A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet"

Átírás

1 A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése 2. kötet

2 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Energia és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék A MISKOLCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK ÉS A TISZTÁN FÖLDGÁZ ALAPÚ HŐTERMELÉS MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓKKAL TÖRTÉNŐ RÉSZBENI HELYETTESÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA 2. kötet A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése Készült az UNI FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. és a Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére Miskolc,

3 TARTALOM 1 A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 5 2 HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ BIOGÁZ A BIOGÁZTERMELÉS LEHETŐSÉGEI A DEPÓNIAGÁZ KÉPZŐDÉS FÁZISAI I. FÁZIS II. FÁZIS III. FÁZIS IV. FÁZIS V. FÁZIS 10 3 A BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 13 4 BOGÁNCS UTCAI REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ DEPÓNIAGÁZÁNAK HASZNOSÍTÁSA KEOP FINANSZÍROZÁSÚ BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉSI ADATAI 22 5 GÁZKUTANKÉNTI ADATFELDOLGOZÁS, ÉRTÉKELÉS DEPÓNIAGÁZ ÖSSZETÉTEL A DEPÓNIAGÁZ HŐMÉRSÉKLETE 43 6 KÖVETKEZTETÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK A TELEP ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉSE A DEPÓNIAGÁZ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELVÉGZENDŐ JÖVŐBENI FELADATOK 58 7 IRODALOM 60 8 MELLÉKLET: A GÁZTELEP RÉSZLETES TÉRKÉPE 62 3

4 4

5 1 A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE A Megbízó Miskolci Hőszolgáltató Kft március 24 én kelt szerződés keretében megbízta az UNI FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft t, illetve rajta keresztül a szakmai munkát végző Miskolci Egyetem Energia és Minőségügyi Intézetének Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszékét, hogy végezzen szakértői vizsgálatokat a következő témában: A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése A téma feldolgozása során az alábbi részfeladatokat végeztük el: Helyszíni bejárások és a megbízó adatszolgáltatása alapján elemeztük a meglévő gázkutak gáztermelési állapotát, a képződött depóniagáz minőségének változását egy éves visszatekintésben. A depóniagáz CH 4, CO 2 és O 2 tartalmának változása a kutak valamint a gyűjtővezeték állapotára enged következtetni. Vizsgáltuk a kútlezárások alakulását, amely szoros összefüggésben van a kutak ill. az összekötő vezetékrendszer állapotával. A depónia gáztelep térképén bejelöltük azokat a kutakat, amelyek az elmúlt egy év adatai alapján tartósan jól üzemeltek. Ennek alapján behatárolhatók azok a területek, ahol a gázfejlődés és gázkivételezés zavartalan. Megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, amelyek az adott energetikai rendszer folyamatos és zavartalan működését hosszabb távon is biztosíthatják. A projekt résztvevői Miskolci Egyetem Energia és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék: Dr. Palotás Árpád Bence intézetigazgató, témavezető Woperáné dr. Serédi Ágnes Dr. Póliska Csaba Orosz Fórizs Nóra 5

6 6

7 2 HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ BIOGÁZ 2.1 A BIOGÁZTERMELÉS LEHETŐSÉGEI A biogáz előállítás hazánkban is elterjedt területe a települési hulladékok lerakóinál keletkező gáz (depónia gáz) termelése, a lerakott hulladékba telepített gázkivételi kutak segítségével. Magyarországon jelenleg mintegy 23 millió m 3 (4,5 5 millió tonna) települési szilárd hulladék keletkezik évente. Ennek 62% a lakossági eredetű, a többi az intézményeknél, szolgáltató egységeknél és vállalkozásoknál keletkező háztartási hulladékokkal együtt kezelhető hulladék. Ez a mennyiség a gazdaság fejlődésével párhuzamosan évente 2 3% kal nő. A települési szilárd hulladéklerakókban, a depóniákban, a tapasztalatok azt mutatják, hogy 6 7 hónap elteltével megindul a gázképződés folyamata, amely 6 7 év után éri el a maximumát, majd fokozatosan csökken és év múlva már nem gazdaságos. A kommunális hulladékok 40 50% a szerves anyag, amely anaerob módon biológiailag lebomlik gázfejlődés mellett. A hulladéklerakók depóniagáz termelése jelentősen elmarad a biogáz fermentorokétól. Kedvező esetben egy tonna hulladékból 7 12 m 3 gáz keletkezik. A gáz kinyerése történhet kompresszoros elszívásos módszerrel egy gyűjtő vezetékbe juttatva, majd víztelenítés és tisztítás után kerülhet felhasználásra. A depónia gázt a keletkezés helyén, vagy annak közelében hasznosítják. Fűtőértéke általában MJ/m 3 között ingadozik. Amennyiben a depóniagáz metán tartalma 50 65% között van, jól hasznosítható gázkazánokban és gázmotorokban. A 30% nál kisebb metán tartalmú gáz stabil tüzelésre már nem alkalmas, földgázzal keverve hasznosítható [1]. A hulladék ártalmatlanítás jellemző formája a lerakás (83%), mely célra általában természetes mélyedéseket, vagy bányászati tevékenység után visszamaradó üregeket használnak fel. A mélyedések feltöltése során az egyes hulladékrétegek egymásra helyezve, fokozatosan elzárják a mélyebben fekvő hulladékrétegeket a levegőtől, egészen addig, amíg a hulladékréteg vastagságának növekedése elő nem idézi a levegőmentes anaerob körülményeket. A lerakás után mintegy fél esztendővel indul be a depóniagáz elterjedése, addig tart az anaerob baktériumoknak megfelelő környezeti feltételek kialakulása. A prizmák nyári kiszáradása a levegő beáramlása miatt, a depóniagáz kitermelésének hosszabb szüneteltetése pedig a mező elsavanyodása miatt a gáztermelő képesség csökkenésével jár. A gázképződés javításának lehetőségei [2]: Szelektív hulladékgyűjtés, iszap elhelyezése. A hulladék tömörítése. A folyamatos termékfelhasználás lehetőségeinek megteremtése. 7

8 A gázkutak két esetben is telepíthetők: újonnan létesített lerakók esetén a lerakás során folyamatosan, meglévő lerakó esetén új gázkutak létesítésével. A gázkinyerésre többféle megoldás használható, amelyek azonban két fő csoportra, függőleges és vízszintes elrendezésű rendszerekre oszthatók. Megkülönböztetünk passzív rendszereket, ahol a gáz saját nyomása következtében lép be a gázgyűjtő kutakba és aktív rendszereket, ahol a gáz összegyűjtésére megszívást alkalmaznak. Az üzemeltetési mód a kitermelés hatásfokát jelentősen befolyásolja. A kutakat m távolságra telepítik úgy, hogy a felszínhez közeli szakaszt a levegőbeszívás és ezzel robbanásveszélyes gáz levegő arány kialakulása elkerülésére körbeszigetelik. A gyakorlatban a hatásfok növelése céljából, kombinált függőleges és vízszintes elrendezésű gázkutakat is alkalmaznak. A kitermelt gáz optimálisan 55 60% metánt és 40 45% szén dioxidot tartalmaz. A metán/szén dioxid arány a hulladék összetételétől, tömörítésének fokától és a lerakóhely szigetelésétől függ. Gyakran a levegő által felhígulva 4 6% oxigént és 15 30% nitrogént is tartalmazhat az említett két komponens rovására. Friss lerakónál a gáz 4 6% hidrogént tartalmazhat. A hulladék nedvességtartalma miatt mindig vízgőzzel telített. Ezt hasznosítás előtt kondenzálni kell és a kondenzátumot vissza kell juttatni a lerakóhelyre. A hulladék nyomelemeinek egy része is bekerül a kondenzátumba. A hulladékból nyert biogázban esetenként előfordulnak: kénhidrogén és szerves vegyületek, főként szén hidrogének. A hulladéklerakókban lerakott biológiailag lebontható szerves anyagok a lakosságtól és az intézményektől származnak. Pl. a Budapesten összegyűjtött szemét átlagos összetételét a 2.1. táblázat mutatja be [3] táblázat. Átlagos hulladék összetétel (Budapest) Hulladék fajta % papír 15,4 konyhai zöldhulladék 35,3 textil 3,0 egészségügyi hulladék 2,0 műanyag 13,4 üveg 2,4 fém 1,8 finom frakció 26,3 8

9 veszélyes anyagok 0,4 Összesen 100,0 A települési hulladék átlagos kémiai összetételét a 2.2. táblázat foglalja össze táblázat. Hulladékok átlagos kémiai összetétele Hulladék fajta % cellulóz 44 lignin 13 pektin 8 fehérje 3 zsír, gyanta 2 hamu 15 egyéb 15 Összesen A DEPÓNIAGÁZ KÉPZŐDÉS FÁZISAI A depóniagáz képződéseinek fázisai szakirodalmi osztályozás alapján öt fázisra bontható. [4] I. fázis A hulladék elhelyezése után közvetlenül egy aerob fermentáció indul meg mikroorganizmusok jelenlétében. A folyamatot a mélyebb régiókban a hulladékkal csapdázódott levegő, a felszín közeli régiókban az atmoszférából bejutó oxigén táplálja. A keletkező biogázban széndioxid, a csurgalékvízben az ammónium, illetve az egyéb alkotórészek oxidációs termékei dúsulnak. A folyamat erősen exoterm, a hőmérséklet elérheti a o C t II. fázis Az oxigén fogyásával anaerob körülmények alakulnak ki, a sötét, oxigénhiányos, oxigénmentes környezetben a gombák és erjesztő baktériumok végzik a szénhidrátok, fehérjék és a zsírok erjedési lebomlási folyamatait. A keletkező biogáz szén dioxidból és hidrogénből áll, a nitrogéntartalom erősen csökken. A csurgalékvíz ph ja lecsökken (ph = 4 5), nagy mennyiségű kalciumot, vasat, nehézfémeket és ammóniumot tartalmazhat. A fázis végére a 9

10 redoxpotenciál 1 csökkenésével a kezdeti magas szulfáttartalom is lecsökken, a keletkező szulfid kicsapja az addig oldatban lévő vasat, mangánt és nehézfémeket III. fázis A metanogén és a szulfátredukáló baktériumok megjelenésével és elszaporodásával megkezdődik az előző pontban leírt folyamat, majd a biogázban növekedni kezd a metán koncentráció, mialatt a hidrogén és a szén dioxid koncentrációja csökken. A csurgalékvíz ph ja növekedni kezd, ami a vas, mangán és nehézfémek további kiválásához vezet. Továbbra is jelentős a keletkező, és a csurgalékvízben elnyelődő ammónia mennyisége IV. fázis Az ún. metán fázisban stabilizálódik az előző fázisban megkezdődött metánképződési folyamat, a biogázban a metán koncentrációja v/v % on állandósul V. fázis A lebontható szénhidrátok, fehérjék és zsírok elfogyásával csak az ellenálló szerves szén marad vissza a hulladékban. A metántermelés fokozatosan visszaesik a légköri diffúzió miatt. A 2.1. ábra a depónia térben lejátszódó folyamatokat szemlélteti [4]. 1 A redoxpotenciál (ORP, mv ) az oxidáló illetve redukáló képesség mértéke. 10

11 2.1. ábra. A depóniagáz képződésének folyamata Amint arról már volt szó, az Európai tapasztalatok szerint is évet érdemes figyelembe venni, mint aktív időszakot. A gáz természetesen továbbra is képződik, a mennyisége azonban csökken. Probléma, hogy a gázképződés nehezen szabályozható. A szerves anyagok anaerob lebomlása során szén dioxid, metán és víz keletkezik. C 6 H 12 O 6 3CH 3 COOH 3CH 3 COOH 3CH 4 + 3CO 2 CO 2 + 4H 2 CH 4 + 2H 2 O Fermentorból és szeméttelepről származó biogázok összetételének határértékeit és tüzeléstechnikai jellemzőit egy hálózati földgázzal összehasonlítva a 2.3. táblázat foglalja össze [5] táblázat. Biogázok jellemző összetétele és tüzeléstechnikai tulajdonságai Biogáz Összetétel Mértékegység Földgáz (orosz) fermentorból szeméttelepi Metán (CH 4 ) mol% 97,9 65 (50 80) 45 (30 80) C 2 + szénhidrogének mol% 1,2 Hidrogén (H 2 ) mol% (0 2) 1,5 (0 2) 11

12 Szén monoxid (CO) mol% Szén dioxid (CO 2 ) mol% 0,1 34,8 (15 50) 37,5 (05 40) Nitrogén (N 2 ) mol% 0,8 0,2 (0 5) 15 (0 50) Oxigén (O 2 ) mol% (0 1) 1,0 (0 10) Összesen: Hidrogén szulfid (H 2 S) mg/m 3 < 600 <100 Ammónia (NH 3 ) mg/m Összes klór (Cl) mg/m Összes fluor (F) mg/m Sziloxánok mg/m Kátrány g/m 3 Tüzeléstechnikai jellemzők Égéshő MJ/m 3 37,8 24,6 17,2 Fűtőérték MJ/m ,1 15,5 Wobbe szám (égéshőből) MJ/m 3 50, ,4 Relatív sűrűség Sűrűség 0,56 kg/m 3 0,73 0,89 1,16 0,98 0,27 12

13 3 A BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A biogáz hasznosítása megegyezik a vezetékes földgáz, vagy a PB gáz felhasználásának lehetőségeivel, így az elsődleges területek: a háztartási fűtés, főzés, használati melegvíz előállítása, valamint mezőgazdasági tevékenységek esetében hűtőgépek, stabil munkagépek hajtása, villamosenergia termelése és felhasználása. A legegyszerűbb és leggyakoribb hasznosítás fűtési célokra történő elégetés, valamint villamosenergia termelés hőenergia ellátással kapcsoltan. Ez esetben elegendő a gáz víztartalmát kondenzálni, egyéb tisztítás általában nem szükséges. A villamosenergiát gázmotorokban állítják elő (gázmotor, generátor és hűtő egység). Teljesítményük általában kw. Hatásfokuk kb % (villamosenergia termelésre), azonban a motorok és a füstgázhűtő egység kihasználási fokától függően a lerakóhelyi gáz energiatartalmának max. 55% a is hasznosítható (villamos energiára számítva). A minél jobb összhatásfok elérése érdekében törekedni kell a hulladékhő lehetőleg teljes hasznosítására (épületek, kertészetek, terményszárítók stb.). A biogáz hasznosításának lehetőségeit a 3.1. ábra foglalja össze ábra. Biogáz hasznosításának lehetőségei A kapcsolt energiatermelési mutató (a megtermelt villamosenergia és hőenergia százalékos viszonya) gőzturbinák esetében 10 30%, gázturbináknál 15 35%, kombinált ciklusú berendezéseknél 30 40%, míg dugattyús gépek esetében 35 45% [6]. A kapcsolt hő és villamos energiatermelés előnyei: 13

14 A kogeneráció az energiaátalakítás egyik leghatékonyabb technológiája, ugyanis ez a tüzelőanyagban rejlő vegyi energia legnagyobb hányadát képes mechanikai munkává, ezen keresztül villamosenergiává és hőenergiává átalakítani. A kogeneráció a primer energiahordozók jelentős megtakarítását teszi lehetővé. Nem elhanyagolhatóak a társadalom/gazdaság egészét érintő környezetvédelmi előnyök a hagyományos villamosenergia és hőtermeléssel szemben. Alkalmazási területek: távhőszolgáltató rendszerek használati melegvizet előállító berendezései, kórházak, közintézmények irodaépületei, nagyobb szállodák, uszodák, gyógyfürdők, élelmiszeripari feldolgozó üzemek (tejipar, húsipar, stb.), vegyipari üzemek, mezőgazdaság: üvegházak (zöldség vagy virágtermesztés), temperált vizű haltenyészet. 14

15 4 BOGÁNCS UTCAI REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ DEPÓNIAGÁZÁNAK HASZNOSÍ TÁSA Bár a megbízó a MIHŐ Kft., a teljesség kedvéért rövid áttekintést adunk a cégnél az utóbbi években megvalósult megújuló energiahordozó hasznosításon alapuló, pályázati támogatást is élvező, energetikai fejlesztésekről. Miskolcon a Miskolci Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: MIHŐ), látta meg a lehetőséget a Bogáncs utcai más néven nádasréti szemétlerakóban rejlő tetemes mennyiségű depóniagáz felhasználására. A hulladéklerakó területén az 1960 as évekig halastó működött. A hulladéklerakás 1973 ban indult, ettől kezdve gyakorlatilag a teljes város kommunális, ipari és intézményi hulladéka itt került lerakásra. A hulladék összetételére és években végeztek méréseket Miskolcon. Az eredményeket a 4.1. táblázat hasonlítja össze, összevetve egy átlagos kommunális hulladék öszszetétellel [7, 8]. Frakciók 4.1. táblázat. Hulladék összetételek Miskolc Átlagos kommunális hulladék (országos) tömeg % (m/m%) Papír 10,06 20, Műanyag 12,28 18, Textil 1,41 9,9 5 6 Fém 1,01 4,6 5 6 Üveg, kerámia 1, Szerves, bomló 50,00 28, Törmelék, inert, egyéb anyag 24,1 5,5 Az évi adatokhoz viszonyítva már 2000 re is jelentősen csökkent a szerves/bomló frakció, nőtt a papír, a műanyag frakció. A Bogáncs utcai szemétlerakó között üzemelt, az egyik legnagyobb rekultivált szemétlerakó hazánkban: területe 22 ha, 5 millió tonna kommunális hulladék. 15

16 2006. június 1 jén bezárták és megkezdték a szeméttelep rekultivációját, ezzel egyidejűleg megvalósították a keletkező depóniagáz fáklyázás útján történő ártalmatlanításának lehetőségét. 4.1 KEOP FINANSZÍROZÁSÚ BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A cég 2008 ban depóniagáz hasznosítási céllal pályázatot nyújtott be a megújuló energiaforrások alkalmazásának tématerületén. A pályázat a nádasréti szemétlerakó depóniagázának felhasználására irányult (KEOP 4.1.0: Hő és villamosenergia előállítás támogatása megújuló energiaforrásból című pályázat benyújtása július 11. ). A képződött depóniagáz elfáklyázása helyett a pályázati támogatással megvalósult a légvonalban ~1,5 km re lévő HCM lakótelep hő és melegvíz ellátását biztosító Futó utcai kazánházban való hasznosítása, ahol eddig a hő előállítása földgáztüzelésű melegvíz kazánokban történt. Az üzembe helyezés 2009 januárjában megtörtént. Átlagos gázösszetétel [9] : CH 4 69,1 % CO 2 29,08 % O 2 1,63 % H 2 S 0,19% H u 22 MJ/m 3 A depóniagáz felhasználására a fűtőműbe egy biogáz tüzelésű villamosenergia termelésére alkalmas gázmotort is telepítettek a beruházás második ütemeként. A folyamatos biogáz fejlődés miatt nyáron kevés az energiaigény, csupán a használati melegvíz előállítása szükséges. A depóniagázt a gázmotorba vezetés előtt kéntelenítik, a berendezés és a környezet védelme érdekében. A villamosenergia termelés során keletkező hulladékhő a távhőszolgáltatásban is hasznosítható, amint azt a 4.1. ábra elvi rajza is szemlélteti. A második ütem részeként 67 db új kutat telepítettek, tovább fejlesztették a gázfogadó állomást, kiépítették a villamos hálózatra történő csatlakozás lehetőségét, valamint a kapcsolódást a gáz és távhőrendszerhez. A telephelyen egy Perkins típusú gázmotor üzemel, amely júliusától kereskedelmi üzemben dolgozik. 16

17 4.1. ábra. Kapcsolt energiatermelés gázmotorral A gázkivételi kutakat és a gyűjtővezetékeket a 4.2. ábra 4.5. ábra mutatja be ábra. Gázkivételi kutak kialakítása 17

18 A kúttestben a szívócső előre gyártott PE csőből épült, melyeken a perforáció gyárilag készült, a csövek toldása pedig hegesztett. A cső körül 300 mm átmérőjű kavicstest került kialakításra, a szívócső a kútcsőhöz flexibilisen csatlakozik. A kút vízzáró agyagmaggal csatlakozik a hulladéklerakó felső rétegrendjében kialakított agyag szigetelőréteghez. A kutak mélysége a telepítési hely függvényében 7 és 25 m között változik. Az egyes gázkutakat ágvezetékek kötik össze a gerincvezetékekkel, amelyek a gázfogadó állomáson keresztül csatlakoznak a főgyűjtő vezetékekhez ábra. Gázkutak képe A gázfogadó állomás 2 5 vezeték fogadására lett kialakítva, attól függően, hogy hány gázkút csatlakozik. A gázfogadó állomásban minden ágvezetékre szerelt elzáró szerelvénnyel lehet a gázkutakat szükség esetén kiiktatni. A vezetékek a rekultivációs rétegben, az agyagszigetelés fölötti homokos kavics szivárgó rétegben kerültek elhelyezésre oly módon, hogy a vezetékek nyomvonala követi a felszín esését. A jó lejtési adottságok miatt a gázkutak az ágvezetékek és a fővezetékek magaspontja mögötti szakaszának víztelenítését is ellátják. A kompresszor gépház melletti kondenzvíz akna előtt az oda érkező 2 db fővezeték T idom közbeiktatásával egyesül. A szivattyú gépházba 1 db D110 es gázvezeték halad tovább. 18

19 4.4. ábra. Rekultivált hulladéklerakó gázkutakkal 4.5. ábra. Gázkutak gyűjtővezetékei lezárási lehetőséggel A hulladéklerakóból egy 2050 méteres csővezeték szállítja a gázt a hejőcsabai kazánházba (4.6. ábra). Ma már 151 db gázkút és 3 db nagy teljesítményű szivattyú szívja, illetve nyomja 19

20 a kiépített vezetéken a biogázt a kazánházba, ahol a vezeték szétágazik a biogáz kazán és a gázmotor irányába ábra. Gázvezeték a hulladéklerakótól a felhasználóig A biogáz üzemű kazán Hejőcsaba 319 lakásának fűtését és használati melegvíz ellátását képes megoldani. A biogáz kazán Viessmann típusú, a gázégő Riello rs 130 as gyártmány (4.7. ábra) ábra. Biogáz kazán és égő 20

21 A telephelyen egy Perkins típusú gázmotor üzemel, amelyet a 4.8. ábra szemléltet. A gázmotor júliusától kereskedelmi üzemben dolgozik ábra. Perkins típusú gázmotor A hejőcsabai lakótelep fűtésére és használati melegvíz ellátására éves szinten körülbelül ezer m 3 földgázra van szükség. A hejőcsabai kazánházban ezt a gázmennyiséget tudják megtakarítani a depóniagázzal. Nyáron csak a villamos energiatermelésre alkalmas gázmotor üzemel, melyet az elektromos hálózatra csatlakoztatnak. A gázmotor is termel hőt működéséből adódóan. A többlet hőt csővezetéken a kazánkörbe juttatják, így a gázmotor hője használati melegvíz előállítása céljából hasznosul. 21

22 4.2 A BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉSI ADATAI A beruházás megtérülési adatait a megrendelő adatszolgáltatása alapján az alábbi táblázat foglalja össze táblázat. A beruházás megtérülési adatai (Ft) Beruházás összesen terv 2012 terv 2013 terv 2014 terv 2015 terv Beruházási költség [Ft] 464,953,947 59,131,900 72,814, ,598,802 3,408, Saját forrás [Ft] 268,226,584 Pályázat [Ft] 196,727,363 Üzemeltetési és karbantartási költség [Ft] 55,707,390 42,866,277 66,782,158 92,307,530 93,458,198 92,113,261 88,172,893 81,533,277 Távhőszolgáltatási árbevétel [Ft] 24,891,955 54,872,272 55,891,556 58,127,218 60,452,307 62,870,399 65,385,215 68,000,624 Villamos energia árbevétel [Ft] ,585,633 74,718,228 77,706,957 80,815,235 84,047,845 87,409,759 Árbevétel összesen [Ft] 24,891,955 54,872,272 99,477, ,845, ,159, ,685, ,433, ,410,382 Nettó árbevétel [Ft] - 30,815,435 12,005,995 32,695,031 40,537,917 44,701,066 51,572,374 61,260,167 73,877,105 Halmozott nettó árbevétel - - [Ft] 30,815,435 18,809,440 13,885,591 54,423,507 99,124, ,696, ,957, ,834,220 22

23 5 GÁZKUTANKÉNTI ADATFELDOLGOZÁS, ÉRTÉKELÉS A MIHŐ Kft. kb. egy évre visszamenőleg rendelkezésünkre bocsátotta a többnyire havi rendszerességgel a kutanként elvégzett mérések eredményeit, valamint a gyűjtővezeték számítógépes adatgyűjtő rendszerének értékeit. 5.1 DEPÓNIAGÁZ ÖSSZETÉTEL A mérési eredmények egy része a gázkutak gázösszetételére vonatkozott, elsősorban a metán és szén dioxid tartalomra, de sok esetben mérték az oxigén tartalmat is. Néhány adatsornál a jelentéktelen mennyiségű kén hidrogén értéke is feltüntetésre került. A biogáz összetételét a cég egy Dräger típusú készülékkel mérte. Az adatok kétféle csoportosításban lettek feldolgozva, külön a régi 84 db kút és külön az új 67 db kút. A feldolgozás eredményeit az 5.1. ábra ábra szemlélteti. Az egy éves összehasonlítás eredményei: i mérési eredmények szerint a régi és új kutak termelése (CH 4 tekintetében) közel egyforma volt, én az új kutak jobban és egyenletesebben termeltek, november végétől jelentősen megnőtt az oxigénes kutak száma a régi kutaknál, márciusától már az új kutaknál is tapasztalható az oxigénesedés, áprilisában és májusában az új kutak metán termelése rosszabb, novemberétől jelentősen csökkent a kutak metán tartalma, egyre kevesebb kúté érte el ill. haladta meg a gázmotor üzemeltetése szempontjából fontos 50% os metán tartalmat márciusában egy hónapon belül végzett többszöri mérés eredményei is a tartósan 50% alatti metán tartalmat rögzítették (5.10. ábra és ábra). Az összes mérési eredményt magába foglaló ábra adataiból is jól látszik az áprilisi és szeptemberi nagy CH 4 tartalmú depóniagáz képződés utáni ingadozó gázfejlődés ténye. 23

24 CH4 CO2 50 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 tf % új kutak száma 5.1. ábra. A CH 4 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 24

25 tf % CH4 CO2 O régi kutak száma a./ tf % CH4 CO2 O új kutak száma 5.2. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 25

26 (a) CH4 CO2 O2 50 tf % régi kutak száma a./ (a) CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.3. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 26

27 CH4 CO2 O2 50 tf % régi kutak száma CH4 CO2 O2 a./ tf % új kutak száma 5.4. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 27

28 CH4 CO2 O2 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.5. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 28

29 CH4 CO2 O2 50 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.6. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 29

30 CH4 CO2 O2 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 O2 tf % új kutak száma 5.7. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 30

31 CH4 CO2 O2 tf % régi gázkutak száma a./ CH4 O2 CO2 tf % új kutak száma 5.8. ábra. A CH 4, O 2 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 31

32 CH4 CO2 50 tf % régi kutak száma a./ CH4 CO2 40 tf % új kutak száma 5.9. ábra. A CH 4 és CO 2 tartalom változása az adott mérési napon b./ 32

33 CH 4, tf % új kutak száma ábra. Új kutak metán tartalma márciusban 33

34 CH 4, tf % Régi kutak száma ábra. Régi kutak metán tartalma márciusban 34

35 80 70 metán, tf% régi kutak száma a./ metán, % új kutak száma ábra. Régi és új kutak metán tartalma a vizsgált időszakban ( ) b,/ 35

36 A cég a gázmotor biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kb. 50% os metán tartalom biztosítása érdekében a rossz vagy kis metán tartalmú kutakat kizárja a rendszerből. Ha a vizsgált időszakra ( ) ábrázoljuk az összes kút (régi és új csoportosításban) átlagos CH 4 tartalmát kútlezárás nélkül és kútlezárással, látható, hogy egyre több kutat kell lezárni a közel 50% os CH 4 tartalom biztosítása céljából. Az ábra az összes kút (151 db) lezárási százalékának növekedését mutatja az elmúlt kb. egy évben. Megállapítható, hogy 60 70% közötti kútlezárással üzemel februárjától a biogáz telep. Az ábra megmutatja a régi és új kutak metán tartalmának változása mellett a lezárási százalékokat is. Az ábrából kitűnik, hogy a régi kutak lezárási százaléka ( havi mérést kivéve) nagyobb (esetenként 70 80%) mint az új kutaké. A gyűjtővezetékben mérhető (számítógépes adatgyűjtéssel rögzített) CH 4 tartalom változása is egyértelműen mutatja, hogy ilyen mértékű kútlezárás ellenére sokszor nem tartható az 50% os CH 4 tartalom, főként az utóbbi fél évben (5.15. ábra). A csökkenő tendenciát igazolják a nagyobb léptékű ábra ábra is, ahol a gyűjtővezetéki két utolsó hónap (május és június eleje) metán tartalmát láthatjuk szeptemberével összehasonlítva. A gyűjtővezeték oxigéntartalma 0 2,5% között ingadozik a kútlezárások eredményeként, annak ellenére, hogy az egyes kutakban 6 20% közötti oxigén tartalom is mérhető (5.19. ábra) lezárt kutak, % időpontok ábra. A összes kút (151 db) lezárási százalékának változása 36

37 CH4 lezárás nélkül CH4 lezárással % os lezárás % ábra. Átlagos metán tartalmak és kútlezárások 37

38 5.15. ábra. A gyűjtő vezeték metán tartalmának ingadozása 38

39 (mérés 5 percenként) metán, tf% mérések száma ábra. A gyűjtővezeték metán tartalma májusban, öt percenkénti mintavételezéssel 39

40 5.17. ábra. A gyűjtővezeték metán tartalma június elején, öt percenkénti mintavételezéssel 40

41 metán, tf% : : : : : : : ábra. A gyűjtővezeték metán tartalma 2010 szeptemberében, öt percenkénti mintavételezéssel 41

42 5.19. ábra. A gyűjtő vezeték O 2 tartalmának ingadozása 42

43 Az ábra adataiból látható, hogy a depóniagáz telep ilyen nagymértékű kútlezárások mellett is tudja biztosítani a gázmotor igényét. Átlagosan kb. 220 m 3 /h gázfelhasználás mellett üzemelt ábra. A gázmotor pillanatnyi depóniagáz mennyiségének ingadozása 5.2 A DEPÓNIAGÁZ HŐMÉRSÉKLETE Irodalmi adatok alapján a depóniagáz hőmérséklete a képződési folyamat kb. 6. hónapját követően, a maximum érték (60 65 C) után a környezeti hőmérsékletnél nagyobb értéken állandósul. Egy 10 éves időtartamot vizsgálva az átlaghőmérséklet C ra tehető, de ezt természetesen befolyásolja az éghajlat és a depónia kivitelezési módja. A gáztelep gyűjtővezetékében a szívó oldali gázhőmérséklet nem lépi túl a 25 C ot (5.21. ábra), több hónapos ( ) áttekintésben sem. 43

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október 3. szám, 2009. október Az.A.S.A. csoport a legnagyobb privát hulladékkezelôk egyike Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, és egyre fontosabb szerepre tesz szert Európa más országaiban

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Konferencia kiadvány

Konferencia kiadvány PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém Hunyadi u. 14. Tel: +36/70/289-5212 Web: www.pureaqua.hu E-mail: info@pureaqua.hu 2011. október 06. Konferencia kiadvány Szennyvíztisztítás iszaphozama

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben