Az igazságügy elrendezése Portugália

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az igazságügy elrendezése Portugália"

Átírás

1 Az igazságügy elrendezése Portugália FELLEBBEZÉSEK, HIBÁK BEBIZONYÍTÁSÁRA VALÓ KÉRVÉNYEK ÉS A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK TISZTÁZÁSÁRA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRVÉNYEK A bírósági határozatok tárgyi hibák kiküszöbölésére, érvénytelenség bebizonyítására, nem érthetőség vagy nem egyértelműségre való kérvények, változtatást követelő kérvények tárgyai, ha költségekről és büntetésekről van szó, egyértelmű hibák bebizonyításáról illetve tények jogi minősítéséről és olyan eljárások elemei létezésének a bizonyításáról, melyek más határozathoz vezetnek és melyek szintén hibából kifolyólak nem voltak figyelembe véve. A fellebbezések peri eszközök, melyek a bírósági határozatok hozatalánál figyelembe vett kérdések újra átvizsgálására szolgálnak azzal a céllal, hogy változást érjenek el. A Polgári bírósági rendeletben feltüntetett fellebbezések lehetnek rendesek vagy különlegesek. A rendes fellebbezések azon bírósági határozatok megszüntetésére használatosak, melyek még nem jogérvényes ítéletek (mivel ezek ellen lehetséges fellebbezni és még nem telt le a fellebbezés benyújtásának határideje). A különleges fellebbezések olyan bírósági határozatok megszüntetésére használatosak, melyek már jogérvényes ítéletek. A rendes fellebbezések a fellebbezés, határozat átvizsgálása és a határozat megszüntetése első és másodfokon. A különleges fellebbezések a következők: Határozat átvizsgálása és Harmadik fél ellenállása. Azon bíróságnak szükséges benyújtani a fellebbezést, amelyiknek az a bíróság, melynek határozata ellen van benyújtva a fellebbezés, hierarchikusan alárendelt. Rendes fellebbezések Elsőfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések a fellebbezés és a határozat megszüntetésére való kérvény első fokon. Fellebbezést végleges ítélet ellen és despacho saneador lehet benyújtani minden olyan bizonyíték felmutatása utáni ítélethozatal, mely a per tárgyát ítéli meg és az ítéletre vonatkozó tényeket állapítja meg, elkülönítve egymástól a bebizonyított tényeket és azokat a tényeket, melyek további eljárások tárgyai a per cselekedeti lényegéről való határozat. A határozat érvénytelenítésére vonatkozó kérvény azon határozatok ellen nyújtandó be, melyek ellen lehetséges fellebbezést benyújtani. A másodrendű határozatok ellen benyújtott fellebbezések a következők: határozat átvizsgálása és a határozat érvénytelenítésére vonatkozó kérvény másodfokon. A határozat átvizsgálását azon fellebbezési bíróság határozata ellen alkalmazzák, mely a per cselekedeti lényegét ítéli meg és melynek alapján lehet fellebbezni anyagi jogok megszegése ellen. A határozat érvénytelenítésére vonatkozó kérvény másodfokon azon határozatok ellen nyújtandó be, melyek ellen lehetséges fellebbezni, viszont nem lehetséges a határozat átvizsgálásának indítványozását benyújtani. A bíróságok illetékességének értéke

2 A bíróságok illetékességének értéke az a pénzösszeg, mely azt a felső határt fejezi ki, amely alatt egy bizonyos bíróság anélkül határozhat, hogy határozata ellen lehetséges lenne fellebbezéseket benyújtani. Polgárjogi ügyekben a fellebbező bíróságok illetékességének értéke ,94 euró és az elsőfokú bíróságoké 3 740,98 euró. Különleges fellebbezések Különleges fellebbezéseknek számítanak a határozat átvizsgálása és a harmadik fél ellenállása. Jogérvényes ítélet ellen a következő esetekben lehet benyújtani átvizsgálás indítványozását: a) Ha bebizonyítást nyer, hogy a jogérvényes ítéletet felelősség kikerülése, csalás, vesztegetés, bűncselekményre való rászedés illetve a bíró vagy a bírók valamelyikének, akiknek a határozatba beleszólásuk volt, megvesztegetése mellett hozták. b) Ha bebizonyítást nyer, hogy a jogérvényes ítéletet valótlan iratok illetve jogi eljárás alapján hozták, felmondás illetve olyan szakvélemények alapján, melyek bármelyik esetben határozóak azon határozatban, melynek vizsgálat tárgyának kell lennie. Az iratok illetve jogi eljárások valótlansága nem szolgál az átvizsgálás alapjául, ha az ügyet megbeszélték azon eljárás közben, mely átvizsgálás tárgya. c) Olyan irat felmutatásának esetében, melyről a másik félnek nem volt tudomása illetve nem használhatta fel azon eljárás közben, melynek keretén belül hozták a vizsgált határozatot azon fél javára, mely a határozat szerint a pert elveszítette; d) Ha az az elismerés, jogról való lemondás illetve átutalás, melyeken alapszik a határozat, jogérvényes ítélet által érvénytelenítve voltak; e) Ha az elismerés, jogról való lemondás illetve átutalás érvénytelenek; f) Ha az után, hogy az eljárást és a jog alkalmazását lebonyolították alperes bármilyen jelenléte nélkül, bebizonyítást nyer, hogy az alperest nem idézték be, illetve hogy az idézés érvénytelen; g) Ha a felek között a múltban hozott más ítélettel ellentétben áll. A harmadik fél ellenállása egy olyan formája a bírósági határozat megtámadásának, amelyikre joga van a harmadik félnek, mely ez által károsult, ha a bírósági per a felek közötti hamisított eljárásra vonatkozik és a bíróságnak ilyen csalásról nem volt tudomása. Határozatok, melyeknél engedélyezett a fellebbezés Rendes fellebbezés csak olyan ügyekben engedélyezett, melyekben magasabb értélről van szó, mint azon bíróság illetékességi értéke, melynek a fellebbezést benyújtották, azzal a feltétellel, hogy a megcáfolt határozatok hátrányosak a fellebbező fél számára e bíróság illetékességi értékének felét meghaladó összegben (elvesztés); viszont bizonyított kételyek esetében a veszteség összegéről csak a per értékét veszik figyelembe. A fellebbezés mindig engedélyezett a per értékére való tekintet nélkül, ha a nemzetközi verseny szabályainak megszegésére alapszik és tárgy, hierarchia vagy az adott ügy szabálysértése okából.

3 A per értékére, kísérő kérdésekre illetve rövidített eljárásokra vonatkozó határozatok elleni fellebbezések, ha értékük meghaladja azon bíróság illetékességi értékét, melynek a fellebbezést benyújtották. A fellebbező bíróság határozata elleni fellebbezés engedélyezett mindig, ha ellentétben áll ezen vagy más fellebbezési bíróság határozatával, mely hasonló alapvető jogi kérdésre vonatkozik, és amelyik ellen nem lehetséges rendes fellebbezést benyújtani abból az okból, hogy nem tartozik a bíróság illetékességébe, azon eseteket kivéve, melyekben a Legfelsőbb Bíróság, a múltban meghatározott törvénykezésével megegyezően lett rendelet hozva. Az ügy és a veszteség értékétől függetlenül a fellebbezési bíróságok határozata ellen lehet fellebbezni minden olyan ügyben, melyekben bérleti szerződések érvényességének és létezésének megállapításáról van szó. A Legfelsőbb Bíróság által összegzett törvénykezéssel ellentétes határozatok hozatala ellen mindig lehetséges fellebbezni. Határozatok, melyek ellen nem lehetséges fellebbezni A fellebbezés nem engedélyezett célhatározatok és a szabad meggondolás jogának alkalmazásával hozott határozatok ellen. Ki nyújthat be fellebbezést A harmadik fél ellenállása kivételével minden olyan személy nyújthat be fellebbezést, mely a per egyik fő feleként szerepel, és amelyik a pert elvesztette. Viszont azon személyek, melyek közvetlenül és hatásosan a határozat által károsultak, szintén fellebbezhetnek a határozat ellen még abban az esetben is, ha nem szerepelnek, mint a per felei illetve csak a per résztvevői. Fellebbezési jog elvesztése és fellebbezésről való lemondás A per felei lemondhatnak a fellebbezésről, de az előzetes lemondás csak akkor érvényes, ha mindkét fél egyetért vele. Az, aki elfogadja a kijelentett határozatot, nem nyújthat be fellebbezést. A határozat elfogadása lehet kijelentett vagy csendes. A csendes elfogadás az, mely bármilyen olyan eljárás elkövetéséből folyik ki, mely egyértelműen összeférhetetlen a fellebbezési szándékkal. A fellebbező egyszerű kérvény által vonhatja vissza a benyújtott fellebbezést. Független fellebbezés és alárendelt fellebbezés Ha a per mindkét fele sikertelen, mindkettőjüknek kell fellebbezniük, ha meg akarják változtatni a határozatot abban a részében, amelyik az adott félnek kedvezőtlen; viszont bármelyikük által benyújtott fellebbezés lehet ebben az esetben független vagy alárendelt. A független fellebbezés rendes határidőben és rendes körülmények között nyújtandó be; az alárendelt fellebbezést a másik fél határozatát lehetővé tevő jelentést követő 10 napon belül lehet benyújtani. Ha az első fellebbező visszavonja a fellebbezését, a fellebbezés érvénytelen vagy a bíróság nem vizsgálja át, az alárendelt fellebbezés elveszti érvényességét, miközben a fő fellebbező felelős az összes költségért.

4 Ha nincs ellenkező kijelentés, a fellebbezési jogról való lemondás illetve a határozat kijelentett vagy csendes elfogadása a per feleinek egyike által nem akadályozza meg az alárendelt fellebbezés benyújtását azzal a feltétellel, hogy a másik fél fellebbez a határozat ellen. Ha engedélyezett a független fellebbezés, engedélyezett lesz az alárendelt fellebbezés is, még ha a megtámadott, az adott fellebbező számára kedvezőtlen határozat megegyezően vagy alacsonyabb összeggel, mint azon bíróság illetékességi értékének fele, amelyiknek a fellebbezést benyújtották. A fellebbezés kiterjesztése azokra a résztvevő felekre, melyek nem fellebbeztek Az egyik fél által benyújtott fellebbezés érvényes a többi résztvevő félre is a felek összevonása szükségének esetén. A felek összevonása szükségének esetén kívül (az eljárásba való beavatkozás jogi elrendelését jelölő eset mindazok által, akik érdekeltek a fellebbezésen bírósági per létrehozásával) más felekre is vonatkozik a fellebbezés: a) ha ezek a közös érdekeltségű részben egyetértenek a fellebbezéssel; b) ha olyan érdekük van, mely nagymértékben a fellebbező érdekétől függ; c) ha úgy lettek elítélve, mint közös adósok, ha a fellebbezés lényegében nem vonatkozik a fellebbezőre. A szükséges összevont fél úgy, mint a b) illetve c) pontok szerinti résztvevő felek bármikor átvehetik a fő fellebbező helyzetét. A fellebbezés szubjektív és objektív meghatározása Abban az esetben, ha a perben néhány fél sikeres, mindegyiküknek értesítést kell kézbesíteni a fellebbezés engedélyezéséről; viszont a fellebbező, a szükséges összevont felek esetét kivéve, a fellebbezés benyújtásánál kizárni egy vagy több sikeres felet. Ha a határozat döntő része különböző határozatokat foglal magába, a fellebbező szintén jogosult korlátozni a fellebbezést ezek bármelyikére azzal, hogy a benyújtásban megjelöli azt a határozatot, amelyik ellen fellebbez. Ilyen meghatározás hiányának esetében a fellebbezés magába vonatkozik mindenre, amiben az ítélet a döntő részben kedvezőtlen a fellebbezővel szemben. A kijelentés összegzésében a fellebbező kimondottan vagy beleértően korlátozhatja a fellebbezés kezdetleges terjedelmét. Azon részben való ítélet hatása, amelyik ellen nem lett fellebbezés benyújtva, nem lehet befolyásolva fellebbezésre vonatkozó határozat által, sem az eljárás érvénytelenítése által. A fellebbezés benyújtásának határideje Fellebbezést a bíróság határozatának értesítését követő 10 napon belül lehetséges benyújtani; ha a fél nem vesz részt az eljáráson és nem szükséges kézbesíteni neki az értesítést az ismert lakhelyére, a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő a határozat nyilvánosságra hozatalával kezd telni. Az eljárás közben hozott ítéletek és határozatok esetében a határidő azon a napon kezd telni, amikor ezeket hozták, ha a fél jelen volt illetve a tárgyalásra be volt idézve; ellenkező esetben a határidő az előző ponttal megegyezően kezd telni.

5 Ha az említett eseteket kivéve nem szükséges értesítés, a határidő azon a napon kezd telni, amikor az érdelelt fél tudomást szerzett a határozatról. Ha a fél távolléte befejeződik a nyilvánosságra hozataltól eltelt 10 nap letelése előtt, az ítéletet illetve a határozatot be kell jelenteni és a fellebbezés benyújtásának határideje a bejelentés napján kezd telni. Az alkotmánybíróság beavatkozása Az Alkotmánybíróságon azon bíróságok határozatai esetében lehetséges fellebbezni: a) Melyek cáfolják bármelyik szabály alkalmazását ennek alkotmánytalansága alapján; b) Melyek olyan szabályt alkalmaznak, melynek alkotmánytalansága ellen az eljárás közben ellenvetés merült fel; c) Melyek olyan szabály alkalmazását cáfolják, mely fel van tüntetve a jogi aktában törvénytelensége alapján magasabb értékre vonatkozó szabály megsértéséből kifolyólag; d) Melyek a regionális utasításban feltüntetett szabályokat cáfolják ennek törvénytelensége alapján, az autonóm régió törvényének illetve a köztársaság törvényeinek megszegéséből kifolyólag; e) Melyek független szerv által kiadott szabály alkalmazását cáfolják ennek törvénytelensége alapján, autonóm régió törvényeinek megszegéséből kifolyólag; f) Melyek olyan szabályt alkalmaznak, melynek törvénytelensége ellen ellenvetés merült fel a per közben bármelyik, a három előző pontban feltüntetett ok alapján. Ha a szabály, melynek alkalmazása fellebbezést tárgya volt, megtalálható a nemzetközi törvénykezésben, jogi aktában illetve végrehajtó rendeletben, az a) és a c) pontok szerinti fellebbezések az ügyészség számára kötelezőek. A b) és az f) pontok szerinti fellebbezéseket kizárólag az a fél nyújthatja be, amelyik ellenvetéseket hozott fel alkotmánytalanság illetve törvénytelenség ellen. Az ügyészség szintén köteles fellebbezést benyújtani az Alkotmánybíróságra azon bíróságok határozatai ellen, melyek a múltban maga az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek illetve törvényellenesnek minősített szabályt alkalmaznak. Az Alkotmánybíróságra benyújtott fellebbezések korlátozódnak alkotmányellenességének és törvényellenességének kérdéseire egyes esetek szerint.

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

1988. évi 3. törvényerejű rendelet

1988. évi 3. törvényerejű rendelet 1988. évi 3. törvényerejű rendelet a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítő

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog 1 A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog Polgári jogvédő, 2010 2 A nemzeti kisebbségek nyelvének

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben