BUDAPEST ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK KAPCSOLATRENDSZERE A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK KAPCSOLATRENDSZERE A"

Átírás

1 BUDAPEST ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK KAPCSOLATRENDSZERE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN KISS GABRIELLA KATALIN Magyarországon egy 2002-ben készült felmérés szerint 2667 települési szilárdhulladék-lerakóhely üzemel (Madarász, 2003). Ezek nagy része nem rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel, ezért bezárásukról és rekultivációjukról mihamarabb gondoskodni kell. A biztonságos technológiával rendelkező depóniák építése és a környezetet terhelő létesítmények felszámolása jelentős költségekkel jár, így a jelenlegi gyakorlatot követve egy település egy lerakó - nem kivitelezhető. A megfelelő felszereltséggel ellátott lerakók méretét tehát úgy kell meghatározni, hogy a méretgazdaságosság kritériumainak megfeleljen. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása során a gazdaságilag optimális régióméret meghatározása minimum 100 ezer főt és maximum 30 kilométeres gyűjtőkörzetet jelent (Hermann- Horváth-Ungvári, 1998). A tervek szerint 2009 után mindössze 42 regionális lerakó működik majd az országban. A regionális hulladéklerakók rendszerének kiépítéséhez az Európai Unió jelentős mértékű támogatást biztosít. Már az előcsatlakozási alapokból megkezdődött a jelenlegi helyzet feltérképezése (PHARE program keretein belül) és integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése új, korszerű regionális lerakók, átrakóállomások létesítésével és a szelektív gyűjtés megteremtésével az ISPA előcsatlakozási alap igénybevételével. Felmerül azonban a kérdés, hogyan kell Magyarországon kialakítani egy-egy hulladékgazdálkodási régiót? Az optimális lakosszám és szállítási távolság mellett milyen szempontokat kell figyelembe venni a terület lehatárolásakor? Vajon a tervezőasztalon elkészült régiókat hogyan lehet megvalósítani a gyakorlatban és milyen felmerülő problémák akadályozhatják a megvalósításukat? Fontos látnunk például, hogy a gazdaságos gyűjtőkörzet kialakításához, a terület népsűrűségétől és településszerkezetétől függően, jó néhány településnek kell együttműködnie. Az együttműködés egyrészt az önkormányzatok összefogását jelenti, másrészt szükséges a lakosság, a civil szféra és a kormányzati, önkormányzati testületek összhangja is. A települések társulásának rendszerét azonban nem lehet közigazgatási határok mentén alakítani, vagy politikai szövetségek alapján meghúzni, hiszen egyéb infrastrukturális szempontokat is figyelembe kell venni, ha hulladékgazdálkodás tervezéséről van szó. A regionális hulladéklerakók létesítése méreteiből adódóan a lakosság részéről ellenállásba ütközhet, hiszen a település környezetének elszennyeződésétől való félelem könnyen vezethet a NIMBY 71 jelenséghez, főként, mivel a lerakásra kerülő hulladék nagyobb része nem a befogadó településről származik. Tehát a megfelelő hulladékgazdálkodási infrastruktúra kiépítése nem csak a pénzügyi források megteremtését igényli, hanem egy megfelelő kooperációs hajlandóságot is az események szereplőitől. Egyetértés és együttműködés hiányában ugyanis minden jószándék és anyagi támogatás hiábavaló. Az országban zajló regionális hulladéklerakó építések közül az Észak-kelet- Pest megyei projekt vált hírhedtté, ahol a tervezés során többször kellett módosítani a lerakó helyszínét, mert az érintett települések lakói sorozatosan elutasították a be- 71 Not in My Backyard Ne az én udvaromba 115

2 ruházás tervét, megváltoztatva ezzel a hulladékgazdálkodási régió struktúráját. Ez az együttműködésben részt vevő települések számát is gyakran módosította, és a tervezés újabb fázisaiban a régió határainak átrajzolására késztette a tervezőket. Ennek a beruházásnak a története irányította figyelmemet Pest megye és a Központi Régió hulladékgazdálkodásának helyzetére. A Közép-magyarországi Régió Budapestet és Pest megyét foglalja magában. Ez a terület az ország legfejlettebb és leggazdagabb régiója. Pest megye fekvését tekintve mintegy körülöleli a fővárost, burkot képezve az ország szíve körül. Ebből az is következik, hogy teste összekötő kapocs Budapest és az ország többi területe között. A megye településeinek jelentős része (több mint 40%-a) a főváros agglomerációjához tartozik, így a szuburbanizációs folyamatok során szinte teljesen összenőtt a várossal. Ezáltal egy olyan speciális kapcsolatrendszer alakult ki az agglomerációs térség és a központ között, amely a települések életének minden területére kihat, így a hulladékgazdálkodásra is. A szuburbanizációs folyamat vizsgálatával már sokan foglalkoztak. A folyamat elemzését sok oldalról elvégezték, de hulladékgazdálkodási aspektusait kevesen vizsgálták. A Központi Régió hulladékgazdálkodásának szereplői közötti kapcsolatok elemzését egy nemrégiben elkészült tanulmány mutatja be (Futó-Fleischer, 2003). A tanulmány azonban a teljes Régióval foglalkozik, tehát nem koncentráltan a szuburbán területekkel. Mikroszinten elemzi a kapcsolatokat, tehát az egyes szereplők kapcsolatrendszerét feltárva elemzi a hulladékgazdálkodási folyamatokat a Központi Régióban. Nem terjed ki a vizsgálat azonban azokra a kapcsolatokra, amelyek nem a vizsgált szereplők között jönnek létre, például csak a lakosságot érintve, illetve olyan externális hatásokra, amelyek a kapcsolatok mentén keletkeznek. A következőkben néhány tanulmány alapján (Scheer, Beliczay, Tombácz, 2003, Schuchmann, 2004) röviden áttekintjük a budapesti szuburbanizációs folyamatok jellemzőit és környezeti hatásait, majd vázoljuk az általam megismert hulladékgazdálkodási kölcsönhatásokat a főváros és agglomerációja között. Budapesti szuburbanizációs folyamatok Hazánkban Budapest központi szerepe miatt beszélünk a fővárosról és agglomerációjáról, valamint a vidékről. Ilyen szempontból az ország erőteljesen bipoláris jellegű, s a valóságban is érezhető az agglomeráció felszívó (centripetális), illetve taszító (centrifugális) ereje. Budapest Magyarország vízfeje. Az ország központja kulturális, gazdasági szempontból, amelyet az infrastruktúra központi jellege is tükröz. A közút és a vasúthálózati rendszer egyaránt fővárosközpontú. A főváros kiemelkedő fejlettsége jelentősen befolyásolja a környező települések életét is, mivel itt, az ország területének mindössze 2,7%-án él a magyar népesség közel negyede, és itt termelődik meg a nemzeti jövedelem mintegy 40%-a (KSH, 2004). A főváros terjeszkedésével a településhatárok elmosódnak és egymásba érnek az egyes települések. Míg a főváros népessége csökken, a lakónépesség növekedése jellemző az agglomerációban, a kiköltözők száma egyre emelkedik. Az autópályák, főutak mentén és a Budapest vonzáskörzetében épülő logisztikai- és bevásárlóközpontok mind az agglomerációba települtek. Ezen folyamatokat összefoglalóan nevezhetjük szuburbanizációnak. A régió jellegzetessége, hogy nálunk nem a jómódú- 116

3 ak, hanem inkább a középső és alsó rétegek telepedtek le a nagyvárosok környékén az olcsóbb ingatlanárak miatt. A városmag és a köré fonódó agglomerációs gyűrű szoros kapcsolatban állnak egymással. A centrumban helyezkednek el a szolgáltató szektor elemei, központi közigazgatási szervek, a közlekedési csomópontok, a városba simuló lakóövezetek, irodahálózatok, bankok, szállodák, ipari cégek stb. Többnyire tehát a városmagban helyezkednek el a munkahelyek. A centrumból egyre inkább kifelé haladva váltják egymást a lakótelepek, a bevásárlóközpontok és végül a nagyobb ipari telephelyek. Végül szinte átmenet nélkül kezdődnek a családi házas övezetek, a rekreációs övezet, amely területek munkaerő-pufferek a centrum számára. A budapesti agglomerációban, a privatizáció különösen a tanácsi lakások magánkézbe adása és a lakosság tőkeerejének, a vállalkozások sokszínűségének köszönhetően, a települések gazdasági potenciálja megnőtt. A jó forgalmi helyzetnek és a különleges helyi sajátosságoknak a kiaknázása lehetőségeket jelentett a kitelepülők számára. A szuburbanizáció általában a következő környezeti hatásokkal jár. A kitelepülők továbbra is a nagyvárosban vállalnak munkát, ezzel a mindennapi ingázás miatt megnő a gépkocsihasználat. Az egy főre jutó benzinfogyasztás és az egy családra jutó személygépkocsik száma nő. Mindez növeli a légszennyezettség mértékét és a kimerülő erőforrások pazarlását jelenti. A városba bevezető utak zsúfoltságának növekedésével nő a közlekedési dugók gyakorisága a peremkerületekben. Ezzel fokozódik az igény az autópályák építésére, azonban a megépített autópályák tovább növelik a kiköltözési kedvet, indukálva ezzel a további forgalomnövekedést. A városias területek terjedésével nő a városi klímahatás, vagyis a hősziget effektus (Tosics, 2004). Budapest esetében a fent vázolt, általánosan jelentkező hatások mellett a következő folyamatok is zajlanak : A Budapest környéki településeken nő a közművek iránti igény is, ami a víz- és csatornahálózat fejlesztését igényli. Az alacsonyabb lakósűrűség miatt az egy főre jutó vízvezeték- és csatornahossz jóval nagyobb az agglomerációban, mint Budapesten, így a létesítés és üzemeltetés költségei fajlagosan sokkal magasabbak. Az agglomerációs településeken nő az oktatási intézmények iránti kereslet is. A lakástámogatási rendszer, amely az új lakások építésére sokkal kedvezőbb hitelfelvételi lehetőséget biztosít, erősítheti a szuburbanizációs folyamatokat, hiszen a főváros területén lévő ingatlanok ára jóval magasabb, másrészt nehéz olyan beépítetlen területet találni, ahova új ingatlan létesíthető. Jelenleg minden kormány az autópálya-építési koncepciójával próbálja meg a választókat levenni a lábáról. Ennek eredményeképpen az elmúlt években jelentős mennyiségű autópálya épült az országban, amely szintén a szuburbanizációs folyamatoknak kedvezhet. A megnövekedett autóforgalom, amely a szuburbanizáció legsúlyosabb környezeti hatása, nem csak a légszennyezettséget növeli, de a gépkocsik jelentős száma miatt nő a közlekedési dugók és a balesetek száma is. A gépjárműállomány fenntartása pedig jelentős összegeket emészt fel (Tosics, 2004). Budapest agglomerációjának mérete folyamatosan változik. A város története folyamán a közel eső települések helyenként beolvadtak és a város egyik kerületévé váltak. A Főváros egyesítésével létrejött terület is beolvasztott néhány települést. Az 117

4 agglomeráció lehatárolásánál figyelembe veszik az ingázás mértékét, a lakóhelyimunkahelyi kapcsolatokat, a gazdaság kapcsolatrendszerét és a rekreáció szempontjait. Jelenleg Budapest és agglomerációja 81 települést takar, összesen km 2 (525 km 2 budapesti, km 2 Pest megyei terület), a fővárosban fő, az agglomerációban fő él (KSH, 2004). Megkezdődött a környező területek differenciálódása is. A lakó-, kereskedelmi, és ipari területek elválnak egymástól, társadalmilag gazdaságtalan többlet közlekedési igényeket gerjesztve. Szaporodnak azok az üzletközpontok, melyeket csak gépkocsival lehet megközelíteni, amely egyedül a kereskedőknek előnyös, akik bérleti díjat és szállítási költségeket tudnak megtakarítani. A vásárlók a pénztárban ugyan kevesebbet fizetnek, mint egy belvárosi áruházban, azonban az utazásra fordított időt, a gépkocsi üzemeltetés közvetlen és összes közvetett költségét is figyelembe véve már nem biztos, hogy ez a legolcsóbb vásárlási forma. Környezetterhelés szempontjából kifejezetten előnytelen a kereskedelmi létesítmények város szélre települése, mivel jellemzően zöld beruházással valósulnak meg, azaz természeti területek beépítésével jönnek létre. A rendszer fenntartása már csak a vásárlók üzemagyag-fogyasztásán keresztül is lényegesen rosszabb hatásfokú, pazarlóbb, mint a belvárosi áruházak gyakorlata, hiszen a sok személygépkocsi fogyasztása lényegesen több mint pár áruszállító gépkocsi fogyasztása. Ugyancsak kedvezőtlen a tisztán lakófunkcióval bíró lakóparkok kialakulása. Amennyiben a megélhetéshez szükséges munkahely, az oktatás, a kulturális lehetőségek, a kellő minőségű vásárlási lehetőségek nem találhatók meg a lakókörnyezetben, ismét olyan többlet közlekedési igény jön létre, mely hosszú távon a lakóknak és a természeti környezetnek sem előnyös. Budapest és agglomerációjának kapcsolatrendszere a hulladékgazdálkodásban Az agglomerációban jelentkező erőteljes budapesti hatások a hulladékgazdálkodás vonatkozásában a legtöbb területen jelentkeznek. A hulladékkezelés folyamatában a hulladék keletkezését, gyűjtését, szállítását, hasznosítását és ártalmatlanítását végigkísérve a kapcsolatrendszer az alábbi tényezőkkel jellemezhető. 1. A hulladék keletkezése A szuburbanizációval foglalkozó fejezetben már vázoltuk, milyen környezeti hatásai vannak a városok terjeszkedésének és a lakóhely-munkahely között ingázók gyarapodásának. Ezeknek a folyamatoknak jelentős kihatása van a települési szilárd hulladékok mennyiségére és minőségére, valamint a kezelés módjára is. Érdekes jelenséget tapasztalhatunk ugyanis Pest megyében. Míg Budapesten jelentős mennyiségű települési szilárd hulladék keletkezik az intézményeknél, addig Pest megyében ez az arány országos szinten is alacsonynak mondható. Budapesten az elszállított települési szilárd hulladéknak 56%-a intézményektől és 44%-a a lakosságtól kerül elszállításra. Pest megyében a begyűjtött települési szilárd hulladék aránya 20/80 a lakosság javára. Országosan 63%-ot tesz ki a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék aránya (KSH, 2004). Ez valószínűleg az agglomerációban lakók ingázásával magyarázható, vagyis azzal a jelenséggel, hogy a fővárost övező településen élők a fővárosban vállalnak munkát, és úgymond bejárnak a városba szemetelni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a munkahelyeket biztosító intézményeknél 118

5 keletkezik a települési jellegű termelési hulladék, másrészt a munkavállaló egész napját Budapesten tölti, ezért a közterületeken és a munkahelyen kívüli területeken is termel hulladékot. Budapest nem csak kulturális és gazdasági központja az országnak, hanem közigazgatási központ is, így az intézményeknél keletkező kommunális jellegű hulladék volumene is érthetően itt a legnagyobb. A kiköltöző lakosság elvárja, hogy új lakóhelyén is a fővárosban megszokott díjak ellenében azonos színvonalú szolgáltatást kapjon. A hulladékkezelés költségei pedig az agglomerációban fajlagosan nagyobbak a kisebb lakósűrűség miatt, mint a fővárosban. A méretgazdaságosság nehezebben érvényesül a kistelepülések esetében, hiszen itt a gazdaságos üzemméret (gyűjtőkörzet, lakoslétszám) csak a települések hatékony együttműködésével valósulhat meg, amely a jelenlegi magyarországi gyakorlatban nem megoldott. A lakosság által befizetett hulladékkezelési díj általában nem fedezi a kezelési költségeket, az önkormányzatok bevételi forrását jelentő iparűzési adó pedig a munkahelyeknél keletkezik, vagyis a főváros kasszájába folyik be, nem pedig a lakóhelyet jelentő agglomerációban, vagyis a kistelepülési önkormányzatok a lakossági szilárd hulladék kezelésének finanszírozására ezen forrásokat nem tudják kihasználni. 2. Hulladék begyűjtés: Üdülőterületek hulladékgazdálkodásának problémái A Budapestet övező településeken jellemző az üdülőterületek magas aránya, hiszen a fővárosi lakosság egy része rendelkezik hétvégi házzal a város közelében. Az üdülőterületek hulladékkezelési feladatai több nehézséget is jelentenek a hulladékgazdálkodás szervezésében. Egyrészt a területen megfigyelhető egyfajta szezonalitás a települési szilárd hulladék keletkezett mennyiségében, amit jelentősen befolyásol az időjárás változása. Ezeken a területeken általában csak időszakosan, jellemzően az év melegebb hónapjaiban keletkezik jelentősebb mennyiségű települési szilárd hulladék. Így a tavaszinyári időszakban termelődik a hulladék nagy része, míg a téli hónapokban szinte egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mennyiség kerülhet begyűjtésre. Ez problémákat okozhat a szállítójárművek kapacitásainak tervezésében, hiszen így az év téli időszakában kihasználatlan kapacitások keletkezhetnek. A begyűjtést azonban biztosítani kell a téli hónapokban is, mert az ekkor kikerülő (bár jóval kisebb volumenű) települési szilárd hulladék kezeléséről is gondoskodni kell. Emellett az üdülőkre jellemző lehet a fegyelmezetlenség is, ami az illegális lerakás volumenének növekedését eredményezheti. Ez a fegyelmezetlenség figyelhető meg azokon a területeken is, amelyek a hétvégi, kiránduló turizmus célpontjai lehetnek. A harmadik problémát a díjak behajtásának nehézsége jelentheti. 3. A települési szilárd hulladék szállítása és ártalmatlanítása Hulladéklerakók A budapesti agglomerációnak a főváros hulladékgazdálkodásában jelentős szerep jut. A főváros közigazgatási területén lévő korábbi hulladéklerakókat már mind bezárták, most a fővárosban keletkező települési szilárd hulladék lerakására szolgáló létesítményeknek a környező települések adnak otthont. Jelenleg Pusztazámorra szállítják a fővárosban keletkező települési szilárd hulladék 40%-át. Ezen kívül még 119

6 a Dunakeszi területén működő depónia fogadta a hulladékot, de kapacitása megtelt és a pusztazámori létesítmény működése óta szerepe minimálissá vált. A főváros területén az ingatlanok értéke igen magas, így a hulladékgazdálkodási létesítmények, főként a nagy területigényű hulladéklerakók helyszíne a város határain kívül esik. A környező településeken könnyebb olyan, még mezőgazdasági művelés alatt álló területet találni, amely befogadója lehet egy hulladéklerakónak. A művelésből való kivonás után a megfelelő műszaki védelemmel biztosítható a környezeti kockázatok csökkenése. Mivel a hulladéklerakók létesítésének feltétele a lakott területtől mért több kilométeres távolság betartása, ez a sűrűn lakott Budapest közigazgatási határain belül nehezen kivitelezhető és a lakosság tiltakozására bizton számítani lehet. Mindezen okok miatt a Budapesten keletkező települési szilárd hulladéklerakók a városhoz közel eső agglomerációba települtek. Ezzel azonban jelentős környezeti terheket ró a központ a környező településekre. Nem csak a depóniák környezetterheléséről van szó, amelynek jelentős része a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak megfelelő, korszerű technológiák alkalmazásával elkerülhető, hanem a hulladék szállításából adódó levegő- és zajszennyezésről is, amelyet a szállítójárművek okoznak. A lerakó kialakításához természetesen biztosítani kell a megfelelő megközelíthetőséget a teljes szállítási körzetből. Ezt a jelenleg Budapest hulladékát befogadó pusztazámori regionális hulladéklerakó esetében a terület közelében elhaladó M7 autópályáról megépített csomópont és lehajtó építésével oldották meg. Így a szállítójárművek könnyen meg tudják közelíteni a létesítményt, és nem haladnak át a közelben lévő lakott területeken sem. Mellesleg a kibővített úthálózat javítja a települések helyzeti potenciálját is. Az útépítés költségeit a beruházó Fővárosi Közterületfenntaró Rt. viselte, a befogadó településekkel kötött megállapodás szerint. Így tulajdonképpen a megépült utak részét képezték a településeknek juttatott kompenzációnak, hiszen az infrastruktúra fejlesztésének pozitív externáliáit (is) a környező települések viselik. Az utak karbantartását pedig jelenleg is az FKF Rt. végzi saját gépállományával. A Pusztazámori Regionális Hulladékgazdálkodási Centrumot ben építették, összesen 91 hektárnyi mezőgazdasági művelésből kivont területen. A helyszín 26 kilométerre fekszik a 0. kilométerkőtől és az M7-es autópályán közelíthető meg. A terület közel egyenlő távolságra (3-4 km) van a környező négy településtől (Sóskút, Gyúró, Pusztazámor, Tordas), ami a lakossági elfogadottságban valószínűleg nagy szerepet játszik. A településektől való jelentős távolság ugyan a társadalmi megítélést javította, de a beruházási költségeket megnövelte a kiépítendő közművek jelentős költségeivel. A befogadó település a következő kompenzációban részesült: - Csomópont építése az autópályán a beruházó költségére. - A megépített és a település már meglévő útjainak karbantartását az FKF Rt. végzi. - A létesítményben történő ingyenes szemétlerakás, csak a szemétszállításért kell a lakosoknak fizetniük, így a fizetendő szemétszállítási díj a budapesti díjak mindössze 20-30%-át jelenti. A további környező három település 50%-os kedvezményben részesül a lerakási díjakból. 120

7 A jelenleg működő lerakókon kívül Budapest hatása a korábban használt és már bezárt lerakókon is jelentkezik. Ezek a lerakók agyag-, kavics-, homokbányák területén vannak, amelyeknek rekultivációja nem minden esetben megoldott, és az általuk okozott környezetszennyezés (talaj, talajvíz stb.) sem tisztázott. Ilyen feltöltött lerakók találhatók Vecsés, Gyál, Csomád, Kerepestarcsa, Dunakeszi, Diósd területén, melyeket teljesen vagy részben Budapest használt (Hartman 1999). 4. Hulladék energetikai célú hasznosítása Budapesti Hulladékhasznosító Mű A Budapesten keletkező települési szilárd hulladékok közel 60%-át az ország egyetlen települési szilárd hulladékégetőjében, Rákospalotán hasznosítják villamos áram és hőenergia termelésére. A főváros területe két részre oszlik, a kerületek bizonyos hányadából közvetlenül Rákospalotára, másik feléből pedig Pusztazámorra szállítják a begyűjtött települési szilárd hulladékot. A Budapesti Hulladékhasznosító Mű 1981-es építésekor még megfelelt a törvényi előírásoknak, ám 1991 óta a környezetvédelmi előírások szigorodásával az égetőmű által kibocsátott füstgázok szennyezőanyag koncentrációja túllépte a megengedett határértékeket. A kilencvenes évek során a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány között folyamatosan folytak a tárgyalások arról, ki viselje a szükséges rekonstrukció költségeit. Megegyezés hiányában a beruházás odáig húzódott, hogy márciusában a létesítményt bírósági határozat értelmében bezárták, majd a fellebbezés során született újabb határozat engedélyezte a létesítmény megnyitását és 2 kazán üzembe helyezését. Végül az égetőmű március 31-én a környezetvédelmi engedély lejártával teljesen leállt, és megkezdődött a négy kazán felújítása, valamint a füstgáztisztító építése áprilisában elkészült két kazán rekonstrukciója, és jelenleg a próbaüzem tart. A másik két kazán és a teljes rekonstrukció legkésőbb 2005 decemberében befejeződik, amely kapacitásnövekedést is eredményez majd, így lehetőség lesz a Budapesten keletkező települési szilárd hulladék 70-75%-ának elégetésére a határértékek betartása mellett. Az égetőmű működése és a levegőszennyezés hatása az agglomerációban is jelentkezik. Azok a települések részesülnek a kibocsátott füstgázok immisz-sziójából, amelyek a kéménytől szélirányba esnek. E települések azonban nem használhatják ki az égetőmű előnyeit (nem szállíthatnak hulladékot ártalmatlanításra), csak a működés környezeti ártalmaiból, a negatív externáliákból részesülnek. Az externális költségek megtérítése azonban nem történik meg, így ezek a települések csak a jogi nyomásgyakorlás eszközeivel élhetnek. A hulladékgazdálkodási régió kialakítása Budapest hulladékkezelési feladatait egy tíz vállalatból álló konzorcium végzi, melyet a Fővárosi Közterület-fenntartó Részvénytársaság vezet. Az FKF Rt. Magyarország legnagyobb hulladékkezeléssel foglalkozó vállalata, amely közel 3000 főt foglalkoztat. A tulajdonosi jogkört a Fővárosi Önkormányzat gyakorolja. A cégnek gyakorlatilag monopóliuma van a budapesti települési szilárd hulladékok gyűjtésére, égetésére és a lerakók működtetésére. Mivel tehát a hulladékkezelési tevékenységet egyetlen szervezet végzi a fővárosban, a régióval való együttműködésre úgymond nincs rászorulva. A méretgazdaságosság feltételei partnerek nélkül is telje- 121

8 sülnek, a budapesti lakosság kellő mennyiségű hulladékot termel mindehhez, és ráadásul a begyűjtendő hulladék koncentráltan keletkezik. Ezzel szemben az agglomeráció hulladékgazdálkodási feladatait sok kisebbnagyobb vállalat végzi. A gazdaságos üzemméret eléréséhez szükséges hulladékgazdálkodási régió kialakítása csak a települések együttműködésével lehetséges. Jelenleg a régióban több, a műszaki és környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő lerakó üzemel, melyek bezárásához, rekultivációjához, valamint új, megfelelő védelemmel ellátott lerakók és integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez jelentős források szükségesek. Ezeket a beruházásokat az önkormányzatok nem tudják finanszírozni, így vagy magántőke bevonására kerül sor, vagy az európai uniós támogatások igénybevételére. Pest megyében az EU előcsatlakozási alapjának (ISPA) támogatásával valósulhat meg egy integrált hulladékgazdálkodási projekt, amelyben a régió 99 önkormányzata egy társulásként vesz majd részt. Tevékenységük összehangolására vállalkoztak tehát egy külső pénzügyi segítség elnyerése érdekében. Az együttműködés azonban nem biztosított Budapest és az agglomeráció között. Míg Budapesten a keletkező hulladék ártalmatlanításából eredő negatív externáliákból az agglomeráció több települése is részesül, kompenzációt csak az a néhány település kap, amely a budapesti hulladékot befogadó hulladéklerakónak otthont ad. Azok a települések azonban, amelyek például a szállítási útvonal közelében a hulladékszállító járművek által kibocsátott légszennyezésben részesülnek, vagy a hulladékégető emissziójának hatásait élvezhetik, nem részesülnek sem kedvezményben, sem kompenzációban. Az FKF Rt. hulladékártalmatlanító létesítményeinek gyűjtőkörzete szigorúan a főváros közigazgatási határával van elválasztva (kivétel a már fent említett néhány kompenzált település), ami a szállítási távolságok nem feltétlenül optimális kialakítását eredményezi, és az esetlegesen megnövelt szállítási távolságoknak megfelelően a levegő szennyezésén keresztül a környezet indokolatlan károsítását idézi elő. Az önkormányzatok együttműködésére nem csak a kistelepülések, önkormányzati társulások között lenne szükség, hanem a Fővárosi Önkormányzat és az agglomeráció települései között is, hogy biztosítható legyen a környezeti és társadalmi szempontból megfelelő, integrált hulladékgazdálkodás. További kutatási tervek A bemutatott összefüggések kezdő gondolatai kutatásunknak. A továbbiakban szeretnénk a szuburbanizációval foglalkozó irodalmakat áttekinteni, a budapesti szuburbanizációs folyamatokat és fejlődésének irányait alaposabban megismerni és így a hulladékgazdálkodási aspektusait feltárni. Részletesebb elemzést igényel továbbá az agglomerációba tartozó települések hulladékgazdálkodásának helyzete, és a hulladékgazdálkodási folyamat minden egyes elemének hatása a főváros és környékének kapcsolatrendszerére. 122

9 Felhasznált irodalom Budapest Statisztikai Évkönyve, KSH Futó Péter Fleischer Tamás (2003): Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése. ADAPT Projekt, Budapest. Hartman Mátyás (1999): Hová legyen Budapest hulladéka? Kukabúvár 1999 Tél. Hermann-Horváth-Ungvári: Önkormányzati feladat-telepítés szempontjai és feltételei (Strasbourg/Paris/Washington: Fiscal Decentralization of the Council of Europe/OECD/World Bank, 1998) Madarász Csaba: Regionális hulladéklerakók rendszere. Környezetvédelem, 2003/3.szám. Scheer Márta Beliczay Erzsébet Tombácz Endre (2003): A budapesti agglomerációs folyamatok környezeti és társadalmi hatásai. In: A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, 25. Szám, BKÁE, Budapest. Schuchmann Péter (2004): A budapesti agglomeráció jellemző folyamatai, fejlődési perspektívái, a folyamatok befolyásolására irányuló törekvések. In: Világváros vagy világfalu önkormányzati anyag. Független Ökológiai Központ Alapítvány, Budapest. Területi Statisztikai Évkönyv KSH Tosics Iván (2004): Városi fenntarthatóság és Budapest Városfejlesztési Koncepciója In: Világváros vagy világfalu önkormányzati anyag. Független Ökológiai Központ Alapítvány, Budapest. 123

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Elzmények, partnerség, támogatók

Elzmények, partnerség, támogatók Világváros vagy világfalu? avagy fenntartható építés és területfejlesztés Budapesten és az agglomerációban Medgyasszay Péter építészmérnök, MBA, Független Ökológiai Központ Elzmények, partnerség, támogatók

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Előadó: Barna László hulladékgazdálkodási üzletágvezető A.K.S.D. Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) Best Western Hotel Lido, 2007. szeptember 5.

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant A Budapesti Hulladékéget gető Mű rekonstrukciójának nak és s korszerűsítésének tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and Modernization of the Budapest Waste-to to- Energy Plant Bánhidy János

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében)

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében) A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a 2016. március 24-i állapot ismeretében) Előadó: Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes Budapest, 2016. március 24. A rendelet hatálya

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Bedő Anett egyetemi tanársegéd Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Környezetmérnöki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GOMBA 2013. március Jóváhagyta Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2013. (III.21.) sz. határozattal Gomba, 2013. március

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? A fejlődés civilizáció mellékhatásai És mi ezeknek a hulladékoknak a beltartalma? Álláspontok a szennyvíziszap

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Előadó: Hajdu Diána VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegvezető Állati hulladékkezelés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben