Képzési katalógus. TÁMOP A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása"

Átírás

1 TÁMOP A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA augusztus

2 2/26 Szerz k: Kovács Zuzsanna, szakmai témavezet Székelyné Kováts Eszter, szakmai témavezet Szrena Renáta, szakmai témavezet Ungár Nóra, szakmai témavezet Pandula András, szakmai témavezet Szerkeszt : Simonics Benjámin Felel s kiadó: Kovács Gábor, kuratórium elnöke Fogyatékos Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány

3 3/26 I. Fels oktatás számára kidolgozott képzési modulok 1 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai, m szaki követelményei (Építész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Építészmérnöki, mérnöki, településmérnöki építész tervez m vész képzésben résztvev személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak. A képzés célja, hogy a résztvev k a különböz fogyatékos csoportok számára egyenl használatot biztosító küls környezet és épületek tervezéséhez megfelel ismereteket elsajátítsák. Témák: a jelenlegi törvényi és szabályozási háttér és a speciális igények megismerése, a jó megoldások kiválasztása. Az akadálymentes épített környezet különleges megoldásai az egyes funkcionális egységek esetében. óraszám 28 óra (14 alkalom) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 2 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés bels építészeti szempontjai, m szaki követelményei (Bels építész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak építész, bels építész, lakberendez szakos képzésekben. A képzés célja, hogy a középületek bels tereinek tervezésekor, a végzett hallgatók számára legyen természetes az, hogy az épületet használók között fogyatékos személyekkel is számolniuk kell. Ismerjék az akadálymentesség általános szabályait. Képesek legyenek ezeket a szabályokat egy adott helyszínre adaptálni. A teljes kör en használható tér tervezése ne ny g, hanem kihívás legyen számukra. óraszám 38 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 3 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületgépészeti szempontjai, m szaki követelményei (Épületgépész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak gépészmérnöki szakon vagy képzésekben. A képzés célja az akadálymentesség követelményének, ismeretanyagának beemelése az épületgépészeti tervez i szakmai gondolkodásba óraszám 14 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

4 4/26 4 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületvillamossági szempontjai, m szaki követelményei (Épületvillamosság szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak villamosmérnöki szakon vagy képzésben. A szokásrend alapján formálódó tervez i attit d átformálása, az akadálymentesség követelményeinek beemelése a villamos szakmai gondolkodásba óraszám 12 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 5 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés formatervez i szempontjai, követelményei (Formatervez szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak formatervez -, szilikát-, textil-, vagy egyéb különféle tervez szakmák szakos képzéseiben. Az elmúlt években az Európai Unió szorgalmazta a tagállamok kormányait, hogy fels oktatásukban juttassák szerephez a befogadó tervezés szemléletét és gyakorlatát. Célunk a kurzus során egyfel l e tervez i paradigma alapvet fogalmainak, rövid történetének bemutatása a hallgatóknak, másfel l egy konkrét tervez i feladat megoldása során a befogadó tervezés gyakorlati kihívásaival való megismerkedés. óraszám 120 óra (14 hét) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 6. Az akadálymentesség és egyetemes tervezés formatervez i szempontjai, követelményei (Formatervez szakirány) workshop Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak formatervez -, szilikát-, textil-, vagy egyéb különféle tervez szakmák szakos képzéseiben. Az elmúlt években az Európai Unió szorgalmazta a tagállamok kormányait, hogy fels oktatásukban juttassák szerephez a befogadó tervezés szemléletét és gyakorlatát. Célunk a kurzus során egyfel l e tervez i paradigma alapvet fogalmainak, rövid történetének bemutatása a hallgatóknak, másfel l egy konkrét tervez i feladat megoldása során a befogadó tervezés gyakorlati kihívásaival való megismerkedés. óraszám 30 óra (1 hét) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

5 5/26 7 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés csomagolástechnikai, tipográfiai szempontjai, követelményei (Csomagolástervez, grafika szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Fels fokú tanulmányokat folytató f iskolai és egyetemi hallgatók. A tananyag összeállításával célunk a fels oktatási képzésben tanuló csomagolástervez, iparm vész és design szakos hallgatók számára átfogó képet nyújtani arról a szemléletr l, amely az egyetemes tervezés elvei között szerves összhangban a tervezési folyamatok más, tanult szakmai szempontjaival mintegy ösztönösen alkalmazható elvként ráirányítja a figyelmet a képességcsökkenéssel él embertársaink egyenl jogainak érvényesítésére. óraszám 24 óra (12 2 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 8 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés csomagolástechnikai, tipográfiai szempontjai, követelményei (Csomagolástervez és grafika szakirányok) workshop Fels fokú tanulmányokat folytató f iskolai és egyetemi hallgatók. A tananyag összeállításával célunk a fels oktatási képzésben tanuló csomagolástervez, iparm vész és design szakos hallgatók számára átfogó képet nyújtani arról a szemléletr l, amely az egyetemes tervezés elvei között szerves összhangban a tervezési folyamatok más, tanult szakmai szempontjaival mintegy ösztönösen alkalmazható elvként ráirányítja a figyelmet a képességcsökkenéssel él embertársaink egyenl jogainak érvényesítésére. óraszám 30 óra (5 6 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 9 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés járm gépészeti-járm tervez i szempontjai, m szaki követelményei (Járm gépész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Gépész Bsc hallgatók. A gépész hallgatók ismerkedjenek meg a hátrányos helyzet használók (fogyatékkal él k, terhes kismamák, öregek, nagy csomaggal utazó turisták, stb.) problémáival legyenek érzékenyek ennek a csoportnak a helyzetére. Ismerkedjenek meg a jelenleg létez el írásokkal, m szaki irányelvekkel és az ezeknek megfelel m szaki megoldásokkal. óraszám 12 óra (12 1 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

6 6/26 10 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés forgalomtechnikai, út- és vasúttervezési szempontjai, m szaki követelményei (Út- és vasúttervez szakirány) szakmai törzsanyagba integrált modul A épít mérnöki alapképzésben résztvev hallgatók, akik a kötelez Utak c. illetve Infrastruktúra létesítmények tervezése c. törzstárgyat hallgatják. A képzés célja az akadálymentesítés fontosságának hangsúlyozása, a szemléletformálás, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. A hallgatókban tudatosítandó a fogyatékos emberek jelenléte, a velük való tör dés, az szempontjaiknak integrálása a tervezésbe. A tervfeladat során a feladathoz kapcsolódó akadálymentesítési megoldások tervezése a cél. óraszám 30 perc (integrált) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 11 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert-, és városépítészeti szempontjai, m szaki követelményei (Kertészmérnök és szabadtéri építészet szakirányok) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak tájépítészet, építészet képzésekben. A képzés célja az egyetemes tervezés elveinek széleskör terjesztése, minél hatékonyabb beépítése a fels fokú szabadtértervezési oktatásba illetve gyakorlatba. A tervez i szemléletformálás, a nyílt kommunikáció készségének kialakítása, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. A f cél az, hogy a megszokott, félreértéseken, tévhiteken alapuló tervezési technikákat felváltsa egy nyílt, kifelé forduló tudatos tervezési folyamat. óraszám 24 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 12 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés m szaki szempontjai a közigazgatásban dolgozó m szaki szakemberek részére (Közigazgatási továbbképzés) szakmai törzsanyagba integrált modul Érettségivel személyek, akik döntés-el készít, döntéshozó, építéshatósági és építésfelügyeleti munkakörökben dolgoznak. A képzés célja hatósági ügyintézéshez, a pályázatokhoz és fejlesztésekhez szükséges szemléletformálás, ismeretátadás lehet ségének b vítése, fejlesztése, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. Olyan ismeretanyag átadása, amely támaszkodik a meglev jogi környezetre és annak ismeretére, ugyanakkor azokon túlmen en orientál és segít abban, hogy a gyakorlatban felmerül eltér problémákra megfelel megoldások szülessenek. óraszám 2 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

7 7/26 13 Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú BSc vagy MSc szint informatikai képzésekben résztvev személyek, akik középfokú honlap szerkesztési gyakorlattal, középfokú HTML és CSS nyelvi ismerettel és az angol nyelv alap-szint ismeretével rendelkeznek. Cél a fogyatékossági területeken túl más hátrányos helyzet felhasználók igényeinek bemutatása, szemléletmód, tudásigény átadása, amely a tanulót a kés bb önálló tanulásra, tájékozódásra motiválja. A f bb területek: speciális szoftver- és hardver eszközök és szolgáltatások, a honlapkészítés ergonómiai és akadálymentesítési elvei, eszközei, egyenl esély hozzáférést támogató multimédiás elemek, portálelemzési képesség (alapszint, WCAG, ergonómia). óraszám 28 óra (14 2 óra) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 14 Esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiák a gyakorlatban tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú BSc vagy MSc szint informatikai képzésekben résztvev személyek, akik a Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló infokommunikációs technológiákba cím tárgyat el zetesen elvégezték. A képzés célja a Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba cím képzésben szerzett ismeretek elmélyítése, a gyakorlati alkalmazási tapasztalatok b vítése. A képzésen résztvev legyen képes a gyakorlatban is akadálymentes, az ergonómiai elveknek megfelel weboldalak létrehozására, átalakítására, akadálymentesen tartására, multimédiás alkalmazások fejlesztésére az akadálymentesség szellemében. Komplex akadálymentesség igényének és szemléletének kialakítása a hallgatókban. óraszám 28 óra (14x2 óra, elmélet és gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 15 Egyenl esély kommunikáció a médiában tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak kommunikáció vagy média szakos képzésekben. A képzés célja, hogy a hallgatók a megszerzett ismeretek révén tudatosan hathatós segítséget tudjanak adni a fogyatékos és nem fogyatékos emberek társadalmi kommunikációjának progresszív fejlesztésében. A média klasszikus résztvev i (televízió, rádió, írott sajtó) mellett az Internetes kommunikációs megoldások m ködésének, lehet ségeinek bemutatása, elsajátítása, a megfelel marketingtechnikák, valamint a m vészet kínálta kommunikációs er források megismerése is cél. óraszám 28 óra (7 tanegység, 14 foglalkozás: elmélet és gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

8 8/26 16 Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között szabadon választható tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik BÁRMILYEN fels fokú tanulmányokat folytatnak. A képzés általános és alapvet célja a különböz fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott technikáinak elsajátítása, segítése tréningszer, érzékenyít módszerekkel. Olyan ismeretek átadása, amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan kommunikációs helyzetek is zökken mentesen oldódnak meg, utat engedve ezzel az esélyegyenl séghez, társadalmi integrációhoz. óraszám 28 óra (10 tanegység, 14 foglalkozás: elmélet és gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 17 Esélyegyenl ségi kommunikációs ismeretek a munka világában szabadon választható tantárgy Érettségivel rendelkez, pszichológus, pedagógus, feln ttképzési szakember, andragógus, m vel désszervez, humán menedzser, kommunikációs szakember, közgazdász szakos képzésben résztvev személyek. A tantárgy oktatásának célja a fogyatékos emberek helyzetének, lehet ségeinek bemutatása, a fogyatékos emberekkel történ kommunikáció megismertetése a munka világában. Felhívni a hallgatók figyelmét a jó, követend gyakorlatokra, módszerekre és elfogadó attit döt kialakítani a fogyatékos emberekkel kapcsolatban. A tantárgy megalapozza a ráépül további tantárgy(ak)at. óraszám 28 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 18 Egyenl esély kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek szabadon választható tantárgy Nappali tagozatos fels oktatási hallgatók, akik olyan szakokon folytatnak tanulmányokat, melyek révén kulturális-, m vészetközvetít -, sport-, turisztikai- és vendéglátó intézményrendszerek vagy vállalkozások szakemberei lesznek A képzési folyamatban egyrészt a fogyatékossággal él k kulturális-, sport- és szabadid eltöltési igényeinek, szükségleteinek és a tényleges lehet ségeknek a vizsgálata szerepel, annak érdekében, hogy tudatosodjon, az érintettek részér l milyen elvárás rendszer és ezzel szemben milyen társadalmi gyakorlat jellemzi és m ködteti jelenleg ezt a területet. Másrészt helyet kap a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek életmin ségét egyaránt alapvet en befolyásoló kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek egyenl esély m ködéséhez szükséges feltétel- és eszközrendszer, valamint szemlélet bemutatása. Ennek révén a képzés szeretné elérni, hogy a hallgatók megszerzett tájékozottságuk és kompetenciájuk révén hathatós segítséget tudjanak adni a saját munkaterületükön a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek társadalmi együttélésének, életmin ségének progresszív és el remutató fejlesztésében. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

9 9/26 19 Sajátos ellátási igény páciensek az egészségügyi ellátásban szabadon vagy kötelez en választható tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú egészségügyi osztott képzésekben ( ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szakokon) vagy osztatlan képzésekben (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakon) résztvev személyek. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fogyatékos személyek speciális igényeivel, és az egészségügyi ellátáshoz való egyenl esély hozzáférés biztosításának módjaival a speciális igények figyelembe vételével, és a fogyatékosságból adódó hátrányok csökkentésével az ellátás során. A sajátos ellátási igény páciensek gondozása, ápolása, vizsgálata és ellátása során jellemz egyedi igények és az ezekb l adódó nehézségek elhárításának, kezelési módjainak megismertetése. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 20 Az esélyegyenl ség biztosítása a sajátos ellátási igény paciensek egészségügyi ellátásában tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú egészségügyi osztott képzésekben ( ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szakokon) vagy osztatlan képzésekben (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakon) résztvev személyek. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a fizikai, info-kommunikációs és morális akadálymentesítés színtereit, formáit és eszközeit. Rendelkezzenek ismeretekkel az akadálymentesítés jogi hátterér l, a különböz fogyatékossági csoportok akadálymentesítési igényeir l és lehet ségeir l. További cél a szemlélet formálása és pozitív attit dváltozás elérése a fogyatékos személyekkel és csoportokkal szemben. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 21 Esélyegyenl ség a joggyakorlatban tantárgy Érettségivel rendelkez, a szociális szakma fels fokú képzéseiben résztvev személyek. A kurzus célja a modern európai állam és polgárai viszonyának bemutatása, különös tekintettel a fogyatékos személyek társadalmi, politikai és jogi helyzetére Magyarországon. A képzés hozzájárul a hallgatók ismereteinek b vítéséhez a fogyatékosság és az esélyegyenl ségre vonatkozó hazai és nemzetközi (európai unós) jog vonatkozásában), a jogalkalmazási készségek fejlesztéséhez (a képzés során korábban szerzett jogi ismereteikre alapozva), a szociális érzékenyítéshez, elfogadó, diszkriminációmentes attit dformálásához, és a szociális szakember személyes és hivatásbeli fejl déséhez. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

10 10/26 22 Fogyatékos személyek szociális segítése tantárgy Érettségivel rendelkez, a szociális szakma fels fokú képzéseiben résztvev személyek. A képzés célja megismertetni a hallgatókat a szociálpolitika és a szociális munka feladatával és lehet ségeivel a fogyatékos emberek ellátásában. Széleskör ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel összefüggésben, amely érinti mindazt a tudást, amely a szociális szakember számára elengedhetetlen. A hallgatók szemléletformálása a fogyatékos emberekkel való természetes viszony kialakításához. A szociális szolgáltatások alap- és szakellátások, rendszerének elemzése a szükségletei szempontjából, alternatív megoldások irányainak megfogalmazása. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 23 Az egyenl esély hozzáférés lélektani összetev i - Esélyteremt kapcsolati tréning tantárgy Érettségizett, segít foglalkozásra felkészít fels fokú képzésben résztvev k (pszichológus, pedagógus, szociális munkás, lelkész, mentálhigiénés szakember, egészségügyi szakember, kereskedelmi és idegenforgalmi, szakemberek stb.) A képzés célja a résztvev k megismertetése a fogyatékos személyek maradéktalan elfogadását ösztönz szemléletmóddal. A fogyatékosságokról szerzett tudás és gyakorlat által a fogyatékos személyek igényeinek, szükségleteinek felismerésére, kielégítésére, való készségek kialakítása. Saját élményének szerzése a fogyatékosságból adódó nehézségekr l, a segítés és támogatás formáinak, eszközeinek és módszereinek megismerése, melyek birtokában a szakember saját munkaterületén hatékonyan, megkülönböztetés nélkül tud együttm ködni a fogyatékos személyekkel. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 24 Magyar alapszakon belül magyar jelnyelv szakirány, valamint minor szak 6 féléves alapképzés Érettségivel rendelkez siket és nagyothalló személyek, halló jelentkez k részér l tanúsítvánnyal igazolt alapfokú jelnyelvi ismeretek szükségesek. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkezik. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvet eljárások megismertetése. A magyar jelnyelvi szakirány célja a magyarországi siket közösség nyelvének és kultúrájának, a magyar jelnyelvi kommunikáció folyamatának, elméletének és gyakorlati vonatkozásainak megismertetése. A képzés bevezetést biztosít a jelnyelvek leíró nyelvészeti vizsgálatába. Továbbá a magyar jelnyelv szakirány bemeneti feltételként megalapozzaa létesítés alatt álló jelnyelvtanár MA-szint képzést, illetve a tervezett jelnyelvész és tolmács MA-képzést. óraszám 1200 óra (50 kredites magyar szakir. és a ped. alapozó modul v. a 10 kreditnyi szabadon választható kurzusok nélkül) témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések

11 11/26 25 Hallássérült tanulók bilingvális oktatása-nevelése 3 féléves szakirányú továbbképzés Óvodapedagógus, tanító vagy tanár, illetve hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus (3 év közoktatási intézményben eltöltött, igazolt szakmai gyakorlat, illetve B1-es szintnek megfelel jelnyelvi tudással rendelkez személyek A képzést végzett óvodapedagógus, tanító vagy tanár, illetve hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus ismerve a hallássérült gyermekek nyelvi és kulturáls jellemz it, illetve sajátos nevelési igényeit képes lesz a bilingvális oktatási program szerint történ oktatás-nevelésre. Képessé válik továbbá az ilyen programmal m köd csoportokba/osztályokba járó hallássérült gyermekek eltér igényeihez igazodó oktató-nevel munka színvonalas tervezésére és értékelésére, az együttm ködésre a különböz kompetenciájú szakemberekkel illetve a gyermekek szüleivel. óraszám =350 óra (gyógypedagógusoknak) =385 óra (pedagógusoknak) témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések 26 Idegen nyelvet jelnyelven tanító oktató 2 féléves szakirányú továbbképzés Halló személyek, akik idegennyelv-szakos tanári diplomával rendelkeznek bármely él idegen nyelvb l és legalább alapfokú jelnyelvi tanfolyamról szóló tanúsítvánnyal bírnak. Siket személyek, akik pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevéllel (bármely tanári mesterképzési-ma szakon, vagy gyógypedagógia alapszakon szerzett, vagy korábban szerzett f iskolai vagy egyetemi szint bármilyen tanár szakos oklevél) rendelkeznek, jelnyelv-oktatói oklevelük van, középfokú vagy annál magasabb szint nyelvvizsgabizonyítvánnyal (B típus, csak írásbeli) bírnak. A képzést végzettek képesek megszerzett magyar jelnyelvi ismereteiket önállóan fejleszteni; a magyar jelnyelvet hatékonyan alkalmazni az oktatásban; a siket kultúra és siket identitás jellegzetességeit érteni és tisztelni; a tananyagot a siketek vizuális gondolkodásának megfelel en feldolgozni és bemutatni; az ismereteket jelnyelven közvetíteni, magyarázatot adni; a jelnyelven kapott információt a mindennapi szituációkban és az oktatás kontextusában megérteni és feldolgozni. óraszám témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések

12 12/26 27 Jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra (jelnyelvi tolmács) 4 féléves szakirányú továbbképzés Idegen nyelvi tolmácsok (bármely idegen nyelvi egyetemi szint vagy mesterképzési tolmács szakirányán vagy specializációján, illetve fordító és tolmács mesterképzési szakon szerzett szakképzettség), akik a képzés kezdetén a jelnyelvet legalább B2-es szinten használják, és a jelnyelvi tolmácsoláshoz szükséges szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. A szakon végzettek olyan magas szint jelnyelvi szakképzettséggel rendelkez szakemberek, akik a magyar jelnyelv, valamint annak kialakulása, felépítésének és alkalmazásának szabályszer ségeir l korszer és magas szint ismeretekkel rendelkeznek. A szakon végzettek ismerik és elfogadják a siketkultúra szabályszer ségeit, jelenségeit, és azokat értelmezni tudják a különböz tolmácsolási területeken, így hatékonyan, a szakmai etikai szabályokat betartva képesek segíteni a siket emberek és környezetük információkhoz való hozzájutását, akadálymentes kommunikációját. óraszám 600 óra témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések 28 Jelnyelv tanári szakmai kompetenciafejleszt 4 féléves szakirányú továbbképzés F iskolai szint képzésben bármely idegen nyelvi nyelvtanári vagy magyar nyelv és irodalom szakon szerzett tanári szakképzettséggel rendelkez k, akik a képzés kezdetén a jelnyelvet legalább A2-es szinten használják, és a jelnyelv tanításához szükséges szakmai kompetenciák birtokában vannak. A szakon végzettek olyan korszer és magas jelnyelvi szakképzettséggel rendelkez szakemberek, akik jelnyelvi tudásuk és a siketkultúrában való tájékozottságuk birtokában képesek a jelnyelv tanítására, a siketkultúra, az el ítéletmentes attit d átadására. óraszám 600 óra témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések

13 13/26 II. Feln ttképzés számára kidolgozott képzési modulok 29 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Építész kamarai továbbképzési modul) Építészmérnöki, mérnöki, településmérnöki építész tervez m vész képzésben végzettséget szerzett személyek. A képzés célja, hogy a résztvev k a különböz fogyatékos csoportok számára egyenl használatot biztosító küls környezet és épületek tervezéséhez megfelel ismereteket elsajátítsák. Témák: a jelenlegi törvényi és szabályozási háttér és a speciális igények megismerése, a jó megoldások kiválasztása. Az akadálymentes épített környezet különleges megoldásai az egyes funkcionális egységek esetében. óraszám 12 óra (2 nap) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 30 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületgépészeti szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Gépészmérnöki diplomával rendelkez személyek, akik épületgépészeti tervez k. A képzés célja az akadálymentesség követelményének, ismeretanyagának beemelése az épületgépészeti tervez i szakmai gondolkodásba. óraszám 14 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 31 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületvillamossági szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Villamosmérnöki diplomával rendelkez személyek, akik villamos tervez k. A rögzült (vagy formálódó) tervez i attit d átformálása, az akadálymentesség követelményeinek beemelése a villamos szakmai gondolkodásba. óraszám 12 óra (2 nap) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

14 14/26 32 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés formatervez i szempontjai, követelményei Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak formatervez -, szilikát-, textil-, vagy egyéb különféle tervez szakmák szakos képzéseiben. Az elmúlt években az Európai Unió szorgalmazta a tagállamok kormányait, hogy fels oktatásukban juttassák szerephez a befogadó tervezés szemléletét és gyakorlatát. Célunk a kurzus során egyfel l e tervez i paradigma alapvet fogalmainak, rövid történetének bemutatása a hallgatóknak, másfel l egy konkrét tervez i feladat megoldása során a befogadó tervezés gyakorlati kihívásaival való megismerkedés. óraszám 30 óra (1 hét) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 33 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés csomagolástechnikai, tipográfiai szempontjai, követelményei Fels fokú végzettséggel rendelkez professzionális szakemberek. A tananyag összeállításával célunk a fels oktatási képzésben tanuló csomagolástervez, iparm vész és design szakos hallgatók számára átfogó képet nyújtani arról a szemléletr l, amely az egyetemes tervezés elvei között szerves összhangban a tervezési folyamatok más, tanult szakmai szempontjaival mintegy ösztönösen alkalmazható elvként ráirányítja a figyelmet a képességcsökkenéssel él embertársaink egyenl jogainak érvényesítésére. óraszám 8 óra (1 8 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 34 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés járm gépészeti-járm tervez i szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Gépészmérnök, Közlekedésmérnök és Járm ves M szaki Menedzser végzettséggel rendelkez k. A képzésen résztvev mérnökök ismerkedjenek meg a hátrányos használók (fogyatékkal él k, terhes kismamák, öregek, nagy csomaggal utazó turisták, stb.) problémáival legyenek érzékenyek ennek a csoportnak a helyzetére. Ismerkedjenek meg a jelenleg létez el írásokkal, m szaki irányelvekkel és az ezeknek megfelel m szaki megoldásokkal. óraszám 6 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

15 15/26 35 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés forgalomtechnikai, út- és vasúttervezési szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Gyakorló m szaki döntéshozó szakemberek (ezen belül els sorban tervez k, igazgatási szakemberek). A képzés célja az akadálymentes közlekedés szükségességének megértése, az akadálymentes tervezés és a m szaki tervezés során alkalmazható megoldások ismerete, elkötelezettség kialakítása az akadálymentes megoldások alkalmazására és a gyakorlatban létez megoldások felismerése a helyszíneken. óraszám 15 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 36 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert-, és városépítészeti szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Építész kamarai továbbképzési modul) Diplomával rendelkez személyek, akik tájépítészet, építészet képzésekben folytattak tanulmányokat. Tájtervez k, kertépítészek, építészek akik az akadálymentes környezet kialakításának lehet ségeivel foglalkoznak. A képzés célja az egyetemes tervezés elveinek széleskör terjesztése, minél hatékonyabb beépítése a fels fokú szabadtértervezési oktatásba illetve gyakorlatba. A tervez i szemléletformálás, a nyílt kommunikáció készségének kialakítása, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. A f cél az, hogy a megszokott, félreértéseken, tévhiteken alapuló tervezési technikákat felváltsa egy nyílt, kifelé forduló tudatos tervezési folyamat. óraszám 12 óra (2 nap) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 37 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés m szaki szempontjai a közigazgatásban dolgozó m szaki szakemberek részére (szabadon választható Építész kamarai továbbképzési modul) Fels fokú m szaki alapképzettséggel és többéves szakmai gyakorlattal rendelkez személyek, akik korábban közigazgatási alapvizsgát, illetve kamarai jogosultsági vizsgát tettek. A képzés célja egyrészt a érzékenyítése a fogyatékos személyek esélyegyenl sége iránt, másrészt annak folyamatos érzékeltetése, hogy az épített környezet akadálymentessége nem csupán a fogyatékos személyek, hanem a lakosság egészének vagy többségének igényeit is szolgálja. óraszám 2 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

16 16/26 38 Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba Érettségivel rendelkez, informatikai munkakörökben dolgozók személyek, (honlap készít, tervez vagy adminisztrátor, multimédia fejleszt, informatika tanár, informatikus, programozó, rendszerszervez, informatikus könyvtáros, rendszergazda), akik rendelkeznek informatikai el képzettséggel, középfokú HTML és CSS nyelvi ismerettel, a multimédiás formátumok és az angol nyelv alapszint ismeretével. A képzés célja a fogyatékossági területeken túl más hátrányos helyzet felhasználók igényeinek bemutatása. A f bb területek: speciális szoftver- és hardver eszközök és szolgáltatások, a honlapkészítés ergonómiai és akadálymentesítési elvei, eszközei, egyenl esély hozzáférést támogató multimédiás elemek, portálelemzési képesség (alapszint, WCAG, ergonómia). Az új fejlesztések önálló megismerése iránti igény kialakítása az akadálymentesség szemléletének megismertetésével. óraszám 30 óra (13 óra elmélet, 17 óra gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 39 Esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiák a gyakorlatban Informatikai feln ttképzésben résztvev k.( (honlap készít, tervez vagy adminisztrátor, multimédia fejleszt, informatika tanár, informatikus, programozó, rendszerszervez, informatikus könyvtáros, rendszergazda) A képzésbe való bekapcsolódás feltétele (a jellegzetes munkakörökhöz amúgy is szükséges) informatikai el ismeret, végzettség vagy tudás. A megértéshez elvárt tanulói el ismeretek illetve el feltétel: A Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba cím képzés sikeres elvégzése. A képzés célja az akadálymentesség témaköre komplex szemléletének a kialakítása. A humán szféra akadálymentesítése, az épített környezet akadálymentességének rövid ismertetése.az Egyetemes Tervezés alapgondolatának, kritériumainak és alapelveinek bemutatása is feladat. Cél az említett három nagy terület bemutatása Az info-kommunikációs területen megjelen problémák bemutatása, személyes megtapasztalása A fogyatékos embereket és más hátrányos helyzet felhasználókat (id sek, gyerekek, kulturálisan elszigeteltek, mobil eszközöket használók, átmenetileg korlátozottak) érint problémák bemutatása, megtapasztalása. óraszám 30 óra (13 óra elmélet, 17 óra gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 40 Egyenl esély kommunikáció a médiában Speciális továbbképzési lehet ség kommunikáció- és médiatudomány, mozgóképkultúra és médiaismeret, média menedzser, kulturális antropológia, kulturális mediátor, informatikus könyvtáros, múzeumpedagógia, közm vel dés (andragógia), szociológia, hitoktató szakokon képzettséget szerzett szakemberek számára.

17 17/26 A szakemberek a megszerzett ismeretanyag birtokában tudatos és hathatós segítséget tudjanak nyújtani a saját munkaterületükön a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek társadalmi kommunikációjának progresszív fejlesztéséhez. óraszám 28 óra +16 óra Kontakt órák száma: 28(28 x perc) Nem kontakt órák száma: 16 óra (16 x perc) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 41 Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között Érettségivel és/vagy diplomával rendelkez személyek, kommunikáció-, média-, kulturális- vagy egyéb közvetít jelleg szakos képzésekben végzettek A képzés általános és alapvet célja a különböz fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott technikáinak elsajátítása, segítése tréningszer, érzékenyít módszerekkel. Olyan ismeretek átadása, amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan kommunikációs helyzetek is zökken mentesen oldódnak meg, utat engedve ezzel az esélyegyenl séghez, társadalmi integrációhoz. óraszám 28 óra +16 óra Kontakt órák száma: 28(28 x perc) Nem kontakt órák száma: 16 óra (16 x perc) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 42 Egyenl esély kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek Kulturális-, m vészeti- és médiamenedzser, informatikus könyvtáros, múzeumpedagógus, m vel désszervez, rendezvényszervez, rekreációs- és sportszervez, vendéglátó- és turisztikai képzettséggel rendelkez és/vagy ezeken a munkaterületeken foglalkoztatott szakemberek Az eredeti szakmájukban magasan képzett szakemberek speciális elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása révén kompetenssé váljanak a fogyatékossággal él k kulturális-, sport- és szabadid eltöltési igényeinek, szükségleteinek felismerésére, a fogyatékos emberek életmin ségét alapvet en befolyásoló kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek egyenl esély m ködéséhez szükséges feltétel- és eszközrendszer biztosítására. Felel s gondolkodás és szemlélet alapján hathatós segítséget tudjanak adni a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek társadalmi együttélésének, életmin ségének progresszív és el remutató fejlesztésében. óraszám 30 óra elméleti órák száma: 14 óra (14 x 45 perc) gyakorlati órák száma: 16 óra (16 x 45 perc) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

18 18/26 43 Esélyegyenl ségi kommunikációs ismeretek a munka világában Érettségivel rendelkez, pszichológus, pedagógus, feln ttképzési szakember, andragógus, m vel désszervez, humán menedzser, kommunikációs szakember, közgazdász szakos képzésben résztvev személyek. A tantárgy oktatásának célja a fogyatékos emberek helyzetének, lehet ségeinek bemutatása, a fogyatékos emberekkel történ kommunikáció megismertetése a munka világában. Felhívni a hallgatók figyelmét a jó, követend gyakorlatokra, módszerekre és elfogadó attit döt kialakítani a fogyatékos emberekkel kapcsolatban. A tantárgy megalapozza a ráépül további tantárgy(ak)at. óraszám 28 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 44 Esélyteremt kapcsolati tréning Segít foglalkozás ellátására jogosító fels fokú végzettség ek (pszichológus, pedagógus, szociális munkás, lelkész, mentálhigiénés szakember, közm vel dési, köziagazgatási szakemberek, egészségügyi dolgozók). A képzés célja a résztvev k megismertetése a fogyatékos személyek elfogadását ösztönz szemléletmóddal. A fogyatékosságokról szerzett tudás és gyakorlat által a fogyatékos személyek igényeinek, szükségleteinek felismerésére, kielégítésére, való készségek kialakítása. Saját élményének szerzése a fogyatékosságból adódó nehézségekr l, a segítés és támogatás formáinak, eszközeinek és módszereinek megismerése, melyek birtokában a szakember saját munkaterületén hatékonyan, megkülönböztetés nélkül tud együttm ködni a fogyatékos személyekkel. óraszám óra (50 kontakt óra, 20 nem kontakt óra) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 45 Esélyegyenl ség a joggyakorlatban Érettségizett, jogi alapismeretekkel rendelkez személy, aki ismeri a szociális jog alapvet jogintézményeit, és a szociális munka alapvet értékeit és módszereit. Szociális munkakörben foglalkoztatottság el nyt jelent.(1/2000. SZCSM rendelet melléklete. A képzés célja a résztvev k ismereteinek b vítése, az esélyegyenl ség hazai és uniós szabályozási rendszerének megismertetése, a fogyatékos személyekkel kapcsolatos jog alkalmazásához, érdekvédelméhez kapcsolódó elméleti tudás átadása, a források alkalmazása, info-kommunikációs, multimédiás és akadálymentes eszközök használata, kommunikációs és együttm ködési készségek fejlesztése valamint a fogyatékos személyek elfogadását, egyenérték ségét közvetít szemlélet megismertetése. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

19 19/26 46 Esélyegyenl ség a foglalkoztatáspolitikában Érettségizett, jogi alapismeretekkel rendelkez személy, aki ismeri a szociális jog alapvet jogintézményeit, és a szociális munka alapvet értékeit és módszereit. Szociális munkakörben foglalkoztatottság(1/2000. SZCSM rendelet melléklete szerint) A program célja a modern európai állam és polgárainak jogvédelmét el segít eszközök és európai, illetve bizonyos mértékig nemzetközi intézményrendszerének bemutatása, különös tekintettel a fogyatékos személyek társadalmi, politikai és jogi helyzetére. A képzés tartalmát és módszertani kultúráját tekintve összetett célrendszer. A képzésen résztvev k ismeretének, kompetenciájának fejlesztése és attit d formálása kerül el térbe. A kompetenciafejlesztés területén célul t zi azt, hogy gyakorlati ismereteket adjon a jogvédelem eszközrendszerének megismeréséhez, ugyanakkor ehhez elengedhetetlen bizonyos alapvet ismeretek közérthet, elméleti jelleg elsajátítása. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 47 Fogyatékos emberek szociális segítése Érettségizett, szociális témájú feln ttképzésben résztvev hallgatók, akik a szociális munka alapjaival már megismerkedtek. A képzés célja megismertetni a hallgatókat a szociálpolitika feladatával és lehet ségeivel a fogyatékos emberek ellátásában, a medikális és a társadalmi szemlélet különböz ségének bemutatása. Az egyéni esetkezelés, szociális munka eszközeinek integrált alkalmazása, szociális munka az érintett csoportokkal, családokkal, a hatékony közösségi szociális munka módszerei a fogyatékos emberek esélyegyenl ségének növelése érdekében. A kommunikációs -, együttm ködési készség, integrált gondolkodás fejlesztése, a fogyatékos emberek egyenérték ségét közvetít szemlélet elsajátítása. óraszám 30 óra (7 45 perc elmélet, perc gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 48 Fogyatékos emberek társadalmi befogadása A szociális ellátórendszer feladatai, lehet ségei Szociális területen dolgozó, szakemberek továbbképzése A képzés célja hogy a résztvev k átfogó képet kapjanak a fogyatékos emberek jelenlegi társadalmi helyzetér l, megismerjék az ellátórendszer legfontosabb problémáit. Részletes ismereteket szereznek a család m ködésér l, arról hogy milyen változásokat indukál, ha a családban fogyatékos gyermek születik illetve, ha egy családtag fogyatékossá válik. Kell súllyal tudják kezelni a foglalkozási rehabilitáció kérdéskörét. Megismerjék a tömegtájékoztatási eszközök társadalmi szemléletformálásban betöltött szerepét, és ezek formáit. Képesek legyenek felismerni a környezetükben, sz kebb munkaterületükön az egyetemes tervezés hiányosságait és azokat megfelel módon jelezni tudják az illetékes döntéshozók felé. óraszám 45 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

20 20/26 49 Sajátos ellátási igény páciensek az egészségügyi ellátásban Fels fokú egészségügyi végzettség (ápoló, orvos),okj végzettséggel és gyakorlattal rendelkez Eü. szakember. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fogyatékos személyek speciális igényeivel, és az egészségügyi ellátáshoz való egyenl esély hozzáférés biztosításának módjaival a speciális igények figyelembe vételével, és a fogyatékosságból adódó hátrányok csökkentésével az ellátás során. A sajátos ellátási igény páciensek gondozása, ápolása, vizsgálata és ellátása során jellemz egyedi igények és az ezekb l adódó nehézségek elhárításának, kezelési módjainak megismertetése. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 50 Tartós akadályozottsághoz vezet kórképek Diplomás szakemberek, fels fokú egészségügyi osztott képzéssel: ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szakon végzettek ; osztatlan képzésben: általános szakorvos, fogorvos, gyógyszerész végzettséggel. A képzés célja, a fogyatékosságokhoz, tartós akadályozottsághoz vezet f bb kórképek áttekintése, jellegzetességeinek a bemutatása, az ellátás során mindezek figyelembe vétele, a fogyatékosságból, akadályozottságból adódó hátrányok csökkentése, biztosítva ezáltal az egyenl esély egészségügyi hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz. A tartós akadályozottsághoz vezet kórképekkel rendelkez paciensek gondozásának, ápolásának, vizsgálatának, ellátásának és rehabilitációjának megismertetése, az egyedi igényekb l adódó nehézségek elhárításának az elsajátíttatása. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 51 Az esélyegyenl ség biztosítása a sajátos ellátási igény paciensek egészségügyi ellátásában Fels fokú egészségügyi végzettség (ápoló, orvos),okj végzettséggel és gyakorlattal rendelkez Eü. szakember. Sajátos képzési igény paciensek az egészségügyi ellátásban cím program elvégzése A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a fizikai, info-kommunikációs és morális akadálymentesítés színtereit, formáit és eszközeit. Rendelkezzenek ismeretekkel az akadálymentesítés jogi hátterér l, a különböz fogyatékossági csoportok akadálymentesítési igényeir l és lehet ségeir l. További cél a szemlélet formálása és pozitív attit dváltozás elérése a fogyatékos személyekkel és csoportokkal szemben. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti szempontjai, műszaki követelményei (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti (belsőépítész szakirány) Az ség és egyetemes épületgépészeti (épületgépész

Részletesebben

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 Felhívása TÁMOP 5.4.5 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A tanfolyamok a résztvevők számára ingyenesek, a képzések költségét a TÁMOP-5.4.6.A-12/1-2013-0005 projekt finanszírozza!

A tanfolyamok a résztvevők számára ingyenesek, a képzések költségét a TÁMOP-5.4.6.A-12/1-2013-0005 projekt finanszírozza! Tisztelt Kolléganő, Kolléga! A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. TÁMOP-5.4.5. kiemelt projektje keretében kialakításra és akkreditálásra kerültek felnőttképzési programok.

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja 1 Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL... 5 II. INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI SZERKEZETE... 6 1. Gimnáziumi képzés... 6 2. Szakközépiskolai

Részletesebben

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége:

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége: LT BGGY Intézmény elérhetősége: Cím: 1097 Budapest, cseri út 3. Telefon: (1) 358-5500 Fax: (1) 348-3186 -mail: bggyk@barczi.elte.hu Honlap: http://www.barczi.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKGIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: Nyíregyháza, Bethlen Gábor U. 7.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKGIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: Nyíregyháza, Bethlen Gábor U. 7. PEDAGÓGUSOK ADATAI Ssz Munkakör Végzettség szintje, megnevezése Oktatott tantárgy 1 az inkluzív nevelés okleveles tanára (705/2011.), okleveles földrajztanár (347/2015.) Szabadidő szervezés Gondozási és

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben