EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY"

Átírás

1 NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _ _..... ~. _....._ n _...._, _ Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! A HATÁROZAT JOGERŐS. Szombathe!'f..~O ~O, O <J,) ) ~~..., -. NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐ SÉG EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján Engedélyes: MÜLLEX - Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Körmend, Rákóczi u. 5. Ill. Telephely: Harasztifalu, 049/3., 049/4 hrsz. Engedély száma: 464-3/24/2010. Y. o ' r:?,\é. y.""1.. \)q.:-i Sinka András sk. igazgató helyettes Tel.: (94) Fax: (94) Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

2 n«. szám: 464-3/24/2010. Műszaki előadó: Nardai Márton Tel.: 94/ Jogi előadó: Hérincsné Szenteleki Csilla Tel.: 94/ Tárgy: Müllex-Körrnend Kft. (Körmend) egységes környezethasználati engedélye HATÁROZAT A MÜLLEX;.. Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (Körmend, Rákóczi u. 5. Ul., továbbiakban Engedélyes) részére, az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (Szombathely, Kőszegi u.8., továbbiakban kérelmező) által elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján egységes környezethasználati engedélyt adok települési szilárd hulladéklerakó létesítéséhez és üzemeltetéséhez az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett. I. Az egységes környezethasználati engedé- MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznolyes: sító Kft., 9900 Körmend, Rákóczi u. 5. Lll. Ca továbbiakban: engedélyes) Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): Az engedélyes KSH azonosító száma: A tevékenység folytatásának helye: Harasztifalu,049/3., 049/4. hrsz. A létesítmény súlyponti EOV koordiná-. X: tái: Y: A telephely Környezetvédelmi Területi Jele: Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység: A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. számú rnellékletének 5.4. pontja alapján: hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül, vagy tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével. 2

3 II. A tevékenységet jellemző adatok Tevékenység helye A telephely Harasztifalu 049/3 és 049/4 hrsz alatt található, az ingatlanok a településtől K-i irányban, lakott területtől m távolságra helyezkednek el. A tevékenvség rövid leírása, jellemző adatok Harasztifalu község külterületén levő hulladékkezelő és lerakó telepen, illetve azon kívül végzett hulladékkezelési technológiák (TEÁOR: 3811, 3812, 3821, 3832) az alábbiak: 1. nem veszélyes szilárd hulladék ártalmatlanítása lerakással 2. inert hulladék ártalmatlanítása lerakással 3. szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladék előkezelése válogatással, bálázással 4. elkülönítetten begyűjtött biohulladék és bomló szerves anyag tartalmú hulladékok, szennyvíziszapok komposztálása 5. veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, telephelyi és szállítással történő begyűjtése, válogatása 6. építési hulladékok, hulladékká vált gumiabroncsok, fa hulladékok hasznosítása A hulladékokat vagy az engedélyes gépjárművei, vagy egyedi hulladékbeszállítók viszik be a telephelyre, mely hulladékszállítmányok mindegyikét helyszíni ellenőrző vizsgálatot követően elektronikus hídmérlegen lemérik és számítógépes nyilvántartásba veszik, s ezekről bizonylatot készítenek. Az adatfelvételt követően a szállítójárművet az aktuális műveleti helyre irányítják, ahol a technológiai egység vezetője az ürítésnél ismételt ellenőrzést végez. Az ellenőrzés során a kezelésre nem alkalmas hulladékot a járműre visszarakatják és visszaszállíttatják. A hulladékkezeléshez engedélyes felsőfokú műszaki és környezetvédelmi végzettségű, továbbá hulladékgyűjtő szakképesítéssel rendelkező dolgozókat alkalmaz. 1. Nem veszélyes szilárd hulladék ártalmatlanítása lerakással (kezelési kód: DS) A lerakó kategóriája: B3 vegyes összetételű - jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező - nem veszélyes hulladéklerakó. A lerakó kapacitás adatai: a lerakott hulladék mennyisége december 31-ig a benyújtott hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatások figyelembevételével: tonna (~ m') I.-IV. ütem összes kapacitása (nem jelentős kapacitásbővítés mellett): tonna (~ m') I.-IV. ütem összes szabad kapacitása: tonna (~ rrr') A telephely bővítésének kapacitás adatai Az V. ütemben kiépítendő kapacitás: tonna (~ m') A VI. ütemben kiépítendő kapacitás: tonna (~ m') Az V.-V l. ütemek összeépítésének kapacitása: ~ tonna (~ m') Az inert hulladéklerakónak kiépítendő kapacitás: tonna (~ m') 3

4 Az inert hulladéklerakó és a Vr. ütem összeépítésének kapacitása: tonna ( m') A telephely összes kapacitása a bővítés után: tonna ( rrr') Az 1. és II. ütem aljzatszigetelésének rétegrendje: Geotextília (mechanikai védelem) 250 g/rrr' Kavics szűrőréteg 50 cm Drénrendszer HDPE szigetelő lemez Tömörített agyagréteg (k:s10-9 mis) 2mm 3x20 cm=60 cm A Ill. és IV. ütem aljzatszigetelésének rétegrendje: Geotextília 200 g/rrr' 16/32 OK kavicsszivárgó 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/rrr' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Bentonitos szigetelő lemez (k'::;! O-II mjs) Geofizikai monitoring rendszer Ásványi agyagszigetelés (k:s1o- 9 mjs) 2x25=50 cm Tömörített altalaj (Trp~90%-ra) A lerakó rézsűszigetelésének rétegrendje: Geotextília 200 g/rrr' Gumiabroncs 5x3 m-es kiosztásban 16/32 OK kaviccsal kitöltve Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m 2 HD PE szigetelő lemez 2,5 mm Bentonitos szigetelő lemez (k:slo- 11 mis) Geofizikai monitoring rendszer Földmű (k:s10-9 mjs) Trp=90%-ra A V. és VI. ütemének aljzat- és rézsű szigetelésének lehetséges rétegrend változatai: 1. változat: Geotextília 200 g/rn'' OK 16/32 felületi szivárgó (k~1o-3mis) 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/rrr' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Geofizikai monitoring rendszer Ásványi agyagszigetelés (k:s1o- 9 mjs) 4x25=100 cm Depóniatükör Trp~90%-ra II. változat: Geotextília 200 g/rn'' OK 16/32 felületi szivárgó (k~1o-3mis) 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/m'' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Geofizikai monitoring rendszer Ásványi agyagszigetelés (k:s5x10-10 mis) 2x25=50 cm Depóniatükör Trp~90%-ra 4

5 Ill. változat: Geotextília 200 g/rn'' OK 16/32 felületi szivárgó (k~ 1O-3 mis) 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/rrr' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Geofizikai monitoring rendszer Bentonitos szigetelő lemez kslo- 11 mis Ásványi agyagszigetelés (ks10-9 mis) 2x25=50 cm Depóniatükör Trp~90%-ra A depóniákból keletkező csurgalékvizet csurgalékvizgyűjtö medencékbe vezetik. A telepen monodepóniában lerakott, HDPE fóliával szigetelt bőrhulladéktárolót is tartalmazó 1.ütem csurgalékvizeit 200 m 3 -es csurgalékvíz-gyűjtő medencében tárolják. A II-IV. ütemekhez 2 db 600 m 3 -es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medence tartozik, melyek közös elosztó aknával rendelkeznek. A V-VI. ütemekhez 2100 rrr'-es HD PE fóliával szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medence tartozik, melyek közös elosztó aknával rendelkeznek. A csurgalékvizeket a depóniákra visszaforgatják. A hulladékot nyilvántartásba vételt követően a szállítójármű a telepi-, és az építési törmelékből kiépített szervízúton a depóra szállítja sleüríti, melynek során a hulladék összetételének szemrevételezéssel való ellenőrzésére is sor kerül. A depón 2 db munkagép üzemel (l db kompaktor és 1 db dózer), melyek a leürített hulladékot tömörítik és egyengetik. A tömörített hulladékot földdel, építési törmelékkel takarják. A lerakás dombépítéses technológiával történik. 2. Inert hulladék ártalmatlanítása lerakással (kezelési kód: DS) A lerakó kategóriája: A Az inert hulladéklerakó kapacitás adatai: Az inert hulladéklerakónak kiépítendő kapacitás: tonna ( rrr') Az inert hulladéklerakó és a VI. ütem összeépítésének kapacitása: tonna ( rrr') Az inert hulladéklerakó aljzat- és rézsűszigetelésének rétegrendje:. Felületi szivárgó OK 16/32 (kz l O'<rn/s) 30 cm Ásványi agyagszigetelés ks 10-7 mis, 4x25 cm=100 cm vagy k S5x10-8 m/s, 2x25cm=50 cm Tömörített altalaj Trp k~90%- ra Az inert lerakó csurgalékvizét egy külön 240 m' -es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medencébe vezetik, ahonnan azt visszaforgatják a depóniára. 5

6 A lerakás -a 83 kategóriájú lerakóhoz hasonlóan - dombépítéses technológiával történik 3. Szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladék előkezelése válogatással, bálázással (kezelési kód: P0208, P0207) A hulladékgyűjtő udvarokban, hulladékgyűjtő szigeteken, intézményeknél, ipari és kereskedelmi létesítményeknél szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok előkezelése a hulladékválogató csarnokban történik. A hulladékok válogatását egy válogató so ron végzik. A feladott hulladékok dobrostára kerülnek, és a 80 mm-nél kisebb hulladékfrakció áthullik a rosta alatti konténerbe, mely a lerakóra kerül. A válogató csarnok emeletén lévő válogatókabinban a feladott hulladékok frakciónkénti kézi válogatása történik. A hulladékválogató kapacitása: t/év. Az újrahasznosítható nem veszélyes hulladékokat (alu italos doboz, műanyag, papír) szelektálás után bálázzák. A bálázógép felhordó szalagjának segítségével a tömörítő egység garat jához juttatják a hulladékot. A gép ezt követően a bálázást és a bála kötözését automatikusan elvégzi. A bálák mérete kb. 1-1,5 m '. Az előkezelt hulladékok, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek kerülnek átadásra. 4. Elkülönítetten begyűjtött bio hulladék és bomló szerves anyag tartalmú hulladékok, szennyvíziszapok komposztálása (kezelési kód: R3) A komposztáló létesítményei: műszaki védelemmel rendelkező előkészítő tér m 2 felülettel komposztáló tér: 3 oldalró12m magas támfalakkal műszaki védelemmel ellátott szilárd burkolatú 1200 m 2 nagyságú terület, ahol 4 db 30 m hosszú, 8 m széles 2 m magas érlelősilóban történik a komposztálás utóérlelő tér: 1288 m 2 csurgalékvízgyűjtő medence (311 nr'), mely részben terep alá süllyesztett rézsűs földmedence, HDPE szigetelő lemezzel bélelve csurgalékvíz átemelő akna A telephelyen 21 % szárazanyag tartalmú szennyviziszap, évszaktól függő összetételű bio hulladék, és folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok komposztálására kerül sor. A komposztálható hulladékok a telephelyre érkezés után az előkészítő térre kerülnek leürítésre, ahol a szerkezetjavításhoz használt struktúraanyagok tárolása is történik. Itt végzik az anyagok homogenizálását, melynek során az iszaphoz szerkezetjavító struktúraanyagként adagolják a zöldhulladékot, illetve szükség szerint mezőgazdasági melléktermékeket. Az összekevert anyagot a komposztáló téren kialakított érlelősilókba hordják homlokrakodó gépekkel. A túlzott nedvességtartalom-csökkenés, illetve a csapadékvíz beszivárgásának megakadályozása miatt a prizmákat GORE TEX membrántakaróval takarják. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom függvényében visszacsatolással szabályozzák. A komposztot ezután az utóérlelő térre helyezik, majd a kész anyagot a depónia oldalfelületének kialakítására használják fel. 6

7 5. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, begyűjtése (kezelési kód: BOOOl) A szelektíven begyüjtött papír, műanyag, fa, fém, üveg és - a depónia rézsüjébe fel nem használható - gumiabroncs hulladékokat a telephely betonozott udvarán, illetve konténerekben gyűjtik hulladék fajtánként. A veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik. A nem veszélyes hulladékok begyüjtését Engedélyes az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 14/4117-8/2009. számú, a veszélyes hulladékok begyüjtését a 14/ számú engedélye alapján végzi. A fentieken túl Engedélyes nem veszélyes hulladékok begyüjtésével és szállításával is foglalkozik a Felügyelőség által kiadott, /4/2009. számú határozattal módosított 692-3/6/2006. számú engedély alapján, illetve veszélyes hulladékok szállításával az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/4728-7/2009. számú engedélyealapján. 6. Építési hulladékok, hulladékká vált gumiabroncsok és fahulladékok hasznosítása (kezelési kód: R5 és R3) Technológiai céllal a hulladéklerakó rézsűjének kiépítéséhez, a hulladékszállító gépjárművek depóniához való eljutásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladék takarásához használják fel az építési hulladékokat. A hulladékká vált gurniabroncsok szintén technológiai céllal a rézsű kialakításához kerülnek felhasználásra. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével ezentúl a technológiai célra már fel nem használható építési hulladékokat - amennyiben azok még hasznosíthatók - nem kívánják lerakni, hanem bérelt törőberendezés segítségével megfelelő szemcseméret kialakítása után beminősíttetik, minősítés után értékesítik. A telephelyre begyűjtött és válogatásból származó fa hulladékokat, bérelt darálógéppel történő aprítás után technológiájában, alapanyagként (tüzelőanyag) felhasználó biofűtőműnek értékesítik. A telephelyen található létesítmények: nem veszélyes hulladéklerakó 1. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó II. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó Ill. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó IV. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó V. ütem (tervezett), nem veszélyes hulladéklerakó VI. ütem (tervezett), inert hulladéklerakó (tervezett), inert hulladék feldolgozó (tervezett), komposztáló tér (bővítés), kerékfertőtlenítő (áthelyezés), irodaépület, szociális épület, garázs és javítóműhely, hulladékválogató csarnok (tervezett), kocsimosó, hídmérleg (áthelyezés), gázolajtároló tartály és kút, 7

8 gáztartál y, raktár, kerítés zárható bejárati kapuval, személygépkocsi 'parkoló, konténertöltő pódium, olajfogó, a hozzá tartozó tisztított víz tárolóval, zárt szennyvízgyüjtö, övárok, árok, figyelőkutak. vízkivételi kút nyílttéri komposztáló erdősáv, meteorológiai állomás, telepi úthálózat, hulladékbálázó csarnok, hulladékválogató konténer, üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely, csurgalékvíz átemelő akna, zárt csapadékvíz elvezető talp és övárok, tűzivíz tároló medence. A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai: a./ Vízvédelem A) Lerakó V -VI. üteme Az V-VI. ütem keretében a meglévő monitoring rendszer kiegészül 1 db figyelőkúttal a telep DNy-i sarkában. Az V-VI. ütem keretében kiépítendő nem veszélyes lerakóhoz 1 db 2100 m 3 _s csurgalékvíztároló medence létesül. Az V-VI. ütem keretében kiépítendő inert hulladéklerakóhoz 1 db m-s csurgalékvíztároló medence létesül. Az V-VI. ütem 'keretében a komposztáló csurgalékvíztároló medencéje bővítésre kerül 311 nr' mértékre. Az V-VI. ütem keretében létesülő nem veszélyes lerakó Ny-i és D-i oldalánál, az inert hulladéklerakó K-i és Ny-i oldalánál, a készanyag tároló tér D-i oldalánál kiépítendő övárkok a telep meglévő csapadékvíz elvezető rendszeréhez csatlakoznak. Az inert hulladék átmeneti tároló és feldolgozó tér burkolt területeiről a szennyeződhető csapadék az inert hulladéklerakó csurgalékvíztároló medencéjébe kerül. A komposztáló előkészítő és komposztáló teréről a csapadék a komposztáló csurgalékvíztároló medencéjébe kerül. B) Meglévő lerakó A telep vízilétesítményei a /1/2008 sz. határozattal módosított /4/1998 sz. vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek. A telep külső csapadékvízelvezetését biztosító vízelvezető árkok befogadója a Szemcse-Megyefői árok 8

9 A telep szociális vízigényét közműhálózatról elégítik ki A telep ipari vízigényét a telepen kialakított 7 m mélységű talajvizes kút biztosítja. A szociális épület szennyvizei 20 m 3 -s zárt gyűjtőbe kerülnek. A kocsimosó szennyezett vize - olaj és hordalékfogó után - 8 rrr'-s zárt gyűjtőbe kerül, a használt vizet visszaforgatják a lerakóra. A hulladéklerakó körül 6 db kútból álló monitoringrendszer üzemel. A kommunális hulladéklerakóhoz 2 db 600 rrr'-s HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence tartozik, a használt vizet visszaforgatják a lerakóra. A telepen monodepóniába lerakott, HD PE fóliávalszigetelt bőrhulladéktároló csurgalékvizeit 200 m 3 -s csurgalékvízgyűjtő medencében tárolják A nyílt téri komposztálóhoz 111 m 3 térfogatú HDPE fó liával szigetelt csurgalékvízmedence tartozik. A gyűjtött vizet visszaforgatják a komposztálóra vagy a lerakóra. A telepen af AVI-ENG információs rendszerben nyilvántartott objektumok: Kommunális szennyvízgyűjtő akna (KTJ szám: ), Gépkocsimosó olajfogója és szennyvízgyűjtője (KTJ szám: ), Komposztáló (KTJ szám: ), Földfeletti üzemanyagtartályok (KTJ számok: , ), Hulladék lerakó és csurgalékvíz tározó (KTJ szám: ) hj Talajvédelem A hulladék lerakás szigetelt medencében történik, amelynek csurgalékvize a komposztáló tér csurgalékvizével együtt szigetelt csurgalékvíz gyűjtőmedencékbe kerül, melyekről a vizet a depóniára, illetve a komposztálóra vezetik vissza, így a talaj szennyezés lehetősége havária esetét kivéve kizárt. A műszaki védelemmel rendelkező depónia tervszerű üzemeltetés során talajszennyezést nem okozhat. A telephely udvarán gyűjtött nem veszélyes hulladékok összetételüknél fogva szintén nem okozhatnak talajszennyezést. A begyűjtött veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyen kerülnek tárolásra, melyek megfelelő műszaki védelme biztosítja a környezetszennyeződés elkerülését. ej Levegőtisztaság-védelem Légszennyező anyag kibocsátást az üzemelés során a gépek, berendezések üzemszerű működése okoz, az üzemelés közvetlen légszennyezési hatásterülete a telep határától 80 m. A technológia során a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása végleges lerakással történik. A beszállítást és mérlegelést követően a települési hulladékot a hulladék depóra szállítják és leürítik. A depón 2 db munkagép (l db kompaktor és 1db dózer) üzemel, melyek a leürített hulladékot folyamatosan egyengetik, tömörítik és a technológiai előírás szerint takarják. A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékok egy részét tömörítik és bálázzák, más részét a hasznosítókhoz történő szállításig tárolják. Az inert - építési és bontási - hulladék előkezelése mobil törő berendezésben történik, az előkezelést követően az építőanyagként felhasználható inert hulladékot (bevizsgálás után) értékesítik, vagy saját célra felhasználják. A fel nem használható inert hulladék az inert huljadéklerakóban kerül ártalmatlanításra. Az elkülönítetten begyüjtött biohulladék, bomló szerves anyag tartalmú hulladék és szennyvíziszap komposztálásra kerül. A bővítést követően új komposztáló rendszer kerül kialakítás- 9

10 ra, mely GORE szemipermeábilis membrántakaróval zárt, szabályozott- irányítástechnikával ellátott, levegőztetett rendszer. A meglévő komposztáló tér a bővítés után utóérlelő térként funkcionál. A kész komposztot a depónia oldalfelületének kialakításához használják fel. A hulladéklerakó telep fűtés- és meleg víz ellátását PB gáztüzelés biztosítja. A fűtési technológiához bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem került kialakításra. A hulladéklerakó-gázhasznosítás tervezése folyamatban van. A biogáz összetételének meghatározására 7 db gáz monitoring kút kialakítása megtörtént. A gázösszetétel analízisét követően szakértői vélemények alapján kerül kialakításra a gázkezelő rendszer. A hulladéklerakó telepet a számú, Körmend-Egyházasrádóc összekötő útról lehet megközelíteni. A hulladékok telepre történő szállítása - 60 forduló/nap - speciális zárt felépítményű járművel történik. A hulladékszállítás okozta légszennyezés hatása kizárólag a nyomvonal közvetlen közelében jelentkezik. A lerakott hulladék folyamatos takarás a, a komposztálás során alkalmazott GORE-TEX technológia biztosítja, hogya teleptől m-re fekvő legközelebbi településen bűzhatással nem kell számolni. dj Zajvédelem másrészt a telepre tör- A telephely zaj kibocsátása egyrészt a telepen üzemelő munkagépektől, ténő szállítási műveletekből származik. Az üzemeltetés, a gépek, berendezések működése - kompaktor, Caterpillar homlokrakodó, komposztálás munkagépei, a hulladékválogató berendezései, inert hulladék kezelő kőtörőgép és homlokrakodó - következtében keletkező zaj a legközelebbi védendő objektumok előtt nem okoz határértékek feletti terhelést, nem haladja meg a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet vonatkozó határértékeit. Az üzemelésből eredő zaj védelmi szempontú hatásterület a telekhatártól számított 461 m. Tekintettel arra, hogyahatásterületen zajtól védendő létesítmény nem található - a legközelebbi 'lakóházak m-re helyezkednek el -, zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt. A létesítmény a számú, Körmend-Egyházasrádóc összekötő útról közelíthető meg. A hulladékok beszállítása munkanapokon történik, a bővítést követően 60 forduló naponta, Körmend és Egyházasrádóc irányába is 30 forduló. Az elvégzett zaj számítások alapján a gépjármű forgalomból eredő közlekedési eredetű zajszint értékek a vonatkozó zajterhelési határértéket nem haladják meg a védendő homlokzatok előtt. A hulladékszállítás közvetlen hatásterülete a nyomvonal közvetlen környezete. ej Hulladékgazdálkodás A telephelyen végzett műveletek: begyűjtés válogatással, bálázás, kornposztálás, lerakás és hasznosítás. A telephelyen végzett hulladékkezelési műveletek során a hulladékból kinyert, illetve a telephelyen végzett kiegészítő tevékenységekből (gépjárműjavítás. üzemanyagtöltés, kocsimosás) keletkező hulladékokat átmeneti telephelyi gyűjtést követően a csak begyűjtésre 10

11 átvett hulladékokkal együtt elszállítják az engedéllyel rendelkező kezelőkhöz. A veszélyes hulladékok gyüjtésére üzemi veszélyes hulladék gyüjtőhelyet alakítottak ki. A hulladéklerakó 1., IL, és Ill. ütemének egy része - összességében a 049/4 hrsz. alatti terület -- átmeneti záróréteget kapott. A hulladék végleges lerakása jelenleg a IV. ütem depóniájába történik. Az átvett kommunális hulladék részben az engedélyes közszolgáltatási tevékenységének keretében, részben más közszolgáltatók által, illetve egyénileg történő beszállítással kerül a telephelyre. A többi hulladék (biohulladék, szennyvíziszap, müanyag, papír, fa, fém, üveg, gumiabroncs, építési, bontási hulladék, üveg alapú, szálas anyagok hulladékai és az alapjellemzéssei lerakható hulladékok) szintén az engedélyes gépjármüveivel, illetve külső beszállítók révén jut a telephelyre. f.! Élővilág A hulladéklerakó telepet eleve zavart, mezőgazdasági területek, telepített és spontán facsoportok, felverődött cserjések, jellegtelen száraz, gyomfajokban gazdag gyepek övezik. A telepen és környezetében taposás tűrő gyomnövényzet, nitrogénjelző gyomnövényzet található. A rendelkezésemre álló adatok alapján védendő természeti érték a telephelyen és annak közvetlen környezetében nem található. g./ Tájvédelem A hulladéklerakót spontán fásodott peremterületek övezik, ezért a negatív tájképi hatás mérsékelt. Általános előírások Ill. Üzemelési feltételek Havária események bekövetkezésének a lehetőségét megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. A tevékenység illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyezéseket megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani. A hulladéklerakót és komposztálót az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell üzemeltetni, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Felügyelőség felé, és hala-. déktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. Hulladékgazdálkodási előírások 1. A telephelyen begyűjtéssei átvehető és végleges lerakással ártalmatlanítható (kezelési kód: DS) hulladékok kódszáma, megnevezése és éves mennyisége a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: II

12 A hulladékok EWC kód- megnevezése lerakható száma mennyisége t/év 2001 II textíliák közelebbről nem meghatározott egyéb szilárd frakciók egyéb. biológiailag lebonthatatlan hulladékok -- A mennyiséget a egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulhulladéklerakó ladékot is kapacitása hatá piacokon keletkező hulladékok rozza meg úttisztításból származó hulladékok lom hulladék közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék közelebbről meg nem határozott hulladékok krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, for- 100 gács, apríték, csiszolási po) feldolgozott textilszál hulladékok hamu, salak és kazán por (kivéve ) II 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai II cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek kü lönböznek a és a től 15 Ol 07 üveg csomagolási hulladékok súrlódó-betétek, amelyek különböznek a től műanyagok Ol 20 üveg Ol 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek Ol 99 közelebbről meg nem határozott hulladékok 600 l beton téglák Ol 03 cserép.és kerámiák Ol 07 Beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keve réke. amely különbözik a 17 Ol 06-tól üveg föld és kövek, melyek különböznek a tól szigetelő anyagok, amelyek különböznek a és tól rácsszemét műanyag (gumi nem) üveg egyéb, a től különböző hulladékok mechanikai l.000 kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 12

13 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. (3) bekezdés d) pontja alapján a EWC kódú, műanyag 'és gumi megnevezésű hulladékból csak a műanyag lerakása engedélyezett. 2. A telephelyen az alábbi begyűjtéssei átvehető nem veszélyes hulladékok előkezelése végezhető válogatással, bálázással (kezelési kód: P0208, P0207), melyek kódszáma, megnevezése, és éves mennyisége a hulladékok jegyzékéről szóló (VII. 18.) KöM rendelet szerint: A hulladékok előkezelhető EWC kódszáma megnevezése mennyisége t/év papír és karton csomagolási hulladékok műanyag csomagolási hulladékok Ol 04 fém csomagolási hulladékok vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok papír, karton textíliák A telephelyen begyűjtéssei átvehető és komposztálással hasznosítható (kezelési kód: R3) hulladékok a következők, melyek kódszáma, megnevezése, és éves menynyisége a hulladékokjegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: A hulladékok EWC kódszáma megnevezése komposztálható mennyisége t/év települési szennyvíz tisztításából származó iszapok biológiailag lebomló hulladékok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezel é- 50 séből származó iszapok, amelyek különböznek a től folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezelé- 300 séből származó iszapok, amelyek különböznek a től 4. A telephelyen begyűjtéssei átvehető és hasznosítható (kezelési kód: R3) fa hulladékok a következők, melyek kód száma, megnevezése, és éves mennyisége a hulladékokjegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: 13

14 A hulladékok E'VC kód- megnevezése komposztálható száma mennyisége t/év 15 Ol 03 fa csomagolási hulladék fa fa, amely különbözik a *-tól Ol 38 fa, amely különbözik a *-től A telephelyen a következő begyűjtéssei átvehető építési hulladékok és hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítása (kezelési kód: R5, R3) végezhető, melyek kódszáma, megnevezése, és éves mennyisége a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet szerint: A hulladékok összes haszno- ebből technológiai EWC sítható mennyi- célból a depónián megnevezése kódszáma sége hasznosítható t/év mennyisége t/év beton Ol 02 téglák cserép és kerámiák föld, kövek, melyek különböznek a tól kevert építkezési és bontási hulladékok, melyek különböznek a Ol, és tól termékként tovább nem használható gumiabroncsok 6. Az 1-5. pont szerinti hulladékok kezelése engedélyes Harasztifalu, 049/3. hrsz. alatti telephelyén történhet. 7. A hulladék átvételét, ha annak összetétele az adott kezelésnek nem megfelelő, meg kell tagadni, s erről a felügyelőséget is értesíteni kell. 8. Az inert hulladéklerakó rész megvalósítását követően az 1. pontban felsorolt azon hulladékokat, amelyek minősége megfelel az inert hulladéklerakóban való ártalmatlanítás követelményeinek, azokat elsősorban az inert lerakóban kell elhelyezni. 9. A telephelyen véglegesen nem kezelt (ártalmatlanított) hulladékok telephelyi gyűjtéséről a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gondoskodni kell, majd azokat környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező személyeknek, vagy gazdálkodó szervezeteknek kell átadni. 10. A telephelyen egyidejűleg átvett hulladék mennyisége nem haladhat ja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 14

15 11. A lerakásra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának további csökkentése érdekében a háztatásokban keletkező biohulladék szelektív gyűjtése kiszélesítésének az elősegítésére (pl. gyűjtőeszköz biztosításával) kell törekedni. 12. A kornposztálási tevékenység során szigorúan be kell tartani a technológiai leírásban rögzítetteket. A kész komposzt a telephelyen végzett tevékenység keretében (pl.: hulladéklerakó rézsűjének építéséhez) használható fel vagy termékké minősítve értékesíthető. 13. A termékként tovább nem használható gumiabroncsok csak a hulladéklerakó rézsűjének kiépítéséhez használhatók fel. 14. Az 5. pontban felsorolt építési, bontási hulladékok a hulladékszállító gépjárművek depóniához való eljutásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladék takarásához használhatók fel, továbbá a hulladékok törése, osztályozása során keletkezett frakciók közül azokat, melyeket a telephelyen kívül kívánnak felhasználni, és amelyek egyébként építőanyagként várhatóan felhasználhatók, akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni, és amennyiben megfelelnek a 3/2003. (1. 25.) BM- GKM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: együttes rendelet) előírásainak, úgy építőanyagként történő értékesítésükről, vagy saját célú felhasználásukról kell gondoskodni. 15. A 14. pont szerinti törésből, osztályozásból származó be nem vizsgált, illetve az együttes rendeletnek meg nem felelő frakciók kezeléséről engedélyezett módon kell gondoskodni. 16. Az engedély alapján begyűjtött, előkezelt, hasznosított, valamint lerakással ártalmatlanított hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályokban előírtak szerint nyilvántartást kell vezetni, és az illetékes hatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni. 17. Az üzemeltetési tervet a korábban nem végzett hulladékkezelési tevékenységekkel - azok megkezdése előtt - ki kell egészíteni és jóváhagyásra a Felügyelőségre meg kell küldeni. 18. A telephely bezárásának feltétele, az ott gyűjtött minden hulladék engedélyezett módon történő ártalmatlanítása, hasznosítása, illetve a hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának felügyelőségern által jóváhagyott rekultivációs terv alapján történő megvalósítása. 19. A telepen a B3 típusú lerakónak a Harasztifalu 049/4. hrsz. alatti részének végeleges záróréteg kialakításával történö rekultivációjának a kötelezettségét Harasztifalu Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint a terület tulajdonosa - az e tárgyban megkötött megállapodás alapján - átvállalta az Engedélyestöl, Amennyiben az Önkormányzat részéről az átvállalt kötelezettség teljesítése ellehetetlenül és erről Engedélyes tudomást szerez, azt haladéktalanul jeleznie kell a Felügyelőség felé. 20. A lerakó Harasztifalu 049/3. hrsz. alatt üzemeltetett lerakó rész egyes ütemeinek a beteléséről késlekedés nélkül tájékoztatni kell a Felügyelőseget. Vízvédelmi előírások A) Lerakó V-VI. ütemének hatásvizsgálatához 1. A nem veszélyes hulladéklerakó, az inert hulladéklerakó, a komposztáló csurgalékvíz tároló medencéi szigetelésének egyenértékűnek kell lennie a kapcsolódó lerakórész, illetve komposztáló szigetelésével. 2. A telepen Iétesítendö övárkok és figyelőkút vízjogi engedély birtokában alakíthatók ki. J5

16 B) Meglévő lerakóhoz 1. A telep körül kialakított monitoringrendszer vízminőségvizsgálatát a csurgalékvíztározók évi vizsgálata alapján módosítani kell. A vizsgálandó komponensek új köre: NH/, N02-, N0 3 -, SO/-, P04 3 -, ph, fajlagos vezetőképesség, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Sn, Zn, TPH, fenol, a vizsgálati gyakoriság évente kétszer. Vízszintészlelés: havonta. 2. A vizsgálati eredmények évente, június 30-ig, illetve november 30-ig megküldendők a Felügyelőség felé, illetve a vizsgálatok eredményei alapján négyévente értékelő jelentést kell összeállítani és szintén megküldeni a Felügyelőség részére. A vizsgálati komponensek köre, valamint a vizsgálat gyakorisága az értékelő jelentés szerint módosítható. 3. Minden 4. évben a B3 típusú lerakó csurgalékvizének összetételét teljes kémiai analízisnek kell alávetni a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssei szembeni védelméhez.szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KöM -EüM -FVM együttes rendelet komponenskörének figyelembevételével. 4. A B3 típusú lerakó csurgalékvizének a mennyiségét rendszeresen mérni kell, a mérési eredmények évente egyszeri alkalommal, december 20-ig a Felügyelőség felé meg kell küldeni. 5. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. szerinti adatszolgáltatásban foglaltakat évente aktualizálni kell. Levegőtisztaság -védelmi előírások 1. A hulladéklerakót, komposztálót és a kapcsolódó létesítményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell üzemeltetni, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe. 2. Száraz, szeles időszakban a szállítási útvonalak, valamint a lerakó telep kiporzását meg kell akadályozni. 3. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakbankvvm rendelet) alapján a hulladéklerakóban keletkező gáz vizsgálatát a KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott komponensekre (CH 4, CO 2, O 2, H 2 S, H 2 ) az ott szereplő gyakorisággal el kell végezni. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. 4. A KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja alapján a hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére gázkezelő rendszert kell kialakítani. A keletkező hulladéklerakó-gáz hasznosításáról gondoskodni kell. Amennyiben a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről). Határidő: december

17 IV. Szakhatósági állásfoglalások, kikötések: ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) /2010. számú szakhatósági állásfoglalása: A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresésére kezegészségügyi szakkérdésekre kiterjedően felülvizsgáltam az ÖKOHYDRO Kft (Szombathely, Kőszegi u. 8) által a Müllex-Körmend Kft. harasztifalui nem veszélyes hulladék lerakó V-VI. ütemének környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációját, melyet az alábbi előírások betartása mellett elfogadjuk 1. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével, hogy a környezeti elemeket ne szennyezze. Az övárkok rendszeres tisztításáról és a szél által széthordott hulladék összeszedéséről folyamatosan gondoskodni szükséges. 2. A bővítés során a dolgozói létszám növekedése esetén a fekete - fehér rendszerű öltözök, és tisztálkodó helyiségek bővítéséről is gondoskodni szükséges a várható létszám figyelembe vételévei. 3. A hulladékdepóról távozó és a szennyvíziszap komposztáló terül etén áthaladó a közforgalomban résztvevő gépjárművek kerekének fertőtlenítéséről - kerék fertőtlenítő műtárgy megvalósulásáig is - a telephelyen lévő kocsi-masóban gondoskodni szükséges. 4. A munkáltatónak gondoskodni szükséges arról, hogy a munkavállalók a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázatokra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat megismerjék. 5. A hulladéklerakó és a hulladékkezelő létesítmények terül etén a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásanakmegelőzése érdekében évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végeztetni. 6. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat felmérni és a foglalkoztatás feltételeként a hastífusz a tetanusz, hepatitisz A és a kullancsenkefalitis elleni védőoltást, valamint a kézfertőtlenítés tárgyi feltételeit biztosítani. 7. A házi legyek ellen folyamatosan védekezni kell hulladéklerakó telepen és a kiszolgáló épületekben. 8. A talajvízfigyelő monitoring rendszer vizsgálatának eredményeit kérjük az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézet Szombathelyi telephelyére megküldeni. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: ,- Ft. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 17

18 A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának 27.3/763-1/2010. számú szakhatósági állásfoglalása: A 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklet 5. pontjában biztosított jogkörömben "MÜLLEX-KöRMEND KFT. HARASZTIFALUI NEM VESZÉLYES HULLADÉKLERAKÓ V.-VI. ÜTEM" környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbi kikötéssekkel: 1. A müködés során a határos erdőállomány talajának vízháztartásában, a faállományban semminemű károsodás nem keletkezhet. 2. Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi XXXVII. Törvény (Evt) 62. (3) alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért káros hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. a A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának /2/2010. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötéssel adta meg: január 28-án érkezett megkeresésükre, a Müllex-Körmend Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) részére, az Ökohydro Kft. (Szornbathely, Kőszegi u. 8.) ÖH-08023/2 tervszámú, valamint a Solvex Kft. (Szombathely, Vízöntő u. 91C.) 101lE-E és 125/E tervszámú dokumentációi alapján, Harasztifalu 049/3 és 049/4 hrsz-ú ingatlanokon tervezett nem veszélyes hulladéklerakó (V-VI ütem) környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezéséhez a következő szakhatósági állásfoglalást adom. A tevékenység a hulladékteleppel szomszédos termőterületek talajának és talaj vizének minőségét, a termőföldeken folytatott talaj védő gazdálkodás feltételeit nem veszélyeztetheti. Szakhatósági állásfoglalásom ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az érdemi határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. A Veszprémi Bányakapitányság VBK/730/3/20 1O. számú szakhatósági állásfoglalása: A harasztifalui nem veszélyes hulladéklerakó bővítés IPPC engedélyezési kérelmeként beterjesztett dokumentáció alapján, mint a bányászat, földtani közeg és az ásványvagyon védelem tekintetében illetékes első fokú szakhatóság a MÜLLEX-Körmend Kft. (Körmend, Rákóczi u. 5.) által üzemeltetett hulladéklerakó V.-VI. ütemének környezeti hatástanulmányához és IPPC engedélyéhez az alábbi kikötésekkel hozzáj árul unk. Ásványi nyersanyag kitermelés esetén a környezetvédelmi engedély jogosított ja az ásványi nyersanyag mennyiségét, és minőségét köteles a Bányakapitányságnak a tárgyévet követő február 28-ig bejelenteni. Az építésnél anyagmérleget kell vezetni. A kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag után bányajáradékot kell fizetni. 18

19 Amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyes üzletszerüen hasznosítani vagy értékesíteni kívánja, akkor az ásványi nyersanyag tulajdonjogát meg kell szerezni az illetékes Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól. A szakhatósági állásfoglalás az érdemi határozattal szemben benyújtott fellebbezéssei támadható meg [Ket.45 (2)]. Másodfokon a szakhatósági jogkör gyakorlója a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. V. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját ,-Ft-ban állapítottam meg, amely megfizetésre került. VI. Az engedély szeptember 30-ig, illetve a hulladéklerakó depónia beteléséig érvényes azzal a kikötéssel, hogy 5 évente teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az engedélyben foglalt követelményekre és előírásokra tekintettel. Az engedély jogerőre emelkedését követően a jelenleg a /2009. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján müködö hulladéklerakó I-IV. ütemeinek vonatkozásában is az ezen engedélyhatározatban foglaltak érvényesek. VII. Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtatni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezési igazgatási szolgáltatási díj mértéke: ,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat- felhasználási számlára kell átutalási megbízás sal teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. Indokolás: Engedélyes az üzemeltetésében lévő Harasztifalu 049/3 és 049/4 hrsz-u területen lévő nem veszélyes hulladéklerakó V-VI. ütemeinek és kiegészítő létesítményeinek megvalósítása érdekében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett felügyelőségemnél. Az előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként hozott határozatban az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat elfogadtam, egyben megállapítottam, hogy a tervezett bővítés környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles, ezért környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtását írtam elő, továbbá döntöttem a két eljárás összevonásáról. A kérelmező - engedélyes megbízásából -17/4/2009. számú beadványában fentieknek megfelelően benyújtotta a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet és dokumentációt. 19

20 Az eljárás megindításáról Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu Községek Körjegyzőjénél hirdetményt tettem közzé, amely felügyelőségem hirdetőtábláján és honlapján is megjelenítésre került. Az eljárás megindítása a Vas Népe napilap december 17-i számában szintén meghirdetésre került. A beadvány nem tartalmazta az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, valamint a szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díj ának megfizetését igazoló bizonylatot, ezért /16/ számú ügyiratommal hiánypótlás kiírására került sor, melynek teljesítése Engedélyes részéről megtörtént. Mivel a kérelemhez csatolt dokumentáció teljes körűen nem tisztázta a lerakó tervezett bővítésének műszaki jellemzőit és környezeti hatásait, ezért a tényállás tisztázása érdekében hiánypótlást rendeltem el 464-3/1/2010. számon. A benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján április l-én felügyelőségem által helyszíni szemle megtartására került sor, melynek keretében az eljárás során felvett jegyzőkönyvben felsorolt hiányosságok teljesítését követően vált teljessé a beadvány. Az eljárás során a Kormányrendelet 9. (l) bekezdése alapj án közmeghallgatás megtartására került sor. A közmeghallgatás helyéről és idejéről az engedélyes, a kérelmező és a közreműködő szakhatóságok értesítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. Felügyelőségem a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat hirdetményi úton, valamint a Vas Népe napilapban is közzétette és közhírré tételre megküldte Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu Községek Körj egyzőj ének. A hirdetményezés alatt a dokumentáció tartalmára vonatkozó észrevétel a közmeghallgatás napjáig nem érkezett. A közmeghallgatás jegyzőkönyvének másolata az engedélyesnek, a kérelmezőnek, valamint az eljárásban részt vevő szakhatóságoknak megküldésre került, továbbá nyilvánosságát az érintett önkormányzatnál, illetve felügyelőségemnél biztosítottam. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban észrevétel hatóságomhoz nem érkezett. A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a lerakó jelenleg kiépített része még rendelkezik szabad kapacitással, melyről a bekért adatokon kívül a helyszíni szemle során is meggyőződtem. A tervezett bővítés biztosítja a hosszú távú működtetés lehetőségét, ezért határozatomban a szabad kapacitás megállapításánál figyelembe vettem, hogya dombépítéssel kialakított depónián a korábban meghatározott mennyiségnél több hulladék elhelyezésére is van lehetőség, így a benyújtott dokumentáció alapján a lerakható hulladékok menynyiségi növelését engedélyeztem. Fentieken túl engedélyes a telephelyén olyan hulladékkezelési tevékenységet (fahulladék hasznosítása) is kíván végezni, melyet az eddigiek során még nem folytatott. Ezen tevékenységek végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik. A Harasztifalu 049/3 hrsz. alatt jelenleg is üzemelő hulladéklerakó /12/2009. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján működik. A nem veszélyes hulladék lerakása jelenleg a IV. ütemben történik. A lerakó 1., II és Ill. ütemének egy része - összességében a 049/4 hrsz. alatti terület - átmeneti záró réteget kapott. Engedélyes a hulladéklerakó bővítésér tervezi V. és VI. ütemben a 049/3 hrsz. alatt. A bővítés 20

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 14505-12/2009 Hiv. szám: - Tárgy: Győr Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK LERAKÁSÁRA VONATKOZÓ HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. engedélyezem

Tárgy: HATÁROZAT. engedélyezem KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYIFELÜGYELÖSÉG mint I. fokú hatóság 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12. Levelezési cím: 1447 Budapest, PF.: 541 Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! lkt. SZ.: KTVF: 3489-2/2012. Tárgy: Ózon-Sóskút Tájvédő és Rekultivációs Kft.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben