségek: anyagfajták mennyiségek kg-ban április végéig PET fólia papír üveg A szelektív hulladékgyűjtést április 1. óta a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A Hírös Kft. hulladékkezelési engedélyei a 4/2. számú mellékletben találhatók A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. megalakulásának története: A Duna-Tisza közi régió 48 települése összefogásával, a jelenlegi környezetcsúfító és veszélyes szemétgödrök helyett egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakításán dolgozik. A program gesztora Cegléd Város Önkormányzata. A rendszer résztvevői a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közvetítésével még ISPA-pályázat útján szerezték meg a megvalósításhoz szükséges támogatást: A beruházási költség 50 %-át az Európai Unió, 40 %-át a magyar állam, 10 %-át pedig az érintett önkormányzatok állják. A Duna-Tisza közi nagytérségi kommunális szilárdhulladék kezelésének megoldására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az EU követelményrendszer megvalósítása céljából az érintett önkormányzatok Konzorciumot hoztak létre. A konzorciumi szerződés aláírására szeptemberében került sor augusztusában a kivitelezői szerződések is aláírásra kerültek, és a rendszer alapkövét november 24-én Cegléden ünnepélyesen rakták le. Ezt követően a rendszer beruházásainak 9

12 előkészítése megkezdődött és az elfogadott ütemterv szerint halad. A projekt célja a Duna- Tisza-köze 48 településén lakó állampolgár számára a kommunális szilárdhulladékkezelési rendszerének kialakítása a következő célok megvalósulásával: Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a következő frakcióknál: papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag lebontható és veszélyes hulladékok. A hulladék visszaforgatható és újrahasznosítható elemeinek értékesítése és újrafelhasználása. A Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megvalósított létesítmények üzemeltetésének jogát 20 évre az Alföld Konzorcium szerezte meg. A pályázatban szereplő üzemeltetésre, közszolgáltatás ellátásra a Konzorcium egy gazdasági társaságot a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-t foglalja magába. Feladata: házhoz menő szelektív gyűjtés szelektív gyűjtőpontos gyűjtés lakossági hulladékudvarok üzemletetése A társaság tevékenységi köre ezen felül a ceglédi válogatómű és kecskeméti válogatómű, a nagykőrösi komposztáló telep, a ceglédi regionális nem veszélyes hulladéklerakó illetve a nagykátai átrakóállomás üzemeltetésére terjed ki. Dolgozók létszáma a kecskeméti régióban [2]: - szellemi alkalmazottak: 4 fő - fizikai alkalmazottak: 47 fő A Hírös Kft. 6 db szelektív hulladékgyűjtő járművet üzemeltet a régióban A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. szelektív gyűjtési tevékenységei [2]: A szelektív hulladék begyűjtésének három fő módja a következő: - házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - szelektív hulladékgyűjtő pontok - lakossági hulladékgyűjtő udvar 10

13 A Kft. által szelektíven gyűjtött hulladékok: - csomagolási műanyag : színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl.: üdítős, ásványvizes) kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl.: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylon zacskó, csomagolófólia, (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok (sárga zsákban, hulladékudvarban, vagy gyűjtőszigeten) - csomagolási papír: karton doboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv (sárga zsákban, hulladékudvarban, vagy gyűjtőszigeten) - - csomagolási fém- és italos karton doboz: fém italos doboz (pl.: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej, és üdítők dobozai (Tetra pak jelzéssel), konzervdoboz (sárga zsákban, vagy gyűjtőszigeten) - csomagolási üveg: színes és színtelen öblös üvegek (pl.: üdítős, boros) síküveg nem! (hulladékudvarban, vagy gyűjtőszigeten) - komposztálható kerti hulladék: fűkaszálék, lomb, kerti gyomok (virágzás előtt), ágnyesedék (zöld zsákban, vagy 70 cm-es kötegben összekötve) - háztartásban keletkező veszélyes hulladék: akkumulátor (hulladékudvarban max. 3db/fő/nap) ép, összeszerelt elektronikai hulladék és háztartási gép (hulladékudvarban max. 2db/fő/nap) szárazelem (hulladékudvarban max. 1kg/fő/nap) fénycső, izzó (hulladékudvarban max. 10db/fő/nap) festékek, növényvédőszerek csomagolásai (hulladékudvarban max. 10kg/fő/nap) 11

14 - egyéb hulladék: használt sütő zsiradék olaj (hulladékudvarban max. 10 l/fő/nap) lom hulladék : kizárólag olyan nagydarabos hulladékok, melyek méretüknél fogva nem férnek el a szabályos gyűjtőedényzetbe, kukába (hulladékudvarban max. 1 szoba berendezése/fő/nap) személyautó gumiabroncs (hulladékudvarban max. 1 garnitúra/fő/nap A Kft. ingyenesen biztosítja a lakosság számára a szelektív gyűjtéshez szükséges sárga és zöld színű zsákot Házhoz menő szelektív gyűjtés: A Kft. ezt a rendszert elsősorban családi házas övezetekben vezette be, megkönnyítve ezzel az ott élők helyzetét, hiszen így nem kell messzire menni valamely közterületi gyűjtőpontig, hanem a ház elé, a kommunális gyűjtőedény mellé helyezhető ki a szelektív hulladék, amit meghatározott napokon gyűjtőjárat szed össze. Sárga zsákba gyűjthető: papír, karton, műanyagpalack, PET, flakon, zacskó, reklámszatyor tejfölös, joghurtos, margarinos doboz, fém italos doboz, konzervdoboz, Tetra pak Zöld zsákba gyűjthető: fűkaszálék, lomb, kerti gyomok, ágnyesedék. A társaság március november időszakban 2 hetenként gyűjti be zöld zsákban a komposztálható hulladékot. sárga zsák zöld zsák A házhoz menő gyűjtéssel csak a sárga és zöld színű zsákban gyűjthető hulladékokat szállítja el a járat. A sárga zsákba csak kiöblítve és laposra taposva helyezhető a hulladék, a zöld 12

15 zsákba pedig főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül helyezhető a komposztálható hulladék, vagy a zsák mellett 70 cm-es kötegbe kötve. Ennek a rendszernek a további előnye, hogy a lakos már a begyűjtéskor megkapja a cserezsákokat; annyi tartalékzsákot kap a postaládájába, amennyi zsák kihelyezésre került. Ha ez mégsem lenne elég, akkor bármely más átlátszó műanyag zsákban is kihelyezhető a megfelelő hulladék, vagy plusz zsák is igényelhető korlátozott mennyiségben A két hulladékcsoportot keverni nem lehet, illetve, ha nem megfelelő hulladék kerül a zsákba, úgy azt a Kft. nem szállítja el. zsákok begyűjtése Tapasztalatok szerint a lakosoknak nagyobb százaléka él a zöld zsákos lehetőséggel, mint az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésével. (sárga zsák). Ennek első sorban az lehet az oka, hogy így könnyen - főleg a házi komposztáláshoz viszonyítva szabadulhatnak meg a biohulladéktól. Az elvégzett hulladékanalízisek eredménye szerint a depóniába kerülő lakossági hulladéknak, ennek ellenére magas a szerves anyag tartalma. A kecskeméti hulladéklerakó hulladék analízisének adatai Analízis alapján %-os eloszlás Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Biológiai Papír Karton Kompozit Műanyag Üveg Szervetlen 22,7% 11,7% 4,1% 0,6% 24,4% 3,8% 32,7% 13

16 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a bio-hulladék zsákos szelektív begyűjtésével olyan zöldhulladék is a rendszerbe került, ami előtte nem jutott a kukába és a depóniába. Sajnálatos módon ez azt is jelentheti, hogy mindazok, akik eddig otthon komposztálták, vagy elégették a falevelet és füvet, most a zsákba helyezik és elszállíttatják. Ez a jövőben komoly problémát okozhat az üzemeltetőnek, elsősorban a begyűjtő és hasznosító kapacitás szűkössége miatt. Javasolt azon lakosok támogatása, pl. komposztáló ládák díjmentes biztosításával, akik hajlandóak házilag komposztálni a zöldhulladékot. A évben begyűjtött bio-hulladék egy része a Bácsvíz Zrt. szennyvíz iszap komposztálójába kerül, hogy csökkenjen a hulladék kezelési költsége. Előre láthatóan a évben lehetőség lesz az előkezelt fű és lombhulladék biogáz üzembe történő szállítására is, viszont ezzel is csak a kapacitás problémák csökkennek, a költségek jelentősebb része megmarad. Folyamatban van a komposzt termékké minősítése, ami első sorban jogilag könnyíti meg a felhasználást Szelektív hulladékgyűjtő pontok: A pontos helyszíneket az 4/3. számú melléklet tartalmazza. A közterületi gyűjtőszigeteken a következő frakciókat lehet elkülönítetten gyűjteni: - papír - műanyag - üveg - fém doboz - italos karton Egy gyűjtőpont több 1100 l-es, megfelelő bedobónyílással ellátott edényből áll, melyek folyamatosan a lakosság rendelkezésére állnak. A különböző színű edények tájékoztató matricákkal vannak ellátva, elősegítve a megfelelő használatot. A csomagolási műanyag, papír, fém és italos karton hulladékokat heti rendszerességgel vegyesen gyűjtik be, mert a válogatóműben a hasznosító igényeinek megfelelően még további válogatáson esnek át. 14

17 Az üveg csomagolási hulladékok két hetente kerülnek begyűjtésre. Fontos, hogy a begyűjtési gyakoriság az évszakoknak és egyéb igényeknek megfelelően változhat! közterületi gyűjtősziget Lakossági hulladékudvar: Itt a lakosság térítésmentesen helyezheti el a háztartásban keletkező elkülönített hulladékot a fent említett mennyiségi korlátok mellett. A hulladékudvarban csak a térségben élő lakosok helyezhetik el a hulladékot, így a szolgáltatás igénybevételéhez lakcímkártya bemutatása szükséges. Hulladékgyűjtő udvarok csak nagyobb településeken lettek kialakítva, annak ellenére, hogy kisebb települések is igényelték volna. A tapasztalatok szerint, a lakosságnak csak elenyésző hányada hajlandó a veszélyes vagy újrahasznosítható hulladékával több 10 km-t utazni, hogy egy hulladékgyűjtő udvarba helyezze el a hulladékát. Ennek oka az lehet, hogy az udvarok helykiválasztásakor nem lett figyelembe véve a lakosság által jól megközelíthetőség, ezért a Hírös Kft. lehetővé tette, hogy a hulladéklerakó mellett megépült válogató csarnokban is leadhatók legyenek a nem veszélyes újrahasznosítható és elektronikai hulladékok is. További lehetőségek a bővítésre: - A VG. Kft. telephelyén szelektív hulladékgyűjtő leadóhely kialakítása - A válogató csarnoknál veszélyes hulladék, gumihulladék átvételi lehetőség biztosítása 15

18 A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. információs füzet kibocsátásával kívánta felhívni a lakosság figyelmét a hulladékgyűjtő udvarok hasznosságára, illetve a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére. Kecskeméten 2 hulladékgyűjtő udvar működik: 1. Telephely címe: Kecskemét, Felsőcsalános Hrsz.:01069/108 (M5-ös autópálya szervízútja mellett) 2. Telephely címe: Kecskemét, Zöldike utca Hrsz.:13422/1 Nyitva tartás: március 1-szeptember 30-ig: október 1-február 28-ig: Hétfő: szünnap Hétfő: szünnap Kedd-péntek: 9:00-17:00 Kedd-szombat: 8:00-16:00 Szombat: 8:00-16:00 Vasárnap: zárva Vasárnap: zárva lakossági hulladékudvar A hulladékudvarokban a következő hulladékfajták helyezhetők el: Hulladékfajta akkumulátor ép, összeszerelt elektronikai hulladék háztartási gép használt sütő zsiradék, olaj fénycső, izzó festékek csomagolásai Mennyiség / fő / nap maximum 3 db maximum 2 db maximum 2 db maximum 10 l maximum 10 db maximum 10 kg 16

19 Hulladékfajta lom hulladék műanyag csomagolási hulladék növényvédő szerek csomagolásai papír hulladék szárazelem személyautó gumiabroncs üveg csomagolási hulladék Mennyiség / fő / nap maximum 1 szoba berendezése korlátozás nélkül maximum 10 kg korlátozás nélkül maximum 1 kg 1 garnitúra korlátozás nélkül A kecskeméti hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtött hulladékok mennyisége: (időszak: hulladékudvar megnyitásától szeptember 30-ig) hulladékfajta mennyiség kg üveg papír és karton műanyagok csomagolási hulladékok 0 gumiabroncsok biológiailag lebomló hulladékok 0 étolaj és zsír 101 olaj és zsír 0 festék, tinta, ragasztó veszélyes hulladékok 0 növényvédő szerek 0 elemek és akkumulátorok 38 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 3 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések építési, bontási törmelék 0 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó hulladékok 340 lom hulladék Előkezelés: A gyűjtőpontokon és a házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék az üveg kivételével a válogatóműbe kerül, ahol az anyagok további válogatása és bálázása történik. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. kukásautója először begyűjti a keverten gyűjtött csomagolási műanyag, papír, fém- és italos karton hulladékokat, majd a válogatóműbe 17

20 szállítja, ahol a mérlegelést, és nyilvántartásba vételt követően megkezdődik a válogatás a megadott szempontok szerint. A nagyobb méretű, nem hasznosítható idegen anyagokat eltávolítják az elkülönítetten gyűjtött hulladékból, majd egy szállítószalagra továbbítják. Ezen jutnak el a csomagolási hulladékok a válogatókabinba. Ebben a helyiségben a munkatársak kézzel (megfelelő védőfelszerelésben), a fentiekben részletezett frakciókra válogatják a csomagolási hulladékokat, és eltávolítják a még benne lévő nem hasznosítható anyagokat, amik a szigorú előírásoknak megfelelő, műszaki védelemmel ellátott regionális nem veszélyes hulladéklerakóba kerülnek. Az így szétválogatott hasznosítható anyagok a válogatókabin alatt lévő, egymástól elkülönített rekeszekbe gyűlnek, ahonnan egy rakodó gép szállítószalagra továbbítja, hogy eljussanak a bálázógéphez. A szállításra előkészített bálákat továbbítják a további kezelést végző, vagy újrahasznosító cégeknek. hulladék feladása a szállítószalagra válogatás feladás a bálázó szalagra 18

21 bálázás A válogatómű 2012-ben egy műszakban üzemelt, kapacitása kb t/év. Kimutatások szerint Kecskeméten háztartás- megközelítőleg lakos - számára elérhető a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége. Az a tapasztalat, hogy a házhoz menő gyűjtéssel tisztább minőségű és nagyobb mennyiségű hulladékot lehet begyűjteni, mint a közterületi gyűjtéssel, viszont a költségek is jelentősebbek. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által begyűjtött szelektív mennyiségek [2] : Hulladék megnevezése Kezelt mennyiség (t) évben Kezelt mennyiség (t) évben 2013 várható mennyiség (t) kevert csomagolási hulladék üveg csomagolási hulladék Kecskeméten begyűjtött szelektív hulladék összesen [1] (más vállalkozókat is beleértve) (Megjegyzés: A tervezési adatokat tartalmazó táblázatok 2014-ig, az első felülvizsgálat időpontjáig tartalmazzák az elérhető hulladékgazdálkodási célok irányadatait.) Kecskeméten szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék (kg/év) összesen: Tárgyév Papír Üveg Műanyag

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2012. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Tartalomjegyzék 1. Hulladékgazdálkodási terv... 1 1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1 1.2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV CÉLJA... 3 1.3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésének 4. számú A szemétszállítási szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Biztonságos és környezetbarát megoldás irodai papírhulladék kezelésére és újrahasznosítására Megbízható - Rugalmas - Díjmentes INEST Nonprofit

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2016. (VII.11.) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28. Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben