ÚJ ÖKO HULLADÉKLERAKÓ NAGYVÁRADON NEW ECOLOGICAL LANDFILL IN ORADEA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ ÖKO HULLADÉKLERAKÓ NAGYVÁRADON NEW ECOLOGICAL LANDFILL IN ORADEA"

Átírás

1 ÚJ ÖKO HULLADÉKLERAKÓ NAGYVÁRADON NEW ECOLOGICAL LANDFILL IN ORADEA * ANDREI WEHRY, EUGEN TEODOR MAN, HUDÁK ISTVÁN, PÁSZTAI ZOLTÁN Abstract: Landfill insulation are designed to isolate waste from the environment by incorporating low or non-permeability layers. The barrier layer stops the generated leacheate infiltration in the soil. Oradea s landfill insulation layers are typically designed and constructed from: natural clay, manufactured geosynthetic clay liner, geoelectric leak detecting system, geosyntetical HDPE membranes, geotextiles. The insulation procedure is based on high temperature joint of the HDPE membranes. Geotextiles are used to protect the layers from mechanical damage wich could be caused by heavy vehicles. ELİZMÉNYEK Nagyvárad Város Önkormányzata PPP rendszerő pályázatot hirdetett a város hulladéklerakási gondjainak európai szintő megoldására. A pályázat nyertese a debreceni székhelyő KEVIÉP KFT lett. A megkötött szerzıdés értelmében a cég által létrehozott S. C. ECO Bihor s.r.l. megépíti és üzemelteti az EU-s direktíváknak megfelelı regionális nem veszélyes hulladéklerakót.az S. C. ECO Bihor s.r.l. megbízta a DEPÓNIA-TECHNIKA Kft-t a hulladéklerakó kiviteli terveinek elkészítésével. A hulladéklerakó környezetvédelmi hatástanulmányát az I.S.P.I.F. Bukarest bánáti (temesvári) képviseletének igazgatója, prof.dr.ing. Andrei Wehry állította össze. Ö K O H U L L A D É K L E R A K Ó A H U L L A D É K L E R A K Ó T Ü K Ö R A nagyváradi nem veszélyes hulladéklerakó mőszaki védelemének rétegrendje az 1999/31 EK (1999. április 26.) irányelvének alapján lett tervezve. A hulladéklerakó tükör kialakítása, nagyobb mértékő bevágással és kisebb mennyiségő feltöltéssel készült. A hulladéklerakó tükröt, a mőszaki védelem fogadószintjét, a következı követelményeknek megfelelıen alakították ki az ÖNORM S részének megfelelıen: Tömörség: Trρ=91%, Teherbírás: E 2 30MN/m 2, * Szerzık : prof.dr.ing. Andrei Wehry, Universitatea "Politehnica" Temesvár prof.dr.ing.eugen Teodor Man, Universitatea "Politehnica" Temesvár ing. Hudák István DEPÓNIA TECHNIKA kft.miskolc drd.ing Pásztai Zoltán, KEVIÉP Hungary group- ECO BIHOR srl. Nagyvárad 291

2 A hulladéklerakó tükröt nyeregtetı formában alakíották ki, mely a gerincvonaltól, a vápák felé 3%-os lejtéssel készült. A vápák a csurgalékvizek gravitációs elvezetésére és a várható süllyedések ellensúlyozására, 1,3%-os hosszirányú lejtéssel készültek. Mőszaki védelem Aljzatszigetelés: - Hulladéklerakó tükör, - 2x25 cm természetes anyagú ásványi szigetelı réteg, - természetes anyagú ásványi szigetelı réteg szivárgási tényezıjének javítása, bentonitpaplannal, - geoelektromos monitoring rendszer, - 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán, g/m 2 geotextília mechanikai védelem, - 50 cm OK 16/32 felületi kavicsszivárgó, g/m 2 geotextília eltömıdés elleni védelem. A tetı szigetelése: - Füvesítés, erózió védelem, - Talaj 15 cm, - Agyagos talaj, kavics 85 cm, - Vízáteresztı geosintetikus réteg, - OK 16/32 felületi kavicsszivárgó, g/m 2 geotextília mechanikai védelem, - 2x25 cm természetes anyagú ásványi szigetelı réteg, - Biogáz elvezetı rendszer. Természetes anyagú ásványi szigetelı réteg A külsı anyagnyerı helyrıl származó anyag, alkalmasságát a következı paraméterek biztosítják: plasztikus index (Ip):15 30%, folyási határ (W L ):30%, agyagfrakció mennyisége: min. 30%, agyagásvány tartalom:min. 20%, szivárgási tényezı: k 10-8 m/s. Az ásványi szigetelés rétegenkénti beépítése során a következı ellenırzı vizsgálatok lettek elvégezve: szivárgási tényezı m 2 -ként, tömörség: m 2 -ként, beépítési rétegvastagság: 500 m 2 -ként, lejtésviszonyok: 500 m 2 -ként, beépítési víztartalom: 100 m 2 -ként. Minden egyes beépített réteget, a következı követelményeknek megfelelıen készítettek el: szivárgási tényezı k 10-8 m/s, tömörség: Trρ=91%, lejtésviszonyok: ±2 cm, A bentonitpaplan szigetelés beépítése A lerakó aljzatára és rézsőjére egy réteg bentonitpaplant fektettek, mely min. k 5x10-11 m/s szivárgási tényezıvel rendelkezik. A 0,5 méter vastag természetes anyagú szigetelés és az egy réteg bentonitpaplan szigetelés együttes szivárgási tényezıje k 5x10-10 m/s. 292

3 (1. Ábra. bentonit szigetelı lemez, BENTOFIX) Geoelektromos monitoring rendszer A HDPE szigetelı fólia alatt elhelyeztek egy geoelektromos monitoring rendszert, amely az elektromos potenciál különbség mérésén alapul. A rendszert Giroud és társai használták elıször (1997). A monitoring rendszer a fóliában keletkezett esetleges szakadásokat hivatott észlelni. HDPE-geomembrán fektetése (2. Ábra. geoelektromos monitoring rendszer) (3.Ábra. kettıs varratok, HDPE fólia) A HDPE-geomembrán 2,5 mm vastag és nagysőrőségő polietilén alapanyagból készül, melynek mechanikai, kémiai és biológiai követelményeit, pl. az ÖNORM S 2073 tartalmazza. A hulladéklerakó aljzatának és rézsőinek szigetelése mindkét oldalán a sima felülető 2,5 mm névleges vastagságú HDPE-geomembránnal történt. A geomembránt a támasztó töltések koronáján kialakított bekötı árokba bújtatták. A bújtatást min. 1,5 m/m geomembrán felhasználásával végezték, mely a támasztó töltés koronájának lerakó felıli szélétıl számítandó. Ahol kettıs varratok készítése nem volt kivitelezhetı, extrúziós varratokkal oldották meg a szigetelés kontinuitását, (csıátvezetések, sarkok, stb.). 293

4 A HDPE-geomembrán fektetésének minıségellenırzése A hulladéklerakó aljzatának és rézsőinek, szigetelésének kivitelezését követıen került sor a HDPE szigetelés ellenırzésére, mely során 11 db. szakadást észleltek a fólia felületén. ( 4.Ábra. szakadás a HDPE fóliában) A szakadásokat extrúziós hegesztéssel, HDPE fóliával szigetelték. Geotextilia mechanikai védelem A HDPE-geomembrán mechanikai védelmet az építési és üzemelési fázisban PP, nem szıtt, tőnemezelt geotextília látja el. Felületi kavicsszivárgó A felületi szivárgó réteg OK 16/32 gömbölyő szemő, mosott, osztályozott kavicsból készült. A kavics CaCO 3 tartalma max. 30%. Csurgalékvíz győjtı drén (5.Ábra felületi szivárgó réteg OK 16/32) A csapadék- és a csurgalékvizek összegyőjtésére és elvezetésére, az aljzat vápáiba KPE D 200 dréncsöveket fektettek, közvetlenül a geotextília mechanikai védelmére. A dréncsövek magas végeit záró-sapkával látták el. A HDPE geomembránon a csıátvezetést elıregyártott idomokkal alakították ki. A HDPE csıre hegesztett 1m x 1 m-es 4,0 mm vastag gallért a rézső- és aljzatszigeteléssel, extrúziós varrattal hegesztették össze. Eltömıdés elleni geotextilía Az aljzat felületi kavicsszivárgójára, a csurgalékvíz dréncsövek, depóniagáz győjtı vezetékek prizmáira 200 g/m 2 eltömıdés elleni geotextíliát kell fektetni. Az eltömıdés elleni geotextiliát csak az elsı lerakási ütem felületére kell elhelyezni. KÖVETKEZTETÉSEK A beruházás fontossága Az új hulladéklerakó egy pozitív példa az Európai Únióhoz való csatlakozás elıtt álló Románia többi nagyvárosának. 294

5 Felhasznált anyagok A beruházás során új, modern, környezetbarát építıanyagokat használtunk fel sikerrel (pl. geotextíliát, geokompozitokat). Ezek az anyagok a hulladéklerakó aljzatának szigetelését biztosítják, így a csurgalékvíz nem hatolhat be a talajba. Technológia A HDPE fólia illetve a dréncsövek hegesztésénél használt technológia új szigetelési megoldásokra ad lehetıséget. IRODALOM 1. A. Wehry, M. Orlescu Reciclarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor, Timişoara A. Wehry, M. Bodog reciclarea apelor uzate, Oradea I. Hudák, P. Kovács- Nagyvárad nem veszélyes hulladéklerakó mőszaki leírás, Miskolc E.T. Man, A. Wehry, I. David, F. Popescu Drainage studies for ground arrangement solutions of soils with humidity exces from Westwern Part of Romania. Eight Intrernatinal Drainage Symposium, March, 21-24, 2004, Sacramento, California. 295

Technológiai leírás. Írta: Horváth Zsolt

Technológiai leírás. Írta: Horváth Zsolt Technológiai leírás Nem veszélyes hulladéklerakók mechanikai védelmének kialakítása, hulladék gumiabroncsok lehelyezése, megfelelőkezelése és az engedélyeztetési eljárás. Írta: Horváth Zsolt Hulladéklerakók

Részletesebben

MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL

MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés tézisei MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL Írta: BARACZA MÁTYÁS KRISZTIÁN Tudományos vezető: DR.

Részletesebben

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

Mélyépítési szigetelések. értékelemzés. 1. Bevezető. 2. Témafelvetés

Mélyépítési szigetelések. értékelemzés. 1. Bevezető. 2. Témafelvetés Mélyépítési szigetelések értékelemzése Andriska Fanni BME Építészmérnöki Kar andfanni@gmail.com Heincz Dániel BME Építészmérnöki Kar daniel.heincz@gmail.com Kovács Károly BME Építészmérnöki Kar kovacskaroly91@gmail.com

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA Ph.D. fokozat elnyeréséhez benyújtott értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar Épületszerkezettan

Részletesebben

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár Page 2 Ára: 1218 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Madártávlatból a hulladékkezelő-centrum

Madártávlatból a hulladékkezelő-centrum 2005. december Madártávlatból a hulladékkezelő-centrum A Sajó-Bódva völgye 118 településének kommunális hulladékkezelését negyedszázadra megoldó beruházás fontos szakaszához érkezett: befejezéséhez közeledik

Részletesebben

Egy szalmabála h szigetelés ház tervezésének energetikai és szerkezeti tapasztalatai

Egy szalmabála h szigetelés ház tervezésének energetikai és szerkezeti tapasztalatai Egy szalmabála h szigetelés ház tervezésének energetikai és szerkezeti tapasztalatai Igaz Titusz, abszolvált Ph.D. hallgató Debreceni Egyetem, Épít mérnöki Tanszék igaz.titusz@gmail.com, Kozmáné Szirtesi

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Javaslatok Zsíros Sándorné Alsózsolca Város Polgármestere Készítette: Tıkés

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18.

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18. Iktatószám: 434/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 TÁJÉKOZTATÓ Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról Makó, 2011. október 18. Medgyesi

Részletesebben

Voltex vízzáró membrán szigetelés

Voltex vízzáró membrán szigetelés VOLTEX Voltex vízzáró membrán szigetelés Öninjektáló bentonit szigetelo rendszer talajnedvesség és talajvíznyomás ellen Tartalomjegyzék VOLTEX szigetelő rendszer lényeges tulajdonságai 1 VOLTEX-bentonit

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben