A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet"

Átírás

1 A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése 2. kötet

2 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Energia és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék A MISKOLCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK ÉS A TISZTÁN FÖLDGÁZ ALAPÚ HŐTERMELÉS MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓKKAL TÖRTÉNŐ RÉSZBENI HELYETTESÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA 2. kötet A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése Készült az UNI FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. és a Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére Miskolc,

3 TARTALOM 1 A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 5 2 HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ BIOGÁZ A BIOGÁZTERMELÉS LEHETŐSÉGEI A DEPÓNIAGÁZ KÉPZŐDÉS FÁZISAI I. FÁZIS II. FÁZIS III. FÁZIS IV. FÁZIS V. FÁZIS 10 3 A BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 13 4 BOGÁNCS UTCAI REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ DEPÓNIAGÁZÁNAK HASZNOSÍTÁSA KEOP FINANSZÍROZÁSÚ BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉSI ADATAI 22 5 GÁZKUTANKÉNTI ADATFELDOLGOZÁS, ÉRTÉKELÉS DEPÓNIAGÁZ ÖSSZETÉTEL A DEPÓNIAGÁZ HŐMÉRSÉKLETE 43 6 KÖVETKEZTETÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK A TELEP ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉSE A DEPÓNIAGÁZ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELVÉGZENDŐ JÖVŐBENI FELADATOK 58 7 IRODALOM 60 8 MELLÉKLET: A GÁZTELEP RÉSZLETES TÉRKÉPE 62 3

4 4

5 1 A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE A Megbízó Miskolci Hőszolgáltató Kft március 24 én kelt szerződés keretében megbízta az UNI FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft t, illetve rajta keresztül a szakmai munkát végző Miskolci Egyetem Energia és Minőségügyi Intézetének Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszékét, hogy végezzen szakértői vizsgálatokat a következő témában: A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése A téma feldolgozása során az alábbi részfeladatokat végeztük el: Helyszíni bejárások és a megbízó adatszolgáltatása alapján elemeztük a meglévő gázkutak gáztermelési állapotát, a képződött depóniagáz minőségének változását egy éves visszatekintésben. A depóniagáz CH 4, CO 2 és O 2 tartalmának változása a kutak valamint a gyűjtővezeték állapotára enged következtetni. Vizsgáltuk a kútlezárások alakulását, amely szoros összefüggésben van a kutak ill. az összekötő vezetékrendszer állapotával. A depónia gáztelep térképén bejelöltük azokat a kutakat, amelyek az elmúlt egy év adatai alapján tartósan jól üzemeltek. Ennek alapján behatárolhatók azok a területek, ahol a gázfejlődés és gázkivételezés zavartalan. Megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, amelyek az adott energetikai rendszer folyamatos és zavartalan működését hosszabb távon is biztosíthatják. A projekt résztvevői Miskolci Egyetem Energia és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék: Dr. Palotás Árpád Bence intézetigazgató, témavezető Woperáné dr. Serédi Ágnes Dr. Póliska Csaba Orosz Fórizs Nóra 5

6 6

7 2 HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ BIOGÁZ 2.1 A BIOGÁZTERMELÉS LEHETŐSÉGEI A biogáz előállítás hazánkban is elterjedt területe a települési hulladékok lerakóinál keletkező gáz (depónia gáz) termelése, a lerakott hulladékba telepített gázkivételi kutak segítségével. Magyarországon jelenleg mintegy 23 millió m 3 (4,5 5 millió tonna) települési szilárd hulladék keletkezik évente. Ennek 62% a lakossági eredetű, a többi az intézményeknél, szolgáltató egységeknél és vállalkozásoknál keletkező háztartási hulladékokkal együtt kezelhető hulladék. Ez a mennyiség a gazdaság fejlődésével párhuzamosan évente 2 3% kal nő. A települési szilárd hulladéklerakókban, a depóniákban, a tapasztalatok azt mutatják, hogy 6 7 hónap elteltével megindul a gázképződés folyamata, amely 6 7 év után éri el a maximumát, majd fokozatosan csökken és év múlva már nem gazdaságos. A kommunális hulladékok 40 50% a szerves anyag, amely anaerob módon biológiailag lebomlik gázfejlődés mellett. A hulladéklerakók depóniagáz termelése jelentősen elmarad a biogáz fermentorokétól. Kedvező esetben egy tonna hulladékból 7 12 m 3 gáz keletkezik. A gáz kinyerése történhet kompresszoros elszívásos módszerrel egy gyűjtő vezetékbe juttatva, majd víztelenítés és tisztítás után kerülhet felhasználásra. A depónia gázt a keletkezés helyén, vagy annak közelében hasznosítják. Fűtőértéke általában MJ/m 3 között ingadozik. Amennyiben a depóniagáz metán tartalma 50 65% között van, jól hasznosítható gázkazánokban és gázmotorokban. A 30% nál kisebb metán tartalmú gáz stabil tüzelésre már nem alkalmas, földgázzal keverve hasznosítható [1]. A hulladék ártalmatlanítás jellemző formája a lerakás (83%), mely célra általában természetes mélyedéseket, vagy bányászati tevékenység után visszamaradó üregeket használnak fel. A mélyedések feltöltése során az egyes hulladékrétegek egymásra helyezve, fokozatosan elzárják a mélyebben fekvő hulladékrétegeket a levegőtől, egészen addig, amíg a hulladékréteg vastagságának növekedése elő nem idézi a levegőmentes anaerob körülményeket. A lerakás után mintegy fél esztendővel indul be a depóniagáz elterjedése, addig tart az anaerob baktériumoknak megfelelő környezeti feltételek kialakulása. A prizmák nyári kiszáradása a levegő beáramlása miatt, a depóniagáz kitermelésének hosszabb szüneteltetése pedig a mező elsavanyodása miatt a gáztermelő képesség csökkenésével jár. A gázképződés javításának lehetőségei [2]: Szelektív hulladékgyűjtés, iszap elhelyezése. A hulladék tömörítése. A folyamatos termékfelhasználás lehetőségeinek megteremtése. 7

8 A gázkutak két esetben is telepíthetők: újonnan létesített lerakók esetén a lerakás során folyamatosan, meglévő lerakó esetén új gázkutak létesítésével. A gázkinyerésre többféle megoldás használható, amelyek azonban két fő csoportra, függőleges és vízszintes elrendezésű rendszerekre oszthatók. Megkülönböztetünk passzív rendszereket, ahol a gáz saját nyomása következtében lép be a gázgyűjtő kutakba és aktív rendszereket, ahol a gáz összegyűjtésére megszívást alkalmaznak. Az üzemeltetési mód a kitermelés hatásfokát jelentősen befolyásolja. A kutakat m távolságra telepítik úgy, hogy a felszínhez közeli szakaszt a levegőbeszívás és ezzel robbanásveszélyes gáz levegő arány kialakulása elkerülésére körbeszigetelik. A gyakorlatban a hatásfok növelése céljából, kombinált függőleges és vízszintes elrendezésű gázkutakat is alkalmaznak. A kitermelt gáz optimálisan 55 60% metánt és 40 45% szén dioxidot tartalmaz. A metán/szén dioxid arány a hulladék összetételétől, tömörítésének fokától és a lerakóhely szigetelésétől függ. Gyakran a levegő által felhígulva 4 6% oxigént és 15 30% nitrogént is tartalmazhat az említett két komponens rovására. Friss lerakónál a gáz 4 6% hidrogént tartalmazhat. A hulladék nedvességtartalma miatt mindig vízgőzzel telített. Ezt hasznosítás előtt kondenzálni kell és a kondenzátumot vissza kell juttatni a lerakóhelyre. A hulladék nyomelemeinek egy része is bekerül a kondenzátumba. A hulladékból nyert biogázban esetenként előfordulnak: kénhidrogén és szerves vegyületek, főként szén hidrogének. A hulladéklerakókban lerakott biológiailag lebontható szerves anyagok a lakosságtól és az intézményektől származnak. Pl. a Budapesten összegyűjtött szemét átlagos összetételét a 2.1. táblázat mutatja be [3] táblázat. Átlagos hulladék összetétel (Budapest) Hulladék fajta % papír 15,4 konyhai zöldhulladék 35,3 textil 3,0 egészségügyi hulladék 2,0 műanyag 13,4 üveg 2,4 fém 1,8 finom frakció 26,3 8

9 veszélyes anyagok 0,4 Összesen 100,0 A települési hulladék átlagos kémiai összetételét a 2.2. táblázat foglalja össze táblázat. Hulladékok átlagos kémiai összetétele Hulladék fajta % cellulóz 44 lignin 13 pektin 8 fehérje 3 zsír, gyanta 2 hamu 15 egyéb 15 Összesen A DEPÓNIAGÁZ KÉPZŐDÉS FÁZISAI A depóniagáz képződéseinek fázisai szakirodalmi osztályozás alapján öt fázisra bontható. [4] I. fázis A hulladék elhelyezése után közvetlenül egy aerob fermentáció indul meg mikroorganizmusok jelenlétében. A folyamatot a mélyebb régiókban a hulladékkal csapdázódott levegő, a felszín közeli régiókban az atmoszférából bejutó oxigén táplálja. A keletkező biogázban széndioxid, a csurgalékvízben az ammónium, illetve az egyéb alkotórészek oxidációs termékei dúsulnak. A folyamat erősen exoterm, a hőmérséklet elérheti a o C t II. fázis Az oxigén fogyásával anaerob körülmények alakulnak ki, a sötét, oxigénhiányos, oxigénmentes környezetben a gombák és erjesztő baktériumok végzik a szénhidrátok, fehérjék és a zsírok erjedési lebomlási folyamatait. A keletkező biogáz szén dioxidból és hidrogénből áll, a nitrogéntartalom erősen csökken. A csurgalékvíz ph ja lecsökken (ph = 4 5), nagy mennyiségű kalciumot, vasat, nehézfémeket és ammóniumot tartalmazhat. A fázis végére a 9

10 redoxpotenciál 1 csökkenésével a kezdeti magas szulfáttartalom is lecsökken, a keletkező szulfid kicsapja az addig oldatban lévő vasat, mangánt és nehézfémeket III. fázis A metanogén és a szulfátredukáló baktériumok megjelenésével és elszaporodásával megkezdődik az előző pontban leírt folyamat, majd a biogázban növekedni kezd a metán koncentráció, mialatt a hidrogén és a szén dioxid koncentrációja csökken. A csurgalékvíz ph ja növekedni kezd, ami a vas, mangán és nehézfémek további kiválásához vezet. Továbbra is jelentős a keletkező, és a csurgalékvízben elnyelődő ammónia mennyisége IV. fázis Az ún. metán fázisban stabilizálódik az előző fázisban megkezdődött metánképződési folyamat, a biogázban a metán koncentrációja v/v % on állandósul V. fázis A lebontható szénhidrátok, fehérjék és zsírok elfogyásával csak az ellenálló szerves szén marad vissza a hulladékban. A metántermelés fokozatosan visszaesik a légköri diffúzió miatt. A 2.1. ábra a depónia térben lejátszódó folyamatokat szemlélteti [4]. 1 A redoxpotenciál (ORP, mv ) az oxidáló illetve redukáló képesség mértéke. 10

11 2.1. ábra. A depóniagáz képződésének folyamata Amint arról már volt szó, az Európai tapasztalatok szerint is évet érdemes figyelembe venni, mint aktív időszakot. A gáz természetesen továbbra is képződik, a mennyisége azonban csökken. Probléma, hogy a gázképződés nehezen szabályozható. A szerves anyagok anaerob lebomlása során szén dioxid, metán és víz keletkezik. C 6 H 12 O 6 3CH 3 COOH 3CH 3 COOH 3CH 4 + 3CO 2 CO 2 + 4H 2 CH 4 + 2H 2 O Fermentorból és szeméttelepről származó biogázok összetételének határértékeit és tüzeléstechnikai jellemzőit egy hálózati földgázzal összehasonlítva a 2.3. táblázat foglalja össze [5] táblázat. Biogázok jellemző összetétele és tüzeléstechnikai tulajdonságai Biogáz Összetétel Mértékegység Földgáz (orosz) fermentorból szeméttelepi Metán (CH 4 ) mol% 97,9 65 (50 80) 45 (30 80) C 2 + szénhidrogének mol% 1,2 Hidrogén (H 2 ) mol% (0 2) 1,5 (0 2) 11

12 Szén monoxid (CO) mol% Szén dioxid (CO 2 ) mol% 0,1 34,8 (15 50) 37,5 (05 40) Nitrogén (N 2 ) mol% 0,8 0,2 (0 5) 15 (0 50) Oxigén (O 2 ) mol% (0 1) 1,0 (0 10) Összesen: Hidrogén szulfid (H 2 S) mg/m 3 < 600 <100 Ammónia (NH 3 ) mg/m Összes klór (Cl) mg/m Összes fluor (F) mg/m Sziloxánok mg/m Kátrány g/m 3 Tüzeléstechnikai jellemzők Égéshő MJ/m 3 37,8 24,6 17,2 Fűtőérték MJ/m ,1 15,5 Wobbe szám (égéshőből) MJ/m 3 50, ,4 Relatív sűrűség Sűrűség 0,56 kg/m 3 0,73 0,89 1,16 0,98 0,27 12

13 3 A BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A biogáz hasznosítása megegyezik a vezetékes földgáz, vagy a PB gáz felhasználásának lehetőségeivel, így az elsődleges területek: a háztartási fűtés, főzés, használati melegvíz előállítása, valamint mezőgazdasági tevékenységek esetében hűtőgépek, stabil munkagépek hajtása, villamosenergia termelése és felhasználása. A legegyszerűbb és leggyakoribb hasznosítás fűtési célokra történő elégetés, valamint villamosenergia termelés hőenergia ellátással kapcsoltan. Ez esetben elegendő a gáz víztartalmát kondenzálni, egyéb tisztítás általában nem szükséges. A villamosenergiát gázmotorokban állítják elő (gázmotor, generátor és hűtő egység). Teljesítményük általában kw. Hatásfokuk kb % (villamosenergia termelésre), azonban a motorok és a füstgázhűtő egység kihasználási fokától függően a lerakóhelyi gáz energiatartalmának max. 55% a is hasznosítható (villamos energiára számítva). A minél jobb összhatásfok elérése érdekében törekedni kell a hulladékhő lehetőleg teljes hasznosítására (épületek, kertészetek, terményszárítók stb.). A biogáz hasznosításának lehetőségeit a 3.1. ábra foglalja össze ábra. Biogáz hasznosításának lehetőségei A kapcsolt energiatermelési mutató (a megtermelt villamosenergia és hőenergia százalékos viszonya) gőzturbinák esetében 10 30%, gázturbináknál 15 35%, kombinált ciklusú berendezéseknél 30 40%, míg dugattyús gépek esetében 35 45% [6]. A kapcsolt hő és villamos energiatermelés előnyei: 13

14 A kogeneráció az energiaátalakítás egyik leghatékonyabb technológiája, ugyanis ez a tüzelőanyagban rejlő vegyi energia legnagyobb hányadát képes mechanikai munkává, ezen keresztül villamosenergiává és hőenergiává átalakítani. A kogeneráció a primer energiahordozók jelentős megtakarítását teszi lehetővé. Nem elhanyagolhatóak a társadalom/gazdaság egészét érintő környezetvédelmi előnyök a hagyományos villamosenergia és hőtermeléssel szemben. Alkalmazási területek: távhőszolgáltató rendszerek használati melegvizet előállító berendezései, kórházak, közintézmények irodaépületei, nagyobb szállodák, uszodák, gyógyfürdők, élelmiszeripari feldolgozó üzemek (tejipar, húsipar, stb.), vegyipari üzemek, mezőgazdaság: üvegházak (zöldség vagy virágtermesztés), temperált vizű haltenyészet. 14

15 4 BOGÁNCS UTCAI REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ DEPÓNIAGÁZÁNAK HASZNOSÍ TÁSA Bár a megbízó a MIHŐ Kft., a teljesség kedvéért rövid áttekintést adunk a cégnél az utóbbi években megvalósult megújuló energiahordozó hasznosításon alapuló, pályázati támogatást is élvező, energetikai fejlesztésekről. Miskolcon a Miskolci Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: MIHŐ), látta meg a lehetőséget a Bogáncs utcai más néven nádasréti szemétlerakóban rejlő tetemes mennyiségű depóniagáz felhasználására. A hulladéklerakó területén az 1960 as évekig halastó működött. A hulladéklerakás 1973 ban indult, ettől kezdve gyakorlatilag a teljes város kommunális, ipari és intézményi hulladéka itt került lerakásra. A hulladék összetételére és években végeztek méréseket Miskolcon. Az eredményeket a 4.1. táblázat hasonlítja össze, összevetve egy átlagos kommunális hulladék öszszetétellel [7, 8]. Frakciók 4.1. táblázat. Hulladék összetételek Miskolc Átlagos kommunális hulladék (országos) tömeg % (m/m%) Papír 10,06 20, Műanyag 12,28 18, Textil 1,41 9,9 5 6 Fém 1,01 4,6 5 6 Üveg, kerámia 1, Szerves, bomló 50,00 28, Törmelék, inert, egyéb anyag 24,1 5,5 Az évi adatokhoz viszonyítva már 2000 re is jelentősen csökkent a szerves/bomló frakció, nőtt a papír, a műanyag frakció. A Bogáncs utcai szemétlerakó között üzemelt, az egyik legnagyobb rekultivált szemétlerakó hazánkban: területe 22 ha, 5 millió tonna kommunális hulladék. 15

16 2006. június 1 jén bezárták és megkezdték a szeméttelep rekultivációját, ezzel egyidejűleg megvalósították a keletkező depóniagáz fáklyázás útján történő ártalmatlanításának lehetőségét. 4.1 KEOP FINANSZÍROZÁSÚ BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A cég 2008 ban depóniagáz hasznosítási céllal pályázatot nyújtott be a megújuló energiaforrások alkalmazásának tématerületén. A pályázat a nádasréti szemétlerakó depóniagázának felhasználására irányult (KEOP 4.1.0: Hő és villamosenergia előállítás támogatása megújuló energiaforrásból című pályázat benyújtása július 11. ). A képződött depóniagáz elfáklyázása helyett a pályázati támogatással megvalósult a légvonalban ~1,5 km re lévő HCM lakótelep hő és melegvíz ellátását biztosító Futó utcai kazánházban való hasznosítása, ahol eddig a hő előállítása földgáztüzelésű melegvíz kazánokban történt. Az üzembe helyezés 2009 januárjában megtörtént. Átlagos gázösszetétel [9] : CH 4 69,1 % CO 2 29,08 % O 2 1,63 % H 2 S 0,19% H u 22 MJ/m 3 A depóniagáz felhasználására a fűtőműbe egy biogáz tüzelésű villamosenergia termelésére alkalmas gázmotort is telepítettek a beruházás második ütemeként. A folyamatos biogáz fejlődés miatt nyáron kevés az energiaigény, csupán a használati melegvíz előállítása szükséges. A depóniagázt a gázmotorba vezetés előtt kéntelenítik, a berendezés és a környezet védelme érdekében. A villamosenergia termelés során keletkező hulladékhő a távhőszolgáltatásban is hasznosítható, amint azt a 4.1. ábra elvi rajza is szemlélteti. A második ütem részeként 67 db új kutat telepítettek, tovább fejlesztették a gázfogadó állomást, kiépítették a villamos hálózatra történő csatlakozás lehetőségét, valamint a kapcsolódást a gáz és távhőrendszerhez. A telephelyen egy Perkins típusú gázmotor üzemel, amely júliusától kereskedelmi üzemben dolgozik. 16

17 4.1. ábra. Kapcsolt energiatermelés gázmotorral A gázkivételi kutakat és a gyűjtővezetékeket a 4.2. ábra 4.5. ábra mutatja be ábra. Gázkivételi kutak kialakítása 17

18 A kúttestben a szívócső előre gyártott PE csőből épült, melyeken a perforáció gyárilag készült, a csövek toldása pedig hegesztett. A cső körül 300 mm átmérőjű kavicstest került kialakításra, a szívócső a kútcsőhöz flexibilisen csatlakozik. A kút vízzáró agyagmaggal csatlakozik a hulladéklerakó felső rétegrendjében kialakított agyag szigetelőréteghez. A kutak mélysége a telepítési hely függvényében 7 és 25 m között változik. Az egyes gázkutakat ágvezetékek kötik össze a gerincvezetékekkel, amelyek a gázfogadó állomáson keresztül csatlakoznak a főgyűjtő vezetékekhez ábra. Gázkutak képe A gázfogadó állomás 2 5 vezeték fogadására lett kialakítva, attól függően, hogy hány gázkút csatlakozik. A gázfogadó állomásban minden ágvezetékre szerelt elzáró szerelvénnyel lehet a gázkutakat szükség esetén kiiktatni. A vezetékek a rekultivációs rétegben, az agyagszigetelés fölötti homokos kavics szivárgó rétegben kerültek elhelyezésre oly módon, hogy a vezetékek nyomvonala követi a felszín esését. A jó lejtési adottságok miatt a gázkutak az ágvezetékek és a fővezetékek magaspontja mögötti szakaszának víztelenítését is ellátják. A kompresszor gépház melletti kondenzvíz akna előtt az oda érkező 2 db fővezeték T idom közbeiktatásával egyesül. A szivattyú gépházba 1 db D110 es gázvezeték halad tovább. 18

19 4.4. ábra. Rekultivált hulladéklerakó gázkutakkal 4.5. ábra. Gázkutak gyűjtővezetékei lezárási lehetőséggel A hulladéklerakóból egy 2050 méteres csővezeték szállítja a gázt a hejőcsabai kazánházba (4.6. ábra). Ma már 151 db gázkút és 3 db nagy teljesítményű szivattyú szívja, illetve nyomja 19

20 a kiépített vezetéken a biogázt a kazánházba, ahol a vezeték szétágazik a biogáz kazán és a gázmotor irányába ábra. Gázvezeték a hulladéklerakótól a felhasználóig A biogáz üzemű kazán Hejőcsaba 319 lakásának fűtését és használati melegvíz ellátását képes megoldani. A biogáz kazán Viessmann típusú, a gázégő Riello rs 130 as gyártmány (4.7. ábra) ábra. Biogáz kazán és égő 20

21 A telephelyen egy Perkins típusú gázmotor üzemel, amelyet a 4.8. ábra szemléltet. A gázmotor júliusától kereskedelmi üzemben dolgozik ábra. Perkins típusú gázmotor A hejőcsabai lakótelep fűtésére és használati melegvíz ellátására éves szinten körülbelül ezer m 3 földgázra van szükség. A hejőcsabai kazánházban ezt a gázmennyiséget tudják megtakarítani a depóniagázzal. Nyáron csak a villamos energiatermelésre alkalmas gázmotor üzemel, melyet az elektromos hálózatra csatlakoztatnak. A gázmotor is termel hőt működéséből adódóan. A többlet hőt csővezetéken a kazánkörbe juttatják, így a gázmotor hője használati melegvíz előállítása céljából hasznosul. 21

22 4.2 A BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉSI ADATAI A beruházás megtérülési adatait a megrendelő adatszolgáltatása alapján az alábbi táblázat foglalja össze táblázat. A beruházás megtérülési adatai (Ft) Beruházás összesen terv 2012 terv 2013 terv 2014 terv 2015 terv Beruházási költség [Ft] 464,953,947 59,131,900 72,814, ,598,802 3,408, Saját forrás [Ft] 268,226,584 Pályázat [Ft] 196,727,363 Üzemeltetési és karbantartási költség [Ft] 55,707,390 42,866,277 66,782,158 92,307,530 93,458,198 92,113,261 88,172,893 81,533,277 Távhőszolgáltatási árbevétel [Ft] 24,891,955 54,872,272 55,891,556 58,127,218 60,452,307 62,870,399 65,385,215 68,000,624 Villamos energia árbevétel [Ft] ,585,633 74,718,228 77,706,957 80,815,235 84,047,845 87,409,759 Árbevétel összesen [Ft] 24,891,955 54,872,272 99,477, ,845, ,159, ,685, ,433, ,410,382 Nettó árbevétel [Ft] - 30,815,435 12,005,995 32,695,031 40,537,917 44,701,066 51,572,374 61,260,167 73,877,105 Halmozott nettó árbevétel - - [Ft] 30,815,435 18,809,440 13,885,591 54,423,507 99,124, ,696, ,957, ,834,220 22

23 5 GÁZKUTANKÉNTI ADATFELDOLGOZÁS, ÉRTÉKELÉS A MIHŐ Kft. kb. egy évre visszamenőleg rendelkezésünkre bocsátotta a többnyire havi rendszerességgel a kutanként elvégzett mérések eredményeit, valamint a gyűjtővezeték számítógépes adatgyűjtő rendszerének értékeit. 5.1 DEPÓNIAGÁZ ÖSSZETÉTEL A mérési eredmények egy része a gázkutak gázösszetételére vonatkozott, elsősorban a metán és szén dioxid tartalomra, de sok esetben mérték az oxigén tartalmat is. Néhány adatsornál a jelentéktelen mennyiségű kén hidrogén értéke is feltüntetésre került. A biogáz összetételét a cég egy Dräger típusú készülékkel mérte. Az adatok kétféle csoportosításban lettek feldolgozva, külön a régi 84 db kút és külön az új 67 db kút. A feldolgozás eredményeit az 5.1. ábra ábra szemlélteti. Az egy éves összehasonlítás eredményei: i mérési eredmények szerint a régi és új kutak termelése (CH 4 tekintetében) közel egyforma volt, én az új kutak jobban és egyenletesebben termeltek, november végétől jelentősen megnőtt az oxigénes kutak száma a régi kutaknál, márciusától már az új kutaknál is tapasztalható az oxigénesedés, áprilisában és májusában az új kutak metán termelése rosszabb, novemberétől jelentősen csökkent a kutak metán tartalma, egyre kevesebb kúté érte el ill. haladta meg a gázmotor üzemeltetése szempontjából fontos 50% os metán tartalmat márciusában egy hónapon belül végzett többszöri mérés eredményei is a tartósan 50% alatti metán tartalmat rögzítették (5.10. ábra és ábra). Az összes mérési eredményt magába foglaló ábra adataiból is jól látszik az áprilisi és szeptemberi nagy CH 4 tartalmú depóniagáz képződés utáni ingadozó gázfejlődés ténye. 23

24 CH4 CO2 50 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 tf % új kutak száma 5.1. ábra. A CH 4 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 24

25 tf % CH4 CO2 O régi kutak száma a./ tf % CH4 CO2 O új kutak száma 5.2. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 25

26 (a) CH4 CO2 O2 50 tf % régi kutak száma a./ (a) CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.3. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 26

27 CH4 CO2 O2 50 tf % régi kutak száma CH4 CO2 O2 a./ tf % új kutak száma 5.4. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 27

28 CH4 CO2 O2 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.5. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 28

29 CH4 CO2 O2 50 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.6. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 29

30 CH4 CO2 O2 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.7. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 30

31 CH4 CO2 O2 tf % régi gázkutak száma a./ CH4 O2 CO2 tf % új kutak száma 5.8. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 31

32 CH4 CO2 50 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 40 tf % új kutak száma 5.9. ábra. A CH 4 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 32

33 CH 4, tf % új kutak száma ábra. Új kutak metán tartalma márciusban 33

34 CH 4, tf % Régi kutak száma ábra. Régi kutak metán tartalma márciusban 34

35 80 70 metán, tf% régi kutak száma a./ metán, % új kutak száma ábra. Régi és új kutak metán tartalma a vizsgált időszakban ( ) b,/ 35

36 A cég a gázmotor biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kb. 50% os metán tartalom biztosítása érdekében a rossz vagy kis metán tartalmú kutakat kizárja a rendszerből. Ha a vizsgált időszakra ( ) ábrázoljuk az összes kút (régi és új csoportosításban) átlagos CH 4 tartalmát kútlezárás nélkül és kútlezárással, látható, hogy egyre több kutat kell lezárni a közel 50% os CH 4 tartalom biztosítása céljából. Az ábra az összes kút (151 db) lezárási százalékának növekedését mutatja az elmúlt kb. egy évben. Megállapítható, hogy 60 70% közötti kútlezárással üzemel februárjától a biogáz telep. Az ábra megmutatja a régi és új kutak metán tartalmának változása mellett a lezárási százalékokat is. Az ábrából kitűnik, hogy a régi kutak lezárási százaléka ( havi mérést kivéve) nagyobb (esetenként 70 80%) mint az új kutaké. A gyűjtővezetékben mérhető (számítógépes adatgyűjtéssel rögzített) CH 4 tartalom változása is egyértelműen mutatja, hogy ilyen mértékű kútlezárás ellenére sokszor nem tartható az 50% os CH 4 tartalom, főként az utóbbi fél évben (5.15. ábra). A csökkenő tendenciát igazolják a nagyobb léptékű ábra ábra is, ahol a gyűjtővezetéki két utolsó hónap (május és június eleje) metán tartalmát láthatjuk szeptemberével összehasonlítva. A gyűjtővezeték oxigéntartalma 0 2,5% között ingadozik a kútlezárások eredményeként, annak ellenére, hogy az egyes kutakban 6 20% közötti oxigén tartalom is mérhető (5.19. ábra) lezárt kutak, % időpontok ábra. A összes kút (151 db) lezárási százalékának változása 36

37 CH4 lezárás nélkül CH4 lezárással % os lezárás % ábra. Átlagos metán tartalmak és kútlezárások 37

38 5.15. ábra. A gyűjtő vezeték metán tartalmának ingadozása 38

39 (mérés 5 percenként) metán, tf% mérések száma ábra. A gyűjtővezeték metán tartalma májusban, öt percenkénti mintavételezéssel 39

40 5.17. ábra. A gyűjtővezeték metán tartalma június elején, öt percenkénti mintavételezéssel 40

41 metán, tf% : : : : : : : ábra. A gyűjtővezeték metán tartalma 2010 szeptemberében, öt percenkénti mintavételezéssel 41

42 5.19. ábra. A gyűjtő vezeték O 2 tartalmának ingadozása 42

43 Az ábra adataiból látható, hogy a depóniagáz telep ilyen nagymértékű kútlezárások mellett is tudja biztosítani a gázmotor igényét. Átlagosan kb. 220 m 3 /h gázfelhasználás mellett üzemelt ábra. A gázmotor pillanatnyi depóniagáz mennyiségének ingadozása 5.2 A DEPÓNIAGÁZ HŐMÉRSÉKLETE Irodalmi adatok alapján a depóniagáz hőmérséklete a képződési folyamat kb. 6. hónapját követően, a maximum érték (60 65 C) után a környezeti hőmérsékletnél nagyobb értéken állandósul. Egy 10 éves időtartamot vizsgálva az átlaghőmérséklet C ra tehető, de ezt természetesen befolyásolja az éghajlat és a depónia kivitelezési módja. A gáztelep gyűjtővezetékében a szívó oldali gázhőmérséklet nem lépi túl a 25 C ot (5.21. ábra), több hónapos ( ) áttekintésben sem. 43

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011 Tartalom 1. 2. 3.

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

Kommunális hulladéklerakókon keletkezı depóniagáz kinyerése

Kommunális hulladéklerakókon keletkezı depóniagáz kinyerése Kommunális hulladéklerakókon keletkezı depóniagáz kinyerése Depóniagáz A biogáz egy olyan gázelegy, amely anaerob körülmények között keletkezik, a metanogén mikroorganizmusok anyagcseretermékeként. A biogáz-elıállítás

Részletesebben

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Előadó: Barna László hulladékgazdálkodási üzletágvezető A.K.S.D. Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) Best Western Hotel Lido, 2007. szeptember 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

A ko-fermentáció technológiai bemutatása A ko-fermentáció technológiai bemutatása Flávy Kft. Készítette: Kereszturi Péter, projekt manager (k.ny.sz:13-9158) Forgács Attila, energetikus mérnök Tuba Dániel, technológus mérnök Flávy Kft. bemutatása

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék. X. Ipari Környezetvédelem Konferencia és Szakkiállítás Siófok, október

Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék. X. Ipari Környezetvédelem Konferencia és Szakkiállítás Siófok, október okl. környezetmérnök Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Egy hulladéklerakó sematikus ábrája Zárószigetelő rendszer Hulladék Csurgalékvíz-elvezető rendszer Aljzatszigetelő rendszer

Részletesebben

SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA

SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA TDK 2011 SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA Készítette: Hajdú Gergely Témavezető: Horánszky Beáta Az alapprobléma A cég által közölt információk:

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató

Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató MEE Vándorgyűlés - Szeged 2011 ENER-G csoport bemutatása Brit, tőkeerős szakmai befektető

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

Proline Prosonic Flow B 200

Proline Prosonic Flow B 200 Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,

Részletesebben

niagáz z mint hasznosíthat tható energia rtő Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2008. április 22-24.

niagáz z mint hasznosíthat tható energia rtő Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2008. április 22-24. Depóniag niagáz z mint hasznosíthat tható energia Hódi JánosJ Technológus szakért rtő Mélyépterv Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum, 2008. április 22-24.. Magyarország energiapolitikája

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KORSZERU TECHNOLÓGIÁK A TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK 2013 Tartalomj egyzék Kóbor B, Kurunczi M, Medgyes T, Szanyi ], 1 Válságot okoz-e a visszasajtolás? 9

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kotsis Levente, Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Miért előnyös gázt előállítani biomasszából? - mert egyszerűbb eltüzelni, mint

Részletesebben

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Kinek éri meg előállítani biogázt? Dr. Bai Attila egyetemi docens

Kinek éri meg előállítani biogázt? Dr. Bai Attila egyetemi docens Kinek éri meg előállítani biogázt? Dr. Bai Attila egyetemi docens Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vállalatgazdaságtani Tanszék 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához Mármarosi István - ENER G Energia Technológia Zrt Üzletfejlesztési vezető Az önellátó energiagazdálkodás Feladat vagy lehetőség?

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:

Részletesebben

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe IPARI SZEKTOR, ENERGIAMÉRLEG Adatszolgáltatás száma OSAP 1321 Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás 2. Tantárgytematika

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén Cím: 4400 Nyíregyháza Csatorna u. Nyírségvíz ZRt. Központi Komposztáló telepe Telefonszám: 06-42-430-006 Előállított komposzttermékek kereskedelmi

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Az ipari kazángyártás kihívásai és megoldásai PŐDÖR Csaba - ügyvezető igazgató 1947-2015 A jogelődöt 1947 évben alapították Az 1970-es évektől a kazángyártás a fő irány

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT XIII. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozója Antal Lóránt A ZÖLD ENERGIA ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIA FOGALMA A Zöld Energia fogalma: megújuló és nem szennyező energiaforrások

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége Biogáz Unió Zrt. - a természettel egységben A XXI. század egyik legnagyobb kihívása véleményünk szerint a környezettudatos életmód fontosságának felismertetése,

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9. Bay Zoltán Nonprofit

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

Biogáz-hasznosítás hulladékkezelő létesítményekben

Biogáz-hasznosítás hulladékkezelő létesítményekben Biogáz-hasznosítás hulladékkezelő létesítményekben Mármarosi István - ENER G Zrt Üzletfejlesztési igazgató XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2009. április 21-22-23.

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben