10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban"

Átírás

1 10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban

2 2008. novemberében, a Nyelvtanuló Kiképzı Bázis elıadáson odajött hozzám Anikó, egyik résztvevı, és elpanaszolta, hogy neki valahogy nem megy a szótanulás. Hiába próbál ki mindenféle módszert, nála egyszerően egyik sem mőködik. Egy darabig kérdésekkel bombáztam, hogy megpróbáljam kideríteni, vajon ismeri-e a sikeres módszereket és fıként, hogyan alkalmazza ezeket. Elıször tanácstalan voltam, mert Anikó valóban mindent kipróbált már és úgy látszott, helyesen is alkalmazta a módszereket. Aztán ahogy válaszolgatott, hirtelen rájöttem, hogy mi a bibi. Na nem abból, amit mondott, inkább abból, ahogyan mondta. Anikó egyrészt ott követte el a hibát, hogy elhatározta, hogy neki nem megy a szótanulás. Márpedig, Henry Fordnak nagy igazsága volt, amikor azt mondta, hogy akár azt gondolod, hogy sikerülni fog, akár azt, hogy nem, mindenképpen igazad lesz. A pozitív hozzáállás és az önbizalom kéz a kézben járnak, és ennek megfelelıen az alacsony önbizalom gyakran negatív hozzáállásban mutatkozik meg. Ha úgy gondolod, te nem vagy képes rá, vagy neked nehezen megy, ez egy önmagát beteljesítı jóslattá válik. Anikó önbizalomhiánya sajnos befolyásolta tanulási teljesítményét, olyannyira, hogy meg is akadályozta a sikerben. Akkor és ott, azon az elıadáson határoztam el, hogy megírom ezt a tanulmányt, mert Anikó nem az elsı önbizalom-hiányos nyelvtanuló volt, akivel találkoztam. Kedves Olvasó, biztos vagyok abban, hogy Neked is tanulságos lesz! Ebben a tanulmányban ugyanis tippeket fogsz kapni arra, hogy hogyan fejleszd az önbizalmad, és ennek segítségével hogyan légy sikeresebb a tanulásban. Az önbizalmad megmutatkozik nemcsak a gondolkodásodban, az attitődödben, a hozzáállásodban, hanem a magatartásodon is na és a tanulás eredményességében. Az önbizalom ugyanis a tanulás egy elısegítıje. Mondhatnám: az önbizalom a tanulás feltétele. Oldjunk meg elıször is egy rövidke és egyszerő kis tesztet, és nézzük, hogy mennyi önbizalmad van! Az alábbi táblázatban viselkedésmintákat találsz az egészséges és a kevés önbizalommal rendelkezı személyiségektıl. Nézd meg, melyik jellemzıbb rád! Milyen gondolatokat vagy viselkedést ismersz fel magadban? 1

3 Egészséges önbizalom Teszed, amit helyesnek ítélsz, még akkor is, ha a környezeted kritizál érte, vagy számukra furának tőnik. Szívesen vállalsz kockázatot és próbálod ki az új dolgokat, hátha elıbb eredményre vezetnek. Magad és mások elıtt is beismered a hibáidat, és megígéred magadnak, hogy tanulsz belılük. Megvárod, míg mások gratulálnak az elért eredményekért, és nem emlegeted fel ıket, amikor mások errıl beszélnek. Képes vagy nagyvonalúan elengedni a füled mellett mások tévedéseit, a lényeg, hogy te tudod, hogy rosszul tudják. A dicséreteket nagyvonalúan fogadod el: köszönöm, keményen megdolgoztam érte, örülök, hogy elismered az erıfeszítéseimet. Pozitívan viszonyulsz magadhoz, és általánosságban véve elégedett vagy magaddal. Kevés önbizalom Igyekszel beilleszkedni a környezetedbe, és azt és úgy tenni, ahogy mások, mert az valószínőleg már bevált gyakorlat. Inkább a komfortzónában maradsz, mert félsz a kudarctól, vagy esetleg az új módszerekkel elvesztegetett idıtıl. Igyekszel eltitkolni/eltussolni a hibákat és tévedéseket, és reméled, más nem látja meg. Elmondod másoknak az elért eredményeidet, sikereidet, amikor jó alkalom adódik rá ha mellékesen megemlítve is. Vitázol, belekapaszkodsz mások tévedéseibe addig, amíg el nem ismerteted velük, hogy tévedtek. A dicséreteket bagatellizálod: ó, semmiség, bárki képes rá. Hajlamos vagy úgy érezni, hogy másoknak több okuk van büszkének lenni magukra, és neked keményebben kell ezért dolgozni. Fontos, hogy ıszinte legyél magadhoz! Ennek érdekében gondolj vissza olyan múltbeli szituációkra, amelyekhez hasonlók a táblázat egyes celláiban vannak, és töprengj picit azon, mit mondtál, és hogyan viselkedtél. Egy tipp: ha ellenırizni akarod az eredményeket, akkor mutasd meg a táblázatot egy jó barátodnak, aki ismer Téged! STOP! Gondolkodj! Nézd meg, hogy a táblázat melyik oszlopában van a több válasz, és vond le a következtetéseket magadnak! Valószínőleg már tudod, hogy az önbizalom sokszor az egyetlen összetevı, ami megkülönbözteti a sikeres embert a kevésbé sikerestıl. Ennek bizonyságát biztosan láttad már 2

4 a környezetedben, amikor egy náladnál (vagy egy barátodnál, ismerısödnél) kevésbé nagy tudású személy nagyobb sikereket ért el a fellépésével. Az önbizalom nem más, mint a hit magadban és abban, hogy képes vagy helyt állni bármely szituációban, amivel az élet meglep. Ha egészséges önbizalommal rendelkezel, amikor el kell végezned egy feladatot, vagy bele kell fognod valamibe nem kérdéses, hogy elıbb-utóbb sikerülni fog. Szabad vagy, mert a kétségek nem kínoznak többé. Nem félsz az emberek szemébe nézni, és elmondani, mit gondolsz, de nagyvonalúan el is fogadod mások véleményét és másságát. Az önbizalom fejlesztése egy tanulási folyamat. A lényege: tudatosan alkalmazd és gyakorold a következı tippeket amelyek esetünkben kifejezetten a nyelvtanulásra vonatkoznak. Mint minden, amit valaha is tanultál, vagy tanulni fogsz, ez is csak gyakorlással megy. 1. Alakítsd át a gondolkodásodat! Egy sevillai angoltanár, Dave egyik tanítványa egy spanyol katonatiszt volt. Igazi katona, mindene a fegyelem és a drillek. Jó katona módjára állt neki a nyelvtanulásnak, mindent megtett, amit Dave kért tıle, minden házi feladatot maradéktalanul elkészített ı volt Dave addigi legjobb tanítványa. Nagyon intenzíven tanult, napi legalább négy órát. Mégis, egy anyanyelvi angoltanárral eltöltött három hónap után is panaszkodott, hogy a hallás utáni szövegértés egyszerően nem megy neki. Dave már mindent megpróbált, és ı is kezdett lemondani a tanítványáról, amikor katonatisztünk saját maga jött rá arra, mi a gond. Egyiknapról a másikra, saját bevallása szerint exponenciálisan nıtt az a rész, amit megértett a szövegekbıl. Vajon mi okozta ezt? Addig a napig a tanítvány görcsösen próbálta megérteni a szövegeket, és magas koncentrációval mindig azt figyelte, mit is jelent az adott mondat. Aztán egy szép napon egyszerően feladta. Nem akarta mindenáron megérteni az összes szót, az egész mondatot és az egész szöveget. Csak szerette volna tudni, mirıl is beszélnek. Hátradılt a legkényelmesebb foteljében, felvette a fejhallgatóját, lenyugtatta magát, és elkezdte hallgatni a szöveget azzal a szándékkal, hogy megtudja, mirıl szól. Ennyi volt. 3

5 A történet jelentısége abban van, hogy mind Dave, mind névtelen katonatisztünk létezı személy, és a történet pontosan így zajlott. Ilyen egyszerően. Amit tehát megtehetsz: alakítsd át a gondolkodásod! A görcsös koncentráció helyett, csak hallgass és figyelj! Persze ezt nem kizárólag a hallás utáni szövegértésre alkalmazhatod! Sok esetben csak egy kis csavaron múlik, hogy eléred-e a céljaidat, vagy nem. Egy csavaron a gondolkodásodban: nem arra gondolsz, mit veszítesz azzal, hogy most le kell ülnöd angolt tanulni, hanem arra, mit nyersz azzal, ha elsajátítod a nyelvet. És itt ne más céljait kergesd! Mi az a cél, ami számodra izgalmassá teszi a nyelvtanulást? 2. Bátorítsd magad! Néhány kivételesen szerencsés ember olyan tanárra tesz szert, aki profi módon alkalmazza a pozitív megerısítés technikáját. Ilyen tanár azonban fehér holló. Erre kis hazánkban születni kell, mivel ezt nincs sem idı, sem lehetıség begyakoroltatni a tanárképzıkben. Ilyenkor kéznél van, ha te magad képes vagy saját pozitív megerısítésedre. A technika egyszerő. Olyannyira, hogy legtöbbünk lekicsinyli, pedig bizonyítottan hatásos. (Vigyázat! Nem vállalunk felelısséget ennek nem alkalmazásából adódó sérülésekre! ) Nos, íme: beszélj magadhoz! Tudod, mint a reklámban: Meg tudom csinálni! No, nem kell a tükör elıtt, kiabálva, és túldramatizálva. Elég az is, ha azt mondod magadban egy angol szerkezetre nézve, hogy hát, ez nem nagy kunszt!, vagy jé, ez tök logikus, így könnyő!. Vagy rácsodálkozhatsz egy szóösszetételre, hogy ezt így mondják? Érdekes!, vagy Végre egy szó szerinti fordítás, ezt tuti megjegyzem!. Ennek ellentéte az, amikor az ember ránéz az adott tanulási ciklus alatt elsajátítandó anyagra, plusz belelapoz a könyv további fejezeteibe, és elképzeli, hogy ha ez még csak a második könyv, akkor hány darab lehet még. Aztán vagy bele sem kezd a tanulásba, vagy csak ímmel-ámmal, rosszkedvően és letörve. Ugye tudod, hogy ez nulla közelire csökkenti a tanulás hatékonyságát? Ennyi erıvel akár a víz alá is nyomhatod a fejedet egy-két percre, mert úgyis ugyanaz az eredmény az érzés tekintetében. 4

6 Van még egy hatásos technika, amit elsıként minden idık legnagyobb példányszámú önfejlesztı könyve, Napoleon Hill Gondolkodj és gazdagodj! 1 címő mőve taglal, mint a kiemelkedıen sikeres emberek technikáját. Ugyanezt a technikát az amerikai fociedzık is alkalmazzák, talán láttad is már egy-két filmben, amikor a két ujjukkal a szemükre mutatnak, hogy emlékeztessék az ütıjátékost a technikára. Ez a vizualizáció technikája. A keep your eyes on the ball technika. Hogyan mőködik ez a te esetedben? Nos, képzeld el, hogy nagyon jól beszélsz angolul! Ha üzletember vagy, képzeld el, ahogy szóba elegyedsz Ruper Murdoch-kal vagy Bill Gates-szel. Ha tanár vagy, képzeld el, ahogy egy nemzetközi konferencián adsz elı a magyar oktatás tévútjairól. Ha tőzoltó vagy, képzeld, hogy new yorki kollegáidat hallgatod a WTC és 9/11 tanulságairól. (És ha már a tőzoltónál tartunk: ha katona vagy, képzeld el, ahogy a követendı afganisztáni stratégián vitatkozol Dave Paetreus-szal. ) A lényeg szerintem világos: lásd a lelki szemeiddel, hogy ott vagy, és olyan dolgot teszel, amire most még nem vagy képes, de nagyon szeretnéd, ha képes lennél. Lásd magad véghez vinni mindazt, amit a nyelvvel szeretnél! Ezt a technikát annyi tudományterület és szakma átvette, és alkalmazza sikeresen, hogy vétek nem próbálkozni vele! Gyakorold! 3. Teljesítmény = önbizalom A teljesítmény az önbizalmat erısíti, és fordítva, a túl magas elvárások nem-teljesítése letörik azt. Ezért fontos, hogy ne várj magadtól túl sokat, mert az megöli az önbizalmad! Nem kell feltétlenül egy ültı helyedben végigrágnod magad egy hosszú leckén a Headway-bıl! Ezzel ugyanis megfosztod magad az alaposság és a mélyebb elsajátítás (=gyakorlás) lehetıségétıl, plusz nagyobb eséllyel adod fel, vagy hagyod abba. Miért ne lehetne két hét alatt átmenni egy leckén úgy, hogy napi 15 percre veszed csak elı, és a hétvégén szünetet tartasz, és mással foglalkozol? 1 Magyarul is megjelent, nemrég láttam a könyvesboltban, a Bagolyvár kiadó gondozásában. Érdemes elolvasni, fıleg annak, aki elég kreatív ahhoz, hogy a benne foglalt technikákat lefordítsa a saját helyzetére. 5

7 Tipp: olvass minél több idegen nyelvő, könnyített olvasmányt! Legjobb lenne, ha hetente egyet befejeznél. Olyat válassz, amiben egy oldalon csak pár ismeretlen szó van, de ha több is van benne, semmiképpen se szótárral olvasd! A szótár csak letöri a lelkesedésed, és negatív hatással lesz az önbizalmadra! Minél több könyvet hagysz így magad mögött, annál több önbizalmad lesz. Sokszor nem is tudjuk, hogy teljesítünk, hiszen arra koncentrálunk, ami még elıttünk van. Ezen segít az, ha naplót vezetsz. Lehet ez a határidınaplód, vagy lehet ez egy pirinyó kis füzetecske, amit a táskádban vagy a belsı zsebedben tartasz. Lehet digitális formában a telefonodon, mindegy. A lényeg: rögzítsd az elvégzett munkát benne! Nagyon jó érzés lesz visszanézegetni, hogy lám, azért múlt héten is tettél valamit a haladásod érdekében! 4. Ne mindig nulláról kezdd! Sok az újrakezdı, ezt mind tudjuk, és egyszer vagy többször már szinte mindenki járt ebben a cipıben. Naná! Mind emberek vagyunk, és egy olyan világban élünk, ahol a nyelvtanuláson kívül sok más dologgal kell még foglalkozunk. De az, amikor mindig ugyanarról a szintrıl kezdjük újra, és bár már végigjártunk egy fél tanfolyamot, ragaszkodunk a teljesen kezdı csoporthoz, olyan hiba, ami a szárnyainkat nyesegeti, és komoly sebeket ejt az önbizalmunkon. Menj egy magasabb szinten lévı csoportba, kezdj el egy másik könyvet, és inkább tegyél némi erıfeszítést az elején a felzárkózásra! Hidd el, ez kevésbé fáj, és fıleg, rövidebb ideig. Tipp: ha egy könyvön már átrágtad magad, és aztán félretetted az angolt pihenni egy kis idıre, ne kezdd el újra ugyanazt a könyvet! Még akkor sem, ha úgy érzed, mindent elfelejtettél már, ami a könyvben van! Kezdd el a következı könyvet, lépj magasabb szintre úgyis hamar visszajön, aktivizálódik a tudásod. 6

8 Apropó, pihenés! Azt is tudnod kell, hogy nem kell feltétlenül egész évben nyelvet tanulnod! Közbeiktathatsz pihenıidıszakokat is, egy-két hónapot, amikor épp nem jársz tanfolyamra, vagy szabira engeded a tanárod. 5. Légy félig tele! Szó volt már a pozitív hozzáállásról, de most valami másra gondolok. Hadd citáljam elı megint a hallás utáni szövegértést! Sokan azért birkóznak meg nehezen ezzel a készséggel, mert a félig üres személetet tették magukévá, és szinte keresik azt, amit nem értenek egy szövegben. Nekik a tanácsom: könyörgöm, ne pusztán arra koncentrálj, amit nem értesz! Ez nagyon fontos! Ezt teszed akkor, ha egy külföldi beszédét hallgatva (akár TV-ben, akár hangfelvételrıl, akár élıben) azon kapod magad, hogy leblokkoltál az elsı ismeretlen szónál. Agyonüti a nyelvtanulást! Ez persze az olvasás utáni szövegértésre is áll. Akkor is ezt teszed ugyanis, ha egy könyvet olvasva aláhúzod, majd kiszótárazod az ismeretlen szavakat. Elveszi tıled a sikerélményt és ezen keresztül az önbizalmat. Ne tedd! Tipp: amikor szembekerülsz egy angol nyelvő olvasmánnyal a nyelvórán, elıször csak nézd meg, mirıl is szól! Ne merülj bele rögtön, barátkozz vele! Idézd fel, mit tudsz az olvasmány témájáról, mit hallottál eddig a tárgyról! Következı lépésben pedig próbáld megérteni csak a kulcsgondolatokat! Így szerzel sikerélményt, és ezzel hatékonyan megtámogatod az önbizalmadat. A lényeg: nem kell mindent értened! Elég a lényeg, és az is lépésrıl-lépésre. Elképzelhetı, hogy a második kulcsgondolat fogja megvilágítani az elsıt, de ez csak akkor igaz, ha eljutsz a másodikig. Ami fontos: ne add fel, és fıleg, ne ragadj le az elsı mondatnál! A nyelvvel való foglalkozás minden percében ezt kérdezd magadtól: mit értek ebbıl? Keresd azt az akár egyetlen dolgot, amit megértesz! Ez adja majd azt a nélkülözhetetlen sikerélményt, ami felépíti az önbizalmadat minden tanulási ciklusban. 7

9 6. Nyerj lendületet! Gondolkodtál már azon, hogy hiba, ha azonnal a legnehezebb feladattal kezded a tanulási ciklusod? Elképzelhetı, hogy letör, elveszi a motivációd, csökkenti az önbizalmad? Esetleg fel is adod, mert túl nehéznek vagy bonyolultnak tőnik? Nos, ez az, amiért érdemes az elején bemelegíteni. Bemelegítés után az izmok is erısebbek, jobban mőködnek. Meglepetés! Az agyi idegpályákkal is hasonló a helyzet. Érdemes ezért laza, játékos, könnyed feladatokkal kezdeni. Ez ugyanolyan, mint amikor a munkanap végén gyorsan felírsz magadnak három gyorsan és könnyen elintézhetı feladatot másnapra, hogy sikerélményt szerezz, és lendületet nyerj reggel, és ezzel biztosítod a produktivitásod arra a napra. Mőködik, ráadásul garantáltan. Miért ne alkalmazhatnád a nyelvtanulásban is? Ugye emlékszel, hogy szó volt arról is, hogy ha naplót vezetsz, az nemcsak arra jó, hogy a múltbeli teljesítményedre visszanézve önbizalmat adjon neked, mert a naplódból lendületet is nyerhetsz! Ilyenkor mindig ott van a késztetés, hogy ma is rögzíts valamit (bármily kevéskét) a füzetedben ha már olyan szép, töretlen ívő a naplód vezetése. 7. Eredmények-napló Sokszor hajlamosak vagyunk lekicsinyelni az elért eredményeinket, hiszen az ember mindig többet akar. Ez természetes és nagyon emberi tulajdonság. Ahogy elértünk egy célt, máris a következı lebeg a lelki szemeink elıtt. Ez jó, de csak akkor, ha ilyenkor kicsit tudatosítjuk is magunkban, hogy elhagytunk egy mérföldkövet, és haladunk az úton. Az önbizalmunk akkor a legerısebb, ha ismerjük, és szem elıtt tartjuk az értékeinket. Erre szolgál az eredmények-napló. Mibıl áll ez? Alkalmazhatod a nyelvtanulásra is, és alkalmazhatod az életed egyéb területén is. Ha nyelvtanulásra alkalmazod, ilyesmi bejegyzések lehetnek benne: ma ösztönösen használtam a feltételes mondatot, ma a put off 8

10 kifejezést használtam teljesen magamtól a kettıvel ezelıtti olvasmányból, ma gond nélkül tudtam követni a Travel Channel egyik mősorát. Érted? Csupa olyan dolog, amikor egy pillanatra meglepıdsz magadon, és talán meg is állsz, hogy rácsodálkozz: milyen ügyes vagyok!. Ilyenkor ezt szinte azonnal elfelejtjük. Ne tedd! Ne felejtsd a sikereidet! Ha leírod ezeket, mindig veled lesznek, és építik az önbizalmad, ahányszor csak ránézel. Persze, ahogy írtam, az életed egyéb területeirıl is összeszedheted az elért eredményeidet ( felvettek egy nemzetközi tanácsadó csoporthoz, egyedül megírtam a szakdolgozatom, egy barátom azt mondta, én vagyok a legkreatívabb ember, akit ismer stb.) Ezek ugyanúgy segítenek akár a nyelvtanulásban is. Hiszen aki ezeket az eredményeket mind elérte, csak nem fog megijedni egy nyavalyás célhatározói mellékmondattól, ugye? tetıfokán! Tehát: nézz rá néha arra, mit értél el eddig! Fıleg, amikor az önbizalmad épp nincs a 8. SWOT-analízis Aki ismer minket, az már tudja, hogy széles körben terjesztjük a SMART célkitőzési technikát, amely egy üzleti technika, a stratégiai menedzsment területérıl. A SWOT ugyanilyen. (Páran a magyar nevén ismerik, ami a GYELV mozaikszó, ahol a gy = gyenge pontok, e=erısségek, l = lehetıségek, v = veszélyek. Angolul ugye: s = strengths, w = weaknesses, o = opportunities, t = threats). Mi is ennek a lényege? Az üzletben ez a stratégia meghatározásának harmadik lépése: elıször felmérik a külsı környezetet, majd felmérik a belsı erıforrásokat, és utána jön a SWOT, ami nem más, mind az elsı két lépésnek az összehozása egyetlen elemzésbe. Ha jobban megnézed, az erısségek és a gyenge pontok belülrıl jönnek, míg a veszélyek és a lehetıségek a környezetbıl. De hogy mőködik ez egy ember esetén? Nos, a te táblázatod valahogy így nézhet ki: 9

11 Erısségek nagy passzív szókincs számítógépes játékokból szorgalom/kreativitás szeretek angolul olvasni Lehetıségek külföldön dolgozhatok elhelyezkedhetek egy multinál egy barátom külföldön él jó a tanárom Gyenge pontok hallás utáni szövegértés mondatok összerakása Veszélyek olyan munkahely, ahol nem kell használni az angolt Saját magadra alkalmazva felállíthatod ezt a kis mátrixot, és mindig erıt meríthetsz belıle! Eleve az, hogy elgondolkodsz, és próbálsz erısségeket találni, sokat fog dobni az önbizalmadon. De vigyázat! Kevésbé kreatív vagy pozitív beállítottságú emberek úgy érezhetik, hogy nekik kevesebb erısségük van, mint gyengéjük de hidd el, ez csak azért van, mert önbizalom híján nem találd azokat az erısségeket, és nem azért, mert nincsenek! Kérdezd meg ilyenkor egy barátod, ı jókat fog mondani! Próbáld ki a SWOT-analízist! És ugyanúgy, ahogy ezt az eszközt az üzleti életben is használják, te is az erısségekre és lehetıségekre koncentrálj! Egy sikeres stratégia az üzleti szakirodalom szerint csakis erre a kettıre épülhet. Fogadd meg a tanácsot, és te is ezekre tedd a fókuszt! Te miben vagy jó? Elıtted milyen lehetıségek állnak? 9. Segíts másoknak! Tudnod kell, hogy nem volt egyszerő egy havi ötvenezer látogatást kapó és huszonkétezer hírlevélre feliratkozottal bíró honlapot összehozni a semmibıl. Volt, amikor a napi ötven látogatás is soknak tőnt. Sok mélypont, rossz döntés, hiba és bukás van mögöttem, amiken sokszor a köszönı ek juttattak át. Heti 3-4 spontán dicsérı t kapok mostanában olyan emberektıl, akiknek valahogy, valamivel segítettem. Ez újra és újra lendületet ad azzal, hogy az önbizalmam erısíti. A jó hír, hogy ez veled is megtörténhet! 10

12 Hihetetlen önbizalom erısítı, amikor másokon segítesz! Te is sokat nyersz, amikor együtt tanulsz valakivel, és válaszolsz egy kérdésre, vagy akár csak segítesz neki, hogy a tanulásra koncentráljon azzal, hogy ha nem is vele, de mellette tanulsz! Önbizalmat, önbecsülést kapsz, amit gondosan eltárolhatsz magadnak a szőkösebb idıkre. (Én is megtartom az összes dicsérı t, és a mélypontokon elıveszem ıket. ) Érdemes angol nyelvi fórumokra járni, embereken segíteni a tudásoddal, a tapasztalataiddal. És mielıtt megkérdeznéd, mit tudsz te, ami más hasznára lehet, gyorsan hadd írjam le: sokat is! Biztos vagyok abban, kedves Olvasó, hogy bárki is vagy, garantáltan tudsz olyan tényeket, adatokat, dolgokat, amelyek másnak nagy segítségére lehetnek! Tipp: még ha le is tetted a nyelvvizsgát, nézz vissza néha az angolnyelvtanitas.hu fórumára, segíts az ott kérdezıknek! Meséld el a tapasztalataidat, ha valaki arról a vizsgáról kérdez, amit te tettél le, adj másoknak motivációt, mondd, hogy sikerülni fog! Látogass el a Nyelvtanulásról általában fórumszobába, és írd le a kedvenc módszereidet! És ha már ott vagy, nézz be az angol nyelvő fórumra is, és gyakorold a nyelvet! Vess fel egy témát, beszélgessünk! 10. Nem mindegy, mibıl! Középiskolában két nyelvet kellett egyszerre tanulnunk. Második nyelvem a német volt. Kötelezıen. Hú, mennyire utáltam! Szerencsére egy fél év után törvényt hoztak, amely szabályozta a maximális óraszámot, amit mi jócskán túlléptünk. Megszüntettek pár kevésbé fontos tantárgyat, és mázli, hogy a második nyelv is közéjük tartozott. Máig képtelen vagyok egy értelmes német mondatot összeállítani. Viszont Spanyolországban alig három hét után elboldogultam akkor is, ha véletlenül olyan területre tévedtem, ami nem volt tele britekkel. Amit elıírnak, azt az ember nem szereti. Beleértve a könyvet is, amibıl angolt tanulsz. Ezért a legjobb, ha te magad választod ki a kurzuskönyvet, amibıl tanulni szeretnél. A választás alapja pedig legyen az, hogy melyik tőnik érdekesnek, melyikben vannak inkább olyan feladatok, amelyek tetszenek, és melyiket öröm a kezedbe venni. 11

13 És itt már hajánál fogva elı is rángattunk egy problémát: mi van, ha nyelviskolába jársz, ahol rendszerint valóban elıírnak egy könyvet, és nincs választásod? Magántanárnak még ellentmondhatsz (hiszen te vagy az ügyfél), de nyelviskolában ez már nehezen keresztülvihetı. Ilyenkor nincs választásod: tanulj abból a könyvbıl, amit adnak. (Egy dologra azonban figyelj: ne súlyosbítsd a helyzetet! Koncentrálj arra, mi tetszik a könyvben, és nem arra, mi nem. Ha folyamatosan lehúzod és szidod a könyvet, attól nem érzed jobban magad, de a tanulás hatékonysága garantáltan sérül.) Mellette lehet egy másik könyved is, olyan, ami bejön neked puszta kedvtelésbıl! Vagy ha nem is akarsz egy másik kurzuskönyvet párhuzamosan használni, akkor is lehetnek kiegészítı könyveid, egy nyelvtani összefoglaló, egy nyelvtani és/vagy egy szókincs gyakorlókönyv, egy képes szótár stb. Tipp: menj be a legnagyobb könyvesboltba a közeledben, és lapozgasd át az összes nyelvkönyvet! Szánj rá 2-3 órát! Így válaszd ki, melyik tetszik, ne barátok ajánlása alapján! Ami másnak bejött, neked nem feltétlenül fog tetszeni. Te egyszeri és megismételhetetlen vagy, kicsi az esélye, hogy neked is ugyanaz a könyv a legjobb, mint egy barátodnak. Nos, ennyi volt. Pár egyszerő technika nem igényli az idıdet, sıt, még pénzt sem kérek érte, csak azt, hogy alkalmazd! Ne felejtsd, minden a gyakorláson múlik mint minden tanulási folyamatnál. Hajrá! Baráti üdvözlettel: Szalai Gabriella 12

14 És egy kérés a végére: ha tetszett az anyag, amit olvastál, segíts azzal, hogy ajánlod a barátaidnak a hírlevelünket! Iratkozzanak fel! (www.angolnyelvtanitas.hu/hirlevel.php) Számunkra fontos, hogy minél több nyelvtanulót elérjünk, neki pedig jót teszel. Te pedig továbbra is kövess minket, mert sorra olyan újdonságokkal rukkolunk ki, amit a magyar piac még hírbıl sem ismer. 13

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

17 tipp a kitartáshoz

17 tipp a kitartáshoz 17 tipp a kitartáshoz Így tartsd be, amit magadnak ígértél! minikönyv Minden álom azzal kezdődik, hogy valaki mert álmodni. Tudom, hogy sokan csak legyintenek az újévi fogadalmakra. Én erre azt mondom:

Részletesebben

Hogyan légy kitartó a nyelvtanulásban? Bónusz tanulmány

Hogyan légy kitartó a nyelvtanulásban? Bónusz tanulmány Hogyan légy kitartó a nyelvtanulásban? Bónusz tanulmány Az, hogy végre belekezdj valamibe, túlértékelt. Túl sok ember ugrik bele dolgokba mindenféle elkötelezettség nélkül, ami azt eredményezi, hogy értékes

Részletesebben

Iránytő - A HısNık.hu, vállalkozónıknek szóló ismeretcsomagja. Iránytő. Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban

Iránytő - A HısNık.hu, vállalkozónıknek szóló ismeretcsomagja. Iránytő. Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban Iránytő Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban 20 fejezet, több mint 100 gyakorlati tipp, hogy a vállalkozónık sikeresebbek legyenek! Írta: Vidi Rita Minden jog fenntartva! 1. fejezet Vállalkozó leszek!

Részletesebben

Folyékonyan angolul. napi 19 perc alatt

Folyékonyan angolul. napi 19 perc alatt Folyékonyan angolul napi 19 perc alatt minikönyv Ajándék az Angol Plusz Magazin olvasóinak Akarod, hogy Neked is járjon az INGYENES Angol Plusz Magazin? Igényeld itt: http://angolnyelvtanitas.hu/angol-plusz-magazin

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

Dr. Joe Vitale A pénzteremtés történelmének leghatalmasabb titka

Dr. Joe Vitale A pénzteremtés történelmének leghatalmasabb titka Dr. Joe Vitale A pénzteremtés történelmének leghatalmasabb titka Joe Vitale a Spiritual Marketing címő listavezetı bestseller, valamint számtalan könyv szerzıje, melyek felsorolásától itt most eltekintünk.

Részletesebben

Végre nem dohányzom!

Végre nem dohányzom! ALLEN CARR Végre nem dohányzom! Az egyszerő módszer, amellyel le lehet szokni a dohányzásról Fordította: Kövesdi Árpád Tartalomjegyzék Elıszó Miért is fordítottam le ezt a könyvet? Bevezetés 1. Javíthatatlan

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

MC blog nyílt nap - kérdések & válaszok -

MC blog nyílt nap - kérdések & válaszok - Marketing Commando blog - különkiadás MC blog nyílt nap - kérdések & válaszok - Háttér: 2007 novemberében meghirdettem egy "nyílt hetet" a Marketing Commando blog-on, ahol bárki beküldhetett olyan kérdést,

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

A konfliktus (Thomas Gordon I.)

A konfliktus (Thomas Gordon I.) A konfliktus (Thomas Gordon I.) http://lagzi.info/content/view/193/1/ írta 2006. December 08. Kérem, hogy akit érdekel a téma, az olvassa el Thomas Gordon könyveit!! Garantálom, hogy nem fog csalódni!

Részletesebben

A TITKOS FOREX FORMULA. By Profit Scenario 2010 Minden jog fenntartva

A TITKOS FOREX FORMULA. By Profit Scenario 2010 Minden jog fenntartva A TITKOS FOREX FORMULA By Profit Scenario 2010 Minden jog fenntartva Szerzői jogvédelem... 3 A TITKOS FOREX FORMULA, AMIT MINDENKI KERES... 4 NAGY A KÜLÖNBSÉG AKÖZÖTT AMIT TUDSZ ÉS AMIT KÉPES VAGY ELÉRNI

Részletesebben

avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között?

avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között? avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között? Bevezető 2007 nyarán, amikor az első honlapomat indítottam anyukáknak babalélektanról (és mamalélektanról)

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Miért fontos a honlapod látogatottsága és hogyan mérd? Mi is pontosan a látogatottság? Mik a jó számok?

Miért fontos a honlapod látogatottsága és hogyan mérd? Mi is pontosan a látogatottság? Mik a jó számok? Hello Csaba! Miért fontos a honlapod látogatottsága és hogyan mérd? Elérkeztünk az ingyenes honlap látogatottság növelő tanfolyam első leckéjéhez. Ezt rögtön egy talán érdekesnek tűnő kérdéssel kezdeném:

Részletesebben

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY!

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! KORÓDI SÁNDOR LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! 2011. Tartalom I. Gondolat - Érzelem - Önmagad/ Hogyan hatnak a gondolataid érzelmeiden keresztül arra az emberre, akit önmagadként megtapasztalsz?... 4 1. Környezet...

Részletesebben

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes!

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 1 Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 2014 Borítóterv: Pawlik Tamás 2 Tartalom Bevezető... 6 A siker titka... 7 Álom... 7 Vágy... 10 Hit... 12 Célok... 14 A küldetésről... 16 Gyorsítók...

Részletesebben

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Kovács Kriszta és Gyömbér Noémi CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Tartalomjegyzék Tisztelt Játékosok, kedves Lányok!... 3 Gondolati adok-kapok... 4 A gondolatok irányítása... 7 Maradj zónában!...

Részletesebben

Sikeres feladatkiadás

Sikeres feladatkiadás Sikeres feladatkiadás Teremts több időt már holnaptól! www.feladatkiadas.hu Tartalomjegyzék Előszó...3 Mi az a képesség, ami önmagában több időt adhat neked, mint az összes időgazdálkodási technika?...3

Részletesebben

Murányi Péter. Természetes Nyelvtanulás

Murányi Péter. Természetes Nyelvtanulás Murányi Péter Természetes Nyelvtanulás Murányi Péter Természetes Nyelvtanulás Copyright Murányi Péter, 2015 Megjelent a Nemzetközi NLP Alapítvány és a Leviter Kft. közös kiadásában e-mail: leviter@leviter.hu

Részletesebben

José Silva & Philip Miele

José Silva & Philip Miele NNCL1516-527v1.0 José Silva & Philip Miele Agykontroll Silva módszerével ÉLETÜNK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK DÖBBENETES MÓDJA Az eredeti mű cime: The Silva Mind Control Method Copyright José Silva 1977 Fordította:

Részletesebben

A 10 legnagyobb hiba, amit a Forex kereskedők elkövetnek

A 10 legnagyobb hiba, amit a Forex kereskedők elkövetnek A 10 legnagyobb hiba, amit a Forex kereskedők elkövetnek GOLD FOREX TRADING 1 A 10 legnagyobb hiba, amit a Forex kereskedők elkövetnek Kész vagy. Megcsináltad a házi feladatot. Elolvastál minden hasznos

Részletesebben

Mikor lesz végre sikeres az én cégem is az Interneten?

Mikor lesz végre sikeres az én cégem is az Interneten? Villányi Balázs Mikor lesz végre sikeres az én cégem is az Interneten? onlinemarketinges.hu Előszó 1 Mikor lesz végre sikeres az én cégem is az Interneten? És egyáltalán: mi az, hogy siker az Interneten?

Részletesebben

magazın www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet XV. évfolyam, 2. szám 2015. július

magazın www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet XV. évfolyam, 2. szám 2015. július A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazın XV. évfolyam, 2. szám 2015. július MENTŐÖV MENTŐÖV MENTŐÖV MENTŐÖV www.felvi.hu OKTATÁSI AJÁNLATOK AZ EDUCATIO NONPROFIT KFT.-TŐL Pótfelvételivel

Részletesebben