10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban"

Átírás

1 10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban

2 2008. novemberében, a Nyelvtanuló Kiképzı Bázis elıadáson odajött hozzám Anikó, egyik résztvevı, és elpanaszolta, hogy neki valahogy nem megy a szótanulás. Hiába próbál ki mindenféle módszert, nála egyszerően egyik sem mőködik. Egy darabig kérdésekkel bombáztam, hogy megpróbáljam kideríteni, vajon ismeri-e a sikeres módszereket és fıként, hogyan alkalmazza ezeket. Elıször tanácstalan voltam, mert Anikó valóban mindent kipróbált már és úgy látszott, helyesen is alkalmazta a módszereket. Aztán ahogy válaszolgatott, hirtelen rájöttem, hogy mi a bibi. Na nem abból, amit mondott, inkább abból, ahogyan mondta. Anikó egyrészt ott követte el a hibát, hogy elhatározta, hogy neki nem megy a szótanulás. Márpedig, Henry Fordnak nagy igazsága volt, amikor azt mondta, hogy akár azt gondolod, hogy sikerülni fog, akár azt, hogy nem, mindenképpen igazad lesz. A pozitív hozzáállás és az önbizalom kéz a kézben járnak, és ennek megfelelıen az alacsony önbizalom gyakran negatív hozzáállásban mutatkozik meg. Ha úgy gondolod, te nem vagy képes rá, vagy neked nehezen megy, ez egy önmagát beteljesítı jóslattá válik. Anikó önbizalomhiánya sajnos befolyásolta tanulási teljesítményét, olyannyira, hogy meg is akadályozta a sikerben. Akkor és ott, azon az elıadáson határoztam el, hogy megírom ezt a tanulmányt, mert Anikó nem az elsı önbizalom-hiányos nyelvtanuló volt, akivel találkoztam. Kedves Olvasó, biztos vagyok abban, hogy Neked is tanulságos lesz! Ebben a tanulmányban ugyanis tippeket fogsz kapni arra, hogy hogyan fejleszd az önbizalmad, és ennek segítségével hogyan légy sikeresebb a tanulásban. Az önbizalmad megmutatkozik nemcsak a gondolkodásodban, az attitődödben, a hozzáállásodban, hanem a magatartásodon is na és a tanulás eredményességében. Az önbizalom ugyanis a tanulás egy elısegítıje. Mondhatnám: az önbizalom a tanulás feltétele. Oldjunk meg elıször is egy rövidke és egyszerő kis tesztet, és nézzük, hogy mennyi önbizalmad van! Az alábbi táblázatban viselkedésmintákat találsz az egészséges és a kevés önbizalommal rendelkezı személyiségektıl. Nézd meg, melyik jellemzıbb rád! Milyen gondolatokat vagy viselkedést ismersz fel magadban? 1

3 Egészséges önbizalom Teszed, amit helyesnek ítélsz, még akkor is, ha a környezeted kritizál érte, vagy számukra furának tőnik. Szívesen vállalsz kockázatot és próbálod ki az új dolgokat, hátha elıbb eredményre vezetnek. Magad és mások elıtt is beismered a hibáidat, és megígéred magadnak, hogy tanulsz belılük. Megvárod, míg mások gratulálnak az elért eredményekért, és nem emlegeted fel ıket, amikor mások errıl beszélnek. Képes vagy nagyvonalúan elengedni a füled mellett mások tévedéseit, a lényeg, hogy te tudod, hogy rosszul tudják. A dicséreteket nagyvonalúan fogadod el: köszönöm, keményen megdolgoztam érte, örülök, hogy elismered az erıfeszítéseimet. Pozitívan viszonyulsz magadhoz, és általánosságban véve elégedett vagy magaddal. Kevés önbizalom Igyekszel beilleszkedni a környezetedbe, és azt és úgy tenni, ahogy mások, mert az valószínőleg már bevált gyakorlat. Inkább a komfortzónában maradsz, mert félsz a kudarctól, vagy esetleg az új módszerekkel elvesztegetett idıtıl. Igyekszel eltitkolni/eltussolni a hibákat és tévedéseket, és reméled, más nem látja meg. Elmondod másoknak az elért eredményeidet, sikereidet, amikor jó alkalom adódik rá ha mellékesen megemlítve is. Vitázol, belekapaszkodsz mások tévedéseibe addig, amíg el nem ismerteted velük, hogy tévedtek. A dicséreteket bagatellizálod: ó, semmiség, bárki képes rá. Hajlamos vagy úgy érezni, hogy másoknak több okuk van büszkének lenni magukra, és neked keményebben kell ezért dolgozni. Fontos, hogy ıszinte legyél magadhoz! Ennek érdekében gondolj vissza olyan múltbeli szituációkra, amelyekhez hasonlók a táblázat egyes celláiban vannak, és töprengj picit azon, mit mondtál, és hogyan viselkedtél. Egy tipp: ha ellenırizni akarod az eredményeket, akkor mutasd meg a táblázatot egy jó barátodnak, aki ismer Téged! STOP! Gondolkodj! Nézd meg, hogy a táblázat melyik oszlopában van a több válasz, és vond le a következtetéseket magadnak! Valószínőleg már tudod, hogy az önbizalom sokszor az egyetlen összetevı, ami megkülönbözteti a sikeres embert a kevésbé sikerestıl. Ennek bizonyságát biztosan láttad már 2

4 a környezetedben, amikor egy náladnál (vagy egy barátodnál, ismerısödnél) kevésbé nagy tudású személy nagyobb sikereket ért el a fellépésével. Az önbizalom nem más, mint a hit magadban és abban, hogy képes vagy helyt állni bármely szituációban, amivel az élet meglep. Ha egészséges önbizalommal rendelkezel, amikor el kell végezned egy feladatot, vagy bele kell fognod valamibe nem kérdéses, hogy elıbb-utóbb sikerülni fog. Szabad vagy, mert a kétségek nem kínoznak többé. Nem félsz az emberek szemébe nézni, és elmondani, mit gondolsz, de nagyvonalúan el is fogadod mások véleményét és másságát. Az önbizalom fejlesztése egy tanulási folyamat. A lényege: tudatosan alkalmazd és gyakorold a következı tippeket amelyek esetünkben kifejezetten a nyelvtanulásra vonatkoznak. Mint minden, amit valaha is tanultál, vagy tanulni fogsz, ez is csak gyakorlással megy. 1. Alakítsd át a gondolkodásodat! Egy sevillai angoltanár, Dave egyik tanítványa egy spanyol katonatiszt volt. Igazi katona, mindene a fegyelem és a drillek. Jó katona módjára állt neki a nyelvtanulásnak, mindent megtett, amit Dave kért tıle, minden házi feladatot maradéktalanul elkészített ı volt Dave addigi legjobb tanítványa. Nagyon intenzíven tanult, napi legalább négy órát. Mégis, egy anyanyelvi angoltanárral eltöltött három hónap után is panaszkodott, hogy a hallás utáni szövegértés egyszerően nem megy neki. Dave már mindent megpróbált, és ı is kezdett lemondani a tanítványáról, amikor katonatisztünk saját maga jött rá arra, mi a gond. Egyiknapról a másikra, saját bevallása szerint exponenciálisan nıtt az a rész, amit megértett a szövegekbıl. Vajon mi okozta ezt? Addig a napig a tanítvány görcsösen próbálta megérteni a szövegeket, és magas koncentrációval mindig azt figyelte, mit is jelent az adott mondat. Aztán egy szép napon egyszerően feladta. Nem akarta mindenáron megérteni az összes szót, az egész mondatot és az egész szöveget. Csak szerette volna tudni, mirıl is beszélnek. Hátradılt a legkényelmesebb foteljében, felvette a fejhallgatóját, lenyugtatta magát, és elkezdte hallgatni a szöveget azzal a szándékkal, hogy megtudja, mirıl szól. Ennyi volt. 3

5 A történet jelentısége abban van, hogy mind Dave, mind névtelen katonatisztünk létezı személy, és a történet pontosan így zajlott. Ilyen egyszerően. Amit tehát megtehetsz: alakítsd át a gondolkodásod! A görcsös koncentráció helyett, csak hallgass és figyelj! Persze ezt nem kizárólag a hallás utáni szövegértésre alkalmazhatod! Sok esetben csak egy kis csavaron múlik, hogy eléred-e a céljaidat, vagy nem. Egy csavaron a gondolkodásodban: nem arra gondolsz, mit veszítesz azzal, hogy most le kell ülnöd angolt tanulni, hanem arra, mit nyersz azzal, ha elsajátítod a nyelvet. És itt ne más céljait kergesd! Mi az a cél, ami számodra izgalmassá teszi a nyelvtanulást? 2. Bátorítsd magad! Néhány kivételesen szerencsés ember olyan tanárra tesz szert, aki profi módon alkalmazza a pozitív megerısítés technikáját. Ilyen tanár azonban fehér holló. Erre kis hazánkban születni kell, mivel ezt nincs sem idı, sem lehetıség begyakoroltatni a tanárképzıkben. Ilyenkor kéznél van, ha te magad képes vagy saját pozitív megerısítésedre. A technika egyszerő. Olyannyira, hogy legtöbbünk lekicsinyli, pedig bizonyítottan hatásos. (Vigyázat! Nem vállalunk felelısséget ennek nem alkalmazásából adódó sérülésekre! ) Nos, íme: beszélj magadhoz! Tudod, mint a reklámban: Meg tudom csinálni! No, nem kell a tükör elıtt, kiabálva, és túldramatizálva. Elég az is, ha azt mondod magadban egy angol szerkezetre nézve, hogy hát, ez nem nagy kunszt!, vagy jé, ez tök logikus, így könnyő!. Vagy rácsodálkozhatsz egy szóösszetételre, hogy ezt így mondják? Érdekes!, vagy Végre egy szó szerinti fordítás, ezt tuti megjegyzem!. Ennek ellentéte az, amikor az ember ránéz az adott tanulási ciklus alatt elsajátítandó anyagra, plusz belelapoz a könyv további fejezeteibe, és elképzeli, hogy ha ez még csak a második könyv, akkor hány darab lehet még. Aztán vagy bele sem kezd a tanulásba, vagy csak ímmel-ámmal, rosszkedvően és letörve. Ugye tudod, hogy ez nulla közelire csökkenti a tanulás hatékonyságát? Ennyi erıvel akár a víz alá is nyomhatod a fejedet egy-két percre, mert úgyis ugyanaz az eredmény az érzés tekintetében. 4

6 Van még egy hatásos technika, amit elsıként minden idık legnagyobb példányszámú önfejlesztı könyve, Napoleon Hill Gondolkodj és gazdagodj! 1 címő mőve taglal, mint a kiemelkedıen sikeres emberek technikáját. Ugyanezt a technikát az amerikai fociedzık is alkalmazzák, talán láttad is már egy-két filmben, amikor a két ujjukkal a szemükre mutatnak, hogy emlékeztessék az ütıjátékost a technikára. Ez a vizualizáció technikája. A keep your eyes on the ball technika. Hogyan mőködik ez a te esetedben? Nos, képzeld el, hogy nagyon jól beszélsz angolul! Ha üzletember vagy, képzeld el, ahogy szóba elegyedsz Ruper Murdoch-kal vagy Bill Gates-szel. Ha tanár vagy, képzeld el, ahogy egy nemzetközi konferencián adsz elı a magyar oktatás tévútjairól. Ha tőzoltó vagy, képzeld, hogy new yorki kollegáidat hallgatod a WTC és 9/11 tanulságairól. (És ha már a tőzoltónál tartunk: ha katona vagy, képzeld el, ahogy a követendı afganisztáni stratégián vitatkozol Dave Paetreus-szal. ) A lényeg szerintem világos: lásd a lelki szemeiddel, hogy ott vagy, és olyan dolgot teszel, amire most még nem vagy képes, de nagyon szeretnéd, ha képes lennél. Lásd magad véghez vinni mindazt, amit a nyelvvel szeretnél! Ezt a technikát annyi tudományterület és szakma átvette, és alkalmazza sikeresen, hogy vétek nem próbálkozni vele! Gyakorold! 3. Teljesítmény = önbizalom A teljesítmény az önbizalmat erısíti, és fordítva, a túl magas elvárások nem-teljesítése letörik azt. Ezért fontos, hogy ne várj magadtól túl sokat, mert az megöli az önbizalmad! Nem kell feltétlenül egy ültı helyedben végigrágnod magad egy hosszú leckén a Headway-bıl! Ezzel ugyanis megfosztod magad az alaposság és a mélyebb elsajátítás (=gyakorlás) lehetıségétıl, plusz nagyobb eséllyel adod fel, vagy hagyod abba. Miért ne lehetne két hét alatt átmenni egy leckén úgy, hogy napi 15 percre veszed csak elı, és a hétvégén szünetet tartasz, és mással foglalkozol? 1 Magyarul is megjelent, nemrég láttam a könyvesboltban, a Bagolyvár kiadó gondozásában. Érdemes elolvasni, fıleg annak, aki elég kreatív ahhoz, hogy a benne foglalt technikákat lefordítsa a saját helyzetére. 5

7 Tipp: olvass minél több idegen nyelvő, könnyített olvasmányt! Legjobb lenne, ha hetente egyet befejeznél. Olyat válassz, amiben egy oldalon csak pár ismeretlen szó van, de ha több is van benne, semmiképpen se szótárral olvasd! A szótár csak letöri a lelkesedésed, és negatív hatással lesz az önbizalmadra! Minél több könyvet hagysz így magad mögött, annál több önbizalmad lesz. Sokszor nem is tudjuk, hogy teljesítünk, hiszen arra koncentrálunk, ami még elıttünk van. Ezen segít az, ha naplót vezetsz. Lehet ez a határidınaplód, vagy lehet ez egy pirinyó kis füzetecske, amit a táskádban vagy a belsı zsebedben tartasz. Lehet digitális formában a telefonodon, mindegy. A lényeg: rögzítsd az elvégzett munkát benne! Nagyon jó érzés lesz visszanézegetni, hogy lám, azért múlt héten is tettél valamit a haladásod érdekében! 4. Ne mindig nulláról kezdd! Sok az újrakezdı, ezt mind tudjuk, és egyszer vagy többször már szinte mindenki járt ebben a cipıben. Naná! Mind emberek vagyunk, és egy olyan világban élünk, ahol a nyelvtanuláson kívül sok más dologgal kell még foglalkozunk. De az, amikor mindig ugyanarról a szintrıl kezdjük újra, és bár már végigjártunk egy fél tanfolyamot, ragaszkodunk a teljesen kezdı csoporthoz, olyan hiba, ami a szárnyainkat nyesegeti, és komoly sebeket ejt az önbizalmunkon. Menj egy magasabb szinten lévı csoportba, kezdj el egy másik könyvet, és inkább tegyél némi erıfeszítést az elején a felzárkózásra! Hidd el, ez kevésbé fáj, és fıleg, rövidebb ideig. Tipp: ha egy könyvön már átrágtad magad, és aztán félretetted az angolt pihenni egy kis idıre, ne kezdd el újra ugyanazt a könyvet! Még akkor sem, ha úgy érzed, mindent elfelejtettél már, ami a könyvben van! Kezdd el a következı könyvet, lépj magasabb szintre úgyis hamar visszajön, aktivizálódik a tudásod. 6

8 Apropó, pihenés! Azt is tudnod kell, hogy nem kell feltétlenül egész évben nyelvet tanulnod! Közbeiktathatsz pihenıidıszakokat is, egy-két hónapot, amikor épp nem jársz tanfolyamra, vagy szabira engeded a tanárod. 5. Légy félig tele! Szó volt már a pozitív hozzáállásról, de most valami másra gondolok. Hadd citáljam elı megint a hallás utáni szövegértést! Sokan azért birkóznak meg nehezen ezzel a készséggel, mert a félig üres személetet tették magukévá, és szinte keresik azt, amit nem értenek egy szövegben. Nekik a tanácsom: könyörgöm, ne pusztán arra koncentrálj, amit nem értesz! Ez nagyon fontos! Ezt teszed akkor, ha egy külföldi beszédét hallgatva (akár TV-ben, akár hangfelvételrıl, akár élıben) azon kapod magad, hogy leblokkoltál az elsı ismeretlen szónál. Agyonüti a nyelvtanulást! Ez persze az olvasás utáni szövegértésre is áll. Akkor is ezt teszed ugyanis, ha egy könyvet olvasva aláhúzod, majd kiszótárazod az ismeretlen szavakat. Elveszi tıled a sikerélményt és ezen keresztül az önbizalmat. Ne tedd! Tipp: amikor szembekerülsz egy angol nyelvő olvasmánnyal a nyelvórán, elıször csak nézd meg, mirıl is szól! Ne merülj bele rögtön, barátkozz vele! Idézd fel, mit tudsz az olvasmány témájáról, mit hallottál eddig a tárgyról! Következı lépésben pedig próbáld megérteni csak a kulcsgondolatokat! Így szerzel sikerélményt, és ezzel hatékonyan megtámogatod az önbizalmadat. A lényeg: nem kell mindent értened! Elég a lényeg, és az is lépésrıl-lépésre. Elképzelhetı, hogy a második kulcsgondolat fogja megvilágítani az elsıt, de ez csak akkor igaz, ha eljutsz a másodikig. Ami fontos: ne add fel, és fıleg, ne ragadj le az elsı mondatnál! A nyelvvel való foglalkozás minden percében ezt kérdezd magadtól: mit értek ebbıl? Keresd azt az akár egyetlen dolgot, amit megértesz! Ez adja majd azt a nélkülözhetetlen sikerélményt, ami felépíti az önbizalmadat minden tanulási ciklusban. 7

9 6. Nyerj lendületet! Gondolkodtál már azon, hogy hiba, ha azonnal a legnehezebb feladattal kezded a tanulási ciklusod? Elképzelhetı, hogy letör, elveszi a motivációd, csökkenti az önbizalmad? Esetleg fel is adod, mert túl nehéznek vagy bonyolultnak tőnik? Nos, ez az, amiért érdemes az elején bemelegíteni. Bemelegítés után az izmok is erısebbek, jobban mőködnek. Meglepetés! Az agyi idegpályákkal is hasonló a helyzet. Érdemes ezért laza, játékos, könnyed feladatokkal kezdeni. Ez ugyanolyan, mint amikor a munkanap végén gyorsan felírsz magadnak három gyorsan és könnyen elintézhetı feladatot másnapra, hogy sikerélményt szerezz, és lendületet nyerj reggel, és ezzel biztosítod a produktivitásod arra a napra. Mőködik, ráadásul garantáltan. Miért ne alkalmazhatnád a nyelvtanulásban is? Ugye emlékszel, hogy szó volt arról is, hogy ha naplót vezetsz, az nemcsak arra jó, hogy a múltbeli teljesítményedre visszanézve önbizalmat adjon neked, mert a naplódból lendületet is nyerhetsz! Ilyenkor mindig ott van a késztetés, hogy ma is rögzíts valamit (bármily kevéskét) a füzetedben ha már olyan szép, töretlen ívő a naplód vezetése. 7. Eredmények-napló Sokszor hajlamosak vagyunk lekicsinyelni az elért eredményeinket, hiszen az ember mindig többet akar. Ez természetes és nagyon emberi tulajdonság. Ahogy elértünk egy célt, máris a következı lebeg a lelki szemeink elıtt. Ez jó, de csak akkor, ha ilyenkor kicsit tudatosítjuk is magunkban, hogy elhagytunk egy mérföldkövet, és haladunk az úton. Az önbizalmunk akkor a legerısebb, ha ismerjük, és szem elıtt tartjuk az értékeinket. Erre szolgál az eredmények-napló. Mibıl áll ez? Alkalmazhatod a nyelvtanulásra is, és alkalmazhatod az életed egyéb területén is. Ha nyelvtanulásra alkalmazod, ilyesmi bejegyzések lehetnek benne: ma ösztönösen használtam a feltételes mondatot, ma a put off 8

10 kifejezést használtam teljesen magamtól a kettıvel ezelıtti olvasmányból, ma gond nélkül tudtam követni a Travel Channel egyik mősorát. Érted? Csupa olyan dolog, amikor egy pillanatra meglepıdsz magadon, és talán meg is állsz, hogy rácsodálkozz: milyen ügyes vagyok!. Ilyenkor ezt szinte azonnal elfelejtjük. Ne tedd! Ne felejtsd a sikereidet! Ha leírod ezeket, mindig veled lesznek, és építik az önbizalmad, ahányszor csak ránézel. Persze, ahogy írtam, az életed egyéb területeirıl is összeszedheted az elért eredményeidet ( felvettek egy nemzetközi tanácsadó csoporthoz, egyedül megírtam a szakdolgozatom, egy barátom azt mondta, én vagyok a legkreatívabb ember, akit ismer stb.) Ezek ugyanúgy segítenek akár a nyelvtanulásban is. Hiszen aki ezeket az eredményeket mind elérte, csak nem fog megijedni egy nyavalyás célhatározói mellékmondattól, ugye? tetıfokán! Tehát: nézz rá néha arra, mit értél el eddig! Fıleg, amikor az önbizalmad épp nincs a 8. SWOT-analízis Aki ismer minket, az már tudja, hogy széles körben terjesztjük a SMART célkitőzési technikát, amely egy üzleti technika, a stratégiai menedzsment területérıl. A SWOT ugyanilyen. (Páran a magyar nevén ismerik, ami a GYELV mozaikszó, ahol a gy = gyenge pontok, e=erısségek, l = lehetıségek, v = veszélyek. Angolul ugye: s = strengths, w = weaknesses, o = opportunities, t = threats). Mi is ennek a lényege? Az üzletben ez a stratégia meghatározásának harmadik lépése: elıször felmérik a külsı környezetet, majd felmérik a belsı erıforrásokat, és utána jön a SWOT, ami nem más, mind az elsı két lépésnek az összehozása egyetlen elemzésbe. Ha jobban megnézed, az erısségek és a gyenge pontok belülrıl jönnek, míg a veszélyek és a lehetıségek a környezetbıl. De hogy mőködik ez egy ember esetén? Nos, a te táblázatod valahogy így nézhet ki: 9

11 Erısségek nagy passzív szókincs számítógépes játékokból szorgalom/kreativitás szeretek angolul olvasni Lehetıségek külföldön dolgozhatok elhelyezkedhetek egy multinál egy barátom külföldön él jó a tanárom Gyenge pontok hallás utáni szövegértés mondatok összerakása Veszélyek olyan munkahely, ahol nem kell használni az angolt Saját magadra alkalmazva felállíthatod ezt a kis mátrixot, és mindig erıt meríthetsz belıle! Eleve az, hogy elgondolkodsz, és próbálsz erısségeket találni, sokat fog dobni az önbizalmadon. De vigyázat! Kevésbé kreatív vagy pozitív beállítottságú emberek úgy érezhetik, hogy nekik kevesebb erısségük van, mint gyengéjük de hidd el, ez csak azért van, mert önbizalom híján nem találd azokat az erısségeket, és nem azért, mert nincsenek! Kérdezd meg ilyenkor egy barátod, ı jókat fog mondani! Próbáld ki a SWOT-analízist! És ugyanúgy, ahogy ezt az eszközt az üzleti életben is használják, te is az erısségekre és lehetıségekre koncentrálj! Egy sikeres stratégia az üzleti szakirodalom szerint csakis erre a kettıre épülhet. Fogadd meg a tanácsot, és te is ezekre tedd a fókuszt! Te miben vagy jó? Elıtted milyen lehetıségek állnak? 9. Segíts másoknak! Tudnod kell, hogy nem volt egyszerő egy havi ötvenezer látogatást kapó és huszonkétezer hírlevélre feliratkozottal bíró honlapot összehozni a semmibıl. Volt, amikor a napi ötven látogatás is soknak tőnt. Sok mélypont, rossz döntés, hiba és bukás van mögöttem, amiken sokszor a köszönı ek juttattak át. Heti 3-4 spontán dicsérı t kapok mostanában olyan emberektıl, akiknek valahogy, valamivel segítettem. Ez újra és újra lendületet ad azzal, hogy az önbizalmam erısíti. A jó hír, hogy ez veled is megtörténhet! 10

12 Hihetetlen önbizalom erısítı, amikor másokon segítesz! Te is sokat nyersz, amikor együtt tanulsz valakivel, és válaszolsz egy kérdésre, vagy akár csak segítesz neki, hogy a tanulásra koncentráljon azzal, hogy ha nem is vele, de mellette tanulsz! Önbizalmat, önbecsülést kapsz, amit gondosan eltárolhatsz magadnak a szőkösebb idıkre. (Én is megtartom az összes dicsérı t, és a mélypontokon elıveszem ıket. ) Érdemes angol nyelvi fórumokra járni, embereken segíteni a tudásoddal, a tapasztalataiddal. És mielıtt megkérdeznéd, mit tudsz te, ami más hasznára lehet, gyorsan hadd írjam le: sokat is! Biztos vagyok abban, kedves Olvasó, hogy bárki is vagy, garantáltan tudsz olyan tényeket, adatokat, dolgokat, amelyek másnak nagy segítségére lehetnek! Tipp: még ha le is tetted a nyelvvizsgát, nézz vissza néha az angolnyelvtanitas.hu fórumára, segíts az ott kérdezıknek! Meséld el a tapasztalataidat, ha valaki arról a vizsgáról kérdez, amit te tettél le, adj másoknak motivációt, mondd, hogy sikerülni fog! Látogass el a Nyelvtanulásról általában fórumszobába, és írd le a kedvenc módszereidet! És ha már ott vagy, nézz be az angol nyelvő fórumra is, és gyakorold a nyelvet! Vess fel egy témát, beszélgessünk! 10. Nem mindegy, mibıl! Középiskolában két nyelvet kellett egyszerre tanulnunk. Második nyelvem a német volt. Kötelezıen. Hú, mennyire utáltam! Szerencsére egy fél év után törvényt hoztak, amely szabályozta a maximális óraszámot, amit mi jócskán túlléptünk. Megszüntettek pár kevésbé fontos tantárgyat, és mázli, hogy a második nyelv is közéjük tartozott. Máig képtelen vagyok egy értelmes német mondatot összeállítani. Viszont Spanyolországban alig három hét után elboldogultam akkor is, ha véletlenül olyan területre tévedtem, ami nem volt tele britekkel. Amit elıírnak, azt az ember nem szereti. Beleértve a könyvet is, amibıl angolt tanulsz. Ezért a legjobb, ha te magad választod ki a kurzuskönyvet, amibıl tanulni szeretnél. A választás alapja pedig legyen az, hogy melyik tőnik érdekesnek, melyikben vannak inkább olyan feladatok, amelyek tetszenek, és melyiket öröm a kezedbe venni. 11

13 És itt már hajánál fogva elı is rángattunk egy problémát: mi van, ha nyelviskolába jársz, ahol rendszerint valóban elıírnak egy könyvet, és nincs választásod? Magántanárnak még ellentmondhatsz (hiszen te vagy az ügyfél), de nyelviskolában ez már nehezen keresztülvihetı. Ilyenkor nincs választásod: tanulj abból a könyvbıl, amit adnak. (Egy dologra azonban figyelj: ne súlyosbítsd a helyzetet! Koncentrálj arra, mi tetszik a könyvben, és nem arra, mi nem. Ha folyamatosan lehúzod és szidod a könyvet, attól nem érzed jobban magad, de a tanulás hatékonysága garantáltan sérül.) Mellette lehet egy másik könyved is, olyan, ami bejön neked puszta kedvtelésbıl! Vagy ha nem is akarsz egy másik kurzuskönyvet párhuzamosan használni, akkor is lehetnek kiegészítı könyveid, egy nyelvtani összefoglaló, egy nyelvtani és/vagy egy szókincs gyakorlókönyv, egy képes szótár stb. Tipp: menj be a legnagyobb könyvesboltba a közeledben, és lapozgasd át az összes nyelvkönyvet! Szánj rá 2-3 órát! Így válaszd ki, melyik tetszik, ne barátok ajánlása alapján! Ami másnak bejött, neked nem feltétlenül fog tetszeni. Te egyszeri és megismételhetetlen vagy, kicsi az esélye, hogy neked is ugyanaz a könyv a legjobb, mint egy barátodnak. Nos, ennyi volt. Pár egyszerő technika nem igényli az idıdet, sıt, még pénzt sem kérek érte, csak azt, hogy alkalmazd! Ne felejtsd, minden a gyakorláson múlik mint minden tanulási folyamatnál. Hajrá! Baráti üdvözlettel: Szalai Gabriella 12

14 És egy kérés a végére: ha tetszett az anyag, amit olvastál, segíts azzal, hogy ajánlod a barátaidnak a hírlevelünket! Iratkozzanak fel! (www.angolnyelvtanitas.hu/hirlevel.php) Számunkra fontos, hogy minél több nyelvtanulót elérjünk, neki pedig jót teszel. Te pedig továbbra is kövess minket, mert sorra olyan újdonságokkal rukkolunk ki, amit a magyar piac még hírbıl sem ismer. 13

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat.

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Nyelvtanulási napló avagy tervezz, kövesd a haladásod, vond le a következtetéseket, majd módosítsd a terved ezek alapján és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Egy új nyelvtanulási

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Így gyakorold a nyelvet! 8 tipp a kávészünetre

Így gyakorold a nyelvet! 8 tipp a kávészünetre Így gyakorold a nyelvet! 8 tipp a kávészünetre Kevés az időd, de szeretnéd nyelvtanulásra fordítani a kisebb és nagyobb szüneteidet? Nem akarsz a rövid szüneteidben is a számítógép előtt ücsörögve nyelvleckéket

Részletesebben

tipp az iskolaválasztáshoz

tipp az iskolaválasztáshoz 50 + 1 tipp az iskolaválasztáshoz Tanuljunk Nógrádban 2014 50 + 1 tipp iskolaválasztáshoz Minden gyermek és felnıtt életében eljön az a pillanat, amikor döntenie kell! Nem is egyszer állunk e döntés kapujában.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

A kulcs a rendszerépítésben van!

A kulcs a rendszerépítésben van! A kulcs a rendszerépítésben van! Nemrég egy nagyvárosban tartottunk Online Marketing Specialista képzést egy vállalatnak. Nagyon izgalmas és tanulságos volt egy ilyen óriás cég marketingjébe és mindennapi

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Ebből a tortából most Te is vághatsz magadnak egy szeletet [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]! Először

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Iránytű. Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához

Iránytű. Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához Iránytű Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához Farkas Anikó www.nemet-gyerekeknek.hu 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Okok a német nyelv tanulására 1...4 Okok a német nyelv tanulására 2...5

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Hogyan emelj árat? II. rész. Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét!

Hogyan emelj árat? II. rész. Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét! Hogyan emelj árat? II. rész Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét! A cikk elsı részében elsısorban az áremelés kérdését az ár oldaláról közelítettem meg, most viszont fordul a kocka:

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

Tanulj meg angolul 6 hónap alatt az IMPREVO-val! Essentials

Tanulj meg angolul 6 hónap alatt az IMPREVO-val! Essentials Tanulj meg angolul 6 hó alatt az IMPREVOval! Essentials Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 2. Miért született meg ez az Ebook? 3. Miért éppen 6 hó? 5. hogyan használjam az IMPREVOt? 11. 200 os ütemterv

Részletesebben

Képzeld el, hogy elindulsz egy találkozóra egy ismeretlen városban, de nem tudod, merre van a hely. Vajon idıben odaérsz?

Képzeld el, hogy elindulsz egy találkozóra egy ismeretlen városban, de nem tudod, merre van a hely. Vajon idıben odaérsz? Nyomtatványok, tervezési segédek A nyelvtanulás hosszú projekt miért várod el magadtól, hogy tervezés nélkül a lehetı legrövidebb úton érd el a célt? Képzeld el, hogy elindulsz egy találkozóra egy ismeretlen

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Melyik a legkönnyebb nyelvvizsga?

Melyik a legkönnyebb nyelvvizsga? Melyik a legkönnyebb nyelvvizsga? Mindenki a legrövidebb utat szeretné a céljához. Ebben nincs semmi rossz, mindannyian sietünk valahova. Minden nyelvvizsgára készülı azt keresi-kutatja, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet!

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet! I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet! Mert ahhoz, hogy élvezd is a karriered vagy vállalkozásod építését, fel kell fedezned magadban a legmélyebb belsı hajtóerıt. www.sikertervezes.com I Sikertervezés

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

Hogyan legyél nagyvonalú. a nyelvtanulásban? 6 tipp a nagyvonalúságra, hogy sikeres legyél a nyelvtanulásban

Hogyan legyél nagyvonalú. a nyelvtanulásban? 6 tipp a nagyvonalúságra, hogy sikeres legyél a nyelvtanulásban Hogyan legyél nagyvonalú a nyelvtanulásban? 6 tipp a nagyvonalúságra, hogy sikeres legyél a nyelvtanulásban Mi köze a kicsinyességnek és a nagyvonalúságnak a nyelvtanuláshoz? Sok. Sokkal több, mint hinnéd,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

10 lépés a. kiegyensúlyozottabb. alapkészségek felé. avagy egy tanulási technika, amely hatásosan kombinálja a négy alapkészséget

10 lépés a. kiegyensúlyozottabb. alapkészségek felé. avagy egy tanulási technika, amely hatásosan kombinálja a négy alapkészséget 10 lépés a kiegyensúlyozottabb alapkészségek felé avagy egy tanulási technika, amely hatásosan kombinálja a négy alapkészséget Miért kiegyensúlyozatlan a nyelvtudásunk? Miért fontos, hogy legyen egy recepted

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

Hogyan tervezz 2010-re?-I. rész. Elıszı

Hogyan tervezz 2010-re?-I. rész. Elıszı Hogyan tervezz 2010-re?-I. rész Elıszı Elbúcsúztattuk 2009-et, és máris fejest ugrottunk 2010-be. Számodra mit hoz a 2010-es esztendı? Írd meg, tervezd le, tudd elıre az üzletedben, mit fogsz tenni 2010-ben!

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Próbáltad már a kötéltáncot?

Próbáltad már a kötéltáncot? Próbáltad már a kötéltáncot? Elızı cikkemben ígértem, hogy a mostani kis tanulmányban a vállalkozás pszichológiai oldalára is kitérek. Ma egy esettanulmányt mutatok be, ami 100%-ban valós eseményeken alapul.

Részletesebben

Triplázd meg Adsense CTR-ed AdsensePenz.hu. Gerendás László. http://adsensepenz.hu

Triplázd meg Adsense CTR-ed AdsensePenz.hu. Gerendás László. http://adsensepenz.hu Gerendás László http://adsensepenz.hu Kedves Olvasó! Megtaláltad! Itt megtanulod megtriplázni az átkattintási arányod, és azon keresztül az adsense bevételed. Gyorsan számold is ki mennyit jelent ez most

Részletesebben

MINDEN HÉTRE EGY TIPP

MINDEN HÉTRE EGY TIPP MINDEN HÉTRE EGY TIPP 2016 VOTISKY PETRA - PSZICHOLÓGUS, COACH Minden hétre egy tipp! Célkitűző és célmegvalósító könyv Elektronikus kiadás Szerző: Votisky Petra Jelen könyv nem tekinthető személyre szabott

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com 1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő Nicholas Victor www.csabitasakademia.com Tartalom: 1. Hipnotikus Csábítás technika:... 2 Benned van az erő... 2 Nicholas Victor www.csabitasakademia.com...

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

1. Készíts stratégiai cash flow tervet: 2. Vezess, pénzügyi háztartási naplót! 3. Mindig tervezd alul a bevételeket a kiadásokat pedig felül!

1. Készíts stratégiai cash flow tervet: 2. Vezess, pénzügyi háztartási naplót! 3. Mindig tervezd alul a bevételeket a kiadásokat pedig felül! 1. Készíts stratégiai cash flow tervet: ez a terv alapvetően megmutatja a készpénz áramlás irányait. A család pénzáramlását kb. úgy képzeld el, hogy van egy szűrő különböző méretű lyukakkal. Felül, akár

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Tárgy: [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer, avagy siker 8 lépésben... Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]!

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető!

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető! 6+1 TIPP hogy jól induljon a napod! Készítette: Rácz Beatrix Ingyen letölthető! Szeretettel köszöntelek Kedves Olvasó! Rácz Beatrix (Betti) vagyok és stresszt oldok kineziológiai módszerekkel, valamint

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı 2. lecke A bibliaolvasó tervkészítı A rendszeres bibliaolvasásban többféle vezérfonal is segítségünkre lehet, de el is készíthetjük a sajátunkat. Ebben segít a bibliaolvasó tervkészítı. A bibliaolvasó

Részletesebben

Oldal 1

Oldal 1 Komfortzóna katapult A napló, ami 22 nap alatt kirepít a megszokások mocsarából! www.azujkezdet.hu Oldal 1 Hagyd el minden nap egy kicsit a komfortzónádat, hogy megváltozzon az életed! 22 nap 22 lap! Ennyi

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Hogyan hangolódj rá. Néha egyszerően nincs kedved tanulni

Hogyan hangolódj rá. Néha egyszerően nincs kedved tanulni Hogyan hangolódj rá a tanulásra? Néha egyszerően nincs kedved tanulni de jó, ha tudod, tehetsz ellene! Mit jelent a tanulásra való ráhangolódás? Milyen trükkökkel verhetjük át a saját agyunkat, hogy tanulni

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról!

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Sok mikro-és kisvállalkozás tulajdonosának igazi rémálom a nyári idıszak, hiszen beköszönt az utálatos uborkaszezonként emlegetett jelenség, melynek a jellemzıit biztosan

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Különkiadás 3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Még a legrutinosabb, legtapasztaltabb tanácsadók is gyakran belefutnak e három hiba valamelyikébe

Részletesebben

előtted az év

előtted az év előtted az év 2016 2017 Mi ez? Évrendező füzet Az évrendező füzet abban segít Téged, hogy lezárhasd a mögötted álló, és nyugodtan megtervezhesd a következő évedet. Miért jó ez nekem? Az évrendezés egy

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor Nemzetközi Navigátor A legalaposabb tudásra tapasztalati úton tehetünk szert. Jobb vezetıvé úgy tudunk válni, ha gyakoroljuk a vezetést. Valódi inspirációt nem a szokványos, bejáratott helyekrıl kaphatunk,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív.

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív. I Idıgazdálkodási kérdıív. Ha Te nem értékeled a saját idıdet, más sem fogja. Legyen több idıd! Lépésrıl lépésre. www.sikertervezes.com I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál Ezt az idıgazdálkodási kérdıívet

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT!

TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT! TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT! GYAKORLATSOR AZ ÉLETCÉL MEGTALÁLÁSÁHOZ Ezt a gyakorlatsort szabadon terjesztheted, továbbküldheted, azzal a feltétellel, hogy a tartalmán és formáján semmit nem változtatsz

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Kérdés : Az erdő minden fája olyan egyforma, nem tudod merre mentek. Helyben maradsz, vagy elindulsz egy irányba? Merre? Jön valaki segíteni?

Kérdés : Az erdő minden fája olyan egyforma, nem tudod merre mentek. Helyben maradsz, vagy elindulsz egy irányba? Merre? Jön valaki segíteni? Szituáció Kirándulsz a barátaiddal. A társaid sietnek, de te lemaradsz, hogy könnyíts magadon. Elindulsz vissza az ösvényre, de a többiek elmentek, már nem látod őket. Nem hallod őket, nem látod, nem is

Részletesebben