Klímaváltozás, Az átdolgozott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klímaváltozás, Az átdolgozott"

Átírás

1 Klímaváltozás, Az átdolgozott IPPC irányelvtervezet Papp Melinda Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nemzeti IMPEL Hálózat II.ülése

2 Klímaváltozás, az engedélyezés és az Az éghajlatváltozás kihívása felügyelők szerepe Az EU elkötelezett amellett, hogy: 20%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az energia 20%-át (hő, áram, közlekedés) a megújuló energiaforrásokból nyeri 2020-ig A szabályozó hatóságok feladatai: Támogassák a fenntartható fejlődést, az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák alkalmazását

3 Környezetvédelmi Hatóság feladatai Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer működtetése és a szén-dioxid-csökkentési kötelezettségvállalás Szabályozása a légi közlekedésből származó kibocsátás-kereskedelmi rendszernek Megköveteli a hulladéklerakókból származó gázok kinyerését és hasznosítását az energiahatékonyság növelése érdekében Szabályozza a klórozott szénhidrogének ártalmatlanítását Környezetvédelmi engedélyek kiadásakor előírja az energia-megtakarítási intézkedéseket a nagyobb iparágak számára

4 Nézzük át saját szabályozó rendszerünket,hátha tudunk még többet, tenni az éghajlatváltozás érdekében. Pénzügyi segítség kell ahhoz, hogy tájékoztatás a felügyelőinken keresztül a piaci szereplők számára eljusson az energia megtakarítás lehetőségeiről. Keresünk a megoldást, hogy miként növelhető a gázok kinyerése, hasznosítása a régi és bezárt hulladéklerakókból. Jövőbeni fejlesztések

5 Kérdések és kihívások Hogyan tudunk többet tenni a meglévő szabályozásban? Hogyan tudunk dolgozni másokkal ennek elérése érdekében? Nagyobb részt kellene-e vállalnia az IMPEL-neka klímaváltozás kérdéseiben?

6 Hogyan vesznek részt a cégek az éghajlatváltozás leküzdésében, Dániában A BAT az engedélyezési rendszerben nagyobb figyelmet követel meg a szervezeti optimalizálásnál, az innovációnál, az energiafogyasztásnál és az alapvető termelési technológián túli egyéb más technológiáknál: - Az épületek fűtése, világítása, szellőztetése, stb. -Energia termelés és fogyasztás függetlenül attól, hogy az országos áramhálózatról származik, a cégek saját maguk állítják elő, a nyersanyagba vagy a gyártás során a termékek későbbi kezelésébe van ágyazva. A BREF-ek általában nem igazán jól kezelik az életciklus-kilátásokat, de ez jól megoldható a helyi eljáró környezetvédelmi hatóságoknál.

7 Energiahatékonyság Lettországban Az energiahatékonyság javításának potenciálja Lettországban magas, azonban a végfelhasználók motivációja az energiafogyasztás csökkentésére alacsony. A végrehajtáshoz szükséges tevékenységek végrehajtása van folyamatban Lettországban: a jogszabályi támogatás, a pénzügyi támogatás és az információáramlás, ami a legfontosabb. ESCO (Energy Service Companyamikor egy harmadik fél finanszírozza az energiahatékonysági intézkedéseket): a zöld beruházási konstrukciók végrehajtásának a támogatása.

8 Az Ipari kibocsátások irányelv-tervezet (IPPC) áttekintése A jelenlegi helyzet, hogyaz Európai Gyáriparosoknak meg kell felelni egy sor ipari kibocsátásokra vonatkozó jogszabályoknak: IPPC-irányelv Hulladékégetési irányelv Nagy tüzelőberendezések Irányelv(Large Combustion Plants LCP) Az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló irányelv A titán-dioxid kibocsátásra vonatkozó irányelv Európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) Európai Szennyezőanyag-kibocsátási ésszállítási Nyilvántartás (E-PRTR) Így, a végrehajtás és alkalmazás nagyon nehéz, és elvezet a felesleges adminisztratív terhek Jelenleg körülbelül IPPC engedéllyel rendelkező létesítmény üzemel Európa-szerte.

9 Az IPPC irányelv alapjai Középpontban aszennyezésmegelőzése,és ha nem lehetséges, minimalizálása A létesítményeknek integrált engedély szerint kell működniük Az engedélynek tartalmaznia kell,kibocsátási határértékeket, ami az elérhető legjobb technikán(bat) alapul úgy, hogy figyelembe vesz bizonyos helyi körülményeket A BAT Referencia Dokumentumok szerepe(brefs), ami a Bizottság által elfogadott A nyilvános hozzáférést biztosít az információhoz

10 AZ IPPC irányelvre vonatkozó Bizottsági javaslat fő célkitűzései az elérhet ő legjobb technikák (BAT) hatékonyabb alkalmazása hatékonyabb megfelelés elérése az adminisztratív terhek csökkentése megfelelő jogszabályi háttér biztosítása a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez.

11 A nem kormányzati szervezetek(ngo) nézetei az ipari kibocsátások irányelvtervezettel kapcsolatban Szinte minden tagállam egyetért abban, hogy a BAT elterjedését támogatni kell, valamint hogy az eltéréseket csak kivételes esetekre kell korlátozni Nagyon szigorú EU-s kritériumok bevezetése az esetleges BAT-tól való eltérésekre, melyekre csak korlátozott esetekben kerülhetne sor nem kormányzati szervezetként

12 A nem kormányzati szervezetek(ngo) nézetei az ipari kibocsátások irányelvtervezettel kapcsolatban Az Európai Parlament szintén erősen az EU szintű kötelező minimumkövetelmények kiterjesztését támogató állásponton volt (ahogyan az a hulladékégetés, a nagy tüzelőberendezések, az oldószerek és a titán-dioxid iparág esetében van), de a más iparágakra kiterjesztett BATAEL-re alapozva (Európai Biztonsági Hálózat/European Safety Net). Ezen kibocsátási szintektől való semmiféle eltérés nem lenne megengedett.

13 A nem kormányzati szervezetek(ngo) nézetei az ipari kibocsátások irányelvtervezettel kapcsolatban Mindazonáltal a jelenlegi megközelítés továbbra is fennmarad: az illetékes hatóságnak kell meghatároznia az az illetékes hatóságnak kell meghatároznia az engedélyezési feltételeket, a BREF-ek, mint referenciadokumentumok figyelembevételével, az Európai Biztonsági Hálózatnak minimális előírásaira tekintettel

14 A nem kormányzati szervezetek(ngo) nézetei az ipari kibocsátások irányelvtervezettel kapcsolatban A nagy tüzelőberendezéseket illetően a tagállamok véleményei megosztottak a BAT-tól való eltérések szintjeiben az üzemeltetőknél, hogy mikorra kell a kibocsátási határértékeknek megfelelni (összhangban a kevésbé szigorú BATAEL-el az elérhető legjobb technológiához kapcsolódó kibocsátási szint, ami a 2006-os LCP BREF-ben van meghatározva). Néhányan (pl. az UK) azzal érvelnek, hogy egyes üzemeknek egy 2020-ig terjedő átmeneti időszak szükséges ahhoz, hogy egyes szennyezőanyagok esetében betartsák a kibocsátási határértékeket, különben az energiaellátás biztonsága is veszélybe kerülhet.

15 Az IMPEL hálózat decemberében az Európai Bizottság elfogadta az IPPC-ből és 6 ipari kibocsátási irányelvből készített átdolgozott irányelv-javaslatot Az IMPEL tagjai felkérést kaptak, hogy a praktikussági és a végrehajthatósági kérdéseket azonosítsanak az átdolgozott IPPC javaslatban egy kérdőív segítségével, amely kérdéslista kérdéseit az átdolgozott javaslat speciális elemeihez igazította.

16 A kérdőív kiértékelésének tapasztalatai A praktikusság és végrehajthatóság tekintetében a lista hasznos eszköznek bizonyult Az átdolgozott javaslat kulcsfontosságú területeire szükséges összpontosítani Kihívás: a gyakorlati kérdésekre kell összpontosítani és az azokat alátámasztó bizonyítékokra IMPEL tagoknak kulcsfontosságú szerepük van, hogy az információk gyorsan eljussanak az érintett szervezetekhez A projekt sikeres volt a praktikusság és végrehajthatóság kérdéseiben

17 Általános kötelező érvényű szabályok (GBR)szerepe és gyakorlata Az IPPC követelményei: Az IPPC irányelv előírja, hogy a tagállamok előírhatnak általánosan kötelező előírásokban bizonyos követelményeket a létesítmények egyes kategóriáira, az egyedi engedélyeztetési feltételekbe foglalásuk helyett, feltéve, ha az integrált megközelítés és a környezet egészének magas fokú védelme biztosított. Ahol az általános érvényű szabályok (GBR) elfogadottak, ott az engedélyben egyszerűen csak hivatkozni lehet az ilyen szabályokra. Ez a lehetőség megmarad az ipari kibocsátásokra vonatkozó jövőbeni irányelvre (Ipari Kibocsátás Irányelv, IED) vonatkozó politikai megállapodás szövegében, ami még a további kötelezettséget is megállapít: az általános kötelező érvényű szabályokat az elérhető legjobb technológiák fejlődésével naprakészen kell tartani.

18 Általános kötelező érvényű szabályok alkalmazása Franciaországban Franciaország 1976-ban fogadott el egy jogszabályt ami, a környezetvédelem szempontjából kategorizált létesítmények címmel, melynek hatálya alá létesítmény engedélyezése tartozott. E jogszabály integrált megközelítésen alapult, alapelvében az IPPC irányelvhez hasonlóan. A francia hatóságok ezen jogszabály hatálya alatt, az 1980-as évek közepén kezdték meg a GBR-ek használatát és 10 év múlva valamennyi kategorizált létesítményre kierjesztették ezt a gyakorlatot. Az engedélyezési és ellenőrzési feladatokat egyetlen ellenőrzési szolgálat végzi, minisztériumi köztisztviselőkkel, akik a környezet védelméért felelősek és a helyi illetékes hatóságok irányítása alatt dolgoznak. Általánosságban,az IPPC irányelv elvárásai magasabbak, mint a francia jogszabályoké, elsősorban azért, mert az irányelv a BAT használatát kötelezővé teszi. Ennek eredményeképpen még nem minden jelenlegi nemzeti GBR IPPC kompatibilis. Az aktualizálás megtörtént vagy folyamatban van néhány iparág esetében (felületkezelés, papíripar, üveggyártás, nagy tüzelőberendezéseknél...).

19 Miért használnak általános érvényű szabályokat (GBR)? A környezet azonos szintű védelmét biztosítja Lehetővé teszik a szabályozás átláthatóságát: az üzemeltetők tájékoztatva vannak a létesítményükre vonatkozó minimum követelményekről, mely megkönnyíti az új projektek tervezését és az engedélyek iránti kérelmet. A GBR-ek egyik előnye, amit meg kell említeni, hogy egyszerűsíti az illetékes hatóságok munkáját és csökkenti az adminisztratív terheket.

20 Következtetések A felügyelők azért értékelik nagyra a GBR-eket, mert elősegítik a munkájukat, az ipar pedig azért, mert középtávon áttekinthető szabályozást jelentenek. Jól illeszkednek az ellenőrzéssel kapcsolatos francia közigazgatási struktúrába. Erős kereslettel állunk szemben, hogy legyen valamennyi IPPC tevékenységre specifikus GBR. A jövőbeni Ipari Kibocsátás Irányelv (IED9 megerősíti a GBR használatát és akkor még több előnyre számítunk. Mindazonáltal, a központi közigazgatásban erős elkötelezettségre van szükség.

21 A környezetvédelmi ellenőrzések új vonatkozásai Az ellenőrzési rendszerek megléte és a hatékony ellenőrzések végrehajtása elrettentő hatással van a környezetvédelmi szabálysértésekre nézve. Lehetővé teszi a hatóságok számára a jogsértések azonosítását és a környezetvédelmi jogszabályok betartatását szankciók alkalmazásával.

22 Az ipari kibocsátások irányelv tervezet (IED-IPPC átdolgozott javaslat) és az ellenőrzések 25. cikk kötelezi a tagállamokat, hogy dolgozzák ki az IPPC létesítmények ellenőrzésének rendszerét, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is, valamint a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési r endszerben(emas) való részvételt. Az előírások hasonlóak a környezetvédelmi ellenőrzések minimum követelményeiről szóló ajánláshoz, de az IPPC irányelv révén ezek kötelezőek lesznek a tagállamok számára.

23 A környezetvédelmi ellenőrzések új vonatkozásai legalább évente egy helyszíni ellenőrzés a legnagyobb kockázatú létesítményeknél és három év a legkisebb kockázatú létesítmények esetében a végleges ellenőrzési jegyzőkönyvet a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a helyszíni ellenőrzés után három hónapon belül

24 Köszönöm a figyelmet!

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o.

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o. 1996L0061 HU 20.11.2003 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS a környezetvédelem állami támogatásáról (2001/C 37/03) A. BEVEZETÉS 1. A Bizottság 1994-ben fogadta el a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatást, amely

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

2006. március. Vinyl 2010. A PVC ipar önkéntes kötelezettségvállalása

2006. március. Vinyl 2010. A PVC ipar önkéntes kötelezettségvállalása 2006. március Vinyl 2010 A PVC ipar önkéntes kötelezettségvállalása VINYL 2010 - MÉRFÖLDKÖVEK A PVC IPAR ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁBAN 2001 2002 2003 2004 Menedzsment Áprilisban megjelenik az első

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 3.12.2008 COM(2008) 811 végleges ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} HU HU ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Szabó Márta, PhD 2012. július Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY

Részletesebben