Képzési katalógus. TÁMOP A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása"

Átírás

1 TÁMOP A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA augusztus

2 2/26 Szerz k: Kovács Zuzsanna, szakmai témavezet Székelyné Kováts Eszter, szakmai témavezet Szrena Renáta, szakmai témavezet Ungár Nóra, szakmai témavezet Pandula András, szakmai témavezet Szerkeszt : Simonics Benjámin Felel s kiadó: Kovács Gábor, kuratórium elnöke Fogyatékos Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány

3 3/26 I. Fels oktatás számára kidolgozott képzési modulok 1 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai, m szaki követelményei (Építész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Építészmérnöki, mérnöki, településmérnöki építész tervez m vész képzésben résztvev személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak. A képzés célja, hogy a résztvev k a különböz fogyatékos csoportok számára egyenl használatot biztosító küls környezet és épületek tervezéséhez megfelel ismereteket elsajátítsák. Témák: a jelenlegi törvényi és szabályozási háttér és a speciális igények megismerése, a jó megoldások kiválasztása. Az akadálymentes épített környezet különleges megoldásai az egyes funkcionális egységek esetében. óraszám 28 óra (14 alkalom) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 2 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés bels építészeti szempontjai, m szaki követelményei (Bels építész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak építész, bels építész, lakberendez szakos képzésekben. A képzés célja, hogy a középületek bels tereinek tervezésekor, a végzett hallgatók számára legyen természetes az, hogy az épületet használók között fogyatékos személyekkel is számolniuk kell. Ismerjék az akadálymentesség általános szabályait. Képesek legyenek ezeket a szabályokat egy adott helyszínre adaptálni. A teljes kör en használható tér tervezése ne ny g, hanem kihívás legyen számukra. óraszám 38 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 3 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületgépészeti szempontjai, m szaki követelményei (Épületgépész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak gépészmérnöki szakon vagy képzésekben. A képzés célja az akadálymentesség követelményének, ismeretanyagának beemelése az épületgépészeti tervez i szakmai gondolkodásba óraszám 14 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

4 4/26 4 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületvillamossági szempontjai, m szaki követelményei (Épületvillamosság szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak villamosmérnöki szakon vagy képzésben. A szokásrend alapján formálódó tervez i attit d átformálása, az akadálymentesség követelményeinek beemelése a villamos szakmai gondolkodásba óraszám 12 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 5 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés formatervez i szempontjai, követelményei (Formatervez szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak formatervez -, szilikát-, textil-, vagy egyéb különféle tervez szakmák szakos képzéseiben. Az elmúlt években az Európai Unió szorgalmazta a tagállamok kormányait, hogy fels oktatásukban juttassák szerephez a befogadó tervezés szemléletét és gyakorlatát. Célunk a kurzus során egyfel l e tervez i paradigma alapvet fogalmainak, rövid történetének bemutatása a hallgatóknak, másfel l egy konkrét tervez i feladat megoldása során a befogadó tervezés gyakorlati kihívásaival való megismerkedés. óraszám 120 óra (14 hét) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 6. Az akadálymentesség és egyetemes tervezés formatervez i szempontjai, követelményei (Formatervez szakirány) workshop Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak formatervez -, szilikát-, textil-, vagy egyéb különféle tervez szakmák szakos képzéseiben. Az elmúlt években az Európai Unió szorgalmazta a tagállamok kormányait, hogy fels oktatásukban juttassák szerephez a befogadó tervezés szemléletét és gyakorlatát. Célunk a kurzus során egyfel l e tervez i paradigma alapvet fogalmainak, rövid történetének bemutatása a hallgatóknak, másfel l egy konkrét tervez i feladat megoldása során a befogadó tervezés gyakorlati kihívásaival való megismerkedés. óraszám 30 óra (1 hét) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

5 5/26 7 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés csomagolástechnikai, tipográfiai szempontjai, követelményei (Csomagolástervez, grafika szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Fels fokú tanulmányokat folytató f iskolai és egyetemi hallgatók. A tananyag összeállításával célunk a fels oktatási képzésben tanuló csomagolástervez, iparm vész és design szakos hallgatók számára átfogó képet nyújtani arról a szemléletr l, amely az egyetemes tervezés elvei között szerves összhangban a tervezési folyamatok más, tanult szakmai szempontjaival mintegy ösztönösen alkalmazható elvként ráirányítja a figyelmet a képességcsökkenéssel él embertársaink egyenl jogainak érvényesítésére. óraszám 24 óra (12 2 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 8 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés csomagolástechnikai, tipográfiai szempontjai, követelményei (Csomagolástervez és grafika szakirányok) workshop Fels fokú tanulmányokat folytató f iskolai és egyetemi hallgatók. A tananyag összeállításával célunk a fels oktatási képzésben tanuló csomagolástervez, iparm vész és design szakos hallgatók számára átfogó képet nyújtani arról a szemléletr l, amely az egyetemes tervezés elvei között szerves összhangban a tervezési folyamatok más, tanult szakmai szempontjaival mintegy ösztönösen alkalmazható elvként ráirányítja a figyelmet a képességcsökkenéssel él embertársaink egyenl jogainak érvényesítésére. óraszám 30 óra (5 6 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 9 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés járm gépészeti-járm tervez i szempontjai, m szaki követelményei (Járm gépész szakirány) "C" típusú 1 féléves tantárgy Gépész Bsc hallgatók. A gépész hallgatók ismerkedjenek meg a hátrányos helyzet használók (fogyatékkal él k, terhes kismamák, öregek, nagy csomaggal utazó turisták, stb.) problémáival legyenek érzékenyek ennek a csoportnak a helyzetére. Ismerkedjenek meg a jelenleg létez el írásokkal, m szaki irányelvekkel és az ezeknek megfelel m szaki megoldásokkal. óraszám 12 óra (12 1 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

6 6/26 10 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés forgalomtechnikai, út- és vasúttervezési szempontjai, m szaki követelményei (Út- és vasúttervez szakirány) szakmai törzsanyagba integrált modul A épít mérnöki alapképzésben résztvev hallgatók, akik a kötelez Utak c. illetve Infrastruktúra létesítmények tervezése c. törzstárgyat hallgatják. A képzés célja az akadálymentesítés fontosságának hangsúlyozása, a szemléletformálás, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. A hallgatókban tudatosítandó a fogyatékos emberek jelenléte, a velük való tör dés, az szempontjaiknak integrálása a tervezésbe. A tervfeladat során a feladathoz kapcsolódó akadálymentesítési megoldások tervezése a cél. óraszám 30 perc (integrált) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 11 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert-, és városépítészeti szempontjai, m szaki követelményei (Kertészmérnök és szabadtéri építészet szakirányok) "C" típusú 1 féléves tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak tájépítészet, építészet képzésekben. A képzés célja az egyetemes tervezés elveinek széleskör terjesztése, minél hatékonyabb beépítése a fels fokú szabadtértervezési oktatásba illetve gyakorlatba. A tervez i szemléletformálás, a nyílt kommunikáció készségének kialakítása, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. A f cél az, hogy a megszokott, félreértéseken, tévhiteken alapuló tervezési technikákat felváltsa egy nyílt, kifelé forduló tudatos tervezési folyamat. óraszám 24 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 12 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés m szaki szempontjai a közigazgatásban dolgozó m szaki szakemberek részére (Közigazgatási továbbképzés) szakmai törzsanyagba integrált modul Érettségivel személyek, akik döntés-el készít, döntéshozó, építéshatósági és építésfelügyeleti munkakörökben dolgoznak. A képzés célja hatósági ügyintézéshez, a pályázatokhoz és fejlesztésekhez szükséges szemléletformálás, ismeretátadás lehet ségének b vítése, fejlesztése, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. Olyan ismeretanyag átadása, amely támaszkodik a meglev jogi környezetre és annak ismeretére, ugyanakkor azokon túlmen en orientál és segít abban, hogy a gyakorlatban felmerül eltér problémákra megfelel megoldások szülessenek. óraszám 2 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

7 7/26 13 Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú BSc vagy MSc szint informatikai képzésekben résztvev személyek, akik középfokú honlap szerkesztési gyakorlattal, középfokú HTML és CSS nyelvi ismerettel és az angol nyelv alap-szint ismeretével rendelkeznek. Cél a fogyatékossági területeken túl más hátrányos helyzet felhasználók igényeinek bemutatása, szemléletmód, tudásigény átadása, amely a tanulót a kés bb önálló tanulásra, tájékozódásra motiválja. A f bb területek: speciális szoftver- és hardver eszközök és szolgáltatások, a honlapkészítés ergonómiai és akadálymentesítési elvei, eszközei, egyenl esély hozzáférést támogató multimédiás elemek, portálelemzési képesség (alapszint, WCAG, ergonómia). óraszám 28 óra (14 2 óra) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 14 Esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiák a gyakorlatban tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú BSc vagy MSc szint informatikai képzésekben résztvev személyek, akik a Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló infokommunikációs technológiákba cím tárgyat el zetesen elvégezték. A képzés célja a Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba cím képzésben szerzett ismeretek elmélyítése, a gyakorlati alkalmazási tapasztalatok b vítése. A képzésen résztvev legyen képes a gyakorlatban is akadálymentes, az ergonómiai elveknek megfelel weboldalak létrehozására, átalakítására, akadálymentesen tartására, multimédiás alkalmazások fejlesztésére az akadálymentesség szellemében. Komplex akadálymentesség igényének és szemléletének kialakítása a hallgatókban. óraszám 28 óra (14x2 óra, elmélet és gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 15 Egyenl esély kommunikáció a médiában tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak kommunikáció vagy média szakos képzésekben. A képzés célja, hogy a hallgatók a megszerzett ismeretek révén tudatosan hathatós segítséget tudjanak adni a fogyatékos és nem fogyatékos emberek társadalmi kommunikációjának progresszív fejlesztésében. A média klasszikus résztvev i (televízió, rádió, írott sajtó) mellett az Internetes kommunikációs megoldások m ködésének, lehet ségeinek bemutatása, elsajátítása, a megfelel marketingtechnikák, valamint a m vészet kínálta kommunikációs er források megismerése is cél. óraszám 28 óra (7 tanegység, 14 foglalkozás: elmélet és gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

8 8/26 16 Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között szabadon választható tantárgy Érettségivel rendelkez személyek, akik BÁRMILYEN fels fokú tanulmányokat folytatnak. A képzés általános és alapvet célja a különböz fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott technikáinak elsajátítása, segítése tréningszer, érzékenyít módszerekkel. Olyan ismeretek átadása, amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan kommunikációs helyzetek is zökken mentesen oldódnak meg, utat engedve ezzel az esélyegyenl séghez, társadalmi integrációhoz. óraszám 28 óra (10 tanegység, 14 foglalkozás: elmélet és gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 17 Esélyegyenl ségi kommunikációs ismeretek a munka világában szabadon választható tantárgy Érettségivel rendelkez, pszichológus, pedagógus, feln ttképzési szakember, andragógus, m vel désszervez, humán menedzser, kommunikációs szakember, közgazdász szakos képzésben résztvev személyek. A tantárgy oktatásának célja a fogyatékos emberek helyzetének, lehet ségeinek bemutatása, a fogyatékos emberekkel történ kommunikáció megismertetése a munka világában. Felhívni a hallgatók figyelmét a jó, követend gyakorlatokra, módszerekre és elfogadó attit döt kialakítani a fogyatékos emberekkel kapcsolatban. A tantárgy megalapozza a ráépül további tantárgy(ak)at. óraszám 28 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 18 Egyenl esély kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek szabadon választható tantárgy Nappali tagozatos fels oktatási hallgatók, akik olyan szakokon folytatnak tanulmányokat, melyek révén kulturális-, m vészetközvetít -, sport-, turisztikai- és vendéglátó intézményrendszerek vagy vállalkozások szakemberei lesznek A képzési folyamatban egyrészt a fogyatékossággal él k kulturális-, sport- és szabadid eltöltési igényeinek, szükségleteinek és a tényleges lehet ségeknek a vizsgálata szerepel, annak érdekében, hogy tudatosodjon, az érintettek részér l milyen elvárás rendszer és ezzel szemben milyen társadalmi gyakorlat jellemzi és m ködteti jelenleg ezt a területet. Másrészt helyet kap a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek életmin ségét egyaránt alapvet en befolyásoló kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek egyenl esély m ködéséhez szükséges feltétel- és eszközrendszer, valamint szemlélet bemutatása. Ennek révén a képzés szeretné elérni, hogy a hallgatók megszerzett tájékozottságuk és kompetenciájuk révén hathatós segítséget tudjanak adni a saját munkaterületükön a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek társadalmi együttélésének, életmin ségének progresszív és el remutató fejlesztésében. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

9 9/26 19 Sajátos ellátási igény páciensek az egészségügyi ellátásban szabadon vagy kötelez en választható tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú egészségügyi osztott képzésekben ( ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szakokon) vagy osztatlan képzésekben (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakon) résztvev személyek. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fogyatékos személyek speciális igényeivel, és az egészségügyi ellátáshoz való egyenl esély hozzáférés biztosításának módjaival a speciális igények figyelembe vételével, és a fogyatékosságból adódó hátrányok csökkentésével az ellátás során. A sajátos ellátási igény páciensek gondozása, ápolása, vizsgálata és ellátása során jellemz egyedi igények és az ezekb l adódó nehézségek elhárításának, kezelési módjainak megismertetése. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 20 Az esélyegyenl ség biztosítása a sajátos ellátási igény paciensek egészségügyi ellátásában tantárgy Érettségivel rendelkez, fels fokú egészségügyi osztott képzésekben ( ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szakokon) vagy osztatlan képzésekben (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakon) résztvev személyek. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a fizikai, info-kommunikációs és morális akadálymentesítés színtereit, formáit és eszközeit. Rendelkezzenek ismeretekkel az akadálymentesítés jogi hátterér l, a különböz fogyatékossági csoportok akadálymentesítési igényeir l és lehet ségeir l. További cél a szemlélet formálása és pozitív attit dváltozás elérése a fogyatékos személyekkel és csoportokkal szemben. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 21 Esélyegyenl ség a joggyakorlatban tantárgy Érettségivel rendelkez, a szociális szakma fels fokú képzéseiben résztvev személyek. A kurzus célja a modern európai állam és polgárai viszonyának bemutatása, különös tekintettel a fogyatékos személyek társadalmi, politikai és jogi helyzetére Magyarországon. A képzés hozzájárul a hallgatók ismereteinek b vítéséhez a fogyatékosság és az esélyegyenl ségre vonatkozó hazai és nemzetközi (európai unós) jog vonatkozásában), a jogalkalmazási készségek fejlesztéséhez (a képzés során korábban szerzett jogi ismereteikre alapozva), a szociális érzékenyítéshez, elfogadó, diszkriminációmentes attit dformálásához, és a szociális szakember személyes és hivatásbeli fejl déséhez. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

10 10/26 22 Fogyatékos személyek szociális segítése tantárgy Érettségivel rendelkez, a szociális szakma fels fokú képzéseiben résztvev személyek. A képzés célja megismertetni a hallgatókat a szociálpolitika és a szociális munka feladatával és lehet ségeivel a fogyatékos emberek ellátásában. Széleskör ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel összefüggésben, amely érinti mindazt a tudást, amely a szociális szakember számára elengedhetetlen. A hallgatók szemléletformálása a fogyatékos emberekkel való természetes viszony kialakításához. A szociális szolgáltatások alap- és szakellátások, rendszerének elemzése a szükségletei szempontjából, alternatív megoldások irányainak megfogalmazása. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 23 Az egyenl esély hozzáférés lélektani összetev i - Esélyteremt kapcsolati tréning tantárgy Érettségizett, segít foglalkozásra felkészít fels fokú képzésben résztvev k (pszichológus, pedagógus, szociális munkás, lelkész, mentálhigiénés szakember, egészségügyi szakember, kereskedelmi és idegenforgalmi, szakemberek stb.) A képzés célja a résztvev k megismertetése a fogyatékos személyek maradéktalan elfogadását ösztönz szemléletmóddal. A fogyatékosságokról szerzett tudás és gyakorlat által a fogyatékos személyek igényeinek, szükségleteinek felismerésére, kielégítésére, való készségek kialakítása. Saját élményének szerzése a fogyatékosságból adódó nehézségekr l, a segítés és támogatás formáinak, eszközeinek és módszereinek megismerése, melyek birtokában a szakember saját munkaterületén hatékonyan, megkülönböztetés nélkül tud együttm ködni a fogyatékos személyekkel. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 24 Magyar alapszakon belül magyar jelnyelv szakirány, valamint minor szak 6 féléves alapképzés Érettségivel rendelkez siket és nagyothalló személyek, halló jelentkez k részér l tanúsítvánnyal igazolt alapfokú jelnyelvi ismeretek szükségesek. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkezik. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvet eljárások megismertetése. A magyar jelnyelvi szakirány célja a magyarországi siket közösség nyelvének és kultúrájának, a magyar jelnyelvi kommunikáció folyamatának, elméletének és gyakorlati vonatkozásainak megismertetése. A képzés bevezetést biztosít a jelnyelvek leíró nyelvészeti vizsgálatába. Továbbá a magyar jelnyelv szakirány bemeneti feltételként megalapozzaa létesítés alatt álló jelnyelvtanár MA-szint képzést, illetve a tervezett jelnyelvész és tolmács MA-képzést. óraszám 1200 óra (50 kredites magyar szakir. és a ped. alapozó modul v. a 10 kreditnyi szabadon választható kurzusok nélkül) témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések

11 11/26 25 Hallássérült tanulók bilingvális oktatása-nevelése 3 féléves szakirányú továbbképzés Óvodapedagógus, tanító vagy tanár, illetve hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus (3 év közoktatási intézményben eltöltött, igazolt szakmai gyakorlat, illetve B1-es szintnek megfelel jelnyelvi tudással rendelkez személyek A képzést végzett óvodapedagógus, tanító vagy tanár, illetve hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus ismerve a hallássérült gyermekek nyelvi és kulturáls jellemz it, illetve sajátos nevelési igényeit képes lesz a bilingvális oktatási program szerint történ oktatás-nevelésre. Képessé válik továbbá az ilyen programmal m köd csoportokba/osztályokba járó hallássérült gyermekek eltér igényeihez igazodó oktató-nevel munka színvonalas tervezésére és értékelésére, az együttm ködésre a különböz kompetenciájú szakemberekkel illetve a gyermekek szüleivel. óraszám =350 óra (gyógypedagógusoknak) =385 óra (pedagógusoknak) témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések 26 Idegen nyelvet jelnyelven tanító oktató 2 féléves szakirányú továbbképzés Halló személyek, akik idegennyelv-szakos tanári diplomával rendelkeznek bármely él idegen nyelvb l és legalább alapfokú jelnyelvi tanfolyamról szóló tanúsítvánnyal bírnak. Siket személyek, akik pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevéllel (bármely tanári mesterképzési-ma szakon, vagy gyógypedagógia alapszakon szerzett, vagy korábban szerzett f iskolai vagy egyetemi szint bármilyen tanár szakos oklevél) rendelkeznek, jelnyelv-oktatói oklevelük van, középfokú vagy annál magasabb szint nyelvvizsgabizonyítvánnyal (B típus, csak írásbeli) bírnak. A képzést végzettek képesek megszerzett magyar jelnyelvi ismereteiket önállóan fejleszteni; a magyar jelnyelvet hatékonyan alkalmazni az oktatásban; a siket kultúra és siket identitás jellegzetességeit érteni és tisztelni; a tananyagot a siketek vizuális gondolkodásának megfelel en feldolgozni és bemutatni; az ismereteket jelnyelven közvetíteni, magyarázatot adni; a jelnyelven kapott információt a mindennapi szituációkban és az oktatás kontextusában megérteni és feldolgozni. óraszám témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések

12 12/26 27 Jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra (jelnyelvi tolmács) 4 féléves szakirányú továbbképzés Idegen nyelvi tolmácsok (bármely idegen nyelvi egyetemi szint vagy mesterképzési tolmács szakirányán vagy specializációján, illetve fordító és tolmács mesterképzési szakon szerzett szakképzettség), akik a képzés kezdetén a jelnyelvet legalább B2-es szinten használják, és a jelnyelvi tolmácsoláshoz szükséges szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. A szakon végzettek olyan magas szint jelnyelvi szakképzettséggel rendelkez szakemberek, akik a magyar jelnyelv, valamint annak kialakulása, felépítésének és alkalmazásának szabályszer ségeir l korszer és magas szint ismeretekkel rendelkeznek. A szakon végzettek ismerik és elfogadják a siketkultúra szabályszer ségeit, jelenségeit, és azokat értelmezni tudják a különböz tolmácsolási területeken, így hatékonyan, a szakmai etikai szabályokat betartva képesek segíteni a siket emberek és környezetük információkhoz való hozzájutását, akadálymentes kommunikációját. óraszám 600 óra témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések 28 Jelnyelv tanári szakmai kompetenciafejleszt 4 féléves szakirányú továbbképzés F iskolai szint képzésben bármely idegen nyelvi nyelvtanári vagy magyar nyelv és irodalom szakon szerzett tanári szakképzettséggel rendelkez k, akik a képzés kezdetén a jelnyelvet legalább A2-es szinten használják, és a jelnyelv tanításához szükséges szakmai kompetenciák birtokában vannak. A szakon végzettek olyan korszer és magas jelnyelvi szakképzettséggel rendelkez szakemberek, akik jelnyelvi tudásuk és a siketkultúrában való tájékozottságuk birtokában képesek a jelnyelv tanítására, a siketkultúra, az el ítéletmentes attit d átadására. óraszám 600 óra témacsoport III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések

13 13/26 II. Feln ttképzés számára kidolgozott képzési modulok 29 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Építész kamarai továbbképzési modul) Építészmérnöki, mérnöki, településmérnöki építész tervez m vész képzésben végzettséget szerzett személyek. A képzés célja, hogy a résztvev k a különböz fogyatékos csoportok számára egyenl használatot biztosító küls környezet és épületek tervezéséhez megfelel ismereteket elsajátítsák. Témák: a jelenlegi törvényi és szabályozási háttér és a speciális igények megismerése, a jó megoldások kiválasztása. Az akadálymentes épített környezet különleges megoldásai az egyes funkcionális egységek esetében. óraszám 12 óra (2 nap) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 30 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületgépészeti szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Gépészmérnöki diplomával rendelkez személyek, akik épületgépészeti tervez k. A képzés célja az akadálymentesség követelményének, ismeretanyagának beemelése az épületgépészeti tervez i szakmai gondolkodásba. óraszám 14 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 31 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés épületvillamossági szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Villamosmérnöki diplomával rendelkez személyek, akik villamos tervez k. A rögzült (vagy formálódó) tervez i attit d átformálása, az akadálymentesség követelményeinek beemelése a villamos szakmai gondolkodásba. óraszám 12 óra (2 nap) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

14 14/26 32 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés formatervez i szempontjai, követelményei Érettségivel rendelkez személyek, akik fels fokú tanulmányokat folytatnak formatervez -, szilikát-, textil-, vagy egyéb különféle tervez szakmák szakos képzéseiben. Az elmúlt években az Európai Unió szorgalmazta a tagállamok kormányait, hogy fels oktatásukban juttassák szerephez a befogadó tervezés szemléletét és gyakorlatát. Célunk a kurzus során egyfel l e tervez i paradigma alapvet fogalmainak, rövid történetének bemutatása a hallgatóknak, másfel l egy konkrét tervez i feladat megoldása során a befogadó tervezés gyakorlati kihívásaival való megismerkedés. óraszám 30 óra (1 hét) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 33 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés csomagolástechnikai, tipográfiai szempontjai, követelményei Fels fokú végzettséggel rendelkez professzionális szakemberek. A tananyag összeállításával célunk a fels oktatási képzésben tanuló csomagolástervez, iparm vész és design szakos hallgatók számára átfogó képet nyújtani arról a szemléletr l, amely az egyetemes tervezés elvei között szerves összhangban a tervezési folyamatok más, tanult szakmai szempontjaival mintegy ösztönösen alkalmazható elvként ráirányítja a figyelmet a képességcsökkenéssel él embertársaink egyenl jogainak érvényesítésére. óraszám 8 óra (1 8 óra) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 34 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés járm gépészeti-járm tervez i szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Gépészmérnök, Közlekedésmérnök és Járm ves M szaki Menedzser végzettséggel rendelkez k. A képzésen résztvev mérnökök ismerkedjenek meg a hátrányos használók (fogyatékkal él k, terhes kismamák, öregek, nagy csomaggal utazó turisták, stb.) problémáival legyenek érzékenyek ennek a csoportnak a helyzetére. Ismerkedjenek meg a jelenleg létez el írásokkal, m szaki irányelvekkel és az ezeknek megfelel m szaki megoldásokkal. óraszám 6 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

15 15/26 35 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés forgalomtechnikai, út- és vasúttervezési szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Mérnök kamarai továbbképzési modul) Gyakorló m szaki döntéshozó szakemberek (ezen belül els sorban tervez k, igazgatási szakemberek). A képzés célja az akadálymentes közlekedés szükségességének megértése, az akadálymentes tervezés és a m szaki tervezés során alkalmazható megoldások ismerete, elkötelezettség kialakítása az akadálymentes megoldások alkalmazására és a gyakorlatban létez megoldások felismerése a helyszíneken. óraszám 15 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 36 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert-, és városépítészeti szempontjai, m szaki követelményei (szabadon választható Építész kamarai továbbképzési modul) Diplomával rendelkez személyek, akik tájépítészet, építészet képzésekben folytattak tanulmányokat. Tájtervez k, kertépítészek, építészek akik az akadálymentes környezet kialakításának lehet ségeivel foglalkoznak. A képzés célja az egyetemes tervezés elveinek széleskör terjesztése, minél hatékonyabb beépítése a fels fokú szabadtértervezési oktatásba illetve gyakorlatba. A tervez i szemléletformálás, a nyílt kommunikáció készségének kialakítása, a fogyatékos emberekkel való együttélés kultúrájának fejlesztése. A f cél az, hogy a megszokott, félreértéseken, tévhiteken alapuló tervezési technikákat felváltsa egy nyílt, kifelé forduló tudatos tervezési folyamat. óraszám 12 óra (2 nap) témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés 37 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés m szaki szempontjai a közigazgatásban dolgozó m szaki szakemberek részére (szabadon választható Építész kamarai továbbképzési modul) Fels fokú m szaki alapképzettséggel és többéves szakmai gyakorlattal rendelkez személyek, akik korábban közigazgatási alapvizsgát, illetve kamarai jogosultsági vizsgát tettek. A képzés célja egyrészt a érzékenyítése a fogyatékos személyek esélyegyenl sége iránt, másrészt annak folyamatos érzékeltetése, hogy az épített környezet akadálymentessége nem csupán a fogyatékos személyek, hanem a lakosság egészének vagy többségének igényeit is szolgálja. óraszám 2 óra témacsoport I. Akadálymentes és egyetemes tervezés

16 16/26 38 Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba Érettségivel rendelkez, informatikai munkakörökben dolgozók személyek, (honlap készít, tervez vagy adminisztrátor, multimédia fejleszt, informatika tanár, informatikus, programozó, rendszerszervez, informatikus könyvtáros, rendszergazda), akik rendelkeznek informatikai el képzettséggel, középfokú HTML és CSS nyelvi ismerettel, a multimédiás formátumok és az angol nyelv alapszint ismeretével. A képzés célja a fogyatékossági területeken túl más hátrányos helyzet felhasználók igényeinek bemutatása. A f bb területek: speciális szoftver- és hardver eszközök és szolgáltatások, a honlapkészítés ergonómiai és akadálymentesítési elvei, eszközei, egyenl esély hozzáférést támogató multimédiás elemek, portálelemzési képesség (alapszint, WCAG, ergonómia). Az új fejlesztések önálló megismerése iránti igény kialakítása az akadálymentesség szemléletének megismertetésével. óraszám 30 óra (13 óra elmélet, 17 óra gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 39 Esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiák a gyakorlatban Informatikai feln ttképzésben résztvev k.( (honlap készít, tervez vagy adminisztrátor, multimédia fejleszt, informatika tanár, informatikus, programozó, rendszerszervez, informatikus könyvtáros, rendszergazda) A képzésbe való bekapcsolódás feltétele (a jellegzetes munkakörökhöz amúgy is szükséges) informatikai el ismeret, végzettség vagy tudás. A megértéshez elvárt tanulói el ismeretek illetve el feltétel: A Bevezetés az esélyegyenl séget szolgáló info-kommunikációs technológiákba cím képzés sikeres elvégzése. A képzés célja az akadálymentesség témaköre komplex szemléletének a kialakítása. A humán szféra akadálymentesítése, az épített környezet akadálymentességének rövid ismertetése.az Egyetemes Tervezés alapgondolatának, kritériumainak és alapelveinek bemutatása is feladat. Cél az említett három nagy terület bemutatása Az info-kommunikációs területen megjelen problémák bemutatása, személyes megtapasztalása A fogyatékos embereket és más hátrányos helyzet felhasználókat (id sek, gyerekek, kulturálisan elszigeteltek, mobil eszközöket használók, átmenetileg korlátozottak) érint problémák bemutatása, megtapasztalása. óraszám 30 óra (13 óra elmélet, 17 óra gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 40 Egyenl esély kommunikáció a médiában Speciális továbbképzési lehet ség kommunikáció- és médiatudomány, mozgóképkultúra és médiaismeret, média menedzser, kulturális antropológia, kulturális mediátor, informatikus könyvtáros, múzeumpedagógia, közm vel dés (andragógia), szociológia, hitoktató szakokon képzettséget szerzett szakemberek számára.

17 17/26 A szakemberek a megszerzett ismeretanyag birtokában tudatos és hathatós segítséget tudjanak nyújtani a saját munkaterületükön a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek társadalmi kommunikációjának progresszív fejlesztéséhez. óraszám 28 óra +16 óra Kontakt órák száma: 28(28 x perc) Nem kontakt órák száma: 16 óra (16 x perc) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 41 Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között Érettségivel és/vagy diplomával rendelkez személyek, kommunikáció-, média-, kulturális- vagy egyéb közvetít jelleg szakos képzésekben végzettek A képzés általános és alapvet célja a különböz fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott technikáinak elsajátítása, segítése tréningszer, érzékenyít módszerekkel. Olyan ismeretek átadása, amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan kommunikációs helyzetek is zökken mentesen oldódnak meg, utat engedve ezzel az esélyegyenl séghez, társadalmi integrációhoz. óraszám 28 óra +16 óra Kontakt órák száma: 28(28 x perc) Nem kontakt órák száma: 16 óra (16 x perc) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 42 Egyenl esély kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek Kulturális-, m vészeti- és médiamenedzser, informatikus könyvtáros, múzeumpedagógus, m vel désszervez, rendezvényszervez, rekreációs- és sportszervez, vendéglátó- és turisztikai képzettséggel rendelkez és/vagy ezeken a munkaterületeken foglalkoztatott szakemberek Az eredeti szakmájukban magasan képzett szakemberek speciális elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása révén kompetenssé váljanak a fogyatékossággal él k kulturális-, sport- és szabadid eltöltési igényeinek, szükségleteinek felismerésére, a fogyatékos emberek életmin ségét alapvet en befolyásoló kulturális-, sport- és szabadid s tevékenységek egyenl esély m ködéséhez szükséges feltétel- és eszközrendszer biztosítására. Felel s gondolkodás és szemlélet alapján hathatós segítséget tudjanak adni a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek társadalmi együttélésének, életmin ségének progresszív és el remutató fejlesztésében. óraszám 30 óra elméleti órák száma: 14 óra (14 x 45 perc) gyakorlati órák száma: 16 óra (16 x 45 perc) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

18 18/26 43 Esélyegyenl ségi kommunikációs ismeretek a munka világában Érettségivel rendelkez, pszichológus, pedagógus, feln ttképzési szakember, andragógus, m vel désszervez, humán menedzser, kommunikációs szakember, közgazdász szakos képzésben résztvev személyek. A tantárgy oktatásának célja a fogyatékos emberek helyzetének, lehet ségeinek bemutatása, a fogyatékos emberekkel történ kommunikáció megismertetése a munka világában. Felhívni a hallgatók figyelmét a jó, követend gyakorlatokra, módszerekre és elfogadó attit döt kialakítani a fogyatékos emberekkel kapcsolatban. A tantárgy megalapozza a ráépül további tantárgy(ak)at. óraszám 28 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 44 Esélyteremt kapcsolati tréning Segít foglalkozás ellátására jogosító fels fokú végzettség ek (pszichológus, pedagógus, szociális munkás, lelkész, mentálhigiénés szakember, közm vel dési, köziagazgatási szakemberek, egészségügyi dolgozók). A képzés célja a résztvev k megismertetése a fogyatékos személyek elfogadását ösztönz szemléletmóddal. A fogyatékosságokról szerzett tudás és gyakorlat által a fogyatékos személyek igényeinek, szükségleteinek felismerésére, kielégítésére, való készségek kialakítása. Saját élményének szerzése a fogyatékosságból adódó nehézségekr l, a segítés és támogatás formáinak, eszközeinek és módszereinek megismerése, melyek birtokában a szakember saját munkaterületén hatékonyan, megkülönböztetés nélkül tud együttm ködni a fogyatékos személyekkel. óraszám óra (50 kontakt óra, 20 nem kontakt óra) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 45 Esélyegyenl ség a joggyakorlatban Érettségizett, jogi alapismeretekkel rendelkez személy, aki ismeri a szociális jog alapvet jogintézményeit, és a szociális munka alapvet értékeit és módszereit. Szociális munkakörben foglalkoztatottság el nyt jelent.(1/2000. SZCSM rendelet melléklete. A képzés célja a résztvev k ismereteinek b vítése, az esélyegyenl ség hazai és uniós szabályozási rendszerének megismertetése, a fogyatékos személyekkel kapcsolatos jog alkalmazásához, érdekvédelméhez kapcsolódó elméleti tudás átadása, a források alkalmazása, info-kommunikációs, multimédiás és akadálymentes eszközök használata, kommunikációs és együttm ködési készségek fejlesztése valamint a fogyatékos személyek elfogadását, egyenérték ségét közvetít szemlélet megismertetése. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

19 19/26 46 Esélyegyenl ség a foglalkoztatáspolitikában Érettségizett, jogi alapismeretekkel rendelkez személy, aki ismeri a szociális jog alapvet jogintézményeit, és a szociális munka alapvet értékeit és módszereit. Szociális munkakörben foglalkoztatottság(1/2000. SZCSM rendelet melléklete szerint) A program célja a modern európai állam és polgárainak jogvédelmét el segít eszközök és európai, illetve bizonyos mértékig nemzetközi intézményrendszerének bemutatása, különös tekintettel a fogyatékos személyek társadalmi, politikai és jogi helyzetére. A képzés tartalmát és módszertani kultúráját tekintve összetett célrendszer. A képzésen résztvev k ismeretének, kompetenciájának fejlesztése és attit d formálása kerül el térbe. A kompetenciafejlesztés területén célul t zi azt, hogy gyakorlati ismereteket adjon a jogvédelem eszközrendszerének megismeréséhez, ugyanakkor ehhez elengedhetetlen bizonyos alapvet ismeretek közérthet, elméleti jelleg elsajátítása. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 47 Fogyatékos emberek szociális segítése Érettségizett, szociális témájú feln ttképzésben résztvev hallgatók, akik a szociális munka alapjaival már megismerkedtek. A képzés célja megismertetni a hallgatókat a szociálpolitika feladatával és lehet ségeivel a fogyatékos emberek ellátásában, a medikális és a társadalmi szemlélet különböz ségének bemutatása. Az egyéni esetkezelés, szociális munka eszközeinek integrált alkalmazása, szociális munka az érintett csoportokkal, családokkal, a hatékony közösségi szociális munka módszerei a fogyatékos emberek esélyegyenl ségének növelése érdekében. A kommunikációs -, együttm ködési készség, integrált gondolkodás fejlesztése, a fogyatékos emberek egyenérték ségét közvetít szemlélet elsajátítása. óraszám 30 óra (7 45 perc elmélet, perc gyakorlat) témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 48 Fogyatékos emberek társadalmi befogadása A szociális ellátórendszer feladatai, lehet ségei Szociális területen dolgozó, szakemberek továbbképzése A képzés célja hogy a résztvev k átfogó képet kapjanak a fogyatékos emberek jelenlegi társadalmi helyzetér l, megismerjék az ellátórendszer legfontosabb problémáit. Részletes ismereteket szereznek a család m ködésér l, arról hogy milyen változásokat indukál, ha a családban fogyatékos gyermek születik illetve, ha egy családtag fogyatékossá válik. Kell súllyal tudják kezelni a foglalkozási rehabilitáció kérdéskörét. Megismerjék a tömegtájékoztatási eszközök társadalmi szemléletformálásban betöltött szerepét, és ezek formáit. Képesek legyenek felismerni a környezetükben, sz kebb munkaterületükön az egyetemes tervezés hiányosságait és azokat megfelel módon jelezni tudják az illetékes döntéshozók felé. óraszám 45 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

20 20/26 49 Sajátos ellátási igény páciensek az egészségügyi ellátásban Fels fokú egészségügyi végzettség (ápoló, orvos),okj végzettséggel és gyakorlattal rendelkez Eü. szakember. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fogyatékos személyek speciális igényeivel, és az egészségügyi ellátáshoz való egyenl esély hozzáférés biztosításának módjaival a speciális igények figyelembe vételével, és a fogyatékosságból adódó hátrányok csökkentésével az ellátás során. A sajátos ellátási igény páciensek gondozása, ápolása, vizsgálata és ellátása során jellemz egyedi igények és az ezekb l adódó nehézségek elhárításának, kezelési módjainak megismertetése. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 50 Tartós akadályozottsághoz vezet kórképek Diplomás szakemberek, fels fokú egészségügyi osztott képzéssel: ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika szakon végzettek ; osztatlan képzésben: általános szakorvos, fogorvos, gyógyszerész végzettséggel. A képzés célja, a fogyatékosságokhoz, tartós akadályozottsághoz vezet f bb kórképek áttekintése, jellegzetességeinek a bemutatása, az ellátás során mindezek figyelembe vétele, a fogyatékosságból, akadályozottságból adódó hátrányok csökkentése, biztosítva ezáltal az egyenl esély egészségügyi hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz. A tartós akadályozottsághoz vezet kórképekkel rendelkez paciensek gondozásának, ápolásának, vizsgálatának, ellátásának és rehabilitációjának megismertetése, az egyedi igényekb l adódó nehézségek elhárításának az elsajátíttatása. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása 51 Az esélyegyenl ség biztosítása a sajátos ellátási igény paciensek egészségügyi ellátásában Fels fokú egészségügyi végzettség (ápoló, orvos),okj végzettséggel és gyakorlattal rendelkez Eü. szakember. Sajátos képzési igény paciensek az egészségügyi ellátásban cím program elvégzése A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a fizikai, info-kommunikációs és morális akadálymentesítés színtereit, formáit és eszközeit. Rendelkezzenek ismeretekkel az akadálymentesítés jogi hátterér l, a különböz fogyatékossági csoportok akadálymentesítési igényeir l és lehet ségeir l. További cél a szemlélet formálása és pozitív attit dváltozás elérése a fogyatékos személyekkel és csoportokkal szemben. óraszám 30 óra témacsoport II. Egyenl esély hozzáférés biztosítása

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972 Emberi Er források Minisztere PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 028972 Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására Miskolc, 2014. április 16. Készítette: Dr. Pásztorné

Részletesebben