A család. Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A család. Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN"

Átírás

1 A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin II. évfolyam 2. szám l február l magazinja Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával A téli bôrápolás TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN A TANULÁS TANÍTÁSA ÔRBOTTYÁN NYÍLT NAPOK A VÁCEGRESI ÓVODÁBAN

2 TARTALOM A gyenge helyesírás játékos gyakorlással megelôzhetô! 3 A piros, mint az életerô színe 4 Az iskolaérettségrôl 6 A tanulás tanítása Ôrbottyánban 8 A Kisnémedi Öko-Általános Iskola 10 Hogyan ismerjem fel, ha hallássérült a gyermekem? 14 Üdülési csekk 15 Mit csinálnak télen a naturisták? 16 Hatékony védelem homeopátiával 17 A téli bôrápolás 18 A vércsoportdiéta, avagy az vagy, amit eszel 19 Iskoláshoroszkóp 21 Fogazati rendellenességek és a pöszeség 22 Receptajánlat 23 Az élet zenéjét a nôk adják, akik ôszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. (Wagner) SOK-SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES NÔI OLVASÓNKAT A KÖZELGÔ NÔNAP ALKALMÁVAL!! Március 8. Ez az a nap, amelyet a nôk elég komoly harcok és áldozatok árán vívtak ki maguknak. Már az ókori Görögországban elkezdôdött a küzdelem azért, hogy a nôk nagyobb figyelmet kapjanak a társadalomban, amelyet a férfiak irányítottak. Lüzisztrata ókori görög hölgy a testi örömök megtagadását kezdeményezte a férfiakkal szemben, hogy a háborúnak véget vethessenek. A francia forradalom idején a nôk a szabadság, egyenlôség, testvériség kiáltásával vonultak Versailles elé, hogy a nôk választójogát követeljék. A nemzetközi nônap hagyománya március 8-án indult útjára amerikai nôk demonstrációival, akik a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetések ellen tiltakoztak augusztusában Koppenhágában Clara Zetkin ennek emlékére javasolta, hogy ez a nap legyen nemzetközi nônap ben, miután kétmillió orosz katona esett el a fronton, az orosz nôk február utolsó vasárnapját választották, hogy kenyérért és békéért tüntessenek. Négy nappal késôbb a cár lemondásra kényszerült, és az ideiglenes kormány megadta a nôknek a szavazati jogot. Ez a történelmi vasárnap az Oroszországban akkor használt Julianus-naptár szerint február 23-ára esett, ami az általánosan használt Gergely-naptár szerint március 8-ának felelt meg. Ez az esemény még inkább megerôsítette a Clara Zetkin által javasolt idôpontot. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg elôször, 1977-ben ezt a dátumot az ENSZ is elismerte. Kedves férfitársaim! Önök se felejtsék el! KÖSZÖNET A FABRÍCZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 3/C OSZTÁLYÁNAK! Kedves Gyerekek! Tisztelt Lefánti Zsófia tanárnô! Óriási örömet okoztatok a beküldött sok-sok észrevételetekkel, javaslatotokkal, amit a következô lapszámtól a tartalom összeállításánál feltétlenül figyelembe fogok venni. Igazán jólesô érzés volt olvasni, hogy lapunk, A Kistérségi Család Magazinja szinte beépült a mindennapi olvasmányaitok közé. Az olvasás nagyon jó dolog, ezáltal kitágul a világ elôttetek, általa olyan helyekre is eljuttok legalább képzeletben, ahová talán máskülönben nem. Rengeteg hasznos ismeretet szerezhettek, javul a fogalmazási, olvasási és helyesírási készségetek, és nem utolsósorban még szórakoztató is. Szóval olvassatok sokat, és ha olvasmányaitok sorában szerepel A Kistérségi Család Magazinja is, azt külön köszönöm. Megpróbálok megfelelni kéréseiteknek. Ha nem is egyszerre, de szép apránként azért remélem sikerül. Üdvözlettel: Baranyó Csaba Kiadja a Bacsa Bt. l Felelôs kiadó: Baranyó Csaba l A szerkesztôség címe: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. l Fax: l l Megjelenik havonta. l Az ebben a lapszámban megjelent (nem fizetett) írásokat, információkat Bagi Gabriella, Balázs Dóra, Balázsné Gyenes Ildikó, Bácsi Judit, Feke Zoltán, Nagyné Nádasi Beáta, dr. Sándor János, dr. Tóth Julianna, Viszt Andrea szolgáltatták. l Korrektor: Torma Mária l Nyomás: Regiszter Plakát Nyomda Kft. l Terjesztés: Az önkormányzati intézményeken keresztül (iskolák, óvodák). l A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget, de fenntartja magának a jogot azok esetleges visszautasítására. Fizetett politikai tartalmú hirdetéseket egységesen fogadunk. l Leadott hirdetéseket és a szerkesztôséghez eljuttatott írásokat, képeket nem ôrzünk meg, és nem juttatunk vissza. Hirdetések felvétele l A kiadónál, vagy a weboldalon található megrendelô kitöltésével, vagy a címen, vagy a os faxszámon. Bôvebb információ: 06-20/ vagy 06-20/ l ARUNDO Tanácsadó Kft. Gazdasági és Innovációs Központ, Veresegyház, Fô u , I. em. 210-es szoba Tel.:

3 A család magazinja 3 körben elfordítják addig, amíg a két kéz szembekerül egymással. Vigyázni kell közben, hogy a többi ujj ne kerüljön át az ellenoldalra. Akinek sikerült, az indíthatja a hintát középsô ujjainak egyenletes mozgatásával. 3. GYUFASZÁLFIGURÁK Gyufaszálakból figurákat rakunk ki. A gyerekeknek ugyanazt kell kirakniuk, majd késôbb emlékezetbôl próbálják megismételni a feladatot. 4. ELÔTT MÖGÖTT MELLETT ALATT FELETT Utasítás szerint helyezik el a tárgyakat a megfelelô relációba. Lehet egy vagy több tárggyal, ülve, állva, fekve, lehet kombinálni. Pl. babzsák felettem, könyv alattam, labda elôttem, könyv alatt a füzet, de lehetôleg egyszerûbb utasításokkal kezdjük. 5. SZEM KÉZ Páros játék. Az egyik gyerek a szem ô nézheti meg az ábránkat, a másik a kéz ô rakja A gyenge helyesírás játékos gyakorlással megelôzhetô! Az iskolai tanulás során az írással, annak külalakjával, a helyesírással kapcsolatos nehézségek java része játékos gyakorlással megelôzhetô. Ha mégsem következne be változás, forduljanak szakemberhez, mert akkor más is meghúzódhat a háttérben. AZ ÍRÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGFIGYELT PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSA LASSÚ A KÉZÍRÁSA Ha a gyerek kedvtelésbôl gyorsabban ír, mint máskor, akkor határozzuk meg a befejezendô sorok vagy mondatok legkisebb számát legyünk igazságosak és ésszerûek, de szilárdak! KÖNNYEN ELFÁRAD Ajánljuk fel, hogy felosztjuk a szöveget: Írd meg az elsô öt sort, a többit diktálhatod nekem, vagy Segítek elkezdeni, te meg cserébe pl. hárommal több sort írsz. ROSSZUL FOGJA AZ ÍRÓESZKÖZT Számos ceruza- és tollmarkolat kapható, amely felhúzható az íróeszközre. Ezek sokat segíthetnek. Azonban meg kell jegyezni, sokszor az a legkényelmesebb, ha nem változtatunk. GYAKRAN FORDÍTVA ÍR BETÛKET ÉS TÉVESEN HASZNÁL NAGYBETÛKET A betûk felcserélése, fordítva írása diszlexiára utaló jel. Forduljanak szakemberhez! A szavakon belüli betûsorok felcserélése (bezsél, kaola) elôfordulhat még túlzott szülôi elvárás, nyomás alatt. ROSSZ AZ OLDALKÉP Nincsenek tisztában a bal oldali margó mint kezdôpont fontosságával, nehézséget jelenthet számukra, ha kereten belülre kell írniuk. Segíthet, ha mindkét oldalon vastag margókat húzunk. MINDKÉT KEZÉT SZOKTA HASZNÁLNI, ÉS/VAGY NEM MINDIG TUDJA, MELYIK IRÁNYBA KELL ÍRNI Diszlexiára utaló jel, ha a tanulók az elsô sorban balról jobbra írnak, azután a következôben jobbról balra és így tovább. Próbáljuk erre felhívni a figyelmüket, ezenkívül hatásos lehet, ha egy pontot teszünk minden sor bal oldalára, és azt mondjuk, hogy Kezdd mindig a pontnál! NÉHÁNY PÉLDA A JÁTÉKOS GYAKORLÁSRA 1. A RÖVID ÉS HOSSZÚ HANGOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRE KÜLÖNBÖZÔ HANGSZEREK MEGSZÓLALTATÁSA Gyors, pattogó, hosszú, elnyújtott hangok elôidézése, a különbözô tempójú sorozatokra a tempót követô mozgás (testhimbálás, kar-, fejlengetés, járás, mászás). Késôbb a hangszert a gyerek kezébe adva idézze elô ô maga a különbözô tempójú hangsorokat. 2. LIBIKÓKA A gyerekek összeteszik a tenyerüket egyenes ujjakkal. Mindkét kéz középsô ujját behajlítják egymás mellett elcsúsztatva, utána ki az ábrát aszerint, ahogy a szem mondja. Elôtte gyakoroltassuk a gyerekekkel a kifejezésnek ezt a teljes módját, hogy pl. a pálcika fölé egy piros korong, mellé egy zöld pálcika stb. Az ábránk eleinte nagyon egyszerûen kirakható elemekbôl álljon, majd lehet nehezíteni. Elôre hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szemen és a kézen egyformán múlik a siker, és se a kezünk, se a szemünk nem szokott veszekedni, ha egy másolás nem sikerül rögtön. 6. ÖSSZERAKÓS A hangokat szavakká kell alakítaniuk a gyerekeknek. Mi hangonként mondjuk a szót, a gyerekek pedig egyben. Elôször rövidebb szavakat alkossanak, és mindig kérjük meg ôket, hogy magyarázzák meg, mit jelent a szó. (Pl. t,é,r tér.) Felhasznált irodalom: Gyarmathy Éva: Bukfenc; Neil Mackay hasznos tanácsai Nagyné Nádasi Beáta fejlesztôpedagógus HASZNOS TANÁCSOK n Gyakorolják a szavak hangokra bontását. Melyik hanggal kezdôdik-végzôdik a szó? n Gyakorolják a térben való tájékozódást (térben, síkban, relációkban). n Alkalmazzunk vizuális figyelmet erôsítô gyakorlatokat. (Hol a párja, mi a kakukktojás?) n Alkalmazzunk finommotorikát fejlesztô gyakorlatokat, pl. a színezést. n Gyakorolják a különbözô méretû labdák elkapását, pattogtatását.

4 4 A család magazinja A, mint az életerô színe Mielôtt e színrôl írnék, néhány szó a csakrákról, amelyekrôl azért fontos említést tenni, mert a színek közül 7 szín szorosan kapcsolódik hozzájuk. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor a színek magyarázatai is érthetôbbé válnak. KÖRNYEZETÜNK Létezik egy függôleges erôáram, mely a gerincoszlop mentén halad, túlterjedve a fizikai testen a fej fölé és a farokcsont alá. Ezek kavargó, kúp alakú örvények az energiamezôben, amelyeket energiaközpontoknak, csakráknak nevezünk. A csakra szanszkrit eredetû szó: kereket jelent, mivel forgómozgásának köszönhetôen mozgó keréknek tûnik. Hét fô energiaközpontunk van, melyek tölcsérei a gerinc felé szûkülnek. A csakrák színei követik a szivárvány színeit: gyökércsakra piros; szex/nemi csakra narancs; napfonat/solar plexus/köldök csakra sárga; szívcsakra zöld; torokcsakra világoskék; harmadik szem/homlok csakra indigó; koronacsakra ibolyaszín. A csakrák biológiai funkciójukban kapcsolódnak a fizikai test megfelelô testrészeivel, belsô elválasztású mirigyrendszerével és az idegekkel. Emellett pszichológiai funkciót is ellátnak. Kellemetlen érzésekre úgy reagálunk, hogy blokkoljuk érzéseinket, ezzel leállítjuk az energiaáramlást. Ilyen esetekben a csakrákban torzulás, blokk keletkezik. Minden negatív élmény okozhat ilyen sérülést. Ha csakráink jól mûködnek, nyitottak, meghatározott irányba forognak, megfelelô energiaáramlás történik köztünk és a világ között. Ha a lakásunkban vöröset használunk, akkor ezzel az öntudatosságot testesítjük meg. A vörös intenzitásától, illetve a mellette levô színektôl függôen melegséget áraszthat, de fojtogató is lehet. A vörös alkalmazásával hatásos színhangsúlyokat helyezhetünk el a térben (például függönyök, asztalterítôk, párnák vagy szônyegek). Fehérrel és arannyal kombinálva a pompa és a melegség tökéletes kifejezôeszköze. Ahol a vörös meleg hatását kívánjuk erôsíteni, ott a világosabb árnyalatokat (lazac, hússzín, rózsa, világos kárminpiros, tégla) alkalmazzuk. A sötétebb és barnás árnyalatú vörösek különleges szilárd hatást kölcsönöznek a falnak.

5 A család magazinja 5 A Föld egy bolygó? Az univerzum része? Kozmikus biliárdjátszma egy pontja? Talaj, amit megmûvelsz? Hely, ahova házad állítod? Egy csodálatos anya, mely földi léted alatt óvja köntösöd? Ellenség, vagy barát? Döntsd el végre, ne törj lépten-nyomon az életre! Vörös magma gyökércsakra; narancssárga az ég alja; sárga ringó búzamezô; zöld légtisztító, szívvidító, pihentetô erdô-mezô; kék az ég nappal és éjjel, amely mindent lát, és semmit nem szégyell, és a víz, amely a tested, a föld nagy részét adja; lila az orgona, amivel anyád vagy szeretteid elé lépsz. Még mindig nem veszed észre, hol élsz? Ezer színárnyalat, mely mind TE vagy, és ô. Mégis kiirtod erdôd, mezôd, holttá teszed élôvized, fullasztóvá légkörödet. Jutott valaha eszedbe, hogy amit rongálsz, a saját tested? Nézz a földre, nézz magadba, sejtjeidbe, atomjaidba! Törôdött vagy, nyûgös beteg? Itt az ideje döntened! Adameon üzenete PIROS AZ ÖNFEJLESZTÉSÜNKÉRT Életünk egyik legnehezebb feladata önmagunk megismerése. Ha piros színt viselünk, akkor könnyebben megteremthetjük szükségleteinket: pénz, otthon, anyagi biztonság, illetve könnyebben realizálhatjuk vágyainkat. DRÁGAKÔ-TERÁPIA Ha tehetjük, hordjunk magunkkal kristályt, ami segít a harmonizálásban. A piros színhez a következô kristályok alkalmazhatók: ACHÁT: erôsíti a bizalmat, önmagunkkal, a többi emberrel és az élettel kapcsolatban is. Védelmez a negatív hatásoktól, gondolatoktól. Kiegyensúlyozottságot, belsô erôt ad, segít a terhesség alatt és a szülés során. GRÁNÁT: akaraterôt, elszántságot, sikert ad. Segít a dolgok mélyére látni. Harmonizálja a nemi szervek mûködését, a szexuális energiákat és a vérkeringést. JÁSPIS: türelmet, állhatatosságot, kitartást, bizalmat sugároz. Szeretetet, önzetlenséget, szerénységet és a védettség érzését adja. Tisztítja, frissíti a testet-lelket-szellemet. RUBIN: életerôt, vitalitást sugároz, teremtôerôt ad. Harmonizálja, kikristályosítja a testi-lelki szerelem érzéseit, élményeit. VÉRKÔ (HEMATIT): erôsít, növeli a belsô erôt, szilárdságot. A legyengült szervezetet megújítja, felfrissíti, elôsegíti a gyógyulást. Segít a vérképzésben. VÖRÖS KORALL: friss energiát, rugalmasságot és kitartást sugároz. Segít, hogy az ember hû maradjon elveihez, de ne váljék merevvé. Segíti a vérképzést. A piros szín a gyökércsakra színe, ami a biztonság és a bizalom érzéséért felelôs. A testünkön, a gerincoszlopunk alján, a végbélnyílás és a nemi szervek között található. Akkor használjuk, ha bizonytalanságot érzünk, félünk az élettôl-haláltól. Ha rosszul állnak anyagi dolgaink. Ha nem bízunk az emberekben, félelmeink uralkodnak rajtunk. A vörös a legsûrûbb szín, a test megfelelôje, a föld elem tartozik hozzá, ezzel is jelezve erôs kapcsolódását az anyagi világhoz. Ehhez a csakrához, és így a piros színhez kapcsolható testi szinten: a végbél, a vastagbél, a vér- és sejtfelépítés, a csontrendszer, a gerincoszlop, a fogak, a körmök, a nyirokkeringés, valamint a kiválasztórendszer. Szellemi szinten a biztonság, a túlélés, a pénz, az otthon, a munkánkkal megteremthetô anyagi javak és a tudatalattinkban megbúvó szorongásaink, félelmeink sorolhatók ide. Érzelmi szinten bátorságot, versenyszellemet, életerôt, extrovertáltságot, merészséget, forróvérûséget, magabiztosságot, mértékletességet, alázatot jelezhet. Ha bármelyik irányba kimozdul egyensúlyunk, akkor különféle blokkok jelenhetnek meg, így düh, agresszió, mértéktelenség, falánkság, birtoklási vágy, materialista szemlélet válhat jellemzôvé, vagy ezzel ellentétben a gyengeség, határozatlanság, félelem, önbizalomhiány, menekülési vágy a földi világból, és a felsorolt testrészekhez kapcsolódó zavarok. Végezetül egy kérdés: Kedvenc színünk valóban elárul minket? A színpszichológiával foglalkozó szakemberek szerint a kedvenc szín segítségével megmondhatjuk, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkezik az, akinek a piros szín a kedvence: öntudatos, nyílt, akaratos, szenvedélyes, de gyakran szeszélyes, keresi az alkalmat a vitára, sokszor slamposnak érzi magát... Vajon mit szólnak ehhez a piros szín kedvelôi? Bácsi Judit A lélek segítôje A PIROS SZÍN ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN Aromaterápia: Szegfûszeg, cédrus Színlégzés: Helyezzen egy piros lapot vagy áttetszô anyagot (pl.: kendôt) az ablakra, és érezze a vörös szín jótékony hatását, amint belélegzi ezt a fényt; vagy csukja be a szemét, és képzelje el a piros színt! Képzelje el a piros színû levegô útját a szájától a tüdejéig, a hasáig! Lelki szemei elôtt a szín szétáramlik végtagjaiban, a szín energiája tudatos lélegzése során elönti egész testét. A piros a test fizikai energiájának növelésében hatékony. Környezetünk: A természet megtapasztalása: napfelkelte, naplemente látványa. Táplálkozás: Ahhoz, hogy életerôsek, vidámak, szenvedélyesek lehessünk, ennek megfelelôen kell táplálkoznunk. Az étel-ital színe növelheti vagy csökkentheti étvágyunkat. A különbözô színû ételek hozzájárulnak, hogy feltöltsük testünket azokkal a színekkel, amelyekre egészségünk érdekében éppen szükségünk van. Ilyen piros színû ételek például: vörös húsok, vörös káposzta, piros retek, paradicsom, cseresznye, málna, eper, ribizli, görögdinnye, pirospaprika, piros alma, csipkebogyó... stb. A színes környezet hatását erôsíti még, ha a vizet piros színnel percig megvilágítjuk, majd rögtön megisszuk.

6 6 A család magazinja A nagycsoportosok és szüleik számára a tavasz változás közeledtét is hozza. Az iskolába készülô kicsik és szüleik részére annak eldöntése, hogy megkezdje-e az iskoláséveket, külsô megmérettetést jelenthet. Ehhez javaslok most közös gondolkodást, hogy a döntés ne minôsítésként nyerjen értelmet a szülôk és így gyermekeik gondolkodásában, hanem lehetôségként tekintsenek rá. AZ ISKOLAÉRETTSÉGRÔL Az iskolaérettség meghatározásakor három terület fejlettségét kell figyelembe venni. A testi, az értelmi és az érzelmi érettség közel azonos, az életkor szerint elvárt szintje biztosítja a problémamentes iskolakezdést. TESTI ÉRETTSÉG Talán a legkönnyebben eldönthetô a testi érettség foka. 110 cm körüli magasság és 18 kg körüli testsúly jelentheti a tájékozódás egyik irányát. Mivel ezek a számok testalkattól is függnek, segít a testarányok felmérése. A gyermekek az óvodai évek alatt esnek át az elsô alakváltozáson. A korábbi babás testalkat átalakul, a végtagok meghosszabbodnak, a megnyúlt törzshöz viszonyítva a fej elnyeri a felnôttéhez hasonlító arányt. Egészében tekintve nagyfiús, nagylányos lesz. A testi érettség másik jellemzôje a fogváltás megindulása. A tejfogak kipotyogása a csontosodási folyamat érettségét is jelzi, amely az írás tevékenységéhez szükséges ujj- és csuklómozgás kivitelezésének feltétele. Fontos tényezô a kézdominancia kialakulása, vagyis a gyermek érettségébôl rögzül a jobb- vagy balkezesség. ÉRTELMI ÉRETTSÉG Melyek azok az ismeretek, készségek, amelyekkel az iskolába készülô gyermeknek rendelkeznie kell, hogy az új körülmények között boldogulhasson? Legyen képes saját környezetében tájékozódni. Tudja szülei, testvérei nevét, lakcímüket, saját életkorát. Ismerje és tartalommal tudja megtölteni az évszakok fogalmát. Lakókörnyezetében tudjon tájékozódni. Az iskolai, beszédre alapozott tevékenységek alapja, hogy a gyermek képes legyen mondatokba rendezetten beszélni önmagáról, illetve eseményekrôl. A beszédértés biztonságos kialakulását minden szülô felmérheti abból, ha az elmesélt vagy felolvasott mesérôl beszélgetést kezd a kicsivel. Figyeljen arra, hogy a gyermek felismer-e okokozati összefüggéseket, jól értett-e meg bizonyos kifejezéseket. Érdemes gondot fordítani arra, hogy tudjon és szeressen egyszerû rejtvényeket, fejtörôket megfejteni, továbbá találjon megoldást a hétköznapi életben elôforduló, egyszerû problémákra, és önmagát hatékony személyiségként lássa. A mindennapok feladatai (terítés) lehetôséget adnak rá, hogy a gyerekek természetes módon alkalmazzák a számlálást és az egyszerûbb matematikai mûveleteket, ismerjék a több/kevesebb fogalmát. Az emlékezet kellô fejlettségét jelzi a rövid versek, találós kérdések visszaidézése, mondókák, kiszámolók használata. Az emlékezet és a figyelem egyaránt történhet önkéntelen és akaratlagos jelleggel. Az önkéntelen mûködésük azt jelenti, hogy a gyermek az adott esemény, történet, vers vagy dal érzelmi töltése, a rá gyakorolt hatás miatt koncentrál, illetve emlékezetében megôrzi a szóban forgó dolgot, történést. A kíváncsian iskolába lépô gyermek joggal támaszkodhat is erre a folyamatra. A valódi tanulás azonban megkívánja az akaratlagos figyelem és emlékezet mûködését is. Azaz képesnek kell lennie figyelmét akaratlagosan is összpontosítani a feladathelyzetben kb percig, és lehetôleg a megoldás megtalálásáig kitartani. A feladattudat az, amely legátfogóbban meghatározza az iskolai sikerességet. Képes-e magáért, a megoldás okozta örömért újra nekifutni, és nem feladni félúton. A feladatmegoldásokról és az önmagáról való gondolkodás átvezet a szociális és érzelmi érettség területére. ÉRZELMI ÉRETTSÉG Magam ezt vélem a leginkább meghatározónak. Ez a készség biztosítja ugyanis, hogy az értelmi érettség által biztosított készségek jó színvonalon megvalósulhassanak, jól érezze magát a közösségben. Az átlagos körülmények között nevelkedô gyermekek túlnyomó többsége az érettség elôrehaladtával, tehát a belsô hajtóerôk következtében eljut a már megbeszélt szempontok szerinti érettséghez. Amennyiben mégsem, az óvodai, illetve fejlesztôpedagógiai módszerek segítségével, szülôi együttmûködés mellett

7 A család magazinja 7 behozza társait, hiszen az alapok (ép érzékszervek, testi fejlettség és átlagos értelmi kapacitás) adottak. Az érzelmi és társas érettség sokkal inkább függ a család nevelési elveitôl, és lassabban befolyásolhatók. Szülôi támogatás nélkül nem is elképzelhetô. A kellô érzelmi biztonság alapján képes a gyermek a közösségben egyenrangú társként viselkedni, és olyan mértékû önállósággal rendelkezni, mely biztosítja a társas érintkezés hatékonyságát. Képes lesz kialakítani egy olyan szintû belsô szabályozást, amely akkor is az elvárt viselkedést biztosítja, ha a tekintélyt képviselô személy nincs jelen. Az érzelmi érettség, azaz a kellô érzelmi biztonság beépülése esetén a nagycsoportos óvodás viselkedését már kisebb mértékben határozza meg a felnôtt személyhez való érzelmi viszonyulás, azaz kész idegen személy kérésére is feladatvégzésre. HA NEHÉZ A DÖNTÉS A szülôk izgalma gyermekük iskolaéretté nyilvánítása miatt érthetô, de bizonyos szempontból túlzottnak mondható. A mindenáron való beiskolázásra törekvés nem szerencsés. Éppen ez az igyekezet amely olykor nem áll messze a becsvágytól minôsíti kudarccá az iskolakezdés elhalasztását. Ha a szülô bizonytalan a döntésben, mert gyermekét még nem látja alkalmasnak az iskolával járó terhek elviselésére, az többnyire valóban fontos figyelmeztetô jel. Az ô tudása ugyan bizonyosan szubjektív, de testközeli és gyakran nem is tudatos felismeréseken nyugszik. Feltétlenül konzultációra érdemes! A szülô beszélje meg kétségeit szakemberrel: gyermeke óvónôjével, fejlesztôpedagógusával vagy pszichológussal. Nagy külsô nyomás nehezedik néha rá, ezért enged a nagyszülôk, rokonok okozta nyomásnak. Gyakori, hogy belesodródik egy rivalizációs helyzetbe, amelyben a gyermeknek kell majd helytállnia. Gyakori kérdés, hogy nem árt-e a kicsinek, ha el kell szakadnia társaitól, mert ô nem mehet velük az iskolába? Egyrészt megelôzhetô azzal, ha amennyiben ez nem egyértelmû a szülô számára úgy beszélgetnek az iskolakezdésrôl már szeptembertôl-októbertôl, mint amelyrôl késôbb döntenek. Mindkét lehetôség elônyeirôl hitelesen beszéljenek a gyermekkel. Ha óvodás marad, még játszhat, nem vár rá otthoni gyakorlás, és ô lesz majd a legtapasztaltabb a nagycsoportban. Különösen a szorongó, bizonytalan gyerekek tesznek szert nagyobb szociális biztonságra. Természetesen akkor, ha a szülô valóban nem érzi ezt csalódásnak, kudarcnak (a gyerekek jobban olvasnak az érzelmeinkben, mint gondoljuk). Talán beletelik néhány hétbe, míg az újjáalakult csoportban a kisgyermek biztonságos kapcsolatokat épít ki, és ez az idôszak lehet nehéz, szomorkás hangulatú, de nem hasonlítható a kockázata ahhoz, mint a korai iskolakezdés okozta izgalmak, bánatos vagy haragos-keserû hónapok. Fontos megérteni, hogy a helyes beiskolázás a nyugodt, jó hangulatú iskolai munka feltétele. Nem kétséges, hogy azok a gyermekek is képesek elfogadható eredménnyel vagy sikeresen elvégezni az elsô osztályt, akiknek évhalasztásáról döntött szülôjük (esetleg szakember javaslatára), de nem mindegy, mennyi könny, kétségbeesés, veszekedés, könyörgés, feszültség árán. Az elsô iskolai évek meghatározóak az egész iskolai pályafutás szempontjából. HOGYAN SEGÍTHET A SZÜLÔ? Biztosítson az óvodás kisfiának, kislányának kellô önállóságot. Adjon neki kisebb feladatokat: például a közeli boltban vásároljon valami apróságot, vagy kérjen kölcsön a szomszédból valamit (milyen jó is, ha mentesülünk a kisebb feladatok elvégzésétôl, a gyerek pedig érzi azt a bizalmat, amelynek segítségével hinni tud önmagában és küzdôképességében). Csak játékos formában fejlesszék az egyes területeket! Ha már nagycsoportban olyan íráselemeket kell tanulnia a gyermeknek, amelyre egy év múlva kellene képesnek lennie, már most a kudarc élményét társítjuk (a legjobb szándékkal) az iskolához. Ehelyett minél többet mozogjon (a nagymozgás is fejlesztô hatású a finommozgásokra), gyurmázzon, barkácsoljon, fûzzön, tépjen, vágjon és ragasszon, fessen, rajzoljon és kopírozzon. Játsszon sokat memóriajátékot, szókígyót (egymásnak adjuk a szóláncot, melyet mindenki megismétel, és hozzáragaszt egy újabb szót). A dobókockás társasjáték a számlálás, a számfogalom és a véletlen fogalmának kialakulásában segít. Ehhez igazán jó szórakozást biztosít a Fekete Péter -típusú kártyajáték is. S ha már tapasztalatot gyûjtött a család aprónépe a szerencse forgandóságáról, akkor nem lesz idegtépô tevékenység egy-egy társasjátékkal töltött délután. A kudarcnak játékhelyzetben történô átélése jó edzettséget biztosít majd a tanulás során elôforduló nehézségek elviselésére. A mozaikképek összeillesztése jól fejleszti a problémamegoldó képességet és a rész-egész viszonyának megértését. A legfontosabb, amit adnunk kell, és nem csak ebben a korban, a végére maradt, hogy ne sikkadhasson el : az ôszinte érdeklôdés, a tartalmas együttlét, az esti mesélés és pusmogás, valamint a bizalom sugárzása szemünk fényére. Tóth Edit pszichológus, a Kistérségi Pedagógiai Szolgálat munkatársa TISZTELT ADÓZÓK! A GALGAMÁCSA ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETET MOND mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották. Az alapítvány a felajánlott Ft-ot az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelôen használja fel. Az óvodás gyerekek neveléséhez, játékához, képességfejlesztéséhez eszközöket vásárol. Támogatásukat köszönjük, és kérjük, idén is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával a GALGAMÁCSA ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNYT. Adószám: Az alapítvány kuratóriuma

8 8 A család magazinja A tanulás tanítása Ôrbottyánban Az ôrbottyáni Kvassay Jenô Általános Iskolának jelenleg 495 tanulója van, közülük 20-an a környezô településekrôl járnak az intézménybe. Az alsó tagozaton 12, a felsô tagozaton 9 osztállyal, valamint 4 napközis-tanulószobás csoporttal mûködik az iskola. Évek óta megoldott a gyógytestnevelésre, logopédiai, fejlesztôpedagógiai támogatásra/gondozásra szoruló gyerekek fejlesztése, foglalkoztatása. A mindennapos testmozgást a heti 3 testnevelésóra, a reggeli zenés torna és a délutáni sportkörök (kézilabda, foci, kosárlabda, atlétika) biztosítják, ezek ingyenesek. Az egyéb sportolási lehetôségekért úszás, dzsúdó, balett, fitnesz, foci fizetni kell. Két idegen nyelvet oktatunk, angolt és németet, ezek közül tanulóink az elsô osztálytól szabadon választhatnak. Minden évben részt vesznek diákjaink szaktárgyi és sportversenyeken, melyeken szép eredményeket érnek el. Kvassay Jenô emlékére 1987-tôl minden tavasszal matematikaversenyt, öt éve az alsó tagozatosoknak olvasás-szövegértési és helyesírási versenyt rendezünk a körzet vidéki iskolái részére. A nyolcvanas évektôl a váci Zeneiskola kihelyezett tagozata mûködik az iskolában, itt a tanulók zongorázni és hegedülni tanulhatnak. Iskolánk pedagógiai hitvallása, hogy a gyerekek nevelhetôségében fennálló jelentôs eltérések ellenére minden gyereknél szeretnénk kialakítani az életben való boldoguláshoz szükséges alapismereteket, alapkészségeket, a közösség alapértékeit követô életvezetést, életmódot. Az iskolai nevelés elsôsorban a tanítás és tanulás folyamatában valósul meg. Többéves tapasztalatunk, hogy az iskolai tanulásban részt vevô diákok egyre nagyobb részének van szüksége arra, hogy alaposabban megismerje és elsajátítsa azokat a tanulási módszereket, amelyek tanulását hatékonyabbá teszik. A Nemzeti Alaptanterv a tanulást a kiemelten fejlesztendô területek közé sorolja. Ezért a 2006/2007-es tanévben kísérletképpen az iskola minden évfolyamán félévente három hétig napkezdôként TAN- TAN órákat tartunk. A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a viszonyulási formának a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további tanulmányainak sikeres Cél: a gyerekek megfelelôen és célszerûen alakítsák ki tanulásuk mindennapi szokásrendszerét, saját tanulási módszereiket

9 A család magazinja 9 az iskolai tanulásban részt vevô diákok egyre nagyobb részének van szüksége arra, hogy alaposabban megismerje és elsajátítsa azokat a tanulási módszereket, amelyek tanulását hatékonyabbá teszik teljesítéséhez is biztos alapot adnak. Ezenfelül a tanulási részképességek figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás, önmûvelés fejlesztéséhez is teret biztosít. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a tanulást a mindennapi életük ritmusába, szokásrendszerükbe megfelelôen illesszék be, illetve megfelelôen és célszerûen alakítsák ki tanulásuk mindennapi szokásrendszerét. Konkrét módszerekrôl, eljárásokról, algoritmusokban is leírható technikákról van itt szó, melyeket be kell mutatnunk, ki kell próbáltatnunk, és be kell gyakoroltatnunk. Ezek egyaránt vonatkoznak a figyelem, a beszédben és írásban való önkifejezés, a hangos és a néma olvasás, az emlékezet, a gondolkodás és az önmûvelés területére. A foglalkozásokon teljesítménypróbákkal (erôsségeim, gyengeségeim, szövegtanulás, fejtörô feladatok ), tanulási tanácsokkal (készíts idôtervet, ne csak a tankönyvbôl tanulj, ne oszd meg figyelmedet tanulás közben ), tanulási módszerekkel, technikákkal (kivonat készítése, kulcsszókeresés, vázlatírás, gondolattérkép, háromszori elolvasás ) ismerkednek a gyerekek. A végsô cél a gyerekek saját tanulási módszerének kialakulása. Az eredményes nevelés-oktatás meghatározó feltétele és feladata, hogy a tanuló szeressen iskolába járni, szívesen végezze az ott elvárt tevékenységet. A tanulásmódszertani órák erre is jó alkalmak, mert nagy hangsúly helyezôdik a kellemes és derûs atmoszférára, a jó munkalégkör, az együttesség és a teljesítési siker sokszoros megtapasztalására. A helyes tanulási szokások a délelôtti iskolai tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, kialakításuk és gondozásuk alapvetô pedagógiai feladat. Az iskolában folyó módszer megismerésére a szülôi értekezleten tájékoztató formájában lehetôségük van a szülôknek, nyílt napokon ezekbe betekinthetnek. Balázsné Gyenes Ildikó igazgató Balázsné Gyenes Ildikó, a Kvassay Jenô Általános Iskola igazgatója

10 10 A család magazinja Egy gyermekközpontú intézmény A Kisnémedi Öko-Általános Iskola Kisnémedi község Váchartyán és Püspökszilágy között félúton, egy megkapó szépségû kis medencében, a Némedi-patak partján fekszik. A település közel 700 fôs lakosságával a kistelepülések közé tartozik. Az elsô, ami az idelátogató szemébe ötlik, a település központjában lévô, késô barokk stílusban épült Gosztonyi-kúria impozáns mûemlék épületegyüttese. A kúria parkjának ôshonos fái teszik a látványt szemünknek még inkább kedvessé, amelyek mellett vagy között attól függ, hogy melyik kapun jövünk be a kertbe mindenképpen el kell haladnunk ahhoz, hogy eljussunk az általános iskolához. Az önkormányzati fenntartású intézmény a kúria középsô épületében kapott helyet. A szomszédos két épületben helyezkedik el a község önkormányzata, a napközi otthonos óvoda, valamint az étkezést biztosító konyha és ebédlô. Az iskola nemcsak csodálatos elhelyezkedésével, hanem nevelési elveiben, szellemiségében is igyekszik megvalósítani az egészségfejlesztô ökoiskolai programot. Az egészségfejlesztô program egy olyan szemléletmód, amelyre az egész iskolai élet épül, mely áthatja a nevelô-oktató munka minden területét, és kihat az iskola környezetére, partnereire is. Az oktatás a 2006/2007. tanévben 1 4. évfolyamon, kis létszámú csoportokban folyik. Az alacsony csoportlétszámok és az intézmény nevelési módszerei biztosítják azt a védett, gyermekközpontú környezetet, amely lehetôvé teszi a tanulók egészséges testi és szellemi fejlôdését. Lehetôség nyílik a személyre szabott fejlesztési utak kialakítására, maximálisan figyelembe véve a képességek és készségek eltérô fejlôdési ütemét. Ennek érdekében az intézmény áttért az iskolaotthonos oktatási formára, amelynek elônye, hogy a tanórák és a foglalkozások optimális elosztásával, azaz a délelôtti és a délutáni tanítás révén egyenletesebbé válik a gyermekek terhelése, jobban igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. Az iskolában a tanítás-tanulás folyamata, szervezése rugalmas: a gyermekek képességeihez, érdeklôdéséhez és az ismeretek jellegéhez igazodik. A tanulás-tanítás szervezésében a hagyományos frontális tananyagátadás helyett az itt tanító pedagógusok elônyben részesítik mindazon tevékenységformákat, melyek motiválóerôvel hatnak, így a tanulók aktív közremûködôi az elsajátítási folyamatnak. Ezek a tevékenységek túllépnek a szûk órakereteken. Ilyen például az évek óta folyó erdei iskolai program, a teammunka, a projektmódszer, az egyéni kutatómunka. A feldolgozandó tananyaghoz, valamint az évfolyamonkénti követelményekhez és a tanulók fejlôdéséhez igazodva különbözô csoportokban folyik a munka. Magyar nyelvi és irodalmi ismereteket 8, matematikát 5 (emelt) órában tanulnak, évfolyamonként külön csoportban. A legfontosabb kulcskompetenciák hatékony fejlesztését kiegészítô, játékos foglalkozások (kommunikáció-, kreativitás-, sakk-, szorobánóra) teszik lehetôvé, melyek keretében a tanult ismereteket elmélyítjük, és használatukat a készségek szintjére emeljük. A digitális írástudás alapjait a 3 4. évfolyamosok együtt tanulják a számítástechnika-teremben. Az egyéni tanulási folyamatot digitális tananyagok segítik, melyeket a termekben elhelyezett számítógépeken folyamatosan használnak a tanulók a nevelôk irányításával. Az idegennyelv-tanulást a 3., illetve 4. osztályban alapozzuk meg heti 2-2 órában. A mûvészeti tárgyakat 1 2. és 3 4. csoportösszevonásban, míg a testnevelés- és sportfoglalkozásokat az 1 4. évfolyamnak összevontan tartjuk. A testnevelésórák keretében úszni, korcsolyázni tanulnak a gyermekek. A gyermekek komplex mûvészeti nevelését térítésmentes kézmûves- és néptáncfoglalkozások biztosítják. Gyermekeink számára helyben biztosítjuk a logopédiai ellátást, valamint a hittanoktatást. Az iskola pedagógiai célja, hogy minden tanuló biztos alapkészségekkel és képességekkel hagyja el az iskolát, mely lehetôvé teszi az új ismeretek zökkenômentes elsajátítását és a tanulás örömszerzés forrásává válását. INFORMÁCIÓ További információ az iskola alábbi elérhetôségein szerezhetô, illetve kérhetô: Általános Iskola, 2165 Kisnémedi, Fô út 2. Tüskés Gabriella igazgató. Tel.: 06-30/

11 A család magazinja 11 KISTÉRSÉGI KIRAKAT AJÁNDÉK, GRAVÍROZÁS Gravír Expressz Kft Budapest, Bécsi út 189. Tel.: , 06-20/ Fax: Web: Állandó üzletek: WestEnd, Mammut I., Duna Plaza, Pólus Center, Sugár, Árkád Pécs AUTÓ-HITELIRODA Euro Rent a Car Veresegyház, Budapesti út 110. Tel.: 06-28/ , fax: 06-28/ Web: AUTÓKÖLCSÖNZÉS Euro Rent a Car Veresegyház, Budapesti út 110. Tel.: 06-28/ , fax: 06-28/ Web: AUTÓSISKOLA Jávorszki autósiskola Jávorszki Róbert 2112 Veresegyház, Hétvezér u. 2. (Csonkás) Telefon: 06-30/ Web: javorszkiiskola.freeweb.hu ÁLLATORVOSI RENDELÔINTÉZET VeresVet+ Dr. Bölcskei Molnár Antal 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 3/E Tel.: 06-28/ , 06-70/ BABABOLT Fanni Bababolt 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet krt. 16. Tel.: 06-30/ BABAMASSZÁZS Kullák Márta okleveles babamasszázs-oktató Tel.: 06-28/ Vigh Eleonóra okleveles babamasszázs-oktató Tel.: 06-20/ : Web: CIPÔDIVAT Czene Erzsébet Veresegyház, Fô tér (MOL-kúttal szemben) Tel.: 06-30/ CIPÔJAVÍTÁS, CIPÉSZ Dugonics László 2112 Veresegyház, Dobó u. 1. Telefon: 06-30/ Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig ig, hétvégén egyeztetés alapján DÍSZÁLLATOK Ökomester Bt. Díszállatok, táplálék, kellékek 2112 Veresegyház, Fô út 50. Tel.: 06-70/ DROGÉRIA, GYÓGYNÖVÉNY Déri Imréné Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Központ Veresegyház, Fô út Tel.: 06-30/ DÚLA VÁRANDÓSSÁG, SZÜLÉS KÖRÜLI SEGÍTÔ Varga-Bokor Zsuzsanna szülésznô, dúla Tel.: 06-30/ DZSÚDÓOKTATÁS Veresegyházi Judo Iskola Illyés Gyula 5 danos edzô Az edzések helyszíne: Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Központ Veresegyház, Fô út Tel.: 06-20/ Web: EGYÉNI FEJLESZTÉS-LOGOPÉDIA Hangvár Beszédstúdió Szabóné Megyeri Zsuzsanna Tel.: 06-30/ ÉPÍTÔANYAG-KERESKEDÉS Kucsa-Ker. Kft Veresegyház, Fô út 154. Tel.: 06-28/ Fax: 06-28/ Weboldal: ÉPÍTÔIPARI KIVITELEZÉSEK Martényi Fivérek Építôipari Vállalkozása Veresegyház, Nádor u. 13/a Otthona szépsége Önt dicsérje Tel.: 06-20/ ÉPÜLETGÉPÉSZET, FÛTÉSTECHNIKA Flexio Kft Budapest, Pongrác út 9/b Tel./Fax: 06-1/ , 06-20/ Web: FA GYEREKJÁTÉK, GYEREKJÁTSZÓ, JÁTÉK BÚTOR (BELTÉRI, KÜLTÉRI) TERVEZÉS-KIVITELEZÉS Bacsa Bt. Tel.: 06-20/ Web: FLOTTAKEZELÉS Euro Rent a Car Veresegyház, Budapesti út 110. Tel.: 06-28/ Web: FOGÁSZAT Good Dent Bt. Veresegyház, Hétvezér u. 9. Tel.: 06-30/ Veres-Dent Fogászati Központ 2112 Veresegyház, Fô út 127. Tel.: 02-28/ Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8 20 óráig Gyermek és felnôtt esztétikus fogászat. OEPfinanszírozott fogszabályozás és fogászatiröntgen-labor (panorámafelvétel is!). Szájsebészet, fogbeültetés. Fogászati termékek boltja Web: GUMISZERVIZ Promax 1000 Kft. Gumimaci gumis mûhely 2112 Veresegyház, Fô út 22. Tel.: 06-28/ , 06-28/ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK Egészségtár Veresegyház, Fô út 26. Tel.: 06-28/ INTIMTORNA Vigh Eleonóra Tel.: 06-20/ Web: JÁTSZÓHÁZ, JÁTÉKBOLT Ramazuri Játszóház Veresegyház, Mester utca 1/a (a Triangoló Bevásárlóközpont mellett) Tel.: 06-28/ Web: KONYHA-FÜRDÔSZOBA BÚTOR Rex Konyhabútor Stúdió Veresegyház, Fô tér, MOL Üzletház Tel.: 06-28/ , 06-20/ Web: KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS, KÖNYVVIZSGÁLAT Arundo Kft. Iroda: Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Központ 2112 Veresegyház, Fô út I/210. Tel./Fax: 06-28/ Web: Endrôdy Anikó 2112 Veresegyház, Harangvirág u. 18. Tel.: 06-70/ , 06-28/ Rikobol Könyvvizsgáló Kft Veresegyház, Fô út 22. Tel./Fax: 06-28/ KOZMETIKA Andi kozmetika GIGI termékekkel Jávorszkiné Viszt Andrea kozmetikusmester 2112 Veresegyház, Hétvezér u. 2 (Csonkás) Bejelentkezés: 6-30/ MINÔSÉGI RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, BORVACSORÁK D Accard Party Service Látványtól, mûsortól az igényes vendéglátásig Tel.: 06-20/ , 06-20/

12 12 A család magazinja NYOMDAI KIVITELEZÉS, TERVEZÉS Bacsa Bt. Veresegyház, Országbíró u. 4. Tel.: 06-20/ Web: ÖNKORMÁNYZATOK Csomád: 06-28/ , 06-28/ Erdôkertes: 06-28/ , 06-28/ Galgamácsa: 06-28/ Ôrbottyán: 06-28/ Vácegres: 06-28/ Váckisújfalu: 06-28/ , Web: Vácrátót: 06-28/ Veresegyház: 06-28/ ÔSSEJTBANK Krio Zrt Budapest, Ivánka Pál u. 21. Tel.: Léber Zoltán, 06-70/ Web: PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS, PROJEKTMENEDZSELÉS, KÖZBESZERZÉS Arundo Kft Iroda: Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Központ 2112 Veresegyház, Fô út Tel./Fax: 06-28/ Web: SPORT Budainé Gyarmati Éva személyi edzô Ritmikus sportgimnasztika fitnesz 3 15 éves lányoknak Nôi torna Pilátes minden korcsoportnak Tel.: 06-30/ SZOBAFESTÔ-MÁZOLÓ Martényi Tamás Veresegyház, Nádor u. 13/a Tel.: 06-20/ TAKARÍTÓGÉPEK, TISZTÍTÓSZEREK Sigron 90 Kft Budapest, Szugló u Tel.: 06-1/ Fax: 06-1/ Web: UTÁNFUTÓ-KÖLCSÖNZÉS Euro Rent a Car Veresegyház, Budapesti út 110. Tel.: 06-28/ Fax: 06-28/ Web: KISTÉRSÉGI KIRAKAT KI-KI? HAVONTA AKTUALIZÁLHATÓ NYOMTATOTT ÉS ELEKTRONIKUS Tematikus Szakmai Adatbázis! 6 hónapra: 9000 Ft Egy évre: Ft keretbe +20% eltérô alnyomattal +30% ÁLLÁSAJÁNLAT Veresegyházi cukrászdába eladót, cukrászt, jó kézügyességû kézilányt és segédet felveszünk! Információ: 06-30/ A távmunkáról munkavállalóknak és munkaadóknak Nemzetközileg elfogadott meghatározás szerint távmunka az, amikor a munkavállaló a munkáját teljes egészében vagy részben a szokásos munkavégzési helytôl távol, leggyakrabban otthonról végzi, információs és kommunikációs technológia alkalmazásával. A távmunka gyakorlata egyre inkább terjed Európában, s elônyeibôl a munkaadók és a munkavállalók egyaránt részesülnek. A távmunka nagyobb lehetôségeket ad a munka és a magánélet összeegyeztetésére, és a vállalkozásoknak megkönnyíti, hogy a nagyobb rugalmasságot a biztonsággal ötvözzék. Magyarországon jelenleg csaknem 100 ezer ember dolgozik távmunkában, a cél 2010-re a duplája, hogy ezzel elérjük az uniós átlagot. A Magyar Távmunka Szövetség (www.tavmunka.org) felmérése szerint a távmunkások fele adat- és szövegfeldolgozással foglalkozik, 40 százalékuk viszont magas képzettséget igénylô programozással keresi kenyerét. Írással, szerkesztéssel, fordítással és könyveléssel alig egyharmaduk foglalkozik. Jelentôs még a titkársági szolgáltatásokat nyújtó távmunkások aránya, ami 20 százalék. Néhány munkakör, amely távmunkában is végezhetô (a teljesség igénye nélkül): könyvelô, menedzser, projektvezetô, pénzügyi elemzô, programozó, kiadványszerkesztô, webszerkesztô, grafikus, fordító, korrektor, kutató, adatrögzítô, telefonos értékesítô, ügyfélszolgálati munkatárs. Az eddig létrejött távmunkahelyek nagyobb része a meglévô munkahelyek távmunkásítával jött létre, amelyhez már évek óta pályázati úton is lehet anyagi támogatást szerezni. A Veresegyházon és térségében mûködô KINCS Közhasznú Alapítvány egyik célja, hogy megismertesse és népszerûsítse a munkaadók és munkavállalók körében az úgynevezett alternatív vagy más néven atipikus foglalkoztatási formákat, amely többek között a távmunkát, valamint részmunkaidôs és osztott munkaidôs munkakörök megvalósítását jelenti. Ennek jegyében szervezik a következô rendezvényt is. REGIONÁLIS MUNKAADÓI MINIKONFERENCIA A TÁV- ÉS RÉSZMUNKAIDÔS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁKRÓL A KONFERENCIA FÔBB TÉMÁI: A távmunka fogalma és elônyei A távmunka a gyakorlatban: lehetôségek és tapasztalatok A részmunkaidôs és az osztott munkaidôs alkalmazás elônyei A részmunkaidôs és az osztott munkaidôs munkavégzés megvalósítása Az alternatív foglalkoztatási formák központi támogatási lehetôségei Szeretettel várjuk Önt is rendezvényünkön, amelynek IDÔPONTJA: március 9., péntek, ; HELYSZÍNE: Kamaraterem, Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Központ, Veresegyház, Fô út TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 30/ A rendezvényen a részvétel ingyenes. A minikonferencia az Európai Unió társfinanszírozásában, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

13 A család magazinja 13 A korszerû és energiatakarékos kéménytechnika A hagyományos kisméretû téglából falazott kémények évszázadokig testesítették meg a kémény fogalmát, és a hagyományos szilárd tüzelôanyagokra (szén, fa) többé-kevésbé alkalmasak is voltak. A nem szilárd tüzelôanyagok (olaj, gáz) elterjedése, a korszerû és gazdaságos fûtôberendezések megjelenése a kéménytechnika alkalmazkodását is megkövetelte. Ezekben az új, nagy hatásfokú tüzelôberendezésekben a füst hideg marad. Az alacsony hômérsékletû füstgáz a kéményben rövid idô alatt harmatponti állapotba kerül, vízgôztartalma lecsapódik, ami mindig savas kémhatású. Ezek az agresszív anyagok szétmarnak mindent a kéményben, amit úgy építettek oda, hogy ezzel a hatással nem számoltak. A falazott kémények már rég nem felelnek meg a modern fûtéstechnika követelményeinek. A repedések, az átnedvesedés és a tûz súlyos veszélyt jelentenek a házra és lakóira nézve. Az évente bekövetkezô sok füstgázmérgezés önmagáért beszél. A korszerû kazánok igénylik, hogy a szakemberek a kazánokat és az azokat kiszolgáló kéményeket egy méretezési egységnek tekintsék. Funkciójukat csak ebben az esetben tudják hosszú távon optimálisan, a legkevesebb tüzelôanyag felhasználása mellett teljesíteni. A korszerû fûtési rendszerrel szemben támasztott elvárások legyen tiszta, kényelmes, energiatakarékos, környezetkímélô és fôként biztonságos meghatározzák a kéménnyel kapcsolatos elvárásokat is. Hiszen a biztonságos mûködés egyik alapfeltétele a tüzelôberendezéshez maradéktalanul illeszkedô kémény. A kéményrendszer béléscsöve a füstben keletkezô agresszív anyagokkal és a magas hômérséklettel szemben ellenálló anyagból készüljön, füsttömör, hôszigetelt és hosszú élettartamú legyen. Nem utolsósorban könnyen, gyorsan és egyszerûen lehessen ellenôrizni, tisztítani. A korszerû kéményrendszerek figyelembe veszik ezeket az elvárásokat. A kéménypiacon ma már széles választékot találunk, így az építtetô a számára legoptimálisabb megoldást választhatja. Új kéménytípus forgalmazására és üzembe helyezésére csak akkor kerülhet sor, ha rendelkezik Építôipari Mûszaki Engedéllyel. A vizsgálatok kiterjednek a kéményszerkezet anyagára, szerelési technológiájára és a gyártás minôségi feltételeire. Ne felejtsük el, egy jó kémény nemcsak a fekete foltoktól való aggodalomtól szabadít meg, hanem sokszor életet menthet!

14 14 A család magazinja Kismamanapló Hogyan ismerjem fel, ha hallássérült a gyermekem? 2 évesen szereti a hangot adó játékokat. Figyel az óra ketyegésére. A nevére már 1,5-2 méterrôl is reagál. Halk utasításokat már 1 méter távolságból is megért anélkül, hogy látná a beszélôt. Szavakat szívesen megismétel. Nagyon sokat megért, de ennél sokkal kevesebbet mond (ezek gyakran saját maga által kitalált szavak). A gyermek hangja dallamos, csengô. Amennyiben a felsorolt életkori szakaszokra jellemzô fejlôdés nem mutatkozik, vagy elmarad, felmerülhet a hallássérülés gyanúja. Fontos megjegyezni, hogy kb. másfél éves korig a halló és a hallássérült gyermek hangadása között nincs számottevô különbség. A hangadás ugyanis biológiai programként velünk születik. Így ebben a korban elsôsorban a hallási reakciók kapcsán merülhet fel a hallássérülés gyanúja. Fontos ennek korai felismerése, hiszen féléves kor után a hangingerek hiányában a gyermek hangadása elszegényedik, elszíntelenedik, a legsúlyosabb esetben abbamarad, a beszédfejlôdés leáll. A szociális kapcsolatoktól elhúzódik (néha agresszíven zárkózik el), frusztrálódik a halláscsökkenés következtében kialakuló sorozatos félreértések miatt. A hallásnak személyiséget meghatározó szerepe van, hiszen a beszéd révén tesszük magunkévá a környezet kimondott és kimondatlan szabályait. A hallás a legemberibb kommunikációs eszköznek, a beszédnek egyik összetevôje. A kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás eszköze, ezért nagyon fontos, hogy a szülôk számára minél hamarabb már egészen korai csecsemôkorban kiderüljön, ha a gyermeknek esetleg hallászavara van. A FEJLÔDÉS NORMÁLIS MENETE: A magzat a fogamzást követô 20. héttôl már hall. A mély hangokat ilyenkor még jobban hallja, mint a magasakat. Születését követô egy hónapos korában az erôsebb zajokra megijed, megmozdul, összerándul, vagy leáll a mozgásban. 2-4 hónaposan zenére, az anya hangjára már felfigyel, ha nem is látja a hangforrást. 5 hónaposan a síró baba megnyugszik az anya hangjára akkor is, ha nem látja. 6 hónaposan beszédre, éneklésre fejét a hang felé fordítja. Egyre gazdagabb, gyakoribb lesz a gyermek gagyogása, különbözô hangmagasságokban is. 7 hónaposan a nevén szólítva reagál akkor is, ha nem látja a felnôttet. 8 hónaposan érdeklôdve figyel a beszélôre. 10 hónaposan már sok szót ért. Egészen halk hangokra is figyel hónaposan a gyermek hosszan csacsog magában. Már érthetôen ejt legalább egy szót. Reagál a Hol van a? kérdésre, keresi a tárgyat, személyt, amire rákérdeztünk. KIK AZOK A GYEREKEK, AKIK KÜLÖNÖSEN VESZÉLYEZTETETTEK? Akik elhúzódó sárgasággal születtek. Akiknek veleszületett fejlôdési rendellenességeik vannak. Ahol a családban már elôfordult hallássérülés. Akik 1500 gramm alatti súllyal születtek. Akiknél terhesség vagy szülés alatti oxigénhiány alakult ki. Akik súlyos fertôzô betegségen estek át (pl. agyhártyagyulladás vagy agyi trauma). Akiknél 3 alatti az Apgar-érték születéskor. Akiknél a magzati élet alatt az anya alkoholt vagy kábítószert fogyasztott. Az e csoportok bármelyikébe tartozó gyermekek megfigyelése az újszülöttkori szûrôvizsgálat jó eredményei ellenére is fokozottan ajánlott! Vizsgálatok bizonyították, hogy azon gyermekek, akiket az újszülöttkori hallásszûrés során kiszûrtek, és elláttak hallókészülékkel 6 hónapos korukig, azok sokkal jobban fejlôdtek nyelvi képességeikben, mint azok, akiket késôbb diagnosztizáltak. Ha felmerül a gyanú, hogy gyermeke nem vagy alig hall, forduljon bizalommal védônôjéhez, gyermekorvosához, vagy menjenek el egy gyermekekre szakosodott fül-orr-gégész szakorvoshoz. A hallásvizsgálat bármilyen életkorban elvégezhetô. Sajnos a gyerekek többségénél késôn diagnosztizálják a hallássérülés tényét. A szülôk, a környezet a gyermek hallássérülésének jeleit viselkedési problémának tudják be, hogy a gyermek rossz, vagy kis buta. Figyeljenek a lehetséges jelekre, és ne féljenek segítséget kérni! Gyermekeik érdeke! Balázs Dóra védônô

15 A család magazinja 15 Üdülési csekk A pihenés, üdülés elengedhetetlen része életünknek, hiszen ezáltal tudunk újra és újra feltöltôdni, legyen az év bármely idôszaka. Könyvtárakat töltenek meg a vonatkozó szakirodalmak, melyek a kikapcsolódás szükségességét bizonyítják. AZ ÜDÜLÉSI CSEKK MOST IGÉNYELHETÔ! Napjainkban a külföldi utazások mellett egyre nagyobb népszerûségnek örvend a színvonalas, minden igényt kielégítô belföldi turizmus, aminek mind könnyebb elérése érdekében jött létre a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) egy közhasznú tevékenységet ellátó civil szervezet, és fô célkitûzésként a szociális célú, kedvezményes belföldi üdültetés biztosítását jelölte meg. Az általuk kibocsátott üdülési csekk célja és szándéka, hogy minél többen élvezhessék a hazai szolgáltatók segítségével a pihenést, üdülést. MI IS AZ AZ ÜDÜLÉSI CSEKK, MIKÉPPEN ÉS HOL LEHET HOZZÁJUTNI? Ez egy névre szóló, készpénzt kímélô fizetôeszköz, felhasználható szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások, tömegközlekedés, üzemanyag-vásárlás, kulturális és sportszolgáltatások, belépôjegyek megvásárlására. Hasznos tudnivaló, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldön, az arra jogosult helyeken váltható be, a kiállítás napjától számított 365 napon belül! Nem ruházható át, de tulajdonosa a csekkel kifizetheti a társaságában levô személyek által igénybe vett szolgáltatásokat is. Nem váltható készpénzre, az elfogadóhelyek nem adnak vissza belôle. Napjainkban mintegy 6000 elfogadóhelyen lehet felhasználni fizetôeszközként, amelyet a helyszínen matrica jelez ÜDÜLÉSI CSEKK ELFOGADÓHELY felirattal. Az érintettek a évi pályázati feltételekrôl a szakszervezeteken, a civil szervezeteken, a helyi Tourinform-irodákon, az alapítvány ügyfélszolgálati irodáin, az önkormányzati ügyfélszolgálati irodákon, a különbözô elektronikus portálokon, valamint az alapítvány honlapján (www.udulesicsekk.hu) keresztül tájékozódhatnak, illetve juthatnak hozzá a kérelem benyújtásához szükséges adatlaphoz. Az üdülési csekk pályázat útján igényelhetô a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól (www.mnua.hu), az Üdülési Csekk igénylô lap formanyomtatvány kitöltésével, melyet kitöltés után postai úton kell eljuttatni az alapítványhoz. Az adatlap Veresegyházon, a Fô úton található utazási irodában is beszerezhetô, valamint részletes felvilágosítást kaphatnak az igényléssel, illetve az üdülési csekkek késôbbi felhasználhatóságával kapcsolatban. Gecsey Enikô Nyílt napok a vácegresi óvodában JANUÁR UTOLSÓ HETÉBEN SZÜLÔK, NAGYSZÜLÔK LÁTOGATTAK ÓVODÁNKBA, HOGY MEGISMERHESSÉK A NAGYCSOPORTOS GYERMEKEK NAPI TEVÉKENYSÉGEIT. A LEGNAGYOBB ÉRDEKLÔDÉS A FOGLALKOZÁSOKAT ÖVEZTE. Bemutató foglalkozást tartott Szabóné Megyeri Zsuzsanna fejlesztôpedagógus és Medveczki Jánosné csoportvezetô óvónô. A délelôttök kellemes hangulatú beszélgetéssel zárultak, ahol a pedagógusok és a szülôk kicserélhették gondolataikat, közösen elemezve a látottakat. Készséggel válaszolt a feltett kérdésekre Frajna Istvánné, a helyi iskolatagozat vezetôje is, aki szintén fontosnak tartotta, hogy már itt, az óvodában megismerhesse leendô elsôseit és azok szüleit. Jólesô érzéssel nyugtázták az óvoda nevelôi, hogy a faluban lakók figyelemmel kísérik munkájukat, a gyerekek fejlôdését, valamint intézményük mindennapjait. Takács Istvánné vezetô óvónô

16 16 A család magazinja Mit csinálnak télen a naturisták? Ha erre a nagyon mélyenszántó kérdésre egzaktabb választ szeretnék adni, akkor elôször is viszsza kell kérdeznem: Melyik télen? Az idei enyhe télen vígan hódolnak a meztelen napozás és fürdôzés élvezetének, mivel a meztelenség az egyik alapvetô, a köztudatban megjelenô ismertetôjele a naturistáknak. A naturisták nem mutogatják csupasz testüket, hanem meztelenül élnek és ebben rejlik a különbség! Mihelyt az idôjárás, illetve a környezeti viszonyok engedik, levetkôznek, és élvezik a természetet. Egyesek azt gondolják, hogy a naturizmus különbözô kényszerekbôl, tartózkodásokból vagy korlátozásokból áll. Éppen ellenkezôleg: a naturista társaságban a meztelenség gyakorlása semmiféle tilalmat vagy elfojtást nem foglal magában. Ugyanakkor felhívja a más szándékokkal közeledô ember figyelmét arra, hogy vágyaival nem jó helyen jár. A naturizmus egy olyan alternatíva, mely segít nekünk kijutni a fogyasztói társadalom ránk nehezedô súlya alól. A közösségi tárgyak, ruházatok, melyek a mindennapi élethez tartoznak, szinte kiemelik a naturista felfogást, mely eredetünk és egyéniségünk visszaszerzésére törekszik. A naturizmus számos, a saját teste miatt komplexusokkal telített személyt segít önmaga elfogadására és szeretetére. A naturista értékek humánus jellegûek, vagyis saját magunk és társaink tiszteletben tartása a tolerancia jegyében. Ezeket az értékeket minden szülô szeretné gyermekeinek is átadni. Jelen cikk írója (dr. Sándor János, a tavaly megalakult Naturisták Magyarországi Szövetségének elnöke A szerk.) már negyedszázada naturista, és sikerült neki ezt az életformát gyermekeivel is megszerettetni, akiknek már ez a természetes. Azt is nagyon jól kezelik a gyermekek, hogy a természetes és a normális jelen esetben eltér egymástól, normálison ugyanis a társadalom többsége által elfogadottat kell érteni, amely Magyarországon az egy- vagy kétrészes fürdôruha, de Iránban például a csador. Ilyen szempontból a naturisták liberális, jövôorientált kisebbségnek tartják magukat. Ha az emberek természetes állapota a meztelenség lenne, úgy születnének. (Oscar Wilde) Természetesen a naturizmus nem csak meztelenséget jelent. Aki ismer minket, az tudja rólunk, hogy mennyire szeretjük és védjük a természetet, óvjuk környezetünket. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a naturista strand-kempingbe azért olcsóbb a belépô, mint a textiles (naturista szakszó) kempingbe, mert nem kell a csikk- és szemétszedésre külön személyzetet tartani. Mellesleg biztonsági ôr sem kell: ha valaki nem találja például a pingpongasztalnál felejtett pénztárcáját, az csak azért lehet, mert másvalaki már leadta a recepción. Visszatérve a cikk címében szereplô kérdésre, szerencsére már Magyarországon is vannak ôsztôl tavaszig lehetôségek a naturizmus gyakorlására. Uszodákat, szaunákat, csúszdaparkokat(!) bérelünk ki (decemberben például a debreceni Aquaticumot, nagy sikerrel), idôjárástól függôen meztelen és felöltözött túrákat szervezünk, mi több, a tavalyi évtôl a sziksósfürdôi kempingben már intézményesítettük a téli nyitva tartást is a wellness-faházunkban, kizárólag naturisták örömére. További információk az interneten sok helyen találhatók, induló honlapként javasolhatom a a vagy a Levelezôlistát is mûködtetünk, ahol a feliratkozást követôen (http://www.natours.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/naturizmus) az érdeklôdôk feltehetik kérdéseiket. Süssön Rátok a Nap! (Kedvenc köszöntésünk.) Dr. Sándor János, a Sziki Naturista Egyesület és a NAMASZ elnöke, a Natours Kft. ügyvezetôje

17 A család magazinja 17 Influenza vagy megfázás?! Hatékony védelem homeopátiával Kissé mediterrán irányba fordult idôjárásunk kedvez a kórokozók elszaporodásának, a nem megfelelô öltözködésünk pedig a megfázásnak. Ha immunrendszerünk nem eléggé erôs, könnyebben betegszünk meg, fontos tehát, hogy szervezetünk védekezésére odafigyeljünk, erôsítsük, karbantartsuk. Az immunrendszer ösztönzésére segítségül hívhatjuk a homeopátiát is (a természetes alapanyagú bogyókat, cseppeket), de nagyon fontos odafigyelni a megfelelô táplálkozásra, a kellô mértékû testmozgásra és az elegendô pihenésre. Ha mindent megtettünk (de ténylegesen, és nem csak ÚGY ÉREZZÜK) az ügy érdekében, és mégis felsô légúti tüneteket észlelünk, akkor elsô lépésként gondoljuk át, hogy megfázással, vagy kórokozó által okozott influenzával állunk-e szemben. Ha a tünetek náthára, akut megfázásra, allergiás náthára utalnak, szedjünk CORY- ZALIA-t. Komplex készítmény. Szokásos adagja: a tünetek jelentkezésekor az elsô napon óránként 1-1 drazsét lassan elszopogatni. A terápia kezdetén, az elsô 2-3 szem bevétele után a tünetek felerôsödhetnek, beindul a szervezet saját védekezése, majd a javulás arányában csökkentsük az adagot 2-3 óránként 1 drazséra. Ha megfázásunk köhögéssel (száraz, vagy köpettel járó) is társul, a Coryzalia mellé szedjünk STODAL szirupot. 11 gyógynövény hatóanyagát tartalmazza. Adagja naponta 3 5 alkalommal felnôtteknek 1 evôkanálnyi, gyermekeknek 1 kávéskanálnyi szirup, étkezések között, este lefekvés elôtt. Lehetôség szerint önmagában, vagy esetleg kevés vízzel hígítva. Cukorbetegek is fogyaszthatják, figyelembe véve a szacharóztartalmát. Ha a tünetek a 3. napon túl is fennállnak, és nem enyhülnek, akkor orvoshoz kell fordulni. Influenzára utaló tünetek esetén szedjünk OSCILLOCOCCINUM-ot. Frissek a tünetek? Akkor még a kezdetén vagyunk, gyorsan szopogassunk el 1 tubusnyi-fiolányi golyócskát, és ezt kétszer, esetleg háromszor ismételjük meg 6 óránként. A már kialakult influenza esetén naponta kétszer (reggel és este) szopogassunk el 1-1 tubusnyi dózist 3 napon át. Amennyiben 3 napon túl is fennállnak a tünetek, feltétlenül orvoshoz kell fordulni, mert esetleg szövôdményekkel állunk szemben, ami igényelheti az antibiotikus kezelést. Az Oscillococcinumot alkalmazhatjuk az influenza megelôzésére novembertôl márciusig, heti 1 tubus elszopogatása javasolt. Mindhárom termék (Coryzalia, Oscillococcinum, Stodal) a francia BOIRON Laboratórium komplex készítménye. Mellékhatásmentesek, hozzászokás nélkül enyhítik a panaszokat. Kifejezetten ajánlottak a kezdôdô betegségek otthoni gyógykezelésére A NÁTHA ÉS AZ INFLUENZA TÜNETEI KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG: Nátha Tünetek Influenza enyhe fáradtság, gyengeség 2-3 hétig is eltarthat soha teljes kimerültség elsô tünet ritkán láz magas, 3-4 nap ritkán fejfájás jellegzetes enyhe izom- és csontfájdalom rendszerint rendszerint eldugult orr ritkán rendszerint tüsszögés ritkán mérsékelt köhögés súlyos, gyakran száraz rendszerint gyulladt torok ritkán Útmutató a vény nélkül kapható készítmények otthoni használatához Luffeel tabletta: szénanáthára és a felsô légutak allergiás betegségeire használatos. Kapható orrspray formájában is. Megelôzésre szintén jól használható. Gripp-Heel: influenzánál és influenzaszerû megbetegedéseknél. Euphorbium compositum Heel orrcsepp: váladékkal járó orrdugulásnál. Engystol: immunvédekezés fokozására, különösen akut vírusos fertôzések esetén. De nagyon hatékonyan alkalmazható prevencióra (megelôzésre) fertôzési hajlam esetén. mindenkinek (gyermek, felnôtt, várandós, idôs). A betegség ideje alatt fordítsunk figyelmet az elegendô mennyiségû folyadékfogyasztásra, pihenésre, vitamin (influenzánál elsôsorban C-vitamin) bevitelére. Európában homeopátiás kombinációs készítményeket a németországi Heel Gyár állít még elô. Ezek is ragyogóan használhatók az orvosi gyakorlatban, de az egyéni beállítások itt nagyobb hangsúlyt kapnak. Valaha nagyanyáink gyógyszerek hiányában gyógynövényeket, fôzetüket, forrázatukat használták, nem kevés eredménnyel. A homeopátiás készítmények ezeket az ismert és kevésbé ismert gyógynövényeket tartalmazzák. Nem helyettesítik a gyógyszereket, de megelôzésre és a betegségek kezdeti szakaszában nagyon hatékonyan alkalmazhatók. Irodalmi adatok is igazolják eredményességüket. Dr. Tóth Julianna

18 18 A család magazinja A téli bôrápolás Hasonlóan a meghatározott ritmust követô természethez, szervezetünk mûködését s így a bôrben zajló folyamatokat is befolyásolja az évszakok változása. Télen a bôr speciális ápolást és védelmet kíván. Bôrünk a külsô stressztényezôkre hideg, szél, forróság látványosan reagál, ezért is kívánatos az évszakok változásaira való felkészülés. A szabadban az erôs szél és a csípôs hideg, a fûtött szobában a száraz levegô jelent terhet télen a bôrnek és a szervezetnek. A napfény hiányán és a hidegen kívül energiaszintünket csökkenti, hogy teljes erôbedobással kell dolgozni, annak ellenére, hogy a természet télen takarékra kapcsol. Az energiahiány természetesen a bôrön is nyomon követhetô, ezért is igényel bôrünk ilyenkor több figyelmet, gondoskodást. MIT TEGYÜNK OTTHON? 1. A bôrt alaposan, de ugyanakkor kíméletesen kell letisztítani. A tisztálkodószereknek vízzel lemoshatóknak kell lenniük, hogy a bôr a rárakódott portól, az elhalt szarusejtektôl teljesen megszabadulhasson. Szükség esetén a pórusok eltömôdésének megakadályozására hetente egyszer gyenge bôrradírt is használhatunk. 2. Nappal ne kenjük a bôrt tiszta hidratálókrémmel, mert ilyenkor a víztartalom pótlása mellett könnyû zsírnemû anyagra is szükség van. A szél és a hideg ellen a speciális make-up készítmények is megfelelô védelmet nyújtanak. Nagyon fontos, hogy fagypont alatti hômérsékletnél csak a krém teljes felszívódása után menjünk ki a hidegre, mivel a krémben lévô vizes hatóanyagok megfagyhatnak bôrünkön, roncsolva azt. 3. Regeneráló ampullákkal és maszkokkal segíthetünk a bôrnek a hideg évszakot minél kevesebb károsodás nélkül átvészelni. 4. Éjszakai ápolásra vitalitást növelô mint pl. vitaminokat, tengeri szubsztanciákat, oxigént tartalmazó anyagokat javasolunk. 5. A téli sportok kedvelôinek még több figyelmet kell fordítaniuk arcbôrük védelmére. A téli hónapok után a fehér arcbôrt pigmentációja sem óvja meg. A tiszta hegyi levegôn a napsugárzás ereje nagyobb, és nem szabad elfeledkezni a sugarak hóról történô visszaverôdésérôl sem (80%). Ezért ne induljunk útnak fényvédô krém nélkül a hegyekbe (minimum 30-as faktorú), óvjuk arcunkat, ajkunkat a nap káros sugarai ellen. Téli hideg elleni edzettségünket erôsíthetjük régi, jól bevált hideg-meleg vizes fürdôkkel. Már az is eredménnyel jár, ha a reggeli meleg vizes zuhanyozást követôen az alsó lábszárakat és a karokat, valamint az arcot és végül a lábfejet hideg vízzel lezuhanyozzuk. A rendszeresen végrehajtott hideg vizes leöblítés csodálatos hatása viszonylag gyorsan érezhetô, mert a vérellátás javulása révén a bôr szebbé, frissebbé válik. A rosaceára hajlamosak viszont vigyázzanak arra, hogy az arc leöblítésére használt víz inkább langyos, mintsem jéghideg legyen! A rendszeres, heti szaunázás méregteleníti, erôsíti az immunrendszert, fokozza az anyagcserét, és a bôr is megtisztul a salakanyagoktól. A szervezet egészsége a megerôsödött immunrendszer hatására javul, s ez az egészséges és szép bôr természetes alapjául szolgál. Az egészséges, évszaknak megfelelô táplálkozás sem hagyható figyelmen kívül. Sok C-vitamin-tartalmú gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani, mint például kivit, brokkolit, paprikát. Nagyon fontos, hogy a szükséges folyadékfogyasztásról se feledkezzünk meg! Legalább két liter folyadékot kell inni naponta. Az egész szervezet, s így a bôr optimális vízháztartását ugyanis csak megfelelô mennyiségû víz révén biztosíthatjuk. Mindezek mellett a fénykezelés, a mértékkel igénybe vett szolárium, az aromaterápia, sôt egy kellemes, lágy zene is hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy az egész szervezetünkre kiható téli megterheléseken sikeresen felülkerekedjünk. Jávorszkiné Viszt Andrea kozmetikusmester

19 A család magazinja 19 A vércsoportdiéta, avagy az vagy, amit eszel A vércsoport szerint ajánlott diéta aránylag új keletû. Egy amerikai orvos D Adamo véleménye szerint a genetikailag meghatározott szükségletünk alakítja ízlésvilágunkat, ezért vágyunk a szervezet számára optimálisan hasznosítható ételekre. Példák igazolják, hogy a helyesen összeállított és betartott testkontrolldiéta mellett a vércsoport szerinti táplálkozás is jelentôsen hozzásegít az ideális testsúly megtartásához, illetve megszerzéséhez. A vércsoport szerinti diéta alapja az egyes tápanyagok elkülönítése. Mivel az egyes vércsoportok szülöttei más-más tápanyagokat képtelenek megemészteni, a helytelen táplálkozás túlsúlyhoz vezethet. Ha azonban egészségesen, saját szervezetünk igényeinek megfelelôen táplálkozunk, nem csak az elhízást kerülhetjük el, de a már lerakódott pluszkilóktól is könnyebben megszabadulhatunk. 0 VÉRCSOPORT Ez a legôsibb vércsoport, körülbelül 40 ezer évvel ezelôtt alakult ki. A 0 vércsoport tagjai energikus vezéregyéniségek, szinte egyetlen pillanat nyugtuk sincs. Ha kénytelenek egy helyben várakozni, akkor is állandóan izegnek-mozognak. Magabiztos, társaságkedvelô emberek, szinte minden esetben logikusan gondolkodnak. AJÁNLOTT ÉLELMISZEREK: húsok: szarvasmarha, vadak, bárány, csuka, tôkehal, szardínia; gabonafélék: kevert magvas barna kenyér; zöldség-gyümölcs: brokkoli, kelkáposzta, fokhagyma, tök, paraj, paprika (piros), karalábé, füge, szilva. KERÜLENDÔ ÉLELMISZEREK: húsok: lúd, sertés, hering, harcsa; tejtermékek: camembert, brie, eidami, ementáli, gouda, tej, tejes fagylaltok stb.; gabonafélék: búzadara, búza, kevert gabonapelyhek; zöldség-gyümölcs: padlizsán, karfiol, burgonya, kukorica, olajbogyó, fejes káposzta, szeder, eper, sárgadinnye, kókusz, mandarin, narancs. A VÉRCSOPORT Az A vércsoport elôször valahol Ázsiában vagy a Közép-Keleten alakult ki, Kr. e között, a megváltozott környezeti tényezôk hatására. Az A vércsoportba tartozó emberek igen találékonyak. Rendkívül igényesek, nemegyszer maximalisták. A stressz, a rossz környezet és az idegesség nagyon megviseli ôket. Táplálkozásukban a zöldségek játsszák a legfontosabb szerepet. AJÁNLOTT ÉLELMISZEREK: húsok: csirke, pulyka, sügér, ponty, lazac, szardínia; tejtermék helyett: szójasajt, szójatej; gabonafélék: hajdina, barna kenyér, rozsliszt, búzacsírakenyér; zöldség-gyümölcs: articsóka, brokkoli, kelkáposzta, karalábé, tök, sárgarépa, hagyma, ananász, kajszibarack, áfonya, szeder, grépfrút, cseresznye, szilva, citrom. KERÜLENDÔ ÉLELMISZEREK: húsok: kacsa, liba, fácán, bárány, sertés, borjú, folyami rák, homár, garnéla, kagyló, osztriga, kaviár, hering, tengeri lazac; tejtermékek: brie, camembert, vaj, cheddar, eidami, parmezán, tej, tejes fagylaltok; gabonafélék: durum, búzaliszt; zöldség-gyümölcs: padlizsán, burgonya, fekete olajbogyó, paprika, paradicsom, káposzta, vörös bab, banán, sárgadinnye, mandarin, narancs, papaja. B VÉRCSOPORT A B vércsoport kiegyensúlyozott típus, valamikor Kr. e és között alakult ki a Himalája magas hegyei közt. A B vércsoportúak rendkívül kreatívak, s nem tûrik a korlátokat. Erôs szabadságvággyal rendelkeznek, s lelkes szervezôk. AJÁNLOTT ÉLELMISZEREK: húsok: ürü, bárány, nyúl, vadak, lepényhal, lazac, tengeri pisztráng, szardínia, kaviár; tejtermékek: joghurt, mozzarella, juhsajt, kecskesajt; gabonafélék: tönköly, barna kenyér, puffasztott rizs; zöldség-gyümölcs: padlizsán, karfiol, brokkoli, sárgarépa, paprika, cékla, káposzta, ananász, banán, papaja, szilva, szôlô. KERÜLENDÔ ÉLELMISZEREK: húsok: kacsa, liba, sertés; tejtermékek: kék nemes penészes sajtok, tejes fagyi; zöldség-gyümölcs: paradicsom, olajbogyó. AB VÉRCSOPORT Az AB típus a legújabb, a népesség kevesebb mint 5 százalékában fordul elô. A kaukázusi A típus és a mongol B típus összekeveredésébôl alakult ki, kb évszázaddal ezelôtt. Olyan lelki beállítottságúak, akik nem tartanak különösebben a következményektôl. Nagyon megnyerôek és népszerûek. AJÁNLOTT ÉLELMISZEREK: húsok: bárány, birka, nyúl, pulyka, lazac, tôkehal, tokhal, csuka, szardínia; tejtermékek: tehéntúró, fetasajt, kecskesajt, joghurt, tejföl; zöldség-gyümölcs: olívaolaj, gesztenye, földimogyoró, dió, tarka bab, piros bab, köles, zabkorpa, puffasztott rizs, tönkölybúza, zabliszt, barna rizs, répa, brokkoli, padlizsán, fokhagyma, karfiol, uborka, petrezselyem, szárított füge, citrom, piros szilva, fekete szôlô. KERÜLENDÔ ÉLELMISZEREK: húsok: szalonna, marha, kacsa, disznó, sonka, vadak, szardella, kagyló, homár, osztriga, füstölt lazac; tejtermékek: amerikai sajt, kék sajt, vaj, jégkrém; zöldség-gyümölcs: kukoricaolaj, szezámolaj, napraforgóolaj, mák, tökmag, fekete bab, lóbab, limabab, hajdina, kukoricapehely, avokádó, sárga és piros paprika, fekete olajbogyó, banán, narancs, mangó, datolyaszilva. Személyes tapasztalataim szerint a vércsoportdiéta nagyon jó hatással van a szervezetre. A diéta során a test fellélegzik, megkönynyebbül, hiszen kevesebb energiát kell fordítania az emésztésre, több energia marad más funkciókra. Ez a fajta diéta sem kíván egyebet, csak annyit, hogy figyeljünk oda jobban magunkra. Ha bármilyen kérdésük lenne a témában, forduljanak hozzám bizalommal, várom leveleiket az alábbi címen: Bagi Gabriella

20 20 A család magazinja A mindhárom rejtvény helyes megoldását beküldôk között a Sulyán Cukrászda által felajánlott süteményjegyet sorsolunk ki. A három megoldás csak együtt érvényes! Beküldési cím: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. Fax: Beküldési határidô: március 9. Januári nyertes: Demkó Fruzsina, Erdôkertes. Nyereménye 3000 Ft értékû süteményjegy, beváltható a veresegyházi Sulyán Cukrászdában. Gratulálunk! A nyereményt postán küldjük el. Elôzô számunk helyes megfejtései: 1. Az az érzésem uram, hogy Ön alaposan eltévedt. 2. Az 5. számú kép a megoldás.

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára.

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. A tanév tanulója Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. Cél: a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazása. Ezáltal az iskolánkban

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató 2015/16 tanévre

Tanfolyami tájékoztató 2015/16 tanévre Tanfolyami tájékoztató 2015/16 tanévre Kedves Szülők! A Kispesti Uszoda tanfolyami oktatása 2015 szeptemberétől lényegesen megújul! Az eddigi oktatási rendszerhez képest több ponton is változtattunk azért,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben