EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY"

Átírás

1 NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _ _..... ~. _....._ n _...._, _ Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! A HATÁROZAT JOGERŐS. Szombathe!'f..~O ~O, O <J,) ) ~~..., -. NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐ SÉG EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján Engedélyes: MÜLLEX - Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Körmend, Rákóczi u. 5. Ill. Telephely: Harasztifalu, 049/3., 049/4 hrsz. Engedély száma: 464-3/24/2010. Y. o ' r:?,\é. y.""1.. \)q.:-i Sinka András sk. igazgató helyettes Tel.: (94) Fax: (94) Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

2 n«. szám: 464-3/24/2010. Műszaki előadó: Nardai Márton Tel.: 94/ Jogi előadó: Hérincsné Szenteleki Csilla Tel.: 94/ Tárgy: Müllex-Körrnend Kft. (Körmend) egységes környezethasználati engedélye HATÁROZAT A MÜLLEX;.. Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (Körmend, Rákóczi u. 5. Ul., továbbiakban Engedélyes) részére, az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (Szombathely, Kőszegi u.8., továbbiakban kérelmező) által elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján egységes környezethasználati engedélyt adok települési szilárd hulladéklerakó létesítéséhez és üzemeltetéséhez az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett. I. Az egységes környezethasználati engedé- MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznolyes: sító Kft., 9900 Körmend, Rákóczi u. 5. Lll. Ca továbbiakban: engedélyes) Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): Az engedélyes KSH azonosító száma: A tevékenység folytatásának helye: Harasztifalu,049/3., 049/4. hrsz. A létesítmény súlyponti EOV koordiná-. X: tái: Y: A telephely Környezetvédelmi Területi Jele: Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység: A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. számú rnellékletének 5.4. pontja alapján: hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül, vagy tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével. 2

3 II. A tevékenységet jellemző adatok Tevékenység helye A telephely Harasztifalu 049/3 és 049/4 hrsz alatt található, az ingatlanok a településtől K-i irányban, lakott területtől m távolságra helyezkednek el. A tevékenvség rövid leírása, jellemző adatok Harasztifalu község külterületén levő hulladékkezelő és lerakó telepen, illetve azon kívül végzett hulladékkezelési technológiák (TEÁOR: 3811, 3812, 3821, 3832) az alábbiak: 1. nem veszélyes szilárd hulladék ártalmatlanítása lerakással 2. inert hulladék ártalmatlanítása lerakással 3. szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladék előkezelése válogatással, bálázással 4. elkülönítetten begyűjtött biohulladék és bomló szerves anyag tartalmú hulladékok, szennyvíziszapok komposztálása 5. veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, telephelyi és szállítással történő begyűjtése, válogatása 6. építési hulladékok, hulladékká vált gumiabroncsok, fa hulladékok hasznosítása A hulladékokat vagy az engedélyes gépjárművei, vagy egyedi hulladékbeszállítók viszik be a telephelyre, mely hulladékszállítmányok mindegyikét helyszíni ellenőrző vizsgálatot követően elektronikus hídmérlegen lemérik és számítógépes nyilvántartásba veszik, s ezekről bizonylatot készítenek. Az adatfelvételt követően a szállítójárművet az aktuális műveleti helyre irányítják, ahol a technológiai egység vezetője az ürítésnél ismételt ellenőrzést végez. Az ellenőrzés során a kezelésre nem alkalmas hulladékot a járműre visszarakatják és visszaszállíttatják. A hulladékkezeléshez engedélyes felsőfokú műszaki és környezetvédelmi végzettségű, továbbá hulladékgyűjtő szakképesítéssel rendelkező dolgozókat alkalmaz. 1. Nem veszélyes szilárd hulladék ártalmatlanítása lerakással (kezelési kód: DS) A lerakó kategóriája: B3 vegyes összetételű - jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező - nem veszélyes hulladéklerakó. A lerakó kapacitás adatai: a lerakott hulladék mennyisége december 31-ig a benyújtott hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatások figyelembevételével: tonna (~ m') I.-IV. ütem összes kapacitása (nem jelentős kapacitásbővítés mellett): tonna (~ m') I.-IV. ütem összes szabad kapacitása: tonna (~ rrr') A telephely bővítésének kapacitás adatai Az V. ütemben kiépítendő kapacitás: tonna (~ m') A VI. ütemben kiépítendő kapacitás: tonna (~ m') Az V.-V l. ütemek összeépítésének kapacitása: ~ tonna (~ m') Az inert hulladéklerakónak kiépítendő kapacitás: tonna (~ m') 3

4 Az inert hulladéklerakó és a Vr. ütem összeépítésének kapacitása: tonna ( m') A telephely összes kapacitása a bővítés után: tonna ( rrr') Az 1. és II. ütem aljzatszigetelésének rétegrendje: Geotextília (mechanikai védelem) 250 g/rrr' Kavics szűrőréteg 50 cm Drénrendszer HDPE szigetelő lemez Tömörített agyagréteg (k:s10-9 mis) 2mm 3x20 cm=60 cm A Ill. és IV. ütem aljzatszigetelésének rétegrendje: Geotextília 200 g/rrr' 16/32 OK kavicsszivárgó 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/rrr' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Bentonitos szigetelő lemez (k'::;! O-II mjs) Geofizikai monitoring rendszer Ásványi agyagszigetelés (k:s1o- 9 mjs) 2x25=50 cm Tömörített altalaj (Trp~90%-ra) A lerakó rézsűszigetelésének rétegrendje: Geotextília 200 g/rrr' Gumiabroncs 5x3 m-es kiosztásban 16/32 OK kaviccsal kitöltve Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m 2 HD PE szigetelő lemez 2,5 mm Bentonitos szigetelő lemez (k:slo- 11 mis) Geofizikai monitoring rendszer Földmű (k:s10-9 mjs) Trp=90%-ra A V. és VI. ütemének aljzat- és rézsű szigetelésének lehetséges rétegrend változatai: 1. változat: Geotextília 200 g/rn'' OK 16/32 felületi szivárgó (k~1o-3mis) 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/rrr' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Geofizikai monitoring rendszer Ásványi agyagszigetelés (k:s1o- 9 mjs) 4x25=100 cm Depóniatükör Trp~90%-ra II. változat: Geotextília 200 g/rn'' OK 16/32 felületi szivárgó (k~1o-3mis) 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/m'' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Geofizikai monitoring rendszer Ásványi agyagszigetelés (k:s5x10-10 mis) 2x25=50 cm Depóniatükör Trp~90%-ra 4

5 Ill. változat: Geotextília 200 g/rn'' OK 16/32 felületi szivárgó (k~ 1O-3 mis) 50 cm Geotextília mechanikai védelem 1200 g/rrr' HDPE szigetelő lemez 2,5 mm Geofizikai monitoring rendszer Bentonitos szigetelő lemez kslo- 11 mis Ásványi agyagszigetelés (ks10-9 mis) 2x25=50 cm Depóniatükör Trp~90%-ra A depóniákból keletkező csurgalékvizet csurgalékvizgyűjtö medencékbe vezetik. A telepen monodepóniában lerakott, HDPE fóliával szigetelt bőrhulladéktárolót is tartalmazó 1.ütem csurgalékvizeit 200 m 3 -es csurgalékvíz-gyűjtő medencében tárolják. A II-IV. ütemekhez 2 db 600 m 3 -es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medence tartozik, melyek közös elosztó aknával rendelkeznek. A V-VI. ütemekhez 2100 rrr'-es HD PE fóliával szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medence tartozik, melyek közös elosztó aknával rendelkeznek. A csurgalékvizeket a depóniákra visszaforgatják. A hulladékot nyilvántartásba vételt követően a szállítójármű a telepi-, és az építési törmelékből kiépített szervízúton a depóra szállítja sleüríti, melynek során a hulladék összetételének szemrevételezéssel való ellenőrzésére is sor kerül. A depón 2 db munkagép üzemel (l db kompaktor és 1 db dózer), melyek a leürített hulladékot tömörítik és egyengetik. A tömörített hulladékot földdel, építési törmelékkel takarják. A lerakás dombépítéses technológiával történik. 2. Inert hulladék ártalmatlanítása lerakással (kezelési kód: DS) A lerakó kategóriája: A Az inert hulladéklerakó kapacitás adatai: Az inert hulladéklerakónak kiépítendő kapacitás: tonna ( rrr') Az inert hulladéklerakó és a VI. ütem összeépítésének kapacitása: tonna ( rrr') Az inert hulladéklerakó aljzat- és rézsűszigetelésének rétegrendje:. Felületi szivárgó OK 16/32 (kz l O'<rn/s) 30 cm Ásványi agyagszigetelés ks 10-7 mis, 4x25 cm=100 cm vagy k S5x10-8 m/s, 2x25cm=50 cm Tömörített altalaj Trp k~90%- ra Az inert lerakó csurgalékvizét egy külön 240 m' -es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medencébe vezetik, ahonnan azt visszaforgatják a depóniára. 5

6 A lerakás -a 83 kategóriájú lerakóhoz hasonlóan - dombépítéses technológiával történik 3. Szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladék előkezelése válogatással, bálázással (kezelési kód: P0208, P0207) A hulladékgyűjtő udvarokban, hulladékgyűjtő szigeteken, intézményeknél, ipari és kereskedelmi létesítményeknél szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok előkezelése a hulladékválogató csarnokban történik. A hulladékok válogatását egy válogató so ron végzik. A feladott hulladékok dobrostára kerülnek, és a 80 mm-nél kisebb hulladékfrakció áthullik a rosta alatti konténerbe, mely a lerakóra kerül. A válogató csarnok emeletén lévő válogatókabinban a feladott hulladékok frakciónkénti kézi válogatása történik. A hulladékválogató kapacitása: t/év. Az újrahasznosítható nem veszélyes hulladékokat (alu italos doboz, műanyag, papír) szelektálás után bálázzák. A bálázógép felhordó szalagjának segítségével a tömörítő egység garat jához juttatják a hulladékot. A gép ezt követően a bálázást és a bála kötözését automatikusan elvégzi. A bálák mérete kb. 1-1,5 m '. Az előkezelt hulladékok, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek kerülnek átadásra. 4. Elkülönítetten begyűjtött bio hulladék és bomló szerves anyag tartalmú hulladékok, szennyvíziszapok komposztálása (kezelési kód: R3) A komposztáló létesítményei: műszaki védelemmel rendelkező előkészítő tér m 2 felülettel komposztáló tér: 3 oldalró12m magas támfalakkal műszaki védelemmel ellátott szilárd burkolatú 1200 m 2 nagyságú terület, ahol 4 db 30 m hosszú, 8 m széles 2 m magas érlelősilóban történik a komposztálás utóérlelő tér: 1288 m 2 csurgalékvízgyűjtő medence (311 nr'), mely részben terep alá süllyesztett rézsűs földmedence, HDPE szigetelő lemezzel bélelve csurgalékvíz átemelő akna A telephelyen 21 % szárazanyag tartalmú szennyviziszap, évszaktól függő összetételű bio hulladék, és folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok komposztálására kerül sor. A komposztálható hulladékok a telephelyre érkezés után az előkészítő térre kerülnek leürítésre, ahol a szerkezetjavításhoz használt struktúraanyagok tárolása is történik. Itt végzik az anyagok homogenizálását, melynek során az iszaphoz szerkezetjavító struktúraanyagként adagolják a zöldhulladékot, illetve szükség szerint mezőgazdasági melléktermékeket. Az összekevert anyagot a komposztáló téren kialakított érlelősilókba hordják homlokrakodó gépekkel. A túlzott nedvességtartalom-csökkenés, illetve a csapadékvíz beszivárgásának megakadályozása miatt a prizmákat GORE TEX membrántakaróval takarják. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom függvényében visszacsatolással szabályozzák. A komposztot ezután az utóérlelő térre helyezik, majd a kész anyagot a depónia oldalfelületének kialakítására használják fel. 6

7 5. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, begyűjtése (kezelési kód: BOOOl) A szelektíven begyüjtött papír, műanyag, fa, fém, üveg és - a depónia rézsüjébe fel nem használható - gumiabroncs hulladékokat a telephely betonozott udvarán, illetve konténerekben gyűjtik hulladék fajtánként. A veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik. A nem veszélyes hulladékok begyüjtését Engedélyes az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 14/4117-8/2009. számú, a veszélyes hulladékok begyüjtését a 14/ számú engedélye alapján végzi. A fentieken túl Engedélyes nem veszélyes hulladékok begyüjtésével és szállításával is foglalkozik a Felügyelőség által kiadott, /4/2009. számú határozattal módosított 692-3/6/2006. számú engedély alapján, illetve veszélyes hulladékok szállításával az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/4728-7/2009. számú engedélyealapján. 6. Építési hulladékok, hulladékká vált gumiabroncsok és fahulladékok hasznosítása (kezelési kód: R5 és R3) Technológiai céllal a hulladéklerakó rézsűjének kiépítéséhez, a hulladékszállító gépjárművek depóniához való eljutásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladék takarásához használják fel az építési hulladékokat. A hulladékká vált gurniabroncsok szintén technológiai céllal a rézsű kialakításához kerülnek felhasználásra. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével ezentúl a technológiai célra már fel nem használható építési hulladékokat - amennyiben azok még hasznosíthatók - nem kívánják lerakni, hanem bérelt törőberendezés segítségével megfelelő szemcseméret kialakítása után beminősíttetik, minősítés után értékesítik. A telephelyre begyűjtött és válogatásból származó fa hulladékokat, bérelt darálógéppel történő aprítás után technológiájában, alapanyagként (tüzelőanyag) felhasználó biofűtőműnek értékesítik. A telephelyen található létesítmények: nem veszélyes hulladéklerakó 1. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó II. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó Ill. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó IV. ütem, nem veszélyes hulladéklerakó V. ütem (tervezett), nem veszélyes hulladéklerakó VI. ütem (tervezett), inert hulladéklerakó (tervezett), inert hulladék feldolgozó (tervezett), komposztáló tér (bővítés), kerékfertőtlenítő (áthelyezés), irodaépület, szociális épület, garázs és javítóműhely, hulladékválogató csarnok (tervezett), kocsimosó, hídmérleg (áthelyezés), gázolajtároló tartály és kút, 7

8 gáztartál y, raktár, kerítés zárható bejárati kapuval, személygépkocsi 'parkoló, konténertöltő pódium, olajfogó, a hozzá tartozó tisztított víz tárolóval, zárt szennyvízgyüjtö, övárok, árok, figyelőkutak. vízkivételi kút nyílttéri komposztáló erdősáv, meteorológiai állomás, telepi úthálózat, hulladékbálázó csarnok, hulladékválogató konténer, üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely, csurgalékvíz átemelő akna, zárt csapadékvíz elvezető talp és övárok, tűzivíz tároló medence. A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai: a./ Vízvédelem A) Lerakó V -VI. üteme Az V-VI. ütem keretében a meglévő monitoring rendszer kiegészül 1 db figyelőkúttal a telep DNy-i sarkában. Az V-VI. ütem keretében kiépítendő nem veszélyes lerakóhoz 1 db 2100 m 3 _s csurgalékvíztároló medence létesül. Az V-VI. ütem keretében kiépítendő inert hulladéklerakóhoz 1 db m-s csurgalékvíztároló medence létesül. Az V-VI. ütem 'keretében a komposztáló csurgalékvíztároló medencéje bővítésre kerül 311 nr' mértékre. Az V-VI. ütem keretében létesülő nem veszélyes lerakó Ny-i és D-i oldalánál, az inert hulladéklerakó K-i és Ny-i oldalánál, a készanyag tároló tér D-i oldalánál kiépítendő övárkok a telep meglévő csapadékvíz elvezető rendszeréhez csatlakoznak. Az inert hulladék átmeneti tároló és feldolgozó tér burkolt területeiről a szennyeződhető csapadék az inert hulladéklerakó csurgalékvíztároló medencéjébe kerül. A komposztáló előkészítő és komposztáló teréről a csapadék a komposztáló csurgalékvíztároló medencéjébe kerül. B) Meglévő lerakó A telep vízilétesítményei a /1/2008 sz. határozattal módosított /4/1998 sz. vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek. A telep külső csapadékvízelvezetését biztosító vízelvezető árkok befogadója a Szemcse-Megyefői árok 8

9 A telep szociális vízigényét közműhálózatról elégítik ki A telep ipari vízigényét a telepen kialakított 7 m mélységű talajvizes kút biztosítja. A szociális épület szennyvizei 20 m 3 -s zárt gyűjtőbe kerülnek. A kocsimosó szennyezett vize - olaj és hordalékfogó után - 8 rrr'-s zárt gyűjtőbe kerül, a használt vizet visszaforgatják a lerakóra. A hulladéklerakó körül 6 db kútból álló monitoringrendszer üzemel. A kommunális hulladéklerakóhoz 2 db 600 rrr'-s HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence tartozik, a használt vizet visszaforgatják a lerakóra. A telepen monodepóniába lerakott, HD PE fóliávalszigetelt bőrhulladéktároló csurgalékvizeit 200 m 3 -s csurgalékvízgyűjtő medencében tárolják A nyílt téri komposztálóhoz 111 m 3 térfogatú HDPE fó liával szigetelt csurgalékvízmedence tartozik. A gyűjtött vizet visszaforgatják a komposztálóra vagy a lerakóra. A telepen af AVI-ENG információs rendszerben nyilvántartott objektumok: Kommunális szennyvízgyűjtő akna (KTJ szám: ), Gépkocsimosó olajfogója és szennyvízgyűjtője (KTJ szám: ), Komposztáló (KTJ szám: ), Földfeletti üzemanyagtartályok (KTJ számok: , ), Hulladék lerakó és csurgalékvíz tározó (KTJ szám: ) hj Talajvédelem A hulladék lerakás szigetelt medencében történik, amelynek csurgalékvize a komposztáló tér csurgalékvizével együtt szigetelt csurgalékvíz gyűjtőmedencékbe kerül, melyekről a vizet a depóniára, illetve a komposztálóra vezetik vissza, így a talaj szennyezés lehetősége havária esetét kivéve kizárt. A műszaki védelemmel rendelkező depónia tervszerű üzemeltetés során talajszennyezést nem okozhat. A telephely udvarán gyűjtött nem veszélyes hulladékok összetételüknél fogva szintén nem okozhatnak talajszennyezést. A begyűjtött veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyen kerülnek tárolásra, melyek megfelelő műszaki védelme biztosítja a környezetszennyeződés elkerülését. ej Levegőtisztaság-védelem Légszennyező anyag kibocsátást az üzemelés során a gépek, berendezések üzemszerű működése okoz, az üzemelés közvetlen légszennyezési hatásterülete a telep határától 80 m. A technológia során a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása végleges lerakással történik. A beszállítást és mérlegelést követően a települési hulladékot a hulladék depóra szállítják és leürítik. A depón 2 db munkagép (l db kompaktor és 1db dózer) üzemel, melyek a leürített hulladékot folyamatosan egyengetik, tömörítik és a technológiai előírás szerint takarják. A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékok egy részét tömörítik és bálázzák, más részét a hasznosítókhoz történő szállításig tárolják. Az inert - építési és bontási - hulladék előkezelése mobil törő berendezésben történik, az előkezelést követően az építőanyagként felhasználható inert hulladékot (bevizsgálás után) értékesítik, vagy saját célra felhasználják. A fel nem használható inert hulladék az inert huljadéklerakóban kerül ártalmatlanításra. Az elkülönítetten begyüjtött biohulladék, bomló szerves anyag tartalmú hulladék és szennyvíziszap komposztálásra kerül. A bővítést követően új komposztáló rendszer kerül kialakítás- 9

10 ra, mely GORE szemipermeábilis membrántakaróval zárt, szabályozott- irányítástechnikával ellátott, levegőztetett rendszer. A meglévő komposztáló tér a bővítés után utóérlelő térként funkcionál. A kész komposztot a depónia oldalfelületének kialakításához használják fel. A hulladéklerakó telep fűtés- és meleg víz ellátását PB gáztüzelés biztosítja. A fűtési technológiához bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem került kialakításra. A hulladéklerakó-gázhasznosítás tervezése folyamatban van. A biogáz összetételének meghatározására 7 db gáz monitoring kút kialakítása megtörtént. A gázösszetétel analízisét követően szakértői vélemények alapján kerül kialakításra a gázkezelő rendszer. A hulladéklerakó telepet a számú, Körmend-Egyházasrádóc összekötő útról lehet megközelíteni. A hulladékok telepre történő szállítása - 60 forduló/nap - speciális zárt felépítményű járművel történik. A hulladékszállítás okozta légszennyezés hatása kizárólag a nyomvonal közvetlen közelében jelentkezik. A lerakott hulladék folyamatos takarás a, a komposztálás során alkalmazott GORE-TEX technológia biztosítja, hogya teleptől m-re fekvő legközelebbi településen bűzhatással nem kell számolni. dj Zajvédelem másrészt a telepre tör- A telephely zaj kibocsátása egyrészt a telepen üzemelő munkagépektől, ténő szállítási műveletekből származik. Az üzemeltetés, a gépek, berendezések működése - kompaktor, Caterpillar homlokrakodó, komposztálás munkagépei, a hulladékválogató berendezései, inert hulladék kezelő kőtörőgép és homlokrakodó - következtében keletkező zaj a legközelebbi védendő objektumok előtt nem okoz határértékek feletti terhelést, nem haladja meg a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet vonatkozó határértékeit. Az üzemelésből eredő zaj védelmi szempontú hatásterület a telekhatártól számított 461 m. Tekintettel arra, hogyahatásterületen zajtól védendő létesítmény nem található - a legközelebbi 'lakóházak m-re helyezkednek el -, zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt. A létesítmény a számú, Körmend-Egyházasrádóc összekötő útról közelíthető meg. A hulladékok beszállítása munkanapokon történik, a bővítést követően 60 forduló naponta, Körmend és Egyházasrádóc irányába is 30 forduló. Az elvégzett zaj számítások alapján a gépjármű forgalomból eredő közlekedési eredetű zajszint értékek a vonatkozó zajterhelési határértéket nem haladják meg a védendő homlokzatok előtt. A hulladékszállítás közvetlen hatásterülete a nyomvonal közvetlen környezete. ej Hulladékgazdálkodás A telephelyen végzett műveletek: begyűjtés válogatással, bálázás, kornposztálás, lerakás és hasznosítás. A telephelyen végzett hulladékkezelési műveletek során a hulladékból kinyert, illetve a telephelyen végzett kiegészítő tevékenységekből (gépjárműjavítás. üzemanyagtöltés, kocsimosás) keletkező hulladékokat átmeneti telephelyi gyűjtést követően a csak begyűjtésre 10

11 átvett hulladékokkal együtt elszállítják az engedéllyel rendelkező kezelőkhöz. A veszélyes hulladékok gyüjtésére üzemi veszélyes hulladék gyüjtőhelyet alakítottak ki. A hulladéklerakó 1., IL, és Ill. ütemének egy része - összességében a 049/4 hrsz. alatti terület -- átmeneti záróréteget kapott. A hulladék végleges lerakása jelenleg a IV. ütem depóniájába történik. Az átvett kommunális hulladék részben az engedélyes közszolgáltatási tevékenységének keretében, részben más közszolgáltatók által, illetve egyénileg történő beszállítással kerül a telephelyre. A többi hulladék (biohulladék, szennyvíziszap, müanyag, papír, fa, fém, üveg, gumiabroncs, építési, bontási hulladék, üveg alapú, szálas anyagok hulladékai és az alapjellemzéssei lerakható hulladékok) szintén az engedélyes gépjármüveivel, illetve külső beszállítók révén jut a telephelyre. f.! Élővilág A hulladéklerakó telepet eleve zavart, mezőgazdasági területek, telepített és spontán facsoportok, felverődött cserjések, jellegtelen száraz, gyomfajokban gazdag gyepek övezik. A telepen és környezetében taposás tűrő gyomnövényzet, nitrogénjelző gyomnövényzet található. A rendelkezésemre álló adatok alapján védendő természeti érték a telephelyen és annak közvetlen környezetében nem található. g./ Tájvédelem A hulladéklerakót spontán fásodott peremterületek övezik, ezért a negatív tájképi hatás mérsékelt. Általános előírások Ill. Üzemelési feltételek Havária események bekövetkezésének a lehetőségét megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. A tevékenység illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyezéseket megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani. A hulladéklerakót és komposztálót az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell üzemeltetni, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Felügyelőség felé, és hala-. déktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. Hulladékgazdálkodási előírások 1. A telephelyen begyűjtéssei átvehető és végleges lerakással ártalmatlanítható (kezelési kód: DS) hulladékok kódszáma, megnevezése és éves mennyisége a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: II

12 A hulladékok EWC kód- megnevezése lerakható száma mennyisége t/év 2001 II textíliák közelebbről nem meghatározott egyéb szilárd frakciók egyéb. biológiailag lebonthatatlan hulladékok -- A mennyiséget a egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulhulladéklerakó ladékot is kapacitása hatá piacokon keletkező hulladékok rozza meg úttisztításból származó hulladékok lom hulladék közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék közelebbről meg nem határozott hulladékok krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, for- 100 gács, apríték, csiszolási po) feldolgozott textilszál hulladékok hamu, salak és kazán por (kivéve ) II 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai II cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek kü lönböznek a és a től 15 Ol 07 üveg csomagolási hulladékok súrlódó-betétek, amelyek különböznek a től műanyagok Ol 20 üveg Ol 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek Ol 99 közelebbről meg nem határozott hulladékok 600 l beton téglák Ol 03 cserép.és kerámiák Ol 07 Beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keve réke. amely különbözik a 17 Ol 06-tól üveg föld és kövek, melyek különböznek a tól szigetelő anyagok, amelyek különböznek a és tól rácsszemét műanyag (gumi nem) üveg egyéb, a től különböző hulladékok mechanikai l.000 kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 12

13 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. (3) bekezdés d) pontja alapján a EWC kódú, műanyag 'és gumi megnevezésű hulladékból csak a műanyag lerakása engedélyezett. 2. A telephelyen az alábbi begyűjtéssei átvehető nem veszélyes hulladékok előkezelése végezhető válogatással, bálázással (kezelési kód: P0208, P0207), melyek kódszáma, megnevezése, és éves mennyisége a hulladékok jegyzékéről szóló (VII. 18.) KöM rendelet szerint: A hulladékok előkezelhető EWC kódszáma megnevezése mennyisége t/év papír és karton csomagolási hulladékok műanyag csomagolási hulladékok Ol 04 fém csomagolási hulladékok vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok papír, karton textíliák A telephelyen begyűjtéssei átvehető és komposztálással hasznosítható (kezelési kód: R3) hulladékok a következők, melyek kódszáma, megnevezése, és éves menynyisége a hulladékokjegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: A hulladékok EWC kódszáma megnevezése komposztálható mennyisége t/év települési szennyvíz tisztításából származó iszapok biológiailag lebomló hulladékok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezel é- 50 séből származó iszapok, amelyek különböznek a től folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezelé- 300 séből származó iszapok, amelyek különböznek a től 4. A telephelyen begyűjtéssei átvehető és hasznosítható (kezelési kód: R3) fa hulladékok a következők, melyek kód száma, megnevezése, és éves mennyisége a hulladékokjegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: 13

14 A hulladékok E'VC kód- megnevezése komposztálható száma mennyisége t/év 15 Ol 03 fa csomagolási hulladék fa fa, amely különbözik a *-tól Ol 38 fa, amely különbözik a *-től A telephelyen a következő begyűjtéssei átvehető építési hulladékok és hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítása (kezelési kód: R5, R3) végezhető, melyek kódszáma, megnevezése, és éves mennyisége a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet szerint: A hulladékok összes haszno- ebből technológiai EWC sítható mennyi- célból a depónián megnevezése kódszáma sége hasznosítható t/év mennyisége t/év beton Ol 02 téglák cserép és kerámiák föld, kövek, melyek különböznek a tól kevert építkezési és bontási hulladékok, melyek különböznek a Ol, és tól termékként tovább nem használható gumiabroncsok 6. Az 1-5. pont szerinti hulladékok kezelése engedélyes Harasztifalu, 049/3. hrsz. alatti telephelyén történhet. 7. A hulladék átvételét, ha annak összetétele az adott kezelésnek nem megfelelő, meg kell tagadni, s erről a felügyelőséget is értesíteni kell. 8. Az inert hulladéklerakó rész megvalósítását követően az 1. pontban felsorolt azon hulladékokat, amelyek minősége megfelel az inert hulladéklerakóban való ártalmatlanítás követelményeinek, azokat elsősorban az inert lerakóban kell elhelyezni. 9. A telephelyen véglegesen nem kezelt (ártalmatlanított) hulladékok telephelyi gyűjtéséről a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gondoskodni kell, majd azokat környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező személyeknek, vagy gazdálkodó szervezeteknek kell átadni. 10. A telephelyen egyidejűleg átvett hulladék mennyisége nem haladhat ja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 14

15 11. A lerakásra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának további csökkentése érdekében a háztatásokban keletkező biohulladék szelektív gyűjtése kiszélesítésének az elősegítésére (pl. gyűjtőeszköz biztosításával) kell törekedni. 12. A kornposztálási tevékenység során szigorúan be kell tartani a technológiai leírásban rögzítetteket. A kész komposzt a telephelyen végzett tevékenység keretében (pl.: hulladéklerakó rézsűjének építéséhez) használható fel vagy termékké minősítve értékesíthető. 13. A termékként tovább nem használható gumiabroncsok csak a hulladéklerakó rézsűjének kiépítéséhez használhatók fel. 14. Az 5. pontban felsorolt építési, bontási hulladékok a hulladékszállító gépjárművek depóniához való eljutásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladék takarásához használhatók fel, továbbá a hulladékok törése, osztályozása során keletkezett frakciók közül azokat, melyeket a telephelyen kívül kívánnak felhasználni, és amelyek egyébként építőanyagként várhatóan felhasználhatók, akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni, és amennyiben megfelelnek a 3/2003. (1. 25.) BM- GKM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: együttes rendelet) előírásainak, úgy építőanyagként történő értékesítésükről, vagy saját célú felhasználásukról kell gondoskodni. 15. A 14. pont szerinti törésből, osztályozásból származó be nem vizsgált, illetve az együttes rendeletnek meg nem felelő frakciók kezeléséről engedélyezett módon kell gondoskodni. 16. Az engedély alapján begyűjtött, előkezelt, hasznosított, valamint lerakással ártalmatlanított hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályokban előírtak szerint nyilvántartást kell vezetni, és az illetékes hatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni. 17. Az üzemeltetési tervet a korábban nem végzett hulladékkezelési tevékenységekkel - azok megkezdése előtt - ki kell egészíteni és jóváhagyásra a Felügyelőségre meg kell küldeni. 18. A telephely bezárásának feltétele, az ott gyűjtött minden hulladék engedélyezett módon történő ártalmatlanítása, hasznosítása, illetve a hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának felügyelőségern által jóváhagyott rekultivációs terv alapján történő megvalósítása. 19. A telepen a B3 típusú lerakónak a Harasztifalu 049/4. hrsz. alatti részének végeleges záróréteg kialakításával történö rekultivációjának a kötelezettségét Harasztifalu Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint a terület tulajdonosa - az e tárgyban megkötött megállapodás alapján - átvállalta az Engedélyestöl, Amennyiben az Önkormányzat részéről az átvállalt kötelezettség teljesítése ellehetetlenül és erről Engedélyes tudomást szerez, azt haladéktalanul jeleznie kell a Felügyelőség felé. 20. A lerakó Harasztifalu 049/3. hrsz. alatt üzemeltetett lerakó rész egyes ütemeinek a beteléséről késlekedés nélkül tájékoztatni kell a Felügyelőseget. Vízvédelmi előírások A) Lerakó V-VI. ütemének hatásvizsgálatához 1. A nem veszélyes hulladéklerakó, az inert hulladéklerakó, a komposztáló csurgalékvíz tároló medencéi szigetelésének egyenértékűnek kell lennie a kapcsolódó lerakórész, illetve komposztáló szigetelésével. 2. A telepen Iétesítendö övárkok és figyelőkút vízjogi engedély birtokában alakíthatók ki. J5

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben